Eventoj n-ro 0013, 1/septembro - '92, retposxta versio
*******************************************************

ENHAVO
//////

Titolpagxe:     - Manifestacii samtempe
           - Kaunas atentis al la esperanto-movado

Teorio:       - La eltiritaj citajxoj

Anonco:       - LA KVINPETALO

Faka aplikado:    - Ekologiaj artikoloj bonvenas
           - Genealogia societo

Komerca aplikado:  - Kontaktoj sercxataj!
           - Ukraina Verdula Partio volas uzi esperanton
           - ESPERANTO EN LA PRAKTIKO
           - Terminologia Esperanto-Centro en Kladno
           - Denove pri ESKI!
           - Fama cxehxa biero

Organizaj demandoj: - Meditado post grandsignifa artikolo
           - Eldonkvantoj...

Arangxoj:      - Internacia Foiro de Esperanto-Turismo
           - Novjara Junulara Renkontigxo
           - Konkurso en Vilnius

Afrika agado:    - La unua tutlanda e-renkonto

Movado:       - Borso de E-manuskriptoj
           - Konkurso pri arta traduko
           - Du asocioj en Sankt-Peterburg
           - Novaj Cseh-instruistoj
           - Nova e-organizo en Kroatio!
           - Studi esperanton en Svedio
           - Espero anstataux glavo

Alvoko:       - Diplomoj pri esperanto
           - Redaktoro por "Koncize"

Lingvo:       - Am-aro en Jun-io
           - LEA havas propran domon!
           - Ne plu sub la esperantista flago...
           - Se vi gastos en Madrido
           - Invito al Kalifornio

Esperanto en radio: - Esperantistoj mem mortigas esperanton!

Por via notlibro:  - ***
Anoncetoj:      - ***
Korespondi deziras: - ***

Interese...:     - Kamacxo: cxu literatura snobo?
           - ... funkciado

*************************************************************************

TITOLPAGxE
//////////

Manifestacii samtempe
=====================

Organizoj de nia movado kutime ne havas monon por pagitaj
reklamoj en la amaskomunikiloj, televido, radio, ktp, do malofte
nia afero aperas en ili. Sed sen publika atento kaj subteno ni
malfacile povos atingi, ke en diversaj forumoj oni komencu
trakti pri la internacia lingva problemo.

Tamen estas maniero, kiu ebligas la altiron de la publika opinio
sen elspezo de grandaj monsumoj. Temas pri la surstrataj
demonstracioj, okazintaj ekde 1988 en diversaj urboj, laux la
iniciato de Verdula E-Asocio. Komprenu bone: ne temas pri
protesto kontraux io, sed temas pri la publika manifestado de
nia ekzisto, kaj de niaj postuloj!

Tiaj surstrataj demonstracioj okazis en 1988 en Romo, en 1989 en
Romo kaj Parizo, en 1990 en Parizo, Romo, Dublin kaj en 1991
samtempe en Londono, Bruselo kaj Romo!

Samtempe en diversaj urboj
--------------------------

Tre grava trajto de tiuj surstrataj eventoj estas la samtempeco!
Ili okazas en la sama tago en diversaj landoj, kio montras la
internaciecon de la postulo, kio estas apenaux neglektebla
faktoro por neesperantistaj instancoj!

Publikan debaton!
-----------------

La cxefa celo de tiuj surstrataj eventoj estas altiri la atenton
de la ekstera mondo, kaj postuli publikan debaton pri la
internacia lingva problemo. La konkretaj celoj en unuopaj landoj
povas varii, depende de la loka situacio. (Ekz. en la landoj de
Euxropa Komunumo oni povas uzi la sloganon: "Per komuna lingvo
al Euxropo") Sed la vojo por tio cxie estas la publika debato
pri la internacia lingva problemo!

Ni devas levi la problemon ne pri esperanto, sed pri la
internacia komunikado! Kiam oni diskutos pri la temo, neeviteble
aperos ankaux esperanto, des pli, se gxuste niaj organizoj
iniciatis la aferon!!!

Cxi-jare: la 10-an de oktobro
----------------------------

Dum la Viena UK estis kunsido pri la cxi-jaraj surstrataj
demonstracioj. Do, gxi okazos lauxplane en Belgio, Britio,
Italio, Hungario kaj eble en Nederlando kaj Francio! Surbaze de
la gxisnunaj rezultoj, ni alvokas cxiujn esperantistojn por
samtempa surstrata manifestado la 10-an de oktobro:

Estas klare, ke por arangxi gxin, en la koncernaj landoj estas
necese havi organizan teamon, kiu havas plurajn taskojn:

- difini lokon de renkonto, kaj la promen-vojon;

- prepari ian programon cxe la fino de la surstrata promeno;

- informi kaj mobilizi kiel eble plej da esperantistoj;

- prepari afisxojn, port-tabulojn, striojn;

- prepari kaj multobligi disdoneblajn informilojn, flugfoliojn;

- en letero tuj peti la organizadon de publika debato pri la
 internacia lingva problemo cxe la nacia televido, radio, ktp;
 anonci al la polico la daton kaj lokon de la manifestado;

- zorgi pri la fotado de la demonstracio;

- antaux la manifestado informi la amaskomunikilojn (prefere la
 sekciojn pri novajxprogramo kaj enlandaj politikaj aferoj de
 nacia televido kaj radio) pri la pasintjaraj eventoj, kaj averti
 ilin pri la cxi-jara, kaj inviti ilin persone vidi gxin.

- post la manifestado prepari raporton kun fotoj pri la evento,
 kaj sendi gxin al la gazetaro, petante ilian aperigon.

La sukceso de tiu demonstracio multe dependas de la zorga
preparo, kaj de la nombro de cxeestantoj. Ni ne atendu tujan
miraklon, sed konsciu, ke se ni faros nenion - okazos nenio,
ecx, la jam akiritajn rezultojn de esperanto ni povas perdi!

Do, ek al iu konkreta pasxo! Ni ne havas multan tempon, do vi
tuj kontaktu vian landan asocion, cxefdelegiton, aux aliajn
aktivulojn! Jen adresoj de tri konkretaj organizantoj:

- ITALIO: Alberto Menabene, via Monti Sibillini 3, I-00141 Romo;
- BRITIO: John Spencer, 30 Adolphus Road, London, N4 2AY;

- HUNGARIO: Kultura E-Asocio, H-1675 Budapest, pk. 87. Tel:
 1288258.

*************************************************************************

Kaunas atentis al la esperanto-movado
=====================================

Cxirkaux 30 personoj "gxuis" la aventurojn de lim-trapasadoj,
veturante de la viena UK per aparta auxtobuso al la 65a kongreso
de SAT en Litovio.

Dum la kongresaj 10 tagoj Kaunas atentis al la e-movado. Pri la
kunveno aperis grandaj artikoloj en 5 landaj gazetoj, kaj serio
de mallongaj informoj estis publikigitaj en pluraj aliaj revuoj.
La malfermon partoprenis la vicprezidanto de litovia parlamento
Kazimieras Motieka, kaj la urbestro Arimantas Racxkauskas, kiu
ecx mem estas esperantisto. La Prezidanto de SAT Ivo Peyraut dum
la vojagxo al la kongreso grave malsanigxis, kaj li povis sekvi
la eventojn el la berlina hospitalo nur per oftaj
telefonkontaktoj.

Al la kongreso aligxis 617 homoj. Partoprenis gxin entute 452
esperantistoj el 28 landoj, inter ili 302 (= 2/3) el la eksa
Sovetio (109 el Rusio, 100 el Litovio ktp.) kaj 150 (= 33 %) el
aliaj landoj (53 el Polio, 38 el Francio. ktp)

Dum la kongreso okazis gxeneralaj kunsidoj de SAT, kunsidis 5
SAT-frakcioj (pacista, naturista, liberecana, sindikatista kaj
liberpensula), kaj okazigis la gxeneralan kunvenon ankaux TANEF
(Esperanta Fakgrupo de Naturamika Internacieco).

Dum la kongreso estis akceptita deklaracio pri la neceso de
solidareco inter la diverslandaj laboruloj, rezolucio pri
radioelsendoj, kaj gvidrezolucio pri SAT-aferoj.

La kongreso vere agrablan, allogan etoson, kio pleje dankeblas
al la bona organizado de litovaj esperantistoj. La organiza
teamo de Litova E-Asocio malgraux la eksteraj malfacilajxoj
lerte kaj operative regxisoris la arangxon. La etoson ne gxenis
ecx la fakto, ke nokte oni ofte devis uzi la teretagxajn
fenestrojn anstataux la pordoj. aux ke anstataux A, Korjxenkov
(gvidanto de Ruslanda E-Asocio, veturinta tamen al Vieno) oni
surloke devis trovi novan gvidanton por la literatura
laborgrupo, ktp.

La sekva kongreso de SAT lauxplane okazos en auxgusto 1993 en
Kazanlak, Bulgario.

*************************************************************************

TEORIO
//////

La eltiritaj citajxoj
=====================

--------------------------------------------------------------
eble iel povos kontribui al la diskuto en EVENTOJ, diskuto
vole-nevole resumante ideojn, kiu fortigas kaj malfortigas sin
reciproke tra jardekoj de nia esperantista ekzistado. Mi citos
asertojn de diversaj statusoj, sen distingi, cxu temas pri
deklaro en grava dokumento, hipotezo en studo, aux frazo en
respondo al intervjuanto.
--------------------------------------------------------------

(dauxrigo de EVENTOJ n-ro 12/1992)

1990. "Mi kredas ke el la vidpunkto de la jarcentoj, en la longa
  periodo ni devas tamen ne perdi nian belan idealon, ke e-o
  estu la dua lingvo por cxiuj tra la mondo."

     John Wells, Budapesxta Informilo, 1990.02.01.

1990. Batali por la fina venko laux la malnova strategio
  karakterizanta la plejparton la esperanto-societoj, signifas
  ankaux elekti inter sxtatistoj, aux plej ofte pasive akiri
  ilin dumvoje. La dangxeroj de tiu cxi strategio farigxis pli
  evidentaj en 1990, gxuste dek jarojn post la lanco de la
  Manifesto de Rauxmo.

  ... Soldatoj rekrutitaj inter diktatoroj, advokatoj dungitaj
  inter koruptuloj: de Francisco Franco (alta protektanto de UK
  1968) gxis Fidel Castro, kun la apenaux evitita kolonelo
  Papadopoulos, ni konkludas, ke dank' al la pracelanoj, la
  bona lingvo estas en bonaj manoj!

     Nia invito al optimismo
     (morala raporto diskutita kaj aprobita de la gxenerala
     asembleo de LF-koop; 1991.04.21.)

1981. Nian evoluon mi do vidas jene:
  - La elformigxo de esperanta komunumo: (socio) gxis 1920.
  - la stabiligxo de la socio - gxis 1980.
  - la epoko kiu komencigxas (epoko penetra) - ?
  - la unua sojlo - ?
  - la dua sojlo - ?
  - la fina venko - ?

     Jerzy Leyk: Kio bremsas evoluon.
     En: Pola esperantisto, 1981/3-4.

1991. La Manifesto de Rauxmo estis lancxita la 1-an de auxgusto
  1980 -- antaux dekunu jaroj. En si mem la manifesto estas tre
  mallonga skizo,.. Tiuj ideoj trovis redifinon kaj
  plilargxigon per postaj dokumentoj, ekzemple la deklaro de
  PSEK, la studoj de Sandor Revesz kaj Jerzy Leyk.

  ... Oni komencas koncepti la esperantistaron ne nur kiel
  disciplinita movado, kiu devas konkeri la mondon, sed ankaux
  kiel komunumon, funkcianta pli-malpli kiel disa minoritato
  tra la mondo. Tia diasporo, kiel disa minoritato, havas unu
  cxefan referencon en la lingvo, en la komuna lingvo
  Esperanto. Do, estas profunda modifo de la sociologia bildo
  de Esperanto. La rauxmismo opinias, ke la esperantistaro
  restos minoritato dum longa tempo. Oni ne scias dum kiom da
  tempo, sed sendube tre, tre tre longe. Cetere, ne estas eble
  indiki movadon, kiu farigxis majoritato; ecx la kristanismo
  ne havas majoritaton en la mondo. Do nenio vere konkeras la
  mondon iam, kiam se gxi respondas al iu baza fundamenta
  bezono. Kaj certe la bezono pri komunikado ekzistas, sed la
  kontentigo, kiun donas esperanto, estas iu aparta kontentigo.

     D-ro Giorgo Silfer: Pozitiva evoluo al la konservativa
     silento.
     En: Bulgara Esperantisto, 1991/12, p. 6-9.

1991. Kerne al la strategia debato estas malharmonio inter
  desupremaj kaj desubemaj agantoj... Kvankam naivaj revoj pri
  baldauxa fina venko povas naski frustraciojn, certe iel
  forigendajn, estus tamen grava eraro elimini deziron pri
  signifa disvastiga sukceso... signifa kvanta kaj kvalita
  salto en la uzo de esperanto ne okazos:

  - sole per klopodoj de la nunaj parolantoj...
  - sen la klopodoj de la nunaj esperantistoj...

     El Proklamo de Voss,
     laux Internacia Pedagogia Revuo, 3/91, p. 4.
     Eventoj, 2/1992.

1967. ... la kampoj rikoltendaj restas
   gxishorizonte flava. Nur manplenoj
   valoraj akiritas. Sed ni festas

   La laborfinon jam komence! Venoj
   de tero-esploristoj de l'spirito
   apenaux lasis spurojn, sed azenoj

   neniam mankas kun kultisma mito
   blekstrecxi busxojn...

     Edwin de Kock:
     (E)pistolo al poetoj tro tradukemaj
     laux Poemaro kaj prozeroj, 1967.9.28, p. 45.

1991/1992. Kiel harmoniigi la desuprajn oficialajn kampanjojn
  kun la desubismaj kulturaj iniciatoj por ke ili povu minimumu
  kunekzisti?

     Stefan MacGill, Eventoj, 3/1992.

1992. ... de honoroficanto oni ne povas postuli perfektan
  laboron...

     Lu Wunsch-Rolshoven,
     laux Seminara Gazeto TEJO-PSEK,
     Eventoj, 2/1992.

1992. Esperanto estu konsiderata kiel unu el la ekzistantaj
  lingvoj!

     KRUCO
     Eventoj, 6/1992.

1992. Eble ni ne tro insistu krei propran kvazaux-nacion...?

     Sandor HIDEG, Eventoj, 6/1992.

1992. Kiuj primokas la heredajxon de Zamenhof: interna ideo,
  stranga forto, fina venko, tiuj "samideanoj" (?) eble
  senkonscie, sed cxiamaniere batas en cxerko (!) de la
  esperanto-movado la lastajn najlojn.

     Paulo Benno,
     Eventoj, 7/1992.

1991. Miaopinie, se temas pri la karakterizaj trajtoj de
  esperanto, la unuan lokon okupas ne propedeuxtiko, sed la
  ebleco kontakti novmaniere... Ni urgxe bezonas novajn
  sloganojn: For la izolitecon! Transpasxu la limojn!... Ni
  lancxu do la sloganon: Internaciecon en la praktiko!

     KRUCO
     Laux Internacia Pedagogia Revuo, 3/1991. p. 6.

1991. Esperanto estas kulturo. Tiuj, kiuj lernas kaj uzas la
  lingvon, havas eblecon ekkoni novajn kulturajn valorojn,
  eksenti la gxojon de la kontakto kun nekonata kultura mondo.

     Georgi Mihalkov,
     Bulgara Esperantisto, 1991/12, p. 4.

1991. En la konservativa linio la ideo estas, ke ni devas esti
  pli multaj, cxar ju pli multaj ni estas, des pli forte ni
  povas premi. El la rauxmisma ideo ni devas esti pli multaj,
  cxar ju pli multaj ni estas, des pli multaj vivas nian
  kultur-modelon. ...Mi opinias, ke dum la okdekaj jaroj, en la
  fazo de pura teorio, multo estas suficxe ellaborita, do oni
  devas en fazo multe pli praktika produkti ... tiujn servoj,
  tiujn varojn, kiuj utilas por altigi la kvaliton.

     D-ro Giorgio Silfer,
     Bulgara Esperantisto, 1991/12. p. 7.

1991/1992. La jubilea dudek-kvina konferenco de ILEI (Internacia
  Ligo de Esperantistaj Instruistoj) akceptis ... dokumenton
  por kontribui al la strategiaj debatoj en la Movado. Por loki
  gxin historie, memoru la Deklaracion de Tireso (Svedio) 1969,
  kaj la Manifeston de Rauxmo (finnlando) en 1980.
  Konferencinte en Norvegio, dudek kaj dek jarojn post tiuj
  eventoj kaj aliaj dokumentoj, sxajnis oportune rekonsideri
  ilin. Nia rezulto nek celas lancxi novan direkton, nek
  proklami novan revolucian malkovron, sed resumi tion, kion la
  plimulto de esperantistoj jam decidis kaj komprenis por si
  mem, kaj iel sintezi la pretendojn de la antauxaj dokumentoj
  kune kun tauxga sinteno por instruistoj.

     Laux internacia Pedagogia Revuo 3/91,
     Eventoj, 2/92.
1992. La suprajn asertojn retajpis kun emfazoj kaj rekomendas
  relegi la kompilinto:

Blazio Vaha, Hungario.

*************************************************************************

ANONCO
//////

LA KVINPETALO
=============

internacia stagxejo de LF-koop
respondecas: Suzanne Bourot
administras: Societo Yvonne Martinot, pcxk Limoges 2408-62 H
route de Civaux, F-86410 Bouresse (Francio)
tel. +33-49-428074

*************************************************************************

FAKA APLIKADO
/////////////

Ekologiaj artikoloj bonvenas
============================

Cxe la euxroparlamenta grupo "La Euxropaj Verduloj" bonvenas
cxiu artikolo, ankaux en esperanto, pri ekologiaj problemoj kaj
cxiu informo pri ekologiaj okazajxoj, kie (ankaux) esperanto
estas laborlingvo. Nuntempe tiu grupo havas 30 membrojn: Belgio
3, Francio 8, Germanio 8, Hispanio 1, Italio 7, Nederlando 2,
Portugalio 1. Bonvolu atenti: La Euxropaj Verduloj interesigxas
NE pri esp-o, sed pri uzado de la Internacia Lingvo por
ekologiaj celoj!

La Verda Partio diskonigis sian programon ankaux en esperanto
okaze de la euxropa baloto.

Kontaktadreso:
S-ro Leo COX, La Euxropaj Verduloj, Euxropa Parlamento,
Belliard-str. 97-113, B-1040 Bruselo, Belgio. Tel.:
+32-02-2342315.

*************************************************************************

Genealogia societo
==================

Silezia Genealogia Societo sercxas kontaktojn kun genealogiaj
societoj en la tuta mondo.
ul. Dubois 3, Pk 16, PL-50-952 Wroclaw 17, Polio. Tel/fakso:
+48- 71-226954.

*************************************************************************

KOMERCA APLIKO
//////////////

Kontaktoj sercxataj!
====================

Karaj gekolegoj, se vi konas iun firmaon pretan kunlabori kun
litovaj eksportaj-importaj firmaoj pere de la internacia lingvo
esperanto pri intersxangxado de diversaj varoj, krudmaterialoj,
ktp. bv. sciigi ilin pri esperanto-merkato en Litovio!
UAB "STATYBA", c/o A. Ramonas, Pk. 15, LT-5030 Kedainiai,
Litovio.

* * *

IKS-bazaro
----------

Novfondita privata turisma kaj komerca entrepreno el Zagrebo
deziras kunlabori kun similaj entreprenoj eksterlande pere de la
internacia lingvo.

Kontaktadreso:
Internacia Kultura Servo, pp 499, HR-41000 Zagreb,
Kroatio/Horvatska.

* * *

La akcia kompanio "NOOR TURIST" (Juna Turisto) el Estonio
sercxas eksterlandajn partnerojn por akcepti junularajn
turismajn grupojn. En cxiu veturonta grupo devas esti unu
esperantisto-interpretisto.

Kontaktadreso:
Noor Turist, August Kilk, pk. 141. EE-0090 Tallin, Estonio.

* * *

Tajpi, komposti, ktp...
-----------------------

"Mi faras cxiuspecajn laborajxojn per komputilo kun
laserprintilo: mi tajpas (en esperanto aux ne) tekstojn,
librojn, tezojn, k.a. Prezoj kaj pagkondicxoj laux la laboro."

S-ro Stephane DUPIN, 90 bis rue Roger, Salengro, F-94490
Ormesson, Francio.

*************************************************************************

Ukraina Verdula Partio volas uzi esperanton
===========================================

Dum la 2-a kongreso de la Ukraina Verdula Partio (UVP) estis
akceptita rezolucio, kiu alvokas cxiujn membrojn lerni kaj uzi
esperanton por la komunikado inter verduloj de la tuta mondo.
Prezidanto de la partio, Jurij Sxcxerbak estis elektita ministro
pri defendo de la naturo. Unu el la kunprezidantoj estas I.
Pusxkar - aktiva esperantisto kaj naturprotekta aganto.

M. Heller
membro de Koordina Konsilio de UVP.
El Litova Stelo 4/1991.

*************************************************************************

ESPERANTO EN LA PRAKTIKO
========================

Sendu ankaux Vi informojn pri cxia ekstermovada uzo de
esperanto!

*************************************************************************

Terminologia Esperanto-Centro en Kladno
=======================================

TEC de UEA por faka lingvo en esperanto transiris el la
militinta Zagrebo al Kladno en CxSFR. Gxia gvidanto estas ingx.
Jan PospĒsil. TEC preparos terminarojn, fakajn vortarojn kaj
tekstojn, por ke esperanto povu penetri en la sciencon kaj
teknikon.

Por akiri pluajn monrimedojn por TEC estis fondita kaj jure
registrita "Nezavisla terminologicka nadace" (Sendependa
Terminologia Fondajxo). Al la fondajxo eblas donaci ne nur
monon, sed ankaux cxekojn, akciojn, obligaciojn. Jam deko da
cxehxaj aktivistoj de la sciencteknika sekcio promesis donaci al
TEC kaj gxia fondajxo dek procentojn de siaj akcioj, kiujn ili
akiros per la kupona privatigo.

Cxu oni povas kalkuli ankaux je via helpo?

Ingx. Jan Pospisxil, Leningradska 3112, CS-272 04 Kladno-4,
Cxehxoslovakio. tel. +42-312-781547

Starto 2/92.

*************************************************************************

Esperanto-Servo pri Komercaj Interrilatoj, ESKI

Denove pri ESKI!
================

Mi sciigis la ideon pri ESKI al UEA, kiu prezentis gxin kiel
artikolon al la redakcio de EVENTOJ, kompreneble kun mia
konsento. Tiam mi ankoraux ne sciis multe pri la aktivado de
IKEF. Felicxe mi ricevis diversajn reagojn flanke de IKEF, kiuj
baldaux konvinkis min, ke multo pri kio mi parolis, jam de IKEF
estas farata.

Mi ankaux ricevis kelkajn numerojn de la revuo La Merkato kaj
konstatis, ke gxi pravas esti aktiva rilate al kontaktoj, kiujn
entreprenoj orienteuxropaj kaj aziaj bezonas, kiuj volonte
komercas kun landoj en okcidenta Euxropo kaj Usono. Lauxdon gxi
havu!

Kio mankas, miaopinie estas centraj adresoj en cxiu lando, al
kiuj cxiaj entreprenoj povu adresi sin, kiuj volonte establos
utilajn kontaktojn kun malfacile atingeblaj firmaoj, industrioj
ktp., plej ofte pro lingvaj malfacilajxoj. Ion tian mi celis kun
la ideo pri ESKI. Kompreneble estas eble uzi la kontaktadresojn
(de la perantoj), kiuj publikigis en La Merkato, sed mi pensas,
ke tio ne estis la intenco.

Cetere mi ne volas dispecigi la bonajn kontaktojn, kiuj jam
ekzistas sur cxi tiu kampo, nek volas akceli, ke ekestu nova
organizo. Kontrauxe, mi volonte volus, ke IKEF akceptu la ideon,
ke gxi akcelu la fondon de landaj centroj, kiuj estu direkta
helpo al ne-esperantistaj organizajxoj, entreprenoj, ktp.
Espereble la IKEF- estraro volas transpreni la torcxon.

ingx. Tammo Kanter,
Ten Utlodreef 24, NL-7921 HP Zuidwolde.

Startigi novajn servojn ne estas simpla afero. Oni devas zorgi
pri teknikajxoj, pri ejo, pri financoj, ktp - kaj cxefe pri
reklamado.

Gxis la landaj ESKI-centroj povas igxi memstaraj, eble estus
oportune funkciigi ilin - en la komenca periodo - en la kadroj,
aux kun la auxspicio de la landaj E-Asocioj. Ilia adreso kutime
estas gxenerale konata (telefonlibroj, publikaj informservoj
ktp), ili povas enmeti informojn pri ESKI en siajn flugfoliojn,
nacilingvajn informilojn, ktp. Kompreneble la auxspicio de
landaj 0-asocioj estas necesa nur en tiuj landoj, kie la IKEF
membroj, aux la entreprenistoj-esperantistoj ne povas/volas fari
la Servon mem.

Laux mi estas du BAZAJ POSTULOJ por ekfunkciigi ESKI:

- La Servo devas labori profesinivele! (Komprenu bone: temas ne
 pri salajriteco, sed pri la labor-kvalito). Eventualan
 fikvalitan laboron la ekstera mondo konsideras, kiel kvalito
 de la tuta esperanto-movado!

- Oni devas garantii long-dauxran funkciadon de la Servo. La
 reklamado kaj propagando portos rezultojn eventuale nur post
 monatoj aux jaroj! Se dume la ESKI-centro cxesos funkcii, la
 ekstera mondo konsideros nin fidiletantoj...

Laszlo Szilvasi, Hungario

*************************************************************************

inter - helpo

Fama cxehxa biero
=================

Cxu vi havas intereson pri kvalita, tamen ne multekosta cxehxa
biero? Ni povas gxin oferti al vi jam kun prezo 0.35 DEM/1.5 lt
aux konservojn 0.33 lt por 0.45 DEM. Garantio de la biero en
boteloj min. 1 monato, en konservoj min. duono de la jaro. Ni
povas eksporti ankaux aliajn varojn, aux kunlabori en la sfero
de turismo. Seriozajn ofertojn sendu tuj al nia adreso, kien ni
invitas komercistojn por eventuala detala traktado.

INTERHELPO, pk. 44, CS-150 00 Praha 5, Cxehxoslovakio.
Tel/fakso: +42-2-542993.

*************************************************************************

ORGANIZAJ DEMANDOJ
//////////////////

Meditado post grandsignifa artikolo
===================================

Forte kaptis min la cxefartikolo de EVENTOJ (N-ro 10): "Kiuj ni
estas esperantistoj?". Cxar gxi tusxas problemon, kiu strikte
ligigxas al edukado, kaj cxar la prezentita temo estas pli ol
aktuala, mi sentas la bezonon aldoni mian opinion.

La konstato de la auxtoro Laszlo Szilvasi (:silvaasxi) estas
gxusta komparante niajn zorgojn kun tiuj de naciecoj. Plue, mi
tute konsentas, kiam li akre distingas esperanto-parolanton
disde esperantisto, konsiderante cxi-lastan plenkonscia
esperanto-parolanto.

Kaj jen la demando de demandoj: kial el pluraj miloj da novaj
esperanto-parolantoj (esperantuloj) ne farigxas esperantistoj?

Gxuste rezonante venas fine la auxtoro al edukado, sed temas pri
edukado en plej vasta senco. Estus granda mistrafo redukti
edukadon al lerneja aux lingvokursa edukado, cxar post tiuj
kursoj ekestas ja tre multaj (ne cxiuj kompreneble) potencialaj
esperantistoj, kaj ne cxiam la instruisto aux kursgvidanto
kulpas pri la perdigxo de esperanto-parolantoj. Ne cxiam, sed
vere estas cxi-terene multaj farendoj. Ni rigardu almenaux
kelkajn lauxvice:

1. Niaj lernolibroj estas tro lingvocentraj. Pri kio mi pensas?
  Ni opinias, ke suficxas transplanti pli-malpli bone la
  gramatikon kaj leksikon de la Internacia lingvo, kaj tuj
  ekestas bonaj esperantistoj. Kiel la praktiko pruvas, tio
  estas grava eraro, cxar la lingvo estas nur unu el la
  konsistigaj elementoj. Mi, ekzemple, estas konvinkita pri
  tio, ke nia instruado estus pli ol duoble efika, se la
  lernantoj estus konsciaj pri la misajxoj de lingva
  diskriminacio. Niaj lerniloj honteme prisilentas la fakton,
  kiu estis la motivo de cxiuj artefaritaj lingvoprojektoj.

2. Prepari al internacieco oni povas per vera internacia
  kunagado. Sed vidu, ni esperantistoj plej ofte nur parolas
  pri gxi, kaj apenaux fruktuzas la avantagxojn, kiujn
  prezentas al ni la senlimeco de nia lingvo. Miaopinie estas
  rekte malutile ricevi la plejmulton de E-impresoj disde
  samlingvanoj, des pli ke cxiokaze uzo de Esperanto estas
  snobismo kaj cxiu mense sobra persono baldaux transiras al la
  uzo de la komuna etna lingvo, sekve komencanto facile
  miskonkludas. Se la impresoj venus de alilingvanoj, ligigxo
  al esperanto estus pli forta kaj rezistiga... Tial mi ne
  komprenas, kial ni volas cxion solvi je nacia nivelo. Al vera
  esperantisto la nacia solvo povas esti la lasta alternativo.
  Sen translimaj vivaj kontaktoj oni ne atingas internaciecon.
  Ni bezonas do strukturon, kiu harmonias kun la spirito de la
  Internacia Lingvo.

3. Kio malhelpas disvolvigxon de internaciismo en la nuntempa
  socio? Grandparte absoluta nekono de alietnaj kulturoj, cxefe
  tiuj de malgrandaj popoloj. Por altiri okulfrapan ekzemplon,
  mi demandas: kion hungaroj scias pri la kulturo de serboj,
  kroatoj, slovenoj, auxstroj, slovakoj, ukrainoj, rumanoj, do
  cxiuj popoloj nin cxirkauxantaj? Preskaux nenion. Kaj kiu
  lernis nenion, ofte opinias: tia simple ne ekzistas. Jen el
  kio venas multfoje sento de superemo, troa nacia fieremo.

  En tiaj cirkonstancoj kiu do povas esperi veran harmonion
  inter diverslingvaj popoloj? Por forigi tiun nenormalan
  situacion, la esperantistoj devas ion fari, cxu ne?

4. Esperantismo kaj toleremo estas nedisigeblaj nocioj. Tamen ne
  mankas cxe ni diskutoj, kvereloj malbonintencaj, kiuj fontas
  el envio, malsxato al proksimuloj. Tio estas parte
  komprenebla, cxar la homo estas pekema. Sed doloras al mi
  vidi, ke ankaux ni venis jam al tiu stadio, en kiu oni hontas
  elmontri amon aux respekton al samcelanoj. Se ni cxiuj iros
  laux apartaj, individuaj vojoj al nia "sankta celo", ni
  neniam atingos venkon, cxar nur pli-malpli kompakta premgrupo
  povas esperi sukceson. Niajn klopodojn devas penetri fido kaj
  toleremo, per diktatoraj, postulemaj rimedoj oni ne
  efektivigas humanajn ideojn.

  Estas do necese konscie eduki al toleremo, cxar sen si ni
  neniam eliros el la nuna stagnanta situacio.

Fine mi novas koncize resumi miajn aldonajn pensojn jene: ni
devas agi pli vaste, tro strikta, sole poresperanta laboro ja ne
trovas suficxe largxan bazon. Ni devas trovi aliancanojn el
tiuj, kiuj simile al ni reprezentas humanajn valorojn, kaj ni,
aliflanke, senhezite dissemu cxiujn noblajn valorajxojn, kiuj
venas el la ideo de la Internacia Lingvo kaj kuragxe levu vocxon
kontraux cxiaspecaj malnoblaj restajxoj de la pasinteco.

Kruco

*************************************************************************

Eldonkvantoj...
===============

"Esperanta kulturo estas lingva, do libra kulturo. Fakte libroj
- ekde la unua, lauxaspekte modesta de la jaro 1887 - estis
cxiam esencaj en la evoluigo de nia lingvo kaj en la ricxigo kaj
nuancigo de gxiaj esprim-kapabloj. Fieras ni pri la atingoj de
nia originala literaturo kaj propagande distrumpetas ni, ke gxi
estas komparebla kaj lauxkvante kaj lauxkvalite kun multaj
literaturoj de etnolingvoj.

Kvankam - pli bone: pro la fakto, ke - la supraj asertojn
gxustas, analizo de la esperanta libromerkato metas nin en
profundan embarason. Ekzemplo: La eldonejo PRO ESPERANTO
reeldonis en 1990 la jam de jardekoj elcxerpitan originalan
romanon "Maria kaj la grupo" (Emba, 172 p., 25.50 gld), kies
temo estas la esperanto-movado. Oni povus konjekti, ke cxiu
sxatanto de la Originala literaturo emus acxeti tiun verkon. Kaj
jen sobra fakto: en la unua jaro post gxia apero vendigxis nur
70 ekzempleroj." (Herbert Mayer "Kiel statas nia kulturo?" en
"La Dua Jarcento"; IEM n-ro 159)

Tiuj plendoj de Herbert Mayer: "Nur 70 ekzempleroj" - venis en
mian kapon dum legado de noticoj de Viktor Sxklovskij (unu el
eminentaj rusaj literaturologoj kaj kulturagantoj). En
"Eldonkvantoj de niaj revuoj" li notas:

"Eldonkvanto de 'Literatura Gazeto' estis 'apenaux cent'
(Barsukov, vol. III, p. 14). Al gxi kontribuadis Pusxkin.

Ankaux eldonkvanto de 'Teleskopo', al kiu kontribuadis Belinskij
estis tiom malgranda, ke la eldonisto konscie pereigis la
revuon, publikiginte en la 15-a kajero 'Filozofian leteron' de
Cxaadaev. 'Euxropano' kun la nomoj de Jxukovskij, Jazykov,
Boratynskij kaj Pusxkin havis 150 abonantojn. Sed 'Nuntempulo'
atingis la kvanton de abonantoj 500.

'Biblioteko Por Legado' havis sukceson, kion, certe, oni ne
povas riprocxi al gxi.

'Mirgorod' kaj 'Arabeskoj' ne disvendigxis"

Supozeble estas suficxe trafa paralelo el ora epoko de rusa
literaturo: ja "Nuntempulo"-n redaktis AS. Pusxkin mem, al
Biblioteko "Por Legado" kontribuadis Lev Tolstoj, la auxtoro de
"Mirgorod" kaj " Arabeskoj" estis N.V. Gogol - por konfirmi la
vortojn de Euxgene de Zilah (vd. "La Gazeto" n-ro 31) pri cent
esperantistoj, kapablaj krei evoluitan kulturan vivon en
esperantio. Eldonkvanto apenaux estas tauxga kriterio por
speguli la valoron de koncerna verko aux revuo, nek signo de
kultura malevoluo.

Sed... (cxu por dubigi min mem?) - trafis la manojn numero 123
de KONTAKTO kun verko de Alessandro Amerio ("Cxu mi rajtas
enmiksigxi?"), kiu bele rivelas la gxeneralan tendencon de monda
kulturvivo ankaux en esperantismo:

"Jen tiu milo aux kelkaj miloj da gejunuloj, kiuj vojagxas
eksterlanden por viziti kongresojn, perfekte kongruas kun mi,
kaj miaj geamikoj... Mi tute ne emis partopreni la pompan
altekostan bufedon dum la UK mi preferis iri diskoteken: tie mi
trovis neniun plenkreskan kamaradon, kun kiu diskuti pri
literaturo kaj movado nur gejunulojn, kiuj dancis kaj parolis
pri "evoluigxo"... Dum la programero 'lauxtlegado de fruaj
Zamenhofaj verkoj', okaze de la lasta kultura vespero, kiun mi
partoprenis mi iom oscedis... Preskaux neniam mi acxetas ion en
libroservoj, kaj en tiuj okazoj, efektive temis pri Valano... La
lasta parto de la artikolo donis la finan baton al mia skuita
memfido, aperas nomoj, titoloj, kaj ecx citajxoj, je kiuj mi
estas alergia. (...) Bedauxrinde mi opinias, ke ni devas fari en
Esperanto amasfenomenon..."

Jen aktiva pozicio, kiu sufloras, ke ecx 70 ekzempleroj venditaj
estas tro multo por esperantismo. Se en epoko de A.S. Pusxkin la
eldonkvantoj estis malgrandaj pro amasa analfabeteco en Rusia
imperio, nun la eldonkvantoj en esperantio malgrandas pro... mi
supozu, amasa atako kaj penetro en cxiujn cxelojn de kultura
vivo de aroganta amaskulturo, - cxu ne estas la temo por aparta
artikolo?

Natan Procenko,
Survoje N-ro 11/1992.

*************************************************************************

ARANGxOJ
////////

Internacia Foiro de Esperanto-Turismo
=====================================

26. septembro - 2. oktobro, Bydgoszcz, Polio

La Foiro estas la plej prestigxa kunvenejo por organizantoj de
esperanto-turismo. Gxin partoprenas reprezentantoj de preskaux
cxiuj vojagxoficejoj, aplikantaj esperanton.

Dum la Foiro oni resumas la cxi-jarajn organizajn kaj financajn
demandojn, priparolas kaj preparas (multaj ecx jam surloke
subskribas) la kontraktojn por la sekva jaro.

Dum la Foiro okazas ankaux la jarkunveno de "MONDA TURISMO",
jxus akceptita en UEA kiel " aligxinta faka asocio".

La cxi-jara (jam 18-a) Foiro okazos en la hotelo "Esperanto" de
la vojagxoficejo Esperantotur. Kontribuo al la elspezoj de la
Foiro: 200 NLG persone (UEA-kodo: etur-p), aux samvaloro en
zlotoj surloke.

La partopreno en la Foiro estas rekomendita al cxiuj organizoj,
kiuj cxefterene aux flanke okupigxas pri e-turismo. Ankaux
individuaj interesigxantoj estas bonvole akceptataj.

Monda Turismo, ul. Sklodowskiej-Curie 10, PL-05-094 Bydgoszcz,
Polio. Telefono: +48-52-415744. Telefakso: +48-52-415115.

*************************************************************************

Novjara Junulara Renkontigxo
============================

en Swieradow Zdroj, Polio

La komuna arangxo de PSEK kaj Junulara Sekcio de silezia
Esperanto- Asocio okazos inter la 28-a de decembro gxis la 3-a
de januaro en montara kuracloko Swieradow Zdroj kun tre
pitoreska cxirkauxajxo, alloga por skiantoj, piedturistoj kaj
natursxatantoj.

Dum la arangxo krom la distraj aferoj oni traktos ankaux la
temon: "Estis arbaroj, cxu ne estos arbaroj?". La novan jaron
oni renkontos per la tradicia maskobalo!

Kotizoj inter 180 kaj 280 NLG, resp. 1.050 kaj 1.400 mil zlotoj
por ekssoclandanoj.

Aligxo validas nur kun antauxpago.

Kontribuantoj al la programo povas interkonsenti pri eventuala
rabato.

La nombro de litoj estas limigita, do decidu rapide! Pliajn
informojn petu cxe:

Elzbieta Kulil, ul. Orzechowa 107. m. 2. PL-50-540 Wroclaw,
Polio.

*************************************************************************

Konkurso en Vilnius
===================

La tradicia, 24-a konkursado en arta kreado de esperantistoj
okazos dum la 3-a kaj 4-a de oktobro en Vilnius, Litova
Respubliko.

La konkursoj okazos en jenaj brancxoj:
1. prozo originala;
2. poezio originala;
3. kantoteksto originala;
4. melodio originala;
5. deklamado;
6. arta legado de prozajxo;
7. rakontado pri iu okazintajxo;
8. kantado;
9. koloraj diapozitivoj;
10. pentrajxoj por afisxo pri e-kurso en ajna lingvo.

Informoj pertelefone:

Vajtila'vicxus (+7-012-442706 logx.).
Laux Litova Stelo 5/1991


 **************************************************
 *    LA CxI-JARA "IS" DE GEJ OKAZOS      *
 *       NE EN SCHLESWIG,         *
 *       SED EN BAD KLEINEN!        *
 *   Pliaj detaloj en la sekva numero!     *
 **************************************************

AFRIKA AGADO
////////////

La unua tutlanda e-renkonto
===========================

Post cx. 4 jara preparo, en la komenco de julio okazis la Unua
Tutlanda Renkontigxo en Dar es Salam, Tanzanio.

Kunvenis reprezentantoj de cx. 20 kluboj, kaj cxeestis 2
svedinoj kaj unu italo. La distriktestro de Dar es Salam
partoprenis la inauxguron, la reprezentanto de la ministro pri
edukaj aferoj - la fermon de la renkontigxo.

Dum la "kongreso" la nomo de Tanganyika Esperanto-Asocio estis
sxangxita al Tanzania E-Asocio, estis akceptita nova statuto
(bazigxanta sur membreco de kluboj), kaj estis elektita nova
estraro.

Dum la renkontigxo estis transdonitaj la donacoj de Sveda E-
Federacio, la Sveda Junulara E-Unuigxo, kaj de diversaj kluboj:
granda kvanto de libroj, T-cxemizoj, tajpilo, cxapeloj, ktp.

90 minuta sonregistrajxo sur kasedo pri la Unua Tutlanda
Renkontigxo estas mendebla kontraux 5 USD cxe:

Anita Dagmarsdotter, Mariehamnsgatan 18, S-16479 Kista, Svedio.

Adreso por salutleteroj, koresponddeziroj, por viaj eventualaj
subtenoj, kaj por cxiatipa kontakto:
Tanzania E-Asocio, SLP 23390 Dar es Salam.

*************************************************************************

MOVADO
//////

Borso de E-manuskriptoj
=======================

La centro INTERKULTURO (Kozevarjeva 12, SLO-62000 Maribor,
Slovenio) organizis la unuan internacian renkontigxon de
posedantoj de cxiuspecaj manuskriptoj en esperanto la 31-an de
majo 1992 en Maribor. Kolektigxis 15 personoj el Slovenio,
Kroatio, Auxstrio kaj Italio por trakti la celojn kaj la
estontan agadon de la Borso. Jen la konkludoj:

1. INTERKULTURO dauxre gvidu la Borson kiel agentejo por perado
  de e-manuskriptoj.

2. INTERKULTURO eldonos, ekde auxtuno 1992, bultenon en kiu
  aperos gxis 100-vortaj priskriboj de cxiu anoncata
  manuskripto: La bultenon ricevados cxiuj abonantoj, cxiuj e-
  eldonejoj kaj cxefaj e-gazetoj. (Petu abonilon kaj anonc-
  formularon.)

3. INTERKULTURO organizos cxiujare 1-2 renkontojn por
  manuskripto- posedantoj, eldonistoj kaj presistoj, en kiu oni
  traktos ankaux problemojn de tradukado kaj iniciatos
  projektojn. La sekva Borso okazos en Maribor la 12-13-an de
  decembro 1992.

Zlatko Tisxljar
Esperanto, junio 1992.

*************************************************************************

Konkurso pri arta traduko
=========================

La Gimnazio Banyai Julia en la urbo Kecskemet, Hungario,
organizas tutlandan konkurson pri arta traduko por lernejanoj!

La kasxnomaj konkursantoj devos traduki cx. 20 linian e-tekston
al la hungara en du kategorioj: baz- kaj mezlernejanoj.

Gajnintoj de ambaux kategorio estas premiataj okaze de la
decembra Zamenhof-tago. Petu detalan alvokon de:

Gimnazio Banyai Julia, Esperanto-Fako, Nyiri u. 11, H-6000
Kecskemet, Hungario.

*************************************************************************

Du asocioj en Sankt-Peterburg
=============================

Ekde julio en Sankt-Peterburgo ekzistas du apartaj e-centroj.
Unu el ili, nomata Esperanto-Asocio en Sankt-Peterburg estas la
tradicia e-organizo, (prezidanto: Ljudmila Titova, Srednegavskij
prosp. 9, kv. 45, RUS-199106 St-Peterburg, Rusio. Tel:
+7-812-2174052), la alia "Sankt-Peterburga E-Societo ESPERO"
okupigxas cxefe pri turismo, uzante la teknikajxojn de la e-
vojagxoficejo de UNIVERS. (pk. 130. 197022 St-Peterburg, Rusio,
tel: +7-812-23447.59).

Laux Kongresvocxo (65a SAT), n-ro 7 kaj 10).

*************************************************************************

Novaj Cseh-instruistoj
======================

Dum la 26-a ILEI-Konferenco en Bratislavo, Cxehxoslovakio okazis
Cseh-seminario grado "C", inkluzive diplomigan ekzamenon. La
seminarion kaj ekzamenon gvidis prof-ino Katalin SMIDELIUSZ el
Hungario. Partoprenis gxin 5 personoj el 3 landoj. Jen la nomoj
de sukcesintoj:

D. Kowalska el Nowy Sacz - Polio,
J. Tokarska el Choczow - Polio,
A.P. Tabacki el Katowice - Polio,
G. Tilleux-Craenhals el Erpent - Belgio,
J. Verveij el Veliko Tirnovo - Bulgario.

Gratulojn, kaj sukcesan aplikadon de la lernita metodo deziras
al cxiuj la estraro de IEI.

Se organizantoj de e-kursoj bezonos bonan instruiston (23 adresoj
el 4 kontinentoj) bv. turni sin al adreso de:
Internacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Hago,
Nederlando.

  *****************************
  *     KONTAKTO     *
  * Socikultura revuo de TEJO *
  *****************************

Kroata Esperanto-Unuigxo, KEU

*************************************************************************

Nova e-organizo en Kroatio!
===========================

"La ekzistinta e-organizo de Kroatio jam longlonge lacigxis
membre, labore kaj organize, ne anoncinte sin kontraux la
neagado kaj neordo. Nenia vocxo al Euxropo kaj al la mondo. Tia
e-organizo dum monatoj ne kunvenadis, kaj ne donis vocxon pri la
terura situacio en Kroatio.

Nur fajrero de Zagreba E-Ligo vorte, letere kaj preleginte en e-
kongresoj kaj kunvenoj elradiadis la terurajn novajxojn pri la
Patrolando. La agemaj esperantistoj post la ekscio, ke
lauxstatute Kroata E-Ligo KEL ne povas antauxenigi la laboron,
kaj pro militaj kialoj gxi ne havos eblecon kunveni... decidis
labori solaj, kiel oni diras obstine antauxen.

Kroata Esperantista Unuigxo havis la fondkunvenon la 14-an de
decembro 1991 en Zagreb, kie la membroj akceptis la statuton,
kiel jura dauxriganto de la samnoma organizo, fondita la 2-an de
januaro en 1909.

Post la fondo ekis la entuziasma laboro. Estas jam fonditaj la
junulara kaj pedagogia sekcioj. La plej nombra kolektiva membro
Kroata Fervojista Societo intertempe estis akceptita en IFEF,
kaj en Zagreb oni fondis junularan societon. Estis preparataj
diversaj kontribuajxoj por la e-elsendoj de Kroata Radio - gxis
gxi ekzistis, estis lancxita nova interna informilo "Kroata
Esperantisto". Nun estas preparata al eldonado dulingva
poemkolekto de kroatoj, vivantaj en Hungario, estas organizata
la libroservo, la Pasporta kaj Gastiga servo, ktp.

Prezidanto de KEU: Radenko Milosxevicx,
la sekretario: Marija Belosxevicx.
Adreso de KEU: Trg Burze 2, HRV-41000 Zagreb, Kroatio.

laux Kroata Esperantisto 1/92.

Dum la UK en Vieno la Komitato de UEA kiel "Landa Asocio"
rekonis ne KEU, sed KEL.

La red.

*************************************************************************

Studi esperanton en Svedio
==========================

En Svedio ekzistas la nura eblo en Euxropo studi esperanton
intense dum ses semajnoj. Tio estas ebla cxe la popola
altlernejo kun esperanto-fako en Karlskoga.

Cxar la lernejo estas parto de la sveda studosistemo, gxi
ricevas monon de la sxtato, kio rezultigas vere favorajn prezojn
(logxado en unupersonaj cxambroj, mangxado dum 5 tagoj de la
semajno eblo memfari mangxajxojn dum la semajnfinoj, kaj la
tuttempaj studoj kostas nur 2450 svedajn kronojn).

Krome eblas uzi bibliotekon, lingvo-studion, sportejon kaj ecx
ricevi instruadon en aliaj fakoj sen pluaj kostoj. Dauxriga
kurso en esperanto okazos de la 2-a de novembro gxis la 18-a de
decembro. Kursanoj de nepagipovaj landoj povas akiri stipendion.
Kontaktu:

Karlskoga Popolaltlernejo, Esperanto-fako, p.k 192. S-69124
Karlskoga, Svedio.

*************************************************************************

Espero anstataux glavo
======================

En la numero auxgusto (2)-92 de EVENTOJ aperis artikolo
"Esperantista solidareco". La nomo kaj UEA-kodo de la tiea agado
estas "ESPERO" anstataux la unua varianto "Ne al glavo".
Sendante vian subtenon b.v. mencii la novan kodon: ESPERO.

inf. laux Esperanto 8/92.

*************************************************************************

ALVOKO
//////

Diplomoj pri esperanto
======================

En 1989 aperis cxe UEA mia Bibliografio de disertacioj pri
esperanto kaj interlingvistiko.

Mi intertempe kolektis proksimume 15 novajn titolojn, kiujn mi
cxi-jare sxatus aperigi en unua aldono al la Bibliografio. Sed
certe ekzistas aliaj verkoj nekonataj al mi. Pro tio, mi petas
cxiujn komuniki al mi titolojn kiuj ne trovigxas en la unua
eldono. La bibliografio estas utila nur se kiel eble plej
kompleta.

Bonvolu mencii la nomon kaj adreson de la verkinto aux/kaj de la
universitato/altlernejo en kiu la laborajxo estis verkita.
Elkoran anticipan dankon.

Edward Symoens, Putsesteenweg 151, B-2920 Kalmthout, Belgio
(Esperanto, junio 1992)

*************************************************************************

Redaktoro por "Koncize"
=======================

Ulrich Matthias, redaktoro de Koncize komuna internacia bulteno
de 12 junularaj e-asocioj, post pli ol 3 jara sukcesa laboro pro
siaj multaj aliaj taskoj baldaux demisios.

Estas sercxata nova juna aktivulo, kiu transprenus la redaktadon
de la fama internacia bulteno. La redaktoro devas teni la
kontaktojn kun la landaj respondeculoj, kaj zorgi pri la
aperado. Interesigxantoj bv. kontakti:
Germana Esperanto-Junularo, Rheinweg 15, DW-5300 Germanio.

*************************************************************************

LINGVO
//////

Am-aro en Jun-io
================

Foje mi partoprenis renkonton IJS (Internacia Junulara Semajno)
en Hungario, kie mi renkontis cxarman junulinon Marta, krom sxia
nomo ankaux sxi ravis, fascinis min kaj poste ankoraux longe
hantis en mi sxia dolcxa personeco.

Dum interparolo kun sxi al mi enkapigxis: mi devis ludi kun amo,
ja tio povas esti dirko ecx al tenebraj arkanejoj, do certe al
tiu cxi almesimila belulino. Do mi komencis...

Geamantoj ofte elektas iun simbolon por siaj sentoj, tio povas
esti stelo, arbo... kial ne eriko, ja Am-eriko estas tero de
revoj en okuloj de multaj. Tuj cxi tipoj de deterigxoj povas
esti am-bonoj.

Oni multfoje donacas ion, ekzemple am-fibolon, amuleton ecx foje
am-uleton.

Kelkaj fartas am-orfe en am-io, kvankam ili multfoje estas am-
idoj.

Inter la am-araj nuboj oni elpensas novajn esprimilojn por
refuti polvajn radikalojn, tiaj estas ekzemple: am-bu-lanco
(maskla ito), am-hara (ne pri lingva diferenco pensante), am-
ilo.

Plej karaj estas cxiam la fruktoj post am-pleksigo kaj kisoj
po-lipe. Tiam svarmas am-idoj kaj antikve cxiam plej gravis
amo-filoj. Por tiu cxi celo en kelkaj landoj oni konstruis
gineceojn por am-inoj pro sia verva ag-amo.

En la kruda flanko de kontakto aperis vespertoj de am-etistoj
kaj am-peristoj kiuj eble ignoris aux tute malkapablis senti ecx
am-onon.

La frazo sekva de multaj certe ne estas konsentita, kvankam
estas vera: Nur dum geedzigxo aperis ilia am-oro.
Cxu tiom da amo povas amarigi? Mi pensas ke ne precipe ne
suferas am-asoj.

Fragmento el la manuskripto "Frenezaj Ludoj" Kopirajto cxe Csaba
NEMETH, Varfal u. 2, H-9400 Sopron, Hungario.

*************************************************************************

LEA havas propran domon!
========================

La domo de A. Zilbernik, bopatro de L. Zamenhof estas senpage
transdonita al Litovia E-Asocio per la dekreto de la Premiero de
la Litova Respubliko n-ro 241 p. de 10.03.1992. Adreso de la
estonta nova sidejo: Kaunas, str. Zamenhof 5.

Ni aldonu, ke tiu gajno estas rezulto de longaj persistaj penoj
de la vicprezidanto Povilas Jegorovas. Li ne mallevis la manojn
dum la nuna nestabila situacio, dum sxangxigxoj de regpotencoj
en la respubliko kaj en la urbo, dum pretendoj je la domo de
diversaj aliaj organizoj. Gratulon kaj dankon!

laux Litova Stelo, 1/92.

*************************************************************************

Ne plu sub la esperantista flago...
===================================

Karaj geamikoj,

Jam preskaux 26 jarojn mi, kiel adepto de movado kreita de pola
okulisto, klopodas doni vocxon al apenaux auxdeblaj handikapuloj
kaj batali kontraux nenecesa blindeco en grandaj partoj de la
mondo.

Tio gxis la fino de la pasinta jaro okazis en la kadro de la
agado Esperantistoj Esperigas Esperantojn. Sed cxar nia
diligenta kolegaro nur malmulte atentis cxi tiun iniciaton, gxi
sub E3-formulo bedauxrinde mortis. Problemo estis, ke la
esperantistaro dum kvarona jaro neglektis sciigi al mi, cxu gxi
entreprenas ion, kaj se jes, kion. kaj kiel.

En la numero julio(2)-92 de EVENTOJ vi povas legi, ke mia
profesio estas jxurnalisto (devas esti: klinika social-helpisto)
kaj ke mi post duonjarcenta agado "decidis transigi la aferon al
formala institucio". La vero estas, ke mi, unuopulo, simple
dauxrigos helpi al vidhandikapuloj, sed ne plu sub flago
esperantista. Tre bedauxrinde gxis nun mi trovis neniun, kiu
pretas kaj kapablas malfermi vidantajn okulojn de gesamideanoj.
Gxis tiu tempo mi direktos min ekskluzive al nevidipovaj aux
malforte vidantaj homoj en landoj oftalmologie postrestintaj!

Pere de via helpo mi sukcesis por tiu cxi jaro adopti 26.000
infanojn en Vietnamio, kiujn minacas iom post ioma blindigxo
sekve de nesuficxo da A-vitamino. Kore mi dankas!

Akceptu miajn plej korajn salutojn, kaj esprimojn de profunda
danko. Por via eventuala uzo, mia posxtbanka numero restas:
1020100. Kompreneble vi povas uzi ankaux mian UEA-konton:
jajt-s.

Jacques TUINDER, Henegnuwenlaan 35, NL-1966 RH Heemskerk,
Nederlando.

*************************************************************************

Se vi gastos en Madrido
=======================

La datumoj en la lasta adresaro de Pasporta Servo ne estas
korektaj, do se Vi volas gasti en Madrido, kontaktu rekte la
lokan perejon:

Hispana Esperanto-Federacio, Rodriguez San Pedro 13-3.-7,
E-28015 Madrid.

Telefono: +34-1-4468079. La laborhoraro varias, do lasu mesagxon
se vi maltrafas dejxoranton.

La anonco en la adresaro de Pasporta Servo estas malkorekta pro
mikso de du malsamaj aligxiloj, kaj aldone la posxta adreso
malaktualigxis.

Teamo de junuloj kune peras la gastigadon detale informos vin
pri la diversaj ebloj kaj kondicxoj en cxiu momento, kaj
kontaktigos Vin kun la gastigonto.

Vi sciu, ke:

- Kondicxo por gasti cxe madridaj esperantistoj estas antauxa
 interkonsento.
- La oficejo ne estas gastejo. Unue kontaktu telefone aux
 letere, kaj atendu la respondon.

La venonta PS-adresaro estos kompleta, kaj korektita pri
Madrido. Dume, bonan madridumadon!

Marcos Cruz

*************************************************************************

Invito al Kalifornio
====================

Esperantistoj vivas ankaux en la regiono de la San-Franciska
golfo, kaj ili sopiras renkonti ankaux vin, se la bonventoj
alportos vin tien.

Cxar niaj eblecoj renkonti eksterlandajn samlingvanojn estas
malmultaj, ni renkontigxas cxiumerkrede (krom festotagoj) por e-
babilado kaj vespermangxo. Eksterregionaj gastoj estas speciale
bonvenaj inter la 6a kaj 7a cxiun merkredan vesperon cxe la
Kafejo Firenze (2116 Shattuck Avenue, Berkeley) por kafumado,
babilado kaj (v)espermangxo en apuda restoracio.

Por pli da informoj ne hezitu telefoni al unu el la jenaj
telefonoj:

+1-510-6530998, -8492001, aux -2220187. Ionel Onet,
Berkeley

*************************************************************************

ESPERANTO EN RADIO
//////////////////

Esperantistoj mem mortigas esperanton!
======================================

Multaj samideanoj esprimis bedauxron pro malapero de E-elsendoj
de Svisa Radio. Cxe la Pola Radio restis nur duono de elsendhoroj.

Tian malbonan rezulton miaopinie kauxzas ni mem, karaj geamikoj.

Cxu multaj sendis almenaux posxtkartan saluton al e-redakcio de
Pola Radio por instigi ilin plu dauxrigi la E-elsendojn? Cxu vi
mem skribis almenaux unu leteron al iu e-redakcio? Versxajne ne!

Kaj post tiel indiferenta, mi kuragxas diri hontinda konduto ni
ankoraux bedauxras...

Mi alvokas Vin sincere: ni ne plu estu pasivaj anoj de la "rondo
familia". Ni ekagu kuragxe, uzu mem kaj instigu aliajn labori
por kaj per esperanto en la praktiko, en cxiuj sferoj de homa vivo.

A. Ramonas, pk. 15, LT-5030 Kedainai, Litovio.
El SAT-Kongresvocxo n-ro 8.

*************************************************************************

POR VIA NOTLIBRO
////////////////

Dum la Viena UK estis elektita nova estraro de UEA. Por ki li
povu bone plenumi sian taskon,, ili bezonas multajn informojn.
Jen ilia adreso (por uzi, sed ne por misuzi ilin):

s-ro John C. Wells, prezidanto
kunordiganto, reprezentado.
5 Poplar Rd. London, SW19 3JR, Britio.
Tel: +44-81-5420302, fakso: +44-71-3834108.

Ian Jackson
gxenerala sekretario
29 Graham Rd. Chiswick, London W4 5DR, Britio
Tel: +44-81-995244, fakso: +44-71-7268561.

d-ro Ulrich Lins
vicprezidanto
regiona kaj landa agado
Gemarkenstr. 150, DW-5000 Koln 80, Germanio.
Tel: +49-221-68003250.

Mark Fettes
informado, KER, CED.
322 Cumberland Str. Apt. 3, Ottawa, Ont., K1N 2J7 Kanado.
Tel: +1-613-5620785.

Hans Bakker
financoj kaj administro de CO-UEA
Kastelenstraat 231/II, NL-1082 EG Amsterdam, Nederlando.
Tel: +31-20-6421853.

Michela Lipari
kulturaj aferoj, kongresoj.
Viale G. Cesare 223, I-00192 Roma, Italio.
Tel: +36-6-39726198, fakso: +36-6-39726169.

d-ro So Gilsu
azia agado.
Yangchon P.O.Kesto 12999, Soeul, KN-158600, Koreio.
Tel/fakso: +82-2-6465413.


*************************************************************************

KORESPONDI DEZIRAS
//////////////////

Jxusa kursfininto sercxas korespondajn amikojn: Salatiel
Rodriguez Baptista, F.Av.Br. Rio Branco, 253, BR-25600 Tres
Rios-RJ, Brazilio.

* * *

Esperantistoj (profesoroj, studentoj, laborantoj) de la
universitato de la urbo Chengdu sercxas korespondajn partnerojn
dise en la mondo. Viajn leterojn direktu al:

Docento Mu Bing, Chengdu Universitato, CN-61081 Chengdu, Sichuan,
Cxinio.

* * *

17-20 jaraj frauxlinoj el la rusia urbo Vyborg sercxas
gekorespondantojn. Skribu al la adreso de ilia instruistino:
Valeria Cvetkova, pk. 366. RUS-197022 S.Peterburg, Rusio.

* * *

f-ino Palmira Milasiene, str. Debreceno 20-65, LT-5811 Klaipeda,
Litovio.

* * *

S-ro Seka Hyacintha, O3 BP 572, Abidjan 03, Cote d'Ivoire, ingx.
dez. kor. tm.

*************************************************************************

ANONCETOJ
/////////

Pri eventuale nericevitaj aux fusxaj numeroj bv. informi nin, ke
ni povu interveni kaj reklamacii cxe la gazetsenda servo de la
posxto!

Lingvo-Studio, Budapesxt, Redakcio de EVENTOJ

* * *

Juna lingvoinstruisto sercxas laboron dum la venontaj vintraj
aux (plej multe) someraj ferioj. Mi kapablas instrui la
germanan, svedan, danan lingvojn krome de esperanto. Krom tiuj
lingvoj mi parolas anglan. La lingvokono estas dokumentita pere
de la gepatreco de la lingvo aux per oficialaj dokumentoj el la
respektivaj landoj. Se vi volas lerni lingvojn, aux volas ekigi
lingvokursojn aux -lernejon, kontaktu: Sasha Gion Frohlich,
Olands Folkhogskola, Olnds Skogsby, S-38693 Farjestaden, Svedio,
aux

Sasha Gion Frohlich, Am Bergsee, DW-7880 Bad Sackingen, Germanio.

* * *

Internacia Vendo-Reto SORTIMENTO (IVERS) invitas vin kunlabori
por multe profiti finance kaj morale. Detala priskribo de la
projekto kaj aligxilo riceveblas kontraux 2 IRK). Adreso:

Agentejo SORTIMENTO, H-6100 Kiskunfelegyhaza, Pf. 138, Hungario

* * *

Ankaux la redakcio de Esperanto-Aktuell, la revuo de Germana
Esperanto-Asocio estas atingebla per telefakso. Bonvolu uzi la
numeron:
+49-251-835277.

* * *

En septembro malfermigxos nova Esperanto-Salono (malgranda teo-
trinkejo) cxe la artpalaco Jincheng, en la centro de la urbo
Chengdu. Espereble la Salono farigxas renkonta centro, kie
interesigxantoj pri esperanto povos trovi spertulojn, resp.
eksterlandanoj povos trovi la lokajn samideanojn.

Pliaj informoj cxe:
S-ro Mu Bing, Chengdu Universitato, CN-610081 Chengdu, Sichuan,
Cxinio.

* * *

Se vi deziras viziti Kroation, sed vi ne scias kien kaj kiel iri
kie dormi, kie renkonti esperantistojn skribu (kun 1 respondkupono)
al ni, kaj ni klopodos helpi al Vi!. Skribu almenaux unu monaton
antaux la ekvojagxo!

Gastiga Servo de Kroato E Unuigxo, Trg Burze 2, HRV-41000 Zagreb,
Kroatio.

* * *

Mi sercxas miajn korespondintojn. Mi estus felicxa, se al mi
skribus ankaux interesigxantoj pri astrologio, vojagxo, sano kaj
nutrajxo. Mia nova adreso estas:

Lilia Petrova Konstantinova, c/Teodoro Llorente, no 22, pa 5,
46960 Aldaya (Valencia), Hispanio.

*************************************************************************

INTERESE
////////

Kamacxo: cxu literatura snobo?
==============================

Niaj legantoj jam konas la bele ilustritan revuon El Popola
Cxinio kiu celas la internacian legantaron. Lastatempe mi
malkovris alian periodajxon aperantan en Cxinio sub la titolo
"La Mondo" kiu celas la cxinan legantaron; gxi estas la organo
de Cxina Esperanto-Ligo. Gxi havas bele ilustritan kovrilon kaj
kelkajn esperantajn artikolojn, sed la plejparto estas
cxinlingva, do por ni nekomprenebla.

Sur p. 23-4 de la sama numero ni legas dauxrigon de artikolo
kontribuita de Georgo Kamacxo pri la originalaj romanoj en
esperanto. Kunlaboranto de la pornografia Kancerkliniko, tiu cxi
juna literatura snobo estas senmasikigita en Israela
Esperantisto (No. 108, 1991.) kiel ekstrema antisemito. Li
esperantigis la hispanlingvan Letero el Palestino de S. Alba kiu
gxemas pri la situacio de la araboj en Israelo. No do ne miru,
ke Kamacxo jam publikigis almenaux du akrajn kalumniajn
artikolojn kontraux Israelo akre rebatitajn de Rih Dalio en
Britio.

Tiu cxi lauxmoda kavaliro nun malkovris, ke la Litomisxla
Tombejo de Karolo Picx estas majstroverko de la mondliteraturo!
La naiva George Lagrange en Parizo subtenas tiun opinion favore
komparante la verkon kun la poemoj de Kalocsay (ke romano ne
estas poezio, tio evidente ne maltrankviligas Lagrange'on). Nek
zorgas Kamacxo pri tio, ke Picx estas la cxefo de la "Praga
Skolo", la plej granda dangxero por la internacia lingvo. La
naivaj cxinoj versxajne nenion scias pri cxi cxio kaj publikigis
la artikolon sen komento nur por sxtopi spacon.

Nov-Zelanda Esperanto, marto-'92, p.9.

Rim: Georgo Kamacxo estas juna hispano, internacie konata en
junularaj e-medioj. Lin ni konas kiel klera literaturulo, kiu
ofte defendas la interesojn de araboj (ne nur en Israelo sed
ankaux en Euxropo), - sed estus malfacile akcepti lian difinon
kiel "ekstrema antisemito", aux kiel "literatura snobo".

La Red.

*************************************************************************

... funkciado
=============

kaj la kvalito de la esperanto-movado
dependas de la esperantistoj mem!...

*************************************************************************
*************************************************************************
EVENTOJ, eszperanto nyelvu informacios lap.
Nyt. sz. B/TSZL/85/1991.
ISSN 01215-959 X.
A kiado es szerkesztoseg cime:
H-1675 Budapest, pf. 87. Tel: 1228258
Megjelenik kethetente. Kezbesiti a HELIR.
Keszult az M & M nyomdaban.
H-1161 Budapest, Bercsenyi u. 10.
EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado.
Eldonas Kultura Esperanto-Asocio
kaj LINGVO-Studio, Budapest
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro Laszlo Szilvasi
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj
artikoloj kaj ne respondecas pri anonc-enhavoj.
*************************************************************************
La kompiladon de reta versio prizorgis: Szilvasi Laszlo kaj
                    Kristaly Tibor