Eventoj n-ro 0021, 1/januaro - '93, retposxta versio
*****************************************************

ENHAVO
//////

Titolpagxe:       - Estimata,
            - Labori pli energie ol iam
            - Regularo pri la Belartaj Konkursoj de UEA
            - Cxu agi aux tamburi?

Organizaj demandoj:   - Novan strategion! - Por kiuj?
Faka aplikado:     - Sxakistoj - anoncu Vin!

Esperanto aplikata:   - Profesiaj rangoj ankaux en esperanto!
            - Esperanto en laborejoj!
            - Kolumbia E-eldonejo
            - *
            - ESPERANTO-HORLOGxO!

Komerca aplikado:    - Karaj kolegoj,
            - Juvelajxoj...

Arangxoj:        - Internacia Junulara Festivalo
            - Ski-kunveno en Svisio!
            - Karavano al la UK en Valencio!

Kulturo:        - Pupteatra Festivalo

Muzika kulturo:     - Jxomart kaj Natasxa salutas el Svedio
            - Profesia son-studio por senpage registri
             esperantan muzikon!

Intervjuo:       - Simo Milojevicx

Esperanto defendata:  - 1.4 miliardoj de ekuoj

Alvoko:         - ESPERANTO-DOMO EN NICO!

Propagando:       - Posxtkarto kaj e-lingva kalendaro!

La leganto:       - *

Revuoj, gazetoj:    - Informilo en Kubo

Korespondi deziras:   - ***

Esperanto en radio:   - LA INCENDIO EN HOFBURG

Anoncetoj:       - ***
            - Internacia konkurso por lernejanoj

Interese:        - Kompletigo al la "kompletigo"
            - La arto subfosi asocion

*************************************************************************

TITOLPAGxE
//////////

Estimata,
=========

Kiel vi vidas, tiun cxi de la gazeto EVENTOJ venas al vi jam
gxustatempe, kiel ni promesis sen malfruo.

Ne estas sekreto, ke cxe la startigo de EVENTOJ ni ne havis
multajn spertojn pri la gazet-farado, ni lernis gxin kun via
en la dauro de la pasinta jaro. Ni esperas, ke ankaux vi
trovas "kelkajn" diferencojn, se vi komparas la unuajn kaj
la lastajn numerojn.

Ni sincere dankas viajn multajn helpovolajn leterojn, kaj ni
ege gxojas, ke multaj el vi nomis gxin nia "gazeto". Vi
sciu, ke ni tre bonvenigus viajn sincerajn kritikojn pri la
enhavo, stilo kaj ekstera aspekto de la gazeto! pri pluraj
mankoj ni konscias, kaj klopodos transfomi la eldonan
strukturon por solvi ilin, sed kelkaj aferoj postulas iom
pli da da tempo (ekz. la adresetiketoj estas farataj cxe la
gazet-senda servo de la posxto, kaj nia reklamacio pro ilia
kvalito havas efikon (bedaurinde) ne tuj...).

Jaro post jaro plurmiloj de novuloj finas diversajn E-
kursojn, alfluas al nia movado. Bedauxrinde nur tre
malmultaj restas el ili por la longa tempo, cxar cxu la
spertita bildo ne kongruas al la imagita (Öfalsa reklamado),
cxu ili ne trovis identecon cxe ni. Mankas la "edukado" esti
esperantisto - kaj dum la kursoj, kaj ankaux poste.
Kontrauxe al alilingvaj lernolibroj, tiuj niaj ne "instruas"
nian kulturon, historion, tradiciojn - kaj post la kurso
gxenerale jam estas malfrue! Ofte ecx la kursgvidantoj, E-
insruistoj ne konas (kompreneble ankaux ne instruas) la
funkciadon de niaj organizoj, la uz-manieron de la diversaj
servoj, la eblecojn de nia movado.

Multaj homoj malaperas pro "eksteraj" (geedzigxa, kariera
aux simple vivtena) kialoj, ja mankas al ili iu kostanta
fadeno, iu gazeto, kiu ligas ilin al la komunumo, ecx kiam
ili ne havas tiom da tempo por regule kaj ofte viziti
diversajn E- arangxojn, kongresojn, renkontigxojn, - kaj
kiam ekz. pro la agxo sxangxigxas la vivo-stilo.

Ni petas vian helpon! Vi mem spertas, vidas, ke per la
enhavo de nia gazeto ni volas esti "tiu ligilo". Ni petas
Vin, esatu nia varbanto por EVENTOJ! Montru Gxin al aliaj,
aktivaj kaj ne-aktivaj esperantistoj, por "uzantoj de
servoj", en via klubejo, en diversaj E-renkontigxoj, kaj
vabu novajn legantojn! Estas gxuste vi, la leganto, kiu plej
efike povas helpi, ke la fadeno atingu pli da homoj!

Ni esperas je via helpo. Via redaktoro

Szilvasi Laszlo

***********************************************************

Novjara mesagxo de la prezidanto de UEA:

Labori pli energie ol iam
=========================

Esperanto havas sian originon en epoko kaj loko, en kiuj la
problemoj de pluretna kunvivado estis akraj. En la
naskigxurbo de Zamenhof kunvivis judoj, poloj, rusoj,
germanoj kaj belorusoj. Cxiu gento havis sian apartan
lingvon, cxiu inklinis suspekti la aliajn. La kreinto de
Esperanto estis inspirita de la nobla deziro, ebligi
respekton kaj pacon inter la homoj: li volis labori por
mondo, en kiu etna identeco, kvankam respektata, ne plu ludu
decidan rolon en la socio. "Kiam mi estis ankoraux infano,"
li deklaris en sia parolado al la dua UK en Gxenevo, "mi
rigardadis kun doloro la reciprokan fremdecon, kiu dvidas
inter si la naturajn filojn de sama lando kaj sama urbo. Kaj
mi revis tiam, ke pasos certa nombro da jaroj, kaj cxio
sxangxigxos kaj bonigxos."

La eventoj de 1992 lasas la impreson, ke la homa specio
tamen ne sxangxigxas, ne bonigxas. Kiel okazis tiam en
Bjalistoko, tiel okazas nun en Sarajevo kaj tra Bosnio, nur
per pli modernaj armiloj. Certe tiel okazos plie en aliaj
lokoj kaj aliaj tempoj. "Anstataux miaj belaj songxoj mi
ekvidis teruan efektivajxon; (...) sovagxaj homoj (...) sin
jxetis kiel plej kruelaj bestoj kontraux trankvilaj
logxantoj, kies tuta kulpo konsistis nur en tio, ke ili
parolis alian lingvon kaj havis alian gentan religion."

En Bjalstoko, asertis Zamenhof, ne kulpis tiu aux alia
gento. "Kulpa estas aro da abomenindaj krimuloj, kiuj per
diversaj kaj plej malbonaj rimedoj, per amase dissemataj
mensogoj kaj kalumnioj arte kreas teruran malamon inter unuj
gentoj kaj aliaj."

Tiaj krimuloj gajnas sian potencon (ofte ecx sxtatan
potencon) per emfazado de tio, kio dividas la homojn, kaj
malemfazado de tio, kio kunigas nin. Ili sisteme kovas
suspektemon kaj malfidon inter etnoj, nacioj, aux aliaj
difinitaj kategorioj de homoj. Ni helpas ilin, kiam ajn ni
vidas ne homojn sed kategoriojn. Por sana mondo, ni devas ne
forgesi, ke cxiu homo estas antaux cxio persono kaj
individuo. Tio gravas pli, ol la etna aparteno, la lingva
aparteno, la religianeco, la socia klaso, la sekso. Mi
konscias, ke foje estas malfecile tiel rilati al tiuj, kiujn
nin ne konas. Same estis por Zamenhof: kiel li iam skribis,
en la komenco en lia koro "ofte vekigxidas la 'patrioto',
kiu terure bataladis en mia koro kontraux la 'homo'." Sed
fine venkis la homo.

Per la internacia lingvo Esperanto li donis al ni la
eblecon, ne plu trakti homojn kiel anojn de tiu aux alia
lingvo, sed egalrajte kiel homojn.

Mi finas per la cito Zamenhofa. "Nun, kiam en diversaj lokoj
de la mondo la batalado inter la gentoj farigxis tiel
kruela, ni, esperantistoj devas labori pli energie ol iam."
Enirante la jaron 1993, ni scias, ke tio estas nia devo:labori pli energie ol 
iam.

John C. Wells

*************************************************************************


Regularo pri la Belartaj Konkursoj de UEA
=========================================

Artikolo 3.
----------

1) Oni aljugxas gxis tri premiojn en cxiu brancxo, krom en
  la brancxoj eseo originala (Premio Luigi Minnaja) kaj kanto
  (Premio Anokin), en kiuj oni aljugxas ne pli ol unu premion.
  En la brancxo Infanlibro de la jaro oni aljugxas nur unu
  premion.

2) La prijugxa Komisiono konzistas el prezidanto, sekretario
  kaj minimume 6 pliaj membroj, do el minimume 8 personoj
  apartenantaj al almenaux 4 lingvaj komunumoj. La Estraro de
  UEA nomas prezidanton kaj sekretarion por maksimuma dauxro
  de 3 jaroj, sed ili povas esti liberigitaj de siaj funkcioj
  ankaux pli frue, se la Estraro tion opinias oportuna. La
  ceteraj membroj de la komisiono estas nomataj de la Estraro
  laux la propono de la prezidanto kaj sekretario de la
  Komisiono same tiel por la maksimuma periodo de tri jaroj,
  sed ili povas esti liberigitaj de siaj funkcioj ankaux pli
  frue laux propono de la prezidanto kaj sekretario. La
  membroj de la Komisiono ne rajtas konkursi en tiuj brancxoj,
  kiujn ili prijugxas.

3) Se la jugxa tasko en iu brancxo estas tro peza, la  prezidanto 
  rajtas dividi la prijugxon de la unuopaj brancxoj
  inter la komisionanoj. Tamen, malpli ol 3 membroj
  apartenantaj al minimume du lingvaj komunumoj ne rajtas
  decidi pri la konkursajxoj en kiu ajn brancxo aux grupo de
  brancxoj.
4) La sekretario ne formale partoprenas en la jugxado, sed
  prizorgas cxiujn organizajn laborojn, precipe la anoncadon
  de la konkursoj en la gazetaro, la kolektadon de la
  manuskriptoj, ilian distribuon inter la membroj de la
  Komisiono, la kolektadon de la jugxoj, la komunikon de la
  rezultoj kaj cxiujn teknikajn arangxojn en ligo kun la
  premioj kaj la diplomoj.

5) La sekretario sendas po unu kompleton de la konkursajxoj
  al cxiu jugxanto en la koncerna brancxo, sed kasxas antaux
  la jugxantoj la identecon de la konkursantoj.

*************************************************************************

Cxu agi aux tamburi?
====================

Pro edukado aux karaktero, mi kutimas agi laux kelkaj
kriterioj: "kiu nenion faras, tiu ne eraras", "agu laux via
konscienco", "pli bone agi ol paroli".

Tamen el diversaj konversacioj evidentigxas, ke la homoj
sxatus scii, kion faras estraranoj de UFE (Unuigxo Franca
por Esperanto). Ne estas mia kutimo tamburi cxiam, kiam mi
skribas leteron (ecx se mi sendas kvarcenton jare), aperigi
miajn leterojn al oficialuloj (kun ties respondoj), kvankam
mi auxtomate rebatas al politikistoj, jxurnalistoj,
verkistoj, iuj tusxis aux forgesis la lingvo-dimension;
kvankam mi ankaux kontaktas la cxisuprajn por instigi ilin
havi kapablon kaj scivolon pripensi la temon. Mi ne
rakontas, kiom da horoj mi estis telefonanta por solvi
diversajn problemojn, kiuj rilatas al la asocio aux al
esperantistoj. Por mi estis nature, normale, sindevige fari.

Cxu vi, leganto, opinias, ke vi abonas gazeton por legi en
gxi memglorigon?

Mi konscias, ke ni tamen ne suficxe tamburas kaj trumpetas
pri la agado de UFE. Regas nun en Francio stranga
pensmaniero: UFE faru cxion (inviti eksterlandanojn, pagi
por la funkciado de la E-servo en la centra hejm-komputila
sistemo, havi budon en la ekspozicio Expolangues, organizi
festivalon, eldoni kvalitajn kulturajxojn ekz. "Antologio de
la Franca Literaturo", "Vortaro franca-esperanto",
literaturajn suplementojn, flegi jxurnalistojn per regula
sendado de informoj tra "Lettre de l'Esp'eranto" kaj
"Esperanto-Aktualit'es", koncepti kaj eldoni informilojn
k.s.) kaj mi, esperantisto, klacxu, riprocxu, bojkotu, ne
pagu kotizon, reproduktu cxion, cxefe profitu la servojn.

Renee Triolle
el la revuo Franca Esperantisto, nov/92.

Rim. Adreso de UFE: 4 bis rue de la Cerisaie,
F-75004 Paris, Francio

*************************************************************************

ORGANIZAJ DEMANDOJ
//////////////////

Novan strategion! - Por kiuj?
=============================

En la gezeto EVENTOJ estas de kekaj numeroj interesa diskuto
pri fundamentaj demandoj de UEA, kaj ankaux iom pli largxe
pri tiu de esperanto-movado. Ni ne forgesu ankaux pri cxi
tiu dua flanko de la diskuto, ja granda plimulto de
esperantistoj agadas ekster UEA.

Ni rigardu nur kelkajn statistikojn de UEA, kaj tiun de
landaj asocioj.

Laux raportoj de 5 mez-euxropaj landaj asocioj (Cxehxa EA,
Bulgara EA, Hungara EA, Pola EA, Slovakia EA), en la jaro
1988 en la kadroj de cxi tiuj landaj asocioj agadis pli ol
23 mil esperantistoj, sed pro malricxeco nur cx. la duono de
ili pagis la aligitan membrokotizon al UEA. Tamen, la
pagintoj de tiuj 5 landaj asocioj en la sama jaro donis 59%-
ojn de la tuta anaro de UEA.

Tiu cxi cifero en 1991 estas jam nur 23%-oj. La falo estas
okulfrape videbla ankaux en la sxangxigxo de la UEA-
membraro.

Kompreneble mi konscias pri la altigxo de individua
membraro: de 7291 en 1987 gxi kreskigxis 5 procentojn, gxis
7645 en 1990.

Por UEA - laux mi - etas grave ne trotaksi la signifon de la
nombro de individuaj membroj, ja pli ol du trionoj de la
tuta membraro estas aligita membro, aliflanke, sen ili UEA
kun sia ne tute 8 mil individuaj anoj farigxus nur eta
internacia organizo.

En tiu cxi statistikado mi ne povas konsideri la membraron
de kelkaj landaj asocioj kiel ekz. Cxinio, pro manko de
"oficialaj" informoj. Sed ni kredu nian "oficialan" revuon
Esperanto. Laux la artikolo de revuo Esperanto el la plumo
de profesoro de Universitato en Sxanghajo, "En Cxinio estas
cx. 400.000 esperantistoj" (1990/25 p.).

La supre menciitaj faktoj kuragxigas min konstati, ke la
granda plimulto de esperantistoj agadas ekster la kadroj de
UEA. Sed kial?

Kaj fine: cxu la nun preparata strategia plano de UEA
konsideros cxi tiujn faktojn?

Oszkar Princz, Hungario

***********************************************************
FAKA APLIKADO
/////////////

Esperanto Sxak-Ligo Internacia

Sxakistoj - anoncu Vin!
=======================

Ne cxiuj membroj de organizo scias, ke naskigxjaro de ESxLI
estas 1958. Jes, baldaux ni festos jubileon - 35 jarojn de
funkciado.

Kiom multo sxangxigxis en tiu cxi periodo! Ni trovis novajn
kaj novajn amikojn, korespondis, sxakludis kaj ... sciigxis
pri mortoj de amikoj. Tia estas la vivo. Sxangxigxis
membroj, sxangxigxis estraroj, sed ESxLI restis!

De la jaro 1958 ankaux la cxirkauxanta mondo sxangxigxis.
Precipe en la lastaj jaroj. Kaj nun estas malfacilaj tagoj
por EsxLI. Pluraj landaj perantoj ne laboras, silentas, kaj
tial ni ne multon scias pri iamaj aktivaj landoj: Hungario,
Rusio, Polio... Nur aktivaj perantoj povas plialtigi la
nombron de niaj membroj, nur aktivaj perantoj povas
plibonigi nian movadon!

Estas tre bonvena la sinanonco de esperantistaj sxakistoj.
La membrokotizo estas nur 10 USD, kiu inkluzivas la
membrecon mem, abonon al nia gazeto "Esperantista Sxakisto",
startopagon de nelimigita nombro de turniroj komencitaj en
1993, kaj pli ankaux rabaton por tiuj, kiuj partoprenos la
renkontigxon en auxgusto en Rumanio.

Por atento de malnovaj membroj! La posxtcxekkonto de EsxLI
en Nederlando ne plu validas!

Al cxiuj viaj demandoj volonte respondas, kaj atendas vian
sinanoncon la sekretario de EsxLI:

Sulius Miliunas,
Partizanu 154-1,
LT- 3041 Kaunas, Litovio.

*************************************************************************

ESPERANTO APLIKATA
//////////////////

Profesiaj rangoj ankaux en esperanto!
=====================================

La prestigxo de esperanto dauxre kreskas en Cxinio.
Lastatempe la Komisiono pri Profesiaj Rangoj de la Guangxi-a
Auxtonoma Regiono faris decidon, ke en la tuta regiono,
krom la angla, japana, kaj rusa lingvoj ankaux esperanto
povas esti uzata por ekzameni tiujn, kiuj volas ricevi la
rilatajn profesiajn rangojn.

el El Popola Cxinio, 12/92.

*************************************************************************

Esperanto en laborejoj!
=======================

Responde al via alvoko en EVENTOJ mi informas, ke mia
juvelejo (Olsztyn, Limanowski-strato 4, Polio) mi estas
preta uzi esperanton dum vendado... Informo pri gxi ("Ni
parolas esperante") ekzistas cxe ekspofenestro.

Marian Zdanowski, Olsztyn, Polio.

*************************************************************************

Kolumbia E-eldonejo
===================

En februaro de '92 estis fondita eldona entrepreno
"Kolombiaj E-Eldonajxoj", kies celo estas labori favore al
la disvastigo de esperanto, kaj pere de gxi konatigi
Kolombion al esperantistoj dise en la mondo.

La eldonejo bonvenigas cxian kontakton. Skribu al:
pk. 5567, Medellin, Kolombio.

*************************************************************************

La informado pri la ekster-movada utiligo, apliko de
esperanto estas nia komuna intereso. Sercxu kaj sendu ankaux
Vi informojn, artikolojn pri tiu temo!

*************************************************************************

ESPERANTO-HORLOGxO!
===================

Dedicxe al la UK en Vieno Auxstra Esperanto-Junularo sub la
managxado de Martin Gritsch produktigis specialan horlogxon
kun eperanto-simboloj kaj surskriboj!

La brak-horlogxo havas nigran keston, grizan ciferplaton kun
verda E-emblemo, rugxaj montriloj kaj nigrakolora surskribo:
"Esperanto - Lingvo Internacia".

La horlogo estas "svis-kvalita", havas 2-jaran garanti-
tempon, lauxkonstrukcie estas riperabla, kaj aspektas tre
alloge.

Por havi la horlogxon, simlpe sendu 560 sxilingon al la
posxtcxekkonto 7.497.427 (posxtcxekoficejo Wien) de Auxstra
Esperanto-Junularo. La menciita sumo jam entenas la
sendkoston. Se pro io tamen la horlogxo ne placxus al Vi, vi
rajtas redoni gxin dum 14 tagoj post la ricevo, kaj vi
ricevos la acxetprezon.

Kun la alsendo de la sumo pri ties celo informu ankaux
perletere: Auxstria Esperanto-Junularo, Martin Gritsch,
Pk. 804, a-8011 Graz, Auxstrio

Dum la UK la horlogxo havis grandan suceson, kaj restis nur
limigita kvanto...

*************************************************************************

KOMERCA APLIKADO
////////////////

Karaj kolegoj,
==============

la kultur-komerca centro "Esperanto" estas multbrancxa
privata entrepreno, strebanta kiel eble plej vaste uzi
esperanton en sia laboro. Ni pretas fondi komunajn
entreprenojn, kunlabori, reprezenti interesojn de aliaj
firmaoj, sercxi partnerojn, ktp.

Ni funkciigas ankaux turisman brancxon. Laux viaj deziroj
eblas organizi vizitojn al Kievo, al la intresega
dendrologia parko apud la urbo Umanj, aux al aliaj urboj de
Ukraino, Rusio, Kauxkazo...

Estas ebleco organizi ekspozici-vendadon de pentrajxoj en
manieroj "batiko" kaj akvareloj sur malseka papero. Profesia
pentristo povas veni al Vi (ecx al via E-renkontigxo!), kaj
cxiuj bildoj estos pentritaj surloke! Bezonatos Cxambro, kie
li povos logxi kun administranto-esperantisto, cxina krepo,
akvofarboj kaj papero.

Ni povas eksporti ankaux sxafistajn hundidojn!

Sciu, ke dume nia merkato ests suficxe frue penetrebla!

Koontaktu nin!

Esperante pri reehoj,
M. Lineckij, direktoro,
pk. 539/1, UKR-254200, Kiev-200, Ukraino.
Tel: + 7-044-4328777.

*************************************************************************

Juvelajxoj...
=============

Ni ofertas altkvalitajn, mane prilaboritajn juvelajxojn el

a) Pentrita ledo;
b) ligno de nigra kverko kaj junipero.
Tipoj: orelajxoj, kolpendajxoj, manringoj, harbukoj,
diversaj specoj de brocxoj: katoj, hundoj, papagoj, fisxoj
k.a.

Petu infomojn kaj prezaron de:
P.W.H. "NEPO",
skrytka 105, ul. Broniewskiego 77 m. 137,
PL-01-865 Warsawa, Polio.
Tel: +48-2-6335315,
fakso: +48-22-264642

*************************************************************************

ARANGxOJ
////////

Internacia Junulara Festivalo
=============================

Hotelo "Adriatiko", Vasto Marina
7-13 de aprilo, 1993.

Sendube la plej konataj kaj popularaj junularaj arangxoj
estas IJF en Italio - printempe, IJK ie kaj IJS en
Hungario - somere, kaj la IS en Germanio vintre. Do, la
cxefa printempa junulara arangxo IJF cxijre okazos paske en
Vasto Marina, en centra Italio, kaj estas atendata alveno de
cx. 150 esperantistoj.

La pritraktota temo estos: Turismo! Cxu esperantistoj havas
alternativan modelon de turismo?

Krom gxi kompreneble atendas la cxeestontojn la kutima
vigla, vera e-etoso kun gxismatenaj dancoj, babiloj, IEJ-
bufedo - kaj kun la cxeesto de preskaux cxiu internacie
konata junulara aktivulo! En la hotel-cxambroj 3-5 litoj,
sed eblas ankaux memzorgi! La prezoj varias depende de la
agxo kaj la aligxtempo, inter 155 mil kaj 260 mil liroj, por
memzorgantoj: 60 mil.

Kio ankoraux mankas? Vi! Atentu, la unua aligxperiodo estas
31-a de januaro!

Petu aligxilon de via landa junulara sekco, aux rekte de

Itala Esperanto-Junularo,
Daniela Costa,
Strada di Bertolla 5, I-10156 Torino, Itaio

*************************************************************************

Ski-kunveno en Svisio!
======================

Svisa E-Junularo organizos ski-semajnfinon la 13-14-ajn de
februaro cxefe por siaj membroj, sed ankaux aliaj
esperantistoj estas bonvenaj.

Alveno: sabate inter la 12-a kaj 13-a horo en junulargastejo
de la urbo Meiringen (kantono Bern).

La prezo de 30 CHF inkluzivas la vespermangxon, tranokton,
matenmangxon kaj la piknikon dimancxe.

Vi alvenu rekte al Meiringen, aux skribu al:

Junularo Esperantisto Svislanda, Pf. 779,
CH-2301 La Chaux-deFonds, Svisio.

*************************************************************************

Karavano al la UK en Valencio!
==============================

La E-turisma kaj Informa Oficejo "MOVILO" invitas Vin
partopreni auxtobusan vojagxon al cxi-jara UK en Valencio.
(Posedanto kaj gvidanto de la Oficejo "MOVILO" estas la
konata vojagxoficista esperantistino EVVA Margit).

La auxtobuso veturos de Budapesxto tra Villach (Auxstrio),
Bologna, Genova (Italio) kaj Perpignan, Toulon (Francio).
Dum la kongresa semajno okazos pluraj ekskursoj, ekz. al
Grenada, Madrid, Barcelono ktp. Por UK-ontoj la buso
trafikos dufoje en tago inter la kongresejo kaj la
tranoktejo. La tranoktejo en Valencio okazos en plurlitaj
cxambroj de junularaj gestejoj.

La antauxvidita kotizo (inkluzivanta la vojagxon, tranoktojn
kaj matenmangxojn estas cx. 60.000 Ft. Kompreneble povas
kunveturi ankaux nehungaraj esperantistoj, cxu el Orienta
Euxropo, cxu laux la itinero de la buso.

Pliajn informojn petu cxe:

E-Turisma Oficejo "MOVILO"
Hevesi Gy. u. 107,
H-1157 Budapest, Hungario.
Tel: +36-1-2719510

*************************************************************************

KULTURO
///////

Pupteatra Festivalo
===================

Krom la tradicia PIF cxijare okazis ankaux alia Pupteatra
Festivalo, nome inter la 31.07.92. kaj 05.08.92. en
Klagenfurt, Auxstrio, iniciatita de Zlatko Tisxlar, iama
gvidanto de IKS (Internacia Kultura Servo, Zagreb).

La festivalon- post la elekto de la programkomitato el
preskaux 100 aligxintoj - partoprenis 15 teatroj el Euxropo
kaj Japanio, inter ili 5 per esperantlingva prezento. La
kvin teatroj estis: "Ateneum" el Katovice, Polio; "Teatro en
kofro" el Kosxice, Slovakio; "Guliver" el Galati, Rumanio;
"La Clarte" el Osaka, Japanio kaj la Pupteatro el Brno,
Cxehio. Ili prezentis 11 foje e-lingvan spektaklojn.

Sur 4 diversaj scenejoj prezentigxis malgrandaj kameraj
(okcident-euxropaj) kaj grandaj (orient-euxropaj) teatroj,
renkontigxis tradicio kaj moderna pupkreado. La surscenigoj
estis prezentitaj en naciaj lingvoj kaj en esperanto.

La cxefpremion de la Internacia Lingva Jxurio por la plej
bona Esperanto inter cxiuj spektakloj ricevis la pupteatro -
Atenaum el Katovice (Vidu la foton). La fakan cxefpremion
gajnis svisa pupistino Margit Gysin.

Dankojn kaj gratulojn pro la esperantlingvaj prezentoj.
Pupteatroj kaj e-pupistoj estos bonvenaj ankaux estonte. Por
havi detalojn skribu al:

Interkulturo, Zlatko Tisxljar,
Kocxevarjeva 12, SLO-62000 Maribor, Slovenio.

*************************************************************************

MUZIKA KULTURO
//////////////

Jxomart kaj Natasxa salutas el Svedio
=====================================

La internacie konata kaj sxatata kantista duopo Jxomart
(Amzeev) kaj Natasxa (Gerlah) logxas en Svedio jam pli ol
unu jaron.

Ili partoprenis en la registrado de la sonkasedo de la
ensemblo Amplifiki, kiu nomigxas "Cxu ne?". Sur la kasedo
Jxomart kaj Natasxa prezentas du siajn kantojn kun la muzika
akompano de amplifiki.

Nun ili trovigxas en la studio de Vladimir Soroka, kaj
preparas sian novan kasedon kiu enhavos 13 kantojn. Duono de
tiuj kanto estos tute novaj - ili naskigxis en Svedio.
Iliaj melodioj diferencas de la malnovaj kantoj, kvankam
ankaux ili estas lirikaj.

Kontaktadreso:
Jxomart Amzeev, KB-1963 SIV Box 24,
S-92040 Kristineberg, Svedio.
el Moskva Gazeto 5(3)/92.

*************************************************************************

Profesia son-studio por senpage registri esperantan muzikon!
============================================================

Vladimir Soroka (ruse = "Pigo") kun la helpo de svedaj
esperantistoj establis sonstudion, kie esperantistaj
muzikistoj, kantistoj havas eblecon en profesiaj
cirkonstancoj senpage registri siajn programojn (vidu
EVENTOJ n-ro 001). La oficiala malfermo okazis la 1-an de
novembro 1992. La unuaj esperantistoj-muzikistoj kiuj
profitos tiun malfermon - krom Jxomart kaj Natasxa - venos
el Krasjonarsk, Rusio.

Kiuj estos la sekvaj? Dezirantoj kotaktu rekte:

PIGO-Studio,
Vladimir Soroka,
Blomensbergvaagen 178,
S-12659 Hoagersten, Svedio.
Tel: +46-8-180710

el Rok-Gazet, n-ro 4/1992.

*************************************************************************

INTERVJUO
/////////

-----------------------------------------------------------
Simo Milojevicx (nask. 1937 en Jugoslavio) estas unu el la
plej famaj oficistoj de Esperantujo, konata por cxiu UEA-
aktivulo. En 1961 UEA sendis lin al Nepalo instrui la
internacian lingvon (dum 8 monatoj pli ol 200
studentoj!...), poste li laboris en la Centra Oficejo. Ekde
1974 dum pluraj jaroj redaktoro de la centra revuo
Esperanto, kaj nun li estas la gxenerala direktoro de la
Centra Oficejo de UEA.
-----------------------------------------------------------

Simo Milojevicx
===============

intervjuo de Moskva Gazeto dum la UK en Vieno.

M.G.: S-ro Milojevicx, cxu vi kontentas pri la kongreso?

S.M.: Mi neniam kontentas pri la kongresoj, sed mi supozas,
ke la partoprenantoj kontentas pri ili. Se oni rigardus, cxu
mi kontentas aux ne, oni tute ne organizus ilin. Sxajne, ke
la partoprenantoj gxuas, aliel oni ne povas kompreni, kial
3030 homoj el 69 landoj venis cxi tien. Mi fakte vidis
malmultajn programerojn, mi cxefe estis en kunsidoj.

M.G.: Kio sukcesis dum tiu cxi kongreso laux vi?

S.M.: La balo onidire. Sed mi kredas, ke estis kelkaj multe
pli gravaj aferoj sukcesaj. Eventuale estas sukceso, ke la
komitato faris kelkajn esceptojn. Ekzemple, kiel trakti
landajn asociojn el militanta Jugoslavio aux similajn. La
komitato insistis pri nepra plenumo de cxiuj burokratajxoj,
sed montris komprenemon, ke foje homaj cirkonstancoj pli
gravas ol burokratajxoj, kaj tiel ekzemple Esperanto Ligo de
Bosnio kaj Hercegovino subite farigxis aligxinta landa
asocio. Bedauxrinde, ne ekzistas maniero, per kiu oni povus
komuniki tion al Sarajevo, sed mi kredas, ke venos tiu
momento, kiam ni povos komuniki la novajxon, kaj tio estos
bela surprizo por ili. Beadauxrinde, la kongresejo iomete
superas niajn financajn kapablojn, tiel ni devis sxangxi la
rabaton por tiel nomataj B-landoj en la aligxilo, do tiu
rabato ne plu estas 50 %, sed 25%. Sed ni supozas, ke en
venontjara kongreso estos ne 500, sed nur 350 poloj. Kaj tio
eventuale suficxos, cxar ni devas konservi ian
internaciecon. Mi kredas, ke estas tute granda bloko el 3000
homoj, kaj kiam 500 venas el unu lando, tio jam
endangxerigas la internaciecon de la kongreso.

M. G.: Gxenerale kiaj estis la mankoj de la kongreso? Aux
kion vi atendis, sed tio ne realigxis?

S.M.: Mi kredas, ke cxio cxi, kion oni vidas en la vestiblo
eventuale povus esti iom pli bone organizta. Gxi aspektas
tre improvizita kaj efektive estas ia bazaro. Tio ne nepre
estas minuso, cxar mi volas diri, ke la plej grava parto de
UK estas tio, kio okazas en la koridoroj inter kunvenoj, en
vestibloj, kie homoj renkontigxas, parolas kaj
interkonatigxas - tio estas multe pli grava afero, ol se oni
sidas en kunveno kaj pritraktas proceduran regulon kaj
perdas du horojn pri tio. La mondo ne sxangxigxos pro
proceduraj reguloj, sed gxi ja povas simle kaj signife
sxangxigxi, se du homoj renkontigxas kaj farigxas amikoj. Mi
pensas, ke tio estas la cxefa senco de la kongreso, kaj nia
ideala kongreso devas havi duoble malpli densan programon.
Kaj multe pli da pauxzoj. Por ke tiu neformala parto de UK
farigxu multe pli centra ol gxi estas nun.

M.G.: Kion vi antauxvidas por Valencio?

S.M.: Ni kredas, ke Vieno altiris tiom multe da Kongresanoj
cxar simple gxi estas siaspeca traveturejo de sudo al nordo
kaj de okcidento al oriento. Valencio tamen estas iaspeca
angulo de Euxropo. Gxi estas por ruslandanoj duoble pli fora
ol Vieno, kaj sekve la vojagxkostoj estas duoble pli altaj.
Kaj tiel estas por multaj aliaj, do mi ne kredas, ke ni
superos 2000 homojn en Valencio. Tio ankaux fizike ne eblas,
cxar la valencia kongresejo povos akcepti ne pli ol 2000
homojn. Do mi tre esperas, ke ne estos tiom granda kongreso.
Mi opinias, ke UK-j gxis dumil estas iel organizeblaj. kiam
ni superas dumil homojn, ili farigxas ankaux organize
neelteneblaj por la Centra Oficejo de UEA, Cxar ne etas la
sama afero trakti dumil aligxilojn, mendilojn, leterojn kaj
trakti 50 procente pli altan nombron de tiaj farendajxoj.

M.G.: Kion vi diras por rusianoj gxenerale?

S.M.: ... Mi kredas, ke Rusio havas kaj kvante kaj kvalite
interesan movadon. Antauxe oni Cxiam parolis pri hungara
esperanto movado, kio havas mirindan kvaliton. Mi supozas,
ke Rusio jam delonge superas tiun hugaran kvaliton, nur tio
ankoraux restas grandkvalite nekonata en la internacia
movado. Mi esperas, ke ni scios utiligi tiujn kvalitojn de
ruslanda e-movado internacie.

el Moskva Gazeto, 4/92.

*************************************************************************

ESPERANTO DEFENDATA
///////////////////

1.4 miliardoj de ekuoj
======================

Milionoj da gejunuloj lernas lingvojn, kun kosto de centoj
da miliardoj de dolaroj, kaj kiam ili farigxas plenkreskaj,
la registaroj enabismigas samkvantajn ricxajxojn en sian
absurdan sistemon de internacia komunikado. En 1989 la
kostoj de la lingvaj servoj de la Euxropa Komunumo, ekzemple
estis 1.4 miliardoj de ekuoj. Por la Komunumo la kosto de
cxiu presita vorto estas 36 usonaj cendoj, kaj la kosto
duobligxas en dek jaroj.

Malgraux tiuj cxi astronomiaj ciferoj, la komunikado estas
tre malbonkvalita, oni parolas inter si per mikrofonoj kaj
kap-auxskultiloj. Por la ordinara homo la transmania
komunikado estas nula aux malaltnivela. Gxenerale, nur 1 %
de la lernantoj akirintaj abiturientecon kapablas senerare
esprimigxi en la lernita lingvo.

Ecx la membro-sxtatoj de la Monda Organizo pri Sano
ekzemple, en la sama sesio, en kiu ili donis pliajn 5
milionojn da dolaroj al la lingvaj servoj, repusxis pro
manko de mono aron de realismaj, bone ellaboritaj projektoj,
celantaj plibonigi la sanitarajn servojn en Afriko, kiuj
bezonis nur 4.2 milionojn da dolaroj.

Kiam diverslingvaj homoj volas interkomuniki, ili povas
elekti inter diversaj sistemoj, laux la diversaj situacioj
kaj lingvaj kompetencoj: gestoj, kriplaj frazoj, uzo de iunacia lingvo, 
interpretado, esperanto ktp. Se oni studas la
interrilaton efiko / kosto por cxiu unuopa sistemo, oni
konstatas, ke unu formulo ebligas nur la optimuman
interkomprenadon, fronte al tre malalta investo de tempo,
mono kaj energio. Tiu cxi formulo tute forigas la koston de
tradukado kaj interpretado. Metas la partnerojn sur la saman
nivelon, implicas neniun prokraston kaj respektas la etnan,
nacian kaj kulturan identecon de cxiu unuopulo. Tiu formulo
estas: esperanto...

el Esperanta Sxako, 4/1992

************************************************************************

ALVOKO!
///////

ESPERANTO-DOMO EN NICO!
=======================

Por esperantistaj turistoj ni projektas krei en Nico, cxe la
franca lazura marbordo ESPERANTO-DOMON kun dulitaj kaj
dupersonaj cxambroj kun dusxo kaj necesejo:

Por fari tion, ni proponas al la esperantistaro acxeti
kuponon en valoro de 100 FF po unu. Cxiun kuponon ni
akceptos kiel pagon de unu tranokto en la ESPERANTO-DOMO
por du personoj.

Ne sendu nun monon!

Ni petas Vin nur skribi, ke vi pretas kontribui al la
projekto, kaj devigi Vin, ke vi fakte pagos tiun sumon, kiam
vere startos la realigo!

Kiam ni estos certaj, ke ni povoos akiri la ESPERANTODOMON
kaj ni havos suficxe da kontribuontoj, ni fondos memstaran
societon laux la franca legxo kaj malfermos je ties nomo
apartan konton, kie ni kolektos la ricevitan monon.

Vi nur pruntedonos la prezon da la kupono, ja poste vi
ricevos senpagan tranokton kontraux gxi! (...kaj per via
prunto vi entute ebligas la realigon de tiu E-projekto...)

La meza prezo de nicaj hoteloj (kun 2 steloj) samkomfortaj
kiel mia projektita, estis 280 FRF + matenmangxo po 25 FRF
por unu persono. Komparu! Ni ja volas ne profiti, sed havi
ESPERANTO-DOMON!

La kuponoj estos akireblaj nur antaux la acxeto de la domo.
Kiuj ne acxetis kuponojn aux jam uzis la akiritajn, tiuj
pagos la duonon de la antauxjara mezprezo de samspecaj
hoteloj

La kuponoj ne produktas pocenton. Sed por la posedantoj de
kuponoj, la kosto de tranoktado en la ESPERANTO-DOMO estas
fikspreza gxis kiam la kuponoj estos cxiuj etuzitaj. Plie,
ilia cxambro estos prioritate rezevita. La restado pagita
per kuponoj povas okazi en unu aux pluraj fojoj (vi povas
acxeti plurajn kuponojn). Estas eble transdoni la kuponojn
por aliaj, sed ekskluzive nur por esperanto-parolantoj!!!

La domo havos minimume 4-5 cxambrojn: unu kunvenejo, 2-3 por
gastoj, unu + kuirejo + bancxambro kiel senpaga logxejo por
esperantistino, kiu akceptos la gastojn kaj zorgos pri la
domo. Ni planas arangxi ankaux iun simplan lokon por
gejunuloj kun dormo-sako, kiuj tra noktu je tre malalta
prezo.

Kompreneble ni povos precize informi pri la acxetota
logxejo, kiam ni estos certaj prila kolekto de la necesa
sumo. Tiam cxiu aligxinto ricevos detalan cirkuleron kaj
sendos monon post plena informo.

Necesas, ke multaj samideanoj promesu al ni acxeti kelkajn
kuponojn aux donaci iom da mono, sed nun neniu sendu monon,
nur skriban sindevigon!

La projekto jam estas lancxita, kaj pluraj centoj de kuponoj
estas antauxmenditaj. Ni estus tre dankaj, se ankaux Vi
kontaktus nin.

Skribu al:

Robert Llorens, Nice-Esperanto-Domo,
Les Hortensias 2, 121 bis Blvd. Napoleon III,
F-06200 Nice, Francio.Telefone: +33-93-830873

*************************************************************************

PROPAGANDO
//////////

Posxtkarto kaj e-lingva kalendaro!
==================================

Internacia Esperanto-Instituo ankaux cxi jare eldonis
posxtkarton, sur kies dorsa flanko trogxas kalendaro kun e-
lingva surskribo.

La kalendaro estas presita sur brila-papero kun 2 koloroj
(verda kaj rugxa). Sur la posxtkarta flanko estas okufrape
skribita la vorto "ESPERANTO". La karto estas bonaatentigilo propagandilo por la 
Internacia lingvo. Kial ne
uzi gxin anstataux la kutimaj nacilingvaj?

Profitu la rabatitajn prezojn: 10 kartoj kostas 3 guldenojn,
50 kartoj: 13.50 gld, kaj 100 kartoj nur 25 guldenoj!
Kompreneble alkalkulu la sendokoston.

Vi pavas mendi la karton cxe:

Internacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, NL-2585 HW
Hago, Nederlando

*************************************************************************

LA LEGANTO
//////////

Nun alproksimigxas, almenaux en Euxropo, la sezono de
malvarmumoj kaj gripo.

En Usono kaj multaj aliaj landoj estas timo, kiam iu ternas
respondi per "Bless you!" (Dio vin benu!), "Sant'e!"
(Sanon!) "Gesundheit!" (Sanon!) ktp. La kutimo mencis dum la
granda pesto aux "nigra morto", kiu komencigxis per ternado.

Oni povus propagandi esperanton per uzado de la
esperantlingva "respondo" terno: "Sanon!", anstataux la
nacilingva esprimo. Ofte homoj demandos, kion vi diris. Tiam
vi povos respondi kaj paroli pri esperanto.

Henry D. Palmer, Britio

*************************************************************************

REVUOJ, GAZETOJ
///////////////

Informilo en Kubo
=================

Fine de septembro aperis la unua numero de la nova interna
informilo de Kuba E-Asocio, nomata "La noktuo". La modesta,
4-pagxa (en formato A/5) eldonajxo celas kolekti kaj reradii
la enlarndajn movadajn eventojn kaj aktivajxojn. La
redaktoro volonte akceptas diversspecajn informojn ankaux de
ekstertarldo: Viaj leteroj estas atendataj cxe:

M Gutierrez, apartado 2018,
C.P. 10200 La Habana, Kubo

* * *

Sonrevuo en esperanto, - senpage havebla

Kontraux sendo de 90-minuta sonkasedo, nova aux uzita, oni
kompense ricevos sonrevuon de la "Internacia Neuxtrla
Bulteno Esperrantista". Ankaux reafranko estos viaflanke
senpaga.

Tiun magazinon, kun gxeneralaj temoj tutmondaj, en agrabla
etoso esperanta, jam posedas kelkaj centoj de auxskultantoj
en cxiuj kontinentoj.

Interesigxantoj turnu sin al:

Adamo Goralski, Calle Gen. Fanjul 17-1- D
EIC-Santa Cruz de Tenerife,
Kanariaj Insuloj

el KAE-Informilo, No-25.

*************************************************************************

KORESPONDI DEZIRAS
//////////////////

Miaj gelarnantoj sercxas esparantajn geamikojn
en la tuta mondo. Li agxo de ili estas inter 10 kaj 20
jaroj. La leterojn aendas: Stanislaw Luzniak, PL-63-600
Kepno, Os. 700 lecia 1 m. 26, Polio.

* * *

Mi esats nova esperantistino, lernis la lingvon dek
monatojn. Mi havas 13 jarojn, kaj volaas korespondi kun
diverslandanoj por praktiki la lingvon. Mi interesigxas pri
muziko, turimo, lingvoj, ktp. Mi kolektas ankaux
bildknrtojn. Agniska Wrzesien, ul. Boleslawa Smiatego 1 E/6,
PL-47-220 Kedzyerzyn-Kozle, woj. Opolskie, Polio.

* * *
Mi estas 37 jara ingxeniero el la granda siberia urbo Omsk.
Mi sxatas sporton, filmojn, kaj sxatas vojagxi. Hobie mi
kolektas militajn medalojn kaj insignojn. Mi sercxas novajn
konatojn dise en la mondo. Viajn leterojn atendas: Vladimir
Sxetakov, ul. Lukacxeva 15 B-14, RUS-6444092 Omsk-92, Rusio.

* * *

Mi estas 29-jara oficisto, frauxlo. Mi sxatas la muzikon,
precipe kanti ludante gitaron, sxatas vojagxi, kaj mia hobio
estas la montgrimpado. Mi esperas pere de EVENTOJ havi
diverslandajn korespondantojn. Skribu al mi! Ki-de Kwon,
386-12, Hwang Oh-Dong Kyong Ju-City, 780-070 Korea
Respubliko.

* * *

Deziras korespondi 13-jaraj lernantinoj:

- Zsanett Fabian, Csapo u. 10, H-8500 Papa, Hungario
- Melinda Meszaros, Kinizsi u. 8. H-8500 Papa, Hungario
- Kornel Kiss, Tapolcafoi u. 136, H-8500 Papa, Hungario.

*************************************************************************

ESPERANTO EN RADIO
//////////////////

LA INCENDIO EN HOFBURG
======================

Kiam la amaskomunikiloj raportis pri la incendia brulego en
la Kortega Kastelo Hofburg en Vieno, la koro de cxiuj veraj
esperantistoj kunpremigxis: "Kio okazas al nia biblioteko
IEM, al la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno?"

Jam posttagmeze Andrzej Pettyn pere de la Pola Radio
trankviligis nin. Pli detale raportis la E-programo de Radio
Auxstria Internacia post du tagoj per la travivajxo de
Herbert MAYER, direktoro de IEM.

Permesu al mi el tute persona vidpunkto prezenti al Vi, kiel
mi spertis la katastrofan incendion kiu detruis parton de
Hafburg, en kiu trovigxas ja ankaux la Internacia Esperanto-
Muzeo.

Kiel mi poste eksciis, oni telefonis al mi jam nokte, sed
pro bona dormo mi nenion auxdis. Kiam mi vekigxis matene, la
radia vekilo anoncis la katastrofon. Intervjuo lasis
sugesti, ke ankaux la muzea flanko estas koncernita. Flamojn
altajn je kvar metroj oni povis vidi ecx de la Mihaela
Placo, - diris la radia parolisto. Kaj gxuste tie lokigxas
la muzeo! Mi jxetis min en mantelon, kaj kuris al Hofburg
kun busxo pro emocio malseka kiel dezerto.

Cxu perdigxis sepdekjara kolektada laboro de pluraj
personoj? La unikaj manuskriptoj, nenie aliloke troveblaj...
dank' al dio la manuskriptoj de la romanoj de Sxirjajev mi
almenaux parte jam entajpis en mian komputilon hejme, sur
mia skribotablo... ne tute pereos tiuj ne konataj romanoj de
la lasta jarcento, kies temo estas gxuste la Esperanto-
movado. ...Kaj la objektoj, la posxtmarkoj, cxu cxio for?
...Kion faros la studentoj de la Viena Universitato, kiuj
nun preparas doktorigajn laborojn?...Kaj mi ne plu povas
informi cxiujare sesmil vizitantojn, kiuj venas cxiujare al
la muzeo por ion ekscii pri nia lingvo. Oni devos rekomenci
la tutan laboron.

Mi atendis cxe trafiklumo. Rugxa lumo neniam antauxe tiom
longe dauxris.Kia senpezigxo, kiam mi vidis la karan
Mikaelan kupolon ankoraux en verda brilo. Tio allasis
esperon. Alveninte la enirejon de la Prezidenta Rezidejo kaj
ne vidante fumon, la espero farigxis preskaux certeco. Jen
la kupolo kaj la subkupola trapasejo kun iom da homoj, sed
homoj libere cirkulis tra gxi. SAVITA! La muzeo estas
savita! Savita pro unu kontrauxfajra muro, kiu rezistis.

Mi grimpis la sxtuparon kaj eniris la muzeon, kaj tuj la
telefono sonoris. Alvoko el Usono: "Cxu la muzeo en ordo?" -
"Jes, en ordo!" Tion povis diri poste felicxa bibliotekisto
al personoj, kiuj telefonis el Londono, Madrido, Roterdamo,
Milano, Tokio. La muzeo dauxre vivos, kaj tio estis la plej
grava aferen la tiama momento. La plej granda esperanto-
biblioteko de la mondo ne forbrulis!

Deskribita rekte de la radio-elsendo via Radioleo

*************************************************************************

ANONCETOJ
/////////

Nia urbo Kiskunf'elegyh'aza kaj proksima vilagxo Bugac
atendas turistajn grupojn por prezenti al ili cxarman
cxevalprogramon, doni abundan regalon. Konatigxu kun la
historio kaj iloj de la pasxtista vivo, kaldrongulasxo,
protektata natur-medio, mallibereja muzeo kaj aliaj
vidindajxoj de nia urbo, kies fama filo estis Sandor
Petofi, la elstara hungara poeto! Ni atendas Vin por unu-
kaj kvintaga programoj. Petu informojn de

SORTIMENTO,
H-6100 Kiskunfelegyhaza Pf. 138.
Hungario.
Fakso: +36-76-361841

*************************************************************************

Internacia konkurso por lernejanoj
==================================

4-a TASKFOLIO POR MEZLERNEJANOJ

1. Kiujn muzikilojn vi konas? (Skribu almenaux ses vortojn!)
  (3 poentoj)

2. Difinu la vorton: fortika! (2 poentoj)

3. Mi iras per biciklo. Mi iras kun biciklo. Klarigu la
  diferencon en esperanto! (2 poentoj)

4. La koko kokerikas. Kion faras la hundo, cxevalo kaj
  kato? (3 poentoj)

5. Vi estas cxe kuracisto. Kion li demandas kaj kiel vi
  respondas al li? (2 poentoj)

6. Kiuj redaktis la faman libron Enciklopedio de Esperanto?
  (3 poentoj)

7. Kompletigu la frazojn: Apetito venas ... la mangxado. /
  Li forveturis ... tri tagoj. (2 poentoj)

8. Kion signifas la apudaj mallongigoj: F-ino, t.e., t.n. (3
  poentoj)

ONI POVAS IAM AJN ALIGxI AL LA KONKURSO:

Regularon pri la konkurso vidu en la numero auxgusto (1)-92.

La solvojn sendu gxis la 21-a de januaro al:

Ady Endre Kiserleti Kozepiskola, Esperanto-Grupo,
Vas'ut u. 2, H-5700 Sarkad, Hungario.

*************************************************************************

INTERESE...
///////////

Kompletigo al la "kompletigo"
=============================

Estimata Sinjoro Berveling,
Al via artikolo (Fonto 133) mi ne reagis publike pro du
kauxzoj:

unue, la revuo venis al miaj manoj en auxgusto, do post pli
ol duonjaro;

due, viaj konstatoj estas nerafuteblaj. Tamen permesu, ke mi
perletere donu klarigojn pri la mankoj de la arbkolo.
Lauxvice:

1. La dekdu noktoj de satano (sendepende de
mia placxo aux malplacxo) hazarde elfalis el mia
kunmeto.

2. La vivo de Arnaldo. Tiun tradukajxon mi ne listigis
intence, cxar sen klarigoj la nomo de B. Mussolini sugestus
al la legantoj, ke Kalocsay estis fasxisto, kio ne estas
vera.

Pri kio temas? Pardonu, mi devas iom reiri en la tempo.

Post la falo de la Hungara Konsilantara Respubliko (en 1919)
sekvis la jaroj de reordigo (retorsio). La tiama regximo
volis ekstermi ecx la gxermon de marksismo-komunismo. Gxuste
tial pikis gxiajn okulojn la klasbatalaj laboristoj, kiuj
postulis pli favorajn viv cirkonstancojn. Ili devis agadi
kaj propagandi nelegxe, sub egido de diversaajsocietoj.
Ankaux la E-movado servis kiel "kasxloko".

En 1928 V. Bleier (eldonisto de Literatura Mondo) aperigis
libreton sub titolo Ni kantu! (same ne menciite en mia
artikolo). La polico konfiskis la kantareton opiniante, ke
la kantoj en la esperanta varianto estas "revoluciaj",
ekscitas kontraux la socia ordo, konvenas por instigi al
ribelo.

(Jes ja, tiel tradukas nur tiu homo, kiu en la poemoj sentas
ne nur la rimojn kaj ritmojn, sed kiu sentas ankaux tie
spiriton.)

Laux la tiama Kriminala Kodo tiaspeca publikajxo estas
delikto, severe punenda. Do, V. Bleier suferis prizonan
punon. Li prenis sur sin ankaux la pekon de taadukisto ne
konfesante pri Kalocsay. Felicxe en la libro mankas la nomo
de la taadukisto.

Pro la heroa sinofero estu omago al la memoro de V. Bleier.
Tiu cxi libro ankaux kontribuis, ke la E-movado farigxis en
Hungario pli kaj pli suspektinda kaj ties eldonajxoj pli
severe cenzuritaj. Unu el la tiamaj korifeoj opiniis: "La
esperantistoj estas kiel cxerizoj: unue verdaj, post la
maturigxo ili rugxigxas" (t.e. farigxos komunistoj).

Revenante al Arnaldo:

Cxe tiuj cirkonstancoj - por defendi plurajn atakojn - en
1934 (ne en 1935) V. Bleir aperigis la libron en la traduko
de Kalocsay. La eldonon finance apogis Gino Catarzi kaj la
Esperanto-Cerntro Itala. En la libro Mussolini volis
eternigi la memoron de sia mortinta frato.

Tiu cxi libro-eldono fare de V. Bleie-Kaloccsay estis
taktiko por intereso de esperanto. Ili volis kvietigi la
furiozon de la polico kontraux la movado. Krome ili revis
pri tio, ke la esoerantigita Duce-verko helpas la
disvastigon de la internacia lingvo en Italio, kaj oni povos
varbi abonantojn por Literatura Mondo. Kvankam tiu naiva
espero ne plenumigxis, tamen per diversaj manovroj ili
sukcesis vivteni la revuon kaj dauxrigi la lbroeldonon.

Poste, (dum la komunisma regado) la malpli orientitaj, junaj
aux miopaj samideanoj (kelkaj ecx ne legis la libron) ne
unufoje riprocxis la tradukiston kaj eldoniston. Sed
pripensu: cxu oni povas supozi, ke V. Bleier, kiu apartenis
al la subpremita tavolo de la tiama sociordo (li estis
judo!) volis akceli la triumfon de fasxismo? (Cetere V.
Bleier farigxis viktimo de fasxismo.)
La riprocxantoj certe forgesis aux en sciis pri tio, ke
Kalocsay dum la fasxisma teroro persekutitojn )inter ili
esperantistojn) savis el la manoj de "sagokrucistoj", kiuj
ne multe ceremoniis, senhezite uzis pafilon kontraux la
rifugxanto kaj kontraux la defendanto. Poste ankaux Kalocsay
devis figxi, cxar la polico ordonis lian areston. Sed tio
estas jam alia historio.

(Sama temo, sed alia hisorio liaj poemoj: Oso... Marx,
Engels, Lenin, Stalin kaj tdauko de La Internacio.)

En OMAGxE... mi konscie registis cxiujn kondamnitajn verkojn
de Kalocsay )inter ili la Sekretajn Sonetoj-n - same ne
menciita en la artikolo.)

Jes, la omagxa artikolo en Fonto ne donis kompletan
bibliografion de la Kalocsay-verkaro.

3. La Romaj Elegioj - Taglibro estas eraro de la presado.

Estimata Sinjoro. Pardonu, ke mi tiom longe enuigis vin. Kun
alta estimo

Ada Csiszar

"Felicxaj verkistoj, kiujn politikaj cirkonstancoj ne
devigas elekti inter publikigo aux silento!"

el la revuo Fonto, n-ro 141

*************************************************************************

La arto subfosi asocion
=======================

jen (laux franca filatela bulteno) praktikaj konsiloj pri la
plej tauxga maniero detrui iun ajn asocion:

1. Neniam vizitu kunvenojn, aux alvenu tre malfrue. Precipe
  ne venu, se la veterkondicxoj ne estas laux via gusto aux se
  vi havas alion por fari.
2. Se hazarde vi partoprenas en la kunvenoj, tre zorge
  kritiku la agadon de la estraro.

3. Neniam igxu estrarano: kritiki estas pli facile ol fari.
  Kompreneble, ne forgesu sciigi, ke vi gxenigxis pro tio, ke
  oni ne nomis vin estrarano.

4. Se la prezidanto petas vian opinion pri iu grava afero,
  diru, ke vi havas nenion por diri. Post la kunveno, diru al
  cxiuj, kion li estus devinta fari.

5. Neniam faru ion ajn. Se la aliaj membroj laboras,
  protestu, dirante, ke la asocio estas regata de kliko.

6. Neniam auxskultu tion, kion oni diras al vi, sed poste
  deklaru, ke oni neniam diras ion al vi.

7. Vocxdonu favore al io, sed poste faru gxuste la
  kontrauxon.

8. Dum la kunveno aprobu cxion, kion oni propnas, sed post
  la kunveno malaprobu cxion tre vigle.

9. Profitu, kiel eble plej multe de la agado de la asocio,
  sed zorge evitu iel kunlabori en tiu agado.

10. Se oni postulas, ke vi pagu aligxkotizon, protestu
  kontraux tiu senhonteco, kaj tuj minacu eksigxi.

L 'Esperanto de IEF

*************************************************************************
*************************************************************************
EVENTOJ, eszperanto nyelvu informacios lap.
Nyt. sz. B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X.
A kiado es szerkesztoseg cime:
H-1675 Budapest, pf. 87. Tel.: 1228258
Megjelenik kethetente. Kezbesiti a HELIR.
Keszult az M & M nyomdaban.
H-1161 Budapest, Bercsenyi u. 10.
EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado.
Eldonas Kultura Esperanto-Asocio
kaj LINGVO-Studio, Budapest
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro Laszlo Szilvasi
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj
artikoloj kaj ne respondecas pri anonc-enhavoj.
*************************************************************************
La kompiladon de reta versio prizorgis: Szilvasi Laszlo kaj
                    Kristaly Tibor