origina adreso: http://pagesperso-orange.fr/kursoj/piv2/

Versio 1.2b


Datumbazo de kapvortoj en PIV2

1. Deveno de la datumbazo

Por ellabori ĉi tiun datumbazon mi uzis la liston, kuŝantan en la reto, ĉe la adreso http://rano.org/vortaroj.html. La liston mi konvertis al XML-formato, uzante Perl-an skripton.

2. Uz-ekzemploj

Mi faris XSLT-stilfolion por montri, kiamaniere kaj kiucele eblas traserĉi la datumbazon. Cetere la rezultoj de traserĉado ebligis korekti kelkajn erarojn en la listo, inter kiuj kelkaj enestas en PIV2 mem.

Jen la ekzemploj:


Listo de Esperantaj literoj

a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z

Listo de mallongigoj

a.K., ADP, AMP, Ar, ATP, AVI, AZT, C.G.S., cgs, DDT, DNA, FRG, GDR, HIV, JHVH, k-do, k.c., k.t.p., KD, ktp, LSD, M.K.S., M.K.S.A., mks, mksa, OMS, pH, pK, RNA, SAT, SI, SOS, t.e., TNT, TTT, UEA

Listo de primitivaj interjekcioj kaj sonimitoj

aha!, aĥ!, aj!, aŭ!, ba!, bac!, baf!, baj... baj..., be!, bis!, blabla!, br! brr!, bum!, ĉit!, dirlididi!, ehe!, ej!, fi!, fr!, fu!, gik-gak, ging...gang...giling...gilang..., glu-glu-glu, ha!, haleluja!, halo!, he!, hej!, hihi, hik!, hm!, ho!, hoj!, hola!, hop!, hosana!, hot! hoto!, hu!, hu-u-u!, huj!, hura!, huŝ!, kŭaks!, kva! kvak!, kvivit!, lala!, lo!, oho!, oj!, pa!, plaŭ, pru!, pu!, puf!, pum!, rap rap!, riĉ-raĉ, ruk!, sss!, ŝŝ!, ta ta ta, tin tin tin, tju!, tpr!, tra ra ra, trateratra!, ts!, uf!, uhu!, ŭa!, ve!

Listo de finaĵoj

-a, -as, -e, -i, -is, -j, -n, -o, -os, -u, -us

Listo de Esperantaj afiksoj

bo-, ĉef-, dis-, ek-, eks-, ge-, mal-, mis-, pra-, re-

-aĉ, -ad, -aĵ, -an, -ant, -ar, -at, -ĉj, -ebl, -ec, -eg, -em, -end, -er, -estr, -et, -id, -ig, -iĝ, -il, -in, -ind, -ing, -int, -ism, -ist, -it, -nj, -obl, -on, -ont, -op, -ot, -uj, -ul, -um, -unt, -ut

Listo de sciencaj afiksoj

ace-, alk-, anhidro-, anti-, arki-, ato-, aza-, benzo-, bi-, bio-, but-, centi-, deci-, dek-, deka-, deoksi-, des-, di-, diazo-, eko-, eksa-, ekto-, ekzo-, en-, endo-, et-, eŭ-, femto-, foto-, frakto-, giga-, heks-, heksa-, hekto-, hemi-, henikoz-, hept-, hepta-, hetero-, hiper-, hipo-, homo-, ikoz-, infra-, intra-, itol-, izo-, jokto-, jota-, kilo-, ko-, kontra-, kriko-, kripto-, kver-, leŭko-, makro-, mega-, megalo-, merkapto-, meso-, met-, meta-, meta-, mikro-, mili-, mini-, miria-, mono-, nano-, nitro-, nitrozo-, non-, nona-, nor-, ob-, okt-, okta-, ol-, ol-, oligo-, orto-, paleo-, para-, pent-, penta-, per-, peroksi-, peta-, piko-, piro-, pneŭmo-, poli-, polio-, pre-, prop-, proto-, pseŭdo-, retro-, semi-, seskvi-, siringo-, spiro-, stereo-, sulfo-, taki-, tele-, tera-, termo-, tetr-, tetra-, tio-, tri-, tribo-, ultra-, undek-, video-, zepto-, zeta-

-ac, -adien, -al, -al, -al, -an, -anc, -ar, -at, -ator, -az, -e, -ed, -ej, -en, -en, -esk, -fic, -fit, -gami, -gen, -gene, -graf, -gram, -i, -icid, -ik, -ik, -il, -il, -iliard, -ilion, -in, -in, -ine, -ini, -it, -it, -iv, -iz, -micet, -mikot, -mikoten, -morf, -nomial, -oid, -oide, -olog, -om, -on, -on, -opsid, -oz, -oz, -oz, -ozan, -peksi, -skop, -som, -stomi, -t, -tet, -tom, -trop

Listo de vortoj el radiko kun kategorio "memstara" (uzataj senfinaĵe)

adiaŭ, ajn, al, aliel, alies, almenaŭ, ambaŭ, ankaŭ, ankoraŭ, anstataŭ, antaŭ, apenaŭ, apud, aŭ, baldaŭ, cent, ci, cis, ĉar, ĉe, ĉi, ĉial, ĉiam, ĉie, ĉiel, ĉies, ĉiom, ĉirkaŭ, ĉiu, ĉu, da, de, dek, des, do, du, dum, eĉ, ekster, el, en, estiel, for, fri, ĝi, ĝis, hieraŭ, hodiaŭ, ial, iam, ie, iel, ies, ili, inter, iom, iu, ja, jam, je, jen, jes, ju, ĵus, kaj, ke, kial, kiam, kie, kiel, kies, kiom, kiu, kontraŭ, krom, kun, kvankam, kvar, kvazaŭ, kvin, l', la, laŭ, li, malgraŭ, mem, mi, mil, minus, morgaŭ, naŭ, ne, nek, nenial, neniam, nenie, neniel, nenies, neniom, neniu, ni, nu, nul, nun, nur, ok, ol, oni, per, plej, pli, plu, plus, po, por, post, preskaŭ, preter, pri, pro, se, sed, sen, sep, sepen, ses, si, sob, sor, sub, super, sur, ŝi, tamen, ti, tial, tiam, tie, tiel, ties, tiom, tiu, tra, trans, tre, tri, tro, tuj, unu, vi

Listo de vortoj el radiko kun kategorio "pruntita" (uzataj senfinaĵe)

Abiŝag, Adonaj, Ahura, alfa, Allah, amen, Andersen, Aŝtar, Aŝtarot, Atalja, Atena, Barbara, Barnabas, Bat-Ŝeba, Baŭcis, Bernike, beta, Brizeis, Cebaot, Cefanja, Ceres, Danae, Debora, Dejanira, Delila, delta, Demeter, Desdemona, do, Du Fu, dzeta, Elija, Eliŝa, Elohim, Elvira, Emma, En-Dor, eta, Eva, Ezra, fa, Fedra, fi, Flora, Freja, gama, Gaza, Gehena, Gerda, Getsemane, Ginevra, Golgota, Gomora, Grizelda, Ĝenĝis, Ĝenoveva, Heine, Helmi, Hera, Herodias, Higiea, Hilda, Hipolite, Ho-Ĉi-Min, Hoŝea, Huĵi, ĥi, Ĥizkija, Ino, Io, Iŝtar, Izabela, Izebel, Jehojada, Jehu, Jehuda, Jeremia, Jesaja, Jona, Joŝija, jota, Judit, Julieta, Kabe, Kajafas, Kalevala, Kana, kapa, Kju, Krizeis, ksi, Kuŝ, la, lambda, Lanti, Latona, Laŭzi, Lea, Leda, Leto, Levi, Li Baj, Lidia, Lidja, Lizistrata, Magdalena, Malaĥi, Manase, Maria, Marta, Maŭ Zedong, Me, mi, Miĥa, Mirjam, Moleĥ, Mozi, mu, Neĥemja, Nina, Nineve, Noa, nu, Nu, Obadja, Olga, omega, omikra, Palas, Pandora, pi, psi, Rabbi, Ragnarok, Raĥel, re, Rea, Rebeka, rota, Roza, Saraj, Sati, si, sigma, Sita, so, sol, Sun Jatsen, Ŝiloaĥ, Ŝuŝan, Tais, taŭ, Temis, Teodora, teta, Titania, Trocki, Unuel, upsila, Urija, Ut-Napiŝtim, Utnoa, Vaŝti, Vinĉi, Zeĥarja, zeta, Zoe

Listo de elementoj konsidereblaj kiel kunmetaĵoj

akumulatoro, aldolo, anticiklono, antisepsa, arabinozo, asterolino, bifenilo, dekremento, dependi, Eburbordo, elastomero, elektrolizi, elektrometro, elektroskopo, etoksio, fotogliptiko, fotogravuri, fotosintezo, fototerapio, gliceridio, glicerino, glicerolo, globino, hemiplegio, hemisfero, hemoglobino, hemolizo, hemolizino, hidrokarbono, hidronio, hipertensio, hipotensio, ideologo, insulino, interfazo, Kabo-Verda, kodono, kolesterolo, kvarteto, kvinteto, linoleumo, metafiziko, metalingvo, metoksio, mikrokosmo, mikroskopo, miokardio, miopatio, nukleozido, ovibovo, paramagneta, paraplegio, parapsikologio, parasimpato, paratifo, paratiroido, peĉblendo, peroksi-, petroselino, polimero, poparto, praantropo, premolaro, protozoo, pseŭdocugo, radioskopio, reformi, Sallago, serumo, sesteto, sinkondrozo, sporozooj, supernovao, tanino, televidi, transmutacii, transporti, trifolio, trikoloreto, trikuspida, triploida, trisoma, zidovudino, zoologo

Listo de kunmetaĵoj kun spaceto

volvita a (a), balzama abio (abi), blanka abio (abi), Hispania abio (abi), skvama abio (abi), Japania acero (acer), plataneca acero (acer), acetata acido (acet), glacia acetata acido (acet), acetata aldehido (acet), acetata anhidrido (acet), butila acetato (acet), etila acetato (acet), venushara adianto (adiant), Alta Adiĝo (Adiĝ), adipata acido (adip), adjekta propozicio (adjekt), aŭtuna adonido (adonid), printempa adonido (adonid), somera adonido (adonid), Adria Maro (Adri), stresa aganto (ag), reago de induktato (ag), kontraŭa reago (ag), duspora agariko (agarik), aŭstrala agatido (agatid), Amerika agavo (agav), sisala agavo (agav), magneta agitilo (agit), imperia aglo (agl), reĝa aglo (agl), eta kriaglo (agl), granda kriaglo (agl), ajne... ajne (ajn), Farneza akacio (akaci), Senegala akacio (akaci), ĝentila akcipitro (akcipitr), mallongkrura akcipitro (akcipitr), milfolia akileo (akile), migra akrido (akrid), akrilata acido (akril), metakrilata acido (akril), optika akso (aks), Ĉinia aktinidio (aktinidi), akuzativo de direkto (akuzativ), anstataŭa akuzativo (akuzativ), sisterona akuzativo (akuzativ), oranĝoflora akvo (akv), reĝa akvo (akv), Alaska Markolo (Alask), aldola kondensado (ald), alia... alia... (ali), tiu aŭ alia (ali), alie... alie... (ali), oficina aliario (aliari), tuba aliumo (alium), blanka alizarbo (aliz), adstringa alizarbo (aliz), pentila alkoholo (alkohol), oficina alpinio (alpini), absoluta alteco (alt), oficina alteo (alte), Cezara amanito (amanit), faloida amanito (amanit), falusa amanito (amanit), faluseca amanito (amanit), muŝa amanito (amanit), pantera amanito (amanit), ruĝiĝanta amanito (amanit), amanitaj toksoj (amanit), falusamanita veneniĝo (amanit), vosta amaranto (amarant), lizergata dietilamido (amid), balzama amirido (amirid), amplitudo de probablo (amplitud), disĵetada amplitudo (amplitud), ekologia amplitudo (amplitud), sin amuzi (amuz), agra anagalo (anagal), ruĝa anagalo (anagal), blua anagalo (anagal), femala anagalo (anagal), fetora anagiro (anagir), okcidenta anakardio (anakardi), furiera analitiko (analitik), harmona analitiko (analitik), analoga komputilo (analog), muta anaso (anas), anateksa petro (anateks), Andromeda galaksio (Andromed), ftalata anhidrido (anhidrid), interna anhidrido (anhidrid), ankoraŭ ne (ankoraŭ), ankoraŭ neniu (ankoraŭ), moldorna anono (anon), skvama anono (anon), antaŭ ol (antaŭ), agra antemido (antemid), tinktura antemido (antemid), dioika antenario (antenari), Nederlandaj Antiloj (Antil), vundosaniga antilido (antilid), odora antoksanto (antoksant), periferia aparato (aparat), Amerika apioso (apios), kanaba apocino (apocin), apsida linio (apsid), ĉioma aro (ar), nenioma aro (ar), araba gumo (arab), arabata acido (arab), ternuksa arakido (arakid), arakida oleo (arakid), arakidata acido (arakid), arakidonata acido (arakid), diadema araneo (arane), sin aranĝi (aranĝ), Judea arbo (arb), argilaj mineraloj (argil), unua punkto de Arieso (Aries), bruna arktio (arkti), nigra arktio (arkti), miela armilario (armilari), kampara armoracio (armoraci), monta arniko (arnik), arsena klorido (arsen), arsenata acido (arsen), arsenita acido (arsen), dimetilarsenata acido (arsen), atlanto-aksisa artiko (artik), atlanto-odontoida artiko (artik), sinovia artiko (artik), ordinara artokarpo (artokarp), diversfolia artokarpo (artokarp), kontraŭasekuro de premiumoj (asekur), asembla lingvo (asembl), Siria asklepiado (asklepiad), askorba acido (askorb), askorbata acido (askorb), oficina asparago (asparag), odora asperulo (asperul), Ĉinia astero (aster), guma astrakanto (astrakant), indico de atenuo (atenu), koeficiento de atenuo (atenu), ĝardena atriplo (atripl), Aŭklandaj Insuloj (Aŭkland), Japania aŭkubo (aŭkub), ĝardena aŭrikulo (aŭrikul), Malsupra Aŭstrio (aŭstr), Supra Aŭstrio (aŭstr), afara aŭstralopiteko (aŭstralopitek), afrika aŭstralopiteko (aŭstralopitek), fortika aŭstralopiteko (aŭstralopitek), kultiva aveno (aven), nombro de Avogadro (Avogadr), azelata acido (azel), triloba azimeno (azimen), magneta azimuto (azimut), Azova Maro (Azov), antraksa bacilo (bacil), mira bacilo (bacil), subtila bacilo (bacil), acetigaj bakterioj (bakteri), nitroksidaj bakterioj (bakteri), nitrogenfiksaj bakterioj (bakteri), nitratreduktaj bakterioj (bakteri), sennitratigaj bakterioj (bakteri), kojla balantidio (balantidi), intervagona balgo (balg), nigra baloteo (balote), Balta Maro (balt), baltaj landoj (balt), Perua balzamo (balzam), Tolua balzamo (balzam), ordinara bambuzo (bambuz), Japania bananujo (banan), emisia banko (bank), gena banko (bank), hipoteka banko (bank), suba baro (bar), supera baro (bar), trakfina baraĵo (bar), Blua barbo (barb), la Ruĝbarba (barb), ordinara barbareo (barbare), printempa barbareo (barbare), kaŭstika barito (barit), aneroida barometro (barometr), Bartolomea nokto (Bartolome), burda baso (bas), obstina baso (bas), ripeta baso (bas), sin bati (bat), baterio de lineo (bateri), bufra baterio (bateri), surbaze de (baz), Bazedova malsano (Bazedov), plurjara beliso (belis), benzoata acido (benzo), Berenica hararo (Berenic), bergamota esenco (bergamot), Berlina muro (Berlin), sovaĝa besto (best), mara beto (bet), ordinara beto (bet), ruĝa beto (bet), Sicilia beto (bet), armita betono (beton), oficina betoniko (betonik), Hebrea Biblio (Bibli), elektra bilardo (bilard), adjunkta bildigo (bild), afina bildigo (bild), lineara bildigo (bild), noktaj rabobirdoj (bird), Biskaja golfo (Biskaj), Amerika bizono (bizon), Eŭropa bizono (bizon), konstrikta boao (boa), flava boleto (bolet), nobla boleto (bolet), satana boleto (bolet), fisia bombo (bomb), flavventra bombeno (bomben), ruĝventra bombeno (bomben), bone estas (bon), oficina borago (borag), Boromeaj Insuloj (Borome), cindra botrito (botrit), brajta malsano (Brajt), acida brasiko (brasik), blanka brasiko (brasik), Brusela brasiko (brasik), Ĉinia brasiko (brasik), Italia brasiko (brasik), krispa brasiko (brasik), legoma brasiko (brasik), nigra brasiko (brasik), ornama brasiko (brasik), Pekina brasiko (brasik), pinta brasiko (brasik), ruĝa brasiko (brasik), Savoja brasiko (brasik), senkapa brasiko (brasik), brasikata acido (brasik), intensa abelbredo (bred), intensa abelbredado (bred), Bristola Golfo (Bristol), brita Regnaro (brit), bromata acido (brom), bromita acido (brom), delokigo de broso (bros), sparkado de broso (bros), fajrerado de broso (bros), papera brusonetio (brusoneti), Hindia bubalo (bubal), blanka budeno (buden), ordinara bukso (buks), firma bulbo (bulb), kunmeta bulbo (bulb), skvama bulbo (bulb), tunika bulbo (bulb), Bulonjo ĉe maro (Bulonj), meteologia bulteno (bulten), Burgonja vino (Burgonj), butanata acido (but), pentila butanato (but), butila alkoholo (but), ordinara buteo (bute), vilkrura buteo (bute), buterata acido (buter), Sankta Cecilio (Cecili), Atlasa cedro (cedr), Himalaja cedro (cedr), Lebanona cedro (cedr), odora cedrelo (cedrel), sovaĝa celerio (celeri), aŭstrala celtido (celtid), okcidenta celtido (celtid), Centrafrika Respubliko (Centrafrik), interlinea centralo (central), interloka centralo (central), interurba centralo (central), loka centralo (central), stacia centralo (central), ruĝa centranto (centrant), Japania cercidifilo (cercidifil), norda cervo (cerv), Amerika cervo (cerv), ruĝa cervo (cerv), Islanda cetrario (cetrari), metila cianido (cian), cianurata acido (cianur), Ĉinia cidonio (cidoni), ordinara cidonio (cidoni), karbona ciklo (cikl), oestra ciklo (cikl), Suna ciklo (cikl), amara cikorio (cikori), Brusela cikorio (cikori), fetora cikuto (cikut), granda cikuto (cikut), malgranda cikuto (cikut), centra cilindro (cilindr), kortika cilindro (cilindr), akvokura cimo (cim), dorsnaĝa cimo (cim), mura cimbalario (cimbalari), cinamata acido (cinam), metila cinamato (cinam), aroma cinamomo (cinamom), Ĉinia cinamomo (cinamom), kamfora cinamomo (cinamom), Srilanka cinamomo (cinamom), vera cinamomo (cinamom), oficina cinogloso (cinoglos), manĝebla cipero (ciper), dunadla cirkelo (cirkel), risorta cirkelo (cirkel), stanga cirkelo (cirkel), oskula cirklo (cirkl), blua cirkuo (cirku), griza cirkuo (cirku), marĉa cirkuo (cirku), stepa cirkuo (cirku), integra cirkvito (cirkvit), kurta cirkvito (cirkvit), magneta cirkvito (cirkvit), presita cirkvito (cirkvit), Kreta cisto (cist), ladana cisto (cist), ordinara citrolo (citrol), verda citrono (citron), Ĉinia citruso (citrus), maksimuma citruso (citrus), paradiza citruso (citrus), reta citruso (citrus), Afrika civeto (civet), Azia civeto (civet), unuflanka cumo (cum), duflanka cumo (cum), plurflanka cumo (cum), dikotoma cumo (cum), helicoida cumo (cum), skorpieca cumo (cum), zigzaga cumo (cum), nekovrita ĉeko (ĉek), senvalora ĉeko (ĉek), trastrekita ĉeko (ĉek), bartavola ĉelo (ĉel), elementa ĉelo (ĉel), lumelektra ĉelo (ĉel), palisa ĉelo (ĉel), stoma ĉelo (ĉel), acida ĉerizo (ĉeriz), dolĉa ĉerizo (ĉeriz), mallongflugila ĉetio (ĉeti), Troja ĉevalo (ĉeval), eta ĉimpanzo (ĉimpanz), ĉu... ĉu... (ĉu), Jeza dafno (dafn), dank' al (dank), dek du (dek), Kapuaj delicoj (delic), reĝa deloniko (delonik), sin demandi (demand), frua demenco (demenc), senila demenco (demenc), elektra fluksdenso (dens), magneta fluksdenso (dens), elektra indukdenso (dens), magneta indukdenso (dens), oscila desmodio (desmodi), lineara detekto (detekt), parabola detekto (detekt), devontigi sin (dev), kvarila devio (devi), meza devio (devi), norma devio (devi), sukera diabeto (diabet), akva diabeto (diabet), diagramo de neŝarĝita laborado (diagram), diagramo de kurtcirkvito (diagram), barba dianto (diant), Ĉinia dianto (diant), pluma dianto (diant), diatomea tero (diatome), simetria diferenco (diferenc), purpura digitalo (digital), lanuga digitalo (digital), diluita solvaĵo (dilu), ferodinamika dinamometro (dinamometr), torda dinamometro (dinamometr), lumeliganta diodo (diod), ebona diospiro (diospir), Virginia diospiro (diospir), odora dipteriko (dipterik), vera direkto (direkt), magneta direkto (direkt), kompasa direkto (direkt), elcentra disko (disk), intervertebra disko (disk), kompakta disko (disk), dunomiala distribuo (distribu), frekvenca distribuo (distribu), akumula frekvenca distribuo (distribu), absolute kontinua distribuo (distribu), normala distribuo (distribu), gaŭsa distribuo (distribu), diverĝiga lenso (diverĝ), sendiverĝenca kampo (diverĝenc), Dominika Respubliko (Dominik), Dovera markolo (Dover), ordinara drakunkolo (drakunkol), okpetala driado (driad), mara drimio (drimi), kontinenta drivo (driv), sin dronigi (dron), granda duko (duk), dungigi sin (dung), maldunga mono (dung), apoga hiperebeno (eben), tanĝa ebeno (eben), eble estas (ebl), vegetaĵa eburo (ebur), regula pluredro (edr), Ĉinia efedro (efedr), efiko de Doplero (efik), efiko de Hall (efik), efiko de Ĵulo (efik), efiko de Kelvino (efik), efiko de Komptono (efik), efiko de Volto (efik), efiko de Zeeman (efik), fajrera efiko (efik), forceja efiko (efik), haŭta efiko (efik), surfacflua efiko (efik), lumelektra efiko (efik), sparka efiko (efik), ŝvelpetiola ejŝhornio (ejŝhorni), eke de (ek), ordinara ekio (eki), aparta ekscito (ekscit), impulsa ekscito (ekscit), kompunda ekscito (ekscit), gama-radiaj eksplodoj (eksplod), γ-radiaj eksplodoj (eksplod), diferenciala ekvacio (ekvaci), ĉiela ekvatoro (ekvator), ekvinoksaj punktoj (ekvinoks), eliga aparato (el), vitala elano (elan), eleata acido (ele), kondukta elektrono (elektron), dolĉa eleokarito (eleokarit), ordinara elitrigio (elitrigi), rampa elitrigio (elitrigi), Kanada elodeo (elode), Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj (emir), stimulita emisio (emisi), nigra empetro (empetr), eniga aparato (en), letargia encefalito (encefal), larĝfolia endivio (endivi), krispa endivio (endivi), atomkerna energio (energi), kineta energio (energi), libera energio (energi), nuklea energio (energi), engaĝi sin (engaĝ), dujara enotero (enoter), gaŭsa entjero (entjer), livida entolomo (entolom), ornama epiteto (epitet), Japania eriobotrio (eriobotri), hundodenta eritronio (eritroni), printempa erofilo (erofil), kultiva eruko (eruk), erukata acido (eruk), miliara erupcio (erupci), escepte de (escept), escepte se (escept), la Espero (esper), Kalifornia eŝolzio (eŝolzi), etanata acido (et), etanata anhidrido (et), alta etlingero (etlinger), Brazila eŭgenio (eŭgeni), unuflora eŭgenio (eŭgeni), kanaba eŭpatorio (eŭpatori), tubo de Eŭstakio (Eŭstaki), Eŭstakia tubo (Eŭstaki), Amerika evonimo (evonim), Eŭropa evonimo (evonim), Japania evonimo (evonim), ezofaga bulo (ezofag), ezofaga globo (ezofag), Ignaca fabo (fab), Kalabara fabo (fab), flagra fado (fad), Amerika fago (fag), Ĉinia fago (fag), Japania fago (fag), ordinara fago (fag), ordinara fagopiro (fagopir), tatara fagopiro (fagopir), amplifa faktoro (faktor), faktoro de penetro (faktor), faktoro de utiligo (faktor), arunda falarido (falarid), Kanaria falarido (falarid), infima kunfaldo (fald), migra falko (falk), faloida veneniĝo (faloid), fare de (far), hepata fasciolozo (fasciol), hepata fasciolo (fasciol), Lima fazeoluso (fazeolus), ordinara fazeoluso (fazeolus), ruĝa fazeoluso (fazeolus), afta febro (febr), butona febro (febr), flava febro (febr), Malta febro (febr), familia mediteranea febro (febr), miliara febro (febr), puerpera febro (febr), terciana febro (febr), kvartana febro (febr), tifoida febro (febr), Ora Ŝaffelo (fel), acida fendado (fend), acida fendiĝo (fend), Kanaria feniko (fenik), daktila feniko (fenik), ordinara fenkolo (fenkol), fermaĵo de aro (ferm), malfermaĵo de aro (ferm), asafetida ferolo (ferol), ordinara ferolo (ferol), Bengala fikuso (fikus), Karia fikuso (fikus), kaŭĉuka fikuso (fikus), pieda dikfingro (fingr), hepata fistulino (fistulin), Aŭstrala Fiŝo (fiŝ), fitata acido (fit), Perua fizalido (fizalid), Hindia flakurtio (flakurti), flanke de (flank), bakteria flaŭro (flaŭr), herbeja fleo (fle), buterfloro de la diablo (flor), unu fojon (foj), per unu fojo (foj), lastan fojon (foj), fermita foliklo (folikl), ovariaj folikloj (folikl), sin forgesi (forges), diferenciala formo (form), adapta transformilo (form), instrumenta transformilo (form), alcentra forto (fort), centripeta forto (fort), centrifuga forto (fort), decentra forto (fort), elektromova forto (fort), fikcia forto (fort), inercia forto (fort), konserva forto (fort), kontraŭelektromova forto (fort), magnetomova forto (fort), radiala forto (fort), Japania fortunelo (fortunel), hidrogena fosfido (fosf), fosfatida acido (fosfatid), surtegmenta fosto (fost), fosto de supreniro (fost), aŭstrala fragmito (fragmit), ĉena frakcio (frakci), ordinara frakseno (fraksen), Brazila frambezio (frambezi), angula frekvenco (frekvenc), asignita frekvenco (frekvenc), natura frekvenco (frekvenc), telegrafada frekvenco (frekvenc), frekvenca distribuo (frekvenc), frekvenca ortangularo (frekvenc), frekvenca plurlatero (frekvenc), imperiestra fritilario (fritilari), fronte al (front), akeneca frukto (frukt), bereca frukto (frukt), drupeca frukto (frukt), kapsuleca frukto (frukt), kompleksa frukto (frukt), kunmeta frukto (frukt), plurobla frukto (frukt), simpla frukto (frukt), vezika fuko (fuk), fulminata acido (fulmin), malsuperaj fungoj (fung), mitozosporaj fungoj (fung), neperfektaj fungoj (fung), superaj fungoj (fung), mjelaj funikloj (funikl), umbilika funiklo (funikl), sperma funiklo (funikl), analitika funkcio (funkci), apoga funkcio (funkci), arkea funkcio (funkci), harmonia funkcio (funkci), indika funkcio (funkci), karakteriza funkcio (funkci), korelacia funkcio (funkci), memkorelacia funkcio (funkci), regresa funkcio (funkci), regula funkcio (funkci), ekskluziva AŬ-funkcio (funkci), AŬ-funkcio (funkci), inkluziva AŬ-funkcio (funkci), ekskluziva NE-AŬ-funkcio (funkci), NE-AŬ-funkcio (funkci), inkluziva NE-AŬ-funkcio (funkci), gajlata acido (gajl), gala acido (gal), neĝa galanto (galant), oficina galgo (galg), odora galio (gali), granda galinago (galinag), sin gardi (gard), muta garolo (garol), gaŭsaj unuoj (Gaŭs), epistata geno (gen), homeota geno (gen), hipostata geno (gen), plurefika geno (gen), reguliga geno (gen), struktura geno (gen), superrega geno (gen), flava genciano (gencian), indukelektra generatoro (generator), kontinupolusa generatoro (generator), magnetelektra generatoro (generator), memekscita generatoro (generator), sinkrona generatoro (generator), ala genisto (genist), skorpia genisto (genist), tinktura genisto (genist), algebra geometrio (geometr), analitika geometrio (geometr), analiza geometrio (geometr), priskriba geometrio (geometr), gerania esenco (gerani), panikla gipsofilo (gipsofil), cirka glaĉero (glaĉer), montsupra glaĉero (glaĉer), hedereca glekomo (glekom), glutamata acido (glutam), glutarata acido (glutar), α-aminoglutarata acido (glutar), ebenaĵa gorilo (goril), monta gorilo (goril), grado de libereco (grad), grado de modulado (grad), inversa gradacio (gradaci), kunmeta grapolo (grapol), oficina gratiolo (gratiol), eta grebo (greb), galoja grupo (grup), kvocienta grupo (grup), Lorentz-a grupo (grup), Franca Gujano (Gujan), oficina gvajako (gvajak), sin gvidi (gvid), Gvineo Ekvatora (Gvine), siamaj ĝemeloj (ĝemel), ĝeni sin (ĝen), ne ĝeni sin (ĝen), Ĝibraltara markolo (Ĝibraltar), ha ha! (ha!), ha ha ha! (ha!), galaksia haloo (halo), granda hamstro (hamstr), ora hamstro (hamstr), migra hamstro (hamstr), harmonia minora gamo (harmoni), sen havigi (hav), he ho! (he!), nigra heleboro (helebor), blanka heleboro (helebor), tubera helianto (heliant), unujara helianto (heliant), arbeca heliotropo (heliotrop), helpi sin (help), helpi al si (help), helpe de (help), spaca malhelpo (help), Kristofora herbo (herb), Hercinia arbaro (hercini), grandfolia hidrangeo (hidrange), ranmorda hidrokarito (hidrokarit), faska hifolomo (hifolom), higrometro higrografio (higrograf), kalika hiperiko (hiperik), trapunkta hiperiko (hiperik), cipresa hipno (hipn), ramnoida hipofeo (hipofe), nana hipopotamo (hipopotam), hipurata acido (hipur), nigra hiskiamo (hiskiam), oficina hisopo (hisop), kuniga histo (hist), magneta histerezo (histerez), histereza ciklokurbo (histerez), Nova Holando (Holand), lerta homo (hom), rekta homo (hom), saĝa homo (hom), la Ora Hordo (hord), ordinara hordeo (horde), musa hordeo (horde), ĉiela horizonto (horizont), vera horizonto (horizont), ŝajna horizonto (horizont), videbla horizonto (horizont), universa horizonto (horizont), steroida hormono (hormon), hu ha! (hu!), hu hu! (hu!), Hudsona Golfo (Hudson), humo hulmaniĝo (hulman), hulmanaj acidoj (hulman), absoluta humido (humid), Japania humulo (humul), Granda Hundo (hund), Malgranda Hundo (hund), Hurona Lago (huron), Ĥamidaj lingvoj (Ĥam), somera ĥolero (ĥoler), sporada ĥolero (ĥoler), i greka (i), sakra ibiso (ibis), ordinara ilekso (ileks), Paragvaja ilekso (ileks), vera ilicio (ilici), karakteriza impedanco (impedanc), laŭenspeza imposto (impost), nerektaj impostoj (impost), rektaj impostoj (impost), diferenciga limimposto (impost), nerva impulso (impuls), imuna sistemo (imun), antropologia indico (indic), atenua indico (indic), indico de atenuo (indic), bibliografia indico (indic), cefala indico (indic), faza indico (indic), modulada indico (indic), indico de modulado (indic), propaga indico (indic), indico de propago (indic), refrakta indico (indic), vivkosta indico (indic), akvonivela indikilo (indik), elektrostatika induko (induk), magneta induko (induk), elektromova indukto (indukt), magnetomova indukto (indukt), limesa infimo (infim), alcentra infloresko (infloresk), grapoleca infloresko (infloresk), decentra infloresko (infloresk), cuma infloresko (infloresk), genetika inĝenierio (inĝenier), ĉina inko (ink), sekreta inko (ink), acida insilado (insil), fermenta insilado (insil), elektroproviza instalaĵo (instal), substacia instalaĵo (instal), serie konekta instalaĵo (instal), programita instruado (instru), laŭlinia integraĵo (integr), artefarita intelekto (intelekt), lumiga intenso (intens), elektra kampintenso (intens), magneta kampintenso (intens), fermita intervalo (interval), malfermita intervalo (interval), inversigilo de iro (invers), inversigilo de poluso (invers), tersurfaca inversio (inversi), Amerika ipeko (ipek), blanka ipeko (ipek), Hindia ipeko (ipek), viola ipeko (ipek), Sokrata ironio (ironi), tragika ironio (ironi), tinktura izatido (izatid), mimozfolia jakarando (jakarand), Brazila jalapo (jalap), Hindia jalapo (jalap), vera jalapo (jalap), jam ne (jam), ne jam (jam), sabata jaro (jar), grandflora jasmeno (jasmen), oficina jasmeno (jasmen), Valo de Jehoŝafato (Jehoŝafat), jen... jen... (jen), jes ja (jes), Jesaja la dua (Jesaja), Jesuo Kristo (Jesu), Kompanio de Jesuo (Jesu), obstina Joĉjo (Joĉj), jodata acido (jod), jodita acido (jod), perjodata acido (jod), impulsa jonigo (jon), nigra juglando (jugland), reĝa juglando (jugland), ordinara junipero (juniper), junto per foldo k lango (junt), junto per tenono k mortezo (junt), denta junto (junt), duonuma junto (junt), hirundvosta junto (junt), sin ĵeti (ĵet), sin ĵetadi (ĵet), Verdakaba Respubliko (kab), kadre de (kadr), kajeputa esenco (kajeput), Kajmana Insularo (kajman), oficina kalendulo (kalendul), agra kalendulo (kalendul), Kaleza markolo (Kalez), kaŭstika kalio (kali), intera kalibrilo (kalibr), mikrometra kalibrilo (kalibr), heĝa kalistegio (kalistegi), soda kalko (kalk), diferenciala kalkulo (kalkul), giganta kalmaro (kalmar), marĉa kalto (kalt), Kalvaria vojo (Kalvari), Ĉinia kamelio (kameli), Japania kamelio (kameli), nobla kamemelo (kamemel), substoma kamero (kamer), joniga kamero (kamer), agra kamomilo (kamomil), granda kamomilo (kamomil), Roma kamomilo (kamomil), vera kamomilo (kamomil), elektromagneta kampo (kamp), gradienta kampo (kamp), semantika kampo (kamp), rondfolia kampanulo (kampanul), manĝebla kanao (kana), ependima kanalo (kanal), odora kanango (kanang), Amerika kankro (kankr), Eŭropa kankro (kankr), manĝinda kantarelo (kantarel), dorna kaporo (kapor), kaprata acido (kapr), paŝtista kapselo (kapsel), duonligneca kapsiko (kapsik), unujara kapsiko (kapsik), kompasa kapusangulo (kapus), kompasa kapuso (kapus), vera kapusangulo (kapus), vera kapuso (kapus), karbamata acido (karbam), karbamidata acido (karbamid), karbona dioksido (karbon), karbona disulfido (karbon), karbona monooksido (karbon), acida karbonato (karbon), benita kardo (kard), Maria kardo (kard), amara kardamino (kardamin), verda karduelo (karduel), tinktura kartamo (kartam), larma karunklo (karunkl), kava kasio (kasi), kultiva kastaneo (kastane), ordinara kastaneo (kastane), Amerika kastaneo (kastane), Ĉinia kastaneo (kastane), moldorna kastaneo (kastane), Japania kastaneo (kastane), Virginia kastaneo (kastane), sin kaŝi (kaŝ), Katalaŭnaj Kampoj (katalaŭn), roza kataranto (katarant), Katono el Utiko (Katon), taksusfolia kaŭlerpo (kaŭlerp), kaŭze de (kaŭz), blanka kebraĉo (kebraĉ), ruĝa kebraĉo (kebraĉ), alĝustiga kejlo (kejl), Kenja monto (Kenj), Japania kenomelo (kenomel), Perua kenopodio (kenopodi), kio ajn (ki), kia ajn (ki), kie ajn (kie), kiel ajn (kiel), kiel eble plej (kiel), kiel..., tiel ankaŭ... (kiel), kiel se... (kiel), longe kiela (kiel), Kijla kanalo (Kijl), ordinara kikero (kiker), korna kikero (kiker), bilĝa kilo (kil), Nova Sud-Kimrio (kimr), kiom ajn (kiom), ne tiom... kiom... (kiom), minerala kirmeso (kirmes), sin klini (klin), hidrogena klorido (klor), klorofilo A (klorofil), klorofilo B (klorofil), grimpa kobeo (kobe), Hindia kobro (kobr), Egiptia kobro (kobr), duume kodita (kod), dekuma kodo (kod), gena kodo (kod), koeficiento de atenuo (koeficient), koeficiento de atenuiĝo (koeficient), koeficiento de fazo (koeficient), koeficiento de interindukto (koeficient), koeficiento de propago (koeficient), dunomiala koeficiento (koeficient), kunvarianca koeficiento (koeficient), temperatura koeficiento (koeficient), Arabia kofeo (kofe), fortika kofeo (kofe), Liberia kofeo (kofe), oficina kokleario (kokleari), uva kokolobo (kokolob), aŭtuna kolĉiko (kolĉik), koleata acido (kole), Kolekto Aprobita (kolekt), kolodia lano (kolodi), manĝebla kolokazio (kolokazi), Kolonja akvo (Kolonj), Brita Kolumbio (Kolumb), decimala komo (kom), lineara kombinaĵo (kombin), migra komizo (komiz), vojaĝa komizo (komiz), kompaso de deklinacio (kompas), kompaso de inklinacio (kompas), giroskopa kompaso (kompas), magneta kompaso (kompas), tangenta kompaso (kompas), morba komplekso (kompleks), akcesora komplemento (komplement), cirkonstanca komplemento (komplement), nerekta komplemento (komplement), objekta komplemento (komplement), rekta komplemento (komplement), ne koni (kon), telefonia diskonigilo telegrafia aŭ (kon), teletajpa diskonigilo (kon), kondiĉe, ke (kondiĉ), nutra konduktilo (kondukt), plilongiga ŝnurkonduktilo (kondukt), ŝnurigita konduktilo (kondukt), kaskada konekto (konekt), paralela konekto (konekt), seria konekto (konekt), gazetara konferenco (konferenc), konforme al (konform), konformigi sin (konform), alkonformigi sin (konform), Respubliko Kongo (Kong), Demokratia Respubliko Kongo (Kong), makula konio (koni), Kanada konizo (koniz), hermita konjugaĵo (konjug), konjugacio konjunkcio (konjugaci), subordiga konjugacio (konjugaci), konsoli sin (konsol), duobla konsonanto (konsonant), suna konstanto (konstant), tempa konstanto (konstant), mensa kontaĝo (kontaĝ), kontentigi sin (kontent), supren duonkontinua (kontinu), kontraste al (kontrast), kontraste kun (kontrast), paraleltrunkita konuso (konus), metalurgia konvertoro (konvertor), nuklea konvertoro (konvertor), konvertora kompleto (konvertor), konviktaj montraĵoj (konvikt), orta koordinatsistemo (koordinat), Amerika kopalo (kopal), Brazila kopalo (kopal), duonmalmola kopalo (kopal), fosilia kopalo (kopal), kaŭria kopalo (kopal), Konga kopalo (kopal), Madagaskara kopalo (kopal), Manila kopalo (kopal), malmola kopalo (kopal), hara kopreno (kopren), korakoida apofizo (korak), korakoida proceso (korak), korakoida osto (korak), kultiva koriandro (koriandr), Amerika korilo (koril), Ĉinia korilo (koril), maksimuma korilo (koril), Turkia korilo (koril), perioda spasma korizo (koriz), ĝardena korkoro (korkor), kapsula korkoro (korkor), nigra korniko (kornik), griza korniko (kornik), koronariaj arterioj (koronari), ĉela korpo (korp), flava korpo (korp), stria korpo (korp), vitreca korpo (korp), granda korvo (korv), griza korvo (korv), nigra korvo (korv), koste de (kost), puriga kotono (koton), granda krakso (kraks), Hispania krambo (kramb), mara krambo (kramb), trivoja krano (kran), kornpieda kraterelo (kraterel), logaritma dekremento (krement), ĉina krepo (krep), molekula kribrilo (kribr), ĉelaj kriptogamoj (kriptogam), vaskulaj kriptogamoj (kriptogam), krispa kriptogramo (kriptogram), likva kristalo (kristal), Kristofora herbo (Kristofor), ĝardena krizantemo (krizantem), krizantemata acido (krizantem), serbkroata lingvo (kroat), serbokroata lingvo (kroat), kromia diklorido (kromi), kromia triklorido (kromi), homologaj kromosomoj (kromosom), neseksa kromosomo (kromosom), seksa kromosomo (kromosom), imperiestra krono (kron), junka krotalario (krotalari), krotonata acido (kroton), izokrotonata acido (kroton), tinktura krozoforo (krozofor), Italia kukurbo (kukurb), maksimuma kukurbo (kukurb), moska kukurbo (kukurb), oficina kumino (kumin), harmona kunulo (kun), reaga kuplo (kupl), ortofona kuracado (kurac), eksterborsa kurzo (kurz), neoficiala kurzo (kurz), oficiala kurzo (kurz), lina kuskuto (kuskut), timiana kuskuto (kuskut), trifolia kuskuto (kuskut), latina kvadrato (kvadrat), amara kvasio (kvasi), V kvazaŭa (kvazaŭ), blanka kverko (kverk), daimia kverko (kverk), denta kverko (kverk), kirmesa kverko (kverk), lanuga kverko (kverk), pedunkla kverko (kverk), petra kverko (kverk), ruĝa kverko (kverk), sesila kverko (kverk), verda kverko (kverk), intelekta kvociento (kvocient), mensa kvociento (kvocient), kvoto de interezoj (kvot), kvoto de plusvaloro (kvot), utila laboro (labor), Labradora hundo (Labrador), nervura ŝtallado (lad), kuseneca lafo (laf), alpa lagopo (lagop), ordinara lagopo (lagop), skota lagopo (lagop), alpa lagopodo (lagopod), ordinara lagopodo (lagopod), skota lagopodo (lagopod), laka lakario (lakari), laktata acido (lakt), karotsuka laktario (laktari), sangosuka laktario (laktari), kultiva laktuko (laktuk), papireca lameno (lamen), orbita lameno (lamen), blanka lamio (lami), fingra laminario (laminari), fingroforma laminario (laminari), elektra lampo (lamp), halogena lampo (lamp), joda lampo (lamp), inkandeska lampo (lamp), fluoreska lampo (lamp), hidrarga lampo (lamp), hidrargovapora lampo (lamp), infraruĝa lampo (lamp), malŝarga lampo (lamp), natria lampo (lamp), natrivapora lampo (lamp), ultraviola lampo (lamp), Johano Senlanda (land), Aristotela lanterno (lantern), magia lanterno (lantern), Amerika lariko (larik), Ĉinia lariko (larik), Eŭropa lariko (larik), Himalaja lariko (larik), Japania lariko (larik), ĉeorta latero (later), aroma latiro (latir), bonodora latiro (latir), kultiva latiro (latir), lutita latiso (latis), laŭ tio, kiel (laŭ), laŭ tio, kiom (laŭ), laŭ tio, ĉu (laŭ), Acora laŭro (laŭr), nobla laŭro (laŭr), intera lavendo (lavend), larĝfolia lavendo (lavend), mallarĝfolia lavendo (lavend), vera lavendo (lavend), lavenda esenco (lavend), venusspegula leguzio (leguzi), ĉokoladaj lentoj (lent), Malgranda Leono (leon), Leona golfo (leon), alpa leontopodo (leontopod), kultiva lepidio (lepidi), granda lepioto (lepiot), nuda lepisto (lepist), Patagonia leporo (lepor), ordinara leŭkanto (leŭkant), sin levi (lev), politika malliberulo (liber), proopinia malliberulo (liber), Ĉinia liĉio (liĉi), Japania ligustro (ligustr), ordinara ligustro (ligustr), manĝebla likopersiko (likopersik), Bordoza likvo (likv), cerbospina likvo (likv), interĉela likvo (likv), subfridigita likvo (likv), supervarmigita likvo (likv), orienta likvidambaro (likvidambar), storaka likvidambaro (likvidambar), absinta likvoro (likvor), linoleata acido (lin), dudrata lineo (line), granddistanca lineo (line), plurstacia lineo (line), transsenda lineo (line), regresa linio (lini), internacia datlinio (lini), linolenata acido (linolen), Ĉinia liriodendro (liriodendr), tulipa liriodendro (liriodendr), Virginia liriodendro (liriodendr), lizergata acido (lizerg), lizergata dietilamido (lizerg), dekbaza logaritmo (logaritm), natura logaritmo (logaritm), ordinara logaritmo (logaritm), cerebra lokalizo (lokaliz), multjara lolio (loli), narkota lolio (loli), tiel longe, dum... (long), tiel longe, kiel... (long), tiel longe, ĝis... (long), Hindia lotuso (lotus), Egiptia lotuso (lotus), blanka Egiptia lotuso (lotus), blua Egiptia lotuso (lotus), elektronika ludo (lud), duona luno (Lun), ĝiba luno (Lun), nova luno (Lun), plena luno (Lun), luteiga hormono (lute), kultiva madio (madi), butera maduko (maduk), longfolia maduko (maduk), la Tri Magoj (mag), Magelana Markolo (Magelan), animala magnetismo (magnet), makropodo makropedoj (makrop), malata acido (mal), Malaka Duoninsulo (Malak), malakita verdaĵo (malakit), Malavia lago (Malavi), maleata acido (male), malgraŭ ke (malgraŭ), malonata acido (malon), malpiga tubo (Malpig), doma maluso (malus), sovaĝa maluso (malus), sovaĝa malvo (malv), moska malvo (malv), aŭtuna mandragoro (mandragor), oficina mandragoro (mandragor), Hindia mangifero (mangifer), ordinara abelmanĝulo (manĝ), bluvanga abelmanĝulo (manĝ), dolĉa manioko (maniok), amara manioko (maniok), genetika manipulado (manipul), ne manki (mank), Karnavala Mmardo (mard), Sankta Maria (Maria), Marmora Insularo (marmor), Marmora Maro (marmor), ordinara marubio (marubi), krita maso (mas), specifa maso (mas), subakva masko (mask), mastruma sistemo (mastr), interstela materio (materi), malluma materio (materi), blankhara matiolo (matiol), ekstera medio (medi), interna medio (medi), alternativaj medicinoj (medicin), sociala medicino (medicin), la Mediĉa Venuso (Mediĉ), arbusta medikago (medikag), kultiva medikago (medikag), lupola medikago (medikag), mejbomaj glandoj (Mejbom), aplikata mekaniko (mekanik), kajeputa melaleŭko (melaleŭk), kvinripa melaleŭko (melaleŭk), agra melampiro (melampir), oficina meliloto (melilot), oficina meliso (melis), melodia minora gamo (melodi), solstica melolonto (melolont), memore al (memor), magnetkerna memorilo (memor), unujara merkurialo (merkurial), plurjara merkurialo (merkurial), trema merulio (meruli), Mesina markolo (Mesin), Germania mespilo (mespil), submeti sin (met), metanata acido (met), baza metabolo (metabol), fera metalo (metal), alkala metalo (metal), peza metalo (metal), teralkala metalo (metal), metodo de maksimuma kredindo (metod), metodo de minimuma kvadratsumo (metod), sagua metroksilo (metroksil), trifingra mevo (mev), de mezulo (mez), laŭmezure, kiel... (mezur), amara migdalo (migdal), dolĉa migdalo (migdal), migdalata acido (migdal), amara migdalujo (migdal), amara migdalarbo (migdal), dolĉa migdalujo (migdal), dolĉa migdalarbo (migdal), agra mikroto (mikrot), kampa mikroto (mikrot), neĝa mikroto (mikrot), sin miksi (miks), enmiksi sin (miks), sterna milio (mili), rufa milvo (milv), nigra milvo (milv), sentema mimozo (mimoz), vaksa miriko (mirik), aroma miristiko (miristik), bonodora miristiko (miristik), ordinara mirto (mirt), oblonga mjelo (mjel), mjelina ingo (mjel), blua molinio (molini), fidata mono (mon), puba monto (mont), sin montri (montr), morsa alfabeto (Mors), blanka moruso (morus), nigra moruso (morus), aŭstrala moruso (morus), ruĝa moruso (morus), malaria moskito (moskit), sin movi (mov), mukata acido (muk), mustarda gaso (mustard), solvanta nafto (naft), naftata acido (naft), najbare de (najbar), poeta narciso (narcis), oficina nasturtio (nasturti), m n nazaligi (nazal), planeda nebulozo (nebuloz), Amerika nelumbo (nelumb), flava nelumbo (nelumb), Hindia nelumbo (nelumb), nuksa nelumbo (nelumb), encefalaj nervoj (nerv), kraniaj nervoj (nerv), spinaj nervoj (nerv), triĝemina nervo (nerv), troklea nervo (nerv), pigmenta nevuso (nevus), vaskula nevuso (nevus), Nikola prismo (Nikol), nikotina acido (nikotin), nikotinata acido (nikotin), nikotina amido (nikotin), nikotinata amido (nikotin), blanka nimfeo (nimfe), blua nimfeo (nimfe), kava nito (nit), nitra grupo (nitr), nitroza acido (nitr), samnivele kun (nivel), nome de (nom), familia nomo (nom), persona nomo (nom), volviĝa nombro (nombr), ardaj nuboj (nub), interstela nubo (nub), Magelanaj nuboj (nub), flava nufaro (nufar), Japania nufaro (nufar), multsepala nufaro (nufar), spegula nukleo (nukle), nuklea acido (nukle), nukleata acido (nukle), deoksiribonuklea acido (nukle), ribonuklea acido (nukle), ribonukleata acido (nukle), Brazila nukso (nuks), nun kiam (nun), ne nur..., sed ankaŭ... (nur), oestra ciklo (oestr), abela ofrio (ofri), aranea ofrio (ofri), burda ofrio (ofri), insekta ofrio (ofri), vespa ofrio (ofri), muŝa ofrio (ofri), sin okupi (okup), okzalata acido (okzal), esenca oleo (ole), etera oleo (ole), oleata acido (ole), Bohemia olivarbo (oliv), Rusia olivarbo (oliv), sovaĝa olivarbo (oliv), Monto Olivarba (oliv), Omana Golfo (Oman), onagra oleo (onagr), elektromagnetaj ondoj (ond), fundamenta ondo (ond), Onega Lago (Oneg), kultiva onobriko (onobrik), vicifolia onobriko (onobrik), amara oranĝo (oranĝ), maldolĉa oranĝo (oranĝ), Tria ordeno (orden), orienti sin (orient), ordinara origano (origan), Kreta origano (origan), kultiva orizo (oriz), kultiva ornitopodo (ornitopod), hedera orobanko (orobank), prisma ortilo (ort), ortofona kuracado (ortofon), reĝa osmundo (osmund), granda otido (otid), stratosfera ozono (ozon), troposfera ozono (ozon), Palestinaj teritorioj (Palestin), palmitata acido (palmit), Panama ĉapelo (Panam), malgranda pando (pand), granda pando (pand), milia panico (panic), mara pankratio (pankrati), pantotenata acido (pantoten), griza papago (papag), hirundvosta papilio (papili), eksperimenta parcelo (parcel), palisa parenkimo (parenkim), oficina parietario (parietari), kvarfolia pariso (paris), Parkinsona malsano (Parkinson), virtuala partiklo (partikl), traknivela pasejo (pas), kultiva pastinako (pastinak), sovaĝa pastinako (pastinak), pektata acido (pekt), Jakoba pekteno (pekten), lineare dependa (pend), depende de (pend), stokaste nedependaj (pend), ĝardena penseo (pense), trikolora penseo (pense), pentanata acido (pent), oficina peonio (peoni), peptida ligo (peptid), pere de (per), berbera perdriko (perdrik), ruĝa perdriko (perdrik), duonligna periljo (perilj), absoluta permeablo (permeabl), relativa permeablo (permeabl), membrana permeableco (permeabl), Persa Golfo (pers), Amerika perseo (perse), Japania persimono (persimon), forpeti sin (pet), krispa petroselo (petrosel), specifa pezo (pez), elektronika piano (pian), blanka piceo (pice), glaŭka piceo (pice), Jeza piceo (pice), ordinara piceo (pice), orienta piceo (pice), blua pigo (pig), pikrata acido (pikr), pilo de Clark (pil), pilo de Weston (pil), seka pilo (pil), termoelektra pilo (pil), antikoncipa pilolo (pilol), morgaŭa pilolo (pilol), dioika pimento (piment), arbara pino (pin), blanka pino (pin), Ĉinia pino (pin), Halepa pino (pin), hoka pino (pin), Junnana pino (pin), Koreia pino (pin), Korsika pino (pin), monta pino (pin), nigra pino (pin), ordinara pino (pin), ruĝa pino (pin), Siberia pino (pin), tabula pino (pin), Vejmuta pino (pin), ebriiga pipero (piper), nigra pipero (piper), blanka pipro (pipr), Kajena pipro (pipr), nigra pipro (pipr), ruĝa pipro (pipr), nigra piprujo (pipr), demografia piramido (piramid), ordinara piruso (pirus), Atlasa pistacio (pistaci), Ĉinia pistacio (pistaci), vera pistacio (pistaci), bonodora pizo (piz), ĝardena pizo (piz), kultiva pizo (piz), kampa pizo (piz), medicina planto (plant), acerfolia platano (platan), hibrida platano (platan), okcidenta platano (platan), orienta platano (platan), ostra pleŭroto (pleŭrot), eringia pleŭroto (pleŭrot), pli k (pli), pli aŭ (pli), plis aĵ o (plis), glota plozivo (ploziv), acida pluvo (pluv), tubera polianto (poliant), hibrida poligonato (poligonat), oficina poligonato (poligonat), Franca Polinezio (Polinezi), karakteriza polinomo (polinom), bicikla poloo (polo), ĉiela poluso (polus), interstela polvo (polv), gorĝa pomo (pom), pomata acido (pom), dolĉa terpomo (pom), kantilevra ponto (pont), transporta ponto (pont), blanka poplo (popl), balzama poplo (popl), laŭrofolia poplo (popl), nigra poplo (popl), por ke (por), porn em ulo (porn), sin porti (port), grandflora portulako (portulak), ornama portulako (portulak), legoma portulako (portulak), post kiam (post), de post (post), kaŭstika potaso (potas), termodinamika potencialo (potencial), transmembrana potencialo (potencial), vektora potencialo (potencial), norma potencialo elektrokemia (potencial), arbusta potentilo (potentil), Potta morbo (Pott), osmoza premo (prem), preterpasa preno (pren), purpura prenanteso (prenantes), pretekste, ke (pretekst), gaŭsa primo (prim), Ĉinia primolo (primol), Japania primolo (primol), obkonusa primolo (primol), oficina primolo (primol), printempa primolo (primol), ordinara primolo (primol), sen-tiga primolo (primol), sema primordio (primordi), kaŭzeca principo (princip), necerteca principo (princip), pro tio, ke (pro), Markov-a procezo (procez), stokasta procezo (procez), duavica produktanto (produkt), unuavica produktanto (produkt), kartezia produto (produt), interna produto (produt), logika produto (produt), skalara produto (produt), tensora produto (produt), linia profilo (profil), kampa profundo (profund), aplika programo (program), matematika programado (program), ĝenerala prokuroro (prokuror), propanata acido (prop), propenata acido (prop), propionata acido (propion), propionata aldehido (propion), prostitui sin (prostitu), sin provizi (proviz), Armenia prunuso (prunus), birda prunuso (prunus), dolĉa prunuso (prunus), doma prunuso (prunus), dorna prunuso (prunus), Persia prunuso (prunus), oficina pterokarpo (pterokarp), Hindia pterokarpo (pterokarp), oficina pulmonario (pulmonari), bongustiga pulvoro (pulvor), kvinspica pulvoro (pulvor), akumuliĝa punkto (punkt), decimala punkto (punkt), ekflama punkto (punkt), kuria punkto (punkt), purpuraĵo (purpur), retina purpuraĵo (purpur), sin puŝi (puŝ), ŝtata racio (raci), tipopresa rado (rad), planeda dentradoaro (rad), fluoreska radiado (radi), infraruĝa radiado (radi), kontraŭnorma radiado (radi), kosma radiado (radi), nedependa radiado (radi), normala radiado (radi), onda radiado (radi), partikla radiado transruĝa (radi), transviola radiado (radi), ultraviola radiado (radi), kuba radiko (radik), kvadrata radiko (radik), n-a radiko (radik), kultiva rafano (rafan), granda rafano (rafan), Hindia rafano (rafan), Japania rafano (rafan), verda raneto (ran), nigra rato (rat), bruna rato (rat), kondiĉita reflekso (refleks), centra reflekto (reflekt), cirkla reflekto (reflekt), duobla refrakto (refrakt), regresa funkcio (regres), regresa linio (regres), artefarita reno (ren), ekologia rendimento (rendiment), kampa reostato (reostat), nuklea spinresonanco (resonanc), enĉela reto (ret), endoplasma reto (ret), hibrida reumo (reum), oficina reumo (reum), palmata reumo (reum), flaveta rezedo (rezed), aroma rezedo (rezed), bonodora rezedo (rezed), paralela rezistilo (rezist), variigebla rezistilo (rezist), dorna ribo (rib), nigra ribo (rib), ruĝa ribo (rib), ricinoleata acido (ricin), rigardado A (rigard), rilato de ekvivalento (rilat), orda rilato (rilat), rilato de ordo (rilat), refleksiva rilato (rilat), simetria rilato (rilat), malsimetria rilato (rilat), transitiva rilato (rilat), kolekta ringo (ring), sin ripeti (ripet), geografia rizokarpo (rizokarp), bulbeca rizomo (rizom), ĉambra robo (rob), negliĝa robo (rob), ŝajnakacia robinio (robini), pseŭdoakacia robinio (robini), Karolina rododendro (rododendr), cilia rododendro (rododendr), hirta rododendro (rododendr), Kamĉatka rododendro (rododendr), rustkolora rododendro (rododendr), Romano, romano (Rom), Romana, romana (Rom), maska kernrompulo (romp), okcidenta kernrompulo (romp), oficina rosmareno (rosmaren), akva rozo (roz), Alpa rozo (roz), centfolia rozo (roz), cinama rozo (roz), Ĉinia rozo (roz), Damaska rozo (roz), hunda rozo (roz), Kristnaska rozo (roz), moska rozo (roz), penda rozo (roz), porcelana rozo (roz), roza esenco (roz), tinktura rubio (rubi), arbusta rubuso (rubus), Ida rubuso (rubus), Ruĝa maro (ruĝ), Okcidenta Saharo (Sahar), oficina sakaro (sakar), biera sakaromiceto (sakar), Malsupra Saksio (saks), Sallaga Urbo (sal), Babilona saliko (salik), blanka saliko (salik), herbeca saliko (salik), kapra saliko (salik), reta saliko (salik), acetilsalikata acido (salik), acetilsalikilata acido (salik), Ĉilia salpetro (salpetr), oficina salvio (salvi), blua sambuko (sambuk), grapola sambuko (sambuk), herba sambuko (sambuk), nigra sambuko (sambuk), ruĝa sambuko (sambuk), San-Bernarda hundo (San-Bernard), oficina sangvisorbo (sangvisorb), eta sangvisorbo (sangvisorb), Eŭropa saniklo (sanikl), blanka santalo (santal), etcipresa santolino (santolin), orienta sapherbo (sap), ocimoida saponario (saponari), oficina saponario (saponari), sardona rido (sardon), blanketa sasafraso (sasafras), oficina sasafraso (sasafras), arta satelito (satelit), natura satelito (satelit), ĝardena satureo (sature), monta satureo (sature), sin savi (sav), mi ne scias Dio (sci), se eĉ (se), eĉ se (se), se... nur... (se), se ne (se), sebacata acido (sebac), ronda segilo (seg), tre seka (sek), tre sekega (sek), cereala sekalo (sekal), Ĝenerala Sekretario (sekretari), intersekvi sin (sekv), ĉefa sekvenco (sekvenc), turka selo (sel), skvamfolia selaginelo (selaginel), natura selektado (selekt), krispa petroselino (selin), kultiva petroselino (selin), grenkampa petroselino (selin), Italia senao (sena), okcidenta senao (sena), vera senao (sena), sin senti (sent), tinktura seratulo (seratul), duoniga serĉo (serĉ), dupartiga serĉo (serĉ), elĉerpa serĉo (serĉ), Kanaria serino (serin), ordinara serino (serin), ruĝfronta serino (serin), larma serpulo (serpul), Italia setario (setari), Hindia sezamo (sezam), Siena tero (Sien), bera sileno (silen), kukolflora sileno (silen), ordinara sileno (silen), ŝvela sileno (silen), Maria silibo (silib), aluminia siliciato (silici), silikata acido (silikat), longa silikvo (silikv), kurta silikvo (silikv), mallonga silikvo (silikv), oficina simfito (simfit), raspa simfito (simfit), tubera simfito (simfit), blanka sinapo (sinap), hiperbola sinuso (sinus), Ĉinia siringo (siring), ordinara siringo (siring), Persia siringo (siring), decimala sistemo (sistem), imuna sistemo (sistem), mastruma sistemo (sistem), aroma sizigio (sizigi), pulvorskabo de terpomo (skab), aŭtonoma skafandro (skafandr), solstica skarabo (skarab), nigra skatolo (skatol), resonanca skatolo (skatol), kristalina sklerozo (skler), multobla sklerozo (skler), Hispania skolimo (skolim), Hispania skorzonero (skorzoner), inversa transskribado (skrib), inversa transskribazo (skrib), sin skui (sku), marblua smeraldo (smerald), orienta smeraldo (smerald), kaŭstika sodo (sod), kristala sodo (sod), Japania soforo (sofor), nigra solano (solan), tubera solano (solan), alpa soldanelo (soldanel), eta soldanelo (soldanel), relativa solfeĝo (solfeĝ), absoluta solfeĝo (solfeĝ), Eŭropa solidago (solidag), Kanada solidago (solidag), adstringa sorbuso (sorbus), birdokaptista sorbuso (sorbus), blanka sorbuso (sorbus), doma sorbuso (sorbus), dukolora sorgo (sorg), ordinara sorgo (sorg), Halepa sorgo (sorg), afina spaco (spac), banaĥa spaco (spac), duala spaco (spac), ejgena spaco (spac), eŭklida spaco (spac), fibra spaco (spac), freŝea spaco (spac), hilberta spaco (spac), kvocienta spaco (spac), lineara spaco (spac), mediutiliga spaco (spac), vektora spaco (spac), ora sparo (spar), agra spergulo (spergul), legoma spinaco (spinac), Novzelanda spinaco (spinac), spite, ke (spit), mejoza sporo (spor), seksa sporo (spor), mitoza sporo (spor), neseksa sporo (spor), oficina stakio (staki), tubera stakio (staki), staŭla angulo (staŭl), stearata acido (stear), neŭtrona stelo (stel), pulsa stelo (stel), pulsanta stelo (stel), varia stelo (stel), sin sterni (stern), analitika sternaĵo (stern), glata sternaĵo (stern), deriva sternaĵo (stern), posta steveno (steven), alĝustiga stifto (stift), benzoa stirako (stirak), Tonkina stirako (stirak), oficina stirako (stirak), nadla strekilo (strek), Ignaca strikno (strikn), toksa strikno (strikn), vomnuksa strikno (strikn), fajna strukturo (struktur), ordinara sturno (sturn), nigra sturno (sturn), roza sturno (sturn), ĉi-sube desuba (sub), suberata acido (suber), malsufiĉe K (sufiĉ), acida sulfato (sulf), acida sulfito (sulf), logika sumo (sum), venena sumako (sumak), Sundaj Insuloj (Sund), supoze, ke (supoz), vagina supozitorio (supozitori), limesa supremo (suprem), blua ŝimo (ŝim), griza ŝimo (ŝim), verda ŝimo (ŝim), helpa krozoŝipo (ŝip), portugala militŝipo (ŝip), umbilika ŝnuro (ŝnur), surtraka ŝoseo (ŝose), Arkimeda ŝraŭbo (ŝraŭb), blokanta ŝraŭbo (ŝraŭb), ĝustiga ŝraŭbo (ŝraŭb), senfina ŝraŭbo (ŝraŭb), elektra ŝraŭbilo (ŝraŭb), ŝnura ŝuo (ŝu), bekformaj ŝuoj (ŝu), aktiva ŝuldo (ŝuld), pasiva ŝuldo (ŝuld), promocivica tabelo (tabel), cirkvita tabulo (tabul), alta tajdo (tajd), basa tajdo (tajd), malalta tajdo (tajd), intertajda zono (tajd), morta tajdo (tajd), sizigia tajdo (tajd), bera taksuso (taksus), ordinara taksuso (taksus), ordinara tamo (tam), manaa tamariko (tamarik), ordinara tanaceto (tanacet), direkta tangento (tangent), oficina taraksako (taraksak), tartrata acido (tartr), oblikva tavoliĝo (tavol), doma tegenario (tegenari), granda tektono (tekton), detempe de (temp), sin teni (ten), aĥila tendeno (tenden), kalkanea tendeno (tenden), galoja teorio (teori), alkala tero (ter), malofta tero (ter), rara tero (ter), terakota argilo (terakot), terebintina esenco (terebint), marĉa testudo (testud), tial, ĉar (tial), tial, ke (tial), Tiberiada Lago (Tiberiad), tie k tie (tie), tie k ĉi tie (tie), ekzantema tifo (tif), limbeca tigo (tig), usneoida tilandsio (tilandsi), ne timi (tim), ordinara timiano (timian), duobla timono (timon), Orienta Timoro (Timor), ruĝa tinuso (tinus), blanka tinuso (tinus), obeza tinuso (tinus), sin tiri (tir), tiu k (tiu), kalka tofo (tof), Tolua balzamo (Tolu), tonka fabo (tonk), orienta topazo (topaz), Ĉ totale (total), porefolia tragopogono (tragopogon), psika traŭmato (traŭmat), sin treni (tren), pala treponemo (treponem), sfera trigonometrio (trigonometri), Troja ĉevalo (Troj), trompi sin (tromp), sin trovi (trov), aŭda tubo (tub), elektrona tubo (tub), floema tubo (tub), kribra tubo (tub), orela tubo (tub), utera tubo (tub), akuta miliaria tuberkulozo (tuberkul), griza turdo (turd), nigra turdo (turd), ruĝaksela turdo (turd), turmenti sin (turment), sin turni (turn), deturni sin (turn), elturni sin (turn), kontraŭ tusa (tus), laktuka ulvo (ulv), kunmeta umbelo (umbel), ne unu (unu), urata acido (ur), duobla vo (v), ĝermana vo (v), Vajmara Respubliko (Vajmar), bovina Jenera vakcino (vakcin), valerata acido (valer), oficina valeriano (valerian), aritmetika mezvaloro (valor), van igi (van), stokasta variablo (variabl), neperfekta vaskulo (vaskul), perfekta vaskulo (vaskul), geografia disvastiĝo (vast), spacotempa disvastiĝo (vast), blanka veratro (veratr), nigra veratro (veratr), hibrida verbeno (verben), ĝardena verbeno (verben), Kanada verbeno (verben), La-Plata verbeno (verben), odora verbeno (verben), oficina verbeno (verben), oficina veroniko (veronik), kompleta kvarvertico (vertic), transvesti sin (vest), akvuma veturilo (vetur), buljona viando (viand), aritmetika vico (vic), geometria vico (vic), harmona vico (vic), vice al (vic), kultiva vicio (vici), episkopa vikario (vikari), flava vimeno (vimen), moskatela vinbero (vin), oficina vincetoksiko (vincetoksik), eta vinko (vink), Madagaskara vinko (vink), odora violo (viol), trikolora violo (viol), enkromosoma viruso (virus), libera viruso (virus), blanka visko (visk), ordinara visko (visk), Amerika visko (visk), vina vito (vit), antipelagra vitamino (vitamin), antiskorbuta vitamino (vitamin), Eŭropa vizono (vizon), depremita volbo (volb), korbansa volbo (volb), krania volbo (volb), superlevita volbo (volb), volvi sin (volv), daŭrigebla disvolvo (volv), volviĝa nombro (volv), arkta vulpo (vulp), blua vulpo (vulp), oficina zingibro (zingibr), eleganta zinio (zini), pelva zono (zon), piedira zono (zon), skapola zono (zon), pontifika zuavo (zuav)

Listo de kunmetaĵoj kun streketo

a-vorto (a), nor-adrenalino (adrenalin), Centr-Afriko (Afrik), Sud-Afriko (Afrik), kalam-akoro (akor), akvo-neafina (akv), -ante (ant), -anto (ant), -antaĵo (ant), drakunkol-artemizio (artemizi), atlanto-aksisa artiko (artik), atlanto-odontoida artiko (artik), -ate (at), -ato (at), -ataĵo (at), -ateco (at), Aŭstri-Hungario (aŭstr), Aŭstrio-Hungario (aŭstr), Baal-Zebul (Baal), Baal-Zebub (Baal), H-bombo (bomb), U-bombo (bomb), Bosnio-Hercegovino (Bosni), Nord-Brabanto (Brabant), napo-brasiko (brasik), rapo-brasiko (brasik), 1-butanolo (but), 2-butanolo (but), 2-butenalo (but), izo-butanolo (but), ter-butanolo (but), cerebro-spina (cerebr), T-ĉemizo (ĉemiz), to-ĉemizo (ĉemiz), Nov-Delhio (Delhi), social-demokrata (demokrat), kakinoko-diospiro (diospir), dise-mise (dis), do-gamo (do), gruo-dolio (doli), e-vorto (e), -eca (ec), princo-edzo (edz), gama-radiaj eksplodoj (eksplod), γ-radiaj eksplodoj (eksplod), eksport-importa (eksport), princo-elektisto (elekt), nor-epinefrino (epinefrin), help-episkopo (episkop), 1,2-etandiolo (et), pitang-eŭgenio (eŭgeni), Centr-Eŭropa (Eŭrop), Nord-Eŭropa (Eŭrop), Okcident-Eŭropa (Eŭrop), Orient-Eŭropa (Eŭrop), Sud-Eŭropa (Eŭrop), finn-ugra (finn), ĉi-foje (foj), foje-foje (foj), iks-fotografaĵo (fotograf), terpom-fritoj (frit), ekskluziva AŬ-funkcio (funkci), KAJ-funkcio (funkci), NE-funkcio (funkci), NE-KAJ-funkcio (funkci), AŬ-funkcio (funkci), inkluziva AŬ-funkcio (funkci), ekskluziva NE-AŬ-funkcio (funkci), NE-AŬ-funkcio (funkci), inkluziva NE-AŬ-funkcio (funkci), Gaŭlo-Romiano (gaŭl), general-leŭtenanto (general), Vandegraf-generatoro (generator), benzoil-glicino (glicin), α-aminoglutarata acido (glutar), Lorentz-a grupo (grup), Gvineo-Bisaŭo (Gvine), Nov-Gvineo (Gvine), Nov-Hebridoj (Hebrid), alfa-helico (helic), α-helico (helic), heroa-komika (hero), hispan-amerikana (hispan), Ho-Ĉi-Min-Urbo (Ho-Ĉi-Min), i-modalo (i), i-vorto (i), iele-trapele (iel), fajrej-inaŭguro (inaŭgur), unue-infektiĝo (infekt), Pasteŭr-instituto (institut), -inte (int), -into (int), -intaĵo (int), iom-post-ioma (iom), iro-reiro (ir), Nord-Irlando (Irland), -ito (it), -itaĵo (it), -iteco (it), -ivo (iv), -iveco (iv), Nov-Jorko (Jork), Nov-Ĵerzejo (Ĵerzej), kab-urbo (kab), kabo-Verda (kab), Nov-Kaledonio (Kaledoni), lordo-kanceliero (kancelier), majstroj-kantistoj (kant), desegnisto-kartografo (kartograf), Nov-Kastilio (Kastili), Malnov-Kastilio (Kastili), kelt-ibero (kelt), ŝranko-kesto (kest), Nova Sud-Kimrio (kimr), njo-knabo (knab), kulmin-konferenco (konferenc), ĉi-kune (kun), tempo-kurumo (kur), kaj-ligaĵo (lig), litera-cifera (liter), mal-vorto (mal), -manĝado (manĝ), kontraŭ-manifestacio (manifestaci), Mark-Aŭrelio (Mark), Meklenburgio-Antaŭpomerio (Meklenburgi), Nov-Meksiko (Meksik), u-modo (mod), us-modo (mod), ro-monatoj (monat), ne-nobelo (nobel), n-nombraj (nombr), Nov-Jorkio (Nov-Jork), Nov-Kaledoniano (Nov-Kaledoni), o-vorto (o), -onte (ont), -onto (ont), Stalin-orgeno (orgen), Proksim-oriento (orient), diktamn-origano (origan), Nov-Orleano (Orlean), T-ortilo (ort), os-tempo (os), oto-rino-laringologo (ot), Papu-Nov-Gvineo (papu), 2,2,4-trimetilpentano (pent), pli-malpli (pli), pli-ol-unu (pli), Pont-Eŭkseno (Pont), Porto-Rikano (Porto-Rik), sen-tiga primolo (primol), princo-edzo (princ), Markov-a procezo (procez), Proksim-Oriento (proksim), 2-propenilo (prop), 2-propanolo (prop), 1,2-propandiolo (prop), 1,2,3-propantriolo (prop), mirobolan-prunuso (prunus), α-radioj (radi), β-radioj (radi), γ-radioj (radi), X-radioj (radi), n-a radiko (radik), veto-rajto (rajt), oksido-reduktiĝo (redukt), reti-romanĉa (ret), rabarbo-reumo (reum), send-ricevilo (ricev), Rom-Germana (Rom), reti-romanĉa (romanĉ), sado-masoĥismo (Sad), Saksio-Anhalto (saks), salamo-taktiko (salam), San-Bernarda hundo (San-Bernard), cinerari-senecio (seneci), kaj-signo (sign), anarki-sindikatismo (sindikat), Siu-urbo (siu), venuskombil-skandiko (skandik), -skopio (skop), orvergo-solidago (solidag), dentalveol-sono (son), lipdento-sono (son), Sovet-Unio (sovet), ĉi-sube desuba (sub), Sud-Afriko (sud), ĉi-supre (supr), Fermi-surfaco (surfac), Ŝlesvig-Holstinio (Ŝlesvig), Ĉefeĉ-ŝlosilo (ŝlos), as-tempo (temp), is-tempo (temp), os-tempo (temp), Tero-Nova (ter), tia-tia (ti), ĉi-tiea (tie), Sud-Tirolo (Tirol), Tito-Livio (Tit), u-modo (u), finn-ugra (ugr), finno-ugra (ugr), ĝarden-urbo (urb), us-modo (us), Van-Dejka (Van-Dejk), Vankuver-Insulo (Vankuver), La-Plata verbeno (verben), lentano-viburno (viburn), vidate-vidote (vid), -vora (vor), -voranto (vor), -voruloj (vor), Nov-Zelando (Zeland)

Listo de derivitaj sufiksoj

-ante, -anto, -antaĵo, -ate, -ato, -ataĵo, -ateco, -eca, -inte, -into, -intaĵo, -ito, -itaĵo, -iteco, -ivo, -iveco, -manĝado, -onte, -onto, -skopio, -vora, -voranto, -voruloj

Listo de derivitaj interjekcioj

ek!, eks!, fek!, ha ha!, ha ha ha!, he ho!, hu ha!, hu hu!, kaptu!, ŝakmat!, pat!, spit!, stop!, ŝak!, ŝakon!, ŝpruc!, trafite!

Listo de derivaĵoj de interjekcioj

aĥi (aĥ!), aji (aj!), baci (bac!), bei (be!), bisi (bis!), blablai (blabla!), fia (fi!), fiaĵo (fi!), fieco (fi!), fiulo (fi!), ha ha! (ha!), ha ha ha! (ha!), he ho! (he!), hihii (hihi), hiki (hik!), hoji (hoj!), hopi (hop!), hopadi (hop!), hui (hu!), hu ha! (hu!), hu hu! (hu!), hurai (hura!), huŝi (huŝ!), kvivito (kvivit!), kviviti (kvivit!), lalai (lala!), veo (ve!), vei (ve!), veadi (ve!), vespiri (ve!), hejmveo (ve!)

Listo de la derivaĵoj de memstaraj radikoj, kiuj finiĝas per la nuda radiko

malantaŭ (antaŭ), ducent (cent), okcent (cent), sepcent (cent), tricent (cent), ekde (de), dudek (dek), tridek (dek), kvardek (dek), sepdek (dek), naŭdek (dek), antaŭhieraŭ (hieraŭ), ne jam (jam), kiel (kiel), malkiel (kiel), kun (kun), postmorgaŭ (morgaŭ), malplej (plej), pli (pli), malpli (pli), pli-malpli (pli), malpli (pli), de post (post), depost (post), eĉ se (se), tie k tie (tie), tie k ĉi tie (tie), tiu (tiu), maltrans (trans), ne unu (unu)

Listo de ujo-derivaĵoj (nefidinda, ĉar la vortoj de tipo ~/Y/ujo ne estas trovitaj ĉi-maniere)

abelujo, Abisenujo, abrikotujo, aerujo, Afganujo, aktujo, akvujo, balastakvujo, sanktakvujo, Akvitanujo, Albanujo, alizujo, ananasujo, Anglujo, anzuujo, Arabujo, arbutujo, Armenujo, arorutujo, askujo, Aŭstrujo, avelujo, avokadujo, bakujo, balotujo, balzamujo, banujo, bananujo, Japania bananujo, baptujo, Bavarujo, bazidiujo, Belgujo, Beotujo, bergamotujo, bigaradujo, bigarelujo, biletujo, Bohemujo, bolujo, bombonujo, botelujo, braĝujo, Bretonujo, brezujo, Britujo, Bulgarujo, Burgundujo, buterujo, cedratujo, cerbujo, cidoniujo, cigarujo, cinamujo, cindrujo, citronujo, Ĉeĥujo, ĉenujo, ĉerimoliujo, ĉerizujo, grapolĉerizujo, ĉerkujo, Ĉerkesujo, Ĉinujo, ĉokoladujo, daktilujo, Dalmatujo, Danujo, digestujo, dilatujo, dokumentujo, dosierujo, Egiptujo, eksplodujo, Englujo, episkopujo, Esperantujo, Estonujo, Etiopujo, Etruskujo, fajrujo, enfalujo, fandujo, Fenicujo, figujo, Filiŝtujo, filmujo, fingrujo, Finnujo, fiŝujo, Flandrujo, florujo, fojnujo, formujo, fragujo, frambujo, Francujo, Frankujo, fridujo, Frisujo, frostujo, fruktujo, fumujo, Galatujo, Galegujo, Gallujo, gametujo, gangujo, gasujo, Gaskonujo, Gaŭlujo, Germanujo, glaciujo, grafujo, granatujo, grapfruktujo, gratenujo, graviolujo, Grekujo, grosujo, grumiŝamujo, gujavujo, gumigutujo, gutujo, Ĝermanujo, Helvetujo, Hesujo, Hindujo, Hispanujo, horloĝujo, hostiujo, hundujo, Hungarujo, Ĥaldeujo, Iberujo, ilujo, imamujo, incensujo, indigujo, inkujo, insilujo, Italujo, jakvujo, Japanujo, jogurtujo, Judujo, juglandujo, jujubujo, juvelujo, Kabilujo, kacujo, kafujo, Kafrujo, kajerujo, kakaujo, kalabasujo, kalifujo, kamforujo, kapujo, kapokujo, karbujo, kargujo, kariofilujo, karobujo, kartoĉujo, Kartvelujo, kaŝtanujo, ĉevalkaŝtanujo, Katalunujo, Kazaĥujo, Keltujo, Kimrujo, Kirgizujo, kivujo, klementinujo, knedujo, kofrujo, kojonujo, kokosujo, kolektujo, kompasujo, kondimentujo, konfitujo, kongelujo, konidiujo, konservujo, kopaivujo, kopalujo, Koreujo, kotonujo, kraĉujo, kristalujo, Kroatujo, kupelujo, Kurdujo, kurmujo, kuŝujo, ladanujo, Lakonujo, Laponujo, Latinujo, Latvujo, lavujo, ŝtonlavujo, legomujo, librujo, liĉiujo, Ligurujo, limeujo, limedujo, litovujo, livonujo, lombardujo, Longobardujo, macerujo, Makedonujo, Manĉurujo, mandarinujo, mangujo, manĝujo, Mariujo, marmeladujo, Maŭrujo, meĉujo, Medujo, mespilujo, migdalujo, amara migdalujo, dolĉa migdalujo, Moldavujo, monujo, ŝparmonujo, Mongolujo, morusujo, muskatujo, mustardujo, necesujo, nektarujo, Normandujo, Norvegujo, Numidujo, oleujo, oranĝujo, ovujo, pampelmusujo, panujo, paperujo, monpaperujo, pastujo, Patagonujo, patrujo, Persujo, persikujo, pesujo, Pikardujo, pinglujo, piprujo, nigra piprujo, kavaopiprujo, ŝajnpiprujo, pirujo, pistujo, sulketpistujo, pistakujo, plumujo, pluvujo, Polujo, polenujo, polvujo, pomujo, dornpomujo, Portugalujo, princujo, prunujo, prunelujo, Prusujo, pudrujo, pugujo, pulvujo, punĉujo, relikvujo, rezervujo, gasrezervujo, ricevujo, ringujo, riverujo, rozujo, rubujo, rulujo, Rumanujo, Rusujo, Rutenujo, Sabenujo, sablujo, sagujo, Saksujo, salujo, salatujo, sapujo, Sardujo, Sarmatujo, saŭcujo, Serbujo, Skandinavujo, Skitujo, slipujo, slovakujo, slovenujo, sorpujo, spermatiujo, spicujo, sporujo, sputujo, stufujo, sufleujo, sukerujo, sultanujo, supujo, Svedujo, Svisujo, ŝargujo, Ŝvabujo, tabakujo, Taĝikujo, Tatarujo, teujo, tenujo, testikujo, tortujo, Toskanujo, trinkujo, tualetujo, Turkujo, Turkmenujo, Ukrainujo, umeujo, urinujo, Valaĥujo, valizujo, Valonujo, vinagrujo, violonujo, violonĉelujo, vojevodujo

Listo de substantivaj kunmetaĵoj, komenciĝantaj per litero a

abelkesto, abonpago, aminacido, aminoacido, aŭtuna adonido, aerostatiko, afrodito, aŭstrala agatido, akademio, akaĵunukso, akaĵupomo, anstataŭa akuzativo, akvilono, alensono, almagesto, akvoaloo, alunerco, aluntero, ampero, ampervolvo, ampoltubo, agra anagalo, altangulo, atakangulo, arkianĝelo, anstromo, agra antemido, anticiklono, antikorpo, antikristo, akvoaraneo, alpardo, areknukso, areopago, apogarko, arkipelago, armilpaĝio, atlanto-aksisa artiko, atlanto-odontoida artiko, artiŝokfundo, asterolino, afara aŭstralopiteko, afrika aŭstralopiteko, antraksa bacilo, agrobakterio, aneroida barometro, akvobato, ambosbeko, armita betono, alkalbluo, atombombo, antaŭbrako, apogbrako, acida brasiko, arbobrasiko, ankrobuo, akuŝbufo, aglobuteo, aŭstrala celtido, altocentro, anticiklono, amara cikorio, akvocikuto, akvokura cimo, aroma cinamomo, antaŭĉambro, aŭtoĉaro, adipoĉelo, acida ĉerizo, antaŭdecido, antaŭdeserto, antaŭdestino, akva diabeto, arkidiakono, aerodinamiko, akumula frekvenca distribuo, absolute kontinua distribuo, anguldomo, aldono, azendorso, aksodrato, arkiduko, akvodukto, apoga hiperebeno, akvoebeno, aparta ekscito, arkivekzemplero, atomkerna energio, atomenergio, alunerco, alesto, alta etlingero, artfajro, amplifa faktoro, agofaktoro, akvofalo, arunda falarido, alaŭdfalko, akvofarbo, amelfaruno, afta febro, aerfendo, angulfero, asafetida ferolo, aglofiliko, amarfiŝo, astrofiziko, aglofloro, astrofloro, aerfloto, aŭtofloto, alfluo, akvofobio, agitfolio, aluminifolio, aprobfolio, agordoforko, altforno, alcentra forto, akvoforto, aŭstrala fragmito, angula frekvenco, asignita frekvenco, altfrekvenco, aŭdfrekvenco, akeneca frukto, askofrukto, artiŝokfundo, analitika funkcio, apoga funkcio, arkea funkcio, ariergardo, avangardo, akvogaso, ala genisto, ansergrifo, antaŭgusto, antaŭhaveno, alfa-helico, arbeca heliotropo, anserhepato, aromherbo, akvohiacinto, antaŭhistorio, arthistorio, afiŝhomo, akvohorloĝo, absoluta humido, amimpliko, antropologia indico, atenua indico, alcentra infloresko, artefarita intelekto, aliro, antaŭjuĝo, ankrokablo, avenkaĉo, agra kalendulo, antaŭkambrio, agra kamomilo, altarkandelo, azenkardo, amara kardamino, akvokaŝtano, aerkavo, akselkavo, alĝustiga kejlo, agordokejlo, atomkerno, abelkesto, almozkesto, antaŭkilo, anuskoito, akvokoko, aŭtuna kolĉiko, acetilkolino, arbokolombo, afiŝkolono, akcesora komplemento, antaŭkongreso, artkonkurso, alarmkontakto, abelkorbo, avelkorilo, abundokorno, aŭtokorno, antikorpo, antaŭkorto, acidkremo, akvokreso, arbokultivo, arbarkultivo, agrokulturo, akvokulturo, arbarkulturo, aerkuseno, amara kvasio, alpa lagopo, alpa lagopodo, arklampo, aroma latiro, artledo, arbarlemo, alpa leontopodo, anoncletero, avizletero, adreslibro, absinta likvoro, akvolilio, aĝolimo, akvodislimo, altitudlimo, asterolino, aerlinio, allogo, aŭtuna mandragoro, amara manioko, akvomarko, akvomartelo, aermaso, atommaso, antimaterio, angulmeblo, arbusta medikago, aplikata mekaniko, agra melampiro, akvomelono, apudmeto, alkala metalo, amara migdalo, aktinomikozo, agra mikroto, antimilitarismo, antimilitaristo, aroma miristiko, antimisilo, antaŭmolaro, almozmonaĥo, aŭstrala moruso, apogmuro, antineŭtrino, antineŭtrono, alnomo, antaŭnomo, acidnombro, atomnombro, akaĵunukso, areknukso, artobjekto, abela ofrio, aranea ofrio, amara oranĝo, aldozo, alpago, antaŭpago, abonpago, armilpaĝio, alligpaliso, aglomerpanelo, antipapo, antaŭparolo, antipartiklo, antaŭpaŝo, anserpaŝo, angulpeco, absoluta permeablo, akvopesto, atompezo, abipiceo, abiopiceo, anserpiedo, azenpiedo, atompilo, akvopilko, antikoncipa pilolo, arbara pino, aksopinto, akvopipo, aĝpiramido, antaŭplano, akvoplaneo, argilplanko, akvoplantago, amelplastido, aglomerplato, agordoplato, acerfolia platano, acida pluvo, akaĵupomo, aerponto, arkoponto, antaŭpordo, akvopoto, agpotencialo, arbusta potentilo, aĉetpovo, akirpreskripto, aplika programo, antiprotono, akvopulo, akumuliĝa punkto, agopunkto, apogpunkto, akvopunkturo, akrigorado, akvorado, alarmraketo, akvoralo, altiĝrapido, angulrelo, apogrelo, artefarita reno, aroma rezedo, antaŭrimedo, akva rozo, akvorozo, arbusta rubuso, almozosako, arta satelito, apogseĝo, aŭdsenso, antaŭsento, antisepso, aŭtoservo, antaŭsezono, antaŭsigno, avertsignalo, artsilko, arkosinuso, areosinuso, aroma sizigio, aŭtonoma skafandro, akvoskio, akvoskorpio, alpa soldanelo, akvosoldato, absoluta solfeĝo, adstringa sorbuso, afina spaco, agospaco, agra spergulo, antaŭspezo, askosporo, alaŭdosprono, apogstango, antaŭstato, animstato, aerostatiko, animalsterolo, alĝustiga stifto, agordostifto, aksostifto, acersukero, abelsvarmo, aerŝakto, apogŝedo, aerŝipo, aviadilŝipo, aŭtoŝoseo, aerŝtono, angulŝtono, aktiva ŝuldo, afiŝtabulo, avizotabulo, antaŭtago, alta tajdo, arkotangento, akvotelero, as-tempo, alteno, altoteno, aĥila tendeno, aroteorio, alkala tero, aluntero, aktinoterapio, aromoterapio, altiro, aertiro, arĉtiro, antitokso, antitoksino, artiktordo, apogtrabo, aertruo, aŭda tubo, aertubo, agordotubo, ampoltubo, antaŭtuko, akvoturo, amturniro, antaŭurbo, arturbo, abelvakso, altvakuo, aritmetika mezvaloro, antaŭvelo, alveno, amkunveno, antiveneno, antaŭvespero, aritmetika vico, atendovico, agavvino, ankrovinĉo, antipelagra vitamino, antiskorbuta vitamino, aŭtovojo, afervojaĝo, alvoko, ampervolvo, agitvorto, afustovosto, arkta vulpo

Listo de "adverbaj" radikoj

brutte, frue, large, nelge, nepre, nette, ofte, parkere, precipe, prunte, spite, stakate, supre, telkele, volonte

Listo de substantivaj radikoj, komenciĝantaj per v

vaĉ, vadjang, vafl, vagabond, vagin, vaginal, vagon, vaiŝj, vajc, vajd, vajr, vakame, vakari, vakcin, vakcini, vaker, vaks, vaku, vakuol, val, valabi, valaĥ, valent, valer, valerian, valerianel, valet, valin, valiz, valon, valor, vals, valut, valv, vamp, vampir, vanad, vand, vanda, vandal, vanel, vanes, vang, vanil, vapor, var, var, var, varan, varang, varap, vareng, varf, variabl, variaci, variant, varicel, variete, varik, variol, varlet, varp, vasabi, vasal, vask, vask, vaskul, vat, vatt, vav, vaz, vaz, vazelin, vazistas, vazopresin, vedant, veft, veg, vegetal, vehikl, vejn, veksil, vekt, vektor, vel, velar, velen, velociped, velŝ, velur, venad, vendet, vendred, venen, vent, ventr, ventrikl, vepr, ver, verand, veratr, verb, verbask, verben, verbesin, verbezen, verdigr, verdikt, verg, verm, vermiĉel, vermifug, vermiljon, vermis, vermut, vernaci, vernier, vernis, veronal, veronik, vers, versal, versi, versikl, verst, vert, vertag, vertebr, vertic, verticil, verticili, vertig, vertiĝ, vertrag, veruga, veruk, verumontan, verv, vesel, vesp, vesper, vespert, vespertilion, vespr, vest, vestal, vestibl, vestiĝ, veŝt, veter, veteran, veterinar, veto, vezani, vezik, vezir, viadukt, viand, viatik, vibraci, vibrafon, vibri, vibris, viburn, vic, vici, vidv, vign, vigvam, vikari, viking, vikstremi, viktim, viktuali, vikun, vil, vila, vilaĝ, vill, vimen, vimpl, vin, vinagr, vincetoksik, vinĉ, vinĉestr, vind, vindas, vinil, vinjet, vink, vinkt, vinkul, vintr, viol, violon, violonĉel, vip, vipak, viper, vipur, vir, virĝinal, virial, virjon, viroz, virt, virtuoz, virus, viscer, visigot, visk, viski, vist, visteri, vit, vitamin, vitel, vitilig, vitr, vitral, vitre, vitrin, vitriol, vivari, viver, vivisekci, viz, vizaĝ, vizi, vizier, vizon, vjel, vjetnam, vjol, voandze, voĉ, vodevil, vodk, voj, vojevod, vokal, vokativ, vokoid, vokt, volan, volb, volejbal, volfram, volitiv, volovan, volt, volte, volum, volumen, volupt, volut, volvariel, volvok, volvul, vombat, vomer, vomit, vork, vormian, vort, vortic, vorticel, vost, vot, vrak, vuajerism, vual, vukeri, vulp, vultur, vulv

Listo de homonimaj radikoj

a: -a (finaĵo), a (litero)
aden: adeno, Adeno
aerogram: aerogramo, aerogramo
agami: agamia, agamio
ake: akeo, Akeo
aken: akeno, Akeno
akr: akra, akro, Akro
akrocefal: akrocefala, akrocefalo
aktin: aktina, aktino
al: -al (sc_sufikso), -al (sc_sufikso), -al (sc_sufikso), al (memstara), alo
alb: albo, Albo
alburn: alburno, alburno
alce: alceo, Alceo
alcion: alciono, Alciono
ald: aldo, aldo
aleksandr: aleksandro, Aleksandro
aleksi: aleksio, Aleksio
algol: Algolo, Algolo
ali: alia, Alio
alk: alk- (sc_prefikso), alko
ambrozi: ambrozio, Ambrozio
an: -an (sufikso), -an (sc_sufikso)
andre: andreo, Andreo
andromed: andromedo, Andromedo
angelik: angeliko, Angeliko
angil: angilo, Angilo
anĝel: anĝelo, Anĝelo
ann: anno, Anno
apel: apelo, Apelo
api: apio, Apio
ar: -ar (sufikso), -ar (sc_sufikso), Ar (mallongigo), aro
argonaŭt: argonaŭto, Argonaŭtoj
ari: aria, ario, Ario
aril: arilo, arilo
arke: arkeo, arkeoj
as: -as (finaĵo), aso
asiz: asizo, Asizo
aŝok: aŝoko, Aŝoko
at: -at (sufikso), -at (sc_sufikso)
atik: atiko, Atiko
atlas: atlaso, atlaso, Atlaso
aŭreli: aŭrelio, Aŭrelio
avi: AVI (mallongigo), avio
azo: azoa, azoo
balz: balzo, balzo
ban: bani, Bano
bar: bari, baro
bat: bati, bato
bej: beja, bejo
bek: beko, beko
bel: bela, Belo, Belo
benzo: benzo- (sc_prefikso), benzoo
bit: bito, bito
blanket: blanketo, blanketo
blez: blezi, Blezo
bonesper: Bonespera, Bonespero
bor: bori, boro
boston: bostono, Bostono
brajl: brajli, brajlo
bram: bramo, bramo, Bramo
briz: brizo, brizo
brun: bruna, Bruno
brut: bruto, Bruto
bule: buleo, Buleo
but: but- (sc_prefikso), buti
cir: ciro, Ciro
cist: cisto, cisto
citr: citro, citro
ĉar: ĉar (memstara), ĉaro
ĉe: ĉe (memstara), Ĉeo
ĉi: ĉi (memstara), ĉio
ĉiel: ĉiel (memstara), ĉielo
dafn: dafno, Dafno
dak: dako, Dako
damask: damasko, Damasko
dek: dek (memstara), dek- (sc_prefikso)
dekan: dekano, Dekano
des: des (memstara), des- (sc_prefikso)
di: di- (sc_prefikso), dio
diet: dieto, Dieto
dil: dilo, Dilo
dinar: Dinara, dinaro
do: do (memstara), do (pruntita)
dolomit: dolomito, Dolomitoj
don: doni, Dono
dril: drilo, drilo
druz: druzo, druzo
dur: dura, duro
e: -e (finaĵo), -e (sc_sufikso), e (litero)
el: el (memstara), elo
elektr: elektro, Elektro
en: -en (sc_sufikso), -en (sc_sufikso), en (memstara), en- (sc_prefikso), eno
er: -er (sufikso), ero
erik: eriko, Eriko
eritre: eritreo, Eritreo
est: esti, esto
ester: estero, Estero
et: -et (sufikso), et- (sc_prefikso)
etn: etno, Etno
eŭrop: Eŭropo, Eŭropo
faŭn: faŭno, faŭno
fen: feno, feno
filadelf: filadelfo, Filadelfo
firm: firma, firmo
fit: -fit (sc_sufikso), fito
flustr: flustri, flustro
fon: fono, fono
formi: formio, formio
francisk: francisko, Francisko
frank: franko, franko
fris: friso, friso
frond: frondo, Frondo
furier: furiero, Furiero, Furiero
gad: gado, Gado
gaj: gaja, Gajo
galant: galanta, galanto
galb: galbo, Galbo
gali: galio, galio
gang: gango, Gango
gaza: Gaza (pruntita), Gazao
gaza: Gaza (pruntita), Gazao
gen: -gen (sc_sufikso), geno
gent: gento, Gento
ger: geri, gero
gilbert: Gilberto, Gilberto
gli: glio, glio
gnom: gnomo, gnomo
gobi: gobio, Gobio
golf: golfo, golfo
gordi: gordio, Gordio
gradus: graduso, graduso
graf: -graf (sc_sufikso), grafo, grafo
grak: graki, Grakoj
gram: -gram (sc_sufikso), gramo, Gramo
grenad: grenado, Grenado
gruz: gruzo, gruzo
ĝerman: ĝermano, Ĝermano
ĝin: ĝino, ĝino, Ĝino
helen: heleno, Heleno
hidr: hidro, hidro
hil: hilo, hilo
hin: hino, hino
holoste: holosteo, holosteoj
hup: hupo, hupo
ĥi: ĥi (pruntita), Ĥio
i: -i (finaĵo), -i (sc_sufikso), i (litero), io
id: -id (sufikso), Ido
ik: -ik (sc_sufikso), -ik (sc_sufikso)
il: -il (sufikso), -il (sc_sufikso), -il (sc_sufikso)
ili: ili (memstara), ilio
ilion: -ilion (sc_sufikso), Iliono
in: -in (sufikso), -in (sc_sufikso), -in (sc_sufikso)
indi: indio, Indioj
ion: iono, Iono
iris: iriso, Iriso
is: -is (finaĵo), Iso
it: -it (sufikso), -it (sc_sufikso), -it (sc_sufikso)
iv: -iv (sc_sufikso), Ivo
j: -j (finaĵo), j (litero)
jen: jen (memstara), jeno
joni: jonio, jonio
jota: jota (pruntita), jota- (sc_prefikso)
jul: julo, Julo
kab: kabo, kabo, kabo
kaj: kaj (memstara), kajo, Kajo
kalandr: kalandri, kalandro
kalcedon: kalcedono, Kalcedono
kali: kalio, Kalio
kaliforni: kalifornio, Kalifornio
kalikot: kalikoto, Kalikoto
kalips: kalipso, Kalipso
kana: Kana (pruntita), kanao, kanao
kanari: kanario, Kanarioj
kandid: kandido, Kandido
kann: Kanno, Kannoj
kanon: kanono, kanono
kanton: kantono, Kantono
karak: karako, Karako
karakal: karakalo, Karakalo
kardinal: kardinala, kardinalo
kari: kario, Kario
karis: kariso, Karisoj
karol: karolo, Karolo
karp: karpo, karpo
kasi: kasio, Kasio
kastor: kastoro, Kastoro
katar: kataro, kataro, Kataro
katarakt: katarakto, katarakto
kazimir: kazimiro, Kazimiro
ke: ke (memstara), keo
ket: keto, keto
kipr: kipro, Kipro
kirk: kirko, kirko
klar: klara, Klaro
knid: knido, Knido
knik: kniki, kniko
knut: knuto, Knuto
kobe: kobeo, Kobeo
kol: Kola, kolo
kole: koleo, koleo
kolofon: kolofono, kolofono
kolomb: kolombo, Kolombo
kolos: koloso, Koloso
kompozit: kompozita, kompozitoj
koncentr: koncentra, koncentri
kopul: kopuli, kopulo
kor: koro, koro
kordov: kordovo, Kordovo
kore: koreo, koreo
korned: kornedo, kornedo
korpus: korpuso, korpuso
krek: kreko, kreko
kret: kreto, Kreto
kristiani: kristianio, Kristianio
krom: krom (memstara), kromo
kron: krono, Krono
kronik: kronika, kroniko
kub: kubo, Kubo
kuri: kurio, Kurio
kuŝ: Kuŝ (pruntita), kuŝi
kver: kver- (sc_prefikso), kveri
kvik: kviki, kviko
la: la (memstara), la (pruntita)
lab: labo, labo
lam: lama, lamo
lantan: lantano, lantano
lar: laro, Laroj
latin: latino, latino
laŭr: laŭro, Laŭro
le: leo, leo
leandr: leandro, Leandro
lem: lemo, lemo, lemo
leon: leono, Leono
lev: levi, levo
li: li (memstara), lio
lici: licio, Licio
lid: lido, Lido
likvid: likvidi, likvido
lim: limo, Limo
limb: limbo, Limbo
line: lineo, Lineo
lip: lipo, lipo
lir: liro, liro
lis: liso, Liso
lisp: lispi, Lispo
livi: livio, Livio
log: logi, logo, logo
lombard: lombardi, lombardo
lot: loti, Loto, Loto
lucern: lucerno, Lucerno
luk: luko, Luko
lukan: lukano, Lukano
luks: lukso, lukso
maĉ: maĉi, maĉo
majn: majno, Majno
major: Majora, majoro
maksim: maksimo, Maksimo
mal: mal- (prefikso), malo
male: maleo, maleo, Maleo
malt: malto, Malto
mana: manao, manao
manik: maniko, Maniko
mari: mario, Mario
mark: marko, marko, Marko
markiz: markizo, Markizoj
marn: marno, Marno
mat: mato, mato
mate: mateo, Mateo
med: medo, medo
meleagr: meleagro, Meleagro
met: met- (sc_prefikso), meti
meta: meta- (sc_prefikso), meta- (sc_prefikso)
metod: metodo, Metodo
metr: metro, metro
mi: mi (pruntita), mi (memstara), mio
micen: miceno, Miceno
micet: -micet (sc_sufikso), miceto
mili: mili- (sc_prefikso), milio
min: mino, mino
mini: mini- (sc_prefikso), minio
mirt: mirto, Mirto
mistral: mistralo, Mistralo
mitral: mitrala, mitralo
modul: moduli, modulo
mol: mola, molo
molar: molara, molaro
monitor: monitoro, monitoro
mora: morao, morao
mu: mu (pruntita), muo
mung: mungi, mungo, mungo
muz: muzo, muzo
n: -n (finaĵo), n (litero)
naft: nafto, nafto
narcis: narciso, Narciso
nere: nereo, Nereo
nev: nevo, Nevo
niob: niobo, Niobo
nobel: nobelo, Nobelo
non: non- (sc_prefikso), nono
nori: norio, norio
nu: nu (memstara), nu (pruntita), Nu (pruntita)
numid: numido, numido
o: -o (finaĵo), o (litero)
ob: ob- (sc_prefikso), Obo
objektiv: objektivo, objektivo
ok: ok (memstara), Oko
okt: okt- (sc_prefikso), okto
oktav: oktavo, Oktavo
ol: ol (memstara), ol- (sc_prefikso), ol- (sc_prefikso)
om: -om (sc_sufikso), Omo
omar: omaro, Omaro
on: -on (sufikso), -on (sc_sufikso), -on (sc_sufikso)
onagr: onagro, onagro
oni: oni (memstara), onio
oranĝ: oranĝo, Oranĝo
oratori: oratorio, oratorio
ork: orko, Orko
os: -os (finaĵo), Oso
ot: -ot (sufikso), oto
otoman: otomano, otomano
oz: -oz (sc_sufikso), -oz (sc_sufikso), -oz (sc_sufikso), ozo
pad: pado, Pado
palas: Palas (pruntita), Palaso
palatin: palatino, Palatino
pan: pano, Pano
panik: paniko, paniko
pari: pario, pario
paris: pariso, Pariso
park: parko, Parkoj
part: parto, parto
pat: pato, pato
patan: Patano, patano
pent: pent- (sc_prefikso), penti
per: per (memstara), per- (sc_prefikso)
pers: perso, Perso
perse: perseo, Perseo
pes: pesi, peso
petr: petro, Petro
pi: pi (pruntita), pia, Pio
piĉ: piĉo, piĉo
pig: pigo, pigo
piked: pikedo, pikedo
pind: pindo, Pindo
pirog: pirogo, pirogo
pirol: pirolo, pirolo, pirolo
piz: pizo, Pizo
po: po (memstara), poo, Poo
pol: poli, polo
poliptik: poliptiko, poliptiko
poloni: polonio, Polonio
pont: ponto, Ponto
pop: popo, popo
por: por (memstara), poro
port: porti, Porto
pretori: pretorio, Pretorio
proces: proceso, proceso
procion: prociono, Prociono
prolog: prologo, Prologo
prosper: prosperi, Prospero
prote: proteo, Proteo
psil: psilo, psilo
punik: Punika, puniko
pur: pura, puro
rabat: rabato, Rabato
radi: radio, radio
radikal: radikala, radikalo
ram: ramo, Ramo
rand: rando, rando
re: re (pruntita), re- (prefikso), Reo
rea: Rea (pruntita), reao
real: reala, realo
redut: reduto, reduto
regul: regulo, Regulo
rem: remi, Remo
ret: reto, reto
rig: rigi, Rigo
rod: rodi, rodo, Rodo
rodan: rodano, Rodano
rode: rodeo, rodeo
rok: roko, roko
rota: rota (pruntita), rotao
ruf: rufa, rufo
rumb: rumbo, rumbo
rupi: rupio, rupio
rur: ruro, Ruro
rut: ruto, Ruto
sabin: sabino, Sabino
sagitari: sagitario, Sagitario
sakr: sakri, sakro
saks: sakso, Sakso
salomon: Salomono, Salomonoj
samari: samario, Samario
sangvin: sangvina, sangvino
sat: SAT (mallongigo), sata
sati: Sati (pruntita), satio
sav: savi, Savo
scil: scilo, Scilo
sed: sed (memstara), sedo
sejn: sejno, Sejno
sekstant: sekstanto, Sekstanto
sekvestr: sekvestri, sekvestro
selen: seleno, Seleno
sen: sen (memstara), seno
sept: septo, septo
sfing: sfingo, sfingo
si: si (memstara), si (pruntita), SI (mallongigo)
sial: sialo, sialo
silen: sileno, Sileno
sinus: sinuso, sinuso
skatol: skatolo, skatolo
skop: -skop (sc_sufikso), skopo
skot: skoto, Skoto
sol: sol (pruntita), sola, solo
sole: soleo, soleo
solen: solena, soleno
som: -som (sc_sufikso), somo, somo
sor: sor (memstara), soro
spar: sparo, sparo
spat: spato, spato, spato
spin: spino, spino
spirant: spiranto, spiranto
stanc: stanco, stanco
sten: steni, steno
stip: stipo, stipo
sublim: sublima, sublimi
supin: supini, supino
sur: sur (memstara), suro
ŝari: ŝario, Ŝario
ŝil: Ŝilo, ŝilo
ŝot: ŝoto, ŝoto
t: -t (sc_sufikso), t (litero)
tajlor: tajloro, Tajloro
tak: taki, tako
taksi: taksio, taksio
tal: talo, talo
tali: talio, talio, Talio
tanagr: tanagro, Tanagro
tantal: tantalo, Tantalo
tar: taro, taro
tars: tarso, Tarso
tartan: tartano, tartano
tatu: tatui, tatuo
tekton: tektono, tektono
tem: temo, temo
temper: temperi, temperi
term: termo, termoj
termin: termino, Termino
termit: termito, termito
tetr: tetr- (sc_prefikso), tetro
tetra: tetra- (sc_prefikso), tetrao
ti: ti (memstara), tio
tial: tial (memstara), tialo
tik: tiko, tiko
tir: tiri, Tiro
tiran: tirano, Tirano
tit: Tito, Tito
titan: titano, Titano
tom: -tom (sc_sufikso), Tomo
tonik: toniko, toniko
topik: topiko, topiko
tor: toro, Toro
trad: tradi, trado
trak: trako, trako
trap: trapo, Trapo
tri: tri (memstara), tri- (sc_prefikso)
trigon: trigona, trigono
trik: triki, triko
trit: trito, trito
triton: tritono, tritono, tritono
trol: trolo, trolo
trop: -trop (sc_sufikso), tropo
tuj: tuj (memstara), tujo
tur: turo, Turo
u: -u (finaĵo), u (litero)
umbr: umbro, Umbro
ur: uro, uro
urani: uranio, Uranio
uri: urio, urio
var: vara, varo, varo, Varo
vask: vasko, vasko
vat: vato, Vato
vaz: vazo, vazo
veg: vego, Vego
veronik: veroniko, Veroniko
vest: vesto, Vesto
vit: vito, Vito
volta: Voltao, Voltao
zenan: zenano, zenano
zeta: zeta (pruntita), zeta- (sc_prefikso)
zo: zoo, zoo

Listo de adjektivaj kunmetaĵoj kun substantiva flankelemento (nefidinda, ĉar la programo ne kapablas distingi homonimajn radikojn)

aerkerna, aglokula, akrevida, ampleksmova, bazangula, botelverda, butonprema, dorsantaŭa, fajrestinga, fervoja, flamgotika, flordesegna, gastama, homama, jaraĝa, jarcenta, jardaŭra, jarmila, judgermana, kaprompa, kapturna, karboncikla, kolrompa, korbansa, korekscita, korprema, kortuŝa, latinscienca, lumelektra, lumrezista, makulhara, marborda, mareltena, medikamentrezista, mezproporcia, mezvarma, migdalokula, molkora, mondfama, muŝpeza, okulfrapa, okulkroĉa, ondlinia, plumpeza, popeca, popolamasa, pufpuga, pufvanga, purrasa, pursanga, radigotika, radikpropra, realtempa, rokfirma, rondfunda, seksmatura, sinusatria, stelklara, svedleda, svisgermana, tagnokta, tagvida, talpokula, taskvica, templima, traknivela, urgenera, ventanima, verdira, verŝajna, virseksa, vortkomenca

Listo de majusklitaj derivaĵoj de majusklitaj radikoj (inkluzive de tiuj, por kiuj PIV2 ne prenas partion)

Abrahama, Adena, Adria Maro, Adventisto, Afrika, Afrikano, Agripino, Aĥajano, Aĥemenidoj, Akademia, Akademiano, Akvinano, Akvitanio, Akvitanujo, Alaska Markolo, Albertino, Aleksandrianismo, Alfonsino, Alĝeriano, Alĝerio, Alta Adiĝo, Amalekidoj, Amerika, Amerikanismo, Amerikano, Amonidoj, Anakreoneska, Andromeda galaksio, Angelino, Angura, Anneto, Antilano, Antonenoj, Argentinano, Argolando, Arianismo, Ariano, Arteza, Asiriano, Asirio, Asiriologio, Asiriologo, Atenano, Atenoj, Atika, Atikeco, Atikismo, Atlantika, Atreidoj, Aŭklandaj Insuloj, Aŭstralia, Aŭstraliano, Avesta, Azerbajĝanano, Azia, Azova Maro, Baal-Zebub, Baal-Zebul, Babelismo, Babilona, Babilonio, Badenio, Badenlando, Bahaa, Bahaano, Bahaismo, Bakĥa, Bakĥanino, Bakĥano, Bakĥantino, Bakĥanto, Bakĥofesto, Baktrio, Balkanio, Balkanoj, Barnabanoj, Bartolomea nokto, Bazedova malsano, Berenica hararo, Beringa, Berlina muro, Biblia, Biskaja golfo, Bizanca, Bizancio, Bizancismo, Blezio, Bofronta, Bokaĉa, Bonapartisto, Bordozio, Boromeaj Insuloj, Bosnio-Hercegovino, Botnia, Brandenburga, Brandenburgio, Brazilano, Bristola Golfo, Brita Kolumbio, Bulonjo ĉe maro, Burgonja vino, Centr-Afriko, Centr-Eŭropa, Centrafrika Respubliko, Cionismo, Cionisto, Cirenano, Cirenio, Cisterciano, Citera, Ĉadio, Ĉadlando, Damaskano, Danaidinoj, Danaidoj, Danteca, Danteska, Decembristo, Delavario, Delfoj, Demokratia Respubliko Kongo, Detrojtrivero, Diĵonio, Dioniza, Dominika Respubliko, Doria, Doriano, Dorio, Dovera markolo, Edena, Elizabetana, Elizea, Elohima, Elohimisto, Emilia, Eneado, Eneido, Eolia, Eoliano, Eolio, Epikura, Ernestino, Esperanta, Esperantujo, Eŭropa, Eŭropano, Eŭstakia tubo, Evemerismo, Ezopa, Farsalpoemo, Feba, Feroio, Filipino, Franca Gujano, Franca Polinezio, Franciskanismo, Freŭda, Freŭdismo, Gadidoj, Galileano, Gallujo, Ganga, Gargantua, Georgurbo, Grala, Gramnegativa, Grampozitiva, Gregoria, Gujanoj, Gustavino, Gvineo Ekvatora, Gvineo-Bisaŭo, Ĝibraltara markolo, Ĝinano, Ĝinismo, Ĝirondio, Ĝirondisto, Hadriana, Hanovrano, Hanovrio, Havaja, Havana, Hebrea Biblio, Hegelano, Hegelismo, Heraklidoj, Herkula, Hermesbusto, Herodano, Hindustana, Hipokrata, Hitlera, Hitlerano, Ho-Ĉi-Min-Urbo, Holandano, Homera, Hudsona Golfo, Ĥamidaj lingvoj, Ĥamido, Ĥatiano, Idisto, Iduoj, Ikario, Iliria, Indiana, Indianisto, Indiano, Inkaa, Inkvizicia, Iona, Ionia, Ioniano, Ionio, Irana, Irlanda, Irlandano, Islama, Islandano, Israelano, Izraela, Izraelido, Izraelio, Jafetida, Jakobano, Jakobino, Jakobisto, Jakobulo, Javea, Javeisto, Jeriĥa, Jerika, Jesaja la dua, Jesuo Kristo, Johanino, Jordanio, Jorka, Jozefino, Jukatanio, Jukonio, Julia, Juliino, Jupitera, Ĵerzeja, Ĵurasa, Kabulrivero, Kainidoj, Kajenrivero, Kaledonia, Kaleza markolo, Kaloĉaja, Kalvaria, Kalvaria vojo, Kalvinano, Kamasutraĵo, Kamerunio, Kanaana, Kanaanido, Kanadano, Kansasurbo, Kantiano, Kapetidoj, Karesmomezo, Kariano, Karolidoj, Karolino, Karpata, Kartagano, Kartezia, Kartezianismo, Karteziano, Karteziismo, Kaspia, Kastilia, Kastiliano, Katono el Utiko, Kaŭkaza, Kaŭkazio, Kebekio, Kejnsismo, Kenja monto, Kijla kanalo, Klaranino, Klaŭdino, Klementino, Kluniza, Kolonja akvo, Koloradio, Koloradolando, Kolumbio, Kompanio de Jesuo, Konstanca, Kopernika, Korana, Kordova, Korinta, Korintano, Kornelieca, Korsika, Kristofora herbo, Kronido, Ksantipino, Kuba, Kubano, la Mediĉa Venuso, Labradora hundo, Lacedemonano, Lankastroj, Latiano, Leopoldino, Lesbanino, Lesbano, Leviido, Lidiano, Lidio, Liliputano, Limoĝio, Litvano, Lorenano, Luareto, Luarvalo, Ludovikino, Lukanio, Luksemburgio, Luterano, Luzido, Luzidoj, Madagaskarano, Magelana Markolo, Mahometano, Maja, Makabeoj, Makiavela, Malaga, Malaka Duoninsulo, Malavia lago, Malnov-Kastilio, Malta, Maniĥeano, Maniĥeismo, Manksa, Manksinsulo, Mansio, Mantuano, Mark-Aŭrelio, Marsano, Mazdaismo, Mazdaisto, Mediteranea, Megeri, Mejbomito, Meklenburgio-Antaŭpomerio, Meksikio, Meksikurbo, Merovidoj, Mesia, Mesiado, Mesianismo, Mesina markolo, Miĉiganlago, Milanio, Minoa, Minotaŭro, Misisipio, Misurio, Mitraejo, Mitraismo, Mitraisto, Moabido, Mogola, Moraviano, Moravio, Mormonismo, Mosea, Moskvano, Moskvulo, Mozelvino, Namibio, Napoleona, Napoleonidoj, Navarano, Nazaretano, Nederlanda, Nederlandaj Antiloj, Nederlandano, Neptuna, Nereidinoj, Nerona, Niĉeismo, Niĝerio, Niĝerlando, Nikola prismo, Niponano, Noaido, nombro de Avogadro, Nord-Brabanto, Nord-Eŭropa, Nord-Irlando, Nov-Delhio, Nov-Gvineo, Nov-Hebridoj, Nov-Jorkio, Nov-Jorko, Nov-Ĵerzejo, Nov-Kaledoniano, Nov-Kaledonio, Nov-Kastilio, Nov-Meksiko, Nov-Orleano, Nov-Zelando, Nova Holando, Novjorkio, Nubiano, Nurenbergano, obstina Joĉjo, Odiseado, Ohiorivero, Okcident-Eŭropa, Okcidenta Saharo, Olimpia, Omana Golfo, Onega Lago, Oranĝio, Orfea, Orfeismo, Orient-Eŭropa, Orienta Timoro, Orleanio, Padio, Pajnoŝalmo, Palestinaj teritorioj, Panama ĉapelo, Paragvajrivero, Parcino, Pariza, Parizano, Parizio, Parkinsona malsano, Parma, Parnasano, Parnasismo, Parsia, Parsiismo, Paskinsulo, Pasteŭra, Paŭlanismo, Paŭlano, Paŭlino, Pekina, Peleido, Pentekostano, Perigozio, Peruĝano, Petrarkeca, Petrarkeska, Petrarkismo, Petrarkumi, Pirenea, Pitia, Platona, Plejadoj, Polineziano, Pomerihundo, Pompeja, Pont-Eŭkseno, Portlanda, Porto-Rikano, Potta morbo, Priapa, Protea, Provenca, Providenca, Ptolemea, Rabeleza, Rafaeleca, Rejna, Rejnlando, Renesanca, Respubliko Kongo, Rom-Germana, Roma, Romana, romana, Romanismo, Romanisto, Romano, romano, Rom\anigi, Romia, Romiano, Romio, Rurvalo, Sahara, Salomona, Samariano, San-Bernarda hundo, Sankta Cecilio, Sankta Maria, Sansimonismo, Sansimonisto, Sarlando, Sartra, Sasanidoj, Satana, SATano, Saturna, Savoja, Senegalio, Serapejo, Siama, Siberia, Sicilia, Siciliano, Siena tero, Silezia, Siria, Siriano, Sizifa, Socinanismo, Socinano, Socinismo, Sodomano, Sodomismo, Sokrata, Somalia, Somaliano, Sparta, Spartakano, Spartakisto, Spartano, Spinozismo, Stefanino, Sud-Afriko, Sud-Eŭropa, Sud-Tirolo, Sudana, Sueza, Sumera, Sumerano, Suna, Sundaj Insuloj, Suzio, Ŝebaismo, Ŝekspira, Ŝetlanda, Ŝlesvig-Holstinio, Ŝlesvigio, Ŝvanomo, Ŝvarca, Tahitiano, Tajlora, Tanganjikio, Tanganjiklando, Tantaliga, Tantalige, Tantrismo, Teboj, Teodozia, Tibera, Tiberano, Tiberiada Lago, Tibeta, Tibetano, Tirola, Tito-Livio, Tolua balzamo, Tomismo, Tomisto, Toskana, Toskanio, Toskanujo, Trapano, Trenta, Trentio, Trinitatano, Tripitakulo, Tripola, Tripolio, Trockiismo, Trockiisto, Troja, Troja ĉevalo, Trojano, Trojanoj, Trojio, tubo de Eŭstakio, Tudora, Tunizio, Turlando, Umbra, Umbrio, unua punkto de Arieso, Urala, Ursulanino, Usona, Usonano, Utopia, Utopiisto, Utopiulo, Vagnera, Vajmara Respubliko, Valdano, Valdismo, Valenciena, Valezianoj, Valo de Jehoŝafato, Valpurga, Van-Dejka, Vankuver-Insulo, Vaŝingtonio, Vatikana, Veda, Vendeano, Venecia, Venecilando, Vestfalia, Viena, Viktorina, Viktorino, Viktorio, Vilhelmino, Volapukaĵo, Voltalando, Voltera, Volterano, Zairio, Zamenhofa, Zeŭsedoj, Zeŭsoformaj

Listo de minusklitaj derivaĵoj de majusklitaj radikoj (la radiko aperas minuskle)

adisona, afrodito, akademio, akvilono, alensono, alkaja, alluniĝi, almagesto, amperhoro, ampermetro, ampero, ampersekundo, ampervolvo, anstromo, antikristo, areopago, aristotelismo, arkipelago, arsonvalizi, arteza, aŭgustenano, aŭgustenismo, bajronismo, bakĥanalio, bakĥi, balkanigi, baŭdo, bekerelo, belo, benediktano, bernardanoj, bogomilano, bogomilismo, bokaĉeska, borneolo, brajta malsano, bruĝo, brulmeduzo, bulea, butilhidroksitolueno, cefeido, celsia, centimorgano, cezara, cezari, cezarismo, cirila, Cisjordanio, Ciskaŭkazio, ĉevioto, darvinismo, decibelo, delftaĵo, diofanta, dominikano, dora, drakona, drakoni, dulcineo, duona luno, duonluna, duonluno, egerio, eola, epikurano, epikurismo, erlango, esperantaĵo, esperantano, esperantigi, esperantismo, esperantistaro, esperantisteco, esperantisto, esperantologio, esperantologo, eŭklida, eŭropanigi, faetono, faradizi, farado, farenhejta, fariseo, farnezolo, fendvulkano, fotovoltaa, franciskano, galaksia, galaksio, galvana, galvanaĵo, galvanismo, galvanizado, galvanizi, galvano, galvanometro, galvanoskopo, gaŭsaj unuoj, gaŭso, gilberto, golgotai, golgoti, golĝaparato, golĝokorpo, goliato, gongorismo, grajo, gramo, grandmeduzoj, ĝiba luno, henro, herco, hermita, hilelismo, hindeŭropa, hispanamerika, hitlerismo, husano, inkao, islamanigi, islamano, islamigi, islamismo, ismailano, jansenismo, jansenisto, jeremiaado, jeremiado, ĵulo, kabei, kalvario, kalvinismo, kantianismo, kantiismo, kardano, karmelanino, karmelano, kartezia, kaŝmiro, kelvino, kilovathoro, kilovato, komsomolano, konfuceanismo, konfuceano, konfuceismo, kongokoloraĵoj, kongoruĝo, kontraŭkristana, koŝia, kristanaro, kristanigi, kristanismo, kristano, kulombo, kulombometro, kurio, kuriumo, kvaronluno, lamarkismo, latinamerika, lazarano, lazaristo, leninismo, lesbanino, liceo, lida, liliputa, livorno, loganbero, loganberujo, luna, lunarko, lunduono, luneto, lunĝibo, luno, luteranismo, luterismo, madejro, madraso, mafio, maĥo, makadami, makadamo, makiavelismo, maksvelo, Malgrandazio, malpiga tubo, maltusa, maltusana, maltusanismo, maltusismo, maratono, marksismo, marksisto, masoĥismo, masoĥisto, meduzo, megaomo, megero, mejbomaj glandoj, mendela, mendelismo, mentori, mentoro, mezlida, mitridatismo, mitridatizi, moloĥo, morsa alfabeto, morsi, munkenismo, narcisismo, nepero, nereido, nereo, nestorianismo, nestoriano, neŭtona, neŭtono, nikolo, nova luno, novluno, novplatonismo, ommetro, omo, onani, onanismo, orstedo, paskalo, pasteŭrizi, pelagianismo, pelagiismo, penatoj, peresperanta, pironismo, pitagorismo, pitono, platona, platoneca, platonisma, platonismo, plejado, plena luno, plenluno, plutona, plutonismo, plutono, poresperanta, portovino, prakristanismo, priapismo, radiogalaksio, raŭmismo, reaŭmura, rentgeno, sadismo, sadista, sadisto, sado-masoĥismo, sapfa, sapfismo, sapfismulino, satana, satanismo, satano, saturnismo, senkristanigi, sensuna, senvata, sieno, simenso, siverto, sozio, staĥanovismo, stalinismo, suna, sunas, suno, sunumi, ŝildvulkano, ŝvarcaĵo, tajlorismo, talmudisto, tantaligi, taoismo, taoisto, tartufo, teslo, titana, tokajo, tolueno, toluidino, toluilo, toluo, toluolo, transjordana, Transkaŭkazio, trinitrotolueno, tuteŭropa, utopio, ŭato, vathoro, vatmetro, vato, vatsekundo, vebero, venera, venerologio, vitromeduzo, voltaa, voltametro, volteranismo, vulkana, vulkaneca, vulkanismo, vulkano, vulkanologio, vulkanologo, zamenhofeco, zamenhofismo, zefiro, zepelino, zeŭso, zoroastrismo

Listo de majusklitaj adjektivaj kapvortoj

Adria, Aŭstronezia, Bafina, Barenca, Bassa, Bonespera, Ĉeviota, Dinara, Egea, Feroa, Franc-Jozefa, Horna, Indoĉina, Kabo-Verda, Karaiba, Karpentaria, Kola, Ladoga, Majora, Oĥotska, Punika, Tirena