Retposxta versio de EVENTOJ 2/junio-97, n-ro 128.
*************************************************


TITOLPAGxE
//////////

Daewoo - kiel sponsoro?
=======================

Daewoo estas la tria plej granda firmao en Koreio, kiu estas konata al
esperantistoj per la nomoj de Daewoo-auxtomobiloj, "ESPERO" kaj "CIELO"
(sen supersigno sur C).

Por montri la praktikan uzon de Esperanto far komercaj firmaoj, ni
komencis kunlaboradon kun Daewoo.

Unuapasxe, Daewoo pagos la tutan koston eldoni la Esperanto-version de la
fame vendata libro "Vasta Mondo, Multaj Faritajxoj" de KIM Woo-Chung,
prezidanto de Daewoo-Grupo. Gxi estos la 16-a lingva versio de la libro.
La Daewoo- grupo havas cxirkaux 40 kompaniojn de diversaj produktajxoj en
pli ol 50 landoj en la mondo.

Daewoo, interalie, estas unu el la tri grandaj auxtomobilfabrikaj
kompanioj. Du el iliaj auxtomobiloj estas nomataj "ESPERO" kaj "CIELO".
Laux normala merkata strategio, la kompanio baldaux sxangxos la nomon
ESPERO al iu nova. Mi sugestis al la kompanio, ke ili nomu la novan
auxtomobilon "ESPERANTO". Mi devas montri al la komerca kompanio, ke
"Esperantujo" estas tre bona "nicxa merkato" en 120 landoj en la mondo,
kion oni povas atingi nur en Esperanto.

Do, mi petas al vi skribi leteron en Esperanto (kaj en angla, franca aux
hispana lingvoj), ke Daewoo nomu la novan auxtomobilon "ESPERANTO"
(Ekzistas [-is?] sxipo nomata "Esperanto" sed ne auxtomobilo). Adresu
vian leteron al:

- S-ro LEE Sung-Bong, Dir. Internacia Informado. C.P.O. 2810, KR-100-714
Seoul, Koreio. Fakso: +82-2-7593789, retposxto: sblee@forigu.daewoo.dwc.co.kr,

- kaj al EOM Hyung-Seob, Direktoro de Internaciaj Aferoj, Oficejo de la
Prezidanto, Daewoo Grupo, C.P.O. Kesto 2810, KR-100-714 Seoul, Koreio.
Fakso: +82-2-759-3716, e-posxto: hseom@forigu.daewoo.dwc.co.kr

En via letero, bonvole menciu jenajn punktojn:

1. Estas gxoje, ke la granda firmao Daewoo-Grupo decidis eldoni la
  libron de Prezidanto KIM Woo-Chung en Esperanto.

2. Esperantujo estas komerce tre bona "nicxa merkato" en 120 landoj.

3. Sugestu nomi la novan auxtomobilon "ESPERANTO". Milionoj da homoj
  jam almenaux scias la nomon "Esperanto", kaj pro tio la nova
  auxtomobilo estos facile reklamebla.

4. Daewoo subtenu Esperanto-movadon, kaj multaj esperantistoj
  sxatos Daewoo-n.

5. Vi povos aldoni aliajn informojn pri kiel Esperanto havas
  praktikan valoron.

prof. LEE Chong-Yeong
LEE@forigu.esperanto.net

***************************************************************************

Nerespektata tradicio de "Heroldo"
==================================

En la lastaj semajnoj de sia vivo, mia edzino Ada konsentis transdoni
ekde 1997 la gazeton "Heroldo de Esperanto", kiun sxi redaktis dum
preskaux 36 jaroj, al alia eldonanto, Kooperativo de Literatura Foiro, LF-
koop. La transdono okazis sen financaj kondicxoj (do, temis pri donaco),
sed kun la nepra postulo, ke estonte estu respektata la redakcia tradicio
de la gazeto. Kvankam suficxis foliumi antauxajn jarkolektojn por vidi el
kio konsistas la tradicio, mi detale klarigis gxin al la nova eldonanto
en multaj interparoloj kaj dokumentoj. Krome, mi resumis gxiajn
principojn en la adiauxa artikolo, aperinta en n-ro 16/1996, i.a. per
jenaj vortoj:

"La gazeto gardas popularan kaj cxefe informan karakteron; gxi estas
sendependa de esperantistaj organizoj, kaj neuxtrala ne nur la la spirito
de la Deklaracio de 1905, sed ankaux rilate la movadajn pensofluojn kaj -
konceptojn...

Heroldo estas nek registara nek opozicia, nek rauxmisma nek malrauxmisma.
Tiel estos ankaux estonte..."

El la unuaj 6 numeroj de la nova serio 1997 mi rimarkas, ke la tradicio
de la gazeto ne estas respektata, ke cxiuj miaj atentigoj pri la
negativajxoj de la nova linio restis neatentitaj, kaj ke la gazeto
farigxis kvazaux organo de iu E-ideologia tendenco.

Tian sintenon mi tre bedauxras kaj plej forte malaprobas.

G. C. Fighiera,
24.06.1997

***************************************************************************

Kandidatigu por du FAME-premioj!
================================

FAME-fondajxo por stimulado de internaciaj kompreniloj distingas
personojn kaj instituciojn per sia prestigxa Esperanto-Kulturpremio de
Aalen kun 10.000 germanaj markoj, plej alta premiosumo en Esperantujo.
Proponi kandidatojn por tiu cxi premio rajtas cxiu ajn, ankaux
memproponoj eblas. Kun la propono oni sendu argumentojn kaj eventuale
dokumentojn, kiuj povas pruvi ke la kandidato meritas atribuon de la
premio laux la koncernaj kriterioj.

Laux la statuto povas ricevi gxin personoj, organizajxoj kaj institucioj,
kiuj

- dum konsiderinde longa tempo

- gajnis meritojn pro stimulado de internacia kompreniloj

- en la kadro de la statutaj celoj de FAME-fondajxo

- per kreado, verkado, utiligo aux disvastigo de kulturaj verkoj.

La premion FAME kreis komune kun la germana urbo Aalen, kie trovigxas la
Germana Esperanto-Biblioteko. La transdono kutime okazas dum la solena
matineo en Aalen.

Krome FAME sercxas kandidatojn por sia scienca premio kun sumo de 3.000
germanaj markoj. Por gxi validas apartaj kriterioj, kiujn listigi tie cxi
ne eblas. Interesatoj petu koncernan informfolion cxe la suba adreso.

Kandidato-proponojn direktu letere gxis plej malfrue 30-a de septembro
1997 al FAME-prezidanto

Stefan Maul
Pferseer Str. 15, DE-86150 Augsburg, Germanio

***************************************************************************

UEA-furorlisto en la kroata televido
====================================

La kroata novajxagentejo HINA distribuis la informon pri la 12 plej bone
vendataj libroj laux artikolo de la revuo Esperanto. La informon
publikigis la kroata TV kaj la zagreba gazeto "Vecxernij list", citante
ke la unua loko apartenas al la Esperanta traduko de Umberto Eco. En la
listo trovigxas sur 12 unuaj lokoj 4 Esperantaj eldonajxoj el Zagreb:
Tena-Hejmo en Mezeuxropo de S. Sxtimec (publikigita cxe Pro Esperanto en
Vieno) kaj 3 volumoj de Asteriks eldonitaj de la eldonejo "Izvori".

S. Sx.

***************************************************************************

HISTORIO
////////

Filmoj pri Zamenhof
===================

En aprila numero de EVENTOJ Sandor Hideg skribas pri franca dokumenta
filmo rilatanta al la 1910-aj jaroj, en kiu estis videbla kelksekunda
peco okaze de iu Universala Kongreso en Francio, kie surstrate
esperantistoj marsxas kun esperantistaj flagoj, kaj poste surpodie
Zamenhof festparolas en kongreso. S-ro Hideg konfesas, ke gxis tiam li
sciis, ke Zamenhof mem ne estis filmita. Estas erara lia konjekto, ke la
filmpeco, kiun li vidis, temas pri Universala Kongreso en Francio. Neniu
UK okazis en franca urbo en la 1910-aj jaroj. La 10-a UK, kiu estis
planita por Parizo en 1914, estis nuligita pro eksplodo de la unua
mondmilito. Zamenhof tial ne povis atingi Parizon, cxar la landlimo estis
fermita, do de Germanio li devis reiri al Varsovio. Kie, do, estis
turnita la parto de la franca dokumenta filmo, montranta la auxtoron de
Esperanto?

Budapesxta film-prezentado
--------------------------
La 9-an de decembro 1981 estis prezentita okaze de la zamenhofa memor-
vespero en la Posxtista Kulturcentro de Budapesxto projekciado de filmo
pri la enterigo de Zamenhof kaj ankaux kelkaj filmbildoj de la parolanta
Majstro, kiuj videbligis lian tutan figuron. La posedanto de la filmo
estas Karoly Fajszi, kiu akiris gxin de cxehoslovakia amiko. Iu nekonata
esperantisto en la laboratorio de Pola Radio faris tiun novan 16-mm-
kopion, kiu havas la karakteron de muntajxo, cxar mankas teknikaj indikoj
pri la estigo de la filmo. Post la scenoj de la enteriga ceremonio, oni
povis vidi Zamenhof parolanta kun movigxanta busxo kaj manoj.

Filmado en Parizo
-----------------
En la somero de 1911, kiam okazis la 7-a UK en Antverpeno, Generalo
Hipolito Sebert, la prezidanto de la Centra Oficejo en Parizo, invitis d-
ron Zamenhof viziti la francan cxefurbon antaux la kongreso. En sia
letero datita la 9-an de julio, la generalo proponis, ke Zamenhof
konsultu parizan specialiston kaj provu novan kuracon (Zamenhof suferis
pro arteriosklerozo kaj manko de pulso en la piedoj), kaj samtempe
profitu la okazon por registrigi sian figuron kaj vocxon en unu el la
nove inventitaj parolfilmoj, kiun amiko de Sebert afable disponigos al
Zamenhof. Tiu amiko estis Louis Gaumont, ingxeniero kaj fabrikisto, kiu
estis la direktoro de Societe des Etablissements Gaumont, unu el la du
plej gravaj filmokompanioj en la tiutempa Francio.

La 7-an de auxgusto Zamenhof respondis al Generalo Sebert, informante
lin, ke li ne venos Parizon antaux la kongreso sed nur poste. Je la fino
de la antverpena kongreso, Zamenhof pasigis unu tagon en Parizo, la 28-an
de auxgusto. Inter pluraj vizitoj, li iris ankaux al la fabriko de
Gaumont. Starante antaux la kamerao, vestite per nigra frako, kun verda
stelo en la butontruo kaj kun ore kadritaj okulvitroj, li deklamis
"Pregxo sub la verda standardo". En Leteroj de L. L. Zamenhof, la
redaktoro Gaston Waringhien skribas, ke Zamenhof faris propagandan
paroladeton, kaj Gaumont konsentis dedicxi la filmon al Esperanto.

Bedauxrinde, Zamenhof neniam ricevis kopion de tiu filmo. Roland
Jossinet, en sia artikolo en Esperanto (1959, majo, p. 87-88), hipotezas,
ke la filmregistrajxo estis intence detruita, kiam Gaumont vendis sian
firmaon. Tamen, pri la zamenhofa film- kaj sonregistrajxo (propable per
fonografo aux eble gramafono), Jossinet demandas: "...cxu restas
providence ekzemplero en Warszawa?" Sxajnas, ke jes, cxar li citas
anoncon pri projektita pola filmo pri Zamenhof, kiu enhavos filmon de
Pathe, faritan en Parizo en la jaro 1910. Nu, la nomo de la firmao kaj la
dato ne akordas kun la faktoj prezentitaj cxi-supre. Tiuj donitajxoj
indikas, ke la filmado okazis cxe Gaumont en 1911. Kiel solvi tiun
enigmon?

Turnado de filmo en Antverpeno
------------------------------
Filmo montranta la auxtoron de Esperanto estis farita ankaux en 1911 en
Antverpeno cxe la 7-a UK. Dimancxon, la 20-an de auxgusto, antaux la
malfermo de la kongreso, la firmao Pathe turnis filmon pri d-ro Zamenhof
kaj la grupoj da konataj esperantistoj. Sabaton, la 26-an, la kongresanoj
havis okazon spekti tiun filmon. Cetere, dum la tuta kongresa semajno la
filmo estis prezentita en la kinematografa jxurnalo Pathe en Antverpeno,
en cxefaj belgiaj urboj, kaj ankaux en Parizo kaj aliaj francaj urboj.

Mankas detaloj pri la personoj, kiuj estis filmitaj de Pathe antaux la
malfermo de la antverpena kongreso, sed d-ro Zamenhof certe estis unu el
ili. La filmo montranta Zamenhof estis distribuata de Pathe al siaj
kinejoj en Belgio kaj Francio, do estas tre propable, ke ankoraux
ekzistas kopio ie, eble en filmarkivejo aux filmomuzeo. Nur tiel estas
eble klarigi, kiel parto povis aperi en la franca dokumenta filmo
televide elsendita en la jaro 1997.

Bernard Golden, Hungario

***************************************************************************

Heroa erao en radiotekniko
==========================

************
Bibliografio: Premier Congres International des Radio-Amateurs. - First
International Radio-Amateur Congress. - Unua Internacia Kongreso de Radio-
Amatoroj. - Paris, 14-18 Avril 1925. - 64 p. 16x24 - Etienne Chiron,
eldonisto, 40 rue de Seine, Paris-6, Francujo. - Prezo 0.5 dolaro,
afrankite.
************

"Kiel scias niaj legantoj, dum la pasinta jaro okazis en Parizo la unua
internacia kongreso de Radio-Amatoroj. Danke al la laboro de nia Asocio,
kaj cxefe de gxia tiama internacia sekretario, S-ro Harry A. Epton,
Esperanto havis en gxi grandan sukceson. Post diskutado en speciala
komisiono kaj en gxenerala kunsido la jena decido estis preskaux unuanime
akceptita:

a) La unua Kongreso de Radio-Amatoroj, konstatante la malfacilajxojn
okazigatajn de la diverseco de la lingvoj en internaciaj rilatoj, decidas
rekomendi la uzadon de Esperanto kiel helpa lingvo por internaciaj
komunikoj kaj radiotelefonaj sendoj, ankaux por resumoj aux tradukoj de
revuaj artikoloj kaj por la kongresoj.

b) La sama rekomendo koncernas la radiotelegrafiajn komunikojn, kiam la
korespondantoj ne povas sin kompreni reciproke per nacia lingvo.

c) Sekve de tiu cxi decido la Kongreso alprenas Esperanton, kiel sian
internacian helpan lingvon krom la ordinare uzataj lingvoj naciaj.

Laux tria parto de tiu cxi decido la plena teksto de la oficiala
dokumentaro de la kongreso (nomaro de la kongresanoj, regularo de la
kongreso, alprenitaj decidoj, ktp.) estis presita en tri lingvoj franca,
angla kaj esperanta."

gazetartikolo en 1926

***************************************************************************

ARANGxOJ
////////

Kompleta monata kalendaro
=========================

La kompleta jara listo de E-arangxoj dauxre aktualigata de ni, troveblas
en Internet http://www.hungary.net/esperanto/. Korektoj, aldonoj bonvenaj!

* * *

12-17.07. 18-a Brazila E-ista Junularkongreso, Curitiba. Inf: BEJO, C.P.
1097, BR-13001-970 Campinas SP, Brazilio. Tel: +55-19-2522460, fakso: +55-
19-2434588. Rete: kultura@forigu.ccvax.unicamp.br

12-18.07. Internacia E-Konferenco, IEK-97 Rafina (apud Ateno), Grekio.
Inf: Eric Laubacher, OSIEK, 1 rue des Vosges, FR-78180 Montignay-le-
Bretonneux, Francio. Rete: ericl@forigu.iname.com

12-19.07. 3-a Mondkongreso de E-istoj-Handikapuloj, Pardubice. Ne okazos!

12-19.07. Lingvokurso cxe Balatono. Inf: Espertur, Tatra u. 4, HU-1136
Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306. Rete:esperantohea@forigu.mail.c3.hu

13-18.07. 28-a Tutpolia Esperanto-Kongreso kaj 35-jarigxo de la filio de
PEA en Gliwice. Inf: skr. poczt. 21,PL-44-101 Gliwice, Polio

13-19.07. Lingvokurso-110 en Pecs. Inf: Lingvokurso-110, EPC, Pf. 117.,
HU-1581 Budapest, Hungario.

13-21.07. Laborbrigado, Padovo. Inf: Vanessa Ferrarato, via Matteotti IT-
35045 Ospedaletto Euganeo, Padova,Italio. Tel: +39-429-90982.

13-26.07. Somera Esperanto-Tendaro en Lancxov. Inf: E-Klubo, CZ-67401
Trebicx, Cxehio.

15-19.07. Praktikado de la lingvo, Bouresse. Inf: La Kvinpetalo, FR-86410
Bouresse, Francio. Tel: +33-459-428074.

15-20.07. Kurso pri refleksologio, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro
Esperantista, Bp. 779, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-
32-9267407.

15.07-15.08. Internaciaj Preuniversitataj Somerkursoj per E-o, Santiago
de Compostela, Galegio. Inf: Antonio Nunez, Rosa 26-5C, ES-15701 Santiago
de Compostela, Hispanio.

16-17.07. Seminario: V. Levski kaj la naciliberiga movado en Bulgario,
Karlovo. Inf: Esperinform, ingx. B. Leonov, Pk. 44, BG-4300 Karlovo,
Bulgario.

16-20.07. Jubilea renkontigxo de veteranoj de internaciaj E-
laborbrigadoj, Karlovo. Inf: Esperinform, ingx. B. Leonov, Pk. 44, BG-4300
Karlovo, Bulgario.

16-25.07. Feriado en Bulgaraj montoj. Esperinform, ingx. B.Leonov, Pk.
44, BG-4300 Karlovo, Bulgario.

16.07-02.08. Internacia flugkaravano al UK de Frankfurto. Inf: KAVA-PECH,
Petro Chrdle, Anglicka 878, CZ-25229 Dobrichovice, Cxehio. Tel: 420-2-
9912201, fakso: +420-2-9912126.Rete: chrdle@forigu.kava-pech.cz

17-23.07. Internacia Junulara Semajno, IJS! en Pecs. Inf: David Alko
Golden, Damjanich u. 1/C, HU-8200 Veszprem, Hungario. Tel: +36-88-424339.
Rete: goldend@forigu.hal2000.hal.vein.hu

17-23.07. 6-aj Internaciaj E-Kursoj por gejunuloj, en Prago. Inf: Renata
Beranova, Svatoplikova 43. CZ-784 01 Cervenka,Cxehio.

19-26.07. 82-a Universala Kongreso de Esperanto en Adelaide, Auxstralio.
Inf: Universala Esperanto-Asocio, N. Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam,
Nederlando. Rete:uea@forigu.inter.nl.net

19-26.07. Internacia Studsesio de AIS en Adelaide. Inf.: A Doc. Joanna
Lewoc, Karl-Schwarzschild-Weg 6/317, DE-37077 Gottingen, Germanio.

19-27.07. 33-aj Baltiaj E-Tagoj, Haapsalu. Inf: E-Asocio de Estonio,
Raekoja pl. 14, EE-0001 Tallinn, Estonio. Tel: +372-2-682807, fakso: +372-
2-6311157.

19.07-02.08. 16-a IKUE-Tendaro, Srebranice apud Litomysxl. Inf: Katolika
Sekcio de CxEA, Miloslav Sxvacxek, Trsxicka 6, CZ-751 27 Pencxice,
Cxehio.

20-27.07. Internacia Lernejana Esperantista Renkontigxo (ILER), Kievo.
Inf: Mihail Lineckij, p.k. 4, UA-254200 Kiev, Ukrainio. Fakso: +380-44-
4309627. Rete: root@forigu.lendm.kev.ua

20.07-03.08. Kursoj por komercantoj kaj por praktikantoj, Gresillon. Inf:
Kultura Esperanto-Domo, Gresillon, FR-49150 Bauge, Francio. Tel: +33-2-
41891034.

21-24.07. Antauxkongreso, Venezia. Inf: Flavia Dal Zilio, via Cappellotto
11, IT-31100 Treviso, Italio. Tel/fakso: +39-422-23760. Rete:
f.dalzilio@forigu.tv.flashnet.it

22-27.07. Kurso pri la E-literaturo, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura
Centro Esperantista, BP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando.
Tel/fakso: +41-32-9267407.

23-30.07. Ripozo cxe Balatono. Inf: Espertur, Tatra u. 4, HU-1136
Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306. Rete: esperantohea@forigu.mail.c3.hu

24-31.07. 53-a IJK Internacia Junulara Kongreso de TEJO, Assisi. Inf:
Alessandro Amerio, via Cumiana 45, IT-10141 Torino, Italio. Tel/fakso:
+39-2-58100857. Rete: a.amerio@forigu.agora.stm.it

24-31.07. Int. Kursoj por Komencantoj, Assisi. Inf: Christina de Giorgi,
via L. Pera 10, IT-56100 Pisa, Italio. Tel: +39-50-576638. Rete:
chriss@forigu.sirius.pisa.it

24.07-02.08. Feriado en Bulgaraj montoj. Inf: Esperinform, ingx. B.
Leonov, Pk. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario.

***************************************************************************

Marmontara migrado
==================

La E-grupo el Tigullio (regiono Ligurio, Italio), organizas restadon kun
multaj ekskursoj al la montaro (800 m super la marnivelo) kun vizitoj al
lago Lame kaj al ardeziaj minejoj gxis la maro.

Dato:  27. julio - 02 auxgusto.

Ejo:   Etapgastejo (dormosako!) kun komuna preparado de la mangxoj

Kotizoj: Aligxo: 15.000 ITL, restado 30.000 ITL/tago.

Informoj kaj aligxiloj:

Carpi Anna,
Via cap. Orsi 26-11,
IT-16043 Chiavari (Genova).
Tel. +39-185-310171

***************************************************************************

Lerni kaj somerumi
==================

La 37-a Esperanta Somerlernejo en Barlaston, Britio, okazos cxi-jare
inter la 9-a kaj la 15-a de auxgusto, 1997. Gast-prelegos Stefan Maul,
fondinto de la revuo Monato. Okazas tri-nivelaj kursoj (por komencantoj,
progresantoj kaj progresintoj); proponigxos (tamen tute ne devige!) dum
la semajno la mezgrada ekzameno de ILEI. Detaloj cxe:

Derek Tatton,
Wedgwood Memorial College, Barlaston, Stoke-on-Trent, ST12 9DG, Britio
wedgwood.college@forigu.staffordshire.gov.uk

***************************************************************************

Nuligitaj arangxoj
==================

Pro manko de suficxa kvanto de aligxintoj aux malsanigxo de organizanto
lastatempe estis nuligitaj pluraj arangxoj, anticipe aperintaj en la
"Plena Kalendaro". Do, ne planu "spontanan" alvenon al tiuj arangxoj:

- Meznorvega Jubilea Renkontigxo, MJR (06.28-)
- ICEM Esperanto-Renkonto (07.07-)
- E-kursaro cxe la Universitato de Hartford, USA (07.06-)
- Internacia Renkontigxo E-ista Naturamika, IREN (08.15-)
- 3-a Mondkongreso de Handikapitaj Esperantistoj (07.12-)

***************************************************************************

FAKA APLIKADO
/////////////

Fotografio
==========

Estas senduba la evoluita stato de Esperanto en la poezia kaj literatura
terenoj, sed nekompareble pli multaj bezonas (-us) teknikajn esprimojn,
el kiuj ecx la bazaj vortoj mankas al averagxa esperantisto (ecx ne
parole pri veraj fakaj esprimoj, pri la nomoj de malgrandaj "ajxoj,
pecoj, ioj" de iuj aparatoj...)

Giuseppe Valentin decidis fari unu pasxon por plibonigi tiun situacion
kompilante la unuan version de fotografia fakvortaro kaj terminaro.

La fakvortaro enhavas la E-lingvan difinon de cx. 600 nocioj, dum la
terminaro havas tiun vortliston en E-o, angla kaj itala lingvoj
(ekzistanta ankaux surdiskede).

La listo traktas terminojn de fotografado komencante de teoriaj terminoj
kaj finante cxe la nomoj de malgrandaj komponeroj.

La terminaro kaj vortaro ankoraux ne estas eldonpreta, kaj bezonas
kunlaboron de tekniklingve spertaj esperantistoj. Malgraux la kelkaj
nunaj eraroj (de iuj proponataj neologismoj), la tuto jam nun estas bone
utiligebla, kaj uzebla. Kunlaboremuloj skribu al:

Valente Giuseppe,
via le Ledra 4, IT-33100 Udine, Italio.

***************************************************************************

Pola AIS-filio oficiale registrita
==================================

En Varsovio (PL) oficiale estis registrita "AIS Pollando", pola filio de
"Akademio Internacia de la Sciencoj San-Marino".

Tiu asocio kunigas la poliajn aktivadojn de AIS kaj estas malferma por
kunlaboremaj sciencistoj kaj aliaj AIS-anoj en tuta Polio.

Jam antaux la oficiala registrigxo AIS okazigis stud-konferencon en
Bydgoszcz, komence de majo 1997. Dum tiu konferenco dek polaj studentoj
akiris la bakalauxran gradon. Pluraj el ili venos al la septembra AIS-
konferenco en Rimini (SUS-18) por solena transdono de iliaj diplomoj.

Por la auxtuna SUS-18 (kies programo estas kaj scienca kaj kadra) ne
necesas akademia klereco. Aligxojn akceptas la senata sekretario: ADoc.
Joanna Lewoc, Karl-Schwarzschild-Weg 6/317, DE-37077 Gottingen, Germanio.

inf: R. Fossmeier
informofico de AIS San-Marino

***************************************************************************

11 decidoj - 295 nomoj
======================

La asocio NBN (Nova Biologia Nomenklaturo) festis sian 25-jarigxon en la
pasinta julio per pluraj fest-arangxoj (tiu dum la UK en Prago, en
oktobro en Antverpeno).

En 1996 la asocio nombris cx. 250 membrojn en pli ol 50 landoj. En la
dauxro de la jaro estis faritaj decidoj por novaj NBN-nomoj (estas jam
registrita pli ol 2300!), estas eldonitaj novaj (senpage haveblaj)
faldfolioj en la Esperanta, angla kaj franca, estis eldonitaj du libroj
(Decidoj 101-125, 79 pp, - Decidoj 126-150, 89 pp.ambaux po 250 BEF), kaj
estis reeldonita la libro kun la decidoj 1-25 (nova prezo: 200 BEF
anstataux la malnova 400).

La asocio bonvenigas novajn membrojn kaj ankaux cxiujn formojn de
kunlaborado. Kontaktu la sekretarion-kasiston:

W. M. A. De Smet
Hertendreef 12, BE-2920 Kalmthout, Belgio.

***************************************************************************

Unuatagajxo
===========

Memore al la 110-jara ekzisto de Esperanto, okaze de la jarcxefkunveno de
Hungaria E-Asocio unu el la cxefposxtejoj de Budapesxto uzis unuatagan
specialan stampilon la 16-an de junio.

***************************************************************************

Kion mi rigardu?
================

Internacia turismo estas unu el la plej perspektivaj vojoj por praktika
aplikado de Esperanto. Gxuste pro tio mi preparas "Internacian Turisman
Gvidlibron" - kompilata el la kontribuajxoj de esperantistoj el la tuta
mondo.

La projekto povas sukcesi, nur se kiel eble plej da kontribuantoj
partoprenas, pro tio mi invitas ankaux vin al kunlaboro. Bv. sendi al mia
peranta adreso koncizan tekston pri

- la situo de via urbo (ekz. landparto, regiono)

- bazaj indikoj pri la historio de la urbo (ekz. ekesto, unua mencio ktp)

- koncizaj (!) priskriboj kaj indikoj pri la plej signifaj lokaj turismaj
 interesajxoj (mi preparis modelan specimenon).

Propagandu vian urbon, vi propagandos ankaux Esperanton kiel
lingvoponton!

Jiri Penek, Espero Ko.
pk. 22, CZ-34192 Kasxperske Hory, Cxehio

***************************************************************************

Kontaktoj sercxataj
===================

Kiu deziras fari dangxeran vojagxon kun tibetaj vilagxanoj por algrimpi al
Lhasa? Mia tibeta amiko en Yunnan organizas tian pilgrimpadon cxiujare per
sia sxargxauxto por 1700 km. Kontaktu: Wang Tiany Xi'an Esperanto-Asocio,
Xiyinglu 74, CN-710054 Xi'an, Cxinio. Fakso: +86-29-7218042.

* * *

"Jura vortaro" eldonita en Internacia Institutode Administro, Entrepreno
kaj Juro. Malmole bindita, 2500 vortoj kaj esprimoj en rusa, Esperanta,
ukraina kaj angla lingvoj. 16 USD inkluzive de sk cxe: Dmitrij
Cibulevskij, a/ja 9307, UA-31003 Harvik, Ukrainio.

* * *

Esperanto en televido! Spektu E-arangxojnpertelevide, en via fotelo. Petu
katalogon cxe: Auxdvida Centro cxe Sarlanda E-Ligo, Alter Hangarten 2, DE-
Bliekastel, Germanio.

***************************************************************************

OM9AZ
=====

Dum la 49-a kongreso de IFEF funkciis speciala radioamatora stacio kun
voksigno OM9AZ, prizorgita de G‚za Ill‚s el Kosxice.

***************************************************************************

       Konvinkigxu, ke oni legas la reklamojn!

          Jen loko por via reklamo...

***************************************************************************

MOVADO
//////

LF-Koop perdis fortikajxon...

Kvinpetalo sendependa!
======================

Cxi-somere "Kvinpetalo" igxos dudekjara kaj fakte estos funkcianta de dek
tri jaroj, enkalkulante la provjaron (1984).

En la lasta gxenerala asembleo estis adoptita nova statuto, kiu igas
Kvinpetalon sendependa! Kiel cxiu adoleskanto, gxi deziras igxi memstara.
(- gxis nun "La Kvinpetalo" funkciis kiel internacia stagxejo de LF-Koop.
- ndlr)

La laste acxetita domo "la Henriado", nur parte renovigita, estis tamen
jam uzata kaj ekde nun povos funkcii dum la stagxoj. La "Domo de Infanoj"
estos preta antaux la somero, t.e. gxi havos tegmenton, murojn, pordon
kaj fenestron sed ... estos nenio interne!

Do, se viaj infanoj havas ludilojn aux mebletojn, kiuj ne plu utilas, ili
pensu pri la Kvinpetala infandomo. Dankon!

Suzanne Bourot kaj Georges Lagrange.

* * *

Programo
========

09-12. julio: Praktikado de la lingvo. Gvidas Dominique Baron.

15-19. julio: Praktikado - 2-a nivelo. Samtempe: Iniciado al gitaro.
    Prelego de Marjorie Boulton.

05-09. auxgusto: Kino en Esperanto: Gvidas: Judita Schiller.
    Samtempe: Praktikado de la lingvo (diversnivele)

12-16. auxgusto: Evoluo de la skribo kaj de la man-skribo. Gvidas: Marco
    Picasso. Samtempe: Praktikado de la lingvo. Gvidas: Jacqueline
    Poux. Infanoj estas bonvenaj!

Tarifoj en 1997
---------------
Aligxo: 150 FRF, tutstagxa tranoktado: 200 FRF, cxiu matenmangxo: 20 FRF,
cxiu tagmangxo: 49 FRF, cxiu vespermangxo: 32 FRF

laux Le Travailleur Esperantiste, apr/97

***************************************************************************

Internaciaj organizoj
=====================

"Komunikado en internaciaj organizoj" estos la cxeftemo de la konferenco
(1-3 de auxgusto), organizota de HEA enkadre de la 2-a Euxropa Esperanto-
Festivalo. Cxefprelegantoj: d-ro Gy”rgy Nanovfszky, diplomato, Hans
Erasmus, ministeria konsilanto, Laszl˘ Gados kaj Oszk r Princz sekretario
de HEA.

La cxeftemon kompletigos konsultigxo pri la komuna agado de E-organizoj
aligxintaj/ontaj al EU por la egalranga lingvouzo en Euxropa Unio. Pliaj
informoj cxe Hungaria Esperanto-Asocio:

pk. 193, H-1368 Budapest, Hungario

***************************************************************************

Ankaux la finnoj
================

Ekzisto de propra oficejo estas baza postulo por dauxre fidinda agado de
cxiu E-asocio. Al la vico de la nova infrastruktur-certiga ondo (krom la
E-klubo Tampere, Korea Asocio ktp.) aligxas ankaux la finna E-asocio EAF
(havanta cx. 520 membrojn), kiu ekde la 1-a de junio rezidas en nova,
jxus acxetita oficejo en Helsinki. Adreso de la oficejo (kaj ankaux de
EAF):

      Siltasaarenkatu 15 C 65, SF-00530 Helsinki.

La unuan propran oficejon EAF ekhavis antaux iom pli ol 10 jaroj per
monkolektado inter la membroj. Aino kaj Ahto Linja testamentis sian
logxejon por la asocio, kaj nun vendante ambaux tiujn ejojn eblis por la
asocio kune kun la E-Klubo de Helsinki (60 resp. 40 %) acxeti la centran,
pli grandan kaj tauxgan ejon. La kutima kunvenvespero estos la marda.

La tamperea E-klubo "Antauxen" arangxos oficialan inauxguron de sia nova
ejo (nomita: Nesto) la 23-an de auxgusto, kaj ekde tiam validos ankaux la
posxta adreso: Satakunnankatu 30 C.

En la lasta estrarkunsido de EAF oni decidis subvencii per 1000 markoj la
projekton de Matti Lahtinen produkti multimedian kurson pri Esperanto.

el Esperantolehti 3/97

***************************************************************************

Havu ankaux filologian diplomon!
================================

La Esperanto-fako de la budapesxta Universitato ELTE malfermos novan
korespondan kurson por eksterlandanoj en septembro 1997.

La aligxkondicxoj estas subaj:

1. La internacia kurso estas postdiploma: tio signifas, ke oni rajtas
  komenci la studojn havante jam universitatan diplomon "MA"
  (magistra grado), liveritan en iu ajn universitato. Altlernejaj aux
  alitipaj superaj studoj ne validas. Oni devas prezenti la originalan
  diplomon kaj validigi gxin. La enskribigxo kostas 300 USD kaj
  cxiu semestro: 1000 USD.

2. La studoj dauxras 8 semestrojn. Oni devas persone alveni dufoje jare,
  en septembro aux junio kaj fine de januaro/komence de februaro,
  kaj pasigi en Budapesxto po 8-9 tagojn.

3. Fininte la studojn, oni ricevas magistran filologian diplomon.

4. La kursoj okazas en Esperanto, do oni devas bone regi la lingvon.

5. La vojagx- kaj restadkostojn pagas la studantoj mem.

6. Kun la aligxo sendu: detalan biografion verkitan en Esperanto,
  fotokopion de via universitata diplomo kaj gxian Esperantan tradukon.

Adreso:

Universitato ELTE, Alkalmazott Nyelveszeti Tanszek
Piarista k”z 1, HU-1052 Budapest, Hungario

***************************************************************************

Somerlernejo en la kadro de IJK!
================================

Cxu viaj konatoj, amikoj volas partopreni internacian renkontigxon kune
kun pli ol 500 junuloj el la tuta mondo kaj komuniki kun ili?

Do, aligu ilin al la 53-a internacia kongreso de junaj esperantistoj en
Assisi, Italio de la 24-a gxis la 31-a de julio.

La kotizo sumas 380.000 italajn lirojn, kaj inkluzivas

- 7 tagojn de cxioninkluziva restado en 3-stela hotelo,
- Esperanto-kursojn inkluzive de la lerniloj,
- partoprenon en la kongresa programo: ekskursoj, koncertoj, laborgrupoj
 kaj prelegoj,
- partopreno en la vesperaj programoj: diskoteko gxismatena,
 trinkejo kaj teatrajxoj.

Por detaloj turnu vin al:

Cristina de' Giorgi
Via Luigi Pera 10, I-56100 Pisa, Italio
chriss@forigu.sirius.pisa.it

***************************************************************************

BEMI-karavaneto al Adelaide
===========================

Kiel vi jam legis en la antauxaj numeroj, BEMI (Biciklista Esperantista
Movado Internacia) ree aktivas, ne plu nur per karavano al la Internacia
Junulara Kongreso, sed nun ankaux al la Universala Kongreso.

La antauxaj planoj por karavano ekde la kongresejo en Adelajdo al Darwin
sxangxigxis. Nun mi invitas legantojn bicikli kun mi de Sidney al
Adelaide: pli mallonga, pli facila, sed ankaux pli malvarma vojagxo. La
planita ekveturo: 29-a aux 30-a de junio. Distanco proksimume 1800 km-oj,
do pli-malpli 100 kilometroj tage, kun restotago en Canberra. Itinero:
laux interkonsento, sed prefere laux la plej belaj kaj ne tro
trafikplenaj vojoj sen grandaj kromvojoj.

Se vi interesigxas pri tiu-cxi karavano, bonvolu skribi/telefoni al:

s-ino Yvonne van den Hork
Marijkeweg 28-C-1, NL-6709 PG Wageningen, Nederlando
Rete: espi@forigu.dds.nl
Tel. +31-317-418335 (GMT+2)

***************************************************************************

Alp-Adrie
=========

La kunlaboran forumon "Alp-Adria Konferenco" partoprenas 7 landoj
(Auxstrio, Germanio, Hungario, Italio, Kroatio, Slovenio kaj Svisio).
Enkadre de la junikomence okazinta 9-a E-konferenco estis reelektita la
kunordiga komitato, kion en la sekvaj 4 jaroj prezidos Martin Stuppnig el
Auxstrio. Oficejo de Triesta E-Asocio dauxre restas la kunordiga centro.

M. B.

***************************************************************************

LIBROJ
//////

La angla sxarko voras la naciajn lingvojn
=========================================

En la serio de "Esperanto-dokumentoj" sub n-ro 34E aperis tre atentinda
brosxuro: "Por politiko de Esperanto" - argumentite esprimanta la akran
dangxeron de la lingvo-vora rolo de la angla lingvo.

Fakte la brosxuro estas presita formo de la prelego en la 5-a Konferenco
de la Internacia Akademio de Lingva Juro en aprilo 1996 de Andrea Chiti-
Batelli, longtempa parlamenta konsilisto de la itala Senato. Parto aux
ecx la tuta teksto estas inda al nacilingva traduko kaj plusendado al
politikistoj, jxurnalistoj - en iom redaktita formo, sen la gxene ofte
uzata nacilingvaj citajxoj (kies traduko tamen aperas en krampoj).

La brosxuro estas mendebla cxe UEA kontraux 4.8 NLG + sk.

***************************************************************************

REAGOJ
//////

Ni devus pripensi
=================

En Eventoj (2/aprilo) Andre Ande opiniis necesa tondre aserti, ke
aviokatastrofigaj miskomprenoj ne povus okazi en Esperanto. Vane mi
atendis kontrauxleteron!

Nu, mi spertis nemaloftajn miskomprenojn en cxiuj lingvoj kiujn mi konas,
inkluzive de Esperanto (cxu vi ne?).

Laux mi, ne pro komplika lingvajxo okazas plej multaj akcidentoj (gxuste
tial ili parolas laux formuloj, ekzemple - Alfa Bravo bonvolu iri al
sesmil metroj - (parenteze cxu vi ne foje havis problemojn pri ses kaj
sep en Esperanto?). Ne, laux mi, problemoj pli ofte okazas, kiel en la
cxiutaga vivo, cxar iu donas malgxustan informon/instrukcion, cxar iu
forgesis diri ion, aux cxar iu komprenas la vortojn sed miskomprenas la
celitan sencon. Regionaj akcentoj ankaux ofte malhelpas (ekzemple fortan
rusan akcenton en Esperanto mi malfacile komprenas).

Esperanto estas tre bona lingvo, sed se ni troigas ni farigxas ridindaj.

Parenteze, pasintsemajne en la radio, fakulo pri trafikakcidentoj
informis, ke laux pasagxerkilometroj, el cxiuj veturiloj (inkluzive de
auxto, trajno ktp) la plej sendangxera estas la aviadilo.

Majk Sadler

***************************************************************************

POR VIA NOTLIBRO
////////////////

La serio: E-dokumentoj
======================

La serio "Esperanto-dokumentoj" (eldonita de UEA, gxis nun 34 brosxuroj)
priskribas la laboron, organizon, kulturon kaj historion de la E-movado.
Ili aperas unuavice en Esperanto kaj en la angla kaj franca lingvoj. Tiu
cxi serio anstatauxas tiujn dokumentojn antauxe eldonitaj de la Centro
Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo (CED), kiuj
pritraktis la E-movadon. La dokumentoj estas aboneblaj kontraux 4,8 NLG +
sk cxe UEA.

Listo de la Esperanto-Dokumentoj

1. Unesko kaj UEA, 1954-1974 (elcxerpita)

2. La kontribuo de Universala Esperanto-Asocio al la monda paco
  (elcxerpita)

3. Esperanto tra la etero, 1922-1975 (elcxerpita)

4. Enkonduko al Esperanto-studoj (elcxerpita)

5. Universala Esperanto-Asocio en la Internacia Jaro de la Virino 1975
  (elcxerpita)

6. Internacia turismo de la parolantoj de Esperanto (elcxerpita)

7. Lingvaj problemoj kaj la Fina Akto (elcxerpita)

8. Lingva problemo en la Euxropa Komunumaro (elcxerpita)

9. Esperanto kaj la pliagxuloj (elcxerpita)

10. Esperanto: Cxu euxropa aux azia lingvo? (elcxerpita)

11. La lingvo rajto je komunikado (elcxerpita)

12. La uzado de la internacia lingvo Esperanto kiel parta solvo de la
  lingvoproblemoj en internaciaj neregistaraj organizoj: Kelkaj rekomendoj
  (elcxerpita)

13. La lingva problemo de la movado de nealiancitaj landoj

14. Rezolucioj de la 65-a Universala Kongreso de Esperanto

15. Ses esplorcentroj pri interlingvoj

16. La oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo

17. Gxeneralaj aspektoj de la Esperanto-movado. Raporto pri la 67-a
  Universala Kongreso de Esperanto, 1982.

18. Lingvaj malhelpoj en rilato al la nova monda informa kaj komunika
  ordo

19. Monda Komunika Jaro: Sociaj kaj lingvaj aspektoj de la moderna
  komunikado

20. La oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo (2-a eld.)

21. Historio de la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

22. La lingva problemo en turismo

23. La soci-politika, pedagogia kaj kultura valoroj de Esperanto

24. La lingva problemo en scienco kaj la rolo de la internacia lingvo

25. Esperanto - lingvo de la natursciencoj kaj tekniko

26. Psikologiaj reagoj al Esperanto

27. Al unu lingvo por Euxropo? La estonteco de la euxropa Babelo

28-29. Al nova internacia lingvopolitiko: La propedeuxtika valoro de
    Esperanto

30. Perkomputila tradukado: La revo kaj realo

31. Pri kelkaj problemoj de interlingvistiko: Intervjuo kun la franca
  lingvisto Andr‚ Martinet

32. Esperanto kaj la estonteca plurlingvismo: Diskuto kun Umberto Eco

33. Politika hegemonio kaj lingva hegemonio en Euxropo

34. Por politiko de Esperanto

Rim: Pluraj el la cxi-supre menciitaj brosxuroj haveblas ankaux en la
franca kaj angla lingvoj.

***************************************************************************

KULTURO
///////

La muziko de Schubert sur kompaktdisko
======================================

Okaze de la 200-a naskigx-datreveno de la muzikisto Franz Schubert, la
eldonejo KLEKS en Polio eldonis "Muzika albumo"-n kun E-traduko el
germana originalo.

La belaspekta, grandformata (30x24 cm), 28 pagxa libro cxiupagxe havas
grandajn kolorajn ilustrajxojn, kaj en populara stilo rakontas pri la
fama vienano.

Kelkaj libro-ekzempleroj enhavas ankaux kompaktdiskon kun la verkoj de
Schubert (4 kun kantoj, bedauxrinde ne en Esperanto) elektitaj speciale
por la albumo - 60 minutoj, 17 titoloj. La albumo estas tre tauxga por
donaco por amikoj kaj muzikamantoj. Gxi estas mendebla cxe la eldoninto:

Eldonejo KLEKS, G. Handzlik
ul. Braterska 41, PL-43346 Bielsko-Biala, Polio

***************************************************************************

ESPERANTO EN RADIO
//////////////////

Somera frekvencaro
==================

Ekde la 30-a de marto la E-elsendoj de Pola Radio estos elsenditaj je la
jenaj horoj kaj en frekvencoj:

6.30 - nur per satelito

15.30 - 41.18, 41.99, 50.00 m (7285, 7145, 6000 kHz) + per satelito

20.00 - 49.71 m (6035 kHz) + per satelito

22.30 - 41.27, 49.22, 49.71 m (7270, 6095, 6035 kHz)

Krome 4-minutaj novajxoj estas auxskulteblaj en la kabloradio World Radio
Network je 19.25-19.30 (do en kelkaj urboj de Euxropo, ekz. en Vieno,
Amsterdamo ktp. oni povas auxskulti Varsovion per kabloradio WRN); krome
la saman elsendon oni povas auxskulti rekte per satelito Astra 1 B, 19.2
gradoj de la orienta longitudo, 11.538 GHz, polarizado vertikala,
subportanto 7.38 MHz)

Tri elsendojn de Pola Radio oni povas auxskulti per satelito - je 6.30,
15.30 kaj 20.00 h. - nome per Eutelsat II F-6 Hot Bird, 13 gradoj de la
orienta longitudo, frekvenco 11.474 GHz, polarizado horizontala,
subportanto 7.38 MHz.

Cxiuj auxskultantoj, kiuj deziras ricevi presitan (aux retposxtan) 4-
pagxan bultenon "Parolas Varsovio en Esperanto" n-ro 1/1997 - povas mendi
gxin senpage. La bulteno enhavas detalojn pri la kadra programo, kiun oni
decidis konservi sensxangxe ankaux en la somera periodo.

Bonan auxdeblon en la nomo de la Esperanto-Redakcio deziras al vi

Andrzej Pettyn
Esperanto-Redakcio, PL-00-977 Varsovio, Pf. 46, Polio.
Rete: pettyn@forigu.radio.com.pl

***************************************************************************

INTERESE
////////

Impona kongreso kun 8 homoj
===========================

Pasintjare la 28-29-an de julio okazis en Joao Pessoa la Sesa Brazila
Kongreso de Interlingua.

Pri tio, ke la idealo de Interlingua estas simila al tiu de Esperanto -
tio estas: neuxtrala lingvo, tauxga interkomunikilo inter la popoloj - la
estraro de Joao Pessoa Esperanto-Klubo decidis cxeesti la solenan
malfermon de tiu kongreso, por elmontri sian identan idealon, kvankam per
malsama vojo.

Tie la JPEK-estraro sentis sin hejmece, cxar ili estis tre afable
ricevitaj de la partoprenantoj, kiuj longtempe babilis kun la vizitantoj
en Esperanto. Entute estus 8 (ok) kongresanoj el diversaj sxtatoj. Inter
ili, nur unu ankoraux ne sukcesis paroli Esperanton, sed tiu deklaris
sian intencon baldaux studi gxin. Inter la kongresanoj estis nacie
konataj movadanoj (...) Kalkulante la cxeestantaron de solena malfermo,
kongresanoj kaj vizitantoj, estis entute cxirkaux 15 (dek kvin) homoj.
(Kia impona Kongreso! - ndlr de BE)

De tiu kontakto, ni deduktas, ke la plejparto de Interlinguanoj ne
intencas batali por anstatauxi Esperanton, kaj vidas tiun novan projekton
de internacia lingvo kiel plu unu lernota lingvo. Por tiuj, kiuj
interesas lerni multajn lingvojn, kaj havas suficxan tempon por sin
dedicxi al tiu celo, ni vidas eventuale akirotan sperton, kiu povos eble
kontribui iamaniere pro la studo pri interlingvistiko.

Informas Janson
el Brazila Esperantisto - dec/96

* * *

Cxinaj moroj - kaj mangxbastonetoj
==================================

En "El Popola Cxinio" 2/97 aperis artikoleto pri kredajxoj kaj moroj
koncerne mangxbastonetojn. Estas utile scii pri ili, se oni planas
vojagxon al Cxinio aux Tajvano aux mangxas en cxina restoracio en- aux
eksterlande, cxar en tiatipa restoracio oni ne povas eviti mangxadon per
mangxbastonetoj.

Mangxbasto- netoj estas cx. 26 cm-ojn longaj, faritaj gxenerale el
bambuso. Estas tabuo frapi malplenan bovlon per mangxbastonetoj, cxar
tiel faras nur almozpetantoj. Estas ankaux tabuo starigi mangxbastonetojn
sur rizo en bovlo, cxar tio signifas memorigon pri mortinto en funebra
ceremonio. En festeno estas tabuo meti paron da mangxbastonetoj
ambauxflanke de bovlo cxar tio signifas disigxon.

En plejparto de regionoj en Cxinio, mangxinte oni devas meti bastonetojn
sur bovlon por montri satigxon. Se la bastonetoj falas teren dum mangxado
tio signifas malbenon. Tiam oni devas preni alian paron da
mangxbastonetoj kaj portempe ne preni la falintajn. Estas malpermesite
uzi paron da mangxbastonetoj malsamkoloraj aux malsamlongaj. Kaj estas
malpermesite trasercxi la mangxajxon per bastonetoj aux teni ilin per
busxo.

Referis: Aino Rantanen
el Esperantolehti 2/97

***************************************************************************

ANONCETOJ
/////////

Nekomercaj anoncetoj estas senpagaj
===================================

Pardonon pro la negxusta anonco de la novaj telefon- kaj faks-numeroj de
Korea Esperanto-Asocio en Eventoj-124. La gxusta telefonnumero estas: +82-
2-717-6974 kaj faksnumero: +82-2-717-6975. Sincere via KIM Kiwon.

* * *

Kiu sxatus legi "Tena hejmo en Mezeuxropo" verkita de S. Sxtimec kaj la
poemlibron de s-ano Chung Hwan-gun (bedauxrinde verkita en la vietnama
lingvo kion mi tute ne komprenas)? Bv. turni vin al D. Rooke, Aussere
Klus 2, CH-4702 Oensingen, Svisio.

* * *

Flandra E-Ligo (FEL) transiris al la pli forta (kaj Esperanta) Interret-
servilo Agora. Pro tio ekde tuj

1. La centra retposxta adreso de FEL (+ Monato, Stafeto, Cxapelilo ... )
  estas: fel@forigu.agoranet.be

2. La adreso de la dissendolisto "monato-l" estas: monato-l@forigu.agoranet.be

3. La retpagxoj de FEL movigxis al aparta retregiono:
  esperanto.agoranet.be

Mesagxoj al la malnovaj adresoj estas plusendataj al la novaj. Vizitantoj
de la malnovaj TTT-pagxoj estas auxtomate konektitaj kun la nova servilo.

* * *

Internacia Esperanto-Instituto en Hago havas apartan faksnumeron: +31-70-
3584422.

* * *

Vizitu Maastricht Esperanto-Domon! Tranoktado: 35 NLG popersone.
Fakso/tel: +31-43-213247; retposxto: adriaanse@forigu.gvo.rulimburg.nl

* * *

ICEM - ne okazos! Bedauxrinde, ni nepre devis nuligi nian pedagogian
renkonton ICEM-Esperanto en Cauduro (antauxvidita por la komenco de
julio), pro manko de partoprenontoj...

Ni klopodas trovi alternativon por la fino de auxgusto, sed tio koncernos
nur francajn esperantistajn instruistojn. Dominique Couturier,
dcouturier@forigu.a2i-micro.fr

***************************************************************************

MOVADA HUMURO
/////////////

Gasto
=====

Meze de la 80-aj jaroj germana gasto eniris la Esperantan gastejon kaj
restoracion en Pisanica, Bulgario por iom varmigxi.

- Cxu vi deziras grogon aux kuiritan vinon? - demandis la kelnero.

- Ne, dankon! Mi volas teon. Mi estas tie cxi per auxto.

Post kelka tempo la kelnero alportis boligitan spicitan vinon.

- Mi mendis teon! Mi jam diris al vi, ke mi estas cxi tie per
 auxto - reklamaciis la gasto.

- Nur trinku trankvile - diris la kelnero - jxus mi vidis, ke vian
 auxton iu forsxtelas...


* * *


Tonkin
======

- Mi jxus legis tiun bonegan libron de Tonkin: "La kunularo de la
ringoj".

- Ne, amiko, vi eraras: ties auxtoro nomigxas "Tolkien"!

- Ah, cxu? Mi jam miris, ke ne aperis en gxi la monda lingvo-problemo...

***************************************************************************

EVENTOJ, n-ro 128, 2/junio-97
Dusemajna gazeto pri la Esperanto-movado.
Reg.nr: B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X
Eldonas LINGVO-Studio kaj Kultura Esperanto-Asocio.
H-1675 Budapest, pf. 87.
Tel./fakso: +36-1-2828885. Internet: eventoj@forigu.hungary.net
Aperas dusemajne
Presejo: SZELKER Bt. H-1149 Bp, Fogarasi u. 17/A
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro: Laszlo Szilvasi.
Oficeja kunlaboranto: Istvan Meszaros
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj artikoloj, kaj ne
respondecas pri la anonc-enhavoj.
Abonkotizo: 74 nlg (aere 86 nlg) al la UEA-kodo ells-s.

***************************************************************************