Eventoj n-ro 0015, 1/oktobro - '92, retposxta versio
*****************************************************

ENHAVO
//////

Titolpagxe:       - 20 gravedaj esperantistinoj sercxataj
            - Pli ol dek minutoj en la amaskomunikiloj!

Movada teorio:     - Kiuj estas la "adeptoj" de esperanto?
            - Euxropa Esperanto-Kongreso:

Faka aplikado:     - La realaj eventoj en la verdulaj partioj
            - Mono-auxtomato - kiu scipovas esperanton
            - Sxakistoj en Verda Olimpiko!
            - Esperantistaj entreprenuloj atentu!
            - ILERA por radioamatoroj

Organizaj demandoj:   - Pli malbona ol Anaso Dagobert!
            - Glate funkcianta kongreso!
            - Seula UK en 1994, formale agnoskita de
             registaro

Esperanto aplikata:   - Informserva Kompanio - per esperanto
            - Kontaktoj sercxataj
            - UEA: Cxu ne kapabla?
            - La kreado de originala frazeologio en esperanto

Arangxoj:        - Internacia Seminario, la 36-a IS
            - PSEK 20-jarigxis
            - TEJO/KER seminario en Torino!
            - Novembra JES-Renkontigxo
            - Seminario por instruistoj
            - IJK '93 en Vraca, Bulgario
            - dua disSeminario
            - 4-a Norda Esperanto-Rendevuo
            - Minoritatoj en Nordio

Movado:         - Kion fari por eniri fakmedion?
            - Realigxu al Pasporta Servo!
            - Borso de esperanto-manuskriptoj

Lingvo:         - Meditoj pri la propraj nomoj

Esperanto en radio:   - Enketo de Radio Havano
            - Gajnu sonkasedon!
            - Radio Vatikano
            - Unika eksperimento
            - Festivalo en Venezuelo
            - Por plia jaro de kresko

Anoncetoj:       - ***
Korespondi deziras:   - ***

Informoj:        - INTERNACIA KONKURSO POR LERNEJANOJ
            - ROK-GAZETO aboneblas!

*************************************************************************

TITOLPAGxE
//////////

Por scienca esploro

20 gravedaj esperantistinoj sercxataj
=====================================

Pri cxiuj grandaj naciaj lingvoj ekzistas plurvolumaj studoj pri
la maniero, laux kiu infanoj denaske akiras tiujn lingvojn. Tiuj
studoj, interalie, helpas lingvistojn kompreni multajn facetojn
de la koncernaj lingvoj kaj de la evoluo de la parolkapablo de
infanoj, kiuj parolas ilin. Tiuj studoj provizas bazon,
ekzemple, por verki lernolibrojn pri la koncernaj lingvoj aux
por pluaj studoj pri infanoj kun parol- problemoj, ktp.

Prezentigxas nun la okazo realigi ion similan ankaux pri
esperanto, cxar mi mem povas utiligi la laborejon de la
Universitato en Romo, en kiu oni okupigxas pri gxuste tiaj
studoj.

Tiucele mi bezonas sekvi la lingvan evoluon de 20 infanoj, kiuj
de la naskmomento estas alparolataj de almenaux unu gepatro en
esperanto.

La familioj, kiuj partoprenos la eksperimenton, esence devos
sekvi metodon evoluigitan en la roma universitato por kolekti
informojn pri la lingva evoluo de la infano. Ne estos granda
laboro kaj ecx povos temi pri placxa flankokupo dum la unuaj
vivo-jaroj de la bebo. Temos pri notado en taglibro de la plej
interesaj esprimoj de la infano (en cxiuj lingvoj, kiujn gxi
konas), pri kolektado de vortprovizaj listoj cxiun trian monaton
kaj pri surbendigado de la ludanta infano de tempo al tempo.

Kaj nun mi donu etan klarigon pri la iom sxerca titolo.

La beboj prefere estu ankoraux naskotaj, por ke mi havu la
tempon sendi la necesajn informojn al la gepatroj antaux la
nasko. Tial mi sercxas nun gravedajn virinojn.

Tiuj virinoj povus esti esperantistinoj aux/kaj edzinoj de
esperantistoj. En la dua kazo, kondicxe, ke la patro intencas
regule alparoli la bebon en esperanto, mi estos tre kontenta
rilati kun la familio kaj enlistigi la bebon inter la studotajn
infanojn.

En la unua kazo (graveda esperantistino) mi estos ege pli
kontenta, se la patrino mem volas paroli kun la bebo en
esperanto, dum la patro parolas la lokan lingvon.

Fakte ekzistas relative multaj denaskaj parolantoj de esperanto.
Laux mia takso en la nuna momento almenaux 200 familioj en la
tuta mondo normale uzas esperanton. Tamen tre ofte la portantoj
de la internacia lingvo estas la patroj, dum la patrinoj parolas
la lokan lingvon (gxenerale tia estas la modelo en samnaciaj
paroj) aux sian nacian lingvon (gxenerale tio okazas en
malsamnaciaj paroj, en kiuj la fremda edzino logxanta en la
edzo-lando estas la nura ebla fonto por la neloka lingvo).
Kvankam tio ne signifas, ke la infanoj ne parolos esperanton,
aliflanke tio havas sekvojn cxefe dum la unuaj evolu-jaroj.

Tio klarigas, kial mi aparte gxojas pri la unua kazo, sed tute
kontentas ankaux pri la dua.

Bonvolu kontakti min (Renato Corsetti, Colle Rasto, I-00036
Palestrina, Italujo, tel. +39-6-9575713) kaj mi tuj reagos al
vi, por ke mia letero atingu vin almenaux samtempe kun la
akusxistino.

Renato Corsetti, Italio

*************************************************************************

Pli ol dek minutoj en la amaskomunikiloj!
=========================================

Laux la iniciato de John Spencer kaj Alberto Menabene, la 10-an
de auxgusto okazis la cxi-jara internacia esperanto ago-tago.

En Londono, Bruselo, Romo cx. po 20 esperantistoj, en Budapesxto
pli ol 90 homoj kuragxis publike elmontri sian esperantistecon,
kaj provi fari ion por la ekstera manifestigxo de la movado.
(Pri aliaj urboj kiel Kiev, Bukaresxt, Amsterdam ni scias nur
pri la preparoj, sed ne pri la rezultoj).

En Budapesxto la ago-tago okazis la unuan fojon, kio ja
montrigxis ankaux en tio, ke plejmulto de esperantistoj, ecx la
t.n. "gvidantoj", estraranoj, malnovaj aktivuloj ne kuragxis
cxeesti, kaj timante la fiaskon trovis iun pretekston por
foresti.

Tamen, cx. 90 esperantistoj kaj manpleno da infanoj en 3 grupoj
disdonadis pli ol 5000 informan brosxuron pri esperanto, kaj
fine kolektigxinte akceptis alvokon al 4 diversaj instancoj,
postulante konkretajn agojn pri la Internacia Lingvo. (Radio:
sxangxon de frekvencoj de E-elsendoj al la mezonda kaj kurtonda
bendoj kaj samkategorian financigon de e-elsendoj, kiel tiuj de
aliaj nehungaraj lingvoj; Televido: Publikan debaton; Ministerio
pri Kulturaj Aferoj: samkategorian subtenon kaj financigon de e-
instruado kaj instruiloj kiel por la aliaj lingvoj; Ministerio
pri Eksterlandaj Aferoj (kaj Komisiono pri Eksterlandaj Aferoj
de la Parlamento): iniciatu la pritrakton de la internacia
lingvo-komunikada problemo.

Danke al la bona gazetara preparo, pri la ago-tago raportis la
vespera novajxprogramo de la televido, raportis pluraj
radioprogramoj (iu raportisto ecx intervjuis s-ro Menabene), kaj
aperis longaj artikoloj en 3 tutlandaj kaj budapesxtaj
tagjxurnaloj. Plej alloga por la jxurnalistoj estis la fakto, ke
la sama evento okazis en pluraj cxefurboj!!!

La suma elsendo-tempo pri la esperanta ago-tago estis pli ol 10
minutoj en la centraj amaskomunikiloj! Se la hungaraj
esperantistoj volus tion pagi kiel reklamo, apenaux suficxus la
tuta havajxo de cxiuj 14 hungaraj e-societoj, asocioj!

Estis farita ankaux videofilmo (cx. 15 minutoj) pri la
budapesxta ago- tago, kiu spekteblos ekz. dum la sekvajara IJS.

Ni nur esperu, ke laux la cxijara sukceso sekvajare ankaux la
nunaj "malkuragxuloj" pretos cxeesti. Kaj tiuj cxi sukcesoj -
eble kuragxigos la esperantistojn ankaux en aliaj cxefurboj...

Szilvasi Laszlo

*************************************************************************

MOVADA TEORIO
/////////////

Kiuj estas la "adeptoj" de esperanto?
=====================================

En la artikolo titolita Esperanto en enciklopedioj (Esperantisto
Slovaka, 1/92,p.15) estas uzata du fojojn la vorto "adepto" kun
rilato al esperanto.

  a) "gxi havis jam 100.000 adeptojn"

  b) "la nombro de gxiaj adeptoj atingis 20 milionojn"

Kion signifas la vorto "adepto" en tiuj kuntekstoj? Plena
Ilustrita Vortaro (PIV) donas tri difinojn de "adepto".

  1. Majstro en alkemio;

  2. Persono inicita en sekton aux doktrinon kaj konanta cxiujn
   ties sekretojn;

  3. (figure) Persono sin okupanta pri malfacila aux nekutima arto
   aux scienco.

Estas evidente, ke nur la tria, figura difino de "adepto"
konvenas; adepto de esperanto estas simple persono, kiu okupas
sin pri la malfacila (por kelkaj) kaj nekutima (por la mondo
gxenerale) lingvo esperanto. Ankoraux ne suficxas scii tion,
cxar nenio estas dirita pri la kompetenco de tiuj adeptoj. Cxu
cxiuj vere scias kaj uzas la lingvon? Kiom da tiuj adeptoj estas
nur pasivaj simpatiantoj aux aprobantoj de esperanto, kiuj
neniam lernis la lingvon? La demando estas grava, cxar tro
entuziasmaj propagandistoj havas la tendencon sxveligi la
nombrojn de adeptoj sen posedo de iu ajn objektivaj statistikaj
donitajxoj. Ecx post pli ol centjara ekzisto de la esperanto-
komunumo, neniam estis entreprenita preciza popolnombrado de
cxiuj verdstelanoj en Esperantujo.

La plej granda tubero en la afero estas la klasifikado de
adeptoj laux la vidpunktoj de lingvoscio kaj ideologia engagxigo
en la movado. Ekzameno de verkoj pritraktantaj la temon
malkovras, ke ekzistas diversaj terminoj, kiuj ne estas
sinonimaj. Ili estas la sekvaj.

a) Esperantisto
---------------

La plej bone konata difino de "esperantisto" estas tiu de
Zamenhof en la "Deklaracio de Bulonjo-cxe Maro" de la jaro 1905.
"Esperantisto estas nomata cxiu persono, kiu scias kaj uzas la
lingvon esperanto, tute egale por kiaj celoj li gxin uzas.
Apartenado al aktiva societo esperantista por cxiu esperantisto
estas rekomendinda, sed ne deviga."

b) Esperantano
--------------

"Esperantano" estas definita en PIV kiel "neaktiva aprobanto de
esperanto". Estas probable, ke granda proporcio de la adeptoj
apartenas al tiu cxi kategorio de apogantoj kaj amikoj de
esperanto, kiuj ne nepre posedas la lingvon.

c/ Esperantismano
-----------------

En 1909 Zamenhof uzis la maloftan terminon "esperantismano" en
la sekva kunteksto.

"UEA unuigas do ne cxiujn esperantistojn, sed cxiuj
esperantismanojn, t.e. tiujn homojn, kiuj konsideras ne nur
esperanton en gxia ekstera formo, sed ankaux gxian internan
ideon."

Per kreo de diferencigaj nomoj, Zamenhof estigis du kategoriojn:
en la unuaestas adeptoj de esperanto, kies celo estas utiligi
gxin nur kiel rimedon de interkomunikado; en la dua grupo
trovigxas la uzantoj de esperanto, dezirantaj disvastigi la
movadan ideologion.

cx) Esperantofono
-----------------

La pola sociologo Jerzy Leyk enkondukis la terminon
"esperantofono" kaj modifis la difinon de "esperantisto".

  1. Esperantofono estas persono, kiu scipovas praktike utiligi
   esperanton, komunikante kun aliaj homoj. Kvankam la plejmulto
   da ili identigxas kun la movado, tio ne estas regulo.

  2. Esperantisto estas persono konscie subtenanta la pretendojn
   de la esperanto-movado (t.e. disvastigon de esperanto aux
   aktive aux kiel pasiva membro de esperanto-organizajxo).
   Subteno de la aspiroj de la movado, ecx aktiva, ne postulas
   bonan lingvokonon. Tiel, esperantisto ne nepre devas esti
   esperantofono.

d) Esperantlingvulo, E-lingvano
-------------------------------

Por tiuj, kiuj volas eviti la neologismon "esperantofono", estas
eble uzi sinonime "esperantlingvulo" kaj "esperantlingvano".

Por prezenti honestajn taksojn de la nombro de la adeptoj de
esperanto, estas necese apartigi la homojn, kiuj vere scias kaj
uzas la lingvon disde la aliaj. La sola maniero fari tion estas
decidi pri la nivelo de lingvoscio, kiun devas atingi persono,
kiu nomigxas "parolanto de esperanto". Teorie oni povas fari
tion per ekzamenoj, sed tio ne estas ebla nuntempe, cxar nur tre
malgranda nombro de uzantoj de esperanto jam akiris ekzamen-
atestilon aux diplomon. Frekventado de kursoj ne estas bona
kriterio, cxar ne cxiu lernanto de la lingvo farigxas lerninto.
Sekve, la sola rimedo mondskale aplikeblaestas mezuro de la
praktika uzo de la lingvo. La koncernaj personoj devas montri,
ke ili havas la kapablon uzi esperanton parole kaj skribe kiel
interkomunikan vehiklon en cxiuj sferoj de la ordinara vivo.
Alia maniero atingi la saman celon estas postuli de
esperantlingvulo nivelon de lingvoscio, kiu estas la ekvivalento
de la gepatra lingvokapablo de lernanto en la oka klaso de
elementa lernejo.

Se oni utiligas la cxi-suprajn manierojn por difini la minimume
akcepteblan lingvonivelon de esperantlingvulo, tiam devas
malaperi la fantaziaj trotaksoj de milionoj da adeptoj en la
mondo. Ecx la 100000 estas tro alta cifero.

Bernard Golden
El Esperantisto Slovaka, 3/92.

Ne por komplikigi la aferon, sed por klare vidi ni aldonu, ke en
la lastaj jaroj ni uzas ankaux aliajn difinojn:

  1. Esperanto-simpatianto estas persono, nur iomete aux tute ne
   parolanta la lingvon, kiu subtenas (pasive aux aktive) la
   ideon de la Internacia Lingvo kaj de la e-movado.

  2. Esperanto-parolanto aux esperantulo estas persono, kiu studis
   la lingvon, kaj en iu grado scipovas gxin uzi por komunikado,
   sed ne aparte interesigxas pri la historio, kulturo, interna
   ideo de la movado.

  3. Esperantisto estas persono, kiu krom scii la lingvon, konas
   ankaux la kulturon, historion ktp. de la movado, kaj (konscie
   aux ne) sentas sin apartenanta al la internacia esperanto-
   komunumo. "Aktivaj esperantistoj" laux siaj povoj aux ebloj
   klopodas fari ion por vivteni la komunumon (flegado de la
   esperanta kulturo, funkciigo de diversaj movadaj organoj kaj
   ankaux plivastigo de la komunumo).

Szilvasi Laszlo

*************************************************************************

Euxropa Esperanto-Kongreso:

Cxu vere euxropa esperanto-kongreso?
====================================

Inter la 5a kaj 10a de junio 1992 en Verona (Italio) okazis la
"Unua Euxropa Esperanto-Kongreso, EEU" kun partopreno de cx. 350
partoprenantoj.

En la kadro de EEK kunvenis la asembleoj de Itala Esperanto-
Federacio (FEI) kaj de Unuigxo Franca por Esperanto (UFE).
Festparolis la prezidanto de UEA, prof-ro John Wells; pri la
lingvo-politiko de Euxropa Komunumo prelegis Ferruccio Pisoni.
Okazis altnivela publika diskuto en itala kaj esperanto kun
samtempa interpretado pri la komunikado en la unuigxinta
Euxropo: inter la raportantoj trovigxis J.H.Erasmus
(Nederlando), A.Chiti Batelli (Italio) kaj G.Maertens (Belgio).

Dum la kongresaj tagoj okazis ankaux kunvenoj de la Euxropa
Esperanto- Unio kaj pluraj fakkunvenoj, kiel tiuj de Internacia
Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL), itala sekcio de Internacia
Ligo de Esperantistas Instruistoj (ILEI), Euxropa Radikala
Asocio (ERA) kaj aliaj.

La nocio "Euxropa Esperanto-Kongreso" en la praktiko signifas
iun kongreson, kie kunvenas la decidpovaj reprezentantoj de
euxropaj esperanto-asocioj, institucioj.

Se en Verona okazis kunveno de membroorganizoj de Euxropa
Esperanto Unio (kio fakte estas nur okcidenteuxropa(!) regiona
organizo) oni devintus gxin nomi ne EEK sed kongreso de EEU.

Malgraux tio, ke en Verona okazis fine kunveno de multaj
aktivuloj, sed ecx ne de decidpovaj reprezentantoj, gxi estis
subteninda iniciato. Sed prefere oni nomu gxin sekvafoje
konferenco, aux seminaro por ne foruzi la nomon "euxropa
kongreso" - eble iam ni vere havos gxin...

L.S.

*************************************************************************

FAKA APLIKADO
/////////////

La realaj eventoj en la verdulaj partioj
========================================

Mi petis la redaktoron de "Esperanto" (centra revuo de UEA) por
korektado de la estrara raporto aperinta en la maja numero de
"Esperanto", disdonita en Vieno. Kiel mi komencis diri dum la
kunveno de la Komitato (sed prezidanto Wells interrompis min,
dirante, ke mi parolas ekster la temo),je pagxo 88. estas peza
misinformo, cxar tie oni simple asertas, ke en kelkaj verdulaj
partioj trovigxas simpatiantoj al esperanto.

La situacio estas la jena:

  1.) en novembro 1989, sub premo de kelkaj esperantistoj, membroj
    de la partio, la franca verdula partio "les Verts" aprobis
    dum sia kongreso en Marsejlo rezolucion favoran al la uzado
    de esperanto en la rilatoj kun la frataj partioj:

  2.) sekve de tio, la itala verdula partio, dum sia kongreso en
    Castrocaro, aprobis unuanime en novembro 1990, mian
    rezolucion, kiu devigas la estraron organizi debaton pri la
    euxropa lingva problemo je alta politika nivelo;

  3.) sekve de tio, sub premo de italoj, dum la VI-a internacia
    kongreso de la verdulaj partioj okazinta en Zuriko en junio
    1991, esperanto estis uzata oficiale en samtempa traduko,
    aldone al la aliaj kutimaj lingvoj (unuafoje en la historio
    de la politikaj kongresoj);

  4.) samtempe okazis en Ternopol la kongreso de la verdula partio
    de Ukrainio, kiu, sub premo de la lokaj esperantistoj,
    aprobis rezolucion favoran al esperanto por apogi tiun de la
    francoj;

  5.) en Zuriko, okaze de la citita internacia kongreso,
    esperantistoj bfrancaj kaj italaj fondis "Verdula Esperanto-
    Asocio"-n, kun la celo kunordigi la agadon de la esperanto-
    ekologiistoj, interne de la respektiva verdula partio, por
    ke la unuopaj partioj aprobu rezolucion favoran al esperanto
    kiel la franca kaj ukraina partioj;

  6.) sekve de tio, sub premo de VEA, la verdula deputito Gianni
    Lanzinger prezentis al la itala ministro pri publika
    instruado parlamentan demandon pri la euxropa lingva
    problemo, unuafoje en la itala historio.

Alberto Menabene, Romo, Italio

*************************************************************************

Mono-auxtomato - kiu scipovas esperanton
========================================

Komence de majo 1992 mi vizitis Lisbonon (cxefurbo de
Portugalio). La lastan tagon mi intencis sxangxi iom da mono dum
vespero, sed la bankoj jam estis fermitaj. Mi auxtobusis al la
aerodromo de Lisbono kaj tie trovis sxangxauxtomaton, kiu
sxangxas 13 valutojn (10 de Euxropo kaj de Usono, Kanado kaj
Japanio). Gxi donas informojn en 10 lingvoj, i.a. ankaux en
esperanto. Mi premis la butonon n-ro 6 por esperanto kaj sur la
ekrano aperis: :Bonvolu enmeti banknoton kaj premi la butonon de
la lando!" Do, mi enmetis hispanan banknoton de 1000 pesetoj kaj
sur la ekrano mi legis: "Vi enmetis 1000 pesetojn kaj ricevas
1320 eskudojn."

La mono elvenis el la auxtomato kaj kun gxi kvitanco en
esperanto (v. la kopion).

Cxu vi scias pri aliaj bankoj kaj aerodromoj, kiuj jam uzas
esperanton? Skribu al la redaktejo.

Hans Jankowski
Laux Informilo de la germanlingva LEA, n-ro 33/1992.

*************************************************************************

Sxakistoj en Verda Olimpiko!
============================

Esperanta Sxak-Ligo Internacia, ESxLI cxiun kvaran jaron
organizas internacian konkurson, "Verdan Olimpikon" inter
sxakistoj. La lasta, 3-a Verda Olimpiko okazis en julio 1991 en
u. Podebrady (CxSFR). Partoprenis gxin 72 sxakistoj-
esperantistoj el 10 landoj: Nederlando, Sovetunio, Germanio,
Estonio, Litovio, Usono, Belgio, Pollando, Rumanio kaj Cxeio-
Slovakio. (Temas ne nur pri amatoroj, sed ankaux pri
kvalifikitaj sxakistoj). Sxakludis dek kvaropaj teamoj.

En Podebrady estis elektita nova estraro de ESxLI: prezidanto
igxis Dan Maxwell el Usono, kaj sekretario - la subskribinto.

La 4-a Verda Olimpiko de sxakistoj estos organizata far hungaroj
en 1995. En 1993 en Rumanio okazos ESxLI-festivalo - monda
cxampioneco de unuopaj ludantoj.

Por cxiuj viaj demandoj staras je via dispono la sekretario de
ESxLI:

Saulius Miliunas,
Partizanu 154-1, 3041, KAUNAS, Litovio
Litova Stelo 1/1992.

*************************************************************************

Esperantistaj entreprenuloj atentu!
===================================

Komputila servo "Perpetuum mobile" de malgranda privata
entrepreno decidis eldonadi bultenon kun adresoj kaj anoncoj de
komercaj entreprenoj, kiujn gvidas (aux kie aktive kunlaboras)
esperantistoj. La anoncojn oni sendu al la adreso:

a/ja 2, RUS-334212, Jalta, Rusio

*************************************************************************

ILERA por radioamatoroj
=======================

La siglo RAE signifas radioamatoro-esperantisto. En 1970 estis
fondita ILERA-Internacia Ligo de Esperantistaj Radio-Amatoroj,
kiu en la lastaj jaroj estis unu el la plej aktive funkciantaj
e-fakorganizoj. Nuntempe al gxi apartenas 450 radioamatoroj en
cx. 30 landoj. Membro de ILERA povas esti cxiu radioamatoro, kiu
akceptas la statuton de la Ligo kaj povas uzi esperanton dum la
kontaktoj. Estas plurfoje eldonita adresaro de la membroj, kun
la aligxa numero de la membroj.

La nuntempa estraro konsistas el prezidanto UW9YE (Rusio),
vicprezidanto DJ4PG (Germanio), sekretario HA7PW (Hungario) kaj
landaj reprezentantoj.

La Ligo eldonas informan bultenon, kiun ricevas cxiu membro
kvarfoje dum jaro. ILERA donas diplomon al iu ajn radioamatoro,
kiu povas pruvi per QSL(konfirm)kartoj, ke faris kontakton kun
10,25,50,100 ktp. membroj de la Ligo. cxiujare en la tria
semajnofino de novembro okazas tradicia esperanto-konkurso en
kurtodonaj frekvencoj. Oni povas partopreni en RAE-retoj, kiuj
konstante okazas cxiun sabaton kaj dimancxon je 20.30 UTC aux
cxiun dimancxon kaj lundon je 12.30 UTC en la 20-metra bendo,
aux cxiun dimancxon kaj lundon je 11.00 UTC en la 15-metra
bendo. Estas ankaux aliaj e-retoj, sed malpli aktivaj.

RAE-frekvencoj estas jenaj: 3766 Khz (80 m), 7066 (40 m), 14266
(20 m), 21266 (15 m), 28766 (10 M).

Se vi ankoraux ne estas radioamatoro, sercxu konaton, kiu
montros cxi tiun agrablan hobion, aux venu al iu radioklubo.
Baldaux vi mem povos paroli kun multaj RAE de diversaj landoj
kaj tiamaniere akiros novajn amikojn. Se vi havas radioamatoran
konaton, vi informu lin/sxin pri la supraj ebloj.

Pri cxiuj demandoj bonvolu skribi al Ricxardas Strolia, LY2BFN,
landa reprezentanto de Litovio en ILERA, Litovio, 3035 Kaunas,
a.d.706. Tel.hejma: +7-0127-735661, ofica: +7-0127-796997, aux
al

Matusinka Laszlo, HA7PW, sekretario de ILERA,
Gyozelem u. 2, H-2730 Albertirsa, Hungario.
laux Litova Stelo 1/1992.

*************************************************************************

ORGANIZAJ DEMANDOJ
//////////////////

Pli malbona ol Anaso Dagobert!
==============================

Kiu? UEA! Por la tradukado de la ekskursojdum la cxijara UK UEA
promesis al la tiacelaj kunlaborantoj rekompencon de 500 ATS por
duontaga kaj 100 ATS por tuttaga ekskurso. Je la fino de la
kongreso, post kiam cxiu laboro estis farita, UEA sciigis, ke
gxi ne povas elspezi tiom da mono por traduko kaj reduktis la
rekompencon al 350/750 ATS.

La 500 resp. 1000 ATS vere estus akceptebla rekompenco por la
farita servo.La cxicxeronoj de la urbo Vieno ankaux ne
perlaboras multe pli tiu sumo. cxiuj tuj estus pretintaj fari
tiun servon ankaux kontraux la pli malgranda sumo, fakte gxi ja
estas por la bona afero esperanto. Sed pro la posta malaltigo de
la rekompenco, kiu serioze traktita ja estas rompo de parola
kontrakto kaj sekve procese postulebla, restis amara postgusto.

Al la nepagataj kunlaborantoj de la Loka Asista Komitato, kiuj
ja suficxe laboris antaux la kongreso kaj ankaux la tutajn
tagojn dum la kongreso, UEA promesis du sandvicxojn kiel
tagmangxon cxiutage. Tiu ecx ne povas estis traktita kiel
rekompenco sed kiel kontentigo de baza bezono. Post la unuaj
tagoj UEA cxesis tiun "servon" per la argumentado, ke la
sandvicxoj estus "tro multekostaj".

Neniu kontentas la rajton de UEA akiri monon. La diversaj
aktivajxoj fakte estas financendaj. Ankaux neniu kontestas la
rajton de UEA provi, ke multaj servoj estu farotaj malmultekoste
gxis senkoste far esperantistoj. Tiel oni sxparas suficxe da
mono. Sed estas kondicxo, ke oni honeste diru tion antauxe kaj
ne atingu tiujn celojn per la supre priskribita perfida maniero
de malaltigo de rekompencoj.

Sed ankaux evidentigxis, ke tiu taktiko de UEA funkcias: dum la
UK ne sukcesis kunigxi la LAK-kunlaborantoj por kune postuli la
du sandvicxojn de UEA...

Michael Martin
Voko el Stirio, sep./92.

* * *

Pli ol trimil personoj... Kaj cxio glate funkciis. Kaj iom
sxerce: la Loka Asista Komitato decidis inviti la sekvajn 10 UK
al Vieno, cxar nun cxiuj jam havas praktikon, kiun ne utiligi
estus domagxe. cxu ne?

H.M.
Auxstria E-Revuo, 3/92.

*************************************************************************

Glate funkcianta kongreso!
==========================

"Ni dankas pro la varma akceptoen via urbo", diris John Wells,
prezidanto de UEA, dum la oficiala akcepto en la urbodomo de
Vieno. Estis varma UK, ne nur pro la temperaturoj.

3033 partoprenantoj el 69 landoj: jen la versxajne plej ofte
cititajciferoj por karakterizi tiun plej grandan UK-n de la
postmilita tempo en la okcidenta mondo. Unu jaro de strecxa
laboro, unu semajno de glate funkcianta kongresego en la luksa
kaj multekosta kongresejo "Auxstria Centro".

Estis plimalpli antaux unu jaro kiam UEA (Universala Esperanto-
Asocio) la unuan fojon oficiale komunikis al la auxstra
esperantistaro, ke la 77-a UK definitive okazos en Vieno kaj ne
en Prago, kiel gxis tiam planite. Restis nur unu jaro por
prepari cxion. Unu jaro - ege malmulte da tempo.

Multaj pensis, ke ne plu eblos starigi bone funkciantan
kongreson. Kutime oni ja havas tri gxis kvin jarojn da tempo por
preparigxi, kutime la enlandaj e-organizajxoj mem petas gastigi
la UK-n. Male estis la situacio en Auxstrio. Kelkaj jam
prognozis fiasketon. Denove male, iom auxstriece, malgraux la
cirkonstancoj fine rezultis partopreninda kongresego.

Sub la gvido de prof. Maitzen estigxis LAK, Loka Asista
Komitato, kiu montrigxis esti suficxe tauxga. Ankaux AEJ
(Auxstria Esperanto-Junularo) reprezentigxis en tiu LAK por
prepari junularan programon. Eble historia okazajxo estis la
"Junulara Amaslogxejo dum la UK" (JAUK).

De longa tempo UEA ne plu arangxis amaslogxejon dum la UK. Por
tamen ebligi al junuloj sen multe da mono resti dum tio UK-
semajno en Vieno.,AEJ transprenis la ne tre facilan taskon
organizi la menciitan JAUK-n. Post monatdauxra sercxado
troveblis tauxga ejo en la viena parohejo H"tteldorf. 50 gxis 80
lokoj por nia dispono, por prezoj inter 150,- kaj 300,- ATS por
la tuta semajno. En tiu junulejo vespere okazis junularaj
programoj kiel internacia vespero, muziko, lumbildprelegoj ktp.

Niaj junaj kaj entuziasmaj amikoj el Valencia (gastiga urbo de
la sekvontjara UK) transprenis la ideon de la porjunulara
amaslogxejo. Jam nun ili cerbumas pri ejo kaj programo por la
sekvontjara UK. Ni vidu cxu AEJ lancxis per la JAUK novan
evoluon!

Iom bedauxrinda fakto estis,ke ne multe da junaj auxstroj, ke
nur kelkaj AEJ-membroj uzis la sxancon partopreni kaj kunkrei la
UK-n en nia propra lando. cxu auxstoj vere nek vojagxemas, nek
kongresemas, nek amuzigxemas internacie?

Helmut Brath
Voko el Stirio sep/92.

*************************************************************************

     Universala Kongreso de UEA: 24-31. en julio 1993,
     Valencio, Hispanio.
     Internacia Junulara Semajno, IJS: 31/07-06/08,
     Velem (?), Hungario.
     Internacia Junulara Kongreso de TEJO, IJK: 07-14.
     en auxgusto, Vraca, Bulgario.

*************************************************************************

Seula UK en 1994, formale agnoskita de registaro
================================================

La peticio por okazigi UK-n en Seulo en 1994 fare de la Korea
Esperanto-Asocio estas oficiale akceptita de la korea registaro.
La 15-an de majo la ministro pri kulturaj aferoj sendis
respondon al KEA, en kiu li oficiale informas pri la UK formala
agnosko de la okazigo de Seula UK en 1994. La registara agnosko
estas signifoplena pro la fakto, ke la registaro akceptas la
Seulan Universalan Kongreson kiel oficialan eventon, kiun
multflanke subtenas la registaro.

El La Espero el Koreio, majo/junio, 1992.

*************************************************************************

ESPERANTO APLIKATA
//////////////////

Informserva Kompanio - per esperanto
====================================

La firmao TONGHE Informserva Kompanio uzas esperanton kiel
cxeflaboran lingvon en siaj agadoj. (Kapitalo 250 mil USD,
oficas 12 cxefingxenieroj, profesoroj kaj 35 teknikistoj).
Kunlaborante kun la revuo El Popola cxinio, la firmao TONGHE
establas Peresperantan Informocentron en Pekino.

TONGHE okupigxas nun pri maklera, eduka, vizita, informa, kaj
vojagxa servoj, kaj gxi estas peranto en cxinio por serio de
eksterlandaj kompanioj (Koreio, Japanio, Svislando, Hongkongo
ktp.)

La firmao Tonghe deziras kunlabori kun esperantistoj. Ili
esperas ricevi kunlaboremon, helpon kaj subtenon el Esperantujo.
gxi planas nun:

  1. Starigi mondvastan informeton. Vi estas invitata igxi
   kunlaboranto kun rekompenco!

  2. Investi en Euxropo kaj Azio por establi TONGHE Informservan
   Oficejon. Viaj proponoj estas bonvenaj, kaj serioze
   esplorataj.

  3. Organizi ekspoziciojn de cxinaj produktajxoj en ekstercxinaj
   landoj. Ankaux vi povas kunlabori por realigi tiun cxi
   projekton.

Bonvolu kontakti:

TONGHE Informservo Kompanio, Chuzhou Lu 210 Hao, Jiaoyu Dasha,
HEFEI CN-230011 cxinio.
Telefono kaj fakso: +86-551-250241.
cxefdirektoro: Wang Zhenggui (sc.esploristo).
Esperanto-konsilanto: WANG Xigen

*************************************************************************

Kontaktoj sercxataj
===================

Komerca kompanio "Espero" invitas sovetiajn kaj alilandajn
partnerojn por kunlaboro pri establo de komunaj entreprenoj per
laborlingvo esperanto por:

  - juvela produktado;
  - lignoprilaboro, inkluzive de la produktado de mebloj;
  - elminigo kaj refabrikado de nafto;
  - enkonduko de novaj medicinaj metodoj de diagnozado kaj kuraco;
  - enkonduko de novaj metodoj por instruado al la infanoj;
  - enkonduko de novaj agrokulturaj teknologioj;
  - produktado de materialoj por konstruado kaj konstrua arangxo;
  - konstruado de logxejoj kaj aliaj objektoj.

Nia adreso:
644010 Omsk, p.k. 514, Rusio.

*************************************************************************

    Klubo de batalaj artoj "Sakura" sercxas samideanojn pri
 profundigo de scioj pri "NIN DZJU CU" por intersxangxi informojn
     kaj starigo de amikaj kontaktoj kun parencaj kluboj
    (organizajxoj) kaj entuziasmaj unuopuloj. Kontaktadreso:

    Karasik Je. Ju., str. Cxajkovskogo, N 7, kv. 30,
         UKR-310024 HARKOV-24, Ukrainio.

*************************************************************************

UEA: Cxu ne kapabla?
====================

Instigis min verki tiun cxi artikolon ne nur tio, pri kio homoj
plendas ne oficiale, sed ankaux la konvinko, ke necesas komenci
movadon celanta renovigon, efikigon de agado kaj gxenerale
plibonigon de UEA, organizajxo kun grandega kaj ne utiligita
potencialo. Estas nia, de UEA-membroj, morala devo ne nur pensi
sed ankaux labori por tiu celo. Mi forte emfazu, ke kvankam tiu
artikolo gajnas esti kritiko, gxi celas ne nur tion. Precipa
celo estis pensiigi geesperantistojn pri la reala situacio de
UEA.

Cxu vivi surbaze de mondonacoj?
-------------------------------

Unue pri plej serioza probiemo de UEA - mono. Ni scias, ke de
kelkaj jaroj la asocio havas deficiton en la bugeto. Sxajnas, ke
nur danke al grandaj (precipe testamentaj) mondonacoj la
organizajxo havas suficxe grandan kapitalon, kiu certigas gxian
ekziston. Mi demandas min, cxu UEA ankoraux ekzistus, se gxi
estus neniam ricevinta mondonacojn?

Laux financaj legxoj organizajxo kun bugxeta deficito, ne nur ne
povas evolui kaj agi efike, sed ankaux frontas dangxeron de pli
aux malpli frua ekzistofino.

Kion fari kun 10 milionoj?
--------------------------

Kion UEA povus fari, se gxi cxiujare gajnus 10 milionojn da
guldenoj? Ja estas eble funkciigi ankaux entrepreno(j)n, kiuj
povas tiun monon produkti por la funkciigo de la asocio. Certe
oni konsentas, ke 10 milionoj da guldenoj estas mono, per kiu
organizajxo povas konkrete agi ecx sen rezolucioj. Mi demandas
min, cxu anstataux iom hontiga kaj senteble malkontentiga
decido, altigi membrajn kaj kongresajn kotizojn, ne estus pli
sagxe kaj profitige fondi entreprenon? En la regaj instancoj de
UEA mankas emo kompreni, ke sen grandaj monprofitoj la asocio
cxiam estos preskaux sensignifa, revanta forto en tiu materia
mondo, kun regorganoj kiuj rekompencos ian financan malkapablon
per mondonacoj kaj altigoj de cxiuj eblaj kotizoj.

Tion, ke UEA ne suficxe evoluas, ni cxiuj scias klare, cxar ja
estas neniu konkreta agado evoluiganta la movadon. UEA plenumas
rolon de preskaux nur prestigxa nomo, ne kapabla sukcese
funkciigi projektojn pri evoluigo de la movado. (Mi persone, kiu
dum tri jaroj kaj duono laboris plenatempe por evoluigo de la
movado en Aziaj landoj, devis fini cxion pro malemo de la
estraro, finance kontribui al bonaj, la movadon evoluigaj
projektoj.) Instrua estu ekzemplo de la membrovarba kampanjo
(cxu vi memoras gxian celon pri la nombro?), kiu ja rezultis,
sed mizere. Pli serioza, ne tiom rutina pritrakto de la projekto
povus rezulti per almenaux duobligo de la membraro dum unu jaro.
Suficxas dedicxi iom da tempo por analizo de sistemoj uzataj de
similaj internaciaj organizajxoj. Kion ili faras, por varbi
membrojn kaj teni ilin?

Regionajn filiojn al UEA!
-------------------------

Mi kunlaboris kun pluraj internaciaj organizajxoj, kiuj havas
brancxojn en dekoj da landoj, kaj tie oni cxiam miris, kiam mi
diris, ke UEA havas nur sian centran oficejon, kaj neniujn
brancxajn oficejojn en aliaj landoj (ne menciante tiun en
Novjorko). "Cxu internacia organizajxo povas efike agi, estante
internacia nur pro sia membraro?" Mi iam honte evitis respondi
tiun demandon. Do, kial UEA ne havas brancxojn en dekoj da
landoj? Cxu rezultigas tion malemo perdi regopovon el Roterdamo
aux simpla organiza malkapablo?

"Esperanto" - la monata eldonajxo de UEA. Mi kredas, ke se
redaktistoj de la revuo havus pli da sencenzura libereco kaj
financo, ili evoluigus gxin al pli valora, almenaux 100-pagxa
plene kolora monata eldonajxo, kiu havus dekojn aux centojn da
miloj da abonantoj! Kial la revuo ne havas pagatajn
korespondantojn kaj jxurnalistojn, se ecx simplaj privataj
gazetoj havas?

Iam, kiam mi estis naiva esperantisto, kredanta je preskaux dia
vero de UEA, ties estrarano diris al mi ion, kio sxokis min:
"oni havas impreson, ke en la CO iuj oficistoj estas ecx
kontraux agado por evoluigo de la movado, cxar tio signifas por
ili pli da laboro, kaj ili jam estas tro sxargxitaj". "Do, UEA
estas kontraux diskonigo de esperanto en la mondo?" - mi
demandis min ne povante kredi tion. Nun mi komprenas, ke ne la
oficistoj kulpis, sed la organiza flanko de la organizajxo mem.

Multaj movadanoj, kiuj iam proponis bonajn, realigendajn (kaj
nerealigeblajn) projektojn al UEA, scias, ke tio estis vana
provo, kaj miris, kial la estraro ne akceptis la projektojn, ecx
ne profunde konsideras ilin. Plej ofte tiuj projektoj postulis
financan apogon de UEA, kaj ja tiu ne kapablas financi ecx sin
mem. Tia konduto de UEA ja instigas homon aux al rezigno pri la
movado aux al propra iniciatemo, sed tio konfirmas nin ke la
regorganoj tro timas riski aux estas organize malkapablaj.

Proporcian sxargxoportadon!
---------------------------

Mi jam menciis pri la kotizoj. Por persono el unuamonda lando
pagi 36 guldenojn jare estas ne rimarkinda mono, sed por dua-
aux tria- mondano pagi 20 guldenojn, ne malofte signifas redoni
sian tutan salajron; do, por iuj la membreco kostas preskaux
neniom kaj por aliuloj gxi estas tro kosta. Kiu vere zorgas pri
tio en UEA? Kiu almenaux klopodas kompreni tiun problemon? Iom
da laboremo kaj simplaj esploroj pri salajroj en diversaj landoj
de la mondo, pri printebloj de UEA-eldonajxoj en aliaj landoj,
kaj iom da entreprenemo povus tute solvi la malsanan kotizan
sistemon.

UEA ja estas ni!
----------------

Mi povus plilistigi la malfortajn flankojn de UEA, sed tio ne
havus sencon, se ni ne celus forigon de ili. Iam Ivo Lapenna
reformis agadon de la asocio, nun estas veninta sekva bezono por
tio. UEA movade ne suficxe progresas pro siaj multaj organizaj
mankoj. UEA povus esti bonege prosperanta asocio, aktive
evoluiganta la movadon en la mondo. Cxu gxi estos tia, dependas
de ni, cxiuj gxiaj membroj, ja UEA estas ni! Se ni ne kunlaboros
celante reformi la asocion, gxi dauxre vegetos revante pri
signifa rolo en tiu mondo.

Mi listigu nur kelkajn, plej urgxajn aferojn reformendajn en la
acocio, kaj mi petas vin, skribu pri tio, kion vi opinias, kion
oni devas sxangi, bonigi, novigi, reformi, forigi, enkonduki...

  1. Financa politiko (plej granda temo, plej multaj ligitaj
   aferoj)
    a) kapitalo, fondajxoj (utiligi profitige)
    b) financa statuto (mone profitiga aux neprofitiga
      entrepreno)
  2. Kotizoj (pli bona sistemo)
  3. "Esperanto", "Jarlibro" (aspekto, utilo, sencenzureco,
   jxurnalistoj)
  4. Membraro (nombro, servoj)
  5. Delegita reto (gxia utiligo)
  6. Brancxoj (UEA-centroj en la mondo)
  7. Agado celanta evoluigon de la movado kaj diskonigon de
   esperanto
  8. Subteno de projektoj
  9. Korespondado (CO ne respondas leterojn)

Mi planas fondi Asocion pro Progresigo de UEA (APUEA). Celo de
la asocio estas nun klara al vi. Se vi sentas moralan
respondecon pri sorto de UEA, bonvolu pensi iom, kaj skribu al
mi, al esperantaj gazetoj. Valoras pensi pri detaloj. Montru
problemon kaj proponu solvojn por gxi. Ju pli da konkretaj
proponoj, des pli da ebloj solvi problemon. Se ni kunlaboros en
spirito de komprenemo kaj bezono helpi, ni sukcesos.

Cxu vi estas estrarano, CO-oficisto, delegito, prezidanto,
instruisto, movadano aux simpla esperantisto - reagu. Reagu ne
nur per kritiko al UEA, mi aux iu/io alia, klopodante pravigi
vian opinion (kvankam ankaux tion ni bezonas), sed ankaux
proponu ion, kio estos valora por UEA, kaj tio valoros por ni.

Joachim Werdin
pk. 147. PL 47-220 Kedzierzyn, Polio

La supra artikolo estas la privata opinio de J. Werdin. Ni
atendas la reagon kaj de la legantoj, kaj de la UEA-estraro.

La red.

*************************************************************************

La kreado de originala frazeologio en esperanto
===============================================

Kiu multe verkas en esperanto, precipe sur la tereno de beletro,
forte sentas la bezonon posedi ricxan originalan frazeologion en
la lingvo. Laux mia scio, neniu gxis nun faris provon kolekti
esprimojn jam uzitajn de auxtoroj de noveloj, romanoj kaj
teatrajxoj, por libroforma publikigo kiel originala frazeologio
esperanta simila al la Proverbaro Esperanta de d-ro Zamenhof. Mi
insiste ripetas, ke la kompilonto devas okupigxi pri la
originalajxoj en esperanto kaj ne pri tradukoj de alilingvaj
esprimoj. Ekde la tempo, kiam mi komencis verki originale en
esperanto, mi konstatis, ke valora ekzerco por krea menso estas
la elpensado de novaj frazeologiaj esprimoj por eviti la
versxadon de malnova vino en novajn verdajn botelojn. Estas
emfazende ankaux, ke la dirajxoj kaj proverboj nepre aperu en
kuntekstoj, t.e. en iu verko. Mi deziras prezenti en tiu cxi
eseo kelkajn ekzemplojn de originalaj frazeologiaj esprimoj por
ilustri la procedon, kun la espero, ke verkemuloj en Esperantujo
estos kuragxigitaj pliricxigi ne nur sian stilon, sed samtempe
ankaux la lingvon. Gxuste tiaj trafaj, sukplenaj esprimoj povas
altiri la atenton de aliaj auxtoroj, kiuj alproprigos ilin por
uzi en la propraj verkoj.

Unu el la procedoj konsistas en la reverkado de tradiciaj
esperantaj proverboj kiel tiuj registritaj en Proverbaro
Esperanta, kiujn d-ro Zamenhof tradukis surbaze de la kvarlingva
frazeologio kompilita de lia patro. Jen kiel Zamenhof tradukis
unu el ili: pro multo da arboj li arbaron ne vidas. Oni povas
resti en la natura cxirkauxmedio sed iom variigi la pejzagxon
por emfazi alian nuancon: pro multo da montoj li horizonton ne
vidas. Tiu cxi versio reliefigas la figuran sencon de
"horizonto" kaj tiel estas aplikebla al homoj
mallargxhorizontaj, t.e. mallargxvidaj. Ankoraux apud la montoj
kaj horizonto, oni povas uzi ilin por esprimi sintenon
kontrauxan al tiu, kiun aludas la cxi-supra ekzemplo: rigardi
trans montoj kaj horizonto. Gxi priskribas homon, kiu strebas
pli foren, por atingi aferojn prezentantajn pli vastajn
perspektivojn.

Kiel praktikan ilustrajxon de la uzo de originalaj frazeologiaj
esprimoj, mi verkis imagitan konversacion inter du
esperantistoj, s-ro Superesper, kiu estas defendanto de la
klasika esperanto, kaj f-ino Verdperd, mallargxhorizonta
reformemulo.

SUPERESPER: Cxu mi jam klarigis al vi mian ingxenian manieron
okupigxi pri homoj, kiuj dauxre elcerbigas novajn proponojn kun
la celo revizii nian lingvon? Pro ilia persistemo kaj
fanatikeco, ne efikas fronta atakado kontraux ili. Oni devas
batali malantaux iliaj linioj, sur la propra teritorio, kaj per
la propraj armiloj.

VERDPERD: Mi ne povas imagi, kiel vi sukcesas fari tion. Vi ja
scias, ke estas dirite, ke kie angxeloj ja timas pasxadi, tien
stultuloj auxdacas impeti.

SUPERESPER: Vi pravas kiel pulvo, frauxlino Verdperd, sed mi
adoptas strategion uzatan de la plej fifamaj demagogoj, por ke
mi povu silentigi la reformemulojn per subfosado de iliaj
projektoj. Mia devizo estas: se oni ne povas batali kontraux
ili, oni aligxu al ili.

VERDPERD: (kunfrapante la manojn pro gxojo) Ho ha! Do vi estas
cxe nia flanko. Vi mem farigxos reformanto de esperanto.

SUPERESPER: Tute ne! Mi proponas al la reformprojektantoj mian
"helpon" por modifi esperanton, kaj tiucele mi prezentas tiom da
bizaraj, fantaziaj sugestoj, ke ilia lingvo estos ne simple
reformita sed transformita gxis nerekonebleco. Tiel la klasika
esperanto estos savita. El la polvo venas la solvo. Unu post la
alia la reformemuloj kaj iliaj projektoj malaperos en la abismon
de forgeso, kaj mi povos fanfarone proklami: jen sxakmat' per
unu bat'!

VERDPERD: Vi, hipokritulo! Vi agas nehoneste, ecx neetike,
kontraux reformemuloj.

SUPERESPER; Kara frauxlino Verdperd, cxu vi ne konas la sagxan
eldiron, ke en la amo kaj milito tauxgas cxiu artifiko?

VERDPERD: Ba! Febla preteksto per klasika teksto!

SUPERESPER: (replikante kun rideto) Cxu vi ne scias, ke ankaux
la diablo kun talent' povas citi el la Fundament'?

VERDPERD; (kolerante) Mi ne toleras vian mistraktadon de aliaj
personoj. Kiel estas dirite, la homo ne estas legomo.

SUPERESPER; Tamen, en tiu cxi situacio, vi ne rajtas diri, ke
cxiu pugo du sidvangojn posedas. Nur la veraj esperantistoj
pravas. VERDPERD; (preskaux venkinte) Nu, ne sxangxu la temon
kaj pritraktu alian aferon. Mi deziras scii, kion vi opinias pri
la Kontrauxakademio.

SUPERESPER: Kontrauxakademio?! Kio je la barbo de Bofronto estas
la Kontrauxakademio?

VERDPERD; En 1990 cirkulero estis sendita al esperantistoj, en
kiu estas propono fondi Kontrauxakademion por fari grandajn
sxangxojn en la lingvo. Oni volas kunligi parolantojn de la
"normala" esperanto, produkti "purigitan" version de PIV kaj
produkti novan plenan gramatikon.

SUPERESPER: (montrante scivolon) Kiu estas tiu "oni"? Kiu
proponis tiun idiotajxon?

VERDPERD: Virino, kiu nun logxas en Italio, Anna Lowenstein, kiu
antauxe nomigxis Anna Brennan.

SUPERESPER; (furiozigxante) Ho ve! Ankorauxfoje jupo en la supo!

VERDPERD; Nu, paroli sincere, mi opinias, ke sxiaj argumentoj
havas iom da senco...

SUPERESPER; (interrompante la vortojn de f-ino Verdperd)
Senco......... sxmenco! Cxu ankaux al vi okazis krak' en la
kap'? La propono de tiu ino estas ankoraux unu ondero de la maro
da reformoj, kiuj inundas Esperantujon nuntempe. Ni devas unge
kaj pugne elradikigi tiun femalan frenezajxon. Kiu pri
kretenajxo silentas, kretenajxon konsentas.

VERDPERD; Ne estu tiel severa kontraux tiu virino, sinjoro
Superesper. Povas esti, ke sxi estas tute sincera sed nur fusxe
agis.

SUPERESPER: Jes ja! Mi konas tiujn denaskajn reformistojn. Cxe
ili la fusxo okazis dum l' akusxo. Kaj nun ecx vi apogas la
faracxon de tiu inseksa misulo. Cxu vi ne scias, kion oni diras
franclingve, kiam okazas granda konfuzo kaj kaoso? Cherchez la
femme!

VERDPERD: Mi ne komprenas tiun esprimon. Vi ne rajtas uzi
fremdajn vortojn en esperanta konversacio. La verda lingvopapo
jam anateme kaj vomeme prononcis kondamnon kontraux tiu kutimo
de lingvaj snoboj.

SUPERESPER; Do, estas eble esperantigxi gxin jene: sercxu la
virinon!

VERDPERD: Fetor' de mefit'! Gxi ja odoras je traduko kaj,
cetere, ne havas sencon en esperanto.

SUPERESPER; Nu, lastatempe mi elpensis esperantan version: kie
brulas kacxo, kulpas inacxo!

VERDPERD: (kapitulacante) Pafe kaj trafe dirite! Mi vidas, ke
cxe vi sub la peruk' ne trovigxas nur veruk'.

Estas eble dauxrigi la dialogon, sed trouzado de frazeologiaj
esprimoj en unu teksto povas havi cerbtorporigan efikon.
Cxiuokaze, mi volis montri la vojon al originala kreado kun la
espero, ke inter la legantoj de tiu cxi artikolo estas lingve
kapablaj homoj, kiuj ricevos inspiron forgxi siajn proprajn
frazeologiajn esprimojn kaj uzi ilin en diversgenraj kuntekstoj.
La esperanto-movado mem povas kontribui multajn temojn, cxar oni
ne forgesu, ke ne cxio estas en ordo malantaux la verda pordo.

Bernard Golden
el "Esperanto en Skotlando" N-ro 158.

*************************************************************************

ARANGxOJ
////////

La plej granda junulara arangxo!

Internacia Seminario, la 36-a IS
================================

27.12.92.-02.01.93, Bad Kleinen, Germanio.

IS en Germanio en la lastaj jaroj igxis la plej populara, kaj
unu el la plej bonaj junularaj renkontigxoj. Cxirkaux 400
partoprenantoj el 25-30 landoj faras veran internacian etoson,
kaj gxuas la amuzan, distran junularan etoson.

La cxi-jara cxeftemo estas: Lernado kaj edukado - taskoj por la
90-aj jaroj.

Dum la semajno oni havos apartan (publikan) komputilejon, pli ol
100 programerojn, esperantan rokmuzikon, - kaj kompreneble la
silvestran balon.

Kotizoj inter 180 kaj 360 DEM, por memzorgantoj inter 90-150
DEM. Ekssoclandanoj gxuos rabaton de 40 DEM!

Aligxilojn, kaj pliajn informojn petu cxe: Germana E-Junularo,
Berlina Oficejo, DO-1086 Berlin, Under den Linden 36-38.

La partoprenon en IS ni rekomendas al cxiuj gejunuloj,
parolantaj esperante. Hungaraj gejunuloj por eventuala subvencio
turni sin al HEJ;

Deak Maria,
Eszak u. 65, H-6800 Hodmezovasarhely, Hungario.

*************************************************************************

PSEK 20-jarigxis
================

Pola Studenta Esperanto-Komitato (PSEK), kiu grave rolis en la
komenco de la okdekaj jaroj cxe la elformigxo de rauxmismo,
festis sian 20- jarigxon kadre de sia 14-a Somera Studenta
Esperanto-Renkonto, okazinta en auxgusto en Gdansk.

Kvankam estis aparte invititaj cx. 100 iamaj gvidantoj kaj
aktivuloj, plejmulto povis cxeesti nur anime. La foto montras
parton de la 30 polaj kaj 15 eksterlandaj partoprenantoj sur
belvida turo en Gdansk-Oliwa.

Ulrich Matthias, Germanio.

*************************************************************************

TEJO/KER seminario en Torino!
=============================

Partopreni la seminariojn de la Komisiono de Eksteraj Rilatoj
(KER) de TEJO cxiam estas interese. Gxi estas bonega okazo por
ekkoni la aktivajn homojn agadantaj en TEJO, kaj estas memorinda
la kune pasigitaj paroloj, diskutoj kaj la vesperaj amuzoj...

La cxi-jara seminario okazos inter la 30-a de oktobro kaj la 4-a de
novembro en Torino kun la cxeftemo: "Kio preter ekonomio - eblaj
alternativaj dimensioj en homaj rilatoj".

La partoprenkotizo (danke al subteno de la Euxropa Junulara
Fondajxo) estas nur 120 NLG, kaj la partoprenantoj ricevos
repagon de 50% de siaj vojagxkostoj.

Cxu vi jam foje partoprenis TEJO/KER seminarion? Se ne, kial ne
nun? Skribu, telefonu aux faksu rapide por pliaj informoj al:
Itala Esperanto-Junularo, Francesco Amerio,

via Pagliani 5, I-10126 Torino, Italio.
Telefono: + 39-11-676740,
telefakso: + 39-11-3190271.

*************************************************************************

Novembra JES-Renkontigxo
========================

La Chaux-de-Fonds
7-8-ajn de novembro 1992

Dum la semajnfino okazos gxenerala asembleo, elekto de nova
komitato, planado de la sekvontjara agado; krome ludoj,
ekskursoj, libroacxetado, ktp. Aligxojn sendu al:

Junularo Esperantista Svislanda, JES,
Pf. 779. 2301 La Chaux-de-Fonds.

*************************************************************************

ILEI-membroj atentu!

Seminario por instruistoj
=========================

06-09 de novembro, Poprad, Slovakio

ILEI organizas intensan tri-tagan kurson por
instruistoj/instruantoj de esperanto pri la situaci-komunika
maniero de instruado surbaze de la nova lernolibro-serio:
Tendaraj Tagoj.

Dum la seminario oni traktos metodologion, principojn, teknikojn
de la komunika instruado kaj ekzercos ilin en etaj grupoj.

Estos dedicxita aparta sesio al principaj demandoj: celo de la
instruado (cxu sen aux kun movadaj informoj), kiel prezenti,
instrui la e-vivon, la komunumon kaj la servojn.

Pliajn detalojn vidu en la numero "auxgusto"-(2)-92. de EVENTOJ,
kaj en IPR 92/2.

Eblas aligxi ankaux surloke en Poprad!

*************************************************************************

49-a Internacia Junulara Kongreso de TEJO

IJK '93 en Vraca, Bulgario
==========================

la 7-an - 14-an de auxgusto 1993

IJK en Orienta Euxropo!

La kongresa temo, "Ekonomio kaj socio en sxangxigxo", certe
interesos plimulton de la kongresanoj. Iuj, precipe el
orienteuxropaj landoj, volas ekscii pli multe pri la monda
merkato. Aliaj, el evoluintaj landoj, scivolas pri la ekonomiaj
kaj sociaj sxangxoj en la eksaj socialismaj landoj, kia estas
Bulgario.

Dum la kongresa semajno abundos kultura, distra, prelega,
ekskursa, sporta programoj. Venos interesaj homoj. Vi gxuos
amikan etoson!

Venu al Vraca, vi ne bedauxros!

Bulgario varme akceptos vin!

La unuaj kvin aligxintoj de 49-a IJK, kiuj samtempe aligxis
ankaux al la Internacia Junulara Semajno, IJS en Hungario,
ricevos senpagan abonon al la gazeto "EVENTOJ" por la jaro 1993!

Aligxilon petu de:

Loka Kongresa Komitato de IJK:
pk. 26, BG-3000 Vraca, Bulgario.

*************************************************************************

dua disSeminario
================

La dua disSeminario de IEJ okazos inter la 30-a de oktobro kaj
1-a de novembro (tuj-tuj antaux la TEJO-KER seminario) en Torino
por novaj aktivuloj. Kotizo: 75.000 liroj. Cxu partopreni? Kial
ne? Kontaktu:

Francesco Amerio,
via Pagliani 15, I-10126 Torino
Telefono: + 36-11-676740

*************************************************************************

4-a Norda Esperanto-Rendevuo
============================

okazos la 7-an kaj 8-an de novembro 1992. Loko: Base-de Plein-
air Nature Morbecque-Le-Parc, F-59190 Hazebrouck, tel: +
33-28-436722. Organizantoj: Literatura Foiro, Societo Y.
Martinot - sub auxspicio de Nordfranca Esperanto-Federacio.

Dum du tagoj oni babilegos, amuzigxos, promenos, auxskultos,
ludos ecx muzikumos!... Estos specialaj kursoj diversgradaj.
Rapide informigxu pri detale cxe:

S-ro Jean Dietrich,
104 rue Jean JaurŠs, F-59192, Beuvrages, Francio.
Tel.: + 33-27-33-79-31.

*************************************************************************

Minoritatoj en Nordio
=====================

Lingva Seminario
30/10 - 2/11 1992, Kungalv

Cxu vi jam aligxis?

Pliajn detalojn vidu en la numero auxgusto-(1)-92.

*************************************************************************

MOVADO
//////

Kion fari por eniri fakmedion?
==============================

cxu pregxi? cxu teoriumi? cxu agadi? cxu...?

Konstato
--------

  1. Sen aplikado ankaux por fakceloj, e-o neniam amase allogos,
   cxar ne estos forta motivigo por lerni gxin;

  2. La plimulto el niaj fakaj "asocioj" estas nur surpaperajxoj,
   kies agado estas tro ofte sensignifa;

  3. Grava eraro estus dauxre agadi nur en la internaj rondoj sen
   iu ajn kontakto al ne-esperantistaj samfakuloj.


Kion do ni devas fari?
----------------------

  1. Dauxrigi la gxisnunan agadon, sed lauxeble plivigligi gxin.

  2. Starigi kontaktojn kun samfakuloj per

   - tradukado de fakaj artikoloj el e-o por proponi al ne-esp-
    istaj fakbultenoj, revuoj;

   - tradukado de fakartikoloj el nacilingvoj por proponi al e-
    fakbultenoj, revuoj;

   - prizorgado de diverscela korespondado inter e-istaj kaj ne-
    esp-istaj fakuloj;

   - informado al ne-esp-istaj fakuloj pri fakaj seminarioj,
    konferencoj, kongresoj, kies laborlingvo estos (ankaux) e-o.

    "Rim.: NENIAM nia celo estu esperantigado de la kontaktitaj
     homoj, kiuj mem interesigxos pri e-o, se nia kunlaborado
     estos fruktodona."

  3. Instigi e-fakulojn al cxeesto en internaciaj fak-konferencoj,

   - seminarioj, -kongresoj, ecx se inter la laborlingvoj ne
    trovigxas e-o, kaj

   - aktive partopreni en la laboroj, debatoj por pruvi sian
    fak- kompetentecon;

   - neniel propagandi por e-o, sed nur uzi gxin kun alilingvaj
    e-istoj dum pauxzoj, en la koridoroj, dum mangxoj, k.s.;
    gxenerale tio suficxas por veki intereson, al kiu ni
    respondu, sed NE per fanatika propagando, sed per racia,
    objektiva kaj mallonga (!) informado.

   - organizi apartan kunvenon por la e-parolantoj (vespere,
    antaux kaj/aux post la konferenco) por pritrakti i.a. la
    uzotan strategion, fari bilancon, pretigi laborplanon, ktp.

    "Rim.: kunordigu tian agadon estrarano aux (loka) komisiito
     de la koncerna e-fakasocio, se gxi ekzistas.

Avantagxoj
----------

  1. Ne-esp-istaj fakuloj kontaktigxos nature kun e-o, se
   fanatikuloj ne fiaskigas la agadon!

  2. Suficxas havi nur kunordiganton, kiu nur prizorgu rilatojn
   inter la e-partoprenantoj; konferencejo, programo, logxado,
   subvenciado, ktp. estos zorgoj por la ne-e-organizantoj.

  3. Laux la nombro, la seriozeco, la aktiva kunlaborado de la e-
   cxeestantoj, ni povos peti, iom post iom, ke

   - ankaux e-o farigxu laborlingvo, ecx parte, dum estonta
    kongreso;

   - estu e-angulo en la bulteno/revuo de la asocio, cxefe se
    en gxi ekzistas rubrikoj (ekz. enhavtabelo, resumoj ktp.)
    en diversaj lingvoj.

    "Rim.: ni estu tre singardaj en niaj petoj, des pli, ke
     por multaj fakoj, la terminologio en esperanto NE estas
     kompleta aux gxisdatigita."

Konkludo
--------

En fakmedioj, la fina celo estu, ke e-o farigxu laborlingvo
samrajta kun alia(j) lingvo(j).

Germain Pirlot, Oostende, Belgio

Rim. Ni estas konvinkitaj, ke iu ajn rezulto estas atingebla nur
per profesinivela agado. Do estas esence grave, ke ni lernu
adaptigxi al la metodoj de la "ekstera mondo". Tio aparte
validas pri la ekstera aspekto de eventualaj korespondajxoj. Ne
forgesu, ke la ekstera aspekto de viaj leteroj donas la unuajn
impresojn al la ricevonto.

Vi komencu iun agon, nur se vi mem estas preta fari gxin gxis la
lasta punkto. Petu helpon de aliaj, sed konsciu, ke promesita
subteno - laux niaj cxiutagaj spertoj - ankoraux ne signifas
konkretan agon...Komencita, sed ne finfarita ago formas tre
malbonan bildon pri ni.

Szilvasi Laszlo

*************************************************************************

Realigxu al Pasporta Servo!
===========================

Kara Gastiganto,
Kiel vi mem eble jam vidis en antauxa versio de "Pasporta
Servo", oni uzis procento-simbolojn aux stelojn por indiki la
gastigantojn kiuj ne re-aligxis al "Pasporta Servo" por la
koncerna jaro. Sed, cxar TEJO (kaj mi) volas havi liston kun
"nur fidindaj adresoj", ni decidis malaperigi tiujn simbolojn.
Tio konkrete signifas, ke ni ne plu aperigos la adresojn, pri
kiuj ni ne ricevis konfirmon pri la dauxra preteco akcepti
gastojn laux la indikoj aperigitaj en "Pasporta Servo". Tial do
ni petas vin lauxeble amase re-aligxi. Multaj fruaj aligxoj
signifas, ke je la fino de la jaro ni ne devas tiom amase varbi
por denove plenigi la libreton de "Pasporta Servo". Krome mi
petas vin, ke uzu la enmetitan (re-)aligxilon por tiu celo, cxar
gxi tre plifaciligas al mi la laboron (vidu la kolorajn pagxojn
en la libreto). Fakte tio signifas, ke vi povus jam tuj re-
aligxi al "Pasporta Servo" por ke viaj nomo kaj adreso aperu en
la eldono 1993. Ni ne uzas la (iom kostan) manieron sendi al
cxiu, kiu ankoraux ne re-aligxis memorigan posxtkarton, sed ni
komunikas tion pere de kelkaj gravaj esperanto- revuoj.

"Tiuj kiuj ne re-aligxos gxis la limdato, efektive kaj tute
 auxtomate ne aperos en Pasporta Servo" 1993!!! Krome...

Bonvolu atenti la adreson de la kompilanto. Bv. uzi gxin por
cxiuj demandoj rilate al "Pasporta Servo". Ankaux varbilojn vi
povas peti de mi. Nur (malgrandajn) mendojn direktu rekte al la
adreso en Rotterdam aux al via kutima libroservo.

Bonvolu ankaux kontroli, cxu viaj nomo kaj adreso estas tute
gxuste literumitaj en la libreto (mi petas vin speciale atenti
la supersignajn literojn).

Ni petas, ke niaj cxinaj gastigantoj uzu kroman paperfolion por
skribi sur gxin la cxin-karakteran adreson, kiun ni volas
aperigi en la nova listo. Via kompilanto, Rob KEETLAER, Postbus
2310, NL-1000 CH Amsterdam, Nederlando

*************************************************************************

Borso de esperanto-manuskriptoj
===============================

invitas cxiujn esperantistojn - posedantojn de iu ajn
manuskripto en esperanto membrigxi al BEM kaj aboni al BEM-
Bultenon!

Baza abonkotizo (per kiu vi farigxas membro kaj rajtas ricevi 4
numerojn de BEM-Bulteno) estas: 16 guld. (10.000 liroj, 100 A.
sxil., 15 DM). Por cxiu kompleta anonco pri unu manuskripto en
la Bulteno vi pagas 35 guld. (32 DM, 225 A. sxil., 23.000
liroj). Tio rajtigas vin havi kompletan anoncon laux la indikoj,
kiujn vi donos en la anoncilo gxis maksimume 100 vortoj en la
Bulteno de BEM, kiun ni sendos al cxiuj abonantoj kaj esperanto-
eldonistoj tra la mondo. Gxi ankaux rajtigas vin je titolmencio
en anonco, kiun ni aperigos en Esperanto-Revuo de UEA.

Eldonejoj, bibliotekoj, atentu!
-------------------------------

Krome, ni invitos cxiujn e-bibliotekojn kaj muzeojn havigi
kopiojn de tiuj manuskriptoj, kaj organizos cxiu-jare 1-2 foje
Borsajn Renkontojn, en kiuj ni klopodos kontaktigi eldonistojn
kun posedantoj de manuskriptoj vive. Ni klopodos ankaux iniciati
diversajn projektojn, kie esperanto helpas interligi diversajn
kulturojn kiel pera lingvo.

Kasxitaj trezoroj eble ankaux cxe vi...
---------------------------------------

Eble vi havas hejme kolekton de viaj artikoloj, tradukon de iu
novelo, leterojn de iu vivanta talenta amiko - kial pri tio
neniu scias?

Ni havu, fine, superrigardon super la kasxitaj trezoroj
aperigindaj aux almenaux konservindaj en niaj publikaj
bibliotekoj kaj arkivoj.

"La sekva borso okazos la 12-l3-an de decembro 1992 en Maribor.!

Aligxilon kaj anoncilon petu de:
INTER-KULTURO, Zlatko Tisxljar,
Kocxevarjeva 12, 62000 Maribor, Slovenio.
Tel: + 38-62-221371.

*************************************************************************

LINGVO
//////

Meditoj pri la propraj nomoj
============================

Kiam dum interparolo oni devas komuniki ies personan nomon, oni
devas gxin elparoli. Do, oni devas scii kiamaniere la nomo
sonas. Tial la nomo devas esti en lingvo de la cetera teksto,
kiun la leganto bone scias prononci. Do, se la libro estas en
esperanto, ankaux la personajn nomojn oni devas legi en
esperanto.

La nacilingva formo en krampoj ne estas nepra, simple cxar ofte
oni ne scias kiel gxi estas skribita kaj elparolata nacilingve.
Tamen se oni scias la nomon nacilingve, en krampoj gxi devas
esti prezentita (se eble) en nacia lingvo nur foje - cxe gxia
unua trovo en la teksto.

Estas neserioze kaj tendence, ke oni cxiam donas ekzemplojn de
euxropaj lingvoj latinalfabetaj. Se la nomo estas araba, cxina,
hebrea aux japana, cxu oni devas scii ties alfabetojn (kaj
posedi koncernan skribmasxinon) por skribi gxin nacilingve?

Neseriozaj estas ankaux la meditoj pri erara traduko de personaj
nomoj en esperanton. Tion faras nur komencanto en iu ajn lingvo,
sed neniu scianto de la lingvo.

Mi foliumis plurajn romanojn de germanaj, francaj kaj anglaj
auxtoroj traduklitaj en la bulgaran kaj en la rusan lingvojn -
nenie (ecx interkrampe) mi legis la nomojn de la personaro en
nacia lingvo. Kaj tio estas natura kaj ne embarasas la bulgaran
(rusan) leganton. Krome, la historio gxis nun ne konis okazon
kiam auxtoritata institucio aux apartaj personoj protestis, ke
ekzemple en bulgarlingva traduko de alinacia verko cxiuj
personaj personaj nomoj estis tradukitaj. Tial estas
nekompreneble kial iuj nepre postulas, ke en verko tradukita en
esperanto la personaj nomoj estu skribitaj en la lingvo de la
originalo.

Estas nature kaj normale, ke esperantistoj bezonas kaj sxatas
havi je dispono esperantlingvajn nomojn, kaj oni devas klopodi
iom post iom realigi tion kaj ne altrude bremsi la komunikadon
per nacilingvajxoj, tute nekompreneblaj por la tuta
esperantistaro.

Neniu rajtas neglekti la fakton, ke esperanto estas tutmonda kaj
ne euxropa fenomeno, kvankam ecx en Euxropo ne cxiuj devas scii
kaj fakte ne scias cxiujn lingvojn prononci kaj skribi la
personajn nomojn nacilingve.

Petko Arnaudov (BG)
(laux Bulgara Esperantisto)

Mi (kiel ankaux cirile leganto, kvankam neslavo) devas konfesi,
ke min tre gxenas legante en flua cirillitera teksto literaro
videble ne slavdevena, kies proksimuma prononco estas
latinlitera vorto. En multaj kazoj nur post iom da tempo mi
ekkomprenas la torditan, kelkfoje kripligitan vorton. Mi ne
protestas, cxar ene de unu alfabeto skribita teksto, tajpilo,
ktp. mi ne postulus miksitajn alfabetojn uzi samtempe, kiu same
gxenus la fluan legon. Mi ne protestas, sed mi ne dirus, ke min
tio tute ne gxenas.

Preni ekzemplojn nur la rusan kaj la bulgaran, kiel modelon de
la internacia lingvomodelo estas same erare ol preni tiucele iun
alian. Cxerpi ideojn bone, sed modele sekvi unu?

sxH

*************************************************************************

ESPERANTO EN RADIO
//////////////////

Enketo de Radio Havano
======================

La E-redakcio de Radio Havano, Kubo arangxas enketadon inter la
auxskultantoj, por pli bone ekkoni ilian opinion pri la
elsendoj, kaj ilian deziron koncerne la enhavon.

Jen demandoj de la enketilo:

  1. Je kioma horo (UTC) vi auxskultas la e-elsendojn de Radio
   Havano el Kubo? (UTC = universala tempo, antauxe gxi estis
   konata kiel Grenvicxa Meza tempo)

  2. Bonvolu indiki la auxd-kvaliton (metu X en la koncernan
   kvadraton)! bonega/bona/nebona/malbona/nula

  3. El niaj programeroj elektu tri de vi preferataj

   - informoj pri la e-movado
   - kuba stampo
   - komentario
   - muziko
   - raporto
   - semajna radiojxurnalo
   - intervjuo

  4. Aliaj opinioj laux via bontrovo, eventuale sugestoj pri aliaj
   programeroj.

En via letero bv. indiki vian nomon, kompletan adreson, profesion,
agxon, sekson kaj edukitecon.

Via letero estas atendata cxe:

E-Redakcio de Radio Havano,
red. Maritza Gutierrez, pk.6240, Havano, Kubo.

*************************************************************************

Gajnu sonkasedon!
=================

Vi povas senpage ricevadi informilojn de la Pola Radio, se vi
tion petas en simpla letero!

Cxiu nia alskribanto partoprenas en la lotumado de libro-premioj
kaj sonkasedoj en e-o, kion ni faras unufoje en cxiu monato! Bv.
atenti, ke vi skribu vian adreson tre klare - per latinaj
literoj!

Pola Radio, Esperanto-redakcio
PL-00-950 Varsovio, pk. 46, Polio.

*************************************************************************

Radio Vatikano
==============

Radio Vatikano prezentis en sia lasta monatfina leterkesto, la
27-an de septembro la korespondajxan statistikon:

"La ricevitaj leteroj en septembro estis 72 el 20 landoj:
Plejmulto (10 leteroj) venis el Italio, poste lauxvice
Nederlando, Germanio, Cxehxoslovakio, Francio, Vatikanurbo,
Britio, Hispanio, Nigxerio, Hungario, Latvio, Norvegio, Japanio,
Rusio, Auxstrio kaj Svisio". Cxu en aliaj landoj ne ekzistas
auxskultantoj de Radio Vatikana?

Ekde la 1-a de oktobro rondigxos la jxauxda programo je 06.10
UTC (=07.10 laux Mez-Euxropa Tempo),en la kurtondaj frekvencoj
6185 kHz (49 m) kaj 7365 kHz (4lm).

Pliajn detalojn kaj program-priskribon vi povas ricevi senpage,
sendante ecx simplan posxtkarton al: Radio Vatikano, Esperanto-
Programo, Vatikanurbo.

Radioleo

*************************************************************************

Unika eksperimento
==================

Jam trian jaron ekzistas en ne granda urbo de Donecka regiono
SLAVJANSK la Internacia Instituto de Administrado (= managxado),
kie lernas estontaj entreprenistoj, negocistoj, ekonomiistoj...
Sed en gxi estas multe farata por esperanto. Estas eldonata tie
du periodajxoj: E-Centro Informas, (dufoje en monato po dupagxa
informilo kun fresxaj priesperantaj informoj), kaj la revuo
"Ukrainia Universitato pri Entreprenemo".

Jaron antauxe estis organizita ekspres-kurso semajna, kiu
malgraux malmultnombreco (gxin partoprenis nur 7 personoj) estis
sukcesa. Kaj jen, cxijare (inter 24-30. de septembro) estis
organizita ripeto de la ekspres-kurso. Cxi-foje post anonco de
deviga instruado de esperantoen la instituto la kurson
partoprenis entute preskaux 200 studentoj, la plejmulto el kiuj
(160) sukcese finis gxin. La instruadon efektivigis spertaj
esperantistoj kaj tiuj, kiuj komencis gxin pasintjare. Ni
esperas, ke plejmulto el la finintoj dauxrigos sian konatigxon
kun la lingvo, profundigos la lingvosciojn dum pli posta
vizitado de la kunsidoj en la E-centro.

Unu el la cxefaj mankoj - foresto de speciala lernoliteraturo
por similaj ekspres-kursoj. En la Esperanto-Centro estas planata
ellabori unu-du tiajn lernilojn.

Dmitrij Cibulevskij,
pk.9307, 310003 Harkov-3, Ukrainio

*************************************************************************

Festivalo en Venezuelo
======================

Inter la 12-a kaj 15-a de decembro la Venezuela Esperanto-
Unuigxo organizos la Nacian Esperanto-Festivalon. La organizanto
petas la eksterlandajn esperantistojn, ke ili kunlaboru al la
Festivalo per e- revuoj, libroj, afisxoj, fotoj, ktp.

Bv.sendi la materialon al:
Venezuela E-Unuigxo,
David G.Valecillos V, Calle 79 N-ro 3C-72.

*************************************************************************

Por plia jaro de kresko
=======================

8051 individuaj membroj en 113 landoj: tia estis la stato de UEA
fine de la pasinta jaro. En la lastaj sep jaroj, la Asocio
kreskis je pli ol 25%, atigante ankaux novajn landojn kaj
landajn asociojn. La kresko mem estis mondskala: Brazilo,
Finnlando, Francio, Koreio, Ruslando, kaj Usono estis inter la
pintaj landoj. Plivigligxis ankaux la solidara donacado de
kotizoj: 500 homoj en 1991.

El Ligilo de Brazila Esperanto-Ligo,
jan/feb/mar. 1992.

*************************************************************************

ANONCETOJ
/////////

Okaze de la Zamenhofa festo de nia Esperantista Federacio de
Laboro, bv. sendi salutkartojn el via lando gxis la 6-a de
decembro. Ni respondos al cxiuj.

La Travailleur Esperantiste,
Gerard Requigny, Cite Franc-Moisin,
bat.3- Esc.10, F-93200 Saint Denis, Francio.

* * *

SxAKISTOJ-ESPERANTISTOJ! Aligxu al ESxLI (Esperanta Sxak-Ligo
Internacia)! Vi havu kontaktojn kun alilandaj e-kolegoj! Vi
povas partopreni en korespondaj ludoj kaj turneoj, kaj la
kvaronjara bulteno "Esperanta Sxako" staros ankaux je via
dispono! Petu pliajn informojn, kaj aligxu cxe:

Saulius Milinuas, str. Partizanu 154-1,
LT-3041 Kaunas, Litovio.

* * *

Studentoj de la gimnazio de Harkov lernas la anglan kaj francan
lingvojn ekde ilia 6a jaragxo. Eblas intersxangxo de grupoj da
lernejanoj kun la landoj angle- kaj france-parolantaj, ankaux
pere de esperanto. Interesigxantoj turnu sin al:

Redakcio de Ukrainia Universitato,
pk.17, UKR-343206 Slavjansk, Ukrainio.

* * *

La kunvenoj de la Internacia Klubo "La Ondo de Esperanto" okazas
cxiuvendrede je 20.15 en Machiavelli str.9, I-34132 Triesto.
Telefono: +39-40-364746). Gastoj cxiam bonvenas!

* * *

PERBICIKLE TRA EUxROPO! Duopo el Ukrainio intencas somere 1993.
entrepreni longdistancan biciklan vojagxon el Ukrainio tra
Hungario, Auxstrio, Italio kaj Francio al la 78-a UK en
Valencio. Sen survoja helpo tiu vojagxo povas esti malfacila.
Cxiuj interesitoj dezirantaj kunbicikli kaj cxiuj pretaj helpi
la vojagxantojn (mapoj, tranoktoj, ktp) estas petataj skribi al:

Dmitrij Cibulevskij,
pk 9307, UKR-310003 Harkov-3, Ukrainio.

* * *

Ni sercxas eksterlandajn kunlaborantojn, precipe instruistojn en
mez-kaj elementaj lernejoj. Ni tradukos el la cxina lingvo
diversnivelajn ekzamenajn demandojn pri matematiko, fiziko,
kemio, ktp, kaj la kunlaborantojn ni petas traduki ilin al sia
nacia lingvo.

S-ro Mu Bing, Chengdu Universitato,
CN-610081 Chengdu, Sichuan, Cxinio.

* * *

Internacia Esperanto-Klubo Auxtomobilista (IEKA) ekde aprilo
1992 havas en Cxehxoslovakio novan landan reprezentanton:

Miroslav Severa,
Lukostreleck 2188, CS-47001 Cesk Lipa.

*************************************************************************

KORESPONDI DEZIRAS
//////////////////

En Oaxaca (Meksikio) tre aktivas la esperantista grupo, en kiu
nun lernas cx. 200 gejunuloj. La gvidantoj kaj la instruistino
de esperanto an la liceo sercxas adresojn de korespondemuloj
junaj, kaj akcentas, ke la Oaxacaj gesamideanoj estas tre
gastigemaj. Kontaktu: Maria Godard de Castro (instruistino)
sucursal C Apdo 4, Oaxaca 68050, Oaxaca, Meksikio.

* * *

Nova esperantistino, 27-jara oficistino korespondus kun
diverslandanoj pri turismo k literaturo. Sxi kolektas
bildkartojn. F-ino Barbara Knas, Jack˘w 137, PL-42-282 Kruszyna,
Pollando.

* * *

Cxu vi estas junul(in)o inter la 12 kaj 17a agxo? Cxu vi sercxas
korespondajn partnerojn? Skribu al la geknaba sekcio de la
varsovia e- klubo, kie pluraj samagxuloj atendas vian leteron.
Skribu al: E-klubo Varsovia Vento, Katarzyna Mioduszewska, ul.
Rembielinska 19/41, PL-03352 Warszawa, Polio.

* * *

34 jara finna frauxlo kun vasta intereso-listo (muziko,
filatelo, pm, libroj, sporto ktp.) sercxas esperantistajn 15-18
jarajn knabinojn por korespondi. Estus interese perletere
konatigxi! Tapari Lappalainen, Kyvalak otikyla, SF-37500
Lempaala, Suomio- Finnlando.

* * *

26-jara civila ingxeniero, interesigxas pri religio, literaturo,
muziko, ktp.: Abrahan Mrakpor, U.S.,c/o Stephen O. Mrakpor,
P.O.B.1764 Warri, Bendel State, Nigxerio.

* * *

27 jara esperantistino emas revivigi sian korespondadon: Edjoe
Eve Sassou, B.P.52, Vogan, Togolando.

* * *

Pri cxiuj temoj korespondus 15-jara knabo: Sebastian Tuszynski,
PL-87- 100 Torun, str.Kosynier˘w Kosciuszk. 12.A,13, Pollando.

* * *

Pri cxiuj temoj korespondus mezagxa virino: S-ino Urszula
Adamska, Ciechocinek, str. Slonska 11, woj. Wloclawskie,
Pollando.

* * *

68-jara pensiulo, frauxla, korespondus pri diversaj temoj
tutmonde. Li intercxangxus bildkartojn: S-ro Ladislav Kr lovec,
CS-34532 Cesk Kubice 77, Cxehxoslovakio.

* * *

35-jara sxoforo korespondus pri cxiuj temoj, kun cxiuj landoj:
Celestin Tovo, B.P.31, Aplahone (Mono), Benino.

* * *

27-jara diplomito pri filozofio kaj literaturo: Matindi
Luntadila, B.P.7, Lukala (Bas-Zaire), Zairio.

*************************************************************************

ANONCOJ
///////

INTERNACIA KONKURSO POR LERNEJANOJ
==================================

En la numero auxgusto (1)-92 de EVENTOJ aperis la alvoko kaj la
regularo de la konkurso. Bv. denove tralegi gxin! Pri la
konkurso bv. averti viajn bazlernejajn kaj instruistajn
konatojn!

-------------------------------
1-a taskfolio por BAZLERNEJANOJ
-------------------------------

  1. familio, hieraux, auxtomato, fenestro, Euxropo, margauxa (3
   poentoj) Substreku la akcentitajn silabojn!

  2. Li mangxis du ... kaj trinkis tason da... (2 poentoj)
   Kompletigu la frazon per la vortoj: banano, teo!

  3. Faru almenaux ses vortojn el la vortradiko: amik- (3 poentoj)

  4. Kvar plus du egalas ses Sxangxu la kursivajn vortojn per
   samsencaj aliaj! (2 poentoj)

  5. Kion oni deziras al la familianoj antaux enlitigxo? (2
   poentoj)

  6. Diru cxiun per unu vorto: komenci iri / fari ion verda / edzo
   kaj edzino (3 poentoj)

  7. Solvu la enigmojn: pm / 2(ka)o / nki nki nki (3 poentoj)

  8. Kiam naskigxis K.Kalocsay, la fama hungara esperantista
   poeto? (2 poentoj)

Kun la solvo(j) sendu posxtmarkojn (en Hungario) aux
respondkupono (en transpagipovaj landoj) por la resendo de la
korektita solvofolio kaj novaj taskfolioj, aux sendu nenion, se
vi vivas en iu ekssocialisma lando.

Limdato (posxta stampo): 26a de oktobro.

La solvojn sendu al:
Gimnazio Banyay Julia, Esperanto-grupo
Nyiri ut 11. H-6000 Kecskemet, Hungario.

*************************************************************************

ROK-GAZETO aboneblas!
=====================

Por nepagipovaj landoj, la abono de Rok-Gazeto por 4 sinsekvaj
numeroj kostas nur 13 USD aux 18 IRK (internaciaj posxtaj
responkuponoj).

Se vi volas aboni tiun unikan eldonajxon, aux vi volas subteni
gxin, turnu vin al via landa e-asocio, kiu pagos rekte al ni
pere de nia UEA- konto ROKK-B, aux al viaj korespondantoj en
transpagipovaj landoj. Se en via lando estas acxetebla IRK (en
cxefaj posxtoficejoj), vi povas sendi ilin rekte al ni:

Eurokka, F-31450 Donneville, Francio.

*************************************************************************

 ********************************************************
 * MONATO - internacia magazino pri ne-movadaj temoj,  *
 * EVENTOJ - Internacia gazeto pri la E-movadaj aferoj. *
 ********************************************************

*************************************************************************
EVENTOJ, eszperanto nyelvu informacios lap.
Nyt. sz. B/TSZL/85/1991.
ISSN 01215-959 X.
A kiado es szerkesztoseg cime:
H-1675 Budapest, pf. 87. Tel: 1228258
Megjelenik kethetente. Kezbesiti a HELIR.
Keszult az M & M nyomdaban.
H-1161 Budapest, Bercsenyi u. 10.
EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado.
Eldonas Kultura Esperanto-Asocio
kaj LINGVO-Studio, Budapest
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro Laszlo Szilvasi
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj
artikoloj kaj ne respondecas pri anonc-enhavoj.
*************************************************************************
La kompiladon de reta versio prizorgis: Szilvasi Laszlo kaj
                    Kristaly Tibor