Eventoj, n-ro 062, 2/septembro - '94, retposxta versio
******************************************************

ENHAVO
======

Titolpagxe:      Nur iomete tusxi la cxefajn demandojn . . .
           "Ne mia nacio estas mia lingvo, sed mia
           lingvo estas mia nacio..."

Esperanto aplikata:  Auxtomata korektado de E-tekstoj
           Somera laborbrigado en Torino
           Nova katalogo de turismaj firmaoj
           Muzeo pri posxtkartoj en subtegmentejo
           Medicina asocio en Cxinio

Arangxoj:       Rusia Esperantista Kongreso
           TEJO/KER-seminario
           Trilanda renkontigxo - en grotoj
           Trixini en IF!
           Babele babili
           Vina Seminario- translokigita!
           En la koro de Afriko

Movado:        Popolnomrado en Esperantujo
           Mazi alproksimigxas
           Fonduso Germain Pirlot
           Informoj pri ni en la bibliotekoj.
           Subvencioj de Fondajxo Carson
           Gazetkurso!
           Kongresa kalejdoskopo
           Malfacilas kontakti Sarajevon!

Muzika kulturo:    Muzikstaroj en la sama disko!

Konkurso:       Literatura konkurso Ivo Rotkvicx
           INTERNACIA KONKURSO POR BAZLERNEJANOJ

Alvoko:        SEJM jubileos en '96
           Cxu vi venos agi-tagi?

Hungara angulo:    Nova horaro de E-elsendoj!

Reagoj:        Kieas la lernantoj?
           Danke li respondis el Sri Lanka

Esperanto en radio:  Radio Havanosesjarigxas
           Cxu E-programo en kablo-retoj?

Kulturo:       La filmo "Incubus"en Esperanto?

Movada humuro:
Korespondo deziras:
Interese:
Anoncetoj:

*****************************************************************************

TITOLPAGxE
//////////

Nur iomete tusxi la cxefajn demandojn . . .
===========================================

Gesamideanoj el 66 landoj partoprenis la 79-an Universalan kongreson en
Seulo. Ni ne tusxu diversajn solenajn kaj distrajn programojn, kiuj
abundis - pri ili ankoraux longtempe rememorados multaj el la 1776
partoprenintoj... Iom pri la pli gravaj aferoj: movada strategio, krizo
de apartaj brancxoj de la agado, financa situacio...

Preskaux dudek labor-horojn bezonis la Komitato, kiu pene atingis la
kvorumon, por diskuti cxefe pri rutinaj administraj temoj (raportoj,
regularoj, amendoj, laborgrupoj, proceduroj, elektoj, rezolucioj, k.s.)
kaj por nur iomete tusxi la demandojn de disvastigo de Esperanto kaj
ekstera agado de la Asocio. Tiu cxi malekvilibro, jam tradicia, estas
pensiga. Gxiaj kauxzoj povas esti pluraj: erara strukturo de la tagordo,
arkaikaj labormetodoj, nesuficxa antaux-preparo de la decidoj ktp. La
manko de kohera lingvo-politiko de UEA aldonigxas al la supre menciitaj
kauxzoj.

Du punktoj, cxiukaze, elstaris en Seulo. Unu el ili koncernis la
klopodojn savi, eble sub alia nomo, la Terminologian Esperanto-Centron,
kiu suferas gravan krizon post la eksigxo de la fondinto Vera Blanke.

La dua punkto rilatis al unujara debato pri la bazaj celoj de UEA. Kiel
konate, kelkaj estraranoj opinias, ke UEA devas cxefe labori per
Esperanto, nome krei per komuna lingvo novan idealisman internacian
socion; aliaj Estraranoj opinias, kontrauxe, ke UEA devas unuavice aktivi
por Esperanto, t.e. akceli gxian disvastigxon. La sintezo de ambaux
starpunktoj venis de Humphrey Tonkin, kiu substrekis la neceson, ke UEA
agadu samtempe en la du proponitaj direktoj (kiel cetere postulas la
statuto de la Asocio).

Gravaj proponoj, por teknike plibonigi la librotenan sistemon, estis
proponitaj kaj de la revizoroj kaj de la financa komisiono. Nekonataj
estas la planoj de la Estraro, por plenumi estonte la rezolucion de la
Komitato akceptitan en Valencio, ke "la bugxetita negativa saldo
lauxgrade malgrandigxu kaj fine malaperu". La deficito en 1993 superis 46
mil gld. (alivorte, la jaraj elspezoj superis la enspezojn per tiu sumo).
La bugxeto antauxvidas deficiton de 38 mil gld. en 1994 (sed la Financa
Komisiono timas, ke gxi estos multe pli granda) kaj 30 mil en 1995.

Ankaux la Estraro laboris dum multaj horoj. Tre valora estas gxia publika
kunveno, en kiu gxi respondas al la demandoj de la membroj.

laux Heroldo, 11/1994

*************************************************************************

"Ne mia nacio estas mia lingvo, sed mia lingvo estas mia nacio..."

Modela festo de nia kulturo
===========================

La revuo Literatura Foiro startis en 1970. Cxi-jare gxi festas la 25-an
jarkolekton de sia ekzisto. Krome, PEN-Internacia gxuste antaux unu jaro
rekonis Esperanton kiel literatura lingvo, akceptante sia membro la
organizon Esperanto-PEN. Tiuj du eventoj motivis la organizadon de modela
(!) jubilea festo en Budapesxto inter 10-16 de septembro.

150 numeroj, dudek kvin jaroj: Literatura Foiro signifas fenestron al la
panoramo de la Esperanto-kulturo dum tiu cxi kvarono de la jarcento.

Tiel oni povus sinteze priskribi la interesan ekspozicion, realigitan de
P. Martinelli, J. Felszeghy, G. Mangini, G. Silfer, kun la kontribuo de
J. Schiller kaj T. Szabo.

Dudek kvin paneloj, po unu en jaro, laux simpla sed efika skemo:
maldekstra kolumno kun esperantlingva teksto, dekstra kun hungarlingva
traduko, centra kun bildoj de Giancarlo Mangini, ilustrantaj homojn kaj
eventojn de la konsiderata jaro.

La ekspozicio demonstras la cxefan punktojn de la evoluo de nia kulturo,
skriba kaj parola, teatra kaj muzika. Gxi montras la disvolvigxon de
diversaj fenomenoj, kaj ilian interrilatigxon ankaux kun la realo ekster
Esperanto. El pluraj vidpunktoj la paneloj (afisxoj en la formato A/1)
aspektas kvazaux efika kulturhistoria raporto pri nia parolkomunumo. La
ekspozicion kompletigis vitrinoj kun interesaj dokumentoj.

Aldone, la Esperanta PEN-Centro proponis literaturan vesperon,
regxisoritan de I. Nemere: fragmentoj el preparita antologio pri la
lastatempa Esperanto-prozo estis proponitaj ankaux hungarlingve. Iniciato
tre interesa, kiu ankaux meritas ripetigxon.

J. Schiller kunordigis la prezenton de filmoj, produktitaj de LF-koop.
Temis pri unika kinoklubo, kiu vekis viglajn debatojn pri cxi tiu
relative nova kanalo por la Esperanto-kulturo.

Sed la plej ambicia arangxo, post la ekspozicio, estis la dua Danuba
Esperanto-Rendevuo de LF-koop. Tri paralelaj studgrupoj prizorgis la
lernemulojn kaj klerigxemulojn, lingve kaj literature. Gvidis la
studgrupojn K.

Smideliusz, I. Koutny, kaj G. Silfer. La Danuba Esperanto-Rendevuo
altiris kvindekon da partoprenantoj el deko da landoj (!), ankaux danke
al kronologia najbareco de la internacia semajno cxe universitato ELTE.
Ne hazarde, cetere, la tradicia bankedo de la ELTE-eksstudentoj okazis
dum tiu semajnfino.

Meritas mencion ankaux la vigla debato enkondukita de G. Silfer kadre de
la novaj "Verdaj Lundoj" de Esperanta PEN-Centro, pri la perspektivoj de
nia parolkomunumo.

Entute, la tre sukcesa jubilea semajno signifis trafpunkton por la
Esperanto-intelektuaro, kiu interalie havis la okazon ne nur profundigi
plurajn temojn lige kun nia kulturo, sed ankaux valorigi konatajn
realajxojn, kiel la kolektajxo de Karoly Fajszi.

Pro Helvetia sponsoris la iniciatojn (kaj LF-koop kaj la Esperanta PEN
estas jure registritaj en Svislando), kaj reprezentanto de la Hungara PEN
partoprenis la inauxguron.

*************************************************************************

ESPERANTO APLIKATA
//////////////////

Auxtomata korektado de E-tekstoj

Ortografria kontrolo per komputilo
==================================

Uzantoj de komputiloj jam alkutimigxis al la uzo de perkomputila
ortografia kontrolo dum la lastaj jaroj, ja tiu servo nuntempe estas
integra parto de cxiu bona tekstoprilabora programo. Tamen, pro la
relative komplika programada laboro bezonata por krei tian kontrolilon
kaj la suficxe malgranda kvanto de interesataj uzontoj, gxis nun
Esperantan ekvivalenton de tiuj programoj neniu produktis.

Jam antaux kelkaj jaroj mi komencis okupigxi pri tiu cxi ideo, sed (pro
konstanta manko de tempo, kiel kutime) nur antaux nelonge la programo
"Korekto" atingis la fazon de t.n. beta-varianto (por nekomputilantoj:
programo nomigxas alfa, kiam gxi estas evoluigata, beta en la fazo kiam
kelkaj selektitaj uzantoj - prefere fakuloj - havas la eblecon testi
gxin, kaj gama kiel la finprodukto). Gxia kontrolmekanismo jam funkcias
(kvankam, ankoraux kun kelkaj eraretoj), sed decidoj pri en- kaj
elirformatoj, karakteraroj, ktp. ankoraux mankas kelkloke.

La kontrolo bazigxas sur la vortlisto de PIV, kun kelkaj aldonoj. La
uzanto rajtas aldoni vortojn al sia suplementa vortaro; la vortoj en tiu
lasta, kontrauxe al la kutimo de alilingvaj ortografiaj kontroliloj,
funkcios samrange kiel la originalaj vortoj (povas esti konjugaciataj,
pluderivataj kaj povas formi vortpartojn). La programo rekonas kaj
akceptas derivatajn kaj kunmetitajn vortojn, konformantaj al la
gramatikaj legxoj de lingvo.

Praktika testado (uzante fakajn, movadajn kaj literaturajn tekstojn)
montris, ke la numero de falsaj alarmoj kaj tralasitaj eraroj estas multe
pli malalta, ol mi atendis antauxe konante la liberajn kaj multnombrajn
vortformajn metodojn, uzatajn de nia lingvo.

La tuta PIV en 64 kilobajtoj!
-----------------------------

Dank' al specialaj analizaj kaj vortaraj algoritmoj, la tuta procezo de
kontrolado okazas en la cxefmemoro de la komputilo, rezultante rapidegan
funkciadon; ekzemple, la kontrolo de tiu cxi 2000-karaktra teksto dauxras
malpli ol 1 sekundon en AT 486/50 komputilo kaj cx. 2 sekundojn en AT
286/16.

Memkompreneble, estante en beta-fazo, mi ankoraux ne deziras vaste
distribui la programon. Tamen, sinanonco de spertaj komputilantoj kaj de
spertaj lingvuloj (do, ne nur lingvistoj) kun komputilaj spertoj, kiuj
pretas kunlabori en intensa testado bonvenas al la cxi-suba adreso kaj
faksnumero:

Gabor Deak-Jahn
Komp. TRAMONTANA
Julia ut. 2/A, H-1026 Budapest, Hungario
Fakso: +36-1-1566009

Rim: Laux niaj provoj la programo estas mirige bona kaj tre-tre utila por
cxiu, kaj aparte al cxiu E-redaktoro... Ni tre atendas la finpretigxon de
la programo. La red.

*************************************************************************

Somera laborbrigado en Torino
=============================

Ankorauxfoje granda sukceso: du raportoj de la Torina RAI-telejxurnalo
kaj radiojxurnalo, raportoj en privataj televidoj kaj radioj, granda
artikolo en la gazeto La Stampa. Krome envolvigo de publikaj kaj privataj
instancoj por labborbrigado kiu konkeris Torinon.

Mi havis la plezuron pasigi vere belan semajnon en Torino. Mi, kaj la
aliaj esperantistoj el pluraj landoj de Euxropo (Bulgario, Cxehio,
Hungario, Italio) alvenis en Esperantan Centron de Torino la 17-an kaj
forveturis de tie la 24-an de julio.

La tagoj pasis rapide, dank' al la laboro kaj la diversaj programoj. La
laboro estis ne nur utila, sed ankaux interesa, cxar ni devis reordigi la
gxardenon de la fama vilao de Bela Rosin (amatino de Vittorio Emanuele
II). La vilao estas forlasita kaj ne zorgita jam de multaj jaroj, kaj
farigxis regno de droguloj kaj Nigra Magio. Ni trovis multegajn spurojn
de la nokta vivo de la vilao, vere timigaj. Cetere, la laboro ne estis
tro sxargxiga, ni ne estis tro strecxitaj kaj la etoso estis tre agrabla.

Cxiutage ni laboris maksimume kvar horojn: do, entute ne multe.

Ni cxiuj aparte gxuis la posttagmezojn kaj la vesperojn. La posttagmezaj
programoj estis altnivelaj kaj interesaj: vizito de muzeoj, de pregxejoj,
de famaj parkoj ktp. Sed, kompreneble, la plej amuzigaj estis la
vesperoj. Preskaux cxiufoje okazis io eksterordinara.

Mi aparte dankas la organizantojn Anandon Roggero kaj Franciskon Amerio
pro ilia eltena laboro kaj pacienco, esperante, ke ankaux venontsomere
okazos same interesa, same utila kaj, cxefe, same bela laborsemajno.

Marta Wacha
el La Eta Gazeto, septembro 1994

*************************************************************************

Nova katalogo de turismaj firmaoj
=================================

Krom la listo de Germana E-Asocio (vidu en Eventoj 2/auxgusto) ankaux la
organizo Monda Turismo preparas novan liston de vojagxoficejoj kaj
organizajxoj, kiuj uzas Esperanton en internacia turismo.

Se vi deziras, ke informoj pri via firmao (asocio, klubo) aperu en la
listo, vi petu kaj resendu la specialan enketilon de MT gxis fino de
septembro 1994.

Publikigo de informoj en la listo estas senpaga, indas do dedicxi kelkajn
minutojn por diskonigi sian aktivecon inter interesigxantoj. Krome, cxiuj
personoj, societoj kiuj respondos, auxtune ricevos senpage la kompletan
liston kaj povas utiligi gxin en sia agado. La enketilon petu de:

Monda Turismo
ul. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio.

*************************************************************************

Muzeo pri posxtkartoj en subtegmentejo
======================================

En la distrikta urbo Svitavy vi trovos simpatian subtegmentan muzeon de
posxtkartoj. La unua parto de ekspozicio enhavas kaj montras historion de
posxtkartoj. La plej malnova estas tiu de la jaro 1884. La dua parto de
la ekspozicio estas lauxsezone sxangxata.

Estos arangxota ekspozicio Esperanto kaj la mondo inter la 1-a de marto
kaj la 16-a de aprilo 1995. Jam nun estas preparitaj preskaux 300 da
diverstemaj posxtkartoj rilatantaj al Esperanto.

Ni gxojos al via vizito en la muzeo. Se vi deziras pliricxigi gxin sendu
posxtkarton al: Orbis Pictus, Kvetusxe Vesela, Bezrucxova 24, CZ-56802
Svitavy, Cxehio, aux:

Frantisxek Molik
Zakouti 269, CZ-54701 Nachod, Cxehio

*************************************************************************

Medicina asocio en Cxinio
=========================

La 1-a Cxina Medicina Esperanto-Konferenco okazis printempe en Zaozhuang,
provinco Shandong. Dum la konferenco okazis fondiga ceremonio de
CxinaMedicina E-Asocio, kiu farigxis faka sekcio de Cxina Esperanto-Ligo.

La Asocio pretas kunlabori, intersxangxi sperton, materialojn ktp. kun
esperantistoj kaj E-organizoj en faka agado. Kontaktu s-ron Chi Zhiqin,
Shanghai Hospital of Traditional Chinese Medicine, Zhijiang Zhong Lu 274,
CN-200071 Shanghai, Cxinio.

Peng Jianjun.

*************************************************************************

ARANGxOJ
////////

Rusia Esperantista Kongreso
===========================

Plurajn jarojn en Rusio agadis (ofte unu kontraux la alia) du landaj E-
asocioj REA kaj REU, kiuj fine venis al komuna decido pri unuigo de la du
asocioj. La unuigxa kongreso okazos inter la 4-a kaj 7-a de novembro en
Nijxnij Novgorod.

Cxeftemoj: - Informado pri Esperanto

Proksimaj perspektivoj de la enlanda E-movado

En la kongreso estas bonvenaj ankaux eksterlandaj esperantistoj. La
aligxkotizoj por ili estas malpli ol 10 dolaroj, ecx junuloj, invalidoj,
samfamilianoj pagas nur duonon de tio!

Por pliaj informoj turnu vin al:

- REU, G. Kokolija, a/ja 31,RUS-117071 Moskva, Rusio.
- aux REA, a/k 67,RUS-620077 Jekaterinburg, Rusio.

*************************************************************************

TEJO/KER-seminario
==================

okazos apud Prago (Cxehio) ekde 29-a de oktobro gxis la 4-a de novembro
1994, en mezepoka domo "U rytiro" ("cxe kavaliroj"), en pitoreska urbeto
Kutna Hora. La temo: "La Euxropo de la regionoj"

Krom la seminarioj kaj diskutoj pri koncepto pri regiona kunlaboro,
mediprotektado, naciaj minoritatoj ktp. okazos ekskurso al Prago. La
kvanto de logxlokoj estas limigita, entute 40 partoprenlokoj.

Kotizoj inter 120 kaj 155 NLG, partoprenantoj el ekssoclandoj gxuos 50 %-
an rabaton. La partoprenantoj ricevos repagon de 50 % de vojagxkostoj
surbaze de duaklasa trajnbileto! Kontaktu:

Edlyn Teske,
Zahringerstr. 14,D-10707 Berlin, Germanio
Fakso: +49-30-8836857

*************************************************************************

Trilanda renkontigxo - en grotoj
================================

E-Asocio en la E-regiono Mozo-Rejno kaj Verviersa E-grupo invitas vin al
Trilanda Renkontigxo en Comblain-au-Pont (Belgio), dimancxon, la 23-an de
oktobro 1994.

En la provizora programo: vizito de grotoj kaj iama sxtonminejo, distroj
kaj gxenerala asembleo de la Asocio. Provizora prezo: 900 BEF, rabato por
junuloj: 180 BEF. Aligxilo kaj informoj cxe:

Jean-Marie Jacques,
Place Verte 23 bte 3,B-4800 Verviers, Belgio.
Tel. +32-87-330292.

*************************************************************************

Trixini en IF!
==============

Trixini, la internacie konata germana magiisto (cetere esperantisto)
prezentos magiajxojn kaj pupteatron en la kadro de la Internacia
Festivalo la 28-an kaj 29-an de decembro!

Detalojn pri IF (28.12.94-03.01.95) vi povas legi en la n-ro 1/auxgusto
aux povas peti cxe:

Hans Dietrich Platz
Pf. 1148 D-34303 Niedenstein, Germanio
fakso: +49-5624-322

*************************************************************************

Babele babili
=============

Bunte, amuze, fake pri lingvoj en la 4-a KEJ-diskut-kunveno inter 29.10.

1.11.1994. en La Farge, Sant Celoni, Valles Oriental, Katalunio.

Agrabla malfermita forumo pri lingvoj en plej vasta, bunta senco, sed
cxiam seriozeme. La tem-prezentoj koncernos lingvojn kaj la debatoj
pritraktos i.a. morton de lingvoj, minoritatigitajn lingvojn.

Junulara restadejo en antikva kampara domo bone rekonstruita, meze de
arbaro cxe la bazo de la monto Montseny. Krom la prelegoj - balo,
kasxtan-festo, fungosercxado... Krome - la festo okaze de la 15-a
datreveno de la fondigxo de KEJ.

Kotizoj; de 9500 gxis 13.000 ESP, depende de agxo, tempo de aligxo.
Rabatoj por diversaj kategorioj de la partoprenontoj. Aligxiloj kaj
informoj cxe:

Gemma Armadans kaj Xavier Rodon
Pizarro, 31, 5 e, 2 a, E-08302 Mataro, Pansos Catalans
Katalunio, Hispanio

*************************************************************************

Vina Seminario - translokigita!
===============================

Pro eksteraj kauxzoj oni devis sxangxi la okazlokon de la cxi-jara Vina
Seminario (06-09.10. 1994)! Gxi okazos en Velke Bilovice, cx. 12 km-ojn
de Breclav, en agrabla hoteleto. Avantagxo estas, ke kaj la vinekskurso
kaj la vinkelumado okazos rekte en la vilagxo, do oni ne perdos tempon
por veturado.

Krome oni vizitos Kednice, unun el plej vidindaj kasteloj en Cxehio, kiun
supozeble ne konas ecx la konstantaj partoprenantoj. Por aligxi kontaktu:

Jana Burianova, 
Renneska 35,CZ-63900 Brno, Cxehio.
Tel: +42-5-323774

Rim: Kotizojn de hungaroj (4300 Ft) kolektas la red. de Eventoj!

*************************************************************************

En la koro de Afriko
====================

La Viktoria lago devis aperi en novajxelsendoj pro la miloj da homaj
kadavroj el Ruando, kiujn gxi infestis. Ne tro for de tie samtempe
farigxis esperigaj okazajxoj, almenaux por la Afrika E-movado:

Inter la 11-a kaj 16-a de junio okazis la dua tanzania Esperanto-Kongreso
en la urbo Mwanza. En lernejo belege situita apud la lagobordo kunvenis
cx. 35junuloj el la tuta lando. Helpe de la Afrika fondajxo de UEA eblis
senkosta partopreno de po unu partoprenanto el eble 15 kluboj, plus aliaj
unuopuloj, plus tuta grupo el la urbo Mwanza mem.

La plej multaj partoprenantoj sekvis intensan kurson pri E-gramatiko.
Alia laborgrupo prilaboris korektoliston por la dua eldono de UEA-vortaro
svahila-esperanta. Grandan tempon prenis ankaux la organizaj kunvenoj.

Oni kune decidis ke Tanzania Esperaanto-Asocio devos havi Esperantan
centron, en kiu la asocio havos la nacian E-bibliotekon, librovendejon,
hotelon, kursejon kaj en kiu la nacia kaj internacia E-historio estus
konservata.

Mi mem estis la sola eksterlanda partoprenanto. Laborante en Daresalamo,
mi povis facile liberigxi dum du semajnoj por gxui la kongreson kaj la
Viktorian lagon. Matene mi instruis Esperanton, posttagmeze mi padelumis
sur la lago. Cxe Mwanza la lago estas belega. Rokoj, insuletoj, insuloj,
golfoj formas labirinton, en kiu oni povas tre bele boatumi, soli,
observi bestojn. Cetere, tiu lago estas grandega kiel maro. Morto kaj
vivo, milito kaj paco povas sur gxi samtempi sengxene. Tiajn turistajn
plezurojn tamen havis nur mi. Al la aliaj mankis cxefe mono por ecx fari
ekskurson. Monon por kongresi en movada maniero havas preskaux neniu el
la asocianoj. Monomanko estis ofte temo de diskutoj. Kiel la asocio
estonte farus kongreson, se ne venus helpo de UEA? Respondo ne trovigxis.

Gxis nun Esperanto en Tanzanio plej allogis vilagxanojn,terkultivistojn,
metiistojn, instruistojn. Por ili E-to senkonkurencas kiel facila kaj
ofte tute senkosta lernajxo promesanta esperon je leteramiko el la ricxa
mondo. Elde la kamparo tamen la movado en Tanzanio ne povas vere
memstarigxi. Por tio necesas la malfacila varbado en la urboj, por
interesigi profesiulojn tie.

Principe la asocio intencas sekvi tian strategion. La nova estraro havas
pli fortan bazon en la cxefurbo Daresalamo, kaj tie ekde tiu jaro okazas
regule varbado kaj lingvokursoj.

La movado en Tanzanio rapide kreskis en la nur du jaroj de gxia
organizita ekzisto. Kredeble estonte oni auxdos pli el tie. eksterlandaj
vizitantoj bonvenas. Kiu kuragxas ekkoni veran afrikan vivon gxuos esti
gasto cxe la E-kluboj.

Eble baldaux prezentos sin okazo por tia vizito: la kongreso decidis
inviti por la Kvara Afrika Kongreso al la urbo Moshi apud Kilimangxaro,
la plej alta monto de la kontinento.

Horst Gruner
c/o German Embassy, P.O. Box 9541. Dar-es-Salaam, Tanzanio

*************************************************************************

MOVADO
//////

Popolnomrado en Esperantujo
===========================

Dua artikolo: La "eterna demando" cxiam revenas

Cxe la fino de la unua parto de tiu cxi serio estis pritraktita artifiko
konsistanta en evito de mencio de ciferoj pri la grando de la tutmonda
esperantistaro. Efektive, tia maniero kasxi nescion estas tute senutila,
cxar la "eterna demando", same kiel la fifama falsa monero, revenadas.
Sekve, estas necese sercxi objektivajn rimedojn por nombri kaj tiel
kompili kredindajn statistikajn donitajxojn. Oni okupigxis pri tiu
problemo jam en la fruaj jaroj de la historio de Esperanto. Ankaux
tiutempe ne estis eble simple nombri kapojn, do oni devis eltrovi
nerektajn metodojn por kolekti la cxapojn. Provoj objektive taksi la
nombron de esperantistoj en la mondo estis bazitaj sur unu aux pli de la
sekvaj bazoj: 1. publikigitaj adresaroj; 2. nombro de periodajxoj kaj
listoj de iliaj abonantoj; 3. lokaj grupoj kaj takso de iliaj membroj; 4.
eldonkvantoj de verkoj en Esperanto; 5. acxetado de lernolibroj kaj
alispecaj lerniloj.

Neniu el tiuj bazoj per si mem suficxas por informi pri la totala nombro
de esperantistoj en unu lando aux en la tuta mondo, sed cxar ne ekzistas
aliaj rimedoj, tiuj statistikoj estas publikigitaj kaj interpretitaj,
ofte kun akompana obligo de la rezultoj kaj eksterpolado.

La takso de Adam Zakrzewski
---------------------------

Plej probable la sola esperantisto en la historio de la movado, kiu estis
profesie kvalifikita por okupigxi pri statistikaj esploroj, estis Adam
Zakrzewski (1856-1921). Li faris sciencajn studojn en la fizika-
matematika fakultato de la Universutato de Peterburgo kaj en la lastaj
jaroj de sia vivo oficis kiel la estro de la statistika sekcio cxe la
magistrato de Varsovio. En la jaro 1912 li faris provon taksi la nombron
de la tiama esperantistaro laux tri sendependaj kalkulbazoj:

1. nomoj listigitaj en la lasta Adresaro gxis la 31-a de decembro 1908:
21.915

2. nombro de gazetoj kun arbitra takso de 500 abonantoj por cxiu:
94x500=47.000

3. nombro de societoj konata de la Centra oficejo, kun supozita meznombra
membraro de 50 homoj en cxiu:        1455 x 50 = 72750

La rezultoj evidente tre varias; ne estas du, kiuj apogas unu la alian.
Uzante nur la ciferojn pri la nombro de gazetoj kaj societoj, Zakrzewski
supozis, ke la tutmonda esperantistaro nombris en 1912 inter 50 kaj 70
mil homojn, sed li emfazis, ke liaj ciferoj estas nur supozajxoj,
malproksimaj de precizeco: "Eble sistema kalkulo, farita post
interkonsento de la naciaj societoj en cxiuj landoj samtempe, povus iam
proksimigi nin al la vera cifero".

Kialoj de malprecizeco
----------------------

Estas facile doni objxetojn kontraux kalkulbazoj, kiujn oni uzas en
sekreta maniero por fari popolnombradon.

1. Adresaroj. La plej fruaj statistikoj bazigxas sur la Adresaroj de
Zamenhof kaj la Tutmondaj Jarlibroj de F. de Menil. La enhavo de ambaux
publikigajxoj estas mankhava, cxar estas evidente, ke nur malgranda parto
de la tuta esperantistaro estas enskribita. Du francaj interlingvistoj,
Couturat kaj Leau, opiniis, ke la oficialaj nombroj en la menciitaj
verkoj donas pli gxustan kaj pli precizan ideon pri la Esperanto-movado
kaj gxia akcelado ol "la svagaj kaj fantaziaj taksoj de certaj
propagandistoj". Tamen, ili atentigis, ke la Adresaroj kaj la Jarlibroj
ne donas tute fidindajn ciferojn, cxar en ili trovigxas nomoj de pluraj
personoj, kiuj ne plu estas esperantistoj, cxu pro morto cxu pro eksigxo.
Cetere, estas inkluditaj ankaux nomoj de personoj, kiuj ne scias ecx unu
vorton de Esperanto sed, kiel apogantoj kaj simpatiantoj, povas aligxi al
Esperanto-grupoj. Rimarku, ke Couturat kaj Leau reliefigas la gravecon de
lingvokapablo, dum Zakrzewski ne provis difini esperantiston kiel uzanton
de la lingvo. Nuntempe ne ekzistas iuspeca adresaro celanta registri la
nomojn kaj adresojn de cxiuj esperantistoj en la mondo.

2. Gazetoj kaj listoj de abonantoj. Ankaux tiu cxi kalkulado estas tre
febla. Estas malfacile scii, kiom da periodajxoj nun ekzistas; cetere, la
nombro dauxre sxangxigxas. Ne cxiu esperantisto abonas gazeton, dum
kelkaj ricevas pli ol unu, do la sama nomo aperas sur pluraj listoj de
abonantoj. Estas sciate, ankaux, ke samaj ekzempleroj de gazetoj povas
esti legataj de pluraj esperantistoj. Abonanto ne cxiam estas la
ekvivalento de esperantisto, cxar apogantoj povas finance subteni
publikigadon, malgraux tio, ke ili neniam lernas la lingvon.

3. Eldonado, vendado kaj acxetado de publikigajxoj. Tiu cxi kategorio
mankas en la statistika esploro de Zakrzewski, sed aliaj auxtoroj provas
trovi rilaton inter la kvantoj da eldonitaj libroj kaj la nombro de
esperantistoj. Ankaux tiu cxi kalkulbazo estas nerekta kaj ecx pli
malfidinda ol tiu de periodajxoj. Couturat kaj Leau prezentas jenajn
ciferojn pri francaj publikigajxoj.

lernolibro de Th. Cart: 66.000 ekz.
Brosxuro (10-centima): 100.000 ekz.
Sxlosiloj de Cxefecx (5-centimaj): 200.000 ekz.
Lernilo de Cxefecx (10-centima): 300.000 ekz.

Couturat kaj Leau atentigas, ke kvankam lerniloj estas acxetitaj de cxiuj
personoj, kiuj volas lerni Esperanton, estas grave akiri respondojn al la
sekvaj demandoj: kiom da eklernantoj finstudis la lecionojn? Kiom da ili
forlasis la lernadon, antaux ol ili kapablas uzi la lingvon? Kiom da ili
baldaux forgesas, kion ili lernis? Kun rilato al la propagandaj
brosxuroj, ne estas kredeble, ke cxiu vendita ekzemplero kreis adepton de
Esperanto. Zelotoj acxetis tiujn malmultekostajn publikigajxojn pogrande
por vasta distribuado, sed ne estas eble scii, kiom da ili sukcesas varbi
novajn lernontojn de la lingvo.

Kiel riske estas bazi taskojn sur eldonkvantoj aux vendkvantoj de
publikigajxoj, evidentas per du ekzemploj prezentitaj de Janton
(Esperanto - language, literature, and community, 1993).

1. La verkoj de Mao Tse Dung en Esperanto aperis en Cxinio en centmiloj
da ekzempleroj dum tempo, kiam la Cxina Esperanto-Asocio havis nur 500
membrojn. Janton bedauxrinde ne indikas, kiom estis eksportitaj kaj kiom
restis sur bretoj de la eldonejo.

2. Certaj polaj lernolibroj kaj vortaroj por pollingvuloj, kiuj havas
eldonkvanton de meznombre 20.000, rapide elcxerpigxas, sed la Pola
Esperanto-Asocio nombras nun iom pli ol 6.000 membrojn.

Janton ne esploris la sorton de la amasoj da lerniloj. Ne cxiu, kiu
lernas Esperanton, farigxas membro de Pola Esperanto-Asocio. Ankoraux unu
statistika problemo temas pri traduko de kazoj de acxetado de pluraj
malsamaj lerniloj fare de la sama persono.

Konkludo
--------

Kvankam la tri kalkulbazoj pritraktitaj cxi-supre estas objektivaj, t.e.
ili provizas esplorantojn per nombreblaj kvantoj, ili ne estas
centprocente kontroleblaj, kaj interpretado estas tre malfacila, ecx
neebla.

Bernard GOLDEN

*************************************************************************

Mazi alproksimigxas
===================

IEI planas la eldonon de tiu instru-cela vidbendo (180 min. en 12 partoj;
cxiu parto enhavos kelkajn scenojn kaj gramatikajn klarigojn) +
Esperanto-lernolibro, internacie uzebla.

Temas pri simpatia kosma estajxo, kiu vizitas Gondolandon kaj helpas
solvi diversajn problemojn.

Por esplori la merkaton kaj komenci la produktadon ni bezonas financan
apogon. Krom donacoj, kiuj jam komencas veni, ni bezonas proksimume 800
antauxpagitajn mendojn gxis fino de tiu cxi jaro 1994. Planata fin-
produktado: somero 1995.

Antauxpagantoj gxis fino de 1994 gxuos la jenajn avantagxojn:

1. por ili kompleto kostos nur 50 USD (aux egalvaloron laux aktualaj
valut-kurzoj, ekz. proks. 98 guldenojn). La posta vendoprezo estos pli
alta;

2. ili ricevos numerigitan konfirmon; la unuaj 200 personoj ricevos kune
kun la kompleto aldonan donacon en la formo de unu el la de IEI eldonita
libroj (eblos elekti inter kelkaj titoloj);

3. ili ne pagos sendkostojn, ricevos la kompletojn laux la numeroj de
enpagoj;

Libroservoj kaj Esperanto-grupoj, kiuj antauxpagos por pli ol 10
kompletojn, gxuos rabaton de 5 %.

Komunikojn rilate la nombron de antauxmendoj oni povas auxskulti en la E-
elsendoj de Pola Radio, cxiam la lastan lundon de monato, posttagmeze aux
vespere.

La produktado de la tuto okazos cxe la firmao "TOMMY Publishers" en
Varsovio, Polio, en kunlaboro kun du profesiaj filmregxisoroj Roman
Dobrzynski kaj Piotr Friedrich, la tekstojn kaj la libron preparas Stefan
Macgill.

IEI volonte akceptos la pagojn kaj poste prizorgos la liveradon.
Individuajn antauxpagojn rajtas akcepti ankaux la landaj E-libroservoj,
kiuj poste, sed antaux fino de 1994, sendu liston de enpagintoj kaj la
enkasigitan monon al IEI.

Mila van der Horst-Kolinska

El Varsovia raporto

*************************************************************************

Fonduso Germain Pirlot
======================

Cxe la Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino

1. Celo
Fonduso por akcelo de la eldonado en ILo (Internacia Lingvo Esperanto)
desciencaj verkoj laux la kriterioj de la Akademio Internacia de la
Sciencoj San Marino (AIS).
Neniel gxi celas librojn kies kerna enhavo apartenas al esperantologio
aux interlingvistiko.

2. Organoj
La senato de AIS estas la gvida organo de la Fonduso; gxi povas starigi
Prezidantaron de minimume tri personoj el inter siaj membroj por la
prizorgado de la investoj.

3. Havajxo
La kapitalo estas netusxebla kaj konsistas el bazaj donacoj fare de la
fondinto kaj aldonaj donacoj fare de aliaj personoj; krom 1/10 de cxiuj
interezoj cxiujare estas atribuita al la baza kapitalo kun efiko je la
1-a de januaro.

4. Premio
La premio konsistas el minimuma sumo de 5 AKU (AKU: Akademia Kotiz-Unuo,
nun egalas al 100 DEM aux 100.000 ITL) kaj estas cxiujare atribuata, por
la unua fojo en 1993.
La verko estu prezentita al la Senato por alsendo de propono al la senata
sekretariejo antaux la 1-a marto. La senato decidas dum la unua sesio
post tiu dato.

5. Kondicxoj
La verko estu originale verkita en ILo, eventuale en ILo kaj naciaj
lingvoj, sed almenaux la duono de la tekstoj estu verkita en ILo.
La publikigo okazu en la kalendara jaro aux dum la kuranta jaro antaux la
prezento cxe la senata sekretariejo. Publikigo de prespreta verko post la
decido akcepteblas, sed tiam la premio estos pagata nur post la aperigo
de la verko.
Estu minimume du kandidatoj por ke la premio estu agnoskebla, krom la
kazo de unika sed altgrade elstara verko laux unuanima decido de la
Senato.
Se la kondicxo ne estas plenumita, verko el la koncerna jaro povas
kandidatigxi ankaux dum la sekvaj jaroj, gxis kiam trovigxos almenaux du
kandidatoj kun suficxa scienca nivelo.

6. Auxtoro
La auxtoro aux la kompilinto (redaktinta eldonisto) devas esti AIS-ISK-
ano (membro de la Internacia Sciencista Kolegio laux la regularo de AIS)
dum almenaux 5 jaroj.

La plena regularo haveblas cxe la senata sekretario:
D-ro Petr Chrdle, Anglicka 878, CZ-25229 Dobrichovice, Cxehio.
Tel./fakso: +42-2-9912126

*************************************************************************

Informoj pri ni en la bibliotekoj
=================================

Ni skribas leterojn al gazetoj, organizas kaj anoncas kunvenojn kaj
ekspoziciojn, cxiam esperante veki intereson pri Esperanto. Sed kien
interesitoj iru por havigi al si informojn pri la Lingvo Internacia?

Multaj iras al sia loka biblioteko, sed bedauxrinde, al multaj
bibliotekoj mankas aktualaj informoj pri nia lingvo. Por moldigi cxi
tiun problemon, Kanada Esperanto-Asocio, helpe de subvencioj de la
Esperanto-Klubo de Viktoria kaj la Eduka Fondajxo Carlson, nun sendas
informo-pakajxon pri Esperanto - kun formularo por senpage ricevi pliajn
informilojn kaj senpagan abonon al nia anglalingva novajxletero
Esperanto Update - al cxiu publika biblioteko de Kanado (krom Kebekio).

Bibliotekoj tamen ne konservos la informilojn pri Esperanto, ne petos
pliajn informojn, ne acxetos Esperantajn lernolibrojn aux vortarojn se
klientoj de la biblioteko ne montros intereson. Estas tre grave, ke cxiu,
kiu interesigxas pri Esperanto,sciigu la oficistojn de sia loka
biblioteko pri tiu intereso. Vizitu do viajn lokajn bibliotekojn, petu
informojn pri Esperanto kaj pruntu ilin. Tiel bibliotekoj scios, ke cxi
tiaj materialoj estas dezirataj. Se via loka biblioteko ne ricevis
informpakajxon, ni volonte sendos; oni nur sendu al ni (Kanada E-Asocio)
la adreson de la biblioteko kune kun la nomo de bibliotekisto aux fako
kiu akceptos la inform-pakajxon.

El Alumeto, vintro/93

*************************************************************************

Subvencioj de Fondajxo Carson
=============================

La Eduka Fondajxo Carson, EFC fondigxis en 1983 kiam kanada esperantisto,
Chuck Carson, konfidis 70.000 dolarojn al Wally du Temple,"por la
kreskigo de Esperantujo". Tiu donaco igxis la koro de EFC.

Chuck Carson estis bienisto en Saskacxevano, Kanadio. Li ellernis
Esperanton en 1969, kaj tuj farigxis dedicxita esperantisto. En 1978 li
donacis 50.000 dolarojn de sia dumviva sxparajxo al la Kanada E-Asocio.
Chuck estis modesta viro, kiu preferis sukceson de Esperanto al persona
rekono. Li mortis en septembro, 1985.

La mono, kiun Chuck donacis, helpis realigi edukajn projektojn en multaj
landoj dum la lastaj dek jaroj. Dum la lasta kunsido de la direktoroj en
junio, subvencioj helpis cxi tiujn projektojn:

* la tria eldono de lernolibro por Estonio;
* sep-taga kurso por infanoj en Tanzanio;
* instruvojagxo al Moldavio;
* vortlibro por Nepalanoj;
* koresponda kurso por Islandanoj;
* instruvojagxo al Nigxerio.

Por petformularo (limdatoj cxiujare: 1-a de aprilo kaj septembro),
skribu al

Eduka Fondajxo Carson,
1339 Hamilton St.N.W., Calgary, Alberta, Canada T2N 3W8.

*************************************************************************

Gazetkurso!
===========

La jxurnalo La Opinion de Murcia, sudoriente de Hispanio, kies
direktorino
estas Paloma Reverte de Luis, publikigis mallongan bazan kurson de
Esperanto (12 lecionoj) lunde kaj merkrede de la 25-a de julio gxis
la 31-a de auxgusto.

Mi petas helpon por internacie reehi al: "Diario La Opinion, sra. Paloma
Reverte de Luis, Plaza Condestable N 3, E-30009 Murcia, Hispanio".

inf: J. Ovilo

*************************************************************************

Kongresa kalejdoskopo
=====================

* Cxiutage la kongresan kurieron "Kvieta mateno" Osmo Buller (dir. de CO)
per fakso sendadis al la E-redakcio de Pola Radio, kiu tiel povis
cxiutage informi pri fresxaj kongresaj novajxoj.

* Dum la Kongreso estis esprimita maltrankvilo pro la malfacilajxoj,
cxefe financaj, kiujn frontas la Esperanto-Centroj en Poprad (Slovakio)
kaj en La Chaux-de-Fonds (Svislando).

* Karakteriza por la Seula Kongreso estis la tre bona interna informado:
la program-sxangxoj aperis en la kongresa kuriero kaj sur speciala
tabulo; krome, sur cxiu kunvenejo (ekstere kaj interne) estis afisxita la
nomo de la aktuala kunveno. Nepre sekvinda en la estontaj UK-oj!

* Estis anekdote, ke jam la 13-an de julio tutlanda radia novajxelsendo,
en la korea kaj angla lingvoj informis, ke al la kongreso venos 17.000
(!!!) partoprenantoj.

* "Spuroj de la avo" - jen la titolo de la televida filmo de Roman
Dobrzynski, kiun li montris plurfoje dum la Kongreso. Temas pri la vizito
de d-ro L. Zaleski-Zamenhof al la lokoj en Polio, Belorusio kaj Litovio,
kie lia avo pasigis sian vivon. La filmo dauxras 30 min. kaj kostas (cxe
UEA) 60 gld.

* Pro nesuficxa aligxado, ne okazis en Seulo la Infana Kongreseto. Tamen,
dum la tuta semajno en la kongresejo okazis esperantista infanvartejo.

* Vidbendo pri la 79-a Universala Kongreso de Esperanto estis preparita
dum la semajno. Gxi kostas 35.000 uxonojn, inkluzive la sendokoston per
registrita posxto.

* Internacian ekzamenon de UEA/ILEI dum la UK sukcese partoprenis 11
personoj el 6 landoj. Multaj ekzamenitoj montris bonan konon de la lingvo
kaj movado. La plimulto verkis interesajn eseojn.

* Mankis en la kongreso el la aziaj landoj la koreoj logxantaj en Cxinio.
La korea registaro postulis de UEA garantion, ke ili poste nepre reiros
al Cxinio - kion kompreneble oni ne povis akcepti.

el Heroldo de Esperanto 11/1994

*************************************************************************

Malfacilas kontakti Sarajevon!
==============================

Pro la milito en Bosnio apenaux eblas kontakti Sarajevon. En la seula
kongreso la Estraro de UEA informis, ke la Fondajxo Espero subtenis
sendon de 38 pakajxoj al Sarajevo, multaj el kiu bedauxrinde ne alvenis.
(Aliaj subtenoj de la Fondajxo estis sukcesaj, kaj kortusxe dankeme
akceptitaj.)

Ekde auxgusto Radio Sarajevo emanigas ankaux en Esperanto (vidu Eve 2 /
auxgusto). Inter la unuaj auxskultantoj estis Girolamo Luchetta el
Italio, kiu ecx surkaseden registris, kaj sendis gxin al la Pola Radio.
Evidentigxis, ke la elsendo estas tute bone auxdebla en signifa parto de
Euxropo per la meza ondo 612 kHz (490 m) aux per la kurtondo 6980 kHz (43
m).

Por kontakti Radion Sarajevo ne sendu rektajn leterojn, cxar ili ne
alvenas, sed skribu pere de Spomenka Sxtimec, IKS, Amrusxeva 5/1, pp 499,
HR-41000 Kroatio.

La sola ebleco rekte kontakti la sarajevan radian E-teamon sxajne estas
nur la fakso: Radio Sarajevo, Esperanto-Fako, +387-71-455141.

Eksteraj leteroj aux faksoj estas tre necesaj por kuragxigi la
redakcianojn, ke ilia klopodo kaj laboro ne estas vana!

L.S. - A. P.

*************************************************************************

MUZIKA KULTURO
//////////////

Muzikstaroj en la sama disko!
=============================

Eldonejo Vinilkosmo baldaux eldonos muzikkompilajxon sur kasedo kaj sur
kompaktdisko. Pluraj grupoj kiel Rozmariaj Beboj, Bruemaj Najbaroj,
Amplifiki, Vladimir Soroka, Kajto, Jxomart kaj Natasxa, Flafio Fonseca
kaj Team' auxdigxos sur la albumo kun multaj aliaj grupoj.

Per antauxmendo vi povas malpli koste akiri ilin, kaj ecx helpas la
realigxon de la eldono! La kompaktdisko kostas 98 FRF (poste 120!), la
kaseda varianto: 65 FRF (poste 70). Tiuj cxi prezoj ne inkluzivas la
sendokoston. Pagi eblas al la uea-kodo: ROKK-B aux per posxtmandato.

Do, indas antauxmendi! Adreso:

Vinilkosmo cxe Euxrokka
F-31450 Donneville, Francio
el Koncize, auxgusto/1994.

*************************************************************************

KONKURSO
////////

Literatura konkurso Ivo Rotkvicx
================================

Gxi entenas kvar brancxojn:

1. Poezio
Originala poemo aux kelkaj teme ligitaj poemoj.
Tradukita poemo. Necesas aldoni la originalan tekston.
Premioj: libroj.

2. Etprozo
Rakonto, eseo, novelo, skizo, sceno originale verkita en maksimuma longo
de kvincent (500) vortoj.
Premioj: libroj.

3. Libroforma eldonajxo
Por la plej bona libroforme eldonita verko en la jaro 1994 originala aux
tradukita.

4. Videokasedo
Multaj literaturaj verkoj, sed same aliaj esperantajxoj trovas sian lokon
sur videokasedoj. Temo libera, prefere ligita kun Esperanto. Maksimuma
dauxro 30 minutoj, sistemo VHS.

Konkursi povas cxiu esperantisto. Limdato por alveno de konkursajxoj: la
15-a de novembro 1994.
Detala regularo estas havebla (kontraux 1 IRK) cxe:

Zagreba Esperanto-Ligo
Marija Belosxevicx, Sveti Duh 130, HR-41000 Zagreb, Kroatio.

*************************************************************************

INTERNACIA KONKURSO POR BAZLERNEJANOJ1-a taskfolio por komencantoj
==================================================================

1. Grupigu la vortojn laux fruktoj, objektoj, bestoj! (3 poentoj)
cxapo, cxerizo, cxevalo, pavo, piro, plumo, banano, baleno, balono

2. Kompletigu la sekvan frazon!(3 poentoj)
Petr... desegn... esperantist... stel... per verd... kret... .

3. Faru tri demandojn pri la kursivaj vortoj! (3 poentoj)
En la florvazo staras rugxaj rozoj.

4. Cxiu donita vorto enhavas alian vorton. Trovu ilin! (3 poentoj)
naux, bloko, kolora

5. Kion vi faras de mateno gxis vespero? Kolektu almenaux ses verbojn!
(3pt)

6. Solvu la sekvan enigmon! (Ekzistas du solvoj): k, k. (2 pt)

7. Desegnu la flagon de esperantistoj! (3 pt)

La solvojn sendu gxis la 28-a de oktobro al: Diosgyori Altalanos Iskola,
Esperanto-grupo, Nagy Lajos kiraly u. 30, H-3534 Miskolc, Hungario.

*************************************************************************

ALVOKO
//////

SEJM jubileos en '96
====================

Somere de 1996 okazos 30-jara jubileo de la Sovetia Esperantista
Junulara Movado (SEJM). Estas planata tendaro (SEJT) de SEJM-veteranoj.
Baldaux aperos provizora neperioda bulteno Rememoroj aperas, kiun
ricevados cxiu sinanoncinta SEJM-ano (periodo 1964 - 1979).

Anatolo Goncxarov (Ukrainio) kolektas aktualajn adresojn de cxiu SEJM-ano
de la indikita periodo kaj proponojn pri la tendaro: ul. Partizanskaja 9,
UKR-343330 Krasnyj Liman, Ukrainio

*************************************************************************

Cxu vi venos agi-tagi?
======================

La internaciaj Ago-Tagoj estas organizataj por propagandi kaj reklami la
ideon de neuxtrala internacia lingvo, kaj altiri la atenton de la
"eksteramondo" al Esperanto, al nia komunumo.

Cxi jare la "ago-tago" okazos en du (!) semajnfinoj: la 1-an aux la 8-an
de oktobro! Ambaux tagoj tauxgas, laux viaj lokaj ebloj! Kontaktu vian
lokan klubon aux asocion, kaj partoprenu ankaux vi en nia publika
prezentigxo!

Por detaloj bv. refoliumi la numeron 1/septembro 93 de Eventoj kaj
novembro '92 de revuo Esperanto!

Ni petas vin, pri la organizotaj manifestacioj telefone aux telefakse
informu nin (+36-1-2828885) aux la Informan fakon de UEA (+31-10-
4361044),
kaj ankaux en tiuj telefon/faksnumeroj ni povas informi vin pri la urboj,
kie same okazos ago-tagaj eventoj!
Ni petas, ke post la Tago vi nepre, kaj tuj informu pri la rezultoj!

Laszlo Szilvasi, red.

*************************************************************************

HUNGARA ANGULO
//////////////

Nova horaro de E-elsendoj!
==========================

"Eszperanto Hirado", la E-lingva programo de Hungara Radio ekde 1-a de
oktobro estas emanigata sabate kaj dimancxe en Kossuth URH inter 22.20
kaj 22.30!

Libroservo en Esperejo
Cxiumerkrede vi povas acxeti librojn ekde la 19-a gxis la 21-a. Granda
rabato! Centra E-klubejo Esperejo, Budapest, VII, Peterfy S. u. 23.

28-an de septembro
je 19 h en Esperejo okazos prelego "Dagestano: la lando de montoj, monto
da lingvoj". Pri sia hejmlando rakontos Abdurahman JUNUSOV, jxurnalisto,
nova kunlaboranto cxe EVENTOJ. Li ankaux montros video- filmon pri la
vivo, la moroj kaj pri la artoj de tiu ekzotika lando. Bonvenon!

*************************************************************************

REAGOJ
//////

En la n-ro 2/julio s-ro D. David el Francio opinias ke "estas tro da
anoncoj pri religioj kaj sektoj en Eventoj". Neniam mi konstatis tion!

Mi bedauxras, ke li klopodas cxantagxi. Fakte eblus entrepreti lian
reagon jene: "se vi ankoraux aperigos tiajn anoncojn, mi ne plu abonos
vian revuon kaj mi ecx povus kabeigxi". Cxu ne estas trafa ekzemplo de
maltoleremo, kiu ne kongruos kun la E-celo?

Se cxiu homo pensus kiel s-ro David, ne plu eblus eldonigi E-revuon, cxar
cxiam estus kialoj por plendi:

- junuloj kontraux maljunuloj, aux olduloj kontraux malolduloj;
- azianoj kontraux euxropanoj, aux amerikanoj kontraux afrikanoj;
- laboristoj kontraux sciencistoj, aux artistoj kontraux juristoj;
- spertuloj kontraux komencantoj, aux poezimuloj kontraux prozemuloj;
- ...

Laux mia opinio, la vera miraklo de E-o estas precipe la unueco en la
diverseco! Eblas ja unuigi la homojn, sed respektante ilian lingvon,
ilian filozofion, ilian kulturon, ilian personecon!

Krome; s-ro David skribas ke li "revis pri Esperanto". Sed lia "kara
lingvo" ne bezonas revemulojn; gxi urgxe kaj nepre bezonas agademulojn
kiuj strebas aplikadi gxin en la plej diversaj medioj kaj por la plej
diversaj celoj (sociaj, turismaj, religiaj, politikaj, sciencaj, komercaj
ktp. ktp.

Germain Pirlot, Belgio

*************************************************************************

Kieas la lernantoj?
===================

Mia reago al letero de d-ro G. Flender (n-ro 43) "Sed kie estas viaj
gxisnunaj lernantoj?"

Cxu instruistoj povas decidi pri restigo de ili en la movado? Cxu ili
povas utiligi iel la lingvoscion? Mi aldonas: kiamaniere kapti
volontulojn, kiuj vere volas ellerni Esperanton?

Mi spertis jenon: En nia bazlernejo infanoj de triaj kaj kvaraj klasoj
fervore komencis lerni Esperanton kadre de lerneja rondo. Post kiam
restis 15 infanoj el 45, sxajnis ke ili vere kapablas ekregi la lingvon.
Sed iom post iom ili pli malregule frekventis la kunvenojn. Do la kurson
mi sxangxis al distraj okupigxoj, i.a. helpe de kartludo "Ludi kaj lerni"
de M. Markheden, "Vortoj" de B. Chmielewska. Ili tute ne eniris la
movadon. Nur du personoj komencis korespondi kun mia helpo. Kiam
komencigxis por ili lernado de la germama aux angla en la kvina klaso,
ili cxesis frekventi la rondo-kunvenojn. Sed mi estas certa, ke ili
rememoros en la estonteco, ke pli facile oni povis lerni E-on ol alian
fremdlingvon. Mi esperas, ke iuj el ili revenos iam al E-o.

Aurelia Sokol, Polio

*************************************************************************

Danke li respondis el Sri Lanka
===============================

En esperanto usa 1993/5 apersis letero el Sri Lanka, kiu kaptis mian
atenton. Kvankam dum plurjara korespondado precipe kun t.n. "tria mondo"
mi interkonatigxis kun seniluziige granda nombro da friponoj kaj
trompistoj, mia helpemo ankoraux ne tute sufoki gxis - kaj do mi riskis
provon:

Mi skribis al M. M. Wickramasinghe, klarigante, ke pro altaj posxtaj
tarifoj mi ne sendas al li la deziratajn ajxojn, sed monbileton (20 DEM)-
kaj petante, ke li informu min, cxu li povas utiligi la monon. Krome mi
promesis sendi kelkajn skribilojn, kaj erojn ktp. per mara posxto.
(Tiu pakajxeto cetere nun survojas al Sri Lanka).

Rapide kaj danke li respondis. Eble estas interese ekscii, kiel la afero
evoluas. Sed ne nur tial mi skribas. Fakte mi havas peton.

Kompreneble (en koresponda kontakto) oni neniam povas esti certa, sed
laux mia unua impreso M. M. W. estas serioza persono, kiu vere bezonas
helpon. Por ke tiu helpo estu efika, gxi estu konstanta - ne suficxas
sendi unu aux du pakajxetojn nun kaj poste forgesi la aferon.

Mi mem konstante ne povas helpi. Mi estas leterportisto kun malgranda
salajro kaj amaso da sxuldoj. Krome mi havas kvazaux adoptitan fraton en
Benino, kies elspezojn por vivtenado mi pagas jam kelkajn jarojn.
Lastatempe tiuj elspezoj konsiderinde altigxis, cxar li iris de sia
vilagxo al la urbo Cotonou por studi cxe la tiea universitato. Min do
timigas la ideo "adopti" plian helpindulon, des pli cxar krom Jean el
Benino mi iomete finance subtenas du aliajn es permesas al mi fari pli ol
mi faras nun. Aliflanke mi sxatus helpi al M. M. W. - jen la dilemo.

Eble ekzistas aliaj, kiuj jam agis simile kiel mi. Se jes, mi gxojus, se
ili skribus al mi. Se neniu alia helpis gxis nun, eventuale mia sperto
kun M. M. W., t.e. la fakto, ke mi ricevis afablan respondon, povus
instigi aliajn helpemulojn.

Sabine Meyer, Haberkamp 3. D-22399 Hamburg,Germanio

*************************************************************************

ESPERANTO EN RADIO
//////////////////

Radio Havano sesjarigxas
========================

La kuba radiostacio festas en septembro 1994 la sesan datrevenon de la
Esperanto-elsendoj. Dum cxiu dimancxa programo en Esperanto oni povas
auxskulti muzikon, intervjuojn, raportojn el la enlanda movado, informojn
pri Kubo, semajnan radiogazeton kaj aliajn. La programo estas varia kaj
alloga. Menciindas la bona uzo de la lingvo flanke de la skipo, kio faras
la programon ankaux instrua. La redakcia adreso:

Radio Havano
Apartado postal 6240, Habana, Cuba.
el "Jajabo" nr-o 2.

*************************************************************************

Cxu E-programo en kablo-retoj?
==============================

En tre multaj landoj ekzistas kablo-reta sistemo, per kiu de iu centralo
(kelkloke ecx memstara studio) oni transsendas al individuaj abonantoj,
logxejoj amason de TV- kaj serion de radio-programoj, prenitaj de
diversaj satelitoj.

Aldono de novaj programoj kutime estas limigita pro la licencpago-devo al
la originaj TV- aux radio-studioj. Teknike ili estas fareblaj relative
facile (por fakuloj), cxefe facilas aldono de nova radioprogramo, ja tio
bezonas nur minimuman frekvenco-bendon kaj investon.

La E-redakcio de Pola Radio rezignas pri tiu licencpago! Do, por ke en
via kablo-reto estu auxdebla ankaux E-lingva programo, dependas nur de
via aktivigxo.

Kontaktu la centralon de via kablo-reto kaj petu la aldonon ankaux de la
E-lingva programo de Pola Radio! Se necese, vi povas peti similan agon de
viaj konatoj, amikoj, vi povas organizi kolektadon de subskriboj (pli
efikas kelkaj subskribolistoj kun kelkdekoj da subskriboj de apartaj
homoj ol unu sed pli longa listo...).

Fine jen la teknikaj datenoj: satelito Eutelsat-II F3, (16 . Or.,
frekvenco: 11.080 GHz, polarizado: H, sonportanto: 8.28 MHz.

laux "Parolas Varsovio", sept/94.

Rim.: En Eventoj ni volonte raportas pri sukceso enmeti la E-programojn!
La red.

*************************************************************************

KULTURO
///////

La filmo "Incubus" en Esperanto?
================================

Lastatempe mi legis la libron Esperanto: Language, Literature and
Community fare de Pierre Janton. En cxapitro 5 (p. 110) Janton mencias,ke
en 1966 Paramount Pictures produktis la filmon Incubus en Esperanto.
Michael Weldon provizas pli da informoj pri cxi tiu stranga afero en sia
libro The Psychotronic Encyclopedia of Film (p. 363). Laux Weldon,
Incubus estas nigra-kaj-blanka filmo kiu aperis en 1965, distribuite en
Usono de "Daystan". Li priskribas gxin (en la angla) jene:

"En sia lasta filmo antaux Kapitano Kirk (en Star Trek) William Shatner
ludas viron, kiu renkontas demonojn kaj bonvolajn kaj malbonvolajn. La
dialogoj estas en Esperanto, internacia lingvo kreita en 1887 -
kompreneble tiu lingvo ne atingis grandajn sukcesojn. Ekzistas instrua LP
disko en Esperanto. Versxajne vi bezonos gxin por kompreni la filmon. Kaj
la filmo kaj la disko estas suficxe maloftaj. Direktita de la kreinto de
"The Outer Limits" (La eksteraj limoj).

Tre interese, malgraux la teda (kaj nuntempe, sxajne deviga) misinformita
mokado de nia lingvo. Weldon ne sxercas, dirante ke Incubus estas
rarajxo. Gxi ne haveblas pere de "Movies Unlimited", filmvendejo kies
katalogo enhavas mirige grandan nombron da filmtitoloj. Ecx filmluadaj
butikoj kies specialajxo estas tiaj "psikotronikaj" filmoj ne havas gxin
stokata. La punkto de mia letero do estas: mi scivolas, cxu vi aux iu ajn
el viaj konatoj estas vidinta cxi tiun filmon aux posedas kopion? Estas
neimageble, ke mi trapasadas vivon sen vidi la spektaklon de William
Shatner babilanta kun demonoj en Esperanto!

Rim.: ne konfuzu la filmon Incubus de 1965/66 kun same titolita kanada
filmo (distribuita en 1982 de Film Ventures).

Patrick Wynne

(Mi mem ofte auxdas pri Incubus, sed neniam vidis gxin. Laux mia
kompreno, oni speciale montris gxin al anoj de la tiutempa Esperanto-
Klubo de Los-Angxeleso. Cxu iu leganto hazarde vidis gxin kaj povas
komenti? Red. de E-USA.)

Eventualajn reagojn sendu al
Esperanto USA, Donald Harlow P.O. Box 551. CA-94530 Pinole, U.S.A.
Internet: donh@forigu.netcom.com

*************************************************************************

MOVADA HUMURO
/////////////

Dum la blindula renkontigxo:
- La virina korpo estas vera poemo...
- Jes, kaj mi preferas legi gxin Brajlo-metode!...

*************************************************************************

INTERESE
////////

En Novjorko: la angla lingvo malpli praktikata?
===============================================

Novjorkaj hospitaloj de kelka tempo devas lukti kun la problemo, kiu
dauxre farigxas cxiam pli akuta. Pligrandigxas procento de iliaj
pacientoj, kiuj ne suficxe konas la anglan lingvon por kompreni kaj
diskuti necesajn klinikajn aferojn.

Sekve, cxiuj hospitaloj en Novjorko, cxu publikaj, cxu privataj, nun
abonas elektronikan agentejon, kiu povas tuj liveri interpretistojn el
140 lingvoj (tiel!). Krome, cxiuj novaj medicinaj praktikantoj ekde nun
sekvas devigajn intensajn kursojn de la hispana lingvo.

J.R.

*************************************************************************

KORESPONDI DEZIRAS
//////////////////

Oficistino 20-jara dez.kor. kun eksterlandaj samagxuloj. Int. pri
sporto, filmo, muziko, kol. BK pri knabinoj kaj floroj. Jadwiga
Przebindowska, ul. Cezarowka Dolna 33, PL-32521 Jaworzno 7, Polio.

Diplomita de Jagiellona Universitato kaj ano de Pola Instruista Asocio,
krome de historia kaj turisma societoj, dez. kor. kun cx.l. pri cx.t.
Int. pri korespondado, kolektado de divers. malnovajxoj, bk, fotoj,
libroj.
Kazimierz Wojas, ul. Dzierzynskiego
65/50, PL-32700 Bochnia, Polio.

23-jara f-ino kun kanadano pri vojagxo, muziko: f-ino MORI Kyouko, 712,
Goroumaru, Miyanojin-mati, Kurumesi, J-830 Japanio.

Sebastiao Silva, 42 j, Av. Josefina Balestrero 2724, Nova Esperancxa, BR-
76240-000 Aragarcxas-GO, Brazilio.

Tiago Jxuliano Fernandez, 17-jara komencanto, interesigxas pri kolektado,
filatelio, sxako, ekonomio, dez. kor. kun esperantistoj el Euxropo,
Afriko, Ameriko k.a. Str. Joao Poletini, 30, Mojxi Mirim, 13800-000 San
Pauxlo, Brazilio.

20-jara frauxlo - pri matematiko, sxako, komputilado k.a. interesaj temoj
tutmonde kun samagxuloj: Roberto Zoldy, Erdosor u. 18, H-1046 Budapest,
Hungario.

Ingxenierino pri arkitekturo dez. kor. kun italaj kaj francaj esp-j cxefe
pri la profesia temo. Krystyna Zachodny, ul. Chopina 34/11, PL-30049
Krakow, Polio.

Pri turisma grupintersxangxo korespondas nome de la krakova grupo s-
aninoWanda Wegrzyn, ul. Manifestu Lipcowego 14/2, PL-31109 Krakow, Polio.

Imar Antonio, 30 j, Rua Domingos Mariano 359, Vila S. Antonio, BR-78600-
000 Barra do Garcxas-MT, Brazilo.

Maria Caroline, 15 j, Rua Guardiato 9, Dermat, BR-78600-000 Barra do
Garcxas-MT, Brazilo.

Milton Mendes Jr, 36 j, Av. Pres. Vargas 97, BR-78600-000 Barra do
Garcxas-MT, Brazilo.

*************************************************************************

ANONCETOJ
/////////

Kun gxojo ni anoncas al niaj geamikoj kaj gekonatoj, ke la 28-an de julio
naskigxis al ni la filino Edita!
Pavla & Vladimir Dvorak, Ostravska 637, CZ-19900 Praha 9.
Tel/fax: +42-2-899602

* * *

Bv. noti, ke la posxtkesto "B.P. 5 en Saint Lambert du Lattay, F-49750"
estas fermita, kaj la posxtajxojn por Civitanoj de la Mondo, Monda
Fonduso de Solidareco Kontraux la Malsato, gazeto Monda Solidareco, E-
grupoj de Saint-Lambert du Lattay kaj de Coteaux-du-Layon, Internacia
Traduk-reto ekde nun sendu al mia hejma adreso:
Daniel Durand, "Les Nids",F-49190 St Aubin de Luigne, Francio

* * *

S-ro Bruno Schmitt, univ. prof. pri matematiko, kaj kasisto de TAKE-
ESPERANTO en septembro estis elektita prezidanto de la Universitato de
Sciencoj de Colmar (Elzaco). Gratulon! (Ev. kontaktadreso: Bambois, F-
68650 Lapoutroie)

* * *

La revuo Esperanto Aktuell de Germana E-Asocio havas novan redaktoron:
Dirk Kretschmann, (Im Holk 127, D-23843 Bad Oldesloe, Germanio.)

* * *

La 15-an de julio ekfunkciis nova bahaa E-lingva komputila afisxejo (BBS)
"The Embassy of Goodwill". Rapido 2400 bauxdoj, 24 horojn cxiutage.
Tel. +1-816-2313558

*************************************************************************
*************************************************************************

EVENTOJ, Nyt. sz.: B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X
A kiado es a szerkesztoseg cime:  H-1675 Budapest, pf. 87.
Tel./fax: 282-88-85. Internet: eventoj@forigu.odin.net
Megjelenik kethetente. Kezbesiti az MPV-HPI.
Nyomas: SZELKER Bt. H-1161 Bp, Baross u. 114.
EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado.
Eldonas LINGVO-Studio kaj Kultura Esperanto-Asocio.
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro: Laszlo Szilvasi.
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj artikoloj, kaj ne
respondecas pri la anonc-enhavoj.
Represo estas permesita, kun indiko de la fontoj!
Abonkotizo: 65 nlg (aere 76 nlg) al la UEA-kodo ells-s.

*************************************************************************

La kompiladon de reta versio prizorgis: Kristaly Tibor