Historio

Antaŭ­ miloj da jaroj, homoj malkovris gravan fakton: idoj similas al gepatroj. Ekde tiam, niaj antaŭ­uloj komencis selekti siajn plej bonajn animalojn kaj plantojn por bredado. Se iu ĉevalo estis pli rapida ol aliaj, oni bredis ĝin. Se iu frukto estis pli granda ol aliaj, oni plantis ĝiajn semojn. Tiel, generacion post generacio, homoj plibonigis siajn plantojn kaj animalojn.

Antaŭ­ cent tridek jaroj, Aŭ­stria monaĥo Mendelo eksperimentis per pizplantoj en la ĝardeno de sia monaĥejo. Li malkovris la ekziston de genoj, kiuj estas elementoj de heredo.

En 1952, du sciencistoj, Vatson kaj Krik, malkovris ke la kemiaĵo DNA, kiu troviĝas en la ĉeloj de ĉiuj vivaĵoj, havas la formon de duobla helico, kaj ke DNA kapablas kopii sin ekzakte.


Nun oni scias ke DNA estas la kodo de vivo. Genoj estas simple longaj DNA-ĉenoj.

Lastatempe nova teknologio aperis. Sciencistoj nun kapablas ne nur observi genojn, sed eĉ rekte ŝanĝi ilin. Ĉi tiu nova teknologio, Genetika Inĝenierado, estas multe pli efika ol la selekta bredado kiun oni praktikis dum miljaroj, kaj kaŭ­zas revolucion en agrikulturo, bestobredado kaj medicino. Per genetika inĝenierado, oni povas preni genon de iu planto aŭ­ animalo, kaj meti ĝin en alian. La nova planto aŭ­ animalo estas "transgena".

Nova Terpomo

Unu de la plej gravaj kompanioj kiuj uzas genetikan inĝenieradon estas Monsanto. Monsanto kreis plurajn novajn rasojn de transgenaj plantoj. Ekzemplo de tio estas terpomo, New Leaf (Nova Folio).Granda problemo por kultivistoj de terpomoj estas leptinotarsoj - insektoj kiu kutimas manĝi la foliojn de terpomaj plantoj. Ekzistas tera bakterio, (Bacillus thuringiensis), kiu produktas naturan insekticidon. Monsanto sukcesis meti genon de tiu bakterio en terpoman planton. La novaj terpomaj plantoj estas venenaj al leptinotarsoj. Leptinotarsoj kiuj komencas manĝi folion, rapide malsaniĝas kaj mortas.
Avantaĝoj de genetika inĝenierado
Terkultivistoj devas aĉeti altkostan insekticidon por protekti siajn rikoltojn kontraŭ­ insektoj. Krom esti altkosta, insekticido estas danĝera por la natura medio, kaj danĝera por la terkultivisto.

Se terkultivisto aĉetas terpomojn de Monsanto, li aŭ­ ŝi povas kreskigi ilin sen insekticido. Tio signifas malpli da kosto, kaj malpli da danĝero.

Rezisto kontraŭ­ insektoj ne estas la sola avantaĝo de genetika inĝenierado. Oni ankaŭ­ povas krei pli grandajn, pli bongustajn, kaj pli nutrajn plantojn.

Danĝeroj
Kritikantoj de genetika inĝenierado asertas ke transgenaj plantoj estas danĝeraj. Laŭ­ ili, oni ne povas antaŭ­vidi ĉiujn sekvojn.

Unu danĝero estas ke transgena planto povus eskapi el kampo aŭ­ ĝardeno kaj fariĝi sovaĝa. La transgena planto, se tro sukcesa, konkurencus kun aliaj plantoj, kaj forpuŝus ilin.

Kiam oni prenas beston aŭ­ planton de ĝia hejma medio, kaj metas ĝin en novan medion, foje okazas katastrofo. Bona ekzemplo de tio estas la kunikloj en Aŭ­stralio.


Antaŭ­ preskaŭ­ cent jaroj, homoj venigis kuniklojn de Anglio al Aŭ­stralio, por la plezuro ĉasi kaj manĝi ilin.

La kunikloj havis malmulte da naturaj malamikoj. Ili tre rapide plinombriĝis kaj komencis senherbigi la landon. Ili nudigis paŝtejojn, kiujn ŝafistoj bezonas por siaj ŝafoj, kaj ankaŭ­ kontribuis al la malapero de pluraj Aŭ­straliaj plantoj kaj animaloj.

Oni kalkulas, ke la damaĝo kiun kunikloj kaŭ­zas en Aŭ­stralio kostas ses cent milionojn da dolaroj ĉiujare.

Kritikantoj de genetika inĝenierado ankaŭ­ avertas ke oni ne povas esti certa, ke transgenaj plantoj kaj animaloj estas sendanĝeraj por manĝi. Certe, ili ne malsanigas homojn tuj post manĝado, sed kiuj estos la efikoj post dek aŭ­ dudek jaroj?

En Eŭ­ropo estas fortaj protestoj kontraŭ­ transgenaj plantoj kaj animaloj. Aktivistoj postulas, ke kompanioj informu la publikon ĉu produktaĵo estas transgena. La registaroj de Usono kaj Kanado decidis, ke ne necesas informi pri tio.

Kritikantoj nomas transgenajn plantojn "frankenplantoj" - aludo al la romano "Frankenŝtajn" de Mari Ŝeli.
Por diskuti
1. Ĉu oni devas informi aĉetantojn ke manĝaĵo estas transgena?

2. Ĉu vi pensas ke transgenaj plantoj kaj animaloj estas sendanĝeraj?

3. Ĉu vi manĝus transgenan manĝaĵon?

4. Ĉu oni devas malpermesi ĝenetikan manipuladon de plantoj kaj animaloj?

5. Kio pri homoj?


Origino: http://www4.vc-net.ne.jp/~klivo/gen/frankenplantoj.htm

Verkis: Klivo, indriko@yahoo.com