Eventoj n-ro 0035, 1/auxgusto - '93, retposxta versio 
****************************************************** 
 
ENHAVO 
//////
 
Titolpagxe:       - 38 gradoj C ekstere, ardaj diskutoj interne 
            
Organizaj demandoj:   - Esperanto kaj civilservo 
            - K o n s i l a r o 
            - Projekto "Lingvo-Kulturo-Ekologio" 

Faka aplikado:     - Biologia esperanta krestomatio 
            - La tempa trako 

Komerca aplikado:    - Komerca ponto en Germanio 
            - Monda merkato - pola eldono 

Arangxoj:        - 4-a MKR 
            - KEF - 4 
            - Internacia seminario pri instruado laux 
             la zagreba metodo
            - Vina seminario 
            - 37-a Internacia Seminario 
            - 5-a Kolonja 

Propagando:       - Neesperanta aktiveco far esperantistoj 

Muzika kulturo:     - "Vi kuras de vi..." 

Movado:         - Konkludo de la Euxropa Esperanto-Forumo 
            - Ni ne revu pri iu "fina venko" 
            - Osiek-premio al Ulrich Lins 
            - Manaus - cxefurbo de delegitoj
            - BEA - denove nova prezidanto 
            - Esperantistoj ankoraux kiel observantoj 

Anonco:         - *

Konkurso:        - 33-aj Internaciaj Floraj Ludoj 
            
Kulturo:        - Libro kaj vidbendo el Islando 

Hungara angulo:     - *

Esperanto en radio:   - Fine miskomprenis la radio 
            - Berno, 2-an de novembro 1992 

ILEI:          - Internacia Konkurso por lernejanoj 

Historio:        - Tre konciza historio de la Esperanto-Movado 

TEJO:          - UNUAJ PASxOJ DE LA JUNULARA MOVADO 

Anonco:         - Debrecena Bulteno - senpage! 

Interese:        - Kampanjo por defendi la anglan lingvon kaj 
             gxiajn parolantojn 
            - KIEL? 
            - REPLIKO

Korespondi deziras:   - ***
 
************************************************************************* 
 
TITOLPAGxE 
////////// 
 
38 gradoj C ekstere, ardaj diskutoj interne 
=========================================== 
 
Pli ol 1800 partoprenantoj de la Universala Kongreso gxuis la 
valencian someron, ecx se la temperaturo tagmeze superis 35-38 
gradojn. Pro la varmo ecx la kongresa programo havis tagmezan 'sieston' 
inter la 12-a kaj 16-a horoj, kio ja kauxzis, ke la 
tradicie bunta programo de IJK matene kaj posttagmeze donis 
nesolvebajn taskojn al multaj personoj: kiun partopreni el la 
paralele okazantaj kunsidoj, prelegoj, renkontigxoj? 
 
Rezulte de la profesia zorgado de Gian Carlo Fighiera pri la 
gazetara servo, la lokaj kaj landaj jxurnaloj per multaj 
intervjuoj, tutpagxaj artikoloj raportis pri la "fenomeno 
esperanto". Pri la kongreso estis informita pli ol 400 gazetoj, 
novajxagentejoj, kaj s- ro Fighiera igxis kvazaux "proparotanto" 
direkte al la jxurnalistoj. 
 
Mem la kongreso okazis en la Muzika kaj Kongresa Palaco kaj en 
la t.n. Instruista Lernejo situantaj unu de la alia je cx. 500 
metroj. Tiu duejeco kauxzis iom da problemoj, cxar pro manko de 
vojindikiloj aux simpla granda E-flago en la unuaj tagoj multaj 
personoj simple ne trovis la ejon. Poste la vizitemon jam 
retenis nur la senkompata sunvarmo. 
 
Dum la partoprenantoj povis elekti el inter pli ol 100 diversaj 
programeroj, la Komitato de UEA kunsidis dum cx. 18 horoj en 
plenkunsidoj aux en 6 laborgrupoj. 
 
Estis akceptita la reanigxo de Urugvaja Esperanto-Societo, kiu 
ja foje jam estis L.A. de UEA gxis 1974, sed post la hamburga 
kongreso gxi eksigxis. 
 
La Komitato akceptis 9 novajn honorajn membrojn: Werner Bormann 
kaj Richard Hirsch (Germaio), Mihail Mandrik (Belorusrio), 
Gregoire Maertens kaj Edward Symoens (Belgio), Nguyen Minh Kinsh
kaj Nuyen Hai Trung (Vietnamio), kaj Luiz Hernandez Yzal 
(Katalunio, Hispanio). 
 
Estis aprobite, ke ekde nun la februara numero de la revuo 
Esperanto donu vastan trarigardon pri la pasintjaraj eventoj de 
la E-movado, sed la estrara raporto de UEA enhavu nur la agadon 
de la Estraro mem. Gxin auxtomate ricevu la komitatanoj, sed 
cxiuj aliaj povas ricevi gxin lauxpete de CO de UEA. Por havi 
rektan kontakton kun la individuaj membroj, estas enkondukita 
nova publika programero dum la UK: "La Estraro respondas". 
 
La Komitato jam en sia unua kunsido frontis la nune plej gravan 
demandon: Kia estu la nova strategio de UEA? Pri la neceso de iu 
gvidlinio estis gxenerala interkonsento, sed pri la direkto 
okazis pli ol 2-hora diskuto, kion pluraj komitatanoj komentis, 
ke "tiu cxi sesio estis la plej valora kaj interesa en la lastaj 
jaroj". 
 
Oni longe diskutis, ke cxu por antauxenigi la aferon de 
esperanto estas necese prioritati la propagandon de esperanto, 
aux oni devas subteni la internan vivon de la komunumo. Formala 
decido fine ne akceptigxis, sed la temo mem influis multajn 
aliajn traktotajn demandojn dum la semajno. 
 
La favoro de plimulto al "disvastigo" manifestigxis cxe la temo 
de financoj, kie oni akceptis transformon de la bugxeto tiel, ke 
estu apartigita aparta cxapitro "Evoluigo". Tio devas enhavi la 
rimedojn, dedicxendaj al eksteroficejaj (= ekster CO) kostoj, 
ligitaj al informado, eksteraj rilatoj kaj instruado!!! 
 
Laux aliaj decidoj la bugxeto ekde 1994 devas montri en memstara 
cxapitro "Estraro" la kostojn, kiuj rilatas al la funkciado de 
la Estraro, kaj oni devas en aparta raporto prezenti la staton 
kaj rezultojn de cxiu fondajxo de UEA. 
 
En apartaj kunsidoj estis traktataj la problemoj de orient- 
euxropa movado, la agado de EEU (Euxropa Esperanto-Unio), la 
aziaj kaj afrikaj agado, kaj la kunlaboro inter la landaj 
asocioj. 
 
En la viena UK oni akceptis provizoran (!) decidon pri la 
malpliigxo de rabatoj de UK-kotizoj de 50 al 25 % por la 
evoluantaj kaj malricxaj landoj. Malgraux tio, ke la diferenco 
de vivnivelo en diversaj landoj estas grandega kaj de tempo al 
tempo oni levas la ideon de "proporcia sxargxo-portado", la 
propono definitivigi tiun pasintjaran decidon estis akceptita 
sen ecx unu kontrauxa vocxo... - kio sxokis plurajn 
orienteuxropajn aktivulojn, ecx surprizegis multajn komitatanojn 
el okcidenta Euxropo! 

Aliaj eventoj 
------------- 
 
Dum la semajno havis siajn fermitajn kaj nefermitajn kunsidojn 
ankaux la Akademio de Esperanto. En la publika kunsido longe sed 
senrezulte estis traktita la demando: cxu la vorton esperanto 
oni skribas per minusklo aux majusklo? 
 
Regularo de Terminologia E-Centro estas "frostigita", por gvidi 
la agadon de TEC por 2 jaroj estas nomumita komisiono el: W. 
Bormann, I. Jackson kaj A. Wandel. 
 
Laux interkonsento, la cxi-jara internacia esperanta ago-tago 
okazos la 2-an de oktobro kun la subteno de UEA! 
 
Cxi tie ni povis nur skizi la cxefajn eventojn, okazintaj en la 
komitato kaj en kongreso. Certe la nekomitatanaj partoprenintoj 
gxuis la agrablan someron, la abundan programon, la koncertojn 
kaj teatrojn, la sinrevidon kaj la rerenkontojn. Kompreneble ni 
ne povas raporti pri cxiuj programeroj, artaj kaj kulturaj 
prezentoj. Por tiuj aferoj dedicxas apartajn numeron kaj la 
revuo Esperanto, kaj Heroldo. Cxi lastan oni povas senpage 
ricevi, se petas gxin de ties redakcio en letero aux ecx per 
simpla posxtkarto. 
 
Laszlo Szilvasi 
 
************************************************************************* 
 
ORGANIZAJ DEMANDOJ 
////////////////// 
 
Esperanto kaj civilservo 
======================== 
 
La laborgrupo de Itala Esperantista Junularo (IEJ) celis ekkoni 
perspektive la eblecojn oficigi civilservantojn kadre de la 
itala e-movado. 
 
Laux la auxtoritataj klarigoj, asocioj povas akiri 
civilservantojn aux per rekta konvencio kun la minesterio aux 
per pli simpla subkonvencio kun suficxe fortaj kaj bone 
organizitaj naciskalaj asocioj (ekz., Amnistio Internacia ks.), 
kiuj jam delonge havas tauxgajn konvenciojn kaj formalajn 
rilatojn kun la minesterio. 
 
Starigi rektan konvencion inter FEI aux IEJ kaj la minesterio 
estus versxajne la plej bona solvo, sed pro longaj tempoj, 
burokratajxoj kaj teknikaj komplikajxoj ne estas konsilinde. 
 
Kompreneble la dua vojo (subkonvencioj) estas certe pli glata 
precipe por lokaj societoj, kiuj ne povas bone prizorgi 
konstante kontaktojn kun la minesterio, plenumi burokratajxojn 
ktp. 
 
La italia organizo de kulturaj kaj libertempaj asocioj ARCI jam 
havas rektan konvencion, tial rajtas subkonvencii siajn 
asociojn. 
 
Avantagxoj 
---------- 
 
La plej gravaj kaj evidentaj avantagxoj estas por junaj 
esperantistoj kiuj povus civilservi ene de la esperanta medio 
anstataux kazerne militservi. Aliflanke alia avantagxo estas por 
la e-movado mem, kiu povus taski tauxgajn projektojn, alimaniere 
malfacile solveblajn aux kiel helpo al lokaj e-kluboj (organiza 
laboro, redaktado, informiloj, kontaktoj inter kluboj, 
seminarioj, kursoj, kongresoj, arangxoj ktp.). 
 
Kompreneble, tio postulas tauxgan laborplanon por la tuta 
civilserva periodo kiun oni devas oficiale prezenti al 
minesterio kaj ARCI. 
 
Malavantagxoj 
------------- 
 
Eventualaj civilservantoj-neesperantistoj sen emo al esperantaj 
temoj (tio povas okazi, cxar la minesterio kelkfoje, bonsxance 
suficxe malofte, ne konsideras dezirojn de la civilservantoj kaj 
de la societoj kiuj akceptas ilin, kie civilservumi kaj povas 
destini tute hazarde la civilservantojn). 
 
Logxado 
------- 
 
Gxis nun gxi estis la plej granda malfacilajxo. Fakte lauxlegxe 
la asocioj devas garantii la logxadon de la civilservanto kaj la 
mangxadon. Pri mangxado la problemo estas solvita per konvencioj 
inter ARCI kaj privataj entreprenoj, sed pri la logxado estas 
malfacilajxoj, cxar nek ARCI, nek e-asocioj havas nuntempe 
tauxgajn strukturojn. 
 
Lauxlegxe la konvencia aux subkonvenciita asocio devas formale 
garantii la logxadon dum la tuta periodo de la civilservo ankaux 
se la civilservanto logxas en la sama urbo. Tial nepre necesas 
trovi tauxgan logxejon (minimume dormocxambron kaj bancxambron) 
oficiale je dispono de la civilservantoj. Oni povas solvi tion 
per konvencio kun junulargastejoj, privataj aux publikaj 
logxejoj. 
 
Kostoj 
------ 
 
Oni devas pagi 333 mil lirojn jare po civilservanto al ARCI, kiu 
zorgas cxion pri burokratajxoj kaj rilatoj kun la ministerio, 
armea distrikto ktp. plus eventualaj elspezoj pro la logxado, se 
la civilservanto ne logxas hejme (venis el aliaurbo). 
 
IEJ starigis specialan komisionon por pli detale esplori la 
eblecojn, kaj baldaux provos starigi cxirilatan eksperimenton, 
versxajnr en Trieste. 
 
el ITINFO, No 84, februaro 1993 
 
************************************************************************* 
 
K o n s i l a r o 
================= 
 
de "Croisade de la presse" (Kampanjo de la gazetaro) al 
provincaj gazet-korespondantoj, sed kiu tauxgas por cxiuj 
jxurnalistoj 
 
1. Kion vi intencas komuniki al via jxurnalo, vi senprokraste 
  skribu kaj sendu. 
 
2. Verku mallonge por sxpari la tempon de la redaktistoj, de la 
  kompostistoj, de la korektistoj kaj de vi mem. Via fundamenta 
  regulo estu jena: faktoj, ne frazoj, nek longaj 
  prikonsideroj. 
 
3. Nenion vi substreku por eviti senutilan laboron de la 
  redaktistaro, kiu mem rajtas decidi pri substrekinda teksto. 
 
4. Pensu klare, skribu legeble, cxefe ciferojn kaj proprajn 
  nomojn. 
 
5. Uzu pli punktojn ol komojn, sed forgesu neniun el ambaux. 
 
6. Cxiam lasu suficxan margxenon por lauxnecesaj korektoj kaj 
  aldonoj. 
 
7. Neniam, neniam, neniam skribu ambauxflanke de folio. 
 
8. Atente relegu vian artikolon antaux sendado; gxenerale restas 
  io korektota. 
 
Germain Pirlot 
 
************************************************************************* 
 
Projekto "Lingvo-Kulturo-Ekologio" 
================================== 
 
Antaux la Rusa AIS-sesio, kiu pasis en Moskvo kaj Peterburgo en 
fino de decembro 1991 - komenco de januaro 1992, ties 
organizkomitato ricevis gravan subtenon de la Rusia UNESKO- 
Komisiono. Nome de la sekretariaro de la Monda Jardeko por 
Kultura Evoluigo, proklamita de UN kaj UNESKO por la jaroj 1988 
- 1997, la Komisiono informis, ke la sesio ricevis oficialan 
agnoskon kiel projekto No 1068 de la Monda Jardeko. La Projekto 
No 1068 ricevis la nomon laux la cxefa temo de la sesio - 
Lingvo-Kulturo-Ekologio. 
 
Tiel la sesio eliris kadrojn de la esperanto-komunumo, kaj igxis 
fenomeno de la kulturo gxenerale. Gxi servos bazo por agado 
kadre de la projekto en la jaroj 1993 - 1997, kaj, se ni bone 
uzos la sxancon, permesos al esperantistoj digne prezenti sian 
movadon per kontribuo al solvado de la mondaj problemoj, rilataj 
al la homara pluvivo. 
 
La projekton auxspicios E-Asocio por Unesko Monda Kunagado por 
Eduko, Scienco kaj Kulturo, kaj la informoj pri gxi aperos en 
ties gazeto Monda Forumo. Estas akcepteblaj diversspecaj 
arangxproponoj, kiuj kongruas kun la gxenerala celo de la 
projekto: 
 
kunigi per rimedoj de scienco kaj arto vidpunktojn de lingvisto, 
kulturologo, ekologo kaj aliaj por konservi la kvaliton kaj 
variecon de la vivmedio kun ties partoj natura, socia kaj 
spirita. 
 
Por esti pli universala kaj facile alirebla la celaro devas esti 
largxigita. Rolo de la Internacia Lingvo en Noosfero - jen unu 
el la eblaj pliaj esplor-celoj de la projekto. Ecx inter 
esperantistoj tiu cxi rolo de ilia lingvo estas apenaux 
konsciata. 
 
La teoriajn rezultojn de la projekto sumos libroserio Lingvo- 
Kulturo-Ekologio. Jam estas preparita ties unua volumo Problemoj 
de integrado (Materialoj de la Rusa sesio de Akademio Internacia 
de la sciencoj San Marino), kiu aperos en du variantoj 
(ruslingva kun e-suplemento kaj esperantlingva kun angla 
suplemento) po 120 pagxoj cxiu. La prezo - 15 DEM. Krome, jam 
acxeteblas la 32-minuta videofilmo Ekologio de la Spirito (en la 
esperanta, rusa kaj angla variantoj - 70 DEM en unu, 90 DEM en 
du kaj 110 DEM en tri lingvoj). 
 
Kunordigas la projekton No 1068 Centro "Esperanto-Kulturo- 
Ekologio", al adreso de ties direktoro necesas sendi ideojn, 
proponojn kaj mendojn: 
 
d-ro doc. Lev Medvedev, 
pr. Mira 196-44, RUS-129128 Moskvo, Rusio; 
tel. +7-095-1870222; 
fakso +7-095-2926511 RAISS 6845 
 
************************************************************************* 
 
FAKA APLIKADO 
///////////// 
 
Biologia esperanta krestomatio 
============================== 
 
Se tiu cxi libro kusxos sur la stando de iu e-libroservo, la 
potenciala acxetonto simple preteriros gxin: la kovril- kaj 
titol-pagxoj estas nacilingvaj, kaj oni apenaux povas diveni, ke 
la enhavo estas preskaux pure esperantlingva, kaj tre valora! 
Temas pri la dua reviziita eldono de la "Biologia esperanto- 
krestomatio" (Eszperanto nyelv es biologai szoveggyujtemeny), 
kompilita de docento Bela Mezaros kaj eldonita en Debrecena 
universitato (Hungario) por studentoj pri biologiaj, 
agrikulturaj kaj medicinaj sciencoj, studantaj ankaux la 
internacian lingvon, en 1992. 
 
La libro (312 p., 17x24 cm) enhavas koncizan kurson de esperanto 
(38 p., 10 lecionoj kaj gramatika skizo), en kiu jam estas 
tekstoj pri gxenerala biologio; krestomation (pp. 39 - 249) kaj 
e-hungaran vortaron. Cetere, ankaux la lasta povas esti utila ne 
nur por la hungarlingva publiko, cxar estas samtempe listo de la 
plej utilaj biologiaj terminoj en esperanto. 
 
Ne tro abundas biologia literaturo en esperanto, apartajn 
artikolojn oni devas fosadi en diversaj revuoj, ne cxiam facile 
atingeblaj. Do, kolekto de tiaj fragmentoj sub unu kovrilo estas 
bona servo por cxiuj, kiuj volas lerni korekte uzi biologian 
lingvajxon en nia lingvo. Plu ne aperas popularaj antauxe 
gazetoj La mevo, Fokuso, Sciencaj komunikajxoj, delonge ne 
akireblas jam klasikaj verkoj de Paul Neergaard, sed ilia enhavo 
ne malnovigxis, kaj la ebleco konatigxi, almenaux parte, kun gxi 
havas gravan valoron por cxiuj pli-malpli ligitaj kun la 
biologiaj sciencoj. Kaj ja signifo de biologio, intereso al gxi 
en la gxenerala socio konstante kreskas, cxar ili donas la bazon 
por la racia mastrumado, kiu en nia tempo de medidetruo tre 
gravas. 
 
La krestomatio penas kiel eble plej vaste reflekti la tutan 
spektron de la biologiaj sciencoj; se gxi ne povas esti en rekta 
senco lernolibro pri biologio, gxi tamen montras ties amplekson 
kaj multflankecon, inkluzivante artikolojn pri la molekula 
biologio, mikrobiologio, botaniko, zoologio, paleontologio, 
ekologio, etologio, antropologio, bestkuracado, medicino... La 
pleneco de artikoloj, diversnacieco de la auxtoroj donas suficxe 
klaran bildon de la vivebleco de nia lingvo en la biologia 
tereno. La kompilinto prave rimarkas, ke pli gxuste, laux sia 
karaktero, la libro devus nomigxi "Cxapitroj pri la biologiaj 
sciencoj". 
 
La mankoj de la libro, krom foresto de la esperantlingva titolo, 
estas nekorektitaj eraroj, devenantaj de la represataj artikoloj 
(ja kelkaj pres- kaj lingvo-eraroj estas tre evidentaj, kaj ne 
indas ilin reprodukti), foresto de indikoj de fontoj, el kiuj 
estis erpitaj kelkaj el la meterialoj, kaj foresto de almenaux 
konciza bibliografio de pribiologiaj e-eldonoj. Ni esperu, ke en 
la sekva eldono (kiu nepre sekvos - ja la unua eldono de 1989 
elcxerpigxis dum du jaroj, kaj speciale se la libro atingos la 
internacian e-merkaton, la nunan eldonon atendas la sama sorto) 
oni povos facile korekti tion. 
 
N. G. 
 
La libro mendeblas cxe UEA kaj cxe la redakcio de EVENTOJ 
kontraux 28,2 NLG plus 10 % sendokostoj pagenda al la UEA-kodo: 
ELLS-S aux perposxte al la redakcia adreso. 
 
************************************************************************* 
 
La tempa trako 
============== 
 
Spino estas tre grava parto de la homa korpo; malordoj en la 
spino povas esti kauxzo de tre diversaj malordoj en la vivo. 
Ekzistas speciala metodo de helpo , uzanta influon al la spino, 
kiu laux gxi estas konsiderata kiel tempa trako (TT). 
 
Esp-ino Margarete Bettmann, aplikanta kaj propagandanta la TT- 
helpon, fondas en diversaj landoj TT-domojn, ili jam ekzistas 
cxe sxi en Duren (Germanio), en Cotonou (Benino), Klajpeda 
(Litovio) kaj Bydgosczc (Polio), sxi strebas plivastigi tiun 
reton. Interesigxantoj turnu sin al sxi laux la adreso: 
 
Pitzlergasse 6, D-52353 Duren, Germanio. 
 
La TT-helpo estas en kelkaj landoj intime ligita kun la e- 
movado. En Benino en la sama TT-domo trovigxas Benina Esperanto 
Asocio kaj situas esperanta biblioteko. La movado tie estas nova 
kaj la biblioteko ege bezonas helpon en formo de librodonacoj. 
Kontaktu laux la adereso: 
 
Direktoro de la TT-domo Attolou Gbohoun Comlan Dantel. B.P. 
03-1589 Cotonou, Benin 
 
************************************************************************* 
 
KOMERCA APLIKADO 
//////////////// 
 
Komerca ponto en Germanio 
========================= 
 
Tre estimataj amikoj, esperantistoj! 
 
Post la unuigxo de Germanio la situacio en la orienta parto de 
nia lando signife sxangxigxis. 
 
Multaj homoj perdis sian laborlokon, ali-flanke la nova libero 
malfermis grandegajn perspektivojn. Multaj homoj el la iama GDR 
havas bonajn konatojn kaj kontaktojn en orienta Euxropo kaj 
konas la situacion kaj la vivmanieron. 
 
Mi kun kelkaj amikoj fondis la firmaon "Falcom GmbH", Tiu firmao 
volas esti bazo por internacia komerco kaj kunlaboro kun 
esperantistoj kaj aliaj interesuloj. Orienta Germanio estas laux 
mia opinio bonega loko por tiaj aferoj. 
 
Ni povos kaj havas la rajton eksporti kaj importi diversajn 
varojn, arangxi la oficajn aferojn por investemuloj en Chemnitz 
(industria regiono en Saksio), arangxi aferojn por specialistoj 
en diversaj terenoj, povas arangxi internaciajn kontaktojn, ktp. 
 
Mi tre gxojus al efektiva kunlaboro, kaj atendas viajn leterojn: 
 
Christian Papenmeier, 
Falcom, Ob. Hauptstr. 104, D-09376 Oelsnitz/E, Germanio. 
 
Rim: GmbH signifas K.l.r. tio estas "Kompanio kun limigita 
respondeco". La red. 
 
************************************************************************* 
 
Monda merkato - pola eldono 
=========================== 
 
La gazeto estas fondita komence de 1993 surbaze de la inform- 
kaj anonc-gazeto Monda merkato (vd. ekz. Eventoj n-roj 26, 31), 
gvidata de bavara e-isto Alfred Schubert. La celo estas helpi al 
homoj, kiuj volas havi kunlaborantojn en komercado, en hobio, 
agado pere de esperanto 
 
La pola eldono estas dulingva (sekve, internacie uzebla) kaj 
estas iom alia, ol tipaj komercaj revuoj, cxar havas iomete 
aliajn taskojn: krom anoncoj kaj komercaj informoj gxi 
publikigas informojn pri la pola e-movado, kio estas nun 
bezonata por subteni gxin en tiu lando manke de tutpolia movada 
revuo. 
 
La gazeto invitas kunlaborantojn, kiuj interesigxas pri establo 
de kontaktoj - komercaj kaj aliaj - kun polaj esperantistoj. Por 
pli detalaj informoj skribu al: 
 
Sylvia Brylska, bei Kai Pohlman, 
Schiffbekerweg 32, D-22111 Hamburg, Germanio. 
 
************************************************************************* 
 
ARANGxOJ 
//////// 
 
4-a MKR 
======= 
 
Cxi-jare denove okazos la (jam preskaux) MondKonata Renkontigxo 
(MKR) de la Auxstria Esperanto-Junularo. 
 
Gxi pasos la 7-an - 10-an de oktobro 1993 en MMitterbach kaj 
inkluzivos ekskursojn al montaro kaj diversaj vidindajxoj. La 
kotizo de 470 gxis 870 auxstriaj sxilingoj, depende de la agxo, 
lando, kaj dato de pago. 
 
Pliaj informoj kaj aligxiloj cxe: 
 
AEJ, 
P.k. 804, A-8011 Graz, Auxstrio. 
 
************************************************************************* 
 
KEF - 4 
======= 
 
Kultura Esperanto-Festivalo, okazonta en Kopenhago 19.- 
22.08.1993 havas jam provizoran programon, kiun karakterizas 
ricxeco je famaj en Esperantujo nomoj de kontribuantoj: muzikos 
Kajto kaj Persone, donos koncertojn Jxomart kaj Natasxa, Jxak le 
Poil; prezentos teatrajxojn Jerzy Fornal kaj Krizalido... Oni 
prezentos krimi-filmon, okazos diskotekoj. Aligxi (kontraux 
kotizo, egala al 500 DKK = 145 NLG, inkluzivanta la programon, 
mangxojn kaj logxadon) ankoraux eblas. 
 
Pagu al: 
 
Posxtgxirkonto 1960830 (bankkodo: 1199), Foreningen for KEF, 
Kultura Esperanto-Festivalo, Sigvald Olsensgade 4, 2. th., 
DK-2450 Kobenhabn SV, Danio (zorge indiku vian nomon!). 
 
Kontaktu ankaux 
telefone: +45-86-283524 aux 
fakse: +45-86-281397. 
 
************************************************************************* 
 
Internacia seminario pri instruado laux la zagreba metodo 
========================================================= 
 
La 29-an - 31-an de oktobro 1993 gxi pasos en Triesto (Italio) 
sub gvido de instruistino Visxnja Brankovicx. Kotizoj - 50 NLG 
al UEA-konto ikoe-t, aux surloke (por orienteuxropanoj senpage). 
La kotizoj ne inkluzivas logxadon en junulargastejo kaj 
mangxojn. Kontaktadreso: 
 
Mauro Tauzzi, 
str. Rozzol 47, I-34139 Trieste, Italio. 
Tel. +39-40-946847 
 
************************************************************************* 
 
30.09 - 03.10.1993 
 
Vina seminario 
============== 
 
Prelegoj pri vinproduktado, vizitoj al vinfarejoj kaj 
vinkeloj... Limo de maksimume 40 personoj. Kotizo de 1000 KCS 
gxis 100 DEM. Pliaj detaloj: 
 
Jana Burianova, 
Rennesxka 35, CS-63900 Brno, Cxehio 
 
************************************************************************* 
 
37-a Internacia Seminario 
========================= 
 
La vica IS okazos en Neumunster (Nordgermanio) 
27.12.1993 - 03.01.1994 

La temo de la seminario estas "Rilatoj inter Sxtatoj", 
inkluzive cxiujn tiklajn problemojn cxi-rilatajn. Ankaux la 
distra programo estas, memkompreneble, antauxvidebla... 
 
La partoprenkotizoj - de 180 gxis 360 DEM, depende de la agxo 
kaj tempo de aligxo. Petu aligxilojn cxe: 

Marc Stessgen, 
Hagedornstr. 6a, DW-5000 Koln 80, Germanio. 
 
************************************************************************* 
 
5-a Kolonja Esperanto-Seminario 
=============================== 
 
La seminario, kiu estas oficiala IS-preparseminario, pasos en 
Kolonjo 15.- 17.10.1993. 
 
Oni serioze pridiskutos la IS-temon "Internaciismo kiel nacia 
politiko?", havos abundan distran programon, sportos. 
Aligxkotizo de 45 gxis 60 DEM. Pliaj informoj cxe: 
 
Esperanto-Junularo Kolonjo, 
p/a Marc Stessgen, D-51069 Koln, Germanio. 
 
************************************************************************* 
 
PROPAGANDO 
////////// 
 
Neesperanta aktiveco far esperantistoj 
====================================== 
 
Ekde 1991 KEJ (Kataluna Esperanto-Junularo) efektivigas 
interesan projekton: eldonas pure nacilingvan gazeton, kies temo 
estas ecx (plejparte) ne ligita al esperanto! 
 
La gazeto nomigxas Frequencies kaj pritraktas popularforme 
etnografiajn temojn: popolojn kaj lingvojn de la mondo. La 
aspekto estas altkvalita, inkluzive la (nigra-blankajn) 
ilustrajxojn, la temoj estas tre variaj kaj interesaj. 
 
La katalunaj junuloj opinias, ke pri esperanto gxenerale la 
publiko scias (temas ja pri Katalunio, kie, diference de la 
cetera mondo, tio jam efektivigxis). Sed necesas montri, ke 
esperantistaro estas ne iu bizara komunumo de kadukuloj kaj 
songxemuloj, sed kapablas respondi al la rauxma defio: komence 
de la dua jarcento, ni devos ekmontri al la mondo, ke ni 
kapablas ankaux diri ion - ion kulture originalan kaj kulture 
valoran. La temo de la revuo estas suficxe facile alirebla al 
cxiu movadano, la artikoloj plejparte estas verkitaj de 
esperantistoj kaj cxerpitaj el Esperanto, Monato, Etnismo ktp. 
Tiamaniere efektivigxas nerekta propagando de la valoroj de la 
esperanto-komunumo inter neesperantistoj, kiuj jam trovigxas 
inter la abonantoj. 
 
La redakcian kolegio bonvenigas cxiujn materialojn pri etnoj kaj 
lingvoj, kiujn petas sendi al: 
 
Frequencies, 
Apartat 1163, E-08300 Mataro, Katalunio, Hispanio. 
 
************************************************************************* 
 
MUZIKA KULTURO 
////////////// 
 
"Vi kuras de vi..." 
=================== 
 
Tiel nomigxas la nova kasedo kun 13 novaj kantoj de Jxomart 
[Amzeev] kaj Natasxa [Gerlahx], eldonita de Edistudio, sed 
registrita en Stokholmo, en Pigo-studio. Ne hazarde tie - ja jan 
famaj kantistoj el Kazahxio nun penas enradikigxi en Svedio, kie 
jam logxas kaj mastras la studion V. Soroka-Pigo, 
eksukrainano... 
 
De kiu kuras Jxomart kaj Natasxa? Oni konjektu mem, sed la 
kantoj estas plejparte tristaj. Kaj Natasxa jam forkuris ien - 
almenaux de la kovrilpagxo de la kasedo, sur kiu videblas nur 
Jxomart. 
 
Tiuj, kiuj sxatas la antauxajn kantojn de la geparo (konataj 
laux la disketo Somera mondo, kasedoj Debuto en eksterlando kaj 
Folioj de mia memoro) povas mendi la novan kasedon laux la 
adreso: 
 
eld. Vinilkosmo, 
c/o EUROKKA, 
F-31450 Donneville, Francio 
 
************************************************************************* 
 
MOVADO 
////// 
 
Konkludo de la Euxropa Esperanto-Forumo 
======================================= 
 
---------------------------------------------------------------- 
La 15-an - 18-an de julio en Poprad (Slovakio) kunvenis cx. 100 
esperantistoj el 9 landoj en kadroj de tiel nomata "Euxropa 
Esperanto-Forumo". Ili traktis la gxeneralan temon "kunlaboro de 
esperantistoj en Euxropo". Rezulte de la laboro la kunveno venis 
i.a. al la konkludo, ke malgraux la politikaj sxangxoj, kiuj 
devus plifaciligi kontaktojn, kaj penoj de certaj esperantistoj 
akceli la kunlaboron, gxi progresas malrapide. Do, la Forumo 
---------------------------------------------------------------- 
 
PROPONAS al euxropaj esperantistoj mense prepari la grundon por 
tuteuxropa kunlaboro, sercxi la konvenajn kadrojn de kunlaboro; 
 
DECIDIS dauxrigi la EEF-ojn kun la temo "euxropa kunlaboro de 
esperantistoj" kiel libera forumo de diskuto pri la temo; forumo 
de kunordigado de konkretaj internaciskalaj agadoj; 
 
ALVOKAS landajn kaj fakajn asociojn, ke jam dum la periodo de 
planado ili kunordigu siajn laborplanojn kun aliaj e-asocioj; 
 
TAKSAS grave krom la tuteuxropa kunlaboro ankaux la kunlaboron 
de regionoj de Euxropo; 
 
APROBAS, ke Hungaria Esperanto-Asocio organizu la kvaran EEF-on 
kaj Internacian E-Kongreson inter la 9-a kaj 15-a de julio 1994. 
 
Laux informo de O. Princz 
 
************************************************************************* 
 
Ni ne revu pri iu "fina venko" 
============================== 
 
...Niaj komunaj strebadoj denove kolapsas. Antaux 5 jaroj en 
niaj deko da kluboj estis 400 membroj, nun 40. Oni ne havas 
monon por pagi la kotizon, kiu cxe ni estas 10 kronoj. La tria 
eldono de mia lernolibro stagnas en la eldonejo pro manko de 
kelkaj materialoj por presado, kiam floradas vulgara 
pseuxdokulturo, en vido de libroj kaj gazetacxoj. Ni travivas la 
periodon de nova naskigxo de kapitalisma sistemo en niaj landoj, 
kiam oni strebadas ricxigxi per kiu ajn metodo kaj maniero. 
Kulturaj fenomenoj, inter ili ankaux e-o, havas valoron nur 
tiom, kiom ili helpas ricxigxi. Cxe ni neniu volas e-on lerni. 
Nia strebado estas: vivteni la kernon de tiuj esperantistoj, 
kiuj tion komprenas kaj kredas, ke la krizo estas nur lauxvica, 
kiajn ni jam kelkajn travivis. Ni ne revu pri iu "fina venko". 
Uzu e-on nur tiuj, kiuj trovas, ke gxi estas utila ankaux en la 
nunaj kondicxoj. Des pli, ke nia krizo ne estas tutmonda krizo 
de la movado... 
 
Jean Ojalo, Estonio 
 
el "Rezistanto", No 3 (1993) 
 
************************************************************************* 
 
Osiek-premio al Ulrich Lins 
=========================== 
 
La 23-an de julio OSIEK-seminario estis aljugxita vica 
OSIEK-premio por neficia originala esperantlingva verko al 
Ulrich Lins pro lia libro "La dangxera lingvo". Dum vocxdonado 
li sukcesis venki la cxefan konkuranton Andr'e Cherpillod kun 
lia libro "Glozel kaj la prahistoria skribo" nur dank' al unu 
plia vocxo. 
 
laux informo de Bruno Masala 
 
************************************************************************* 
 
Manaus - cxefurbo de delegitoj 
============================== 
 
Kun granda surprizo mi malkovris sur pp. 121 - 124 de la jxus 
ricevita Jarlibro de UEA, ke en brazilia urbo Manaus trovigxas 
53 aktivaj esperantistoj, kiuj prizorgas 59 delegitajn 
postenojn. Budapest, unualokito ekde jardekoj, kun siaj fidelaj 
21 delegitoj en 1993 okupas nur kvaran lokon en tiu imagita 
konkurso post tri braziliaj urboj (Manaus 53, Rio de Janeiro 24, 
Sao Paolo 24). 
En la nomo de budapesxtaj delegitoj mi elkore gratulas miajn 
braziliajn kolegojn kaj deziras al ili multajn informpetajn 
leterojn, valorajn kontaktojn kaj fakajn kaj movadajn. Kaj, 
krome, mi petas ilin klarigi al mi (sur pagxoj de Eventoj): kiel 
eblis tiu neatendita granda salto: ja en 1992 en Manaus 
trovigxis nur 22 delegitoj! 
 
Arpad Mathe (Hungario) 
 
************************************************************************* 
 
BEA - denove nova prezidanto 
============================ 
 
La duan fojon en 1993 en la Bulgara E-Asocio Sxangxigxas 
prezidanto. Komence de la jaro G. Mihalkovon sxangxis Zdravko 
Velikov, nun lin anstatauxis prof. Kiril Popov... Cxu tio estas 
simptomo de profundigxo de la akrizo aux - eliro el gxi? Finfine 
sukcesa agado dependas ne tiom de prezidantoj, kiom de kativeco 
de la membroj! 
 
************************************************************************* 
 
Esperantistoj ankoraux kiel observantoj 
======================================= 
 
La Esperanta PEN-Centro partoprenos, kiel observanto, en la 
Mondkongreso de PEN, okazonta en Santiago de Kampustelo cxi- 
auxtune. Tiun novajxon promesis al Istvan Nemere la prezidanto 
de PEN Internacia Gyorgy Konrad. 
 
Intertempe, nia centro atingis la suficxan membraron por aspiri 
al aligxo laux la internacia statuto. Profesiaj verkistoj, 
eldonistoj aux jxurnalistoj en esperanto rajtas peti la aligxon 
cxe la adreso: 
 
EPC, 
p.k. 117, H-1581 Budapest, Hungario. 
 
el "Literatura Foiro", jun. 1993 
 
*************************************************************************

ANONCO
//////

------------------------------------------------
Kara Leganto!

Ankoraux ne malfruas aboni al EVENTIJ
Por julio-decembro 1993! Ne forgesu informi
pri tio viajn konatojn, kiuj ankoraux ne abonis!
------------------------------------------------
*************************************************************************

KONKSURSO 
///////// 
 
33-aj Internaciaj Floraj Ludoj 
============================== 
 
atendas vian poemon, novelon, fabelon, beletran eseon gxis la 
30-a de septembro 1993. 
 
La premiado okazos mardon la 7-an de decembro, fine de la 26-a 
Kataluna Kongreso de Esperanto en Alcudia (Majorko). 
 
Informas: 
 
J. Guinon, 
Ap. 32318, E-08080 Barcelono, Hispanio 
 
************************************************************************* 
 
KULTURO 
/////// 
 
Libro kaj vidbendo el Islando 
============================= 
 
Islanda Esperanto-Asocio eldonis la 70-pagxoan libron Agorde - 
poemtradukojn kaj komponajxojn de Stefan Sigurosson, nestoro de 
la islanda movado. 
 
Krome, gxi produktis vidbendon kun la titolo Tero el maro. La 
filmo temas pri submara erupcio, kiu okazis sude de Islando en 
la jaroj 1963-67. Dum tiu erupcio konstruigxis tri insuloj, du 
el kiuj poste malaperis. La filmo rakontas pri geologiaj kaj 
biologiaj esploroj dum kaj post la erupcio. 
 
La vidbendo estas eldonita laux tri sistemoj: Pal, Secam kaj 
NTSC, kaj estas mendebla kontraux 60 NLG cxe la asocio: 
 
Pk. 1081, 121 Reykjavik, Islando. 
 
Inf. Hallgrimur Saemundsson 
 
************************************************************************* 
 
HUNGARA ANGULO 
////////////// 
 
Kie acxeti Pasportan Servon? 
---------------------------- 
 
"Pasporta Servo-93" por hungaroj kostas 480 forintojn (membroj 
de HEJ gxuas rabaton de 50 %). Por ricevi la adresaron sendu 
perposxte la supran sumon al la hungara distribuanto: 
 
Balogh Katalin, 
2100 Godollo, Fenyvesi nagyut 17. 
 
En agxo de 68 jaroj, la 7-an de julio subite mortis fidela 
esperantisto d-ro Pal Avar, medicinisto. Dum jaroj li estis 
kunlaboranto de Hungara Vivo, prizorgis ties rubrikon Poezio. Ni 
funebras lian foriron, kaj kondolencas la familion. 
 
Amika Societo de D-ro Kalman Kalocsay 
 
************************************************************************* 
 
ESPERANTO EN RADIO 
////////////////// 
 
Fine miskomprenis la radio 
========================== 
 
Post 1989 la sxangxoj de la politikaj ekvilibroj en Euxropo kaj 
en la mondo influas ankaux la lingvouzon en la radio. 
 
Ni rimarku tuj, ke inter la stacioj kiuj reduktis aux cxesigis 
la elsendon de siaj esperanto-programoj, nur unu situas 
okcidente: Svisa Radio Internacia [SRI]. La problemoj estas 
grandaj precipe en Orienta Euxropo, kie oni ofte dependas de 
personaj kauxzoj: kelkaj esperantistoj estas tro kompromititaj 
kun la antikva regximo, por placxi al la nova, speciale en tiel 
delikata kampo radiofonia informado - ni ja ne kasxu nin 
malantaux fingro... Parenteze, pluraj stacioj havis dum tro 
longa tempo la saman esperanto-redaktoron: kiel en Zagrebo tiel 
en Berno la sxangxo de la epoko "hazarde" koincidis kun la 
emerita agxo de la esperanto- nestoro... 
 
Ne konsolu nin la ideo, ke nia lingvo maloftigxus cxar la radio 
mem malgravigxus. La Golfo-milito vidis la radion venkanta super 
la televido: la novajxoj el la ekrano ofte prezentis nur la 
bildon de sencxese filmata transistoro- kial do spekti, se 
suficxas auxskulti? Konsekvence, la krizo de la diversaj stacioj
ne dependas de ia "seniligxo" de la radio mem, sed de aliaj 
faktoroj. 
 
La forigo de nia lingvo el la SRI-programoj situis ene de pli 
gxenerala redimensiigo, diktita de financaj kaj merkataj 
konsideroj. El naux idiomoj unuafaze restis ses... Kaj tial, la 
lingvoj minoritataj ne meritus protekton, cxar la ekvacio inter 
la merkato kaj la kostoj rezultas malprofita. <...> 
 
Al tiu cxi tendenco, pli fiziokratia ol kapitalisma, apartenas 
plene ankaux la elektoj de SRI por la internacia publiko. Se ni 
restas cxe la surfaco, ni legas el la letero de s-ro Fankhauser, 
ke la angla, franca kaj germana anstatauxas/os esperanton en 
gxia komunika rolo por Orienta Euxropo; sed se ni iras pli 
profunden, ni legas ion alian - gxis 1991 al SRI interesis la 
orienteuxropa merkato (kaj tial SRI utiligis esperanton), ekde 
1992 ne plu (cxar se jes, SRI aux plu utiligus gxin aux elsendus 
en slava lingvo, same kiel okazis kun la araba kaj la hispana 
por certaj blokoj). <... > 
 
Giorgio Silfer 
 
Plene la artikolon oni povas legi en "Literatura Foiro", junio 
1993 
 
************************************************************************* 
 
Berno, 2-an de novembro 1992 
============================ 
 
Tre estimata sinjoro Liechti, 

Ni ricevis vian leteron kaj la artikolon en la bulteno de via 
societo kaj legis gxin kun granda intereso. Rilate la 
reenkondukon de la esperanto-elsendoj ni havas plenan komprenon 
por viaj argumentoj, sed ni ne sxangxos nian decidon. 
 
Nur post profunda pripenso ni decidis pri la cxesigo. La 
financaj kriterioj ludis cxe tio nur subordigitan rolon. Multe 
pli grava estas la klara celkonscio al la deziroj kaj interesoj 
de la plej grava celpubliko kaj al la estont-orientita graveco 
de la elsendo-lingvoj. 
 
La sekvo de la nova alstrebo al la plej grava celpubliko estis, 
ke ni hodiaux proponas du diversajn kurtondajn programojn: unu 
por svisoj en eksterlando kaj unu por internacia publiko. Por la 
internacia auxskultantaro cxiu sendbloko entenas po 2 oble 15 
minutoj en angla kaj franca, kaj po 15 minutoj en germana, 
franca kaj itala lingvoj. Elsendataj estas la araba programo en 
aparta elsendobloko, kaj la hispana (nur por Latinameriko) 
paralele al la franca programo. 
 
Se vi atente legas nian programaron vi konstatas, ke la hodiauxa 
interkonsentita elsendostrukturo ne ebligas konsideri pliajn 
(aldonajn) lingvojn, krom se ni dissplitigus la jam sen tio 
modestajn elsendorimedojn kaj per tio senteble malutilos al 
prioritataj celgrupoj. 
 
Koncerne la forfalon de la esperanto-elsendoj en la euxropa 
programo la argumento ne estas cxe la elsendostrukturo, sed cxe 
la signifo de esperanto mem. La prioritataj celregionoj de la 
esperanto-elsendoj de SRI estis tute klare Orienta Euxropo kaj 
eksa Sovetunio. 
 
Ni estas konvinkitaj, ke per tiuj elsendoj dum la pasintaj 
jardekoj ni plenumis gravan kontribuon al la internacia 
komprenigxo, kaj ni dankas al la svisaj esperantistoj pro la 
multvalora subteno. 
 
Per la malfermigxo de oriento principe cxio sxangxigxis. Estas
vere, ke ankoraux por longa tempo ne cxiuj problemoj de 
interkomprenigxo estos solvitaj; sed oni ne povas ignori la 
fakton, ke hodiaux la angla, germana kaj franca lingvoj estas 
sur la vojo forpusxi esperanton en gxia origina rolo. 
Aldonigxas, ke hodiaux partnerecoj kun amaskomunikiloj en 
oriento pli gravas, ol la tradiciaj proponoj de la internacia 
kurtonda radio. Tial ni investas rimarkindajn rimedojn en la 
rektan kunlaboradon kun jxurnalistoj el Pollando, Hungario, 
Bulgario ktp. Finfine ni volus atentigi, ke post la cxesigo de 
la esperanto elsendoj ni proponis kasedoservon al multnombraj 
auxskultantoj, esperanto-organizajxoj kaj radiostacioj. 
Intertempe montrigxis nur tre modesta nombro da interesuloj kaj 
tial ni, antaux kelkaj tagoj, decidis plene rezigni ankaux pri 
tiu cxi kompromiso. 
 
Kun afablaj salutoj, 
 
Walter Fankhauser 
 
Estro de PR kaj Merkatado 
 
************************************************************************* 
 
ILEI 
//// 
 
Internacia Konkurso por lernejanoj 
================================== 
 
Antaux la nova lernojaro ni denove lancxas la internacian 
konkurson memore al I. Szerdahelyi, kaj cxi-jare ni aperigos la 
taskojn unu monaton antaux la limdato, restos do tempo solvi la 
taskojn kaj sendi ilin al la korektonto. Kvankam la konkurso 
celas lernejanojn (soluloj povas partopreni kun la atesto de la 
klasestro), tamen ni akceptos cxies solvojn eksterkonkurse. 
 
Ni petas la helpon de cxiuj legantoj kaj esperas, ke vi instigos 
konatajn lernantojn al partopreno en la renoma E-konkurso. 
 
Jen la regularo de la konkurso, kiu eniris sian 4-an jaron. 
 
La Regularo 
 
1. En la konkurso povas partopreni nur lernejanoj gxis la agxo 
  de 19 jaroj. Nelernejanoj rajtas alsendi siajn solvofoliojn, 
  sed ili ne eniras la oficialan liston, t.e. ili partoprenas 
  en gxi eksterkonkurse. Oni povas aligxi al la konkurso cxe 
  ioma ajn numero. 
 
2. La konkurso havas du kategoriojn laux agxo de 14 jaroj, la 
  dua - lernejanojn inter la agxolimo de 15 gxis 19 jaroj. 
  Ambaux kategorioj havas du grupojn, nome: tiun de komencantoj 
  (=K) kaj de progresintoj (=P). La unuan formas geknaboj kun 
  ne pli ol du lernojaroj en Esperanto, al la dua apartenas 
  cxiuj, kiuj lernis Esperanton dum pli ol du jaroj. Entute do 
  kvar grupoj, po du en ambaux kategorioj. 
 
3. La konkurso cxiam dauxras unu lernojaron: de oktobro gxis 
  majo. En la dauxro de la lernojaro gxiumonate aperas 
  taskofolietoj por ambaux kategorioj (entute po 7 folietoj 
  jare). La unua estas sendita al tiu lernejo, kiu gxin petas 
  letere kaj almetas posxtmarkojn aux respondkuponon por la 
  respondo (ekssocialismaj landoj ricevas gxin senpage). Cxiu 
  folieto enhavas 6 gxis 10 simplajn tasketojn, per kies 
  senerara solvo cxiufoje 20 poentoj estas akireblaj. La solvoj 
  estu skribitaj en Esperanto sur simpla paperfolio en la 
  formato de duona tajpofolio (A/5) kaj senditaj al la adreso 
  donita sur la taskofolieto mem (redaktinto de la koncerna 
  taskofolieto). La redaktado kaj korektado iras de instruisto 
  al instruisto kaj la taskofolio aperas en la dusemajna revuo 
  Eventoj. 
 
4. En la konkurso povas partopreni nur lernantoj, sur kies 
  solvofolio la E-instruist(in)o atestas per sia subskribo kaj 
  stampo de la lernejo, ke la konkursanto estas lernejano. La 
  solvofolio enhavu la kompletan nomon de la lernanto, la 
  kategorion (B=bazlernejo; M=mezlernejo) kaj la grupon (K, P0, 
  ekz.: M/K (mezlernejo, komencanto). Por konkursantoj el 
  lernejoj sen E-instruisto estas bezonataj lerneja stampo kaj 
  la subskribo de la klasestr(in)o. 
 
5. La instruisto de Esperanto kolektas cxiujn solvofoliojn de 
  sia lernejo kaj sendas ilin en komuna koverto gxis la 
  indikita limdato (validas la posxta stampo) al la donita 
  adreso. (Solulo mem sendas sian solvon.) Por rericevi la 
  konkretajn solvojn kaj por ricevi novajn taskofolietojn la 
  instruisto sendas kun la solvoj posxtmarkojn aux 
  respondkuponon. (Lernejoj de ekssocialismaj landoj povas 
  kovri la posxtkostojn laux interkonsento.) Kun la korektitaj 
  solvoj cxe-mete cxiam trovigxas la gxusta solvo de la antauxa 
  numero kaj la kompleta listo de konkursantoj, kun indikoj de 
  ties lernejoj kaj akiritaj poentoj. La nomoj de la plej 
  sukcesaj konkursantoj aperas 2-foje en la revuo Eventoj, kaj 
  estas vocxlegataj cxiufoje en la E-programo de la Hungara 
  Radio Bartok. 
 
6. Post la lasta numero la plej sukcesaj konkursantoj estos 
  premiitaj. 
 
RIMARKO. La konkurso havas post si tri sukcesajn lernojarojn kun 
pli ol 250 konkursantoj el Hungario. Lastjare aligxis du francaj 
lernejoj kaj unu cxeha lernantino. Espereble la rondo 
plivastigxos en cxiuj kvar grupoj. Helpu nin, alligu viajn 
kursanojn al la lingvo kaj movado. 
 
Kontrolu vian lingvan nivelon, partoprenu en la konkurso! 
 
Komisiono de ILEI pri Lernejaj Konkursoj 
 
************************************************************************* 
 
HISTORIO 
//////// 
 
------------------------------------------------------------- 
Historio de nia movado, komunumo estas organika parto de nia 
kulturo. La instruado de la historio devas esti integra parto
de iu lingvokurso. 
------------------------------------------------------------- 
 
Tre konciza historio de la Esperanto-Movado 
=========================================== 
 
(fino. Komenco en "Eventoj" No 28 - 34) 
 
En 1965 UEA denove turnis sin al UN, kun propono, ke 
"Unuigxintaj Nacioj solvu la lingvan problemon per efektiva kaj 
efika helpo de la neuxtrala Internacia Lingvo Esperanto, 
rekomendante ankaux al la Sxtato-Membroj progresigi gxian 
instruadon kaj stimuli gxian uzon en la internaciaj rilatoj de 
la popoloj". La proponon cxi-foje subskribis 930025 individuoj, 
kaj 3851 organizajxoj kun sume cx. 73 milionoj da membroj! La 
propono estis transdonita al la Sekretariato de UN en 1966, kaj 
la Sekretariato efike malaperigis gxin. 
 
Se la historio instruas al ni ion ajn, gxi instruas jenon: en 
tiu cxi mondo Esperanto tre malofte ricevis ecx minimumon da 
normala justa traktado. Tamen, tio ne dauxros senfine. Kuragxiga 
estas la rezolucio, adoptita unuanime de Unesko en sia 23a 
sesio, la 8an de novembro 1985 en Sofio, laux kiu la 
 
Gxenerala Konferenco, 
--------------------- 
Konsiderante, ke gxi en sia sesio de 1954, okazinta en 
Montovideo, per la rezolucio IV.1.4.422-4224 notis la rezultojn, 
atingitajn pere de la internacia lingvo Esperanto sur la kampo 
de internaciaj intelektaj intersxangxoj kaj reciproka 
komprenigxo inter la popoloj de la mondo, kaj rekonis, ke tiuj 
kongruas kun la celoj kaj idealoj de Unesko, 
 
Memorigante, 
------------ 
ke Esperanto intertempe faris konsiderindan progreson kiel ilo 
de komprenigxo inter popoloj kaj kulturoj de malsamaj landoj, 
penetrante en la plimulton de la regionoj de la mondo kaj la 
plimulton de la homaj agadoj, 
 
Rekonante 
--------- 
la grandajn eblecojn, kiujn Esperanto prezentas por la 
internacia komprenigxo kaj la komunikado inter popoloj de 
malsamaj naciecoj, 
 
Notante 
------- 
la tre gravan kontribuon de la Esperanto-movado, kaj precipe de 
Universala Esperanto-Asocio, al la disvastigado de informoj pri 
la agado de Unesko, same kiel gxian partoprenon en tiu agado, 
 
Konscia 
------- 
pri la fakto, ke en 1987 oni festos la centjarigxon de la 
ekzisto de Esperanto, 
 
1. Gratulas 
----------- 
la Esperanto-movadon okaze de gxia centa datreveno; 
 
2. Petas 
-------- 
la Gxeneralan Direktoron dauxre sekvi kun atento la evoluon de 
Esperanto kiel rimedo por plibonigi la komprenon inter malsamaj 
nacioj kaj kulturoj; 
 
3. Invitas 
---------- 
la Sxtatojn-Membrojn marki la centjarigxon de Esperanto per 
konvenaj arangxoj, deklaroj, eldono de specialaj posxtmarkoj kaj 
simile, kaj instigi al la enkonduko de studprogramo pri la 
lingvoproblemo kaj pri Esperanto en siaj lernejoj kaj siaj 
institucioj de supera edukado; 
 
4. Rekomendas 
------------- 
al la Internaciaj neregistaraj organizajxoj aligxi al la festado 
de la centjarigxo de Esperanto kaj pristudi la eblecon utiligi 
Esperanton kiel rimedon por disvastigi inter siaj membroj cxiajn 
informojn, inkluzive de tiuj pri la agado de Unesko. 
 
el "William Auld: La fenomeno Esperanto". 
Rotterdam: UEA, 1988. 
ISBN 9290179. 120 p. 21 cm. Prezo: 18,00 NLG 
 
------------------------------------------------------------ 
La redakcio de "Eventoj" dankas UEA kaj s-ron W. Auld pro la 
afabla permeso represi parton de la libro en nia gazeto. 
------------------------------------------------------------ 
 
************************************************************************* 
 
TEJO 
//// 
 
UNUAJ PASxOJ DE LA JUNULARA MOVADO 
================================== 
 
Gesinjoroj van Veenendaal, instruista paro el Nederlando, estas 
la gepatroj de la nuna TEJO. En julio 1934 ili komencis eldoni 
kaj redakti la revuon por junaj komencantoj La juna vivo, sub la 
sama titolo aperis tri eldonoj de internacia lernolibro. Por 
testi la rezulton de tiuj siaj iniciatoj, la gesinjoroj van 
Veenendaal kunvokis en auxgusto 1938 Internacian Junularan 
Kunvenon (IJK) al la nederlanda urbeto Groet, instigitaj de 
renkontigxo inter britaj kaj francaj lernantoj, kiu okazis iom 
pli ol jaron antauxe en Birmingham. Kun 200 partoprenantoj el 
dek landoj, la Kunveno de Groet estis tiel sukcesa, ke la 
cxeestantoj, laux sugesto de la geinstruistoj, entuziasme 
decidis fondi Tutmondan Junular-Organizon (TJO) 
 
TJO deklaris sin "supertendenca" kaj nomis kiel siajn celojn: 
 
a) Konsciigi la junularon pri tutmonda interfrateco kaj akceli 
gxin pere de 1. propagando de la lingvo esperanto inter la 
junularo de la tuta mondo; 2. arangxado de internaciaj 
renkontigxoj; 3. legado de komuna gazeto; 4. korespondado en 
esperanto; 5. cxiuj indaj rimedoj por interfratigi homojn de 
diversaj nacioj, religioj, rasoj kaj politikaj konceptoj. 
 
b) Akceli, ke esperanto estu akceptita en la lernejojn. 
 
Unu jaron poste en Tervuren (Belgio) okazis la dua IJK, kiun 
partoprenis ecx cx. 400 gejunuloj. TJO ekprogresis sub la 
bonvolaj rigardoj de la e-movado, sed fakte ne estis subtenata 
de gxi. 
 
La promesplena evoluo de TJO estis kruele interrompita per la 
dua mondmilito. En marto 1941 gxia havajxo en Nederlando estis 
konfiskita de la naziaj okupantoj. 
 
Sed jam en auxtuno 1945 la Juna Vivo reaperis, kaj TJO 
reaktivigxis kun ecx pli granda vervo. Diverslandaj 
reprezentantoj konferencis en auxgusto 1946 por reorganizi la 
laboron kaj formuli la Regularon. En auxgusto 1947 TJO estis 
akceptita kiel faka organizajxo de UEA sed jam unu jaron poste 
la gvidantoj amare notis: "...intencan kaj entuziasman helpon ni 
gxis nun ne povis konstati." En 1948 TJO kunfandigxis kun alia 
organizajxo, "Denaska Esperantistaro". 
 
Laux sia postmilita Regularo TJO havis i.a. aktivajn (14 - 30 
j.) kaj aspirantajn membrojn (6 - 14 j.). La estraro estis 
elektata de gxenerala kunveno aux per referendumo de la aktivaj 
membroj. La Juna Vivo estis la oficiala organo, kaj de la 
Internaciaj Junularaj Kunvenoj, kiuj rekomencis okazi en 1947, 
oni postulis "festan kaj propagandan karakteron". 
 
La gvidantoj de TJO estis gxis 1949 plenagxuloj, plejofte 
instruistoj, kaj la membraro konsistis plejparte el lernejanoj, 
kiuj lernis esperanton en sia klaso. Sed post la 5-a IJK en 
Versailles (1949) vigligxis la aktivado de la junula membraro 
mem. En la 6-a IJK en Konstanz partoprenis pli ol 600 gejunuloj; 
en la Estraron eniris pli junaj fortoj. La cxefaj celoj de TJO 
tamen restis la regula apero de La Juna Vivo kaj cxiujara 
okazigo de IJK. 
 
Dum la 8-a IJK en Ry, Danio, en 1952, oni decidis la nomsxangxon 
je Tutmonda Esperantista Junulara Organizo. 
 
Laux "esperanto en Perspektivo" 
el "Itinfo" apr.-majo 1993 
 
************************************************************************* 

ANONCO
//////
 
---------------------------------------------------------------         
          Debrecena Bulteno - senpage! 
 
"Debrecena Bulteno" estas dumonata, cx. 50 (!) pagxa, varia kaj 
vere interesa revuo. 
 
Vi povas pxari la abonkorizon, kaj povas ricevi senpagan 
ekzempleron, se intersxangxe vi sendos specimenon de ajna 
esperantilingva revuo! 
 
Kontaktu: Debrecena Bulteno Tibro Papp 
Trombitas u. 12, HU-4031 Debrecen Hungario 
--------------------------------------------------------------
 
************************************************************************* 
 
INTERESE 
//////// 
 
Kampanjo por defendi la anglan lingvon kaj gxiajn parolantojn 
============================================================= 
 
En la "Enkonduko" de Ne facilas esti... sloveno en Italio mi 
trovis la sekvan frazon el la plumo de Renato Corsetti: "ili [la 
usonanoj] trudas al cxiuj siajn kantojn en la uson-nigrula 
dialekto". 
 
Tiel Corsetti emocie elvomas kalumnion kontraux usonanoj kaj 
samtempe nigrigas ilian lingvon per la esprimo "nigrula 
dialekto". ... 
 
Jam estas tempo silentigi mallargxmensajn esperantistojn per 
starigo de defend-kampanjo aux movada organizajxo rajtas 
partopreni cxiu denaska parolanto de la angla. La angla lingvo 
estas difinebla kiel la tradicia sxtata lingvo de Britio, Usono, 
Kanado, Auxstralio, Nov-Zelando kaj ankaux aliaj landoj, kie gxi 
havas oficialan statuson kaj estas uzata en la cxiutaga vivo. 
Cxiu sxtato difinas por si mem la normlingvon kaj instruas gxin 
en lernejoj. Sekve, atako kontraux la angla gxenerale signifas 
atencon kontraux la kultura suvereneco de cxiuj popoloj de la 
anglalingva komunumo. Kiam tiu agresado kontraux la angla venas 
el la vitriolaj plumoj kaj galplenaj busxoj de esperantistoj, 
tiam nepra devo de angleparolantaj samideanoj estas unge kaj 
pugne defendi sian denaskan lingvon. 
 
Mi proponas ke la unua pasxo en la kampanjo estu publikigo de 
nigra listo de malamikoj de la angla lingvo, kune kun la 
koncernaj citajxoj. La dua pasxo estu fondo de respond-servo por 
praktiki misprezentadon en esperantaj publikajxoj kaj proponi al 
redakcio kompetentan refutadon de la mensogoj kaj troigoj. ... 
 
Bernard Golden 

************************************************************************* 

REPLIKO 
=======

------------------------------------------------------------- 
"tiam nepra devo de angleparolantaj samideanoj estas unge kaj 
pugne defendi sian denaskan lingvon" 
------------------------------------------------------------- 
 
           KAMPANJO POR DEFENDI 
            LA ANGLAN LINGVON 
           KAJ GxIAJN PAROLANTOJN 
 
 
        Ho, povra lingvo ja persekutata, 
         sen inter siaj vicoj cxampiono. 
        Sen bazo mona aux subteno sxtata, 
         dependa nur de sia dolcxa sono. 
 
        Sen ia ajn instinkto kontrauxbata, 
         naiva kiel sxarko aux pitono; 
        drednauxte, dinosauxre delikata, 
         timida kiel tondro aux ciklono. 
 
          Mi ironias, tamen, serioze: 
        cxu la sxafido por la lupo pledas? 
        cxu ni defendu lingvon, kiu predas? 
 
         Sed iu ja kampanjas furioze, 
        bizara ecx por verda Donkihxoto. 
         Anglalingvanoj diras: "Idioto!" 
 
 
Timoty B. Carr, Britio 
El "The Worker Esperantist", julio 1993 
 
************************************************************************* 

KIEL? 
===== 
 
Lavu la manojn! Mangxu per via forko! Prenu la fingron el via 
nazo! Ordigu vian cxambron! Certe vi memoras tiujn ordonojn el 
via infana periodo. Sed ankaux nun la ordonoj abundas: Uzu la 
publikan trafikon! Lavu la vestojn en A! Uzu nian margarinon! 
Kaj ecx sen la bruo de la reklamo ni dauxre estas ordonataj. Ni 
trafikas dekstre, ni pagas imposton, metas malnovajn botelojn 
kaj gazetojn en specialajn ujojn, jes cxiutage ni obeas al 
centoj da reguloj. Ni ja apartenas al popolo kiu ne estas tre 
obeema, tamen ofte obeanta. Ne cxiam kun plezuro, sed ofte 
kontrauxvole. 
 
Tiu, kiu aldonas la admonon: Lernu esperanton!, kaj poste 
kolerigxas se oni ne tuj aligxas al la kurso, nepre malmulte 
komprenas de la homa konduto. Kelkfoje la malgranda emo al 
lernado ecx tute mal-aperas kiam oni rigardas la personojn, kiuj 
tiel instigas. Tro ofte ili estas fanatikuloj, kiuj acidmiene 
kiel sklavoj dedicxas tempon kaj energion al la varbado por la 
sankta idealo. 
 
Pli facile oni instigas homojn al okupo, kiu donas plezuron, kiu 
plibeligas la vivon. Fakuloj pri reklamo ja scias: oni ne vendu 
varojn, sed promesu la plenumon de deziroj, oni ofertu gxojon 
kaj felicxon. Kaj esperanto tauxgas por tio. Per gxi oni povas 
kolekti bildojn pri folkloraj kostumoj, kasteloj aux pontoj, 
intersxangxi kasedojn kun muziko el foraj landoj, legi librojn 
el aliaj kulturoj. Oni povas intersxangxi ne nur posxtmarkojn, 
sed ankaux spertojn pri sia fako aux hobio. Foje oni lernas kiel 
la nacia gazetaro misprezentas la faktojn, kiam gxi uzas la 
vorton "ribelanto" por homo kiu defendas sian rajton. Oni povas 
ferii en malproksimaj landoj, ne kiel turisto, sed kiel gasto. 
Ofte oni trovas amikojn, kelkfoje ecx felicxon per edzo aux 
edzino. 
 
Esperanto povas ricxigi la vivon. Se ni kapablas sciigi tion al 
la publiko, tiam la admono "lernu!" ne plu necesas. 
 
Ko Nurmi 
 
el "Fenomeno", aprilo 1993 
 
*************************************************************************
 
KORESPONDI DEZIRAS 
////////////////// 
 
15-jara lernanto pri turismo, matematiko, lingvoj: Csaba Csako, 
Szanto Kovacs str.28 II/6, H-4400 Nyiregyhaza, Hungario. 
 
* * * 
 
Dez. intersxangxi spertojn pri instruado de e-o en lernejoj, 
korespondaj kursoj ks.: Hektor Jimenez, Ave. 47, Nr. 3803, 
e/48 y 40, Rpto. Kohlly, Playa, La Habana, Kubo. 
 
* * * 
 
Filologo kaj jxurnalisto pri esperantologio, gazetara laboro kaj 
historio de la e-movado: Juan Ramon Rodriguez Gomez, Aptdo 6189, 
Plaza de la Revolucion, C-10600 La Habana, Kubo. 
 
* * * 
 
14-jara lernantino pri libroj kaj biciklado: Helga Kek, Deak u. 
11, H-3910 Tokaj, Hungario. 
 
* * * 
 
Lernejanoj de la 6-a kaj sepa klaso, kaj direktoro de la lernejo 
kie ili lernas esperanton:Mato Pekuljak, Otarijska 8, HR-41000 
Zagreb, Kroatio. 
 
* * * 
 
17-jara komencanto sxatas historion, poezion, diplomation: 
Miklos Takacs, Polgari ut 99/A, H-4080 Hajdunanas, Hungario. 
 
* * * 
 
Helpiloj por korespondado 
------------------------- 
 
Esperantlingva korespondado estis, versxajne, unua speco de la 
movada aktiveco, ekde apero de la unua "Adresaro", sed ankaux 
gxis nun gxi restas unu el la cxefaj manieroj de amasa aplikado 
de la internacia lingvo. Por helpi al korespondemuloj multaj e- 
gazetoj (ankaux Eventoj) havas rubrikon "Korespondi deziras", 
sed tio ne plene kapablas saturigi la postuladon. Pro tio 
speciale gravas gazetoj, kies cxefa celo estas helpi trovi tauxgajn 
korespondamikojn al cxiuj dezirantoj. Unu el provoj 
krei tian gazeton oni entreprenis en Krasnojarsko; la gazeto 
havis tauxgan aspekton kaj enhavon, sed ne cxio estas glate- 
glite - la redakcio ricevis sekvan leteron: 
 
Amikaj Adresoj - pauxzas 
------------------------ 
 
...de la lasta UK en Vieno mi ne eldonis la gazeton "Amikaj 
adresoj", cxar mi ne havas monon por eldoni. Ses numerojn mi 
eldonis dank' al bankkredito, sed gxi finis kaj duonjare mi 
akiradis monon por redoni la krediton. 
 
Sed leterojn oni sendas al mi, cxar la gazeto estas aktuala por 
nia lando (simila en Rusio ne ekzistas), kaj ankaux por la E- 
movado. Ni havas kelkajn abonantojn de Usono, Kanado, Finnlando, 
Polio. Sed, sed, sed... 
 
Nun mi klopodas trovi monon por dauxrigi la eldonadon... 
 
Andrej Grigorjev, 
Krasnojarsk, Rusio 
 
Internacia koresponda adresaro 
------------------------------ 
 
Tamen por korespondemuloj ekzistas ankaux aliaj eblecoj - oni 
povas uzi Internacian korespondan adresaron, kiu aperadas 4-foje 
jare kaj cxiu numero enhavas cx. 1000 adresojn el 100 landoj. 
Pro tio la adresoj estas presitaj per tre malgrandaj leteroj, do 
oni preparu lupeon! La unuopa numero kostas 2 USD, la jarabono - 
8 USD (aux egalvalore). La adreson de deziranto oni publikigas 
senpage, kondicxe ke li/sxi trovos du novajn korespondemulojn. 
Por pli detalaj informoj kaj abono skribu al: 
 
R. J. Zverina, 
5. kvetna 26, CZ-46001 Liberec, Cxehio. 
 
************************************************************************* 
 
HEF (Hispana Esperanto-Federacio) ricevis nean respondon al sia 
peto, ke pluraj junuloj venu helpi al gxi kadre de la Socia 
Servo de Konscienc-objxetantoj pri armeservado. 
 
el "Boletin. majo-junio 1993 
 
Rim. de la red. La nea respondo ne signifas, ke la afero estas 
senespera - oni devas scii gxuste agi, por atingi sukceson 
tiurilate! 
 
************************************************************************* 
************************************************************************* 
EVENTOJ, eszperanto nyelvu informacios lap. 
Nyt. sz. B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X. 
A kiado es szerkesztoseg cime: 
H-1675 Budapest, pf. 87. Tel.: 1228258 
Megjelenik kethetente. Kezbesiti az MPV-HPI. 
Keszult a SZELKER nyomdaban. 
H-1161 Budapest, Baross u. 114. 
EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado. 
Eldonas Kultura Esperanto-Asocio 
kaj LINGVO-Studio, Budapest 
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro Laszlo Szilvasi 
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj 
artikoloj kaj ne respondecas pri anonc-enhavoj. 
************************************************************************* 
La kompiladon de reta versio prizorgis: Szilvasi Laszlo kaj 
                    Kristaly Tibor