Retposxta versio de Eventoj-142, 1/februaro-98
**********************************************

- Tekstoj de la artikoloj troveblas post la enhavtabelo.

--------------------------------------------------------------------------

Enhavo de Eventoj-142, 1/februaro-98
====================================

TITOLPAGxE
----------

- UEA-konkurso: kreskigu la membraron
-------------------------------------
 Antau cx. 30 jaroj Lapenna motoris plurajn konkursojn, organizitajn de
 UEA. Nun la CO relancxas la iaman sukcesan projekton: konkursigi kaj
 premiigi la landajn sekciojn (kaj perantojn) por kreskigi la
 membronombron de UEA...

- Subvencioj al bibliotekoj
---------------------------
 La unuan fojon UEA aljugxis subeton al bibliotekoj el la fonduso de
 Roma kaj Poul Thorsen (vidu Eventoj-132). Kiuj petantoj kiom ricevis el
 la 2500 disdonitaj guldenoj?

ARANGxOJ: informoj pri - junulkursoj en Prago
////////        - junulara landa renkontigxo en Hungario
            - Baltiaj Esperanto-Tagoj en Litovio
            - SAT-anoj en Ukrainio
            - Krakovaj E-arangxoj
            - jara programo de Kvinpetalo


FAKA APLIKADO
/////////////

- Nova faklibro pri sukero (sukerfarado, -fariloj, - farejoj) de TAKE

- Svisa fabriko produktas horlogxon kun Esperanta marko-nomo...

- Novaj libroj, dipolomoj, profesoroj cxe AIS

- "Anarkia" utiligo de Esperanto en Germanio


MOVADO
//////

- Esperanto-kurso en la bulgara TV-teleteksto

- Aperis Pasporta Servo-1998

- UEA-UN komuna simpozio en aprilo!

- Esperanta telefonkarto okaze al IJK

- Mallonge pri 11 aferoj...

- Por politiko de Esperanto
---------------------------
 Fragmentoj el la samnoma brosxuro, forte atakanta la lingvoimperiigan
 funkciadon kaj lingvo-voran trajton de la angla lingvo...


INSTRUADO, ILEI, IEI
////////////////////

- Esperanto: Pasporto al la tuta mondo - nova videoprojekto de ELNA!

- Serio pri lerniloj de S. MacGill, 3-a parto
- Personaj sxangxoj cxe IEI...


LIBROJ: Speciala oferto: Havu Don Quijote nur por 1000 pesetoj!
//////

REAGOJ: - Faklibro pri BSO (Balazs Wacha)
////// - Bela sed ne efika (Sabine Darbellay)


SUPLEMENTO: Adresaro de Esperanto-gazetaro - 1998
      Nomo de la gazeto kaj redaktoro, paperposxta- kaj reta adresoj


**************************************************************************
    Rapida informilo por intelektaj esperantistoj: EVENTOJ!
        Retposxta Esperanto-novajx-servo: RET-INFO!
**************************************************************************


TITOLPAGxE
//////////

UEA-konkurso: kreskigu la membraron!
====================================

Unu el la celoj de Kampanjo 2000 estas plifortigi UEA per kreskigo de ties
membraro. Por akceli tion la Estraro de UEA decidis asigni premion al la
perantoj, kiuj en 1998 proporcie plej multe kreskigos la membraron en sia
lando. Simila konkurso estis regule organizata en la 1950-aj kaj 1960-aj
jaroj.

Se la spertoj de la konkurso en 1998 estos kuragxigaj, gxi povos ripetigxi
ankaux en postaj jaroj. Por eviti, ke la Universala Kongreso maljuste
influu la konkurson, la peranto de la koncerna lando ne partoprenas. Sekve
en 1998 ne partoprenos Francio kaj en 1999 (se okazos la konkurso)
Germanio. La kresko estos kalkulita surbaze de poentoj asignitaj al cxiu
membrokategorio.

Premio: 300 guldenoj!
---------------------

Oni ricevas poentojn nur por tiuj membroj, kiujn la peranto mem liveras.

Membroj, kiuj pagas kotizon rekte al UEA aux estas membrigitaj pere de
Fondajxo Canuto, ne rajtigas al poentoj. La landoj estos dividitaj en tri
grupojn, depende de la poentosumo de la membroj liveritaj de iliaj
perantoj por 1997. En cxiu grupo la peranto, kiu proporcie plej multe
kreskigos sian poentosumon, ricevos monpremion de 300 guldenoj. Okaze de
venko de lando, kie agas 2 oficialaj perantoj, la premio estos dividita
inter ili proporcie laux iliaj poentosumoj, se ambaux estos kreskigintaj
sian poentosumon. La cxefa premio, kiun ni cxiuj ricevos komune, estos pli
forta UEA. Mi deziras entuziasman konkursemon, por ke tiu premio estu kiel
eble plej granda.

Pasquale Zapelli, direktoro de CO

**************************************************************************

UEA-subvencioj al bibliotekoj
=============================

La Biblioteka apogo Roma kaj Poul Thorsen (vidu Eventoj-132, 1/septembro)
montrigxis vere bezonata iniciato, cxar gxis la limdato UEA ricevis entute
21 subvencipetojn. La jxurio, kiu konsistis el Renee Triolle (estrarano
pri kulturo) kaj mi, kaj kiun asistis Simo Milojevicx (libroservisto),
havis malfacilan taskon decidi pri la divido de la disponebla sumo, kiu en
tiu cxi unua jaro estis 3500 NLG.

Pli-malpli cxiuj petintoj meritus helpon, sed el tio rezultus, ke la
subvencioj igxus tro malgran- daj. Cxe la elekto de subvenciotoj oni
decidis ne konsideri cxi-foje petojn de privataj personoj kaj de tiuj,
kiuj lastatempe ricevis subvenciojn aux monpremiojn de UEA aux de fondajxo
de UEA. Ankaux bibliotekoj, kiuj estis fonditaj nur lastatempe, restis sen
subvencio.

Oni konsideris ankaux aliajn aspektojn, kiel ekz-e nombron de uzantoj.
Sekve rezultis jena decido:

Subvencioj en 1997:
-------------------

Hispana E-Muzeo (ES)   600 NLG
E-Kolektajxo Fajszi (HU) 500 NLG
E-Klubo de Brno (CZ)   400 NLG
Irana E-Junularo (IR)  400 NLG
Jekaterinburg (RU)    400 NLG
Krasnojarska EK (RU)   400 NLG
Ja-Ela (Srilanko)    400 NLG
Dongxu-a E-Domo (CN)   200 NLG
Triesta E-Asocio (IT)  200 NLG

Ankaux en 1998 la limdato por subvencipetoj estos 15-a de oktobro. La
disponebla sumo estos cx. 4500 guldenoj, cxar tiam uzeblos unuafoje ankaux
la rento de la kapitalo.

Osmo Buller, gxen. dir. de UEA

**************************************************************************

ARANGxOJ
////////

Junulkurso en Prago
===================

Cxeha Esperanto-Junularo organizas jam la 7-an Internacian Esperanto-
Kursojn por Gejunuloj, inter 15-25 de julio 1998 en Prago, Cxehio.

Estos kvarkategoriaj kursoj por komencantoj, paroliga, perfektiga kaj
didaktika, kiuj finigxas per internaciaj ekzamenoj de UEA/ILEI.
Interesigxantoj (eblas ankaux en sia nacia lingvo) kontaktu sian landan
junularan organizon. Antauxtagmeze kursoj, posttagmeze kaj vespere:
distraj programeroj. Eblos ankaux tuttage ekskursi. Pri la detaloj kaj
aligxoj kontaktu:

Renata Beranova,
Svatoplukova 43, CZ-78401 Cxervenka, Cxehio
Reto: cea@forigu.tnet.cz

**************************************************************************

JER - Venu-venu!
================

Junulara Esperanto-Renkonto, JER estas tradicia semajnfina arangxo de
Hungara E-Junularo, celanta cxefe la komencantojn por montri al ili la
"veran E-etoson".

JER hungare signifas: venu-venu! - do oni cxi-jare venu al la urbo Gyor
inter 03-06 de aprilo. Venu ankaux vi! Se vi estas komencanto - por farti
bone, se progresanto - bonfartigi novulojn (kaj nin mem).

Aligxiloj haveblas cxe

David Golden,
Damjanich u. 1/C, HU-8200 Veszprem, Hungario.

**************************************************************************

Krakovaj E-Arangxoj
===================

Sesio de la AIS, 18-24.04.98.
Kursokotizo: 8 DEM. Aligxoj: s-ro Jan Talik, ul. Sloneczna 19/57,
PL-32-050 Skawina, tel.: +48 12 2763568.

Esperantologia-Didaktika Konferenco de la pola sekcio de ILEI, 24-26.04.98.
Aligxoj, proponoj pri kontribuo al la programo, petoj (malmultekosta
hotel-rezervado): s-ino Maria Majerczak, ul. Armii Krajowej 7 m. 122,
PL-30-150 Krakow.

Krakova Festivalo de la Esperanta Kulturo, arangxo de la Esperanto-Klubo
de Unesko, 01-04.05.98. Logxado en 2-3 litaj cxambroj kaj programo: 70 USD
aux egalvaloro. Aligxoj: s-ino Grazyna Maszczynska-Gora, ul. Armii
Krajowej 2 m. 14, PL-30-150 Krakow, tel./fakso: +48-12- 6375390.

Diverslandanoj estas bonvenaj. Okazos E-lingve gvidataj vizitoj,
i.a. en lokoj, kutime ne montrataj al turistoj.

**************************************************************************

Baltiaj Esperanto-Tagoj
=======================

La tradiciaj kaj bonfamaj Baltiaj E-Tagoj, BET estas organizataj alterne
en la cxebaltaj landoj. La jam 34-a, cxi-jara arangxo okazos en suda
Litovio, en la urbeto Veisiejai (kie logxis ankaux Zamenhof) inter 18-24
de julio.

Por prepari vian vojagxon kaj partoprenon petu aligxilon kun detalaj
informoj cxe:

Litova E-Asocio
pk. 167, LT-3000 Kaunas, Litovio
Fakso: +370-7-228616

**************************************************************************

SATanoj en Ukrainio
===================

La cxi-jara kongreso de SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda) okazos en Odessa,
Ukrainio inter 18-25 de julio.

Kotizoj inter 156-435 FRF (infanoj ne pagas kotizon). Estas antauxvidataj
ne nur labora parto, sed ankaux ekskursoj al Dnevstrovska Fortikajxo, al
katakomboj. Cxiuj logxlokoj (hotelo, turismaj dometoj) kaj la kongresejo
trovigxas proksime al la marbordo.

Por certigi vian lokon petu aligxilon de:

Grigorij Geht,
ul. Bebelja 9/38, UA-270014 Odessa, Ukrainio

**************************************************************************

Plena kalendaro de E-arangxoj: http://www.hungary.net/esperanto/

**************************************************************************

Programo de KVINPETALO en 1998
==============================

Februaro
--------
13-18 Kontribuo de la revuo "Literatura Mondo" al la arto instrui.

20-25 La didaktikaj kontribuoj de E. Privat kaj W. Auld.

22-an de februaro je 14.30 en la "Maison des Associations" gxenerala
   asembleo de Societo Yvonne Martinot (SYM)

Aprilo
------
15-19 Preparado al la skriba parto de la 3-a ekzameno (eks-kapableco).

21-25 Praktikado de la lingvo (ankaux kante!).
   Samtempe: Iniciado kaj praktikado de Jogo.

Majo
----
01-03 Ornitologia semajn-fino.

   Ebleco dauxrigi la 04-an, 05-an de majo.

21-25 Piedmigrado (Petu specialan programon).

31.05-02.06 Traduk-semajnfino. Temo: Cxiaj printempoj...

Julio
-----
07-11 Praktikado de la lingvo.
   Samtempe: Preparado al Altaj Studoj.

20-25 Praktikado de la lingvo (Dua nivelo).

24-29 Lorca kaj la hispana poezio cxi-jarcenta.

Auxgusto
--------
09-11 Praktikado de la lingvo.

11-15 Omagxe al Roger Bernard... far liaj geamikoj...

18-22 (Kompletigota.)

Oktobro
-------
Japana semajno.

Praktikado de la lingvo (datoj precizigotaj).

Decembro
--------
10-15 1859...69...79...89: De Zamenhof al Privat tra Gandhi, Lanti, R.
   Rolland.

**************************************************************************

FAKA APLIKADO
/////////////

Sukera faklibro
===============

Post trilingva faklibreto pri vinfarado en Elzaso, T.A.K.E. (Tutmonda
Asocio de Konstruistoj Esperantistaj) jxus eldonis duan E-lingvan libron
"Sukerfarado - sukerfariloj - sukerfarejoj" (Provo de klarigo kaj faka
terminaro). La auxtoro estas Claude Longue Epee, kreinto kaj posta
direktoro de la bet-sukerfabriko de Connantre en Francio.

Kiel la artikoloj en la gazeto "La Domo", ankaux cxi tiu libro estas verko
en sciencpopulara stilo por vasta publiko. La verko entenas resumojn en
Esperanto, la franca, germana, angla, araba, rusa kaj la japana lingvoj.

La suker-libro estas mendebla kontraux 80 frankoj (inkl. sk) cxe:

TAKE - LA DOMO
RN 83 - Rue de Tiefenbach, FR-68920 Wintzenheim, Francio
rete: take.ladomo@forigu.wanadoo.fr

**************************************************************************

Horlogx-vizio
=============

"La Eta Gazeto" raportis en februaro 1991 pri la Esperanta nomo Movado,
kiun svisa horlogxfabriko elektis kiel markonomon.

Nu, en la itala gazeto Il Giornale nun aperis kroma reklamo pri lastmodela
horlogxo de la sama fabriko, kiun oni nomis ankaux Esperante: MOVADO
VIZIO. En la teksto de la propaganda anonco legeblas itallingve: "Vizio
significa "visione" ... in Esperanto, la lingua internazionale..."

Por ni estas vere "vizio" tia agnosko de Esperanto, kaj sincere
bondeziras, ke la cxi-lasta produkto de tiu firmao cxiam <>
funkciadu. Fakte, en la itala VIZIO signifas: "malvirto" aux
"malperfektajxo".

el La Eta Gazeto, dec/97

**************************************************************************

Novaj libro, diplomoj, profesoroj
=================================

Enkadre de la 18-a studsesio de AIS (septembro, Rimini), Prof. Carlo
Minnaja prezentis la fresxe aperintan libron "La kostoj de la Euxropa
lingva (ne-)komunikado", eldonitan en la lingvoj Esperanto, angla kaj
itala.

Emma Bonino, ano de la Euxropa Komisiono, estis instiginta la verkon, kiu
sub la redakto de nobelpremiito Reinhard Selten en 14 kontribuoj esploras,
kiom kostas la plurlingveco de la Euxropa Unio kaj la nunaj metodoj por
ties traktado.

Paralele al la sciencaj kaj instruaj arangxoj okazis kunsidoj de la Senato
de AIS, kiu interalie subskribis kontrakton kun UEA pri komunaj studsesioj
dum la Universalaj Kongresoj.

Jam post la ekzamenoj, dum la solena fermo en "Grand Hotel San Marino" la
prezidanto de AIS, OProf. Helmar Frank, povis transdoni la atestojn al 3
novaj diplomitoj.

AIS alvokis plurajn novajn adjunktajn membrojn kaj du profesorojn:

La konata pola astronomo Konrad Rudnicki farigxis orda profesoro kaj tial
plenrajta membro de AIS. Robert Baber, komputikisto kaj auxtoro de multaj
fakaj libroj, farigxis asociita profesoro. Ambaux sciencistoj jam dum
kelkaj jaroj kunlaboris kun AIS.

La sekvaj studsesioj de AIS okazos en Paderborn (Germanio), Moskvo
(Rusio), Bydgoszcz (Polio) kaj dum la UK en Montpellier (Francio). La
tradician septembran konferencon ankaux en 1998 gastigos Rimini kaj San-
Marino. Aligxojn kaj informpetojn akceptas:

ADoc. Mag. Joanna Lewoc
Karl-Schwarzschild-Weg 6/317, DE-37077 Gottingen, Germanio

Rim: Informoj pri AIS estas troveblaj cxe la retpagxoj
http://www.forst.uni-muenchen.de/OTHERS/AIS/

**************************************************************************

Anarkio
=======

En la anarkiista movado en Germanio disvolvigxas modesta agado por kaj per
Esperanto.

En la anarki-sindikata organizo "Freie ArbeiterInnen-Union" (FAU) estis
tri flueparolaj esperantistoj inter cx. 160 membroj. Komence de 1994 la
dumonata FAU-gazeto "Direkte Aktion" (aktuala eldonkvanto 5.000 ekz.)
ekaperigis duonpagxan kurson por komencantoj. Fine de 1995 la kurson
anstatauxis kolumno en Esperanto kun originalaj informoj el la anarkiista
movado tutmonda. (Similan kolumnon respektive pagxon jam publikigas
anarkiistaj periodajxoj en Hispanio kaj Japanio.) En somero 1996 FAU
okazigis kvintagan E-kurson por komencantoj, kiun gvidis la cxilanda SAT-
peranto, Jiri Prosxkovec. Danke al tia pasxo-post-pasxa propagando la
sinteno de la FAU-anaro sxangxigxis de la kutima skeptikeco al suprajxe
pozitiva rilato. Dum la lastaj du jaroj proksimume trideko da FAU-membroj
ekesperantistigxis, tial starigxas la tasko konservi kaj kreskigi tiun
komencan intereson. En 1995 la kongreso de FAU akceptis rezolucion kulturi
Esperanton kaj apliki gxin cxiam pli ofte por la internaciaj rilatoj. Same
decidis en decembro 1996 la kongreso de Internacia Laborista Asocio" (ILA,
la anarki-sindikatista internacio), sed multe da laboro estas farenda por
ke Esperanto anstatauxu la oficialan dulingvan (hispanan/anglan) kaoson en
la praktiko. Fine de 1996 la fakgrupo pri orienta Euxropo de FAU aperigis
16-pagxan raporton en Esperanto pri sia laboro.

Dum la pasintaj jaroj poresperantaj kontribuajxoj aperis en diversaj
anarkiistaj publikajxoj, kaj ampleksa kontribuajxo pri Esperanto estas
verkata por "Lexikon der Anarchie".

Sur internacia nivelo anarkiistaj esperantistoj kunordigas siajn aktivadon
interalie en la Liberecana Frakcio de Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT).
Tiu eldonas kvaronjaran bultenon "Liberecana Ligilo" (redaktata en
Brazilio). La revuo "Lauxte" (Francio) disponigas siajn pagxojn al
liberpensuloj kaj divers-tendencaj socialistoj (inkluzive anarkiistoj).
Ekzemplerojn, respektive fotokopiojn de la menciitaj publikajxoj vi povas
ricevi de Will Firth, Lychener Str. 73, DE-10437 Berlin, Germanio.

Will Firth
el Berlina Informilo 2/97

**************************************************************************

MOVADO
//////

Esperanto en teleteksto
=======================

Decembre de 1997 la teleteksto de sofia televido "Sedem dni" publikigis
porkomencantan E-kurson el 12 lecionoj, preparitan de Mariana Evlogieva.

La kurso okupis preskaux 150 teletekstajn pagxojn kaj vekis konsiderindan
intereson. Venis petoj, ke la kurso aperu denove, en pli konvena tempo -
ja dum la antauxjulfestaj tagoj oni ne tro lernemas.

La teleteksto, kiu atingas pli ol 500 000 spektantojn, ankaux estonte
pretas disponigi pagxojn por Esperanto.

Cxiaj ideoj kaj proponoj pri pliricxigo de la E-pagxaro estas bonvenaj!
Adreso por korespondado:

M. Evlogieva
Druzba-2, PK-18, BG-1582 Sofio, Bulgario.
Rete: interpres@forigu.bis.bg

**************************************************************************

Aperis Pasporta Servo-1998!
===========================

En januaro aperis la fresxa versio de Pasporta Servo, enhavanta 871
adresojn el 75 landoj. La gastigantoj jam ricevis gxin auxtomate kaj
senpage, aliaj povas mendi ilin cxe sia (aux cxe UEA-) libroservo kontraux
24 guldenoj.

Pliaj detaloj en la sekva numero.

**************************************************************************

UEA-UN Simpozio
===============

La 28-an de aprilo, okaze de la 50-jarigxo de la UN-deklaracio pri Homaj
rajtoj, kaj 90-jarigxo de Universala Esperanto-Asocio, UEA kunlaborante
kun UN-komisiono UNHCHR organizas Internacian Simpozion "La lingvaj
dimensioj de homaj rajtoj, kaj la rolo de UN kaj neregistaraj organizoj".

Antauxviditaj prelegantoj: Prof. Humphrey Tonkin, Kinga Gal, Elena
Ippoliti, (UNHCHR), Claude Piron, Cecilia Thompson, Mark Fettes.

**************************************************************************

Esperanta telefonkarto okaze al IJK!
====================================

Okaze de la 54-a Internacia Junulara Kongreso okazonta cxi-somere en
Rijeka la Kroata Posxto planas la eldonon de la telefonkarto dedicxe al la
kongreso. La sama instanco honoris per Esperanta posxtmarko la 1-an
kongreson de kroataj esperantistoj en 1997.

Lauxplane la telefonkarto estos prezentata okaze de la "Dua kongreso de
kroataj esperantistoj" okazonta majfine en la urbo Varajxdin.

La partoprenantoj de IJK povos telefoni hejmen per la Esperanta
posxtkarto.

Cetere, la favoran periodon por aligxi al la Junulara Kongreso profitis
119 gejunuloj el 20 landoj. La urbestro de Rijeka akceptis lastatempe la
reprezentantojn de LKK por konatigxi kun la preparlaboroj.

inf: esperanto@forigu.zg.tel.hr

**************************************************************************

Mallonge
========

Post 13 jara uzado cxesis la ebleco informi la publikon pri Esperanto en
la Vilao Kreuzberg, Berlino, Germanio, ekde la fino de 1997. La kialo
estas: monmanko.

***

BEK (Bulteno de Esperanta Komerco), 12 n-roj jare, aerposxte, abono por 10
USD. Redaktas: s-ro Wang Tiany, Xi'an E-Asocio, Xiyinglu 74, CN-710054
Xi'an, Cxinio, Rete: xty@forigu.xanet.edu.cn

***

Kunlaboro SAT-UEA! Universala E-Asocio proponis, ke la prezidanto de la
Plenum-Komitato de SAT parolu dum 30 minutoj kadre de la "Strategia
Forumo", okazonta en la UK en Montpellier. La propono estas akceptita. -
el Sennaciulo, jan/98

Fama lingvisto prof. Tanaka Katuiko konsentis esti membro de la honora
patrona komitato de Japana E-Instituto. Laux "La Revuo Orienta"

***

E-budo funkciis en la sveda porinstruista ekspozicio "Skol-Forum", kiun
vizitis 30 mil personoj. Estis disdonitaj 1250 ekz-oj da prilingva
superrigardo por instruistoj.

***

Novembre aperis cxe la eldonejo "Trezoro" de Vilmos Benczik hungara
traduko de "La nova realismo" de Bruno Vogelmann; gxin tradukis Peter
Andras Rados.

***

Nova redaktoro de "Kontakto" ekde 1998 igxos Sabira Stalberg, nun logxanta
en Bulgario, kiu zorgos pri la revuo ekde la redaktado gxis la ekspedado.

***

Posxtoficejo en Strajxnice (Cxehio) omagxis per E-lingva afrankostampilo
la 95-jaran datrevenon de la fondo de E-klubo en Prago.

***

29-an de novembro kun cento da gastoj pasis Malferma Tago de CO UEA;
honoraj gastoj estis Paul Gubbins k d-ro Marc van Oostendorp. La
Libroservo de UEA vendis varojn je preskaux 7 mil NLG.

***

La malbona financa situacio de SAT ne permesis eldoni "Sennaciecan Revuon"
por 1997. - laux Sennaciulo

***

7-persona internacia grupo finpreparas en Japanio filmon "En somera vilao"
laux la samtitola rakonto de Anton Cxehov; gxi estas scenariigita kun la
helpo de Kitagawa Hisasi.

**************************************************************************

LA LINGVO-VORA ANGLA
====================

Sub la titolo "Por politiko de Esperanto" aperis brosxuro de Andrea Chiti-
Batelli, eldonita de UEA en la serio "Esperanto-Dokumentoj, 34E". Jen
fragmentoj el gxi.

La riskoj de "lingvovorado" minacantaj la etnajn grupojn...
-----------------------------------------------------------
...Gxis nun la atento de la fakuloj pri "lingva juro" koncentrigxis sur la
dangxerojn, kiuj rekte minacas la "sensxtatajn" etnojn kaj minoritatojn.
Ili multfoje montris la striktajn interligojn ekzistantajn inter lingvo
kaj kulturo, kaj ke la protekto de la idiomoj de tiuj grupoj estas do
nemalhavebla kondicxo ankoraux por la gardado de ties "identeco" kaj de
ties vivmaniero.

Nacia lingvo kiu voras cxiujn aliajn naciajn lingvojn
-----------------------------------------------------
...La fakuloj, kontrauxe, tute preteratentis alian aspekton de la
problemo, pri kiu temas tiu cxi referajxo. Ili koncentris sian atenton sur
la, por tiel diri, "nacian ezokon" (t.e. la francan, kiu "voras" la
bretonan aux la alzacan; la hispanan kiu dangxerigas la euxskan kaj la
galegan, ktp.); kaj ili ne rimarkis, malantaux tiu "nacia ezoko",
"internacian sxarkon" ecx pli dangxeran, kiu estas ekvoranta la unuajn kaj
aliajn, same minoritatajn lingvojn dominantajn kiel "sxtatajn" idiomojn
dominantajn. Tiu sxarko estas la angla.

Grandigxanta dangxero
---------------------
...La dangxero estas kreskanta, cxar ni vivas en mondo pli kaj pli
integrita, sine de kiu la internacia komunikado estas pli kaj pli intensa
kaj kie, konsekvence, la ?sxparoj kaj avantagxoj realigeblaj (kaj la
perdoj evititaj) danke al uzado de ununura lingvo estos pli kaj pli
konsiderindaj.

Tio estas la kialo, pro kiu la dangxero estas kvalite malsama ol fenomenoj
kiel la "francigo" de la euxropaj lingvoj en la 18-a jarcento, kaj gxi pli
kaj pli similas al la progresiva forvisxado de la dialektoj, kiujn la
naciaj lingvoj cxiutage pli kaj pli ekskludas el la kultura, literatura,
scienca komunikado: tiu ekskludo estas la antauxcxambro de estingigxo.

Ne estas do tempo perdebla: se oni ne alvenas nun al trovo de solvo
alternativa rilate al la angla; se oni ne havos suficxe fortan volon por
realigi tian alternativon, kaj se, fine, ne ekzistos politika potenco, kiu
ebligu al tiu solvo sukcesi, tiam la definitiva - kaj jam neinversigebla -
venko de la angla lingvo estos jam demando de nur kelkaj jardekoj, kun la
konsekvencoj, kiujn ni jxus indikis.

Historiinstrua risko
--------------------
...Kiu estus pensinta, je la momento kiam Julio Cezaro konkeris Gauxlion,
pri malapero de la gauxla lingvo? Tamen ...gutta cavat lapidem ("ecx guto
malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan"), kaj la
gauxla formortis. Estis bezonataj tiam, por neniigi gxin, pluraj
jarcentoj. Hodiaux la ritmo estas tre pli rapida, kaj cxiam pli rapida,
precipe sub la influo de amaskomunikiloj. La nuntempa sorto de la
dialektoj - necesas insisti pri tio - antauxbildigas la sorton, kiun
morgaux spertos, siavice, lagrandaj naciaj lingvoj.

Bibliografio kiel indikilo
--------------------------
...Fortegan helpon por nin konvinki pri tio, "ke la estonteco jam
komencigxis", liveras al ni duobla konstato, kiu unuavide - sed tute
malprave - povas sxajni de neglektinda graveco. La bibliografioj, kiujn
oni legas en la lastatempaj sciencaj libroj kaj artikoloj - koncernantaj
iun ajn fakon kaj verkitaj en iu ajn lingvo - citas jam nur ekskluzive
verkojn anglalingvajn, kaj precipe usonajn (dum la esceptoj estas pli kaj
pli maloftaj); la ceteraj popoloj - tute ignorataj - do pli kaj pli
aspektas kvazaux... malkleruloj, kvazaux primitivaj popoloj.

Venkitaj veoj
-------------
...Paralele la grandaj datenbankoj, kaj ne nur en Usono, enstokigas nur la
anglalingvajn informojn: morgaux do la historio (kaj per gxi la tuta
kulturo, en la plej vasta senco de la vorto) estos konceptata ekskluzive
surbaze de tio, kion oni konservis kaj skribis en tiu cxi lingvo. Koncerne
al ceterajxo:...vae victis! (ve al la venkitoj!)

Latino kiel nelingvovora
------------------------
...Post falo de Romia Imperio - cxesinte esti denaska lingvo de dominanta
popolo kaj oficiala lingvo de "super-grandulo" de la antikveco, tute
perdis la tiaman kapablon lingvovoran kaj etnodetruan: la latinidaj
idiomoj povis libere disvolvigxi dum la tuta dauxro de la Mezepoko.

Taktiko por agi tuj
-------------------
...Tial ke nek la publika opinio, nek la regantaj grupoj de la diversaj
landoj estas jam pretaj akcepti Esperanton kiel celon (nome kiel
internacian lingua franca), Frank proponas uzi gxin provizore kiel ilon,
nome kiel rimedon por lerni etnan lingvon. Se oni alvenus al gxeneraligo
de adopto de tiu metodo, oni helpus ne nur plibonigon de la lernado de la
lingvoj, sed ankaux disvastigon de la scio de Esperanto, kio igus poste
tre pli facila ties adoptigxon ankaux kiel celo.

Efektive, dum niaj lingvoj havas kiel cxefan malamikon la anglan,
Esperanto havas ecx pli dangxeran malamikon: la malamikecon - largxe
disvastigxintan kaj nutritan per nesciado - kontraux planita lingvo; tiu
cxi antauxjugxo konsistigas alianciton de la angla ecx pli timindan ol la
insida servemo de la lingvodidaktikistoj. Al forigo de tiu cxi malamikeco
la "metodo de Paderborn" povos forte helpi.

Lingva Cxernobilo
-----------------
...Fakte ne estas troigo aserti, ke ni spertas tutplanedan fenomenon de
"lingva poluado", analogan al la pli konata fenomeno de poluado de grundo,
de aero, de akvo: ambaux progresas per pli kaj pli kreskanta rapideco,
gxis tio, ke minacas unu la pluvivadon mem de la homaro, la viveblon de la
tero; la alia niajn lingvojn kaj nian identecon kulturan kaj homan.

Morgaux estos tro malfrue por lukti favore al la protektado de animalaj
aux vegetajxaj specioj jam malaperintaj. Same estas en nia kazo: temas,
efektive, pri la pluvivado mem de la lingvoj (kaj de la kulturoj) aliaj ol
laangla. La tempo de la prokrastoj kaj de la senfruktaj diskutoj estas do
forpasinta.

Konklude
--------
La dangxero estas granda; la punkto de nereveno alproksimigxas; la tempo
de la prokrastoj estas forpasinta. Necesas transiri al la agado: komence
taktika, poste strategia. Kiel oni diras, prave: "kie estas volo, tie
estas vojo".

**************************************************************************

INSTRUADO - ILEI - IEI
//////////////////////

Serio pri lerniloj (3)

Situacioj kaj gramatiko
=======================

Ni jam pledis por dinamikaj situacioj prefere al statikaj temoj aux
malnovmoda gramatika aliro. Tio precipe validas, se ni konstruas niajn
lernilojn cxirkaux la komplikaj gramatikoj de etnaj lingvoj. Tamen,
Esperanto havas sian unike logikan kaj senesceptan gramatikon kaj estus
freneze ignori tion en la instruado. Ja malkovro de la konstru-brikaj
ebloj de la lingvo provizas fortan motivigon al multaj por plulernado.

Ne-hazarde, ke la komunik-situacia lernado floris cxe la angla, kies
gramatiko estas ne tiom sistemeca kaj tre escepto- kaj idiom-plena. Al
Esperanto gxi estas malpli necesa, tamen portas realajn avantagxojn.

La esenco de gxia sukceso estas la trafa ligado de gramatiko kun situacioj
- en tiuj lernantoj entuziasmigxu kaj aktivigxu, kaj samtempe, eble
apenaux rimarkate, ili proprigas la gramatikajxon. Kaze de estonta misuzo
de gxusta gramatika formo, memorigo pri la origina situacio povas suficxi
por sproni gxustigon.

Kelkaj ligoj evidentas: verbo-tempoj rilatu al ekskurs- aux stud-planado
kun kalendaro; imperativo kun armea, lerneja aux frateg-frateta situacioj
(iru! haltu! legu!); -ig- kun sorcxado (sxi ranigis la princon), -igx- kun
vetero (varmigxos, la vento fortigxos...) ktp. Cetere, kvankam -igx-
prezentas pasivan nocion, oni povas ligi gxin al tute aktivaj situacioj,
ekz. la kanota aventuro en cx. 71 de Tendaraj tagoj III.

Tamen, niaj lernantoj rekonas malfacilajxojn; cxu pro mankoj en instru-
teknikoj kaj motivigo: aux cxu povus esti, ke nia mirinda, varbile
lauxdata gramatiko tamen havas malfacilajn punktojn? Jen nia sekva temo.

Stefan MacGill

**************************************************************************

Personaj sxangxoj cxe IEI
=========================

Gerard kaj Mila van der Horst-Kolinska ekde februaro cxesas labori cxe IEI
(Internacia Esperanto-Instituto).

Tio signifas, ke iliaj privataj retadresoj "espero@forigu.saluton.iaf.nl" kaj
"106557.345@forigu.compuserve.com" NE PLU estos uzeblaj por sendi mesagxojn al
IEI. Ili restas uzeblaj por kontakti ilin persone!

Adreso por ontaj kontaktoj:

Mila kaj Gerard van der Horst-Kolinska
Hengelolaan 1158, NL-2544 GT Den Haag, Nederlando
Telefono +31-70-3666547

Rim: Ekde februaro por IEI en Hago laboros Attilio Rojas el Argentinio.
   - ndlr

**************************************************************************

Pasporto al la tuta mondo: Esperanto
====================================

ELNA preparas 15-lecionan videokurson pri baza Esperanto, konceptita de
Edwin Grobe, verkita de Paul Gubbins.

I. Gxeneralaj klarigoj
----------------------
Leciona dauxro: 30 minutoj
Kursa dauxro: 7,50 horoj
Instrumetodo: rekta (entute Esperantlingva)

1. Rolantoj interagas en familia kadro, sen rekte okupigxi pri la televid-
spektantaro.

2. Instruisto enkondukas antaux la leciono la lernocelojn; instruisto
resumas post la leciono la lernotajxojn, sociajn kaj gramatikajn.

3. Fine de cxiu leciono studanto kapablos sin esprimi en diversaj
situacioj: ekz. oni povas paroli pri si mem; povas diri, kion sxli
sxatas/ne sxatas; povas esprimi aprobon / malaprobon; povas paroli pri
korpopartoj/doloroj; pri la vetero; pri flankokupoj; pri profesioj, ktp.
Samtempe la studanto pli kaj pli regos bazajn Esperanto-gramatikajxojn kaj
sentas sin pli kaj pli kompetenta apliki la lingvon en pluraj sociaj
kuntekstoj.

Gramatiko
---------
Gramatiko devenas de la dialogaro; cxiu leciono enhavas apartajn novajn
gramatikajn erojn, kiu ripetigxas kaj reauxdigxas ne nur en la koncerna
leciono sed ankaux en sekvaj, gxis la studanto apenaux konscias pri ties
cxeesto. Tamen akompana brosxuro, enhavanta ekzercojn kaj klarigojn,
firmigas la gramatikajn konceptojn jam enkondukitajn en la filmo.
Sonkasedoj kaj instruistaj bild-kartoj haveblas por kompletigi la
lernmaterialon.

Kulturo
-------
La studanto informigxas pri diversaj aspektoj de Esperanto-kulturo. Ekz.
pri Pasporta Servo, pri radioelsendoj, pri kongresoj, pri la Interna Ideo,
k.s.

Surskriboj
----------
Gravaj vortoj aux frazoj ne nur auxdigxas sed ankaux legigxas pere de
surskriboj en la instruista resumo.

Estonto
-------
La nuna kurso provizas studmaterialon por 15-semajna kurso. Planita estas
post la unua kurso plia 15- semajna, pli altnivela progresanta kurso. Kune
la du kursoj provizos materialon por plena studjaro.

dauxrigota

**************************************************************************

LIBROJ
//////

1000 Donkihotoj
===============

HEF kaj gxia fondajxo, Fundacion Esperanto, lancxas apartan kampanjon por
diskonigi la pintan literaturan verkon "Don Quijote de la Mancha" de
Miguel de Cervantes.

Se la kampanjo sukcesos kunigi mendojn por entute 1000 ekzempleroj de la
genia verko, la mendintoj povos akiri la volumon kontraux simbola prezo de
nur 1000 pesetoj! (= 13,3 guldenoj)

La nuna prezo de la libro estas 93,60 guldenoj! Oni komprenu, ke la
disvendado okazos nur se la kvanto de mendoj estos minimume 1000.

Rajtas mendi cxiuj grupoj, asocioj kaj ecx unuopaj esperantistoj, kaj ne
ekzistas limo por la kvanto de la mendo.

La luksa eldono de la verko, farita de Fundacion Esperanto siatempe, estas
sendube la plej bela donaco por ni mem, por niaj korespondantoj kaj
amikoj, kaj por regali auxtoritatulojn okaze de oficiala vizito.

Faru tuj vian mendon cxe

Hispana E-Federacio,
Rodriguez San Pedro 13-3-7 ES-28015 Madrid, Hispanio
Tel+faksilo: +34-91-446-80-79
Rete: admin@forigu.esperanto-es.org

**************************************************************************

REAGOJ
//////

Faklibro pri BSO
================

Multaj konas la eminentan komputlingvistikan manlibron de Gabor Proszeky,
aperintan antaux ok jaroj: Szamitogepes nyelveszet. Termeszetes nyelvek
hasznalata szamitogepes rendszerekben - Perkomputila lingvistiko. Aplikado
de naturaj lingvoj en komputilaj sistemoj (SZAMALK, Budapest, 1989)

Tamen ne cxiu scias, ke en la cxapitro "Plej renomaj masxinaj
traduksistemoj (pp. 411-34). Proszeky prezentas la sistemon BSO, kun
klarigo de la motivoj uzi en gxi Esperanton kiel internan lingvon.
Proszeky estis (kun Ilona Koutny) ne nur unu el la auxtoroj, sed ankaux
motoro de la sintaksa analizo de la hungara lingvo por tiu masxintraduka
modelo. Kvankam BSO rezignis kaj cxesis progresi en la komencita direkto,
la ideoj kaj solvoj efikas, estas instruataj kaj eble maturigxas plu.

Balazs Wacha
wacha@forigu.ny01.nytud.hu

* * * * * *

Bela sed ne efika...
====================

Vere mi iom miris, trovante lauxdan komentarion (Eventoj 136, p. 4) pri la
varbilo en trajno jam la duan fojon nun (antauxe Heroldo elektis gxin kiel
"nia plej bela varbilo").

Kompreneble pri belo kaj allogo oni povas multe diskuti - aux prefere
rezigni pri cxia diskutado. Mi do nur mencias, ke laux mi foto pri kvar
kapoj kaj slogano kia "juna, aktiva, internacia" ne estas tre atentokapta,
milde dirite.

Interese tamen eble estas rigardi, kian efikon havis la varbilo. Gxi
aperis dum kvar monatoj sinsekve (de februaro gxis majo 97) en la horaroj
de kvar malsamaj trajnoj, kun adresoj de kluboj en lauxitineraj urboj kaj
de GEA. Kiam fine de majo dum la Euxropunia Kongreso mi interparolis kun
reprezentantino de GEA, mi eksciis, ke reage al la varbilo venis ecx ne
unu informpeto - nek cxe sxi en Freiburg, nek cxe iu alia klubo, kies
adreso estis listigita.

Nia adreso aperis maje en la horaro de la trajno "Hanseat", iranta de
Munkeno al Kiljo. Gxis nun neniu interesito sin anoncis cxe ni.

Cxu la varbilo estas bela aux ne, diskuteblas. Ke gxi estis senefika,
montras la faktoj. Almenaux gxi ne alportis tujan, rektan reagon. Laux mi
konsiderindas antaux cxio la efiko de varbilo, kvankam evidente plej ofte
gxi estas malfacile taksebla. En tiu cxi kazo tamen ni scias, ke la
varbmaniero ne tauxgis, bedauxrinde. Felicxe la provo estis malmultekosta
- jen konsolo.

Sabine Darbellay

**************************************************************************

HUNGARA ANGULO
//////////////

Esperanto-Balo
--------------
La Esperanto-Balo okazos la 7-an de marto inter 20.00-02.00. Prezoj de
enirbileto kun vespermangxo 2900 Ft, sen mangxo: 1500 Ft. Prenu ilin cxe
HEA, E-Domo (tel: 2828885) aux cxe la loka E-societo. Estas ebleco por
malmultekosta (800 Ft) tranoktado en Budapest, pri tio kontaktu HEA (tel:
2680306). Ezt a balat nem lehet kihagyni!

SAT-peranto
-----------
Cxi-jara membrokotizo de SAT por hungaroj estas 1200 Ft (inkluzivas
Sennaciulon kaj Sennaciecan Revuon + la SAT-adresaron). Eblas ankaux
aparte aboni al Sennaciulo (12 numeroj, 1300 Ft) kaj Lauxte (6 numeroj
1400 Ft). Kontaktu: Kovacs Bela, 7400 Kaposvar, Bela kiraly u. 44.

Iru al bestogxardeno!
---------------------
La Budapesxta Zoo nun intencas eldoni sian koloran prospekton en kelkaj
fremdaj lingvoj. La produktado de la Esperanta versio dependas de tio, cxu
estas interesigxo pri tiu lingvo, do la direktoraro volas "testi la
publikon". La tekston de la E-versio (23 tajpitaj pagxoj) oni printis en
kelkaj ekzempleroj, kaj metis reklamtabulon cxe la enireja kaso, laux kiu
oni povas prunti gxin por la vizitado (cxe la elirejo bv. redoni). Se vi
vizitos la Zoo-parkon (kial ne?) ne forgesu peti la E-lingvan gvidilon.
Estu +1 streko cxe la nombrantoj!

**************************************************************************

ABONHELPA FONDAJxO
//////////////////

Abonhelpa Fondajxo
==================

Multajn dankojn al cxiuj, kiuj kontribuis al nia
abonhelpa fondajxo!

R. L. Hoogendoorn, NL - 26 NLG
Mila v.d. Horst-Kolinska, 26 NLG
Sormunen Tapio, FI, 74 NLG
Margarete Bettmann, DE, 126 NLG
Klubo Esperantista Oslo, NO, 74 NLG

Abraham Miklos, Budapest, 500 HUF
Gergely Mihaly, Budapest, 1000 HUF
Kirsch Janos, Iregszemcse, 1000 HUF
Korek Karoly, Miskolc, 300 HUF
Nagy Ignac, Vecses, 500 HUF
Obadovics Eva, Budapest, 1000 HUF
Radnai Vilmos, Dunaharaszti, 500 HUF
Simon Boldizsar dr, Debrecen, 1000 HUF
Sverteczkine Czibik Klara, Szfvar, 2000 HUF
dauxrigota

**************************************************************************
**************************************************************************

SUPLEMENTO: ADRESARO DE ESPERANTA GAZETARO - 1998
=================================================

La lasta "Adresaro de E-gazetoj" aperis en oktobro 1994. Malgraux la
multaj redaktor- kaj adressxangxoj gxi dauxre cirkulas inter
esperantistoj. Por helpi al vi trovi la kontakton kun la dezirata gazeto
(peti specimenon, legi, kunlabori, reklami vian arangxon, servon, ktp) pro
multaj petoj ni denove kompilis la aktualan liston. Jen eltirajxo de la
?datum-banko de LINGVO-Studio. "Plenan" adresaron ne estas eble kompili,
ni cxi tie listigas nur tiujn gazetojn, kiuj regule (aux almenaux 1 foje
jare) sendas al ni specimenon.

MAJUSKLE signitaj nomoj signifas, ke la gazeto aperis en 1997. Titoloj kun
la signo * signifas, ke la lastan ekzempleron ni ricevis en 1996, (do la
gazeto versxajne cxesis aperi, almenaux ni ne havas pruvon pri gxia
ekzisto).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Afrika Vekigxo, Assiongbon Kankoegan, BP. 62139, Lome, Togolando.

AKTUALE EORO-AZIO, Vladimir Minin, pk 2000, RU-634063 Tomsk, Rusio.

ALPA KANGURUO, Axel Leitner, Klosterneubergerstr. 91/31, AT-1200 Wien,
 Auxstrio. Rete: h9250888@forigu.obelix.wu-wien.ac.at

ANTAOEN, Esperanto-Grupo, Casa Municipal de Cultura, ES-33400 Aviles,
 Hispanio.

ARGENTINA E-VENTO, Ruben T. Diaconu Tcachenco, Calles 119 y 122, AR-3700
 Pcia. R. Saenz Pena Chaco, Argentinio.

ARKO!, Stanley Neil Glass, 6136 Elisabeth Avenue, MO-63139-2819 St. Louis,
 Usono.

ASISTILO, Christian Lavarenne, Le Presbytere, FR-09800 Balague, Francio.

AOSTRIA ESPERANTO-REVUO, Auxstria Esperanto- Federacio, Funfhausgasse
 16-18, AT-1150 Wien, Auxstrio.

AVANCO, Alexis Otero Castellon, pk. 5120, CU-10500 Havanna, Kubo.

AVENO, Manfred Westermayer, Kandelstr. 62, DE-79194 Gundelfingen,
 Germanio. Rete: m.westermayer@forigu.3landbox.comlink.apc.org

BABILEMO SEN LIMOJ, Agnes Nourani, 2 Allee Fromentin, FR-87000 Limoges,
 Francio.

BAZARO, Zsigmond Julia, C.P.200, RO-3400 Cluj- Napoca-1, Rumanio.

BERLINA INFORMILO, Holger Netzel, Prenzlauer Allee 87, DE-10405 Berlin,
 Germanio. Rete: hartwig@forigu.berlin.snafu.de

BOLETIN, Miguel Gutierrez Aduriz, Floranes 57-2-C, ES-39010 Santander,
 Hispanio. Rete: liven@forigu.nexo.es

BONA ESPERO, Dr. JJ (Cobus) Zeelie, Box 12271, Centrahil, ZA-6006 Port
 Elizabeth, Sud-Afriko. Rete: cozee@forigu.ml.petech.ac.za

* Brandenburger Blattchen, Esperanto-Jugend, Berliner Str. 49, DE-14467
 Potsdam, Germanio.

BRAZILA ESPERANTISTO, Brazila Esperanto-Ligo, Caixa postal 03625,
 BR-70084-970 Brasilia (DF), Brazilio. Rete: bel@forigu.brnet.com.br

BRITA ESPERANTISTO, LA, William Auld, 20 Harviestoun Rd, GB-FK14 7HG
  Dollar, Clacks, FK14 7HG, Skotlando.

* Bukuresxta Informilo, Marian Vochin, Sebastian 21, bv.S12, ap. 38,
 RO-76305 Bucuresti, Rumanio.

BULGARA ESPERANTISTO, K. Velkov, pk. 26, BG-3000 Vraca, Bulgario.

BULTENO AOSTRIA FERVOJISTO, Leopold Patek, Wien, AT-1103 Pf. 117,
 Auxstrio.

BULTENO DE ESPERANTA KOMERCO, Wang Tianyi, Jiangonglu 3 hao, 1-502shi,
 CN-710043 Xi'an, Cxinio. Rete: esp@forigu.pub.online.xa.sn.cn

BULTENO DE KATOLIKA E-CENTRO, Don Fernidando Longoni, Piazza Duomo 16,
 IT-20122 Milano, Italio.

BULTENO DE LONDONA E-KLUBO, Norah Brown, 17 Westbury Drive, Brentwood, GB-
 CM14 4JZ Essex, CM14 4JZ, Britio.

BULTENO DE REU, Elena Sxevcxenko, ab.ja 428, RU-119048 Moskva, Rusio.
 Rete: era@forigu.glasnet.ru

CEC - BULTENO, Marc Louste, 8 Ave de la Gare, FR-94430 Chennevieres / M,
 Francio.

CIRKULAJxO POR E-FAMILIOJ, Anna Besenyei, Szeremi u. 21. IV/20, HU-1117
 Budapest, Hungario.

CIRKULERO DE CxEJ, Blanka Gruntova, Vitezna 95, CZ-78401 Cervenka, Cxehio.
 Rete: cea@forigu.tnet.cz

* Cirkulero Junulara en Lepsiko, Wolfram Rohloff, Joensuustr. 57, DE-95030
 Hof, Germanio.

CIRKULERO De Amika Rondo Kalocsay, c/o Csiszar Ada, Zsigmond ter 1/B,
 HU-1023 Budapest, Hungario.

DANA FERVOJISTO, E. Henning Olsen, Aderupvej 182, DK-4700 Naestved, Danio.

DEBRECENA BULTENO, Papp Tibor, Trombitas u. 12, HU-4031 Debrecen,
 Hungario.

* Dialogo, Sarlanda E-Ligo, Pf. 2019, DE-66470 Zweibrucken, Germanio.

DIO BENU, Miloslav Svacek, Trsicka ul. 6, CZ-75127 Pencice, Cxehio.

DOMO, LA, Edmond Ludwig, RN 83, Rue de Tiefenbach, FR-68920 Wintzenheim,
 Francio. Rete: take.ladomo@forigu.wanadoo.fr

DUA JARCENTO, La, Herbert Mayer, Hofburg, Michaelerkuppel, AT-1010 Wien,
 Auxstrio. Rete: mayer@forigu.grill.onb.ac.at

EKSCIU, KE..., Irina Goncxarova, Molodaznaja 38-10, RU-143000 Odincovo-2,
 Rusio. Rete: ek_masi@forigu.chat.ru

EKUMENISMO, Mary Thenguvila dr, via F. Berni 9, IT-00185 Roma, Italio.

EKZAKTE, H. Gorecka kaj A. Korjxenkov, pk. 67, RU-620077 Jekaterinburg,
 Rusio. Rete: hrgo@forigu.sbank.e-burg.su

EL POPOLA CxINIO, Cxina Esperanto-Ligo, P.O. Box 77, CN-100037 Beijing,
 Cxinio.

* ELNA Newsletter, Esperanto League for North Am, P.O.Box 1129, US-CA
 94530 El Cerrito, Usono. Rete: elna@forigu.esperanto-usa.org

ELNA UPDATE, Pk. 1129, US-CA 94530 El Cerrito, CA 94530, Usono. Rete:
 elna@forigu.esperanto-usa.org

ESPERANTA SxAKO, Arvo Reede, Opetaja 27, EE-3170 Haapsalu, Estonio.

ESPERANTIC STUDIES, 3900 Northampton Str. N. W, DC 20015 Washingthon,
 Usono. Rete: ejl@forigu.gwis2.circ.gwu.edu

* Esperantista Tribuno, Ivanicxka Magxarova, Sveti Kliment EK-3, BG-7200
 Razgrad, Bulgario.

* Esperantista Vegetarano, Lilia Fabretto, C.P. 5050, IT-00153 Roma,
 Italio.

* Esperantisto, Antoni Beyga, ul. Lesna 16, PL-64 212 Siedlec, Polio.

ESPERANTISTO SLOVAKA, Stano Marcxek, Zvolenska 15, SK-03601 Martin,
 Slovakio. Rete: Redakcio@forigu.esperantisto.sk

ESPERANTO AKTUALA, Helene Falk, 7 Eikenlaan, BE- 1640 Gen. Rode,Belgio.
 Rete: esperbf@forigu.knooppunt.be

ESPERANTO, U.E.A, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando.
 Rete: uea@forigu.inter.nl.net

ESPERANTO AKTUELL, Marcus Zikosek, Germanio. Rete: a2983826@forigu.smail.Uni-
 Koeln.DE

ESPERANTO EKo, Brian Burnett, Nant Yr Hafod Cottage, Clwyd, BG-LL22 3BG
 Llandegla, LL11 3BG, Britio. Rete: 106152.2120@forigu.compuserve.com

* Esperanto en Azio, DOJ Cieko & Hirokaz, Nisisiba 4-17-9, Kanazaua-ku,
 JP-236 Yokohama, Japanio. Rete: wh4k-bnb@forigu.asahi-net.or.jp

* Esperanto en Bavario, Hermann Schmid, Waterloo str. 21, DE-86165
 Augsburg, Germanio.

* Esperanto en Danio, Lars R. Knudsen, Knasten 36-A, DK-9260 Gistrup,
 Danio. Rete: larsk@forigu.post1.tele.dk

ESPERANTO EN SKOTLANDO, Martin Hugh, 129, Anderton Park Rd, B13 9DQ
 Moseley, Birmingham, Britio - Skotlando. Rete: hugh.martin@forigu.ukonline.co.uk

ESPERANTO FERVOJISTO, Renee Gestin, 80 rue des Goncourt, FR-72100 Le Mans,
 Francio. Rete: jean.ripoche@forigu.wanadoo.fr

ESPERANTO HAMBURG, Benno Klehr, Oelkersallee 31, DE-22769 Hamburg,
 Germanio. Rete: esperantHH@forigu.aol.com

* Esperanto kaj Instruado, Eugen Schneider, Heinering 26, DE-50676 Koln,
 Germanio.

* Esperanto Noticias, Gilberto A.Silva Velho, R. 28 de Setembro,
 490.Apt.61, BR-12280-000 Cacapava SP, Brazilio.

* Esperanto Pyrenees, Mme Edwige Portes, 24, av. Halte, FR-09 340
 Verniolle, Francio.

ESPERANTO SUB LA SUDA KRUCO, Dr. Donald Broadribb, 59-B Lukin Street, WA
 6304 Beverley, Auxstralio. Rete: enkidu@forigu.perth.dialix.oz.au

* Esperanto Teacher, Arnold Pitt, Yew Tree Cottage, Ivington Road,
 Leominster, HR6 8QD Herefordshire, HR6 8QD, Britio.

ESPERANTO USA, Ionel Onet, P.O.Box 1129, CA 94530 El Cerrito, Usono. Rete:
 e-usa@forigu.esperanto-usa.org

* Esperanto Veneto, Rinaldo Giancarlo, via Savonarola 65, IT-35137 Padova,
 Italio.

ESPERANTOLEHTI, Aimo Rantanen, PL 2, FI-40801 Vaajakoski, Finnlando. Rete:
 aorantan@forigu.jylk.jyu.fi

* Espero, La, Esperanto-Centro, Vikingagatan 24,, SE-11342 Stockholm,
 Svedio. Rete: espero@forigu.esperanto.se

* Esperanto, Ile-de-France, Albert Sanson, 4bis rue de la Cerisaie,
 FR-75004 Paris, Francio.

* Euxropa Poezio en Esperanto, Miklos Feher, Andrassy u. 27, HU-1061
 Budapest, Hungario.

EuxROPONTO, Silezia Esperanto-Asocio, Strato Dubois 3/1, PL-50-208
 Wroclaw, Polio.

EVENTOJ, Szilvasi Laszlo, pk. 87, HU-1675 Budapest, Hungario. Rete:
 eventoj@forigu.hungary.net

* FAU Gxisdatigo, Will Firth, Lychener str. 73, DE-10437 Berlin, Germanio.

FEN-X, H. Bakker, Kastelenstraat 231, NL-1082 EG Amsterdam, Nederlando.

* Fenikso en Ameriko, Ruben T. Diaconu, Calles 119 y 122, AR-3700 Pcia. R.
 Saenz Pehxa, Cho, Argentinio.FIDO KAJ ESPERO, Apartado 119, ES-47080
 Valladolid, Hispanio.

* Flugfolio, La, Amerigo Iannacone, prof, via Nunziata Lunga 21, IT-86079
 Venafro (IS), Italio.

FOKO, LA, Aristophio A. Alves, C.P. 193, BR-57020-970 Maceico - AL,
 Brazilio.

Folio, La, Gertrud Lund, Kronetorpsgatan 94, SE-212 27 Malmo, Svedio.
 Rete: sten.svenonius@forigu.mailbox.swipnet.se

FORUMO, LSG-bulteno, Wolfgang Kirschstein, Hvedebjergvej 30, DK-8220
 Brabrand, Danio.

FRANCA ESPERANTISTO, Herve Gonin, 29 bis rue de la Republique, FR-59552
 Lambrez lez Douai, Francio.

FRATECO, Stanislaw Plachta, ul. Klasztorna 47, PL-32-436 Pilica-Biskupice,
 Polio.

FROMAGxKLOSxO, LA, Hans ten Hagen, Middenweg 587, NL-1704 BH
 Heerhugowaard, Nederlando. Rete: ten.hagen.esperanto@forigu.pi.net

GAZETO ANDALUZIA, J. F. Martin del Pozo, Apartado 5184, ES-29080 Malaga,
 Andaluzio, Hispanio. Rete: delpozo@forigu.redestb.es

GAZETO, LA, Eugene de Zilah, FR-55210 Creue, Francio. Rete:
 bruno@forigu.poetic.com

GEJA VIRO, Het Jacht 1, NL-3742 HL Baarn, Nederlando.

GEJ-GAZETO, Marc Stessgen, Hagendorsnstr. 6a, DE-51069 Koln, Germanio.
 Rete: gg@forigu.esperanto.de

* Harca-Esperanto Kuriero, Grubenhagenstr. 8, DE-37412 Herzberg, Germanio.

* Helianto, Niko Volosin, p.k. 26, UA-263018 Luck-18, Ukrainio.

HEROLDO de Esperanto, Perla Ari-Martinelli, CP 237, CH-6830 Chiasso 1,
 Svisio. Rete: djg@forigu.argus.vki.bke.hu

* Hungara Fervojista Mondo, Fervojista Fako de HEA, Pf. 7, HU-1378
 Budapest, Hungario.

ILERA BULTENO, Enivaldo Slves Silva, PK 8644, BR-70312-970 Brasilia,
 Brazilio.

* ILTIS Forumo, Reinhard Haupenthal, Pf. 600130, DE-66067 Saarbrucken,
 Germanio.

* ILTIS-Letero, Reinhard Haupenthal, Pf. 600130, DE-66067 Saarbrucken,
 Germanio.

INFORMA BULTENO de Bolonja Esperanto Klubo, via Miramonte 14, IT-40124
 Bologna, Italio.

* Informilo de E-Handikapuloj, Jarmila Ryznarova, Na okrouhliku 953/21,
 CZ-530 03 Pardubice, Cxehio.

INFORMILO DE SOCIALLABORANTOJ, Gunilla Almer, Tantogatan 59, SE-11842
 Stockholm, Svedio.

INFORMILO POR INTERLINGVISTOJ, UEA, CED, Detlev Blanke, O. Nagel str. 110,
 DE-12683 Berlin, Germanio.

INFORMILO, LA, Denis Pol, 5 Chemin de Blamecourt, FR-55000 Bar-le-Duc,
 Francio.

* Informoj de Estona E-Asocio, Esperanto Asocio de Estonio, Olevimagi
 12/14, EE-0101 Tallin, Estonio.

INFORMOJ / Informacije, Tavcarjeva 2/I. p.p. 401, SI-1001 Ljubljana,
 Slovenio.

* Inter Ni, Denise Dupont, Rue de Henne 16, BE-4053 Embourg, Belgio.

INTER NI, Gene Keyes, 5214 Gerrish Street. Apt. 1081, CA-B3K 5K3 Halifax,
 N.S, Kanadio.

INTER NI, Eugene Raveloson, Nr. 387, Cite Analamahitsy,
 MG-101Antananarive, Madagaskario.

INTERNACIA FERVOJISTO, Erna Hauge, Banegaerdspladsen 14.1, DK-9700
 Bronderslev, Danio.

* Internacia Jxurnalisto, Stefan Maul, Pferseer Str. 15, DE-86150
 Augsburg, Germanio.

INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO, ILEI, Jozsef Nemeth, Kilian ltp. 75/9, HU-8500
 Papa, Hungario. Rete: nlalt@forigu.konyvtar.c3.hu

* InterTEMPO, Amrusxeva 5/I, HR-41000 Zagreb, Kroatio. Rete:
 rnewsum@forigu.lancon.hr

* In-Fido, "In-formil-ido", Erno Geleta, Nam rep. 2/11, SK-94063 Nove
 Zamky, Slovakio.

IREJO-BULTENO, M. Reza Torabi, P.O. Box 17765-184, IR- Tehran-17, IRANIO.
 Rete: irejo@forigu.neda.net

ISAE-BULTENO, Rudi Hauger, Ringstrasse 13, CH-8172 Niederglatt, Svisio.

ISRAELA ESPERANTISTO, red, Esp. Ligo de Israelo, POK 22041, IL-61220 Tel-
 Aviv, Israelo.

ITALA FERVOJISTO, * Enrico Molesini, Via Serilo 25/2, IT-40128 Bologna,
 Italio.

JAJABO, Norberto Diaz Guevara, Apartado Postal 77, CU-60200 Sancti-
 Spiritus 2, Kubo.

JEN (Junularaj E-Novajxoj), Oscar Debats, Uilenstede 423-5102, NL-1183 AE
 Amstelveen, Nederlando. Rete: Ilja.DeCoster@forigu.rug.ac.be

JEUN ESPERANTO (JEFO Informas), Junulara E-Franca Organizo, 4 bis rue de
 la Cerisaie, FR-75004 Paris, Francio. Rete: tony.guyot@forigu.cril-ing.fr

JUNA AMIKO, Kurucz Geza, Hitel u. 10, HU-6000 Kecskemet, Hungario. Rete:
 bjg@forigu.mail.datanet.hu

JURA TRIBUNO INTERNACIA, Jose Maria Rodriguez Hernandez, Apartado de
 Correos 3142, ES-14080 Cordoba, Hispanio. Rete: joser@forigu.lander.es

KAE INFORMILO, Luis Serrano Perez, C/Font Nova 32, ES-08202 Sabadell,
 Katalunio, Hispanio. Rete: jserrano@forigu.doc6.es

KANCERKLINIKO, LA, Jak Le Puil, 'Les Cocherats', FR-18210 Thaumiers,
 Francio.

KATALUNA ESPERANTISTO, Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat 290, ES-08200
 Sabadell, Hispanio-Katalunio. Rete: kea@forigu.stel.net

KELKFOJE, Jan L. Hut, Landrestraat 1057, NL-2551 BR Hago, Nederlando.

KOMENCANTO, Kudrjavcev Viktor, Pk. 132, RU-620041 Ekaterinburg, Rusio.

KOMENTOJ, Dietrich Weidmann, pf. 301, CH-8034 Zurich, Svisio. Rete:
 info@forigu.esperanto.ch

KONCIZE, Marko Naoki Lins, Gemarkenstr. 150, DE-51069 Koln, Germanio.
 Rete: koncize@forigu.esperanto.de

KONTAKTO, T.E.J.O, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando.
 Rete: uea@forigu.inter.nl.net

* Korespondi, Raoul-Georges Melo, 34, av. de Russie, FR-03700 Bellerive-
 sur-Allier, Francio.

KOSMOS, Martinus Institut, Mariendalsvej 96, DK-2000 Kopenhago-F, Danio.

* Kristana Alvoko, Mervyn C Jackson, 17 Uffington Drive,, GB-RG12 9HP
 Bracknell, RG12 9HP, Britio.

KROATA ESPERANTISTO, c/o Marija Belosevic, Sveti Duh 130, HR-41000 Zagreb,
 Kroatio. Rete: mbelosev@forigu.public.srce.hr

KTP!, Joseph Truong, 624 Second Street, US-PA-17603-5114 Lancaster,
 PA-17603-5114, Usono. Rete: usej@forigu.webcom.com

KULTURAJ KAJEROJ, Jeannine Vincent, 26 bis, rue de Milngavie, FR-49150
 Bauge, Francio.

* Kune, Apartat 313, ES-08220 Terrassa, Hispanio.

KURIERO, Skr. 147, PL-47-220 Kedzierzyn-Kozle, Polio. Rete: cwany@forigu.org-
 ux.stud.pwr.wroc.pl

KUSPE, Euxska Esperanto-Asocio, Zapateria str. 29, ES-01001 Vitoria-
 Gasteiz, Hispanio.

* Kvinpinto, Knut Lyngstad, Stokkanhaugen 104, NO-7048 Trondheim,
 Norvegio. Rete: knutly@forigu.james.stud.unit.no

LAMPIRO, LA, Symilde S. Ledon, Rua Faustolo 124, BR-05041-000 Sao Paulo,
 SP, Brazilio.

LANTERNO AZIA, LA, Korea Esperanto-Asocio, 1601 Kangyon Hanshin Core B/D,
 KR-121-703 Seoul, Mapo-Dong 350, Koreio. Rete: kimuson@forigu.unitel.co.kr

LE TRAVAILLEUR ESPERANTISTE, Gerard Requigny, 33 rue de Lorraine, FR-93200
 Saint-Denis, Francio. Rete: fetesperanto@forigu.wanadoo.fr

LETERO EL ZAGREBO, Ivan Spoljarec, p.p. 499, HR-10000 Zagreb, Kroatio.
 Rete: ivan.spoljarec@forigu.public.srce.hr

LITERATURA FOIRO, CP. 232, CH-6830 Chiasso, Svisio.

LITOVA STELO, Litova Esperanto Asocio, ab.k. 167, LT-3000 Kaunas-C,
 Litovio.

LUMO, Paul Hopkins, P.O.Box 2159, CA-V8L 3S6 Sidney, BC, Kanadio. Rete:
 phopkins@forigu.uvic.ca

L' ESPERANTO, Umberto Broccatelli, Via G. Brodolini 10, IT-00139 Roma,
 Italio. Rete: u.broccatelli@forigu.agora.stm.it

MAGAZINO, A. F. Stephan, Renchener Str. 47, DE-77704 Oberkirch, Germanio.

MAGDEBURGA FOLIO, Dieter Dungert, Olvenstedter Grund 25, DE-39130
 Magdeburg, Germanio.

* Malbabelo, Ulrich Fellmann, Homburger Landsrasse 168, DE-60435
 Frankfurt, Germanio.

* Mallonge, Lucien Giloteaux, 3/6 allee Beranger, FR-59170 Croix, Francio.

* Medicina Internacia Revuo, UMEA Shinoda-Kuracejo, ul. Centralna 32,,
 PL-31568 Krakow, Polio.

MERKATO, LA - bulteno de IKEF, Daniel Konig, Speyerer str. 80, DE-68535
 Neckarhausen, Germanio. Rete: rotsaert@forigu.agoranet.be

MEZMARA STELO, Malta Esperanto-Societo, P.O.Box 142, MT-CMR-01 Valetta,
 Malto.

MIGRANTO, LA, Antje Noordeweier-Jagtenberg, Kon. Emmalaan 7, NL-3832 AH
 Leusden, Nederlando.

MONATO, Paul Peeraets, F.E.L, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio.
 Rete: fel@forigu.agoranet.be

MONDA SOLIDARECO, Daniel Durand, "Les Nids", FR-49190 Saint Aubin de
 Luigne, Francio.

MOVADO, LA, Kobori Mansion Toyonaka (KLEG), Sone-Higasimati 1-11-46-204,
 JP-561 Toyonaka-si, Oosaka-hu, Japanio.

* Muziko, Dimitar Terziev, ul. Milin Kamak-58, BG-1421 Sofia, Bulgario.

* Najtingalo (songazeto), Reza, C.P.O.Box 405, JP-100-91 Tokio, Japanio.
 Rete: reza.kheirkhah@forigu.iac-onile.com

NATURISTA VIVO, Fenyvesi Ervin, Ujvidek u. 58, HU-1145Budapest, Hungario.

* Naturkuracado, Judita Rey Hudecek, Trnsko 49d,, HR-10000 Zagreb,
 Kroatio.

* Nederlanda Katoliko, S.P. Smits, Dunanstraat 164, NL-2713 VC Zoetermeer,
 Nederlando.

NGGE SCIIGAS, Hans Ten Hagen, Middenweg 587, NL-1704 BH Heerhugowaard,
 Nederlando. Rete: ten.hagen.esperanto@forigu.pi.net

* Ni cxiuj, Jorge Luiz Gutierrez, Apartado Postal M-10576, MX-06000 Mexico
 DF, Meksikio. Rete: jguti@forigu.laneta.apc.org

NIA BULTENO, Antonio Martins, Rua Dr. Joao Couto 6, r/c A, PT-1500 Lisboa,
 Portugalio. Rete: bacano@forigu.cc.fc.ul.pt

NOKTUO, LA, Kuba Esperanto-Asocio, Apartado 5120, CU-10500 La Habana,
 Kubo. Rete: kubesp@forigu.mail.infocom.etecsa.cu

NORDA GAZETO, Lucien Bourgois, 31 rue Gambetta, FR-62950 Noyelles-Godault,
 Francio.

NORVEGA ESPERANTISTO, Norvega Esperantista Ligo, Olaf Schous vei 18,
 NO-0572 Oslo, Norvegio. Rete: esperanto@forigu.online.no

NOVAJxOJ TAMTAMAS, Jokohama Esperanto Rondo, 18-14 Saido 1-coome, JP-233
 Yokohama, Koonan-ku, Japanio. Rete: karibe@forigu.gem.bekkoame.or.jp

NOVJORKA PRISMO, Jim Medrano, 442 E. 20th Street #5G,, US-NY-10009-8136
 New York, NY 10009-8136, Usono. Rete: JimMedrano@forigu.aol.com

ONDO, LA, Aleksandr Korjxenkov, pk. 67, RU-620077 Jekaterinburg, Rusio.
 Rete: hrgo@forigu.sbank.e-burg.su

OOMOTO, Internacia Fako, Tenon-kjo, Kameoka-si, JP-621 Kioto-hu, Japanio.
 Rete: 100507.1652@forigu.compuserve.com

ORIENTA STELO, Martin Howard, Webb's Cottage, Woolpits Road, CM7 5DZ
 Braintree, Grat Saling, Britio. Rete: araneajo@forigu.gn.apc.org

ORIENT-EKSPRESO, LA, W.R. Harmon, P.O.Box 324, US-CA-94701 Berkeley,
 Usono. Rete: wrharmon@forigu.aol.com

PAROLAS VARSOVIO, Esperanto Redakcio, PO Box 46, PL-00-977 Warszawa,
 Polio. Rete: pettyn@forigu.radio.com.pl

PENSEO, Shi Chengtai, 147, La suda str, CN-162400 Heilongjiang, Tai Lai,
 Cxinio. Rete: dedhea@forigu.public.wh.hb.cn

PURAJ PULMOJ, R. Moerbeek, Zwaanmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk,
 Nederlando.

RADIO AOSTRIA INTERNACIA, Esperanto Redakcio, Wurtzburggasse. 30.
 Auxstrio. Rete: roi.service@forigu.orf.at

RADSALTANTO, LA, Alfred Conzeth, Moselstr. 22, DE-40822 Mettmann,
 Germanio.

REVUO ORIENTA, LA, Japana Esperanto Instituto, Wasedamati 12-3, Sinzyuku-
 ku, JP-162 Tokio, Japanio. Rete: jei@forigu.mre.biglobe.ne.jp

RIVEREGO, LA, Sylvain Auclair, 6358-A, rue de Bordeaux, CA-H2G 2R8
 Montreal, Quebec, Kanadio. Rete: silvano@forigu.cam.org

RIVEROJ, Mine Yositaka, Kitahama-Kitawaki 29-16, JP-671-01 Takasago-si,
 Hyogo-ken, Japanio. Rete: vec02715@forigu.niftyserve.or.jp

ROK-GAZET', EUROKKA, FR-31450 Donneville, Francio.

RUSLANDA ESPERANTISTO, Halina Gorecka, ab. ja. 67, RU-620077
 Jekaterinburg, Rusio. Rete: hrgo@forigu.sbank.e-burg.su

SALUTON!, Brian Gray, P.O.Box 64896, IL-60664-0896 Chicago, Usono. Rete:
 chiesper@forigu.aol.com

* Samideano, Adelson Andrade A.Sobrinh, R. Waldery Uchoa, 50-Benefica,
 BR-60020-110 Fortaleza-Ceara-Brasil, Brazilio.

SAT-AMIKARO, Jean Selle, 67 Av. Gambetta, FR-75020 Paris, Francio. Rete:
 sat-esp@forigu.worldnet.net

SCIENCA REVUO, Rudi Hauger, Ringstrasse 13, CH-8172 Niederglatt, Svisio.

* Scienco kaj Kulturo, Vladimir Samodaj, Varsavskoje sosse, 39a,of.1405,
 RU-113105 Moskva, Rusio.

SEMANTO, LA, Sylvan Zaft, 36115 Grand River Apt. 104, MI-48335-3038
 Farmington, Usono. Rete: sylvanz@forigu.aol.com

SENNACIULO, Kresximir Barkovicx, 67 av. Gambetta, FR-75020 Paris, Francio.
 Rete: sat-esp@forigu.worldnet.net

SFERILO, Cathy Schulze, 410 Darrell Rd, US-CA-94010 Hillsborough,
 CA-94010, Usono.

* Simpozio, Evaldo Pauli, Rua H. Rohden, 274, Campeche, BR-88064-000
 Florianopolis SC, Brazilio. Rete: teixeira@forigu.cfh.ufsc.br

SKOLTA MONDO, LA, Anna Ritamaki, Mattkarr, FI-25700 Kimito, Finnlando.
 Rete: aritamak@forigu.ra.abo.fi

* SNEES, Elmer Baxter, 745 Main Street, US-CT-06111 Newington, CT-06111,
 Usono.

SPEKTANTO, Mihail Selestov, str. Sovetskaja, 18-6, BY-222160 Zhodino,
 Belorusio. Rete: shlst@forigu.todes.org.by

SPIRITISMA E-O INFORMILO, Cesar Soares dos Reis, Rua dos Invalidos,
 34-7.andar, BR-20230-040 Rio de Janeiro (RJ), Brazilio.

STARTO, Miroslav Malovec, Bosonozska 15/10, CZ-62500 Brno, Cxehio. Rete:
 cea@forigu.tnet.cz

SUNO PACIFIKA, LA, Tokia Esperanto-Klubo, A-419 Daikan Plaza 7-1-7, Tokio,
 JP-160 Nishi-Shinjuku Sinjuku-ku, Japanio.

SVISA E-SOCIETO INFORMAS, Claude Gacond, Pf. 5031, CH-2305 La Chaux-de-
 Fonds 5, Svisio.

TEJO-TUTMONDE, Rick Newsum, 7 Hill Street, YO16 4JS Bridlington, Britio.
 Rete: tejo-tutmonde@forigu.esperanto.org

TELOPEO, S-ino M. Chaldecott, NSWEF, 16 Grosvenor Rd, AU-NSW 2070
 Lindfield, Auxstralio.

TEMPO, Spomenka Sxtimec, Amruseva 5/I, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete:
 esperanto@forigu.zg.tel.hr

* Terminoteko, Bernhard Pabst, Sudweg 42, DE-53773 Hennef-Heisterschoss,
 Germanio.

THE ALASKAN ESPERANTIST, Michael Tyson, 1001 Boniface Pkwy, 30P, US-
 AK-99504 Anchorage, Usono. Rete: ??? 73612.453@forigu.compuserve.com

TUTMONDAJ SCIENCOJ K TEKNIKOJ, Shen Chengru, 52 Sanlihe, Akademia Sinica,
 CN-100864 Beijing, Peking, Cxinio.

U3A LIGILO E3A, Johano Rapley, 2 rue du Stade, FR-86410 Bouresse, Francio.

ULEJ INFORMAS, Sergej Smatkov, pr. Mira 23-12, UA-340015 Doneck, Ukrainio.

VEKILO, Veli & Sylvia Hamalainen, Teivaalantie 85, FI-33400 Tampere,
 Finnlando. Rete: veli.hamalainen@forigu.pp.kolumbus.fi

VENEZUELA STELO, Venezuela Esperanto-Asocio, Apartado 47675, VE-1041
 Caracas, Venezuelo. Rete: andesp@forigu.ccs.internet.ve

VERDA FORMIKETO, LA, Esperanto-klubo, Rua L. Groppo 171-Jardim Ines,
 BR-36500-000 Uba, Minas Gerais, Brazilio.

VERDA KOLOMBO, LA, Kurita Kimiaki, Yata Sakuragaoka 1209-98, Misima-si,
 Japanio. Rete: PBJ99480@forigu.biglobe.ne.jp

VERDA KORO, Frank Stephan, Dossenheimer Landstr. 88, DE-69121 Heidelberg,
 Germanio. Rete: fstephan@forigu.ira.uk.de

* Verda Lupeo, La, Rolf Beau, Saxoniastr. 35, DE-04451 Althen, Germanio.

VERDA PROLETO, LA (The Worker), d-ro Alan Gould, Woodrising, Thorn
 Lane,Goxhill, North Lincs, DN19 7LU, Britio. Rete:
 alan@forigu.agolincs.demon.co.uk

VERTIKALE, FEL, Eriko D'Hondt, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen,
 Belgio.

VESPERTO, Kovacs Bela, Bela kiraly u. 44, HU-7400 Kaposvar, Hungario.

VESTNIK ESPERANTO, ab.ja 130, RU-197022 Sankt-Peterburg, Rusio.

VOCxO EL TURINGUJO, Karlo Sommer, Pf. 458, DE-99009 Erfurt, Germanio.
 Rete: KSommer344@forigu.aol.com

**************************************************************************
**************************************************************************

EVENTOJ, n-ro 142, 1/februaro-98
Dusemajna gazeto pri la Esperanto-movado.
Reg.nr: B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X
Eldonas LINGVO-Studio kaj Kultura Esperanto-Asocio.
H-1675 Budapest, pf. 87.
Tel./fakso: +36-1-2828885. Internet: eventoj@forigu.hungary.net
Aperas dusemajne
Presejo: SZELKER Bt. H-1149 Bp, Fogarasi u. 17/A
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro: Laszlo Szilvasi.
Oficejaj kunlaborantoj: Istvan Meszaros, Istvan Dudas
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj artikoloj, kaj ne
respondecas pri la anonc-enhavoj.
Abonkotizo: 74 nlg (aere 86 nlg) al la UEA-kodo ells-s.

**************************************************************************