@ Ĝisdatigita: la 19-an de majo 2004 .@. Rekomendata: Spektu per Mozilo, IE 4-6, Netscape 6.* je 1024×768 kaj Meza tekstogrando @


Komputiko kaj Programado


enhavo.... Por klarigoj, alklaku "oftaj demandoj"-n!elŝutado oftaj demandoj...Alklaku!indekso .. retpoŝto

Enkonduko

Tiu ĉi estas la komenca versio (ekde januaro 2004) de kurso pri " Komputiko kaj Programado" per uzo de programlingvo Java, kiu grade enhavos dek "Partoj"-n (proksimume 50 ĉapitrojn).

Por detalaj kaj ĝisdataj informoj pri la kursa plano kaj ĝia aktuala efektivigo, bonvolu periode esplori oftajn demandojn.

Kvankam la kursa materialo estas en nivelo de supera lernejo, tamen la instru-metodo celas komprenigi la temojn kaj praktikigi la sciojn al ĉiu "serioza kaj laborema" komencanto.

Kiel lerni?

Por kontentige profiti de la kurso, bv. atente tralegi la materialon en ĉiu ĉapitro, pripensu kaj respondu la demandojn en la fino de ĉiu paĝo.
Averaĝa ĉapitro de la kurso enhavas 15 paĝojn kaj fine de ĉiu ĉapitro aperas "Kvizo" kaj "Refreŝigo" kiuj plezurige helpos vin enkapigi la ĵus lernitan materialon.

Ĝuu vian tempon kaj sukceson!

Viajn bonvenajn demandojn kaj rimarkojn, bv. sendi al: kursa kompilisto.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dediĉo

Ĉi tiun kurson mi dediĉas al mia edzino Adriana, mia filo Ruben, mia bofilino Kim kaj al mia admirinda eta nepino Lia, kiuj, kune kun Esperanto kaj komputiloj, igas mian vivon feliĉa kaj plenkontentige vivinda.

Dankesprimo

Tiu ĉi kurso estas parte bazita sur tradukado de materialo verkita fare de prof. Bradley Kiell el Usono. Mi kore dankas al prof. Bradley Kiell, kiu entuziasme donis al mi permeson libere traduki kaj uzi lian bonegan studmaterialon. Krome, mi multe dankas mian amikon Geza Kurucz, redaktoron de "Juna Amiko", pro lia helpo pri la lingva revizio de la kurso.

D-ro Gian Piero Savio - Informadikisto - Membro de UEA, ILEI kaj ELI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alklaku!  Al la kursa enhavo