Eventoj n-ro 0027, 1/aprilo - '93, retposxta versio
****************************************************

ENHAVO
//////

Titolpagxe:     - Baltaj Sxtatoj - cxu plej favora medio por 
            Esperanto?
          
Organizaj demandoj: - Harmoniigo de la UEA-rimedoj

Opinioj:       - Cxu Euxgeno de Zilah pravas?

Faka aplikado:    - REF: Rondo de esperantistaj flauxristoj

Esperanto aplikata: - Esperanto-PEN
           - Esperantaj literaroj por komputiloj
           - Familia asocio - 10.000 persona
           - TAKE konstruigxas...

Komerca aplikado:  - 100 miloj de profito

Arangxoj:      - TUTA - 93
           - VII-aj Esperanto-Tagoj
           - Internacia Junulara Semajno!
           - San Francisko invitas studi Esperanton
           - Junie en Olsztyn
           - IS-o-o-o-o!
           - Kongreso de IFEF
           - TANEF feriosemajno

Movado:       - Memormedalo al IKEL
           - La germana jam estas oficiala...
           - Maloftigxo de KONCIZE pro manko de redaktoro
           - Logxejo por gejunuloj en Valencio

Revuoj, gazetoj:   - Litova Stelo

Propagando:     - Novaj porokazaj posxtstampoj rilatas al espranto

Konkurso:      - MUZO - 93
           - Internacia konkurso por lernejanoj 

Alvoko:       - Fakaj asocioj!

Afrika agado:    - Silento de togolandaj esperantistoj

Hungara angulo:   - ***

Opinioj:       - Esperanto igxis mokinda en Katalunio

Esperanto en radio: - Koncerto kun bondeziroj
           - Radio Vilnius

Kulturo:       - Publikaj kulturaj tribunoj en Maribor pri 
            nekutimaj homoj

Korespondi deziras: - ***

Interese:      - Ni bezonas historion

Anoncetoj:      - ***

*************************************************************************

TITOLPAGxE
//////////

Baltaj Sxtatoj - cxu plej favora medio por Esperanto?
=====================================================

En baltaj sxtatoj estas suficxe bonaj cirkonstancoj por oficiala
enkonduko de esperanto kiel supernacia dua lingvo krom la
gepatraj lingvoj. Kompreneble la esprimo "bonaj cirkonstancoj"
estas relativa. Mi scias, ke ili ne vere estas bonaj. Tamen mi
asertas, ke ne ekzistas en alia loko de la mondo la
cirkonstancoj pli favoraj. Kial?

- La sola komuna lingvo inter la popoloj de la tri cxebaltaj
 sxtatoj estas la rusa. Tiun lingvon plejparte la civitanoj ne
 sxatas, cxar gxi simbolas la rusian imperiismon. Aliaj lingvoj
 krom esperanto ne konsiderindas kiel anstatauxigo de la rusa.

- En Baltio logxas relative multaj esperantistoj. Versxajne
 preskaux cxiuj civitanoj de tiuj landoj jam auxdis pri
 esperanto kaj iom alkutimigxis al gxi.

- Baltio trovigxas tre proksime al la naskigxurbo de esperanto
 kaj ecx pli proksime al la naskigxurbo de gxia kreinto. La
 litova estis ja unu el la lingvoj parolitaj en la bjalistoka
 regiono, instigintaj d-ron Zamenhof krei esperanton.

- Por oficiala enkonduko de esperanto ne necesas krei novajn
 kapacitojn aux malgrandigi la pozicion de respektivaj naciaj
 lingvoj. Suficxas konsekvence forpusxi la rusan lingvon kaj
 anstatauxi gxin per esperanto.

- En kazo de kreskonta signifo de esperanto ni devas esti
 preparigxintaj por gravaj atakoj flanke de apogantoj de la
 angla lingvo. La "anglalingvanoj" gxis nun ne taksas
 esperanton serioza. Sed tio povas rapide sxangxigxi. Tamen
 ilia potenco, precipe iliaj financaj eblecoj estas grandegaj.
 Ili havas la potencon subpremi la kreskon de esperanto- movado
 en cxiu euxropa lando, kaj ili tutcerte uzos gxin. En la
 sxtatoj de iama Sovetio iliaj eblecoj estas limigitaj, kaj ili
 ne sentas sin tie tre certaj.

Ne ekzistas alia loko en la mondo, kie renkontigxas tiom da
favoraj faktoroj!.

Kion signifus la novajxo, disvastigxanta en la mondo, ke
registaroj de Litovio, Latvio kaj Estonio interkonsentis pri
lauxpasxa enkonduko de esperanto kiel komuna lingvo supernacia?

Tio ne nur donus stimulon al cxiuj esperantistoj en la tuta
mondo, sed antaux cxio sxovus nian lingvon en la lumon de la
monda publikeco. Nuntempe en Euxropo vivas multaj homoj, kiuj
ankoraux nenion auxdis pri esperanto, kaj ecx pli da homoj, kiuj
auxdis pri gxi unu aux du fojojn, sed la informoj estis ligitaj
kun tiom da antauxjugxoj, ke ili neniam ekinteresigxis pri tiu
lingvo. Mi mem dum la unuaj tridek jaroj de mia vivo auxdis pri
gxi nur du fojojn. La unuan fojon mi auxdis, ke tiu lingvo
ekzistis iam antaux la milito, sed ne havis sukceson, kaj mi
konkludis el tio, ke gxi plu ne ekzistas. En Germanio la
oficiala politiko koncerne esperanton jam ne estas tiom malkasxe
malamika, kiom gxi estis dum unua duono de la jarcento, sed
entute gxi ne estas amika. La gxenerala strategio koncerne tiun
lingvon ek de la dua mondmilito estas: prisilenti kaj ridindigi.
En preskaux cxiuj okcident- kaj mezeuxropaj landoj la situacio
aspektas simile. Bedauxrinde tiu politiko dum preskaux kvindek
jaroj havis suficxe grandan sukceson. Sed gxi abrupte cxesus
efiki, se estus kelkaj landoj en Euxropo, kie esperanto estus
oficiale enkondukita. Mi certas, ke tiukaze jam baldaux sekvus
aliaj landoj. Mi pensas precipe pri aliaj sxtatoj de la iama
Sovetio, kie la rusa ankaux ne estas sxatata, pri Polio,
Hungario kaj aliaj mez- kaj orienteuxropaj landoj. Ankaux en
Euxropa Konsilio tiu temo (post la sensukcesaj provoj dum la
okdekaj jaroj) tutcerte denove estus pridiskutota, kaj cxifoje
versxajne sukcese.

Koncize dirante: oficiala enkonduko de esperanto en baltaj
sxtatoj versxajne kauxzus cxenreakcion, kaj la cxiam pli rapida
disvastigxo de esperanto jam ne estus haltigebla. Persone mi
taksas, ke suficxus dek jaroj, kaj gxi estus la unua lingvo en
Euxropo. Kaj kiam gxi venkos en Euxropo, certe dauxros nur
kelkaj jaroj gxis gxi venkos en la tuta mondo.

Laux la "Litova Stelo" mi konatigxis kun la rezolucio de la 27a
Balta Esperanto-Kongreso, sendita septembre de 1990 al la
registaroj de la baltaj sxtatoj kaj la rifuza respondo de la
tiama litova registaro (vd. Eventoj, n-ro 26). Kaj, bedauxrinde,
en Litovio vi havas la saman problemon kiel la esperantistoj en
versxajne cxiuj landoj de la influsfero de la iama Sovetio: la
intereso pri esperanto subite malkreskis. En Polio mi konstatis
la similan fenomenon. En la cxi-jara varsovia e-kurso de PEA
partoprenis nur kvar personoj, tiom malmultaj kiom neniam
antauxe. Samtempe en la okcidenta Euxropo, kie ne okazis sociaj
sxangxoj, la intereso pri esperanto estas stabila aux ecx
kreskanta.

Por la negativa evoluo en la orienta Euxropo mi supozas precipe
du kauxzojn:

1. Orientigxo okcidenten, kapitalismen, ligita kun la deziro
  ekposedi precipe la lingvojn angla, franca kaj germana.

2. La misa impreso, ke esperanto estas "komunista" lingvo. (Laux
  onidiro pro tiu kauxzo unu el la novaj estroj de Radio Zagreb
  nuligis esperantlingvajn elsendojn de tiu radiostacio, vd.
  Eventoj, n-ro 12).

Por kontrauxefiki tiun evoluon mi proponas jenan strategion:

A. Konvinki kaj la civitanojn kaj la registarojn de baltaj
  sxtatoj, ke ne indas, jxus liberigxinte de unu grandpotenco,
  submeti sin al alia. Cxar tiel mi vidas la nunan perspektivon
  de la baltaj landoj. Mi opinias, ke en ligo de okcidentaj
  sxtatoj ilia pozicio estus relative pli malbona ol ene de
  Sovetio. En Sovetio, kvankam opresitaj, ili tamen estis
  sxtatoj kun relative bone funkcianta ekonomio, kaj la plej
  bonstataj kompare kun aliaj sxtatoj de la Unio. Sed ene de
  Euxropa Komunumo ili estus la lastaj de la lastaj.

Do necesas konvinki civitanojn kaj registarojn, ke anstataux
libervole submeti sin kaj farigxi la lastaj, estus pli bone
farigxi la unuaj, i.a. per enkonduko de esperanto, kaj mem dikti
certajn kondicxojn.

B. Ne nur en baltaj landoj la antauxjugxoj kaj eraraj informoj
  pri esperanto estas harstarigaj. Nepras ampleksa klarigo. Por
  tiu celo mi rekomendas traduki en lingvojn litova, latva kaj
  estona la libron de Ullrich Lins "La dangxera lingvo - studo
  pri persekutoj kontraux Esperanto", kaj aliajn studojn pri
  tiu temo.

La kvinpinta stelo de esperanto iam estas asociata kun la
komunista, ekz. en Varsovio antaux cx. du jaroj kelkaj
antikomunistoj detruis la monumenton en la loko de iama logxdomo
de d-ro Zamenhof en Zamenhofstrato, grandan betonan kvinpintan
stelon, plenigitan de sablo kaj surkreskitan de herbo. Gxis nun
neniu auxdacis rekonstrui gxin.

Nepras klarigi, ke la verda stelo nenion komunan havas kun la
rugxa.

Ekde la sendo de la rezolucio de 27a Balta Esperanto-Kongreso al
la baltlandaj registaroj pasis pli ol du jaroj. Intertempe
sxangxigxis la litova registaro. Mi ne scias la verajn intencojn
de la nuna, sed mi havas la esperon, ke tiu registaro pli
realisme vidas la situacion de Litovio, ke gxi volas esti
sendependa de Rusio, sed samtempe ne volas novan dependecon de
la okcidentaj landoj. Ankaux en la du aliaj baltaj sxtatoj oni
hodiaux certe vidas multajn aferojn pli realisme, ol antaux du
jaroj. Eble indas denove prezenti la proponon por oficiala
enkonduko de esperanto?

Dumtempe ne forgesu, ke oficiala enkonduko de esperanto estas
nepre necesa, kaj ke vi, esperantistoj de baltaj sxtatoj,
kapablas fari pasxon, ege gravan por la tuta homaro.

Mathias Behlert, Germanio/Polio
el Litova Stelo, n-ro 5/1992.

*************************************************************************

ORGANIZAJ DEMANDOJ
//////////////////

Harmoniigo de la UEA-rimedoj
============================

---------------------------------------------------------
Felicxe alvenas de tempo al tempo bonaj novajxoj. Du el
ili sxajnas al mi menciindaj: 1) UEA ricevis antaux
nelonge testamentajxon de duonmiliono da guldenoj; 2)
la individua membraro de la asocio kreskis en la pasintaj
jaroj. Ambaux novajxoj konvergxe kaj esence kontribuas al
la sama celo: plifortigi la financan bazon de UEA.
---------------------------------------------------------

Tio gravas, cxar UEA estas la sola organizajxo kun tutplaneda
dimensio, kiu havas la forton ( kaj ecx, iomete, la rimedojn)
por progresigi nian aferon. En la pasinto gxi sukcesis porti la
demandon de esperanto antaux Unesko kaj UN, kaj plurfoje
mobilizis cxiujn esperantistojn por komunaj kampanjoj. Gxuste
tial ni rigardas nian asocion ne kiel celon en si mem, sed kiel
instrumenton por la antauxenpusxo de la internacia lingvo. Por
plenumi tiun cxi historian taskon kaj por plue liveri al la
membroj siajn kutimajn servojn (revuo, jarlibro kaj libroservo)
UEA bezonas sanajn financojn. Ili, nuntempe, ne estas tiom
bonfartaj, kiom ni rajtas esperi.

Se ni sinoptike komparas la jarkalkulojn, ni rimarkas, ke ekde
1975 duobligxis la jarenspezoj (bone!), sed ke la jarkalkuloj
ekde 1983 registris deficitojn (malbone!), kiuj kune, gxis fino
de 1990, superis 400 mil guldenojn; eble fine de 1992 la
malgajnoj alproksimigxos al duonmiliono. Tiu sumo estis gxis nun
pagita el la kapitala konto. Mi dauxre revas pri la konkretaj
agadoj por la disvastigo de esperanto, kiujn ni estus povintaj
entrepreni per tiu mono!

La du pozitivaj novajxoj, pri kiuj mi skribis en la unuaj
linioj, kuragxigas min peti cxies engagxigxon por la atingo de
ekvilibro de la spezoj en la tuj venontaj jaroj kaj por pli
klara difino (kaj bugxeta financado) de la agado de UEA en la du
tradiciaj kampoj:

- administrado kaj livero de servoj,
- disvastigo de la internacia lingvo.


Ekvilibrigi la kontojn
----------------------

Laux modernaj konceptoj, deficito povas esti allasita kiel
mallongtempa akcidento, sed ne kiel kronika bugxeta bilanca
elemento. La subskribinto mem mastrumis en sia profesia vivo
amason da kontoj (esperantistajn kaj de intersxtata organizajxo)
kaj neniam suferis unu solan deficiton: el tiu sperto mi cxerpis
- en la mallonga periodo, kiam mi estis estrarano de UEA pri
financoj - kelkajn proponojn por sanigi niajn financojn.

Kiam oni proponas ekvilibrigi jarkalkulojn, la tuta reago el
administracia flanko estas aserti, ke ne eblas algxustigi la
fiksajn enspezojn ktp. Tamen cxiuj, kiuj havas managxeran
sperton, scias, ke tio cxiam eblas, ecx sen trauxmoj kaj ke tio
cxie okazas en la mondo.

En tiu strebado al definitiva normaligo de la spezoj (kaj al
ilia pli granda librotena travidebleco) devas cxiuj kontribui:
de la simplaj membroj, tra la Financa Komisiono gxis la
Komitato, Estraro kaj Centra Oficejo. Precipe tiu cxi lasta
havas la cxefan rolon en tiu cxi komuna lukto.


Ekstera agado
-------------

Paralele al la antauxa celo estas oportune, ke UEA pli energie
dedicxu siajn fortojn al konkretaj iom ambiciaj kaj prioritataj
projektoj, utilaj al la praktika diskonigo de esperanto. Fakte
la agado de UEA en tiu kampo estas, laux mi, margxena kaj ne
suficxa, kiel montras la rezultoj de la gxisnunaj planoj,
strategiaj kaj ne.

Sxajnas al mi, ke por plenumi la disvastigan celon pli vastskale
ol gxis nun, necesas investi pli da financaj rimedoj kaj klare
dividi bugxete inter, unuflanke, la rimedoj dedicxitaj al pure
administraj kaj priservaj elspezoj kaj, aliflanke, la rimedoj
disponigataj al informado kaj specialaj projektoj. En tiu
perspektivo estas nur teknika demando dedicxi, cxu ni havu dubugxetojn, 
ordinaran (administran) kaj eksterordinaran
(propagandan), nutratajn de du apartaj tipoj de enspezoj (fiksaj
kaj pli hazardaj), aux cxu ni en la sama bugxeto aperigu la du
terenojn de nia agado, tiel ke la propagando de esperanto ne
estu cindrulino. Ne teknikan, sed principan signifon havas,
kontrauxe, la demando pri revizio de la financaj reguloj de la
kapitala konto. Gxi bonsxance kreskas pro donacoj kaj
heredajxoj. Tamen, se mi heredigos ion al UEA, mi volus esti
certa, ke tio servas al la disvastigo de la lingvo, ne por kovri
administrajn deficitojn.

Eble estus bone fiksi eventualan plafonon (t.e. rezervo) de la
menciita kapitalo, kaj difini, kiu kroma parto, aldone al la
rentumo, estu destinita al subvenciado de surterenaj agadoj.

La legantoj renkontis supre kelkajn konsiderojn, kiuj espereble
tauxgas por plia pristudo. Mi mem plue pretas kunlabori, por
trovi elirvojon al la skizitaj problemoj, kiuj atendas solvon
jam de dek jaroj. Gian Carlo Fighiera

el "Heroldo de Esperanto"
n-ro 8 (1859) en junio 1992.

*************************************************************************

OPINIOJ
///////

Cxu Euxgeno de Zilah pravas?
============================

Reage al la artikolo en Eventoj 1993/2 "Superlingvo".
Kion mi komprenas en mia nacia lingvo, tion mi komprenas ankaux
esperantlingve, ecx povas traduki gxin en esperanton (se tiu
teksto entute estas tradukebla en iun ajn lingvon). En la plej
diversaj sferoj mi jam verkis artikolojn pri vakutekniko,
elektraj lumigiloj (povas esti kiel pioniro), krome historio,
filozofio, ekologio,komputado - sen specialaj fakvortaroj.

Tamen estas necesaj precizaj, tute unuecaj fakterminoj (da tiuj
po fakoj povas esti kelkcent) por tiuj kazoj, kiam la tuja, tete
unueca kompreno estas nepre bezonata, kie la homaj vivoj
dependas de la preciza kompreno (aerotrafiko, sxiptrafiko,
fervojo ks.).

En aliaj sferoj, cxefe en originala beletro (kiu estas verkita
ne por kritikistoj, sed por ordinaraj legantoj), oni klopodu
esprimi sin ne "elegante", per vortoj tre malofte uzataj,
cxerpitaj el fakterenoj, sed per vortoj vaste konataj. Laux mia
opinio la valoro de iu verko dependas cxefe de la valoro de la
enhavo, ne de la kvanto de la uzitaj sinonimoj.

Kio koncernas la volumenon de la vortaroj: kiam mi partoprenis
la skriban parton de la "lingva sxtatekzameno", kunportis nur
maldikajn posxvortarojn. Por traduki komplikajn esperantajn kaj
hungarajn tekstojn ili estis suficxaj por mi. En la sama tempo
kaj loko okazis la ekzameno pri fremdaj naciaj lingvoj (angla,
germana k.a.). Estis personoj, kiuj en dorsosakoj kunportis
vortaregojn (tio estas ne sxerco, sed vero)! La tradukendaj
tekstoj estis same malfacilaj en cxiu lingvo.

Kompilantoj de fakvortaroj faras lauxdindan laboron, ja ili
kontribuas al la unuecigo de fakterminoj, faciligas la laboron
de fakaj verkantoj, tradukantoj.

Sed kiu volas labori, verki, traduki, ne atendu aperon de
ampleksaj vortaroj. Se trovigxas en esperanto ne ekzistanta
vorto, konsultu vaste uzatajn nacilingvajn vortarojn, elektu el
ili la bezonatan vorton kaj post esperantigo (kiel Zamenhof
konsilis) en krampoj skribu post tiu la plej ofte uzatan
nacilingvan ekvivalenton.

Tre felicxa mi estus, se tiuj, kiuj nomas sin esperantistoj,
povus bone uzi la vortojn, trovigxantajn en la nuntempaj
vortaroj.

Janos Sarkozi, Hungario.

*************************************************************************

FAKA APLIKADO
/////////////

REF: Rondo de esperantistaj flauxristoj
=======================================

REF estas iniciato de la pastro Bernhard Eichkorn, kiu en 1985
organizis la unuan flauxristan seminarion en KCE (Kultura Centro
Esperantista en La Chaux de Fonds, Svisio).

Li sukcesis varbi internacian grupon de entuziasmaj plantemuloj
amatoraj kaj profesiaj. Ili ne nur sxatas ekskursi en la naturo,
sed krome pretas dedicxi multan tempon al la kompilado de
internacia (multlingva) plantnomaro, bazita sur la "Provizora
privata listo de komunlingvaj nomoj de plantoj en Nord-okcidenta
Euxropo" de W. F. Pilger, konata nederlanda esperantisto, kiu
siavice bazis sian laboron sur la origine anglalingva verko de
Fitter/Blarnej, lastatempe aperinta ankaux en pluraj aliaj
okcident-euxropaj lingvoj kaj kompletigita per nemalmultaj
sudeuxropaj plantoj.

La laboro de REF krome estas bazita sur la direktivoj de la eseo
de prof. d-ro Paul Neergard, mondkonata biologo kaj
esperantisto, titolita "Plantnomoj en la Lingvo Internacia". REF
aktive kunlaboras kun la kanada vortaristo R. Eichholz kaj kun
la Normiga Centro de TEC (Terminologia Esperanto-Centro),
gvidata de d-ro Stop-Bowitz.

Intertempe pli kaj pli da REF-anoj perkomputile kunlaboras.
Cxiujare ili kaj aliaj interesatoj kunvenas en flauxrista
seminario en iu florricxa regiono, gxenerale ekde Pentekosto,
cxar "ni volas ne nur labori, sed ankaux ekskursi kaj praktiki
nian scion. En kelkaj sinsekvaj jaroj ni kunvenis en KCE, poste
en bela regiono de Belgaj Ardenoj, en la naturamika dorno de
Godine kaj lastjare en 'Kvinpetalo' en la vilagxo Bouresse."

Cxi-jare la seminario okazos samloke de la 8-a gxis l4-a de
majo. Interesatoj bonvolu sin anonci cxe s-ino Suzanne Bouret,
'Kvinpetalo', route de Civaux, F-86410 Bouresse, Francio.

Ru Bossong (Nederlando)
el "La Migranto" marto 1993

*************************************************************************

ESPERANTO APLIKATA
//////////////////

Esperanto-PEN
=============

--------------------------------------------------
La akcepto de Esperanto PEN-Centro (vidu EVENTOJ
februaro/2-93) al la organizo PEN Internacia povas
okazi nur en la kongreso de cxilasta. Sed okazigo
de tiu kongreso igxis necerta.
--------------------------------------------------

Malcerta estas arangxo de mondkongreso de Internacia PEN-
organizajxo. La verkistoj onidire malvolonte renkontigxus en
Kroatio,kaj precipe en Dubrovnik, kie lauxplane oni volis
organizi la kongreson. La milita situacio estas malcerta kaj
laux nekontroleblaj sciigoj la gvidantoj de la internacia
verkista organizajxo provos trovi alian urbon - eble en alia
parto de la mondo - por organizi tie la kongreson, versxajne
auxtune de 1993.

I. Nemere

*************************************************************************

Esperantaj literaroj por komputiloj
===================================

Estas ofertataj tri esperantigitaj Trutajp-literaroj por Windows
3.1.: Romano (normala, oblikva, dika, dikaoblikva), Koncize
(dika, oblikva, dikega, dikega oblikva), Voluto (normala,
spegulita).

Post la pago estos sendita disketo kun la tri literaroj kaj
helpilo por la tekstoprogramo Winword (Esperanto.dot) por
tajpado de la specialaj literoj, kiuj havas la kodojn de 128
gxis 139. Krome tiu helpilo entenas makroon, kiu post malgrandaadapto povas 
transformi tekstojn, en kiuj vi uzis aliajn kodojn
por la e-signoj. Ekzistas krome la ebleco doni al la e-literoj
aliajn kodojn, se iu tion deziras.

Gxiru 20 NLG al la UEA-kodo wdil-b aux sendu egalvaloran sumon
al: Wolfram Diestel, Bauvereinsstr. 3,

DO-7113 Markkleeberg, Germanio.

*************************************************************************

Familia asocio - 10.000 persona
===============================

En 11-12-a jarcento familio Knobloch logxis en Sxvabio. Post
tiam la nombro de iliaj posteuloj - sen kalkuli la virinajn
brancxojn - estas cx. 10.000. Parto el ili plu logxas en la
germanlingvaj landoj, sed multaj dissemigxis tra la mondo, kaj
la gepatraj lingvoj de diversaj Knobloch, Knoblauch, Knoblich,
Knoblach, Knobeloch, Knoblau ks. estas la angla, cxeha, pola,
norvega, afrikansa, hispana ktp.

Nun 28 reprezentantoj de tiu familio entreprenas la genealogiajn
esplorojn, kaj volas iaspece unuigi la familion, konsciigi ties
membrojn pri ilia komuna historio, kaj helpi la
interkomunikadon.

Celo al tio estis fondita speciala genealogia asocio Aleum, (tio
estas latinigita nomo de Knoblich), kaj estas lancxita samnoma,
speciala familia bulteno kiel rimedo en la unuigo de la societo.
La bulteno estas eldonata en lingvoj: germana, angla, pola - kaj
en esperanto! La 1-a numero de la familia bulteno vortumas jene:
"...Latino estis la internacia lingvo de la mezepoka Euxropo, en
la periodo, kiam formigxadis la gento Knobloch. La internacia
lingvo de la nuntempa Euxropo - tiel ni esperas - ke estos
Esperanto. Tial ni volas konatigi junajn Knoblach-ojn kun tiu
lingvo...".

Kontaktadreso de la societo:
Alleum, pk 312, PL-50950 Wroclaw, Polio.

*************************************************************************

TAKE konstruigxas...
====================

Sub la direktorado de Michel Basso kun la helpo de Jean-Pierre
Cancel - prikomerca ingxeniero - la fondogrupo de Tutmonda
Asocio de Konstruistoj Esperantistoj (TAKE) elpensis
merkatesploran strategion, kio maloftas cxe domkonstruistoj, kaj
des pli en e-asocio!

La strategio konsistas el tri punktoj:

1. Ellaborado de demandaro, cele al kiel eble plej tauxga
  precizigo de la bezonoj de estontaj membroj de TAKE.

2. Adaptado de la sciigitaj bezonoj al la celoj kaj rimedoj de
  la kreota asocio.

3. Strategio de strukturita agadprogramo.

Laux la nuna stato, 170 enketiloj estas jam dissenditaj, 47 % de
la respondintoj tre rapide montris intereson. 44 landoj povus
konsistigi potencialan merkaton, sed ni atendu la definitivajn
rezultojn!

Post la unua fazo finota per ekonomia analizo ni transiros al la
dua pasxo: la oficiala kreo de TAKE.

Se la projekto interesas vin, bv. kontakti nin:
TAKE, Michel Basso,
RN 83 - rue de Tiefenbach, F-68920 Wintzenheim, Francio.
Fakso: +33-89-797993

*************************************************************************

KOMERCA APLIKADO
////////////////

100 miloj de profito
====================

Bulgara Esperanto-Kooperativo, BEK estas komerco-produkta
entrepreno de la bulgaraj esperantistoj kaj ankaux de
neesperantistoj, kiuj laboras en iu el gxiaj fakoj.

La 5-an de marto okazis la 47-a jara kunveno de la kooperativo.
Dum la pasinta jaro gxi travivis pezajn tagojn: en julio la
bilanco estis negativa per 100 mil levoj, sed dank' al la
gvidantaro, kaj al la plenumo de cxiuj 102 decidoj faritaj en 14
kunsidoj, fine de la jaro cxio estis en ordo: la gajno estas
475.000 levoj, el kiuj 125.000 estis disdividita inter la
membroj, kaj la ceteran parton oni distribuis al diversaj
fondusoj.

Oni venkis la malfacilajxojn per propraj fortoj: ecx ne unu levo
estis prenita kiel banka kredito kaj estas ecx ne unu debitora
konto. Tiurilate BEK estas unika inter la 2O kooperativoj en
Sofio, kie gxi funkcias.

En la diskutoj partoprenis la membroj el diversaj partoj de la
lando kaj ankaux la nova prezidanto de BEA Zdravko Velikov. La
agadon de BEK gvidas ingx. Maria Paskova.

La partoprenintoj de la kunveno disigxis esperplenaj pri la
estonto kaj la prospero de BEK.
Petko Arnaudov,
Pazargxik, Bulgario.

*************************************************************************

ARANGxOJ
////////

TUTA - 93
=========

La 15-aj Turismaj Tagoj (TUTA) en Zilina (Slovakio) okazos
cxijare 01.- 07.08.1993.

Ili estas organizitaj en pitoreska monta regiono, placxa por
naturamikoj. Por partoprenontoj estos preparitaj piediraj
ekskursoj elekteblaj laux komplikeco, kaj busaj ekskursoj al
aparte belaj lokoj. Cxiu partoprenanto devas havi turismo-
tauxgajn vestajxojn.

Partoprenkotizo (depende de la kategorio kaj lando) - de 75 gxis
400 DEM. Ne parolantoj esperante alpagas 10 DEM. "Partoprenantoj
ekskursas proprariske, kaj devas obei la ordonojn de
ekskursgvidantoj". Informojn kaj aligxilojn petu cxe:

Esperanto-klubo, Pk. B-152,
CS-01241, Zilina, Slovakio.

*************************************************************************

VII-aj Esperanto-Tagoj
======================

de Staszow, Polio

La arangxo okazos de 27-a gxis 30-a de majo 1993.

En la programo: lecionoj, prelegoj, foto- kaj gazetarekspozicioj,
ekskursoj, diskoteko, brulsxtiparo...

Aligxkotizo (inkluzive logxadon kaj plenan mangxadon) - 300.000
PLZ (cx.19 USD).

Studentoj, lernantoj, infanoj havas rabaton de 30-60 %!

Aligxilon kaj kotizon necesas sendi antaux 25.04.1993. al:

Esperanto-klubo, Parkova 6,
PL 28-200, Staszow, Polio.

*************************************************************************

Internacia Junulara Semajno!
============================

La cxi-jara IJS okazos inter la 31-a de julio kaj 6-a de
auxgusto en la kastelo de Mikosszeplak, Hungario.

Post IJS eblas veturi en komuna karavano al IJK en Bulgario.

Organiza adreso:
Pk. 263, H-8901 Zalaegerszeg

Rim: Ekde tiu cxi jaro IJS estas organizata de HEJ kaj ne de
LINGVO- Studio.

*************************************************************************

San Francisko invitas studi Esperanton
======================================

En San Francisko State University de la 28-a de junio gxis la
16-a de julio okazos - Summer Esperanto Workshop, kiun
auxspicios Esperanto-Ligo por Norda Ameriko. Okazos baza,
postbaza, meza kaj supera kursoj, kiujn gvidos tri profesoroj,
cxiuj famaj esperantistoj; David K. Jordan, Mark Fettes kaj
Boris Kolker.

La kursoj kostos 321 USD, la logxado - de 640 gxis 780 USD
inkluzive mangxojn. Eksterlandanoj estas aparte bonvenaj.

Kontaktadreso:
s-ino Cathy Schulze,
410 Darrel Road,
Hillsborough, California 94010, USA;
Tel. +1-415-3421796.

*************************************************************************

Junie en Olsztyn
================

La loka filio de la Pola Esperanto-Asocio organizas okaze de la
urba jubileo en Olsztyn Esperantan semajnfinon la 25-an gxis
27-an de junio 1993.

La titolo de la arangxo: "Ni sercxas kontaktojn kun la
unuigxanta Euxropo".

Logxado cxe lokaj esperantistoj aux en hotelo. Aparte bonvenaj
estas esperantistoj, kiuj povas prezenti interesan prelegon.
Aligxo gxis la unua de majo.

Detalajn informojn petu de:
Esperanto-Filio,
pk. 420, PL-10-900 Olsztyn 2, Polio.

*************************************************************************

IS-o-o-o-o!
===========

- varma etoso en malvarma seminariejo -

Cxi-jarfine la Germana Esperanto-Junularo denove okazigis la
legendan Internacian Seminarion, jam la 36-an fojon. Por
seminarii estis elektita Bad Kleinen en Meklenburgio, proksime
al Schwerin. Mem la ejo similis forlasitan skoltan tendaron, kun
multaj dometoj kaj granda komunumejo.

Kaj ekis la tradicia IS-umado! Al tiuj, kiuj ankoraux hazarde ne
konas tiun fenomenon, jen la klarigo: oni vekigxas, tagmangxas,
partoprenas iun interesan prelegon pri la ekologia instruado de
krokodiloj laux la Lozanov-metodo, rakontas al amik(in)o en kvin
minutoj, kio okazis ekde la lasta IS, vespermangxas, rapide
promenas kun simpatia knab(in)o, pro la malvarmo tuj vizitas la
drinkejon, gxuas iom la etoson, malgxuas la fumon, demandas
amikojn pri amikoj, kiuj ne venis, spektas la vesperan
programon, eble mem gxin partoprenas, kaj malaperas diskotekejen
por ekkoni la plej novan germanan disko-muzikon kaj kelkajn
belul(in)ojn, foje revizitas la drinkejon (eble tie okazis io),
foje babilas sur la hejtilo kun amik(in)o pri diversaj manieroj
savi la mondon kaj vojagxi malmultekoste, fine rimarkas, ke jam
denove lumas, kaj iras liten por iom ripozi antaux la sekva
tagmangxo.

Do, iel-tiel IS-umis ankaux cxi-jare la 300 IS-antoj, dume ili
foje frostis en Schwerin, foje sxvitis dum afrika koncerto, foje
nagxis, foje Kajto-kantis, foje inernacivesperumis, kompreneble
horo post horo festis la alvenon de la nova jaro, iom nostalgiis
pri Persone, Amplifiki, Kim... kaj fine priparolis kun novaj kaj
malnovaj geamikoj la refojan renkonton dum IJF, IJS, TEJO-KER,
UK, IJK, sed plejmalfrue dum la sekva IS...

Ho, kronikisto, ne forgesu: la cxi-jara oficiala temo de IS
estis "Lernado kaj edukado, tasko por la 90-aj jaroj".

Attila Kaszas, Hungario

*************************************************************************

Kongreso de IFEF
================

IFEF estas unu el la plej multmembraj fakaj E-organizoj. La 45-a
kongreso de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, IFEF
okazos inter la 6-a kaj 12-a de junio l993 en Cervia, Italio. La
partoprenkotizo (depende de membreco en IFEF) estas de 90.000
gxis 120.000 ITL, por gejunuloj gxis 25-a jaragxo kaj por
familianoj - duono de tiu sumo.

Dum la kongreso krom la tradicie distraj programeroj estas
antauxvidata ankaux labora parto.

La 13-an - 15-an de junio okazos la postkongreso kun ekskursoj
al Urbino, Predaffia, Venecia k.c. Parta pago - 100.000 ITL.

Adreso de LKK:
IFEF-kongreso,
via de'Poeti 5/2, I-40124, Bologna-1, Italio

*************************************************************************

TANEF feriosemajno
==================

La arangxo de E-fako de Naturamika Internacio okazos inter 04-11
de septembro en Maklenburgio.

Pri la arangxo pli detale vidu en la numero marto (1)-93, sed al
la menciitaj kotizoj aldonendas ankaux aligxkotizoj: 50-100 DEM,
depende de la dato de aligxo.

Aligxilon petu cxe:
Erna Doring, pf. 225, CH-4003 Basel, Svisio.

*************************************************************************

MOVADO
//////

Memormedalo al IKEL
===================

Kadre de ceremonieto en la Bonn-a ambasadejo de la Respubliko
Litovio, la prezidanto de la litova parlamento, Cxeslovas
Jursxenas, transdonis la memor-medalon al la prezidanto de la
Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL), Uwe Joachim
Moritz.

Kiam specialaj tacxmentoj de la ministerio pri internaj aferoj
de la tiama Sovetunio, la 13-an de januaro 1991 frumatene estis
pafmortigintaj aux subcxenigintaj al tankoj 13 nearmitajn
manifestaciantojn antaux la televida turo de Vilnius, IKEL tuj
turnis sin per akra protesto al Gorbacxov, kaj gxi postulis
sankciojn flanke de la registaro de Germanio. Multaj
kunlaborantoj kaj amikoj de IKEL estis mobilizitaj kaj siaflanke
starigis protesto-kampanjon. Tiel IKEL iomete kontribuetis al
evidentigo, por la sovetia gvidantaro, de internacia unuanima
malakcepto de la perfortajxoj kontraux la cxebaltmaraj popoloj.
Tiu cxi engagxigxo por la libereco de Litovio estis nun honorita
per la medalo. (Gian aljugxon, cetere, iniciatis L. Skupas,
prezidanto de Litova Esperanto-Asocio.)

Renato Corsetti,
vicprezidanto de IKEL
la komuniko de IKEL,
14.03.l993.

*************************************************************************

La germana jam estas oficiala...
================================

La unuan pagxon de la n-ro 24 vi dedicxis al la lingva situacio
en Euxropo laux tre neegalaj manieroj: dum la teksto pri "La
federacia lingvo" klare prezentis tre interesajn ideojn, la alia
duono de la pagxo ("741 interpretistoj...") evidentigis teruran
konfuzon kaj nekomprenon pri la realeco en la Euxropa Komunumo.
Sxajnas al mi grave klarigi kelkajn punktojn.

Unue, necesas precizigi, ke s-ino Van Haferkamp estas gxenerala
direktoro pri interpretistaj kaj konferencaj servoj, ne pri
tradukado; en la organoj de EK oni faras tre netan distingon
inter tradukado (skriba) kaj interpretado (parola), kaj cxiu el
la organoj havas sian propran tradukservon. La ciferoj, kiujn vi
citas titole, versxajne estas proksimume gxustaj - krom tio, ke
oni eble atingos ciferon ecx super 2000, kunkalkulante la
tradukistojn de cxiuj organoj.

Due mi atentigu, ke la cxefaj organoj (aux "institucioj") de la
Komunumo estas la Konsilio (t.e. la decida organo, en kiu
kunsidas la ministroj reprezentantaj cxiun Membrosxtaton), la
Komisiono (la plenumorgano), la Parlamento kaj la Kortumo. La
frazo "konsilantaro pri Parlamento kaj Komisionoj" simple havas
nenian diveneblan signifon.

Trie kaj plej grave, via citajxo enhavas almenaux tri reciproke
kontrauxdirajn aludojn al "oficialaj lingvoj". Mi insiste
atentigas, ke la situacio estas jena: la Euxropa Komunumo havas
naux oficialajn lingvojn (la naciajn lingvojn de la gxisnunaj
membrosxtatoj), kiuj estas principe egalaj kaj samrangaj. Tio
signifas ekzemple, ke la dana teksto de iu komunuma akto estas
same "auxtentika" kaj jure valida kiel la franca teksto aux la
angla. Aliflanke, ekzistas amaso da cxiutagaj aferoj, por kiuj
oni ne uzas samtempe cxiujn 9 lingvojn sed nur du aux tri - se
du lingvoj estas uzataj en iu subkomisiono aux konsultigxo,
temas evidente pri la angla kaj la franca, kaj la eventuala tria
lingvo estas la germana. Diversaj klopodoj firmigi la germanan
kiel la trian lingvon de la komunumo temas nur pri tio - ke
ankaux la germana estu cxiutage uzata en diversaj kadroj; oni ne
povas igi gxin la tria "oficiala" lingvo de la komunumo, cxar
gxi ja dekomence estas oficiala.

Verdire, gxuste pri tiu punkto regis plena nekompreno lastatempe
ankaux en la diverslandaj naciaj gazetaroj, kaj suficxe oftis
artikoloj pri la klopodoj oficialigi la germanan lingvon. Ni uzu
tamen niajn komunikilojn en Esperantujo por forigi tiajn
miskomprenojn, ne por eternigi kaj ecx plimisigi ilin.

Brian Moon, Luksemburgio
(tradukisto cxe la Komisiono de EK)

Rim.: La artikolo "La federacia lingvo" estas transprenita el La
Partio Nova majo/1992, kaj "741 interpretistoj..." estas
represita el Internaciisto 1/1993. La red.

*************************************************************************

Maloftigxo de KONCIZE pro manko de redaktoro
============================================

--------------------------------------------
KONCIZE estas la komuna bulteno de 11 landaj
junularaj asocioj, aperiganta aligxilojn de
junularaj arangxoj kaj raportojn pri ili.
--------------------------------------------

Cirkulero al junularaj esperanto-asocioj

Saluton karaj!
--------------

La plej multaj el vi jam dum IS auxdis pri la malfacilajxoj
rilate al Koncize: Ulrich Matthias volas post kvar jaroj de
engagxoplena laboro fini la redaktadon de nia komuna bulteno.
Cxiuj klopodoj estis vanaj, ni ne trovis iun, kiu pretas
transpreni la redaktadon. En tiu cxi situacio GEJ proponis la
jenan provizoran solvon, por almenaux ne tute bucxi Koncize:
Koncize ekde nun aperos nur trifoje jare, en januaro, marto kaj
septembro. Tio estas malmulte, kaj ni konscias tion. Sed laux
nia supozo tamen la gravaj aligxiloj kaj informoj povos relative
sensxangxe atingi la membrojn.

Se ni aplikos tiun cxi proponon, la radaktadon transprenos
Ulrich Matthias kaj mi.

Komprenu gxuste, ke cxiuj rigardas tiun cxi solvon provizora. Ni
esperas lauxeble baldaux trovi novan redaktoron, kio ebligos
regulan, dumonatan aperon. Tiu homo kompreneble ne devas esti
germano: GEJ volonte transdonos la prizorgadon de la tuta
projekto (redaktado, presigo, dissendado) al iu el viaj asocioj.

Mi ne kasxu antaux vi, ke GEJ ne plene malgxojas pri la malpli
ofta aperritmo, cxar tio por GEJ signifas ankaux malaltigxon de
la kostoj ligitaj al Koncize. Tamen - kaj tion oni diru emfaze -
tio ne estas decida kialo por la malaltigo de la aperritmo. GEJ
jes, ja devas sxpari, kaj ni do iel devas redukti la elspezojn.
Sed ni havas la konvinkon, ke Koncize estas vere grava por la
esperanto-movado, kaj tial GEJ ankaux estonte subtenos gxin.

GEJ sxatus dauxrigi eldonadon de Koncize samkiel en la pasintaj
jaroj, sed tio ne eblas pro la manko de laborfortoj. Ni jes
plusercxos, kaj trovinte aktivulon kiu volas transpreni Koncize
ni relancxos la sesfoje jaran aperadon.

Sed - kiel dirite - cxar ni ne disponas pri alternativo, ni
sekvos nian proponon, kaj se ne okazos ankoraux iuj sxangxoj,
Koncize cxi-jare aperos - bedauxrinde - nur tri foje.

La numero 2/93 do estos la unua, kiu forfalas. Anstataux gxi ni
pretigas informfolion, kiun ricevu cxiuj Koncize-abonantoj, por
ke ankaux ili eksciu pri la situacio. Tio estas drasta rimedo -
sed estus ecx pli malbone, se sen antauxanonco Koncize 2/93 tute
ne alvenus.

Mi esperas je via komprenemo pri la malfacilajxoj, kaj krome, ke
ankaux vi klopodos trovi alternativon pli facile akcepteblan.

Ulrich Gortz, estrarano pri informado
de Dermana Esperanto-Junularo
Rheinweg 15, D-W-5300 Bonn 1, Germanio.

*************************************************************************

Logxejo por gejunuloj en Valencio
=================================

LKK de la 78-a UK en Valencio sukcesis rezervi tutan junularan
gastejon, proksime de la kongresejo, kontraux tre favora prezo:
105 NLG (6600 PTE) por la tuta semajno (24-31 de julio, ne eblas
mendi por aliaj datoj), kun matenmangxo.

Grave! Tiu prezo validas nur por gejunuloj gxis 26-jaragxaj.
Personoj pli ol 26-jaraj devas pagi 157 NLG (9900 PTE). Ekzistas
ebleco mendi restadon kun tagmagxo (150/215 NLG) aux kompletan
pensionon (207/282 NLG). La logxontoj kunportu proprajn
dormosakojn aux pretu krompagi 5,5 NLG por la litajxoj.

Tiu cxi logxejo estas destinita unuavice por gejunuloj kaj
membroj de TEJO, nur escepte kaj malprioritate - por pliagxuloj
el nepagipovaj landoj. Nejunularaj interesitoj skribu al CO.

Gejunuloj mendu rekte cxe LKK (Marko Esteban, 78-a UK, Gran Via
F. el Catolico 45-a, E-46008 Valencio). Pagu rekte al LKK
(bankokonto: Caja de Ahorros de Valencia, Nr. 2077 0063
310l696422) aux pere de UEA.

CO de UEA

*************************************************************************

REVUOJ, GAZETOJ
///////////////

Litova Stelo
============

Gxi estas 32-pagxa revuo (formato 16,5x24 cm), kvalite presita
kaj ilustrita. Aperas dumonate. Gxi konatigas kun historio, arto
kaj naturo de Litovio, prezentas originalajn prozon kaj poezion
de litova beletro, rakontas pri la e-movado en Litovio kaj
prezentas esperantologiajn artikolojn.

La jara abonkotizo estas 20 NLG (pagendaj al UEA-kodo litv-s).
Pri la pago sciigu Litovan Esperanto-Asocion: pk.167, LIT-3000
Kaunas, Litovio. Dato de abono ne estas limigita - estos
liverataj cxiuj aperintaj kajeroj. Kolektoj de 1991 kaj 1992
kostas po 18 NLG.

Adreso de la redakcio:
Pk. 178, LIT-2000, Vilnius, Litovio.

*************************************************************************

PROPAGANDO
//////////

Novaj porokazaj posxtstampoj rilatas al espranto
================================================

En la urbo Straznice, Cxehxio loka posxtoficejo uzadis en
decembro 1992 porokazan stampon en posxta afrankmasxino memore
al Francisko Valdomir Lorenz, auxtoro de la unua cxehxa
lernolibro de esperanto.

Alia porokaza stampo estis preparita okaze de komuna kongreso de
Cxeha Esperanto-Asocio kaj Germana Esperanto-Asocio en Karlovy
Vary (28-30 majo 1993). Oni uzas gxin por afrankmasxino ekde
februaro gxis la fino de la kongreso.

Auxtoro de la ambaux stampoj estas Karel Kucxa kaj gravuris ilin
Karel Pavlicxek. Interesigxantoj povas skribi al:

Esperanto,
V. Hasala, pk. 34, 69662 Straznice, Cxehxio.

el "Starto", januaro/1993

*************************************************************************

KONKURSO
////////

MUZO - 93
=========

MUZO - la tradicia Vilniusa arta konkurso en esperanto - okazas
cxijare jam la 24-an fojon. Komencigxinte kiel litovia arangxo,
gxi igxis komence tutsovetia, kaj dum la lastaj jaroj - vaste
internacia kaj prestigxa.

La konkursoj okazas laux la 10 brancxoj:prozo originala, poezio
originala, kantoteksto por konata aux originala melodio, melodio
por ajna originala esperanta versajxo, deklamado de poeziajxo
(laux prora elekto), arta legado de prozajxo (laux propra
elekto, ne malpli ol 15 min.), rakontado pri iu okazajxo legita
aux elpensita, koloraj diapozitivoj pri ajna temo, pentrajxoj
por afisxo pri informado al kurso de esperanto (en ajna lingvo).

Cxi jare MUZO okazos la 19-an kaj 20-an de junio.

Konkursajxojn pri la unuaj 4 brancxoj necesas alsendi ne pli
malfrue ol gxis la 1-a de junio. En ili eblas partopreni pasive,
sen veni al la arangxo.

Anoncu la aligxon kaj partoporenon kiel eble plej frue, kaj
sendu la konkursajxojn al:

MUZO, pk. 178, LIT-2000, Vilnius, Litovio.

*************************************************************************

Internacia konkurso por lernejanoj
==================================

7-a taskfolio por mezlernejanoj

1. Trovu almenaux 3 vortoparojn, kiujn en parolo distingas nur
  la longeco de la vokalo (aux ' en skribo). Ekz.: min - min'
  (3 poentoj)

2. Faru demandon al la respondo. -...? - Post kelka tempo li
  eliris. (2 poentoj)

3. Kiel oni turnas sin al preterpasanto por peti informon pri
  preciza tempo? (2 poentoj)

4. Kompletigu, se necesas, per artikolo "la". Li venis hejmen
  kun...gazetoj en...mano. (2 poentoj)

5. Sxangxu la cititajn vortojn per sinonimoj. Li "havigis" al si
  "altprezan" biciklon. (3 poentoj)

6. Per afiksoj konstruu almenaux 6 vortojn el la radiko: "varm-"
  (3 poentoj)

7. Faru ne malpli ol 4 vortojn aldonante po unu konsonanton:
  "ka.o" (2 poentoj)

8. Kiu hungara radiostacio elsendas en esperanto? En kiu tago
  kaj je kioma horo? (3 poentoj)

Oni povas iam ajn ekpartopreni la konkurson!
Regularon vidu en la numero auxgusto (1)-92.
La solvojn sendu gxis 15-a de aprilo al:
Gimnazio Banyai Julia, Esperanto-grupo,
Nyiri u. 11, H-6000 Kecskemet, Hungario.

*************************************************************************

ALVOKO!
///////

Fakaj asocioj!
==============

Por organizi la lokon, daton, tempon de kunsidoj de fakaj
asocioj dum la UK, la mendiloj estis dissenditaj en januaro. Se
via asocio ne ricevis gxin, bv. peti cxe la CO de UEA:

Nieuwe Binnenweg 176,
NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando.
Telefakso: +31-10-4361751

*************************************************************************

AFRIKA AGADO
////////////

Silento de togolandaj esperantistoj
===================================

La 16-an de novembro 1992 komencigxis gxenerala striko en
Togolando. Gxin lancxis opozicio kaj sindikatoj por devigi la
prezidenton de la lando, militdiktatoron, certigi la sekurecon
de la logxantoj, kiuj nun povas esti senkauxze mortigitaj far la
armeo kie ajn. Multaj togolandanoj formigras eksterlanden,
urbanoj fugxas vilagxen.

Informo pri tiu krizo atingis ne cxiujn amikojn de togolandaj
esperantistoj. Kredeble multaj samideanoj jam sendis leterojn al
Togolando kaj nun atendas la respondojn. La striko plu dauxras,
ankaux la elmigrado. La bankoj, magazenoj, posxtejoj restas
fermitaj. Okazas minimuma servo en la cxefa posxtejo de la
cxefurbo, sed tiu eta funkcio de la posxto estas nefidinda.

Cxiuj esperantistoj, amikoj de togolandanoj, pardonu siajn
malproksimajn samideanojn pri tiu silento, kiu dependas ne de
ilia volo, sed de la politika vento nun blovanta tra la lando.
Cxio reiros al la bona ordo, kiam la krizo estos for.

Koffi Gbeglo, Togolando // H.B.

*************************************************************************

HUNGARA ANGULO
//////////////

Filatelistoj
------------

La 13-an de aprilo la 8-a posxtoficejo en Budapest (VIII. Jozsef
krt. 37.) uzos specialan stampilon, omagxe al la 75-a datreveno
de la unua E- stampado en Hungario, la 13-an de aprilo 1918.

* * * 

Estrarkunsido de HEA
--------------------

La sekva estrarkunsido de HEA okazos la 17-an de aprilo je la
10.00-a en Andrassy u.27.
Oni traktos du temojn:
- raporto de Fervojista Sekcio
- internaciaj rilatoj de HEA (inkluzive UEA, TEJO ktp.)
La kunsido estas publika, koncernitoj kaj interesigxantoj estas
bonvenaj!

*************************************************************************

OPINIOJ
///////

Esperanto igxis mokinda en Katalunio
====================================

---------------------------------------------------
En EVENTOJ decembro (1)-92 aperis mallonga informo
pri sabadella "Televida esperanto-kurso", represita
el KAE-Informilo oktobro/1992. Jen reago al realo:
---------------------------------------------------

Jam oni devas elteni mokojn pro sia esperantisteco vizitante
Sabadell, la cxefurbon de Esperantio en Katalunio. Evidente, la
rezultoj de la loka televid-kurso pri esperanto ne povis esti
aliaj.

El la teknika vidpunkto, oni povas nur gapi, kvankam gxenerale
la programoj de la lokaj televidoj en Katalunio estas tre
malricxaj. La esperantistoj sukcesis tamen tre subaveragxi. La
kurso aspektas sekteca kaj nekompetente farita. Gxi komencigxas
kaj finigxas per kantado de La Espero, kiun ornamas bildoj de
nia Majstro, tutekrana verda stelo kaj la loka esperanto-
monumentego. Poste, unu fiksa kamerao konstante montras nur la
instruiston, kaj ne permesas legon de la tabulo. Mankas cxia
grafikado, per kiu oni alloge montrus la lernomaterialon.

Tio estas nur la komenco. La instruisto parolas makaronian
katalunian lingvon (kvankam gxi estas lia denaska kaj familia
lingvo), en kiu svarmas la plej krudaj leksikaj, morfologiaj kaj
sintaksaj hispanismoj. Malfacilas trovi denaskan parolanton de
la kataluna, kiu tiel fusxus sian lingvon.

Simile okazas kun esperanto, kiun li same ne scipovas. Nur el la
oka leciono jen kelkaj ekzemploj: li prononcas "anj" anstataux
"ajn"; lidiras "disiplo" kaj "leksiono" anstataux "discxiplo"
kaj "leciono"; parole li ne diferencigas inter "kiel" kaj
"kial"; skribe aperas vortoj, kiel "miscompreni", kaj oni
mistradukas frazojn.

La uzatan "pedagogion" ni povas ekzempligi per la maniero
instrui la korelativan tabelon: la instruisto simple lauxtlegas
la unuopajn vortojn kaj liajn tradukojn. Kompreneble, la tabelo
mankas sur la tabulo.

Pri tiu fusxo respondecas grupeto, aroge sin nomata "Kultura
Asocio Esperantista, kiu per tiu agado pruvas, ke esperanto-
grupoj povas esti tre malproksimaj de la kulturo. Tiaj hontigaj
spektakloj sukcesas nur ridindigi la esperantistojn kaj
endangxerigas jarojn da serioza agado.

Hektor Alos, Georgo Kamacxo,
kaj Antonio Valen

*************************************************************************

ESPERANTO EN RADIO
//////////////////

Koncerto kun bondeziroj
=======================

Se vi volas per radio sendi salutojn al via amiko aux konato,
turnu vin al Pola Radio. Gxi estos tre agrabla donaco, tute
senpaga por vi! La salutoj estas dissendataj lunde je 22.30 en
kadro de la elsendo "Koncerto kun bondeziroj." Necesas nur sendi
al la redakcio mendilon kun nomo kaj adreso de la persono, kiun
vi volas saluti kaj tre mallongan saluttekston. La mendilojn
petu cxe:

Pola Radio, Esperanto-redakcio,
Pk. 46, PL 00-960 Varsovio, Polio.

*************************************************************************

Radio Vilnius
=============

"Radio Centras" elsendas en esperanto la lastan sabaton de cxiu
monato inter la 8-a kaj 9-a horoj matene (laux mezeuxropa tempo)
en la kurtonda frekvenco 9710 kHz. La esperanto-elsendo okazas
en la kadro de la anglalingva kun hispana anonco.

Petu informojn (aldonante 2 IRK) laux la adreso:
"Radio Centras",
Esperanto-Redakcio
A.d. 1792, LT-2019, Vilnius, Litovio.

*************************************************************************

KULTURO
///////

Publikaj kulturaj tribunoj en Maribor pri nekutimaj homoj
=========================================================

En la slovenia urbo Maribor ekde januaro 1993 komencigxis
publikaj kulturtribunoj sub gxenerala titolo "Nekutimaj homoj",
organizitaj de e- entrepreno INTERKULTURO kaj la
Popoluniversitato de Maribor. En januaro gastis tie Vinko
Osxlak, konata slovena kaj esperantista verkisto kaj tradukisto,
kiu rakontis pri la "Antologio de la moderna esperanta prozo",
kiun li redaktis kaj tradukis. Pri la evento rakontis tuta
slovenia gazetaro kaj multaj radioelsendoj.

En februaro en la arangxo pertoprenis parlamentano kaj verkisto
Tone Partljicx. Lian novelaron, tradukitan en esperanton, oni
dissendis al diversaj landoj por recenzo kaj eventuala esploro
de eldoneblecoj en la lokaj lingvoj. Cxi foje pri tio okazis ecx
tutslovenia televidelsendo.

La marta gasto de la kulturtribuno estis konata esperanta
verkistino el Zagrebo: Spomenka Sxtimec.

Z. Tisxljar, Slovenio

*************************************************************************

KORESPONDI DEZIRAS
//////////////////

Instruisto pri franca k. latina lingvoj, 43-jara, deziras trovi
korespondantojn en Moldavio, Kvartvelio, Armenio aux Azia Rusio.
Mi interesigxas pri ekologio, lingvaj problemoj, arto, klasika
k. tradicia muzikoj kaj estas tre vojegxema.
Jean-Claude Thumerelle, Rue Pierre
Desimpel 10, B-7784 Warneton, Belgio.

* * *

13-jara lernantino:
Renata Rajki, Dobres u. 5, H-8500 Papa-Tapolcafo, Hungario.

* * *

13-jra knabino: Krisztina Soos, Papai u. 44, H-8500 Nagygyimot,
Hungario.

* * *

35-jara geologo volas korespondi pri arkeologio kaj antikva
historio, lingvoj; intersxangxi librojn, gazetojn, sonkasedojn
ktp. Pekim Vaz, Caixa Postal 182, BR-66017.970 - Belem - PA,
Brazilio

* * *

21-jara junulo pri cxiuj eblaj interesajxoj konformaj al sia
21-jara agxo korespondus tm. Rafael Skalczynski, ul. Gagarina
158/11, PL-87100 Torun, Polio.

* * *

14-jara knabino pri cxio interesa: Agnieska Wisxniewska, ul.
Planty 17/19 m. 2, PL-87800 Wloclawek, Polio.

* * *

Mi deziras korespondi internacie: Magorzata Jodko-Narkiewicz,
PL. Boh. Nysy 21/22 m. l, PL-59-610 Wlen, Polio.

* * *

S-ino Vida Lasxiene, 35-jara kuracistino dez. korespondi pri
diversaj temoj, tutmonde. Vida Lasxiene, Gedimino pn 45-7,
LT-2001 Vilnius, Litovio.

*************************************************************************

INTERESE
////////

Ni bezonas historion
====================

Je la komenco de septembro mi ricevis posxtkarton el Francio,
kiu diris: "Mi ferios en Londono! Kvin tagojn! Invitas vin por
kunmangxi! Amike via K-". Dum mi atendis la leteron, kiu laux
mia scio sekvos, mi ekpensis, por ne diri meditis, pri li. Amuza
kaj simpatia viro li estas. Ni konatigxis dum la UK de 1961 en
Harrogate, kiam li sencxese demandis kial la angloj (por li cxiu
brito estas anglo) trinkas la bieron varma. Malgraux la varmo li
trinkis gxin sen gxeno, kaj same faris dum postaj kongresoj de
Londono '71 kaj Brighton '89. Ni ne renkontigxis alitempe, cxar
la ne oftaj UK'oj, kiujn li cxeestis, ne koincidis. Tamen la
korespondado inter ni, ecx se sporada, travivis.

Li, de la naskigxo, havas trajtojn internaciajn. La patro
forlasis Hispanion je la fino de ties interna milito, laboris en
farmbieno kaj progresis tre bone, edzinigante la filinon de la
bienposedanto. Sxajnas, ke li parolis la katalunan lingvon, same
kiel sxi kaj la familio; lauxdire oni faras tion en tiu regiono
de suda Francio. Poste naskigxis K-, kiu kreskis kaj progresis
laux la tradicia vivo de la lando, gxis fine li igxis la
posedanto de la bieno. La patro estis, iam en Hispanio,
anarkiisto kaj, laux K-, tiutempe oni kuragxigis la partizanojn
lerni esperanton por paroli internacie sen lingvaj bariloj. K-
kiel bona filo sekvis la konsilojn de la patro, lernante la
lingvon kaj subtenante la anarkiistan idealon. La ino, kiu
kaptis mian amikon, faris tion per la verda lingvo dum sxi
vagadis en la regiono kun tri belgaj samideanoj. Sxi bone
mastrumas kaj inter si ili uzas la francan kaj esperanton, cxar
la kataluna ne estas sxia metio, kiel K- diras.

La letero venis, klarigante kiel li gajnis televidan premion por
vojagxi al Londono kaj resti tie dum kvin tagoj, tute senpage!
Li proponis, ke ni renkontigxu en la cxefurbo, kaj konfirmis la
inviton al tagmangxo. Do, mi trajnis al Londono, renkontis lin,
kaj proponis viziton al nia verda centro por acxeti iujn
librojn. Ni estis simpatie bonvenigitaj far du dejxorantoj. K-
volis acxeti libron pri historio de la movado. Mi neniam antauxe
konstatis, ke ni ne havas tian libron! Afable oni proponis al li
la libron de Holmes "Historio de la Londona Esperanto- Klubo"
kaj tiun de Marjorie Boulton "Zamenhof" en esperanto aux la
angla. Jen la fino! K- menciis ion pri duvoluma historio pri la
movado en Hispanio, kaj li atendis similan libron, almenaux pri
la brita. Nek la dejxorantoj nek mi sciis pri tiu hispana
historio kaj certe ecx malpli pri iu brita! Do ni adiauxis la
dejxorantojn kaj iris por frandi la promesitan tagmangxon. Poste
ni foruzis la tempon babilante kaj rememorigante pasintajn
tagojn gxis la tempo "gxis revido denove ie". Bonsxance la
stacidomo por mia reiro kaj la londona klubo, kien K- iris,
estas relative apudaj!

En la vagonraro mi pensis pri tiu temo de esperantaj historioj.
Jes, vere, ni jam travivis pli ol cent jarojn kaj mi neniam
vidis historion de esperanto de la komenco gxis hodiaux, aux
almenaux gxis 1987. Ne estas nur afero de homoj pasintaj, sed
ankaux de eventoj, de decidoj, kiuj influis la lingvon, de
sxangxoj en la sociaj tendencoj de la anoj, kiel tiu menciita de
K- pri la hispanaj anarkiistoj. Iom simile okazis en Britio,
laux aktivuloj kiujn mi konis dum mia juneco, antaux la dua
mondmilito, kiam gxenerale la idealismo estis pli alta kaj oni
ne ofte vojagxis alilanden. Kio pri "Literatura mondo", la revuo
kiu tiom influis nian (pardonu la ripeton) literaturon? Kaj pri
tiu heroa strebo de "Malgranda revuo" kiu naskigxis dum la
militaj jaroj? Kaj jam forgesitaj "Norda Prismo" kaj "Nica
literatura revuo"? Kaj kiam "Heroldo de Esperanto" aperis
semajne? Intence mi ne mencias personojn, cxar mi ne volas riski
ofendon al iu ajn, ne menciante ilin pro forgeso aux manko de
spaco. Tamen mi malemas fini la artikolon ne menciante la
vortojn "krokodili" kaj "kabei", kiel ili envenis la popularan
lingvon. Kaj kiu estis la unua romano originale verkita en
esperanto kaj kiu estis la auxtoro? Cxu tiuj eretoj meritas
agnoskon?

Alariko
el Brita Esperantisto 2/93

*************************************************************************

ANONCETOJ
/////////

Anoncetoj de abonantoj, kiuj havas rilaton al esperanto, estas
senpagaj!

* * *

Ni havas sepjaran filinon kaj kvinjaran filon kaj sercxas
kontakton al samtipa familio (ne nepre tutesperantista) en suda
Anglio. Bonvolu skribi al:
familio KLAG,
Rudolfinergasse 8/11, A-1190 Wien, Auxstrio.

* * *

Mi sercxas la Esperanto-monerojn de unu kaj du spesmiloj
(jubileo de Esperanto 1887-1912) kaj la moneron de dek steloj
(Universala Ligo, 1959). Mi kolektas ankaux telefonjxetonojn el
la tuta mondo. Skribu kun la kondicxoj al:
Jan Torfs, Vrijgeweide 27, B-2140 Borgerhout, Belgio.

* * *

Por nia biblioteko, kiu havas jam pli ol 800 titolojn, ni tre
dezirus havi la kompletan jarkolekton de EVENTOJ-1992.
Bedauxrinde la numeroj 2 kaj 5 jam ne plu haveblas cxe la
redakcio, do mi petas helpon de la legantoj por ekhavi ilin.
ingx. Zdzislaw Glajcar, Skrytka 3, PL-43-400 Cieszyn, Polio.

* * *

Membroj de la E-Societo Flamo en Torun (Polio) intersxangxas
materialojn pri "esperantologio" kaj "esperantozofio"!
Ni volonte kontaktos cxiujn, kiuj okupisxas pri la menciitaj
aferoj.
E-societo FLAMO, Skrytka 16, PL-87-100 Torun-1, Polio.

* * *

Mi sercxas personojn, kiuj interesigxas pri internacia politika
laboro sur la bazo de federalismo.
D-ro Reinhold Hermann,
Kronstadter Str. 24, DW-8500 Nurnberg 30, Germanio.

* * *

Anonctarifoj
------------

Tarifo por unukolumna anonco kun 3 cm-oj de alto estas 30 NLG,
por ekssoclandanoj: 10 NLG (=500 Ft). Unukolumna anonco 6 cm-ojn
alta kostas 60 NLG, por ekssoclandanoj: 20 NLG (=1000 Ft).
Dukolumnaj anoncoj kostas duoble.

Tauxgaj materialoj pri firmaoj, aplikantaj esperanton povas
aperi senpage en la koncerna rubriko.

Tarifo por komercaj anoncoj, nehavantaj rilaton al esperanto
estas dobla.

Pago de anoncoj: al la redakcia adreso (pk. 87. H-1675 Budapest)
aux al la UEA-kodo: ELLS-S. La anonco aperas post la ricevo de
gxia pago.

*************************************************************************
*************************************************************************
EVENTOJ, eszperanto nyelvu informacios lap.
Nyt. sz. B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X.
A kiado es szerkesztoseg cime:
H-1675 Budapest, pf. 87. Tel.: 1228258
Megjelenik kethetente. Kezbesiti a HELIR.
Keszult az M & M nyomdaban.
H-1161 Budapest, Bercsenyi u. 10.
EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado.
Eldonas Kultura Esperanto-Asocio
kaj LINGVO-Studio, Budapest
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro Laszlo Szilvasi
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj
artikoloj kaj ne respondecas pri anonc-enhavoj.
*************************************************************************
La kompiladon de reta versio prizorgis: Szilvasi Laszlo kaj
                    Kristaly Tibor