Eventoj n-ro 084, 2/auxgusto - '95, retposxta versio
*****************************************************

ENHAVO
//////

Titolpagxe:       - Kiel, kien, kion?
             - Utila "Proponaro"
             - Pasporta Servo - baldaux!

Faka aplikado:      - Elektronika komerco kun ekologiaj indikiloj
             - Kristnaska komerco

Arangxoj:        - Festivalo de E-filmoj
             - Vina seminario
             - Danuba E-Randevuo
             - Infanoj amuzigxis
             - Kongresi en Siberio
             - Kataluna Kongreso
             - KALENDARO

Movado:         - Intervjuo kun la nova prezidanto de KCE
             - Poltavanoj en E-kafejo
             - "Sen Pardono" - sen kosto!
             - Seminario en Nancy
             - Strato portas nomon de esperantisto
             - Baltmara kunlaboro
             - 25 jaroj...  1991

ILEI:          - Internacia ekzameno en Kubo

Kulturo:         - "Vagabondo" por la Baghy-muzeo

Jxus okazis:       - Kongreseroj

Kluba vivo:       - Kiel fari bonan reklamon por komenci E-kurson?

Konkurso:        - Belartaj Konkursoj de UEA - 1995
             - Konkurso pri modela Esperanto-parolo
             - Internacia konkurso por plenagxuloj

Esperanto en radio:   - Oni sxtelis E-programojn...
             - 3 E-elsendoj en Toulouse

Alvoko!:         - Katastrofa inundo
             - Memore al Hiroshima

Interese:        - La promenanta monbileto
             - Mortantaj lingvoj
             - Nova E-posxtkarto

Movada humuro:
Anoncetoj:

************************************************************************

TITOLPAGxE
//////////

Kiel, kien, kion?
=================

Proverbo: Se iamaj metodoj portas sukceson, ripetu ilin, se ne, uzu
aliajn.

Jen la cxefaj demandoj por nia estonteco. KIEL? KIEN? KION? Kien ni iru?
Al kio ni celu? Kaj kiel atingi?

- Kiam? Tuj! - Kiu? Sendube, VI kaj MI! Se ni ne pusxos Esperanton, neniu
pusxos. Vi kaj mi, ordinaruloj, devos sxangxi la etoson ne nur de la
Asocio, sed ja la sintenon de la mondo rilate al Esperanto.

Mankas al ni granduloj. Ni ne havas Estron, Korifeon, kiu kapablas
inspiri la movadon. Homon kun influo, kun persona magio, homon kun revoj
kaj vizioj, kiu persvados nin kaj gvidos, trenos nin antauxen. Tial ni
mem devas ellabori nian propran sorton - aux cxu ni preferas, ke la
hazardo gvidu nin, kiel kutime?

Kion farus tiu Korifeo? Donus pozitivan, ecx agresan sintenon al nia
agado. Tiu kunordigus cxian agadon, inspirus subtenantojn kun certeco,
kuragxigante, gvidante. Tiu prezentus nin antaux auxtoritatuloj de eduka,
komerca, politika mondoj kiel ties egalulo, ne kiel petanto. Tiu
reprezentu nin antaux cxiu homrondo kiel seriozan kaj gravan asocion,
necesan al monda prospero, bezonatan en ties sfero.

Konvinku influhavajn homojn
---------------------------
Nia cxefa espero kusxas cxe negocistoj, komercaj, edukaj kaj politikaj.
Ni devas konvinki la homojn, kiuj havas potencon super decidoj. Ankaux
jxurnalistojn. Necesas amikigi kaj konvinki la cinikulojn en la gazetara
mondo, cxar ili povas helpi konvinki aliajn. Sed ni konvinku, ne petu. Ni
uzu seriozajn sloganojn, kiuj emfazas la praktikajn aspektojn de E-o,
evitante "Ponto tra Euxropo", "Brakoj cxirkaux la mondo". Tiuj estu
internaj sloganoj, sed ne por la praktika mondo. "Esperanto estas la
internacia lingvo", "Euxropa Komerco bezonas komunan lingvon",
"Esperanto, la unua lingvo en lernejoj", "Vi havas la problemon. Ni havas
la respondon!".

Kiel konvinki? Per praktikaj pruvoj. Ni kunvenu kun la internaciaj
politikistoj kaj komercistoj, en lokoj, kie ili ne povas ignori nin - ecx
en ties propraj kunvenejoj. Ni persiste kaj defie invitu ilin observi,
kiel ni povas fari tion, kion ili ne povas... nepre al la aferkunvenoj de
la Universalaj Kongresoj.

Mi forte esperas, ke nia Universala Kongreso iam okazos en la Euxropa
Parlamentejo, kun persvadaj invitoj al partopreno de cxiu Parlamentano.
Ni pruvu niajn asertojn. Mi opinias, ke tiuj homoj estas nun pli pretaj
ol ni iam supozis.

Ni preparu kursojn por politikistoj kaj edukistoj, kun imponaj
lernolibroj kaj vortaroj specialistaj. De tiuj ni disdonu resumojn
senpage.

La grupoj ekzistu por laboro
----------------------------
Ni cxesu malsxpari tempon fondante lokajn grupetojn por trinki kafon kaj
krokodili kun krakado de biskvitoj. Niaj Grupoj ekzistu NUR por laboro,
por brui en ekstera mondo, ne por distrado kaj reciproka amuzo. Landaj
kaj federaciaj kunvenoj okazu por organizado de laboro en sia regiono, ne
por ekzerci komencantojn.

Kiam ni fondas Grupojn, ni sciu la motivojn kaj celojn, la neceson de tiu
Grupo! Ni ne fondu Grupojn kun regulaj kunsidoj por nur poste demandi
"Kion ni faru por plenigi la programojn?" Grupoj havu konatan, bezonatan
celon, kiu pretigas membrojn por labori por progresigi E-on. Ni ne sercxu
horplenigilojn, sed kunvenu por plenumi taskon bezonatan - da kiuj ja
abundas! Kursoj kaj instruado okazu aparte de tiuj Grupoj. Hejma lernado
estu la normo, kun lauxbezona helpo kun konversacio.

Fakte ne tro gravus se nur malmultaj homoj lernus nun E-on! Ordinaruloj,
la pleboj, ne portos nin al la "fina venko". Sed kelkaj centoj, ecx dekoj
da eminentaj politikistoj tute sxangxus cxian aspekton de nia afero. Ne
gravas, cxu ili estas sxtalkapaj registoj aux praktikaj idealistoj; tiuj
regas la mondon - ni skuu ilin. Tiajn ni konvinku, ne la homon en la
strato.

Simile, se iu potenca internacia firmao komencus uzi E-on en siaj
internaj komunikajxoj, tio sxangxus la situacion - eble ankaux nian
lingvon! Tiajn ni devas konvinki, ne la klientojn, kiuj acxetas iliajn
varojn en la magazenoj.

Ni havas kapitalon, kiun ni ne sagxe ekspluatas. Ni ofte malsxparas nian
monon, influante homojn, kiuj ne havas potencon en la influendaj rondoj.
Ni elspezas monon por inviti ludemajn infanojn, kiuj cxesas lerni post
du-tri tagoj. Ni kongresas por amuzi nin kaj por diskuti neutilajxojn. Ni
sxajne amas bagatelajxojn. Nian monon ni elspezas po pecetoj. Pecego
farus bonan imponon, se uzata sagxe. Cent pecoj perdigxas, mil pecoj
perdigxas, ni perdas kaj perdas konstante. Unu pecego povus bati la kapon
de la celatoj. Ni investas nian monon kaj diras: "Ni konservas por la
estonteco". Mi demandas: "Kiam venos tiu estonteco?" Dum 90 jaroj membroj
kontribuis monon por nia uzo, kaj dum 90 jaroj oni amasigis "por
estonteco". Amikoj...

La estonteco estas nun!
-----------------------
Dum mi estis sekretario de EAB (E-Asocio de Britio - ndlr), mi ofte
sentis, ke mi estas sxargxcxevalo, kiu helpas pen-treni farmbienan
kamionon tra profunda koto, kamionon, de kiu iu forsxtelis la radojn.
Tiun kamionon kelkaj trenegadas, dum plej granda nombro (certe ne vi?)
sursidas, kantante, kartludante, legante, dormante... kaj foje jxetante
kritikajn sxtonojn al la cxevaloj.

Sxajne la esperantista mondo - tio estas esperantistoj mem - ne deziras
esti kompetenta. Nur svage plenumi la minimumajn taskojn por vivteni la
lokan grupon - ecx ne tiom. Tial la negativeco, ecx de multaj funkciuloj,
kondukas al situacioj, en kiuj tiuj oficantoj sercxas cxiun
motivon/kauxzon por NE fari tion, kion proponas iu entreprenemulo. La
maldevigaj pretekstoj saltas tuj al ties langoj kaj rapidas el la busxoj
antaux ol oni komencas konsideri, cxu aux ne la propono estas praktika.
Nur kiel oni devus NE fari, sen sercxi rimedojn por venki obstaklojn.
Negative rifuzinte ili sidas en sia ofico, kontentaj, ke ili sxparis
monon kaj energion. Se ni nun elspezus duonon de nia kapitalo, tio povus
reveni trioble, cxar membroj volonte donas monon al entuziasmaj
entreprenoj. Ni starigu kason por kolekti monon por pli grandskalaj
faroj.

Ne atendu la sukceson - kreu gxin!
----------------------------------
Ni cxiam agu pozitive, foje ecx agrese, ne atendu sukceson, sed kreu
gxin; ni decidu, ne esperu; ni asertu kaj ecx akuzu, ne petu. Ni invitu
kontribuojn de Federacioj anstataux enkasigi al ili neuzitajn sumojn.
Federacioj faru eksteran propagandon, aux perdu la subvencion nun
donatan. Necesas pliigi la stabon gxis minimume tri pagatoj kun specifaj
taskoj - publikeco, komerco, korespondado k.s. Samtempe ni faciligu per
subvencioj la valorajn volontulojn, kiuj dedicxas tempon kaj talentojn al
la laboro.

Ni havas valoran varon, ni konsciu pri tio kaj premu gxian uzon en
gxustaj medioj... por la bono de la mondo kaj ni mem. E-o ne estas nura
feria frivolajxo. Ne traktu gxin tiel. Multaj "subtenantoj" opinias gxin
ia privata klubo; do ili faras, ke aligxo al la klubo estu malfacila al
tiu, kiu agitus la kacxon, aux perturbe maltrankviligus la kvietan
etoson. Kontrauxe membreco de la E-komunumo estas/estu privilegio.

Honoron ni donu al vi kiam vi antauxenigas la aferon. Ni cxesu infane
cxikani pri lingvaj plibonigoj - ri, sxli, no ktp. Tiaj aferoj estas por
la proponantoj de Glaso kaj Intraligno. Tiuj, kiuj vere uzadas la
lingvon, spertas la plenan nebezonatecon de cxio tia.

Pli potenca movado
------------------
Do ni varbu membrojn laboremajn, ne tiujn, kiuj sucxus nian energion kaj
monon. Tia movado estos malpli granda, sed pli potenca.

Forlaso de iuj pli - malpli gravaj aferoj sxokus kelkajn homojn,
kolerigus aliajn. Ekzemple: la literaturo jam pruvis, ke E-o estas
kapabla plenumi tiun rolon de lingvo, esprimi emociojn, koleron, amon,
gxojon, fidemon k.s. Ne necesas dauxrigi novajn pruvojn. Ni eldonu malpli
estonte. Ecx teatri malpli? Suficxe jam ekzistas. Ni pruvis per
Lapennecaj prelegoj kaj seriozaj deklamoj, ke elokventeco estas natura en
Esperanto. La politikistoj notu tion. Ni faru demonstraciojn de tio.
Mankas ankaux sciencaj kaj teknikaj verkoj. Tiujn, ne poemojn kaj
noveletojn ni eldonu.

Ni cxesigu tiun tempomalsxparan Free Postal Course (senpaga koresponda
kurso- ndlr). Ni cxesu celi al U3A, sed prefere al universitatoj. E-o ne
plu estas rimedo por kolekti il. pk. kaj pm. Jes, tiujn oni povas fari,
sed flanke, kiel periferiaj agoj.

Por kio ekzistu komuna lingvo? Vojagxado, Komerco, Negocado, Neuxtrala
Dokumentado, Internaciaj kontraktoj, translimaj radioinformoj, mondaj
komputilaj retoj, direktado en aviado.

Ni investu la monon pozitive, ne en akcioj, sed en faroj. Perfekta
ekzemplo estas NoJEF, kiu UZAS monon. Ni subtenu la italan organizajxon
La Partio kaj La Universitaton de San-Marino. Ni donu publikecon al Pola
Radio, Cxina Radio, Sarajevo kaj ties elsendoj en E-o. Ni subvenciu la
agadon de la junulara organizo, ne la ekziston. Nia gazeto Brita
Esperantisto, BE estu multege pli impona, A4, kun glacea kolora kovrilo.
Eble trimonata, pli dika, pli serioza. Alivorte, aspekti pli profesia.
Tiu paperacxo SALUTON! malaperu aux igxu parto de BE kun aparta
redaktoro. Ni investu la monon kaj homhorojn en pozitivaj faroj.
Ekzemple, ni okazigu konkurson inter lernejoj, kun granda sumo por
sukcesa klaso, kun premio de ferio cxe alilanda E-evento. La kosto
atingos milojn da britaj pundoj, kaj milionoj da britaj homoj, kiuj
auxdus pri la konkurso. Ni reklamu en edukaj gazetoj.

Ni foje reklamu cxe radio aux en jxurnalo. Ni tion jam timis. Ni timas,
ne la elspezon, sed ke eble tio estus tro sukcesa, kaj ni ne kapablus
trakti la sukceson.

Estas hontinde, ke en Londono, la cxefurbo de Britio kaj unu el la gravaj
centroj de la E-mondo, ni ne povas gastigi ofte eminentajn vizitantojn.
Se la nuna centro ne estas tauxga, ni trovu alian, aliloke. Tie kunvenu
la federaciaj kaj la fakaj societoj; eble ankaux la Londona Klubo; tie
trovigxu aparato por kopii sonkasedojn, por fari fotojn, kun arkivo de
fotoj kaj kasedoj por publiko. Aliaj landoj povas funkciigi domojn por
ferioj, seminarioj, turismo: Chaux-de-Fonds, Gresillon, Paderborn, ecx la
Cxeha Respubliko. Ni, unu el la gravaj turismaj centroj, ne povas!

Mirigas min scii, ke multaj kapablaj esperantistoj vojagxas alilande, sed
neniam kontaktas la tiulandajn esperantistojn. Por kio oni lernas la
lingvon? Pensu, kiom tia kontakto kuragxigus la lokajn homojn, precipe
tiujn, kiuj neniam vojagxas alilanden mem. Vi helpas ilian publicon.
Babilumo kun niaj samgrupanoj estas senutila; konversacio kun aligentuloj
estas la tuta celo de Esperanto. Kial ne tiel uzi. Kial, alie, lerni la
lingvon???

Se ne kredas - aligxu al kriketa klubo
--------------------------------------
Iam, evidente, Euxropo adoptos unu komunan lingvon. Tio okazos. Se oni ne
kredas tion, mi petas, ke oni aligxu al kriketa klubo kaj nur sendu
donacon al EAB. Cxu tiu komuna lingvo estos Esperanto? Se jes, tio
kredinde okazos spite de la nuna E-movado. Kaj se jes Esperanto, tiam
saltos sur nian kamionon pli da subtenantoj kun "I was once an
esperantist! (Mi estis iam esperantisto)" kaj "I always believed in
Esperanto, you know. (Mi cxiam kredis je Esperanto, vi scias)" Tiujn ni
ne bezonas. Ili ne partoprenu feston senmerite. Ni bezonas NUN monon kaj
energion.

La situacio estas jena. Ni povas senespere sxpari nian energion kaj
monon, kaj stagne resti dormeme kredantaj pri ebla sukceso... kiel gxis
nun. Aux pli forte, pli profesie, pli pozitive agadu. Tia estas la
elekto. Ni fieru esti esperantistoj kaj partoprenu la venontan sukceson;
aux ni pigre rigardu dum iu alia sxtelos de ni nian sukceson.

Will Green

Du proverboj:  Se vi cxiam promenas samajn stratojn, vi cxiam atingos
samajn lokojn. Provu aliajn stratojn.  Ne staru tro longe en la sama
loko. Por fari progrerson, faru sxangxojn.

iom mallongigite el La Brita E-isto, apr./95

*************************************************************************

Utila "Proponaro"
=================

Pluraj E-grupoj kaj individuaj esperantistoj strebas disvastigi se ne la
movadon, do almenaux informojn pri la Lingvo Internacia. Fervore, pasie,
noble, interese, sed foj-foje, ve! - fusxe...

Por helpi en tiu laboro, Flandra E-Ligo eldonis libron Proponaro por la
Esperanto-informado, verkita de Marcus Sikosek.

Kion ni volas komuniki al la ekstera mondo pri E-o? Kiucele? Kion ni
devus eviti dum la informado? Tiuj kaj multaj aliaj demandoj estas
respondataj en la libreto, kies celo estas:

trovi kaj proponi la faktojn pri la E-mondo (nombro de esperantistoj, la
"logikeco" de E-o, la varb-efiko de UNESCO-rezolucioj, la deveno de
Zamenhof ktp.);

ordigi la trovatan kaj kontribui al kohera koncepto pri E-o;

helpi al esperantistoj, kiuj deziras informi pri E-o al la "ekstera
mondo".

Pasxon post pasxo la auxtoro esploras (kune kun la leganto, inter kiuj
ecx la plej spertaj povas trovi por si multe da interesaj momentoj)
faktojn pri la stato de E-o, pri lingvaj kaj praktikaj aspektoj, pri la
movado ktp., uzante multnombrajn fontojn.

La libro estas bonega helpilo po cxiuj, kiuj laboras en la sfero de
propagando.

Marcus Sikosek: Proponaro por la E-informado. 66 pagxoj A/5, 900 BEF +
sendokosto. Eldonis Flandra Esperanto-Ligo.

A. J.unusov

Rim: Ecx se ne kun cxiuj tezoj de la "Proponaro" ni konsentas, ni tre
rekomendas la libron por cxiu aktivulo. La red.

*************************************************************************

Pasporta Servo - baldaux!
=========================

Hodiaux mi sendis el la presejo la unuan pakajxon de 26 ekz. al CO en
Rotterdamo. Aliaj pakajxoj al Rotterdamo sekvos.

Ne alvenis ankoraux la adresetikedoj. Duan labortagon post ricevo mi
dissendos PS al gastigantoj.

Maciej Wnuk
nepo@forigu.gate.maloka.waw.pl

*************************************************************************

FAKA APLIKADO
/////////////

Elektronika komerco kun ekologiaj indikiloj
===========================================

La Komunumo de Gotlando en Svedio intencas enkonduki elektronikan
komercon kun ekologiaj indikiloj.

La elektronika komerco signifas tutan aferzorgon (oferto, mendo,
fakturado ktp.) pere de internaciaj komputilaj retoj. Cxe la elekto inter
la oferto oni intencas decidi konsiderinte ankaux la ekologiajn trajtojn
de la produkto (kemia- venena- enhavo, recikleblo ktp.).

Sed kiuj informoj necesas por kompari la produktojn kaj povi direkti la
acxetojn, ke ili kongruu kun la principoj de dauxriga evoluo? La Komunumo
de Gotlando okupigxas pri la realigo de gxuste tiu projekto pere de sveda
samtema fondajxo. Ili opinias, ke tiu cxi projekto ampleksu ne nur
svedajn kaj nordiajn komunumojn, sed farigxu ankaux internacia.

Se vi volas partopreni, bv. kontakti nin kiel eble plej frue. En la nuna
unua fazo ni kalkulas pri sinanonco de potenciale interesigxantaj urbaj
komunumoj, aux de personoj havantaj proksiman rilaton al tiaj intanscoj.


Gotlanda Komunumo Eko-komunuma projekto, 
Martin Strid
Skarphallsgatan 16., S-62182 Visby, Svedio

*************************************************************************

Kristnaska komerco
==================

Cxiujare en decembro homoj en multaj landoj dissendas amason da
kristnaskaj kartoj, por kiuj ili elspezas amason da mono; ili ankaux
acxetas donacojn. Multaj bonfaraj organizoj profitas la sezonan spezemon
per kristnaskaj katalogoj, kiuj enhavas precipe kartojn kaj
donaceblajxojn. Sed kie restas "La Esperantaj Eldonejoj" en cxi tio? En
la periodo antaux Kristnasko mi vidis ecx ne unu oferton pri belaj
kristnaskaj kartoj kun Esperanta teksto, kiujn mi certe estus acxetinta
por sendi al miaj neesperatistaj konatoj.

Ankaux rilate donaceblajxojn mi suspektas, ke ekzistas preterlasitaj
okazoj. Versxajne eblus vendi al esperantistoj ankaux jenajn aferojn por
donacado al ne-esperantistoj:

- libroj, kun belaj bildoj kun ne tro multe da teksto en Esperanto;
- nacilingvaj tradukoj de Esperanta literaturo;
- mapoj;
- ludkartoj;
- leterpapero kun konformaj kovertoj;

eventuale unu el tiuj afisxoj, en kiuj oni povas vidi tridemensiajn
formojn, se oni gxuste strebas - kun Esperanta temo, kompreneble.

Kelkaj el la varoj jam ekzistas; aliajn necesas krei. Sed cxiuokaze
necesus plani bonan vendokampanjon, por ke ili atingu la acxetantojn.
Kompetentuloj, kiuj volas bone komerci je Kristnasko 1995 kaj samtempe
helpi la movadon per bona publikeco, devas ekplani sian kristnaskan
sortimenton jam nun.

Edmund Grimley Evans, Britio
Ret-adreso: etg10@forigu.cam.ac.uk

*************************************************************************

Komputika Leksikono aperis
==========================

Komence de julio 1995 eldonejo Sezonoj (Jekaternburg, Rusio) eldonis
Komputikan Leksikonon, kiun verkis siberia sciencisto Sergio Pokrovskij,
jxus elektita kiel membro de la Akademio de Esperanto.

En la intervjuo por Ruslanda Esperantisto la auxtoro substrekas, ke "se
oni rigardas E-on "la nova latino" - tio implicas universalismon ne nur
geografian, sed ankaux funkcian. Tiam E-o nepre devas esti ankaux la
lingvo de scienco kaj tekniko, por ke la esp-istoj povu paroli ne nur pri
la vetero kaj vojagxoj, sed ankaux pri la komputilaj aferoj, kiujn multaj
el ili jam havas en sia hejmo aux oficejo. Mi ne estas malamiko de la
angla, lauxbezone mi cxerpis terminojn el tiu lingvo, kiu vere estas nun
la faka lingvo, sed mi nepre volas, ke tiuj pruntoj estu ne tro multaj
kaj bone adaptitaj al la spirito de E-o."

La verko estas enciklopedia vortaro pri la komputika scienco
(informadiko), entenanta 1960 terminojn E-jn kun difinoj kaj klarigoj.
Precipe atentitaj estas la bazaj nocioj de teoria komputiko, diskreta
matematiko, programado, personaj komputiloj, surtabla tipografio.
Lauxeble la programada temaro estas prezentita en Paskalo kaj la verko
entenas priskribon de cxiuj nocioj de tiu programlingvo.

La apero de Komputika Leksikono signifas gravegan pasxon antauxen en la
apliko de E-o kiel vere scienca moderna lingvo - ja ecx tute ne multaj
etnolingvoj havas propran terminaron en cxi-sfero!

Sergio B. Pokrovskij. Komputika Leksikono. Jekaterinburg: Sezonoj, 1995,
365 pagxoj. Mendeblas cxe UEA aux rekte cxe la eldonejo:

pk. 162, RUS-620014 Jekaterinburg, Rusio.

*************************************************************************

ARANGxOJ
////////

Festivalo de E-filmoj
=====================

Festivalo de Esperantaj filmoj kaj video-filmoj (amatoraj kaj profesiaj)
okazos en Brno (Cxehio) 20-23-an de oktobro 95. Gxin arangxas Cxeha 
E-Asocio kaj Kava-Pech. Celo de la festivalo - pruvi, ke en E-o ekzistas 
bonkvalita origina film- kaj video-kulturo.

Kategorioj de la filmoj: edukaj kaj klerigaj, trukfilmoj, dokument- kaj 
vojagxfilmoj, ludataj filmoj.

Akcepteblas filmoj maks. 20-minutaj de jenaj teknikaj karakteroj:

Video: VHS / S-VHS / U-Matic en la normoj PAL / SEKAM / NTSC.

Filmoj: Super 8 - magneta trako, aux 16 mm - magneta aux optika trako.

La jxurianoj (kiuj mem ne rajtas prezenti siajn filmojn) estas sercxataj.

Auxtoroj de la filmoj devas sendi aligxilojn kun nomoj de la filmoj kaj
ilia priskribo plej malfrue gxis la 15.09.95.

La filmoj kaj videofilmoj devas atingi plej malfrue 2 semajnojn antaux la
komenco de la festivalo.

Partoprenkotizoj: depende de la lando kaj tempo de la aligxo de 5 gxis 40
DEM. Logxado: Depende de kategorio de 22 gxis 54 DEM por unu noktado.

Aligxoj, plia informo cxe:

Kava-Pech, Anglicka 878, CZ-25229 Dobrichovice, Cxehio.
Fakso: +42-2-9912126
Rete: chrdle@forigu.kava-pech.cz

*************************************************************************

Vina seminario
==============

Cxeha E-Junularo invitas vin al la jam 7-a Vina Seminario, unika en
Esperantio. Gxi okazos en Vracov 28.9 - 1.10.95.

En la programo: prelegetoj, faka ekskurso al vinproduktejo, kvizo kun
premioj, busekskursoj, lernado de popolaj kantoj kaj dancoj, vespero en
vinkelo, amuzvespero...

Devizo de la arangxo: Oni drinkas ne pro tio, ke oni falu, sed pro tio,
ke oni suprenlevigxu!

Kotizoj: depende de la lando kaj agxo - de 980 KCZ - gxis 100 DEM.
Aligxoj cxe:

Jana Burianova, Renneska 35CZ-63900 Brno, Cxehio.
Tel.: +42-5-323774.

Rim: Hungaroj aligxu kaj pagu cxe la red. de Eventoj! Tel: 2828885.

*************************************************************************

Danuba E-Randevuo
=================

La randevuo okazos en Svisxtov (Bulgario), la 7-8an de oktobro 1995.

En la programo:

- Cent jaroj de kino: bulgara premiero de Babel;

- Premiero de Bulgara Esperanto-Teatro: Triptiko de Giorgio Silfer;

- Ekspozicio 25 jaroj de Literatura Foiro (en Esperanto kaj en la
 bulgara);

- Prezento de novaj libroj: Dekamerono de Giovanni Bocaccio en traduko de
 Perla Martinelli kaj Gaston Waringhien, La floroj de l' krepusko de
 Sergxo Elgo, Fabeloj de mia avino de Hasan Jakub Hasan.

Esperanto, 
p.k. 26,BG-3000 Vraca, Bulgario

*************************************************************************

Infanoj amuzigxis
=================

La 29-an Internacian Infanan Kongreseton cxeestis 30 infanoj el 11
landoj. Gxi okazis 23 km-ojn for de Tampere, samtempe kun la UK. Infanoj
nagxis kaj boatis en la lago, ludis kaj amuzigxis, vizitis UK por
partopreni la Internacian Vesperon, prezentinte kantojn, skecxon,
orkestretan muzikon. Unu novajxo cxi-jare estis, ke eblis pruntepreni
muzikajn instrumentojn.

Pri la infanoj zorgis Tuomo Grundstrom, Helen Fantom, Kristoforo Fettes,
Zigfrid Kivisto, Mary Tahtinen kaj Janina Tokarska.

Ian Fantom

*************************************************************************

Kongresi en Siberio
===================

Post longa pauxzo en Rusio estas denove organizataj tutlandaj
esperantistaj kongresoj. Cxi-jare la kongreso okazos inter la 6-a kaj 10-
a de oktobro en Tjumeno, la plej malnova rusa urbo en Siberio.

La kongresa temo estas "Esperanto kaj socio"; la organizantoj atendas
kontribuojn de diverslandaj kaj diverstendencaj esperantistoj. Ni
diskutos la temon teorie en plen- kaj labor-kunsidoj kaj praktike - kadre
de la internacia Ago-Tago.

En la kongresa programo estas ankaux jarkunveno de la Landa Asocio (REU),
pluraj klerigaj, kulturaj kaj distraj arangxoj.

La kompleta kvintaga programo (tritaga kongreso, logxado, trifoja
mangxado, cxiuj ekskursoj) kostas nur 180 NLG. Por aligxintoj bezonantaj
rusian vizon, REU sendos oficialan invitilon. Adreso:

Pk. 67, RUS-620077 Jekaterinburg, Rusio
Fakso: +7-3432-518647 Esperanto 224501
Rete: hrgo@forigu.sbank.e-burg.su

*************************************************************************

Kataluna Kongreso
=================

La 27-a Kataluna Kongreso de E-o okazos 12-15 .10.95 en Mataro, la
cxefurbo de El Maresme. En la programo - akceptado en la Urbodomo,
filmoj, artaj prezentoj, ekskursoj, bankedo...

Kotizoj: depende de la kategorio kaj tempo de aligxo de 0 (!) gxis 4.500
pesetoj.

Tranoktado: de 2.100 gxis 5.000 pesetoj. Por junaj kongresanoj - junulara
restadejo tre favorpreze. Plia informo, aligxoj cxe:

Apartat 290 - 08200 Sabadell, Hispanio.
Tel.: +34-7987385.

*************************************************************************

KALENDARO
=========

Cxiam estas interese scii, kiam, kie, kiu arangxo okazas en Esperantio.
Por "ekhavi apetiton" ni aperigas kompaktajn informojn pri cxiuj
arangxoj, pri kio ni scias por la sekva monato, eluzante la fakton ke
momente Eventoj estas la plej ofte aperanta movada E-revuo. Pliajn
informojn, aligxilojn petu de la menciitaj adresoj.

16.09. Cxedanuba Renkontigxo, Nove Zamky. Inf: Erno Geleta, Nam. rep.
2/11, SK-940-65 Nove Zamky, Slovakio.

17.09. Trilanda Renkontigxo, Aachen. Inf: Wolfgang Bienen, Eynattener
Str. 56, D-52064 Aachen, Germanio.

19-21.09. 1-a Internacia Scienca Konferenco de la Trafikfakultato de la
Universitato en Pardubice. Inf: str. Studentska 84, CZ-530 09 Pardubice,
Cxehio.

21-24.09. Cseh-metodika A-kurso, Petzov. Inf.: GEJ, Chaussestr. 8, D-
10115 Berlin, Germanio.

22-24.09. Auxtuna Kultura BELO-Kunveno, Waldkraiburg. Inf: BEL,
Waterloostr. 21, D-86165 Augsburg, Germanio.

22-24.09. 6-a Kolonja E-semajnfino, (IS-preparseminario). Inf: E-junularo
Kolonjo, Gemarkenstr. 150, D-51069 Koln, Germanio.

23-24.09. Auxtunaj Tagoj en Naantali, Finnlando. Inf: E-societo Turku.

24.09-01.09. 21-a Internacia Forumo de E-Turismo, Bydgoszcz. Inf: Monda
Turismo, ul. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio.

24-27.09. 21-a Internacia Foiro de E-Turismo, Bydgoszcz. Inf: Monda
Turismo, ul. M. Sklodowskiej-Curiw 10, PL-85-094 Bydgoszcs, Polio.

24.09-01.10. Studumo pri Turismo kaj Kulturo, 1-a sesio, Bydgoszcz. Inf:
Monda Turismo, ul. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio.

28.09-01.10. 7-a Vina Seminario, Vracov. Inf: Jana Burianova, Renneska
35, CZ-639 00 Brno, Cxehio.

29.09-01.10. 12a Kongreso de Polaj Fervojistoj-Esperantistoj, Venecio,
Polio. Inf: Janina Bankowska, ul. Mlynska 27, PL-89-400 Sepolno, Polio.

29.09-1.10. Per trafa varbado al sukcesa kurso, Hamburg. Inf: Hamburga E-
Societo, Klaus-Groth-Strasse 95, G-20535 Hamburg, Germanio.

29.09-01.10. Kultura Festivalo, Usti nad Labem, Cxehio. Inf: Armin
Grotzner, Giessubel 36, D-96317 Kronach-Gehulz, Germanio.

30.09-07.10. "Ferioj kaj Esperanto" temo: ekologio. E-infan- tendaro cxe
Berlino. Inf: E-Junularo Brandenburgio, Berliner str. 49, D-14467
Potsdam, Germanio.

30.09-07.10. Auxtuna seninario de E-Junularo, Brandendurgio. Inf:
Berlinerstr. 49, D-14467 Potsdam, Germanio.

*************************************************************************

MOVADO
//////

Intervjuo kun la nova prezidanto de KCE
=======================================

Fragmento de intervjuo kun Giorgio Silfer, prezidanto de Kultura Centro
Esperantista en La Chaux-de-Fonds

La apogantaro de KCE estis kunvokita al eksterordinara asembleo por
decidi, cxu dauxrigi la aktivecon aux malfondi la Centron. ... La
alternativo venis el la propono de d-ro Tazio Carlevari. Surbaze de tiu
propono la Asembleo elektis tute novan estraron, ligitan al specifa
programo por 1995.

Kiuj estis la plej gravaj punktoj en tiu programo?

KCE deifinitive apartigxas de Gastejo Edmond Privat, ne nur jure, sed
ankaux organize kaj finance. GEP restos la posedanto de la domoj (momente
ankoraux tri, sed baldaux nur du) kaj samtempe kun la cxefa kapitalo
transprenos cxiujn sxuldojn. KCE farigxos luanto de kelkaj lokaloj (la
kontoroj kaj la klascxambroj) kaj okupigxos pri la servoj: kursoj,
libroservo, monata cirkulero ktp. La hotela dimensio draste reduktigxos
(restos ne pli ol dekkvin litoj je dispono) kaj la restoracio malaperos
(krom la matenmangxoj kaj porokazaj fonduoj aux rakletoj). La laborfortoj
koncentrigxos al la origina projekto: internacia feria altlernejo. Kaj
KCE ne dungos funkciulojn, sed sercxos (intertempe jam trovis)
volontulojn, en formo de juna emerita paro aux simile oportuna solvo.

Cxu tio signifas, ke la malfacilajxoj de KCE cxesis?

La malfacilajxoj de KCE estis esence la malfacilajxoj de GEP. GEP restos
kun siaj problemoj (kvankam malpli drastaj ol antauxe, pro la malkresko
de la sxuldoj, post la vendoj de la senmoveblajxoj), dum KCE plu iros
laux sia vojo. En ekstrema kazo, se GEP likvidigxos, KCE luos aliloke
siajn lokalojn.

La nova estraro de KCE koincidas kun la estraro de LF-koop: cxu tio
signifas, ke LF-koop ensorbis la Centron?

Ne. Unuavice, la nova estraro respondas pri siaj agoj antaux la Asembleo
de KCE, kiu refarigxas nia centra instanco, post la periodo de fakta
komisarado fare de GEP (1990-94). Duavice, KCE ne estas kolektiva membro
de LF-koop, do ekzistas nenia reciproka devontigxo. Sed sendube KCE
profitos el la reto de transnaciaj kontaktoj, kiujn havas LF-koop. Kaj la
homogeneco de la nova estraro estos ege oportuna por pli efika laboro.

Unuafoje ekde la fondo de KCE s-ro Claude Gacond ne plu estas en gxia
estraro. Kiel vi komentarias cxi tiun gravan novajxon?

Gxi ne estas tiel grava, kiel gxi sxajnas. Claude Gacond estas unu el la
historiaj patroj de KCE, la sola, kiu restis aktiva: pluraj forpasis,
kiel la karmemora prezidinto August Braun; aliaj retirigxis, kiel la
sxatata kantisto kaj pedagogo Oliver Tzaut. Estas normale, ke nova
generacio transprenas la torcxon. Grave estas, ke tiu transpreno okazis
sen konfliktoj, sed kun plena apogo kaj reciproka estimo. Cetere, Gacond
restas membro de la GEP-konsilo, kaj kunlaboros en la stabo de KCE. Same
por la lasta prezidinto de KCE, s-ino Mireille Grosjean. Ili cxiuj donis
sian kontribuon al la ekzisto de la Centro.

Cxu KCE ne suferas pro la konkurenco de aliaj kulturcentroj, precipe de
La Kvinpetalo, la internacia stagxejo de LF-koop?

En decembro 1993 paro el Hispanio kaj paro el Nederlando, kiuj neniel
sciis unu pri la alia, skribis al KCE, Greziljono kaj La Kvinpetalo por
enketi pri la someraj programoj, kompari kaj decidi kien iri. Nur La
Kvinpetalo respondis al ili, kaj tiuj kvar klientoj iris al Bureso. Cxu
vi nomas tion konkurenco? Laux mi gxi havas alian nomon...

Kiel vi vidas la estonton de aliaj kulturcentroj ...?

... La propono Carlevaro eksplicite parolas pri la neceso krei reton de
transnaciaj kulturcentroj cxirkaux la akso Bureso kaj La Chaux de Fonds.
Ni laboras tiucele, cxar la auxtonomaj kulturcentroj estas esenca poluso
en la dua jarcento de nia parolkomunumo.

Intervjuis Marco Picasso

*************************************************************************

Poltavanoj en E-kafejo
======================

Kunvenejo por la Poltava E-klubo estas la jxus malfermita urbocentra E-
kafejo "Kolombino", (str. Frunze 9). kie cxiumerkrede de la 17-a gxis la
20-a h. cxiuj e-istoj havas la eblecon trinki tason da kafo aux teo kaj
partopreni la antauxplanitan kluban laboron. Kontaktu

Pk. 111, UKR-31400 Poltava, Ukrainio.
Tel.: +7-532-121952

*************************************************************************

"Sen Pardono" - sen kosto!
==========================

Aperis senkosta eldono por Afriko de "Sen Pardono" de Claude Piron. Gxi
enhavas franclingvajn komentojn kaj tradukojn, kaj fakte oni ecx povas
lerni per gxi Esperanton.

Esperantistoj el francparolaj nepagipovaj landoj (ekskluzive!) povas
mendi gxin - senkoste - cxe

Pro Esperanto,
Pf. 28, A-1014 Wien, Auxstrio.

*************************************************************************

Seminario en Nancy
==================

Prof. P. Janton de l' Universitato de Clermont-Ferrand (Francio) prelegos
la 18-19-an de nov. 95. en Villers-les-Nancy okaze de la auxtuna
plurnivela E-seminario de Orientfranca E-Federacio pri la temo:
"Enkonduko en la historion de la nombroj". Informoj kaj aligxiloj:

Jean-Luc 
Thibias 7, place de Paris, F-54500 Vandoeuvre, Francio

*************************************************************************

Strato portas nomon de esperantisto
===================================

Ekde la 26-a de aprilo 95 la nomo de Luiso Mimo Espinalt, fondinto de la
konata "Analiza Skolo", estas oficiale atribuita al centra pasejo de la
urbo Sabadell (Hispanio). La strateto situas cxe la grava arterio loka
"Francesc Macia", frontante la belan "Parkon Katalunujo", proksime de kiu
trovigxas la "Bulvardo Zamenhof" kun la monumento al la Majstro.

el KAE-informilo, somero-95

*************************************************************************

Baltmara kunlaboro
==================

Euxropo pli kaj pli unuigxas, donante cxiam pli da pezo al la regionoj.
Ankaux la esperantistoj sentas tiun bezonon. Pro tio aktivuloj kaj
interesuloj el pluraj cxebaltaj landoj anigxis dum la 80-a UK en Tampereo
al diskutrondo por intersxangxi siajn spertojn kaj iniciati tutbaltmaran
kunlaboron. Gxis nun okazas nur tro malmultaj 2- aux 3-landaj agadoj.

Dum tiu rondo montrigxis deziro pri:

- kunmetado de datumbazo de diversaj arangxoj, kiuj jam ekzistas 
 cxirkaux la Balta maro;

- organizado de reto de kontaktpersonoj / kunlaborantoj;

- kolektado de cxiuj gxemeligxoj inter urboj.

Unua konkreta pasxo estas la Hansa Esperanto-Tago en Ratzenburg apud
Lubek en Norda Germanio (19-21.04.1996), kie la organizantoj zorgos pri
alveno de partoprenantoj el cxiuj baltmaraj landoj, interalie per
speciala prezo por PL, LT, LI, EE, RU.

Por allogi la forajn partoprenantojn, arangxigxos pli longa senpaga
restado cxe e-istoj de la regiono. Nordgermanoj, danoj, poloj bv. anonci
sian pretecon kun ebloj (kiom da personoj, kiom longe).

Tre grava pasxo estas tutcerte la decido de la Dana E-Asocio okazigi sian
jaran kongreson dum tiu 1-a HET.

Ankaux dum tiu unua HET estos multe da okazoj interkonsiligxi pri la
farendajxoj. Gxi espereble estos komenco de fruktodona longa vico.

Interesitoj turnu sin al:

Christian Darbellay, 
Kaiserstr. 43D-24143 Kiel, Germanio.
Tel.: +49-431-735016.

*************************************************************************

25 jaroj...
===========

En septembro '94 estis arangxita en Budapesxto jubilea ekspozicio (25
jaroj de LF), kio resumis la plej gravajn eventojn de nia kulturo en la
lastaj 25 jaroj. Por eventuale uzi aliloke la ilustrajxojn oni devas
nepre havi la skriban konsenton de LF-Koop.

* * *

1991
----

En la plej milita jaro post 1945 nia literaturo celebras la centan
datrevenon de la naskigxo de Julio Baghy kaj Kolomano Kalocsay. Studoj,
prelegoj, eldonajxoj kaj aliaj iniciatoj kulminas per la 10-a Internacia
Literatura Forumo en Budapesxto.

En novembro naskigxas, laux iniciato de Istvan Nemere, Giorgio Silfer kaj
Perla Martinelli, la Esperanta PEN-Centro. Laux sia statuto, la Centro
intencas:

a) plenumi la celojn de PEN-Club International;

b) stimuli la kontakton inter profesiaj verkistoj en Esperanto kaj akceli
la profesiigxon de la amatoroj;

c) ilustri kaj defendi la valorojn kaj originalecon de nia literaturo
inter la etnolingvaj literaturoj;

d) firmigi cxe siaj membroj la konscion pri aparteno al unika komunumo,
kvazaux memelektita diaspora lingva mminoritato (Manifesto de Rauxmo),
kaj konsekvence uzi Esperanton ne kiel internacian helplingvon, sed kiel
transnacian cxeflingvon.

La kvara aligxinto al la Esperanta PEN-Klubo estas Gaston Waringhien: lia
aligxpeto estas la lasta auxtografo el lia pli ol nauxdekjara, fekunda
kaj interesa vivo. La 21-an de decembro li trankvile mortas en sia pariza
apartamento.

Preskaux samtempe atingas sian lastan numeron la revuo Hungara Vivo: ekde
1992 mankos, cxe la funebranta esperantlingva inteligencio, la lucida
menso de Waringhien kaj la interesaj numeroj de la revuo, redaktata
antauxe de Kalocsay kaj poste de Benczik.

*************************************************************************

ILEI
////

Internacia ekzameno en Kubo
===========================

Internacia Ekzamensesio de ILEI okazos en Havano, Kuba, de la 6-a gxis la
9-a de novembro 95. Kaj de la 10-a gxis la 12-a de novembro okazos A-
seminario pri Cseh-metodo, kiun gvidas Atilio Orellana Rojas. Pliaj
informoj cxe:

Kuba E-Asocio, 
apartado 5120, CU-10500 La Habana, Kubo.

*************************************************************************

    La kursgvidantoj, instruistoj grandparte respondecas,
    ke la kursanoj restu en la movado ankaux post la fino
    de la studado! Zorgu pri tio, ke ili abonuiun internacian
        gazetonjam en la dauxro de la kurso!

*************************************************************************

KULTURO
///////

"Vagabondo" por la Baghy-muzeo
==============================

Juna germano, neesperantisto, studinto de muziko, arangxis abundan,
preskaux duhoran koncerton kiel la diplom-ekzamenon. Li plene sukcesis.

Tiu s-ro Wolfram Fohse estas mia amiko, kaj petis min pri E-teksto cele
al muzikigo. Per tiu E-lingva parto en sia koncerto li intencis atentigi
homojn al la nenaciisma humanisma interkomprenilo E-o. Li elektis la
poemeton "Vagabondo" de Julio Baghy, komponis melodion kaj elpensis etan
dramaturgion por cx. 15-min. programero ene de la koncerto: per la kanto
li unue prezentigxas vagabondo; sekvas sursceneja bildigo de la vagabonda
vivo (pantomimo); kaj fine cxesas la programero denove per la kanto
"Vagabondo".

La bildo montras la aktoron dum alia prezentado, sed tamen kiel
vagabondo-arlekeno. La diplomkoncerto estas dokumentita per videofilmo.
Tiu filmo estis prezentita al niaj gastoj kaj membraro dum jarfina
arangxo 1994, kie ankaux partoprenis hungara grupeto.

Ni esperas, ke nia informo pri la fakto, ke nun por la poemeto
"Vagabondo" ekzistas melodio kaj drameca prezentado, estas grava por viaj
legantoj, la eventuala Baghy-muzeo kaj la Hungara E-Asocio gxenerale..

Siegfried Linke
Fisherstecherstr. 23, D-06120 Halle, Germanio
Tel./fakso: +49-345-5500348

*************************************************************************

JxUS OKAZIS
///////////

Kongreseroj
===========

OH3E
----
Dum la tuta UK-semajno funkciis en la kongresejo radioamatora stacio kun
speciala voksigno OH3E. La ejo de la stacio estis cxiam malfermita por
interesigxantoj, kiuj povis spekti la estigon de amaso de radioamatoraj
kontaktoj. Bedauxrinde malmultaj el ili okazis en Esperanto, - ja granda
parto de aktivaj E-radioamatoroj trovigxis ne hejme, sed en la kongresejo
mem...

C-komitatanoj
-------------
La elektitaj novaj C-komitatanoj de UEA: J. Bachrich, B. Cassini, P.
Chong, D. Songan, B. Despiney, H. Huppertz, T. Huzimoto, G. Maertens, A.
Ruysschart, F. Witdoeckt, F. de Geus, Z. Tisxljar)

Kion faras mi, UEA?
-------------------
Sonis al mi strange la rilato de multaj komitatanoj mem al UEA. Ne
unufoje oni povis auxdi esprimon, ke "kion ni (fakaj aux landaj asocioj,
komitatanoj) atendas de UEA?" - kvazaux UEA ne estus nia tuto, nia sumo,
kie ni estas la konsistigaj elementoj. Tiu vidpunkto ja respegulas la
sintenon, ke oni (simile al multaj individuaj esperantistoj) atendas la
E-agadon de iu mistika, fora, nebula kaj potenchava organizo - kvazaux
oni forgesus la principon ke la UEA-agado estas la sumo de agado de gxiaj
membroj...

2000 Mazi
---------
Post la sukcesa varbkampanjo laux la lastminute alvenantaj petoj (ja la
kasedoj estas nekopieblaj) Internacia E-Instituto mobilizis siajn cxiujn
rezervojn, kaj pretigis la videokasedojn en 2000 ekzempleroj - do restas
kelkaj ekzempleroj ankaux por novaj dezirantoj.

Papage
------
Dum la IJK la pola junulara teatro "Studio P" prezentis tre interesan kaj
sukcesan teatrajxon "Ni lernas vivi". - Bedauxrindas nur ke la junaj
aktorinoj krom la preskaux perfekta papagado estis tro komencantoj kaj ne
partoprenis la ceteran E-vivon dum la kongreso.

Ne plu pirate-private
---------------------
La adresaro de E-gazetaro, kompilita de ni ekde 1993 ekde la jxusa
jarkunveno estas konsiderata kiel tasko komisiita de TEJxA (jxurnalista
E-asocio)

Kiu elektas kiun?
-----------------
Estis amuzaj (?) la epizodoj de la elekta proceduro de UEA, ja nenie
estis difinitaj precize kiam finigxas la mandato de C-komitatanoj - kaj
gxi miskomprenigxis cxe kelkaj vocxdonoj.

Laszlo Szilvasi.

*************************************************************************

KLUBA VIVO
//////////

Kiel fari bonan reklamon por komenci E-kurson?
==============================================

Via klubo decidis komenci E-kursojn. Estas trovita ejo, instruisto...
mankas la homoj.

Jen tute ne plena listo da vojoj por kolekti suficxan grupon (estas
grave, ke venu minimume dek personoj.

Unue, iom da gxeneralaj banalajxoj. Plej bone la reklamo efikas surfone
de oftaj mencioj en amaskomunikiloj pri esp-istoj kaj E-to. Sed nur se la
mencioj estas ligitaj kun io interesa kaj alloga. Do, ne preterlasu dum
la jaro publikigi informetojn pri ia interesa internacia korespondado,
partopreno de viaj membroj en interesaj aliurbaj aux alilandaj E-
arangxoj, vizito de alilandaj e-istoj ktp. Jxurnalistoj soifas pri
interesaj informoj kaj facile kaptigxas je tiajxoj. Se ili ne kaptigxas -
vi ne bone elpensis allogajxojn. Atentu, ke la fisxo pli preferas
malgrandajn faktajn informojn ol longajn abstraktajn teoriumojn.

Mem la prikursa reklamo povas kaj devas esti diversspeca. Tio povas esti
artikolo en loka jxurnalo - kun mencio de la dato kaj la loko de la
kunveno. Se la jxurnalo havas en via urbo cx. 20 mil legantojn kaj la
artikolo aperos ne tro frue (aux malfrue) vi povas esperi, ke 4-8
personoj venos. Brila artikolo allogos ecx pli multajn. Similan efikon
povas havi bona radio-elsendo. Loka radio soifas informon ecx pli ol
gazetoj kaj ofte havas pli amasan auxditorion kompare kun la
tagjxurnaloj.

Afisxoj estas alia trafa maniero. Ili devas esti suficxe rimarkeblaj kaj
pendi sur la plej videblaj lokoj de via urbo. Se la afisxo estos tre
granda kaj rimarkebla, vi povas esperi je 1-2 allogitoj de cxiu bone
lokita afisxo. Malgrandaj ruzajxoj: nepre pendigu kelkajn apud viaj
redakcioj kaj TV-radio-studioj - tio povas kauxzi plian reklamon. En la
altlernejoj la spertuloj konsilas pendigi minimume po 5 afisxoj sur cxiu
etagxo. Tiam la efiko estas plej bona.

Nu, krome eblas fari ekspoziciojn de E-literaturo en bibliotekoj,
montrigxi en televido, organizi prelegojn kaj disdoni flugfoliojn
surstrate... Ecx publikigi pagatan reklam-anoncon. Multajn aligxojn
alportas la antauxaj kursfinintoj (se la kursoj estis sukcesaj), ja cxiu
el ili havas amikojn kaj konatojn...

Fine iom da matematiko: se vi decidis allogi 15 personojn, vi bezonas
publikigi unu-du artikolojn, fari unu radioelsendon, dispendigi 20-30
afisxojn. Prefere uzu kelkajn manierojn, cxar ne estas garantio, ke cxiu
el ili donos la esperatan rezulton. Multe sxvitu kaj la venko venos. Tre
simple. Sukcesojn!

el Movado, februaro 95

*************************************************************************

KONKURSO
////////

Belartaj Konkursoj de UEA - 1995
================================

Dum la Tampere-a UK estis anoncitaj la rezultoj de la cxi jara "Belartaj
Konkursoj":

Poezio
------
1. Goncalo Neves (Portugalio) pro "Kauxkazo via"

2. Goncalo Neves pro "Suda pastoralo" kaj Krys Ungar (Britio) pro "Se unu
  pasero falos"

Tria premio ne aljugxita.

Entute 50 verkoj de 25 auxtoroj el 17 landoj.

Prozo
-----
1. Ulrich Becker (Germanio) pro "La Agxoj kaj la Sezonoj"

2. Liven Dek (Hispanio pro "Marta kaj Maria"

3. Georgo Kamacxo (Hispano) pro "La venko"

Entute 29 verkoj de 22 auxtoroj.

Teatrajxoj
----------
1-a kaj 2-a premioj ne estas aljugxitaj.

3. Mike Sadler (Britio) pro "Venko" kaj Stefan MacGill (Hungario) pro "La
  serioza acxetonto".

Entute 6 verkoj de 5 auxtoroj.

Eseo
----
1. Kurisu Kei (Japanio) pro "Kiel Esperanto helpis al mi solvi enigmojn
  de 'Riporto'" (premio Luigi Minnaja)

2. Alberto Garcia Fumero (Kubo) pro "Arkaika parolado en Esperanto kaj
  Eva Tofalvi (Hungario) pro "La du testamentoj de Sandor Szatmari"

3. Gocalo Neves (Portugalio) pro "La lirika itinero de Miguel Fernandez"

Entute 11 verkoju de 11 auxtoroj.

Kanto
-----
1. David Gaines (Usono) pro "Povas plori mi ne plu" (premio An-Song-san)

2. Tarcisio Jose da Lima (Brazilio) pro "Cxia dolor'"

Entute 8 kantoj de 6 auxtoroj.

Infanlibro de la jaro 1994

"La malgranda sorcxistino" de Otfried Preussler, trad. el la germana,
eldonita de Interkulturo/E-Freunde (Slovenio/Germanio)

Premio "Nova talento"
---------------------
Mao Zifu (Cxinio) pro la poemoj "La tuta vivo" kaj "Fendo"

*************************************************************************

Honore al Ivo Lapenna

Konkurso pri modela Esperanto-parolo
====================================

En printempo estis arangxita en Hungario jam la duan fojon internacia
konkurso pri modela Esperanto-parolo por mezlernejanoj.

La konkurson partoprenis 16 gejunuloj, kiujn jxuriis Kremona Baceva
(Bulgario), Ilona Koutny (Hungario) kaj Germain Pirlot (Belgio),
reprezentantaj 3 lingvofamiliojn, nome la slavan, finnougran kaj
latinidan.

La konkurson gajnis Auxrora Farkas el urbo Kecskemet (Hungario), la 2-an
kaj 3-an lokon okupis zagrebaj mezlernejanoj: Verdan Starcxevicx kaj
Goran Jovanovicx (Kroatio).

Laux la rezultoj indas dauxrigi la serion de tiu cxi konkurso, kaj indas
estonte disvastigi ties popularecon.

ILEI-komisiono pri lernejaj konkursoj
Nyiri u. 11, H-6000 Kecskemet, Hungario

*************************************************************************

Internacia konkurso por plenagxuloj
===================================

1-a taskfolieto

1. El la vorto veterano faru almenaux 12 substantivojn! (3 poentoj)

Vi povas ellasi litero(j)n, sed ne sxangxi ilian lokon.

2. Trovu almenaux tri verbojn, kiuj esprimas transdonon de scioj cxe
  homoj! (3 poentoj)

3. Faru almenaux ses vortojn per krom kiel prefikso!

4. Faru demandojn! (3 poentoj)

... ? Kvin. / ... ? Cxirkaux la kvina. / ... ? La kvinan.

5. Kio aux kiu estas "trezoro plej bela" laux proverbo Esperanta? (2
  poentoj)

6. En la varmego nek unu arbeto donis ombron. Korektu la eraron! (2
  poentoj)

7. Solvu la enigmon:    (2 poentoj)

8. Nomu almenaux kvar mondfamajn esperantistojn francajn!(2 poentoj)

La solvojn sendu gxis la 16.10.1995 al:

Banyai Julia Gimnazium, Esperanto-grupo, Nyiri ut. 11, H-6000
Kecskemet,Hungario.

*************************************************************************

ESPERANTO EN RADIO
//////////////////

Oni sxtelis E-programojn...
===========================

Floreal Martorell, Francio, skribas:

Radio FMP en Tuluzo travivis malbonegan periodon: la tuta materialo de la
radio estis forsxtelita dumnokte kaj la radio ne povis funkcii dum pluraj
monatoj. Pro tio Radio FMR translokigxis. Nun nova studio de FMR
dissendas de pli sekura loko, la kelo de diskoteko / koncertejo Bikini:

Radio FMR, Esperanto-Magazino, 
BP 2435, F-31085 Toulouse, Cedex, Francio.

mllg el Internacia Jxurnalisto, 3/95

*************************************************************************

3 E-elsendoj en Toulouse
========================

Esperanto-programo ekzistas en Toulouse ekde 1988 en Radio FMR. Gxin
sukcesis pluvivigi Floreal Martorelli, Rikardo Cash kaj aliaj membroj de
Eurokka kaj E-Kultur-Centro.

La aktivado de la Toulouse-a (tuluza) E-Redakcio ampleksigxis kaj ebligis
malfermi novajn E-programojn en du pliaj radiostacioj de la urbo, kies
auxskultantoj estas tute malsamaj. Temas pri Radio Kanalsud' kaj Radio
Okcitanio.

Tiuj novaj E-programoj similas sur la tri radiostacioj kaj nomigxas
"Esperanto-magazino de Toulouse". Ili estas elsenditaj laux jenaj horaroj
kaj frekvencoj:

Cxiulunde de la 20-a gxis la 21-a cxe Radio Kanalsud', 92,2 MHZ.

Cxiujxauxde de la 19-a gxis la 20-a cxe Radio Okcitanio, 98,2 MHZ.

Cxiujxauxde de la 19-a gxis la 20-a cxe Radio FMR, 89,1 MHZ (reemanigo de
la elsendo, farita lunde en Kanalsud'). La programo de Radio FMR estas
elsendata ankaux samtage kaj samhore cxe Radio d'OK, 88,5 en Moissac kaj
94,2 en Montauban.

Tio estas la rezulto de persista agado de la Toulouse-a E-Redakcio.

Unu el la rubrikoj de "Esperanto-magazino" estas "Esperanto-Pres'", kiu
pritraktas la tutan E-gazetaron. Por faciligi, plibonigi kaj pluvivigi
niajn E-programojn, bezonegas ricevi regule viajn eldonajxojn, el kiuj ni
cxerpos informojn kaj novajxojn. Kompreneble cxiufoje ni indikos la
fonton, el kiu la informoj estas eltiritaj.

Ni kalkulas je via helpo kaj kunlaboro por vigligi nian taskon. Ni
esperas do, ke ekde nun vi regule sendos viajn eldonajxojn, kaj ke vi
informos pri niaj radio-programoj.

Bv. adresi viajn sendajxojn al:

Radio Kanalsud' 92.2 FM, E-magazino, 
40 rue Alfred Dumeril, F-31400 Toulouse, Francio
Fakso: +33-61-259543

*************************************************************************

ALVOKO!
///////

Katastrofa inundo
=================

La urbo Fushun en provinco Liaoning (Cxinio) estis frapita de katastrofa
inundo la 29-an de julio. Tio estas historie malofta okazo. Pli ol 5.000
domoj estas detruitaj, pluraj plantejoj kaj fabrikoj suferis. Ankaux
fervojoj kaj sxoseoj serioze detruigxis. La ekonomia rekta damagxo estas
cx. 7200 milionoj da juanoj. Nun cxiu rondo de Fushun estas aktive
helpanta la suferintojn. Alie la urboj Shenyang, Liaoyang, Dandong estis
frapitaj de la inundo. Viaj donacoj estas tre bonvenaj. Kontaktanto:

s-ro Wu Guojiang (UEA-kodo: wugu r), 
Fushun shiyouyichang yanjiusuo,CN-113008 Fushun Liaoning P. R. China.
Fakso: +86-413-2332207

*************************************************************************

Memore al Hiroshima
===================

"Memorante la teruran detruon de Hiroshima kaj Nagasaki kiu okazis antaux
kvindek jaroj dum atombomba atako,

Prizorgante la homojn de la nuna kaj estontaj generacioj kaj la medion de
la tuta tero, ni, subskribantoj

deziras liberigon el timo pri uzo de atombomboj kaj pri kauxzota
katastrofo;

atestas ke ia ajn uzado de atombomboj, inkluzive testadon, celas militan
rimedon kaj tial kontrauxstaras fundamentajn homajn rajtojn;

postulas ke

  * cxiuj sxtatoj posedantaj atom-armilojn traktu koncernajn
   interkonsiligxojn 'pli serioze' kaj ke cxiu

  * individuo premu sian registaron kaj eventuale aliajn tiucele."

Tiu cxi rezolucio rezultas de "memorkunveno pri Hirosximo" kadre de la
51-a Internacia Junulara Kongreso en Serov (apud Sankt-Peterburg), Rusio
la 6-an de auxgusto, 1995.

Tiun cxi rezolucion subskribis 87 personoj de 21 landoj.

elna@forigu.netcom.com

*************************************************************************

INTERESE
////////

La promenanta monbileto
=======================

Tiu historio okazis en la urbeto Conde-cxe-Gartamp. Gxia Hotelo de la
Stacidomo famas pro siaj hortulanoj kun pruna sxauxmajxo kaj la moleco de
siaj matracoj.

Iun vendredon posttagmeze alvenas juna kaj decaspekta virino. Sxi
rezervas cxambron por tranokto. Tial ke sxi ne havas pakajxon, sxi
antauxpagas al la hotelestro per 500-franka tutnova monbileto. Kaj sxi
iras viziti la malnovan urbon.

La kukisto, vidinte tion, diras al la hotelestro: "Jam de ses semajnoj vi
sxuldas al mi 500 frankojn por la tura kuko, kiun mi liveris okaze de la
komunio de via filino". La hotelestro vole-nevole donas al li la bileton.

Tiu sceno ripetigxas kvinfoje, cxar la kukisto sxuldis 500 frankojn al
farunisto, kiu samkvante sxuldis al garagxisto, sxuldanta tiun sumon al
bucxisto, kiu sxuldis 500 frankojn al reprezentanto de unu el siaj
provizistoj, kiu luprenis cxambron en la hotelo de la stacidomo po 500
frankoj pagotaj.

Gxuste kiam la reprezentanto donas la faman bileton al la hotelestro, nia
sinjorino revenas el sia promenado. Sxi sciigas la nuligon de sia
rezervado. Tio konvenas al la hotelisto, cxar li devis enskribi unu el
siaj fidelaj klientoj sur atendolisto. Li do redonas la bileton al la
sinjorino. Kiel mirigita li estis, kiam li vidas sxin bruligi sian
bileton. "Gxi estis falsa", - sxi diras kun petola rideto...

Falsa aux ne, tiu monbileto ebligis estingi 3.500 frankajn sxuldojn,
kiuj, sen gxi, dauxre estintus nepagitaj.

el Esperantista Marsejlano, auxgusto 95

*************************************************************************

Mortantaj lingvoj
=================

Cxe la lingvoricxa popolo de Papualando - Nova Gvineo kelkaj lingvoj
estas sur la rando de estingigxeco. Dum la pasintaj 40 jaroj pereis 5
lingvoj kaj nuntempe restas nur 867 lingvoj. La lingva diverseco de PNG
estas atribuita al la izoleco de triboj en la monta, gxangala tereno. Nun
pli forta reduktigxo gxia preskaux pereo alfrontas 39 lingvoj, kies
vivforteco respektive restas kun malpli ol cent da parolantoj. Proksima
al la morto estas la lingvoj uruava, parolata de nur kvin homoj, bino kaj
jobo, kiuj havas po du parolantoj.

Rob Robinson

el Telopeo, marto 1995

*************************************************************************

Nova E-posxtkarto
==================

Sur la unua flanko de la nova posxtkarto de la eldonejo Ernesti videblas
kolora, ofseta NASA-foto pri la Tero fotita el la spaco, mallonga teknika
resumo pri nia planedo, kaj surskriboj en Esperanto, brajle, morse kaj
klingona lingvoj.

Prezo por 100 ekz-oj estas 40 NLG + 15 % sendokosto cxe:

Eldonejo Ernesti, 
Talwiesenstrasse 150, CH-8055 Zurich, Svisio.
Tel./fakso: +41-1-4614282.
Rete: 100271.1000@forigu.compuserve.com

*************************************************************************

MOVADA HUMURO
/////////////

Urgxaj aferoj por esperantistoj
===============================

- Cxiam, kiam mi vidas vin, mi pensas, cxu mi havas urgxan aferon por vi,
 diris esperantisto al la prezidanto de la landa asocio.

- Jes, kaj mi pensas tiel pri cxiu esperantisto, kiun mi vidas, respondis
 la prezidanto.

el Esperantolehti, novembro 1994

*************************************************************************

ANONCETOJ
/////////

Aperis "Esperanto-Albana": 15 pagxoj kun desegnajxoj kaj 10-pagxa
vortareto. Prezo: 1,5 USD. Mendebla cxe Agim Peraj Shengjin, Lezhe,
Albanio.

***

Proponas viziton al bulgaraj ortodoksaj monahejoj po unuope, duope en
cxiu jarsezono e-isto kun sxtata eklezia klerigo, s-ro Hristo Dimitrov,
str. Stracin, 16, BG-7300 Kubrat, Bulgario.

***

21.1.1996 nia E-klubo igxas 15-jara. Por ekspozicio ni petas
gratulkartojn, leterojn k.a. Cxiuj ricevos respondon. E-klubo "Den
Helder", p.f. 40, NL-1780 AC Den Helder, Nederlando.

***

Atentu! La adreso de Jxomart kaj Natasxa en la kongreslibro de UK aperis
erare! Kontaktu ilin cxe: c/o Vadim Azbel, Hyppingeplan 22 N.b. S-16362
Spange, Svedio.


MEJK-landoj! Pro la nericevo de subvencio Auxstra E-Junularo devas
rezigni pri la okazigo de la planita 5-a konferenco.

* * *
Mi alvenis! Mi naskigxis la 27-an de auxgusto, kaj miaj gepatroj
Adrienn kaj Sandor tre gxojas al mi. Artur Hideg, H-1182 Budapest, 
Halomi u. 61. B. 4/5, Hungario

*************************************************************************
*************************************************************************

EVENTOJ, Nyt. sz.: B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X
A kiado es a szerkesztoseg cime:
H-1675 Budapest, pf. 87.
Tel./fax: 282-88-85. Internet: eventoj@forigu.odin.net
Megjelenik kethetente. Kezbesiti az MPV-HPI.
Nyomas: SZELKER Bt. H-1161 Bp, Baross u. 114.
EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado.
Eldonas LINGVO-Studio kaj Kultura Esperanto-Asocio.
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro: Laszlo Szilvasi.
Kunlaborantoj: Istvan Bajnogel, Abdurahman Junusov, Istvan Meszaros,
Zsuzsanna Virag
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj artikoloj, kaj ne
respondecas pri la anonc-enhavoj.
Represo estas permesita, kun indiko de la fontoj!
Abonkotizo: 65 nlg (aere 76 nlg) al la UEA-kodo ells-s.

*************************************************************************

La kompiladon de reta versio prizorgis: Kristaly Tibor