Plena kalendaro de Esperanto-aranĝoj, 2006


      Retposxta Esperanto-Novajxservo


Se vi parte aŭ­ plene utiligas tiun ĉi liston en aliaj retpaĝoj aŭ en paperaj Esperanto-gazetoj, bonvolu nepre mencii la fonton: http://www.eventoj.hu , kompilita de red. Eventoj / RET-INFO.

4 - 8. januaro
2-a Internacia Vintra Sportsemajno en Herzberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

6 - 8. januaro
"Cigna Lago" en Odessa. Inf: Junulara E-klubo Verdaĵo, Tatjana Viktorovna, Primorskij bulvar n-ro 1, Dvorec Molodjoži, Odessa, Ukrainio. Tel.: +38-0482-233831. Rete: verda99@mail.ru

15 - 27. januaro
21-a Somerkursaro de Esperanto kaj Jarkunveno de Aŭstralia Esperanto-Asocio ĉe Kianinny Cabins Resort. Inf: Rete: aesk@esperanto.org.au


3 - 12. februaro
Internacia Pedagogia Kurso (kun kursoj pri fotado kaj filmado) en Bydgoszcz, Polio. Inf: Internacia Studumo pri Turismo Kaj Kulturo Klerigejo de AIS en Bydgoszcz str. M.Skłodowskiej-Curie 10, 85-094 Bydgoszcz, Polio. tel./fakso: +48-52-3461151 rete: stud@esperanto-turismo.com

4 - 6. februaro
Kongreso de Nov-Zelanda Esperanto-Asocio, Weir House, Wellington, Nov-Zelando. Inf: David Ryan

14 - 18. februaro
Staĝo en Kvinpetalo. Preperado al la Komuna Trunko de la Kapableco: Traduko - disertacio. Historio: En la tempo de Waringhien kun Janine Dumoulin kaj Thérèse Pinet en Bouresse, Francio. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86410 Buoresse, Francio. Tel/fakso: +33 (0)5 49 42 80 74. Rete: informoj@kvinpetalo.org

17 - 19. februaro
28-a Studadsesio en Herzberg. Inf: ICH, 7Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

14 - 18. februaro
Staĝo en Kvinpetalo kun Serge Sire en Bouresse, Francio. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86410 Buoresse, Francio. Tel/fakso: +33 (0)5 49 42 80 74. Rete: informoj@kvinpetalo.org

21 - 25. februaro
Staĝo en Kvinpetalo. Inicado kaj unua praktiko de Esperanto. Praktikado de la lingvo, dua grado kun Josée Lafosse kaj Serge Sire en Bouresse, Francio. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86410 Buoresse, Francio. Tel/fakso: +33 (0)5 49 42 80 74. Rete: informoj@kvinpetalo.org

26. februaro - 10. marto
6-a Internacia Himalaja Renkontiĝo en Katmandu, Nepalo. Inf: Nepala Esperanto-Asocio, G.P.O. Box 8974, CPC 102, Kathmandu, Nepalo. Rete: esperanto@wlink.com.np (al manoj de S-ro Mukunda Pathik aŭ S-ro Bharat Ghimire)


3 - 5. marto
Atlantika Plonĝado en Areija Branca, Portugalio. Inf: rete: PEJ

10 - 12. marto
Kreiva Metiejo - kun temo "stelaro" en Parizánske, Slovakio. Inf: Peter Baláž, Viazná 840/67A, SK-958 04 Partizánske, Slovakio, rete: Petro@ikso.net

12. marto
63-a Esperanto-Renkontiĝo de Sudparaiba Valo Karagŭatatubo, strato Sankta Kruco, 396 - Centro, Brazilio

17 - 19 marto
Ludsemajnfino en Groningen, Nederlando. Inf: NoNEJ

24 - 26. marto
Studsemajnfino en Bornerbroek, apud Almelo kaj Germanio, por ĉiu aĝo kaj nivelo. Inf: rete: Esperanto Nederland

24 - 26. marto
Tut-Kalifornia Esperanto-Konferenco (TKEK) en Hallmark Inn, Davis (Apud Sakramento), Kalifornio, Usono. Inf: Henry Studer

30. marto - 2. aprilo
Humura festo "Aprilaj ridetoj". Humura koncerto, ekskursoj, ludoj, procesioj kaj karnavalo en la urbo. Inf: Junulara E-klubo Verdaĵo, Tatjana Viktorovna, Primorskij bulvar n-ro 1, Dvorec Molodjoži, Odessa, Ukrainio. Tel.: +38-0482-233831. Rete: verda99@mail.ru

31. marto - 2. aprilo
Fiŝa Semajnfino en Bulonjo ĉe Maro, Francio. Inf: Kontakto: Julia@esperanto-jeunes.org

31. marto - 2. aprilo
Sudorienta Regiona Kongreseto en Ŝtata Parko Unicoi, Helen, Geogio, Usono. Inf: Jim Henry

31. marto - 4. aprilo
Printempa Esperanto-Kunveno (BELO + BAVELO) kun la temo "Eŭropo - tio estas vi! Ĉu Eŭropo bezonas komunan lingvon?" en Neu-Ulm-Ludwigfeld, Germanio. Inf: Armin Grötzner

31. marto - 9. aprilo
31-a Esperanto-Tagoj de Bydgoszcz kun 29-a AKB-Sesio (Akademio Klerigejo en Bidgoŝĉ) Internacia de Sciencoj) en Bydgoszcz, Polio. Inf: Internacia Studumo pri Turismo Kaj Kulturo Klerigejo de AIS en Bydgoszcz str. M.Skłodowskiej-Curie 10, 85-094 Bydgoszcz, Polio. tel./fakso: +48-52-3461151 rete: stud@esperanto-turismo.com


08. aprilo
Sabla printempo en Písek. Inf.: E-klubo "La Ponto"

10 - 17. aprilo
29-a Studadsesio en Herzberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

10 - 17. aprilo
22-a PSI - Printempa Semajno Internacia en St. Andreasberg (Montaro Harz/Harc). Inf: Germana Esperanto-Asocio, Wolfgang Bohr, Johannes-Kirschweng-Str. 11, DE-52474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germanio. Tel: +49-(0)2641-4885, fakso: +49-(0)9786-66 (oficejo). Rete: psi@esperanto.de

13 - 18. aprilo
30-a Internacia Junulara Festivalo en Torricella, Umbrio, Italio. Temo: Esperanto - ĉu lingvo de paco? Inf: rete: IJF administrado

15 - 18. aprilo
61-a Kongreso de SAT-Amikaro, Yzeure-Moulins (departemento Allier, centra parto de Francio). Inf: Esperanto Moulins-Allier, 27 rue de la Fraternité, FR-03000 Moulins, Francio. Rete: esperantomoulins@free.fr

15 - 22. aprilo
Festa Renkonto Internacia de Geknaboj en Grezijono. Inf: Elizabet' Barbay 25, allée Gabriel Fauré, FR-93140 Bondy, Francio. Tel.: +33-(0)148 47 23 87. Rete: eliz.barbay@wanadoo.fr

18 - 22. aprilo
Staĝo en Kvinpetalo. Preperado al la kapableco kun Renée Triolle en Bouresse, Francio. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86410 Buoresse, Francio. Tel/fakso: +33 (0)5 49 42 80 74. Rete: informoj@kvinpetalo.org

18 - 23. aprilo
Semajna Lingva Seminario en Skokovy, Ĉehio. Inf: rete: drahotovaesperanto@seznam.cz

18 - 23. aprilo
Semajna Lingva Seminario de Esperantistoj-Handikapitoj en Skokovy (nord-orienta Bohemio). Inf: www.mlboleslav.cz/esperanto/

21 - 23. aprilo
4-a Familia MKR (MontKabana Renkontiĝo) por esperantoparolataj familioj en montkabano Dom na Kalniku en nordokcidenta Kroatio. Inf: rete: ĉe Vanja Radovanovič

21 - 23 aprilo
59-a Regiona Staĝo de Esperanto en Villers lès-Nancy, Francio. Inf: Liliane Bersweiler, 1 rue de Lacé, FR 54990 Xeuilley, Francio. Tel: +33-(0)3-83-47-41-36, rete: Liliane Bersweiler

21 - 23. aprilo
Adonido (Hlaváček) en Ratíškovice-Vracov. Renkontiĝo de la amantoj de naturo kaj bongusta vino. Inf: Jana Melichárková, Polní 938, CZ-696 02 Ratíškovice, Ĉehio

23. aprilo
Trilanda renkontiĝo de Senlime en Spa (Belgio). Inf: Jacques

25 - 29. aprilo
Staĝo en Kvinpetalo. Preperado al la pedagogia parto de la kapableco kun Renée Triolle en Bouresse, Francio. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86410 Buoresse, Francio. Tel/fakso: +33 (0)5 49 42 80 74. Rete: informoj@kvinpetalo.org

26. aprilo - 6. majo
3-a Sudafrika Esperanto Kongreso Kaburbo - Muizenberg, Sudafrika Respubliko. Inf: Internacia Klubo "Esperantotur" str. M.Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando. Tel./fakso: +48-52-3461151. rete: info@esperanto-turismo.com

27. aprilo - 1. majo
Sudafrika Landa Kongreso kun jarkunveno de Esperanto-Asocio de Suda Afriko en Muizenberg, Kaburbo. Internaciaj partoprenantoj bonvenaj. Inf: Magali Von Blottnitz, 49 Balfour Road, Woodstock 7925, South Afrika / Sudafriko, Tel:+27(0)21 448 6775 Fakso:+27(0)86 620 6052 rete: magali@xsinet.co.za

28. aprilo - 1. majo
2-a Fakseminario pri Esperanto-Bibliotekoj kaj arkivoj kaj Kolektanto-tago en Herzberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

28. aprilo - 1. majo
87-a Brita Esperanto-Kongreso, Scarborough. Inf.: EAB, Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent ST12 9DE. Tel. +44 (0)1782 372141; rete: eab@esperanto-gb.org

29. aprilo - 1. majo
Staĝo en Kvinpetalo. Pri Rusio kaj la rusa lingvo kun Renée Triolle en Bouresse, Francio. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86410 Buoresse, Francio. Tel/fakso: +33 (0)5 49 42 80 74. Rete: informoj@kvinpetalo.org

29. aprilo - 1. majo
Tria Esperantista Primavero, "ESPRIMO" - en urbo Tobolsk. Ural-Siberia regiona renkontiĝo. Inf: Raja kaj Viktor Kudrjavcev, Jekaterinburg, Rusio, tel: +7-343-3814250, rete: komencanto@r66.ru aŭ Dilara Gadirova, Tobolsk, tel: +7-34511-24484

29. aprilo - 1. majo
Printempa Renkontiĝo Esperanto-tagoj en la marbordo de Katalunio en Canet de Mar, 41 Km. norde de Barcelono. Programeroj en esperanto kaj en la kataluna, agado en la gastejo kaj en la urbo, plaĝumado, ekskursoj, festo kaj esperantumado

29. aprilo - 6. majo
Verkosemajno kun Anna Löwenstein en Greziljono, Francio. Inf: Christian Rivière, 7 ch de la Viollerie, FR-44300 Nantes, Francio. Tel: +33-(0)2 40 25 24 05, rete: Christian Rivière

29. aprilo - 9. majo
La lingva Esperanto-festivalo Aroma Jalto, Ukrainio. Inf: p.k. 35, UA-01133 Kiev, Ukrainio. tel.: +380-44-2851701, rete: volodimir_h@yahoo.com


5 - 7. majo
7-a Trilanda Renkontigo de Germana Esperanto-Junularo en Cochem ĉe rivero Mosel, okcidenta Germanio. Inf: rete: Inge.Simon@esperanto.de

5 - 7. majo
Biblia Sabat-Dimanĉo kun Adoru la ekumena preĝ- kaj kantlibro en Esperanto, kaj kun Esperanta lern-grupo, en Zell a. Harmersbach, Sud-Germanio. Inf: Bernhard.Eichkorn@esperanto.de

5 - 9. majo
Kongreso de Esperanto en Rennes, ĉefurbo de Bretonio, nord-okcidenta Francio

5. majo - 4. junio
Karavano al la 16-a IMEK kaj 58-a IFEF-kongreso en Ŝanhajo, Ĉinio. Inf: ,,Esperantotur", str. M. Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando. Tel./Fakso: +48-52-3461151. Rete: info@esperanto-turismo.com

6 - 13. majo
58-a IFEF-Kongreso en Ŝanhajo, Ĉinio. Inf: P.O. Kesto 825, CN-100037 Beijing, Ĉinio. Tel.: +86-10-68326682, fakso: +86-10-683218

12 - 14. majo
SATEB Semajnfino en Barlaston: Wedgwood Memorial College, Station Road, Barlaston, Stoke on Trent ST12 9DG, Anglio. Inf: Arturo Prent

13. majo
Malferma Tago, Centra Oficejo de UEA, Roterdamo. Inf: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +3110-4361044. Rete: uea@inter.nl.net

13 - 14 majo
Maja Rekontiĝo de la Ĉeĥa IKUE Sekcio en Poibyslav, omaĝe al Jan Filip. Inf.: m.svacek@seznam.cz

13 - 17. majo
Postkongreso de IFEF en Pekino. Inf: LKK, P.O.Kesto 825, CN-100037 Beijing, Ĉinio. Tel.: +86-10-68326682, fakso: +86-10-683218

18 - 20. majo
6-a Politika diskuto en Alsóörs, Honvéd utca 20, ĉe lago Balatono, Hungario. Inf: tel: +49/(0)89-280788, rete: Eugen Macko

19 - 20. majo
Kuba Seminario pri Apliko de Esperanto en Scienco kaj Tekniko. Inf: Asociación Cubana de Esperanto, Apartado Postal 5120, Ciudad de la Habana, Kubo

 Pokalo Kostrena 2006

19 - 21. majo
Pokalo Kostrena 2006, konkurso pri kono de Esperanto por lernantoj en Kostrena. Inf: Kroata Esperanto LigoEsperanto Societo Rijekaemil.hrvatin@ri.htnet.hr, Tel:+385(0)51-228148

19 - 21. majo
Internacia Junulara Renkontiĝo en Kostrena samtempe kaj samloke kun konkurso Pokalo Kostrena. Organizantoj: Kroata Esperanto-Ligo kaj Esperanto-Societo Rijeka. Inf: Esperanto Societo Rijeka

20. majo
Printempa Kunveno de Nordokcidenta Esperanto-Federacio (de EAB) en Preston, Nord-Okcidenta Anglio. Inf: preston2006@dprk.abelgratis.co.uk

20 - 21. majo
18-a Esperanto-Renkontiĝo de Ŝtato Rio-de-Ĵanejro. Colégio Estadual Joao Alfredo. Boulevard 28 de Setembro, 109; Rio-RJ; Brazilo. Inf: Asocio Esperantista de Rio-de-Ĵanejro, Rua Senador Dantas, 117/1341 BR-20031-201-Rio-RJ, Brazilo. Rete: aerjrj@hotmail.com

20 - 21. majo
Promenado ĉe la piedo de la monto Yatugatake, Japanio. Inf: Japana Esperanto-Instituto (JEI), JP-164-0042 Tokyo-to, Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3. Tel +81-3-3203-4581, Fakso: +81-3-3203-4582. Rete: esperanto@jei.or.jp

20 - 22. majo
4-a MEKARO - Mez-Kanada Renkontiĝo (turisma semajnfino) en Ottawa. Inf: rete: informo@esperanto.qc.ca

22. majo - 1. junio
Trazigzagante la sudajn Karpatojn aŭ svinge inter Valaĥio kaj Transilvanio - eskurso en Rumanio. Inf: Ionel Oneţ

24 - 28. majo
BARO, Berlina Arbara Renkontiĝo en Bad Münder inter Hannover kaj Hameln, Germanio - por homoj kiuj estas aŭ sentas sin junaj. En la arbaro, tial ideala por familioj kun etaj infanoj. Inf.: Andi Münchow, Oberstraße 15, DE-30167 Hannover, Germanio. Inf: DL8oap(ĉe)gmx.net

25 - 28. majo
100-jara Jubilea jarkongreso en Malmö. Komuna jarkongreso kun Dana Esperanto-Asocio. Inf: karin-lindquist@telia.com

25 - 28. majo
Printempa Renkontiĝo 2006 de Nederlanda Esperanto-Junularo en Vlaardingen apud Roterdamo, Nederlando. Inf: rete, ĉe Ralph Schmeits

26 - 28. majo
Aŭvernia Renkontiĝo en La Bourboule (63), Francio. Inf: godot1@voila.fr

26 - 28. majo
Tutslovakia Renkontiĝo en Piešany, Slovakio. Inf: Peter Balaz, tel.: +421-902-203 369, rete: petro@ikso.net, skajpo: "petro666"

27 - 28. majo
Printempa Renkontiĝo de Esperantistoj sur Pohorje en montkabano Mariborska koča, Slovenio. Inf: Vesna Obradović, tel.: +386-(0)2-3314257, +386-(0)41-284405

27 - 28. majo
Kunveno de go-amanto en Yatugatake Esperanto-Domo, Japanio. Inf: Japana Esperanto-Instituto (JEI), JP-164-0042 Tokyo-to, Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3. Tel +81-3-3203-4581, Fakso: +81-3-3203-4582. Rete: esperanto@jei.or.jp


2 - 4. junio
6-a SEBO - Semajnfino por Esperanto & biciklado en la bicikla festivalo en Montrealo, Kanado. Okazos nokta kaj tuttaga biciklado laŭ senaŭtaj stratoj. Inf: informo@esperanto.qc.ca

2 - 4. junio
40-a Boatado en la Nacia parko de Aŭkŝtajtio en Ignalina distrikto, Litovio. Inf:, Olga tel. h. (8-5) +370-652-82374; aŭ Jolanta tel. h. (8-5) +370-684-98027

 ICH 2006

2 - 5 . junio
100-jara Jubileo de Germana Esperanto-Asocio, 83-a Germana Esperanto-Kongreso Braunschweig/Brunsviko. Inf: Christian Darbellay, Kaiserstr. 39 DE-24143 Kiel, Tel. +49-(0)431-737788, Esperanto-Kiel@web.de

2 - 5. junio
101-a Skota Kongreso de Esperanto, Stirling, Skotlando. Inf: secretary@skotlando.org

3 - 4. junio
50 jaroj de Esperanto en Zajeĉaro, Serbio-Montenegro. Inf: Esperanto-organizaĵo, Zajećar, ul. Generala Gambete 82, P.K. 83. Serbio kaj Montengro. Tel: Voja Kostić +381-(0)19-421174

6 - 9. junio
Postkongresaj E-tagoj (GEA) en Herberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

07 - 11. junio
11-a Radiocamp am Bodensee. Inf: La liberaj radioj el Baden-Württemberg, Germanio. rete: Konrad Gramelspacher

8 - 9. junio
Kunveno de poemoj kaj muziko en Yatugatake Esperanto-Domo, Japanio. Inf: Japana Esperanto-Instituto (JEI), JP-164-0042 Tokyo-to, Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3. Tel +81-3-3203-4581, Fakso: +81-3-3203-4582. Rete: esperanto@jei.or.jp

13 - 21. junio
28-a Ĉebalta Esperantista Printempo en Mielno. Inf: Filio de Pola E-Asocio, pk 30. PL-75016 Koszalin, Pollando aŭ Czesław Baranowski, tel.: +48-503-417825

14-18. junio
2-a Renkontiĝo "Blue floras la genciano" en Gosau/Hallstatt. Inf: E-Junularo de Baden-Virtembergo kaj Aŭstrio. rete: Inge Simon

15 - 17. junio
Intensiva kurso por iĝi pli internaciaj en Yatugatake Esperanto-Domo, Japanio. Inf: Japana Esperanto-Instituto (JEI), JP-164-0042 Tokyo-to, Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3. Tel +81-3-3203-4581, Fakso: +81-3-3203-4582. Rete: esperanto@jei.or.jp

16 - 18. junio
30-a Studadsesio en Herzberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

18. junio
Tradicia Rekontiĝo de Esperantistoj el Ĉeĥio, Pollando kaj Slovakio sur la pinto de la monto Czantoria. Inf: suchanekj@seznam.cz

18. junio
63-a Sud-paraib-vala Esperanto-Renkontiĝo, Penedo; RJ; Brazilo. Informoj: Sylvia Maria Bühler.Tel.: +24-3387-1101

18 - 25. junio
"Velura Sezono", 12-a Internacia Arta Esperanto-Festivalo pri Esperanto-kantoj en Jalta, Ukrainio. Inf.: Jefim Zajdman, UA-98612, Jalta-12, p.k. 74, Ukrainio. Tel: +380-654-231651. Rete: tero@yalta.us

20. junio - 20. julio
Renkontiĝo de la Ĉielarka familio sur la apeninaj montoj de centra Italio. Libera tendumado, komuna kuirado, respekto al la akvofontoj, al artaj kaj metiaj konoj, kantoj kaj muzikoj. Inf: Francesco D'Ingliullo, Casetta dei buoi, IT-66050 Palmoli (Chieti) Italio

22 - 25. junio
FIAB nacia biciklokunveno de Federacio Itala de Amikoj de Biciklo en Lunigiana (itala limlando inter Tuskanio/Ligurio). Esperantistoj havos la eblecon uzi Esperanton. Inf: demandu de (annarosa(ĉe)kri.it)

25. junio - 2. julio
Internaciaj Someraj Kursoj de Esperanto en Lesjöfors. Inf: Esperanto-domo, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio. Tel: +46-(0)590-30909, fakso: +46-(0)590-30359. Rete: egarden@esperanto.se

26 - 30. junio
Postfestivalo de Velura Sezono: turista marŝo tra pitoreska Suda Bordo de Krimeo. Inf.: Jefim Zajdman, UA-98612, Jalta-12, p.k. 74 (Esperanto), Ukrainio. Tel: +380-654-231651. Rete: tero@yalta.us


1. julio
NeVeRe - Neformala Viena Renkontiĝo - inter najbaroj: aŭstroj, hungaroj, ĉehoj, slovakoj - kaj ĉiuj aliaj dezirantoj. Inf: Peter Baláž, Viazná 840/67A, SK-958 04 Partizánske, Slovakio, rete: Petro@ikso.net

 EKOTUR

1 - 8. julio
Ekoturisma Seminario (EKOTUR 2006) en Dobřichovice apud Prago. Inf: KAVA-PECH, Anglická 878, CZ-252 29 Dobřichovice, Ĉehio. rete: info@kava-pech.cz

1 - 14. julio
Pivniĉnaj Esperanto-Tagoj. Inf: EFE - Zbigniew WARMUZ, ul. Bajeczna 1-104, PL-31-566 Kraków Pollando. Tel: +48-12-4141256, rete: z.warmuz@chello.pl

2 - 9. julio
Internacia Somera Lernejo en Armenio. Inf: Karine Arakeljan, AM-375010 Erevan, str.Khandjian, 33, Apt.4. Armenio. Tel.: +374-10-523426, rete: karinko_arm@yahoo.com

2 - 15. julio
Somera Esperanto-Tendaro, 1-a etapo en Lančov, Ĉehio. Inf: Pavel Sittauer, Hartmanova 1128, CZ-674 01 Třebič, Ĉehio. Rete: esperanto.trebic@volny.cz

3 - 7. julio
Esperanto-kursoj (elementaj kaj progresantaj) en la Popola Instituto de Valamo, Heinävesi, Finnlando Inf: Tiina Oittinen, sekretario de EAF, Puutarhakatu 26 A 11, FI-20100 Turku, Finnlando, rete: eafsekretario@esperanto.fi

3 - 21. julio
37-a Nord-Amerika Somera Kursaro, NASK en Brattleboro, Vermont, Usono. Inf: Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 98512, Usono, tel: +1-(360)7544563. rete: Ellen Eddy

4 - 8. julio
42-a Baltlandaj Esperanto Tagoj en Kuressaare, Estonio. Inf.: Estona Asocio de Esperantistoj, tel. +372-6035272; rete esperant@hot.ee

4 - 8. julio
Staĝo en Kvinpetalo. Praktikado de E-o kun Liliane Bon en Bouresse, Francio. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86410 Buoresse, Francio. Tel/fakso: +33 (0)5 49 42 80 74. Rete: informoj@kvinpetalo.org

4 - 8. julio
Lernu kaj ĝuu en la Popola Instituto de Valamo en Finnlando. Inf: Tiina Oittinen, Puutarhakatu 26 A 11, FI-20100 Turku, Finnlando. Tel: +02-2305319, rete: aefsekretario@esperanto.fi aŭ Carola Antskog, Dragfjärdsvägen 89, FI-25700 Kimito, Finnlando, rete cantskog@kolumbus.fi.

8. julio
Festivalo pri fiŝista supo en Baja, Hungario. Inf: bajai@eposta.hu

8 - 10. julio
EtoSoen Groningen, Nederlando. Inf: finjo

8 - 15. julio
59-a Kongreso de IKUE, Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista en Velehrad, Ĉehio. Inf: rete: gazeto@internacia-gazeto.com

8 - 15. julio
Staĝo en Grezijono. Inf: Kastelo Grezijono, FR-49150 Baugé, Francio. Tel.: +33(02)2 89 10 34, rete: kastelo@gresillon.org

11 - 15. julio
Staĝo en Kvinpetalo. "Altaj Studoj" kun J. Dumoulin kaj M. Duc Goninaz. Inf: Kvinpetalo, Rue de Lavoir, FR-86410 Buoresse, Francio. Tel/fakso: +33 (0)5 49 42 80 74. Rete: informoj@kvinpetalo.org

15 - 19. julio
41-a Brazila Kongreso de Esperanto en Campinas SP, Brazilo, kun solenaĵoj okaze de la 100-jariĝo de la unuaj E.kluboj en Brazilo kaj simpozio pri lokaj E-grupoj. Inf: Centra Oficejo de Brazila Esperanto-Ligo, Caixa Postal 1097, Campinas-SP, BR-13012-970, Brazilo. 41bke@esperanto.cc

15 - 21. julio
Internacia Esperanto-Konferenco de OSIEK en Timişoara, Rumanio. Temo: Kio estas oriento? Inf: Maria Butan, Aleea Ripensia 34/3, RO-300585 Timişoara, Rumanio aŭ Erich Laubacher, 1 rue Bougainville, FR-78180 Montigny-le-Bretoneux, Francio. butan_osiek@yahoo.com. Tel.: +40-256-464193, fakso: +40-256-200296

15 - 22. julio
Staĝo en Grezijono. Inf: Kastelo Grezijono, FR-49150 Baugé, Francio. Tel.: +33(02)2 89 10 34, rete: kastelo@gresillon.org

15 - 29. julio
28-a Renkontiĝo de Esperantaj Familioj (REF) en Pilský Mlýn, Ĉehio. Inf: Vladimír kaj Pavla Dvořák, Gregorova 2563, CZ-397 01 Písek, Ĉehio. Poŝtelefonoj: +420-774-999091 (Vlada), +420-774-942424 (Pavla), rete: vl.dv@centrum.cz

16 - 29. julio
Somera Esperanto-Tendaro, 2-a etapo en Lančov, Ĉehio. Inf: Pavel Sittauer, Hartmanova 1128, CZ-674 01 Třebič, Ĉehio. Rete: esperanto.trebic@volny.cz

18 - 21. julio
Staĝo en Kvinpetalo. Renkontiĝo ĉirkaŭ La Kancerkliniko kun Ĵak LePuil. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86410 Buoresse, Francio. Tel/fakso: +33 (0)5 49 42 80 74. Rete: informoj@kvinpetalo.org

20 - 27. julio
NE OKAZOS! Internacia Familia Renkontiĝo kun la temo "Kuirarto" en Kijevo, Ukrainio. Vi estas atendata en ĉefurbo de Ukrainio kaj ankaux Vi montru bongustaĵojn de via popolo al aliaj esperantistoj! Inf: pk 91, UA-04201 Kijev, Ukrainio. Telefono +380-44-4320743, rete: Mikaelo Lineckij

21 - 24. julio
54-a ELNA-Kongreso, Novjorko, Usono. Inf: Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, P.O.Box 1129, El Cerrito CA 94530, Usono. Rete: elna@esperanto_usa.org

21 -25. julio
65-a Hispana Kongreso de Esperanto en El Puig, Valencio. Inf: Hispana E-Federacio; Rodriguez San Pedro, 13, 3°, ES-28015 Madrid, Hispanio. Rete: augusto2931@hotmail.com

21-30. julio
Naturista Esperantista Somera Tendaro, NESTo, cxe Nord-okcidenta bordo de Krimeo. Inf: bo@rusma.ru

22 - 26. julio
Eŭropa Medicina Esperanto-Kongreso, EMEK. Inf: s-ino Katalin Faragó, pk. 89, HU-6801 Hódmezővásárhely, Hungario. Telefono: +36-30-3564202, rete: esp-med@vasarhely.hu

22 - 27. julio
NE OKAZOS! 4-a Balta Esperanto-Forumo en Bjalistoko. Inf: Bjalistoka Esperanto-Societo, Elżbieta Karczewska, ul. Waszyngtona 14 B m 119, PL 15-269 Białystok, Pollando. Rete: elakarczewska@interia.pl

22 - 29. julio
Staĝo en Grezijono. Inf: Kastelo Grezijono, FR-49150 Baugé, Francio. Tel.: +33(02)2 89 10 34, rete: kastelo@gresillon.org

 Bonvenon al la jubilea kunveno de ISAE!

23 - 28. julio
Scienca Konferenco okaze de centjariĝo de ISAE en Tavoleto, Italio. Inf: D-ro R. Sachs, Vor dem Brückentor 3, DE-37269 Eschwege, Germanio

25 - 29 julio
39-a ILEI konferenco kun la ĉeftemo: "Lingvaj rajtoj, lingvolernado kaj edukado por ĉiuj" en Parma, Italio. Inf: Aida Čižikaitė Zamenhofo 5, LT-44287 Kaunas, Litovio. Tel: +370-37-208503, movtel: +370-616-15991 rete: Aida Čižikaitė

25 - 29. julio
Staĝo en Kvinpetalo. Folkloraj dancoj kun Mari-Elen Desert en Bouresse, Francio. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86410 Buoresse, Francio. Tel/fakso: +33 (0)5 49 42 80 74. Rete: informoj@kvinpetalo.org

27. julio - 7. aŭgusto
Grupa vojaĝo al 91-a UK, Universala Kongreso de Esperanto, Florenco. Itinero: PL - AU - IT - VA - AU - DE - PL. Inf: Internacia Klubo "Esperantotur", str. M. Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando. Tel/Fax +48-52-3461151, rete: info@esperanto-turismo.com

28. julio
Studo-tago honore al Bruno Migliorini en Università di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, Piazza Brunnelleschi, 3-4, IT-50121 Florenco. Temo: Vojoj de interlingvistiko: de Bruno Migliorini al la nuna tempo. Inf: Renato Corsetti, Via del Csatello, IT-00036 Palestrina, Italio

29. julio - 5. aŭgusto
91-a Universala Kongreso de Esperanto, UK 2006 en Firenze. Inf: Itala Esperanto-Federacio, rete: fei@esperanto.it

29. julio - 5. aŭgusto
37-a Internacia Infana Kongreseto, IIK 2006 en Prato, Italio. Inf: Bert Schumann, 9 rue Couradin, FR-35510 Cesson-Sévigné, Francio, tel: +33-299836986, rete: bert.schumann@free.fr aŭ Leonardo Pampaloni, via Cironi 15, 59100 Prato tel: + 39-0574 604100 rete: pampal@freemail.it

29. julio - 5. aŭgusto
72-a IKBE (Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj) en Florenco, Italio. Inf: Daniela Bottegoni, via Rismondo 1, IT-60123 Ancona, Italio). Tel.: +39-07131602, rete: aldograssini1@tin.it

29. julio - aŭgusto
39-a ILEI-Konferenco en Parma, Italujo. Temo: "Lingvaj rajtoj, lingvolernado kaj edukado por ĉiuj" Inf: LKK de la 91-a UK, ĉe Itala Esperanto-Federacio, Via Villoresi, 38 IT-20143 Milano, Italujo. Rete: uk2006.informoj@esperanto.it

29. julio - 5. aŭgusto
Staĝo en Grezijono Francio kun Tatjana Loskutova, Jean-Luc Kristos kaj Jean-Luc Tortel. Inf: Kastelo Grezijono, FR-49150 Baugé, Francio. Tel.: +33(02)2 89 10 34, rete: kastelo@gresillon.org

29. julio
11. aŭgusto
4-a SOMERE en Jünkerath, Eifel, Germanio. Inf: EsperantoLand e. V. Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2.HH, 3.St. DE-10551 Berlin, Germanio,. Rete: somere4@EsperantoLand.org, tel.: +49-30-685 58 31 (en Germanio 030-685 58 31), telekopiilo: +49-30-68 05 70 11 (en Germanio 030-68 05 70 11)

30. julio - 12. aŭgusto
Somera Esperanto-Tendaro, 3-a etapo en Lančov, Ĉehio. Inf: Pavel Sittauer, Hartmanova 1128, CZ-674 01 Třebič, Ĉehio. Rete: esperanto.trebic@volny.cz


1 - 14. aŭgusto
Ekspedicio "Dnestro" en Ukrainio. Inf: Junulara E-klubo Verdaĵo, Tatjana Viktorovna, Primorskij bulvar n-ro 1, Dvorec Molodjoži, Odessa, Ukrainio. Tel.: +38-0482-233831. Rete: verda99@mail.ru

1 - 14. aŭgusto
Internacia arbara lernejo en Herzberg. Junulara renkontiĝo kun intensa lingvokurso. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

2 - 6. aŭgusto
MIRO - Mezsomera Internacia Renkontiĝo en Lovran, Kroatio. Inf: Kroata Esperanto-Junulara Asocio, Kneza Mislava 11, HR-10000 Zagreb, Kroatio

3 - 11. aŭgusto
Staĝo en Kvinpetalo. Muziko/lingvo: praktikado de unu per la alia. Realigo de KD kun Ansofi Markov, Lino Markov kaj Stephanie Pladeck en Bouresse, Francio. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86410 Buoresse, Francio. Tel/fakso: +33 (0)5 49 42 80 74. Rete: informoj@kvinpetalo.org

5 - 12. aŭgusto
Staĝo en Grezijono Francio kun Abdurahman Junusov, Grazina Opulskiené kaj Przemek Grzybowski. Inf: Kastelo Grezijono, FR-49150 Baugé, Francio. Tel.: +33(02)2 89 10 34, rete: kastelo@gresillon.org

6 - 12. aŭgusto
"Inter Karsto kaj Maro" 1-a Internacia somera renkontiĝo en Triesto, Italio. Inf: Edvige Ackermann

6 - 13. aŭgusto
62-a Internacia Junulara Kongreso (IJK 2006) en Sarajevo, Bosnio-Hercegovino. Inf: rete: hara@ikso.net

6 - 13. aŭgusto
"Multaj ideoj por Esperanto-agado" kaj kursoj (viaj ŝatbesoj bonvenaj) en Rabka (inter Kraków kaj Zakopane), Pollando. Inf.: Internacia Centro de la Kulturoj en Krakovo- Ĉajovice: MCKultur.ICK@gmail.com

8. aŭgusto
Somera banado je la 11-a matene en SE-296 02 Yngsjö Havsbad ĉe Århus en Svedujo, ĉe la strando, serĉu la esperantistan flagon kaj sekvu la vojon "Havsbadsvägen". Se vi venos, ni ĝojos pro la mallonga avizo: esperanto(ĉe)gedankenpolizei.org

11 - 13. aŭgusto
Renkontiĝo de Eks-tendaranoj en Lanĉov. Inf:podhradska@volny.cz

11 - 14. aŭgusto
Zaozhuang-a Internacia Festivalo de Esperanto en Zaozhaung.Ĉinio Inf. semio

12- 13. aŭgusto
Somera Esperanto-Tendaro, Renkontiĝo de eksaj tendaranoj en Lančov, Ĉehio. Inf: Pavel Sittauer, Hartmanova 1128, CZ-674 01 Třebič, Ĉehio. Rete: esperanto.trebic@volny.cz

12 - 18. aŭgusto
Somera Festivalo en Barlaston, Britio. Inf: Esperanto House, Station Road Barlaston Stoke on Trent ST12 9DE, Britio. Tel: +44-(0)845-2301887, rete: eab@esperanto-gb.org

12 - 18. aŭgusto
10-aj Pluezekaj Renkontiĝoj en Montrfort sur Meux. Inf: J.P. Ducloyer, 7 rue de la Fée Viviane, FR-35160 Montfort-sur-Meux, Francio. Rete: jeanpierre-ducloyer@club-internet.fr, tel.: +33-0299097192

12 - 19. aŭgusto
56-a Kongreso de Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) en la vilaĝo Strážné (la montaro Karkonoŝo, nord-orienta Bohemio, proksime al urbeto Vrchlabí) en Ĉehio. Inf: Pavel Polnický, Na Vinici 110/10, CZ-29001 Poděbrady, Ĉehio. Rete: cea.polnicky@quick.cz

12 - 19. aŭgusto
Staĝo en Grezijono Francio kun Abdurahman Junusov, Grazina Opulskiené, François Simonnet kaj Yasuo Hori. Inf: Kastelo Grezijono, FR-49150 Baugé, Francio. Tel.: +33(02)2 89 10 34, rete: kastelo@gresillon.org

12 - 19. aŭgusto
Rusiaj Esperanto-Tagoj apud Volĵskij (Volgograda regiono) ĉe rivero Ahtuba. Inf: p/k 57. RU-105318 Moskvo, Rusio, rete: informado@reu.ru

 Internacia Junulara Semajno

13 - 20. aŭgusto
Internacia Junulara Semajno, IJS en Makó, Hungario. Inf: Hungara Esperanto-Junularo, Pf. 87. HU-1675 Budapest, Hungario. ijs@ijs.hu -- Senpaga/duonpaga partopreno por 2 personoj pere de Premio Melinda

13 - 20. aŭgusto
"Ideoj por junulara E-agado" kaj kursoj (viaj ŝatbesoj bonvenaj) en Rabka (inter Kraków kaj Zakopane), Pollando. Inf.: Internacia Centro de la Kulturoj en Krakovo- Ĉajovice: MCKultur.ICK@gmail.com

15 - 19. aŭgusto
Staĝo en Kvinpetalo. Inicado al tradukarto kun Suzanne Bourot kaj Srge Sire en Bouresse, Francio. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86410 Buoresse, Francio. Tel/fakso: +33 (0)5 49 42 80 74. Rete: informoj@kvinpetalo.org

16 - 26. aŭgusto
Internacia Esperanto Feriado en Kudowa Zdrój en Pollando. Inf: Silezia Esperanto-Asocio, ul. Dubois 3/1, PL-50-208 Wrocław, Pollando. Rete: vroclavo@poczta.onet.pl

17 - 20. aŭgusto
"Esperanto-Renkontiĝo en Hungario", en urbo Makó. Inf: Hungara Esperanto-Asocio, Pf. 87. HU-1675 Budapest, Hungario. hea.oficejo@eszperanto.hu

18 - 21. aŭgusto
25-a Komuna Seminario inter gejunuloj de Ĉinio, Japanio kaj Koreio Loko: Lianhe-Universitato de Pekino ( 97 ). Ĉefa temo: Harmonia Azio. Inf: Simone

19. aŭgusto
Internacia Esperanta Tablotenis-Konkurso - en Hódmezővásárhely, Hungario. Inf: Medicinista E-Grupo, s-ino Katalin Faragó, pk. 89, HU-6801 Hódmezővásárhely, Hungario. Telefono: +36-62-221924 (loĝejo), +36-30-3564202 (poŝtelefono), rete: esp-med@vasarhely.hu

19 - 26. aŭgusto
79-a SAT Kongreso en Boegrad. Inf: Terezija Kapista, Studentska 39/23, SCG-11070-27 Novi Beograd, Serbio-Montenegro. rete: Jakvo Schram

19 - 26. aŭgusto
Internacia Semajno de Esperanto en Sète apud Montpellier, suda Francio, Plurnivelaj kursoj, 100 m de mediteranea plaĝo. Distraj vesperoj kaj ekskursoj. Esperanto, kulturo kaj Progreso, 5, rue du Dr. Roux, FR-34090 Montpellier, Francio. Tel/fakso: +33(0)467541543

19 - 26. aŭgusto
La 46-a Okcidenta Somera Esperantista Junulara Tendaro apud Volĵskij (Volgograda regiono) ĉe rivero Ahtuba. Inf: p/k 57. RU-105318 Moskvo, Rusio, rete: informado@reu.ru

20 - 27. aŭgusto
FESTO 2006 en la kastelo Grezijono, Francio. Inf: kontakto: cyrille@esperanto-jeunes.org

20 - 27. aŭgusto
"Ideoj por Esperanto-agado" kaj kursoj (viaj ŝatbesoj bonvenaj) en Rabka (inter Kraków kaj Zakopane), Pollando. Inf.: Internacia Centro de la Kulturoj en Krakovo- Ĉajovice: MCKultur.ICK@gmail.com

20 - 28. aŭgusto
15-a MELA (MEmzorga LAg-umado) en Délegyháza, Hungario. Libere sen aŭ kun vestaĵoj ripozi, akvo- aŭ ŝlimbani. Inf: (poŝtelefonoj) Laca +36-30-2097864, Andi (antaŭ 13.8.2005 nur SMS-mesaĝetojn): +36-30-2752068. Inf: rete: DL8oap(ĉe)gmx.net

27. aŭgusto - 3. septembro
SUS 29 de Akademio Internacia de la Sciencoj en Komárno, Slovakio. Inf: Reinhard Fössmeier, Rahel-Straus-Weg 19, DE-81673 München, Germanio


5 - 9. septembro
Staĝo en Kvinpetalo. Didaktika ekspluatado de materialo ĉe TTT-ejo kaj piedmigrado kun Claude Gacond, Thérèse Pinet kaj Monique Dussenty en Bouresse, Francio. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86410 Buoresse, Francio. Tel/fakso: +33 (0)5 49 42 80 74. Rete: informoj@kvinpetalo.org

7 - 10. septembro
BARO (Berlina Arbara Renkontiĝo) en Bad Münder inter Hannover kaj Hameln, Germanio. Por homoj kiuj estas aŭ sentas sin junaj. En la arbaro, tial ideala por familioj kun etaj infanoj. Inf.: Andi Münchow, Oberstraße 15, DE-30167 Hannover, Germanio. Rete: DL8oap(ĉe)gmx.net

9 -10. septembro
EMAKARO (Esperanta MAlgrand-Karpata RenkontiĝO) en Devín, Slovakio. Inf: Alica +421-2-43291604, Manjo: +421-2-64283376

10. septembro
5-a Spirita Esperanta Renkontiĝo, en la "Spirita Domo Léon Denis" (Strato Abílio dos Santos, 137; kvartalo Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, Brazilo). Temo: "La misio de Esperanto en la tria jarmilo"

12 - 16. septembro
Turisma Esperanto Aŭtuno, SEE-Hotel Negast bei Stralsund. Info: info@esperanto-nb.de

17. septembro
9-a Esperanta Renkontiĝo de Taguatinga. Temo: Esperanto en Brazilo. Inf: tek.esperanto@ig.com.br

(20) - 21 - 24 - (25) septembro
26-a NOREK, Nord-Okcident-Regiona Esperanto-Konferenco kaj festo pro la centjara jubileo de Seatla Esperanto-Societo en University Inn en Seatlo, Usono. Inf: NOREK p/a Biblioteko Culbert, 117 East Louisa Street #286, Seattle, WA 98102

21 - 24. septembro
17-a MKR (MontKabana Renkontiĝo) por esperantoparolataj naturemuloj kaj montmigrantoj en montkabano Dom pod Storžičem en norda Slovenio, en montaro Kamniške Alpe. Inf: rete: ĉe Vanja Radovanovič

22 - 24. septembro
11-a Konferenco de Ĉeha Esperanto-Asocio en la sudbohemia urbo České Budéjovice. Inf: jirka.tomecek@post.cz

22 - 24. septembro
Esperanto-Semajnfino en la "Bildungszentrum Sorpesee" en Sundern-Langscheid (Sauerland, Germanio) apud la bela Sorpe-lago. Kursoj je tri niveloj kaj vespera distra programo. Inf: Bernd Schönberner, Tel.: +49-(0)291-82552

23 - 29. septembro
31-a Internacia Forumo pri Turismo, Edukado kaj Kulturo en Bydgoszcz (Pollando) kun seminario por studentoj de Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo en Azio 2006/2007 i.a. Inf: Internacia Studumo pri Turismo Kaj Kulturo Klerigejo de la Internacia Akademio de la Sciencoj, Str. M. Skłodowskiej-Curie 10, PL 85-094 Bydgoszcz,Pollando, tel./Fax: +48-52-3461151, e-mail: stud@esperanto-turismo.com, Pollando

23. septembro - 2007. 1. junio
Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo en Azio - Pollando - Singapuro - Malajzio - Tajlando - Mianmaro - Kamboĝo - Vjetnamio - Ĉinio - Mongolio - Pollando. Inf: Internacia Studumo pri Turismo Kaj Kulturo Klerigejo de la Internacia Akademio de la Sciencoj, Str. M. Skłodowskiej-Curie 10, PL 85-094 Bydgoszcz,Pollando, tel./Fax: +48-52-3461151, e-mail: stud@esperanto-turismo.com, Pollando

24 - 26. septembro
1-a Niĝeria Esperanto-Kongreso en historia urbo Badagry. Eksterlandanoj aparte bonvenaj. Inf: EFEN Esperanto Federacio de Niĝerio, rete: Prince Henry OguinyeLanda Kongresa Komisiono (LKK)

24. septembro - 1. oktobro
14-a Internacia Esperanto Semajno de la Kulturo kaj Turismo en La Pineda (Tarragona) Katalunio Hispanio. Prelegoj. Ekskursoj kaj agrabla kunvivado. Inf: Luis Serrano Pérez, Apartad 423, ES-08200 Sabadell (Barcelona), Hispanio. Tel.: +34-93727 50 21, rete: luis_serrano@mixmail.com

26. septembro
5-a Spirita Esperanta Renkontiĝo, en la "Spirita Domo Léon Denis" (Strato Abílio dos Santos, 137; kvartalo Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, Brazilo). Temo: "La misio de Esperanto en la tria jarmilo". Inf: esperantogrupollz@yahoo.com.br

29. septembro - 1. oktobro
XXII Artaj Konfrontoj en Esperanto "ARKONES" en Poznań, Pollando. Inf.Pawel Janowczyk tel.+48(61)875-58-79, +48-602-283-242, rete: janowczykpawel@poczta.onet.pl aŭ Tobiasz Kazmierski tel. +48-509-400-317, rete: beyonder83@o2.pl

29. septembro - 1. oktobro
18-a Internacia Kultura Festivalo (IKFD) en Ústí nad Labem, Ĉehio omaĝe al la 100-jara datreveno de la naskiĝoj Jiří Kořínek kaj TomᚠPumpr. Inf: Miroslav Smyčka, Dlouhá 20, CZ-370 11 Česke Budejovice, Ĉehio. Rete: vlastimil.novobilsky@altas.czkriz@kr-ustecky.cz

29. septembro - 3. oktobro
2-aj Tutlandaj Pedagogiaj Tagoj, TORPEDo, en Herzberg.Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

29. septembro - 3. oktobro
6-a KoKoLoRES - Semajnfina renkontiĝo por ludemuloj en Herne, Germanio. Samtempe okazos kurso por komencantoj. Inf: Petra Dückershoff aŭ kokolores@esperantoland.de

30. septembro - 1. oktobro
Studrondo de la Esperanto Asocio de Skotlando en Dunblane je "Jaro de Maxwell", celebranta la vivon kaj kontribuojn de la mondfama skota sciencisto James Clerk Maxwell, kiu naksiĝis la 13-an de junio
antaŭ 175 jaroj

30. septembro - 9.oktobro
Internacia Simpozio pri Esperanto-Turismo en Vankuvero, Kanado. Inf:


1 - 8. oktobro
Esperanto-grupeto ene de renkontiĝo en kristana komunejo de Taizé. Pri Taizé ĝenerale. Inf: Por kolektiĝo de esperantistoj: Reinhard Pflüger, Deutschherrnufer 45, DE-60594 Frankfurt, Germanio, rete: reinhard.pflueger[ĉe]esperanto.de

 Internacia Paroliga Semajno

2 - 8. oktobro
Internacia Paroliga Semajno (InPaSem) en Dobřichovice, Ĉehio. Inf: KAVA-PECH, Anglická 878, CZ-252 29 Dobřichovice, Ĉehio. rete: info@kava-pech.cz

6 - 8. oktobro
Internacia ekzamenoj de UEA/ILEI en Dobřichovice, Ĉehio. Inf: KAVA-PECH, Anglická 878, CZ-252 29 Dobřichovice, Ĉehio. rete: info@kava-pech.cz

6 - 8. oktobro
GEFA-kongreso Jarĉefkunveno de Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

7. oktobro
Ĉe-Danuba renkontiĝo memore al Ernesto Geleta en Štúrovo/Esztergom. Renkontiĝo sur la Ponto de Mária Valéria ĉirkaŭ la 10-a horo. Inf: kontaktoj: Alica +421-2-43291604, Manjo: +421-2-64283376, retpoŝte: martin.minich(ĉe)fphil.uniba.sk

7 - 8 oktobro
Seminario pri informado, instruado kaj utiligado de Esperanto de Sveda Esperanto-Instituto en Karlskoga Popola Altlernejo. Inf: Lars Forsman, tel. +46 586 54811. Rete: Larsespo@yahoo.se

7 - 8. oktobro
Renkontiĝo de AEU (Andaluzia Esperanto Unuiĝo) en Arundo (Ronda) Hispanio. La temo estos: Esperanto en Andaluzio. Inf. Angel Arquillos aarquillos@lycos.es

7 - 9. oktobro
13-a ARE - Aŭtuna Rekontiĝo de esperanto kun varia programo por junuloj, familioj, aliuloj... en belega loko, bonega etoso en Amerika Esperantio: Sylver Bay, Lake George, NY, Usono

8. oktobro
3-a Rata Rendevuo en Bad Pyrmont: vizito de la urbo, de la kuracparko, de la haladza kaverno, ktp., prelego pri la UK en Florenco. Inf.: Esperanto-grupo Hameln, rete: hameln@esperanto.de

9 - 15. oktobro
GEFA-Kultursemajno en Herzberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

12-14.oktobro
8-a Gaŭĉa Esperanto-Renkontiĝo de Gaŭĉa E-Asocio. Temo: "Informado: Pli da efiko je malpli da kosto". Ĉe Instituto Estadual Dom Diogo de Souza: Rua Adão Baino, 206; Cristo Redentor; Porto Alegre; RS; Brazilo. Inf. tel.: +55-51-32283198 (ptm-e)

13 - 15. oktobro
1-a Brazilia Renkontiĝo de Esperantistaj Spiritistoj. Ribeirão Preto. Inf: sauen@netsite.com.br

14 - 15. oktobro
38-a Korea Kongreso de Esperanto en la urbo Pohang, Koreio. Inf: esperant@unitel.co.kr

15. oktobro
Trilanda Renkontiĝo en Kelmis. Rememoriga renkontiĝo 100 jarojn post lanĉo de la projekto "Sendependa Esperanto-ŝtato Moresnet"

16 - 22. oktobro
Semajna Lingva Seminario en Skokovy, Ĉehio. Inf: drahotovaesperanto@seznam.cz

21. oktobro
XVIII-a Internacia Esperanto-Tablotenis-konkurso en Hódmezővásárhely, Petőfi u.10-12. Kollégium felőli bejárat. Inf: Faragó Katalin 06-30-356-4202, rete: farago.kata@espmed.hu

22. oktobro
13-a Esperantista Renkontiĝo de Granda Rio. Temo: Cent jaroj de Esperanto en Niterói. Centro Lassalista de Estudos; Rua Dr. Paŭlo César, 217; Icaraí; Niterói-RJ; Brazilo. Inf.: Tel. 21-2187-7500

22 - 29. oktobro
Kijiva Esperanto-Semajno. Inf: p/k 35, Kijiv-133, UA-01133, Ukrainio; tel.h. +380-044-2851701, tel. m.+380-80974403172; rete: volodimir_h@yahoo.com

26 - 27. oktobro
11-a Lingva Festivalo en urbo Ĉeboksari, Ĉuvaŝio. Inf: d-ro hab. A. Melnikov

26 - 30. oktobro
Staĝo en Kvinpetalo. Inicado kaj praktikado de la lingvo kun Manette Bernardin, Suzanne Bourot kaj Serge Sire en Bouresse, Francio. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86410 Buoresse, Francio. Tel/fakso: +33 (0)5 49 42 80 74. Rete: informoj@kvinpetalo.org

27 - 29. oktobro
Tagoj de Internacia Lingvo Esperanto (TILE-2) en Soĉi, Rusio. Inf: Esperanto-klubo Laro, RU-354000 Soĉi, abonkesto 913. Rusio. Rete: laro@sochi.ru, tel.: Vladimir Bespalov: hejma: ++8622/62-13-47, portebla: 8.918.101.55.90

28 - 29. oktobro
Intensa Esperanto-staĝo en Atlantika Luaro, en Nort sur Erdre apud Nanto. Inf: Ferdi Vince: +33-(0)2 40 70 46 74, rete: fjvi@free.fr

28 - 29. oktobro
23-aj Landaj Pedagogiaj Tagoj de ILEI-HU kaj Metodika Seminario de "edukado.net". en Gimnazio Berzsenyi Dániel, HU-1133 Budapest, Kárpát u. 49-53. Inf: Kovács Márta, HU-1221 Budapest, Ady E. u 23-25/C. Tel. +36-1-226-36-02 Poŝtel. +36-20-3446700

28. oktobro - 3. novembro
TEJO-Seminario "Komuniki lingvajn rajtojn en integriĝanta Eŭropo" en Bruselo, Belgio


2 - 5. novembro
Esperanta Seminario: "Pollando-la patrujo de Ludoviko Zamenhof. Tra la spuroj de la pola emigracio en Wanda" en Wanda (Argentinio). Inf: Inés Machota inespol@gazeta.pl

3 - 5. novembro
Studsemajnfino en Hoek van Holland ĉe la Norda Maro, por ĉiu aĝo kaj nivelo. Inf: Esperanto Nederland rete: studieweekeinde@wanadoo.nl

4 - 6. novembro
Kolombia Kongreso de Esperanto ĉe la altprestiĝa Universitato UTP (Universidad Tecnologica de Pereira, Perejra Teknologia Universitato)

4 - 10. novembro
Trejnseminario de TEJO pri "Lingvoj en interreto", en Brno, organizas Ĉeĥa Esperanto-Junularo kunlabore kun Esperanto@Interreto (E@I)

 Konferenco pri apliko de E-o en Scienco kaj Tekniko

10 - 12. novembro
Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko, KAEST-2004 en Dobřichovice (je ĉ. 20 km-oj apud Prago. Temoj: Lingvo kaj interreto - studoj el diversaj fakoj. Inf: KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-252 29 Dobřichovice, Ĉehio. Tel.: +420-257-712201; fakso: +420-257-712126. Rete: info@kava-pech.cz

18 - 20. novembro
la 18-a Nordfrancia Eŭropa Esperanto-Rendevuo, en Morbecque-le-Parc, Francio. Inf.: S-ino VALET France: rf.valet@wanadoo.fr

24 - 26. novembro
Sub_18 renkontiĝo en Frankfurt. Speciala renkontiĝo por junuloj sub 20 jaroj. Inf.: sub18@esperanto.de

24 - 26. novembro
Studsemajnfino en Bornerbroek apud Almelo kaj Germanio, por ĉio aĝo kaj nivelo. Inf: Esperanto Nederland

25. novembro
Malferma Tago, Centra Oficejo de UEA, Roterdamo. Inf: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +3110-4361044, fakso: +3110-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

26. novembro
19-a Esperantista Renkontiĝo de Okcidenta Regiono en Rio-de-Ĵanejro, Brazilo. Temo: Gandhi, la bonfara. Escola Municipal Henrique Magalhaes, Rua da Fábrica, 235; Bangu; Rio-RJ. Inf.: ekor.esperanto@oi.com.br

26 novembro
66-a Sudparaib-vala Esperanto-Renkontiĝo. Loko: Instituto Educacional de Porto Real. Av. Dom Pedro II, 845; Centro; Porto Real-RJ; Brazilo. Inf.: Tel.: 24-3353-1035 (Pettinati)

30. novembro
Senvualigo de memortabulo de inĝ. Milan Zvara je la 14,30 horo en la "Parko de Milan Zvara" apud Istrobanka ĉe rivero Poprad en Poprad, Slovakio


1 - 2. decembro
Esperanto-Budo dum la Kristnaska Bazaro -Abio de Espero en Wintzenheim-apud COLMAR (Alzaco-Francio). Inf: Michelbasso@aol.com

8 - 10. decembro
31-a Studadsesio en Herzberg. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

8 -10. decembro
18-a Kultura Festivalo en Ústí nad Labem, honore al la 100-a naskiĝdatreveno de J. Kořínek kaj D-ro T. Pumpr. Inf: Miroslav Smyčka, Dlouhá 20, CZ-370 11 České Budějovice, Ĉehio. m.smycka@seznam.czvlastimil.novobilsky@atlas.czkriz@kr-ustecky.cz

8 - 10. decembro
33-a Kataluna Kongreso de Esperanto en urbo Amposta. Inf: kea@esperanto.cat

8 - 10. decembro
VII Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj en Bjalistoko, Pollando. Inf: Bjalistoka E-Societo, PL-15-282 Bialystok, Piekna 3, pk. 67, Pollando aŭ rete elakarczewska@interia.pl

9 - 12. decembro
Ĉeha/Saksa Tago. Inf: Miroslav Smyčka, Dlouhá 20, CZ-370 11 České Budějovice, Ĉehio. Rete: vlastimil.novobilsky@altas.czkriz@kr-ustecky.cz

10 - 17. decembro
Zamenhofaj Tagoj en Bydgoszcz. Inf: Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo kaj Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo (AKB) en Bydgoszcz (Pollando) ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, 85-094 Bydgoszcz, Pollando, rete: stud@esperanto-turismo.com tel./fax: +48-52-3461151

14 - 15. decembro
Zamenhofaj tagoj apud monumento de Zamenhof en Odessa. Inf: Junulara E-klubo Verdaĵo, Tatjana Viktorovna, Primorskij bulvar n-ro 1, Dvorec Molodjoži, Odessa, Ukrainio. Tel.: +38-0482-233831. Rete: verda99@mail.ru

15-16. decembro
29-a jara Kongreso de Pakistana Esperanto-Asocio en Multan. Inf: Pakistana Esperanto-Asocio, CO: Esperanto Markaz, Chowk Shahidan, Multan, Pakistano. Rete: Ĝen. Sekretario Jawaid Eahsan

15 - 17. decembro
Afrika Esperanto-Kongreso en Badagry, Niĝerio. Inf: EFEN Esperanto Federacio de Niĝerio, rete: Prince Henry Oguinye

17. decembro
3-a Forumo de Esperanto en Suda Rio. Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. Rua Bambina, 128; Botafogo; Rio de Janeiro; Brazilo. 09h-13h. Organizanto: Fabiano Henrique. Ĉef-prelegos Elmir dos Santos Lima

17. decembro
Zamenhofa Tago en la sidejo de SAT-Amikaro 134, bd Vincent Auriol, Paris 13a.

23 - 29. decembro
31-a Internacia Forumo pri Turismo - kun 30-a AKB-Sesio/AIS (Akademio Internacia de la Sciencoj). Inf: Internacia Studejo pri Turismo, str. M.Skłodowskiej-Curie 10, 85-094 Bydgoszcz, Polio. tel./fakso: +48-52-3461151 rete: stud@esperanto-turismo.com

26. decembro - 2. januaro
Ago-Semajno, Nowy Sšcz, Pollando. Inf: Irek Bobrzak viavento@poczta.onet.pl

 La plej fama aranĝo por familioj kaj plenkreskuloj

27. decembro - 3. januaro
23-a Internacia Festivalo (aranĝo por familioj kaj plenkreskuloj) en germana Saarbrücken. Kadra temo: "Francio". Fakultativa ekskurso al franca Strasbourg. Inf: Hans-Dieter Platz (HDP), Postfach 1148, DE-34303 Niedenstein, Germanio. Tel/fakso: +49-5624-8007, portebla +49-171-4964558. Rete: HDP@internacia-festivalo.de

27. decembro - 3. januaro
5-a Novjara Renkontiĝo en Trier/Mosel. Inf: EsperantoLand e. V., Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Hh, DE-10551 Berlin, Germanio. Rete: Lu@esperantoland.org, tel: +49-30-685 58 31, telekopiilo: +49-30-68 05 70 11

27. decembro - 3. januaro
50-a Internacia Seminario en Wewelsburg (Vevelsburgo), Germanio. Inf:

 Feliĉan novan Jaron!


- Se vi havas informon pri nelistigita aranĝo - sendu al ni!

- Kondiĉojn pri aldono de emblemo al iu aranĝo vi trovas ĉi tie.

- Se vi volas rigardi mapon de aranĝoj, iru al www.Esperantoland.orgLa kompiladon prizorgas: István Mészáros
ĉe la Esperanto-Centro "Eventoj"

Lasta aktualigo: 2006.12.28.

eszperantó szótar eszperantó tankönyvek eszperantó tanfolyam eszperanto Kulturális Eszperantó Szövetség eventoj STEB Eszperantó rendezvények