Eventoj n-ro 72, 2/februaro - '95, retposxta versio
****************************************************

ENHAVO
//////

Titolpagxe:      Kiel gxuste Vi?
           SEKVOJ DE LA FUSxA PROPAGANDO
           Cxu la TEJO estraro rajtas fajfi?

Organizaj demandoj:  Norvegiaj strategiaj pensoj

Faka aplikado:    Yumeiho-terapio, mirakla kuracilo?
           Restoracio
           Brigxa terminaro por Macintosh
           Interuniversitataj rilatoj per Esperanto
           "Radikalaj" informoj
           "Kosmologio de Martinus..."

Arangxoj:       Konsultigxo de malsoc-landoj
           Arkones - Poznan
           MOVILO: Turisma Oficejo por E-arangxoj kaj informado
           Familia veturo paske: PSI
           Internaciaj infanaj renkontigxoj
           Skivojo anstataux fervojo
           Germanio. La vintra fabelo
           Pedagogiaj Tagoj

Movado:        Niaj atingoj en 1995
           "Mi estas stranga, sed almenaux neordinara"
           Strategio
           Energetika vicministro
           Finnlando- la lando de la Kongreso
           25 jaroj... 1979

ILEI:         Jarkonferenco de ILEI
           Kunvojagxu en Esperantion
           Program-manko

Lingvo:        Denove pri cx, ch ktp.?
           Esperanto ne estas nur lingvo

Konkurso:       INTERNACIA KONKURSO POR BAZLERNEJANOJ
           Taskfolio por progresantoj

Kulturo:       La popolo de la libroj kunvenis cxirkaux siajn
           librojn

Esperanto en radio:  Direktitaj ondoj de Varsovio
           Radiokursoj

Movada humuro:
Korespondi deziras:
Anoncetoj:


**************************************************************************

TITOLPAGxE
//////////

Kial gxuste Vi?
===============

Ni ne vivas en geografie komuna bloko, kaj nia interna informfluo ne
estas plene solvita. Plejmulto de esperantistoj havas ligon al nia
kominumo, movado nur provizore, nur dum tre mallonga tempo (dum la kurso
pere de instruisto, poste kutime mallongtempe en E-kluboj, kelkaj pere de
kelkaj vizitataj renkontigxoj). Cxe granda plimulto post iom da tempo
tiuj ligiloj rompigxas, kaj ili ne plu partoprenas la Esperantan vivon.

Produktantoj de diversaj E-varoj (libroj, kasedoj, filmoj, ktp.) aux
liverantoj de swervoj (renkontigxoj, fakaj utiligoj) konsante baraktas
kun la problemo, kiel informi la E-komunumon pri la ofertita ebleco.

La aperantaj artikoloj havas ju pli grandan efikon, des pli da homoj
legas ilin, sed se la informebleco ne estas solvita, la prezoj por la
varoj kaj servoj estas grandega pro la malalta eldonkvanto aux pro
malmulta kvanto de servouzantoj.

Abonigi gazeton al cxiu esperantisto estas komuna intereso de la
esperantistoj mem kaj ankaux de la eldonejoj. Ju pli da homoj havas
konstantan ligilon al la movado (do restas en nia komunumo) des pli
granda estas la utiligeblo de nia lingvo, des pli kreskas la
servo-ofertebloj, aliflanke la gazetoj ne mortas pro financoj.

Vi, kiu legas Eventojn jam de pluraj monatoj kaj jaroj, vi scias, kia
estas nia gazeto. Vi scias, kiom atenton ni dedicxas al la faka aplikado,
al la arangxoj, al diversaj utiligebloj, kaj kiel ni raportas pri la
aktualaj movadaj informoj. Esperantistoj cxirkaux vi, en via klubo, urbo,
lando - el Hungario ni ne povas kontakti, ecx malpli ni povas konvinki
ilin pri la utilo de Eventoj.

Estas gxuste Vi, la jama leganto, kiu povas varbi por la gazeto. Vi mem
konas la lokajn esperantistojn, vi mem partoprenas en diversaj arangxoj.

Se Vi ne helpos varbi, do neniu alia povas fari gxin. Kaj ni ne malkasxu:
ni ege bezonas la abonkotizojn, ja longdauxre eldoni la gazeton kun
signifa deficito ne estas ebla.

La eblecoj por varbado estas largxaj, kaj vi mem povas plej bone trovi la
plej tauxgan por via medio.

Ni dankas tiuj, kiuj multe helpis jam gxis nun, - kaj ankaux kiuj estonte
helpos al ni.

Laszlo Szilvasi  la red.

**************************************************************************

SEKVOJ DE LA FUSxA PROPAGANDO
=============================

Komunistoj... Stalin... Hitler...Goebbels... Gulag... - kaj kio nun?

Kio okazas?
-----------

Antaux kelkaj semajnoj okazis telefon- kaj studiodiskuta televida elsendo
pri radio kaj televido. Dum tio, Antun Vrdoljak, direktoro de Kroata
Radio-Televido, responde al telefona demando pri kial ne plu estas
elsendoj en Esperanto, diris (mi ne sukcesis eltrovi la ekzaktajn
vortojn), ke "Esperanto estis la lingvo de komunistoj kaj do oni ne plu
bezonas elsendojn en Esperanto".

La E-Societo "Bude Borjan" sendis al tutlanda jxurnalo "Vesnik" publikan
leteron, kiu mencias, ke ankaux Hitler esprimis similajn opiniojn pri
esperantistaro. Pasintsemajne kroata magazino "Pecxat" aperigis artikolon
pri la afero, kaj jen traduko de tio: "Kominterno ne plu - Esperanto ne
plu"

"Esperanto estas kiel akvomelono: verda ekstere sed interne rugxa", -
diris siatempe Goebbels, tiel justigante malpermeson kaj persekutadon
kontraux esperantistoj en la Tria Imperio.

Neniom pli tenera al tiu internacia lingvo kaj al tiuj, kiuj deziris
paroli gxin estis kamarado Stalin. Sen sxpari strebojn li plenigis la
siberiajn laborekzilejojn per esperantistoj.

Versxajne devintus tiam cxesi la suferado de tiu lingvo, kiun per siaj
elektronikaj medioj plej multe en la mondo uzas la sxtato Vatikano. Tamen
post seninterrompa cxeesto de Esperanto cxe la kroatiaj radioondoj dum
preskaux kvar jardekoj (pli ekzakte 39 jaroj) la elsendoj cxesis pro
unuflanka decido.

"Ne plu ekzistas Kominterno, do oni ne plu bezonas Esperanton", - mallonge
respondis Antun Vrdoljak, direktoro de Kroata Televido, dum jam legendeca
televida elsendo "U krupnom planu" ("Per granda plano") al demando pri la
mistera malapero de elsendoj en Esperanto. Membroj de la Esperanto-Societo
"Bude Borjan" de Zagrebo petas klarigon pri tia eldirajxo de respondeculo
cxe Kroata Radio-Televido. En ilia mallonga kaj klara protestletero
plejmulto da informoj rilatis al nacismaj kaj stalinismaj persekutoj
kontraux esperantistoj en la relative mallonga historio de tiu internacia
lingvo.

Akademiano Dalibor, prezidanto de Kroatia Esperanto-Ligo, agnoskis, ke li
bedauxras pri la decido forigi esperantajn elsendojn kaj konstatis, ke la
malnovaj antauxjugxoj ankoraux ekzistas. Por tiuj, kiuj ne scias, unu el
la kreintoj kaj subtenintoj de Esperanto estas la fama Leo Nikolajevicx
Tolstoj, kaj la altan sciencan dimension kaj rolon de Esperanto en
nuntempa komunikado en multaj de siaj verkajxoj montris Umberto Eco.

Komento
-------

Kiel tiom nescianta persono povas plenumi rolon de direktoro de tiu
publika amaskomunikila medio? Cxu la koncernaj taskoj ne postulas
klerulon, kiu gxenerale scias pri la mondo? Eble estas aliaspecaj kialoj,
pro kiuj li havas tiun postenon. Kaj kial li tiel misuzas tiun medion por
prezenti siajn proprajn (misajn) opiniojn?

Mi auxdas, ke multaj homoj en Kroatio jam kredas, ke s-ro Vrdoljak ofte
eldiras stultajxojn. Eble pro tio oni simple ignoras tion cxi (pri Esp-o).
Eble ecx male, oni ekinteresigxos pri Esperanto. Se tio veras, bonvolu
diri, s-ro Vrdoljak, ion ajn kontraux Esperanto kaj esperantistoj!

el Inter Tempo, novembro/94

**************************************************************************

Cxu la TEJO estraro rajtas fajfi?
=================================

En la Vraca-a IJK ofte estis temo la malgranda nombro de orienteuxropaj
cxeestantoj, kvankam en tiu mondoparto estas plurmiloj de junaj
esperantistoj. Lige al la kauxzoj kaj estonta agado ankaux en la Komitataj
kunsidoj levigxis la postulo pri pli proporcia sxargxoportado (ekz.
partoprenkotizo de 200 markoj por bulgaroj signifas cx. 2 monatajn, por
hungaroj 3-4 semajnajn, por germano 2-4 tagan salajron...). Fine, la
komitato akceptis min. 50 %-an devigan diferencigon en la IJK-kotiztabelo,
kiun tamen la TEJO-estraro senrajtigite ignoris por la Peterburga IJK en
1996. Jen, eltirajxo de la oficiala protokolo de la Vraca-a komitatkunsido
de TEJO:

"... Laszlo diris, ke hungaroj estas malkontentaj pri la kotizoj de la IJK
en Koreio. Azianoj kaj mez-euxropanoj povas pagi la kotizon multe malpli
facile ol okcident-euxropanoj. Li sugestas modifi la kotizon laux la
lando.

Laszlo sugestas:

1) principe decidi, ke la kotizo por la "B-landoj" estu 50 % de tiu por la
"A-landoj";

2) nuligi la kotiz-tabelon de Koreio por ke gxi estu konforma al la unua
decido.

Yves apogas principe la komentojn de Laszlo, sed pensas ke estas malsagxe
tuj decidi pri diferenco de 50 % sen antauxe studi la aferon. Anna Cimossa
apogas la komentojn de Laszlo, sed diras, ke ankaux por okcidentanoj la
kotizoj estas altaj; sxi dubas, ke multe da euxropanoj iros al Koreio.

Thomas diras, ke por Koreio la flug-kostoj estos tiom altaj, ke la kotizo
ne gravos. Li apogus la unuan sugeston de Laszlo, sed ne la duan, cxar
estus granda gxeno sen granda utilo. Saskia kontrauxas la unuan principon,
cxar estas tro granda financa risko devigi tion por cxiu IJK.

Marion demandas, kiel funkcius la rabato. Oni respondas, ke B-landanoj
simple pagus duonon de la kotizo por A-landanoj. Danny proponas sendi la
aferon al la estraro. Anna kontrauxas tion: la Komitato decidu pri gxi.

Katalin Balogh transprenas la proponon de Laszlo kiel anstatauxanto de
komitatano. Thomas proponas amendon: temus pri rekomendo, ne pri decido.
Por tiu amendo vocxdonas 6 kaj kontraux gxi vocxdonas 9. Sekve gxi estas
malakceptita.

Okazas vocxdono por la unua propono de Katalin, pri rabato de 50 % por la
B-landoj. Por tio vocxdonas 7, kontraux gxi vocxdonas 2. Sekve plejmulto
de la komitatanoj sin detenis, kaj necesas remalfermi la diskuton. Giorgio
Silfer konstatas, ke la Komitato orientigxas al tio, ke la kotizo ne estu
submetita al la merkataj legxoj. Laux Yves, tio ne tre helpas, cxar ni
cxiuokaze jam sekvas tiun principon. Anna opinias, ke la diferenco estu 40
%.

Okaze de tiu vocxdono pri la unua propono de Katalin vocxdonas pore 10 kaj
kontrauxe 3, kun 13 sindetenoj. Sekve la propono estas akceptita.

Katalin opinias, ke la Komitato petu al la LKK de Koreio esplori pri la
problemo de orient-euxropanoj. O-ha diras, ke li konscias pri la problemo
de orient-euxropanoj. Tamen por rabati al orientanoj oni devas plipagigi
okcidentanojn. Yves diras, ke la sekvo de la decido estas, ke la
okcidentanoj subvencios la orientanojn. Katalin proponas, ke la Komitato
petu al la LKK de Koreio esplori la eblecojn doni plian rabaton al la J-
landanoj. Por tio vocxdonas 16 kaj neniu kontrauxas. Sekve gxi estas
akceptita."

* * *

Mi devas nur aldoni, ke

- en la origina rekomendo temis pri "minimume 50 procentoj", sed la
protokolisto simpligis gxin al "50 %";

- la korea LKK esploris la eblecojn, sed bedauxrinde ne trovis pliajn
rabateblecojn...

Levigxas do la demandoj: cxu ne la Komitato estas la plej alta forumo de
TEJO? Cxu la Estraro de TEJO sen konsekvenco rajtas fajfi pri la Komitata
decido? Kaj fine: kies intereso estas la intenca ignorado, kaj se la
aferoj fluas tiel, kiel oni agu estonte en diversaj TEJO-forumoj?

Ni volonte certigas spacon por la respondoj de TEJO-estraro ankaux cxi-tie
sur la pagxoj de Eventoj.

Laszlo Szilvasi, la red.

**************************************************************************

ORGANIZAJ DEMANDOJ
//////////////////

Norvegiaj strategiaj pensoj
===========================

Unua skizo de strategi-planode NEL estas preta

Se la strategi-grupo de NEL gajnos akcepton por sia propono de strategi-
plano por la jaroj 1995 gxis 2000, oni fondos tri sekciojn, kies cxefceloj
estos surmerkatigo, edukado kaj pluengagxado de la membraro. Ceteraj
labortaskoj ricevos malpli altan prioritaton.

Dum la lastaj jaroj plurfoje auxdigxis la opinio, ke la mankantan sukceson
de NEL kauxzas malbona strategia planado. Tial kun granda intereso oni nun
vidas la unuajn rezultojn de la strategia procezo kiu stimulu la novan
iniciatemon de la Esperanto-movado en Norvegio.

La elirpunkto estas, ke ni posedas tre limigitajn rimedojn. Tial ni ne
povas pritrakti cxion samtempe. Necesas akra rangigo por sukcesi en
selektitaj kampoj. La cxefcelo, kiu estas disvastigi kaj plifortigi la
internacian lingvon Esperanto (cxi tion oni ankaux trovas en la statuto),
estas konkretigita en tri subceloj, kiuj estu atingataj en la jaro 2000:

- la plimulto de norvegianoj scios, ke Esperanto estas lingvo

- Esperanto estos rigardata kiel realeca alternativo en la lingvodebato

- 500 membroj regos Esperanton

Unuavide la ambicioj eble sxajnas modestaj. Tamen oni devas memori, ke la
membronombro malkreskadas. Kio unue farendas tial, estas haltigi kaj turni
tiun misevoluon. Ecx tio postulos multe da laboro. Ke 500 membroj regu
Esperanton kredeble kondicxigas, ke la efektiva membronombro estos iom pli
alta.

La strategia plano priskribas kelkajn el la defioj, kiujn ni alfrontas,
por montri, kiel ni plej efike ataku la situacion. Temas kaj pri aferoj
internaj en la E-Ligo, kaj pri aferoj eksteraj, kiaj konkuraj aktivadoj.

Por realigi la tri celojn supre menciitajn, ni proponas tri cxefkampojn
por nia engagxigxo rekte ligitajn al la celoj:

- Surmerkatigado
- Instruado pri Esperanto
- Pluengagxado de la membroj

Por konkretigi cxi tiun elekton ni proponas starigon de tri sekcioj rekte
respondecaj al la estraro. Cxi tiuj sekcioj estas en la strategiskizo
nomitaj:

- Sekcio por surmerkatigado
- Sekcio por edukado
- Sekcio por prizorgado

Konsidere la malfacilecon reteni novajn membrojn kaj aktivigi ilin ekster
la lingvokursoj, cxi-lasta sekcio alfrontos grandajn kaj interesajn
defiojn. Bonaj ideoj pri apliko de Esperanto povos cxi-fone kalkuli je pli
da subteno en la venonta tempo. Jen ni havas eblon engagxi tiujn membrojn,
kiuj hodiaux estas relative pasivaj, cxar ili ne trovas aktivadojn, kiuj
konvenas por ili.

Kiel menciite enkonduke, nia alta prioritato por cxi tiuj tri laborkampoj
rezultigas prioritaton malaltan por aliaj kampoj. Cxi tiuj nomigxas en la
strategi-plano helpkampoj kaj aktualos nur se ili necesos por subteni la
laboron en la cxef-areo.

Ekonomio
Administrado
Kulturo
Internacia laboro
Kvalitkontrolo

Cxi tio tamen ne malhelpas, ke tiuj, kiuj volas laboru pri tio, kion oni
trovas interesa, sed NEL ne prioritate preparos la grundon por cxi tiaj
aktivadoj.

Cxi-lasta punkto, kvalitkontrolo, estos pritakso de la laboro farita. Ni
antauxvidas, ke ni per diversaj metodoj mezuros, kiom ni sukcesis rilate
al la cxefceloj. La rezultojn de cxi tiaj pritaksoj ni povos uzi ankaux
por gxustigi la laboron survoje.

La skizo de strategi-plano aspektas malneteca. Nia intenco estas, ke oni
pridiskutu kaj prilaboru gxin, kaj plibonigu gxin surbaze da diskutoj
inter la membroj. Cxi tian strategi-planon ankaux akompanu agadplanoj
mallongtempaj por konkretigi la laboron.

Cxi tiun proponon ni dissendis al la kluboj, petante komentojn. Tiuj
membroj, kiuj volas havi propran ekzempleron, povos ricevi gxin turninte
sin al la Esperanto-oficejo.

el Norvega Esperantisto, 5/1994

**************************************************************************

FAKA APLIKADO
/////////////

Yumeiho-terapio, mirakla kuracilo?
==================================

La bazo de la Yumeiho-terapio estas, ke cxe preskaux cxiu homo la
koksostoj estas delokitaj. Pro tiu koksdelokigxo la korpopezo ne estas
egale dividita inter ambaux kruroj, pro kio ili evoluigxas nesimetriaj.

Vertebroj, artikoj de koksoj, sxultroj kaj ecx membroj estas tiel
sxargxitaj nenormale. Nervotrajektoj kaj organoj povas esti enpremadataj,
sango- kaj limfocirkuladoj povas esti gxenataj, muskoloj rigidigxas.

Tiel rekte aux pere cxiaj malsanoj kaj doloroj povos ekesti nur pro devia
koksopozicio.

D-ro Masajuki Saionjxi (Japanio) antaux pluraj jaroj kreis terapion, per
kiu muskola kaj kuniga histo estas malstrecxata kaj malrigidigata,
blokiloj estas forigataj kaj ostoj relokigataj.

Tio okazas per premknedaj, etendaj kaj klakigaj teknikoj. D-ro Saionjxi
nomis sian kuracmetodon la yumeiho-terapio. Per gxi d-ro Saionjxi kolektis
spertojn dum 20 jaroj kaj konstatis, ke la yumeiho-terapio estas ege
efektiva kontraux la plej disaj malsanoj. Krome, gxi montrigxis tre bone
kombinebla kun aliaj kurac-metodoj.

Antaux kelkaj jaroj d-ro Saionjxi ekdiskonigis sian kuracmetodon ankaux
ekster Japanio. Por tio li instruas internaciajn kursojn en sia kliniko en
Tokio, prelegas kaj demonstracias eksterlande.

Por komunikado d-ro Saionjxi uzas la internacian lingvon Esperanto. Ankaux
sian gvidlibron li verkis en tiu cxi lingvo, post kio gxi estis tradukita
en plurajn naciajn lingvojn. Krom la E-lingva libro ekzistas ankaux
instrukcia videokasedo "La diina masagxo".

En diversaj landoj de la mondo yumeiho-terapio jam estas aplikita
sukcese, kaj pluraj lokaj firmaoj ligis kunlaborkontaktojn kun la tokia
instituto.

Jxus aperis la dua eldono de la verko de d-ro Saionjxi: Jumeiho Terapio.
Orienta Speciala Diina Masagxo, kun ilustrajxoj. (Eldonejo MONO, Polio)

Distribuanta fondajxo: Internacia Instituto de Preventa Medicino (Ligo por
Gxeneraligi al Homaro Koksostan Gxustigan Premknedan Terapion).

Adreso de la auxtoro kaj la fondajxo: Tokyo, C.P.O. Box 405, J-100-91
Japanio

**************************************************************************

Restoracio
==========

Cxarman restoracion en belega regiono apud cirko de Salazie, estras
esperantistoj, kiuj gxoje gustumigus sian ekzotan kuirarton al
esperantistaj vizitantoj. Bonvenon al: Restoracio "Ti'chouchou",
25 rue de Gaulle, Melo-Bourg, F-97933 Salazie, Francio

**************************************************************************

Brigxa terminaro por Macintosh
==============================

La konata esperantisto-juristo d-ro Ralph Harry (319 Bayview Gardens, 36-
42 Cabbage Tree Road, Bayview, NSW 2104, Auxstralio) ellaboris terminaron
pri la kartludo brigxo per Macintosh-komputilo kaj la tekst-programo
Microsoft Word.

el Terminoteko, decembro 1994

**************************************************************************

Interuniversitataj rilatoj per Esperanto
========================================

La universitata E-asocio "Rosetta" de Murcio, Hispanio informas, ke, kiel
rezulto de iniciato de murciaj e-istoj, la Universitata Instituto pri
Ekonomiko de Lodz (Polio) starigis plenajn rilatojn kun la Fakultato pri
Ekonomikaj Sciencoj de Murcio.

Por starigi la unuajn kontaktojn inter ambaux oficialaj institucioj
vojagxis al Polio la dekano de la Murcia Fakultato. Estas kromrezulto, ke
grupo da polaj studentoj vojagxos januare-februare al Murcio. Estas
planata en tiu tempo okazigi prelegon en Esperanto (kun traduko al la
hispana) pri ekonomikaj temoj.

Cetere, la dekano de la Murcia Fakultato deziras starigi similajn
kontaktojn kun la Universitatoj de Pekino aux Tokio.

Pliaj informoj kaj kontakadreso: Pedro Antonio M.Valverde, advokato.
Av. Libertad, 6-2. E-30009-Murcia,Hispanio.

laux Boletin, dec/94

**************************************************************************

"Radikalaj" informoj
====================

En la reto Internet oni povas per telnet agora.stm.it konektigxi al la
plurlingva sistemo de AGORA, kiu enhavas inter aliaj aferoj ankaux
informojn de la Radikala Partio en Esperanto.

el Euxropa Esperantisto 12/94

**************************************************************************

"Kosmologio de Martinus..."
===========================

Martinus estis dana verkisto kaj filozofo (1890-1981). La Kosmologio de
Martinus estas spirita teorio, kiu - laux la discxiploj
- "priskribas la eternajn principojn, legxojn kaj bazajn energiojn, kiuj
fundamentas la spiritan kaj fizikan mondon".

En januaro 1995 Instituto Martinus en Kopenhago eldonis novan revuon
Kosmos en Esperanto. La revuo lauxpromese aperos 4 foje jare.

Esperanto antaux multaj jaroj estis deklarita "la oficiala internacia
lingvo de Instituto Martinus". La Instituto tiam eldonis 11 librojn en la
Internacia Lingvo kaj nun intencas iom post iom traduki kaj eldoni la
tutan verkaron de Martinus, kiu ampleksas cx. 7.000 pagxojn.

Poul Dyrholm, 
Mariendalsvej 96,DK-2000 Frederiksberg, Danio
Fakso: +45-38-346180

**************************************************************************

ARANGxOJ
////////

Konsultigxo de malsoc-landoj
============================

Laux la preparaj materialoj la Euxropunia E-Kongreso (kongreso de EEU)
estos unu el la plej cxefaj movadaj arangxoj en Euxropo.

Okazos pluraj apartaj laborkunsidoj de landaj estraroj, gxen. kunvenoj de
landaj asocioj, - kaj kompreneble ankaux la komunaj kun-sidoj de EEU-
organizoj. Lauxintence la partoprenantaj asocioj ne organizas hejme ilian
propran jarkunsidon, sed okazigas ilin enkadre de EEU-kongreso, - kaj
kompreneble arangxas konsultigxon pri la komunaj problemoj kaj eblecoj de
konkreta kunagado.

La seriozan laboron kompreneble malstrecxigos distraj programoj, ekskursoj
(tage kaj nokte...), bankedo, balo, teatroj, ktp. Aligxilon kaj plajn
detalojn petu de la loka organizanto:

UFE, 
4 bis rue de la Cerisaie,F-75004 Paris, Francio

**************************************************************************

Arkones - Poznan
================

Post la kelkjara pauxzo en oktobro denove okazos en Poznan "ARKONES Artaj
Konfrontoj en Esperanto".

Ni invitas antaux cxio personojn individue kaj teame prezentantaj E-
lingvajn programerojn kulturajn kaj teatrajn, Esperantlingvajn kreantojn
kaj personojn, interesigxantaj pri E-kulturo.

En la aligxilo ni petas indiki krom la personaj datumoj proponojn por la
programo kaj pri cxiuj teknikaj arangxoj, necesaj por la prezento.

Aligxojn akceptas la organizanto: Esperanta Kultura Fondajxo,Os. Lesne 16,
PL-62028 Koziegtowy cxe Poznan, Polio

**************************************************************************

MOVILO: Turisma Oficejo por E-arangxoj kaj informado
====================================================

Nyirpalota u. 107,H-1157 Budapest
Telefono: +36-1-2719510, fakso:-1634840
Kultura renkonto de esperantistoj denajbaraj landoj de Hungario
Dato: 12-15.10.1995.
Loko: Balatono
Konferencaj kunsidoj, vinrikolta festo, sxipekskurso tra Balatono,
folkloraj programoj.
Konferenckotizo: 15 USD
Limdato por aligxoj: 10.08.1995.

**************************************************************************

Familia veturo paske: PSI
=========================

La 11-a PSI okazos de la 14-a is la 21-a de aprilo 1995 en Waldfischbach-
Burgalben, proksime al la franc-germana landlimo. Krokodiloj versxajne
malmultos, sed komencantoj estas bonvenaj. Ni arangxos apartan prizorgan
servon por ili.
Por cxiu agxgrupo PSI ofertas allogajn programerojn: okazos prelegoj,
slojdado, diskutrondoj, sporto, ralio, ekskursoj, vizitoj de muzeoj kaj
fabrikoj, vesperaj koncertoj, teatro... sed estos tempo ankaux por simpla
babilado. Sed mi preskaux forgesis ion: muziko! Kantado kaj komuna
muzikumado estu la cxefa programpunkto en la 11-a PSI. Ankaux
kompaktdiskoj kaj muzikkasedoj estos bonvenaj: ni ja ankaux dancos.
La infanoj versxajne havos malmultan tempon por lerni, ja la
cxirkauxadomaj rivereto, lageto, bestoj, rokoj tre allogas!
Cetere: tiu, kiu decidus veni al la 11-a PSI certe ne estos sola: 120
aliaj infanoj, gejunuloj kaj plenkreskuloj el dekduo da Eropaj landoj
ankaux venos. PSI allogas: juna kaj tamen jam tradicia. Pliajn informojn
vi ricevos de:
PSI, Wolfgang Bohr,Johannes-Kirschweng-Str. 11,D-53474 Bad Neuenahr-
Ahrweiler.
Fakso: +49-2641-9786-66.

P.S. La organizantoj plilongigis la unuan aligxperiodon (la plej
favorprezan) gxis 28.02.1995.

**************************************************************************

Internaciaj infanaj renkontigxoj
================================

Inter la 15-a kaj 22-a aprilo 1995 okazos en la Kastelo Gresillon,
(Kulturdomo de Franclandaj Esperantistoj, F-49150 Bauge, Francio) la
tradicia internacia infan-renkontigxo. La dua renkontigxo de inganoj, kun
programita biciklado, okazos inter la 22-a kaj 19-a de aprilo.

Por la renkontigxoj eblas ricevi kelkajn stipendiojn. Por detaloj
kontaktu: Paulette Naulet, F-49490 Breil, Francio
Tel.: +33-41825522

**************************************************************************

Skivojo anstataux fervojo
=========================

Inter 18-25. de marto 1995 okazos 36-a IFES (Internacia Fervojista
Esperanto-Skisemajno) en Munlbach, Auxstrio. Informoj:
Jan Niemann, Edvard Muchvej 9,DK-3000 Helsingor, Danio.


**************************************************************************

Germanio. La vintra fabelo
==========================

La titolo ne estas mia. Tio estas la titolo de fama poemo de Heinrich
Heine. Kaj mi rememoris gxin, kiam venis en Germanion por partopreni la
Internacian Festivalon en Sensenstein...

Imagu - nur kelkaj tagoj gxis la Nova Jaro, kaj cxie - fresxverda herbo!
Kaj duonluno, ripozanta sur monteto... Vere, fabelo!

150 partoprenintojn el 16 sxtatoj, reprezentantaj 22 popolojn, kolektis
nia zorgema mastro, la organizanto de IF Hanz-Dieter Platz, aux, kiel li
preferis sin nomi, HDP. Kaj cxiuj povis trovi okupon por si. Laux la cxefa
temo: ("Komputilo kaj Esperanto") prelegis Anton Oberndorfer (Auxstrio),
Sandor Hideg (Hungario), Harald Schicke (Germanio), Claude Nourmont
(Luksemburgo/Francio) k.a.

Viglan intereson elvokis prelego de Giulio Cappa (Italio) "Televido - cxu
ilo aux dangxero?"

Li "vojagxis" al japana urbo Kioto kaj en ekzotikan Dagestanon, en
Litovion kaj en Iranon kune kun Masako Tahira, Abdurahman Junusov, familio
Pisxcxikas kaj Ahmad Nagizadeh Galamaniki, kiuj montris lumbildojn,
videofilmojn, bildkartojn pri siaj patrolandoj...

D-ro Ruslan Magomedov (Dagestano), ne atendante la tagon de sia prelego,
kolektis grupon da interesigxantoj pri lia metodo de naturkuracado, kaj
cxiutage okupigxis pri kuracado...

Post la prelegoj, koncertoj, nagxado, sauxnado - vesperoj (kaj noktoj!) en
la knajpo, kie en amika rondo trinketis kaj interparolis - ofte
gxismatene...

Sed ni revenu al la fabelo. Fabela estis elpasxo de la familia ensemblo
"Asorti" el Litovio... Kaj certe fabela la vespero kun fama magiisto
Triksini... Kaj fabela mondo de infanoj, kiuj sub lerta gvidado de Helen
Fantom (Britio) trovis multege da okupoj por si.

Sed la kulmino estis la Novjara Nokto! Plena da gxojo, muziko, ridetoj...
Kisoj kaj bondeziroj abundis, same kiel cxampano, kaj poste ekfajregis,
ekbruis la artfajrajx'! Kaj, cxu vi kredas - eknegxis! La unuan fojon,
kvazaux la naturo speciale atendis cxi-horon! Cxu ne estas fabele?
Kaj, dum sekvaj tagoj, nagxante en la varma baseno, ni spektis negxblovon
malantaux la vitraj muroj...

Se mi ankoraux priskribus la ekskurson en belegan antikvan Marburgon, la
patrourbo de fratoj Grimm (!), viziton al greka taverno kaj multajn aliajn
gxojigajn momentojn de la Festivalo, ankaux vi tuj ekdezirus gxin
partopreni. Sed, ve! Ni devas atendi ankoraux tutan jaron. Kaj apartan
bedauxron sentas mi - kial la arangxo estas nomita: "E-arangxo por
mezagxuloj"? Mi sxatus venadi gxin gxis 100 jaroj...

Abdurahman Junusov, Budapesxto

**************************************************************************

Pedagogiaj Tagoj
================

La 10-aj Esperantaj Pedagogiaj Tagoj (pedagogia konferenco) okazos en:
Szasz Ferenc Szakiskola, Bp. VIII. Szoreny u. 2-4. (tuj apud la
metrohaltejo Nepstadion) la 25-an kaj 26-an de februaro!

Estas bonvenaj cxiuj kursgvidantoj istruistoj de E-o.
Nova elsendotempo por E-Hirado!
Ekde la 5-a de marto E-Hirado estas elsendata inter 14.25 kaj 15.00 horoj
en Kossuth URH.
Redaktorino de la elsendoj Eva FarkasTatar dauxre atendas viajn leterojn:
Magyar Radio, 1800 Budapest.
Nuligo de posteno

Pro la sxuldoj de antauxaj UK-kotiznetranspagoj la Estraro de UEA
provizore nuligis la cxefdelegitan postenon de Evva Margit.

**************************************************************************

MOVADO
//////

Niaj atingoj en 1995
====================

La nova jaro estas bona okazo por rerigardi al la progreso de Esperanto
dum la pasintaj 12 monatoj. Jen kelkaj el la atingoj de 1994:

Umberto Eco, kiu unue parolis publike favore al Esperanto en decembro
1992, plu argumentis por Esperanto, nerekte sed persiste. Lia libro "La
sercxado de pli perfekta lingvo" aperis en pluraj euxropaj lingvoj en
1994; oni antauxvidas la aperon de angla traduko en marto 1995.

Inter la multaj favoraj mencioj pri Esperanto en la amaskomunikiloj en
1994 la artikolo sur la unua pagxo de Wall Street Journal la 30-an de
marto estas speciale interesa, cxar gxi bazigxas grandparte sur intervjuo
kun brita familio, en kiu la infanoj parolas Esperanton denaske. Esperanto
ricevis pli da mencioj en la britaj amaskomunikiloj ol en aliaj jaroj
parte pro la euxropa balotado, kiu atentigis pri la lingva problemo en
Euxropo.

Inter la ricevintoj de Nobel-premio en 1994 estis Reinhard Selten, aktiva
esperantisto jam de 1958, kiu verkis en Esperanto pri ludo-teorio - la
fako, pro kiu li ricevis la Nobel-premion. Li estas almenaux la kvara
Esperanto-parolanto, kiu gajnis Nobel-premion.

Lernintoj de Esperanto venis en kelkajn gravajn politikajn postenojn en
1994. Emma Bonino, aktivulo por Esperanto, igxis ano de la Komisiono de
Euxropa Unio kun respondeco pri defendo de konsumantoj kaj pri humanecaj
helpoj, kaj Daniel Tarschys, kiu korespondis vaste en Esperanto kiel
knabo, igxis Gxenerala Sekretario de Konsilio de Euxropo. En Britio
parlamentano Jeremy Hanley igxis prezidanto de la Konservativa Partio, kaj
parlamentano David Blunkett igxis opozicia respondeculo pri edukado;
ambaux lernis Esperanton. Pluraj el la Euxroparlament-anoj, elektitaj en
junio, deziras subteni Esperanton je euxropa nivelo. Kaj la Liberala
Partio akceptis rezolucion favore al Esperanto dum sia konferenco en
Morkambo en septembro.

La eldono de 1994 de la librokatalogo de UEA enhavas pli ol 3200 erojn. La
anonco, ke MZ-Verlag en Germanio eldonos serion de libroj en Esperanto pri
sciencaj, speciale medicinaj temoj, estis bona novajxo por scienca
eldonado en Esperanto.

Klasikajxoj de monda literaturo estas tradukitaj al Esperanto,
kompreneble, en 1994, sed la traduko de "Rustimuna Sxtalrato naskigxis" de
Harry Harrison meritas specialan mencion, cxar ano de KEG kontribuis al la
kunlabora traduko, kiun oni nun revizias kaj unuecigas. Harry Harrison
estas mem esperantisto, kaj multaj homoj unue ekscias pri Esperanto pro la
mencioj en liaj libroj. La lastaj tagoj de 1994 vidis la eldonon en
Kroatio de la dua Asteriks-libro, aperinta en Esperanto, kun promeso
liveri pluajn volumojn trifoje jare.

"Mil Unuaj Vortoj" - bildlibro, kiu ilustras la plej gravajn vortojn en
Esperanto - aperis sur la bretoj de multaj librovendejoj.
Tradukado el Esperanto estis instigita de la agnosko de Esperanto kiel
literatura lingvo fare de la internacia asocio PEN en septembro 1993. En
la pasinta jaro aperis, ekzemple, itala antologio de fantascienca
literaturo, tradukita el Esperanto, kaj verkoj de la Esperanta auxtoro
Spomenka Stimec pri la milito en Jugoslavio aperis en germana kaj japana
tradukoj.

Kompilajxon de precipe pop- kaj rok- muziko en Esperanto faris en 1994
Vinilkosmo por eldono sur KD en Esperanto. Kvankam multe da Esperanta
muziko estas eldonita sur sondiskoj kaj kasedoj, tiu baldaux aperonta
kompilajxo estas sxajne nur la sepa KD en Esperanto. Oni antauxvidas duan
volumon de la kompilajxo por auxtuno 1995.

Inter la centoj de Esperanto-renkontigxoj en 1994 la Universala Kongreso
en Koreio en julio kun pli ol 1700 aligxintoj el 66 landoj - la plej
granda internacia renkontigxo en Koreio kaj en tiu jaro - montris la
hodiauxan fortecon de Esperanto en Azio, kaj preparoj por tria Afrika
Kongreso indikas la progreson ankaux en tiu kontinento. Dum la Internacia
Junulara Kongreso en Koreio Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
akceptis du novajn landajn sekciojn (Irano kaj Japanio)...

Edmund Grimley Evans
el KEG-ligilo, jan/95

**************************************************************************

"Mi estas stranga, sed almenaux neordinara"
===========================================

En Niznij Novgorod, Rusio aktivuloj kunvenis por cerbo-sturmo kaj
konsultadi pri la reklam-politiko de E-movado. Mi provas skizi la tieajn
cxefajn aferojn:

Unue, oni konsentis, ke la homoj venas al la E-kursoj plej ofte pro aliaj
kauxzoj ol tiuj, pro kiuj ili fine restas en la grupo. La rezultoj de
pluraj enketoj, faritaj diverstempe kaj diversloke, montras, ke la
kursanoj aligxas, cxar:

1. Ili interesigxas pri la lingvo;
2. Ilin logas iuj oportunajxoj, sekvantaj la uzon de la lingvo;
3. Ili volas akiri novajn personajn kontaktojn kaj konojn.

Kontrauxe al tio, la enmovade-restintaj kursfinintoj asertas, ke ili
restis, cxar:
1. Ilin interesas la amika socio;
2. Al ili placxas uzi la lingvon.

Due, oni konsentis, ke la homoj, venantaj al E-movado, estas kutime "iom
strangaj" aux almenaux neordinaraj.

El tio oni transiris al provo ellabori allogajn sloganojn por E-reklamo,
cxar la antauxaj sloganoj sxajnas neoportunaj kaj nekontentigaj.

Ve, la noktomeza horo kaj gxenerala lacigxo ne permesis al la grupo veni
al iu konkreta, reale utiligebla rezulto. Ni proponas, ke vi faru similajn
cerbo-sturmojn en viaj kluboj. La rezultojn sendu por publikigo.

laux Movado, decembro 1994

**************************************************************************

Strategio
=========

Malneto de "laborplano por la euxropa agado, 1995 - 2000" estas
prilaborata kaj dissendota al la landaj sekcioj. Gxi supozeble estos preta
por publikigo en la venonta numero de Euxropa Esperantisto.

La laborplano versxajne inkluzivos kiel celojn la starigon de
universitataj katedroj pri interlingvistiko, la enmeton de Esperanto en la
programojn de politikaj partioj, la starigon de parlamentaj komisionoj pri
Esperanto, la realigon de intersxtataj lernejaj eksperimentoj kaj la
traktadon de Esperanto en konferencoj pri lingvoinstruado kaj
lingvopolitiko, kaj gxi versxajne rekomendos rimedojn por kunordigi la
kunlaboron de la landaj sekcioj en Euxropo kaj por plibonigi la publikan
informadon.

el Euxropa Esperantisto, decembro 1994

**************************************************************************

Energetika vicministro
======================

La honora komitato, fondita por la cxi-jara SAT-kongreso havas plurajn
eminentajn membrojn: i.a. Boris Sovicx vicministro pri energetiko, krome
du parlamentanojn kaj la urbestron de Maribor.
La registara oficejo por informado de Slovenio decidis mone kaj per
diversaj materialoj helpi pli bonan prezenton de Slovenio al la
cxeestontoj.

Z. T.

**************************************************************************

Finnlando la lando de la Kongreso
==================================

Historio

Finnaj gentoj supozeble logxis en la nordo dum jarmiloj, sed ili ne formis
propran sxtaton.

Kristana religio alvenis Finnlandon antaux 1000 jaroj el du direktoj:
okcidento kaj oriento. Kune kun la religio venis la sveda regado, kiu
dauxris 700 jarojn.

Religia reformacio en la 16-a jarcento kreis bezonon traduki la Biblion al
la lingvo de la popolo, kio estis komenco de la finna skriblingvo. Dum
jarcentoj Svedio estis granda potenco, sed post pluraj militoj gxi perdis
sian pozicion en la 18-a jc. En 1809 gxi perdis ankaux Finnlandon, kiu
tamen ricevis internan auxtonomecon sub rusa regado.

La periodo de auxtonomeco (la pasinta jarcento) signifis por Finnlando la
komencon de ekonomia kaj kultura disflorado, sed fine de la jarcento
plifortigxis la rusa subpremado. La unua mondmilito kaj oktobra revolucio
en Rusio donis al Finnlando la sxancon deklari sian sendependecon en 1917.
Dum la nuna jarcento la lando spertis tri militojn: internan militon en
1918 kaj du militojn kontraux Sovetunio dum la dua mondmilito. Finnlando
malvenkis la militojn kontraux Sovetunio, sed gxi tamen sukcesis konservi
sian sendependecon. Post la dua mondmilito la lando travivis rapidan
ekonomian kaj kulturan kreskadon.

Popolo

Nia popolo konsistas el 5 milionoj da homoj, el kiuj cx. 300.000 estas
svedlingvanoj, 5.000 ciganoj kaj 4.000 laponoj. Pli ol duono el nia popolo
logxas en sudaj provincoj, tio signifas en cxirkauxajxoj de Helsinki,
Tampere kaj Turku. Logxdenseco en la tuta lando estas 15 homoj por
kvadratkilometro.
Nuntempa gento versxajne venis cxi tien el meza Rusio antaux pli ol 2000
jaroj.

el la Kongresa informilo

**************************************************************************

25 jaroj...
===========

En septembro '94 estis arangxita en Budapesxto jubilea
ekspozicio (25 jaroj de LF), kio resumis la plej gravajn eventojn
de nia kulturo en la lastaj 25 jaroj. Por eventuale uzi aliloke
la ilustrajxojn oni devas nepre havi la skriban konsenton de
LF-Koop.

1979

La verko de la jaro estas La granda kaldrono, de John Islay Francis,
skoto el la Orkadaj insuloj. Temas pri la plej ampleksa romano en nia
literaturo: en siaj pli ol 500 pagxoj gxi rakontas epizodojn el la du
mondmilitoj, laux paralela intrigo Ekstreme aktuala en la 50-aj jaroj,
kiam gxi estis verkita, La granda kaldrono aperas kun dudekjara malfruo
cxe Torben Kehlet (TK), pro la altaj kostoj. Malgraux tiu malfruo, la
romano esprimas tre aktuale multajn valorojn de la originala
Esperanto-kulturo, unuavice pro la senkompromisa kondamno de cxia
militismo.

Asteriks la Gauxlo en Esperanto! La heroo de la fama franca serio aperas
en cxarma traduko, certe ne kiel la unua komikso en nia lingvo (kiu
povas fieri pri relative forta tradicio tiurilate, inkluzivanta ecx la
klasikajn "imagineries d'Epinal"), sed kiel la unua samranga en internacie
distribuata sukcesa gamo.

Grava jaro por Esperanto ankaux en Svislando: disvolvigxas la unua sesio
de Internacia Feria Altlernejo en Cxauxdefono, kunordigita de Giorgio
Silfer; okazas Universala Kongreso en Lucerno, kies emblemo situas sur
ordinara posxtmarko de la svisa posxto; kaj cxe la nacia biblioteko en
Berno dauxras plurajn semajnojn la unua granda ekspozicio pri
interlingvistiko en Svislando, preparita precipe de Claude Gacond,
Tazio Carlevaro, Arthur Baur kaj Perla Martinelli.

Brave, Vilhelmo Tell!

**************************************************************************

ILEI
////

Jarkonferenco de ILEI
=====================

29-a Konferenco de ILEI okazos ekde 29-a de julio gxis la 4-a de auxgusto
1995 en Ovik, Finnlando (50 km de Helsinki), kune kun ILEI-Gimnazio por
13-16-jaruloj.

Restado en 2-, 3- kaj 4-litaj cxambroj en apudmara centro. Kotizoj por
programo, logxigo kaj mangxoj: 340 gxis 370 NLG (1460 gxis 1600 SEK), por
reform-euxropanoj 15.000 gxis 24.000 HUF. Tendumado eblas. Kontaktu:

ILEI, B. Andreasson,Sodra Rorum pl. 455,S-24294 Horby, Svedio.

**************************************************************************

Kunvojagxu en Esperantion
=========================

La plurjara kunlaboro inter ILEI, Edistudio kaj la brita auxtoro Pauxlo
Gubbins portis frukton. Aperis la 240-pagxa lernolibro "Kunvojagxu" por
lernantoj inter 15 kaj 115-jaraj. Gxia baza situacio estas turisma
agentejo en Anglio, fondita de esperantisto, kiu pere de tiu lingvo
starigas internaciajn kontaktojn, precipe kun Japanio... Abundas dialogoj,
gramatikaj ekzercoj kaj taskoj por la skriba formo de la lingvo.

La firme bindita libro estas nur E-lingva kaj celata por uzo en grupoj sub
gvido de instruisto. Mendu cxe UEA aux Edistudio: 30 NLG. ILEI havos
limigitan stokon por vendi en Hungario kaj najbaraj landoj je 900 HUF.

Stefan MacGill

**************************************************************************

Program-manko
=============

En nia mezlernejo (kie Esperanto estas instruata kiel ordinara
studobjekto) ni volas uzi la lernejajn komputilojn, sed ni ne havas
instruajn programojn.

Cxu iu povus helpi al ni?
dr. Gyorgy Flender, Berenyi u. 81, H-5600 Bekescsaba, Hungario

**************************************************************************

LINGVO
//////

Denove pri cx, ch ktp.?
=======================

Interesa estis la letero de d-ro Andre Albault (n-ro 67) pri la uzado de
"cx" anstataux "ch" cxe la reto. Instiga gxi ankaux estis...

Oni ne povas kulpigi d-ron Albault, prezidanton de la Akademio de
Esperanto pro tio, ke li provas plenumi taskon, asignitan al la Akademio
en gxia cxarto - defendi Esperanton kontraux reformistoj, kaj se s-ano
Rotsaert estus skribinta: "Ni en la reto trovas, ke la X-solvo estas bona
kaj bela, kaj vi, aliaj esperantistoj, tuj ekuzu nian solvon", d-ro
Albault ja prave atakus tion kiel reformemon (kaj havus ankaux multajn
aliancanojn, cetere min mem). Sed s-ano Rotsaert simple parolas pri
oportuna, kaj supozeble provizora, elturnigxo por faciligi la penetron de
Esperanto en alian fakon.

Ankaux agacaj estas la argumentoj, uzataj de d-ro Albault.

1) en la Fundamento Zamenhof skribis, ke oni "povas" uzi la H-digramojn;
d-ro Albault konkludas de tio, ke oni devas uzi ilin, cxar ili estas
fundamentaj. De la Zamenhofa "povas" al la Albaulta "devas" estas tre
granda, kaj ne tre klara logika salto...

2) D-ro Albault prave rimarkigas, ke estas same facile memori skribi "ch"
kiel "cx" por "cx". Li aldonas, ke en okazo de bezono oni povas meti
streketon inter "c" kaj "h" por montri, ke ne temas pri digramo. Jama
komplikajxo. D-ro Albault tamen preterrigardas oftan bezonon de la
reformatigo de dokumento al la cxiutaga Esperanto, kion oni faras
komputile per la kapablo "tutdokumente anstatauxigi", trovata en cxiu
tekstoprilaborilo. Kia katastrofo, se la masxino, trovinte la vorton
senchava (kie por ordinara leganto ne ekzistas bezono ensxovi streketon),
sxangxos gxin al la iom konfuza sencxava. Do, la bezono cxiam ekzistas,
kaj nun oni devas memori: a) "cx" - "ch" kaj b) "ch" - "c-h", cxiam, kaj
simile por la aliaj supersignitaj literoj. Komparu tion kun la plej simpla
a) "cx" - "cx" kaj finite.

3) La trian argumenton, la internacian, mi neniam atendus legi de la
skribilo de la prezidanto de la Akademio de Esperanto. D-ro Albault
recitas, el Le defi des langues de Claude Piron (kaj mi rerecitas): "Oni
ne faris la lingvon por placxi: gxi plenas per k, per j, per konsonantoj
vestacxitaj per ridindaj cirkonfleksoj. Gxi impresas strange kaj barbare".
Nu, jam la semantike sxargxitaj vortoj "vestacxitaj", "ridindaj" kaj
"barbare" montras, ke tute ne temas pri homo, kiu trovis Esperanton
malbela, sed pri homo, kiu, neniam vidinte gxin, jam decidis, ke gxi certe
estas malbela, kaj sercxis erojn por konfirmi tiun sian antauxjugxon.

Leginte aliajn verkajxojn de Piron, mi povas supozi, ke gxuste tian homon
li volis montri al ni. Tiajn homojn ni cxiam renkontos, kaj se ni
riverencos antaux tiuj kaj kisos iliajn haluksojn, ni simple sukcesos
konfirmi al ili, ke ni mem konfesas, ke la lingvo estas malbela. Nu,
persone mi ne trovas gxin tia. Kaj homoj, kiuj antauxjugxeme volas trovi
misojn en gxia aspekto (por pruvi, ke jen alia indiko, ke Esperanto estas
fusxa), riverencu malantaux mi kaj kisu mian ... halukson.

Cxu mi ne rajtas peti de la prezidanto de la Akademio de Esperanto similan
nivelon de fiereco pri nia lingvo kaj similan rifuzon konfirmi la
antauxjugxojn de kontrauxuloj?

Pri la ikso, denove temas pri sensona simbolo, ne pri sonhava litero...
Oni uzas tiun sistemon en la reto por komuniki inter esperantistoj, kiuj
komprenas, ke ja temas nur pri oportuna kaj provizora elturnigxo.

4) Ke la lamentata Waringhien iam rekomendis la uzadon de "ch" kaj "sh" en
vortoj, kiaj Washingtono, tio versxajne estas interesa historia piednoto.
Nu, mi neniam vidis iun ajn esperantiston skribi ion ajn krom Vasxingtono
(la viro aux la urbo) aux Vasxingtonio (la sxtato, aux, malofte, la
palmarbo).

Mi aldonu, ke malgraux la rekomendo de s-ano Rotsaert la X-elturnigxo,
kvankam pli ofta ol aliaj, tamen tute ne estas universala en la reto; kiel
via titolo indikas, ekzistas aliaj ("c"x, "cx", "", "cy" ktp). Oni ne
insistas pri la ikso. Oni nur insistas, ke la rezulto estu facile
komprenebla. Tio efektive pruvas, ke ne temas pri reformo, cxar cxiam la
reformistoj trumpetas la fakton, ke ili havas la unusolan kaj unikan
gxustan solvon de la problemo. Cxe la reto ekzistas multaj "solvoj". La
fina solvo estos, post 3-4 jaroj, la universala apero de legiloj, kiuj
ebligos uzi la jam ekzistantajn supersignitajn literojn, kaj tiam
malaperos la ikso, kiu tiom agacas d-ron Albault.

Donald J. Harlow, 
Rete: donh@forigu.netcom.com, 
(Ndlr: iom mallongigita)

**************************************************************************

Esperanto ne estas nur lingvo
=============================

Tiel nomigxas nova lernolibro por progresantoj, kiun verkis la esperanta
verkistino el Kroatio Spomenka Sxtimec. La libro en formo de taglibro de
knabino-komencantino enkondukas kursanojn en la Esperanto-movadon,
traktante ties diversajn aspektojn: korespondadon, gazetaron, literaturon,
Pasportan Servon, (junularajn) kongresojn, ecx (ja ankaux tio estas grava
flanko!) amindumadon. La lernilo estas parto de la Zagreba Metodo, sed gxi
estas same bone uzebla aldone al aliaj bazaj lernolibroj.

Prezo de unuopa ekzemplero estas 4,5 NLG (kun la sendokostoj - 5 NLG), 33%
rabato ekde mendo de pli ol 3 ekz. Gxi mendeblas cxe la auxtorino:
Spomenka Sxtimec,Nova Ves 87, HR-41000 Zagreb, Kroatio.

**************************************************************************

KONKURSO
////////

INTERNACIA KONKURSO POR BAZLERNEJANOJ
=====================================

6-a taskfolio por komencantoj

1. Faru tri frazojn per kompletigo: La ...o ...as ...in.(3 poentoj)

2. Cxu se aux cxu? Mi ne scias, ... mi alparolu sxin aux ne? (3 poentoj)

Mi alparolos sxin, ... sxi rigardos al mi. Vi vidas lin tute bone, ...
ne?

3. Kion rediri al tiu, kiu sin prezentis?(3 poentoj)

4. Enmetu la gxustajn demandajn vortojn!... diris la kuracisto? (3
poentoj)

- Li diris: "Restu en la lito!" / ... ni iros? - Ni iros baldaux. / ...
iros sola? - jes, sola.

5. Cxiu grupo en grupo "A" havas paron en grupo "B". Trovu ilin! (3
poentoj)

A: montri, ejo, segxo, ege, homo, emi B: tre, loko, ulo, sidilo, deziri,
vidigi

6. Faru ses vortojn el la radiko liber-! (3 poentoj)

7. Kiel nomigxas la esperantisto, kiu ricevis Nobel-premion en 1994? (2
poentoj)

La solvojn sendu gxis la 27-a de marto al:

Nagy Laszlo Altalanos Iskola, Esperanto-grupo, 
Anna ter 1.H-8500 Papa, Hungario

**************************************************************************

Taskfolio por progresantoj
==========================

1. Trovu 3 solvojn tute malsamajn!La ...o ...as ...in ...i. (3 poentoj)

2. Cxu se aux cxu? Mi ne scias, ... mi alparolu sxin aux ne? (3 poentoj)

 Mi alparolu sxin, ... sxi rigardos al mi.Vi vidas lin tute bone, ... ne?

3. kion rediri al tiu, kiu sin prezentis? (3 poentoj)

4. Kompletigu la frazojn! (3 poentoj)

 Se mi estus ministro ... . Se mi estus ministo ... . Se mi estus
milionulo ... .

5. Kompletigu per kiel kaj ol! (3 poentoj)

 ... vi scias, Bob estas pli alta, ... Tom, sed malpli alta ... Eva.

6. Elektu la gxustan! (3 poentoj)

 Mi konas sin/min. Kiam mi turnas lin/sin al mi, mi vidas lian/sian
vizagxon.

7. Kiel nomigxas la esperantisto, kiu ricevis Nobel-premion en 1994? (2
poentoj)

La solvojn sendu gxis la 27-a de marto al:

Nagy Laszlo Alt. Iskola,E-grupo, 
Anna ter 1.H-8500 Papa, Hungario

**************************************************************************

KULTURO
///////

La popolo de la libroj kunvenis cxirkaux siajn librojn
======================================================

La malnova gvardio mortas, sed ne kapitulacas. Tio estas konata fakto.
Ankaux en la Esperanto-movado ekzistas bonsxance granda grupo da malnovaj
gvardianoj, kiuj malgraux konsiloj kaj admonoj ne forlasas siajn
batalpoziciojn, kaj ofte ili atingas pli grandajn sukcesojn ol la junaj
esper-plenaj rekrutoj. Tiel okazis, ke antaux kelkaj monatoj, kiam Catina
Dazzini anoncis, ke sxi organizas kunvenon en Massa la 18-an de decembro
por festi la oficialan transdonon de la Esperanto-biblioteko de Itala
Esperanto-Federacio al sxtata instanco, pluraj homoj pensis (kaj kelkaj
ecx diris), ke tio estas frenezajxo. Kiu povis imagi, ke oni volas iri al
Massa la dimancxon antaux Kristnasko? Kaj, cetere, cxu vere la prezidanto
de UEA flugos el Londono por cxeesti lokan afer(et)on en Massa?
Sensencajxo! Sxajnis temi pri vera sensencajxo.

Kaj tamen...

La prezidanto de UEA efektive alflugis kaj alparolis. Multaj italaj
esperantistoj preterlasis siajn acxetojn por Kristnasko kaj alveturis. Ili
estis tiom multaj, ke la loka hotelo ne plu havis cxambrojn je dispono kaj
la elektita restoracio devis laborigi la kuirejon je plena forto.

Ne nur tio okazis. La etoso estis tre vigla. La parolado de John Wells
estis pli ol kutime inspira. Li substrekis la gravecon de la materia bazo
de la esperantlingva kulturo, kaj listigis la kelkajn ekzistantajn
tiuspecajn bibliotekojn. Li ankaux revigis la cxeestantojn per bildo
estonteca, kiam cxiuj tiaj bibliotekoj estos elektrone kunligitaj, kaj,
sidante en Massa, oni povos konsulti la kombinitajn katalogojn de Vieno
kaj Roterdamo kaj mendi rarajxojn, kiuj venos per kompakta disko.
La sesdeko da italaj esperantistoj cxeestantaj estis gxojaj havi la
eblecon vivi dum unu tago en sia lando (mi celas Esperantujon), kaj tion
montris per revantaj rigardoj.

Alparolis nin ankaux neesperantistoj. Bonsxance ne temis cxi-foje pri la
kutima skabeno, kiu certigas nin, ke cxia strebo por paco estas aprobata
de lia partio. Temis, male, pri du verkistoj, kiuj praktike utiligis la
bibliotekon por eldoni libron pri inventitaj lingvoj. La libro aperis tuj
antaux Kristnasko, cxe unu el la plej grandaj italaj eldonistoj.
Krome, kompreneble, oni eksciis, ke de nun la biblioteko estas normale
malferma al la publiko dum la tago kaj ke gxi funkcias kiel cxiu alia
normala biblioteko.

Gxi enhavas librojn, venantajn el heredajxoj de italaj esperantistoj, kiuj
estis aktivaj dum la unua duono de cxi tiu jarcento. La legantoj povos mem
imagi, kiom da ajxoj estas je dispono por homoj, kiuj interesigxas pri nia
historio kaj pri niaj libroj. Efektive la Esperantlingva komunumo ne
disponas pri armeo, pri centra banko kaj pri propra burokrataro (kiuj
gxenerale estas la signo, ke iu komunumo ekzistas); gxi disponas nur pri
sia kulturo, el kiuj libroj estas granda parto kaj pruvo. Ni estas la
popolo de la libroj, kaj niaj bibliotekoj estas niaj temploj. Pro tio,
kiel asertis la prezidanto de UEA, multigxu tiaj centroj, kiuj disponas
pri rimedoj por vivi ankaux sen mon-apogo de la movado.

Ne estas eble, tamen, fini cxi tiun raporteton sen mencio pri la alia
inicianto de cxi tiu biblioteko, Mario Dazzini. Temas pri alia malnova
gvardiano, kiu mortis, sed ne kapitulacis.

Renato Corsetti

el l'Esperanto

**************************************************************************

ESPERANTO EN RADIO
//////////////////

Direktitaj ondoj de Varsovio
============================

Jen mallonga prezento pri la direktiteco de niaj E-lingvaj elsendoj.

Je 15.30 niaj elsendoj estas auxdeblaj en 9525 kHz: sud-okcidenta Euxropo;
7285 kHz: Skandinavio, norda Germanio; 7145 kHz: Cxehio, Germanio,
Francio, Britio, norda Italio; 6135 Finnlando, Estonio, Latvio, Litovio,
parto de Rusio, Belorusio, Ukrainio.

Je 22.30 horoj en 6000 kHz: Britio, nordokcidenta Euxropo; 6135 kHz:
Nederlando, Francio, Germanio, norda Italio.

La novaj gvidantoj de Eksterlandaj Programoj de Pola Radio volas scii,
kian opinion havas esperantistoj pri la elsendoj. Ekzamenu la auxdeblecon,
kaj sendu al ni viajn raportojn. Ni deziras ricevi raportojn ankaux el
orienta Euxropo, de kie ni ricevas tre malmulte da korespondajxoj. Skribu
al:

Esperanto-Redakcio, pk. 46, PL-00977 Warszawa, Polio.

Rim: Ni havas malgrandan demandon: kiam, kaj en kiu frekvenco oni emanigas
al la direkto de orienta Euxropo?

**************************************************************************

Radiokursoj
===========

Rolf Bergh el Sarpsborg (Norvegio), sukcesis igi tri lokajn radiostaciojn
en Helgeland (apud Mosjoen) elsendi la E-kurson de Jon Rommesmo inter
novembro 1994 gxis marto 1995. La stacioj estas Vefsnradioen, Radio
Helgeland kaj Radio Torghatten.

el Norvega Esperantisto, 5/1994

**************************************************************************

MOVADA HUMURO
/////////////

Izolita esperantisto deziris acxeti papagon, por iom praktiki
konversacion. Li do iras al birdovendejo, kaj petas montri parolpovajn
papagojn.

Li: Kiom kostas tiu dekstre?

Sxi: 100 frankojn. Gxi flue parolas, sed tute ne partoprenas poresperantan
laboron.

Li: Kaj kiom kostas tiu maldekstre?

Sxi: 200 frankojn. Gxi deklaras sin rauxmisto, konstruas turon el literoj
kaj konstante atakas UEA-n...

Li: Kaj kiom kostas tiu belkolora?

Sxi: Tutajn 500 frankojn!

Li: Kial do? Kion gxi kapablas fari?

Sxi: Verdire, mi ne scias kion gxi kapablas, sed cxiuj aliaj nomas gxin
Reuxma Silver...

**************************************************************************

KORESPONDI DEZIRAS
//////////////////

Kursogrupo de plenkreskuloj dez. kor. pri cx.t. Agxo 40-65 j. E-societo
Flamo, Pf 16,PL-87-100 Torun-1 Polio.

* * *

Kursogrupo de gejunuloj 15-18 jaraj dez. kor. pri cx.t. E-societo Flamo,
Pf. 16, PL-87-100 Torun-1, Polio.

* * *

Univ. studento 24-jara dez. kor. tm pri cx.t. Respondo garantiata. Behruz
Khojasteh, No 29, Golesorkh Lane, Padafand str., Takhti Square, IR-69156
Borujerd, Irano.

* * *

Anett Gem, 13 j. hungara knabino int. pri karateo kaj kung-fuo, futbalo,
danco, muziko korespondus kun japanaj k. cxinaj junuloj. Adreso: Kurucz u.
32, H-4028 Debrecen, Hungario.

* * *

Univ. stud. 23-jara dez. kor. tm pri cx.t. Respondo garantiata. Afshin
Rasulian, No 14, Homayun Lane, Sh. Rajayi str., Bahar Square, IR-69156
Borujerd, Irano.

* * *

40-jara e-isto, patro de filoj 5 kaj 10 j., dez. kor. tm. Andreo Szczudlo,
ul. Konopnickiej 53, PL-67-400 Wschowa, Polio.

* * *

Esperanto-klubo CES - F-49490 Noyant, Francio, dez. kor. kun geknaboj 8-
14-agxaj.

* * *

Monika Kurdits, 13 j. hungara knabino int. pri futbalo, danco, disko-
muziko, kungfuo, bildkartoj dez. kor. tutmonde kun junuloj. Adreso: Kassai
u. 127/B, IV./14, H-4028 Debrecen, Hungario.

* * *

Andre Lamers, R. Broeckhovestr. 24, B-2610 Antwerpen, Belgio sercxas novan
korespondamikon inter Frankfurt/Oder kaj Poznan. Mi estas 52-jara frauxlo
kaj dez. kor. pri cxiuj temoj. Agxo ne gravas, nur vera amikeco validas!
(Mi ne sercxas edzinon!)

**************************************************************************

ANONCETOJ
/////////

Inter la jaroj 1990-92 mi korespondis kun ino de eksa Sovetunio Julia
Serbina el la urbo Rostov-Don. Sxi studis la anglan lingvon tie. Bedarinde
mi perdis la kontakton kun sxi. Se vi sxin konas, aux Julia se vi mem tion
legas, kontaktu rapide! Mia koro cxiam estis, estas kaj estos kun vi.
Torben Donpu-Petersen, Vejlbygade 1. B1, DK-8240 Risshov, Danio.

* * *

Telefonkartojn, cxefe uzitajn, el la tuta mondo konstante sercxas kaj
kolektas Vlada Hasala, posxtkesto 34, CZ-696 62 Straznice, Cxehio.
Tel./fakso/reg.: +42-631-2079. Anonceto konstante validas. Al cxiuj mi
certe respondos.

* * *

La cxiutaga telefona E-gazeto "La Papago" (vidu Eventoj nr-o 0014), havas
novan numeron cxe Kebekia Esperanto-Asocio: +1-514-2720151

* * *

Cxu vi konas sxercojn pri esperantistoj? Sendu ankaux Vi primovadajn
anekdotojn, sxercojn al la rubriko "Humuro" de Eventoj. Ankaux la aliaj
volas rideti...

* * *

Redakcia adreso de la revuo VERDire kaj Claude Rouget sxangxigxis al:
Postboks 559, N-9001 Tromso, Norvegio.

* * *

Pola asocio TUTMONDE eldonas la revuon KUNAGADI (formato A/5, 16 pagxoj).
Senpagan numeron (eble 1 IRK aux pola posxtmarko) oni povas ricevi de:
Marek Warmuz, Komandosow 7-83, PL-30334 Krakow, Polio.

**************************************************************************

EVENTOJ, Nyt. sz.: B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X
A kiado es a szerkesztoseg cime:  H-1675 Budapest, pf. 87.
Tel./fax: 282-88-85.
Megjelenik kethetente. Kezbesiti az MPV-HPI.
Nyomas: SZELKER Bt. H-1161 Bp, Baross u. 114.
EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado.
Eldonas LINGVO-Studio kaj Kultura Esperanto-Asocio.
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro: Laszlo Szilvasi.
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj artikoloj, kaj ne
respondecas pri la anonc-enhavoj.
Represo estas permesita, kun indiko de la fontoj!
Abonkotizo: 65 nlg (aere 76 nlg) al la UEA-kodo ells-s.

*************************************************************************

La kompiladon de reta versio prizorgis: Kristaly Tibor