Eventoj n-ro 0045, 1/januaro - '94, retposxta versio
*****************************************************

ENHAVO
//////

Titolpagxe:       - BATALI KONTRAUx MALJUSTO
           
Kulturo:        - Kultura Centro Esperantista 25-jaras, sed...
            - Nia libromerkato en 1992

Faka aplikado:     - Amatora radio-stacio de la Seula Esperanto-
             Kulturcentro
            - TAKE-esperanto cxe la televido
            - Genealogoj uzas esperanton
            - La scienca e-eldonejo establigxas!

Esperanto aplikata:   - Atlaso de Andaluzio
            - Ne gutas mielo el la cxielo...
            - Adresaron de firmaoj,
            - Poprad igxis komerca kompanio

Arangxoj:        - Litero
            - Fervojista postkongreso
            - 16-a Cxebalta Esperantista Printempo
            - La 67-a kongreso de SAT
            - Biera semajnfino
            - Germana Esperanto-Kongreso
            - Latvia Internacia Printempo
            - Alp-Adria Konferenco
            - IEK-94 en Homburgo

Anoncoj:         - **

Movado:         - La "guto malgranda"
            - La japana kontribuo por esperanto: go-ludo 
            - Domo, kie logxis Zamenhof
            - Kiel frenezuloj...
            - Brita kongreso 1995 en ... Parizo?
            - Esperantaj stampoj en Cxinio
             
Afrika agado:      - Agado en Malagasio

Esperanto en radio:   - Ondolongoj de Pola Radio

Lingvo:         - esperanto aux Esperanto?

Mallonge:        - Gxardeno Esperanto
            - Estraro de ELNA

Reagoj:         - Norvega E-eldonejo tute ne malfondita!

Hungara angulo:     - ***
Anoncetoj:       - ***
Anoncoj:        - ***

Intervjuo:       - La viron eblas detrui, sed ne venki

Bazaj informoj:     - Skolta agado en esperanto

Interese:        - Dia imposto
            - Liftoj por sxipoj

Konkurso:        - INTERNACIA KONKURSO POR MEZLERNEJANOJ

Korespondi deziras:   - ***

*************************************************************************

TITOLPAGxE
//////////

Novjara mesagxo de la Prezidanto de UEA

BATALI KONTRAUx MALJUSTO
========================

Kiam ni staras sur la sojlo de la nova jaro, konvenas pauxzi foje kaj
fari bilancon pri la stato de la mondo kaj pri nia propra stato. Sur la
sojlo de la jaro 1994 ni vidas mondan situacion, en kiu ni trovigxas -
kiel kutime - elementoj pozitivaj kaj elementoj negativaj. Kiel cxiam,
la estonteco estas necerta.

En Sud-Afriko reprezentantoj de la du cxefaj partioj, de la du cxefaj
rasoj, atingis interkonsenton, kiu antaux nur mallonga tempo sxajnis
utopiajxo. Kvankam ne mankas malkonsentaj vocxoj, almenaux oni nun vidas
la eblecon de paca solvo, kie antauxe oni atendis nur sangan militon.
Finfine, post longa malpaco nun vidigxas perspektivoj de paco en Kambogxo
kaj en Palestino. En la insuloj, kie mi logxas, ni havas en Norda irlando
pli bonan perspektivon de paca solvo, ol ekzistis de multaj jaroj. En
cxiuj tiuj lokoj provizore sukcesis paca traktado inter la konfliktantaj
flankoj.

Ni ne forgesu lauxdi la finan sukceson de la sepjara interregiona
traktado pri GATT (Gxenerala Akordo pri Tarifoj kaj Komerco) - kvankam
ankaux pri tiu atingo, kiu pozitive influos la mondan ekonomion, ne
mankas malkonsentaj vocxoj. Forest as tie, ekzemple, interkonsento gxis
kiu grado la kulturo kaj ties produktoj estas varo.

Tamen, en pluraj mondopartoj ni vidas nur disfalon kaj seniluziigxon. En
Bosnio kaj Hercogovino la kruelo kaj la batalado dauxras: la bela idealo
de sxtato, en kiu diversaj etnoj povus kunvivi en harmonio, sxajnas
definitive perdita. En Angolo, en Kartvelio, en Somalio, en Sudano, ne
venas fino al militado. Granda perturbo trafis Rusion kaj aliajn partojn
de la eksa Sovetunio, kie la situacio ankoraux tute ne estas stabila. Oni
ne povas ne havi gravajn timojn pro la tiea kres ko de ekstremaj
naciismoj, naskitaj el malespero, malordo kaj ekonomia mizero.

Kvankam la vivo sxajnas dependi de hazardaj aferoj, ni cxiuj havas la
moralan devon pledi kaj kampanji por tio, kio estas bona kaj justa. Ni
devas batali kontraux maljusto. Kiel individuoj, ni sxajnas atingi
malmulton. Ni tamen memoru, ke el niaj malgrandaj, cxiutagaj decidoj
povas flui ankaux gravaj rezultoj. Eventoj, sxajne negativaj en si mem,
povas ja havi grandajn kaj netakseblajn sekvojn. Tio validas same en nia
persona vivo, kiel ankaux en publikaj aferoj.

Unu ekzemplo: en Litovio, antaux iom pli ol cent jaroj, Aleksandro
Zilbernik donis al sia filino Klara doton okaze de sxia edzinigxo al juna
okulkuracisto. Tuj (fakte, ecx antaux la geedzigxa ceremonio) la juna
fiancxo foruzis grandan parton de la doto por eldono proprakoste libron
pri sia fantazia projekto de lingvo internacia. Imagu, se Ludoviko estus
trovinta alian fiancxinon, kies patro ne povus aux ne volus doni doton;
imagu, se Klara aux sxia patro estus malpermesinta tiun neortodoksan uzon
de la dotita sumo. Sen tiu doto la Internacia Lingvo de Zamenhof eble
neniam estus vidinta la taglumon. Vere, se tiuj eventoj estus iom aliaj,
ankaux grava elemento en la kulturhistorio de la homaro estus alia, nia
As ocio ne ekzistus, kaj vi ne legus cxi tiujn vortojn. Estas agrable
konstati, ke Esperanto nun ricevis alian "doton" de Aleksandro Zilbernik:
lia renovigita domo en Kaunas la 11-an de decembro farigxis Litova
Esperanto-Centro.

Okazis io grava pri la Internacia Lingvo dum la jaro 1993 - pluraj
ekstermovadaj instancoj okupigxas pri la lingva problemo kaj implicite
rekonis la rezultojn, kiujn la Esperanto-movado atingis tra la pasinta
cento da jaroj: Umberto Eco per siaj dokto kaj intelekta kuragxo sukcesis
skui la letargian silenton pri la komuna lingvo; en la ejoj de Euxropa
Parlamento oni simpoziis pri planlingvoj; UNICEF establis konsultajn
rilatojn kun UEA, Internacia PEN-klubo rekonis Esperanto n kiel beletran
lingvon kaj akceptis la membrecon de Esperanto-sekcio, Unesko denove
rezoluciis pri Esperanto.

Kvankam ofte povas sxajni, ke nia laboro ne portas la esperatajn
fruktojn, tio ne estas kialo por cxesi labori. ni ne povas scii, kiaj
fine estos la rezultoj de nia strebado. Antaux kvin jaroj kiu estus
povinta imagi la nunan politikan situ acion de la mondo? Kiu scias, kio
estos post ankoraux kvin jaroj, post dek jaroj, post cent jaroj? Kiu
scias, kia estos la lingva situacio en la mondo de la jaro 2094?

Ni laboru kaj esperu. Ni cxerpu la inspiron el la ankoraux cxiam plene
aktuala mondvizio de Zamenhof:

   Ni semas kaj semas, neniam lacigxas,
   Pri l'tempoj estontaj pensante.
   Cent semoj perdigxas, mil semoj perdigxas, -
   Ni semas kaj semas konstante.
   "Ho cxesu!" mokante la homoj admonas, -
   "Ne cxesu, ne cxesu!" en kor' al ni sonas:
   "Obstine antauxen! La nepoj vin benos,
   Se vi pacience eltenos".

Kun bondeziroj por la jarsxangxaj festotagoj kaj por la nova jaro 1994,
salutas via

John C. Wells

*************************************************************************

KULTURO
///////

Kultura Centro Esperantista 25-jaras, sed...
============================================

En la 70-aj, 80-aj jaroj KCE estis novajxo, kiun indis viziti. Sed la
mondo sxangxigxis, kaj la nunaj problemoj de KCE (La Chaux-de-Fonds,
Svisio) similas al problemoj de aliaj similaj esperantistaj institucioj.
KCE estas konsista parto de Esperantujo.

En la sepdekaj kaj okdekaj jaroj esperanto-centroj ne abundis. KCE estis
novajxo, kiun indis viziti. Lastatempe aperas kaj malaperas diversaj
aliaj similaj centroj, kie la esperanto-komunumo kolektigxas; plioftigxas
la kongresoj, kunvenoj, renkontoj. En Esperantujo cxi-rilate ekzistas ne
subtaksebla konkurenco; la esperantistaro, do, fakte havas suficxe
grandan elekteblon. En tiaj kondicxoj institucio kiel KCE ne plu altiras
tiom da gastoj, kiom antauxe. Tamen, Esperantujo ne kontesteble bezonas
propra(j)n lernejo(j)n, kie okazas lingvaj, klerigaj kaj pedagogiaj
kursoj kun ekzamenoj. Ekzistas la impreso, ke la e-movado ankoraux ne
komprenis la gravecon de tiu fakto.

Kiel jxus menciite, al La Chaux-de-Fonds "pilgrimas" multe malpli da
esperantistoj ol oni siatempe esperis. Nature, tio estas tre seniluziiga
por aktivuloj de Esperantujo. Tial prave aperas duboj, cxu dauxre valoras
investi tiom da mono kaj energio por cxiurimede vivteni relative pompan
kaj multekostan institucion kiel KCE. La lastatempa sxangxigxo de la
bazaj kondicxoj por la esperantaj socio kaj movado cxiukaze havas
konsekvencojn ankaux por ilia infrastrukturo. La esperant o-komunumo
estas devigata adekvate reagi al gxi. Kiel ni organizu nian laboron pli
efike kaj celtrafe?

La partoprenkotizoj kaj restadkostoj por la gastoj kaj klientoj de KCE
estas relative altaj, kvankam por svisa monujo ili estas ecx suficxe
malaltaj.

Cxu indas viziti cxiam la saman lokon? La vojagxemaj esperantistoj sxatas
foje vidi ankaux ion alian ol cxiujare nur KCE, la Jxurasan regionon ktp.
Diversaj duboj pri la kursprogramo mem, kaj la libertempo-ebloj, kiuj en
KCE estas bedauxrin de infrastrukture mankohavaj, certe ludas rolon en la
decido veni aux ne veni al KCE.

En la 70-aj - 80-aj jaroj Gastejo "Edmond Privat" akiris sep domojn por
gastigi la studentojn de KCE kaj CDELI (Centro de Dokumentado kaj Esploro
pri la Lingvo Internacia). Sekvis renovigaj transformoj kaj konstruoj;
instaligxis restoracio, studejoj, salonoj ktp. Dume restis la bankaj
monsxuldoj. Skeptikaj observantoj prave sin demandis: kie estas la
enspezoj cxe supozeble tiom da elspezoj?

Antaux kelkaj jaroj la asocio "Kultura Centro Esperantista" kaj la
fondajxo "Gastejo Edmond Privat" (GEP) ekzamenis sian financan staton kaj
malkovris, ke bedauxrinde gxi estas dangxere malekvilibrita. La kauxzoj
estas multfacetaj. Lastatempe la Direkta Komitato de KCE, helpe de la
Fonduma Konsilio de KCE/GEP, strebas ordigi la financojn. Estis decidite
vendi kvin el sep domoj, kiujn GEP siatempe acxetis, sed neniam
amortizis, kaj provi novan komencon surbaze de la du kernaj domoj. Tamen,
malgraux tio, resanigi la financojn evidentigxas tre malfacile.

Organizi la centron kauxzas grandan investadon de administraj elspezoj.
Diversaj servoj kiel varbiloj, informiloj, la perkoresponda kurso
programita (PKP) ktp. dauxre estas senpagaj. KCE/GEP deziras agadi
profesie, ne diletante, tial gxi garantias minimuman salajron al tri
surlokaj dejxorantoj (sekretario de KCE, administranto de GEP kaj
intendanto de KCE/GEP), kiuj estas bonaj esperantistoj kaj kompetentaj
kunlaborantoj sur sia kampo. Ni opinias, ke nur tia strukturo ebligas
efektivigi nian laborplanon fakule. Tial, en la bilanco kaj bugxeto la
elspezoj dauxre superas la enspezojn. Por 1994 estas provizore bugxetita
granda deficito. Memkompreneblas, ke tia ekonomio ne estas reala.

La eliro estas nur en pli granda kvanto de uzontoj de la servoj de KCE,
kio siavice dependas de pligrandigo de la kvanto de esperantistoj kaj
konscio pri la utilo de KCE por ili.

KCE instigas la esperantistojn partopreni gxiajn arangxojn por lerni,
kunveni, feriadi kaj uzadi gxiajn servojn. Tamen KCE/GEP dumjare
registras tro malmulte da kursanoj, gastoj kaj klientoj. Pli granda
kvanto da ili urgxe necesas por pleni gi la kason. Nia filantropa
instalajxo, kiu baze komprenas sin senprofita, tamen gxuste tiom
bezonas solidan monprofiton por garantii la pluekzistadon de la
entrepreno.

Pro cxiuj indikitaj kauxzoj KCE devas komenci draste sxpari. Reduktigxos
salajroj, do nur unu kunlaboranto estos plene salajrata, la aliaj du nur
parte; la instruontoj kaj prelegontoj estos petataj labori senhonorarie;
PKP igxos pagata; kos to por logxado en GEP plialtigxos je 5-10% ktp. Kaj
oni akcelos vastan poresperantan propagandon, kunlabore kun Svisa
Esperanto-Societo kaj la lokaj grupoj.

KCE kiel kultura asocio kaj GEP kiel fondajxo cxiam dependis de
mondonacoj kaj monpruntoj. Sxtatajn subvenciojn gxi ne ricevis kaj
supozeble ne ricevos. La estonteco de KCE/GEP, do, plene dependas de
gxiaj uzantoj. Gxi bezonas mecenatojn, k iuj povas aux donaci al gxi
monon, aux prunti senintereze, partoprenantojn de esperantaj arangxoj kaj
ecx neesperantistajn feriumantojn, kiuj (individue aux grupe) deziras
moderpreze pasigi tempon en Svisio.

laux M. Grosjean kaj A. Kunzli

el "Monata cirkulero KCE", decembro/1993

Gxeneralan programon 1994 de KCE oni povas mendi tute senpage cxe:

KCE, pk. 779, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio.
Telefono: +41-39-267407;
Telefakso: +41-39-266203.

*************************************************************************

Nia libromerkato en 1992
========================

Jen la statistiko pri la esperanta libromerkato en 1992, kiu bazigxas sur
la rubriko Laste aperis en Esperanto por 1992. Laux tiu rubriko en 1992
surmerkatigxis 205 libroj en kaj pri esperanto. Tiu nombro esence samas
kun la sumo, atingita antaux dek jaroj.

jaro 1982-1992

nombro de libroj en/pri esperanto - 228205
originalaj beletrajxoj - 2234
tradukitaj beletrajxoj - 5131
informiloj pri esperanto,lernolibroj, vortaroj - 4836
averagxa pagxonombro - 135126
averagxa prezo (NLG) - 11,815,9

La libroj estis verkitaj pri tute diversaj temoj:
lernolibroj, vortaroj, informiloj - 36
originala beletro - 34
traduka beletro - 31
interlingvistiko, esperantologio - 27
esperanto (historio, literaturo,movado, instruado ks.) - 18
politiko, filozofio, historio - 17
scienco kaj tekniko - 13
religio - 12
aliaj temoj - 17

En 1992 la libroj venis el 31 landoj. La rang-liston malfermas la
kongres-lando Auxstrio kun 20 libr(et)oj, sed laux la totala pagxo-kvanto
Auxstrio okupas nur la sesan lokon, je granda distanco de Japanio. En la
suba tabelo, kun deko da plej aktive eldonantaj landoj, la unua nombro
indikas la librokvanton, krampe estas la sumo de la pagxoj de la 
eldonitaj
libroj.

Auxstrio  20 (1607)
Germanio  18 (1950)
Japanio  17 (4480)
Francio  17 (2798)
Brazilio  15 (2059)
Bulgario  14 (1440)
Nederlando 13 (1648)
Rusio   13 (1590)
Cxinio   11 (1566)
Belgio   8 (801)

205 libroj estis eldonitaj de ... 105 eldonejoj, el kiuj nur 10 produktas
po pli ol 3 libroj jare:

Press-Esperanto (Bulgario) 10 (1056)
Sezonoj (Rusio) 9 (896)
Pro Esperanto (Auxstrio) 9 (640)
Fonto (Brazilio) 8 (1256)
Cxina E-Eldonejo (Cxinio) 8 (1174)
Ludovikito (Japanio) 7 (3141)
UFE (Francio) 5 (1401)

el "Ruslanda Esperantisto", oktobro/1993

*************************************************************************

FAKA APLIKADO
/////////////

Amatora radio-stacio de la Seula Esperanto-Kulturcentro
=======================================================

En la oficejo de Seula Esperanto-Kulturcentro la 1-an de novembro 1993
estis instalita nova amatora radio-stacio.

Direktoro de SEK, s-ro Lee Jung-kee (voksigno HL-1-SZQ) malfermis la
stacion por praktiki kaj propagandi nian lingvon pere de radio-reto.

La stacio de SEK atendas la vokon de radio-amatoroj cxiutage. En Koreio
radio-amatoroj interesigxas pri esperanto por plifaciligi siajn
kontaktojn kun eksterlandanoj.

Koreaj esperanto-amatoroj nun havas regulan kontakton cxiuvespere de la
18.30 gxis 19.00 en la frekvenco 21.266 kHz.

*************************************************************************

TAKE-esperanto cxe la televido
==============================

Francis Guthleben, jxurnalisto cxe CANAL E, perkabla televidstacio pri
ekonomio en la orientfranca departamento Haut-Rhin, intervjuis dum dek
minutoj Jen-Pierre Cancel, sekretarion de TAKE (Tutmonda Asocio de
Konstruistoj-Esperantistoj), kaj Edmond Ludwig, redaktoron de la revuo La
Domo kaj prezidanton de Orientfranca Espe ranto - Federacio. La
celpubliko (50.000 spektantoj) estas la entreprenoj de la departamento
kaj ilia klientaro. CANAL E akceptas por elsendo bonkvalitajn mallongajn
videokasedojn pri esperanto kaj prezenton de entreprenoj, laborantaj per
esperanto. Sendu ilin al

TAKE-Esperanto,
RN 83, rue de Tiefenbach, F-68920 Wintzenheim-Colmar, Francio.

*************************************************************************

Genealogoj uzas esperanton
==========================

Genealogio farigxas cxiam pli populara hobio. Jam tri neesperantistaj
genealogiaj asocioj uzas la internacian lingvon en siaj korespondado kaj
publikajxoj. Temas pri Orienteuxropaj Familihistoriaj Asocioj (sidejo en
Salt Lake City, Usono), Genealogia Arkivo de la gento Knobloch "Alleum"
(Vroclavo, Polio) kaj Silezia Genealogia Societo (Vroclavo).

UN proklamis la jaron 1994 "La jaro de familio". Lige al gxi la Silezia
Genealogia societo proponas al esperantistoj, kiuj interesigxas pri siaj
radikoj, genealogio kaj heraldiko, fondi similajn genealogiajn societojn
(urbajn, regionajn kaj landajn). Statuto de Silezia Genealogia Societo
kaj aliaj organizaj dokumentoj jam estas tradukitaj en esperanton kaj en
plurajn naciajn lingvojn. Tiuj dokumentoj povas servi kiel modelo por
nove organizataj genealogiaj societoj. Personoj, kiuj volus fondi
similajn societojn bonvolu skribi al ni.

En Okcidenta Euxropo, Nordameriko kaj Auxstralio agas pluraj genealogiaj
societoj (landaj, regionaj, etnaj). En Orienta Euxropo, Afriko, Azio kaj
Sudameriko tiaj societoj preskaux ne ekzistas. En kelkaj orienteuxropaj
landoj dum jardekoj ge nealogio estis malpermesita.

Ekde 1994 Silezia Genealogia Societo eldonos kvaronjaran bultenon en
esperanto "Kroniko", kiu ofte enhavos informojn pri internaciaj gentaj
societoj kaj iliaj bultenoj. Genton formas cxiuj familioj, devenantaj de
la komuna prapatro. Ne ekzistas homogenaj (ununaciecaj) gentoj. Cxiuj
gentoj kun 200-500-jara historio posedas debrancxigxojn, kiuj vivas
nuntempe en diversaj landoj kaj apartenas al diversaj nacioj. Multaj
gentoj eldonas proprajn familiajn bultenojn. Tamen tiuj bultenoj ne
cxiam atingas samgentanojn, kiuj jam ekde kelkaj generacioj logxas en
aliaj landoj kaj parolas aliajn lingvojn. Silezia Genealogia Societo
proponos al ili uzadon de la internacia lingvo esperanto. La societo
"Alleum", al kiu apartenas personoj en 16 landoj, jam eldonas sian
bultenon en esperanto. Personoj, kiuj deziras fondi internacian familian
genealogian societon, povas ricevi de ni modelan statuton, aligxilon,
laborplanon kaj adresojn de samnomuloj el polaj telefo nlibroj.
Novefonditaj genealogiaj societoj el orienteuxropaj landoj ricevados dum
kelkaj jaroj la bultenon "Kroniko" senpage.

Membroj de la Silezia Genealogia Societo prilaboras multlingvan
genealogian kaj familian vortaron. Antaux ol aperos libroforma eldono, la
vortaro estos presata en lauxvicaj kajeroj de la bulteno "Kroniko".

La projekto fondi en 1990 Esperantistan Genealogian kaj Heraldikan
Asocion ne sukcesis. Tamen nun ni opinias, ke anstataux ol fondi pure
esperantistan asocion, estas multe pli bone agi en regionaj aux landaj
neesperantistaj societoj kaj ka xuzigi, ke tiuj societoj uzu la
internacian lingvon.

Estraro de la Silezia Genealogia Societo,
P.O. Kesto 312, PL-50950 Wroclaw 2, Polio.

*************************************************************************

La scienca e-eldonejo establigxas!
==================================

Post brila debuto - eldono de la libro "La korpo de la homo" (vd. Eventoj
n-ro 0042) de Harald Schike - la eldonejo MZ-Verlag jam preparas por
aperigo tri novajn fakajn librojn:

Aira Kankkurnen: Klopodu kompreni min. La 50-pagxa libreto estas traduko
kaj reverkajxo de la renoma verko, kiu aperis jam en diversaj lingvoj,
kaj estas instrukcilibro por gepatroj de auxdodifektitaj infanoj.

H. S. Stoker, M. R. Slabaugh: Gxenerala, organika kaj biologia kemio.
Traduko el usona prestigxa lernolibro pri kemio sub gvido de R. K. Jones
kaj D. A. Portmann. La 600-pagxa libro estas tute unika en esperanto!

Jaime Scolnik: Sanon! - Sanigu vin mem per naturmetoda kuracado.
Originale verkita 700-pagxa konsillibro por cxiu homo. Gxi montras, kiel
kuraci sin per la naturmetoda medicino. La malsanojn kaj iliajn
kuraceblojn oni trovas facile en la de tala indekso. Tiu libro, merita
atenton de cxiu esperantisto, estas senprecedenca en Esperantujo.

La unua libro aperos printempe de 1994, la aliaj je UK en Seulo. Sed tio,
kaj ankaux la prezo, dependas ankaux de la kvanto de antauxmendoj. Do,
por certigi ilian aperon, cxiu interesigxanto nepre antauxmendu ilin laux
la adreso:

Harald Schicke, Im Heidewinkel 45, D-21271 Asendorf, Germanio;
Tel./fakso: +49-4183-4653.

*************************************************************************

Esperanto aplikata
//////////////////

Atlaso de Andaluzio
===================

Interesigxantoj pri la esperant-lingva Atlaso de Andaluzio kontaktu gxian 
kompilinton:
Jose M. Rodriguez,
Pk. 611, E-14080 Kordovo, Hispanio

*************************************************************************

Ne gutas mielo el la cxielo...
==============================

... sed oni povas importi gxin! Al la eksportisto eblas skribi esperante, 
hispane, angle:
Ruban Rorres,
Carrea 85# 15-68, Cali, Kolombio

*************************************************************************

Adresaron de firmaoj,
=====================

uzantaj esperanton, sur teritorio de eksa Sovetunio kolektas

Mihaelo Cxertilov,
Pk. 111, RUS-143000 Odincovo, Rusio

*************************************************************************

Poprad igxis komerca kompanio
=============================

La E-Centro de Slovaka Esperanto Asocio en Poprad transformigxis al 
komerca kompanio. Gxi interesigxas pri cxiuspecaj komercaj kaj turismaj 
proponoj. Kontaktadreso:

SEA, 
Sobotske nam 6, CS-08501 Poprad, Slovakio
el "Gazeto Andaluzia", decembro 1993

*************************************************************************

ARANGxOJ
////////

Litero
======

Cxu vi jam foje rajdis sur Pegazo? Cxu vi volas pliperfektigxi sur la
literatura, proza, kaj poema kampoj? Cxu vin simple nur interesas
strukturoj de poemoj? Cxu vi sxatas krei fabelojn?

Se jes, tiam ne hezitu aligxi al "Litero" okazonta inter la 12-a kaj 15-a
de majo en Brandenburgio. Informoj cxe:

Esperanto-Junularo Brandenburgio, Berliner Str. 49, D-14467 Potsdam,
Germanio;

Tel.: +49-331-24003.

*************************************************************************

Fervojista postkongreso
=======================

Post la 46-a kongreso de IFEF en Krems (Auxstrio) 13-20.05.1994 (vd.
Eventoj n-ro 0042), esperantistoj-fervojistoj, kaj amikoj de fervojoj,
povos partopreni ankaux postkongreson, okazonta en Breclav (Cxehio) inter
21-24 de majo 1994. En la programo - abundaj interesaj ekskursoj.

Prezo de la postkongreso, ne inkluzivanta la hotelprezojn - 3000 cxehaj
kronoj (170 DEM). Por la alvenontoj indas scii, ke Breclav trovigxas cxe
la fervojnodo sur linioj Vieno - Varsovio kaj Budapesxto - Prago.

Pliaj informoj cxe:

Jaroslav Pokomy,
Nova 832, CS-69142 Valtice, Cxehio

*************************************************************************

16-a Cxebalta Esperantista Printempo
====================================

Pola Esperanto-Asocio, Filio en Koszalin, organizas inter 06-12 de junio
1994 renkontigxon de esperantistoj kaj naturamikoj en la cxebalta
ripozloko Mielno.

En la programo estos kaj simpla ripozado, kaj ekskursoj, perfektigaj
lingvaj kursoj, prelegoj, distreroj ktp.

La partoprenkotizo por semajna restado en komfortaj cxambroj kun mangxoj
de 80 gxis 90 USD (depende de aligxdato). Pliaj informoj cxe:

PEA, Filio en Koszalin,
skr. poczt. 30, PL-75-016 Koszalin, Polio.

*************************************************************************

La 67-a kongreso de SAT
=======================

La 67-a kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda okazos en Straznice
(Cxehio)

16-23.07.1994.

Straznice situas en la sud-orienta Cxehio cxe la limo kun Auxstrio kaj
Slovakio, gxi famas pri moravia folkloro kaj bongusta vino. Krome, la
partoprenontoj povos viziti Pragon, kie 07-14.07 okazos antauxkongreso,
kaj/aux kolokvon de Akademio de Esperanto, kiu samtempe pasos en Prago.

La bazaj kongreskotizoj varias de 340 gxis 590 FRF, depende de membreco
en SAT kaj dato de aligxo; partoprenontoj el landoj kun averagxaj
salajroj cx. 800 FRF ricevas 30%-an rabaton; el la landoj kun averagxa
salajro malpli ol 800 FRF - 60%-an rabaton.

Pli detalajn informojn ricevu cxe:

Vladislav Hasala,
Pk.36, CS-69662 Straznice, Cxehio.

*************************************************************************

Biera semajnfino
================

Inter la 28-a de aprilo kaj 1-a de majo 1994 okazos en Kopenhago junulara
renkontigxo pri biero, gxia rolo en socio, historio kaj praktiko. La
seriozaj programeroj alternos kun malseriozaj.

Ankaux iom pli esperantistaj trinkajxoj ne estos malpermisitaj.

Aligxo kaj informoj cxe:

Jakob Nordfalk,
Radmandsgade 53, 2.th., DK-2200 Kopenhavn N, Danio.

*************************************************************************

Germana Esperanto-Kongreso
==========================

okazos cxi-jare en Kiel, cxe Balta Maro, inter la 20-a kaj 23-a de majo,
kun antauxkongreso en Hamburgo kaj postkongreso en Oslo.

Kongrestemo: Lerni kaj kompreni - fremdlingvoj kaj esperanto.

Pliaj informoj cxe:
GEA, Ursula Felholter, Lathener Str. 4, D-49078 Osnabruck, Germanio;
Tel. +49-541-433825

Rim. La kongreso okazos proksime al la limo de Danio, kaj gxi estis
planita kiel komuna kongreso kun la danaj esperantistoj, laux la
pasintjara cxeha-germana modelo...

*************************************************************************

Latvia Internacia Printempo
===========================

Gxi okazos 29.04 - 02.05.1994 en Lielupe, apud Riga.

La temo de LIP estas "Latvio kaj latvoj hieraux, hodiaux kaj morgaux".
Okazos Cxe-metoda kurso por komencantoj, ekskursoj al Riga, Jurmala kaj
aliaj lokoj.

Partoprenkotizo, depende de la lando, aligxdato kaj logxkondicxoj de 9
gxis 340 USD.

Pli detalajn informojn kaj aligxilojn petu cxe:
Mara Timermane, Kr. Valdemara 145/1 - 32, LV-1013 Riga-13, Latvio

Tel.: +7-032-361395

*************************************************************************

Alp-Adria Konferenco
====================

La 6-a Alp-Adria Esperanto-Konferenco okazos en Triesto (Italio) de la
22-a gxis la 25-a de aprilo 1994.

Temo: La popoloj de Alp-Adrio renkontigxas, interparolas, kaj tuj
ekfloras amikeco! Detalojn pri la arangxo petu cxe:

Esperanto,
C.P. 601, I-34100 Trieste, Italio.

*************************************************************************

IEK-94 en Homburgo
==================

Internacia Esperanto-Konferenco havos la temon: Ksenofobio: kauxzoj kaj
rimedoj.

Laux la temo okazos prelegoj kaj diskutoj; oni aljugxos OSIEK-premion;
antauxvideblas ricxa kultura programo, lingvo-kursoj, distraj
posttagmezaj ekskursoj...

Post la konferenco mem, inter 23-25 de julio estos ekskursoj al
Strasburgo, Luksemburgo, Vianden kaj en Sarlando.

Pliaj informoj cxe:

Sarlanda Esperanto-Ligo (SEL),
Querstrasse 11, D-66287, Germanio;
Tel.: +49-6897-62142.

*************************************************************************

ANONCOJ
///////

   ------------------------        
   I Cxu vi ne forgesis I
   I reaboni al EVENTOJ I
   I    por 1994?   I
   ------------------------

* * *

 ---------------------------------   
 I Internacia Junulara Semajno I
 I       IJS-94      I
 I     15-21 julio     I
 I    Koszeg Hungario    I
 ---------------------------------

*************************************************************************

MOVADO
//////

La "guto malgranda"
===================

La guto malgranda iom post iom boras sian truon en la monton granitan.
Kompreneble ni scias, ke granito estis, estas kaj estos cxiam malmolega.
Ie esperanto disfloras kaj aliloke gxi velkas, sed ni plue preparu gxian
grandan gxeneralan samtempan disfloradon tra la tuta mondo. En Orienta
Euxropo multaj kluboj malaperas, sed aliflanke aperas iniciatemo antauxe
neimagebla. Tiom da aferoj pri kiuj "ekspertoj" (ha! ha!) asertis ke ili
neniam sxangxigxos - aux pri kiuj ni mem estus povintaj supozi aux kredi
tion - finfine sxangxigxis dum la lastaj jaroj, ke ni ne maltrankviligxu
pri la sorto de esperanto.

Faktoj montras ke niaj "decidantoj" eniris eraran vojon. Ni estu pretaj.

el "La Parizano" ,oktobro 1993

*************************************************************************

La japana kontribuo por esperanto: go-ludo
==========================================

Inter orient-aziaj kontribuoj al la tuthomara civilizo trovigxas la
japana ludo goo. En la jaro 1979 kolektigxis go-amantoj inter la
subtenantoj de esperanto kaj fondis Esperantistan Go-Ligon Internacian
kaj kiel ties bazon - Japanan Esperantistan Go-Asocion por la celo
disvastigi tra la mondo la japanan tradician heredajxon goon pere de
esperanto kaj ankaux atentigi go-sxatantojn pri esperanto.

Por tio Emori Minosuke, unu el la fervoraj fondintoj de la asocio kaj la
ligo, verkis kaj eldonis du esperantajn lernolibrojn pri goo: "Invito al
Go-ludo" kaj "Fundamento de taktiko kaj strategio en Go-ludo". Deposte
gxis hodiaux la asocio dauxre eldonas trimonatan organon parte japanan
kaj parte esperantan.

La nombro de la japanaj membroj de la asocio nun atingas cx. 50. Kaj
cxiujare la 15-an de januaro (la nacia festotago de maturigxo) kunvenas
tiuj kamaradoj por okazigi amikan go-konkurson, kiu estas malfermita
ankaux por eksteruloj.

Ankaux ekster Japanio - cxefe en Euxropo - trovigxas kelkdek
esperantistoj, kiuj jam scipovas go-ludon, kaj regule okazigas
Internacian Korespondan Go-Turniron, kiu uzas 13x13 kampan go-tabulon.
Gxin partoprenas, krom la japanoj, germanoj, francoj, usonanoj,
nederlandanoj, rusoj, litovoj, poloj, kroatoj, cxehoj, cxinoj k.a.

Go-ludo nun plejparte disvastigxas tra la mondo pere de la angla. Sed
estas nekonvene, ke la valorajxo de la japana kulturo disvastigxas pere
de la alia nacia lingvo - esperanto por tiu celo multe pli konvenas.
Krome, la terminoj de goo, ki el "atari" aux "seki", malfacile
tradukeblaj en la anglan lingvon, trafe tradukigxas en esperanton.

N. Sakurai, Japanio

La adreso de EGLI:
2-26-2 Kozima, Tyohu, Tokyo, 182 Japanio.

*************************************************************************

Domo, kie logxis Zamenhof
=========================

En la urbo Kaunas (Litovio) konservigxis domo de A. Zilbernik, bopatro de
L. Zamenhof, kiu, cetere, donis monon por eldono de la Unua Libro. En la
domo dum kelka tempo logxis ankaux la geedzoj Klara kaj Lazaro Zamenhof.
La adreso de la domo estas nun: strato Zamenhof n-ro 5.

Tiun domon-relikvon la registaro de Litovio donacis al Litova Esperanto-
Asocio. Post rekonstruaj laboroj, la 16-an de auxgusto, LEA
translogxigxis tien. La oficiala inauxguro okazis la 11-an - 12-an de
decembro, dum tradiciaj cxiujaraj Zame nhof-tagoj. En la ceremonio, i.a.,
partoprenis, kaj parolis en esperanto, la urbestro de Kaunas Arimantas
Racxkauskas.

informis Povilas Jegorovas

*************************************************************************

Kiel frenezuloj...
==================

Bonaj esperantistoj laboras kiel frenezuloj. Sen ripozo ili cxiam
aktivas, tiel aktivas, ke ecx mankas tempo por pensi. Kun miro mi
rigardas la multajn diversajn glumarkojn, kiujn mi trovis sur miaj
korespondajxoj dum lastaj monatoj. Preskaux mi hontas, ke mi ankoraux ne
eldonis mian propran. Kial la homoj faras tion? Ne por informi la
publikon. Estas ja fakto, ke tiuj, kiuj komprenas la sloganon "esperanto,
cxies dua lingvo!", ne bezonas gxin, kaj tiuj, kiuj bezonas gxin, gxin ne
komprenas. Kaj cetere nur la leterportisto vidas gxin, kaj li havas tiom
da laboro, ke la tempo mankas por legi ion pli ol la adreson.

Ecx pli strangaj ol la objektoj estas la labormetodoj. Antaux nelonge mi
vidis dum granda esperanto-evento belegan plastan glumarkon kun
nederlanda teksto. Vere gxi invitis al la lernado de nia lingvo en placxa
maniero. Mi tuj volis acxeti kelkdek. kelkcent ecx, por disdoni dum foiro
en nia urbo. Sed, sed, sed... La prezo estis pli ol tri guldenoj por nur
unu... mia amikino post iom da hezito acxetis ekzempleron, kiun sxi poste
zorgoplene metis en albumon.

Plej strange tamen estas ke mi neniam, nenie vidis alian oferton. Neniu
el miaj konatuloj sciis pri la ekzisto de la glumarko. La presado kaj
distribuo klarvideble okazis kun la singardo kiu necesas cxe la distribuo
de falsa mono.

Mi do ne disdonis glumarkojn, sed mia amikino hazarde ie trovis balonojn.
Dum la foiro infanoj de amikoj ricevis ilin. Dudek verdaj balonoj kun
teksto, kiun la publiko ne komprenis. "Ili kostis al mi dekkvin guldenojn
plus la sendokostojn", mia amikino plendis.

Dume super niaj kapoj sxvebis ducent balonoj, de ia vendisto de
frandajxoj. Kaj en la budo apud ni oni disdonis kvincent glumarkojn de la
loka sportklubo. Senpage, kompreneble!

Ko Nurmi

el "Fenomeno", februaro/1989

*************************************************************************

Brita kongreso 1995 en ... Parizo?
==================================

Apenaux kredebla, vi diros. Sed kial ne? Mi klarigu la fonon de cxi tiu
propono mia. En 1995, cxirkaux la tempo de pentekosto, okazos kongreso de
Euxropa Esperanto-Unio (EEU) en Parizo. EEU ampleksas cxiujn landajn
asociojn en la Euxropa Ko munumo (EK), kaj strebas kunligi ilin por
antauxenigi esperanton en la komunumo.

Cxiujn tri jarojn EEU klopodas arangxi kongreson, en kiu partoprenas la
12 landaj asocioj de EK. Pasintjare gxi okazis en Verona, Italio, kaj en
tiu urbo okazis ne nur la itala kongreso, sed ankaux la franca; kaj
preskaux cxiuj EK-landoj (kaj ne nur ili) reprezentigxis. En Parizo en
1995 ne nur la francoj do havos sian nacian kongreson - la italoj kaj
germanoj same faros, kaj eble la hispanoj. Britio ne tiom foras de
Francio - kaj ecx pli apudos tiam, post la finkonstruo (setio okazos!) de
la tunelo - do mi proponas, ke EAB (Esperanto-Asocio de Britio) rezignu
pri sia nacia kongreso en Britio tiun jaron, kaj anstatauxe okazigu gxin
en Parizo. Tio estos bona elmontro de nia euxropeco kaj samtempe pli
gravigos la kongreson; cetere, lauxdire, Parizo en printempo ne estas
tiom malplacxa loko.

Mi tamen klarigu, ke mi antauxvidas, ke nia jarkunveno ne okazos en
Parizo: gxi prefere okazu en alia dato ie en Britio, por ke tiuj, kiuj ne
povos iri al Francio, ja havu okazon partopreni gxin.

Geoffrey Greatrex, Prezidanto de EEU

el "La brita esperantisto", nov.-dec./1993

*************************************************************************

Esperantaj stampoj en Cxinio
============================

En la 30-aj jaroj cxina esperanto-movado ligis sin kun la batalo por
liberigo de la lando. En 1933 dum la 2-a kongreso de Sxanhaja Esperanto-
Asocio estis oficiale prezentita la slogeno: "Per esperanto por la
liberigo de Cxinio". La 10-an de septembro 1993 estis la 60-a prezent-
datreveno de tiu evento. Okaze de tio, la Pekina Xiqu-a Posxtmarka
Kompanio uzis oficialan esperantan posxtstampilon, desegnitan de ges-anoj
Xie Shaoxing kaj Tan Ailing kun e-flago, e-torcxo sur cxina m apo.

La 6-an de novembro estis farita la oficiala posxtstampo kun portreto de
fama cxina esperantisto Tikos (Fang Shanjing, 1907 - 1983), kaj la 16-an
de novembro 1993 - stampo kun portreto de fama verkisto kaj subtenanto de
esperanto Quo Moruo. Ambaux stampoj havas esperantajn surskribojn.

Cxin Kajgxi,

Filatela Societo de Pekina Esperanto-Asocio,
Quanyuan 2-7-201, CN-100034 Beijing, Cxinio.

*************************************************************************

AFRIKA AGADO
////////////

Agado en Malagasio
==================

Antananarivo - Universala Kultura Servo, UKS sub gvido de s-ro Roger
Raspolo cxiusabate dum unu horo organizas rektmetodan kurson de esperanto
por komencantoj cxe EPST (Profesia Komerca kaj Teknika Lernejo) en
Analamahitesy. La kurson, kome ncigxintan 16.10.1993, frekventas 60
personoj.

Por konvinki ilin kaj alilokajn kursanojn pri internacia praktika utilo
de esperanto, UKS tre rekomendas al eksterlandaj esperantistoj plani
iliajn feriojn en Malagasio. Estas atendataj el plej diversaj landoj
ankaux kuragxigaj leteroj aux posxtkartoj (la adreso: EPCT, Esperanto-
kurso, Lot.II.N. 54 bis , Analamahitsy, MG-101 Antananarivo, Malagasio).
Oni preparas ankaux fondon de kluboj por ebligi al kursanoj de UKS
praktiki la lingvon.

Por konstantaj kontaktoj skribu al:

Universala Kultura Servo,
LogementNo 387, Cite Analamahitesy, MG-101 Antananarivo, Malagasio.

*************************************************************************

ESPERANTO EN RADIO
//////////////////

Ondolongoj de Pola Radio
========================

De la 1-a de oktobro 1993 la Esperanto-Redakcio de Pola Radio elsendas en
iom sxangxitaj ondolongoj:

15.30 h.: 25,39 m, 31,45 m, 48,90 m, 41,99 m (= 11815 kHz, 9540 kHz, 9525
kHz, 6135 kHz, 7145 kHz);

22.30 h.: 48,90 m, 50,04 m, 200 m (= 6135 kHz, 5995 kHz, 1503 kHz).

La horoj estas indikitaj laux la mezeuxropa tempo.

En la elsendo je la 15.30 h. cxiutage, escepte de dimancxoj, oni
prezentas novajxojn kaj trarigardon de la varsovia gazetaro; dimancxe
samhore oni auxdas malgrandan kultur-kalejdoskopon kaj komentarion; krome
oni povas trovi polajn kaj e-movadajn temojn.

En la elsendo je la 22.30 h. - post la novajxoj plej ofte sekvas aktuala
komentario kaj poste unu el la konstantaj programeroj:

lunde - koncerto kun bondeziroj;
marde - revuo de e-revuoj kaj e-bultenoj;
merkrede - familia magazino "Pollando hodiaux";
jxauxde - kulturmagazino aux literatura programo;
vendrede - "Homoj kaj problemoj" (cxefe pri esperantaj temoj);
sabate - leterkesto;
dimancxe - "Esperanto-ekspreso".

La redakcio volonte senpage disponigas al e-kursoj, e-kluboj ktp. kvanton
de program-informiloj pri la elsendoj. Mendu cxe la adreso:

Pola Radio,
Esperanto-Redakcio, PL-00-950 Varsovio, Polio;
Faksnumeroj: +48-22-444123;+48-22-444119
(frontloke menciu: Esperanto-Redakcio).

*************************************************************************

LINGVO
//////

esperanto aux Esperanto?
========================

Kiu nur iom konas la historion de nia lingvo, tiu scias: gxi unue fakte
ne havis nomon. La titolo de la unua (rusa) eldono de la Unua Libro
estis: "Doktor Esperanto: Mejxdunarodnyi Jazyk" (Doktoro Esperanto:
Internacia lingvo), kiu titolo estis tradukita poste en cxiun idiomon, en
kiu aperis la brosxuro. Do tio ne estis vera nomo de la lingvo, diference
de, ekzemple, Volapuk de Martin Schleyer. La unuaj adeptoj tial devis la
novan lingvon nomi iom komplike: Internacia lingvo de Doktoro Esperanto
aux pli simple: Lingvo de Esperanto, kaj plej simple: Esperanto, kio tre
rapide farigxis nomo de nia lingvo.

Kaj nun ni faru ekskurseton en lingvistikon. En la lernejaj lecionoj pri
lingvoj oni parolas pri "gramatikaj esceptoj", kvankam la scienculoj ekde
la hindaj gramatikistoj scias: esceptoj ne ekzistas, nur plusaj reguloj,
al kiuj povas aparte ni malmulte da vortoj, ecx nur unusola vorto. Laux
la historiistoj de la lingvoj tiuj sxajnaj malregulajxoj cxiam gardas
malnovajn regulojn, kiuj iam estis disvastigxintaj, sed poste perdigxis;
nur la plej ofte uzataj vortoj ne povis perdi la malnovigxintajn
gramatikideajxojn. (Gxuste tial, ekzemple, la plej oftaj verboj estas
konjugaciataj "malregule" en iu ajn etna lingvo.) Do, temas pri "vivaj
fosilioj" de la lingvo.

Io simila okazis al la nomo de nia lingvo. Ja gxia senartikola apero en
la parolo (nun ne temu pri la skribo) sxajnas esti malregula, cxar cxiun
lingvon oni povas nomi simple "la angla", "la rusa", "la hungara", "la
cxina" ktp. anstataux la angla, la rusa ktp. lingvo, dum la vorton
Esperanto oni uzas sen "la". Sed ankaux la nomojn de aliaj planitaj
lingvoj oni uzas senartikole, ja ili estas propraj nomoj - Volapuko, Ido,
Interlingua. Same validas tio je Esperanto, ja gxi signifas originale
"Zamenhof".

Se oni volas solvi la dilemon de la titolo de tiu cxi artikolo: cxu
skribi tiun cxi vorton kun majuskla aux minuskla komenclitero, laux la
diritaj argumentoj oni devas decidi por majusklo. Ja, kvankam deviga
regulo mankas, lauxkutime la propraj nomoj en Esperanto skribitas kun
majuskla komenco. Alia demando: cxu la derivitaj formoj komencigxu de
minusklo aux majusklo? La respondo: estas egale, cxar lauxkutime (regulo
ankaux cxi tie mankas) oni skribas tiujn vortojn kaj tiel, kaj tiel,
Budapesxta aux budapesxta, Usona aux usona, Moskve aux moskve. Mi
persone pli sxatas la adjektivojn kaj adverbojn, ecx la afiksitajn
vortojn, derivitajn el propraj nomoj, komenci majuskle, tamen la
minusklan komencon mi tute ne konsideras eraro.

Gxuste tial: kvankam mi tute ne emas ortografion "esperanto" anstataux
"Esperanto", mi tute konsentas kun "esperanta", "esperante" kaj
"esperantisto".

Radozo

*************************************************************************

MALLONGE
////////

Gxardeno Esperanto
==================

25-29.05.1994 Esperanto-Klubo en Staszow, Polio, invitas al la 8-aj
Esperantaj Tagoj. En la programo estas prelegoj, lecionoj, ekspozicioj,
ekskursoj, diversaj amuzajxoj... Logxkondicxoj tre bonaj.

Plena partoprenkotizo: de 350000 gxis 700000 zlotoj, (t.e. proksimume de
18 gxis 35 USD), depende de la lando.).

Pliaj informoj kaj aligxiloj cxe:

Esperanto-klubo,
Parkowa 6, PL-28-200 Staszow, Polio;
tel.+48-15-644112 aux +48-14-642074. Gxardeno Esperanto


Al la publika gxardeno en Cuorgne (Torino, Italio), renovigita kaj
reordigita, la urba administracio decidis doni la nomon Giardini
Esperanto. La Esperanto-gxardeno estas jam malfermita al la publiko, sed
la "oficiala inauxguro", kun malkovro de tabulo kaj de kupra ronda bildo
de Zamenhof, okazos en iu dimancxo de majo 1994.

el "K.E.C.-Bulteno", novembro/1993

*************************************************************************

Estraro de ELNA
===============

Dum kongreso de Esperanto-Ligo de Norda Ameriko, okazinta cxi-jare en
Hartford inter 17-a kaj 20-a de julio, estis elektita nova estraro de
ELNA:
prezidanto - Donald J. Harlow; vic-prezidanto - Sherry A. Wells;
estraranoj - Derek Roff, David Richardson, Dorothy Holland-Kaupp.

*************************************************************************

REAGOJ
//////

Norvega E-eldonejo tute ne malfondita!
======================================

En Eventoj n-ro 0041 aperis la erara informo, ke la norvega Eldonejo
Esperanto estas malfondita. Tiu sciigo estas bazita sur miskompreno
flanke de la redaktoro de norvega Esperantisto, publikigita en n-ro
4/1993.

Dum la 53-a Norvega Esperanto-Kongreso en Skjeberg en majo 1993 okazis
i.a. la gxeneralaj kunvenoj de Norvega Esperantista Ligo kaj de la
aparta, komerca firmao Eldonejo Esperanto A/S. La vero estas, ke la
norvegaj auxtoritatoj sxangxis la legxon pri akciaj societoj tiel, ke tiu
formo de agado ne plu estas avantagxa por nia eldonejo. La gxenerala
kunveno de Eldonejo Esperanto diskutis pri nova agadformo, sed prokrastis
decidon, kiun oni kredeble faros dum la gxenerala kunveno en 1994; sed ne
temas pri malfondo, nur pri sxangxo de la agadformo, kiu ne havos
praktikajn sekvojn por la libroserva aux la eldona agado.

C. Stop-Bowitz,
prezidanto de Eldonejo Esperanto A/S

*************************************************************************

HUNGARA ANGULO
//////////////

E-kurso kun risko
-----------------
En la studjaro 1993-94 denove ekfunkciis esperanto-kurso en la Pedagogia
Altlernejo de Szombathely. 20 studentoj eklernis la internacian lingvon
entreprenante grandan riskon eksterigxi el la altlernejo. Ili skribe
rifuzis lerni la devigajn anglan aux germanajn lingvojn, cxar ili sentis
sin nekapablaj sxtate ekzamenigxi pri unu el tiuj lingvoj. La estraro
devigis ilin mezgrade ekzamenigxi pri esperanto ene de unu jaro. La
kursgvidantino Katalin Smideliusz klopodas fari lauxeble cxion por
sukcesigi la kuragxan entreprenon.

* * *

Televid-filmo pri movadanino
----------------------------
Je la iniciato de la studentoj de la Pedagogia Altlernejo de Szombathely
la loka televido pretigis pli ol 10-minutan portretfilmon pri Katalin
Smideliusz, kiun la loka kablotelevido dissendis la 10-an de decembro. En
la filmo auxdeblas informoj pri la kultura valoro, praktika uzebleco kaj
nuna situacio de la esperanta movado. Tion kolorigas eroj, filmitaj dum
la lingvolecionoj en la Altlernejo kaj partoj de la ekspozicio,
organizita okaze de la decembra Zamenhof-festo.

* * *

Budapesxtanoj
-------------
En la oficejo de Kultura E-Asocio kaj en la redakcio de EVENTOJ ni
volonte akceptas vian helpon en administraj, komputilaj, libroservaj ktp.
aferoj. Se pli da helpo - pli da rezulto! Telefono: 1288-258.

*************************************************************************

ANONCETOJ
/////////

Movad- kaj privattemaj anoncetoj de abonantoj, inkluzive de "korespondi
deziras"gxis 30 vortoj estas senpagaj.
La sama anonceto povas aperi senpagenur unufoje. La aperdato de
anoncetojdependas de la disponebla spaco.

* * *

Plurnivela stagxo de Orientfrancia Esperanto-Federacio okazos la
12-13.03.1994 en Hettange-Grande apud Thionville. Prelegos d-ro Dudich,
geologo el la universitato de Budapesxto. Informas:
C.Gallego, 49 av. du General de Gaulle, F-57330 Hettange-Grande, Francio.

* * *

Mankas al mia kolekto la numero 1-2/91 de Komputila Rondo. Se iu posedas
gxin, bv. sendi al mi gxin aux gxian fotokopion; kostojn mi repagos.
Mauro Tauzzi, Str. Rozzol 47, I-34139 Trieste, Italio.

* * *

Nigxeria Junulara Esperantista Klubo (NIJEK), fondita en 1991, deziras
gxemeligxojn kun alilandaj kluboj kaj ties subtenon. La adreso:
P.O. Box 3059, Owevri-Imo, Nigxerio.

* * *

E-poeto, profesia juvelisto, financa apoganto de loka e-grupo Marian
Zdrankowski (MAZDA), rezulte de sxtelo perdis tutan sian havajxon, kaj
suferis teruran nervan sxokon. Bv. skribi al li kelkajn konsolajn
liniojn, kio nepre plibonigos lian moralan staton, al la adreso:
M. Zdrankowski, Pana Tadeusza 15 m 69, PL-10-461 Olsztyn, Polio.

* * *

Mi sercxas kunvojagxantojn al euxropa rondvojagxo, kiuj parolas kaj
esperantan kaj germanajn lingvojn, havas auxtomobilon kaj rajtigilon
stiri gxin.
Julia Horvath, Szekfuvirag u. 6, IV/14, H-1103 Budapest, Hungario

* * *

Maurice Merger el Troyes, Francio, nask. en 1924. mortis la 13-an de
decembro 1993 en terura auxtomobila akcidento veturante al Hungario. Li
estis e-isto de 30 jaroj, aktiva membro de MEM kaj FET. Doloras lia
perdo.

*************************************************************************

ANONCOJ
///////

---------------------------------
Cxu vi jam resendis la enketilon?
Ni atendas ankaux la vian...
---------------------------------

* * *

ANONCTARIFOJ
------------

Tarifo por unukolumna anonco kun 3 cm-oj de alto estas 30 NLG, por
ekssoclandanoj: 10 NLG (= 500 Ft). Unukolumna anonco 6 cm-ojn alta kostas
60 NLG, por ekssoclandanoj: 20 NLG (= 1000 Ft). Dukolumnaj anoncoj kostas
duoble.

Tauxgaj materialoj pri firmaoj, aplikantaj esperanton povas aperi senpage
en la koncerna rubriko.
Tarifo por komercaj anoncoj, nehavantaj rilaton al esperanto, estas
duobla.

Pago de anoncoj: al la redakcia adreso (pk. 87. H-1675 Budapest) aux al
la UEA-kodo: ELLS-S. La anonco aperas post la ricevo de gxia pago.

* * *

La esperantaj katoj de pentristo
--------------------------------

Familio de pentristo el Kimrio Roberto Parker-Munn tre sxatas katojn kaj
havas multe da tiuj bestetoj. Pluraj el ili videblas sur la pentrajxo,
kiu aperis sur bildkarto kun esperantaj surskriboj. La pentristo estas ne
nur katsxatanto, sed ankaux esperantisto, kaj membras en esperantista
Kato-Rondo, kies anoj intersxangxas informojn, fotojn, anekdotojn pri
siaj katoj...

Se oni volas havi esperantajn bildkartojn "Kvin katoj" (baldaux aperos
ankaux aliaj), ilin eblas mendi cxe la pentristo (3 pecoj kontraux unu
brita pundo):


Roberto Parker-Munn,
Nantyrhebog Farmhouse, Glynbrochan, Llandloes, Powys, SY18 6PJ, Britio.

*************************************************************************

INTERVJUO
/////////

La viron eblas detrui, sed ne venki
===================================

Mihaelo Bronsxtejn estas gitaristo-kantisto kaj verkisto el Rusio. Lia
rakontaro "Legendoj pri SEJM" kaj romano "Oni ne pafas en Jamburg"
priskribas la sovetian junularan movadon de la brejxneva periodo kaj
forte impresas ankaux la okcidentan leganton - tiom proksime en tempo kaj
loko, kaj tiom fore de "lia" mondo vivis la sovetiaj esperantistoj de la
sepdekaj jaroj. Intervjuis lin Jelena Lebedeva.

Kion vi opinias pri la rolo de esperanto- literaturo por la junularo?

La esperantista popoleto maljunigxas. Cxu vi ne rimarkis? En
okcidenteuxropaj landoj, en Auxstralio, Ameriko - unuavice. Lastatempe
ankaux cxe ni, en Rusio. Plendas esperantistoj, ke eksteruloj moknomas
ilin. Jen la moknomoj: fantaziuloj, revuloj, ecx stultuloj! Cxar kiu,
krom tiuj, en la moderna epoko serioze parolas pri la utilo de esperanto
en scienco, tekniko, politikaj kontaktoj? La angla, la germana - jen la
kolosoj! Laux mi, do, igxas pli allogaj la atingoj de nia kulturo.
Altkvalita, legivoka literaturo povas amasigi la vicojn de esperanto-
junularo. Tio gravas. Pri la eduka influo de esperanto-literaturo ni ne
parolu - cxio cxi klaras. Cxu vi vidas gravan diferencon inter la influo
de esperanto-literaturo al okcidenta kaj orienta junularo? Ja jes!
Diferenco de la vivogravaj problemoj - diferenco de la libroj preferataj
por lego. Sekve ankaux la influo diferencas. Ecx la influo de la samaj
libroj, legataj tie kaj cxi tie. Diversajn sentojn ili vekas.

Kial vi mem komencis verki?

Se temas pri rimado - mi ne memoras, kial. Cxar mi komencis rimi en
sesjara agxo. Al mi placxis tiu ludo - jen la kauxzo. Se ni konsideru
seriozajn okupojn - ankaux poeziajn - mi komencis, kiam venis al mi la
ideo, ke mi havas ion gravan por diri al homoj. Al esperantistoj,
unuavice, cxar mi amas ilin.

Rakontu kelkvorte pri la romano...

Gxi estas mallonga. Mi proponas al vi legi la tuton. Sed kelkajn vortojn
mi povas diri, ne pri gxi, sed rilate.

Unue, al mi sxajnas, ke la romaneto definitive fermas la temon pri SEJM
(Sovetia Junulara Esperanto-Movado). Por mi. Estas kelkaj aliaj planoj,
kiujn mi esperas efektivigi.

Due, mi volas averti, ke, kvankam la romaneto estas bazita sur realaj
okazintajxoj, la legantoj ne sercxu realajn personojn inter la homoj,
agantaj en gxi. Cxiu el ili ensorbis la trajtojn kaj la vivofaktojn de
kelkaj realaj civitanoj. Cxiu, krom unu. Li estas reala persono, liajn
parolojn mi pensis transdoni preskaux precize kaj ecx la nomon mi metis
realan.

Kaj trie. Dum la auxkcio en la jara kongreso de Sveda Esperanto-Federacio
mi akiris la libron Verdkata testamento de mia sxatata Raymond Schwartz.
La unuan eldonon - 1930, sxajne. La libron prezentis por la auxkcio la
malnova esperantisto.

Mi prenis gxin kaj miregis: la flavigxintaj pagxoj ecx ne estis
distrancxitaj. La libron neniu legis! Gxi surbretis senuze dum pli ol 60
jaroj! Savu dio miajn verkojn de simila sorto...

Kiu literatura verko pleje impresis vin en la junagxo?

En la juneco cxiuj ni estis tre impresigxemaj. Multajn verkojn mi
akceptis tro proksime al la koro. Eble pro tio mi, kaj ne nur mi, multe
suferis poste, kiam niaj idealoj falis. Sed tiam... Jes - Hemingway.
Certe li. "La oldulo kaj la maro"

. Rememoru: Viron eblas detrui, sed ne venki). Tiam cxi vortoj sxajnis
absoluta vero.

el "TEJO-Tutmonde, 4/1993

Rim. La verkoj de Mihaelo Bronsxtejn "Legendoj pri SEJM" kaj "Oni ne
pafas en Jamburg" estas haveblaj cxe la Libroservo de UEA.

*************************************************************************

BAZAJ INFORMOJ
//////////////

Skolta agado en Esperanto
=========================

En oktobro 1993 pasis 75 jaroj de kiam Alexander William Thompson skribis
libreton "Propono pri Skolta Esperantista Ligo". Tio estis la komenca
pasxo por la kunligo de du grandaj idealaroj, la skolta kaj esperanta.
Tio naskis la Skoltan Esperantistan Ligon, ekde 1972 nomatan Skolta
Esperanto-Ligo, SEL. La unuaj jaroj estis sukcesaj, okazis internaciaj
SEL-tendaroj kaj en 1933 partopreno en la Monda skolta jxamboreo en
Hungario, sed... la Monda Skolta Organizo praktike malpermesis la uzadon
de esperanto en 1934. Tiun decidon oni nuligis en 1964, sed post tiam la
kontaktoj restas malmultaj, cxefe pro malforto de SEL.

Nun SEL foriras el longtempa krizo, ekde la fino de 1992 mi ekredaktis
"La Skoltan Mondon". Jam okazis plurnaciaj SEL-tendaroj SKOLTO-91', '92,
'93 kaj aliaj SEL-arangxoj en diversaj landoj. Ekzistas planoj ankaux por
1994. Kiel redaktoro, mi gxojas ricevi raportojn de lokaj SEL-grupoj el
la tuta mondo. Okazas kursoj laux la skolta lernolibro Jxamborea Lingvo,
kiu baldaux aperos en renovigita eldono. SEL planas aktive partopreni la
grandajn skoltajn tendarojn en Nederlando 1994 kaj 1995, la Euxropan kaj
Mondan Jxamboreojn.

La jubilean numeron de La Skolta Mondo oni povas ricevi kontraux du
internaciaj respondkuponoj, mondonaco (UEA-kodo: SELX-M) aux ecx senpage,
skribinte al mi. En gxi estas informoj pri historio de SEL, kaj pri nuna
agado. Membroj de SEL ricevas la gazeton (presatan en Polio) kvarfoje
jare. Krome, pri membreco, pri SEL volonte mi donos pliajn informojn.

Anna Margareta Ritamaki,
Peltolavagen 6 B 36, FIN-20720 Turku, Finnlando.

*************************************************************************

INTERESE
////////

Dia imposto
===========

Tri semajnojn antaux Kristnasko maljuna avino donis leteron al la
posxtisto, kies adreso estis tre mallonga: Al Dio. Nu, la posxtisto ne
sciis, kien porti la leteron kaj fine gxin metis en la keston de la
financoficejo. La oficisto, kiu prilaboras la posxtajxojn, legis tiajn
liniojn: "Kara Dio, volu sendi al mi cent markojn, por ke mi povu acxeti
donacojn al miaj genepoj!" Emociite la oficisto parolis kun siaj kolegoj
pri la letero kaj petis de cxiuj kelkajn monerojn, sed sukcesis kolekti
fine nur sepdek markojn. Tamen li sendis la monon al la malricxa avino.

Kelkajn tagojn poste la posxtisto denove ricevis de la avino leteron,
adresitan Al Dio: "Kara Dio, mi tre dankas al vi pro la cent markoj, sed
venontfoje ne sendu ilin pere de la financoficejo, tiuj fiuloj deprenis
tridek markojn de la mono".

el "Leipziga Cirkulero", nov.-dec. 1993

*************************************************************************

Liftoj por sxipoj
=================

Asocio por Esperanto en Belgio organizas 26.06.1994 esperantan tagon kun
itala tagmangxo, prelego kaj ekskurso pri liftoj por sxipoj sur kanaloj.
Informas:

Association pour l'esperanto APE-KGE,
Rue de Glacieres 16, B-6001 Charleroi(Marcinelle), Belgio.

*************************************************************************

KORESPONDI DEZIRAS
//////////////////

- 55-jara malnova esp-o interesigxas pri esperantajxoj, pm, bk; pretas
 gastigi esp-ojn el la tuta mondo: Cvjatko Todorov, str. "Vladjajxsko
 vastanie" No 20, BG-9701 Sxumen, Bulgario.

- Kun hungaraj frauxlinoj: Kemal Orouche, Pk.161, TR-44201 Malatya,
 Turkio.

- Cxiu el 22 gelernantoj 10-14-jaragxaj de la e-instruisto s-ro P. Gajdos
 volas trovi samagxajn geamikojn en cxiuj landoj. Adreso de la lernejo:
 Kinizsi Pal Altalanos Iskola, Kurucz u. 32, H-4028 Debrecen, Hungario.

*************************************************************************

KONKURSO
////////

INTERNACIA KONKURSO POR MEZLERNEJANOJ
=====================================

5-A TASKFOLIO

  1. Trovu la komunan elementon de kunmetitaj vortoj: ...folio,
   ...masxino, ...haveno (3 poentoj)

  2. Sxangxu la logike malgxustajn vortojn en la cxi-subaj frazoj! Kapro
   naskis tri idojn.Ezoko, haringo kaj siluro estas reptiloj.
   (2 poentoj)

  3. ...kara estas la kapo ... la cxapo. Mi pensas, ... mi
   ekzistas.Kompletigu la frazojn! (2 poentoj)

  4. Kio estas la komuna propreco de vortoj: ereto / arigxi / peranto /
   kunajxo? (2 poentoj)

  5. Kio estas la diferenco inter la jenaj frazoj:Ankaux li estis en
   teatro. / Li estis ankaux en teatro.? (2 poentoj)

  6. Kiuj ili estas: Cindrulino, Rugxa Cxapeto, Fingruleto? (3 poentoj)

  7. Versxajne vi faris iam aprilsxercojn. Priskribu koncizealmenaux unu
   el ili! (3 poentoj)

  8. Kie okazos la UK kaj la Euxropa Festivalo de Esperanto cxi-jare?
   (2 poentoj)

La solvojn sendu gxis 07.02.1994 al:

II. Rakoczi Ferenc Mg. Szakkozepiskola, Esperanto-grupo,
Kossuth L. u. 39, H-6400 Kiskunhalas, Hungario

*************************************************************************
*************************************************************************
EVENTOJ, eszperanto nyelvu informacios lap.
Nyt. sz. B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X.
A kiado es szerkesztoseg cime:
H-1675 Budapest, pf. 87. Tel.: 1288258
Megjelenik kethetente. Kezbesiti az MPV-HPI,
Keszult a SZELKER Bt. nyomdaban.
H-1161 Budapest, Baross u. 114.
EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado.
Eldonas LINGVO-Studio kaj Kultura Esperanto-Asocio
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro Laszlo Szilvasi
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj
artikoloj kaj ne respondecas pri anonc-enhavoj.
Represo de artikoloj estas permesita, kun indiko de la fontoj.
*************************************************************************
La kompiladon de reta versio prizorgis: Szilvasi Laszlo kaj
                    Kristaly Tibor