La pasiva antitumora defenda sistemo


D-ro Gyula KULCSÁR – hungara biokemiisto, universitata asista profesoro, kancerologo – dum sia plurjara esplora laboro faris novan, sciencan malkovron ligita al la kontraŭtumora defenda sistemo de la organismo: li konstatis, ke la malnormaliĝintajn ĉelojn detruas ne la ĝis nun supozita imuna sistemo, sed iu alia speciala defenda sistemo. Li ellaboris teorion, kaj per siaj esploroj komencitaj en la jaro 1987 pruvis la ekziston de la Pasiva Kontraŭtumora Defenda Sistemo, li malkovris ĝiajn komponantojn kaj la funkci-mekanismon. Surbaze de siaj eksperimentoj li venis al konkludo, ke certaj substancoj konstante ĉeestantaj en la cirkulada sistemo de la organismo (kelkaj aminoacidoj, iuj vitaminoj, mezaj kombinaĵoj de la ĉelmetabolo, ktp.) havas decidan signifon en la kontraŭtumora defendado. Li demonstris en ĉelkulturoj kaj per besto-eksperimentoj la selektivan tumorĉelo-mortigan efikon de miksaĵo, konsistanta el substancoj de la kontraŭtumora defenda sistemo de la organismo, kaj siajn rezultojn li publikigis en internaciaj, sciencaj revuoj.

La malkovro de d-ro Gyula KULCSÁR estis patentigita en multaj landoj de Eŭropa Unio ĝis Koreio.

El la jam konataj sciencaj faktoj d-ro Kulcsár faris konkludon, ke la kontraŭtumora defenda sistemo ekzistanta en la organismo funkcias esence sendepende de la imuna sistemo.

Li deiris el tiu konata scienca fakto, ke ofteco de tumoroj ne kreskas signife nek ĉe limigita funkciado de la imuna sistemo (imunsubpremo), nek ĉe ties plena kolapso (ekzemple: AIDS). Ankaŭ tiu fakto estas ĝenerale konata, ke plimulto de la tumoroj ne estas imunogenaj. Se ni akceptas tiun fakton, kaj sciante ankaŭ tion ke en ĉiu homo daŭre estiĝas ankaŭ kanceraj ĉeloj, tiam do en la organismo devas funkcii iu antitumora defenda mekanismo, sendependa de la imunsistemo, kaj tiu estas iu ĝenerale efika, kontrola sistemo - ĉar ĝi ja devas efiki en iu ajn punkto de la organismo. Estas logike ankaŭ tiu supozo, ke la efik-materialoj de tia sistemo devas estadi en la cirkulada sistemo mem.

Ŝlosilo de la problemo laŭ d-ro Kulcsár estas tiu jam pli frue konata fakto, ke el la cirkulada sistemo sana ĉelo prenas por si nur la kvanton de subtanco bezonatan por sia vivtenado, aliflankea tumoraj ĉeloj akumulas tiujn ĉi materialojn sen iu ajn limigo. Tiamaniere ankaŭ la materialoj estigantaj la kontraŭtumoran defendon povas eniri la tumorĉelojn en tia enorma kvanto, ke ili povas kaŭzi detruiĝon de la malsanaj ĉeloj.

Tiun ĉi komunan efikon de efikmaterialaj substancoj de la defenda sistemo oni nomas Pasiva Antitumora Defenda Sistemo (PADS), angle Passive Anti-tumor Defense System (PADS).

Dum siaj eksperimentoj la inventinto determinis la komponantojn de la defenda sistemo eĉ tiel, ke li elektigis per mem la tumorĉeloj la efikajn substancojn. Laŭ la kriterio de la elektado tiuj substancoj estis konsiderataj efikaj, kiuj - sinergie fortigante la efikon unu de la alia - detruis la tumorĉelojn. D-ro Kulcsár ekzamenis 89 substancojn de la cirkulada sistemo, el inter tiuj li trovis 16 efikajn materiojn. Inter la efikmaterioj li determinis aminoacidojn kun tute diversaj kemiaj strukturoj (metionino, fenilalanino, triptofano, arginino, histidino, tirozino), vitaminojn (askorba acido, riboflavino, pridoksino, biotino), monosaharidojn (manozo, deoksi-d-ribozo), intraĉelajn mezajn kombinaĵojn (malata acido, hipura acido, orota acido), krome nukleobazon (adenino).

D-ro Kulcsár faris multajn ĉelo-eksperimentojn per miksaĵo de la elektitaj efikmaterioj. Li konstatis, ke la kontraŭtumora efiko estas rezulto ne de blokado de proliferiĝo (blokado de ĉeldividiĝo), sed ĝi estas rezulto de ĉel-detruado (rekta efiko). La miksaĵo montriĝis efika ĉe ĉiuj esploritaj de li - pli ol dek, plejparte homaj - malsamaj ĉel-linioj (ĝenerala efiko). La miksaĵo kapablis detrui eĉ la ĉelojn, rezistantajn al citostazigiloj (al kemiterapio). La miksaĵo por la sanaj ĉeloj ne estis venena, eĉ se ili estis rapide multobliĝantaj ĉeloj (selektiva efiko). Resume oni povas aserti, ke la miksaĵo de efikmaterioj havas rektan, ĝeneralan kaj selektivan efikojn.

Ankaŭ la besto-eksperimentoj, faritaj de D-ro Kulcsár konfirmis la kontraŭtumoran efikon de la miksaĵo. La eksperimentoj kun musoj montris signifan kreskon de supervivado kaj reduktiĝon de tumorkreskado.

La esploristo per pluaj ĉelo-eksperimentoj ekzamenis la mekanismon de antitumora efiko de la miksaĵo. Li konstatis, ke la kanceraj ĉeloj detruiĝas per apoptozo, tio estas per programita ĉelmortado. La mezuro de la apoptozo estas pliigebla per kreskigo de la kvanto kaj tempodaŭro de la influo de la efikmaterialoj.

El la rezultoj de la eksperimentoj oni povas tiri la konkludon, ke ju pli forta estas la defendado (ju pli granda estas la koncentriteco de efikmaterialoj konsistigantaj la defendan sistemon), des pli rapida estas la detruiĝo de la kanceraj ĉeloj, alivorte la rapideco de la ĉeldetruiĝo dependas de la koncentriteco de la defendaj substancoj.

Oni povas legi la doktoriĝan disertaĵon de D-ro Gyula Kulcsár pri la PADS ankaŭ en angla lingvo sur la oficiala retpaĝo de la esploristo: http://www.kulcsargyula.hu

Alia, rekomendita, tamen ankoraŭ ne-esperantlingva retpaĝejo estas: www.culevit.hu


Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB: http://www.eventoj.hu/steb/