Vortareto pri pokero
esperante, angle, germane kaj france

terminologia esploro
de Sonja Elen Kisa


Krom se iu trovas eraron, la Esperantaj terminoj estas finaj, sed mi bezonas helpon traduki ilin al la germana kaj franca. Bonvolu skribi al sonja@kisa.ca
 

Variantoj de pokero Poker Variants Pokervarianten Variantes de poker
komunkarta pokero, holdemo* community card poker, hold'em Hold'em hold'em
   (Teksasa) komunkarta pokero, (Teksasa) holdemo    (Texas) Hold 'Em    Texas Hold'em    Texas hold'em
   Omaha komunkarta pokero, Omaha holdemo    Omaha Hold 'Em    Omaha Hold'em    Omaha hold'em
duonfermita pokero stud poker Stud Poker stud
   malalta (duonfermita) pokero    Razz    Razz    razz
fermita pokero draw poker Draw Poker, geschlossenes/verdecktes Poker poker fermé
senlima vetado no limit betting No Limit no limit

*
Mi malrekomendas uzi la paŭsaĵon "tenpokero" por komunkarta pokero, ĉar tiu rekta traduko malbone priskribas la karakterizaĵojn, kiuj efektive difinas la
Hold'em-familion de pokervariantoj. Ne vere temas pri "tenado" de io. Eblas tamen krei la internacie rekoneblan vorton "holdemo" laŭ la tiel nomata 15-a regulo.
 
 
     
Emblemoj Suits Farben Enseignes, couleurs
karoo ()    diamonds    Karo carreau
kero () hearts Herz cœur
piko (♠ ) spades Pik pique
trefo (♣) clubs Kreuz, Treff trèfle
samemblemaj (kartoj) suited (cards)    
malsamemblemaj (kartoj) offsuit (cards)    
 
 
     
Ludkartoj Playing Cards Spielkarten Cartes à jouer
ludkartaj figuroj face cards, court cards Bildkarten figures, têtes
   reĝo (R)    king (K)    König (K)    roi (R)
   damo (D)    queen (Q)    Dame (D)    dame (D)
   fanto, bubo (F)    jack, knave (J)    Bube (B)    valet (V)
numerkartoj plain cards ? numéros
   aso (A)    ace (A)    Ass    as
   du, duo (2)    two, deuce (2)    Zwei    deux
   tri, trio (3)    three (3)    Drei    trois
   ...    ...    ...    ...
   dek, deko (10)    ten (T)    Zehn    dix
ĵokero joker, wild card Joker joker, carte volante
       
pika aso (♠)A ace of spades Pik-Ass as de piq
kera fanto (♥F) jack of hearts Hertzbube valet de cœur
trefa du (♣2) two of clubs Kreuz-Zwei deux de trèfle
 
 
     
Manoj en pokero Poker Hands Pokerhände Mains au poker
kvinopo five of a kind Fünfling cinq à la suite
reĝa emblemo royal flush Royal Flush quinte royale
emblema sinsekvo, sekvenco     straight flush Straight Flush quinte flush
kvaropo four of a kind, quads Quartet carré, poker
plena domo full house, boat Full House full, main pleine
emblemo flush Flush couleur, flush
sinsekvo straight Straße quinte, suite, séquence
triopo three of a kind, trips, set     Drilling brelan
du paroj two pair zwei Paare double paire
paro, duopo one pair Paar paire
plej alta karto high card, no pair höchste Karte carte haute
cetera karto, flanka karto kicker, side card    
fortega mano monster hand    
aĉa mano junk hand    
poŝa paro pocket pair    
disa paro split pair    
 
 
     
Kartludado
miksi la kartojn to shuffle the cards die Karten mischen battre les cartes
disdoni (aŭ dismeti) la kartojn to deal the cards die Karten austeilen distribuer les cartes
disdonisto dealer (frequent or professional)   croupier, croupière
disdonanto dealer (occasional or momentary)      donneur
forĵeti karton, deĵeti karton, demeti karton to discard a card eine Karte abwerfen défausser une carte
ludi aŭ meti karton to play a card eine Karte (aus)spielen jouer une carte
preni karton to draw a card eine Karte ziehen piocher une carte
tranĉi aŭ duigi la kartaron to cut the deck   couper les cartes
ludi (aŭ meti) karton frontosupren to play a card face face up   jouer une carte face visible
ludi (aŭ meti) karton frontomalsupren    to play a card face down   jouer une carte face cachée
 
 
     
Agoj en pokero Poker Actions   Actions au poker
veti  to bet    
sekvi to call, see   suivre
plialtigi (la veton)   to raise   relancer
rezigni (sian manon), forĵeti (siajn kartojn), retiri sin to fold, muck, pass, be out, go out, get out of the way   se coucher, passer
saĝe rezigni sian manon, fari saĝan rezignon (en kriza situacio) to make a good lay down
deteni sin, ne veti   to check   parole
(veti) ĉiom to go (or be) all in   faire tapis
forĵeti siajn kartojn (sen montri ilin) to muck one's hand    
malkaŝi aŭ montri sian manon to show down   abattre
duobligi siajn ĵetonojn to double up   doubler son tapis
 
 
     
Aliaj pokerterminoj Other Poker Terms    
poŝkartoj, privataj kartoj, kaŝitaj kartoj hole cards, pocket cards, down cards
komunaj kartoj, tabulo community cards, board cartes communes
flopo, la tri unuaj komunaj kartoj flop   flop
kvara strato, kvara komuna karto, turniĝa karto    turn (card), fourth street   tournant
kvina strato, kvina komuna karto, rivera karto river (card), fifth street   rivière
disko de la disdonanto dealer button bouton
la blindaj (vetoj) the blinds   les blinds
granda blinda (veto) big blind   la grosse blind
malgranda blinda (veto) small blind   la petite blind
antaŭveto, komenca veto ante    
vetaro, vetoj, (komuna) kaso, poto pot   pot
   ŝi gajnis la vetaron    she won the pot      elle a remporté le pot
rondiro round   tour
pokerĵetono poker chip   jeton de poker
forĵetejo muck défausse
(ebla) venkiga karto out    
pokervizaĝo poker face    
miena (el)perfido tell    
legi ies mienon to read somebody   lire sur le visage de quelqu'un
senpaga turniro kun monpremioj freeroll   tournoi gratuit
 
 
     
Ŝanco kaj fortuno Probability and Luck    
havi fortunon (aŭ feliĉon), esti fortuna (aŭ feliĉa) to be lucky    
misfortuno bad luck    
peĉo rotten luck    
peĉa perdo, misfortuna perdo, malbonŝanca perdo bad beat    
ĝui peĉe nigran misfortunon to have rotten luck, be down on one's luck    
feliĉe luckily    
malfeliĉe unluckily    
malfavorato (under)dog    
favorato favourite (person expected to win)    
ŝanco (ke io okazos) odds, probability (of something happening)    
       

Slango

Ĉi-sube aperas simple ideoj kaj proponoj por poker-slango en Esperanto por doni plian kulturon aŭ vivecon al la ludo. Ne sentu vin devigata uzi ilin.

Slangaj nomoj de la poŝkartoj Hole Card Slang
A A
asoj en la poŝ', fina venko pocket aces, pocket rockets, wired aces, American Airlines, bullets, two pips
A D
daŭra ago (sufikso -ad-) little slick, big chick, Doyle Brunson
A 9
Bergeno, Karlskoga (aranĝoj en 1991)  
A 7
morto de Zamenhof (1917)  
A 5
Zamenhofa tago (15-a de Decembro)  
A 3
Nederlando (telefona landokodo: 31)  
R R
leono, tigro (roro = leona aŭ tigra bleko) cowboys, Elvis Presley, King Kong, Brokeback Mountain
D D
damo en la spegulo cowgirls, ladies, Siegfried and Roy
9 9
Berlino, Veszprém (urboj de la tiujaraj UK kaj IJK) Wayne Gretzky
9 8
Montpeliero, Rijeko, Irano Oldsmobile
9 7
Adelajdo, Assisi  
9 6
Manifesto de Prago, Güntersberge, reciproka lekado (pro 69) big lick, dinner for two
9 5
Tampereo, Sankt-Peterburgo, naskiĝo de Zamenhof (1859), Birmo Dolly Parton, full-time job
9 4
Seulo, Chonan, Sri-Lanko, Germanio (tefefona landokodo: 49) Gold Rush, San Francisco (49)
9 3
Valencio, Vraca, Afganio, Italio (telefona landokodo: 39) Jack Benny (39)
9 2
Vieno, Montrealo, Pakistano  
8 8
Dua Libro (eldonita en 1888) snowmen, infinities, double infinity
8 7
Unua Libro (eldonita en 1887)  
8 6
Ĉinio  
8 5
Venezuelo (telefona landokodo: 58)  
8 4
Vjetnamio, Pollando (telefona landokodo: 48)  
8 2
Sud-Koreio  
7 5
Kolombio (telefona landokodo: 57)  
7 4
Norvegio (telefona landokodo: 47)  
7 2
Volapuko (la plej aĉa komenca mano), Sud-Afriko (telefona landokodo: 27) beer hand, the hammer
6 6
Tajlando  
6 5
Singapuro, Ĉilio (telefona landokodo: 56)  
6 4
Nov-Zelando, Svedio (telefona landokodo: 46)  
6 3
Filipinoj, Hungario (telefona landokodo: 36)  
6 2
Indonezio  
5 5
Brazilo  
5 4
Argentino, Danio (tefelona landokodo: 45)  
5 3
Kubo  
5 2
Meksiko  
4 4
Britio  
4 3
Aŭstrio, Hispanio  
3 3
jubilea simbolo, melono, Francio pocket threes, wired threes, crabs, hooters
3 2
Belgio ?

Reen al la TTT-ejo de Sonja Elen Kisa

[ Ads: ]