Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB

FAKA LITERATURO PRI EKONOMIKO KAJ DIREKTADO

Bonvenas via kompletigo ĉu per informo pri ekzistanta interreta paĝo, ĉu per alsendo de komputila dosiero – kiun ni deponos en STEB, rekte en nia servilo.


Entreprenado

Merkatiko

Resumoj de altlernejaj ekonomikaj faklaboraĵoj

STEB estas prizorgata de Esperanto-Centro Eventoj kaj Lingvo-Studio. Gvidanto: Szilvási László.


STEB, enhavejo eventoj.hu Reen al la antaŭa paĝo!