Pasintaj Esperanto-aranĝoj en 2002

    Internacia Esperanto-gazeto EVENTOJ          Retposxta Esperanto-Novajxservo

05-18. januaro
18-a Aŭstralia Esperanto-Kongreso kaj Somerlernejo en Perth. Inf: Trish O'Connor, Tel: +61-(0)8-93071964, rete: trish7@tpg.com.auaŭ Esperanto League of WA (Inc), 33 Moore Street, East Perth 6004, Aŭstralio. Tel: +61-(0)-8-92219655, fakso: +61-(0)8-93257061. Rete: esperanto@iexpress.net.au

06-07. januaro
Kristnaskaj Ferioj, Odesso. Inf: Tatjana V. Audersakaja, Korolenko 5-b, kv. 26, UA-65026 Odessa, Ukrainio. Tel: +38-0482-233831. Tere: zoo@te.net.ua

18-20. januaro
Ni festivalu! teatra staĝo, Barlaston. Inf: Derek Tatton, Wegdwood Memorial College, Barlaston, Stroke-on-Trent, Staffordshire, ST12 9DG, Britio. Tel: +44-1782-372105, fakso: +44-1782-372393. Rete: wedgwood.college@staffordshire.gov.uk

26-27. januaro
Islamo: kion kompreni sub tiu vorto, nuntempe? kaj Asembleo de Kultura Centro Esperantista, La Chaux-de-Fonds. Inf: KCE, Cp 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

07-14. februaro
Ekkonu la naturon deViktorio. Inf: Zelimir Pehar, 14 Boronia Avenue, Dandenong North, Victoria 3175, Aŭstralio. Tel: +61-3-97130011. Rete: zpehar@yahoo.comzpehar@hotmail.com

26. januaro - 03. februaro
Inda vizito 9-taga ekskurso al la ŝtato Kamatak. Inf: Dr. P. V. Ranganayakulu, #4 Junior Officers' Quarters, K. T. Road, Tirupati 51701, Andhra Pradesh, Barato. Tel: +91-8574-32242. Rete: indavizito2002@rediffmail.com

03-10. februaro
Internacia Pedagogia Kurso por E-instruantoj, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-82-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744. Rete: andreo@rubkion.net.pl

17-23. februaro
Semajno de Internacia Amikeco

17-23. februaro
43-a Internacia Fervojista Esperanto-Skisemajno en Predeal. Inf: Loka Organizo Komitato, por inĝ. Stefan Mihai, Str. Mircea cel Batran 39, bl.51, ap.26, RO-2200 Braŝov, Rumanio. Movtel.: 092-830123, rete: mondojob@mondojob.ro (kun la precizigo: por Stefan Mihai)

19-23. februaro
Praktikado de Esperanto 2-a nivelo por infanoj kaj plenkreskuloj en Buoresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/faksilo: +33-(0)549428074. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

26. februaro - 02. marto
Preparado al la parola parto de la ekzameno Kapableco en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/faksilo: +33-(0)549428074. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

26. februaro - 08. marto
4-a Internacia Himalaja Renkontiĝo. Inf: P.O.Box 10518, Kathmandu, Nepalo. Tel: +977-1-413754 (s-ro L. P. Agnihotri), fakso: +977-1-227230. Rete? sosierra@wlink.com.npnrb@ntc.net.np

28. februaro - 03. marto
EoLA - Esperanto Lingvo de Artoj (muzika, arta festivalo) en Ĉeboksari. Inf: Tumaŝkov Andrej, a/k 35, RU-428024 Ĉeboksari, Rusio. Rete: eola2002@land.ru

 Jubilea festo kaj internacia Esperanto-balo je la 10-jara jubileo

02. marto
Jubilea festo kaj internacia Esperanto-balo okaze de la 10-a naskiĝdato de Eventoj. Inf: red. Eventoj, László Szilvási, pk. 87, HU-1675 Budapest, Hungario. Rete: eventoj@esperanto.org

02. marto
Pedagogaj tagoj, Budapest. Inf: s-ino Márta Kovács, Ady Endre út 23-25/c, HU-1221 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2263602. Rete: kovacsm@s2.berzsenyi.isk.tvnet.hu

02-03. marto
Esperanto-staĝo, Saint-Aignan-de-Grandlieu ĉe Nantes. Inf: Hélene Vincent, rue B. Cendrars, FR-44100 Nantes, Francio. Tel: +33-40439242, rete: Xgodivier@esperanto.org

06-09. marto
4-a Nacia Kongreso de Kuba Esperanto-Asocio, Havano. Inf: Kongresa Preparkomitato, Kuba Esperanto-Asocio, Pf. 51, CU-10500 Havano, Kubo. Fakso: +537-338729, rete: kubesp@ip.etecsa.cu

06-10. marto
14-a Festivalo EoLa (Esperanto-Lingvo arta), Ĉeboksari. Inf: Saŝa Fedotova, str. Egerskaja 5-10, RU-428024 Ĉeboksari, Rusio. Rete: dmir@online.ru

10-17. marto
Tejo-Seminario "Aktiva Civitaneco" en Litovio. Inf: TEJO, Nieuwe Binnenweg 176, NL-2015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +31-10-4361044. Rete: oficejo@tejo.org

10-23. marto
Esperanto-vizito en Irano. Inf: Sadegh Karami, P.O.Kesto 6864, IR-15875 Tehran, Irano. Tel: +98-21-8829312, fakso: +98-21-8821029. Rete: karami_s@yahoo.com

15-17. marto
Alternativa Semajnfino pri ekologio, sen-perforta vivmaniero, feminismo, veganismo, plus distra >programo, dancado ktp en Erquy (Bretonio, Francio). Inf: kacujo@yahoo.fr

16-17. marto
Dana jarkunveno en la sudjutlanda urbo Vejle. Inf: Dana Esperanto Asocio, Hallandsgade 6, DK-2300 Kopenhago S, Danio. Rete: dea@esperanto

18-20. marto
Studadsesio de AIS pri ekonomiko kaj vizito en "ITB-2002", Berlin. Inf: Johann-Andreas Pachter, Puchanstr. 42, DE-12557 Berlin, Germanio. Tel: +49-30-6514892

22-26. marto
MIRO, Marborda Internacia Renkontiĝo en Puntizela (apud Pula). Inf: Marta Kovaĉ, Krajla Tomislava 11, HR-42220 Novi Marof, Kroatio. Rete: Vanja.Radovanovic@etk.ericsson.se

23-24. marto
Vintraj tagoj de Esperanto-Asocio de Finnlando, Mikkeli. Inf: EAF, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, Finnlando. Rete: eaf@esperanto.fi

24. marto
Jara kongreso de la Nordfranca Esperanto-Federacio, en Villeneuve d'Ascq, Francio (59). Posttagmeze koncertos Kajto. Inf: Lille-Villeneuve-Esperanto. Tel: +33-320-832195 aŭ +33-616-984102. Rete: asso@lve-esperanto.com

25-29. marto
Praktikado de la lingvo (1-a, 2-a niveloj) en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/faksilo: +33-(0)549428074. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

 Internacia Junulara Festivalo

27. marto - 02. aprilo
26-a Internacia Junulara Festivalo (IJF) en Fenestrelle. Inf: Manuel Giorgini, S. Polo 606, IT-30125 Venezia, Italio. Rete: ijf.admin@esperanto.it

29. marto - 01. aprilo
Nov-Zelanda Esperanto-Kongreso, Wellington. Inf: LKK, 238 Buckley Road, Southgate, Wellington, Nov-Zelando. Rete: johorton@paradise.net.nz

 Printempa Semajno Internacia

29. marto - 05. aprilo
18-a Printempa Semajno Internacia (PSI) en Waldfischbach-Burgalben. Inf: Wolfgang Bohr, Johannes-Kirschweng-Str. 11, DE-53474 Bad Neuenahr - Ahrweiler, Germanio. Tel: +49-(0)2641-4885, fakso: +49-(0)2641-978666, rete: psi@esperanto.de

30. marto
2-a Renkontiĝo de Patagoniaj Esperantistoj en Bariloche-urbo, Artgalerio "Le Graveur" (Argentino). Adreso: Stratangulo Rolando kaj Tiscornia , Bariloche, (Provinco Rio Negro). Inf: Ruben Sanchez esperanto@neunet.com.ar

30-31. marto
Printempa staĝo de France-Est en Vigy (Moselle) inter Metz kaj Thionville. Inf: ĉe 57-a Kongreso de SAT

30. marto - 01. aprilo
Aprilaj ridetoj 2002 en Odessa, Ukrainio. Inf: Esperanto Klubo "Verdaĵo", a.k. 71, UA-65026 Odessa, Ukrainio. Rete: zoo@te.net.uaverda99@mail.ru

30. marto - 02. aprilo
57-a Kongreso de SAT-Amikaro en Vigy (departemento Moselle). Inf: Esperanto - Thionville, 5 rue Jean Mermoz, FR -57100 Thionville, Francio, Tel. : +33(0)382543291, rete: esperanto.thionville@laposte.net

05-10. aprilo
Internacia Konferenco pri Aplikado de Esperanto pri "Kiel apliki Esperanton en la nuntempa socio?", en Xi'an, Ĉinio. Inf: Zhiyuan Internacia Kultura Kompanio, 602 Yuntongdasha, Huanchengnanlu Xiduan #29, CN-710068 Xi'an, Ĉinio. Rete: partnero@pub.xaonline.com

05-14. aprilo
4-a Bulgara Studadsesio de AIS, Karlovo. Inf: Esperinform, p. k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

06-07. aprilo
12-a Internacia Esperanto-Kurskunveno en Kitakjuŝu. Inf: Esperanto-Propaganda Asocio de Oomoto, Ten'on-kyou, Kameoka-si, Kyouto-hu, JP-621-8686, Japanio. Tel.: +81-771-225561, fakso: +81-771-250061. Rete: esperanto@oomoto.or.jp

09.13. aprilo
"La ŝtona urbo" kaj la nerona tempo, gvidata de Anna Loewenstein en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/faksilo: +33-(0)549428074. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

12-14. aprilo
Zamenhofaj tagoj en Miercurea-Ciuc (Csikszereda). Inf: Jolanda Józsi, str. Brinduselor 92 bl. 41A sc.C ap33, et.8, RO-2200 Braŝov, Rumanio

13-14. aprilo
Printempa Kunveno de Milana Katolika Centro ĉe Monahejo de via S. Francesco d'Assisi 5, Tortona. Inf: Gianni Conti, via Filzi 51, IT-20032 Cormano (MI), Italio. Tel. +39-02-66301958. Rete: cont.giovanni@tiscali.it

13-14. aprilo
Seminario: Esperanto en la lernejoj ĉe Gávea Palace Hotel (Rua Conselheiro Nébias, 445; Campos Elíseos, So Paulo-SP; BR-01202-001, Brazilio). Inf. Cyro Barbosa Lima: cyroblima@uol.com.br

19-21. aprilo
11-a renkontiĝo de Adonido-ŝatantoj, Ratíŝkovice. Inf: Jana Melichárková, Polní 938, CZ-696 02 Ratíŝkovice, Ĉehio

19-25. aprilo
"Baza Legolisto" de William Auld (enkonduko al la baza literaturo) en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/faksilo: +33-(0)549428074. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

19-21. aprilo
10-a Baza Semajnfina Studadsesio por instruistoj, Herzberg/Harz. Inf: Esperanto-Asocio Südharz, Grubenhagenstr. 8, DE-37412 Herzberg/Harz, Germanio. Tel/fakso: +49-5521-1363. Rete: zilvar@t-online.de

20-21. aprilo
Kultura Monatfino en la Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Cp 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

22-28. aprilo
Lingva Seminario en Skokovy. Inf: Jindriŝka Drahotová, Sadová 745/36, CZ-293 01 Mladá Boleslav, Ĉehio. Tel: +420-326731845. Rete? drahotovaesperanto@seznam.cz

26-29. aprilo
9-a Tutlanda Renkontiĝo, Karakaso, Venezuelo. Inf: venesperanto@tutopia.com

27-28. aprilo
12-a Ĝenerala Konferenco de Monda Tursimo, Bydgoszcz. Inf: Esperantotour, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744, +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net

27-28. aprilo
2-a Esperantologia-Didaktika Konferenco de Pola Sekcio de ILEI kaj Studenta Scienca E-Rondo de Jagelona Universitato, Krakovo, i.a. metodika trejnado de E-instruistoj. Inf: Maria Majerczak, ul.Armii Krajowej 7 m 122, PL-30150 Kraków, Pollando. Tel. +48-12-6381449

27. aprilo - 01. majo
Kongreso de Esperanto-Asocio de Suda Afriko en Durbano (ĉe la marbordo). Inf: kohlerj@webmail.co.za

27. aprilo - 05. majo
27-aj Esperantaj Tagoj de Bydgoszcz kaj 21-a Pola Sesio de AIS, 1-a Internacia Simpozio por Eŭropa Integriĝo. Inf: Esperantotour, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744, +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net

29. aprilo - 03. majo
Botaniko en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/faksilo: +33-(0)549428074. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

29. aprilo - 08. majo
Aroma Jalto. Inf: Aroma Jalto 2002, pk. 35, UA-01133 Kijiv, Ukrainio. Rete: volodimir_h@hotmail.com

01-05. majo
Maja renkontiĝo: Infaneco - infanumado, en Suzdal, Rusio. Inf: Oĉjo esperanto@online.ru

01-07. majo
TEJO-seminario "Esperanto@Interreto", Jugoslavio. Inf: TEJO, Nieuwe Binnenweg 176, NL-2015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +31-10-4361044. Rete: oficejo@tejo.org

01-09. majo
Lingva Esperanto-Festivalo "Aroma Jalto-2002" en Jalto (Krimeo). Inf: Volodimir Hordijenko, p.k. 35, UA-01133 Kiev-133, Ukranio. Tel; +38-044-2951701, rete: volodimir_h@hotmail.com

03-05. majo
Brita Esperanto-Kongreso en Urbodomo de Stoke-on-Trent (alilandanoj aparte bonvenaj). Inf: Esperanto-Asocio de Britio, Wegdwood Memorial College, Barlaston, Stoke-on-Trent, ST2 9DG, Britio. Tel: +44-(0)1473-717088. Rete: eab@esperanto.supanet.com, pliaj informoj pat@pat24.freeserve.co.uk

03-05. majo
Sveda Esperantokongreso en Arosgården, Västerås, Svedio. Inf: Wim Posthuma, Tel/fakso: +46-(0)21-133529, rete: wim.posthuma@esperanto.se

08-12. majo
Piedmigrado en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/faksilo: +33-(0)549428074. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

09-12. majo
Ĝenerala Asembleo de F.E.T. (Fédération Espérantiste du Travail) en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/faksilo: +33-(0)549428074. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

09-12. majo
Printempa Renkontiĝo, junulara insulo Ameland. Inf: Petriko Oudejans, Boekhorstraat 101-A, NL-2512 CM Den Haag, Nederlando. Tel: +31-70-3605511. Rete: petriko_nej@planet.nl

10-12. majo
Junulara E-Renkontiĝo, JER en Söjtör. Inf: Perczel-Szabó Katalin, Vécsey u. 8/F, HU-8200 Veszprém, Hungario. Rete: hej@math.bme.hu

10-12. majo
6-a Dunubvala Esperantista Scienca kaj Kultura Forumo (6-a DESKF). Inf: Vojaĝoficejo Esperatur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-268-0331. Rete: esperantohea@axelero.hu

16-19. majo
Esperantaj Tagoj de Staszow. Inf: Esperanto, ul. Parkowa 6, PL-28-200 Staszow, Pollando. Tel: Andrzej Sochacki +48-(0)602134071 , hejma tel. +48-(0)15-8641367, rete: andreo@staszow.comasochacki@poczta.fm

17-19. majo
SATEB Semajnfino kaj Jarkunveno (Sennacieca Asocio Tutmonda) en Barlaston. Inf: Wedgwood Memorial College, Station Road, Barlaston, Stoke on Trent, ST12 9DG, Britio. Tel: +44-(0)1782-372105 aŭ 372427, fakso: +44-(0)1782-372393. Rete: wedgwood.college@staffordshire.gov.uk

17-19. majo
Eŭropa Kongreso de la Verdaj Partioj en Berlino. Inf: Manfred@Westermayer.de

17-20. majo
79-a Germana Esperanto-Kongreso en Husum/Norda Maro. Inf: Christian Darbellay, Kaiserstr. 39, DE-24143 Kiel, Germanio. Tel. +0431-737788, Rete: 79.GEK@web.de

17-20. majo
Franca Esperanto-Kongreso en Strasburgo. Inf: Esperanto-France, 4 bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris, Francio. Tel: +33-0142786886. Rete: info@esperanto-france.org

17-20. majo
11-a Semajnfina Studadsesio por instruistoj, Herzberg/Harz. Inf: Esperanto-Asocio Südharz, Grubenhagenstr. 8, DE-37412 Herzberg/Harz, Germanio. Tel/fakso: +49-5521-1363. Rete: zilvar@t-online.de

18-19. majo
13-a Kongreso de Valencia Esperanto-Federacio kaj Murcio en la urbo Vall d'Uxo (Castellón). Inf: Augusto Casquero, rete: augustocasquero@infonegocio.com

18-20. majo
Esperanto-staĝo, Le Croisic. Inf: Hélene Vincent, rue B. Cendrars, FR-44100 Nantes, Francio. Tel: +33-40439242, rete: Xgodivier@esperanto.org

18-21. majo
11-a Xinyang-a Teo-Festivalo de Ĉinio kun esperanto kiel pontlingvo en Xinyang, Henan. Inf: ZHANG Xuesong, Changtaiguan Diangansuo, CN-464193 Xinyang, Henan, Ĉinio. Tel: +86-376-8821553, Rete: deodaro@263.net.cn

22-25. majo
"Kovaĉevci kantas kaj dancas", Kovaĉevci-Borovec-Sofio. Inf: Daniela Joŝeva, firmao "Montaro", str. Stara Planina 13, BG-2140 Botevgrad, Bulgario. Tel: +359-723-2833, fakso: +359-723-89530. Rete: teda-em@botevgrad.com

23-27. majo
Tagoj de Kievo. Inf: Mikaelo Lineckij, p.k. 91, Kiev-201, UA-04201, Ukrainio. Rete: rejo@uafree.netlineckij@ukrpost.net

24-26. majo
Loreleja Renkontiĝo de Germana Esperanto-Junularo en St. Goar (inter Koblenz kaj Mainz, vidalvide de la fama Lorelejo). Informoj: Inge.Simon@esperanto.de

24-27. majo
97-a Skota Kongreso, St. Andrews. Inf: Esperanto-Asocio de Skotlando, 47 Airbless Crescent, Motherwell, ML1 3AP, Britio. Tel: +44-1698-263199. Rete: david@bisset100.freeserve.co.uk

25. majo
3-a Pomerania ĉelima renkonto en Prenzlau. Inf: Werner Pfennig, Uns Hüsung 29/1104, DE-17034-Neubrandenburg, Germanio. Tel: +49(0)395-4221398. Rete: werner.pfennig@web.dewerner.lewien@t-online.de

30. majo - 04. junio
Internacia Seminario "La religio kaj la homaro", Karlovo. Inf: B. Leonov, Esperinnform, p.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

31. majo - 02. junio
14-a Alp-Adria Konferenco, 5-a Kongreso de Kroatiaj Esperantistoj, Mezeŭropa Konsultiĝo, Rijeka - Kostrena. Inf: Esperanto Societo Rijeka, Korzo 2a, HR-51000 Rijeka, Kroatio. Tel/fakso: +385-51-228148. Rete: esperanto-ri@ri.tel.hr

31. majo - 02. junio
Kroatia konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj el elementaj lernejoj en Rijeka-Kostrena, Esperanto Societo Rijeka, Korzo 2 A, HR-51000 Rijeka, Kroatio. Kontakt-persono: Emil Hrvatin, Tel/fakso: +385-51-228148 kaj tel. +385-51-275468. Rete: esperanto-ri@ri.tel.hr

31. majo - 03. junio
Internacia Festivalo de Religia Kanto, Karlovo. Inf: B. Leonov, Esperinform, p.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. ete: leonov@rozabg.com

01. junio
5-a Kongreso de Kroataj Esperantistoj, Rijeka. Inf: Kroata Esperanto-Ligo, Kneza Mislava 11, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Tel. +385-1-4617550, fakso +385-1-4619373. Rete: esperanto@zg.tel.hr

01-02. junio
Esperanto-Renkontiĝo "Festo de la Rozoj", Karlovo. Inf: B. Leonov, Esperinform, p. k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

01-07. junio
54-a Kongreso de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio en Plovdiv. Inf: 54-a Kongreso de IFEF, Centra Poŝto, p.k. 455, BG-4000 Plovdiv, Bulgario. Tel: +359-32-267912, +359-32-441437, fakso: +359-29-874541. Rete: bdz-intrel@bbf.bg

01-08. junio
Ferio-semajno "Rozo-2002", Karlovlo. Inf: B. Leonov, Esperinform, p. k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

02-04. junio
Religia Turismo - mondkonata Pentekosto en Miercurea-Ciuc (Csíkszereda). Inf: Jolanda Józsi, str. Brinduselor 92 bl. 41A sc.C ap33, et.8, RO-2200 Braŝov, Rumanio

06-12. junio
Postkongreso Nesebar. Inf: 54-a Kongreso de IFEF, Centra Poŝto, p.k. 455, BG-4000 Plovdiv, Bulgario. Tel: +359-32-267912, +359-32-441437, fakso: +359-29-874541. Rete: bdz-intrel@bbf.bg

07-09. junio
Semajnfina Renkontiĝ de Junularo Esperantista Svislanda en Solothurn (Svislando). Inf: Benno Frauchinger benno.frauchiger@bluewin.ch

08-09. junio
Junulara Esperanto-Renkontigho dum EKRA-2002, kun koncerto, diskejo en Razgrado (Bulgario). Inf: Milena Makaveeva animo@abv.bg

08-16. junio
24-a Ĉebalta Esperantista Printempo en Mielno. Inf: Pola Esperanto-Asocio, skr. 30, PL-75-016 Koszalin, Pollando. Tel: +48-094-3404563 (petu s-ron Baranowski)

11-16. junio
Ekoturisma renkontiĝo en Kvilda, Ŝumava-montaro. Inf: Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-252 29 Dobrichovice, Ĉehio. Tel.: +420-2-9912201, fakso: +420-2-9912126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

12-16. junio
Ĝemeltagoj en Uljanovsko, Rusio. Inf: Katja Krasnopjorova, rete: kato-cat@inbox.ru, tel.: +7-842-2-340896 aŭ Jura kaj Lena Karcev-oj, rete: yuka@vens.ru, tel.: +7-842-2-321343

12-19. junio
12-a Eŭropa Esperanto-Forumo, 2-a Internacia Seminario por Eŭropa Integriĝo, Buselo. Inf: Marcel Delforge, 16 rue des Glacières, BE-6001 Charleroi, Belgio

14-16. junio
Turisma Renkontiĝo en Plasy (norde de Plzen). Inf: Václav Kaprál, CZ-331 51 Kaznejov 252, Ĉehio

15-22. junio
Folkloraj Renkontiĝoj, Ŝakturniro en Ŝibenska Rogoznica. Inf: Zelimir Pehar, 14 Boronia Av., Dandenong North, Vic. 3175, Aŭstralio. Tel: +61-3-97130011. Rete: zpehar@yahoo.com

17-23. junio
Surmara turismado en Constanta. Inf: Jolanda Józsi, str. Brinduselor 92 bl. 41A sc.C ap33, et.8, RO-2200 Braŝov, Rumanio

18-22. junio
Altnivela lingvokurso kun muziko en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/faksilo: +33-(0)549428074. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

21-24. junio
ELNA Jarkongreso, Sacramento, Kalifornio. Inf: Esperanto Ligo por Norda Ameriko, POBox 1129, El Cerrito, CA-94530, Usono. Tel: +1-510-6530998, fakso: +1-510-6531468. Rete: elna@esperanto-usa.org

22-23. junio
50-a Kongreso de Kansajaj Esperantistoj (Kansajo/Kansai estas regiono de Osaka, Kyoto, Kobe, Nara k.a). Inf: KLEG/Kansaja Ligo de Esp-Grupoj kleg@mvf.biglobe.ne.jp

22-24. junio
51-a Konferenco de Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, Sacramento. Inf: ELNA, PO Box 1129, CA 94530 El Cerrito, Usono. Tel: +1-510-6530998. Rete: elna@esperanto-usa.org

22-29. junio
Renkontiĝoj de Kant-Ensembloj en Ŝibenska Rogoznica. Inf: Zelimir Pehar, 14 Boronia Av., Dandenong North, Vic. 3175, Aŭstralio. Tel: +61-3-97130011. Rete: zpehar@yahoo.com

24-26. junio
Montara banloka turismado en Tusnád. Inf: Jolanda Józsi, str. Brinduselor 92 bl. 41A sc.C ap33, et.8, RO-2200 Braŝov, Rumanio

24-29. junio
17-aj Internacia Somera Kurso en Lesjöfors. Inf: Esperanto-Garen, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio. Tel: +46-(0)590-30909, fakso: +46-(0)590-30359. Rete: egarden@esperanto.se

24. junio - 14. julio
Labortendaro en Lesjöfors, Svedio. Inf: Esperanto-Garen, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio. Tel: +46-(0)590-30909, fakso: +46-(0)590-30359. Rete: egarden@esperanto.setorun@barnen.nu

25-30. junio
Simpozio, dediĉita al la 110-jara jubileo de E-societo "Espero" en Sankt-Peterburg. Inf: Anna Butkeviĉ, ab/ja 130, RU-197022 Sankt-Peterburg, Rusio. Tel: +7-812-2344759. Rete: anna7b@spb.cityline.ru

25. junio - 01. julio
Feriado kun kursoj de Esperanto kaj de la hispana lingvo, Benicassim (apud Valencio). Inf: Augusto Casquero de la Cruz, Av. Burjasot 29, ES-Valencia, Hispanio. Tel: +34-96-3401369, fakso: +34-96-3849616. Rete: augustocasquero@infonegocio.com

27-30. junio
Simpozio pri ekoturisma edukado en Braŝov. Inf: Jolanda Józsi, str. Brinduselor 92 bl. 41A sc.C ap33, et.8, RO-2200 Braŝov, Rumanio

28-30. junio
Jubilea Kongreso de Esperantistoj en Sosnowiec. Inf: Polski Zwiazek Esperantystów, poŝtfako 150, PL-41-201 Sosnowiec, Polio. Tel: +48-32-2932801, +48-(0)60-9771537. Rete: awalaszek@esperanto.pl

28. junio - 06. julio
2-a Renkontiĝo de Amikoj, junulara eksterurba semajno, (lernu Esperanton gaje!) Novosibirsko. Inf. Katerina Arbekova, a/ja 107, RU-630078 Novosibirsk-78, Rusio. Rete: katka@drbit.ru

28. junio - 09. julio
36-a Internacia Esperanto-Feriado en Miedzygorze, Pollando. Inf: Silezia Esperanto-Asocio, Dubois 3/1, PL 50-208 Wroclaw, Pollando, tel./faks +48 71 3296954. Rete: vroclavo@poczta.onet.pl

29-30. junio
Antaŭkongreso de SAT en urbo Alikante, Hispanio. Inf: Marteno Bustin marteno@ctv.es

30. junio - 07. julio
Humanismaj Esperanto-semajnoj en Ĉervar-Porat. Temo: Erasmo el Roterdamo - korifeo de la eŭropa humanismo. Inf: Mato Spekuljak, Ostarijska 8, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: mato.spekuljak@zg.tel.hr

30. junio - 13. julio
50-a Somera Esperanto-Tendaro en Lanĉov (1-a etapo). Inf: Esperanto, CZ-674 01 Trebiĉ, Ĉehio. Tel/registrilo: +420-(0)618-850196, tel/fakso: +420-(0)618-841909, rete: podhradska@volny.cz

01-05. julio
Espernatokursoj en Valamo, Heinävesi, Finnlando Inf: Tiina Oittinen, Puutarhakatu 26 A 11, FI-20100 Turku, Finnlando. Tel: +358-2-2305319, rete: tiina.oittinen@pp.inet.fisekretario@esperanto.fi

01-06. julio
Artaj renkontiĝoj - tendaro, banejo Jigodin. Inf: Jolanda Józsi, str. Brinduselor 92 bl. 41A sc.C ap33, et.8, RO-2200 Braŝov, Rumanio

01-07. julio
REJo-2002 - Renkontiĝo de Eŭropa Junularo en Kievo. Inf: Mikaelo Lineckij, p.k. 91, Kiev-201, UA-04201, Ukrainio. Rete: rejo@uafree.netlineckij@ukrpost.net

01-07. julio
SAT-Kongreso en Alicante. Inf: SAT, 67 ave. Gambetta, FR-75020 Paris, Francio. Tel: +33-1-47978705, fakso: +33-1-47977190. Rete: marteno@ctv.es

01-07. julio
12-a Internacia Esperanto-Kongreso en Riga. Inf: Verda Ondo, Kr. Valdemära 145-32, LV-1013 Riga, Latvio. Tel: +371-7361395, +371-9115413 (mova). Rete: mtimermane@hotmail.com

02-05. julio
2-a Internacia Scienc-praktika Seminario, Sofio. Inf: Centro Espero, pk. 94, BG-1373 Sofio, Bulgario. Fakso: +359-2-9873847. Rete: centroespero@hotmail.com

05-07. julio
Instruista seminario en Valamo, Heinävesi, Finnlando. Inf: Carola Antskog, Dragsfjärdsvägen 690, FI-25700 Kimito, Finnlando. Tel: +358-2-423133. Rete: cantskog@kolumbus.fi

06-13. julio
Renkontiĝoj kun Distra Muziko en Ŝibenska Rogoznica. Inf: Zelimir Pehar, 14 Boronia Av., Dandenong North, Vic. 3175, Aŭstralio. Tel: +61-3-97130011. Rete: zpehar@yahoo.com

06-14. julio
Ivanova Esperanta Renkontiĝo. Inf: Tatjana Lokustova, pr. Stroitelej 112-5, RU-15013 Ivanovo, Rusio. Tel: +7-(0)932-265418. Rete: lota@i1.ru

06-17. julio
Diversaj staĝoj, Grésillon. Inf: Chateau, FR-49150 Baugé, Francio. Tel: +33-2-41891034. Rete: esperanto.en.vendomois@mail.dotcom.fr

07-14. julio
Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-38) en Riga. Inf: Organiza Komitato de BET-38, p.k. 150, LV-1050 Riga, Latvio. Tel: +371-7276188, +371-6407174. Rete. esperolat@e-apollo.lv

08-14. julio
Humanismaj Esperanto-semajnoj en Ĉervar-Porat. Temo: sir Thomas More - la angla sokrato. Inf: Mato Spekuljak, Ostarijska 8, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: mato.spekuljak@zg.tel.hr

08-26. julio
NASK - Nord-Amerika Somera Kursaro en Brattleboro, Vermonto. Inf: Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 98512, Usono. Tel: +1-360-7544563, fakso: +1-360-7869175. Rete: eddyellen@aol.com

9-10. julio
1-a Mongola Kongreso de Esperanto en Chingisijn Huree jurto-kampo (20 km de Ulanbator). Inf: Mongola Esperanto-Asocio, Poshte: Ch. Enkhee, MN-211213, Centra Posht-oficejo, PK-733, Ulaanbaatar-13, Mongolio. Rete: enchjo@yahoo.com

09-16. julio
"Leviĝas la kurteno" (aktorarto kaj aktorado) kaj samtempe Inicado kaj praktiko de jogo en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/faksilo: +33-(0)549428074. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

11-18. julio
Internacia HoRo 2002 en Salamanca (Hispanio). Inf: HEJS - Hispana Esperanta Junulara Societo, Rodríguez San Pedro 13-3-7, ES-28100 Madrid, Hispanio. Rete: HoRo2002@esperanto-es.net

13-20. julio
Folkloraj Renkontiĝoj en Ŝibenska Rogoznica. Inf: Zelimir Pehar, 14 Boronia Av., Dandenong North, Vic. 3175, Aŭstralio. Tel: +61-3-97130011. Rete: zpehar@yahoo.com

14-18. julio
Balta Esperanto-Forumo (BEF-2002), Kaliningrad. Inf: BEF 2002, ab. ja. 1248, RU-236039 Kaliningrad, Rusio. Tel: +7-(0)112-566033 (ne frumatene). Rete: sezonoj@yahoo.com

14-21. julio
4-a Kongreso de AEH - IKEH (Esperantistoj-handikapitoj) en Janské Lazné (montaro Krkonose). Inf: Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj, Na Okrouhlíku 953/21, CZ-53003 Pardubice, Ĉehio. Rete: josef.hron@vakpce.cz

14-27. julio
50-a Somera Esperanto-Tendaro en Lanĉov (2-a etapo). Inf: Esperanto, CZ-674 01 Trebiĉ, Ĉehio. Tel/registrilo: +420-(0)618-850196, tel/fakso: +420-(0)618-841909, rete: podhradska@volny.cz

19-23. julio
Preparado al altaj studoj kaj samtempe: prelegoj de Marjorie Boulton en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/faksilo: +33-(0)549428074. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

19-25. julio
Antaŭ-IJS-a Antaŭ-MELA: MEmzorga LAgumado en Délegyháza, Hungario. Info: Laca Garamvölgyi, Arany János út 47, HU-1221 Budapest, Hungario. Tel: (ankaŭ dum la MELA): +36-30-2097864. En Germanio: Andi: +49-511-7000011. Rete: mela-krokodilo@gmx.net

19-28. julio
25-a Somera Esperanto Familia-Feria Tendaro en Thomsdorf. Inf: Werner Pfennig, Uns Hüsung 29/1104, DE-17034-Neubrandenburg, Germanio. Tel: +49(0)395-4221398. Rete: werner.pfennig@web.dewerner.lewien@t-online.de

20-26. julio
Internacia Esperanto-Konferenco de OSIEK en Leuven. Inf: Esperanto 3000, R. Ménada 44, BE-1320 Hamme-Mille, Belgio. Tel: +32-10-860112. Rete: esperanto3000@esperanto.be

20-27. julio
55-a Kongreso de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, Kromeríz. Inf: Miloslav Ŝváĉek, Trŝická 6, CZ-75127 Penĉíce, Ĉehio. Rete: msvacek@iol.cz

20-27. julio
Renkontiĝoj kun Distra Muziko, Ŝakturniro en Ŝibenska Rogoznica. Inf: Zelimir Pehar, 14 Boronia Av., Dandenong North, Vic. 3175, Aŭstralio. Tel: +61-3-97130011. Rete: zpehar@yahoo.com

20-27. julio
68-a Internacia Kongreso de Blindulaj Esperantistoj en Balatonlelle (Hungario). Inf: Varró Attila, HU-1041 Budapest, Lebstück Mária u. 67, Hungario. Tel: +36-30-2130036 avarro@mail.externet.hu

21-28. julio
58-a Internacia Junulara Kongreso en Pato Branco. Inf: TEJO, Nieuwe Binnenweg 176, NL-2015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +31-10-4361044. Rete: oficejo@tejo.org

21-30. julio
Nigramara Esperanto-Feriado, Sarafovo-Kiten-Sozopol-Nesebar. Inf: B. Leonov, Esperinform, p. k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

23-28. julio
Islamo: Kiel kompreni ĝin nuntempre? Seminario kun prof. Fabrizio Pennacchietti en KCE. Inf: KCE, CP 311, Postiers 27, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: KCE.esperanto@bluewin.ch

 Internacia Junulara Semajno

25-31. julio
Internacia Junulara Semajno, IJS en Székesfehérvár. Por 2 personoj senpage pere de "Premio Melinda". Inf: Hungara Esperanto-Junularo, pk. 87. HU-1675 Budapest, Hungario. Tel/fakso: +36-1-2828885. Rete: hej@math.bme.hu

26-28. julio
Labortagoj de Konga Esperanto-Rondo okaze de la 115-a datreveno de Esperanto. Inf: Konga Esperanto-Rondo, B.P. 6055 KIN6 Kinshasa Kalamu, rete: ker_ongd@yahoo.fremalanda@caramail.com

26. julio - 02. aŭgusto
18-a Internacia Simpozio pri Esperanto-Turismo kun studadsesio de AIS pri ekologio en Amazonio, ŝipvojaĝo Manaus-Belém, Brazilio. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-82-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744. Rete: andreo@rubikon.net.pl

28. julio - 10. aŭgusto
50-a Somera Esperanto-Tendaro en Lanĉov (3-a etapo). Inf: Esperanto, CZ-674 01 Trebiĉ, Ĉehio. Tel/registrilo: +420-(0)618-850196, tel/fakso: +420-(0)618-841909, rete: podhradska@volny.cz

29. julio - 02. aŭgusto
ILEI konferenco en Cumbuco, Brazilio. Inf:

29. julio - 11. aŭgusto
Junulara Ekologia Ekspedicio "Dnestro-2002". Inf: zoo@te.net.uaverda99@mail.ru

31. julio - 11. aŭgusto
MEmzorga LAgumado (MELA) en Délegyháza, Hungario. Info: Laca Garamvölgyi, Arany János út 47, HU-1221 Budapest, Hungario. Tel: (ankaŭ dum la MELA): +36-30-2097864. En Germanio: Andi: +49-511-7000011. Rete: mela-krokodilo@gmx.net

01-03. aŭgusto
Komuna Seminario de Japana, Korea kaj Ĉina Esperanto-Junularoj en Tiba (apud la flughaveno Narita, Japanio). Inf: Japana Esperanto-Junularo ĉe JEI, Sinzyuku-ku, Waseda-machi 12-3, JP-162-0042 Tokio, Japanio. Rete: jej@egroups.co.jp

01-04. aŭgusto
62-a Hispana Kongreso de Esperanto en Alicante. Inf: Augusto Casquero de la Cruz, Av. Burjasot 29, ES-Valencia, Hispanio. Tel: +34-96-3401369, fakso: +34-96-3849616. Rete: augustocasquero@infonegocio.com

01-11. aŭgusto
Vojaĝkaravanoj al Suda Ameriko kun kongresa partopeno laŭ diversaj datoj. Inf: Esperantotour, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744, +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net

01-16. aŭgusto
Flugkaravano el Prago al Brazilo pro UK Inf: Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-252 29 Dobrichovice, Ĉehio. Tel.: +420-2-9912201, fakso: +420-2-9912126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

03-10. aŭgusto
87-a Universala Kongreso de Esperanto en Fortaleza, Brazilio. Temo: Ekologia turismo. Inf: Universala Esperanto-Asocio, NL-3015 BJ Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 176, Nederlando. Tel: +31-10-436144, +31-10-4361751. Rete: kongresoj@co.uea.org

03-10. aŭgusto
52-a Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) en Berekfürdő. Inf: s-ino Irén Bagi, HU-1201 Budapest, Baross u. 54/b aŭ s-ino Éva Farkas-Tatár, HU-1077 Budapest, Dohány u. 36, Hungario

03-10. aŭgusto
Renkontiĝoj kun Distra Muziko en Ŝibenska Rogoznica. Inf: Zelimir Pehar, 14 Boronia Av., Dandenong North, Vic. 3175, Aŭstralio. Tel: +61-3-97130011. Rete: zpehar@yahoo.com

06-10. aŭgusto
Preparado al ekzameno Kapableco en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/faksilo: +33-(0)549428074. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

06-11. aŭgusto
5-a Plurnivela Internacia Kursaro en La Chaux-de-Fonds. Inf: KCE, CP 311, Postiers 27, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: KCE.esperanto@bluewin.ch

09-11. aŭgusto
50-a Somera Esperanto-Tendaro, renkontiĝo de iamaj tendaranoj en Lanĉov. Inf: Esperanto, CZ-674 01 Trebiĉ, Ĉehio. Tel/registrilo: +420-(0)618-850196, tel/fakso: +420-(0)618-841909, rete: podhradska@volny.cz

10-17. aŭgusto
Renkontiĝoj de Kant-Ensembloj en Ŝibenska Rogoznica. Inf: Zelimir Pehar, 14 Boronia Av., Dandenong North, Vic. 3175, Aŭstralio. Tel: +61-3-97130011. Rete: zpehar@yahoo.com

10-18. aŭgusto
NE OKAZOS! Inda vizito en Barato (Hindio). Inf: D-ro P.V. Ranganayakulu, # 4, Junior Officers Quarters, K. T. Road, Tirupati - 517501, Andhra Pradesh, India. Tel: +91-08574-32242. Rete: indavizito2002@rediffmail.com

10-20. aŭgusto
Somera Esperanto-Lernejo kun trinivelaj kursoj, Reĉiĉi, Bosnio kaj Hercegovino. Inf: Esperanto-ligo de Serba Respubliko, p.k. 335, BA-78000 Banja Luka, Bosnio kaj Hercegovino. Rete: elsr@blic.net

11-17. aŭgusto
Esperanto-Semajno pri Martinus-Kosmologio en Nykĝbing. Inf: Martinus-Instituto, Mariendalsvej 96, DK-2000 F. Kopenhago, Danio. Rete: institut@martinus.dk

12-21. aŭgusto
24-a Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj en Sikonda. Inf: Familio Slezák, HU-9200 Mosonmagyaróvár, Damjanich u. 2, Hungario. Tel: +36-96-211271, fakso: +36-96-579430, poŝtelefono: +36-30-9372490. Rete: pannonbe@elender.hu

13-17. aŭgusto
Praktikado de la lingvo (2a nivelo) laŭ la natura metodo Freinet en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/faksilo: +33-(0)549428074. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

13-18. aŭgusto
5-a Plurnivela Internacia Kursaro en La Chaux-de-Fonds. Inf: KCE, CP 311, Postiers 27, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: KCE.esperanto@bluewin.ch

15-25. aŭgusto
Rusiaj Esperanto-Tagoj apud Kovrov (regiono Vladimir). Inf: RET-02, Pk. 57, RU-105318 Moskvo, Rusio. Andrej Grigorjevskij tel: +7-83556-59856, rete: andreo@mailru.com aŭ Garik Kokolija tel: +7-(0)95-5677007, rete: garik@mitino.ptt.ru

17-23. aŭgusto
6-aj Bretonaj Renkontiĝoj, Plouézec. Inf: Roger Eon, 5 kervilin Izelan, FR-22470 Plouézec, Francio. Tel: +33-2-96227717, rete: esperanto.22@libertysurf.fr

17-24. aŭgusto
Ŝakturniro en Ŝibenska Rogoznica. Inf: Zelimir Pehar, 14 Boronia Av., Dandenong North, Vic. 3175, Aŭstralio. Tel: +61-3-97130011. Rete: zpehar@yahoo.com

17-24. aŭgusto
6-aj Bretonaj Renkontiĝoj en Plouezec, Bretonio. Inf: Roger Eon, 5 kervilin Izelan FR-22470 Plouezec, Francio. Tel +33-296227717. rete: esperanto.22@libertysurf.fr

18-26. aŭgusto
3-a Eŭropa Medicina Esperanto-Kongreso en Hódmezővásárhely. Inf: Katalin Faragó, pk. 89, HU-6801 Hódmezővásárhely, Hungario. rete: konyv@korhaz.hodtav.hu kaj esp-med@freemail.hu

19-24. aŭgusto
1-a Internacia Naturkuraca Konferenco, Krefeld, Germanio.Inf: Anatolo Gonĉarov, p/k 65, RU-197022 Sankt-Peterburg, Rusio. Rete: anatolog@mail.ru

19-25. aŭgusto
Kafoklaĉa Internacia Somera RenkontiĝO (KISO) Marburg. Inf: Marburga Esperanto-Grupo (MEG), Afföllerstr. 19, DE-35039 Marburg/Lahn, Germanio. Rete: kiso@esperanto.de

23-26. aŭgusto
3-a Azia Kongreso de Esperanto en Seulo, Koreio. Inf: 3-a Azia Kongreso de Esperanto, 1601 Gangbyeon Hansin Core B/D, 350 Mapo-dong, Mapo-gu, KR-121-703 Seoul, Koreio. Tel: +82-2-7176974, fakso: +82-2-7176975. Rete: aziakongreso@hanmir.com

23-28. aŭgusto
5-a Eŭrop-Unia (EEU) Esperanto-Kongreso en Verona, Italio. Inf: Verona Esperanto-Grupo, CP 1616, IT-37100 Verona, Italio. Rete: esperantoverona@adriacom.it

24. aŭgusto
6-a Internacia "Esperanto" Tablotenis-konkurso. Inf: Katalin Faragó, pk. 89, HU-6801 Hódmezővásárhely, Hungario. rete: konyv@korhaz.hodtav.hu kaj esp-med@freemail.hu

24. aŭgusto
Vizito al Martin Tomboj de esperantistoj, Muzeo de Martin Benka. Inf: Esperanto societo, Alica Komlošiová, Rovníková 6, SK-82102 Bratislava, Slovakio. Tel.: +451-02- 43291604, Rete: Hiba! A hivatkozási forrás nem található.

24-31. aŭgusto
28-a Internacia Semajno ĉe Mediteraneo kaj someraj kursoj en Sete (suda Francio). Inf : Esperanto Culture et Progrès 5, rue du Docteur Roux, FR-34090 Montpellier, Francio. Tel: +0467541543. rete yvierne@netcourrier.comnikolao.k@wanadoo.fr

24-31. aŭgusto
Renkontiĝoj kun Distra Muziko en Ŝibenska Rogoznica. Inf: Zelimir Pehar, 14 Boronia Av., Dandenong North, Vic. 3175, Aŭstralio. Tel: +61-3-97130011. Rete: zpehar@yahoo.com

26. aŭgusto - 01. septembro
Humanismaj Esperanto-semajnoj en Ĉervar-Porat. Temo: Bertrand Russell - granda humanisto de la 20-a jarcento. Inf: Mato Spekuljak, Ostarijska 8, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: mato.spekuljak@zg.tel.hr

29. aŭgusto - 01. septembro
Ni konu Tatrajn montopintojn en Altaj Tatroj. Inf: Mezslovakia Esperanto Ligo, P.O.Box B-152, SK-01241 Zilina, Slovakio. Tel.: +421-(0)903-552152 (Juraj Gondzúr) rete: gondzur@urap.sk

30. aŭgusto - 05. septembro
Antaŭkongresa (BEA) Nigramara Feriado, Sarafovo-Kiten-Sozopol. Inf: B. Leonov, Esperinform, p. k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

30. aŭgusto - 07. septembro
FESTO, Internacia Junulara Renkontiĝo de JEFO en la kastelo Greziljono. Inf: JEFO, 4 bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris, Francio. Rete: jefo@esperanto.org

30. aŭgusto - 08. septembro
AIS, SUS 25 (Nitra kaj Komarno). Inf: AProf. Eva Polakova, Ustav didaktickej technologie, Ped. Fakultato UKF, Tr. A. Hlinku 1, SK-949 01 Nitra, Slovakio. Rete: epolakova@ukf.sk

31. aŭgusto - 07. septembro
Folkloraj Renkontiĝoj en Ŝibenska Rogoznica. Inf: Zelimir Pehar, 14 Boronia Av., Dandenong North, Vic. 3175, Aŭstralio. Tel: +61-3-97130011. Rete: zpehar@yahoo.com

01-08. septembro
Humanismaj Esperanto-semajnoj en Ĉervar-Porat. Temo: Ludoviko Zamenhof - humanisto por 21-a jarcento. Inf: Mato Spekuljak, Ostarijska 8, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: mato.spekuljak@zg.tel.hr

02. septembro - 31. decembro
Plentempa Esperanto-Kurso en Lesjöfors. Inf: Poplaltlernejo de Karlskoga, Lars Forsman: lars.forsman@fhsk.karlskoga.se

02-09. septembro
Tutmonda Konferenco pri Kibernetiko, Nitra. Inf: AProf. Dr. habil. Éva Poláková, PF UKF, Tr. A. Hlinku 1, SK-949 74 Nitra, Slovakio. Tel/fakso: +421-37-6511013. Rete: epolakova@ukf.sk

02. septembro - 31. decembro
4-monata plentempa kurso de Esperanto ĉe la Popolaltlernejo de Karlskoga, Svedio. Inf: Lars Forsman lars.forsman@fhsk.karlskoga.se

03-10. septembro
Bicikla karavano de Berlino al IBIRE en Prago organizita de BEMI. Inf: Cirilo PINARDON, 44 rue du Sahel, FR-75012 Paris, Francio. Tel.: +33-144677548. Rete: ibire@freesurf.fr

06-08. septembro
1-aj Someraj dialogoj - staĝo en la Esperanto-Restadejo en Monistrol de Montserrat (Barcelono). Inf: Barcelona Esperanto-Centro, Camí del Pou 9, ES-08691 Monistrol de Montserrat, Hispanio. Tel: +34-679715982 aŭ +34-933338081

06-08. septembro
13-a jarkunveno de REFA, Rumana Esperanto-Fervojista Asocio en Sibiu. Inf: S-ino Rodica Todor, Bdul Valea Cetatii 22, Bl. B24, Sc.A Ap.5, RO-2200 Brasov, Rumanio. Tel: +40-268-320504. Rete: rodica_todor@yahoo.comrodicatodor@xnet.ro

07-08. septembro
Skota Studrondo, Dunblane, Skotlando. Inf: Esperanto-Asocio de Skotlando, 47 Airbless Crescent, Motherwell, ML1 3AP, Britio. Tel: +44-1698-263199. Rete: david@bisset100.freeserve.co.uk

07-14. septembro
Renkontiĝoj kun Klasika Muziko en Ŝibenska Rogoznica. Inf: Zelimir Pehar, 14 Boronia Av., Dandenong North, Vic. 3175, Aŭstralio. Tel: +61-3-97130011. Rete: zpehar@yahoo.com

07-14. septembro
3-a Staĝo "Astronomio: amatoroj kontribuas" en Sankt-Mikaela Observatorio, suda Francio. Inf: Alex Mikishev, AEK, str. Uziel 120/8, IL-52302, Ramat-Gan, Israelo. Rete: astroek@yahoo.com

08-10. septembro
18-a Mikologia Seminario en Poprad kun omaĝo al Milan Zvara. Inf: Stano Marĉek, Zvolenská 15, SK-036 01 Martin, Slovakio. Tel/fakso: +421-43-4222788, rete: marcek@esperanto.sk

09-15. septembro
Postkongresa (BEA) Nigramara Feriado, Sarafovo-Kiten-Sozopol. Inf: B. Leonov, Esperinform, p. k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

 Internacia Biciklista Renkontiĝo

10-15. septembro
IBIRE 02 - La dua Internacia biciklista renkontiĝo, Dobrichovice apud Prago. Inf: KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-25229 Dobrichovice, Ĉehio. Tel.: +420-2-9912201, fakso: +420-2-9912126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

13-17. septembro
16-a Kongreso de Itala-Katolika Unuiĝo de Esperantistoj en Marina di Pietrasanta (Lucca). Inf: Gianni Conti, via Filzi 51, IT-20032 Cormano (MI), Italio. Tel. +39-02-66301958. Rete: cont.giovanni@tiscali.it

14. septembro
Tago de vino vinberrikolto en Bratislava-Raĉa. Inf: Okcidentslovakia Esperanto Societo, Nataša ándorová, Záhrebská 4, SK-811 05 Bratislava, Slovakio, Tel.: +421-02-52494587, Rete: nasta@nextra.sk

14. septembro
EMAKARO (Esperantista Malgrandkarpatia Renkontiĝo) en Rakúsko/Hainburgo. Inf: Esperanto societo, Alica Komlošiová, Rovníková 6, SK-821 02 Bratislava, Slovakio. Tel.: +421-02-43291604, rete: balaz12@post.sk

14-21. septembro
4-a Kongreso de Esperantista Handikapuloj en Jánské Lázné. Inf: Asocio de Esperantistaj Handikapuloj, Na Okrouhlíku 953/21, CZ-530 03 Pardubice, Ĉehio. Rete: josef.hron@vakpce.cz

14-21. septembro
Folkloraj Renkontiĝoj, Ŝakturniro en Ŝibenska Rogoznica. Inf: Zelimir Pehar, 14 Boronia Av., Dandenong North, Vic. 3175, Aŭstralio. Tel: +61-3-97130011. Rete: zpehar@yahoo.com

16-18. septembro
Celebrado por la Inaŭguro de Esperanto-Domo en Barlaston. Inf: Derek Tatton, Wegdwood Memorial College, Barlaston, Stroke-on-Trent, Staffordshire, ST12 9DG, Britio. Tel: +44-1782-372105, fakso: +44-1782-372393. Rete: wedgwood.college@staffordshire.gov.uk

20-22. septembro
Post-Somera Klaĉ-Kunveno (P.S.K.K) en Ronse (okcidente de Bruselo), Flandraj Ardenoj, Belgio. Inf: rete yves.nevelsteen@tijd.be

20-23. septembro
Internacia Amikeca Renkontiĝo, Aylesford, Kent. Inf: IAR-02, 7 Hampton, Great Holm, Milton Keynes, MK8 9EP, Britio. Tel: +44-(0)1908-564004. Rete: terry-page@supanet.com

21-22. septembro
Aŭtunaj Tagoj de Esperanto-Asocio de Finnlando. Inf: Aini Vääräniemi, Vääräjärventie 26 A, FI-93590 Vanhala, Finnlando. Rete: aini.vaaraniemi@pp.inet.fi

21-29. septembro
28-a Internacia Forumo pri Turismo, Edukado kaj Kulturo, 22-a Pola Studadsesio de AIS San Marino kaj 3-a Internacia Simpozio por Eŭropa Integriĝo, Bydgoszcz. Inf: Esperantotour, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso: +48-52-3415744, +48-52-3460082. Rete: andreo@rubikon.net

22. septembro - 01. oktobro
Festivalo de Babilono, Bagdado. Inf: Himyar M. Al-Resheed Al-Zubaidy, Saidia 821/90/21. POBox 5820, Bagdad, Irako. Tel: +964-1-5537514. Rete: himyar@uruklink.net

26-29. septembro
13-a Montkabana Renkontiĝo (aranĝo por montmigremuloj kaj naturamikoj), Logarska Dolina, Slovenio. Inf. Vanja Radovanovic, Horvacanska 31, HR-10 000 Zagreb, Kroatio, tel.: +385-1-913654626, rete: vanja.radovanovic@etk.ericsson.se

27-29. septembro
XVIII-a Artaj Konfrontoj en Esperanto "ARKONES" en Poznan. Inf: Pawel Janowczyk, ul. Zawady 2/7, PL-61-002 Poznan, Pollando. Tel. +48-61-8755879; +48-602-283242 Rete: janowczykpawel@poczta.onet.pl

27-29. septembro
Renkonto de katoloka sekcio en Zeliv (eliv). Inf: Inf: Miloslav Ŝváĉek, Trŝická 6, CZ-75127 Penĉíce, Ĉehio. Rete: msvacek@iol.cz

27-29. septembro
Turisma Aŭtuno en Rohaĉe. Inf: Esperanto-MEL, P.O.B-152, SK-01201 Zilina, Slovakio. Tel: +421-903-552152, rete: gondzur@urap.sk

28-30. septembro
22-a Nordokcidenta Regiona Esperanto-Konferenco en Sidney (Brita Kolumbio, Kanado). Inf: Norek, 765 Braemar Avenue, Sidney, BC, V8L 5G5, Kanado. Tel.: +1-250-6561767, fakso: +1-250-656-0502. Rete: Iwolemskatl@aol.com

30. septembro
Limdato por 6-a Video-festivalo de E-filmoj, Esperanto-societo de Maribor. Inf: Esperanto-societo, SI-2000 Maribor, Besednjakova 1, Slovenio. Rete: zlatko.tisljar@siol.net

30. septembro - 05. oktobro
Aŭtuna Internacia Foiro en Plovdivo, Bulgario - reale aŭ virtuale. Posta la foiro dutaga seminario kun temo: Problemoj de Internacia Esperanto-komerco. Inf: S-ro Lasto Nikov - Prezidanto de UPIEK, CPK 497, BG-1000 Sofio - C, Bulgario. Rete: lasto1@hotmail.comlasto@mail.bg

04-06. oktobro
89-a Japana Esperanto-Kongreso Floru Kulturo Porpaca en Surikamitei "tori. Inf: Japana Esperanto-Instituto, Sinzyjuku-ku Waseda-mati 13-3, Tókyó-to 162-0042, Japanio. Tel: +81-(0)3-32034581, fakso: +81-(0)3-32034582. Rete: jei@mre.biglobe.ne.jp

04-06. oktobro
Faulhaber-Semajnfino pri komunikado en konferencejo Mennorode, Elspeet. Inf: Sally Krombee.van Aartsen, Vijverstr. 3, NL-4421 AW Kapelle, Nederlando

04-06. oktobro
15-a Internacia Kultura Festivalo en šstí nad Labem. Inf: Miroslav Smyĉka, Kojetická str. 90. CS-400 03 šstí nad Labem, Ĉehio. Tel: +420-47-5532417, Rete: j.sema@tiscali.cz

05. oktobro
Ĉedanuba Esperanta Renkontiĝo en Komárno. Inf: Esperanto societo, Alica Komlošiová, Rovníková 6, SK-821 02 Bratislava, Slovakio. Tel.: +421-02-43291604, Rete: balaz12@post.sk

06-13. oktobro
TEJO-seminario en Strasburgo "Homaj rajtoj sub ĉiutaga priesploro". Inf: seminarioj@tejo.org

11-13. oktobro
KoKoLoRES kafoklaĉo kaj ludosemajnfino en Herne. Inf.: Petra Dückershoff, Auf der Panne 74 a, DE-44805 Bochum, Germanio. Rete: petra.dueckershoff@web.de

11-13. oktobro
46-a jarkunveno de GEFA, Germana Esperanta Fervojista Asocio, Baiersbronn (Nigra Arbaro). Inf: Siegfried Krüger, Dinkelsbühler Str. 12, DE-74074 Heilbronn, Germanio. Tel/fakso: +49-(0)7131-162688. Rete: slkrueger@gmx.de

12-13. oktobro
Esperanto-renkontigxo de Nordorienta Ĉinio en urbo Shenyang por bonvenigi la Kongreson en Beijing (Pekino). La temo estas: "Uzu Esperanton por la UK-2004 en Beijing". Inf: amikeco@sina.com

12-14. oktobro
9-a Internacia Semajnfino Esperantista en Ludlow, Vermont. Inf: Esperanto-Societo Kebekio kaj Esperanto-Societoj de NovAnglio & NovJorkio, rete: esperanto@sympatico.ca

19. oktobro
Turisma renkontiĝo, Komárno. Inf: Okcidentslovakia Esperanto Societo (OSES), Nataša ándorová, Záhrebská 4, SK-811 05 Bratislava, Slovakio. Tel.: +421-02-52494587. Rete: nasta@nextra.sk

19-26. oktobro
10-a Internacia Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj Turismo en Cambrils (Tarragona). Inf: Santiago Torné Grau, Apartat 423, ES-08200 Sabadel, Hispanio. Tel. +34-937253421 kaj +34-937275021, fakso: +34-937314111. Rete: luis_serrano@e-milio.com

24-15. oktobro
Montar-agrovilaĝa turisma evoluigo en Miercurea-Ciuc kaj Braŝov. Inf: Jolanda Józsi, str. Brinduselor 92 bl. 41A sc.C ap33, et.8, RO-2200 Braŝov, Rumanio

25-27. oktobro
37-a Semajnfina Esperanto-Seminario en Neubrandenburg. Inf: Werner Pfennig, Uns Hüsung 29/1104, DE-17034-Neubrandenburg, Germanio. Tel: +49(0)395-4221398. Rete: werner.pfennig@web.dewerner.lewien@t-online.dewerner.pfennig@t-online.de

26-27. oktobro
Jarkunveno de la Heslanda Esperanto-Ligo en Michelstadt (Odw.) kun lingvokurso. Inf. Peter Hauser, PF 401243, DE-63277 Dreieich, Germanio. Rete: Ercmontara.EC@t-online.de

26-27. oktobro
Kunloĝado de Esperanto organizita de Esperanto-Ligo de Kantoo en Japanio, en Yatugatake-Esperanto-Domo de Japana Esperanto-Instituto. Inf: s-ro Hori Yasuo, rete: horizonto@water.sannet.ne.jp

27. oktobro - 02. novembro
3 staĝoj: pri Esperanto, ekoturismo kaj koruso en La Freychède apud Montpellier. Inf: Claude Fressonnet, 43 Place du Rumat, FR-09500 Mirepoix, Francio. Tel: +33-(0)5-61601895, rete: claude.fressonnet@wanadoo.fr

27. oktobro - 03. novembro
E@I-seminario "Rete informadi" pri informstrategioj en Lesjöfors. Inf: echei@tejo.org

28-31. oktobro
Praktikado de la lingvo (1-a, 2-a niveloj) en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/faksilo: +33-(0)549428074. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

01-03. novembro
Seminario por edukado de novaj Cseh-instruistoj en Den Haag. Inf: Internacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando. Tel: +31-70-3556677, fakso: +31-70-3584422, rete: iei001@tiscali.nl

01-03. novembro
31-a Kataluna kaj Transpirenea Kongreso de Esperanto en Sóller, Majorko, Hispanio. Inf: rete: majorka@correu.vilaweb.com

06-08. novembro
Terminologia Seminario pri trafiko, sub aŭspicio de IFEF, Dobríchovice. Inf: KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-25229 Dobrichovice, Ĉehio. tel.: +420-2-9912201, fakso: +420-2-9912126. Rete: KAEST@kava-pech.cz

08-10. novembro
KAEST 2002, Konferenco: Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko: Elektronikaj rimedoj, Dobrichovice apud Prago. Inf: Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-252 29 Dobrichovice, Ĉehio. Tel.: +420-2-9912201, fakso: +420-2-9912126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

08-10. novembro
2-a Internacia Kongreso de la 3 Kalifornioj (senpaga krom la bankedo) en Mexicali-Meksikio kun temo: Kiel progresigi esperanton en mizeraj regionoj, ĉe la Universitata Teatro de UABC-Mexicali-Meksikio. Inf: Ruben Feldman-Gonzalez, Fakso: +52-686-5565886, Mexicali-Meksikio, rete:rufegon@mxl.cablemas.com

08-10. novembro
Unua Venezuela/Kolombia Esperanto-Renkontiĝo en Karakas. Inf: Venezuela Esperanto-Asocio, Apartado 47675, VE-1041A Caracas, Venezuelo. Andres Turrisi rete: andesp@internet.ve

09-11. novembro
GRUPE-6, Gliwice-a Rendevuo de Uzantoj kaj Praktikantoj de Esperanto, Gliwice. Inf: Pola Esperanto-Asocio, Skr. poczt. 21, PL-44-101 Gliwice, Polio. Tel. +48-32-2316507, +48-32-2326035, rete stanislaw.mandrak@esperanto.pl

10. novembro
50-a Sud-Paraib-Vala E-Renkontiĝo de la 9-a okazos en la urbo Rio das Flores, ŝtato Rio-de-Janejro, Brazilio. Inf.: Rogério de Freitas. R. Dr. Júlio Xavier, 396/202, Fundos, BR-27600-000 Valena-RJ. Rete: deceyp@bol.com.br

15-17. novembro
10-a Kongreso de ĈEA ligita al festeno de 100-jariĝo de Esperanto-klubo en Prago. Inf: ĈEA, c/o Pavel Polnicky, Lesni 150/VI, CZ-29001 Podebrady, Ĉehio. Tel.: +420-324-615651. Rete: cea.polnicky@quick.cz

16-17. novembro
]enerala kunveno de JES - Junularo Esperantista Svisa en Basel. Inf: Vera Pochanke, Lettenstr. 70, CH-9500 Wil, Svisio. Tel: +41-329143078, rete: belisle@span.ch

22-24. novembro
Esperanto kunveno en Ĉateŝke Toplice en Slovenio. Inf: rete mancat@volja.net

23. novembro
4-a EFIFO - Esperanta Filmfestivalo en Bratislava. Inf: Nataša ándorová, Záhrebská 4, SK-81105 Bratislava, Slovakio. Tel: +421-2-52494587, rete: natasa.sandorova@nextra.sk

30. novembro - 01. decembro
Seminario por instruistoj de Zagreba Metodo - Barcelono. gvidas Viŝnja Brankoviĉ en Barcelona. Inf: Esperanto Kontaktejo, Padilla 196, ES-08013 Barcelona, Hispanio. Tel/fax: +34-93-2463736. Rete: kar2@inicia.es

06-08. decembro
Kultura Semajnfino en Homburg ĉe Saar. Inf: Sarlanda Esperanto-Ligo (SEL). Rete: Ercmontara.EC@t-online.de

07. decembro
22-a ĈESAT -Ĉeha-Saksa Tago en šstí nad Labem. Inf: Miroslav Smyĉka, Kojetická 90, CZ-400 03 šstí nad Labem, Ĉehio. Tel: +420-47-553417

07-08. decembro
Dua Kunloĝo En La Nordorienta Ĉinio en Changchun: Uzu Esperanton Por La Pekina UK. Inf: Li Changlu, tel: +86-431-4916391, Movtel:13596160808/13161508430. Rete: changll@sohu.com

07-08. decembro
Zamenhof-tagoj-2002 en Kaunas, Litovio, en salono de Oficira Palaco de Litovia Armeo, str. A. Mickeviciaus 19). Inf: Litova Esperanto-Asocio, LV-3000 Kaunas, str. L.Zamenhof 5. Litovio. Tel: +370- 37-208503, fakso +370-37-228616, rete: litova.ea@mail.lt

07. decembro
22-a ĈESAT - Ĉeha-Saksa Tago en šstí nad Labem. Inf: Miroslav Smyĉka, Kojetická str. 90. CS-400 03 šstí nad Labem, Ĉehio. Tel: +420-47-5532417

07-14. decembro
Ekkonu la naturon deViktorio. Inf: Zelimir Pehar, 14 Boronia Avenue, Dandenong North, Victoria 3175, Aŭstralio. Tel: +61-3-97130011. Rete: zpehar@yahoo.comzpehar@hotmail.com

10-14. decembro
Unu Jarcento de Esperanto tra la verkoj de Valo en Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/faksilo: +33-(0)549428074. Rete: kvinpetalo@club-internet.fr

12-15. decembro
XX-aj Krakovaj Esperantaj Tagoj. Inf: Krakova E-Societo "Esperanto", PL-31-515 Kraków, Krasickiego 18-20, Pollando

12-16. decembro
22-a Rusia Esperantista Kongreso en Puŝĉino, Moskva regiono. Inf: Rusia Esperanto-Unuiĝo, pk. 57, RU-105318 Moskva, Rusio. Rete: esperanto@au.ru Por urĝaj kontaktoj: Garik Kokolija, +7-095-5677007 (hejma), +7-095-9203306, (poŝa); rete: garik@mitino.ptt.ru

13-15. decembro
Kulturaj tagoj rememore al Zamenhof en Braŝov. Inf: Jolanda Józsi, str. Brinduselor 92 bl. 41A sc.C ap33, et.8, RO-2200 Braŝov, Rumanio

13-15. decembro
Jarkunveno kaj jubileo en Ngangu al Lukala, Kongoa Demokratia Respubliko. Inf: Tel: +243-815039966, rete: Jerry Mbemba Zogono, afrikaturismo@yahoo.frjerryjacksonjr2000@yahoo.fr

14. decembro
AEROB - Antaŭkristnaska E-renkontiĝo en Vieno okaze de naskiĝtago de Zamenhof en Vieno. Inf: Esperanto-Societo, Alica Komlošiová, Rovníková 6, SK-821 02 Bratislava, Slovakio. Tel.: +421-02-43291604. Rete: balaz12@post.sk

14-15. decembro
Zamenhofaj Tagoj, Odessa. Inf: Esperanto-Klubo "Verdaĵo", a.k. 71, UA-65026 Odessa, Ukrainio. Rete: zoo@te.net.ua

15. decembro
Zamenhofa tago 2002, renkontiĝo de esperantistoj ĉe DLF "La Pineta", proksime al la stacidomo de Verona PN. Inf: Fervojista Esperanto-grupo, Enrico Molesini molesini@tin.it

15. decembro
Jarkunveno de UPIEK, Sofio kaj Bulgara IKEF-grupo. Inf: Lasto Nikov, BG-1000 Sofia, P. K. 497, Bulgario. Rete: lasto11@jahoo.co.uk kaj lasto@mail.bg

15. decembro
Solena rememoro pri la naskiĝdatreveno de Zamenhof en Székesfehérvár je la 16-a horo, Esperanto-placo de Székesfehérvár. Inf: Antonia Rózsa (Toni), Tel/sms: +36-30-3752030. Rete: esperantonia@mailbox.hu

24. decembro - 03. januaro
Kristnaska-Novjara Esperanto-Feriado, Karlovo. Inf: B. Leonov, Esperinform, p. k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Tel: +359-335-3933. Rete: leonov@rozabg.com

27. decembro - 01. januaro
Junulara Ago-Semajno de Varsovia Vento en Zakopane. Inf: viavento@poczta.onet.pl

 La plej fama arangxo por familioj kaj personoj 25-55 jaragxaj

27. decembro - 03. januaro
19-a Internacia Festivalo (aranĝo por familioj kaj personoj 25 - 55 jaraĝaj) en kastelo Borken Gemen. Inf: Hans-Dieter Platz (HDP), Postfach 1148, DE-34303 Niedenstein, Germanio. Tel/fakso: +49-5624-8007, portebla +49-171-4964558. Rete: HDP@internacia-festivalo.de

27. decembro - 03. januaro
46-a Internacia Seminario (junulara aranĝo) en Trier. Inf: Martin Sawitzki, Max-Plack-Ring 8d/L 56, DE-98693 Iimenau, Germanio. Tel: +49-3677-844505, rete: admin@esperanto.de

28. decembro - 02. januaro
Novjara Renkontiĝo (por mezaĝuloj kaj familioj) en Fürstenberg/Havel (apud Berlino). Inf: Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 3.HH, DE-10551 Berlin, Germanio. Tel. +49-30-6855831, telekopioj +49-30-68057011, portebla +49-178-4764922. Rete: Lu@EsperantoLand.org

28. decembro - 02. januaro
Lingva Jarfino 2002 en San-Luiso de Paraitingo, ŝtato San-Paulo, Brazilo. Inf: R. Sete de Abril, 235 - cj. 107, So Paulo SP, Brazilo. Tel. +55-11-32313498. Rete: lingvajarfino@hotmail.com

29. decembro - 02. januaro
Lingva Jarfino en San-Luiso de Paraitingo. Inf: Flavio Rebello, Lingva - Esperanto-kursoj, R. 7 de Abril, 235, cj, 107, BR-01043-000 San-Paŭlo, Brazilio. Rete: lingva.sp@zipmail.com.br

31. decembro - 01. januaro
Novjarfesto en Karpatoj. Inf: Jaroslav Zaharija, B. Hmelnickij str, 82/4-8, Ivano-Frankivsjk, UA-76006, Ukrainio

31. decembro - 02. januaro
Novjarfesto En Betularo junulara aranĝo en Ĉeboksari (Ĉuvaŝio, Rusio). Inf.: Sergeo Tihonov sergeo@ikso.net

 Retposxta Esperanto - Novajxservo

Mi volas rigardi alian liston de aranĝoj Mi volas iri al la paĝoj de RET-INFO
Se vi havas informon pri nelistigita aranĝo sendu al.

La kompiladon prizorgas: István Mészáros

Lasta aktualigo: 2002.12.31.