Eventoj n-ro 0024, 2/februaro - '93, retposxta versio 
******************************************************  

ENHAVO 
//////
 
Titolpagxe:      - LA FEDERACIA LINGVO 
           - 741 INTERPRETISTO KAJ 2000 TRADUKISTOJ 

Organizaj demandoj:  - UEA: KIEL PLU? 
           - KIOM?

Arangxoj:       - Valencio Malmultekostaj kaj komfortaj logxejoj 
           - Blankaj noktoj 
           - Fari, sed ne tiel! 
           - ESPERANTA PRINTEMPO 
           - BEL-aj Tagoj 
           - 29-a Internacia Esperantista Feriado
           - Internacia Infana Kongreseto 
           - ICEM-renkonto - 1993 

Faka aplikado:    - Esperanta PEN-CENTRO 
           - Printempa radioamatora konkurso
           - Nova volumo de Scienca Revuo 
           - ?Naturamika? redaktoro sercxata
Komerca aplikado:   - Kontakto sercxata 

Intervjuo:      - Vladimir Soroka 
           - Gresillon
           - DIALOG'

Opinioj:       - Cxu esperantistoj tamen diskutu pri esperanto? 

ILEI:         - Internacia Metodika Seminario (IMS) 

Hungara angulo:    - ***

Lingvo:        - ... norde de... 
           - Cxu Pekino aux Beijing? 

Alvoko:        - Libroj - donace! 

Esperanto en radio:  - La lingvo estas por uzi gxin! 

Revuoj, gazetoj:   - Moskva Gazeto 

La leganto:      - ***
Korespondi deziras:  - ***

Karaj legantoj:    - DONACKUPONO 

Interese:       - Nevola komiko! 

Bazaj informoj:    - La pedagogia metodo de Freinet 
           
Konkurso:       - Internacia konkurso por lernejanoj 
 
************************************************************************* 
 
TITOLPAGxE 
////////// 
 
LA FEDERACIA LINGVO 
==================== 
 
Per la Rezolucio 11.11. de la 8-a de novembro 1985, la Gxenerala 
Konferenco de Unesko, "rekonante la grandajn eblecojn, kiujn 
esperanto prezentas por la internacia komprenigxo kaj la 
komunikado inter popoloj de malsamaj naciecoj", invitis siajn 
160 sxtatmembrojn "instigi al la enkonduko de studprogramo pri 
la lingvoproblemo kaj pri esperanto en siajn lernejojn." 
 
Kial do tiu Rezolucio estis malatentata, kaj cxefe, kial tiu 
invito estis en la faktoj repusxita de cxiuj Komunumaj landoj, 
cetere soifantaj je internacia komunikado? 
 
Gxis nun la lingvopolitiko de la komunumaj instancoj por 
interkomunikigi euxropanojn celis atingon de tiuj cxi 
objektivoj: 
 
- "amasa plurlingveco", kvazaux tio estus atingebla de cxiuj, 
dum ecx ne la universitataj docentoj kaj la gvidaj klasoj 
atingas gxin, cxar preskaux cxiam ili scipovas nur unu duan 
lingvon, kaj ofte gxi estas la angla; 
 
- "lingvodiversigo", en la senco, ke oni devus instrui diversajn 
lingvojn, laux la lokoj kaj la landoj, kvazaux ne estus vere, ke 
cxiuj familioj en la nuna situacio preferas, ke al iliaj filoj 
oni instruu la anglan kiel unuan lingvon, kiu poste, fakte, 
restas la sola; 
 
- "euxropa interkomunikado danke al tiu diversigo", kvazaux ne 
estus vera kaj evidenta la malo: ellernado, fare de cxiu, de tri 
aux kvar lingvoj, por cxiu malsamaj, same estus obstaklo al 
interkomunikado, ecx en la neebla hipotezo, ke cxiuj sukcesus 
farigxi tri- aux kvarlingvaj; tiu cxi objektivo krome aperos des 
pli absurda, kiam ankaux la orienteuxropaj landoj estos 
enmiksitaj en la procezo de unuigxo; 
 
- "akiro de internacia kultura konscio fare de cxiuj", kvazaux 
al tio utilus kapablo balbuti kelkajn vortojn en unu aux pluraj 
fremdaj lingvoj, kaj kontrauxe ne estus bezonata profunda kono, 
kiu neeviteble restos privilegio de malmultaj; 
 
- "relativigo de propra nacia kulturo", kvazaux surfaca kaj 
praktikcela scio pri fremda lingvo suficxus por kompreni la 
kulturon de la koncerna popolo. 
 Tiamaniere la problemo de la euxropa interkomunikado ne estas 
solvita, nek solvota, ecx ne parte. Gxi estas simple 
preterpasita, kaj la nekonfesita rezulto estas tio, ke kun la 
malsukceso de la proponitaj neatingeblaj objektivoj oni lasos la 
kampon libera por la angla, kiu tiamaniere havos neniun 
alternativon, kun la sekva sinmortigo/murdo de la varieco kaj de 
la ricxeco de la euxropaj lingvoj kaj kulturoj. 
 
Cxu la euxropaj institucioj estas konsciaj pri tio, kio reale 
okazas? Lingva demokratio, nome la rajto je la lingvo kaj je la 
internacia lingvo, estas fundamenta por la sorto de euxropa 
demokratio, kaj gxi favorus la kontinentan unuigxon. Kial la 
Komisiono, la Parlamento de la Euxropa Komunumo, la Konsilio de 
Euxropo ne decidas, rekonante la malsukceson de la gxisnuna 
lingvopolitiko kaj la Unesko-Rezolucio de 1985, konkurigi la 
esperantan opcion, precipe pro la propedeuxtikaj ecoj de tiu 
lingvo por la instruado de fremdaj lingvoj? 
 
el "La Partio Nova", majo 1992. 
 
************************************************************************* 
 
741 INTERPRETISTO KAJ 2000 TRADUKISTOJ 
====================================== 
 
----------------------------------------------------------- 
La suba citajxo estas fragmento (!) de letero, sendita de 
Fr. Haiderer al Renee Van Haferkamp, la Gxenerala direktoro 
de la traduka servo de Euxropa Komunumo. 
----------------------------------------------------------- 
 
"Pro la germana unuigxo pligrandigxis ankaux Euxropa Komunumo. 
La germana lingvo estos apud la franca kaj la angla la tria 
oficiala lingvo de EK... 
 
...En la EK-komisionoj kaj mem en la Euxropa Komunumo laboras 
proksimume 2500 oficistoj kiel tradukistoj. Unu el kvin 
oficistoj de la 20.000 persona EK-oficistaro laboras nur por ke 
la aliaj povu interkomprenigxi. 
 
La malfacilajxoj de la lingva problemo kostas al EK cxiujare 
proksimume 700 milionojn da dolaroj (cx. 1.4 miliardoj da ekuoj. 
La red). Tio estas proksimume triono de la tuta EK-bugxeto (- 
por administrado. La red.). La motivo estas: Neniu membro-lando 
de EK volas rezigni pri sia lingvo. 
 
La Euxropa Komunumo havas 9 oficialajn lingvojn kaj la 12 
membro- sxtatoj devas pagi 700 milionojn da dolaroj jare por tiu 
lingva problemo. 
 
Ankaux en Euxropa Parlamento ekzistas 72 tradukaj sistemoj aux 
manieroj. Fakte ekzistas nur du oficialaj lingvoj en EK. Triono 
angla, kaj du trionoj franca. Tial oni bezonas por la 17 EK- 
komisaroj en cxiu kunveno simultanajn interpretistojn. Se 
sxtataj regantoj kunvenas por pritrakti gravajn problemojn (kaj 
tio okazas ofte cxiusemajne) tiam oni ne trovas interpretistojn. 
En kiu lingvo parolas Helmut Kohl, Francois Mitterand aux Major? 
Cxu ili faras grandan kaj seriozan politikon sen interpretistoj 
aux ili atendas la alvenon de la tradukistoj, kiuj tradukas 
simultane? 
 
S-ino Renee van Hoof-Haferkamp, gxen. direktoro de la traduka 
servo diris: "Cxiuj tri estas famaj sxtatestroj, sed lingve tute 
ne kapablaj. Ili jam povas diri en alia lingvo "kiel vi fartas", 
- sed nenion pli!" 
 
La Euxropa Komunumo disponas en la konsilantaro pri Parlamento 
kaj Komisionoj kun 4000 oficistoj, kaj pri la plej granda lingva 
servo de la mondo, inter ili 741 simultanaj interpretistoj kaj 2000 tradukistoj, 
kiuj jare tradukas pli ol 1.5 milionojn da 
pagxoj. Nur por 50 kunvenoj laux spertoj oni bezonas 500 
tradukistojn, 46 procentojn de la interpretistoj kaj 
tradukistoj. Neniu membro-sxtato volas rezigni sian lingvon. 
 
EK disponas pri propra presejo. Cxiu parolado de iu delegito 
devas esti tradukita en 9 lingvojn. Kompostita per modernaj 
komputiloj kaj jam presite oni disdonas la paroladojn. La 
delegitoj povas elekti sian deziratan lingvon. Tiu presejo uzas 
8000 tunojn de papero... 
 
...Kio okazos, se Polio, Hungario kaj Cxehoslovakio farigxos 
egalrajtaj membroj?... 
 
el Internaciisto, n-ro 1/1993. 
 
************************************************************************* 
 
ORGANIZAJ DEMANDOJ 
////////////////// 
 
UEA: KIEL PLU? 
============== 
 
------------------------------------------------------- 
Ekde la jubilea jaro dauxre temadas pri la nova vojo de 
E-movado. Nun la afero sxajnas esti maturigxanta, ja la 
estraro de UEA en fino de februaro traktas la projekton 
de nova strategia plano. 
-------------------------------------------------------- 
 
UEA - la plej grava 
------------------- 
 
UEA estas la plej granda, plej potenca organizo de 
esperantistoj, do la sorto kaj estonto de la movado kaj komunumo 
dependas cxefe de gxi (= de ties membro-organizoj). 
 
Distingi inter komunumo kaj disvastigo 
-------------------------------------- 
 
Post la centkelkjara ekzistado de la lingvo al hodiaux 
elformigxis ia speciala fenomeno, kion ni nomas E-komunumo (vidu 
EVENTOJ n-ro 10). La origina kaj cxefa celo de UEA estis la 
disvastigo de esperanto, kaj gxis nun (laux miaj scioj) neniam 
UEA deklaris sia tasko la flegadon de la komunumo. Malgraux tio, 
plejmulto de agoj de UEA direktigxas gxuste al tiu celo. 
(Libroservo, gazetoj, belartaj konkursoj, renkontigxoj, D.R, 
ktp). En la strategia plano oni devas tute aparte trakti la 
taskojn, agadmanierojn por ambaux tiuj celoj (flegado de 
komunumo // disvastigo de la lingvo), kaj difini la vojon por 
efika agado. 
 
Ankaux la disvastigo estas celo 
------------------------------- 
 
Sen "disvastigo" ne estas certigata la alfluo de novaj 
parolantoj, do ne okazus la reproduktigxo de la komunumo. Due, 
por ke la komunumo povu vivi "normalan" vivon, estas necese iu 
kvanto de anoj, kio ebligas la rentabilitatan produktadon de 
kulturaj varoj. Trie, ankaux por la memfido de anoj estas necesa 
ekstera rekono, prestigxo, kio per si mem ne venas... 
 
Difino de celoj 
--------------- 
 
Por scii kien ni volas iri, oni devas difini la proksimajn kaj 
forajn celojn. Kiel proksimaj, primaraj celoj povas esti 
 
- reteni, aktivigi (= ne perdi) la jamajn anojn, la jxusajn 
 kursfinintojn (- komunumo) 
 
- atingi, ke esperanto estu konsiderata kiel samrajta lingvo 
 kiel la aliaj. Tio signifas paralelan kaj ne ekskluzivan uzon 
 (- disvastigo). 
 
Cxu la nuna strukturo estas tauxga? 
----------------------------------- 
 
Oni devas rekonsideri la rolon kaj taskojn de L.A. (Landaj 
Asocioj). Cxu ili estu filioj de UEA, aux ili estu submetitaj al 
UEA, aux ilin karakterizu spontana kunlaboro de perfekte 
memstaraj E-Asocioj? Nun fakte la Komitato de UEA povas iom ajn 
rezolucii, sed L.A. povas perfekte ignori gxin. 
 
Rolo de individuaj membroj 
-------------------------- 
 
Iam ili estis la "aktivaj" membroj (kaj pri komunumaj kaj pri 
divastigaj aferoj). Nun ili farigxis cxefe financaj subtenantoj 
de la asocio, sed IM jam ne nepre signifas "aktivan" membron por 
disvastigaj taskoj. 
 
Rilatoj al fakaj asocioj 
------------------------ 
 
Oni devas rekonsideri la staton kaj rolon de "fakaj asocioj". 
Cxu ilia celo estas simpla registrado, faka aplikado inter la 
membroj, aux disvastigo de e-o en ilia faka medio? La "fakaj 
asocioj" estas esenca parto de la movado (kaj de la komunumo kaj 
de disvastigo), sed pluraj problemoj malfaciligas la operativan 
funkciadon. Kiel rilatu UEA al organizoj, kiuj pauxzigas sian 
agadon (surpaperaj organizoj), aux kiomgrade gxi rajtas/volas 
enmiksigxi en iliajn aferojn (...ekzistas fakaj asocioj, kiuj 
nenie (!) estas jure registritaj, sed uzas la belan titolon: 
faka asocio de UEA..) 
 
Struktura prioritato 
-------------------- 
 
Oni devas difini la prioritaton en la agado (komunumo kaj 
disvastigo): agado de UEA bazigu cxefe sur la L.A. aux sur I.M. 
 
Kongresoj 
--------- 
 
- UK-oj kiel amasaj kunvenoj estas nepre necesaj, kaj ne 
 anstatauxigeblaj. Sed por efike utiligi la fizikan cxeeston de 
 komitatanoj, oni nepre devas solvi la problemon pri 
 komitatkunsidoj. Tamen ja la Komitato estas la plej supera 
 organo de UEA, kiu devas decidi pri la plej gravaj aferoj. Unu 
 el la eblaj solvoj povus esti komenci la komitatkunsidojn 3-4 
 tagojn antaux la kongreso. Por solvi, arangxi tutjarajn 
 aferojn la 20-hora kunsido (ekz. en Vieno) suficxas nur por 
 formalajxoj! 
 
- Ni devas havi ankaux amas-kunvenon, sed ni devas havi ankaux 
 funkciantan laboran kongreson! 
 
- La movado estas la plej forta en Euxropo, cxu placxas al ni 
 aux ne. Por pli efikigi la rolon de kunveno de landaj 
 reprezentantoj, estus utile organizi ankaux duan 
 komitatkunsidon ekz. en printempo por la euxropaj komitatanoj 
 (anstataux organizi apartajn konferencojn en orienta kaj 
 okcidenta Euxropo, kiun la alia duono ne vizitas...). Similajn 
 regionajn kunsidojn oni povus okazigi ankaux en aliaj 
 kontinentoj 
 
Labormetodoj 
------------ 
 
- Nun la L.A. agas plene memstare. En la komitatkunsidoj oni nur 
 rekomendas, rezolucias, sed ne decidas. Por altigi la 
 efikecon, estus eble utiligi la UN-modelon, t.e. la L.A. povus 
 memvole akcepti sindevigan decidon pri unuopaj temoj: komunaj 
 kampanjoj, kontrauxpiratada bojkoto, lernolibro-strukturo, 
 gazetoj, konferencoj, ktp. Ne gravas, ke ne cxiu L.A. 
 konsentas, la decido validas nur al la subskribintoj! 
 
- Por pli efike zorgi pri "disvastigo", estus eble krei reton de 
 aktivuloj. La "Delegita Reto" por tiu celo ne tauxgas, cxar la 
 delegitoj akceptis la taskon servi en iu faka temo, (- 
 komunumo), sed ne nepre volas/kapablas agi por "disvastigo". 
 La "aktivulan reton" devas gvidi iu estrarano de UEA. Simila 
 strukturo tre bone funkcias cxe Rebata Servo de SAT-Amikaro, 
 kaj cxe multaj aliaj neesperantistaj organizoj. Kial ni hontu 
 transpreni pozitivan sperton? - Kompreneble simila reto estas 
 organizebla ankaux en landa nivelo. 
 
Fine 
---- 
 
En la cxirkauxanta mondo multaj movadoj floras, evoluas. Ni 
scias, ke esperanto estas bona afero, kaj ne nur iu mistika UEA, 
sed ni cxiuj respondecas pri gxia nuna kaj estonta sorto - ja 
UEA estas ni! Estas malnova legxo, ke kune, kunagordite ni povas 
multe pli atingi, ol se cxiu L.A. organizo, aktivulo agus 
individue. Ni klopodas esti partneroj en tio. 
 
Szilvasi Laszlo 
 
************************************************************************* 
 
KIOM? 
===== 
 
En la antauxa numero ni prezentis la membrostatistikon de UEA 
por 1991. Estas interese rigardi la evoluon en la lastaj jaroj. 
(Fonto de datumoj: la revuo Esperanto 1970-92. 
 
jaro   AM   IM   Sume 

1969  26319  7088  33407 
1970  26045  6832  32877 
1971  24555  6999  31554 
1972  25048  7069  32117 
1979  24533  6277  30810 
1980  27554  6629  34183 
1981  29828  6727  36555 
1982  30068  6556  36624 
1983  31062  6439  37501 
1984  32749  6265  39005 
1985  33020  6536  39556 
1986  33910  6679  40589 
1987  36351  7291  43642 
1988  35945  7203  43148 
1989  32474  7355  39829 
1990  25224  7645  32869 
1991  19146  8071  27217 
 
Estas evidente, ke post la kresko, kies kulmino estis en la 
jubilea jaro 1987, la asocia membraro (AM) falas, cxefe pro 
sxrumpo en la orient-euxropaj landoj. Sed la individua membraro 
(IM) kontinue kreskas - tio estas rezulto de la kampanjo de UEA, 
kiu celas atingi 10 mil membrojn dum tri jaroj (1990-92). Ni 
esperas, ke la kampanjo almenaux parte realigxos. 
 
el Ruslanda Esperantisto 12/92. 
 
Rim. Ni konsciu, ke la reala nombro de esperanto-parolantoj kaj 
ecx de esperantistoj falis ne tiom draste! Signife malpliigxis 
nur la nombro de organizitaj esperantistoj, la membroj de landaj 
asocioj. 
 
La veran problemon tamen signifas tio, ke la eksigxintaj membroj 
plej versxajne iom post iom perdos la ligon al la movado, do 
fine ili vere malaperos el la e-komunumo. 
 
L.S. 
 
************************************************************************* 
 
ARANGxOJ 
//////// 
 
Valencio Malmultekostaj kaj komfortaj logxejoj 
============================================== 
 
La preparoj por la 78-a UK en Valencio marsxas bone. Jam nun UEA 
povas prezenti prezojn, kaj akcepti la rezervojn por la logxado. 
 
Cxiuj hoteloj estas proksime al la kongresejo, samkiel la 
komfortaj kaj vere favorprezaj studentaj logxejoj. Cxiuj 
trovigxas je maksimume (!} 20 minuta promendistanco de la 
kongresejo kaj trovigxas cxe la linioj de tauxgaj urbaj 
auxtobusoj. La prezoj estas signife malpli altaj ol normale 
postulataj en Valencio en tiu jarsezono. Aparte menciinda estas 
la oferto de studentaj logxejoj, kun komforta logxado kaj tri 
mangxoj tage. 
 
En Valencio, varma mediteranea urbo, ni havos iom pli longan 
siestan pauxzon (13.00-16.00), kiu donos suficxe da tempo por 
trankvile tagmangxi kaj ripozi de la kongresaj laboroj. 
 
La hotelprezoj: inter 90 (***) kaj 200 (*****) guldenoj tage. 
 
Studentaj logxejoj: inter 36 kaj 75 guldenoj tage (en trilita 
resp. unulita cxambro). 
 
************************************************************************* 
 
Blankaj noktoj 
============== 
 
Internacia renkontigxo Blankaj Noktoj okazos 08.06-07.07 1993 en 
Sankt-Peterburgo. En la programo: ekskursoj tra Peterburgo kaj 
ties cxirkauxajxoj, 3-taga boatado tra lagaro Vuokso en Karelio 
(ne forgesu dormosakon!), diskutoj pri junulara movado, kluba 
laboro, distraj eroj ktp. Logxado en junulargastejo. 
 
Pluajn informojn petu cxe: 
Svetlana Ejst, 
ul. Partizana Germana, 15-1-98, RUS-198329 Peterburg, Rusio. 
Tel. +7-812-1360229 
 
************************************************************************* 
 
Fari, sed ne tiel! 
================== 
 
En la germana urbo Hofo apud la german-cxeha limo estas 
organizata e-arangxo. La dissendita invitilo havas kelkajn 
nekutimajn esprimojn: 
 
"...cxehoj venas (al Germanio) por hejmenporti la ankoraux bone 
uzeblajn rubajxojn..." 
 
"...Partumontoj (= partoprenontoj) el Pollando kaj similaj 
sxtatoj eventuale povus ricevi rabaton post interkonsento..." 
 
Estas evidente, ke estas diferenco inter la ekonomia stato de 
diversaj landoj. Sed malfacile oni toleras la orgojlecon, des 
pli, se iu ne kapablas distingi inter la situacio de diversaj 
landoj! Kiel do kompreni "...hejmenporti la rubajxon al 
...similaj sxtatoj..."? 
 
Tiu sinteno de organizantoj ne allogas, sed ofendas ecx la 
eventualajn dezirantojn partopreni. 
 
L.S. 
 
************************************************************************* 
 
ESPERANTA PRINTEMPO 
=================== 
 
1-2 de majo 1993. 
 
La organizantoj invitas por iom esperantumi kaj samtempe turismi 
en Vieno. Spomenka Sxtimec (Zagrebo) prelegos pri la temo: 
Esperanta verkisto en milito, kaj prezentos sian plej novan 
libron Kroata Milita Noktlibro, aperonta en aprilo cxe la 
eldonejo Pro Esperanto. 
 
Paralele okazos internacia e-kurso por komencantoj laux rekta 
metodo. Aligxkotizo: 200 ATS, duobla rabato por studentoj ktp, 
300 ATS por la tuta familio. 
 
Tranokteblecojn cxiu devas solvi memstare! Pliaj informoj: 
 
Internacia Esperanto-Muzeo, 
A-1010 Wien, Hofburg, Auxstrio. 
 
************************************************************************* 
 
seminario pri amo, geedzigxo, familio 
 
BEL-aj Tagoj 
============ 
 
26-30 de majo, Monki, Polio 
 
"Antaux geedzigxo apertu viajn okulojn! 
Poste tenu ilin duone fermitaj." 
 
La antauxpagendaj kotizoj (60-100 NLG resp. 250-320 m. PZL) 
kovras nur la hotelkostojn. La maten- kaj vespermangxojn ni mem 
preparos, kaj tagmangxi ni povos en la najbara restoracio. 
 
Aligxilojn kaj pliajn informojn petu cxe: 
 
BEL, Bernhard Westerhof, 
Ulrichstr. 20, DW-6000 Frankfurt 50, Germanio. 
 
************************************************************************* 
 
29-a Internacia Esperantista Feriado 
==================================== 
 
en Kudowa Zdroj 
 
La tradicia E-feriado, - ekde 1965 organizata en Miedzygorze - 
ekde 1991 okazas en Kudowa Zdroj en la Sudety-montaro. 
 
En 1993 okazos du etapoj: 
- "Esperanto hejme" 15-27.08.1993. 
- "Silezia Ora Auxtuno" 29.08-10.09.1993. 
 
Dum la feriaj tagoj ni havos diversgradajn Kursojn, 
esperantologian seminarion, perpiedajn kaj auxtobusan ekskursojn 
(ekz. al Prago kaj Vieno), kaj abundan kulturajn kaj distrajn 
programerojn. 
 
Logxado en 2-3 litaj cxambroj kun banejo, kotizo 360 DM. Estas 
bonvenaj cxiuj, kiuj volas gxui ferion en esperantista etoso. 
 Kontaktadreso: 
Silezia Esperanto-Asocio, 
ul. Dubois 3, skr. poczt.16. 
PL-50-952 Wroclaw 17, Polio. 
Tel kaj fakso: +48-71-2269544. 
 
************************************************************************* 
 
Internacia Infana Kongreseto 
============================ 
 
Por helpi la partoprenon de ambaux gepatroj en UK-oj, dum la 
"plenkreska" kongreso kutime estas organizata ankaux "infana" 
kongreseto, kie oni zorgas pri la infanoj de kongresanoj. 
 
Dum la venonta Universala Kongreso en Valencio, en najbara 
urbeto okazos la 28-a Infana Kongreseto. 
 
Cxar oni ofte supozas, ke tiu arangxo estas nur por denaskaj 
esperantistetoj, ni emfazu, ke el tiuj kunvenoj plej profitas 
geknaboj, lernintaj la lingvon en la antauxa jaro. 
 
Se vi mem konas inteligentan, aventureman infanon, kial ne peti 
pliajn informojn de mi pri la venonta "kongreso"? Gxi promesas 
esti la gxis nun plej bona! 
 
Kaj ecx se vi ne konas tian infanon, cxu vi pretas arigi 
mondonacojn por subvencii la cxeeston de iu alia infano de via 
lando? Infanoj, kiuj parolas esperanton estas nia plej bela 
propagandilo, cxu ne? 
 
Christopher Fettes, 
St. Columbaes College, 
Rathfarnham, Dublin-16 Irlando. 
Telefakso: +353-1-936655 
 
el Nova Irlanda Esperantisto, 1/1993. 
 
************************************************************************* 
 
ICEM-renkonto - 1993 
==================== 
 
14-23. julio, Pardubice 
 
E-klubo de la urbo Pardubice, Cxehio organizos la cxi jaran 
ICEM-renkonton (pedagogia seminario pri Freinet-metodo). 
 
Dum la renkonto krom la seminariaj prelegoj kaj ekzercoj estas 
antauxviditaj 2 tuttagaj kaj 2 duontagaj ekskursoj, kaj por post 
la seminario estos organizataj ekskursoj cxu al Prago, cxu al la 
nord-bohemia montaro. 
 
Aligxkotizo: 100 FRF, restadkotizo inter 3000 kaj 5600 CSK La 
plenigitan aligxilon kaj la aligxkotizon atendas Daniel David, 
44 Rue de Lens, F-59190 Hazebrouck, Francio. Detalajn informojn 
kaj aligxilojn petu de: 
 
Jarmila Ryznarova, 
Na okrouhliku 953/21, 
CS-53003 Pardubice, Cxehio. 
 
Rim: Pliajn informojn pri ICEM vidu en la rubriko "Bazaj 
informoj" 
 
************************************************************************* 
 
         Por informi pri via arangxo 
          sendu KONCIZAN informon, 
          prefere kun ilustrajxo! 
 
************************************************************************* 
 
FAKA APLIKADO 
///////////// 
 
Esperanta PEN-CENTRO 
==================== 
 
Apud la jam ekzistanta forumo de e-verkistoj, Esperantista 
Verkista Asocio, EVA, Ia 13-an de septembro 1992 en Belinzono 
estis oficiale fondita la Esperanta PEN-CENTRO. La Gxenerala 
Asembleo elektis ties unuan prezidanton, la faman verkiston 
Istv n Nemere, kaj akceptis la statuton. La Esperanta PEN-Centro 
estas jure registrita en Svislando, sed la organiza adreso 
situas en Budapesxto. La aligxkotizo estas 40 svisaj frankoj 
jare. 
 
Kelkaj artikoloj el la statuto: 
 
Art. 1 (Statuso) - La Esperanta PEN-Centro estas internacia 
   libera asocio, sendependa de partioj kaj konfesioj, laux 
   la art. 60 kaj la sekvaj de la Svisa Civila Kodo. 
   La jura adreso de la Centro estas en Bellinzona (Svislando). 
   La organiza adreso estas cxe la Sekretario de la Centro. 
   La Centro estas kolektiva membro de PEN Internacia kaj, laux 
   decido de la Asembleo, de aliaj institucioj, privataj aux 
   publikaj, kies statutoj konformas al la statuto de la Centro. 
 
Art. 2 (Celoj) - La Centro intencas: 
 
   a) plenumi la celojn de PEN Internacia, laux ties Cxarto, 
    kongrue al ties principoj kaj ties reguloj; 
 
   b) stimuli la kontaktojn inter la profesiaj verkistoj en 
    esperanto kaj akceli la profesiigxon de la amatoraj; 
 
   c) ilustri kaj defendi la valorojn kaj la originalecon de 
    la esperanto-literaturo inter la ceteraj etnolingvaj 
    literaturoj; 
 
   d) firmigi cxe siaj membroj la konscion pri aparteno al 
    unika komunumo, kvazaux al memelektita diaspora lingva 
    minoritato (Manifesto de Rauxmo), kaj konsekvence uzi 
    esperanton ne kiel internacian helplingvon sed kiel 
    transnacian cxeflingvon. 
 
Art. 3 (Membroj) - Al la Centro rajtas peti aligxon cxiuj 
   auxtoroj de literaturaj verkoj (inkluzive de pormuzikaj 
   tekstoj), eldonistoj kaj tradukistoj en esperanto, kondicxe 
   ke ili demonstru ke temas pri la cxefa okupo. Membreco en 
   alilingva PEN-Centro suficxas por atesti la supran 
   kondicxon. 
 
La aligxonto sendas al la Centro skriban peton, kiun subskribas 
ankaux du apogantoj, jam membroj de la Centro. Per tiu peto, la 
aligxontoj implice aprobas la statuton de la Centro kaj la 
Cxarton de PEN Internacia. 
 
laux "Literatura Foiro", N-ro 139, oktobro 1992. 
La organiza adreso: 
 
Judit Felszeghy, pk. 117, H-1581 Budapest, Hungario. 
 
************************************************************************* 
 
Printempa radioamatora konkurso 
=============================== 
 
La konkurso de ILERA (Internacia Ligo de E-Radioamatoroj) okazos 
la 13-an kaj 14-an de marto 1993 de la 6a horo sabate gxis la 6a 
horo dimancxe en la kurtondaj bendoj. WARC bendoj kaj UHF/WHF 
frekvencoj ne estas permesataj. 
 
Validas nur esperantlingvaj kontaktoj laux jenaj reguloj: 
 
- la sama kontinento 1 poento; 
- aliaj kontinentoj 2 poentoj. 
- Kontrolnumeroj: RS + vicnumero. 
 
Multiplikantoj estas DXCC-oj (radioamatoraj lando-voksignoj), 
sed nur unufoje - sendepende de la bendoj. 
 
Oni povas ripeti la kontaktojn kun la stacio laux bendoj. 
 
Finrezulto: la sumon de la poentoj oni multipliku per la nombro 
de la DXCC-oj atingitaj. 
 
La kutiman taglibron sendu al la jugxkomisiono: 
 
Aleksej V.Kornev (RV0AU), ul. Respublik; 42-33, RUS-660099 
Krasnojarsk, Rusio 
 
************************************************************************* 
 
"Naturamika" redaktoro sercxata 
=============================== 
 
La redakcio de la revuo "La Migranto", organo de la E-Fakgrupo 
TANEF de Naturamika Internacio pro lingvaj kauxzoj devis cxesigi 
la kunlaboron kun sia redaktoro en Hungario. La redakcio de La 
Migranto urgxe sercxas novan kunlaboran redaktoron en iu orient- 
euxropa lando. Interesigxantoj kontaktu: 
 
Antje Noordewier-Jagtenberg, 
Kon. Emmalaan 7, 
NL-3832 AH Leusden, Nederlando. 
 
inf. el La Migranto 4/1992 
 
Rim. Laux niaj informoj la kunlaborinta redaktoro insistis pri 
propre eltrovita E-alfabeto kaj novaj gramatikaj reguloj... L.S. 
 
************************************************************************* 
 
Nova volumo de Scienca Revuo 
============================ 
 
Aperis la 2,a numero de '92 de Scienca Revuo, 43-1992/2, 
eldonajxo de ISAE. 
 - Melanomo - la plej dangxera hauxtkancero (St. T. Nonvell, Jr - 
 CDN) 
 
- Lexicon silvestre - multlingva vortaro de forsta fako (K. H. 
 Simon - D) 
 
- Sismologio kaj kontraux-tertrema protekto en Albanio (V. 
 Pistoli - Albanio) 
 
- Skiza komparo inter la hispana kaj esperanta lingvoj (A. G. 
 Fumero - C) 
 
- La molekula bazo de kancerigxo (K. Ungar - GB) 
 
- Recenzo: "Kopiado - survoje en la repro-kulturon" (R. Hauger - 
 CH) 
 
- Informoj el la scienca literaturo (R. Hauger - CH) 
 
"Laux la teksto Kotizo per artikolo (EVENTOJ, n-ro 19, 
decembro-1/92) ekestas la impreso, ke cxiu povus membrigxi per 
artikolo, sed tiu ebleco estu nur por interesatoj el landoj kun 
nekonvertebla valuto (nepagipovaj). 
 
Estas grave, ke la jarkotizo de 25 CHF ampleksas la liveron de 
ambaux kajeroj de unu jarvolumo. Necesas eviti la impreson, ke 
unu kajero kostus 25 CHF. 
 
Apero de la unua kajero de la volumo 44. (1/1993) estas planita 
al aprilo." 
 
R Hauger gxen. selv. de ISAE 
 
Rim: La membrokotizo 25 CHF aux 35 NLG estas pagenda al via 
landa peranto aux al la UEA-kodo: ISAE-Z aux rekte al la 
posxtcxekkonto Zurich 80-5909-0 "PRO ISAE" 
 
Estas atendata la aligxo por membri en ISAE kaj subteni gxian 
agadon ne nur de universitataj sciencistoj, sed ankaux de 
ingxenieroj, teknikistoj, kaj cxiuj kiuj spertas en realaj (=ne- 
humanaj) sciencoj. 
 
ISAE, R. Hauger, gxen. sekretario 
Ringstrasse 13, CH-8172 Niederglatt, Svisio. 
 
************************************************************************* 
 
KOMERCA APLIKADO 
//////////////// 
 
Kontakto sercxata 
================= 
 
La firmao STOLI MONDO 
sponsoro de la 49-a UK en Vraca, 
 
eksportas mielon, konservojn, marmoron, importas varojn el 
Cxinio, Japanio, Koreio, Tajvano. Skribu en esperanto al: 
 
STOLI MONDO, 
Stojan Pavuncev dir, 
str. Hagi Tosin 18, 
Vraca 3000, Bulgario. 
Telefono: +359-92-24416 
Telefakso: +359-92-23093 
 
************************************************************************* 
 
INTERVJUO 
///////// 
 
Vladimir Soroka 
=============== 
 
--------------------------------------------------------------- 
Fame konata precipe en Eks-Sovetio muzika "regxisoro" patro de 
pluraj artistoj (i.a. Jxomart kaj Natasxa) senlaca "labor- 
drogulo" por la esperanta kulturo: Vladimir Viktorovicx Soroka, 
inter amikoj nomata 'Pigo' (=ruse: 'soroka'). Lastataga 
virgulino - lauxzodiake -, cxine apro, laux la arba horoskopo 
tilio, nu, 33-jara, 182 cm-ojn alta 72 kg-ojn peza, longharulo 
kaj verdokululo, teo- kaj dolcxajxosxatanto - kaj suficxe 
simpatia. 
--------------------------------------------------------------- 
 
TT: Vladimir, ni unue babilu iom pri via antaux-Esperantuja 
tempo. 
 
VS: Nu, mi naskigxis en Leningrado, poste vizitis 
infangxardenon, lernejon, teknikumon, teknikan instituton, 
muzikan lernejon, muzikan instituton kaj laboris kiel gvidanto 
de ensemblo, muzika redaktoro, komponisto kaj dirigento. 
 
TT: ... kaj vi esperantigxis. Kiam kaj kial? 
 
VS: Tio okazis en 1979/1980. Mi tiam - ekfajrigxis pro libro pri 
Vasilij Jarosxenko (cxu ne Erosxenko? - ndl tajpanto) blinda 
esperantisto. Kulpis ankaux Aleksandr Belov, kiu invitis min al 
la klubo en Poltavo (Ukrainio). Mi eksxategis tiun etoson en 
internacia medio kaj tiun kortusxan kaj naivan spiritan ideon. 
 
TT: En la movado vi cxefe okupigxis pri la muzika Kulturo, cxu 
ne? 
 
VS: Jes, precize pri originalaj E-kantoj. En Poltavo mi kreis 
pure esperantan ensemblon, kun kiu mi koncertis en Kievo, Jalto, 
Rigo, Moskvo, Odeso kaj multaj aliaj lokoj, ankaux en 
eksterlando, Bratislavo (Slovakio), Debrecen (H), kaj Stockholmo 
(S). Inter auxtuno '85 kaj auxtuno '86 mi organizis E-komunumon 
en vilagxo apud Kievo, kie ni registris nian unuan kasedon. 
Bedauxrinde pro troa vocxlaboro - ja pli ol 80 koncertoj dum unu 
jaro -, nerva strecxo kaj la Cxernobila eksplodo mi perdis la 
vocxon. Post senrezulta kuracado en Kievo mi translokigxis kun 
la ensemblo al Jalta. Tie ni ekhavis novan inspiron... Dum tiu 
periodo registrigxis mia dume sola disko "Destin". 
 
TT: Kial vi verkas en esperanto? 
 
VS: Imagu, dum pluraj jaroj mi demandas min la samon. Ne, mi ne 
scias gxis nun. 
 
TT: Cxu vi verkas ankaux en aliaj lingvoj? 
 
VS: Jes, en la rusa kaj ukraina. 
 
TT: Kia vi taksas la nunan situacion en Rusio kaj la tuta KSS? 
 
VS: La gxenerala situacio en Eks-Sovetio estas tiel doloriga, ke 
apenaux mi trovas forton tusxi la vundon, mian vundon. 
 
TT: Cxu vi ofte vojagxas tien kaj havas multajn kontaktojn? 
 
VS: Multajn kontaktojn mi jes havas, sed lastfoje estis tie 
antaux cx. 18 monatoj. Felicxe, esperanto tie ankoraux ekzistas: 
Nur nigra korvo - naciismo - pli kaj pli ofte montras sian bekon 
al nia "Cxekafa tablo". 
 
TT: Via plej nova projekto estas muzika studio en Stockholmo. 
Kiam gxi ekis? 
 
VS: Estis somere '89 en Stockholmo. Tiu ideo jam delonge sxvebis 
en la aero, cxi tie mi trovis bonan grundon. Ni havis jam bonajn 
ligojn al la "Ranetoj", "Amplifiki" kaj "Persone". Nu, kaj 
Stockholmo estas simple mirinda urbo, suficxe proksima kaj 
relative malmultekoste atingebla de Rusio - kaj trovigxas amaso 
da (veraj) pigoj cxi tie... 
 
TT: Kiel funkcias via "Pigo-studio "? Kion gxi celas? 
 
VS: Elspezi pli multe da mono. Ne, serioze nun: Ni volas savi 
kaj evoluigi la E-muzikan kulturon kaj tiel plibonigi nian 
medion por ni mem. Kaj kompreneble ni celas ja propagandi E-on 
en la junularo per bonkvalita kaj inspira, sed ne enuiga 
materialo. Kiel gxi funkcias? Por esperantistoj la registrado 
estas tute senpaga, ekssovetianoj kaj triamondanoj gxuas 
speciale favorajn kondicxojn. Nu, homoj, kiuj verkas aux 
plenumas originalajn E-kantojn, sendu al la studio informon pri 
si kaj demo-kasedon kun muzika materialo. Poste, se la 
interesigxinto ricevis de ni principan jeson, ni komencas 
interkonsenti pri la registrado pli detale, t.e. pri la periodo, 
nombro da kantoj, kvanto de partoprenantoj, logxkondicxoj, 
k.t.p. 
 
TT: Tio sonas ja preskaux fabele. Kiamaniere vi sukcesis kaj 
sukcesos financi la projekton? 
 
VS: La studio estis acxetita per mono kiun Oksana kaj mi 
salajris ludante surstrate kaj servante al turistoj, muzikistoj 
kaj pentristoj el eksa Sovetunio. La nunajn cxiumonatajn 
elspezojn, t.e. lupago, asekuro kaj telefono, ni kovras krome 
per registrado de ne-esperantistaj svedaj muzikistoj kaj 
hazardaj laboroj, ekz. muzika instruado, kunlaboro kun urba 
radio ktp. 
 
TT: Kiuj helpis al vi starigi la studion? 
 
VS: Bertilo, Mikke, Martin, Karl Johan, Per Aarne, Per Ola, 
Bettina, Lotta, Johani, Tamara Johanson, Pier Luigxi, Natasxa 
Sxorohova, Franko kaj Ulla Luin... kaj multaj, multaj aliaj. 
Nuntempe en la studio laboras mi kaj Oksana, en Moskvo por ni 
Tatjana Ivanova. 
 
TT: Ekde kiam vi produktas jam esperantajxojn en la studio? 
 
VS: La registrado de esperantistoj komencigxis preskaux tuj post 
acxeto de la studio. Ni subskribis la kontrakton komence de 
junio '91 kaj dum du monatoj rekonstruis kaj ordigis gxin. Jam 
la 15-an de auxgusto Mikke Englund kun "Amplifiki" komencis la 
registradon de la kasedo "Cxu ne?" La lasta registrado finigxis 
meze de auxgusto; estis Jxomart kaj Natasxa. Do, atendu ilian 
jam duan Stockholman kasedon... 
 
TT: Kun Mikke vi tre bone amikas, cxu ne? 
 
VS: Jes, kaj mi tre kontentas, ke nia studio situas en la sama 
urbo, kie logxas Mikke; ne nur pro tio, ke mi rajtas uzi liajn 
proprajn muzikilojn por studiaj celoj. Kiel la tero cxirkauxiras 
la sunon, tiel Mikke cxirkauxiras la esperantan mondon, 
elsucxante gxian varman lumon kaj poste malavare disdonante gxin 
al cxiu, kiu gxin bezonas. Mi sxatas cxion, kion li faras en E- 
muziko. Li havas sian propran vojon, kiun mi, retenante spiron, 
observas gxuante. Ankaux liaj nunaj ensemblanoj Ulle kaj Johani 
ne estas amatoroj. Espereble ili ne perdigxos laux tiu cxi vojo. 
 
TT: Fine, mi petas vin doni ankoraux la adreson al kiu 
interesigxontoj sendu sian materialon? 
 
VS: Skribu al: PIGO-studio, Blommensbergv. 178, S-12652 
H"gersten, Svedio, tel.: 08-180710 aux 08-187503. 
 
TT: Ni tre dankas pro la intervjuo. 
 
TEJO Tutmonde 4/1992. 
 
************************************************************************* 
 
Kultura esperanto-domo en Francio 
 
Gresillon 
=========
 
La Kastelo Gr'sillon estas malnova nobeldomo en la nordokcidenta 
Francio, konstruita en la 16-a jarcento kaj rekonstruita en 
1880. De 1951 gxi apartenas al la senprofitcela asocio 
"Kulturdomo de Franclandaj Esperantistoj", kiu posedas krom la 
domo mem la 18-hektaran parkon cxirkaux gxi. Gxi organizas kaj 
gastigas diversgradajn kursojn, diverstemajn prelegojn, 
diversspecajn distrajxojn ktp. En la kastelo funkcias 
biblioteko, kaj libroservo. Por 1993 estas planataj la sekvaj 
arangxoj: 
 
22.04-01.05. Internacia renkontigxo de infanoj (jam posedantaj 
       la lingvon). 
23.06-08.07. Internacia amika renkonto. 
08.07-21.07. Seminario Cseh "A"- kursoj (Gvidos Eva Bondar) 
22.07-04.08. Seminario Cseh "B"- kursoj (Gvidos Eva Bondar) 
05.08-18.08. Lernu, praktiku kaj perfektigxu (kursoj 1-a kaj 2-a 
       nivelaj, gvidos Fermand Boyet kaj Georges Lagrange) 
19.08-01.09. Por la instruantoj (pedagogia helpo, kursoj, 
       distraj vesperoj). 
 
La restadkostoj (tranokto + 3 mangxoj) varias inter 130 kaj 210 
FRF/tago depende de la litonombro en la cxambro. Eblas ankaux 
tendumi. (130 FRF/tago). 
 
La Fonduso Belbona Espero donas limigitan nombron da subvencioj 
al kelkaj gejunuloj ne francaj, kiuj tiel povas partopreni la 
studperiodojn rabatpreze. 
 
Pli detalajn informojn petu de: 
Kastelo Gresillon, F-49150 Bauge, Francio. 
 
************************************************************************* 
 
Por KER-aktivuloj de TEJO 
 
DIALOG' 
======= 
 
En decembro 1992 TEJO lancxis novan inform-bultenon Dialog', 
aperonta dufoje jare. Gxi estas ne esperantlingva, sed konsistas 
el paralelaj anglaj kaj francaj tekstoj. 
 
La eldonajxo celas esti labor-materialo por aktivuloj, 
okupigxantaj pri la ekstera reprezentado de la E-movado, por 
membroj de KER-komisionoj. 
 
La bulteno estas dissendata al la partneraj neesperantistaj 
junularaj organizoj, por montri ke TEJO estas viva internacia 
junulara organizo, malfermita al la ekstera mondo, kiu okupigxas 
pri seriozaj problemoj, kaj kiu serioze uzas la internacian 
lingvon esperanto. 
 
Dialog' estas sendita ankaux al la landaj sekcioj de TEJO, kiuj 
uzu gxin por la samaj celoj en la ekstera agado. 
 
Interesitoj kaj KER-aktivuloj povas mendi gxin cxe CO de UEA aux 
cxe la redaktoro, kiu bonvenigas pliajn sugestojn kaj informojn. 
 
Sjoerd Bosga 
Postbus 2141, 
NL-5202 CC 's-Hertogenbosch, Nederlando. 
 
************************************************************************* 
 
OPINIOJ 
/////// 
 
Cxu esperantistoj tamen diskutu pri esperanto? 
============================================== 
 
Mi esperas ke plej multaj legantoj de Eventoj trovas pensiga kaj 
sana la esprimadon de diversaj opinioj sen insultoj, cxar "la 
vero" ofte trovigxas ie inter ili. 
 
Tiuspirite mi sxatus komenti la artikolon de de Zilah (represita 
en Eventoj, Jan-2) per kiu li "rebatas" mian artikoleton 
(Eventoj Jun-1). 
 
Pure latinaj nomoj de bestoj kaj plantoj estas tutcerte utilaj. 
 
Multaj fakterminoj bedauxrinde ne estas "latinnaciaj" sed ecx 
kiam ekzistas internacia formo, sxajnas al mi ke foje restas 
problemoj kun ilia adaptado al esperanto. Lastatempe fluis multe da inko 
pravigante, per diversaj "logikoj", la formojn 
komputero, komputilo, komputoro kaj komputatoro. En tiaj kazoj 
"tempo" eventuale favoras unun el la alternativoj, sed dume 
tiaajxoj restas tre interesa kaj iom konfuza trajto de nia 
lingvo. 
 
La ideo, ke por internaciaj vortoj ne utilas vortaro, iom 
surprizis min, ankaux tial ke la prononco de tiaj vortoj (krom 
la pure latinaj) ja varias de lingvo al lingvo, precipe en la 
vokaloj. Kiel do ni prononcu kaj skribu ilin en esperanto? 
(Sxangxo de unu vokalo ja povas indiki tute alian klason, 
ekzemple de kemiajxoj.) 
 
S-ro de Zilah skribas ke "cxion kion oni kapablas esprimi en la 
angla, la franca, la germana ktp oni kapablas... esprimi en 
esperanto", krome ke esperanto estas "pli nuanca kaj pli preciza 
ol cxiuj aliaj lingvoj", kaj ke "kiu ajn majstranta la 
Fundamenton... kapablas aktive uzadi pli ol 20 000 terminojn, 
superante la plej vortoricxan francan verkiston Viktor Hugo". 
 
Tiajn "sanktajn kredojn" oni eble povas pravigi teorie sed laux 
mi ni devas esti iom singardaj pri tiaj asertoj kaj samtempe 
pripensi kianivele ni kaj niaj konatoj fakte uzas la lingvon. 
 
Majk Sadler 
 
************************************************************************* 
 
ILEI 
//// 
 
Internacia Metodika Seminario (IMS) 
=================================== 
 
- sub auxspicio de ILEI - 
Loko: Zagreb, Kroatio. 
Datoj: de la 3-a gxis la 8-a de aprilo. 
 
Al la seminario estas atendataj pedagogoj, kursgvidantoj, 
instruantaj esperanton. Kontribuojn, prelegproponojn al la 
seminaria programo atendas S-ino Zsuzsa Barcsay, Bem rakpart 
25-B, H-1017 Budapest, Hungario (telefono: +36-1-2012342). 
 
Kotizoj: 200 DEM aux 9000 HUF por orientanoj: 260 DEM por 
okcidentanoj gxis la 1a de marto, poste je 15% pli. Forinte 
eblos pagi al ILEI sekcio en Budapesxto. 
 
Ekzamenoj, Cseh-kursoj, ekspozicio 
---------------------------------- 
 
Paralele al la seminario okazos ekzamensesio de UEA/ILEI 
ekzameno, kaj ekspozicio de lernolibroj kaj instru-helpiloj. 
Kontribuajxoj estas atendataj al la adreso de KEU. Same paralele 
al IMS okazos baza kaj meznivela Cseh-seminarioj, organizataj de 
Internacia E-Instituto en Hago: kaj internacia renkontigxo por 
gelernantoj. Cxi lastaj du arangxoj estas aparte pagendaj. 
 
Pliaj informoj cxe ILEI aux cxe: 
Kroatia Esperanto-Unio, 
p/n Maria Belosevicx, 
Sveti duh 130, HR-4100 Zagreb 
 
************************************************************************* 
 
HUNGARA ANGULO 
////////////// 
 
E-kluboj kaj kunvenoj en Budapesxto 
----------------------------------- 
 
- Centra klubejo "ESPEREJO", VII. Peterfy Sandor u. 23, kelo. 
 Funkcias: lunde 18-20 kaj merkrede (!) 18-22. 
- Medicina Fakgrupo: klubejo de Sociala Ministerio (V. Arany J. 
 u. 6-8). Cxiun unuan labortagan merkredon de cxiu monato 
 inter 17.30-20.00 h. 
- Grupo "Egressy", Almassy ter 2, cxiulunde inter 15.30-17.00 h. 
- Grupo Ujlaki, III. ker, Meggyfa u. 33, cxiumerkrede 17-19 h. 
- Fervojista Klubo, VI. ker. Benczur u. 41, cxiulunde 17-19. 
 
* * * 
 
Varbu lernontojn! 
----------------- 
 
Nova superintensa (fisx-)kurso okazos en God, inter la 2-a kaj 
7-a de aprilo. Interesigxantojn bv. direkti al: 
 
Peter Rados, 
Varsa u. 8, I/3, H-1031 Budapest. 
 
* * * 
 
Esperanto Pedagogiaj Tagoj 
-------------------------- 
 
La cxijara kunveno okazos 27-28-an de februaro en la mezlernejo 
Egressy Gabor (Budapest, XIV. Egressy u. 71.) Cxiu 
e-kursgvidanto kaj instruisto estas atendata. 
 
************************************************************************* 
 
LINGVO 
////// 
 
... norde de... 
=============== 
 
La esprimo "norde de " havas du signifojn: 
1. pli norde ol... 
2. en la nordo de... 
Kiel oni povas eviti miskomprenon? 
 
La plej simpla solvo estas cxiam uzi la frazon kun la unua 
signifo: "pli norde ol...". Por la dua signifo uzu la esprimon 
"en la nordo de ". 
 
Ekzemple: Belfasto kusxas norde de Dublino. Clork estas en la 
sudo de Irlando. 
 
************************************************************************* 
 
Cxu Pekino aux Beijing? 
======================= 
 
"Pekino " estas la internacia formo de la vorto - almenaux gxis 
nun. "Beijing" estas laux la cxina (pinjina) ortografio. Cetere 
oni prononcu tiun cxinan vorton proksimume: "b(p)ejcxing". 
 
el "La letero de l'Akademio de Esperanto" 
laux Nova Irlanda E-ito 1/93. 
 
Rim: "La letero de l'Akademio de Esperanto " estas trimestra 
informa letero enhavanta prilingvajn artikolojn kaj respondojn 
al prilingvaj demandoj. 
 
************************************************************************* 
 
ALVOKO! 
/////// 
 
Libroj - donace! 
================ 
 
"British Council" donacadas en Orienta Euxropo anglalingvajn 
librojn en la valoro de kelkaj milionoj da guldenoj. Fakte ja ne 
temas pri donaco, sed pri subvencio, kiu iam poste portos siajn 
fruktojn. Tiel "British Council" forigas la nunan nepagipovon de 
tiuj landoj. 
 
La eta eldonejo PRO ESPERANTO Vieno donacis jam librojn en la 
valoro de 1000 guldenoj kaj al la orientaj landoj kaj al Afriko. 
Tio estas jam la vera limo de nia eblo. Povas esti, ke vi volas 
kunhelpi. Se jes, jen nia oferto: 
 
Nia agado "For la nepagipovon!" disponigas la librojn, sendotajn 
al la ekskomunismaj landoj kaj al Afriko je 50 % rabato. Tio 
preskaux egalas al la produktokostoj. Tio signifas, ke en kazo 
de donaco de 100 NLG al tiu agado, ni sendas al tiuj landoj 
librojn en valoro de 200 guldenoj. La sendokostojn pagos Pro 
Esperanto. 
 
Vian subtenon de tiu celo vi povas pagi al nia UEA-konto: LDP-E. 
Vi ricevos dankleteron kun la indiko, kiuj libroj iris al kiu 
lando. Kompreneble, vi povas ankaux mem decidi pri la subtenoto 
kaj pri la donacendaj libroj. 
 
Herbert Mayer, 
nome de la eldonejo Pro Esperanto 
Pf. 28. A-1014 Wien, Auxstrio 
 
************************************************************************* 
 
ESPERANTO EN RADIO 
////////////////// 
 
La lingvo estas por uzi gxin! 
============================= 
 
Reage al "Cxu malvenko aux natura evoluo?" 
Eventoj, n-ro 18/92. 
 
Kvankam mi apartenas al regulaj auxskultantoj de kaj skribantoj 
al E-radiostacioj, tamen mi samopinias kun s-ro Henry Palmer, ke 
la bezono de tiuj elsendoj en la formo nun praktikata, pli kaj 
pli malgrandigxos. Pri tio scias cxiu esperantisto, pensanta 
realisme. 
 
Petado de korespondaj reagoj povas nur dum iu tempo solvi la 
problemon, sed NE savi la disauxdigon. Kial? Cxar cxiu 
respondeculo pri elsendoj, cxu sxtata, cxu privata, interesigxas 
cxefe pri la utileco de tiuj programoj, pri la temoj kiuj 
interesas la auxskultantaron (tio ja kostas monon). 
 
Se oni konstatos, ke la plejmulto interesigxas pri ekz. 
"koncerto kun bondeziroj" (Pola Radio) kaj ne interesas ilin 
informoj pri la lando de la elsendoj mem, tiam la statistiko ne 
helpos konservi la disauxdigojn (P. Thorsen diras: "Se iuj tro 
manovras per belaj statistikoj, kredeble tio kovras, ke mankas 
la efikoj"). 
 
S-ro Palmer tute pravas (kaj pri tio ni devas esti konsciaj) ke 
"oni ne elsendas por placxi al esperantistoj, sed uzas la 
lingvon por propagandi la ideologiojn kaj politikajn 
starpunktojn, cxar la celo de radio estas informi kaj varbi." 
 
Tamen, konante la E-movadon, mi ne kredas, ke ni sukcesos savi 
la aliajn E-dissendojn pro la fakto, ke esperantistoj mem ne 
konscias pri ilia graveco por nia movado. Mi konas multajn tre 
aktivajn esperantistojn, kiuj ecx ne provas auxskulti E- 
elsendojn, cxar "ili ne havas tempon"! Ili ecx ne unu fojon 
skribis al E-redakcioj, cxar ili estas tre okupitaj. 
 
Bedauxrinde Esperanto estas por multaj el ni nur "agrabla 
hobio", sed ne "lingvo", kiun oni devas bone koni kaj uzi por 
praktikaj celoj. Oni pli sxatas la internan ideon ol la 
praktikon. 
 
Nur kiam ni mem komprenos, ke ESPERANTO ESTAS LINGVO, NE LUDO, 
kiam ni traktos kaj uzos gxin kie lingvon, tiam eble oni cxesos 
nomi nin naivaj fantaziuloj aux entuziasmuloj. 
 
Gxuste la radioelsendoj donas al ni tiun unikan sxancon pruvi al 
neesperantista mondo, ke Esperanto funkcias kiel lingvo, sed por 
tiu celo ni bezonas strategian planon, se plendojn. Tiun 
strategian planon ni atendas de la redaktoroj kiuj preparas la 
disauxdigojn, cxar ili ja scias plej bone, per kio ni povas savi 
ilian laboron. Ni bezonas argumentojn, ne flatadon, fanfaronadon 
aux memlauxdon! 
 
La malapero de la E-elsendoj de du gravaj radiostacioj estu 
averto por ni cxiuj, ke MALVENKO ESTAS TRE PROKSIMA! 
 
Mila van der Horst-Kolinska, Nederlando 
 
************************************************************************* 
 
REVUOJ, GAZETOJ 
/////////////// 
 
Moskva Gazeto 
============= 
 
Sendependa movada gazeto, aperas 6 foje jare, cxefredaktoro: 
Elena Sxevcxenko. 
 
Krom informoj pri E-arangxoj, organizoj, libroj, ktp, oni trovos 
en gxi movadologiajn artikolojn, eseojn pri E-historio, 
intervjuojn kun eminentaj esperantistoj, lingvajn konsilojn, 
interlingvistikajxojn, recenzojn... Cxi jare aperis la granda 
beletra rubriko surbaze de la antauxe ekzistinta revueto de 
literaturemaj esp-istoj "Cerbe kaj kore". 
 
Aboni gxin por 1993 ne estas malfrue! Por tio necesas nur pagi 
10 NLG al UEA-konto esev-k (por orienteuxropanoj - nur 3 NLG) 
kaj sciigi pri tio la redakcion: 
 
Rusio, RUS-119049, Moskvo, p.k. 428. 
 
Hungaroj povas aboni la gazeton kontraux 180 forintoj cxe 
redakcio de Eventoj. 
 
************************************************************************* 
 
LA LEGANTO 
////////// 
 
Mi skribas por kontrauxi la opinion de Ireneusz Bobrzak en la 
dua decembra numero. 
 
Gxuste pro la fakto, ke EVENTOJ donas faktojn pri eventoj kaj ne 
trudas sian opinion, sed klare prezentas tiujn de aliuloj (ecx 
de tiuj, al kiuj gxi ne placxas), mi abonas la gazeton. 
 
Rik Dalton, Britio 
 
* * * 
 
Estimataj, 
 
mi ne povis respondi la leterojn, kiuj venis post la anonceto en 
EVENTOJ, cxar mi ne okupigxas pri la vendado de israelaj libroj, 
mi nur mendas librojn eksterlande, kaj vendas ilin cxe ni. 
 
Pri la interesata de Vi temo de israelaj libroj turnu vin al: S- 
ino Mirjam Bukofcer, 32 Dereh-Ejlat, IL-52294 Ramat-Jan. 
 
Matilda Landau 
 
Pardonu pro la eraro, bazita sur miskompreno de ricevitaj 
leteraj informoj! 

La red. 
 
************************************************************************* 
 
KORESPONDI DEZIRAS 
////////////////// 
 
Vidvino sercxas korespondamikon. Interesoj: pentroarto, poezio, 
opero, vojagxoj, filatelio, virina agado, socia vivo k.a. 
Adreso: Elena Konstantin Kalinkova, Komplex Cxajka bl. 18. V. 
ap. 7, BG-9005 Varna, Bulgario 
 
* * * 
 
Studentino de Debrecena Universitato sercxas samagxajn 
korespondantojn. Katalin Ambrus, Orosi ut 44. fsz. 1. H-3580 
Tiszaujvaros, Hungario. 
 
* * * 
 
18-jara frauxlino volonte korespondus tutmonde. 
Krisztina Takacs, Polgari ut, 99/B, H-4080 Hajdunanas, Hungario. 
 
* * * 
 
12-jara knabo, okupigxanta pri dzu-do, volas korespondi kun 
knabo pri sporto. Ales Ostapenko, ul. Novobugskaja 89, kv. 61, 
UKR-327028 Nikolaev, Ukrainio. 
 
* * * 
 
S-ino Urszula Adamska, 40 jara ingxeniero pri hortikulturo, dez 
kor. esperantlingve pri cxio interesa, kaj lauxeble ankaux pri 
profesiaj aferoj. Adreso: str. Slonska 11, urbo Ciechocinek, 
woj. Wloclawskie, Polio. 
 
************************************************************************* 
 
KARAJ LEGANTOJ 
////////////// 
 
DONACKUPONO 
=========== 
por abonantoj de EVENTOJ - kiu rajtigas ricevi specialan donacon 
en la Libroservo de IJK-93 en Vraca! 
 
Se vi partoprenos la IJK en Vraca, kontraux la supra kupono en 
la ejo de la kongresa libroservo vi ricevos specialan donacon, 
preparitan far LKK nur por la legantoj de EVENTOJ, 
partoprenantaj la kongreson. 
 
La kupono validas nur por la pagintaj abonantoj, do ne validas 
por tiuj, kiuj ricevas la gazeton senpage aux intersxangxe. La 
kupono validas por la faktaj partoprenantoj de IJK, do gxi ne 
estas transdonebla al alia persono. 
 
Por ricevi la donacon, vi devas trancxi la kuponon, aux kunporti 
tiun cxi numeron de EVENTOJ al la kongreso. Esperante renkonti 
multajn el Vi, via 
 
Szilvasi Laszlo 
 
************************************************************************* 
 
INTERESE 
//////// 
 
Nevola komiko! 
============== 
 
Mi ekridegis legante la enkondukon de la artikolo "Auxstralio" 
(MONATO, 1992/10). Gxi tekstas: "Hororaj indikoj de vivo moderna 
en Auxstralio: krimo, senlaboro, ebrio, ateismo rapide kreskas." 
 
Kia mikspoto! Ateismo meze de krimo, senlaboro kaj ebrio! Mi mem 
estas ateisto - kaj multaj el miaj geamikoj - kaj ni certe ne 
estas pli malbonaj ol multaj aliaj tre baptitaj civitanoj. Male 
la plej eminentaj krimuloj (ekzemple la mafiuloj) estas 
auxtentaj katolikoj. Mi dauxre miras, ke fine de la dudeka 
jarcento ankoraux ekzistas homoj, kiuj kredas, ke morala konduto 
de homo estas ligita al iu religio kaj ke oni devas timi la 
inferon por ne mortigi sian patrinon. Kiam do la t.n. 
"evoluintaj" popoloj sukcesos eligxi el la mezepoka penskapablo? 
 
Georges Lagrange, Francio 
el MONATO, 11/92. 
 
************************************************************************* 
 
BAZAJ INFORMOJ 
////////////// 
 
Kio estas ICEM? 
 
La pedagogia metodo de Freinet 
============================== 
 
La pedagogia metodo de Freinet estas nomata laux la franca 
instruisto de elementa lernejo en Bar-sur-Loup (vilagxo apud 
Nico), kiu nomigxas C'lestin Freinet (1986-1966). 
 
De sia junagxo li klopodis plibonigi la etoson de lernado, 
instruado, kaj kun siaj lernantoj pere de multaj eksperimentoj 
komencis edukadi infanojn per alia maniero ol la ceteraj 
instruistoj. Li fondis sian sendependan lernejon en j. 1935. 
 
La gvidaj ideoj de Freinet-pedagogio estas: instruado rilatanta 
al la vivo, neceso de ega afekcia motivado, do krei motivantajn 
situaciojn, eviti la skolastikon, akceli la veran laboron, 
instrui per natura metodo per provhezitoj eksperimentataj de la 
lernantoj, laborigi la lernantojn cxiujn laux aparta ritmo kaj 
nivelo per progresaj slipoj memkorektendaj. La cxefaj teknikoj 
de Freinet-klasoj estas la korespondado inter lernejoj, la 
lernejaj gazetoj, en kiuj oni trovas liberajn tekstojn kaj 
enketojn kolektive korektendajn. 
 
La instruistoj, kiuj aprobas la pedagogion de Freinet, dauxrigas 
la pedagogian sercxadon en Kooperativa Instituto de la Moderna 
Lernejo (=ICEM, precize nomata Internacia Celado de Edukado 
Moderna per Esperanto), cxefe en Francio. FIMEM (=Internacia Federacio de la 
Movadoj de Moderna Lernejo) kunordigas la 
laboron de Freinet-movadoj de pluraj dekoj da landoj. 
 
laux la gazeto ICEM-Esperanto 
 
************************************************************************* 

KONKURSO
////////
 
Internacia konkurso por lernejanoj 
================================== 
 
5-a TASKFOLIO POR BAZLERNEJANOJ 
 
1. Kompletigu la mankojn per vortoj lauxsence? Permesu.., mi 
  prezenti... al vi. Mi nomigxas... (3 poentoj) 
 
2. Cxasadu la erarojn! Korektu ilin! Ni deziras tre felicxa 
  Krisnaskfestoj kaj pacaj nov jaron. (2 poentoj) 
 
3. Divenu la poeton kaj la titolon! Al la mond' eterne militanta 
  Gxi promesas sanktan harmonion. (2 poentoj) 
 
4. Cxu kamparano estas vere rano? Formu almenaux tri vortojn, 
  kiuj finigxas per -rano, tamen ili ne estu veraj ranoj. 
  (3 poentoj) 
 
5. Esprimu per unu vorto: virino, kiu ne havas laboron // loko, 
  kie oni kuiras (2 poentoj) 
 
6. Cxu amas, sxatas, preferas; ol/al? Metu cxiun vorton en sian 
  lokon. Niaj gepatroj tre ... nin. Mi ... bananon ... citrono. 
  La geknaboj ... bonbonon. (3 poentoj) 
 
7. Divenu demandojn al la respondoj de vendisto! ... ? - Jes, ni 
  havas bonkvalitajn plumojn. ...? - La plej bona kostas 500 
  forintojn. (2 poentoj) 
 
8. Skribu la mallongigojn per vortoj: UEA, JER, TEJO (3 poentoj) 
 
ONI POVAS IAM AJN EKPARTOPRENI LA KONKURSON; 
Regularon vidu en la numero auxgusto (1)-92. 
La solvojn sendu gxis 22-a de februaro al 
Altalanos Iskola, Esperanto-Grupo, 
Arany Janos u. 41, H-8356 Kisgorbo, Hungario 
 
************************************************************************* 
************************************************************************* 
EVENTOJ, eszperanto nyelvu informacios lap. 
Nyt. sz. B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X. 
A kiado es szerkesztoseg cime: 
H-1675 Budapest, pf. 87. Tel.: 1228258 
Megjelenik kethetente. Kezbesiti a HELIR. 
Keszult az M & M nyomdaban. 
H-1161 Budapest, Bercsenyi u. 10. 
EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado. 
Eldonas Kultura Esperanto-Asocio 
kaj LINGVO-Studio, Budapest 
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro Laszlo Szilvasi 
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj 
artikoloj kaj ne respondecas pri anonc-enhavoj. 
************************************************************************* 
La kompiladon de reta versio prizorgis: Szilvasi Laszlo kaj 
                    Kristaly Tibor