Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB

FAKA LITERATURO PRI EKONOMIKO KAJ DIREKTADO

Bonvenas via kompletigo ĉu per informo pri ekzistanta interreta paĝo, ĉu per alsendo de komputila dosiero – kiun ni deponos en STEB, rekte en nia servilo.


Entreprenado


Merkatiko


Resumoj de altlernejaj ekonomikaj faklaboraĵoj


Mono, pagoj, bankoj

  • Esperanto-mono - detala, ilustrita studo de Hans Jankowski pri la historio kaj eldonado de Esperantaj monoj. Eld: 2000.
  • Stelo - mallonga ilustrita resumo de Walter Klag pri la eldonitaj stelo-moneroj. Eld: 2018. - [sekurkopio]

STEB estas prizorgata de Esperanto-Centro Eventoj kaj Lingvo-Studio. Gvidanto: Szilvási László.


STEB, enhavejo eventoj.hu Reen al la antaŭa paĝo!