Origina loko: http://www.xs4all.nl/~pilger/retoklubo/birdrkch.html

Eŭropaj birdoj - kun bildoj


La Esperantaj nomoj estas tiuj de la ''Komunlingva nomaro de Eŭropaj birdoj'' kompilita de Ornitologia Rondo Esperantlingva (1971), laŭ ordo kaj elekto en la 21-lingva "Nomina avium europaearum" (H. Jorgensen, 1958, sen Eo). Tiuj nomoj reaperas en "Oklingva nomaro de eŭropaj birdoj" (B. Mészáros, 1980).

La sciencaj nomoj estas foje pli "modernaj" ol en tiuj verkoj. La numeroj inter [ ] estas uzataj en ĉiuj tiuj tri eldonaĵoj. La bildetoj venas el malnovaj libroj.
Esperanto-nomoj inter ( ) estas ne rekomendindaj laŭ la menciita komisiono. Sciencaj nomoj inter ( ) estas t.n. "sinonimoj".
som=somero, vin=vintro, j=juna.

Birdoj en kaj apud akvo

1 Cignoj:
1a Muta cigno @ Cygnus olor [057]
1b Kantocigno @ Cygnus cygnus [055]
1c Malgranda cigno @ Cygnus columbianus (C. bewickii) [056]
2 Griza ansero @ Anser anser [059]
3 Blankfrunta ansero @ Anser albifrons [060]
4 Platbeka anaso @ Anas platyrhynchos [072]
5 Fajfanaso @ Anas penelope [080]
6 Marĉanaso @ Anas querquedula (P:Kerkedulo) [074]
7 Kreko @ Anas crecca [075]
8 Kuleranaso @ Anas (Spatula) clypeata [083]
9 Rokanaso @ Aythya marila [089]

birdrk1a.gif

10 Tufanaso @ Aythya fuligula (P:Merganaso) [087]
11 Orokula klangulo @ Bucephala clangula [090]
12 Nigra maranaso @ Melanitta nigra [098]
13 Molanaso @ Somateria mollissima (P:Somaterio) [095]
14 Mezgranda merĝo @ Mergus serrator [106]
15 Blanka merĝo @ Mergus albellus [104]
15a Forkvosta petrelo @ Oceanodroma leucorhoa [031]
16 Nigra fuliko @ Fulica atra [177]
17 Verdkrura galinolo @ Gallinula chloropus [173]
18 Tufgrebo @ Podiceps cristatus [008]
19 Malgranda grebo @ Tachybaptus (Podiceps) ruficollis [005]

birdrk1c.gif

20 Kolimboj:
20a Ruĝgorĝa kolimbo @ Gavia stellata [001]
20b Blankbeka kolimbo @ Gavia adamsii [004]
20c Arkta kolimbo @ Gavia arctica [002]
20d Granda kolimbo @ Gavia immer [003]
21 Longbeka urio @ Uria aalge [288]
22 Auko @ Alca torda [286]
22a Fraterkulo @ Fratercula arctica [292]
23 Granda kormorano @ Phalacrocorax carbo [035]

birdrk1b.gif

24 Sulo @ Sula bassana (Basan-ansero) [034]
25 Arĝentmevo @ Larus argentatus [256]
26 Flavkrura mevo @ Larus fuscus intermedius [257]
27 Ridmevo @ Larus ridibundus [263]
28 Parazita rabmevo @ Stercorarius parasiticus [251]
29 Hirunda ŝterno @ Sterna hirundo [275]
30 Griza ardeo @ Ardea cinerea [039]
31 Granda botauro @ Botaurus stellaris [048]
32 Plataleo @ Platalea leucorodia [052]
33 Blanka cikonio @ Ciconia ciconia [050]


(Vad)Birdoj apud akvo; kampobirdoj; strigoj; predbirdoj; korvoj

34 Lapona limozo @ Limosa lapponica [204]
35 Granda kurlo @ Numenius arquata (P:Numenio) [202]
36 Hematopo @ Haematopus ostralegus (Ostrokaptanto) [182]
37 Ruĝkrura tringo @ Tringa totanus (Totano) [206]
38 Blankpuga tringo @ Tringa ochropus [211]
38a Blankventra tringo @ Actitis hypoleucos (Tringa hypoleuca) [214]
39 Sablokalidro @ Calidris (Crocethia) alba [224]
40 Avoceto @ Recurvirostra avosetta [241]
40a Himantopo @ Himantopus himantopus [240]
41 Galinago @ Gallinago gallinago [221]
42 Ŝtonturnulo @ Arenaria interpres [218]

birdrk2a.gif

42a Bruna ibiso @ Plegadis falcinellus [053]
43 Orpluvio @ Pluvialis (Charadrius) apricaria [188]
44 Arĝenta pluvio @ Pluvialis (Charadrius) squatarola [187]
45 Vanelo @ Vanellus vanellus [185]
46 Marborda pluvio @ Charadrius alexandrinus [193]
47 Akvoralo @ Rallus aquaticus [167]
48 Makula porzano @ Porzana porzana [171]
49 Ringokolombo @ Columba palumbus (P:Palumbo) [299]
50 Trukolombo @ Columba oenas (P:Enado) [298]
51 Turto @ Streptopelia turtur [300]

birdrk2c.gif

52 Tetro @ Tetrao (Lyryrus) tetrix [151]
53 Fazano @ Phasianus colchicus [162]
54 Perdriko @ Perdix perdix [160]
54a Granda otido @ Otis tarda [180]
54b Krekso @ Crex crex [168]
55 Noktuo @ Athene noctua [313]
56 Arbarstrigo @ Strix aluco [314]
57 Orelstrigo @ Asio otus [317]
58 Turstrigo @ Tyto alba [307]
59 Turfalko @ Falco tinnunculus [148]
60 Alaudfalko @ Falco subbuteo [143]
61 Falkoj
62 Akcipitro @ Accipiter gentilis [111]

birdrk2b.gif

63 Buteoj, Agloj, Cirkuoj
63a Blankvosta maraglo @ Haliaeëtus albicilla [127]
64 Nigra korvo @ Corvus corone corone (O:Korniko) [368]
65 Griza korvo @ Corvus corone cornix (O:Korniko) [369]
66 Kampokorvo @ Corvus frugilegus (F:Frugilego) [370]
67 Korveto @ Corvus monedula (F:Monedo) [371]
68 Pigo @ Pica pica [372]
69 Garolo @ Garrulus glandarius [375]
70 Kukolo @ Cuculus canorus [304]
71 Europa kaprimulgo @ Caprimulgus europaeus [323]
72 Alciono @ Alcedo atthis [332]
72a Maldikbeka nuksrompulo @ Nucifraga caryocatactes macrorhynchos [374*]


Pegoj; kantbirdoj: paruoj, kantbirdetoj, turdoj

73 Nigra pego @ Dryocopus martius [340]
74 Verda pego @ Picus viridis [338]
75 Granda buntpego @ Dendrocopos major [341]
76 Malgranda buntpego @ Dendrocopos minor [345]
77 Sito @ Sitta europaea [391]
78 Mallongfingra certio @ Certhia brachydactyla [395]

birdrk3a.gif

79 Granda paruo @ Parus major [379]
80 Nigra paruo @ Parus ater [382]
81 Blua paruo @ Parus caeruleus [380]
82 Foliarparuo @ Parus palustris [386]
82a Salikparuo @ Parus montanus (P. atricapillus) [387]
83 Tufparuo @ Parus cristatus [383]
84 Longvosta paruo @ Aegitalos caudatus [388]
84a Barboparuo @ Panurus biarmicus [390]

birdrk3c.gif

85 Orverta regolo @ Regulus regulus [482]
85a Fajroverta regolo @ Regulus ignicapillus [483]
86 Arbarfiloskopo @ Phylloscopus sibilatrix [475]
87 Turda kanbirdo @ Acrocephalus arundinaceus [445]
88 Junkokanbirdo @ Acrocephalus schoenobaenus [450]
89 Akvokanbirdo @ Acrocephalus paludicola [451]
90 Blankgorĝa silvio @ Sylvia communis [461]
91 Babilema silvio @ Sylvia curruca (P:Kuruko) [462]
92 Flava hipolao @ Hippolais icterina [453]

birdrk3b.gif

93 Merlo @ Turdus merula [424]
94 Ruĝaksela turdo @ Turdus iliacus (T. musicus) [430]
95 Griza turdo @ Turdus pilaris [429]
96 Viskoturdo @ Turdus viscivorus [432]
97 Kantturdo @ Turdus philomelos [431]
97a Orturdo @ Zoothera (Turdus, Oreocincla) dauma (aureus) [421]
97b Rubandoturdo @ Turdus torquatus [423]
98 Ruĝgorĝulo @ Erithacus rubecula (P:Rubekolo) [400]
99 Roksaksikolo @ Oenanthe oenanthe [412]
100 Ruĝmakula blugorĝulo @ Luscinia (Cyanosylvia) svecica [404]
101 Ĝardenruĝvostulo @ Phoenicurus phoenicurus (P:Fenikuro) [407]
102 Nigra ruĝvostulo @ Phoenicurus ochruros [406]
103 Nigragorĝulo @ Saxicola torquata [410]
104 Brungorĝulo @ Saxicola rubetra (P:Saksikolo) [409]


Diversaj: alaudoj, pipioj, hirundoj, keglobekaj kantbirdoj

105 Sturno @ Sturnus vulgaris [518]
106 Oriolo @ Oriolus oriolus [366]
107 Ruĝdorsa lanio @ Lanius collurio [516]
108 Bombicilo @ Bombycilla garrulus [511]
109 Pronelo @ Prunella modularis [490]
110 Troglodito @ Troglodytes troglodytes (P:Birdreĝo) [398]

birdrk4a.gif

111 Kampalaudo @ Alauda arvensis [357]
112 Arbalaudo @ Lullula arborea [356]
113 Tufalaudo @ Galerida cristata [354]
114 Pipioj, i.a.: Herbejpipio @ Anthus pratensis [493]
115 Blanka motacilo @ Motacilla alba [503]
116 Flava motacilo @ Motacilla flava flava [506]

birdrk4c.gif

117 Griza muŝkaptulo @ Muscicapa striata [484]
118 Blanknigra muŝkaptulo @ Ficedula hypoleuca [486]
119 Apuso @ Apus apus [327]
120 Kamphirundo @ Hirundo rustica (P:Domhirundo) [361]
120a Upupo @ Upupa epops [336]
120b Koracio @ Coracias garrulus [335]
121 Murhirundo @ Delichon urbica (P:Urbhirundo) [364]
122 Bordhirundo @ Riparia riparia [365]
123 Fringo @ Fringilla coelebs [555]
124 Montofringo @ Fringilla montifringilla [556]
125 Verda fringo @ Carduelis (Chloris) chloris [533]
125a Kernrompulo @ Coccothraustes coccothraustes (P:Kokotrausto) [532]

birdrk4b.gif

126 Kampopasero @ Passer montanus [528]
127 Dompasero @ Passer domesticus [525]
128 Pirolo @ Pyrrhula pyrrhula [548]
129 Kanaba kardelo @ Carduelis (Acanthis) cannabina (O:Kanabeno) [537]
129a Flamkardelo @ Carduelis flammea (flammea) [539]
130 Verda kardelo @ Carduelis spinus (F:Fringelo) [536]
131 Malgranda krucbekulo @ Loxia curvirostra [552]
132 Kanemberizo @ Emberiza schoeniclus [574]
133 Flava emberizo @ Emberiza citrinella [558]
134 Neĝemberizo @ Plectrophenax nivalis [579]
135 Grenemberizo @ Miliaria (Emberiza) calandra [557]Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB
STEB: http://www.eventoj.hu


Reen al la antaŭa paĝo!