Origina loko: http://www.volny.cz/malovec/tematika.html


Pedagogia terminaro
Temas pri poponoj, kiujn necesas kompletigi, precizigi, difini ktp.

kontakto


INSTRUADO, LERNADO
Organizado de instruado
Instruorganoj
ministerio pri instruado
ministerio por instruado
ministro pri instruado
lerneja ofico (regiona / distrikta / urba)
lerneja fako
lerneja inspektoro
metodikisto
fari inspektan ĉirkaŭvojaĝon
inspekto
inspektisto
specialaj eduk-institutoj
diagnoza instituto
institutoj de pedagogia esplorado
klerigaj institucioj
sciencaj societoj por pedagogio
traireblo de kleriga sistemo
decentrigo de la lernejsistemo
feminigado de lernejsistemo
specialepedagogia centro

Lernej-sistemo
ĝenerala lernodevo
realigi lernej-reformon
ellabori novan lernoplanon
geedukado
senpaga edukado
sengrada edukado
bloka instruado
burĝa pedagogio
tuttaga instruado
Daltona instruplano
diferencigo de la edukado
diferencigita instruado
distanca edukado
hejma edukado
edukado per dramoj
duala edukado (alterne en lernejo kaj entrepreno)
edukado - celkonscia direktado de fizikaj, moralaj kaj intelektaj kapabloj de persono, precipe juna, por atingi ties ĝustan konduton en la familio, lernejo, laborloko, antaŭ la publiko, en la homa socio ĝenerale
edukmedio
eduksistemo
edukometrio
efikeco de edukado
filozofio de edukado
funkciisma teorio de edukado
globala edukado
individuiga edukado
institucia edukado
integrita edukado
interaga teorio de edukado
interkultura eduko
internaciigo de edukado kaj klerigado
internacia klerigado
konflikta edukteorio
konverĝo de eduksistemoj
krizo de eduko kaj kleriĝo
kristana eduko
laika eduko
legitimigo de klerigo kaj eduko
liberala eduko
mediuma eduko (amaskomunikila)
eksterlerneja edukado
eksterlerneja klerigado
potenco kaj edukado
modernigo de edukado
morala edukado
mora edukado
multekultura edukado
religia edukado
civitana eduko
politika eduko
politeknika eduko
postabiturienta kleriĝado
postmoderna edukado
laboredukado
jura edukado
programo de edukado
antaŭlerneja edukado
reedukado
radikalaj teorioj de edukado
budĝeto por edukado
segregacia edukado
sensomotorika edukado
seksuma edukado
sociala edukado
sociologio de edukado
speciala eduko
speciala eduka-kleriga bezono
eduko de konsumantoj
teorio de edukado
teorio de klerigado
korp-eduko
art-edukado
scienca preparo / eduko
edukado
edukado kaj klerigado de plenkreskuloj
edukado por internaciismo
edukado por paco
edukado por ekologio
edukado por interkompreniĝo inter la nacioj
edukado por laboro
edukado por profesio
edukado por elekti profesion
edukado por utiligo de amaskomunikiloj
edukado ekster la instruado
edukado por libera tempo
edukado de konsumantoj
eduka medoto
edukisto
eduka realo
eduka konsultado
eduka-kleriga ekipaĵo
eduka celo
celgrupo
celpostuloj (attainment targets)
celnormoj
eduka konsilanto
eduka programo
eduka stilo
eduka sistemo
sanprotekta eduko
arkitekturo de la eduksistemo
aŭtomatigita eduko
aŭtoritata eduko
celo de la eduka efikado
celo de la eduko
demokratia edukado
demokratiigo de la edukado
ekologia eduko
ekologia klerigado
ekonomio de instrusistemo
ekonomio de klerigado
elementa klerigado
enciklopedismo en klerigado
estetika eduko
estetik-eduka studobjekto
etika eduko
ŝtata administrado en lernejsistemo
klerigado de instruistoj

Pedagogio
historio de la pedagogio - scienca disciplino esploranta historian evoluon de pedagogiaj teorioj kaj de eduka-kleriga praktiko
historio de la lerneja edukado
didaktiko - teorio pri lerneja instruado ĝenerale, depende de instruata aĝogrupo
metodiko - teorio pri instruado de konkreta studobjekto (ekz. de matematiko, fremda lingvo, geografio k.s.)
etopedio - speciala pedagogio, kiu okupiĝas pri esplorado kaj edukado de infanoj kaj adoleskantoj, kiuj pro moralaj difektoj ne estas edukeblaj per normalaj pedagogiaj rimedoj

somatologio speciala pedagogio, kiu okupiĝas pri esplorado, edukado kaj klerigado de korpe aŭ sane handikapitaj personoj
logopedio - speciala pedagogio, kiu okupiĝas pri esplorado, edukado kaj klerigado de personoj, kiuj estas trafitaj de lingvaj kaj parolaj difektoj
tiflopedio speciala pedagogio, kiu okupiĝas pri esplorado, edukado kaj klerigado de personoj, kiuj estas trafitaj de vidodifektoj aŭ eĉ tute blindaj
surdopedio - speciala pedagogio, kiu okupiĝas pri esplorado, edukado kaj klerigado de personoj, kiuj estas trafitaj de aŭdodifektoj aŭ eĉ tute surdaj
psiĥopedio - speciala pedagogio, kiu okupiĝas pri esplorado, edukado kaj klerigado de mense postrestantaj personoj
andragogiko -

agogiko, agogio - ĝenerala teorio de edukado kaj klerigado dum la tuta vivo

universitato de la tria aĝo
herbartismo
hermeneŭtika pedagogio

metodologio
instrukoncepto

instrumetodo
postinstrua helpo (helpo al postrestantaj lernantoj)
dreso, dresado per multfoja ripetado
instruprocezo
glotodidaktiaj aspektoj
psikologiaj aspektoj
psikolingvistikaj aspektoj
interferoj (enlingva, interlingva)
mediatoro
paroligo
akceli
sugestopedio
analiza-sinteza metodo
aŭdo-vida metodo
Delfa metodo
didaktika informo
didaktika komunikado
dialoga metodo
didaktika ludo
didaktika tekniko
didaktika celo
didaktika programo
didaktika teksto
didaktiko
didaktopatogenio
metodo - maniero, kiel instrui konkretan problemon (ekz. derivadon per -igi kaj -iĝi-)
globala metodo
ensceniga metodo
metodo de plej malgrandaj kvadratoj

metodo de naturaj postsekvoj
metodo de studado
metodo de edukado
metodika manlibro
metodika gvidlibro
metodologio de pedagogio - sistemo de principoj, metodoj kaj manieroj de priskribado, analizado kaj eksplikado de pedagogiaj fenomenoj, inkluzide planadon, realigadon kaj eldonadon de esploraj studaĵoj, etikajn principojn de scienca laboro k.s.
metodoj de pedagogio
multemediuma metodo
rakontada metodologio
problem-metodo
projekcia metodo
rekta metodo
Q-metodologio
sokratisma metodo
studmetodo
instrumetodo
instrua metodo
etnopedagogio
eksperimenta pedagogio
hermeneŭtika pedagogio
humanisma pedagogio
humanologio
hipnopedio
kompara pedagogio
konstruktiveca pedagogio
kuraca pedagogio
metapedagogio - priskribo kaj taksado de pedagogio kiel de scienca disciplino, de ĝiaj rezultoj, evolutendencoj k.s.
internacia pedagogio
muzeopedagogio
ĝenerala pedagogio
faka didaktiko
pedagogio - arto instrui kaj eduki, precipe infanojn, kaj scienco pri tiu arto (edukarto)
pedagogio de plenkreskuloj
pedagogio de libera tempo
pragmata pedagogio
antaŭlerneja pedagogio
reforma pedagogio
sociala pedagogio
speciala pedagogio - (aŭ kuraca pedagogio) estas scienca disciplino, kiu okupiĝas pri teorio kaj praktiko en edukado de personoj, trafitaj de diversaj korpaj, mensaj aŭ moralaj difektoj
kompara pedagogio
Waldorf-pedagogio
plua kleriĝo de instruistoj
tutviva kleriĝado
plua kleriĝo
efektoj de klerigado
eŭropigo de klerigado
eŭropa dimensio en klerigado
eŭropa kleriga normo
formala klerigado
humanigo de klerigado
individua kleriga programo
informa klerigado
intelektismo en klerigado
klasika kleriĝo
kompensa klerigado
komunuma klerigado
koncepto de klerigado
kvalito de kleriĝo
internacia klasifiko de klerigado
elspezoj por klerigado
naciaj celoj de klerigado
naciaj raportoj pri klerigado
neformala klerigado
enhavo de lerneja klerigado
faka klerigo
permamenta kleriĝado
pluralismo en klerigado
entreprena kleriĝado
subtena strukturo de kleriĝado
intereso pri kleriĝado
postsekundara kleriĝado
deviga kleriĝado
prioritatoj de kleriĝado
profesia kleriĝo
reala kleriĝado
familia kleriĝado
egaleco de kleriĝaj ŝancoj
sociologio de kleriĝado
socia bezono de kleriĝo
mezgrada kleriĝo
grado de kleriĝo
lerneja kleriĝado
teknologio de klerigado
transformigo de kleriga sistemo
unifikado de klerigado
ĝenerala kleriĝo
ĝeneralkleriga studobjekto
elspezoj por klerigado
altlerneja kleriĝo
klerigeblo
klerigado - celkonscia kaj laŭplana provizado per scioj kaj lertoj, bezonataj por la vivo ĝenerale kaj por certa profesio speciale
kleriga celo
klerigaj cikloj
kleriga karierto
kleriga kupono
klerigaj kursoj por plenkreskuloj
kleriga minimumo
kleriga monopolo
kleriga politiko
kleriga procedo
kleriga programo
kleriga projekto
kleriga sistemo
klerigaj normoj
kleriga teknologio
klerigaj televidaj programoj
kleriga budĝeto
klerigaj rezultoj
klerigado de infanoj de fremduloj
klerigado de plenkreskuloj
klerigado de minoritatoj
klerigado je distanco
klerigado de virinoj
klereco
klereca strukturo
klereca nivelo
baza kleriĝo
aĝogrupoj
bebaĝo, bebo
infanaĝo, infano, knabo, bubo
pubereco, puberulo, skolto
adoleskanteco, adoleskanto, teenager
junaĝo, junulo, junularo
maturaĝo, plenkreskulo, matureco
maljunaĝo, maljunulo, veterano, senioro, emerito, pensiulo
antaŭlerneja infano
pli juna lerneja aĝo
meza lerneja aĝo
pli alta lerneja aĝo
mensa aĝo
antaŭlerneja aĝo
frua infanaĝo
lerneja aĝo
aĝo por eniri lernejon
aĝo-specialaĵoj
samaĝulo
samgeneraciulo


Psikologio
flegmulo
sangvinulo
kolerikulo
melankoliulo
fobio
lerneja fobio
timo antaŭ lernejo
timo antaŭ ekzameno
timtremo de lernanto
streso
streso de instruistoj
frustracio
emocia perdo
emocia eduko
emocia asimiliĝo / adaptiĝo
emociemo
sintaksado
sinkonceptado
sinrealigo
sinreflektado
sinklerigado
memfido
kapablo
kapablo de lernado
sociala psikologio
lerneja psikologo
lerneja psikologio
evolua psikologio
biodrom(al)a psikologio
infana psikiatrio
infana psikologio
diferenciga psikologio
psikologia pedagogio
pedagogia psikologio
spirita / psika higieno
spirita disvolviĝo
kogna psikologio
ontogenetika psikologio
pedagogia-psikologia konsultejo
pedopsikiatrio
pedopsikologio
psika deprivado
psika ŝarĝo
psikaj procedoj
psikaj statoj
psikaj kvalitoj
psika evoluo
psikanaliza pedagogio
psikodiagnostiko
psikodidaktiko
psikohigieno
psikolingvistiko
psikologio
psikologio de infano
psikologio de personeco
psikologio de lernado
psikometrio
psikpedio
psikoterapio
angoreco
depresio
devio
apercepto
aŭtismo


Bazaj faktoroj de instruado


instruado, klerigado
bazgrada/unuagrada/elementa instruado/klerigado
mez/duagrada instruado/klerigado
supera(grada) instruado/klerigado
lerneja instruado/klerigado

publika/ŝtata instruado/klerigado
privata instruado/klerigado
antaŭlerneja edukado
instruado/klerigado de plenkreskuloj
koresponda/malĉeesta instruado/klerigado
tele-instruado, distanca instruado
faka instruado/trejnado/formado, meti-instruado

teoria/praktika trejnado/formado
pluperfektigo
instrui, eduki, formi iun
instruigi iun, doni edukadon al iu
deviga instruado
fakultativa / nedeviga instruado
anstataŭa, prokrastita instruado
hodiaŭ la instruado ne okazos, la lecionoj estas nuligitaj
preterpasi instruadon

dulingvismo
dulingva instruado
instruado de fremda lingvo
fremdlingva instruado

fremda lingvo
dua lingvo
lingvo
lingva bariero
lingva lerteco
lingva laboratorio
lingvaj realaĵoj
lingvodidaktiko
logopedo
logopedio
gepatra lingvo
modernaj lingvoj
alproprigado de lingvo
sojla nivelo de lingvo
unua fremda lingvo
sociolingvistiko
instrulingvo
propedeŭtiko
konversacio
intervjuo
dialogo

romaistiko
alfabetigo
analfabeto
analoga komunikado
diĝita komunikado
amaskomunikiloj
komunikado
komunika bariero
komunika kompetento
vorta komunikado
senvorta komunikado
pedagogia komunikado
instrua komunikadosendi iun al lernejo/kurso

varbi por iu lernejo/kurso

varbado
malferma tago, malfermita pordo

senpaga
pagenda
malalt/alt|nivela instrusistemo
instruejo, kleriga/instrua institucio

pedagogio
metodologio


infanvartejo
infano en (infan)vartejo

vartistino
infanĝardeno, antaŭlernejo
porti infanon al vartejo

hejmenporti in­fanon de la vartejo

frekventi vartejon / infanĝardenon / antaŭlernejon
infanĝardenistino

infanĝardena in­fano
antaŭlerneja edu­kado

bebo
infaneto
prepari infanon por lernejo
atingi la aĝon de lernejano

Infanludoj
ludejo
infanvadejo
sabloludejo
ludi sur sablo
ŝovelilo, sitelo
kribrilo, formujo
ludiloj
balanciĝi
glitejo, deglitejo
gliti sur glitejo /deglitejo
manpreni la najbarojn
kuri en cirklo
kaprioli, transkapiĝi
ruliĝi kvazaŭ bareloj
ŝnursalti
flugigi kajton /flugdrakon
ludi pilkon, kaŝludon, soldatojn, blindkaptadon
ludi ŝnur-tiran lukton
ludi per pupoj, per konstru-kesto, rulglobetojn, per aŭto-modelo
ludi kapto-ludon
infanoj kaptoludas
veturi sur triciklo, biciklo, en pedalmova aŭto
jubili, ĝojkrii
esti obeema, obei ĉiun vorton
esti petolema, friponeta, malobeema, netolerema, mensogema
perdi / rompi / disĵeti /kolekti ludilojn
ekkvereli kun / kontraŭ iu
bati / draŝi iun
ekplori, ploreksplodi
promesi obeemon

lernejo
elementa/bazgrada lernejo
mez(grada); faka/teknika mezlernejo
gimnazio, liceo
nacia lernejo
metilernejo
altlernejo, supera lernejo

altlernejano
altlerneja studento
pensiona lernejo, lernejo kun internulejo

internulo

speciala lernejo
knaba / knabina lernejo

reedukejo
lernejo sub libera ĉielo, en la naturo
agado en la naturo
nuligi lernejon
lingvolernejo
muziklernejo
konservatorio
baledlernejo

danclernejo
vespera lernejo /kurso

lernejo por laborantoj
dimanĉa lernejo

vizitadi/frekventi lernejon, iradi en lernejon
hodiaŭ li ne iris en la lernejon
komenci lernejon/ lernadon
fini lernejon/lernadon
la lernado komen­ciĝas
malfrui por la lernejo

malfruo
elbalbuti senkulpigon
Mi ne vekiĝis ĝus­tatempe. Mi pre­terdormis.
malĉeesti en lernejo/dum leciono, for­esti de lernejo
(mal)atestita malĉeesto/foresto

kuracista atest(il)o
eviti lernejon, vagadi dum kursotempo

vaganto, lernej­evitanto, lernejevitado, forvago de la knaboj, vagado dum in­struado, forvagintaj liceanoj - infano sen scio de la gepatroj evitas la lernejon, vagas tra la urbo sola aŭ kum malbonaj kamaradoj, kutime pro malsukcesoj en la lernejo
eksigi, elĵeti iun el la lernejo

eksigo
forlasi lernejonurson
funkciigi lernejon
ŝtata, publika lernejo
privata lernejo
lernejo de fondaĵo
eklezia lernejo
minoritata lernejo
knaba lernejo
knabina lernejo
miksita, geedukada, gea
dulingva lernejo
unuklasa lernejo
okklasa lernejo
elita lernejo
lerneja sistemo
partnera lernejo
matureco por lernejo
infano matura por lernejo
lernodevo
lernodeva/lernej-aĝa/lernigenda infano
lerneja regularo
lerneja gvidantaro
gepatra asocio

Kiun lernopagon oni postulis de vi?
speciala lernejo
helpa lernejo
senbariera lernejo
eklezia lernejo
aktiva lernejo
Daltona lernejo
Freinet-lernejo
Jena-lernejo
Montessori-lernejo
Summerhill-lernejo
Waldorf-lernejo
knaba lernejo
knabina lernejo
geeduka lernejo
elitaj lernejoj
eŭropa lernejo
eksperimenta lernejo (klaso)
fakultata lernejo
integrita lernejo
internuleja lernejo
unueca lernejo
unuklasa lernejo
komunumaj lernejoj
somera lernejo
feria lernejo
popola artlernejo
liceo
etklasa lernejo
minoritata lernejo
urba lernejo
internacia lernejo
neŝtata lernejo
malsupera mezlernejo
civitana lernejo
ĝenerala lernejo
faka lernejo
faka metilernejo
malfermita lernejo
komenca lernejo
familia lernejo
privata lernejo
ŝtata lernejo
sportlernejo
ekonomia mezlernejo
faka mezlernejo
faka-metia mezlernejo
pedagogia mezlernejo
teknika mezlernejo, teknikumo
mezlernejo
mezgrada artlernejo
ĝenerale kleriga mezlernejo
sanflegista mezlernejo
lernejo sen pordoj
lernejo por junularo bezonanta specialan zorgon
lernejo ĉe polikliniko
lernejo kun pli ampleksa instruado
lernejo en la naturo
lernejoj kun libera arkitekturo
metilernejo
kampara lernejo
publika lernejo
armea lernejo
ĝeneralkleriga lernejo
ekvilibriga lernejo
supera mezlernejo
supera lernejo
modela lernejo
elita lernejo
elementa artolernejo
daŭriga lernejo

Eŭropa tago en lernejo
ĉarto de la lernejo
klimato de lernejo
merkatado de la lernejo
starpunkto rilate lernejon
transiro al alia lernejo
akcepto al la lernejo
konsilio de lernejo
regularo de lernejo
direktoro de lernejo
memadministrado de lernejoj
aŭtonomio de lernejo
jura subjektiveco de lernejoj
latenta estrado de lernejo
timo antaŭ lernejo
frekventado de lernejo
aĝo por eniri lernejon
rilato inter la altlernejo kaj praktiko

rilato gepatroj-lernejo

komerca akademio
faka altlernejo
faka altlernejo
altlernejo
teknika altlernejo
arta altlernejo
armea altlernejo
insignoj de altlernejo


Dungitoj de la lernejo
lernejservisto, pedelo
riparisto
purigistino
teni ordon kaj purecon
lernanto purigu siajn ŝuojn ĉe la enirejo
purigistinoj lavas plankojn en la klasĉambroj.
prizorganto
pordisto
pordistejo
helppersonaro


instruist(in)o
akrediteco
ĉarto de la instruistoj
konduto de la instruisto
informaj bezonoj de instruistoj
instruktoro
mito pri „bona instruisto“
situacio de instruisto
preferaj starpunktoj de instruistoj
sociala situacio de instruisto
statuto de instruisto en la klaso
statuto de la instruista profesio
komencanta instruisto
eksterlanda instruisto
klasinstruisto
tutoro
tutora sistemo
instruisto
instruisto de altlernejo
instruistino
instruista koncepto de instruado
instruista etiko
instruista organizo
instruista organizo
instruista profesio
instruista kleriĝo
vojaĝanta instruisto
interŝanĝo de instruistoj
altlerneja pedagogo
altlerneja instruisto
bazlerneja/ĝenera­la instruist(in)o, klas-instruist(in)o
mezlerneja/univer­sitata instruist(in)o
instruist(in)o de la angla lingvo

lingvo instruist(in)o

instruist(in)o de fiziko
instruist(in)o de gimnastiko
instruist(in)o de religio, kateĥisto, katekizisto
internuleja instruist(in)o /edukist(in)o
majstro de faka eduko
klasestro
instruist(in)o por handikapu­loj, kuracpeda­gogo
hejma instruist(in)o

instruanto
(laŭ)kontrakta instruanto, ekstera lekcianto

anstataŭanta instruanto

instrui ion al iu / iun pri io
instrui la hunga­ran/kemion

instrui skribi/skribadon
instrui iun/ion en lernejo / dum kurso
transdoni konojn al iu
eduki iun pri io

pretigi iun pri io

klarigi ion al iu

klara/kompren­ebla klarigo
esti en bona rilato kun gestudentoj

la gelernantoj respektas/estimas la instruanton
havi aŭtoritaton

postuli multe de la gelernantoj
kapti la atenton, veki la intereson de la gelernantoj

kuraĝigi la gelern­antojn
faradi escepton kun iu, favori iun

riproĉadi iun

malfavori iun
deĵori
deĵoro
deĵora instruisto
anstataŭi iun
severa, rigora
permesema, malsevera
pacienca
justa
maljusta
pretendema, postulema
konsekvenca
sperta, rutinhava
sensperta, komencanta
denaska instruanto
sprita
ŝatata, populara
malŝatata de ĉiuj
instruistaro
lernejestr(in)o, direktor(in)o
vicdirektoro
pedagogo
instruisto staĝanta
instruinspektor(in)o, lerneja inspektist(in)o

lernejvizitado
instruista konfer­enco/kunveno

rilato inter instru­isto kaj gelernan­toj

lernant(in)o, lernejan(in)o

bazlernejan(in)o, lernant(in)o de elementa lernejo
mezlernejan(in)o, lernant(in)o de mezlernejo
gimnazian(in)o
metilernant(in)o
unuaklasan(in)o, unuaklasa lernant(in)o
lastaklasan(in)o, lastaklasa lernant(in)o
instruato, disĉiplo

denuncanto

ĉioscianto, ambici­ulaĉo
favorato de in­struisto
babilemulo
atenti (ion)

esti neatentema

forte labori
cerbumi pri io

interesiĝi pri io

ne kompreni ion

babili
denunci iun
averaĝa
lernema, labor­ema, diligenta

mallaborema, mal­diligenta, pigra

aktiva

pasiva

atenta
malatenta
talenta, natur­dotita, kun bonaj kapabloj
talentulo
kremado (creaming) (elektado de talentuloj)
malforta, maltal­enta, kun mal­bonaj kapabloj

malsaĝa, stulta

inteligenta, saĝa

klera
elturniĝema, in­ventema, inĝenia

bona/malbona pri io
elstara, eminenta
zorgema
neglektema
malorda
distrita
malkoncentrita
forgesema
senespera
lerniva
agresema
timema
havanta inhibiciojn
parolema
troŝarĝita

klasano
samklasano
samlernejano
ekslernanto, finstudinto
premo/influo de samaĝuloj

klaso
helpklaso, klaso por postrestintoj
speciala klaso pri la angla lingvo
vizitadi la trian klason
Kioman klason vi vizitadas? Kiuklasano vi estas?
eniri en la klasejon /klasĉambron
klaslibro

skribi/registri la nomon de malĉeestantoj/forestantoj en la
klaslibron
kontrolo de la ĉeesto de la gelernantoj
legi la nomliston
Ĉeestas!
Forestas!
senkulpiga letero de la patro
elbalbuti senkulpigon
nombro de gelernantoj
deĵoranto
klasekskurso
klaskolektivo
kolegio
hordo
grupo
bando
adaptiĝi al io
malkonformi al la klaskolektivo
misadaptiĝo
infano en malavantaĝa situacio
handikapa infano

kolektiva spirito

renkontiĝo de ekssamklasanoj

administrado lernantoj
subkulturo de lernantoj
starpunkto de lernantoj


lerni ion
lerni en lernejo/kur­so/universitato

lerni skribi
lerni fizikon/hejmtas­kon
lerni por esti kuracisto

lerni esperanton/esperante
lerni metion

lerni parkere, parkerigi ion

lernegi/enkapigi ion laŭvorte, en­gurdi ion

ellerni ion
pretiĝi por la le­ciono
trarigardi ion de la komenco ĝis la fino
iri al la leciono sen pretiĝo
alproprigi ion
malrapide lerni
lerni en propra ritmo
daŭrigi studojn, lerni plu
sisteme
sensisteme
bone/malbone
facile
malfacile, pene
streĉe
persiste
malrapide, en mal­rapida ritmo
surface
(ĝis)funde
lern(end)aĵo

mi havas multe da lernendaĵoj

fortostreĉo

lernado
progresi en lernado

lernprogreso

postrestas en la lernado/matematiko
kompletigi la postreston
ne kapabli pro­gresi kun la aliaj

superi ion
individua
grupa
etgrupa
memlernado
memlerninto, aŭtodidakto
aŭtodidakto
aŭtodidaktiko
gruplaboro

ripet(ad)o
ripeti ion
lernprocezo
motivigo
motivo

(instru)materialo
ellabori instrumaterialon
redukti instrumaterialon
plimultigi instrumaterialon
modernigi instrumaterialon
rekomendita
deviga
baza
kompletiga

kapablo
kompetento
skrib(o)kapablo
leg(o)kapablo
koncentriĝo
abstrakta pensado
memoro
mnemoniko, memorarto
logika pensado
evoluigi, disvolvi kapablojn
koncentriĝi pri io

enmemorigi ion

(re)memori pri io

forgesi ion
logike pensi, rezoni *

plenumaĵo
aŭtomatigo de kapabloj
kreivo

difektoj de lernado kaj konduto
normeco - averaĝaj kapabloj de lernantoj en unuopaj aĝogupoj; laŭ ili eblas juĝi, ĉu konkreta lernanto posedas kapablojn averaĝajn, pli altajn aŭ malpli altajn
abnormeco, nenormeco - diferenco de la normaj (averaĝaj) kapabloj, ĉu pli altaj, ĉu malpli altaj
infanoj kun aŭdodifektoj, kun vidodifektoj, kun psikodifektoj
probleminfano - infano, kiu ne volas aŭ ne kapablas lerni, kiu evitas lernejon, provas fumadon, alkoholon, drogojn, kiu mensogas, ŝtelas, ĉikanas aliajn lernantojn, kiu ne estas edukebla per normalaj pedagogiaj rimedoj
postrestanta lernanto - infano, kiu pro malsano aŭ lezo dum certa tempo ne povis vizitadi lernejon kaj tial postrestas kelkajn lecionojn malantaŭ siaj samklasanoj, aŭ infano, kiu ne kapablas lerni same bone kiel la ceteraj samklasanoj
postresti en lernado - ne ellerni tiom da lernaĵo kiel la ceteraj samklasanoj, ĉu pro ne kapablo, ĉu pro malĉeesto en instruhoroj dum malsanado
deliktemo de la junularo - kontraŭsocia konduto de infanoj aŭ adoleskantoj, kies danĝereco preskaŭ atingas krimecon
difekto - estas manko, nesufiĉo, perturbo pro evolua anomalio, lezo aŭ malsano

handikapo - negativa sekvo de difekto, malavantaĝo, pro kiu la trafito ne kapablas teni paŝon kun la ceteraj kaj postrestas
difektologio - scienca disciplino, kiu analizas kaŭzojn kaj esencon de difektoj kaj ilian influon je psiko de la trafita persono kaj serĉas manierojn de ilia forigo aŭ almenaŭ mildigo
disleksio = vortblindeco neŭrologia perturbo en legado, mislegado pro konfuzoj pri formoj kaj ordo de signoj, kvankam alie la homo estas normale inteligenta kaj estis zorge edukata
diskalkulio - neŭrologia perturbo de matematikaj kapabloj, malgraŭ inteligenteco kaj edukiteco de la persono
disgrafio - neŭrologia perturbo en skribado, la trafito ne kapablas imiti la formon de literoj, ne memoras aŭ konfuzas ilin
disortografio - nekapablo apliki ortografiajn regulojn, dismetado kaj kunligado de vortoj, eraro en s-ŝ (mija fami lijo amaŝmin
)
dispraksio - perturbo de manlerteco
dispiksio - pertubo en kapablo desegni
disfunkcio - nesufiĉe evoluinta funkcio de organo, de kapablo
disgnozio - perturbo de perceptado
dismuzio - perturbo de mukizikaj kapabloj
aŭtismo - evolua perturbo, kiam aŭtismulo malfacile komunikas kun la ceteraj personoj, ne scias esprimi siajn dezirojn, miras, ke aliaj ne komprenas lin, enfermas sin en sian propran mondon kiel ekstreme izola individuo

agresemo - tendenco vidigi malamikemon per vortoj aŭ atako, tendenco elstarigi sin mem, siajn interesojn kaj celojn, senskrupule kaj brutale, tendenco ekregi socian grupon kaj trudi siajn opiniojn, decidi pri la tuta grupo kaj unuopaj grupanoj
ĉikanado - fizika kaj psika humiligado, eĉ turmentado de lernantoj, kutime flanke de aliaj lernantoj, escepte de plenkreskuloj; iniciatinto estas unuopulo aŭ grupo, kutime pli aĝaj lernantoj, sed psike kaj socie difektitaj
etopedio -

Golem-efekto - negativa atendado kaj konduto de instruisto, kiu estas konvinkita, ke al li malsimpatia lernanto estas needukebla kaj neplibonigebla - subkonscie li admonas, kritikas, suspektas kaj kulpigas la lernanton por pruvi, ke li pravis; la lernanto rezignas kaj kondutas tiel, kiel la instruisto atendas (laŭ legendo pri artefarita homo Golemo, kiu foje senbride furiozis)
perfoto kontraŭ infano
misuzado de infano
turmentado de infano
neglektado de infano
Pigmalion-efekto, Galatea-efekto - pozitiva atendado kaj konduto de instruisto, kiu estas konvinkita, ke la postrestanta lernanto estas edukebla kaj plibonigebla, kaj por pruvi, ke li pravis, li pacience gvidas la lernanton por forigi aŭ mildigi malkapablojn kaj misfunkciojn (laŭ legendo pri skulptisto Pigmaliono, kiu tiel enamiĝis en sian statuon de knabino Galatea, ke lia amo vivigis la statuon)
logopedio
antipedagogio - kruda traktado kun infano, troŝarĝado per taskoj, elvokado de angoroj kaj traŭmatoj (malpedagogio, nigra pedagogio), aŭ kritikado de tiaj misagoj kaj postulado, ke la edukado estu tute forigita (infanon ne eduku, sed subtenu)
antisociala konduto
kontraŭsocia konduto - konduto de individuo aŭ grupo malamika al la socio, al la sociaj normoj, kutimoj kaj tradicioj; tia konduto estas intenca, ĉar malrespekto al konvencioj donas senton de propra unikeco, deliktoj facile transiras al krimoj
retardiĝo

riska grupo - socia grupo, kies aliro al kleriĝo estas obstaklata,  aŭ kiu estas malfacile klerigebla pro deveno el lingva kaj kultura minoritato aŭ kiu estas endanĝerigata de negativaj influoj pli multe ol la ceteraj sociaj grupoj
riska infano - infano, ĉe kiu testado montris, ke ĝi verŝajne estas aŭ estos handikapita kaj havos problemojn kun lernado
riskaj lernantoj - lernantoj kun malbona lernorezulto, kun negativa rilato al la lernejo, kun malbonaj familiaj kondiĉoj, do lernantoj ĉe kiuj estas pli alta la probablo, ke ili ne finos la lernejon aŭ akiros nesufiĉan kleriĝon por sukcesi en labormerkato
handikapulo - persono ŝarĝita per handikapo pro korpa aŭ psika difekto
Kontrakto pri Rajtoj de Infano - dokumento, akceptita de Unuiĝintaj Nacioj en 1989, respektas dignon kaj bazajn rajtojn de personoj malpli ol 18-jaraj, ne nur rajton trasvivi, disvolviĝi kaj ĝui protekton, sed ankaŭ aktive partopreni en decidado, ne esti nur pasiva objekto de protekto kaj zorgo
sociala-jura protekto de infanoj - ŝtataj organoj, komisitaj kontroli, kiel la familio, lernejo kaj sanitara servo zorgas pri endanĝerigitaj infanoj
malfruiĝinta infano, tardulo, retardiĝinta infano - infano, kiu en sia evoluo korpa, intelekta aŭ emocia postrestas malantaŭ siaj samaĝuloj
infanoj kun aŭdodifektoj, kun vidodifektoj, kun psikodifektoj
lernejevitado

rajtoj
rajtoj de infano
rajtoj de instruisto
rajto je kleriĝo
rajto de la publiko


scii
scipovi (paroli) angle
bone scii matema­tikon
bone scii/regi la ma­terialon
havi ion sur la pinto de fingro

parkere scii, parkeri ion
scio, kono
ies angla scio

antaŭkono, an­taŭscio
sciemo, sciavido al
scionormoj
ignoro
alkulturiĝo

kurso
perfektiga kurso, ĝisda­tiga kurso
reinstrua/retrejna kurso
kudrokurso

interna kurso
preparkurso por lingvoekzameno

konversacia kurso
vespera
taga
intensa
intensega
komenca
rekomenca

progresanta

progresinta
gvidi kurson
partopreni en kurso

kursgvidanto

partoprenanto de kurso, kursano

kurs/stud|otizo

testado de nivelo
disgrupigo
malforta/meza/plej forta grupo

lernojaro, studjaro
lernojarkomenca festo, festa
komenco de la lernojaro
lernojarfina festo, festa fino de la lernojaro
semestro

ferio(j)
lerneja ferio
printempaj/vintraj ferioj
libera tago
agado ekster instruado
tempo ekster instruado
eksterklasa agado
la ferioj komenciĝas

somere ne estas in­struado
libertempi, ferii, pasigi feriojn
la unua/lasta in­strutago
somera tendaro
iri tendumi
skolt(in)o
skolta teamo
2. Studobjektoj, le­ciono, taksado

studobjekto, lernobjekto, instrufako
legado
legeblo
skribado
konoj pri la me­dio
gepatraj lingvo kaj literaturo

historio
konoj pri socio, civitanaj konoj

aritmetiko

matematiko
fiziko, astronomio
biologio, zoologio, botaniko
kemio
geografio

gimnastiko
komputoscienco, informatiko
muziko
desegnado

artaj konoj
praktikaj laboroj
faka lernobjekto
konoj pri religio
konduto
ĝeneralaj lernobjektoj
fremdlingva instruado
ĉefa
deviga
devige elektebla
libere elektebla, laŭelekta, fakul­tativa
plej ŝatata
facila
malfacila

instruprogramo

plani ion
celi ion
fiksi la rimedojn

apliki metodon

specialigita
kadra
eksperimenta
provizora
lernantocentra
instruplano
esti en la instru­plano
instruhorskizo
instrukcio
klaso kun ĝenerala instru­programo
reformo

instrumetodo
rekta instrumetodo
komunika instrumetodo

aŭd-vida instrumetodo
gramatika-tra­duka instrumetodo

dedukta instrumetodo
indukta instrumetodo
efikeco


leciono, instruhoro
lingvoleciono

angla leciono
leciono pri histo­rio
modelleciono
enkonduka leciono
ekzerca leciono
ripeta leciono
privata leciono
kromleciono
libera leciono, truhoro
atenti dum la leciono

io fortiras/kaptas ies atenton
levi sian manon

demandi ion
skribi ion

laŭtlegi ion
laŭte
mallaŭte
kompreneble, klare artikula­ciante
flue
balbutante

silabumante
aŭskulti tekston de magnetofono

rakonti ion per siaj propraj vor­toj
diskuti pri iu temo
havi (po) ses ang­lajn lecionojn semajne

vendrede post­tagmeze ni ne havas lecionojn

ne okazos leciono
la leciono/instruhoro okazos en alia tempo, la leciono estas prokrastita
gvidi lecionon/instruhoron
atentigi iun pri io
trakti novan ma­terialon
doni privatajn lecionojn

komenci la lecionon

fini la lecionon
sonorigi por le­cion(komenc)o

oni sonorigis por lecionfino/paŭzo

finiĝis la leciono
tempo finiĝis/elĉerpiĝis
(stud)horaro
fleksebla instruhoraro
eksterlecionaj okupoj
studrondo, fak­rondo
eksterlernejaj okupoj
helpa kurso/okupo
helpo en lernado, kunlerno
privata instru­anto, lerniganto
kunlerni kun iu, lernigi, instru­helpi iun
horpago

agado dum la studhoro
Ekstaru! Stariĝu!
Eksidu! Sidiĝu!

Silentu!
Ĉesu paroli!
Parolu pli laŭte!

Kiu sekvas?
Daŭrigu la lega­don!
Pri kio temas en la teksto?
Faru demandojn pri la teksto!

Donu ekzemplojn!
Rigardu/serĉu/ trovu tiun ĉi vorton en la vor­taro!

paŭzo
interleciona paŭzo
dekminuta paŭzo
tagmanĝo-paŭzo
fari paŭzon, paŭzi

manĝi sian inter­manĝaĵeton en la paŭzo

disciplino

bone/dece konduti

miskonduti, mal­bone/sendiscipline konduti
ĝenadi la aliajn

spitparoli, repliki

interrompi iun

ĉikani, mistrakti iun
konservi la disciplinon
disciplini iun
puni iun
skoldi/riproĉi iu

forkonduki la en­ergion de geler­nantoj
disciplinita
maldisciplinita
respektema
obeema
malobeema

bonkonduta

malpacema, kverelema

netraktebla
petolaĵo (de ler­nanto)
puno
modela konduto

tasko

hejmtasko
kontrolo de hejmtaskoj
interŝanĝu viajn kajerojn!
matematika tasko/problemo
konkursa tasko
solvi taskon
solvi aritmeti­kan taskon
fari/prilabori taskon

neglekteme/sup­raĵe fari taskon
la instruisto don­as taskon al la klaso

Kiuj taskojn ni ricevis pri gramatiko?

komplika
simpla
nesolvebla
haste/supraĵe farita
solvo
bona, ĝusta pripensita
malbona, mal­ĝusta

erara

taskaro
solvo de la taskoj, ŝlosilo por solvoj
ekzerco
leg-ekzerco
lingvo-ekzerco
stil-ekzerco
enkonduka ekzerco
ripetiga ekzerco
gimnastika ekzerco
fari/plenumi ekzercon

ekzerciĝi pri io

ekzerci ion (al iu) / iun pri io
ekzerci la klason pri konjugacio

ekzerci, trejni, dresi

kontrollaboraĵo

hejma kontrollaboraĵo
ese(et)o, temlabo­raĵo

testo
kompletigenda
plurelekta
testeto, rapid­testo

diktaĵo

fina kontrollaboraĵo
skribi kontrollaboraĵon pri io
skribi eseon pri io

fari skizon

resumi ion
dikti ion laŭvorte

sukcesi ĉe la kontrollaboraĵo
malsukcesi ĉe la kontrollaboraĵo
kaŝkopii, trompi

kaŝhelpilo
kapti iun ĉe kaŝkopiado

la instruisto kolektas la kontrollaboraĵojn

kontroli/korekti kontrollaboraĵon
senerara
plena de eraroj

ortogralio
stilo
malneto

net(aĵ)o

eraro
ortografa eraro
gramatika eraro
kalkul-eraro
lang-eraro
erari
ellasi vorton
misskribi literon
korekti eraron
substreki eraron
preteratenti eraron
grava, serioza, kruda
malgranda, malgrava, pardonebla
ofta
nerebonigebla

pridemandi, parole kontroli iun pri io
peti/voki iun
respondi
voki iun al la tabulo
respondi (al la demando)
ricevi kvinon pro la respondo
laŭtlegi la hejmtaskon
deklami poemon
pridemandado

respondo
ĝusta
malĝusta, erara

helpa demando

suflori (ion al iu)

suflorslipeto

konkurso
landa studkonkurso
lerneja konkurso
distrikta konkurso
matematika konkurso

olimpiko por gelernantoj
partopreni/starti en konkurso, konkursi elfali el la konkurso
atingi la finalon
akiri bonajn re­zultojn
atingi la unuan lokon en la konkurso
konkursanto
konkursa spirito/atmosfero

anonco de konkurso


(juĝ)noto, kvalifiko
unuo, nekonten­tiga noto, tom­bonoto
duo, kontentiga noto
trio, meza noto
kvaro, bona noto
kvino, bonega noto
eminenta noto
taksi, kvalifiki iun pri io, doni juĝ­noton al iu pri io
ricevi bonan/malbonan noton pri io
ricevi kvinon/unuon noton
meriti la kvinon
atingi iun nivelon pri io
malsukcesi pri io
malsukcesigi, faligi iun pri io
la lernanto povas pasi al la sekva klaso
ripeti la klason/lernojaron
malsukcesinto, klasripetanto
laŭdi iun pro io
laŭdo
admono
riproĉo
puno
obeemo
lerneja atestilo
averaĝo
lernrezulto
disdono de ates­tiloj
disdoni la ates­tilojn

premio
disdono de pre­mioj
ricevi premion

lerneja raportilo

enskribo, ad­mono
konferenco por gepatroj, gepa­tra konferenco


abiturienta/matureca ekzameno

permesi al iu
komenci abiturientan ekzamenon
trapasi abiturientan ekzamenon pri io

abiturienta stud­objekto
abiturienta ates­tilo
abituriento
lernofina festado

abiturienta balo
ekzamenisto
matur-ekzameno, abiturienta ekzameno
enhavo de ekzameno
faka ekzameno
korekta ekzameno, reboniga ekzameno
skriba ekzameno
skriba testo
praktika ekzameno
akcepta ekzameno
rigoroza ekzameno
ŝtata ekzameno
timo antaŭ ekzameno
talent-ekzameno
teoria ekzameno
buŝekzameno
rekono de ekzameno
ferma ekzameno
ekzamenanto
ekzamenado
ekzamenado per komputilo
ekzameno
testado, elprovado de instruisto
diagnoza testo
didaktika testo
formatiga testo
kriteria testo
senvorta testo
normativa testo
percepta testo
psikomotorika testo
vorta testo
normigita testo
statistika testo
studenta testo
sumeca testo
t-testo
testo de absoluta rezult-atingo
testo de inteligentico
testo de kreiveco
testo de personeco
testo de memoro
testo de relativa rezult-atingo
testo de kapabloj
testo de scioj
testo de perceptado
testo de intertesoj
testa tasko
testado
valideco de testo
elektotesto
testo pri kapablo atingi rezulton
enira taksado
sumeca taksado
celtaksado de Bloom
formatiga taksado
taksado
taksado de lernolibroj
taksado de instruistoj
taksado de klerigaj procezoj
taksado de klerigaj projektoj
taksado de klerigaj rezultoj
taksado rilate al la celoj
taksado de lernantoj
valoro
valorsistemo
individuiga taksado
kriteria taksado
normativa taksado
pedagogia evaluado (taksado)
vortumita taksado
studenta taksado pri instruistoj


Lerneja ekipaĵo

konstruaĵo de la lernejo
arkitekturo de lernejo
edifico de lernejo
vestŝanĝejo en la teretaĝo
klasĉambro
podio

instruista tablo
klasŝranko
leciontabelo, instruhoraro
klasĉambro por teknika desegnado
(kemia/biologia) laboratorio/kabineto
arta kabineto
lingva laboratorio

gimnastika halo

komputila klasĉambro
instru|laborejo/metiejo
instruistejo, istru­ista salono
oficejo de la direk­toro
festa salono (en universitato), aŭlo

lerneja biblioteko

vestgardejo

lernoĉambro
lerneja taghejmo
postinstrua infangardejo
lerneja klubo
junularhejmo

viziti taghejmon, resti en taghej­mo
studenthejmo
internulejo
necesejo

koridoro
lerneja korto
insigno

blazono
lerneja radio
murtabulo
anonci/afiŝi ion sur la murtabulo

afiŝo

paperkorbo

benko
benko, pupitro
sidi en la unua benko

ludi sub la benko
azena benko

instruista tablo

tabulo
murtabulo, skribtabulo
legotabulo
tabulrelo
skribi sur la tabulo
viŝi la tabulon

iri al la tabulo
reiri al sia loko

kreto
kretostumpo
koloraj kretoj
montrobastono
montri ion per (montro)bastono
spongo, tabulspongo
tabulviŝilo, tabultuko


instruiloj, lernilo

instruhelpiloj
ilustraĵo, demon­stra materialo

demonstri ion

ilustra ekzemplo

modelo
instrufilmo

projekciilo
projekcii ion
ekrano
rigardi diapozi­tivojn/diafilmon

magnetofono, son­bendaparato
bildbendaparato
epidiaskopo
video-aparato
aŭdo-vidaj instruhelpiloj
aŭdo-vida programo
aŭdo-vida tekniko / teknikilaro
aŭtodidakta instruhelpilo
mikroskopo
mezur-aparatoj

cirkelo

liniilo
triangulilo
angulmezurilo
atlaso
anatomia/ geografia atlaso
terglobo, globuso
mapo, mondmapo
modlaĵo, modlo­pasto
remburita birdo, konservita birdo
desegnobloko

desegni ion
akvofarboj
pentri (ion)
peniko
lerneja sako, dor­sosako, kajerujo, lerneja teko
paki sian sakon

porti sakon
lerneja uniformo
lerneja super­robo/kitelo

instrutekniko
vitroŝranko / vitrino kun preparaĵoj
ekspozicii ion


kajero
ekzerckajero
kajero por hejmtaskoj, taskokajero

forgesi hejme la kajeron
skribi en kajero
taksokajero de lernanto
substreki ion

trastreki ion
surmeti kovrilon sur la kajeron, envolvi la kajeron
forŝiri paĝon el la kajero
kvadrat(it)a, krada kajero
liniita kajero
spirala
kun oreloj
kovrilo

etikedo
paperfolio
inkujo
inka makulo
sorba paprero
forskrapi per gumo
frotgumo, skrapgumo, gumskrapilo
lernolibro

lernolibro de fiziko
lernolibro por fremda lingvo
abocolibro
legolibro
ekzerclibro
rekomendita/deviga legaĵo

tekstolibro

malfermi sian (lerno)libron sur la paĝo 45
fermi sian libron

instruista
(gvid)libro

skribilo

krajono
kolora krajono

mekanika/ŝar­gebla krajono

malmola/mola

malakra/akra

globkrajono
plumenmetaĵo, kartoĉo

fontplumo
inko
plumopinto

tekstomarkilo

feltokrajono
skribi per plumo/ krajono
rompiĝis la pinto de la krajono

pintigi krajonon

elskrapi ion

skribaĉadi
skrib(aĵ)aĉo
la skribilo skribas malforte/dike

makuli la skriba­ĵon
elĉerpiĝis la plumo

skribilujo
inkmakulo

skrapgumo
krajonpintigilo
krajoningo


komputilo

kalkulilo

lerneja manĝejo

manĝi en la lerneja manĝejo
pagi por semajna manĝado, aboni/antaŭpagi tag­manĝojn
abono por tag­manĝo
manĝokupono

laŭelekta manĝo

lerneja manĝo­servo

4. Supera instruado

akcepta ekzameno
anonci sin / peti studentiĝon ĉe universitato
kandidato
tro da studentiĝpe­toj
plenumi la akceptan ekzamenon
Pri kiom da stud­objektoj vi devas ekzameniĝi por la universitato?
poentaro por ak­cepto
nombro de akcep­totoj
elekto de kariero/ profesio
konsilado pri kariero/profesio
konsilisto pri kariero/profesio

preparkurso por akcepta ekzameno

universitato
agrikultura universitato
ekonomika universitato
teknika universitato
medicina universitato
malfermita universitato
enskribiĝi al la universitato

enskribiĝo
esti akceptita en la universitato
sukcesi esti akcep­tita en la universitato
studi en universitato, frekventi universitaton
fini universitatajn studojn
li diplomiĝis pri juro
altranga, rekonata, elstara
renoma, prestiĝa
internacifama
kun historia pasinteco
malalt/alt nivela

bone ekipita
universitataj stu­doj
taga/vespera/koresponda sekcio
rektoro
vicrektoro
rektorejo, rektora oficejo
gvidantaro universitata
aŭlo/salonego
universitata biblio­teko
universitata tereno
ekipaĵaro, infra­strukturo
rangigo
universitata titolo
universitata libero
universitata komunumo
universitata kleriĝo / edukiĝo
universitata jaro
universitata senato

altlernejo, supera lernejo
altlernejo pri kuracpedagogio
altlernejo pri aplikata/ industria arto
belarta altlernejo
komerca altlernejo
eksterakomerca altlernejo
teknika altlernejo
militista altlernejo
altlernejo pri librotenado kaj financoj
aktora altlernejo
porinstruista altlernejo
altlernejo pri korpedukado

muzika altlernejo/aka­demio
studi en altlernejo, frekventi altlernejon

fakultato

filologia fakultato
jura fakultato
naturscienca fakultato

stomatologia/dentista fakultato
elektroinĝeniera fakultato
maŝininĝeniera fakultato
fakultata konsilio
dekano
dekaneco
dekanejo
vicdekano
dekana oficejo, dekanejo
senato


instituto
institutestro, di­rektoro de la in­stituto
vicdirektoro, vicestro
instituta biblioteko


katedro
katedro pri ĝenerala kaj aplikata lingvis­tiko
angla katedro
katedro pri la 20-a jar­centa hungara literaturo
katedro pri arthistorio

katedro pri organika ke­mio
katedrestro
sekretariino de la katedro

katedra konfer­enco/kunveno

lektorejo, lingva sekcio
fremdlingva sekcio

lektoro

fako
fako pri franca (lingvo kaj literaturo)
fako pri angla (lingvo kaj literaturo)

amerikanko
ĉefa fako
aldona /kromfako
studi la anglan fakon
Kiun fakon vi studas?

studento de la hungara fako
aliĝi/malaliĝi al la germana fako
specialiĝo
student(in)o
taga/vespera/ko­responda studento
flologia studento, studento pri filologio

studento de juro
studento pri medicino

aktorstudento
teknika studento
studento pri ekonomiko

studento de la unua jaro, freŝbakita studento

balo de freŝbakitoj

studento de la lasta jaro, diplomiĝonto
gastostudento
studi historion/ juron (en la uni­versitato)

fari studojn
ĉesi studi, forlasi la universitaton

esti forigita el la universitato
studenta legitimilo
scienca studenta rondo
studenta aŭtonoma instanco
studenta interŝanĝo
studenta vivo
studentaj jaroj

studjaro, gestudentoj de iu studjaro
grupgvidanto

respondeculo pri la unua studjaro
unua en sia jaro
studjaro
semestro

studprogramo, (por la semajno)
studhoraro
kurso
baza/deviga kurso
elektebla kurso
aliĝi al io
liberigi iun el iu studobjekto

prelego
prelegi pri io, gvidi prelegojn pri io

frekventi/ĉeesti prelegojn
interesa
seninteresa

malaltnivela
altnivela
enua, teda, malin­teresa
preleganto

prelegejo

katedro

noto(j)
fari notojn
(universitata) ler­nolibro, studlibro

literatura studli­bro
fari notojn el li­bro

seminario
gvidi seminarion
prezenti iun te­mon/referaĵon pri iu temo
gvidi diskuton pri io
seminaria laboraĵo
referaĵo

praktiko
industria praktiko
instru praktiko, lerneja staĝo
gvidi praktikon
staĝi en gimnazio

ekzameno
baza ekzameno
ŝtata ekzameno
ekzameno pri diferenco
lingvoekzameno
bazgrada
mezgrada
superagrada
ekzameno pri filozolio
ripetita ekzameno, reekzameniĝo
rigora ekzameno, fina ekzameno
skriba
parola, buŝa
ekzameniĝi, trapasi ekzamenon pri io
rajti ekzameniĝi
trapasi parolan/skriban ekzamenon
sukcesi en la ekzameno
malsukcesi/fiaski en la ekzameno
fiaskigi, malsukce­sigi iun (pri matematiko)
fiksi la daton de la ekzameno
prokrasti ekzamenon
ekscitiĝi
konfuziĝi (pri io)

ekzameni iun pri io

anonci la ekzamen-rezultojn
ekzamena studob­jekto
ekzamentezo
elekti ekzamente­zon
ekzamenato

ekzemenanto
ekzamenkomisiono

ekzamenperiodo
studperiodo
ekzamen|timo/febro
streĉita atendo

atendo, ekspekto

atendi/pretendi ion de iu
postulo
postuli ion de iu
ekzamenregularo


stud(atesta )libro
skribi studobjek­ton en la studlibron
subskribigi la studlibron

limdato por prezenti studlibrojn
enskribo de noto

subskribo

studpoento

diplomlaboraĵo

pretigi/verki diplomlaboraĵon pri io
kolekti materialon

konsulti iun, kon­sultiĝi kun iu
prezenti diplomlaboraĵon

defendi diplomlaboraĵon
juĝi diplomlaboraĵon
temgvidanto, kon­sultanto
prijuĝanto, re­cenzanto

diplomo
universitata diplomo
altlerneja diplomo
diplomiĝi, ricevi/akiri diplomon pri io

rekoni diplomon
diplomita inĝe­niero
studfina atestilo

diplomito


studkotizo
ne studkotizdeva

studkotizdeva

stipendio

sociala stipendio
studstipendio
doktoriga stipendio
peti stipendion
ricevi stipendion
stipendiulo

studenthejmo
studenthejmulo
kunloĝant(in)o
lokoj en la studenthejmo
gastĉambro
privata loĝigo
studenta klubo
klubestro
klubejo

pluformado, perfektigo
postdiploma formado
perfektigo por inĝenieroj
perfektiga kurso
partopreni en perfektigo
postdiploma studento

5. Scienca vivo
grado
universitata grado
bakalaŭro
magistro
scienca grado
habilitiĝo
habilitiĝinta doktoro
akiri gradon pri io
habilitiĝi

titolo
doktora titolo
doktoro de sciencoj
honora doktoreco
asistanto

adjunkto

docento
(universitata) pro­fesoro
profesora titolo
doni titolon al iu

doktoro

honora doktoro
doktoro pri filozofio
doktoriĝi pri io solene doktorigi iun
posedi doktoran gradon
doktora disertaĵo

defendi la diserta­ĵon
publika diskuto

doktoraj tezoj
doktoraj studoj
doktora ekzameno
doktoriĝanto
recenzanto
recenzo

akademiano, membro de la Akademio
orda/koresponda membro
akademia inaŭgura prelego
Hungara Scienca Akademio
prezidanto/sekretario de la Akademio
scienculo, scienca esploristo
esploristo de natursciencoj/socisciencoj
antropologo
arkeologo
biologo
botanikisto
astronomo
filologo
fizikisto

geografo
genetiko
genetikisto
geologo
matematikisto
lingvisto

psikologo

sociologo
statistikisto

historiisto

kemiisto

zoologo
esplori ion
plenumi esplorla­boron
malkovri ion
fakulo, eksperto

scienca kunlabo­ranto
helpkunlaboranto

ĉefkunlaboranto

geniulo
genia sciencisto


scio
scii ion, kompetenti pri io
kompetento
havi iun scion pri io
funda, serioza
teoria

surfaca
mankohava
ĝisdata
profunda

scienco
sciencobranĉo

scienca laboro

supozi ion
supozo, hipotezo

eliri/starti el la hipotezo
kondiĉo, kriterio

meti/starigi kondiĉojn al io
plenumi kondi­ĉojn difini ion
determini ion
argumenti por/kontraŭ io

argumento
kontraŭargumento

referenci al io

referenco pri io

aludi al io
aludo
konkludi ion el io
konkludo
atingi konkludon, konkludi ion el io
aserti ion
aserto
dedukti ion el io
dedukto
pruvi, demonstri ion
demonstro
pruvo
trakti ion

traktado
pritrakti/analizi temon
pritakto, analizo
interpreti, klarigi ion
interpretado
emfazi ion
substreki la grave­con de io

emfazi ion

prezenti ion
bazi/apogi sian opinion sur ion

baziĝi sur io
elmontri, eviden­tigi ion
atingi rezultojn
resumi ion
resumo


materialo
kolekti materialon por io
ĉerpi el la fontoj

travidebla
abunda


priskribo
priskribi ion per scienca precizeco
profunda
elĉerpa

detala

fidinda

preciza
malpreciza
vidiga, elvokiva

objektiva, senpar­tia
konciza
eksplicita
en tio eksplicite enestas, ke
imlicita
implicite
(scienca) publikaĵo

artikolo
scienca verko
scienca stipendio


konferenco
kongreso

mondkongreso

faka renkontiĝo
simpozio
sesio
kunlabora kunsido
preparkurso
organizi konferencon (pri io)

la konferenco okazos en Londono

anonci konferencon

okazigi konferencon
akcepti aŭspicion super la konferenco
aliĝi al konferenco
konfirmi la aliĝon

konfirmo
partopreni en konferenco
partopreno
malfermi, inaŭ­guri/fermi la konferencon

malfermo, inaŭ­guro
malferma kun­sido
ferma kunsido
fermaj vortoj

gvidi kunsi­don/diskuton
alparoli al io, fari rimarkojn pri io

internacia
landa
grava, signifa
faka
jara
dujara
organizanto
organiza komitato

alvoko por konfer­enco
alvoko por prele­goj
limdato

aliĝilo
partoprenkotizo

partoprenanto

akompananto
akceptejo

nomŝildo
sekcio
plenkunsido
interkona vespero
akcepto
adiaŭa vespero, bankedo
konferenca el­donaĵo
konferencejo

programo
enmeti ion en sian programon
kunmeti/kompili programon
kontribui al la programo
provizora
definitiva
troŝarĝita
programkomitato
temo
programkajero
ŝanĝo
prezento, demonstrado
ekspozicio

prelego
plenkunsida prelego

superrigarda prelego
posterprelego
esplorraporto
prezenti prelegproponon
prezento
rete/surpapere
akcepti la prelegon
konfirmo de la akcepto
prelegi
superrigardi ion
teni la tempolimon
trapasi la tempolimon
la plej moderna stato de io
baza, esenca
originala
bone organizita
komprenebla, klara
sciencpopulariga, popularscienca
informa
instrua
sprita
preleganto
invitita
elstara, brila
predanto, gvidanto
interpretisto
interpretejo
alparolo al io
epidiaskopo
folio
lumbastoneto
akcesoraĵoj
unupaĝa resumo
disdonaĵo

(scienca) societo/asocio
asocio
aliĝi al la asocio
malaliĝi al la aso­cio
la membroj rajtas favorpreze par­topreni
membro
membraro
membrokotizo

prezidanto

sekretario
LABORO
Laboro ĝenerale


laboro
intelekta/mensa/spirita laboro
krea laboro
korpa/fizika laboro
manlaboro
metiista laboro
oficeja laboro
teamlaboro
kromlaboro, pluslaboro
publika laboro
socia/bonvola laboro
volontulo
malĉeesta laboro, telelaboro
produkta laboro
faka laboro
scienca laboro
esplorlaboro
laboregaĉo
fuŝlaboro
laboraĉ(ad)o
laboraĵaĉo
laboro
labori, plenumi laboron
fari malgrandajn laborojn ĉirkaŭ la domo
li faris bonan/mal­bonan laboron
serĉi laboron
laborserĉanto

anoncetoj
komenci/entrepre­ni laboron
doni laboron al iu, dungi/engaĝi iun

havi laboron
ne havi laboron

iri labori
esti en laborloko

havi krom laboron

tiu ĉi laboro estas taŭga/konvena por li
dediĉi sin al la laboro labormaniulo

Al la laboro!
eviti la laboron
laborevitanto
konstanta
sezona
laŭtempa

laŭokaza


interesa
varia
monotona
enuiga, teda
laciga
elĉerpa
simpla
facila, malpeza
peza
malpur(ig)a
utila
respondeca
grava
memstara
leĝa
neleĝa, nigra
preciza, fidinda

nepreciza, surfaca

nezorgita, malorda

bone/malbone farita
postulanta fakajn kvalifikojn

produktiva
efektiva

danĝera
bone/malbone pa­gata
pagata sub sia
valoro
pagata super sia valoro
urĝa
laborado
labordisciplino
labormetodo
laborpostula, la­boriga

laborritmo
produktiveco de laboro

efikeco
labordivido

labori
labori kiel io
li laboras kiel redaktoro
labori pri io
labori en fabriko/oficejo/hejme
deĵori, servi komenci labori
ĉesi labori
laboregi
tro multe labori, tro streĉi sin
esti superŝutita per laboro

labori kiel ĉevalo

ŝvitlabori, pene labori
haste faraĉi ion
hejme/malĉeeste labori
hejmelaboranto

fari, plenumi ion

kunlabori kun iu

kunlaboro

laborigi iun
mendi laboron ĉe iu
konstante

senhalte, senĉese
senlace
fortostreĉe
nezorgeme, neglek­teme

senpage

persiste
konscience

pene, peze
de mateno ĝis ves­pero

fake
diligente
nigre, neleĝe
maldiligenti

mallabori
nenifarado

nenifaranto
laboramo

laboremo


profesio
komerca profesio
jura profesio
alvokiĝo
Kio estas via profesio? Kio estas via la­boro?
El kio vi vivas? Pri kio vi okupi­ĝas?
okupiĝi pri io pro­fesie
ŝati sian profesion
lernita

nuna, efektiva
profesibranĉo

saturita
industria/komerca branĉo
ŝtata/privata sek­toro
fako, specialiĝo
vasta sperto
fakulo, eksperto
faka scio/kono

kompetent(ec)o

aŭtoritato en la fako

metio
lerni metion
havi bonan metion
ne havi metion
esti kompetenta en sia metio/fako
havi ĉion en sia fako sur la pinto de fingro
faka formado/instruado
faka praktiko


laborist(in)o
oficist(in)o
publika oficisto
sekretariino
intelekta/mensa laboristo
korpa laboristo, manlaboristo
laŭokaza laboristo
trejnita laboristo
fabrika laboristo
majstro
helplaboristo, nekvali­fikita laboristo
kvalifikita laboristo
pagita laboristo
inĝenier(in)o ĉefinĝeniero
maŝininĝeniero
elektroinĝeniero
laborprenanto, dungito

salajrulo
liberprofesiulo
metiisto
memstarulo
labori por si mem

gastlaboristo
migranta laboristo
fuŝ(labor)isto
misfari ion, labo­raĉi pri io

celorientita
dinamika
energia
efika
kontaktema, ko­munikiĝema

kunlaborema
malkonkordema, kverelema
kreema
konscienca
fidinda
laborkapabla

diligenta

okupita

preciza
naskita, taŭgega por io
elturniĝema
talenta

ambicia
taŭga por gvidanto
kunlaborant(in)o, koleg(in)o
laborantaro, dun­gitaro, personaro, stabo

teamo
laborkolektivo

laborkapablo
sperto

laborforto, laborulo
malmultekosta
multekosta
ekspluatata
mastrumado per laborfortoj
etato de laborfortoj
manko de labor­forto
supertlua labor­forto
redivido de la­boruloj
migrado de la­boruloj
laborordo, labor­regularo
laborkodekso

labortribunalo
laborpermes(il)o
ministerio pri la­boro

laborloko, laborejo
fabriko

uzino

oficejo
priservejo
kompanio, entre­preno

filialo
konstanta

provizora
ŝanĝi laborlokon
krei novajn laborlokojn
malĉeesti en la la­borloko
malfrui por la laboro
pendoli (inter la laborloko kaj la hejmo)
pendolanto
anstataŭi iun
ŝtata/privata sektoro
centro, sidejo
sekcio
muntohalo
metiejo
laboristhejmo
listo de ĉeesto
rajtoj kaj devoj
laborkunsido
laboreja etoso
laborejo (workshop)
molestado
labortagmanĝo
komerca /deĵor|vojaĝo
deĵorvojaĝi
taga mono

posteno
ŝtata/publika posteno
ofico de ministro
statuso
ĉefa posteno
parttempa posteno/laboro
duonposteno
dua posteno
akcepti postenon
trovi postenon

ŝanĝi postenon

okupi postenon
labori en ĉefa posteno ie

plenumi direkto­ran postenon/funkcion

okupita posteno
neokupita posteno
bone salajrata posteno
alta posteno
ofico
labor|kampo/sfero

laborpriskribo

labordevo
rango
temposupera posteno

gvidanto, estro

grupestro
brigadestro
brigado

sekciestro
teknika gvidanto

uzinestro
reganto de la pro­duktado
vendejestro
supera estro
prezidanto
vicprezidanto

posteno de la personara sekcio
nomumita posteno

komisiita posteno
ĉefo
gvidi/direkti fir­maon
gvidi/direkti la f­inancan sekcion
gvidi komercon

preni respondecon por io
respondeci pri io
li respondecas al siaj subuloj
doni instrukciojn
kontroli ion
inspektoro, kon­trolisto
nomumi iun io
nomumo
subulo
posedanto, mastro

estraro
estrarano

konsilisto

direktoro
ekonomia direktoro
komerca direktoro
financa direktoro
aganta direktoro
direktoro de entrepreno

ĉefdirektoro
vicdirektoro
arta direktoro

Dungo laborperejo
peri laboron
serĉi laboron

oferti laboron
varbi laboristojn

informiĝi pri la kondiĉoj
laboroferto
kapĉasisto
prezo de perado

forlogo de laboristoj
mendado por la­borforto
ofertado de laborforto
labormerkato

neokupita labor­loko

instruiteco
bazgrada instruiteco

mezgrada instruiteco
superagrada instruiteco
diplomito
diplomita juristo

sendiploma in­struisto
specialiĝo, faka in­struiteco
fako
ĝenerala kulturi­teco/klereco


konkurso (por laboro)
anonci konkurso por posteno / ekster­landa stipendio
anonci/varbi por posteno
laboranonco/ varbo por posteno
sin proponi
prezentiĝi por io

aldoni ion
prijuĝi la propo­non
venki en la konkurso
selekti inter la kandidatoj
fari bonan im­preson al iu
starigi postulojn por iu
plenumi la pos­tulojn
rifuzi kandidaton

konkursa anonco
konkursaj kondi­ĉoj
limdato de konkurso
petilo, konkursa aliĝilo/formularo

konkursanto, kan­didato
konkursa labo­raĵo/verko
laborintervjuo
referencaj dokumentoj
rekomenda letero

akompana letero
motivigo

teoriaj kaj praktikaj fakaj kvalifikoj
kapablo manipuli komputilon
flua/bona/mezgrada lingvoscio

biografio
faka biografio
biografio kun foto
manskribita biografio
personaj datumoj
fakaj spertoj, praktiko
personaj trajtoj
vivmaniero
vivciklo
vivkariero
vivstilo
biografio
biografiigo de la eduka kariero
biologio de homo
biologio de infano
kurikuluma politiko
kurikuluma reformo
kurikulumo
modula projektado de kurikulumo
nacia kurikulumo
neformala kurikulumo
projekciado de kurikulumo
studobjekta kurikulumo
latenta kurikulumo
lerneja kurikulumo
formado de kurikulumo
esploro de kurikulumo
interes-orientita kurikulumokariero
havi brilan karieron
lineareco de la kleriga kariero
atingi pinton de kariero
profesia kariero
sukcesorientita
karieristo
rangaltiĝi, avanci

promociiĝo, an­taŭeniĝo
promocii iun al io

promocio, rang­altigo
pro servodaŭro
pro meritoj

sukcesi, atingi sukcesojn

sukcesado
atingi ion
atingi altan po­zicion
elbatali ion
sukcesa
misa
malfacila
promociaj /avanco|perspektivoj
disvolviĝo
defio
komencanto de kariero
komenco de kari­ero
homo kun malĝus­ta/misa profesio
miselekti profe­sion
ŝanĝo de profesio, kariermodifo

(labor)kontrakto
kontrakto por limigita/nelimigita tempo

ricevi kontrakton por neli­migita tempo
kontrakto por konkreta la­boro
unujara kontrakto

kolektiva kontrakto
kontrakti pri io

subskribi kontrakton
nuligi kontrakton
malobservi kontrakton
renovigi kontrakton

la kontrakto validas
la kontrakto finiĝas/malva­lidiĝas
malvalidiĝo de kontrakto

plilongigi kontrakton
plenumo de kon­trakto

laborrilato, dungo
dungo finiĝas

ĉesigi dungadon
provperiodo
dungi iun por trimonata provperiodo

trejnado
aŭtogena trejnado
trejnato
dungi iun kiel ion

dungi, engaĝi iun

eklabori, dungiĝi

engaĝiĝi ĉe iu en­trepreno
dunganto, labor­donanto
dungito
homforto
sekcio de perso­naro
sekcio pri salajroj kaj laboro
ekzameno pri pro­fesitaŭgeco

maldungo
amasa malgungo
grupa malgungo
malgungo pro maldisciplino
malpliigo de personaro/etato
maldungi, eks(posten)igi iun
elĵeti iun

doni maldungan leteron al iu
redukti la personaron
atentigi, averti iun
perdi laboron
prezenti peton por maldungiĝo
kun komuna interkonsento
tuj valida
maldungiĝo
efektiviĝperiodo de maldung(iĝ)o
unumonata maldung(iĝ)ado
kaŭzo de mal­dung(iĝ)o
rezigno, retiriĝo, eksoficiĝo
rezigni (pri ofico)

retiriĝi
restrukturigo

kompenso pro maldungo/ laborperdo
kompensi iun

senlaboreco
kreski
malkreski, mal­pliiĝi

stagni
ne labori
ricevi subvencion por senlaboruloj
vivi el subvencio por senlaboruloj

ekricevi subven­cion por senla­boruloj
oficiale rekonata

registrita
kaŝita

reala
taksata

amasa
provizora
sezona
mallong/longdaŭra
senlaborul(in)o
proporcio de senlaboruloj
nombro de registritaj senlaboruloj
fonduso por senlaboruloj
subvencio por senlaboruloj
laboroficejo
dungopolitiko
nivelo de dungiteco
plena dungateco
publikaj laboroj
investoj kun novaj laborlokoj

reinstruado, retrejnado
reinstrui iun al io
reinstrui sin mem
reinstrua kurso
reinstruato
reinstrua tempo
pluformado, plulernado
instruado de kadroj
adaptiĝo al la mer­kataj kondiĉoj


sindikato
aliĝi al sindikato
negocii kun iu
interkonsenti kun iu
cedi iom
kompromisi pri io kun iu
la negociado atin­gas sakstraton

ĉesigi la negocojn, ĉesi negoci
defendi la rajtojn/ interesojn de la laboristoj
plenumi la postu­lojn
protesti kontraŭ io
sindikatano, mem­bro de sindikato

ekstersindikata la­boristo
sindikata aktivisto

sindikata reprezentanto
postuloj
pagopostulo
disputo pri labor­problemoj
kreskanta malkon­tento
akordiga komitato

komuna interkon­sento
asocio de dungan­toj


striko
atentiga striko
ĝenerala striko
loktena striko, sidostriko

lanteca striko
malsatstriko
striko de la ministoj
striki pro io
haltigi la laboron

ekstriki
la striko paralizis la trafikon
rekomenci labori
strikanto
strikpostenulo

strikorompanto

alvoko por striko

strikorajto

Laborkondiĉoj

salajro, pago
baza salajro
horpago
taga pago
semajna salajro
monata salajro
pago laŭ peco
fiksa salajro
nefiksa salajro
averaĝa salajro
minimuma salajro
maksimuma salajro
nominala salajro
reala salajro
bruta salajro
neta salajro
13-a monata salajro
makleraĵo, tantiemo
laŭokaza enspezo
honorario
advokata honorario
perlabori (monon)
bone/malbone perlabori/enspezi
preni sian salajron
Kiom vi perlabo­ras (monate)?
ricevi 3000 eŭrojn monate kiel salajron
vivi el la laboro de siaj manoj
ricevi pagon en va­roj
konformi al ies kvalifikoj
pene perlabori monon
profiti, gajni el io
malgranda
granda
deca

bona
depreno el la salajro
kotizo/pago por sociasekuro
salajro/pago dum malsano
enspezo
imposto pro en­spezo
fonto de enspezo
premio

salajrokomplemento
familia salajrokomplemento
aldono pro skiplaboro
nokta salajrokomplemento
lingva salajrokomplemento
salajrokomplemento laŭ servojaroj
pago por kromhoroj
aldono pro danĝero
aldonaĵo
sociala aldonaĵo
trinkmono

elpago de salajro
pagi salajron
retropagi
frostigi salajron
reteni pagon
salajrotago
interkonsento pri salajro
listo de salajroj
nivelo de salajroj
kategorioj de salajroj
laborjaroj
salajrokalkulado


altigo de salajro
altigi salajron
altiĝo de salajro
peti/ricevi altigon de salajro
redukti salajron

reduktiĝo de salajroj


labortempo
plena labortempo
partotempo

duontempo
laborsemajno
labori plentempe

eluzi sian labortempon
fari kromhorojn
kromhoro, plushoro
fiksita

elasta
mallongigita
okhora labortago

senlabora tago
laborpaŭzo

servotempo
laborordo

skipo
nokta skipo
matena skipo
posttagmeza skipo

labori en tri skipoj
labori en alternaj

libertempo, ferio(j)
bazaj ferioj
kromaj ferioj

ferioj pro malsano
nepagata libertempo
pagata libertempo
eksterordinara libertempo
libertempo por studoj
ricevi libertempon, feriojn

preni libertempon
libertempi, ferii
eklibertempi
iu havas rajton po 15 tagoj da libertempo

preni unu liberan tagon
atestita/neatestita foresto
malĉeesto pro malsano
libertempo

laborprotektado
obei al la laborpro­tektaj reguloj
havi akcidenton en la laborloko
perdi sian labor­kapablon
pensiuligi iun pro malsano
laborprotektaj reguloj
laborinspektoro

proprofesia mal­sano/damaĝo
prevento de akci­dentoj
laboreja akcidento

kuracista atestilo

malsanasekuro

mono dum mal­sano
ricevi monon dum malsano

laborvestaĵo
protekta vestaĵo


pensio
pensio pro aĝo
vidveca pensio
pensio pro invalideco
emeritigi, pensiu­ligi iun
pensiiĝi, emeritiĝi frue, antaŭtempe
pensiul(in)o, emerit(in)o
promalsana pensiulo
pensiita/pensi­iĝinta instruisto
kotizo por pensio
aĝo por pensiiĝo

Oficejo

­oficejo
sekretariejo de la ĉefo, direk­torejo
negociejo
oficeja konstruaĵo

anonctabulo

oficejaj mebloj

skribotablo
skribsubaĵo
tirkesto

lampo

turnseĝo
breto
dosierŝranko
tablo por negocoj
monŝranko

oficisto
administranto
sekretariino

burokrato
aranĝi/administri aferon
aranĝi ion
skribi raporton

registri ion
konservi/havi reg­istritajn datu­mojn de klientoj

interkonsenti pri renkontiĝo kun iu
teni la limdaton

sekcio
akceptohoroj
aranĝado de aferoj

kuriero, sendato

burokratismo


dokumento, akto

petskribo
plano
kontrakto
oficiala letero
teknika priskribo

trakti dokumenton
registri dokumenton
ordigi aktojn
trakti ion konfi­dence
lasi ion netraktita

subskribi dokumenton

subskribo
prezenti petskri­bon pri io ĉe iu
urĝa
netraktata
sekreta
tre konfidenca
dosiero
pendodosiero

selektodosiero

plasta dosiero
aktaro
referenca numero
aldonaĵo

aktopleto

kartaro
paperneniigilo
paperkorbo


kalendaro
agendo

murkalendaro
surtabla kalendaro
noti renkontiĝon/limdaton en la agendon/kalendaron

oficejaj iloj
vinktilo
vinkto, nito
truilo
(paper)klipo, kroĉileto

stampilo
datstampilo
inkkuseneto
stampo

leterpesilo
letertranĉilo

papertondilo

gluaĵo, gluilo
glubendo


memglua etikedo
vinkti la materia­lon
kunfiksi, kunkroĉi paĝojn
stampi ion
malfermi la leteron

glui ion
glui ion sur ion
diktilo

tajpilo
tajpi ion

stenografi
tajpistino kaj ste­nografistino
tajppapero

paperfolio

korektofarbo

telefono
poŝtelefono, portebla telefono
publika telefono
telefonkarto
telefoni al iu
diski/enklavi nu­meron
revoki iun
retelefoni al iu

la telefono sonoras
preni la aŭskulti­lon
remeti la aŭskul­tilon
voki iun al telefono
telefoncentralo
telefonregistrilo
telefonnumerstoro
vokbutono

notbloko

notpapero

telefonlineo

telefonvoko
loka telefonvoko
interurba telefonvoko
internacia telefonvoko
la konekto ĉesas (la lineo estas)
okupita
telefonlisto

telefonlibro
telefonnumero

regiona kodo

erara konekto

faksilo

faksi


kopiilo
kopii ion en 10 ekzempleroj
malgrandigi ion

pligrandigi ion
kopio
origina ekzemplero


komputilo
surtabla komputilo
persona komputilo
portebla komputilo
multmedia komputilo
servilo
kalkulilo
labori per komputilo
redakti tekston
enigi/enskribi datumojn
konservi ion (sur disko)
stori ion
forigi, forviŝi ion
startigi programon
la programo finas sian funkciadon
la programo ĉesis funkcii
indiki ion per muso
kliki sur io
printi, eltajpi ion
skani ion
kun granda plenumaĵo
fidinda
kongrua kun io
konfgur(aĵ)o
storo, memoro
sonkarto
monitoro, vidigilo
kun granda diserigo
klavaro
klavo
muso
submus(aĵ)o
kursoro, montrilo
skanilo
komputisto

disko
durdisko, fiksa disko
disketo

codoromo, kompakta disko
malplena
plena
skribprotekta
nelegebla
virusa, infektita
kopii diskon
la disko pleniĝis
disk(turn)ilo
codoromilo
diskujo
pirata kopio

printilo
inkoĵeta printilo
lasera printilo
paperpleto
printaĵo

datumo
numeraj datumoj

tekstaj datumoj
prilabori datumojn
trakti datumojn
ordigi datumojn
ĝisdatigi datumojn
modifi ion
povi aliri al datumoj
arkivigi dosieron
konfidenca, sekreta
publika
ĝisdata
alirebla
formato

datumprotektado
sekretigo
dosiero, rikordaro
rezerva dosiero
datumbazo, datumbanko
datumbazmanipula sistemo
pridemando

(inter)reto
aliĝi al la reto, enretiĝi
forlasi la reton, elretiĝi
serĉi ion
retumi
elŝuti datumaron
sendi mesaĝon al iu
hejmpaĝo
TTT-paĝoj
serĉilo
retpoŝto
retletero
mesaĝo
retlisto
spamo

Profesioj
trafiko
tramŝoforo
ŝarĝaŭtoŝoforo
fervojisto
lokomotivestro
konduktoro
kontrolisto
piloto
stevard(in)o
ŝipestro, kapitano
maristo
trafikregisto
turistgvidanto

amaskomunikado
ĵurnalist(in)o
raportist(in)o
fotisto
eksterlanda korespondanto
redaktoro, redaktisto
enpaĝigisto
presisto
reklamagento
radia parolist(in)o

televida parolisto/anoncisto
programredaktoro

programgvidanto


publika servo
soldato

oficiro
limgardisto

doganisto
policist(in)o

inspektoro

mallibereja gardisto
juristo

juĝisto
publika notario

prokuratoro
advokato
jura konsilisto
politikisto
poŝtisto, leterpor­tisto
poŝta dungito
dungito de publika purigado
stratbalaisto
malpuraĵisto
fajrobrigadisto

sanitaro
kuracist(in)o
internisto
kirurgo
infankuracisto

dentisto
ambulanca kuracisto

flegist(in)o
operacia asis­tant(in)o

apotekisto
kuracgimnastikisto

diagnoza enketado
diagnostiko, diagnoziko
diagnozo de personeco
lerneja kuracisto
anamnezo
artoterapio
muzikoterapio
intelekta evoluo
kogna evoluo
morala evoluo
motorika evoluo
mora evoluo
malfruiĝinta evoluo
personoj duonsurdaj
personoj surdaj
personoj blindaj
personoj kun restoj de aŭdokapablo
presonoj kun restoj de vidkapablo
percepta evoluo
racia evoluo
korpa evoluo
evoluo de infano
evoluo de parolo
zono de plej proksima evoluo


servoj
aŭtoriparisto
benzinvendisto
pordisto

akceptisto
gardisto
nokta gardisto
sekurecgardisto

purigist(in)o
ledisto

ŝuisto
ĉapelisto

juvelisto

oraĵisto

fotisto
optikisto
tajloro
kudristino
peltisto
frizist(in)o
kozmetikistino

manflegistino
piedflegisto
masaĝist(in)o
librovendisto
librobindisto

bibliotekisto
horloĝisto


komerco
komercist(in)o

detalisto, et­komercisto
pogranda komer­cisto
ekstera komer­cisto
aŭtokomercisto

brokantisto

antikvaĵisto

vendist(in)o
kasisto
deponejisto
materialakiristo

agento
agento pri asekuro
vojaĝa komizo
legomvendisto
viandaĵisto
bakisto
sukeraĵisto

kuirist(in)o

kelner(in)o
drinkaĵmiksisto

spilisto
florvendisto


financo kaj ekonomio
bankoficisto

librotenisto
ĉeflibrotenisto

ekonomikisto

merkatesploristo

makleristo
borsisto, borsa agento

negocisto

aferist(in)o

muntado, ripa­rado
meblisto
remburisto
kahelisto
parkedisto
farbisto
murtapiŝisto
ŝutristo
gasmuntisto
televidmuntisto

elekristo, eletro­muntisto

akvotubisto
seruristo
kamentubisto
rapidservo

industrio
ministo
tornisto
konstrulaboristo
mekanikisto
precizmekanikisto

maŝinmuntisto

maŝinisto
lutisto
metalurgia labor­isto, metalurgiisto

forĝisto

frezisto
kvalitkontrolisto
ilfaristo, instrumentisto
ŝipkonstruisto
vojkonstruisto
kemia inĝeniero
laboratoria asistanto
teknikisto
teksist(in)o
ĉarpentisto
arkitekto
konstruinĝeniero
interna arkitekto
konstrulaboristo
masonisto
tegmentisto
vitristo
teknika desegnisto

agrikulturo
bestobredisto
abelisto
bovinisto
ĉevalisto
melkistino
bestoprizorgisto
paŝtisto
ŝafito
plantokultivisto
farmisto
terkulturisto
muelisto
agronomo
inĝeniero pri agronomio

veterinaro

traktoristo

ĝardenisto

arbaristo
arbohakisto
fiŝisto

ĉasisto

arto
artist(in)o

pentristo

skulptisto
lignoskulptisto
ceramikisto
grafikisto

reĝisoro
aktor(in)o

scenaristo
dramaturgo

kameraisto

sufloristo
statisto
filmmuntisto

projektanto
modprojektanto

dekoraci(pro­jekt)isto
kostumdesegnisto

(form)desegnisto

akcesoraĵisto
muzikisto
violon(art)isto

pianisto
kantist(in)o
dirigento
komponisto

koreografo

dancist(in)o

muzikilisto
verkist(in)o
kritikisto
arta tradukisto

interpretisto


Gramatiko

alfabeto
fonetiko
foneologio
fonemo
grafemo
vokalo
duonvokalo
konsonanto
hiato


silabo
vorto
morfemo
(vort)radiko
afikso
prefikso
prefiksoido
sufikso
sufiksoido
finaĵo
derivaĵo
kunmetaĵo
vortgrupo

vortspeco
substantivo
adjektivo
pronomo
numeralo
verbo
adverbo
prepozicio
kunjunkcio
subjunkcio
interjekcio

nombro
singularo
pluralo
deklinacio
kazo
nominativo
akuzativo
prepozitivo
komparacio
komparativo
superlativo

konjugacio
prezenco
preterito
futuro
kondicionalo
volitivo
participo
gerundio
perfekto
imperfekto
aktivo
pasivo
medialo
fakultativo

sintakso
frazo
propozicio
ĉefpropozicio
subpropozicio
superordita propozicio
subordita propozicio

subjekto
predikato
objekto

adjekto
predikativo


Studado
bakalaŭra studado
telestudado
telestuda universitato
longeco de (la universitata / altlerneja) studado
longeco de lernejfrekventado
taga studado
doktoriga studado
hejma studado
kompletiga studado
ekstera studado
inĝeniera studado
kombinita studado
koresponda studado
magistra studado
eksterordinara studado
kompletiga studado
nefinado de studado
pilotstudado, antaŭesploro
postgrada studado
antaŭgrada studado
rompo de studado
kazo-studado
manlibro pri studado
atingeblo de studado
disvastiga studado
disvastigita studado
paralela studado
specialiga studado
studado de realigeblo
studado ĉe laborokupiĝo
teknika studado
finado de studado
altlerneja studado
eksterlanda studado

Lernado
senintenca lernado
celkonscia lernado
intenca lernado
koopera lernado
mekana lernado
motorika lernado
hazarda lernado
senvorta lernado
percepte motorika lernado
kondiĉoj por lernado
difektoj de lernado
programita instruado-lernado
rapideco de lernado
kontrolata lernado
signifika lernado
grupa lernado
sencoplena lernado
sociala lernado
specifaj evoludifektoj de lernado
strategio de lernado
stilo de lernado
superlernado
teorio de lernado
transfero de lernado
lernado
lernado per helpo de komputilo
lernado per praktiko
lernado per solvado de problemoj
lernado en grupo
lernado laŭ teksto
lernado bazita sur spertoj
lernado parkere
lernaĵo
afera lernado
vorta lernado
vida lernado

Instruado
formoj de instruado
fronta instruado
individua instruado
kvalito de instruado
mikroinstruado
motivigado de lernantoj dum instruado
intersekvado en instruado
novaj teknologioj en instruado
enhavo de instruado
malfruiĝo en instruado
organizado de instruado
organizaj formoj de instruado
liberigo de instruado (liberalismigo)
malfermita instruado
komenca instruado
kondiĉoj por instruado
laborloko de praktika instruado
laborinstruado

praktika instruado
programo de instruado
programita instruado
projekcia instruado
grupa instruado
speciala instruado
centro de praktika instruado
stilo de instruado
televida instruado
teorio de instruado
klaso kun ampleksigita instruado
teama instruado
instruado
instruado en eksterlando
instruo
instruado gvidata de tutoro
instrua programo
instrua softvaro


Esploro

aplikata esplorado
empiria esploro
kvalitesploro
longitudeska esploro
organizado de esploro
pedagogia esploro
projekto de esploro
terena esplorado
transkultura esploro
transversa esploro
rezultoj de esplorado
esploro
esploro realigata fare de instruisto
esplora tekniko
esplora raporto
esplora laborulo
esplorprojekto
baza esploro
eraroj ĉe observado
observado
observa instruo
normigita observado
registro de observado


Lernobjekto, studobjekto

fakultativa studobjekto
humaneca studobjekto
nedeviga studobjekto
faka instruobjekto
deviga studobjekto
naturscienca studobjekto
horaro de lecionoj / studobjektoj
socia-scienca studobjekto
akcesro studobjekto
elektebla studobjekto
instruobjekto
baza studobjekto
lernaĵo
kerna lernaĵo
baza lernaĵo
intersekvado de lernaĵo

Instruado
instrua celo
instrutempo
instruhoro
instruenhavo
instruhelpilo
instruprocedo
instrurimedo
instrumaŝino
instrustilo


Konduto
behaviorismaj sciencoj, konduto-sciencoj
behaviorismo
konduto
konduto de la lernanto
difektoj de konduto
prosociala konduto
sociala konduto
sciencoj pri konduto
vorta konduto

Pensado
pensado
diverĝa pensmaniero
konverĝa pensado
konverĝa - diverĝa pensado
latereca pensado
pedagogia pensado
kreiva pensmaniero
vertikala pensado


RESTAJ TERMINOJ

analizo de varieco
animado
antropocentrismo
antroposofio
aproba procezo
asertivemo
asertiva disciplino
aspirnivelo
atribua procezo
memsugestio
cerboŝtormado (brainstorming)
elbruliga efekto (burnout)
bussinesslike clasroom
tuteca perceptado
analizo per citaĵoj
indekso de citaĵoj
ekzerca grupo
tempa faktoro
dateumbazo, datenbazo
demagogio
demografiaj kondiĉoj
demonstrado
demonstra helpilo
senlernejigo
infanlibro
infana krizo-centro
infanaj SOS-vilaĝoj
diagramo
diferencigo laŭ kapabloj
disertacio, disertaĵo
disinhibicio
dominanta hemisfero
demandilo, enketilo
enketado
kapablo, rutino, lerto
kontrolo, inspekto
dependiĝo je drogoj
egocentrismo
emocio
emociemo
emocia difekto
empatio
empiriismo
enkulturigo
epistemologio
eseo
esencialismo
etiko
etologio - scienca disciplino, kiu okupiĝas pri konduto de bestoj, precipe en ilia natura medio, kio helpas kompreni ankaŭ la konduton de homoj
etopedio
Eŭropa Unio
Eŭropa pedagogia tekstaro /tezaŭro
ekskurso
eksperimento
ekspertizo
faktora analizo
fakultato
fenomenografio
fenomenologio
formala vivpriskribo
funkcia asimetrio de hemisferoj
funkcia leg- kaj skribkapablo
Gauss-kurbo
gendero
gendero de identeco
gerontagogiko, gerontagogio - teorio de klerigado de maljunuloj (universitato de la tria aĝo)
gerontologio
grafomotoriko
gramatiko
kapablo legi kaj skribi
subvencio
subvencia agentejo
habilitiĝo
kutimiĝo
halo-efekto
handikapo
handikapita lernanto
Hawthorne-efekto
herbartismo
heterogena klaso
homogena klaso
ludo
ludado de rolo
hipotezo
zorgato
eraro
enmatrikuligo
ikona reprezentiĝo
imitado
motivo
individuiĝo
individuigo de la instruplano
individua programo
individua aplikado
individua studplano
individuaj specialaĵoj de lernantoj
endokrinigo
infanismo
informfonto
inhibado, inhibicio
inicado
enkulturigo
instrumenta kondiĉado
integriĝo
integrita vivpriskribo
intelekto
inteligento
inteligenteca kvociento
inteligenteca nivelo
interago instruisto-lernanto
interaga teorio
interaga video
interdisciplina aplikado
interfero
internigado
interpersonaj rilatoj
intervenado
intervjuo
introspekto
intuo
intuicio
inĝeniero
agado
Jena-plano
vartejo
skolto
kampuso
scienckandidato
kanona misio
kateĥisto, katekizisto
kaŭza atribuo
kaŭza dependo
disciplino
Keller-plano
klasika kondiĉado
klasifiko
klimato de klaso
klinika semestro
koeficiento de korelacio
kogna disonanco
kogna procedo
kogna stilo
kohorto
kolokvo
komenologio
kompara analizo
kompenso
kompetenta minimumo
kompozicio
komunumo
konformeco
kontrolo de plenumo
kontrolgrupo
konservatorio
konsulto
korelacia analizo
kreiveco
kredito
kredita sistemo
kulturo
kultura deprivacio
kultura identeco
kultura specimeno
kurso
kvalifiko
kvalifika nivelo
kvestoro
vicrektoro
laboratoria laboro
latereco

legastenio
leĝera cerba misfunkcio
lektoro
maldekstramanulo
Ligo de Arbara Saĝo
telefonlinio de konfido por geknaboj
magistro
mainstreaming (?)
maladaptiĝo
manipulado
marĝena unuopulo
amasmediumoj
mastery learning ?
infanĝardeno
mediumoteko
memorado
mensa retardiĝo
menzo, universitata manĝejo
meritokratio
mezurado de inteligento
mezurado de rezultplenumado
urba junularo
urba medio
metaanalizo
metakogno
internacia bakalaŭreco
internaciaj pedagogiaj organizoj
internacia universitato
internacia interŝanĝo
interfaka aplikado
interobjektaj rilatoj
migrado
mnemoniko
movebleco de studentoj
modelo
modelado
moralo
motivigo
motivigo de rezultatingado
motoriko
multedisciplina aplikado
multemediumoj
multevaria analizo
ekzercado
fondaĵo
talento
anstataŭa familio
imitado
nacieca instruplano
nativismo
naturalismo
instrua filmo
kutimigaj substancoj
nedirektigaj teknikoj
negativa transfero
nepedagogia laborulo
malprogreso
malprogresanta lernanto
neadaptiĝemo
senprofita organizaĵo
normo
normeco
normaleco
normaleco de personeco
normala disdivido
normativo
nostrifikado
enuo
nula hipotezo
nula studjaro
numerus causus
enhava analizo
malfacileco de teksto
faka preparo
faka lernoĉambro
faka lernejsistemo
faka ekzercado
fakaj organizoj en lernejsistemo
prokrasto de lerneja frekventado
rekompenco
ontogenezo
ripetado
ripetado de la studjaro
organizaĵo de junularo
orientiga ŝtupo
personeco
personece disvolviĝanta modelo
iluminado
demando
malfermita universitato
outreach
memoro
panela diskutado
pansofio
paradigmo
partopreno de la gepatroj
partopreno de la lernantoj
pastora zorgo
pedagogo
pedago(pato)genio
pedagogia antropologio
pedagogia diagnozo
pedagogia lerteco
pedagogia enciklopedio
pedagogia etiko
pedagogia fakultato
pedagogia eldonejo
pedagogia optimumigo
pedagogia praktiko
pedagogia prognistiko
pedagogia sociologio
pedagogia terminologio
Pedagogia Unio
pedagogiga sperto
pedagogiaj revuoj
pedagogiaj informoj
pedagogiaj bibliotekoj
pedagogia talento
pedagogiaj normoj
pedagogiaj organizoj
pedagogiaj direktoj (skoloj)
pedagogia eksperimento
pedagogia laborulo
pedagogia tezaŭro
pedelo
pediatro
pediatrio
pedocentrismo
pedologio
peer-aktivisto
peer-programo
peer-grupo
penologio
percepto
planado en instrusistemo
nombro de lernantoj
nombro de lernantoj por unu instruisto
nombro de lernantoj por unu klaso
komputila alfabetismo
kondiĉoj por akcepto
nocio
priskribo de profesio
konsultanto por elekti profesion
konsultejo por familio, geedzeco kaj interhomaj rilatoj
komprenkapablo
difektoj de parolo
fortigado
trafito
starpunkto de la junularo
starpunkto de lernanto
starpunkta skalo
deviga lerneja frekventado
kuraĝigo
pozitiva diskriminado
ekkono
ekkonado
ekkona procedo
ekkona kapablo
atentemo
laboro kun la publiko
laboro per teksto
laborkajero
junularaj labortendaroj
praktikanto
feriado
prefekto
prevento
primara ciklo
principo de komplementareco
principo de korespondeco
prodekano
longigo de lernejfrekventado
profesia etiko
profesia orientiĝo
profesia konsultado
profesia preparo
profilo de finstudinto
programo de kurso
programo de ekzerco
programita lernolibro
programita teksto
progresivismo
projekciaj teknikoj
promocio
promotoro
propagando
prorektoro
prospero
amikeco
antaŭjuĝoj
antaŭuniversitata kurso
transfero
persvadado
rekvalifiko, rekapabligo
troŝarĝado
troŝarĝado de lernantoj
akcepta procedo
adekvateco
preparo por elekti profesion
prepara lernojaro
manlibro
adaptiĝo
adapteblo
rilatoj kun la publiko
Q.A.
raporto
realaĵoj
reala gimnazio
refera gazeto
referenca grupo
reforma reala gimanzio
regreso
rehabilitiĝo
rekonstruismo
rektoro
rekvalifiko
rilaksaj teknikoj
relibialito
reprezentado
resilienco
respondento
lernojaro
asocio de la gepatroj
familio
rolo
raciaj kapabloj
disvolvaj programoj
disvolvado de kapabloj
disvolviĝo de personeco
parola lerteco
lernejestro
solvado de problemoj
solvado de taskoj
gvidado de lernejsistemo
sabatiklo
sciencismo
screening ?
asocio de la gepatroj kaj lernej-amikoj
paneo
semantika diferencialo
semestro
seminario
sensitizacio
sensomotoriko
seksa identeco
skemo
lernejigo
aproba amendo
simulada ludo
skoltado
kursoteksto
grupa dinamiko
vortprovizo
socialemo
socialigo
sociale avantaĝigita
sociala adaptiĝo
sociala kuratoro
sociala movebleco
sociala zorgo pri junularo
sociala pediatrio
sociala perceptado
socialaj kondiĉoj
sociala pozicio
sociala medio
sociala origino
sociala rolo
sociala grupo
sociala statuto
sociala stratifikado
sociala strukturo
sociobiologio
socioekonomia statuto
sociogena
sociogramo
sociologio
sociologio de infanaĝo
sociometrio
SOCRATES
somatopedio
speciala pedagogo
speciala lernejsistemo
specialaj klasoj
socia adaptiĝo
kompara analizo
statistika disdivido
ŝtata metilernanto
staĝo
stereotipo
stipendio
mezgrada lernejsistemo
student-centraj teknikoj
studento dum pedagogia praktikado
studenta pruntepreno
studenta subkulturo
studenta movado
studfako
studkotizoj
studenta libertempo
subkognado
supervidado
silabuso
simbola reprezentado
ĉikanado
skalado
lernejkotizo
lerneja gazeto
instrutago
lerneja etnografio
lerneja filmo
lerneja inspekto
lerneja biblioteko
lernejaj manaĝeroj
lerneja malsukceso
lerneja medio
lernojaro
lerneja tabulo
lerneja semajno
lerneja sukceso
lerneja rezult-atingo
lerneja matureco
lerneja administracio
lerneja leĝaro
lerneja politiko
lerneja reformo
lerneja sistemo
lerneja administrantaro
lernejaj ekipaĵoj
lernejaj cikloj
lernejaj normoj
lerneja ofico
T-grupo
talento
taksonomio de instruceloj
teknika universitato
televida elsendo por lernejo
teorio de rezistado
trianguligo
trimestro
klaso
formado
tiflopedio
malkresko de studentnombro
lernoĉambro
lernolibro
lerno-agado
lernomodulo
lernokutimo
lernofako
lerno-malfacilaĵo
lerno-planaro
lerno-plano
lerno-helpilo
lerno-medio
lerno-kapabloj
instru-stilo
lerno-ritmo
lerno-teksto
lerno-tasko
metilernanto
metilerneja sistemo
Unesko
fuĝo de cerboj
universistata etendiĝo
nivelo de scioj
nivelo de klereco
juĝado
rekono de diplomo
rekono de atesto
uzantoj de pedagogiaj informoj
valideco
ensentiĝo
scienca rango
scienca konsilio
sciencpolitiko
scio
vorta interago
verifado
publika promeso de la ŝtato
enrigardo
vidaj kapabloj
perceptado
elektado de profesio
elektado de lerenejo
elektebla kurso
libera laboro
libera tempo
enpresado
elvokado el la memoro
elekto
elspezoj por instrusistemo
esprimado
ekspliko
rezul-atingo
kapablo atingi rezulton
motivigo por atingi rezultojn
interŝanĝo de studentoj
elbruligo
atesto
ekstrakto
kreado de nocio
specimeno
rilato inter la altlernejo kaj praktiko

rilato gepatroj-lernejo
rilato gepatroj-instruisto
rilato lernejo-publiko
rilato instruisto-lernanto
rilato lernanto-lernanto
vorkejo
eksterlanda studento
interes-agado
interesrondeto
enmemorigo
forgeso
instrukciado
ŝarĝo
ferma klaso
sperto
kono
klasifiko
retroaktiva kuplo
fortigado