Plena kalendaro de Esperanto-aranĝoj, 2009

Kompilita ĉe Esperanto-Centro Eventoj en Budapeŝto.
Se vi parte aŭ plene utiligas tiun ĉi liston, bonvolu nepre mencii la fonton: http://www.eventoj.hu


 Esperanto-Centro Eventoj en Budapest Anonco de nova renkontiĝo      - por tajpado uzu la x-metodon!

Dato: (de ..... ĝis .....):   Nomo de la aranĝo:
Urbo kaj lando de la aranĝo: Retpaĝo de la aranĝo:
Nomo de la organizanto
(por informoj kaj aliĝoj):

Retadreso de organizanto:
Mallonga priskribo: Poŝta adreso de organizanto:
Kiu sendis la informon?
(via nomo, retadreso, kaj ...)

Bonvolu vortumi akurate kaj koncize. Ni tenas la rajton mallongigi, redakti kaj eventuale modifi la anoncojn. Por eventualaj emblemoj vidu aldonajn kondiĉojn.

Kontraŭspama kontrolo: Tajpu la vorton "Eventoj":        


2 - 4. januaro
Poludnica 2009 en Liptovský Mikuláš, Slovakio, 27-a renkontiĝo de E-vojaĝantoj kaj turistoj kunigita kun vintra ascendo al montopinto Poludnica. Inf.: Ján Vajs, SMOPaJ, LEK, Školská 4, SK-031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakio. rete: vajs@pobox.sk

11 - 13. januaro
Interkultura Seminario en Karnatako, Barato. Inf.: ranganayakulu@gmail.com

11 - 25 januaro
Somero por Esperanto en Sidnejo en Internacia Domo, Universitato de Sidnejo, Aŭstralio. Dusemajna intensa kurso - mergu vin en Esperanton! Niaj kursoj estas aranĝitaj por helpi novulojn, malkovri la relativan facilecon de lernado de ĉi tiu internacia lingvo, kaj samtempe mergi sin en ĉi tiun belan lingvon. Inf.: Australian Esperanto Association, S-ro Alan Turvey, 2 Knight Close, Ourimbah, NSW 2258, Aŭstralio. Rete: aesk@esperanto.org.au

16 - 18. januaro
Ni Festivalu en Barlaston. Staĝo ĉefe pri Esperanta teatro, ankaŭ 'Course-You-Can'. Inf.: Esperanto-Asocio de Britio, rete: eab@esperanto-gb.org. Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston Staffordshire, DT12 9DE, Britio. Tel.: +44-(0)1782-372141

31. januaro - 6. februaro
Internacia Lingvistika Kurso en Poznań, Pollando. Inf.: Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo, str.M.Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando, tel./fakso: (+48 052) 3461151, rete: esperanto-turismo@wp.pl, andreo@rubikon.net.pl


1. februaro - 30. junio
Internacia Studejo pri Turismo kaj Kulturo en Bydgoszcz kun aldonaj kursoj de pola lingvo en Universitato de Kazimiro la Granda en Bydgoszcz, Pollando. Inf.: Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo, str.M.Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando, tel./fakso: (+48 052)3461151, rete: esperanto-turismo@wp.pl, andreo@rubikon.net.pl

7. februaro
Talen Festival Leuven Lingva Festivalo en Leuven, Belgio. Inf: info@talenfestival.be

7. februaro
Renkontiĝo omaĝe al centjariĝo de Klubo Esperantista en Prostějov, Ĉehio. Inf.: dundeejarek@seznam.cz

7 - 8. februaro
Vintra Lernejo 2009 en Oosaka, Japanio. Rudimenta, elementa kaj meza klasoj. Inf.: Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj, Sone-higasi 1-11-46-204, Toyonaka-si, Japanio 561-0802 . Rete: esperanto@u01.gate01.com

16 - 23. februaro
Vintra Internacia Esperanto-Skisemajno ĉe Vitoŝa montaro kaj Seminario por Esperanto-aktivuloj en Sofio, Bulgario. Inf.: Lasto Nikov UPIEK, BG-1000 Sofio, pk. 497. rete: lasto@mail.bg aŭj lastonikov@yahoo.co.uk

20. februaro
Ĝeneralaj Asembleoj de Senlime kaj EGV en Select, Lütticherstr. 264, BE-Kelmis

21 - 22. februaro
9-a Barata Kongreso de Esperanto en Puneo, Maharashtro, Barato. La kongresa temo: Esperanto en multlingva Barato. Inf.: Ĝenerala Sekretario de Federacio Esperanto de Barato

21 - 28. februaro
1-a Vintra Internacia Fervojista Esperanto-Semajno (VIFES), 50-a Internacia Fervojista Esperanto-Skisemajno (IFES) - en Braşov, Rumanio. Inf.: rodica_todor@yahoo.com

22. februaro
Esperanto-Maskerada Kompanio "Paždroć" ĉe Internacia Karnavala Parado en Rijeka, Kroatio. Vi povas aliĝi al esperanta karnavala grupo kaj ĝui karnavalon kiel partoprenanto aŭ spektanto. Inf.: Esperanto Societo Rijeka, Plaža Polića 2, HR-51000 Rijeka, Kroatio. esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

22 - 23. februaro
Kvara EsperanTago en Vercelli, Italio. Unutaga renkontiĝo por enkonduki junajn italojn al la Esperanto-movado. Eksterlandaj partoprenantoj estos aparte bonvenataj. Inf.: Michael Boris Mandirola rete: michaelboris(ĉe)gmail.com

26. februaro - 10. marto
8-a Internacia Himalaja Renkontiĝo en Anapurna kaj Katmando, en Nepalo. Inf.: 8-a IHR Komitato, Nepala Esperanto-Asocio, G.P.O. post box no: 8974 cpc 102 Kathmandu, Nepal, retpoŝto: jacob.nordfalk@gmail.com, tel.: +977-1-6209877.

27. februaro - 1. marto
1-a EDE-Konferenco en Strasburgo, Francio. l-a EDE-konferenco por membroj kaj simpatiantoj de la politika movado "Eŭropo - Demokratio - Esperanto". Ni havos politikajn diskutojn kaj preparos la partoprenon de EDE en la eŭropaj balotoj de 2009. Inf.: Emmanuel Debanne emmanuel.debanne@free.fr

28. februaro
Esperanto-renkontiĝo en Svitavy, Ĉehio: gvidata vizito de Esperanto-muzeo, filmo kaj rakonto pri la vizito de mezorientaj landoj. Inf: dvor.libuse@seznam.cz

28. februaro - 7. marto
Mediteranea Esperanto-Semajno - Inf.: Monique Prezioso, 92 impasse Jean Moulin, FR-83700 Saint-Raphaël, Francio aŭ Christine Graissaguel, Les Iles d'Or, rue de Progrès FR-83600 Fréjus, Francio. Tel.: +33 (0)494 956618, +33 (0)494 830688, rete: prezmoni@hotmail.com

28. februaro - 01. marto
Esperanto-Semajnfino Guadalajara en Guadalajara, Meksiko. Regiona Semajnfino por Esperanto-parolantoj kaj interesitoj. Inf.: Meksika Esperanto-Federacio februaro2009@esperanto-mexico.org


6 - 8. marto
5-a Ibera Renkontiĝo en Oporto, Portugalio.

6 - 9. marto
Studsemajnfino en Schoonloo, Nederlando en ĉiu aĝo kaj nivelo . Inf.: eosw2008@hetnet.nl

14 - 15. marto
Vintraj Tagoj 2009 en Kouvola-Kuusankoski, Finnlando. Vintraj Tagoj tradicie kunigas la Jarkunvenon de EAF (Esperanto-Asocio de Finnlando) kun tema seminario kaj ekskurso. Temo estas "Esperanto inter blinduloj - Steleto 90-jara", prelegos ia. Otto Prytz el Norvegio. Inf.: EAF / Suomen Esperantoliitto, Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki, Finnlando, rete: eafmendoj@esperanto.fi

16 - 21. marto
Staĝo de Esperanto en Nilvange, Francio. Staĝo por komencantoj, perfektiga kaj konversacia, ekskursoj postagmeze (Thionville, Luksemburgo), kultura vespero. Franca Fervojista Esperanto-Asocio - Esperanto Thionville, 8 rue Pasteur 57240 Nilvange, Francio. stage.esperanto@laposte.net

20 - 22. marto
Regiona staĝo de Espéranto France-Est proksime al Colmar en la valo Munster/Metzeral en suda Alzaco kun kursoj, prelego, koncerto de Anjo el Hungario. Inf.: Mulhouse-Esperanto, 5, rue des Pyrénées, FR-68390 Baldersheim, Francio, rete: mulhouse.esperanto7@free.fr

27 - 29. marto
Marborda EVentO, MEVO 2009 (ripoza, bonfartiga, "kontraŭkriza") en Kroatio, en marborda, 4-stela Hotelo Excelsior, en pitoreska urbeto Lovran/Laurana. Inf.: ORBIS PICTUS de Viŝnja Brankoviĉ, Via Parini 5; IT-34 129 Trieste, tel/fax:+39/040 767 875; orbispictus@iol.it

28. marto
Malfermo de ekspozicio "Esperanto kaj junularo" en Esperanto-Muzeo, Náměstí Míru 1, Svitavy, Ĉehio, je la 14:00


3 - 5. aprilo
La 4-a Sabla Printempo en Písek, Ĉehio. Seminario "Esperanto en Interreto", Lingva festivalo, aldona kultura kaj turisma programo. Info: esperanto.pisek@seznam.cz

3 - 6. aprilo
2-a Mezorienta Kunveno en İznik, Turkio. Renkonti samideanojn, partopreni diskutojn, aŭskulti prelegojn kaj turismumi en belega ĉirkaŭaĵo, kun mezorientanoj kaj alimondpartanoj!. Inf.: Renato Corsetti, Murat Özdizdar, Tom Juval , rete: mezorienta.kunveno@gmail.com

8 - 14. aprilo
NE OKAZOS pro la tertremo! 33-a IJF (Internacia Junulara Festivalo) en Giulianova, Italio. La tradicia paska renkontiĝo organizata de la Itala Esperantista Junularo pritraktos ĉijare la temon "Eŭropa integriĝo". Inf.: IEJ, Michael Boris Mandirola, ijf.admin(ĉe)esperantoˇit

9 - 12. aprilo
Kekso en Creglingen, Germanio. Renkontiĝo por junuloj inter 15 - 25 jaroj kaj sen partoprenkotizo ĉar estas subvenciata! Inf.: Kekso, Am Kreuzberg 5, DE-63776 Mömbris, Germanio. Rete: jampgade@web.de

9 - 13. aprilo
BAVELo-Treffen bei "Mama Inge" Bruenner Str. 20, Aalen Thema: "Auf den Spuren der Kelten und Alemannen". Inf.: Inge SIMON

10 - 17. aprilo
25a Printempa Semajno Internacia en St. Andreasberg, Germanio. PSI estas granda paska renkontiĝo por la tuta familio, bonvenigas ankaŭ parojn kaj unuopulojn en ĉiu aĝgrupo. Inf.: Jörg Gersonde, Hermann-Wäschke-Str. 31, DE-06366 Köthen, Germanio. Telefono: +49-(0)3496-558517, Fakso: +49-(0)18050-5511002972, rete: psi@esperanto.de

11 - 14. aprilo
Kongreso de SAT-Amikaro en Pau, Francio. SAT-Amikaro estas Franclingva LEAO de SAT. Inf.: OKK SAT Amikaro, 40 rue Pasteur, FR-64000 Pau, Francio. satamikaro2009@gmail.com

11 - 18. aprilo
FRInGoj 2009 en Baugé, Francio. Inf.: Elisabet Barbay, 25, allée Gabriel Fauré, FR-93140 Bondy, Francio. tel.: +33(0)1 48 47 23 87, rete: Eliz.Barbay@wanadoo.fr

14 - 18. aprilo
Printempa staĝo en Kvinpetalo. Preparado al kapableco (pedagogio) kun Renée Triolle, al Atesto pri supera lernado (literaturo) kun MH Desert, unuagrada kurso (B. Lagrange). Inf.: Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel.: +33 5498074, rete: informoj@kvinpetalo.org

14 - 19. aprilo
Printempa lingva seminario de AEH en la pensiono 'Espero' en Skokovy, Ĉehio. Inf.: nechvilep@seznam.cz

17 - 20. aprilo
90-a Brita Kongreso. Celebru la 150-an naskiĝdatrevenon de D-ro Ludoviko Zamenhof en la kongresejo Sarum College, Cathedral Close, Salisbury. Elŝutu aliĝilon Inf: Esperanto-Asocio de Britio, Esperanto House, Station Road, Stoke-on-Trent, ST12 9EJ Britio. Rete: eab@esperanto-gb.org

18 - 19. aprilo
Esperanto-Semajnfino Monterrey en Guadalajara, Meksikio. Regiona Semajnfino por Esperanto-parolantoj kaj interesitoj. Inf.: Denice Maldonado aprilo2009@esperanto-mexico.org

18 - 26. aprilo
34-a Esperanto-Tagoj de Bydgoszcz kun 32-a AKB-Sesio kaj Internacia Kurso por Esperanto-vojaĝgvidantoj en Bydgoszcz, Pollando. Inf.: Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo, str.M.Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando, tel./fakso: (+48 052)3461151, rete: esperanto-turismo@wp.pl, andreo@rubikon.net.pl

20 - 24. aprilo
Printempa staĝo en Kvinpetalo. Naturkuracado kun Harald Schicke. Muziko kaj donaco el Koreio kun Song Ĝong-Ok. Inf.: Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel.: +33 5498074, rete: informoj@kvipetalo.org

24. aprilo
Monata Renkontiĝo de la 18-a ĝis la 21-a horo en Novjorko, Usono. Humphrey Tonkin prelegos: Esperanto kaj UNO: Kion fari? Organizas: Esperanto Societo de Novjorko

24 - 26. aprilo
Tutslovakia Esperanta renkontiĝo 2009 en Dobrá Voda, Slovakio. Inf.: SKEJ – Slovakia Esperanta Junularo, Nosková Katarína tel.: +421(0)918 774 943

24. aprilo - 3. majo
30-a Internacia Riverirado per kanuoj sur Tibero de Citta' di Castello ĝis Romo. Neesperantista aranĝo, sed kun la eblo organizi esperantistan renkonton. Temas pri facila rivero, sufiĉas bona naĝkapablo kaj iom da aventuremo sen antaŭa sperto pri kanuo. Malmultekosta ŝanco por bela ferio, sportumado kaj samtempe kultura turismo en Umbrio kaj Toskanio. Inf.: Sandro De Riu sandro@kri.it

25. aprilo
Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo, Nederlando. Inf.: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. uea@co.uea.org

25 - 26. aprilo
Jarkunveno de Dana Esperanto-Asocio, Danio. Inf.: Dana Esperanto-Asocio, Vestavej 4, DK-2770 Kastrup, Danio, rete: dea@esperanto.dk

27. aprilo - 2. majo
Printempa staĝo en Kvinpetalo. Semajnfina renkontiĝo pri ekologia ĝardenumado Kun Bernard Lagrange. Inf.: Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel.: +33 5498074, rete: informoj@kvipetalo.org

30. aprilo - 3. majo
Esperantista Primavero, EsPrimo-6 - regiona Ural-Siberia renkontiĝo en Novosibirsk, Rusio. Ekskursoj al la "Akademi-urbeto", muzeo de Suno kaj muzeo de trajnoj... Pri favoraj aliĝkondiĉoj vidu la retpaĝon! Inf.: Katerina Arbekova, katka8@ngs.ru

30. aprilo - 3. majo
Rodanalpa Esperanto-Kongreso en Moûtiers, Francio. Inf.: rete: philippe.pellicier@laposte.net

30. aprilo - 3. majo
Eksterordinara studadsesio en Herzbeg, la Esperanta Urbo. Uwe Joachim Moritz ellaboradas eksterordinaran programon por vi. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de


1. majo
Ponta festo 2009 Informstando + popola festo ĉirkaŭ la urba ponto inter Frankfurt (Oder) DE kaj Slubice PL inter 10:00 kaj 18:00 h. Inf.: Esperanto-Asocio Berlin-Brandenburgio, Gubener Straße 19, DE-15230 Frankfurt (Oder), RonaldSchindler@web.de

1 - 3. majo
14-a VER, Volgia Esperanto Renkontiĝo - en urbo Samara, Rusio.Inf.: Samara Esperanto-klubo Kuznecova Jelena, espersam@yandex.ru

1 - 3. majo
MJS - Montara Junulara Semajnfino en Montescheno, Piemonto, Italio. Tritaga okazaĵo en la Alpoj, en la norda itala regiono Piemonto. Oni eskursos tra verdegaj arbaroj, klaĉos pri kaj en Esperanto kaj amuziĝos dum la unua semajnfino de majo. Ankaŭ okazos la jara asembleo de Itala Esperantista Junularo, kiu estis nuligita pro tertremo same kiel la ĉi-jara 33-a Internacia Junulara Festivalo. Inf.: Itala Esperantista Junularo

1 - 3. majo
Kreado-atelieroj en kastelo Grésillon, Francio. Verkado, kun verkisto Christian Rivière, pentrado sur objektoj, bindado, komputiko, perkomputoraj kreadoj. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, kastelo Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

1 - 10. majo
21-a Aroma Jalto en Ukrainio. Inf.: Volodimir Hordijenko, p/k. 35. UA-01133 Kiev, Ukrainio. tel.: +3804403172. rete: volodomir@ukr.net

3 - 5. majo
La 42-a Tutlanda Esperanto-Seminario en Sendai, Japanio. Kvargrada kursejo. Inf.: esperanto@jei.or.jp

7 - 11. majo
Nacia Interasocia Kongreso de Esperanto en la urbo Troyes en Francio. Inf.: rete Claude Nourmont

15 - 17. majo
Junulara Esperanto-Renkonto, JER - en urbo Ráckeve, je 40 km-oj sude de Budapesxto. Inf.: Hungara E-Junularo, Gede Krisztina, pk. 87, HU-1675 Budapest, Hungario; rete: hej@eszperanto.hu

16. majo
Jarkunveno de Svisa Esperanto-Societo en La Chaux-de-Fonds, Svisio. Inf.: Grosjean Mireille mirejo.mireille@gmail.com

16 - 17. majo
20-a Esperanto-Renkontiĝo de Ŝtato Rio-de-Ĵanejro en Petrópolis, Brazilo. Jara kongreso de la asocio. Kongresejo:Liceu Municipal - Rua Dr. Oscar Weinschenck, 150 - Centro. Inf.: Asocio Esperantista de Rio-de-Ĵanejro, Associação Esperantista do Rio de Janeiro, marcio140471@oi.com.br

16 - 18. majo
6-a MEKARO - Mez-Kanada Renkontiĝo de Esperanto en Toronto, Ontario, Kanado. Turisma amikeca semajnfino. Ne okazas kursoj sed vizitoj kaj komunaj manĝoj. Inf.: Toronta Esperanto-Rondo, 6358, de Bordeaux, Montréal, Québec, Canada, H2G 2r8; rete: informo@esperanto.qc.ca

20 - 24. majo
Berlina Arbara Renkontiĝo, Printempa BARo 2009 en Bad Münder inter Hannover kaj Hameln, Germanio. En la arbaro, tial ideala por familioj kun etaj infanoj. Inf.: Andi Münchow, Oberstraße 15, DE-30167 Hannover, Germanio. Inf: DL8oap(ĉe)gmx.net

22 - 24. majo
Jarkongreso de la Sveda Esperanto Federacio. Sveda jarkongreso en regiona folklora centro. Borlänge situas en Dalekarlio en meza Svedio. Tuttaga ekskurso al mondfama kuprominejo kaj al subĉiela montara operejo la 22-an de majo (alveno la 21-an de majo). Inf.: Sveda Esperanto-Federacio, Vikingagatan 24, SE-11342 Stockholm, Svedio, rete: sefkongr09@esperanto.se

22 - 24. majo
Kroata konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj el bazaj kaj mezaj lernejoj en Kostrena, Kroatio. Inf.: Esperanto Societo Rijeka, Blaža polića 2, HR-51000 Rijeka, Kroatio. Rete: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

22 - 25. majo
57-a Jarkunveno de Esperanto-USA (antaŭe Esperanto-Ligo de Nord-Ameriko) en Sankta Luiso, Misurio (St. Louis, Missouri). Inf.: eusa@esperanto-usa.orgrglossop@mindspring.com

23 - 25. majo
1-a Junulara Seminario en Esperanto en Heilongjiang-a Scienc-teknika Instituto, Harbino. Turisma aranĝo post la seminario: - Laŭvole ĉeestantoj vizitos Maŭzoleon de Verda Majo (fama Japana esperantistino ) en urbo Jimusi,Heilongjianga province, Ĉinio. Inf.: LKK de La 1-a Junulara Seminario songheshu@126.comsongpaco@live.cn

23 - 29. majo
61a Kongreso de IFEF Internacia Fervojista Esperanto Federacio en Triesto, Italio. Inf.: Triesta Esperanto-Asocio, C.P. 601 Trieste Centro, IT-34132 Trieste, Italio. tel.: +39-040-350093; +39-040-398562, rete: testudo.ts@gmail.comnoredv@tele2.it

24. majo
Pikniko pro 30-jara datreveno de Tomska Klubo de Internacia Amikeco "Esperanto" apud Tomsk, ĉe rivero Tomj, kutima multjara loko por piknikoj. Inf.: Konstantin Obrazcov, tel.: +7-913-842-9613 (p)

28 - 31. majo
Boatado 43 en Ignalina, Litovio. Boatado okazos en Nacia parko de Aŭkŝtaitija, Ignalina distrikto. Inf.: rigardu ankaŭ paĝon, krome petu informoj de organizantoj OlgaJolanta

28. majo - 3. junio
8-a Eŭropa Esperanto-Kongreso, kune kun 86-a Germana Esperanto-Kongreso dum Pentekosto en ICH/Herzberg. Detala programo: "Ĉi tie". Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

31. majo
Matenkafo de Taguatinga Esperanto-Klubo akompanata de muzik-kantoj, prelegetoj pri laŭ-vola temo kaj pri majaj memorindaĵoj, omaĝo al la majaj datrevenantoj, interkonaj babiladoj kaj trink- kaj manĝ-agadoj - ĉio nur Esperante. Inf.: Taguatinga Esperanto-Klubo

31. majo - 1. junio
Postkongreso de 61a Kongreso de IFEF en Italio, Triesto. Inf.: noredv@tele2.it


3. junio
"Café Esperanto" (Rendevuo en kafejo) en Parizo - Francio. La dua rendevuo "Café Esperanto" okazos en Parizo : Spertaj esperanto-parolantoj, komencentoj kaj scivolemuloj (pri la lingvo) renkontiĝos en kafejo. Tie, ni parolos en esperanto, provos paroli esperanton (por la komencantoj), kaj parolos ankaŭ iom en la franca (por malkovrigi la lingvon al la nespertuloj). Kun tio, ni trinkos iom, en bona etoso! Inf.: Erikano, Lorenzo, Bernardo, 210 rue Saint Maur FR-75010 Paris. rete cafe_esperanto@orange.fr

5 - 7. junio
104-a Skotlanda Kongreso de Esperanto en Dundee, Skotlando, en la bela valo de la rivero Tay. Inf.: Andreo WEIR, 86 Pond Road, London, E15 3BE, Britio. Rete: andrew.w.weir@gmail.com

6 - 7. junio
57-a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo, Takatuki, Japanio. Inf.: Esperanto-Societo en Takatuki, JP 569-0056 Takatuki-si Zyonantyo 4-23-23 UKITA-Masaharu. Rete: torikainakatu@ybb.ne.jp

6 - 7. junio
Kantoo-Esperanto-Kongreso en Edogaŭa, Tokio, Japanio. S-ro Halpen Jack (israelano) parolos pri siaj lingvaj spertoj, promenado al historiaj lokoj en la distrikto Hunabori, Kongresa memoraĵo "Raportoj el Japanio 12". Inf.: Esperanto-Ligo de Kantoo, p/a 10-27 Simosinden, Maebasi, Gunma, 371-0822 Japanio. rete: hori-zonto@water.sannet.ne.jp

9 - 17. junio
31-a 31-a Ĉebalta Esperantista Printempo kun riĉa kaj varia programo en Mielno (PL). Inf. Pola Esperanto-Asocio, Filio en Koszalin, poŝtkesto 30. PL-75-017 Koszalin-1, Pollando. ĈEP-organizanto: Czesław Baranowski, tel.+48(0)503-417-825

10 - 14. junio
2009 Blue floras la genciano 5 (Amuza junulara semajnfino) en Goldegg. Inf.: Inge Simon, Brünner Str. 20, DE-73431 Aalen, Germanio. Tel.: +49-7361-360615, +49-170-4739318). rete: Inge.Simon

12 - 14. junio
Renkontiĝo de revuo Esperantisto Slovaka

12 - 14. junio
Verdaj Amikaj Tagoj en Senta, Serbio (Vojvodino). Subtitolo:Estonteco de la ideo de Zamenhof. Tradicia renkontiĝo de esperantistoj, ĉiujara. Inf.: Sinisa Veliĉkoviĉ, Magdolna Revid, SR-24400 Senta, str.Svetog Save 3. Serbio. rete: Laslo Husar

12 - 14. junio
Landa Kongreso de Norvega Esperanto-Ligo en Os apud Bergen

12 - 15. junio
Internacia seminario "Apliko de Esperanto en la faka kaj profesia agado" en Karlovo, Bulgario. Internacia Seminario, BG-4300 Karlovo, p.k.44. Bulgario, tel.: +359 885056469 leonov@rozabg.com

13. junio
Renkontiĝo en la regiono de la reĝo Ječmínek, kastelo Chropyně, Ĉehio. Inf.: tonda.krejcir@seznam.cz

13 - 17. junio
Trejnseminario / Estu aktiva en la Esperanto-movado! en Meksikurbo, Meksiko. Trejnseminario pri E-o informado, gvidado de grupoj, aranĝi kursojn, retpaĝoj, financoj kaj aliaj sciindaĵoj. Inf.: Meksika Esperanto-Federacio, mek2009@esperanto-mexico.org

14. junio
Tago de Esperanto memore al 90-jariĝo de Japana Esperanto-Instituto/Esperanto-Domo en Tokio, Japanio. Inf.: esperanto@jei.or.jp

14. junio
5-a EsperanTago en San Giuliano Terme, kelkajn minutojn pertrajne de Pizo, Italio. EsperanTago estas unutaga renkontiĝo por junaj esperantistoj, dum kiu eblas konatiĝi kun aliaj esperantistoj, amikumi kaj viziti la urbon, en neformala etoso, simila al tiu de junularaj esperantistaj renkontiĝoj. Inf.: Itala Esperantista Junularo

18 - 21. junio
TREP (Turisma Renkonto Esperantista en Plasy) en Plasty, Ĉehio. 8-a turisma renkonto en urbeto Plasy (25 km. de Plzen). En programo piedaj promenadoj kaj vespere amika rondo kun prezentadoj. Estas ankoraŭ ebleco aliĝi al "esperantoplzen@centrum.cz". Tuttaga manĝado kaj tranoktado po tago 20 eŭroj. Inf. Esperanto-Klubo Pilzeno Vaclav Kapral, P.B. 11, CZ 33151 Kaznejov, Ĉehio

 Trilande montopintu cxe Cxantorio!

19 - 21. junio
Trilanda renkonto sur la montopinto Granda Ĉantorio, - internacia turisma semajnofino en la montaro Tatra, ĉe la renkontejo de Ĉehio, Pollando kaj Slovakio. Inf.: Adam Wilkus el Krakovo, rete: adam.wilkus@gmail.com

19 - 21. junio
Meksika Esperanto-Kongreso en Meksiko. Interesa programo, ekskursoj (ekz. piramidoj de Teotihuakano), bonaj manĝaĵoj. Inf.: Meksika Esperanto-Federacio, rete: mek2009@esperanto-mexico.org.

20. junio
Germana-ĉeha ĉelima renkentiĝo (LiRe) en Schoena(D) kaj Dolni Zleb (CZ). Inf.: Grupo 'Panoramo' Halle/Saale (D), Hans-Joachim Gunkel, Voss Str.7, DE-06110 Halle/S. , rete: HajoGunkel@t-online.de

22 - 26. junio
Esperanto-kurso la 10-an fojon en Popola Instituto de Valamo, Heinävesi, Finnlando. Ĉiuj kursoniveloj, kursanoj el la tuta mondo. Post la kursosemajno ekskurso al la monaĥeja insulo Valamo, insulo Ladogo, Rusio. Inf.: Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki aŭ rete de eafsekretario@esperanto.fi

24 - 28. junio
Interregiona, Internacia Esperanto-Festivalo "Irisz" en Tata, Hungario. Samtempe kaj samloke: renkontiĝo de ĝemelurboj de Tata. Inf.: Esperanto-Societo en Tata, HU-2890 Tata, Csokonai u. 13. Hungario. Rete: esptata@uw.hu, tel.: +36-70-4501681

25 - 28. junio
4-a Internacia Meditado-Renkontiĝo de Ŭonbulismo en Iksan, Koreio. Inf.: Esperantista Asocio de Ŭonbulismo

25. junio - 1. julio
FREŜO '2009 Frusomera Renkontiĝo de Esperantistoj Ŝatantaj Olŝtinon '2009 en Olsztyn, Pollando. Inf.: Elżbieta Frenszkowska, PL-10-684 Olsztyn, ul. Orłowicza 35 m 5, Pollando. rete: efrenszkowska@wp.pl

26 - 28. junio
Dua kongreso de serbiaj esperantistoj en Jagodina, Serbio Inf.: Esperanto Societo "Sreten Adziĉ", RS-34000 Jagodina, Serbio

26. junio - 2. julio
FREŜO en Olsztyn, Pollando. Kviza renkontiĝo kun riĉaj monpremioj. Inf.: Esperanto-Klubo en Olsztyn, rete: efrenszkowska@wp.pl

27 - 28. junio
Kongreso de Valencia Esperanto-Federacio en Cheste, Hispanio. Ĝi estas la ĉiujara kongreso de Valencia Esperanto-Federacio, en la vilaĝo Cheste, proksime al la urbo Valencio (Hispanio). Inf.: Augusto Casquero. Avenida Burjasot 29, A-31. ES-46009 Valencia. Hispanio. Rete: augustocasquero@gmail.com

28. junio
Matenkafo de Taguatinga Esperanto-Klubo akompanata de muzik-kantoj, prelegetoj pri laŭ-vola temo kaj pri juniaj memorindaĵoj, omaĝo al la juniaj datrevenantoj, interkonaj babiladoj kaj trink- kaj manĝ-agado - ĉio nur Esperante. Inf.: Taguatinga Esperanto-Klubo

29. junio - 5 julio
Roskilde Festivalo estas grandega rok'-festivalo sude de Kopenhago. Dana Esperanta Junulara Organizo aranĝas tendaron tie. Vi povas eĉ havi senpagan eniron kaj loĝadon tie kondiĉe ke vi helpos en la budo de DEJO! Inf: Jacob Nordfalk

29. junio - 17. julio
40-a Nord-Amerika Somera Kursaro, NASK en San Diego, Kalifornio, Usono. Inf.: Telefone: +1-360-754-4563, Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia, WA 98512, USA. rete: eddyellen@aol.com

30. junio
Ĉeha-germana landlima renkontiĝo inter Dolni Žleb ĉe Děčin /CZ kaj Schöna ĉe Bad Schandau /DE inter 13 - 16 horoj. Inf.: Hans-Joachim Gunkel


1 - 10. julio
Turismo, kulturo, historio - Esperanto-aranĝo en la urbo Carevo ĉe la Nigra Maro, Bulgario. Ripozo, sunbanoj, ekskursoj. Inf.: Boris Vasilev Gaĝanov, str. "Petar Janev" 21, BG-4600 Velingrad, Bulgario.

1 - 15. julio
Pilgrimado Budapeŝto (Hungario) - Ĉestohovo (Pollando), dumvoje meditado: kristana espero. Inf.: Julio Rajnai, HU-1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 17. III/3. rete: Juliorajnai@freemail.hu

1. julio - 30. septembro
Internacia Universitato de Kulturo kaj Pola Lingvo en Universitato de Kazimiro la Granda en Bydgoszcz kun partopreno en 18-a Internacia Esperanto-Kongreso en Bydgoszcz, Pollando. Inf.: Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo, str.M.Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando, tel./fakso: (+48 052)3461151, rete: esperanto-turismo@wp.pl, andreo@rubikon.net.pl

2 - 5. julio
68a Hispana Kongreso de Esperanto kun la temo: Esperanto ultilas; en Malago, Hispanio. Hispana kongreso ĉe bela urbo kaj marbordo, proksime al Granada, Sevilla kaj Gibraltaro. Ekkonu la mirindan Andaluzion. Inf.: Federación Española de Esperanto, Rodríguez San Pedro 13-3-7, ES-28015 Madrid, Hispanio. Rete: angelarquillos@gmail.com

3 - 5. julio
Internacia renkontiĝo omaĝe al centa datreveno de la fondiĝo de Esperanto-klubo de doktoro Schulhof en Pardubice, Ĉehio. Inf: Pavel Nechvíle, Fügnerova 233, CZ 533 51 Pardubice-Rosice, Ĉehio. Tel. +420-737606559 (vespere), nechvilep@seznam.cz

3 - 5. julio
Amika Interrenkonto de Fervojistaj Esperantistoj - en Nyíregyháza-Sóstófürdő, organizata de Hungara Fervojista E-Asocio. Inf: Zengő Enikő, telefono: +36-20-3234365, la aliĝilo elŝuteblas ĉe: http://hfea.uw.hu/agadoj.html

3 - 5 julio
9-a politika diskuto ĉe Balatono - internacia seminario pri lingvaj problemoj. Bonvenas politikemaj civitanoj por diskuti pri aktualaj politikaj temoj kaj la komunikad-problemo en la EU pro la manko de demokrate komuna lingvo. Aktivuloj el la internacia partio EDE (Eŭropo-Demokratio-Esperanto) raportos pri siaj laboroj por la Eŭropaj balotoj je la 07. 06. 2009 kaj siaj spertoj. Senkosta loĝado kaj sen partoprenkotizo, por ĝis 20 personoj en la domo! Inf: Mackó Jenő, HU-8226 Alsóörs, Honvéd u. 20, eumacko@aol.com, tel: 00-36-20-3163619

4 - 9. julio
Arto-ŝoko en Le Touquet (Francio). Intensa kurso surbaze de la vivo kaj arto de Vincent van Gogh . Inf.: Katalin Kováts , Spaarwaterstraat 74. NL-2593 RP, Den Haag, Nederlando. rete: katalin (ĉe) ikso.net

4 - 11. julio
Staĝo en Grezijono, Francio. Temo: Paco kaj Esperanto. Diversnivelaj kursoj kaj prelegoj. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château de Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. tel.: +33-(0)9.51.64.10.34. rete: kastelo@gresillon.org

5 - 10. julio
IV-a Internacia Junulara Arta Festivalo I-a eldono I-a sesio en urbo Sozopol. Inf.: UPIEK, Sofio, BG-1000, P.K. 497, Lasto Nikov, Bulgario. Rete: lasto@mail.bg

5 - 12. julio
Gelenĝika Esperantista Renkontiĝo Turisma en Gelenĝik ĉe la Nigra Maro, Rusio. Inf.: Valentina Goldobina, rete goldvp1@mail.ru kaj Vladimir Kosolapov, rete 1kvv000@mail.ru

5 - 18. julio
Somera Esperanto-Tendaro, SET en Lančov, Ĉehio. 1-a etapo de la 57-a Somera Esperanto-Tendaro en Lančov. Oni instruas Esperanto, anglan kaj germanan. Inf.: rete info@set-lancov.cz

7 - 12. julio
KEF-9 (Kultura Esperanto-Festivalo) - revuo de origina Esperanta kulturo en la ĉarma urbo de Hamlet: Helsingør en Danio. Inf.: David-Emil Wickström, kef9@tejo.org

8 - 12. julio
Baltaj Esperanto Tagoj - 45 en Paikuse(antaŭurbo de Pärnu), Estonio. Tradicia somera renkontiĝo de Baltlandaj esperantistoj kie ĉiuj estas bonvenaj. Inf.: Estona Esperanto Asocio, Vana-Tartu mnt 5-5, Vaida EE-75302, Estonio. rete: esperant@hot.agri.eetonu.hirsik@vet.agri.ee

9 - 10. julio
1-a Mongola Kurskunveno en Ulanbatoro ĵus antaŭ la Naadam-Mongola Nacia Festo kaj postkursa ekskurso, vidu ĉe dato 11-13. de jun. Inf.: Centra Poŝta Oficejo, kesto 55, Ulanbatoro, Mongolio. Rete: mn_esperanto@yahoo.cominfo@esperanto.mn

10 - 12. julio
Semajnfina Renkontiĝo en Ruidera, Hispanio. HEJS kaj AME-EMAS invitas vin partopreni ĉi tiun renkotiĝeton ĉe paradizia loko meze de Hispanio en tendumejo Los Batanes, ĉe Ruidera, kun lagunoj, ene de Natura Parko "Lagunas de Ruidera". Venu kaj amuziĝu!!. Inf.: HEJS kaj AME-EMAS, C/Rodríguez San Pedro, 13-3º-7 ES-28015 Madrid, Hispanio. Rete: hejs@esperanto.es

10 - 15. julio
IV-a Internacia Junulara Arta Festivalo I-a eldono II-a sesio en urbo Sozopol. Inf.: UPIEK, Sofio, BG-1000, P.K. 497, Lasto Nikov, Bulgario. Rete: lasto@mail.bg

10 - 16. julio
Dua Nacia Kongreso de Esperanto en Rumonge, Burundio. Inf.: jerrybs21 ĉe yahoo.fr

10 - 18. julio
SES 2009 - Somera Esperanto-Studado en Modra-Harmónia, Slovakio - kun jam la dua fizika lernu!-renkontiĝo! La programo konsistos el kelkaj partoj: Antaŭtagmeze: instruado de Esperanto; posttagmeze: ekskursoj, prelegoj, manlaboroj, sportoj, laborgrupoj ktp.; vespere: nacia kaj internacia vesperoj, koncertoj, filmo-spektado, diskoteko... Inf.: E@I, Víazná 840/67A, SK-958 04 Partizánske, Slovakio. Rete: ses@lernu.net

11. julio
Festivalo pri fiŝista supo en urbo Baja, Hungario. Popolfesto kaj kuir-konkurso de fiŝista supo - kun esperantista partopreno! Inf: Székely Csaba bajai@eposta.hu, tel: +36-30-3032386 kaj +36-70-3336111

11 - 13. julio
Postkursa Ekskurso dum la Naadam-Mongola Nacia Festo. Inf.: Centra Poŝta Oficejo, kesto 55, Ulanbatoro, Mongolio. Rete: mn_esperanto@yahoo.cominfo@esperanto.mn

11 - 18. julio
Staĝo en Grezijono, Francio. Diversnivelaj kursoj kaj prelegoj. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château de Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. tel.: +33-(0)9.51.64.10.34. rete: kastelo@gresillon.org

12 - 17. julio
44-a Brazila Kongreso de Esperanto en Juiz de Fora. - Junularo kaj esperanto: bazoj por la estoneco. Ni invitas vin partopreni en la 44-an BKE, kaj ekkoni Brazilon. Inf.: Anĝela Faria, Strato São Mateus, 872/10 Juiz de Fora-MG Brazilo. BR-36025-001. Rete: afariajf@gmail.com

12 - 18. julio
Tihvinaj Esperantistaj Metiejoj, TEMo – en vilaĝo Caricino Ozero (Carina Lago), 7 km-ojn norde de Tihvin, apud Peterburgo (Leningrad), kun eventuala posta komuna vojaĝo al la UK en Białystok. Inf.: Mihail Bronŝtejn mamuto@rambler.ru

12 - 18. julio
Esperanta radioamatora stacio: RK9YWW/1 en kadro de Tihvinaj Esperantistaj Metiejoj, TEMo, en la prefer-frekvencoj de ILERA: 7.066 kHz, 14.266 kHz, 21.266 kHz, 28.566 kHz. La stacion funkciigas kaj prizorgas Gennadij, rw9ye@mail.ru

16 - 18. julio
Internacia Junulara Renkonto, KVAK, – antaŭkongreso de IJK en la ĉefurbo de muziko kaj distraĵoj, en Vieno. Inf.: Aŭstria Esperanto-Junularo gregor.hinker@esperanto.at

17 - 25. julio
42-a Konferenco de ILEI en Kraków, Polio. Inf.: Małgorzata Komarnicka, margareta.ilei.pollando@gmail.com

18 - 24. julio
18-a Internacia Esperanto-Kongreseto de Esperantotur kun pluaj busekskursoj tra centra kaj norda Pollando, en Bydgoszcz, Pollando. Inf.: Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo, str. M. Skłodowskiej­Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando, rete: esperanto-turismo@wp.pl

 OSIEK-temo: humura literaturo en Esperanto

18 - 24. julio
IEK '09, Internacia Esperanto Konferenco de OSIEK kun ĉeftemo: Humura literaturo en Esperanto, en Kondoros, Hungario. Inf.: Kozsuch Pál, HU-5553 Kondoros, Vasút u.3. Hungario, rete: Paulo Kozsuch

18 - 24. julio
"Antaŭkongreso de Revoj" en montara kuracloko Muszyna-Złockie, Pollando. Inf.: PEA Filio en Nowy Sšcz, O/Nowy Sšcz, Al.Wolnoœci 37 F 7, Pollando. tel. +48 18 4429827 mob. +48 604 088 620, rete: esperantistoj@o2.pl

18 - 25. julio
65-a Internacia Junulara Kongreso, IJK en Liberec, Ĉehio, kun la temo "Libereco". Por aliĝilo, programo kaj aktulalaj novaĵoj vizitu la retpaĝon: ijk.esperanto.cz. Kontaktoj per retpoŝto: ijk@esperanto.cz

18 - 25. julio
82-a Kongreso de SAT - en Milano, Italio. Titolo de la Kongreso estas: "Elmigri senlandlime, vivi sennaciece". Inf.: Andrea Montagner, andrea.montagner@arciesperanto.it

18 - 25. julio
19-a Ekumena Esperanto-Kongreso en Wrocław, Pollando, 62-a kongreso de IKUE kaj 59-a de KELI. Elŝutebla aliĝilo ĉi tie. Inf: Teresa Pomorska, ul. Œwistackiego 9/21, PL 50-430 Wrocław, Pollando. Retadreso: pomer@wp.pl

18 - 25. julio
Staĝo en Grezijono, Francio. Diversnivelaj kursoj kaj prelegoj. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château de Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. tel.: +33-(0)9.51.64.10.34. rete: kastelo@gresillon.org

18 - 25. julio
Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj en kuracloko Muszyna, Pollando. La 75a IKBE okazos en bela montara kuracloko Muszyna, ĉ. 150 km. sud-oriente de Krakovo. Pri la kongresa programo zorgas LIBE-estraro, kaj la riĉan programon turisman kaj kulturan - donacas Pola Esperantista Asocio.Eblas ankaŭ kuna vojaĝo al UK en Bjalistoko per nokta vagonaro. Bonvenon! Inf.: LIBE kunlabore kun Pola Esperanto Asocio, PL-33-300, Nowy Sšcz, Al. Wolnoœci 37 F 7, Pollando. Rete: esperantistoj@o2.plkorlando@interia.eu

19. julio - 1. aŭgusto
Somera Esperanto-Tendaro en Lančov, Ĉehio. 2-a etapo de la 57-a Somera Esperanto tendaro. Oni instruas Esperanto, anglan kaj germanan. Inf.: rete info@set-lancov.cz

13. julio
Inaŭguro de ZAMENHOFPARKO en Berlino. Okaze de la 150-a naskiĝtago de d-ro Ludoviko Zamenhof Germana Esperanto-Asocio, Esperanto-Asocio Berlin-Brandenburgio kaj Esperanto-Ligo Berlin inaŭguros novan Zamenhof-parkon, je la 17:00 ĉe la angulo Einbecker Straße / Rosenfelder Straße. Eblas viziti la najbaran Esperanto-domon kun ampleksa biblioteko. Atendataj estas pluraj konataj elstaruloj de la urbo Berlino kaj de Esperanto. Bv. peti bezonatan tranoktadon kaj detalajn informojn ĉe EsperantoPeter@web.de

25. julio - 1. aŭgusto
94-a Universala Kongreso en Białystok, Pollando. Inf: UEA, Nieuwe Binnenweg 193, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +31-10-4361044, rete: info@uea.org

25. julio - 1. aŭgusto
IIK, 40a Internacia Infana Kongreseto en Supraœl ĉe Białystok en Pollando. Feriado kaj amuziĝo por infanoj kaj junuloj dum UK proksime al UK-ejo. Inf.: Bert SCHUMANN, 9 rue du Couradin, FR-35510 Cesson-Sévigné, Francio. Rete: bert.schumann@gmail.com

25. julio - 1. aŭgusto
Staĝo en Grezijono, Francio. Diversnivelaj kursoj kaj prelegoj. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château de Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. tel.: +33-(0)9.51.64.10.34. rete: kastelo@gresillon.org

25. julio - 2. aŭgusto
MELA (MEmzorga LAg-umado) en Délegyháza, Hungario. Vidu ankaŭ 8-12 aŭg. Inf.: Antaŭ MELA tel.: +36-30-2097864 (el Hungario: +06-30...), dum MELA +36-30-2752068 kaj +36-30-2097864

26. julio
Matenkafo de Taguatinga Esperanto-Klubo akompanata de muzik-kantoj, prelegetoj pri laŭ-vola temo kaj pri juliaj memorindaĵoj, omaĝo al la juliaj datrevenantoj, interkonaj babiladoj kaj trink- kaj manĝ-agado - ĉio nur Esperante. Inf.: Taguatinga Esperanto-Klubo


1 - 5. aŭgusto
Postkongresa renkontiĝo en Pollando, "Gdansk - la urbo de solidareco". Inf.: GAK "PLAMA", str. Pilotów 11, PL-80-460 Gdansk, Pollando. rete: esperanto.gda@gmail.com

1 - 5. aŭgusto
Oficiala Postkongreso en Malborko, Pollando. Neniu loko en la mondo havas pli multe da ZEO-j! La urbo troviĝas en Pomerio, t.e. norda Pollando, proksime de Gdansko kaj 30 km de la Balta Maro ­ la nomo de la regiono estas Vistula Baslando kaj ĝi tre similas al la ebena Nederlando - en la urboj kaj vilaĝoj ĝis la fino de la dua mondmilito la plimulto de la loĝantoj estis nederland-devenaj menonitoj, kiuj venis tien en la 17-a jarcento. Inf.: Edward Kozyra, ul. Mazowiecka 23, PL-82-200 Malbork, Pollando, rete: esperanto@powiat.malbork.pl

1 - 8. aŭgusto
Staĝo en Grezijono, Francio. Turisma semajno, speciala por junaj homoj. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château de Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. tel.: +33-(0)9.51.64.10.34. rete: kastelo@gresillon.org

1 - 8. aŭgusto
7-a SOMERE (SOmera MEzeŭropa REnkontiĝo) en Jünkerath, Germanio. Ĝuu la someron dum SOMERE! Feriado en la naturo, promenoj, ekskursoj, prelegoj, kursoj, diskutoj, lingvo-kursoj - kaj agrabla internacia etoso. Inf.: Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio. rete: lu.esperantoland@gmx.de

1 - 16. aŭgusto
Festotagoj en N. Tagil, Rusio. Renkontiĝo dediĉita al festotagoj de la urbo en meza Ural-montaro. Inf.: Esperanto-klubo Renaskiĝo, ul. Kuŝvinskaja 25, RU-622013 N. Tagil, A, Sverdlovskaja reg., Rusio, rete: klarisa8@yandex.ru

2 - 8. aŭgusto
MIRO, tradicia Internacia Renkontiĝo en Čakovec, Kroatio. Inf.: Kroatia Esperanto-Junulara Asocio, KEJA, Kneza Mislava 11/IV, rete: tina.tisljar@gmail.comkajulino@gmail.com

2 - 15. aŭgusto
Somera Esperanto-Tendaro en Lančov, Ĉehio. 3-a etapo de la 57-a Somera Esperanto tendaro. Oni instruas Esperanto, anglan kaj germanan.Inf.: rete info@set-lancov.cz

8 - 12. aŭgusto
MELA (MEmzorga LAg-umado) en Délegyháza, Hungario. Inf.: Antaŭ MELA tel.: +36-30-2097864 (el Hungario: +06-30...), dum MELA +36-30-2752068 kaj +36-30-2097864

8 - 15 aŭgusto
FESTO 2009 en Zwingenberg, Germanio. Estos koncertoj, estos suno, estos FESTO kaj estos vi! Inf.: JEFO, 4bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris, Francio. Rete: contact@esperanto-jeunes.org

8 - 15. aŭgusto
Staĝo pri scienco en Gresillon, Francio. Prelegoj, seminarioj pri astronomio kaj diversaj branĉoj de scienco. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château de Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. tel.: +33-(0)9.51.64.10.34. Rete: kastelo@gresillon.org

8 - 15 aŭgusto
2009 Somera Esperanto Familia/Feria Tendaro en Thomsdorf, Germanio. Kondiĉoj - memprizorgo (tendo, manĝoj, programo) - surloke oni povas lui kabanojn. La bazaj ideoj de SEFT estas: - La lingvo de SEFT estas Esperanto - SEFT ne havas fiksitan programon - nur okazas tio, kion la partoprenantoj mem aranĝas - ni helpas unu la alian kaj ferias komune. Inf.: Nils Pfennig, Weverstr. 11d, DE-13595 Berlin / René Philipp Pablo-Neruda-Ring 69, DE-17235 Berlin

8 - 16. aŭgusto
Esperanto-tendaro memore al "Milan Zvara" en vilaĝo Dovhe, Ukrainio, Zakarpata regiono. E-tendaro en piroreska montaro, en turismaj kondiĉoj - proksime al la hungaria landlimo! Inf.: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kiev-133, UA-01133,Ukrainio. volodomir@ukr.net

10 -14. aŭgusto
'Somera Festivalo' - Kunludu kaj kunstudu en Barlastono, Britio. Dunivela kursaro kun la eblo turismi. Inf.: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston Staffordshire, DT12 9DE, Britio. Tel.: +44-(0)1782-372141. Rete: eab@esperanto-gb.org

15 - 22. aŭgusto
Pluezekaj Renkontiĝoj en Francio Bretonio. Kursoj por infanoj, adoleskoj, komencantoj, progresantoj, diversaj atelieroj. Inf.: Plouezec Esperanto, 5, Hent Toul Broc'h, FR 22470 Plouezec, Francio. tel.: tel: +33 6 98495982. Rete: roger.eon@tele2.fr

19 - 20. aŭgusto
1-a Irana Esperanto-Kongreso en Tehrano. Temo: Irana movado: Atingoj kaj celoj. Informoj kaj aligxoj: ksayadpour@yahoo.com kaj hamzeho@gmail.com

20 - 25. aŭgusto
IV-a Internacia Junulara Arta Festivalo II-a eldono I-a sesio en urbo Primorsko. Inf.: UPIEK, Sofio, BG-1000, P.K. 497, Lasto Nikov, Bulgario. Rete: lasto@mail.bg

21 - 23. aŭgusto
Somera Esperanto-Kurskunveno de KEJ en Univ. Yonsei, Wonju (Ŭonĝu), Korea Respubliko (ĉirkaŭ 1,5 horojn de Seulo). Inf.: Korea Esperanto-Junularo (KEJ) Song Ho-young

22 - 29. aŭgusto
EKOTUR - Tradicia internacia ekoturisma renkontiĝo por biciklantoj kaj piedturistoj en Svitavy-regiono, Ĉehio. Inf: Kava-Pech, Petr Chrdle, ul. Anglická 878, CZ-25229 Dobřichovice, Ĉehio. Tel: +420257712201, fakso: +420257712126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

22 - 29 aŭgusto
35a Internacia Semajno de Esperanto en Sète apud Montpellier sud-Francio. Plurniveloj kursoj, 50m de mediteranea plaĝo, ekskursoj, libroservo, ktp. Inf.: Esperanto Kulturo kaj Progreso, 10, passage J.Ferry FR-34290 Servian, Francio, tel/fakso: +33(0)4 67 39 16 30, rete: jf.passarella@free.fr

25 - 30. aŭgusto
IV-a Internacia Junulara Arta Festivalo II-a eldono II-a sesio en urbo Primorsko. Inf.: UPIEK, Sofio, BG-1000, P.K. 497, Lasto Nikov, Bulgario. Rete: lasto@mail.bg

28 - 30. aŭgusto
Somera Universitato de EDE en en kastelo Greziljono (FR-49150 Baugé, Francio). Inf.: Bert Schumann, 9 rue du Couradin; FR-35510 Cesson-Sévigné, Francio

28. aŭgusto - 3. septembro
76-a Itala Esperanto-Kongreso en Cassino, Italio. Inf.: CASINI Brunetto, Casella Postale 213, IT-56100 Pisa, Italio, rete: esperanto@edistudio.it

30. aŭgusto
Matenkafo de Taguatinga Esperanto-Klubo akompanata de muzik-kantoj, prelegetoj pri laŭ-vola temo kaj pri aŭgustaj memorindaĵoj, omaĝo al la aŭgustaj datrevenantoj, interkonaj babiladoj kaj trink- kaj manĝ-agado - ĉio nur Esperante. Inf.: Taguatinga Esperanto-Klubo

30. aŭgusto
5-a Esperanto-Renkontiĝo de Rio-Ebenaĵo en Queimados, Brazilo. Jara regiona aranĝo: videoj, ekspozicio, paperfaldado, prelegoj, infanaktivaĵoj ĉe Escola Metodista de Queimados. Rua Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, sn; Santa Catarina; Queimados-RJ Organizanto: Vitor Mendes vitoresperanto@hotmail.com


1 - 15. septembro
Aŭtuna esperanto kurso per ripozo en la plej suda kaj plej interesa parto de Nigramara bordo Carevo-Vasiliko - reĝa ripozloko. Inf.: UPIEK, Sofio, BG-1000, P.K. 497, Lasto Nikov, Bulgario. Oficejo: Sofio 1202, bul. "Slivnitsa",284. tel.: +359 2 983 50 84, Poŝtel.: +359 888 031350. Rete: lasto@mail.bg

4 - 6. septembro
61-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio, en Vraca, Bulgario kun programeroj okaze de la centjara jubileo de la E-movado en la urbo. Inf.: Por kontaktoj: retadreso sukceso@bitex.bg poŝtadreso: Esperanto, p.k. 26, BG-3000 Vraca, Bulgario

4 - 6. septembro
Tutlanda Esperanto-Simpozio en Baia Mare, Rumanio, kun la temo "Esperanto kaj la interkulturo". Inf.: a_bute@hotmail.com

11 - 13. septembro
NOREK en Sidney (BK, Kanado). Nord-Okcidenta Regiona Esperanto-Konferenco, ĉiujara renkontiĝo de esperantistoj el nordokcidenta Usono kaj sudokcidenta Kanado — ĉijara temo: Jaro de Astronomio. Inf.: Wally du Temple, 765 Braemar Ave, North Saanich, BC V8L 5G5 Kanado. Rete: esperanto@shaw.ca

13. septembro
8-a Spiritisma Esperanta Renkontiĝo (8a SER), Brazilio. Ĉeftemo: La 150 jaroj de la naskiĝo de Zamenhof. Okazos ankaŭ artaj momentoj. Inf.: E. G. Lazaro Luiz Zamenhof

17 - 20. septembro
20-a MKR (MontKabana Renkontiĝo), tradicia aranĝo por E-naturemuloj kaj montmigrantoj, en urbeto Starigrad (apud nacia parko Paklenica) en Kroatio. Migradoj gvidos vin tra du el plej belaj kaj plej profundaj kroataj kanjonoj, Velika kaj Mala Paklenica, kaj ilia bela ĉirkaŭaĵo. Kaj dum la resto de la tempo vi ĝuos la ripozigan apudmaran etoson de tiu konata urbeto. Inf: Vanja Radovanovic

18. septembro
Festaranĝo okaze de la 150-a naskiĝo de Dr. Esperanto en München (Munkeno). Komune kun la Pola Ĝeneralkonsulejo la bavaraj Esperantistoj festos la 150-an datrevenon de la naskiĝo de Zamenhofo en Gasteig (Black Box) je la 20:00. Prelego (germanlingve) pri la libro Zamenhofstrato kaj diversaj muzik- kaj kantkontribuoj

18 - 20. septembro
Renkontiĝo de Esperantlingvaj Verkistoj en vilaĝo Hraščina, Kroatio. La ĉefa gasto estos G. Sutton. Inf.: Kroata Esperanto-Ligo Kroata Esperanto-Ligo

 ARKONES - kulturo kaj arto!

18 - 20. septembro
XXV-aj ARtaj KONfrontoj en ESperanto, ARKONES en Poznań. Sendependa kultura kaj arta esperantista aranĝo en Pollando - sub aŭspicioj de UEA kaj PEJ - unu el la unikaj kaj grandskalaj manifestacioj de Esperanto-kulturo. Inf.: E-Senco, ul. Bielska 13-a, PL-61-435, Poznań, Pollando, rete: Tobiasz KaŸmierski

19 - 25. septembro
34 Internacia Forumo pri Turismo, Kulturo kaj Edukado (34 IFTEK), 33 Sesio de AIS Klerigejo (33 Sesio AIS/AKB), Bydgoszcz. Inf.: Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo, str. M. Skłodowskiej-Curie 10, PL 85-094 Bydgoszcz, Pollando. Tel/fakso: +48-(0)52/346 11 51, rete: stud@esperanto.bydgoszcz.eu

20. septembro
12-a Esperanta Renkontiĝo de Taguatinga, Brazilo. Unutaga evento kun prelego portugallingve kaj arta parto en Esperanto. Temo: 150-jariĝo de la nasktoago de L. L. Zamenhof. Loko: Ĉe la urba administrejo. Inf.: Taguatinga Esperanto-Klubo, tek.esperanto@ig.com.br

25. septembro
Eŭropa Tago de Lingvoj

25 - 27. septembro
5-a Mozellanda Esperanto Semajnfino en Zell/Mosel, Germanio. Kultura semajnfino de Germana Esperanto-Asocio, landa ligo Rejnlando-Palatinato en kunlaboro kun la Luksemburga Esperanto-Asocio kun bierseminario kaj vizito al bierfarejo. Inf.: Esperanto-RLP kaj LEA, rete: wolfgang.bohr@esperanto.de

25 - 27. septembro
KEKSO en Dessau, Germanio. Renkontiĝo por junuloj inter 15 - 25 jaroj, sen partoprenkotizo por novuloj kaj eksterlandanoj! Inf.: Leo Sakaguchi, Am Kreuzberg 5, DE-63776 Mömbris, Germanio. Rete: jampgade@web.de

27. septembro - 5. oktobro
14-a internacia arta E-festivalo "Velura sezono" en Jalto, Ukrainio. Inf.: Jefim Zajdman, tel. +38-0654-319085, rete: jefim_z@mail.ru

27. septembro
Matenkafo de Taguatinga Esperanto-Klubo akompanata de muzik-kantoj, prelegetoj pri laŭ-vola temo kaj pri septembraj memorindaĵoj, omaĝo al la septembraj datrevenantoj, interkonaj babiladoj kaj trink- kaj manĝ-agado - ĉio nur Esperante. Inf.: Taguatinga Esperanto-Klubo


1 - 4. oktobro
9-a KoKoLoRES en Herne, Germanio. Semajnfina aranĝo (ne nur) por ludemuloj, samtempe kurso por komencantoj. Inf.: Petra Dückershoff

2 - 4. oktobro
Esperanto filatelio en unuiĝinta Eŭropo en Herzberg-Esperantourbo. Interŝanĝo de spertoj, festo de 50-a jubileo de loka filatelista grupo, aktiva inteŝaĝo de objektoj, ekspozicio. Inf.: ELF/AREK, Elda Doerfler,Via Ghirlandaio18/1, IT-34138 Trieste, Italio. rete: testudo.ts@gmail.com

2 - 5. oktobro
Internacia Komercista Esperantista Konferenco I-Ĉina 2009 en Xi'an, Ĉinio. Inf.: s-ro Chielismo WANG Tianyi, kongreso@yahoo.cn

3 - 4. oktobro
Studrondo de la Esperanto-Asocio de Skotlando en Dunblane, Skotlando (Unuiĝinta Reĝlando). Ĉiu-jara studrondo en pitoreska urbeto. Lecionoj por komencantoj kaj progresintoj. Prelegos Dr Paul Gubbins pri Esperanto Teatro. Inf.: Hju Rid (Hugh Reid), 24B Millar Street, Glassford, South Lanarkshire, Scotland, ML10 6TD. Rete: hju_rid@yahoo.co.uk

3 - 10. oktobro
17-a Internacia Esperanto-Semajno de Kulturo kaj Turismo en Pineda de Mar apud Barcelono, Hispanio. En luksa hotelo, 150 m de la strando. Esperanto-kursoj, prelelgoj, folklora vespero, ekskursoj. Inf.: Luis Serrano Pérez, Apartado 423, ES-08200 Sabadell, Hispanio. Tel.: +34-937275021. rete: luis_serrano@mixmail.com

3 - 11. oktobro
Aŭtuna Semajno en Rumanio. Kvartaga ekskurso al kaj tra la mondfama Danuba Delto per propra hotelŝpo kaj jarkunveno de la Rumanaj Fervojistoj en la Karpata Montaro. La du partojn eblas partopreni ankaŭ aparte! Inf.: Rodica Todor, RO-500289-Braşov, B-dul Valea Cetăţii nr.22, bl. B 24, sc.A, ap.5, rete: rodica_todor@yahoo.com

3 - 30. oktobro
Studadsesion de AIS-Akademio Internacia de la Sciencoj en Universitato Karlovo Bulgario. Ĉiutage 6-8 lecionoj, 30-40 studadhoroj semajne. Inf.: Internacia Universitato, Bulgario BG-4300 Karlovo p.k.44, Bulgario. Rete: leonov@rozabg.kom

 Eszperantó hegy és a Zamenhof kilátó // monto Esperanto kaj la elvidejo Zamenhof

4. oktobro
Ekskurso al la "monto Esperanto" apud Budapeŝto - al la eksa elvidejo Zamenhof, je 40 km-oj de Budapeŝto, apud la Danubo, ĉe la urbeto Kismaros. Piedirado: ĉ. 10 km-ojn. Bonvenas ne nur gejunuloj kaj E-instruistoj, sed ĉiuj E-parolantoj. Inf.: HEJ + E-Centro Eventoj, pk. 87, HU-1675 Budapest, Hungario, rete: hej@eszperanto.hu, tel: +36-1-282.88.85

5 - 11. oktobro
17-a Internacia Esperanto-Semajno de Kulturo kaj Turismo en bela mediteranea urbo de Costa Brava (Klifa Marbordo) en Hispanio. Inf.: luis_serrano@mixmail.com

9 - 11. oktobro
Konferenco de Ĉeha Esperanto-Asocio en Svitavy, kun gvidata vizito de Esperanto-Muzeo, Ĉehio. Inf.: tomecek@esperanto.cz

9 - 11. oktobro
Zamenhofa Semajnfino en Kaliningrado. Inf.: Rete: halinargorecka@gmail.com, Tel.: +7-4012-656033 (Halina Gorecka, Aleksander Korĵenkov), Poŝtel.: +7-8-921-2617982 (Halina), Poŝte: RU-236039 Kaliningrad, ab. ja 1205., Rusio. Skajpe: sezonoj (Aleksander), tujmesaĝilo: icq: 207992210 (Aleksander)

10. oktobro
Faulhaber konferenctago en Amsterdamo, Nederlando. Interesaj prelegoj pri Zamenhof, vidu la programon en la retejo. Inf.: Esperanto Nederland, Arubastraat 12, NL-9715 RW Groningen, Nederlando. Rete: info@esperanto-info.nl

10 - 12. oktobro
96-a Japana Esperanto-Kongreso en Koohu, Japanio. Inf.: s-ro DOI Hirokaz ĉe Japana Esperanto-Instituto, JP-162-0042 Tokyo-to, Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3, tel.: +81-3-3203-4581. rete: jek96k@jei.or.jp

10 - 12. oktobro
16-a Aŭtuna renkontiĝo de esperanto en Silver Bay, Lake George, NY, Usono. Amikeca semajnfino, okazas kursoj, prelegoj, ludoj kaj multe pli. Belega loko ĉe lago. Inf.: Esperanto-Societo Kebekia, 6358, de Bordeaux, Montréal, Québec, Canada, H2G 2r8; rete: informo@esperanto.qc.ca

11 - 18. oktobro
14-a Lingva Festivalo en Ĉeboksari, Rusio. Lingva Festivalo estas plej amasa lingva evento en la Ĉuvaŝa Respubliko kiu estis lanĉita en 1996. Ĉi-jare ni invitas interncian teamon kiu povus ne nur multe lerni de la etna regiono de Rusio sed ankaŭ multe kontribui al la sukcesa programo. Inf.: Aleksandr Blinov

12 - 18. oktobro
InPaSem - Internacia Paroliga Semajno. Kurso por komencintoj kaj seminarioj por jamaj parolantoj en Dobřichovice, Ĉehio. Inf: Kava-Pech, Petr Chrdle, ul. Anglická 878, CZ-25229 Dobřichovice, Ĉehio. Tel: +420257712201, fakso: +420257712126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

15 - 18. oktobro
2-A Lushan-forumo de Esperanto & Seminario de ILEI-Ĉinio. Ĝi okazos en unu el la plej pitoreskaj montoj en Ĉinio. Inf.: arko.gong@qq.com

16 - 18. oktobro
2-a sfero (Svisa Familia Esperanto-Renkontiĝo) en Lenk, Berna Oberlando, Svislando. Sfero estas renkontiĝo por esperanto-familioj kun infanoj, sed ankaŭ por unupuloj, kiuj volas praktiki la lingvon en familia etoso. La renkontiĝo ofertas riĉan programon por plenkreskuloj kaj infanoj, kursojn por komencantoj, progresantoj kaj regantoj de la lingvo, distran programon, migradon kaj sporton. Partoprenas koruso ktp. ktp. Inf.: Svisa Esperanto-Societo, c/o Nelida Weidmann, Archstrasse 2, CH-8610 Uster, Svislando. Rete: ses@esperanto.ch

16 - 18. oktobro
2-a Interrnacia Konferenco de EDE en Strasburgo, Francio. Konferenco por membroj kaj simpatiantoj de la politika movado Eŭropo - Demokratio - Esperanto. Inf.: Fabien Tschudy arbofeo@gmail.com

17. oktobro
Jubilea jara renkontiĝo de kroataj esperantistoj en Osijek, Kroatio. Antaŭ 120 jaroj, en 1889, aperis la unuaj esperantistoj en Kroatio. Tio estis en Osijek, kaj en la sama urbo nun kunvenos kroataj esperantistoj kun solena, labora kaj arta programo. Inf.: Klobučar Davor, J.Huttlera 27-A, HR-31000 Osijek, Kroatio. Rete: davor.klobucar@ht.hr

17. oktobro
NE OKAZOS! – Kaŝ tana (kaj kaŝ tankolekta) semajnfino – en Maribor, Slovenio. Renkontiĝo je la 9-a horo ĉe la tombejo en Kamnica (sufiĉas loko por atendi multajn aŭtomobilojn). Pliaj informoj, aligxo ĉe: Vesna Obradovic

21. oktobro
Kunveno itallingva pri "Cent jaroj de Esperanto en Bolonjo" en Bolonjo, Italio. Kadre de la "Semajno de Historio". Ĝuste en 1909 la unua bolonja esperantisto, Achille Tellini, komencis varbi pri Esperanto en la urbo. Parolos itallingve la prezidanto de Bolonja E-Grupo kaj aliaj italaj movadanoj. Inf.: Fabio Bettani, nome de Bolonja Esperanto-Grupo "Achille Tellini 1912" rete: fabio.bettani ĉe esperanto.it

22 - 24. oktobro
10-a KIES (Komuna Israela Esperanto- Semajnfino) en la komuna juda-araba vilaĝo Neve Ŝalom, Israelo. Ĉeftemo estos "Paco kaj kunekzisto". Inf.: Amri Wandel

22 - 25. oktobro
Tradicia seminario en Ĉeha Paradizo, en familia pensiono ESPERO en vilaĝeto Skokovy - 75 km nordoriente de Prago - en kolorriĉa naturo inter homoj sanaj, sanhandikapitaj, junaj kaj maljunaj, kiuj ŝatas Esperanton kaj deziras ĝui familian etoson kaj naturon. Inf.: Jindriška Drahotová, Sadová 745/36, CZ-293 01 Mladá Boleslav. rete: drahotovaesperanto@seznam.cz

23 - 25. oktobro
'Course-You-Can...', kaj 4a Drondo' (Diskut-Rondo) en Barlastono, Britio. Kurso ĉefe por anglalingvaj komencantoj / komencintoj - spertuloj kunvenigu nespertulojn!). Inf.: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston Staffordshire, DT12 9DE, Britio. Tel.: +44-(0)1782-372141. Rete: eab@esperanto-gb.orgwedgwood.memorial@stoke.gov.uk

24. oktobro
EMAS-Kulturtago 2009 kaj 6-a Rata Rendevuo 2009 en Hameln, Germanio. Ĝi okazos kiel kuna aranĝo de EMAS, la landa ligo de Esperanto en Malsupra Saksio, kaj la Esperanto-grupo La Ratkaptista Bando. Detalojn vidu sur la retpaĝoj. Inf.: Esperanto-Ligo de Malsupra Saksio, Thomas Heberlein, Schifferweg 2, DE-31787 Hameln. + hameln@esperanto.de

24 - 25. oktobro
41-a Korea Kongreso de Esperanto en Seula Junulara Gastejo (Namsan). Temo: La 10-jara strategio de Korea Esperanto-movado. Inf.: Seula Esperanto Societ (SES), sekretario Milo KIM, tel.: +82(0)10-3213-2580, rete: ilovepda@nate.com, prezidanto, Hanu IM tel.: +82(0)16-214-4080 pacamo@hanmail.net

25 - 31. oktobro
4-a Kieva Esperanto-semajno en Kievo, Ukrainio. Konatiĝo kun la bela kaj glora slava urbo; partopreno en la informkampanjo. Inf.: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kiev-133, UA-01133, Ukrainio. volodomir@ukr.net

25. oktobro
Matenkafo de Taguatinga Esperanto-Klubo akompanata de muzik-kantoj, prelegetoj pri laŭ-vola temo kaj pri oktobraj memorindaĵoj, omaĝo al la oktobraj datrevenantoj, interkonaj babiladoj kaj trink- kaj manĝ-agado - ĉio nur Esperante. Inf.: Taguatinga Esperanto-Klubo - tek.esperanto@ig.com.br

30. oktobro - 2 novembro
Post-somera Klaĉ-Kunveno (PSKK) en Zutendaal, Belgio. Renkontiĝo por junuloj kaj familioj kun infanoj. Inf.: Yannick Vercammen, Van Asschestraat 17, BE-2160 Wommelgem, Belgio. rete: yannick.vercammen@fleja.be

30. oktobro - 4. novembro
Tagoj de Internacia Lingvo Esperanto (TILE-5) okazos en Soĉi, Rusio. Kutima aranĝo, nun ĝi estas dediĉita al 150-jara jubileo de Zamenhof! Inf.: Vladimir Bespalov aŭ Esperanto-klubo "Laro", RU-354000 Sochi, abonkesto 913. Rusio. laro96@yandex.ru


6 - 8. novembro
100 jaroj de la Esperanto-movado en Gliwice GRUPE-13. Inf.: Polski Zwišzek Esperantystów - Oddział Gliwice, skr. poczt. 21, PL-44-101 Gliwice, Pollando. Rete: stanislaw.mandrak@gmail.com

7 - 14. novembro
Ne okazos! – Terminologia Seminario en Dobřichovice. 1. Kurso pri ĝenerala terminologio 2. Diskuto pri spertoj de la partoprenantoj. Inf.: Petr Chrdle, chrdle@kava-pech.cz

14 - 15. novembro
HURKASĈ en Budapeŝto, Hungario. Junulara Esperanta semajnfino kun junaj esperantistoj el la najbaraj landoj por spekti la vidindaĵojn de Budapeŝto. Inf.: Székely Vilté kaj Békési Ditta

14 - 15. novembro
1-a Andaluza Esperantologia Semajnfino en Malago. La seminario pritraktas literaturon, historion, sociologion kaj oni ankau ricevos nociojn pri lingvistiko kaj instrumetodiko. Inf.: Organizantoj: AEU (Andaluzia Esperanto-Unuiĝo) kaj KCE (Kultura Centro Esperantista, Svislando) rete: esperantomalaga@hotmail.es

21 - 22. novembro
Radioamatora Internacia Konkurso en ĉiuj radioamatoraj bendoj. Informas: ILERA, Internacia Ligo de E-Radioamatoroj, dj4pg@t-online.de

22. novembro
Esperanto-Renkonto de Okcidenta Rio. Escola Municipal Henrique de Magalhães; Rua da Fábrica, 235; Bangu; Rio de Janeiro, Brazilo. Inf.: ekor.esperanto@yahoo.com.br

28. novembro
Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo, Nederlando kun prelegoj, filmoj, libroprezentoj... ktp. Inf.: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando, rete: uea@co.uea.org

29. novembro
Matenkafo de Taguatinga Esperanto-Klubo akompanata de muzik-kantoj, prelegetoj pri laŭvola temo kaj pri novembraj memorindaĵoj, omaĝo al la novembraj datrevenantoj, interkonaj babiladoj kaj trink- kaj manĝ-agado - ĉio nur Esperante. Inf.: Taguatinga Esperanto-Klubo

30. novembro - 3. decembro
66-a Malferma Konferenco de Sciencistoj-Esperantistoj en Moskvo, Rusio. La kunsidoj okazas en halo de la Prezidantaro de moskva Unio de Sciencaj kaj Inĝenieraj Sociaj Organizaĵoj, ulica Sadovaja-Kudrinskaja 18, metrostacio "Barikadnaja". Komenco de la kunsidoj je la 19:00. Pliaj informoj: esperanto@email.ru


11 - 13. decembro
43-a Studsesio en Herzberg am Harz, Germanio. Ĉeftemo: Esperanto-literaturo, verkoj de Zamenhof kaj pri Zamenhof. La 12-an de dec.: Zamenhof-festo okaze de la 150-a datreveno de la naskiĝo de L.L. Zamenhof. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, Germanio. Rete: esperanto-zentrum@web.de

11 - 15. decembro
10-a Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj en Bjalistoko, Pollando. Omaĝe al la 150-naskiĝdatreveno de Ludoviko Zamenhof. Inf.: Bjalistoka E-Societo, PL-15-282 Bialystok 1, Piekna 3, pk 67, Pollando. Rete: esperanto.bialystok@interia.pl

12. decembro
AnkRo (Antaŭkristnaska renkontiĝo) en Písek, ĉi-foje omaĝe al la 150jariĝo de D-ro Zamenhof. Inf.: esperanto.pisek@seznam.cz

15. decembro
Inaŭguro de Zamenhof-monumento en Herzberg - la Esperanto-urbo

18 - 20. decembro
Centra jubilea german-pola Zamenhof-festo en Berlin, Germanio. Informoj kaj aliĝilo elŝuteblaj. Organizantoj: GEA,GEJ, PEA, PEJ kaj aliaj, Esperanto-Haus, Einbecker Str. 36, DE-10317 Berlin, Germanio. rete: infozentrum@esperanto.de

25 - 27. decembro
Shabbir Ahmad Sial en Lahore, Pakistan. 32-a Jarkongreso de Pakistana Esperanto-Asocio (PakEsA). Inf.: Esperanto Markaz, Chowk Shahidan, Multan, Pakistan. Rete: pakesa@yahoo.compakesa@gmail.com Tel +92(0)61-4517676

26 - 28. decembro
Komuna Seminaro de Ĉinio, Japanio kaj Sud-Koreio en Nankino, Ĉinio. Inf.: Jiang Limin, prez. de Ĉina Junulara E-Asocio: lamondo@163.com

26. decembro - 3. januaro
Junulara Esperanto-Semajno, JES en Zakopane, Pollando. Renkontu la Novan Jaron en junulara medio! Komuna silvestra aranĝo anstataŭ la ĝisnuna IS kaj AS... Inf.: ĉefa kunordiganto Irek Bobrzak - viavento@onet.eu, landaj kunordigantoj: Łukasz Żebrowski kaj Julia Hell

27. decembro
Kunfratiĝa Tagmanĝo de Taguatinga Esperanto-Klubo akompanata de muzik-kantoj, prelegetoj pri laŭvola temo kaj pri decembraj memorindaĵoj, omaĝo al la decembraj datrevenantoj, interkonaj babiladoj kaj trink- kaj manĝ-agado - ĉio nur Esperante. Informoj: Taguatinga Esperanto-Klubo

La plej fama aran ĝo por familioj kaj plenkreskuloj

27. decembro - 3. januaro
26-a IF - Internacia Festivalo en bavara Nördlingen, Germanio. Kadra temo: "Fabeloj". Tuttaga ekskurso al Nürnberg (urbo de la unua E-Grupo). Plilongiga eblo ĝis 4-a de januaro. Inf: Hans-Dieter Platz (HDP), Postfach 1148, DE-34303 Niedenstein, Germanio. Tel./fakso +49-5624-8007, portebla +49-171-4964558, Reto: IF/Platz

27. decembro - 3. januaro
Novjara Renkontiĝo (NR) en Saarbrücken, Germanio. Por infanoj, familioj kaj aliaj plenkreskuloj. Ĉ. 150 partoprenantoj el deko da landoj. Prelegoj, koncerto, teatraĵo, ekskursoj. Inf.: Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio. Rete: lu.esperantoland@gmx.de

27. decembro - 3. januaro
Novjara Internacia Semajno (NIS) en Saarbrücken, Germanio. Por junuloj kaj junaj plenkreskuloj. Ĉe la franc-germana landlimo, paralele al la 8-a Novjara Renkontiĝo (NR). Inf.: Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio. Rete: lu.esperantoland@gmx.de

30. decembro - 2. januaro
Silvestra festeno en kastelo Greziljono en Baugé, Francujo. Eblas alveni je la 30-a aŭ 31-a de decembro kaj foriri je la 1-a aŭ 2-a de januaro. Vidu la inviton! Inf.: Kulturdomo de Esperanto, kastelo Greziljono, Maison Culturelle de l'Espéranto, Châeau de Grésillon, FR-49150 Baugé, Francujo. Rete: kastelo@gresillon.org


La kompiladon prizorgas: István Mészáros
ĉe la Esperanto-Centro "Eventoj"

Lasta aktualigo: 2009.12.28.

eszperantó szótar eszperantó tankönyvek eszperantó tanfolyam eszperanto Kulturális Eszperantó Szövetség eventoj STEB Eszperantó rendezvények