Origina adreso: http://www.xs4all.nl/~pilger/wfp/birdeou8.htm

Komunlingvaj nomoj de eŭropaj birdoj

(ankoraŭ ne plene korektita - 2002-02-20)

[*bildetoj*]


En 1971 aperis ''Komunlingva nomaro de eŭropaj birdoj'', kompilita de la Nomenklatura komisiono de la Ornitologia Rondo Esperantlingva. (Farita laŭ elekto kaj ordo de la 21-lingva ''Nomina avium europaearum'' de 1958.) Ĝi tiutempe estis fama, kaj laŭdata de ĉiuj (krom de iuj, kiuj akceptas nur transliterigojn de la sciencaj nomoj de la momento). Ĝiaj kriterioj por farado de komunlingvaj nomoj fakte gvidis min en la farado de miaj ''Provizoraj privataj listoj'' de plantoj, mamuloj kaj insektoj. D-ro Béla Mészáros en 1980 prenis la Esperanto-nomojn el ''Komunlingva nomaro'' por sia ''Oklingva nomaro de Eŭropaj birdoj''.

La birdoj en ĉi tiu listo estas "eŭropaj" en tiu signifo, ke ili almenaŭ iufoje estis vidataj en iu parto de Eŭropo. Do: kaj kovantoj, kaj travintrantoj, kaj gastoj pli aŭ malpli oftaj.

La ''Komunlingva nomaro'' estas jam de longe ne plu havebla en papera formo.

Tial mi kompilis -- sur bazo de ĝi, sed ankaŭ de pluraj aliaj listoj (i.a. en la Reto) -- version iom adaptitan. Ĉar mi -- por eviti senbezonan tajpadon -- prenis la sciencajn nomojn el alilingva listo en la Reto, la ordo de la nomoj, la ordigo laŭ familioj, kaj iuj sciencaj nomoj, estas aliaj ol en la listo de 1971 (mi supozas, ke iom pli 'modernaj').

La tiama Komisiono decidis produkti nur ''komunlingvajn'' nomojn, do ne t.n. ''sciencecajn'' transliterigojn de la sciencaj nomoj. Nur la nomoj de la familioj estas bazitaj je tiaj sciencecaj nomoj de la referenca genro.

La nomoj estas donitaj laŭ Eŭropa vidpunkto. Tio pleje sentiĝas, kiam temas pri specioj origine venantaj de ekster Eŭropo, ekz. el Ameriko. La adjektivo ''Amerika'' ne signifas, ke en Ameriko ne estus aliaj specioj, sed nur, ke la koncerna specio estas en Eŭropo konata kiel devenanta de Ameriko.

Esperanto-nomoj signitaj per * ne aperas en la listo de 1971. Mi provis fari ilin laŭ la samaj kriterioj, kiujn sekvis la originaj kompilantoj. Ĝenerale temas pri tre maloftaj gastoj.

Esperantaj nomoj inter krampoj estas nomoj evitindaj laŭ la kompilintoj. (F:) indikas Fundamentan, (O:) Oficialan, (P:) PIV-an nomon evitindan. Mi aldonis kelkajn pliajn tiajn, por ke oni povu trovi per ili la ja rekomendindan nomon. Sciencaj nomoj inter krampoj estas t.n. sinonimoj.

Inter [krampoj] mi donis la numerojn uzatajn en "Nomina avium europaearum", "Komunlingva nomaro de Eŭropaj birdoj" kaj "Oklingva nomaro de Eŭropaj birdoj".

Wouter F. Pilger


# GAVIEDOJ @ GAVIIDAE
Arkta kolimbo @ Gavia arctica [002]
Ruĝgorĝa kolimbo @ Gavia stellata [001]
Granda kolimbo @ Gavia immer [003]
Blankbeka kolimbo @ Gavia adamsii [004]

# PODICIPEDOJ @ PODICIPEDIDAE
Tufgrebo @ Podiceps cristatus [008]
Grizvanga grebo @ Podiceps griseigena [009]
Orelgrebo @ Podiceps auritus [006]
Nigrakola grebo @ Podiceps nigricollis [007]
Malgranda grebo @ Tachybaptus (Podiceps) ruficollis [005]

# DIOMEDEEDOJ @ DIOMEDEIDAE
Vagalbatroso @ Diomedea exulans (P:Diomedeo) [010]
Nigrabrova albatroso @ Diomedea melanophris [011]
Flavbeka albatroso @ Diomedea chlororhynchos [012]
Grizkapa albatroso @ Diomedea chrystostoma [013]
Fulga albatroso @ Diomedea palpebrata [014]

# PROCELARIEDOJ @ PROCELLARIIDAE
Kaba petrelo @ Daption capensis [015]
Fulmaro @ Fulmarus glacialis [016]
Pufino @ Puffinus puffinus (P:Procelario) [020]
Granda pufino @ Puffinus gravis [018]
Griza pufino @ Puffinus griseus [019]
Okcident-mediteranea pufino* @ Puffinus mauretanicus [*]
Flavbeka pufino @ Calonectris (Puffinus) diomedea [017]
Malgranda pufino @ Puffinus baroli [021]
Makulpufino @ Puffinus lherminieri [022]
Nigrakapa petrelo @ Pterodroma hasitata [023]
Polinezia petrelo @ Pterodroma neglecta [024]
Blankflugila petrelo @ Pterodroma leucoptera [025]
Pintvosta petrelo @ Bulweria bulwerii [026]

# HIDROBATEDOJ @ HYDROBATIDAE
Butpieda petrelo @ Oceanites oceanicus [027]
Fregatpetrelo @ Pelagrodroma marina [028]
Forkvosta petrelo @ Oceanodroma leucorhoa [031]
Madejra petrelo @ Oceanodroma castro [030]
Malgranda petrelo @ Hydrobates pelagicus (Hidrobato) [029]

# SULEDOJ @ SULIDAE
Sulo @ Sula bassana (Basan-ansero) [034]

# PELIKANEDOJ @ PELECANIDAE
Blanka pelikano @ Pelecanus onocrotalus [032]
Krispa pelikano @ Pelecanus crispus [033]

# FALAKROKORAKEDOJ @ PHALACROCORACIDAE
Granda kormorano @ Phalacrocorax carbo [035]
Tufkormorano @ Phalacrocorax aristotelis [036]
Pigmea kormorano @ Phalacrocorax pygmeus [037]

# FREGATEDOJ @ FREGATIDAE
Fregato @ Fregata magnificens [038]

# ARDEEDOJ @ ARDEIDAE
Granda botaŭro @ Botaurus stellaris [048]
Amerika botaŭro @ Botaurus lentiginosus [049]
Malgranda botaŭro @ Ixobrychus minutus [047]
Malgranda egretardeo @ Egretta garzetta [045]
Granda egretardeo @ Egretta alba [044]
Ralardeo @ Ardeola ralloides [042]
Bovardeo @ Bubulcus (Ardeola) ibis [043]
Griza ardeo @ Ardea cinerea [039]
Purpura ardeo @ Ardea purpurea [040]
Verda ardeo @ Butorides striatus [041]
Noktardeo @ Nycticorax nycticorax [046]

# CIKONIEDOJ @ CICONIIDAE
Blanka cikonio @ Ciconia ciconia [050]
Nigra cikonio @ Ciconia nigra [051]

# PLATALEEDOJ @ PLATALEIDAE (THRESKIORNITHIDAE)
Bruna ibiso @ Plegadis falcinellus [053]
Plataleo @ Platalea leucorodia [052]

# FENIKOPTEREDOJ @ PHOENICOPTERIDAE
Roza flamengo @ Phoenicopterus ruber (roseus) (P:Fenikoptero) [054]

# ANASEDOJ @ ANATIDAE
Muta cigno @ Cygnus olor [057]
Kantocigno @ Cygnus cygnus [055]
Malgranda cigno @ Cygnus columbianus (C. bewickii) [056]
Kanada ansero @ Branta canadensis [068]
Kolringa ansero @ Branta bernicla (P:Berniklo) [066]
Blankvanga ansero @ Branta leucopsis [067]
Ruĝkola ansero @ Branta ruficollis [069]
Griza ansero @ Anser anser [059]
Blankfrunta ansero @ Anser albifrons [060]
Malgranda ansero @ Anser erythropus [061]
Fabansero @ Anser fabalis [062]
Mallongbeka ansero @ Anser brachyrhynchus [063]
Neĝansero @ Anser (Chen) caerulescens [058]
Hinda ansero @ Anser indicus [064]
Cigna ansero @ Cygnopsis cygnoides [065]
Platbeka anaso @ Anas platyrhynchos [072]
Knaranaso @ Anas strepera [082]
Pintvostanaso @ Anas acuta [078]
Marmoranaso @ Anas (Marmaronetta) angustirostris [079]
Fajfanaso @ Anas penelope [080]
Amerika fajfanaso @ Anas americana [081]
Kreko @ Anas crecca [075]
Amerika kreko* @ Anas crecca carolinensis [*]
Blufugila anaso @ Anas discors [073]
Bajkala kreko @ Anas formosa [076]
Falĉilanaso @ Anas falcata [077]
Marĉanaso @ Anas querquedula (P:Kerkedulo) [074]
Kuleranaso @ Anas (Spatula) clypeata [083]
Mandarenanaso @ Aix galericulata [084]
Tadorno @ Tadorna tadorna [071]
Rusta tadorno @ Tadorna ferruginea (Kasarko) [070]
Ruĝkapa anaso @ Netta rufina [085]
Rokanaso @ Aythya marila [089]
Tufanaso @ Aythya fuligula (P:Merganaso) [087]
Kolĉenanaso* @ Aythya collaris [*]
Brunkapa anaso @ Aythya ferina [086]
Blankokula anaso @ Aythya nyroca [088]
Orokula klangulo @ Bucephala clangula [090]
Islanda klangulo @ Bucephala islandica [091]
Grandkapa klangulo @ Bucephala albeola [092]
Arlekenanaso @ Histrionicus histrionicus [094]
Longvosta klangulo @ Clangula hyemalis (P:Glaci-anaso) [093]
Blankspegula maranaso @ Melanitta fusca [099]
Okulvitra maranaso @ Melanitta perspicillata [100]
Nigra maranaso @ Melanitta nigra [098]
Molanaso @ Somateria mollissima (P:Somaterio) [095]
Reĝa molanaso @ Somateria spectabilis [096]
Okulvitra molanaso @ Somateria fischeri [097]
Siberia molanaso @ Polysticta (Somateria) stelleri [101]
Blankkapa anaso @ Oxyura leucocephala [102]
Jamaika anaso* @ Oxyura jamaicensis [*]
Kapuĉmerĝo @ Lophodytes (Mergus) cucullatus [103]
Mezgranda merĝo @ Mergus serrator [106]
Granda merĝo @ Mergus merganser [105]
Blanka merĝo @ Mergus albellus [104]

# AKCIPITREDOJ @ ACCIPITRIDAE
Kadavrogrifo @ Neophron percnopterus [131]
Ŝafgrifo @ Gypaëtus barbatus [132]
Ansergrifo @ Gyps fulvus [130]
Blankkola maraglo @ Haliaeëtus leucoryphus (P:Haliaeto) [126]
Blankvosta maraglo @ Haliaeëtus albicilla [127]
Orelvulturo @ Torgos tracheliotus [128]
Monaĥvulturo @ Aegypius monachus [129]
Reĝa aglo @ Aquila chrysaëtos (Ora aglo) [120]
Imperia aglo @ Aquila heliaca [121]
Rabaglo @ Aquila rapax [122]
Stepaglo @ Aquila nipalensis [123]
Granda kriaglo @ Aquila clanga [124]
Malgranda kriaglo @ Aquila pomarina [125]
Nizaglo @ Hieraaëtus fasciatus [118]
Botaglo @ Hieraaëtus pennatus [119]
Serpentaglo @ Circaëtus gallicus (P:Cirkaeto) [137]
Buteo @ Buteo buteo [115]
Vilkrura buteo @ Buteo lagopus [117]
Stepbuteo @ Buteo (buteo) vulpinus [116]
Aglobuteo @ Buteo rufinus [114]
Vespobuteo @ Pernis apivorus [108]
Akcipitro @ Accipiter gentilis [111]
Mallongkrura akcipitro @ Accipiter brevipes [112]
Nizo @ Accipiter nisus [113]
Nigraflugila milvo @ Elanus caeruleus [107]
Ruĝa milvo @ Milvus milvus [109]
Nigra milvo @ Milvus migrans [110]
Marĉa cirkuo @ Circus aeruginosus [136]
Blua cirkuo @ Circus cyaneus [133]
Griza cirkuo @ Circus pygargus [135]
Stepcirkuo @ Circus macrourus [134]

# PANDIONEDOJ @ PANDIONIDAE
Fiŝaglo @ Pandion haliaetus (P:Pandiono) [138]

# FALKEDOJ @ FALCONIDAE
Ĉasfalko @ Falco rusticolus [141]
Blanka ĉasfalko* @ Falco rusticolus candicans [*]
Migra falko @ Falco peregrinus [142]
Balkanfalko @ Falco biarmicus [139]
Tatarfalko @ Falco cherrug [140]
Kliffalko @ Falco eleonorae [144]
Alaŭdfalko @ Falco subbuteo [143]
Kolombfalko @ Falco columbarius [145]
Ruĝpieda falko @ Falco vespertinus (P:Vesperfalko) [146]
Malgranda turfalko @ Falco naumanni [147]
Turfalko @ Falco tinnunculus [148]
Amerika turfalko @ Falco sparverius [149]

# TETRAONEDOJ @ TETRAONIDAE
Lagopo @ Lagopus lagopus [153]
Monta lagopo @ Lagopus mutus [154]
Skota lagopo @ Lagopus scoticus [152]
Urogalo @ Tetrao urogallus [150]
Tetro @ Tetrao (Lyryrus) tetrix [151]
Tetrao @ Bonasa (Tetrastes) bonasia [155]

# FAZANEDOJ @ PHASIANIDAE
Rokperdriko @ Alectoris chukar [156]
Ruĝa perdriko @ Alectoris rufa [157]
Berbera perdriko @ Alectoris barbara [158]
Frankolino @ Francolinus francolinus [159]
Perdriko @ Perdix perdix [160]
Koturno @ Coturnix coturnix [161]
Fazano @ Phasianus colchicus [162]

# TURNICEDOJ @ TURNICIDAE
Turnico @ Turnix sylvatica [163]

# GRUEDOJ @ GRUIDAE
Gruo @ Grus grus [164]
Blanka gruo @ Grus leucogeranus [165]
Fraŭlingruo @ Anthropoides virgo [166]

# OTIDEDOJ @ OTIDIDAE
Granda otido @ Otis tarda [180]
Malgranda otido @ Tetrax (Otis) tetrax [179]
Koluma otido @ Chlamydotis undulata [181]

# RALEDOJ @ RALLIDAE
Akvoralo @ Rallus aquaticus [167]
Makula porzano @ Porzana porzana [171]
Pigmea porzano @ Porzana pusilla [170]
Malgranda porzano @ Porzana parva [169]
Karolinia porzano @ Porzana carolina [172]
Krekso @ Crex crex [168]
Verdkrura galinolo @ Gallinula chloropus [173]
Malgranda porfirio @ Porphyrula alleni [174]
Purpura porfirio @ Porphyrio porphyrio [175]
Smeralda porforio @ Porphyrio madagascariensis [176]
Nigra fuliko @ Fulica atra [177]
Krestfuliko @ Fulica cristata [178]

# HEMATOPEDOJ @ HAEMATOPODIDAE
Hematopo @ Haematopus ostralegus (Ostrokaptanto) [182]

# ĤARADRIEDOJ @ CHARADRIIDAE
Vanelo @ Vanellus vanellus [185]
Marĉvanelo @ Chettusia leucura [183]
Stepvanelo @ Chettusia gregaria [184]
Spronvanelo @ Hoplopterus spinosus [186]
Kolumpluvio @ Charadrius hiaticula (P:Ĥaradrio) [191]
Malgranda pluvio @ Charadrius dubius [192]
Marborda pluvio @ Charadrius alexandrinus [193]
Dezertpluvio @ Charadrius leschenaultii [195]
Kripluvio @ Charadrius vociferus [194]
Kaspia pluvio @ Charadrius asiaticus [196]
Morinelo @ Charadrius (Eudromias) morinellus [197]
Arĝenta pluvio @ Pluvialis (Charadrius) squatarola [187]
Orpluvio @ Pluvialis (Charadrius) apricaria [188]
Siberia orpluvio @ Pluvialis fulva (Charadrius dominicus fulvus) [189]
Amerika orpluvio @ Pluvialis dominica (Charadrius dominicus dominicus) [190]

# SKOLOPEDOJ @ SCOLOPACIDAE
Longvosta tringo @ Bartramia longicauda (Bartrama tringo) [198]
Ŝtonturnulo @ Arenaria interpres [218]
Markalidro @ Calidris maritima [234]
Rustkalidro @ Calidris ferruginea [236]
Bunta kalidro @ Calidris alpina [235]
Granda kalidro @ Calidris canutus (Kanuto) [225]
Sablokalidro @ Calidris (Crocethia) alba [224]
Malgranda kalidro @ Calidris minuta [227]
Pigmea kalidro @ Calidris pusilla [226]
Blankvosta kalidro @ Calidris temminckii [228]
Amerika malgranda kalidro @ Calidris minutilla [229]
Longafingra kalidro* @ Calidris subminuta [*]
Ruĝkola kalidro* @ Calidris ruficollis [*]
Blankpuga kalidro @ Calidris fuscicollis [230]
Flavbrusta kalidro @ Calidris bairdii [231]
Striokalidro @ Calidris melanotos [232]
Pintvosta kalidro @ Calidris acuminata [233]
Larĝbeka kalidro @ Limicola falcinellus [237]
Galinaga tringo @ Limnodromus griseus [219]
Granda galinaga tringo* @ Limnodromus scolopaceus [*]
Stilzokalidro* @ Micropalama himantopus [*]
Skolopo @ Scolopax rusticola [223]
Granda galinago @ Gallinago media [220]
Galinago @ Gallinago gallinago [221]
Malgranda galinago @ Lymnocryptes minimus [222]
Eskimokurlo @ Numenius borealis [199]
Granda kurlo @ Numenius arquata (P:Numenio) [202]
Malgranda kurlo @ Numenius phaeopus [200]
Maldikbeka kurlo @ Numenius tenuirostris [201]
Nigravosta limozo @ Limosa limosa [203]
Lapona limozo @ Limosa lapponica [204]
Blankventra tringo @ Actitis hypoleucos (Tringa hypoleuca) [214]
Makula tringo @ Tringa macularis (T. macularia) [215]
Blankpuga tringo @ Tringa ochropus [211]
Solema tringo @ Tringa solitaria [212]
Brovtringo @ Tringa glareola [213]
Griza tringo @ Tringa nebularia [209]
Granda flavkrura tringo @ Tringa melanoleuca [210]
Flavkrura tringo @ Tringa flavipes [207]
Marĉotringo @ Tringa stagnatilis [208]
Ruĝkrura tringo @ Tringa totanus (Totano) [206]
Malhela tringo @ Tringa erythropus [205]
Mallongkrura tringo @ Heterosclerus brevipes [217]
Terekio @ Xenus cinereus (Tringa terek) [216]
Duelbirdo @ Philomachus pugnax [239]
Stepkalidro @ Tryngites subruficollis [238]
Granda falaropo* @ Phalaropus tricolor [*]
Larĝbeka falaropo @ Phalaropus fulicarius [242]
Mallarĝbeka falaropo @ Phalaropus lobatus [243]

# REKURBROSTRULEDOJ @ RECURVIROSTRIDAE
Avoceto @ Recurvirostra avosetta [241]
Himantopo @ Himantopus himantopus [240]

# BURINEDOJ @ BURHINIDAE
Trielo @ Burhinus oedicnemus [244]

# GLAREOLEDOJ @ GLAREOLIDAE
Kurbirdo @ Cursorius cursor [246]
Kolumglareolo @ Glareola pratincola [247]
Stepglareolo @ Glareola nordmanni [248]
Krokodilgardulo @ Pluvianus aegyptius [245]

# STERKORARIEDOJ @ STERCORARIIDAE
Granda rabmevo @ Stercorarius skua (P:Sterkorario) [249]
Larĝvosta rabmevo @ Stercorarius pomarinus [250]
Parazita rabmevo @ Stercorarius parasiticus [251]
Longvosta rabmevo @ Stercorarius longicaudus [252]

# LAREDOJ @ LARIDAE
Granda nigrakapa mevo @ Larus ichthyaëtus [261]
Glacimevo @ Larus hyperboreus [259]
Blankflugila mevo @ Larus glaucoides [260]
Nigramantela mevo @ Larus marinus [258]
Flavkrura mevo @ Larus fuscus intermedius [257]
Brita flavkrura mevo* @ Larus fuscus graellsii [*]
Arĝentmevo @ Larus argentatus [256]
Flavkrura arĝentmevo* @ Larus argentatus cachinnans [*]
Ringobeka mevo* @ Larus delawarensis [*]
Griza mevo @ Larus canus [255]
Nigrakapa mevo @ Larus melanocephalus [262]
Ridmevo @ Larus ridibundus [263]
Maldikbeka mevo @ Larus genei [264]
Bonaparte-mevo @ Larus philadelphia [265]
Forkvosta mevo @ Larus (Xema) sabini (Ŝternmevo) [269]
Pigmea mevo @ Larus minutus [266]
Nigraflugila mevo* @ Larus atricilla [*]
Preriomevo* @ Larus pipixcan [*]
Koralmevo @ Larus audouinii [254]
Trifingra mevo @ Rissa tridactyla (Kitivako) [268]
Rozmevo @ Rhododstethia rosea [267]
Eburmevo @ Pagophila eburnea [253]

# ŜTERNEDOJ* @ STERNIDAE
Nigra ŝterno @ Chlidonias niger [272]
Blankvanga ŝterno @ Chlidonias hybrida [270]
Blankflugila ŝterno @ Chlidonias leucopterus [271]
Bengala ŝterno @ Thalasseus bengalensis [281]
Bruna ŝterno @ Anous stolidus [283]
Blanka ŝterno @ Sterna (Thalasseus) sandvicensis [282]
Fulga ŝterno @ Sterna fuscata [279]
Rabŝterno @ Sterna (Hydroprogne) caspia [274]
Hirunda ŝterno @ Sterna hirundo [275]
Arkta ŝterno @ Sterna paradisaea [276]
Roza ŝterno @ Sterna dougallii [277]
Bridŝterno @ Sterna anaethetus [278]
Malgranda ŝterno @ Sterna albifrons [280]
Mevbeka ŝterno @ Gelochelidon nilotica [273]

# AŬKEDOJ @ ALCIDAE
Aŭko @ Alca torda [286]
Longbeka urio @ Uria aalge [288]
Brita longbeka urio* @ Uria aalge albionis [*]
Dikbeka aŭko @ Uria lomvia [287]
Malgranda aŭko @ Alle (Plautus) alle [284]
Granda aŭko @ Pinguinus impennis [285]
Nigra urio @ Cepphus grylle [289]
Papagaŭko @ Cyclorrhynchus psittacula [290]
Tufaŭko @ Aethia cristatella [291]
Fraterkulo @ Fratercula arctica [292]

# PTEROKLEDOJ @ PTEROCLIDAE
Stepkoko @ Syrrhaptes paradoxus (P:Sirapto) [293]
Blankventra stepkoko @ Pterocles alchata [294]
Senegala stepkoko @ Pterocles senegallus [295]
Nigraventra stepkoko @ Pterocles orientalis [296]

# KOLOMBEDOJ @ COLUMBIDAE
Rokkolombo @ Columba livia (P:Livio) [297]
Kolombo* [Urb-, Dom-, Poŝt-] @ Columba livia var. domestica [*]
Trukolombo @ Columba oenas (P:Enado) [298]
Ringokolombo @ Columba palumbus (P:Palumbo) [299]
Turto @ Streptopelia turtur [300]
Orienta turto @ Streptopelia orientalis [301]
Turka turto @ Streptopelia decaocto [302]
Palmturto* @ Streptopelia senegalensis [*]

# KUKOLEDOJ @ CUCULIDAE
Kukolo @ Cuculus canorus [304]
Tufkukolo @ Clamator glandarius [303]
Nigrabeka kukolo @ Coccyzus erythrophthalmus [305]
Flavbeka kukolo @ Coccyzus americanus [306]

# TITONEDOJ @ TYTONIDAE
Turstrigo @ Tyto alba [307]

# STRIGEDOJ @ STRIGIDAE
Malgranda orelstrigo @ Otus scops [308]
Paserstrigo @ Glaucidium passerinum [312]
Noktuo @ Athene noctua [313]
Funebra strigo @ Aegolius funereus [320]
Gufo @ Bubo bubo [309]
Neĝostrigo @ Nyctea scandiaca [310]
Lapona strigo @ Strix nebulosa [316]
Uralstrigo @ Strix uralensis [315]
Arbarstrigo @ Strix aluco [314]
Orelstrigo @ Asio otus [317]
Marĉostrigo @ Asio flammeus [318]
Afrika strigo @ Asio capensis [319]
Nizostrigo @ Surnia ulula [311]

# KAPRIMULGEDOJ @ CAPRIMULGIDAE
Eŭropa kaprimulgo @ Caprimulgus europaeus [323]
Egipta kaprimulgo @ Caprimulgus aegyptius [324]
Ruĝkola kaprimulgo @ Caprimulgus ruficollis [322]
Amerika kaprimulgo @ Chordeiles minor [321]

# APUSEDOJ @ APODIDAE
Apuso @ Apus apus [327]
Blankpuga apuso @ Apus affinis [329]
Alpa apuso @ Apus melba [326]
Pala apuso @ Apus pallidus [328]
Pintvosta apuso @ Chaetura caudacuta [325]

# ALCEDEDOJ @ ALCEDINIDAE
Alciono @ Alcedo atthis [332]
Kolumalciono @ Ceryle alcyon [330]
Blanknigra alciono @ Ceryle rudis [331]

# MEROPEDOJ @ MEROPIDAE
Abelmanĝulo @ Merops apiaster (P:Meropo) [333]
Bluvanga abelmanĝulo @ Merops superciliosus [334]

# KORACIEDOJ @ CORACIIDAE
Koracio @ Coracias garrulus [335]

# UPUPEDOJ @ UPUPIDAE
Upupo @ Upupa epops [336]

# PEGEDOJ @ PICIDAE
Verda pego @ Picus viridis [338]
Griza pego @ Picus canus [339]
Granda buntpego @ Dendrocopos major [341]
Siria buntpego @ Dendrocopos syriacus [342]
Mezgranda buntpego @ Dendrocopos medius [343]
Malgranda buntpego @ Dendrocopos minor [345]
Blankdorsa buntpego @ Dendrocopos leucotos [344]
Trifingra buntpego @ Picoides tridactylus [346]
Nigra pego @ Dryocopus martius [340]
Koltordulo @ Jynx torquilla [337]

# ALAŬDEDOJ @ ALAUDIDAE
Mallongfingra alaŭdo @ Calandrella brachydactyla [350]
Malgranda alaŭdo @ Calandrella brachydactyla [351]
Dezertalaŭdo @ Ammomanes deserti [352]
Ruĝvosta dezertalaŭdo @ Ammomanes phoenicura [353]
Stepalaŭdo @ Melanocorypha calandra (P:Kalandro) [348]
Nigra alaŭdo @ Melanocorypha yeltoniensis [347]
Blankflugila alaŭdo @ Melanocorypha leucoptera [349]
Tufalaŭdo @ Galerida cristata [354]
Mallongbeka alaŭdo @ Galerida thekiae [355]
Kampalaŭdo @ Alauda arvensis [357]
Rubanda alaŭdo @ Alaemon alaudipes [358]
Arbalaŭdo @ Lullula arborea [356]
Montalaŭdo @ Eremophila alpestris [360]
Brovalaŭdo @ Chersophilus duponti [359]

# HIRUNDEDOJ @ HIRUNDINIDAE
Bordhirundo @ Riparia riparia [365]
Kamphirundo @ Hirundo rustica (P:Domhirundo) [361]
Ruĝpuga hirundo @ Hirundo daurica [362]
Murhirundo @ Delichon urbica (P:Urbhirundo) [364]
Rokhirundo @ Ptyonoprogne rupestris [363]

# MOTACILEDOJ @ MOTACILLIDAE
Granda pipio @ Anthus (novaeseelandiae) richardi [494]
Sablopipio @ Anthus campestris [495]
Arbopipio @ Anthus trivialis [497]
Hinda pipio @ Anthus hodgsoni [496]
Tundropipio @ Anthus gustavi [498]
Herbejpipio @ Anthus pratensis [493]
Ruĝgorĝa pipio @ Anthus cervinus [499]
Rokpipio @ Anthus (spinoletta) petrosus [501]
Bordpipio @ Anthus (spinoletta) littoralis [502]
Akvopipio @ Anthus spinoletta (spinoletta) [500]
Blanka motacilo @ Motacilla alba [503]
Nigradorsa motacilo @ Motacilla alba yarrellii [504]
Citronmotacilo @ Motacilla citreola [510]
Flava motacilo @ Motacilla flava flava [506]
Brita flava motacilo @ Motacilla flava flavissima [507]
Norda flava motacilo @ Motacilla flava thunbergi [508]
Nigrakapa flava motacilo @ Motacilla flava feldegg [509]
Montarmotacilo @ Motacilla cinerea [505]

# LANIEDOJ @ LANIIDAE
Ruĝdorsa lanio @ Lanius collurio [516]
Izabela lanio @ Lanius isabellinus [517]
Maskolanio @ Lanius nubicus [515]
Ruĝkapa lanio @ Lanius senator [514]
Nigrafrunta lanio @ Lanius minor [513]
Granda lanio @ Lanius excubitor [512]

# ORIOLEDOJ @ ORIOLIDAE
Oriolo @ Oriolus oriolus [366]

# STURNEDOJ @ STURNIDAE
Roza sturno @ Sturnus (Pastor) roseus (P:Pastoro) [520]
Sturno @ Sturnus vulgaris [518]
Nigra sturno @ Sturnus unicolor [519]

# VIREEDOJ @ VIREONIDAE
Ruĝokula vireo @ Vireo olivaceus [521]

# PARULIEDOJ @ PARULIDAE
Zebroparulio @ Mniotilta varia [522]
Parulio @ Parula americana [523]
Flavvanga parulio @ Dendroica virens [524]

# BOMBICILEDOJ @ BOMBYCILLIDAE
Bombicilo @ Bombycilla garrulus [511]

# KORVEDOJ @ CORVIDAE
Muta garolo @ Perisoreus (Cractes) infaustus [376]
Garolo @ Garrulus glandarius [375]
Pigo @ Pica pica [372]
Blua pigo @ Cyanopica cyanus [373]
Klifkorvo* @ Corvus dauuricus [*]
Korveto @ Corvus monedula (F:Monedo) [371]
Kampokorvo @ Corvus frugilegus (F:Frugilego) [370]
Nigra korvo @ Corvus corone corone (O:Korniko) [368]
Griza korvo @ Corvus corone cornix (O:Korniko) [369]
Granda korvo @ Corvus corax [367]
Nuksrompulo @ Nucifraga caryocatactes (P:Nucifrago) [374]
Maldikbeka nuksrompulo* @ Nucifraga caryocatactes macrorhynchos [*]
Ruĝbeka montokorvo @ Pyrrhocorax pyrrhocorax [377]
Flavbeka montokorvo @ Pyrrhocorax graculus [378]

# CINKLEDOJ @ CINCLIDAE
Cinklo @ Cinclus cinclus [397]

# TROGLODITEDOJ @ TROGLODYTIDAE
Troglodito @ Troglodytes troglodytes (P:Birdreĝo) [398]

# MIMEDOJ @ MIMIDAE
Katbirdo @ Dumetella carolinensis [399]

# PRONELEDOJ @ PRUNELLIDAE
Alpopronelo @ Prunella collaris [491]
Siberia pronelo @ Prunella montanella [492]
Nigragorĝa pronelo* @ Prunella atrogularis [*]
Pronelo @ Prunella modularis [490]

# SILVIEDOJ @ SYLVIIDAE
Ĉetio @ Cettia cetti [437]
Kangrilbirdo @ Locustella luscinioides (P:Lokustelo) [443]
Rivera grilbirdo @ Locustella fluviatilis [442]
Grilbirdo @ Locustella naevia [439]
Stria grilbirdo @ Locustella lanceolata [438]
Siberia grilbrdo @ Locustella certhiola [440]
Granda grilbirdo @ Locustella fasciolata [441]
Tamarika grilbirdo @ Lusciniola melanopogon [444]
Kampokanbirdo @ Acrocephalus agricola (P:Akrocefalo) [449]
Akvokanbirdo @ Acrocephalus paludicola [451]
Junkokanbirdo @ Acrocephalus schoenobaenus [450]
Arbedokanbirdo @ Acrocephalus dumetorum [448]
Grenokanbirdo @ Acrocephalus palustris [447]
Kanbirdo @ Acrocephalus scirpaceus [446]
Turda kanbirdo @ Acrocephalus arundinaceus [445]
Flava hipolao @ Hippolais icterina [453]
Melodia hipolao @ Hippolais polyglotta [452]
Pala hipolao @ Hippolais pallida [454]
Olivhipolao @ Hippolais olivetorum [455]
Malgranda hipolao @ Hippolais caligata [456]
Nizosilvio @ Sylvia nisoria [458]
Ĝardensilvio @ Sylvia borin [460]
Nigraĉapa silvio @ Sylvia atricapilla [457]
Orfeosilvio @ Sylvia hortensis [459]
Blankgorĝa silvio @ Sylvia communis [461]
Babilema silvio @ Sylvia curruca (P:Kuruko) [462]
Velurkapa silvio @ Sylvia melanocephala [465]
Barbstria silvio @ Sylvia cantillans [466]
Okulvitrosilvio @ Sylvia conspicillata [467]
Dezertsilvio @ Sylvia nana [463]
Nigragorĝa silvio @ Sylvia rüppelli [464]
Purpura silvio @ Sylvia undata [468]
Sardinia silvio @ Sylvia sarda [469]
Heĝsilvio @ Agrobates (Erythropygia) galactotes [470]
Herbsilvio @ Cisticola juncidis [471]

# TURDEDOJ @ TURDIDAE
Fitiso @ Phylloscopus trochilus [472]
Ĉifĉafo @ Phylloscopus collybita [473]
Arbarfiloskopo @ Phylloscopus sibilatrix [475]
Bruna filoskopo @ Phylloscopus fuscatus [476]
Salikfiloskopo @ Phylloscopus schwarzi [477]
Montfitiso @ Phylloscopus bonelli [474]
Flavbrova filoskopo @ Phylloscopus inornatus [478]
Norda filoskopo @ Phylloscopus borealis [480]
Verda filoskopo @ Phylloscopus trochiloides [481]
Regolfiloskopo @ Phylloscopus proregulus [479]
Orverta regolo @ Regulus regulus [482]
Fajroverta regolo @ Regulus ignicapillus [483]
Roksaksikolo @ Oenanthe oenanthe [412]
Izabelsaksikolo @ Oenanthe isabellina [411]
Bunta saksikolo* @ Oenanthe pleschanka [*]
Mediteranea saksikolo @ Oenanthe hispanica [414]
Dezertsaksikolo @ Oenanthe deserti [413]
Monaĥsaksikolo @ Oenanthe leucomela [415]
Blankpuga saksikolo @ Oenanthe leucopyga [416]
Nigra saksikolo @ Oenanthe leucura [417]
Brungorĝulo @ Saxicola rubetra (P:Saksikolo) [409]
Nigragorĝulo @ Saxicola torquata [410]
Rokturdo @ Monticola saxatilis [418]
Blua rokturdo @ Monticola solitarius [419]
Ĝardenruĝvostulo @ Phoenicurus phoenicurus (P:Fenikuro) [407]
Nigra ruĝvostulo @ Phoenicurus ochruros [406]
Diademruĝvostulo @ Diplootocus moussieri [408]
Ruĝmakula blugorĝulo @ Luscinia (Cyanosylvia) svecica [404]
Blankmakula blugorĝulo @ Luscinia (Cyanosylvia) svecica cyanecula [404a]
[Suda] najtingalo @ Luscinia megarhynchos [402]
Norda najtingalo @ Luscinia luscinia [401]
Rubenonajtingalo @ Luscinia calliope [403]
Ruĝgorĝulo @ Erithacus rubecula (P:Rubekolo) [400]
Bluvostulo @ Tarsiger cyanurus [405]
Blankgorĝa najtingalo* @ Irania gutturalis [*]
Rustoturdo* @ Catharus fuscescens [*]
Rubandoturdo @ Turdus torquatus [423]
Merlo @ Turdus merula [424]
Grizbrusta turdo @ Turdus obscurus [425]
Nigragorĝa turdo @ Turdus astrogularis [426]
Stepturdo @ Turdus naumanni (naumanni) [427]
Bruna stepturdo @ Turdus (naumanni) eunomus [428]
Tajgoturdo* @ Turdus ruficollis [*]
Migra turdo @ Turdus migratorius [433]
Ruĝaksela turdo @ Turdus iliacus (T. musicus) [430]
Kantturdo @ Turdus philomelos [431]
Viskoturdo @ Turdus viscivorus [432]
Griza turdo @ Turdus pilaris [429]
Siberia turdo @ Turdus sibiricus [420]
Unukolora turdo @ Turdus unicolor [422]
Orturdo @ Zoothera (Turdus, Oreocincla) dauma (aureus) [421]
Grizvanga turdeto @ Hylocichla minima [434]
Olivdorsa turdeto @ Hylocichla ustulata [435]
Ermita turdeto @ Hylocichla guttata [436]

# MUŜKAPTULEDOJ @ MUSCICAPIDAE
Blanknigra muŝkaptulo @ Ficedula hypoleuca [486]
Blankkola muŝkaptulo @ Ficedula albicollis [487]
Malgranda muŝkatpulo @ Ficedula (Siphia) parva [489]
Narcisomuŝkaptulo @ Ficedula narcissina [488]
Griza muŝkaptulo @ Muscicapa striata [484]
Bruna muŝkaptulo @ Muscicapa latirostris [485]

# PARUEDOJ @ PARIDAE
Foliarparuo @ Parus palustris [386]
Salikparuo @ Parus montanus (P. atricapillus) [387]
Lapona paruo @ Parus cinctus [384]
Tufparuo @ Parus cristatus [383]
Blua paruo @ Parus caeruleus [380]
Lazura paruo @ Parus cyanus [381]
Nigra paruo @ Parus ater [382]
Granda paruo @ Parus major [379]
Funebra paruo @ Parus lugubris [385]

# EGITALEDOJ* @ AEGITHALIDAE
Longvosta paruo @ Aegitalos caudatus [388]

# TIMALIEDOJ* @ TIMALIIDAE
Barboparuo @ Panurus biarmicus [390]

# REMIZEDOJ* @ REMIZIDAE
Saknesta paruo @ Remiz pendulinus [389]

# SITEDOJ @ SITTIDAE
Sito @ Sitta europaea [391]
Korsika sito @ Sitta canadensis [392]
Roksito @ Sitta neumayer [393]

# CERTIEDOJ @ CERTHIIDAE
[Longfingra] certio @ Certhia familiaris [394]
Mallongfingra certio @ Certhia brachydactyla [395]
Murgrimpulo @ Tichodroma muraria [396]

# PASEREDOJ @ PASSERIDAE
Dompasero @ Passer domesticus [525]
Kampopasero @ Passer montanus [528]
Itala pasero @ Passer italiae [526]
Hispana pasero @ Passer hispaniolensis [527]
Neĝpasero @ Montifringilla nivalis [529]
Rokpasero @ Petronia petronia [530]

# IKTERIEDOJ @ ICTERIIDAE
Flavkapa trupialo @ Xanthocephalus xanthocephalus [531]

# FRINGEDOJ @ FRINGILLIDAE
Fringo @ Fringilla coelebs [555]
Montofringo @ Fringilla montifringilla [556]
Sovaĝa kanario @ Serinus serinus (S. canaria) [546]
Verda fringo @ Carduelis (Chloris) chloris [533]
Ĉina fringo @ Chloris sinica [534]
Verda kardelo @ Carduelis spinus (F:Fringelo) [536]
Kardelo @ Carduelis carduelis [535]
Arkta flamkardelo @ Carduelis hornemanni hornemanni [543]
Siberia flamkardelo @ Carduelis hornemanni exilipes [544]
Flavbeka kardelo @ Carduelis (Acanthis) flavirostris [538]
Flamkardelo @ Carduelis flammea (flammea) [539]
Longbeka kardelo @ Carduelis flammea hoboellii [540]
Granda flamkardelo @ Carduelis flammea rostrata [541]
Malgranda flamkardelo @ Carduelis flammea cabaret [542]
Citronkardelo @ Carduelis citrinella [545]
Kanaba kardelo @ Carduelis (Acanthis) cannabina (O:Kanabeno) [537]
Trumpetpirolo @ Bucanetes (Rhodopechys) githagineus [547]
Ruĝa pirolo @ Carpodacus erythrinus (Erythrina erythrina) [550]
Granda ruĝa pirolo @ Carpodacus roseatus (Erythrina rosea) [549]
Pinikolo @ Pinicola enucleator [551]
Granda krucbekulo @ Loxia pityopsittacus (P:Loksio) [553]
Malgranda krucbekulo @ Loxia curvirostra [552]
Rubanda krucbekulo @ Loxia leucoptera [554]
Pirolo @ Pyrrhula pyrrhula [548]
Kernrompulo @ Coccothraustes coccothraustes (P:Kokotraŭsto) [532]

# EMBERIZEDOJ @ EMBERIZIDAE
Flava emberizo @ Emberiza citrinella [558]
Blankverta emberizo @ Emberiza leucocephalos [559]
Heĝemberizo @ Emberiza cirlus [564]
Maskemberizo @ Emberiza spodocephala [565]
Flavgriza emberizo @ Emberiza cineracea [566]
Rokemberizo @ Emberiza cia [569]
Herbejemberizo @ Emberiza cioides [570]
Flavbrova emberizo @ Emberiza chrysophrys [573]
Hortulano @ Emberiza hortulana [567]
Rustemberizo @ Emberiza caesia [568]
Malgranda emberizo @ Emberiza pusilla [572]
Arbaremberizo @ Emberiza rustica [571]
Brunrubanda emberizo @ Emberiza aureola [563]
Nigrakapa emberizo @ Emberiza melanocephala [560]
Brunkapa emberizo @ Emberiza bruniceps [561]
Ruĝbruna emberizo @ Emberiza rutila [562]
Kanemberizo @ Emberiza schoeniclus [574]
Grenemberizo @ Miliaria (Emberiza) calandra [557]
Vintroemberizo @ Junco hyemalis [575]
Ruĝvosta emberizo @ Passerella iliaca [577]
Laponemberizo @ Calcarius lapponicus [578]
Neĝemberizo @ Plectrophenax nivalis [579]
Blankgorĝa emberizo @ Zonotrichia albicollis [576]


Wouter F. Pilger

esperanto birdoj birds vogel voegel oiseaŭ ptaki aves fugle ptaky ptice uccelli faagel


Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB
STEB: http://www.eventoj.hu

Reen al la antaŭa paĝo!