Dokumentoj de UEA
=================

En la numero Eventoj 1/januaro '97 aperis artikolo: "Kasxitaj dokumentoj
de UEA". Pri la konsulteblo de la aktualaj dokumentoj, pri la konfidenca
karaktero de la estrarkunsidaj protokoloj bv. legi la subajn leterojn kaj
intervjuon.

Letero al UEA
=============
        Kopie al: UEA-estraranoj, TEJO-estraranoj, UEA-retkomisiono,
             CO de UEA


Estimataj,

En la antauxa numero de Eventoj (1/januaro '97) aperis artikolo, tusxanta
la demandon pri la publika atingeblo de bazaj UEA- kaj TEJO-dokumentoj
(aktualaj versioj de cxiuj regularoj, protokoloj, statutoj ktp).

La elektronika disponigo de tiuj dokumentoj estas necesa, cxar

- tio plifaciligus ilian operativan utiligon de aktivuloj,
 estraranoj de L.A-oj kaj komitatanoj,

- ebligus sxparadon de fotokopiaj kaj sendo-kostoj al interesigxantoj,
 novaj funkciuloj (komitatanoj, estraranoj)

- kontribuus al pli demokratia karaktero de UEA kaj TEJO.

Osmo Buller jam de kelkaj monatoj principe konsentas pri ilia reta
disponigo (krom la estraraj protokoloj), sed la dokumentojn mi dauxre ne
sukcesas trovi en la reto.

Krome: ne klaras al mi la karaktero de la estrarkunsidaj protokoloj. UEA
estas neprofitcela organizo, do komitatanoj (sekve cxiu membro) rajtas
scii cxiujn okazintajxojn en la Asocio. La estraranoj de UEA estas
elektitaj persone, kaj la plej auxtenta informfonto pri ilia agado,
starpunktoj estas la estrarkunsidaj protokoloj. Se la elektantoj
(komitatanoj) ne konas la agadon de unuopaj estraranoj, sur kiu bazo ili
decidos pri la eventuala reelekto?

Krome: ankaux la eventualaj financaj decidoj ne povas esti kauxzo de
nepublika karaktero, cxar UEA/TEJO estas socia organizo kaj NE
entrepreno. La membroj rajtas scii ankaux tiujn decidojn, ja temas ankaux
pri ilia mono.

Mi havas du demandojn al vi:

- kio estas necesa por fakte disponigi la dokumentojn (aktualajn
 versiojn de cxiuj regularoj, protokoloj, kontraktoj, statutoj ktp)
 al reta uzado? Kian helpon bezonas UEA kaj TEJO por tio?

- Kiu, kiam, kie decidis pri la nepublika karaktero de la
 estrarkunsidaj protokoloj? Se tia decido ekzistas, kiu forumo rajtas
 redecidi pri tiu afero?

Vian respondon - se vi ne petas la kontrauxon - ni povas eventuale ankaux
publikigi en Eventoj.

Mi atendas vian respondon.

Laszlo Szilvasi
eventoj@forigu.hungary.net


* * *


Letero de CO de UEA
===================
    Al: Laszlo Szilvasi, Estraroj de UEA kaj TEJO, Komisiono pri
Interreto de UEA.
      1997 02 10


Karaj gekolegoj,

Laszlo Szilvasi demandis pri la havebligo de UEA/TEJO-dokumentoj en la
reto. Bonsxance mi konservas tekston, kiun mi pretigis en oktobro por
Pola Radio.

Ankaux tiam temis pri respondo al demando de Laszlo, kiun li sendis por
intervjuo kun mi dum mia vizito al Pollando. La retaj demandoj tamen
atingis Pettyn nur post mia forveturo. Poste Pettyn volis, ke mi respondu
al ili telefone, sed al la demando de Laszlo li neniam revenis. Cxar
Laszlo relevis la temon, mi sendas la tiaman tekston nun al vi cxiuj. Gxi
unuavice temas pri la publikeco de protokoloj, nur duavice pri ilia
ekzisto en la reto.

La artikolo en Eventoj temis pri usona decido, ke dokumentoj estu
alireblaj por la publiko. Mi ne konas tiun legxon, sed la realo certe ne
estas tiel bela.

Malplacxas al mi la titolo de tiu artikolo: "Kasxitaj dokumentoj de UEA",
cxar gxi estas en kria konflikto kun la vera situacio. Kiel mi klarigas
en la intervjuo, ekzistas aferoj, kiuj ne povas esti publikaj. Tio tamen
ne signifas, ke en UEA/TEJO oni faras ion malantaux la dorso de la
membroj.

Bv. do auxskulti neokazintan elsendon de Pola Radio:

- Ekzistas decido el la 70-aj jaroj, laux kiu la Estraro devas komuniki
siajn decidojn al la Komitato. Tial post cxiu kunsido la Gxenerala
Sekretario cirkuleras al la komitatanoj pri la faritaj decidoj. Se iu
komitatano volas pli da informoj pri iu afero, li rajtas ricevi kopion de
la koncerna parto de la protokolo, escepte de la eroj, kiuj pro specialaj
kauxzoj, ekz. personaj, devas resti konfidencaj. Komitatanoj sxajnas
kontentaj pri tiu praktiko, cxar kun pli ol 10-jara sperto mi ne memoras,
ke iu petis eltiron el estrara protokolo. Por tio ne estis bezono, cxar
la cirkuleroj de la Gxenerala Sekretario ne nur listigas la decidojn sed
ankaux klarigas iliajn motivojn, fonon, konsekvencojn, ktp., ofte ecx pli
vaste ol la protokolo.

- Alia afero estas informado al la membroj. Tio okazas per raporto en la
revuo Esperanto post cxiu kunsido de la Estraro. Simile oni raportas
ankaux pri la kunsidoj de la Komitato. Kompreneble tiaj raportoj enhavas
nur informojn, kiuj vere koncernas kaj interesas la publikon. Ili tamen
cxiam raportas ankaux aferojn, kiuj ne trovigxas en la protokolo. Ni
devus tamen ankoraux pli efike provizi informojn ankaux al aliaj gazetoj
pri okazintaj kunsidoj. Danke al la komputila reto tio igxis pli simple
kaj rapide farebla.

Cetere, Pola Radio meritas apartan lauxdon. Post cxiu kunsido de la
Estraro gxi mem iniciatis telefonan intervjuon kun iu estrarano aux
oficisto, tiel ke la auxskultantoj informigxis pri la rezultoj de la
kunsido ecx pli frue ol la komitatanoj.

- Indas, ke la Estraro konsideru, cxu la nuna praktiko plu tauxgas aux
cxu oni sxangxu gxin. Laux mi principaj sxangxoj ne estas bezonataj. Oni
ankaux devas konscii, ke protokolo estas farebla en plej diversaj
manieroj. Ekz. tiu de la estrarkunsido en marto 1995 havas 22 pagxojn kun
detala registro de la diskutoj, sed tiu de marto 1996 estas 3-pagxa, cxar
gxi cxefe konsistas el la decidoj. Se la plena teksto devus esti publika,
oni sendube farus tre koncizajn protokolojn. Ili esence ne diferencus de
la resumoj, kiujn la komitatanoj ricevis gxis nun. Tio certe ne placxus
al historiistoj.

- La nepublikeco de la estraraj protokoloj sekvas el tio, ke la kunsidoj
ne estas publikaj. La protokoloj de la Komitato estas publikaj, cxar
gxiaj kunvenoj estas publikaj, krom se iu ero estas deklarita nepublika,
kio dum miaj jaroj neniam okazis.

- Demokratio ne signifas, ke cxio devas esti publika. Gxi inkluzivas
ankaux rajton je konfidenceco kaj protekto de privateco. Estas aferoj,
kiuj devas esti sekretaj, cxu plene cxu dum certa tempo, ne pro intereso
de UEA sed pro intereso aux postulo de la persono, organizajxo aux
entrepreno, kiun ili tusxas. Gravas, ke la demokratie elektitaj organoj
povu labori efike.

Tio postulas interalie, ke ekz. estraranoj ne sentu la bezonon cenzuri
sin en kunsidoj pro la timo, ke cxio eniras la protokolon. Cetere, se la
reelektindecon de la estraranoj oni jugxus laux protokoloj, reelektigxus
nur babilemuloj. Protokoloj plenas de planoj kaj intencoj, sed ja gravas
nur tio, kio reale okazas.

- Fine mi deziras emfazi, ke en la Esperanto-movado UEA aplikas nekutiman
publikecon kaj malfermitecon, ecx pli grandan ol postulas gxiaj
regularoj.

Ekz. la preciza nombro de la abonantaro de Esperanto kaj Kontakto estas
publikigata cxiujare, sed tiun de aliaj internaciaj gazetoj eblas nur
diveni.

La membrostatistiko aperas cxiujare, ecx kiam gxi malkreskas, dum ekz.
tiu de SAT estas malantaux sep sigeloj. Spezokonton kaj bilancon ricevas
ne nur komitatanoj sed ili aperas ankaux en la revuo. Kaj tiel plu.

- Nur teknikaj problemoj kaj manko de laborforto prokrastis gxis nun, ke
ekz. komitataj protokoloj, estraraj decidolistoj, regularoj k.a.
dokumentoj de UEA kaj TEJO estu deponitaj en la komputila reto. Ni
pretigxas por tio, sed per hasto oni gajnas nenion. Des malpli necesas
hasti, cxar la nombro de tiuj, kiuj vere interesigxas pri protokoloj kaj
regularoj ne estas granda. Supozeble gxi iom kreskus, se eblus foliumi
ilin rete, sed ne multe. Cxiukaze cxiu interesito, kiu sercxas iun
dokumenton, povas gxin ricevi de UEA per pli tradiciaj kanaloj.

(Fino de la "intervjuo".)

* * *

Mi aldonas, ke la Gxenerala Sekretario inkluzivis en la tagordo de la
aprila kunsido de la Estraro ankaux la demandon pri la disponebleco de la
protokoloj.

Se Eventoj deziras aperigi la supran tekston, tio eblas, kondicxe ke gxi
aperos kompleta.

Osmo Buller

***************************************************************************


30-jara Esperanto fako
======================

La Esperanto-Fako en la budapesxta universitato ELTE - kun unujara
malfruo - cxi jare en aprilo festos sian 30-jaran ekziston. La Fako
ekestigxis en septembro 1966, lige al la 51-a UK en Budapesxto kies
sukceso signife kontribuis al la enkonduko de Esperantaj lingvo kaj
literaturo, kiel filologia fako en la renoma scienca universitato ELTE.

Konciza historio:
-----------------

1966-1971.: La fako ekas kiel C-fako (apud A- kaj B-fakoj). Profesoro
Szerdahelyi verkas la bazajn instruilojn. En 1971 li farigxas plentempa
instruisto.

1971-1983.: Szerdahelyi estas fakgvidanto, en 1974 komencas labori kun li
Zsuzsa Varga-Haszonits. En 1978 estas organizita interlingvistika
konferenco kun la partopreno de cx. 50 eksterlandanoj, iom malfrue
festante la 10-jarigxon. En 1983 Szerdahelyi estas nomumita docento - tio
pligrandigas lian prestigxon kaj ankaux tiun de la fako.

1983-1987.: Ilona Koutny kaj Zsuzsa Varga-Haszonits kune gvidas la fakon.
En tiu periodo finigxas la postgrada instruado de hungaroj - gxenerale en
la tuta universitato.

1990-1995.: La strukturo de la universitata instruado aliformigxas. Ni
farigxas B-fako (C-fakoj jam ne ekzistas). Komencigxas la instruado de
eksterlandanoj.

En 1995 Zs. Varga-Haszonits restas la sola dungito, kaj sxi farigxas la
gvidanto de la fako. En 1996 estis realigitaj gravaj reformoj en la
studplano.

Gxis nun cx. 130-140 studentoj (hungaroj kaj eksterlandanoj) ricevis
diplomon de la Fako. Pretigxis cx. 50-60 diplom- kaj doktorigaj
disertacioj. En 1996/97 studas Esperanton 30 gestudentoj.

La fako preparigxas al la jubilea scienca konferenco en aprilo 1997, por
festi nian 30-jarigxon.

laux Zs. Varga-Haszonits

***************************************************************************

H I S T O R I O
///////////////

Interlingua
===========

Gxustigoj kaj gxisdatigoj. La artikolo de Will Green pri Interlingua
(Eventoj, 2/januaro 1997. p. 2.) estas plena de misprezentajxoj, kiuj
estas korektendaj, antaux ol ili disvastigxos inter esperantistoj. Manke
de citado de auxtoritathavaj bibliografiaj fontoj, sxajnas, ke la auxtoro
cxerpis siajn impresojn de ie, tie kaj cxie.

Historio de la nomo "Interlingua"
---------------------------------
Unue, Green estas misinformita pri la historio de la lingvonomo
"Interlingua", kiu havas preskaux nauxjardekan uzon en la
interlingvistiko. Gxi estis uzata la unuan fojon por anstatauxi la pli
fruan nomon Latino sine flexione, kiu estis modifita latino, disvolvita
ekde 1903 fare de la itala matematikisto Giuseppe Peano. Gxia leksiko
estas bazita preskaux tute sur la klasika latina lingvo, sed la gramatiko
estas simpligita, cxar vortordo plenumas la funkcion de fleksioj. Ekde
1910 la Akademi Internasional de Lingu Universal (la eksa volapuka
akademio) nomigxis Academia pro Interlingua. La unua mondmilito haltigis
la laborojn de la Academia inter 1915 kaj 1921, kaj gxi definitive
malaperis dum la dua mondmilito. Estas, do, neniu rilato inter la
Interlingua de Giuseppe Peano kaj la Interlingua de IALA (International
Auxiliary Language Association - "Internacia Helplingva Asocio). Tiu
organizajxo malhoneste uzurpis la nomon de la pli frua planlingva
projekto.

La akusxo de IALA cxe ricxa usonanino
-------------------------------------
Jen la eventoj, kiuj kondukis al la nasko de la nova planlingva esplor-
organizajxo. En 1919 d-ro Frederick Gardner Cottrell, usona kemiisto kaj
inventisto, igxis prezidanto de komitato por esplori la demandon pri
planita internacia lingvo. Li invitis plurajn usonajn kaj fremdlandajn
klerulajn asociojn kaj aliajn grupojn de specialistoj formi
kunlaborantajn komitatojn.

En Bruselo en 1920 s-ino Alice Vanderbilt Morris, membro de la milionula
Vanderbilt-familio en Usono, renkontigxis kun Ezra Clark Stillman,
esperantista poeto. Li informis sxin pri la celoj de Esperanto, kaj tuj
entuziasmigxinte, sxi eklernis la lingvon.

Okaze de diskutado kun d-ro Cottrell, la scienculo provis konvinki s-inon
Morris pri la praktikebleco krei konstantan ricxan organizajxon, kiu
dauxrigos la studojn jam komencitajn de la diversaj komitatoj starigitaj
en 1919. La ricxulino tuj komprenis la aludon kaj proponis financi tian
organizajxon. Danke al la neelcxerpeblaj mon-rimedoj de la Vanderbilt-
idino, kune kun la kontaktoj de sxia politike influhava edzo, Dave Hennen
Morris, kaj la science prestigxa d-ro Cottrell, estis akiritaj preskaux
senlimaj donacoj por la nova organizajxo.

La fondo de IALA okazis en la urbo Novjorko en 1924. Unue gxi adoptis la
pozicion de gardado de neuxtraleco rilate cxiujn ekzistantajn
internaciajn lingvoskemojn. Tamen, kiam evidentis, ke la reprezentantoj
de la diversaj planlingvaj projektoj ne volis akordigxi por trovi la plej
bonan internacian lingvon, s-ino Morris elpasxis kontraux la statuto de
IALA kaj decidis, ke gxi ne plu restu neuxtrala sed evoluigu sian propran
lingvon. Cxar estis sxi, kiu pagis, sxi memvole agis, kaj la dungitaj
lingvistoj de IALA tutsimple papagis.

Konstantaj konfliktoj inter la "kraboj" en IALA
-----------------------------------------------
Gaston Waringhien faris tre trafan komenton pri la senefika agado de
IALA:

"...Estas humane neeble, ke du lingvistoj iam akordigxu pri la detaloj de
planlingvo... lingvistojn, teologojn kaj krabojn neniam enmetu en la
saman korbon!" (Lingvo kaj vivo, 1959. p. 361).

La laborcxambroj de IALA estis plensxtopitaj de tiaj lingvistoj, kaj en
la 1930-aj kaj 1940-aj jaroj estigxis akra malakordo inter la salajrataj
lingvoesploristoj. Cetere, ne cxiuj fakuloj estis konvinkitaj pri la
utilo de la celo krei internacian planlingvon, do ili plenumis plejparte
nur rutinajn esplortaskojn. Pro la dua mondmilito, la esplor-centro de
IALA translokigxis de Liverpool al Novjorko, kaj d-ro Alexander Gode,
germana specialisto pri tradukado, farigxis la provizora direktoro. En
1946 IALA vokis el Parizo Andre Martinet, kiu antauxe estis apoganto de
la planlingvo Occidental, por okupi la postenon de direktoro de
Lingvistika Resercxo. Cxar d-ro Gode favoris naturalisman lingvoskemon,
kaj Martinet preferis pli skesmisman solvon, okazis sencxesaj kvereloj
inter la du cxef-"kraboj".

IALA baptis sian planlingvon Interlingua
----------------------------------------
En 1947 la nomo "Interlingua" komencis esti uzata por la nova planlingva
projekto, kiun IALA proponis disvolvi. Iom poste pli da kaoso estis
semita sur la terenon de la planlingvistiko fare de adeptoj de
Occidental, planlingvo elcerbigita de Edgar von Wahl kaj publikigita en
1922. Gxi estas tre simila al Interlingua, estante kvazaux dialekta
formo. Kiam IALA publike propagandis sian lingvon per la nomo
"Interligua", la enviaj gvidantoj de la rivala Occidental-movado en 1949
sxangxis la nomon de sia lingvo al "Interlingue". Jen lerta ruzo por
cxies konfuzo!

En postaj jaroj la sola lingvonomo aperanta en cxiuj dokumentoj kaj
publikigajxoj de IALA estas "Interlingua". Tiu nomo trovigxas ankaux en
la interlingvistika fakliteraturo, kvankam estas sciate, ke la auxtoro de
la lingvo estas d-ro Aleksander Gode. Ecx li mem, kvankam li konsideris
sin inventinto de la lingvo, neniam sxangxis la nomon en siaj propraj
verkoj, do li volis dauxrigi la falsan impreson, ke la lingvo estis la
rezulto de kolektiva resercxo fare de internacia grupo de lingvistoj.

Gode restis la sola "krabo en la korbo"
---------------------------------------
En 1948 Andre Martinet subite demisiis, kaj ekde tiam d-ro Gode reprenis
sian oficon kiel direktoro de IALA. Cxar li ne plu devis disputi kun iu
ajn, li estis tute libera ellabori la lingvon de IALA laux sia bontrovo.

Sxoka sciigo venis de s-ino Morris nelonge antaux sxia morto en 1950; sxi
ne volis plu financi la laboron de IALA. Gode devis agi rapide por havi
ion por montri al la publiko, do li uzis la restantan monon de IALA por
publikigo de vortaro (Interlingua English Dictionary) kaj gramatiko
(Interlingua Grammar), ambaux eldonitaj de Frederick Ungar (Novjorko,
1951).

La Interlingua-movado trafis en sakostraton sen elirejo
-------------------------------------------------------
IALA estis malfondita en 1953, kaj en la sekva jaro Union Mundial pro
Interlingua (UMI) estis establita en Danlando por servi kiel tegmenta
organizajxo de cxiuj apogantoj de Interlingua en la mondo. Antaux ol d-ro
Gode mortis en 1970, li publike klarigis, ke Interlingua ne havas la
saman celon kiel aliaj internacilingvaj projektoj, t.e. gxi ne volas esti
dua lingvo por cxiuj homoj kaj tiel faciligi mondskalan interkomprenadon.
Male, li donis al Interlingua pli modestan, pli limigitan taskon: gxi
servu precipe por tradukado kaj legado de sciencaj tekstoj.

Hodiaux estas neeble scii, gxis kiu grado Interlingua estas disvastigata
en la mondo. Neniu oficialaj statistikoj estas akireblaj rilate membro-
nombrojn en organizajxoj. La vidpunkto de la silentemaj funkciuloj estas,
ke publikigo de ciferoj estus "kontrauxproduktiva". Tio simple signifas,
ke la magraj nombroj ridindigus esploradon, kiu dum trikvaronoj de
jarcento disipis tri milionojn da svisaj frankoj kaj nun havas nenion
pozitivan por montri al la mondo.

Bibliografiaj referencoj
------------------------
Por informigxi pli pri Interlingua, mi rekomendas jenajn librojn:

1. Edo Bernasconi (pseuxdonimo de Tazio Carlevaro). Esperanto aux
Interlingua? Faktoj kaj teorioj kontraux mitoj kaj antauxjugxoj. La Chaux-
de Fonds: Kultura Centro Esperantista; 1977. 163 p.

2. Ric Dalton. The Anatomy of Failure. Interlingua Analysed. Leeds:
Eldonejo Publishers; 1992. 81 p.

Bernard Golden
Damjanich u. 1/C. I. 8.
HU-8200 Veszprem, Hungario

***************************************************************************

A R A N Gx O J
//////////////

"Dolcxe vita" en Italio
=======================

Pagu nur la IJK kotizon, kaj restu plenan monaton en Italio

IJK estos unu el la plej bonaj someraj arangxoj. Se vi jam veturas al
sudo, al Italio, kial ne resti tie ankoraux plurajn semajnojn?

La ideo estis arangxi diversajn renkontigxojn per kiuj vi povu trairi
nian landon, elspezante kiom eble plej malmulte, pro tio 2 arangxoj estas
SENPAGAJ.

Laux tiu cxi programo, vi povos esperantumi en Italio dum preskaux 1
monato elspezante nur la IJK-kotizon kaj la vojagxkostojn (per luitaj
auxtobusoj je ege favoraj prezoj). Ne maltrafu la okazon!

Dauxre gxisdatigitajn informojn pri la arangxoj vi trovos en la TTT-
pagxoj de IEJ: http://www.arpnet.it/exsper/iej/iej.htm aux vi povos peti
rekte cxe la respondeculoj.

Laborbrigado en Padova
----------------------

Dato: 13-21. julio

Urbo: Padova (30 kilometrojn okcidente de Venezia)

Kotizo: SENPAGA

Priskribo: Je 10 minutoj piede de la urbocentro trovigxas CLAC
(registrita de Unesko kiel monda kultur-heredajxo), kiu estas vivega
kultura centro, sidejo, inter alie, de la Esperanto-Centro de la urbo.

Tie oni gastigxos kaj laboros dum unu semajno: la ejoj kaj la interesa
cxirkauxa parko bezonas sencxesan prizorgadon kion la esperantistoj jam
dum la pasintjara laborbrigado plenumis.

Aligxoj: Vanessa Ferrarato, via Matteotti 21 , 35045 Ospedaletto Euganeo
(Padova) Tel. +39-429-90982


Antauxkongreso de IJK
---------------------

Dato: 21-24 julio. Urbo: Venecio

Priskribo: Oni tranoktos en pensiono en la urbocentro (!!). La programo
antauxvidas gviditajn ekskursojn tra la urbo. La vojagxon al Assisi ni
prizorgos per auxtobuso.

Kotizoj: por B-Landanoj 100.000 liroj, por A-Landanoj 140.000 liroj. La
kotizoj NE inkluzivas la mangxojn.

Informoj kaj aligxoj: Flavia Dal Zilio, via Cappellotto 11, I-31100
Treviso. Tel. kaj fakso: +39-422-23760 Retposxto:
f.dalzilio@forigu.tv.flasxnet.it


La IJK!
-------

Dato: 24/31 julio

Urbo: Assisi

Priskribo: IJK estos LA somera EVENTO: jam pli ol 200 homoj decidis gxin
viziti por gxui krom la programo kaj mezepoka urbo ankaux la mezitalan
etoson... Ne nur somerumado, ekskursoj - sed ankaux vera junulara
Esperanta etoso!

Kotizoj: 290-450 mil liroj depende de la agxo. La unuaj 100 A-landanoj
povas ricevi 50 %-an rabaton! (UEA-Konto: IEJA-Z)

Aligxiloj: Alessandro Amerio, via Cumiana, 45, I-10141 Torino. Tel.: +39-
11-3854200 Fakso: +39-11-545731 Rete: a.amerio@forigu.agora.stm.it


Internaciaj kursoj por komencantoj
----------------------------------

Dato: 24-31 julio 1997

Urbo: Assisi

Priskribo: Ili okazos dum la Internacia Junulara Kongreso kaj ebligos al
la lernantoj tujan integrigxon en la esperantistan etoson. La kursojn
gvidos spertaj instruistoj laux rekta metodoj. Atentu: Nepras oficialaj
kontaktoj inter la landa sekcio kaj la respondeculo de IEJ pri la kotizo,
nombro de kursanoj kaj aliaj kondicxoj! (Alikaze oni pagos la normalan
partoprenkotizon)

Informoj kaj aligxoj: Cristina de Giorgi, via L. Pera 10, 56100 Pisa.
Telefono: +39-50-576638 Rete: chriss@forigu.sirius.pisa.it


Arkeologia laborbrigado en Blera
--------------------------------

Dato: 31.07.-10.08. 1997

Urbo: Blera (80 Km-ojn de Romo)

Priskribo: Post la grandega sukceso de la antauxaj spertoj, IEJ kunlabore
kun la Komunumo de Blera donos al vi la sperton labori en la praromiaj
restajxoj de la etruskaj vilagxoj (1.500 - 1.000 a.K.). Cxirkauxas ilin
belega sovagxa naturo kun nagxebleaj riveroj kaj antikvaj mediteraneaj
arbaroj.

Aligxoj kaj informoj: Pier Luigi Cinquantini, via Dante Alighieri 2, I-
01010 Blera (Viterbo), Tel: +39-761-479075, Rete:
p.cinquantini@forigu.agora.stm.it


Itala Pasporta Servo
--------------------

Okaze de la kongreso ni starigos specialan reton de gastigantoj, kiuj
okaze de la itala IJK, disponigos sian hejmon por ebligi plilongigon de
la restado de la kongresanoj. Atentu: la servo estas starigita nur por
partoprenantoj de IJK!

Informoj:

Guido Carravieri, via Casoretto 40, I-20131 Milano, Tel. +39-2-26826216
Rete: gcarravi@forigu.snefru.comm2000.it

***************************************************************************

Unu vojagxo - tri eventoj!
==========================

En majo en Aalen kaj Stuttgart (Germanio) okazos la "Euxropa Esperanta
Kultura Semajno", kiu konsistas el tri sinsekvaj arangxoj: Esperanta
Kultura Festivalo en Aalen, Euxropa Junulara Parlamento kaj Euxrop-Unia
Esperanto-Kongreso en Stuttgart.

Cxar cxi-jare la Universala Kongreso okazos ekster Euxropo, la supra
arangxo antauxvideble estos la plej granda Esperanto-arangxo en Euxropo -
oni atendas pli ol 500 partoprenantojn!

La Esperanta Kultura Festivalo (10-13. majo) okazos laux eksplicita
invito de la urbo Aalen, kiu jam dum multaj jaroj subvencias la Germanan
Esperanto-Bibliotekon kaj gxi ankaux finance subtenos la festivalon. Jam
estas certe, ke cxeestos gxin Kajto, Jxomart kaj Natasxa, f-ino
Barlaston, Spomenka sxtimec ktp.

La Euxropa Junulara Parlamento (13-16. majo) allogas speciale junajn
esperantistojn. Gxi estos finance subtenata de la germana sxtato kaj de
komercaj sponsoroj, tiel, ke oni repagos parton de la vojagxkostoj al la
partoprenantoj. En la programo estas antauxvidata diskuto kun la
Prezidanto de Junaj Euxropaj Federalistoj (JEF), kun reprezentantoj de
"Amnesty International", "Greenpeace" kaj politikistoj de diversaj
partioj.

La Euxrop-Unia Esperanto-Kongreso (16-19. majo) estas la komuna kongreso
de 10 landoj. Speciale invititaj estas al cxeesto ankaux la samideanoj el
Orienta-Euxropo. Programeroj estos i.a. pri la strukturo de EU kaj gxia
lingvopolitiko, pri la mon-unio en EU, pri la pligrandigo al oriento.
Estas certe jam la cxeesto de almenaux unu deputito de Euxropa
Parlamento.

La Euxropa Junulara Parlamento kaj la EEU-Kongreso okazos en la "Haus der
Wirtscaft" (domo de la komerco) en la centro de Stuttgart.

La kostoj por hoteloj en Stuttgart kaj Aalen estas ekde cx. 40 DEM - por
persono/nokto. Ni provos provizi lokojn en junulargastejo (urbocentre)
ankaux por pliagxuloj. Por la plenkreskuloj, kiuj ne povas cxeesti la
Euxropan Junularan Parlamenton, ni organizos specialan ekskursan
programon paralele al la junulara arangxo. Partoprenkotizoj 10-120 DEM.
Aligxo cxe:

Esperanto-Stuttgart
Dachtlerstr. 21,
DE-70499 Stuttgart, Germanio.
Tel.: +49-711-1388980
Fakso: +49-711-1388982

***************************************************************************

E S P E R A N T O - A P L I K A T A
///////////////////////////////////

Video-festivalo
===============

Kiaj novaj E-filmoj ekzistas? Kie oni povas spekti ilin? - La respondo
simplas: oni devas partopreni la 2-an Esperantan Videofestivalon
Internacian, EVI, okazonta inter 27-29 de decembro en Cxehio.

Filmoproduktantoj nepre anticipe petu detalajn informojn pri la akceptata
videosistemo kaj filmo-dauxro.

La videofestivalan restadon eblas plilongigi ankaux per jarfina E-festo.
Aligxilojn, detalajn informojn petu de:

KAVA-PECH, Anglicka 878, CZ-25229 Dobrichovice, Cxehio.
Rete: chrdle@forigu.kava.pech.cz

***************************************************************************

Sciencaj studentoj
==================

En Vladivostok inter 22-26. de aprilo 1997, okazos la 2-a "FESTU",
internacia studenta sciencteknika kongreso de azi-pacifikaj landoj.
Laborlingvoj estos angla, Esperanto, kaj la rusa. En la pasinta kongreso
(oktobro 1995) partoprenis pli ol 700 studentoj el Japanio, Tajvanio,
Usonio, Rusio kaj Algxerio. Kontaktadreso:

Aleksandr Titajev,
ul. Pushkinskaja 10, RU-690600 Vladivostok, Rusio
Fakso: +7-4232-266988
Retposxto: espero@forigu.pub.marine.su

***************************************************************************

Yumeiho-centro en Hungario
==========================

En hungara urbo Hodmezovasarhely pere de instruado de s-ro Azarhoushang,
terapiisto, 10 medicinistoj finis fakan kurson pri Yumeiho-masagxo. Ilia
oficiala plano estas fondi Yumeiho- preventan kaj kuracan centron en la
Hospitalo kaj Polikliniko "Elizabeta" de la sama urbo.

Ili sercxas cxiujn fakulojn el diversaj landoj por kunlabori, dezirante
ke la centro farigxu referenca centro de Mez-Euxropo, kie la Yumehio-
terapiistoj povus akiri spertojn, ekzercojn kaj povus fari internacian
ekzamenon. Slogano de la nova centro estas: "Laboru kun-por Yumehio kaj
Esperanto!" Kontakto cxe:

Katarina Farago,
pf. 89, H-6800 Hodmezovasarhely, Hungario.

***************************************************************************

Kontaktoj sercxataj
===================

Socialaj laborantoj
-------------------
Asocio de Socialaj Laborantoj Esperantistaj, ASLE sercxas kontakton kun
gekolegoj en Hungario, kaj en aliaj orienteuxropaj landoj. Skribu al
ASLE:

Soile Lingman,
Vasterasatan 4. SE-11343 Stockholm, Svedio

* * *

Defendi la bestojn
------------------
En Socxi, Rusio, klubo por defendado de bestoj sercxas kontaktojn kun
personoj kaj grupoj en aliaj landoj, kiuj laboras por la samaj celoj.

Ili volas i.a. starigi rifugxejon por senhejmaj bestoj por vivteni kaj
kuraci ilin. Kontaktadreso:

Natalja Olejxnikova,
ul. Kubanskaja 23-A-4, RU-354000 Socxi, Rusio.
Rete: vladimir@forigu.bespalov.black.sochi.su

* * *

Studentoj
---------
La plej granda universitata E-rondo en Irano, konsistanta cxefe el
gestudentoj pri literaturoj angla kaj usona, sercxas samfakulojn kaj
cxiajn aliajn universitatajn esperantistojn por dauxra kunlaborado.

Ni havas ecx esperantistan familion kun gefiloj denaskaj esperantistoj.
Cetere estas dekkvin e-istaj geknaboj de 5 gxis 12-jaraj, kiuj deziras
intersxangxi desegnajxojn kaj ian ajn esperantajxojn, ekzemple E-leterojn
ktp. Ne hezitu! Skribu rekte al la gvidanto:

D-ro Saiid Pakravan,
P.O.Box 199, IR-69135 Borujerd, Iranio

* * *

Trafik-fakuloj
--------------
La Trafikfakultato en la urbo Pardubice, Cxehio sercxas partnerojn kaj
kontaktojn al similaj fakultatoj en universitatoj kaj altlernejoj
(teknikaj kaj ekonomiaj) por komune partopreni en diversaj esploraj
programoj kaj projektoj de Euxropa Unuigxo.

Dum tiuj cxi planotaj kontaktoj eblas uzi ankaux Esperanton.

Univerzita Pardubice
Dopravni fakulta Jana Pernera
Studentska 84, 530 09 Pardubice, Cxehio

***************************************************************************

REKLAMO:


Posxt-arta ekspozicio
=====================

De 20.06.97 gxis 29.09.97 okazos posxtarta ekspozicio cxe la firmao
Brusch & Meyer, Kunoldstr, Kassel, Germanio (tempo de la Documenta x + 1
tago antauxe kaj 1 tago poste).

Vi povas partopreni per via posxtartajxo pri la supra temo.

Limdato 15-04-'97.

Adreso: Nula Horo, Schulstr. 7., DE-34292 Ahnatal, Germanio

***************************************************************************

M O V A D O
///////////

Trejnokursoj de EJC
===================

La trejnkursoj de la Euxropa Junulara Centro, EJC celas junajn aktivulojn
kaj okazas cxiujare. Ili estas malmultekostegaj kaj ofertas tutan repagon
de la vojagxkostoj al partoprenantoj. En cxiu kurso estas reprezentantoj
de diversaj organizoj, naciaj kaj internaciaj, kaj TEJO ankaux sxatus
partoprenigi kiel eble plej multajn homojn. La laborlingvoj estas la
angla kaj la franca. Scio de unu el tiuj lingvoj suficxas.

Ekzistas kvar diversaj kursoj:

1. Enkonduko en la organizadon de internaciaj junularaj okazajxoj - tre
utila por cxiuj, kiuj organizas seminariojn kaj kongresojn, kaj speciale
por tiuj, kiuj volas organizi TEJO/KER-seminariojn. Dato: 22 junio - 5
julio (Strasburgo).

2. Laborado ene de internaciaj junularaj strukturoj - kaj do ege utila
por homoj kiuj aktivigxas/interesigxas pri KER (Komisiono pri Eksteraj
Rilatoj de TEJO). Dato: 27 auxgusto - 7 septembro (Strasburgo).

3. Trejnado por trejnantoj - por tiuj, kiuj jam spertis internacian
organizan laboron kaj volas efike helpi al la venonta generacio de
aktivuloj per pludonado de siaj spertoj. La kurso speciale pritraktas
interkulturan trejnadon, grupdinamikon k.s. Dato: 14 - 25 septembro
(Budapesxto).

4. Longdauxra trejnkurso - de 8 monatoj (enkonduka kurso, realigo de
projekto kaj pritaksa kurso) por tiuj, kiuj volas edukan subtenon por
realigo de internacia junulara projekto, ekz. renkontigxo aux
intersxangxo. La partoprenantoj lernas interalie kiel trovi financfontojn
por siaj projektoj. Informu TEJO-n kiel eble plej frue pri viaj
projektideoj. Datoj: 28 septembro - 12 oktobro (Strasburgo) kaj 7 - 18
majo 1998 (Budapesxto).

Interesigxantoj urgxe (telefone, fakse, rete) petu de la CO de TEJO/UEA
la koncernan formularon, nepre indikante la deziratan trejnkurson kaj
lingvon (angla/franca) de la Centra Oficejo. La plenigita aligxilo devas
alveni gxis la 1-a de aprilo.

Inter la kandidatoj, TEJO mem devas proponi la plej tauxgajn homojn al la
EJC, sed fine decidos ili, kiun ili akceptos.

Jeroen Balkenende

Rim: Datumoj de CO: Telefono: +31-10-4361044, fakso: -4361751, retposxto:
uea@forigu.inter.nl.net

***************************************************************************

Spomenka - EVA
==============

Post forpaso de Verloren van Themat, ekde januaro la sekretarian laboron
de Esperantlingva Verkista Asocio, EVA transprenis Spomenka Sxtimec.

EVA estas iniciatita de Tibor Sekelj kaj fondita en 1983 kun la celo
stimuli kaj plialtniveligi la E-lingvan verkadon kaj agnoski la
Esperantan literaturon en- kaj ekster la movado.

La prezidanto de EVA estas Gerrit Berveling. EVA diskonigas siajn
novajxojn per la brazilie eldonita "Fonto", kiu aperas du fojojn jare. La
sekretario S. Sxtimec estas kontaktebla per:

Amrusxeva 5, HR-41000 Zagreb, Kroatio.
Rete: esperanto@forigu.zg.tel.hr

***************************************************************************

Gxardenfesto
============

La 6-an de aprilo, en Udine, Italio kun granda festo okazos la oficiala
inauxguro de Giardiano dell' Esperanto (Esperanto-Gxardeno).

Pli frue, en la koncerna loko staris monumento kun mozaikportreto de
Zamenhof, kiun A. Tellini konstruigis en 1930 je propraj kostoj. Tellini
estis fama lokula pioniro de Esperanto pri kiu oni jam nomis straton en
la urbo.

Nun venas la vico de la gxardeno, kaj okaze de gxia solena inauxguro
estas planataj pluraj arangxoj.

La Udine-anoj plenkore atendas amasan partoprenon de ekster- kaj enlandaj
samideanoj por granda, bonhumora kunveno.

"Giardino dell' Esperanto",
p/d DLF via Cernaia 2, IT-33100 Udine, Italio

***************************************************************************

Sukcesa ekspoziciado
====================

Ni elkore dankas al cxiuj , kiuj sendis korespondajxojn por la unua
ekspozicio (vidu Eventoj-111). Ni sukcese ekspoziciis en la cxefa
posxtoficejo de urbo Belem, de la 16-a de decembro 1996 gxis la 8-a de
januaro 1997.

Ni jam preparadas aliajn du ekspoziciojn - unu en la cxefa biblioteko
publika, kaj la alian en unu el la du cxiovendejoj. Pro tio denove ni
petas materialon. Cxi-foje ni sxatus ricevi leterojn afrankitajn per
belaj posxtmarkoj cxiutemaj, kaj turismajn faldfoliojn Esperantlingvajn,
senditajn el Azio, Afriko, Pacifikaj landoj, Karibiaj landoj kaj el la
etaj landoj de la tuta mondo: Andoro, Lihtensxteino, Monako, San Marino,
Seychelles, Tongo, Vatikano, ...

Adreso por la korespondajxoj:

E-Klubo "Zamenhof",
Lar de Maria, Praca Floriano Peixto 33,
Sao Braz, Belem, PA, BR-66090-290 Brazilio

***************************************************************************

Per biciklo al IJK!
===================

Karavano de esperantistaj bicikluloj ne estas novajxo, ja BEMI
(Biciklista E-Movado Internacia) regule organizas kunruladon. Pasintjare
ekzemple oni plenumis la distancon de Guntersberge (IJK, Germanio) al
Eger (IJS, Hungario).

La BEMI-karavano al la italia IJK ankaux cxi-jare okazos: ekbiciklante
dimancxon, la 13-an de julio, la karavano dum 12 tagoj vojagxos de
Zagreb, Kroatio gxis la IJK-ejo en Assisi. (Zagrebo - Ljubljana - Gorizia
- Padovo (ripoztago) - Cesena - Assisi)

Entute estas trabiciklataj 900 km-oj dum 11 tagoj: averagxe 80 km
cxiutage, kion kapablas fari cxiu iomete sportema homo. Por tiuj, kiuj ne
havas la tempon, nek la emon bicikli la tutan distancon, aux kiuj logxas
apud la planata vojo, eblas aligxi ankaux survoje. Por fari tion, estas
bona eblo en Padovo, kie la karavano ripozos unu tagon (versxajne
dimancxon, la 20-an de julio).

Cxiuj, kiuj parolas Esperanton, aux kiuj emas lerni dum la biciklado,
estas bonvenaj partopreni. Bonvolu aligxi cxe:

Ivo Miesen,
Bloemenweg 102, NL-6221 TX Maastricht, Nederlando

***************************************************************************

Fiktiva (?) monunuo = 50 FRF
============================

La 52-a kongreso de SAT-amikaro okazos inter 29-31 de marto en Limoges,
Francio.

Koncerne la okazon, kiam esperantist(in)o ne povas parte aux entute pagi
por sia partopreno en la kongreso, la organiza komitato ellaboris
sistemon de intersxangxo kontraux farotaj servoj pere de monunuo nomata
"stelo" kaj valoranta 50 francajn frankojn.

La servoj rilatos al pretigado de mangxoj, purigado de mangxilaro,
muntado kaj malmuntado de ekspoziciaj materialoj.

Tiu sistemo estas antauxvidita en la kotiztabeloj aperantaj sur la
aligxilo. Komparante la nombron de la proponitaj "steloj" kun la
materialaj bezonoj de la kongresa funkciado, oni faros surloke la
definitivajn arangxojn...

el SAT-Amikaro dec/96

***************************************************************************

Malfresxa fonto
===============

En la antauxa numero ni aperigis informon, ke la redaktadon de la
literatura revuo "Fonto" transprenis nova redaktoro. Evidentigxis, ke la
informo estas vera, sed jam 3-jara... - Ni mem ne ricevadas Fonto-n (nur
ofte legas pri gxi), do ni ne povis kontroli la informon, simple ni
represis la artikoleton el la alia revuo. - Pardonu pro la malfresxa
informo. La red.

***************************************************************************

Traduka Konkurso
================

Nacia Sindikato de Hispanaj Verkistoj kaj Andaluzia Esperanto-Unuigxo
kunorganizas la 2-an Tradukan Konkurson Jose Rodriguez Huertas, laux la
jena

Regularo
--------

1. Nur eblas konkursi per tradukoj en la hispanan de originaloj verkitaj
en Esperanto.

2. Cxiu konkursant(in)o rajtas partopreni per tri verkoj maksimume. La
konkursajxoj ampleksu minimume ses pagxojn je grandeco A-4, po 30 linioj.

3. Cxiu konkursant(in)o devos sendi tri ekzemplerojn de la traduko per
kiu sxli konkursas, tajpitaj en duoblaj interlinioj kaj kun la indiko
"Concurso de Traducciones Jose Rodriguez Huertas" ("Traduka Konkurso
Jozefo Rodriguez Huertas"). Ankaux sendendas kopio de la Esperanta
originalo.

4. Cxiu verko prezentita al konkurso estu subskribita per pseuxdonimo aux
moto. Oni aldonu tute fermitan koverton ene de kiu trovigxu la
antauxnomo, nomo, adreso kaj telefonnumero de la tradukinto. Sur la
koverto oni skribu la moton aux pseuxdonimon de la tradukinto, kaj la
originalan titolon de la responda E-verko, ties auxtoron kaj informon pri
la eldono de la tradukitajxo.

5. La limdato (laux la posxtstampo) por sendi la konkursajxojn estas la
31-a de oktobro de 1997. Tiurilate, la posxta stampo atestu la daton.

6. La Verdikto neapelacieblos.

7. La 14-an de decembro 1997 oni publikigos la verdikton kaj la
jugxantaron.

8. Oni sendu la verkojn al: Sindicato Nacional de Escritores Espanoles,
Apartado 632, E-29080 Malago, Hispanio.

9. La premio konsistos el 20000 pesetoj en E-libroj.

10. La livero de la premio okazos la 12-an de decembro, 1997, cxe Liceo
de Malaga (Plaza del Carbon 3, Malago).

11. Se gxi sxatas tion, Nacia Sindikato de Hispanaj Verkistoj rajtos
publikigi la verkon premiitan kaj gxin posedos. Krome oni registros gxin
kiel proprajxon de la responda tradukinto kaj cxi tiu rajtos enlistigxi,
kiel ordinara membro en tiu organizo.

12. La auxtoroj de tradukoj ne premiitaj rajtos repreni siajn verkojn cxe
Liceo de Malago gxis la 15-a de januaro, 1998. Post tiu dato, oni
neniigos la tradukojn ne reprenitajn kaj ties fermitajn kovertojn.

Jose F. Martin
delpozo@forigu.redestb.es

***************************************************************************

K U L T U R O
/////////////

Surkasedaj koncertoj
====================

Plej interesa programero en la Printempa Esperanto Renkontigxo en Socxi
(PERSO-10), laux mi, estis koncerto de unuigita E-klubo "Aneko" el kelkaj
urboj de Kubana regiono. La dudekpersona grupo de nevidantaj
esperantistoj prezentis kantojn, skecxojn, anekdotojn kaj versojn, kiuj
montris al la spektantoj plian vojon al aktivado. En la sama tago informo
pri la PERSO-10 sonis en loka TV-stacio kaj estis prezentitaj kelkaj
programeroj.

La klubo "Aneko" prezentis al la cxeestantoj kasedojn kun kvar koncertoj,
nomataj "Amikaj vocxoj", kiuj laux stilo kaj arangxo tre similas al la
songazetoj de Literatura Foiro. Cxiuj dezirantoj povas mendi la
koncertojn cxe la redaktorino de "Amikaj vocxoj": Tamara Gromova, pk 44,
RU-352900 Armavir, Rusio.

inf. V. Bespalov

***************************************************************************

Hungara angulo
==============

Finigxis la 1 %-a kampanjo cxe la fondajxo Esperanto. Per lauxnoma letero
estis kontaktitaj cx. 5000 esperantistoj aux simpatiantoj. Krome estis
dissendita helpo-peta letero al 1200 esperantistoj, el kiuj reagis 20
personoj (1.66 %). El inter ili 19 personoj disvastigis entute 5975
foliojn, Medveczki Gabor sola 3000 foliojn, komisiitoj de la fondajxo
7500 foliojn, kaj perposxte estis dissenditaj al jxurnalistoj,
entreprenistoj ktp 2325 folioj. La tuta kampanjo kostis cx. 300 mil
forintojn, kion pruntedonis al la Fondajxo 2 individuoj. Ekscitite ni
atendas la auxtunan rezulton.

* * *

En la kadro de "Printempa Festivalo" okazos ankaux Esperantlingva kultura
programo. Oni povos gxui inter aliaj ankaux la kantojn de Anjo Amika, kaj
fragmentojn de la rumana kulturo prezentos esperantistoj artistoj el
Temesvar/Timisxoara.

La sursceneja programo okazos la 22-an de marto (sabato) je la 16-a horo
en la salono de KISZOV (Budapest, V. Suto u.2. cxe Deak-ter.) Pliaj
informoj cxe HEA: 2680306 (rete: esperantohea@forigu.mail.c3.hu)

***************************************************************************

R E A G O J
///////////

Gazet-nomoj
===========

En Eventoj 2/decembro '96 aperis letero de Boris Kolker pri "uzurpo de
gazet-nomoj". Li demandas, cxu tia uzurpo kongruas kun la etiko de
Tutmonda Esperantista Jxurnalista Asocio (TEJxA) kaj de jxurnalismo
gxenerale. Pri la aktualaj kazoj menciitaj de li - La Ondo de Esperanto
kaj Ruslanda Esperantisto - mi povas komenti nenion, sed gxenerale volas
atentigi, ke tio ne estas afero de etiko sed de juro, pli precize de
kopirajtoj kaj/aux de auxtoraj rajtoj. Pri ili ekzistas internaciaj
konvencioj, sed precipe validas legxoj kaj preskriboj de la koncerna
lando.

Kutime rajtoj malvalidigxas post paso de certa tempo, se ne estas
heredantoj de gazet-nomo, cxu individuo cxu asocioj aux eldonejoj. La
demando do estas, cxu pri la du nomitaj gazetoj iu ankoraux posedis
rajtojn aux ne. Sxajnas, ke ne, cxar laux mia scio gxis nun neniu
reklamaciis aux kontestis post reapero de la du gazetoj.

Cxiuokaze, kaj tion mi volas deklari kaj klarigi, tia afero ne koncernas
nian fakasocion, precipe ne la etikan kodon de TEJxA.

Stefan Maul
prezidanto de TEJxA

***************************************************************************

Dokumentoj de UEA
=================

En Eventoj 1/januaro aperis la artikolo: Kasxitaj dokumentoj de UEA.

Mi volas sciigi vin ke mi forte malkonsentis pri la tono de tiu artikolo.
Laux mia scio, UEA faras sian plejeblon, malgraux tre limigitaj rimedoj,
uzi la reton por informado. Financaj kaj homfortaj limigoj malhelpas
investi pli en la reta medio ol volontuloj emas investi. Ne havas sencon
ataki UEA pri tio ke gxi "kasxus" informojn, aux ke gxi estus
"nedemokratia" se gxi ne distribuus informojn per TTT.

Kiom mi komprenas, UEA nun uzas RETPOSxTON por distribui kaj ricevi
AKTUALAJN informojn, kaj uzas TTT-on por distribui informojn kun
longedauxra valideco.

Kvankam multaj Esperantistoj jam havas retkonekton, la relativaj kostoj
por UEA ankoraux estas tro grandaj por uzi TTT kiel AKTUALAN
distribuilon.

La kostojn de tia duvoja distribuado (kaj paperposxta kaj TTTa) estas
multe pli grandaj ol oni gxenerale supozas. Nur se vera plimulto de la
Esperantistoj havas retkonekton, indas uzi la reton kiel vera AKTUALA
distribuilo de informoj.

Mi povas kompari la situacion kun tiu en mia kompanio. Gxi estas 17
personojn granda, kaj NE havas la homforton por mem arangxi tion. Gxi
dungis alian kompanion, de kiu ekz-e unufoje semajne unu persono
konstruadas kaj aktualigas la TTT-ejon. Kaj tio temas pri pli-malpli
LONGEDAUxRAJ informoj, kaj ni estas KOMPUTILA kompanio, kun ankaux multaj
spertaj HTML-programistoj, kiu tamen multe pli efike povas uzi siajn
fortojn. La ejo jam funkcias dum monatoj, kaj cxiuj niaj klientoj scias
pri gxi. Gxi informas kaj ebligas informpetadon ktp.

Tamen, 95 % de la komunikado ankoraux estas per posxto, fakso kaj
telefono. Ne indas investi en tiujn 5 %. Indas malrapide plibonigi kaj
konstruadi, mem uzadi la eblecojn, kaj ekinvesti kiam la procentajxo
atingas la 25 %.

Derk Ederveen
derk@forigu.saluton.iaf.nl

* * *

Kara Derk! Sxajne ni malsame komprenas kaj taksas diversajn aferojn. En
la menciita artikolo ni NE asertis, ke UEA estas nedemokratia. Mi NE
postulis TTT-aperigon de informoj, nur levis la demandon pri utiligo de
la retaj eblecoj. La mondo fulmrapide sxangxigxas cxirkaux ni, kaj la
demando estas: kiel ni provas teni la ritmon?

Cetere por informdistribuado ekzistas ankaux malmultekosta ftp-ebleco...
La ritmon de kresko de rete kontakteblaj esperantistoj cxiu povas vidi
laux la "adresaro" (cx. 30 %-oj cxiujare). Kaj se la dokumentoj haveblus
perrete, oni ne devus ilin papere dissendi. Pri la posxtajxoj ni havas
alian sperton. Kvankam Eventoj estas nur malgranda gazeto (eldonita en
orienta Euxropo...), en la lasta jaro proporcio de retaj materialoj
kreskis jam al cx. 30 %-oj (!) de nia tuta leterumado. Pri la necesa
kvanto de laboro por funkciigi TTT-pagxojn, ftp-ejon, retposxtan servon
mi ja plene konscias, ja mi mem realigas tion por Eventoj. - Laszlo
Szilvasi

***************************************************************************

1. Internacia Frekvencaro
=========================

La internacia frekvencaro estas nun stabila: vi povas preni gxin

- laux latin 3 - TTT-formato cxe:

 http://www.worldnet.net/bxmasala/AERA/frekvint.html

- laux pure teksta formato (x-kodigo):

 http://www.worldnet.net/bxmasala/AERA/arkiv/txt/frekvint.txt

2. Novajxoj pri Radio
=====================

En la akcept-pagxo de OSIEK-AERA cxiam aperas novajxoj:

 http://www.worldnet.net/bxmasala/AERA/

Tiuj datumoj estas haveblaj ankaux laux pure teksta formato cxe:

 http://www.worldnet.net/bxmasala/AERA/arkiv/txt/novajh.txt

3. Radio-elsendoj tra TTT
=========================

45 minutoj da radio-programoj esperantlingvaj, el Varsovio, Pekino,
Havano kaj Vatikano estas jam auxskultebla tra TTT. Atingu ilin tra la
akceptpagxo de OSIEK-AERA:

 http://www.worldnet.net/bxmasala/AERA/

Cxio pri kiel auxskulti ilin estas klarigita en specifa pagxo. La afero
eblas same bone per Windows, Macintosh kaj UNIX sistemoj.

Bruno Masala
bruno@forigu.poetic.com

***************************************************************************

REKLAMO
///////


  9 plenaj tagoj da informo, distreco, internacieco kaj Esperanto!

     La plej granda Esperanta arangxo en Euxropo en 1997
     ===================================================

      Euxropa Esperanta Kultura Semajno konsistas el:

    10.05-13.05.1997 Esperanta Kultura Festivalo en Aalen
    13.05-16.05.1997 Euxropa Junulara Parlamento en Stuttgart
            paralele: antauxkongresa ekskursaro
    16.05-19.05.1997 Euxrop-Unia Esperanto-Kongreso en Stuttgart

  Cxu vi jam aligxis? Ne? Do, tuj mendu la duan bultenon kun detalaj
   informoj, aligxilo kaj mendilo por logxado kaj ekskursoj cxe
    "Esperanto Stuttgart", Dachtler str. 21, DE-70499 Stuttgart.
     Tel: +49 - 711- 1388980, fakso: +49 - 711 - 1388982

***************************************************************************

Kontakti nevidantojn
====================

Dum renkonto kun nevidantoj kaj personoj devigitaj uzi rulsegxon por movi
sin, cxiam ankoraux multaj embarasigxas. Por forigi senbezonajn barojn
dum tiuj cxi renkontoj, bonvolu akcepti kelkajn utilajn konsilojn:

1. MEMORU, ke nevidantoj estas tute normalaj homoj, havantaj siajn
avantagxojn kaj mankojn, kiel cxiu alia. Ankaux inter ili estas homoj
elstaraj, inteligentaj, se ankaux malpli talentaj.

2. DUM RENKONTO kun nevidantoj kondutu nature kaj senafekte. Helpu tie,
kie tio estas bezonata, faru tion delikate kaj diskrete. Vian helpon
tamen ne entrudu.

3. EVITU esprimojn de kompato - tiujn la nevidantoj tute ne sxatas. Kun
dankesprimo ili tamen bonakceptos ecx plej bagatelan helpon, tauxgan en
malfaciligitaj kondicxoj. Ne permesu mistaksajn aux malvalorigajn
eldirojn, ja ankaux nevidantoj rajtas ricevi respekton kaj estimon, kiel
cxiuj aliaj.

4. NEVIDANTON, kiun vi konas, salutu cxiam kiel la unua, ecx se li estas
pli juna ol vi, kaj vi aldonu al la saluto ankaux vian nomon, por ke li
sciu: via saluto estas destinita al li.

5. ALVENANTE en la ejon, kie trovigxas nevidanto, prezentu vin. Se li ne
ekkonas vin laux via vocxo, diru vian nomon. Silenta movigxo de la
nekonata persono en lia proksimo, kompreneble efikas malagrable. Atentigu
lin ankaux pri tio, se vi forlasas la ejon.

6. AL NEVIDANTO malagrable efikas, se vi priparolas liajn aferojn kun lia
akompananto, kaj ne rekte kun li. Akompananto la nevidanton nur
akompanas, sed ne reprezentas.

7. KIAM nevidanto ekaperas sur la strato, en stacidomo kaj simile, en
orientigxaj malfaciloj, pridemandu lin, cxu vi povas iel helpi al li?


Granda bruo, atakforta pluvado kaj negxado tre malbonigas al nevidanto la
orientigxon en la spaco. Tiam suficxas, se vi al nevidanto proponas, ke
li facile krocxigxu subbrake, cxar tiamaniere li facile povas sekvi la
direkton de viaj movoj, kaj gxustatempe reagi cxion.

8. DUM trafikado neniam antauxenigu nevidanton, sed vi mem eniru ien,
antaux li. Ne prempusxu lin sur sidlokon, sed suficxas se vi metos lian
manon sur la apogilon de la segxo. Cxe enautigxo metu lian manon sur la
supran kradon de la pordo.

9. KIAM nevidanto eniras restoracion sen akompananto, certe li gxojos al
via helpo, por trovi vestohokon aux liberan lokon apud tablo. Mangxi li
sukcesos mem, suficxas se vi diros al li, kiel la mangxajxo sur la tablo
estas arangxita. Certe li volonte akceptos informon pri tio, kio estas
sur la tablo (glaso kun akvo, florvazo, cindrujo ktp.) kaj kiu kun li
sidas cxe la tablo.

10. SE vi akompanos la nevidanton pli longe, priskribu al li cxefajn
trajtojn de la cxirkauxajxo, ekipajxon de la ejo, kaj personojn, kiuj
trovigxas en la cxambro cxirkaux li. Dum priskribo vi ne devas eviti
optikajn impresojn kaj kolorojn.

Por kontakti RULSEGxULOJN similaj konsiloj ne estas. Rilate al ili, la
amplekso de la helpo dependas de la cirkonstancoj, de la individuaj
bezonoj kaj kategorio de handikapeco. Tial, se vi decidas al iu helpi,
aux se rulsegxulo mem petas vian helpon, sekvu liajn instrukciojn. Li mem
plej bone scias, kiel vi povas helpi. Sed ankaux tiukaze validas iuj el
la supre indikitaj principoj por nevidantoj, ekzemple rulsegxuloj nepre
ne avidas esprimojn de via kompatemo. Malgraux individua aliro, validas
cxe cxiuj rulsegxuloj unu devizo: ne klinu rulsegxon antauxen!

Rulsegxulo, pro la handikapo de la piedoj aux spino, povas nur malfacile
fiksi sin, do tiel povas okazi, ke li elfalos el la rulsegxo. Malgraux la
menciitaj malfaciloj, vi nepre ne timu proponi al ili vian helpemon.

Esperantigis:

Jindrich Tomisxek, Slovakio

***************************************************************************

Anoncetoj
=========

Nekomercaj anoncetoj de abonantoj estas senpagaj!

La 10-an de februaro Leopold Patek, konata auxstria aktivulo, landa
cxefdelegito de UEA, igxis 60-jara. Sincerajn gratulojn, sanon kaj plian
sukceson!

* * *

Librojn novajn aux malnovajn (La Faraono de B. Prus; Esperanto en
perspektivo de I. Lapenna; La bona lingvo C. Piron; Maskerado cxirkaux la
morto de T. Sxvarc) acxetus s-ino Visxnja Brankovicx, Via Leghissa 6,
434131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875

* * *

La adreso de Anna Ritamaki kaj "La Skolta Mondo" estas Dragsfjardsvagen
690 (misliterumo en Eventoj 1/oktobro), FI-25700 Kimito. La korekta
telefonnumero estas +358-2-423133. Rete: aritamak@forigu.ra.abo.fi

* * *

Mankas al mi la sekvaj numeroj de Eventoj: 1/februaro, 2/junio, kaj
1/oktobro. Cxu iu leganto povus helpi al mi kompletigi la jarkolekton?
Pekim Tenorio Vaz, CP 182, Belem, PA, BR-66017-970, Brazilio.

* * *

Cxu vi konas sxercojn pri esperantistoj? Sendu ankaux Vi primovadajn
anekdotojn, sxercojn al la rubriko "Humuro" de Eventoj. Ankaux la aliaj
volas rideti...

* * *

La "Amrusxeva-centro" en Zagrebo ekde nun estas kontaktebla ankaux
perrete: esperanto@forigu.zg.tel.hr (Kroatia E-Ligo, Kroatia E-Junulara Asocio,
Studenta E-Klubo kaj E-societo Bude Borjan)

* * *

Kiu scias ion pri s-ro Josef MADER? Li vivis en la 1930-aj jaroj en Graz,
Auxstrio, kaj tradukis Cornet de Rainer Maria RILKE. Bonvolu skribi al
Walter KLA, Rudolfinergasse 8/11, AT-1190 Wien. Dankon!

* * *

Ni starigis Esperanto-klubon nomatan "Walabioj Scipovparolantaj la Verdan
Lingvon Internacian Esperanto por la Dujara Universitato Santarosa urbe
Petaluma". Kontaktu nin: cchrisco@forigu. nermal.santarosa.edu

***************************************************************************

Elena Lebedeva
==============

La 26-an de februaro post longa turmentiga malsano mortis Elena Lebedeva
(naskigxis 26.06.1965).

Esperantistino ekde 1981, sxi estis dum jaroj unu el cxefaj motoroj de
junulara E-movado en Sovetunio kaj Rusio: komitatano de SEJM inter 1988
kaj 1992; estraranino de TEJO en 1993-1995, Lena estis unu el cxefaj
organizantoj de pluraj E-renkontigxoj, inkluzive Rusian Esperantistan
Kongreson en Kolomna (1991) kaj IJK en Peterburgo (1995).

Lena estis sincera amiko, kiun amis cxiuj, kiuj sxin konis. Sxi cxiam
dolore mankos al ni, sed sxi cxiam restos en nia memoro. Ni kondolencas
al la vidvo kaj parencoj.

Estraro de REU, Komitato de SEJM

***************************************************************************
***************************************************************************

SUPLEMENTO
==========

Suplemento al Eventoj


2a EUxROPA ESPERANTO-FESTIVALO Budapesxto 1997-07-31/08-06
----------------------------------------------------------

La 1-a Euxropa Esperanto-Festivalo okazis en urbeto Szazhalombatta, kion
partoprenis 360 esperantistoj el 21 landoj. Gxia cxeftemo estis: Minoritata
lingvouzo en Euxropo.

La 2-a Euxropa Esperanto-Festivalo okazos en Budapesxto inter la 31-a de
julio gxis la 6-a de auxgusto 1997, kun la konferenca cxeftemo: "Komunikado
en internaciaj organizajxoj".
 
Ni elektis la temon por detale esplori la cxi-rilatajn diversajn nunajn
praktikojn, por ke ni povu prezenti al internaciaj organizoj - kiel
ekzemple euxrop-uniaj instancoj - realigeblajn konkretajn proponojn.

Krom la konferenco okazos ankaux varia kultura programo, ekskursoj al la
pitoreskaj regionoj de Hungario, lingvokurso por komencantoj kaj
progresantoj (antauxtagmeze lerni, posttagmeze amuzi).

La Festivalo konsistos el 4 cxefaj programoj:

  - konferenco pri "Komunikado en internaciaj organizoj"
  - artaj prezentadoj en Esperanto
  - turismado en Hungario
  - lingvokurso por komencantoj kaj progresantoj.

Kondicxoj de la partopreno:
---------------------------

Unuopuloj plenigas aliixlon per kiu ili mendas la bezonatajn servojn.
Grupoj (ekde 5 membroj) mendas kaj pagas komune, pro tio ili ricevas
rabaton (de 10 gxis 40 %-oj de la aligxkotizo).

Aligxdato: 10-a de majo 1997, poste plus 20 %-oj de la aligxkotizo.

Kotizoj kaj kostoj:
-------------------

Aligxkotizo: de 4 gxis 45 NLG varias laux landoj. (Vidu la suban liston.)


Tabelo de aligxkotizoj
---------------------

Kategorioj laux la nacia enspezo de la koncerna lando.

    GDP en USD      Aligxkotizo

    0 - 2500       4 NLG
   2500 - 5000       8 NLG
   5000 - 7500       10 NLG
   7500 - 10000       15 NLG
  10000 - 15000       20 NLG
  15000 - 20000       25 NLG
  20000 - 25000       30 NLG
  25000 - 30000       35 NLG
  30000 - 35000       40 NLG
  35000 - 40000       45 NLG

Kelkaj ekzemploj laux landoj:

  Lando    Aligxk. NLG   Lando    Aligxk. NLG.

  Jugoslavio    4      Nederlando    25
  Albanio     4      Italio      25
  Rumanio     4      Francio      30
  Polio      8      Usono       30
  Slovakio     8      Finnlando     30
  Hungario     8      Germanio     30
  Cxehio     10      Norvegio     30
  Hispanio    15      Svedio      35
  Anglio     20      Svislando     40
  Japanio     45

La aligxkotizo inkluzivas rajton partopreni cxiujn kulturajn kaj fakajn
programojn, krome la partoprenantoj ricevas la dokumentojn de la Festivalo.

Partoprenkotizo kun logxado (6 noktoj, en NLG)
---------------- 
                   A   B   C
 sen mangxajxoj:          328  162  128
 kun maten- kaj vespermangxoj:   506  269  231

 A: 1 loko en 2 lita cxambro, kun ban cxambro, kolora televidilo.
 B: 1 loko en 2 lita cxambro, dusxejo, necesejo de la koridoro.
 C: 1 loko en 8 lita somera ligna domo.

La partoprenkotizo inkluzivas krom la logxkostoj ankaux 3 enirbiletojn al
muzeoj, kostojn de trafikiloj en Bp. kaj unutagan ekskurson al la urbo
Szentendre.


Mendeblaj ekskursoj:
--------------------
Unutaga ekskurso kun tagmangxo al Kecskemet
  kaj al la "Hungara Ebenajxo" kun cxeval-programo 40 NLG
Unutaga ekskurso al Balatono (kun tagmangxo)     40 NLG
Duontaga urborigardado en Budapesxto         12 NLG
Por grupoj kun propra auxtobuso:
- tagmangxo: inter 6 kaj 15 NLG,
 cxicxerono por unu tago: 40 NLG.

Informoj pri programeroj de la Festivalo
----------------------------------------

Konferenco pri "Komunikado en internaciaj organizoj."

Malferman prelegon de la konferenco prezentos d-ro Gy”rgy Nanovfszky
(ambasadoro de Hungario en Moskvo), kiu havas spertojn pri komunikado en
pluraj internaciaj organizoj kiel ekzemple UNESCO, Word Trade Center,
diplomatiaj kontaktoj k.s.

- Seminario pri kunlaboro de landaj asocioj aligxontaj al Euxropa Unio.

Artaj prezentadoj en Esperanto
------------------------------
Por amuzi kaj gxojigi la partoprenantojn - kaj iom progresigi la kulturon
de Esperantio - oni prezentos tri teatrajxojn (inter kiuj estos ankaux
Bulgara Esperantista Teatro), krome sinprezentos du esperantistaj
popularaj muzikensembloj.

Turismado en Hungario
---------------------
Por ripozi kaj klerigxi estos organizataj duon- kaj tuttagaj ekskursoj al
belaj regionoj de Hungario.

Lingvokurso por komencantoj kaj progresantoj
--------------------------------------------
Cxefe por komencantoj (familianoj) ni proponas la lingvokurson,
sed ankaux por tiuj progresantoj kiuj alterne al la ceteraj programoj
sxatus perfektigxi en Esperanto.

Adreso de organizanto:

Hungaria Esperanto-Asocio
kunlabore kun Vojagxoficejo Espertur
Andr ssy £t 27. HU-1061 Budapest, Hungario.
Tel.: +36-1-2680306;
Fakso: +36-1-2680331
E-posxto: esperantohea@forigu.mail.c3.hu


***************************************************************************

Aligxilo
--------

Mi aligxas al la 2-a Euxropa Esperanto-Festivalo kaj mendas la jenajn
servojn:

Logxado: ekde la 31-a de julio (unua nokto) gxis la 6-a de auxgusto
(lasta mateno), entute por 6 noktoj.

La prezoj estas en NLG por unu persono por 6 noktoj.

Mia partoprenkotizo kun logxado         kostoj

sen mangxoj ____________________________________________NLG

kun maten kaj vespermangxoj_____________________________NLG

aligxkotizo ____________________________________________NLG

Limdatoj de la pago kaj aligxo: 1997-05-10, poste + 20%

Mi pag/os/is______NLG al la konto de eefe-d cxe UEA.

Mi pagos surloke

Mia nomo________________________________________viro/virino

adreso_____________________________________________________

___________________________________________________________

Mi deziras dividi cxambron kun_____________________________

Mi estas vegetarano, jes/ne________________________________

Dato:______________________subskribo_______________________***************************************************************************
***************************************************************************

EVENTOJ, n-ro 120, 2/februaro 1997.
Nyt. sz.: B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X

Adreso de la eldonejo kaj redaktejo:
H-1675 Budapest, pf. 87.
Tel./fax: 282-88-85. Internet: eventoj@forigu.hungary.net

Aperas dusemajne.
Presado: SZELKER Bt. H-1149 Bp, Fogarasi u. 17/A
EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado.
Eldonas LINGVO-Studio kaj Kultura Esperanto-Asocio.
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro: Laszlo Szilvasi.
Oficejaj kunlaborantoj: Istvan Meszaros,Zsuzsanna Virag, Laszlo Vizi
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj artikoloj, kaj ne
respondecas pri la anonc-enhavoj.
Abonkotizo: 74 nlg (aere 86 nlg) al la UEA-kodo ells-s.

***************************************************************************

fino