Eventoj, n-ro 164, 2/marto 1999, retposxta versio
*************************************************

Enhavo
------

TITOLPAGxE:    - ERA forlasas la Esperantan Civiton
           Giorgio Silfer kiel regxo de cxiuj esperantistoj...

FAKA APLIKADO:   - Esperanto en trilanda projekto
          - Esperantologio kaj Interlingvistiko
          - Kio estas IKEF - prezento de la faka organizo

ARANGxOJ:     - Konferenco pri "Mono kaj civilizo"
          - Lernu somere en tendaraj cirkonstancoj
          - Kompleta monata kalendaro
          - Renkontigxo de E-familioj
          - EUROKKA planas Artan festivalon

MOVADO:      - Filio de AIS en Meksikio
          - Studkajero pri la Manifesto de Prago
          - "Pakto pri la Esperanta Civito"
          - Pacvojagxo
          - Nova KD de Persone: ... Sed estas ne ...
          - Urbofotoj sercxataj!

INTERVJUO:     - Sxokantoj de obstinuloj - pri FRESxO

OPINIOJ:      - Esperanto sen mitoj - reago al la novaperinta libro de
           Ziko Markus Sikosek

INSTRUADO, ILEI:  - Andreo Cseh forpasis antaux 20 jaroj
          - Amasa E-instruado en orienta Hungario

REAGOJ:      - Terminaroj, sed en kiu nivelo?
          - La kotizo de la Internaciaj Ekzamenoj sxangxigxis

RADIO:       - E-redakcio de Pola Radio: Baldau 40-jara
          - Adiaux Radio Verda

INTERESE:     - Agatha Christie superis la Biblion
          - Nia majstro kaj liaj sekvuloj - humurajxo
          - Kalejdoskopo de tiklaj pensoj

Anoncetoj, korespondado, ktp.

***************************************************************************
***************************************************************************

Eventoj, n-ro 164, 2/marto 1999, retposxta versio
*************************************************

TITOLPAGxE
//////////

ERA forlasas la Evolu-Komisionon kaj la Forumon de Esperanto Civito
===================================================================

Antaux-antauxlasta epizodo
--------------------------
La Vicmembro Silfer - tiu estas kiu, eventuale, devus anstatauxi efektivan
membron - submetas al vocxdono de la EKo-membroj kelkajn komentojn, li
petas al ili vocxdoni, indikas kiel tiuj dokumentoj devas esti vocxdonitaj,
kaj al kiu ili devas sendi la vocxdonojn.

Antauxlasta epizodo
-------------------
La Vicmembro Silfer - tiu estas kiu, eventuale, devus anstatauxi efektivan
membron - submetas vocxdone al la EKo-membroj kelkajn iniciatojn kaj
proponas sin mem kiel kondukanto de tiuj iniciatoj (la novan rendevuon por
la Forumo, gxian tagordon, la "Cxarton", kaj tiel plu), li petas al la
membroj vocxdoni, indikas al ili kiel tiuj dokumentoj devas esti
vocxdonitaj kaj al kiu ili devas sendi la vocxdonojn.

Lasta epizodo
-------------
La Vicmembro Silfer - tiu estas kiu, eventuale, devus anstatauxi efektivan
membron - submetas vocxdone al la efektivaj membroj de EKo sian Cxarton pri
konstitucia monarkio" kaj proponas sin mem kiel "Regxo de Cxiuj
Esperantioj".

* * *

Cxar ni ne volas spekti tiun lastan antauxviditan epilogon, Esperanto
Radikala Asocio (ERA) forlasas la Evolu-Komisionon kaj la Forumon de la
Esperanta Civito.

Daniela Giglioli

* * *

Klarigoj: Dum la "Forumo de Esperanta Civito" organizita en somero de 1998
(loko: KCE, Svisio) la cxeestantaj luno-organizoj de LF-Koop nomumis t.n.
"Evolukomisionon" - EKo (membroj: D. Bulmann, J. Felszeghi, D. Giglioli, M.
Picasso. L. Trifoncxovski).

La Evolukomisiono havas la taskon interalie "prepari la Konstitucian
Cxarton de Esperantio, cele al la strukturigo de demokrata reprezentejo de
la Esperanta Civito". La tekston de la Pakto por la Esperanta Civito vidu
en la rubriko "MOVADO" - ndlr

***************************************************************************

FAKA APLIKADO
/////////////

Esperanto rolis en trilanda projekto
====================================

"REVE 1998" estas siglo de la projekto "Renkonto inter Vi kaj ni" kiun
iniciatis franca humanitara organizo " Infanoj rifugxintoj de la mondo" kaj
finance subtenis Asekura Kompanio de Le Mans.

Gxi celis dum unu semajno en feriejo Ardeche en regiono Rhona-Alpes
kunvenigi po 7 gejunuloj el Francio, Rumanio kaj Bosnio por komuna feriado
kaj interkonatigxo. Iu rememoris ke komunikado povus esti problemo, kaj la
asekura kompanio mendis cxe cxiuj tri grupoj intensan studadon de Esperanto
dum tri monatoj. La bosnia grupo el urbeto Kladanj (meza Bosnio) konsistis
cxefe el rifugxintoj de martira urbo Srebrenica. Cxar en Kladanj estis
neniu esperantisto, profesoro Mustafa Tandir cxiusemajne dum tri monatoj
vojagxis al Kladanj el Sarajevo por instrui Esperanton. Cxiujn vojagx- kaj
instrukostojn pagis la Asekura Kompanio.

Reve 1998 sukcese realigxis, sed oni ne havas plenan raporton pri funkciado
de Esperanto gxiakadre.

el Kataluna Esperantisto n-ro 305, decembro/1998

***************************************************************************

Esperantologio kaj Interlingvistiko
===================================

En Italio funkcias "Grupo por Esperantologio kaj Interlingvistiko", kiu
klopodas kunligi cxiujn italajn interesigxantojn (esperantistajn kaj
neesperantistajn) pri Esperantologio kaj Interlingvistiko. Gxi arangxas
cxiujarajn forumojn pri esperantologio en la kadro de la naciaj Esperanto-
kongresoj kaj eldonigas la prelegojn tie prezentitajn. Gxi, laux la
eblecoj, informas pri esperantologio kaj interlingvistiko en italaj
sciencaj medioj. Unu el gxiaj nuntempaj projektoj estas la aperigo en la
itala de libro, kiu enhavas interalie la tekston de John Wells
"Lingvistikaj aspektoj de Esperanto" kaj la enkondukon de Klaus Schubert en
la libro "Interlinguistics".

Cxiujn prelego-kajerojn (gxis nun 11) de la Forumoj eldonis CoEdEs (Milano)
en la serio nomata "Materiali di Interlinguistica ed Esperantologia".

Cxiuj libretoj estas mendeblaj cxe CoEdEs: Cooperativa Editoriale
Esperanto, via Villoresi 38, IT-20143 Milano, Italio, rete:
G.Polerani@forigu.agora.stm.it.

Aperis krome en du versioj libreto, redaktita de Daniele Vitali, pri "La
linguistica e l'Esperanto", kiu estis sendita al cxiuj italaj lingvistoj.

Ni dissendas ankaux la disertacion de Federico Gobbo cxe la Universitato de
Torino: "Il dilemma dell'esperanto - tra vocazione ausiliaria e
naturalizzazione", pagxoj 253, prezo: 45000 italaj liroj (25) euxroj.

La venonta Esperantologia Forumo okazos la 24-an de auxgusto 1999-a en Riva
del Garda (Trento, Italujo), kadre de la 68-a Itala Kongreso de Esperanto.

Por informoj turnu vin al:

Fabrizio Pagliaroli
Contrada Barchi 20, IT-04019 Terracina, Italio
rete: sn0142@forigu.speednet.it

---
Nur en la retposxta versio:

Estas haveblaj la jenaj libretoj:
---------------------------------

Renato Corsetti, Mauxro La Torre, (1993) Quale lingua prima?, Materiali di
 Interlinguistica ed Esperantologia 1, Milano: CoEdEs.

Silvia Lacquaniti (1994), Lingue pianificate ed Esperanto, Materiali di
 Interlinguistica ed Esperantologia 2, Milano: CoEdES.

Michela Lipari, Pierluigi Da Costa (redaktintoj, 1996), Instruado de
 Esperanto: Metodoj kaj materialoj, Materiali di Interlinguistica ed
 Esperantologia 3, Milano: CoEdEs.

Renato Corsetti (redaktinto, 1997), Italanto: la itala variajxo de
 Esperanto, Materiali di Interlinguistica ed Esperantologia 7, Milano:
 CoEdEs.

Katalin Smidliusz (1997), Analisi comparativa del lessico italiano ed
 ungherese a fini didattici, Materiali di Interlinguistica ed Esperantologia
 8, Milano: CoEdEs.

Nino Vessella (1997), Kompara analizo de la svahila kaj Esperanto,
 Materiali di Interlinguistica ed Esperantologia 9, Milano: CoEdEs.

Nicolino Rossi, Renato Corsetti (redaktintoj, 1999), Altigu vian lingvan
 nivelon: Literaturo en Esperanto, Materiali diInterlinguistica ed
 Esperantologia 10, Milano: CoEdEs.

Fabrizio Pagliaroli (redaktinto, 1999), Naturismo kaj skemismo en
 Esperanto, Materiali di Interlinguistica ed Esperantologia 11, Milano:
 CoEdEs.

***************************************************************************

Kio estas IKEF kaj kion gxi volas
=================================

La internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo (IKEF) lauxstatute celas al la
disvastigo de la internacia lingvo Esperanto en la kampoj komerco, ekonomio
kaj ekonomia scienco. Cxi provas atingi tiun celon per la sekvaj agadoj:

- eldoni gxisdatigitajn fakajn terminarojn;
- ebligi renkontigxojn de membroj, organizi studseminariojn;
- helpi membrojn kiuj uzas Esperanton en siaj komercaj rilatoj, ekzemple
 faciligante reciprokajn intersxangxojn de informoj;
- eldoni fakan revuon aux bultenon kaj/aux subteni eldonadon de tiaj revuoj
 aux bultenoj; verki fakajn artikolojn en la Esperanta gazetaro.

En la piedsignoj de Instituto por Esperanto en komerco kaj Industrio (EKI),
agadinta en la 60-aj kaj 70-aj jaroj naskigxis IKEF en la 1985/a jaro.

S-roj Franz Josef Braun kaj Lawrence Mee konvinkigxinte pri la valoro de la
lingvo en la internaciaj komercaj rilatoj, ekintencis revivigi la uzadon de
Esperanto en tiu cxi kampo. Ili iniciatis sondadon de opinioj inter la
fakdelegitoj de UEA kaj la reagoj estis tiel multnombraj ke - por grupe
respondi - en auxgusto, 1984 eldonigxis la unua Lauxokaza Novajxletero de
IKEF.

La fondkunveno okazis dum la 70-a UK en Augsburg, Germanio la 6-an de
auxgusto 1985 kun 30 partoprenantoj. Ok jarojn post la fondo - kiam la
membronombro trapasis 100, UEA akceptis IKEF kiel aligxintan fakan asocion.

15 jarojn post la fondo IKEF okupigxas pri:

- dauxra regula eldono de interkomunikilo La Merkato kvarfoje jare;
- helpo kaj instigo al negoco inter E-parolantaj komercistoj (IKEF mem ne
 negocas, nur peras);
- reklamanoncoj de entreprenoj kaj fakaj artikoloj pri ekonomiaj temoj
 cxefe en Monato;
- lekciado kaj instruado pri ekonomiaj temoj;
- arangxado de simpozioj kaj seminarioj;
- tradukservo por entreprenoj esperantaj kaj neesperantaj (ITRE -
 Internacia TradukReto pere de Esperanto);

En 1998 la Gxenerala Kunveno aprobis la laborplanon 1998-2000 kun projektoj
realigotaj gxis la jaro 2000.

Pliaj informoj estas riceveblaj cxe la retpagxo http://komerco.com/ikef
aux cxe:

Roland Rotsaert
Visspaanstraat 97, BE-8000 Brugge, Belgio
rete: rotsaert@forigu.agoranet.be

***************************************************************************

ARANGxOJ
////////

Mono kaj civilizo
=================

La Internacia Esperanto-Konferenco 1999 okazos en Metz, Francio de la 17-a
gxis 23-a de julio 1999. La loka organizanto estas la Esperanto-Klubo de
Metz, jam konata kiel eldonanto de kultura revuo La Gazeto. Gxia temo
estas: "Mono kaj civilizo".

Certe vi emus debati pri tia demando, en epoko kiam mono okupas tiom da
mensoj kaj laborkapabloj. Cxu mono helpas aux malhelpas la civilizigxon de
la homaro? Kiel gxi rolas socie kaj kulture?

Por tiuj kiuj deziros poste iri al Berlina UK, la organizantoj jam
antauxvidas programon kun malmultekosta logxado de la 24 gxis la 30.

Eblas aligxi interrete: http://osiek.org/iek/metz99.html

Por pliaj informoj turnu vin al:

Bruno Masala
rete: bruno@forigu.poetic.com

***************************************************************************

Lernu somere
============

La Esperanto-Klubo en Trebic, Cxehio arangxas Someran Esperanto-Tendaron.
Gxi okazas en tri etapoj (04-17.07, 18-31.07, 01-14.08) cxe la digolago cxe
Vranov, apud la vilagxo Lancxov, distrikto Znojmo en Suda Moravio.

La instruado de Esperanto okazas cxiutage krom dimancxo de la 8-a gxis la
12-a horo en tri diversgradaj kursoj: A - por komencantoj, B - por
progresintoj, C - konversacia. Posttagmeze okazas diversaj distraj kaj
sxportaj programeroj.

Cxiu partoprenanto devas frekventi iun el la kursoj. Grupoj estas petitaj
veni kun gvidanto, kiu bone regas Esperanton.

Pri la detaloj, logxado, rabatoj ktp. bonvolu interesigxi cxe:

Klubo de Esperanto kaj mondaj lingvoj,
pk. 72, ul. Esperantistu 3. CZ-674 01 Trebic, Cxehio

***************************************************************************

Kompleta monata kalendaro
=========================

La kompleta jara listo de E-aranoj dare aktualigata de ni, troveblas en
interreto http://www.hungary.net/esperanto/. Korektoj, aldonoj estas
bonvenaj! Por ricevi txt-formatan version sendu mesagxon (enhavo ne gravas)
al la auxtomato: kalendaro@forigu.esperanto.org

22-25.04. Internacia Seminario "La religio kaj la homaro", Karlovo. Inf
 Esperinform, p/a Bojxidar Leonov, P.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario.

24-25.04. La bona lingvo - renkonto pri la cxefverko de Claude Piron, La-
 Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, Potfako 311., CH-2301
 La-Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407.

24-25.04. Internacia Festivalo de Kanto kaj Kulturo, Karlovo. Inf:
 Esperinform, p/a Bojxidar Leonov, p.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario.

24-26.04. Studsemajnfino de Esperanto, Steensel. Inf: Jeanette Bosse-
 Sibbel, P. Dondersstraat 23, NL-5613 LP Eindhoven, Nederlando. Tel:
 +31-40-2113344. Rete: hj.bosse@forigu.wxs.nl

25.04. 5-a Trejnado de Esperanto-instruistoj, Rio de Janeiro. Inf:
 Esperanta Kunfratio de Okcidenta Regiono - EKOR, Starto Cel. Agostinho
 126, Fundos, Campo Grande, BR-23050-360 Rio de Janeiro, Brazilio.

30.04-02.05. Printempa Esperantista Renkontigxo en Altaj Tatroj (PERAT),
 Poprad. Inf: Esperanto - Regiona Societo, Sobotske nam. 36, SK-05801
 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-32419.

01-03.05. Grimpado al Hua-monto. Inf: Vicio, Jian-Gong-Lu 3, CN-710043
 Xi'an, inio. Tel/fakso: +86-29-2232952. Rete: vicio@forigu.esperanto.nu aux
 agrikultura@forigu.esperanto.nu

01-09.05. 20-a Sanmarineca Universitata Sesio (SUS-20), Bydgoszcz. Inf:
 Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio.
 Tel/fakso: +48-52-3415744 a 3460082. Rete: andreo@forigu.rubikon.net.pl

01-09.05. Internacia Kurso por Esperanto-Vojagvidantoj, Bydgoszcz. Inf:
 Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio.
 Tel/fakso: +48-52-3415744 a +48-52-3460082. Rete: andreo@forigu.rubikon.net.pl

03-11.05. Aroma Jalto '99, Ukrainio. Inf: Vladimir Hordijenko, ab. skr. 35,
 UA-252133 Kiev-133, Ukrainio, rete: Konstantin Demjanenko
 aznauka@forigu.berdyansk.net

05-09.05. 1-a Internacia Konferenco pri Agrikulturo kaj medio, Xi'an. Inf:
 Vicio, Jian-Gong-Lu 3, CN-710043 Xi'an, inio. Tel/fakso: +86-29-2232952.
 Rete: vicio@forigu.esperanto.nu aux agrikultura@forigu.esperanto.nu

07-09.05. Nord-Okcident-Regiona Esperanto-Konferenco (NOREK) 1999, Dunsmuir
 Lodge. Inf: Wally Du Temple, 765 Braemer Avenue, North Seanich, B. C.,
V8L 5G5, Kanado. Rete: esperanto@forigu.home.com aux dunsmuir@forigu.uvic.ca

***************************************************************************

E-familioj en Zielona Gora
==========================

La sekva Renkontigxo de E-Familioj, REF lauxplane okazos en la kastelo de
Przytok (hejmo por handikapitaj infanoj), 15 km-ojn norde de Zielona Gora,
Polio inter 07-14 de auxgusto, tuj post la UK en Berlino.

Tuj post REF, en la sekva semajno okazos t.n. "Familia Feriado", FF en la
sama loko. Prezoj: sub 200 DEM po persono kaj semajno.

Partopreni rajtas:

- en la Renkontigxo nur infanoj, kiuj almenaux bone komprenas Esperanton,
 kun iliaj edukantoj.
- en Familia Feriado familioj, en kiuj cxiu plenkreskulo parolas Esperante.

Aligxoj: Interesigxantoj povas sendi sian adreson por ricevi la 1-an
     informilon al

Christoph Knabe
Dortmunder Str. 9 A, DE-10555 Berlin, Germanio
rete: knabe@forigu.tfh-berlin.de

***************************************************************************

Arta Festivalo
==============

EUROKKA proponas organizi Kulturan Artan Festivalon Esperantan (KAFE) en
Toulouse dum la unua semajno de julio, 2000 (inter 05-09.07), kiu dauxrus
kvin tagojn se la budgxeto permesas. Necesas loka Organiza Komitato prefere
kun tuluzaj, regionaj kaj eksterregionaj esperantistoj.

EUROKKA zorgos pri la programo; la esperantistoj de la Komitato organizu la
restadon de la artistoj kaj logxigu la festivalanojn, prizorgu trinkejojn,
mangxbudojn. Aktivajxoj povas esti programitaj posttagmeze (eventuale ecx
matene).

KAFE povos alporti bonan monenspezojn, la etoso promesas esti bonega kaj
alloga por festivalanoj. La starigo de tiu KAFE donos trafan laborcelon por
la renaskigxanta Federacio MIDI-Pyrenees.

Kontaktadreso:

EUROKKA,
FR-31450 Donneville, Francio
rete: eurokka@forigu.esperanto.org

***************************************************************************

MOVADO
//////

Filio de AIS en Meksikio
========================

La Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS), San-Marino iras ekster
Euxropon: en Meksikio fondigxis landa asocio, kiu promesas iam farigxi
plenrajta filio de AIS. Danke al la iniciato de prof. Feldmann-Gonzales jam
okazis multe atentata preleg-serio en pluraj meksikiaj universitatoj,
interalie en Mexicali, Celaya, Meksikurbo kaj Monterrey.

Ankaux en Euxropo cxi-jare okazos AIS-arangxoj: Du plenaj SUS-konferencoj
komence de majo en Bydgoszcz (Polio) kaj auxguste-septembre en San-
Marino/Rimini ampleksos ne nur kursan, prelegan kaj kadran programojn, sed
ankaux publikajn studfinajn ekzamenojn. Dum la paska IJF de Itala E-
Junularo kaj dum la Berlina UK okazos studad-sesioj, kiuj ofertas al la
festivalanoj kaj kongresanoj aktualajn sciencajn informojn kaj iom da
akademia etoso, sen iu kromkosto.

Kun la disvastigxo de la AIS-aktivajxoj plioftigxas la demandoj, kial AIS
laboras laux suficxe striktaj regularoj. Ekzemple gxi arangxas studfinajn
ekzamenojn nur dum SUS-konferencoj anoncendaj monatojn antauxe, cxe kiuj
nur efektivaj membroj de AIS rajtas gvidi kursojn. Tio povas kauxzi la
impreson, ke AIS senbezone komplikas la vivon aux ne fidas al eksteruloj.

La vera kauxzo estas, ke striktaj reguloj necesas por protekti la
reputacion de AIS. Se iu grupo da homoj spontane ie kunvenus, disdonus
diplomojn kaj senspure malaperus, neniu konsiderus tiujn diplomojn
seriozaj. Tial AIS antauxanoncas siajn ekzamenojn kaj faras multon por
ebligi postan kontroladon de cxiuj detaloj. Tiel agas cxiuj seriozaj
universitatoj, kaj AIS, kiu agas plurlande kaj sen konstanta instruejo,
devas ecx pli atenti tiajn procedurojn.

AIS esperas, ke gxiaj anoj kaj kunlaborantoj komprenas la regularojn kiel
helpilojn al utila laboro kaj ne kiel malhelpan balaston. Por la homoj,
kiuj simple volas partopreni en AIS-kurso, reguloj ja kvazaux ne ekzistas,
kaj seriozaj studentoj cxie devas sekvi reglamenton.

Reinhard Fossmeier,
inform-ofico de AIS
rete: refo@forigu.ais.m.shuttle.de

***************************************************************************

Aperis studkajero pri la manifesto de Prago
===========================================

"Kio ni estas kaj kion ni celas". Komentoj pri la Manifesto de la movado
por la internacia lingvo Esperanto. Red. Osmo Buller kaj Renato Corsetti.
Grafike arangxita de Francisco L. Veuthey. Rotterdam: UEA, 1999. ISBN 92
9017 061 1. 24p. 30cm. Prezo: 5,50 euxroj.

Tiuj kiuj deziras pliprofundigi siajn konojn pri la sep tezoj de la
Manifesto de Prago povas profiti de la nova studkajero "Kio ni estas kaj
kion ni celas", eldonita de UEA. Gxia provizora versio estis acxetebla en
la Montpeliera UK.

Sep konataj fakuloj kontribuis al la studkajero artikolon pri cxiu tezo de
la Manifesto: Frank Stocker (demokratio), prof. Duncan Charters (transnacia
edukado), lingvopedagogo Katalin Smideliusz (pedagogia efikeco),
psiholingvisto Renato Corsetti (plurlingveco), vicprezidanto de IKEL Uwe
Joachim Moritz (lingvaj rajtoj), lingvosociologo Mark Fettes (lingva
diverseco) kaj verkisto Spomenka Stimec (homa emancipigxo).

La kajero enhavas ankaux liston de rekomendataj verkoj por plua studado de
la traktitaj temoj.

"Kio ni estas kaj kion ni celas" tauxgas same por memstudado kiel por
kluboj kaj konversaciaj rondoj, en kiuj gxiaj artikoloj povas esti uzataj
kiel enkonduka materialo por komuna diskuto.

komuniko de UEA

***************************************************************************

Pakto por la Esperanta Civito
=============================

En 1998 kadre de la montpeliera kongreso UEA arangxis gxeneralan kunvenon
de plej diversaj (landaj kaj fakaj) E-asocioj por trovi komunajn celojn kaj
rimedojn, helpi la agadon unu de la alia - anstataux kvereli kaj
kontrauxagadi. La kunvenon partoprenis cx. 80 personoj, reprezentantoj de
pli ol 60 organizoj. - Kooperativo de Literatura Foiro (motoro de
konsumisma, rauxmisma esperantismo) organizis "konkurencan" kunvenon,
nomatan "Forumo de Esperanta Civito", kiun partoprenis cx. 15-20 personoj,
reprezentantoj cxefe de la lun-organizoj de LF. Dum la Forumo estis
establitaj "arbitracia kortumo" de E-Civito, kaj t.n. Evolu-komisiono
(EKo). Jen la teksto de la tie akceptita "pakto" (el kiu cetere praktike ne
eblas malaligxi...)

* * *

Pakto por la Esperanta Civito
-----------------------------

1. Estas difinita la Pakto por la Esperanta Civito. Gxi engagxas la
  subskribintojn de la Pakto nur se la suverena instanco (la gxenerala
  Asembleo) de la respektivaj establoj ratifas gxin.

2. Se la establo ne havas propran juran personecon (ekz. redakcio de
  gazeto) necesas la ratifo de la kolektivo aux individuo kun jura
  personeco aux civilaj rajtoj, kiu posedas gxin.

3. Al la Pakto eblas aligxi en kiu ajn momento, laux la proceduro en la
  artikoloj 1 kaj 2. La aligxo ekvalidas nur se la absoluta plimulto
  (duono plus unu) de la jam aligxintaj aprobas.

4. El la Pakto eblas retirigxi nur pro:

  a) pruvita malfondo de la establo;
  b) verdikto de la arbitracia instanco (Kortumo);
  c) novaj artikoloj kaj amendoj en la Pakto, kiuj sxangxus gxian nunan
   strukturon kaj celaron.

5. La Pakto celas:

  a) firmigi la rilatojn inter la paktintoj, favore al reciproka helpo kaj
   respekto;
  b) formi la kernon de la Esperanta Civito;
  c) solvi eventualajn konfliktojn per arbitracio.

 6. La rimedoj por plenumi la celojn de la Pakto estas:

  a) la Evolukomisiono (EKo);
  b) la Kortumo por la Esperanta Civito (Kortumo).

7. La Evolukomisiono (EKo) plenumos la sekvajn taskojn:

  a) cxiujare, prepari raporton pri la evoluo de Esperantio;
  b) fari proponojn, ankaux organizajn, por la progreso de Esperantio laux
   la Kvintezo;
  c) kunvoki, ene de minimume unu kaj maksimume du jaroj, la sekvan
   Forumon por la Esperanta Civito;
  d) legitimi lokajn kaj fakajn konferencojn en la spirito de la Esperanta
   Civito;
  e) prepari la Konstitucian Cxarton de Esperantio, cele al la strukturigo
   de demokrata reprezentejo de la Esperanta Civito.

8. EKo konsistas el kvin membroj kaj trivicmembroj, elektitaj de la unua
  Forumo por la Esperanta Civito.

9. La sidejo de EKo estas en Romo. EKon financas libervole la paktintoj.

10. La Kortumo estas la arbitracia instanco de la Pakto. Gxi konsistas el
  tri membroj kaj du vicmembroj, elektitaj de la paktintoj, kun dujara
  mandato, inter la esperantistoj konataj pro sia honesteco kaj ekvilibro.

11. La sidejo de la Kortumo estas en La Chaux-de-Fonds. La Kortumon
  financas la establoj kaj homoj kiuj sin turnos al gxi por arbitracio.

12. La verdiktoj de la Kortumo estas neapelacieblaj. Se iu ne estas
  kontenta pri la verdikto, tiu povas sin turni al la kunveno de la
  paktintoj (Forumo por la Esperanta Civito), kiu povas peti (je absoluta
  plimulto) la Kortumon reekzameni unu fojon la kazon.

13. La Kortumo verkos iom post iom komunan kondutkodon, kiu estos parto
  de la renovigota Pakto. Provizora referenco por la Kortumo estas la
  Svisa Civila Kodo.

14. Por cxiu dokumento, unuavice por la interna regularo ellaborota de EKo,
  la cxeflingvo estas esperanto.

La Evolukomisiono elektita de la unua Forumo por la Esperanta Civito: David
Buhlmann, Judit Felszeghy, Daniela Giglioli, Marco Picasso, Ljubomir
Trifoncxovski.

Partoprenis la vocxdonon la delegitoj de AdE, ELTE, ERA, Esperanta PEN,
HdE, HEA, IFEF, IIC, KCE, LF, LF-koop, OSIEK, Radio Radicale, Razgrad, SES

laux LF-175 kaj HdE-9/98

Rim: Malgraux la asertoj en la Forumo NE partoprenis delegitoj de HEA, de
ELTE kaj de Kontakto. - ndlr

***************************************************************************

Pacvojagxo
==========

En la pasinta jaro la litova televida programo "Panoramo" sciigis la jenan
novajxon:

"El Kanadio ekveturos pacifista grupo per bicikloj al Japana urbo
Hirosxima. La vojagxo dauxros cxirkaux 1,5 jarojn kaj al tiu grupo aligxos
ankaux 4 litovoj". Lige al tio estis menciita, ke speciale tiucele la
biciklantoj lernis Esperanton."

Cxu alilandaj amaskomunikiloj anoncis ion similan?

Antonio Peterson
esperanto@forigu.post.omnitel.net

***************************************************************************

... Sed estas ne...
===================

Preskaux ne plu bezonus prezenti la plej faman Esperanto-rokbandon de tuta
Esperantio, sed por la novuloj ni revidu iom ilian historion.

Persone estas muzika triopo, kiu venas el Stockholmo, Svedio, sed aktivas
nur en Esperantio. Persone ekzistas de 1986, sed la nuna konsisto de la
grupo estas de 1990. La dancigan muzikon kaj la poeziecajn tekstojn
(originale Esperantajn) verkas kaj arangxas la bandanoj mem.

Dum la jaroj Persone faris multegajn koncertojn en gxis nun 11 landoj, kaj
estas pro la danciga muziko, sceneja energio kaj altkvalitaj tekstoj jam de
jaroj preskaux necesa parto de ajna kultura aux junulara esperanto-arangxo
(kiel ekzemple, IJK, IS, KEF kaj UK).

Persone memeldonis du albumojn en kaseda formo kaj unu KD-diskon:

- 62 minutoj (1987, kasedo ankoraux disponebla)
- En la spegulo (1991, kasedo elcxerpita)
- Povus esti simple... (1996, KD-disko elcxerpita)

Krome, Persone kontribuis per unu titolo en Vinilkosmo-Kompil' Vol.1 (1995,
kasedo kaj KD-disko disponeblaj), Martin Wiese kontribuis sola per akustika
peco en Vinilkosmo-Kompil' Vol 2 (1996, kasedo kaj KD-disko disponeblaj).

Jxus aperis nova 8 titola KD-disko enkadre de Kolekto 2000 eldonita de
Vinilkosmo.

Tiu nova albumo titoligxas "...sed estas ne.", sekve kaj responde al la
antauxa "Povus esti simple..."

Kiel vi povos konstati gxi enhavas 7 elektrajn titolojn kaj la lasta estas
akustika.

Tiu KD-disko respegulas la muziketoson de la bando kiu kutimas ludi elektre
kaj akustike laux la bezonoj kaj cirkonstancoj.

Tiu KD estas frukto de granda kunlaborado inter Persone kaj Vinilkosmo Por
la plej granda plezuro de cxiuj !

Persone ludas proprastilan rokmuzikon sed laux la "gitarpop-stilo"
(apartenas al tiu tendenco Police kaj U2). La sono estas ofte peza, emocia
kaj iom melankolia, kaj tiel apogas la belajn kantmelodiojn kaj la etoson
de la tekstoj.

De 1994 la bando montras ankaux duan vizagxon: ili plurfoje koncertis tute
akustike kun parte tute speciale komponita repertuaro. En la KD "...sed
estas ne" Persone ankaux montras sian akustikan flankon per unu kantajxo.

La prezo de la KD-disko: 69 FRF (10.55 EUR).

Mendojn kaj informpetojn direktu al :

Esperanto-Muzik-Prod.
FR-31450 Donneville, Francio
rete: vinilkosmo@forigu.esperanto.org

***************************************************************************

Urbo-fotoj sercxataj
====================

La germana meteologia servo "Deutscher Wetterdienst" sercxas urbofotojn el
la tuta mondo por Reisewetter (vojagxvetero) en Interreto. Cxe la plej
multaj urboj kaj insuloj gxis nun aperas "Schicken Sie uns Ihr
Staedtefoto!" (Sendu al ni vian urbofoton!). Kie jam estas foto, tie aperas
sur gxi "Vielen Dank ..." (Multan dankon al ...), ekzemple cxe New York.

Tio estas bona okazo, ke Esperanto-klubo sendu proponon, por ke aperu
"Vielen Dank Esperanto-klubo ...". Kie ne ekzistas loka Esperanto-klubo vi
povus fari tion por via regiona aux landa Esperanto-asocio laux
interkonsento.

Por kontroli cxu jam ekzistas foto, aux cxu vi eble havas ege pli tauxgan
foton, vi povas rigardi en Interreto sur la pagxo
http://www.dwd.de/forecasts/reifrm.htm

Klaku sub Staedtewetter (vetero de urboj) sur vian kontinenton.

Vi povas sendi vian foton al:

Deutscher Wetterdienst, Referat VK 2, z. H. Hr. Koelschtzky, Postfach 10 04
65, DE-63004 Offenbach, Germanio.

Per retposxto vi povas sendi la bildon kiel aldonajxon en jpg- aux alia
formato al la retadreso: wrduch@forigu.dwd.d400.de

La temlinio por ambaux estu: "Bild fuer Reisewetter von (Esperanto-klubo
....) : urbo-nomo"

Se vi skribas en la germana aux la angla vi plifaciligas la aferon. Ja ne
necesas multe da teksto.

Detlef Meier
rete: DMeierEsperanto@forigu.csi.com

***************************************************************************

INTERVJUO
/////////

Sxokantoj de obstinuloj
=======================

Intervjuo kun prezidanto de Olsztyn-a E-Klubo s-ro Andreo (Andrzej)
Gielert.

- Kio estas "FRESxO"?

- La plej simple - tio estas mallongigo kaj signifas "Frusomera Renkontigxo
Esperanta Sxokanta Obstinulojn". Olsztyn-aj geesperantistoj gxin organizas
cxiujare fine de junio. Venontjara FRESxO okazos jam por la sesa fojo kun
dato 30.06.- 04.07.1999. Laux nia scio gxi estas unika en Esperantujo...

- Cxiu E-arangxo estas unika...

- Vi pravas, sed diru, cxu estas E-renkontigxo dum kiu Vi povas gajni
monon?

Dum FRESxO - jes! Suficxas, ke Vi iomete konas Esperanton, E-movadon, gxian
kulturon kaj historion. Por gajni belajn kaj ricxajn premiojn oni devas
solvi cx. dek kvizojn - konkursajxojn po 10 demandoj en cxiu kvizo.

Cxiu partoprenanto de la Granda Kvizo devas solvi cx. cent kvizerojn kaj la
plej perfektulo gajnas cxef-premion.

- Kiu gajnis cxef-premiojn?

- Lastjare (1997) - s-ro Konieczny Jerzy, polo, kiu prenis preskaux 1000
usonajn dolarojn kaj cxi-jare (1998) - s-ino Dorota Burchardt, polino,
konkeris preskaux 600 USD... oni devas aldoni, ke cxi-jare dudek personoj
ricevis mon-premiojn kaj cxiuj "kvizanoj" ricevis diferencajn aliajn
premiojn...

- Mi vidas, ke nur poloj gajnas...

- Preskaux. Stranga afero - alilandanoj aux ne bezonas monon aux ne kredas,
ke oni povas gajni monon dum E-renkontigxo... kiam ni startis kun nia
FRESxO, ni pensis, ke gxi estos interesa por rusoj kaj aliaj paradizanoj
(el eks-komunismaj landoj)... por kiuj 1000-dolara monpremio estas grava
sumo... evidentigxis, ke ne... krome - poloj gajnas eble pro tio, ke ili
estas simple perfektaj esperantistoj, cxu?

- Kial via arangxo okazas fine de junio, fakte frusomere?

- Pro du kialoj... unua - cxar preparoj al cxi renkontigxo estas
temporabaj, gxia organizado fine de junio efikas, ke tuta somerferio por
organizantoj estas poste libera!... dua - se Vi volas bone arangxi Vian
propran somerferion, vi povas gajni monon dum FRESxO por Via feriado... Por
bona feriado - dum FRESxO gajnado!...

- Cxu FRESxO konsistas nur el kvizo-konkursoj?

- Absolute ne! Kvankam fakte cxefa parto de nia arangxo estas kvizoj... sed
krom tio ni organizas: prelegojn, artan programon, interkonan vesperon,
ekskursojn, tradician "bieran vesperon cxe la fajro", diskutrondojn,
renkontigxon kun redaktoroj de la lokaj revuoj, gazetoj ktp...

- Kiu transdonas al vi monon?

- Gxenerale - bonaj rilatoj... jes, kun urbestro, kiu dekomence cxiu-jare
apogas nian arangxon (ne nur morale)... kun regionestro, kiu de antaux
nelonge apogas nin... kun multaj olsxtinaj firmaoj, kiuj direktas pli kaj
pli multe da mono al nia internacia renkontigxo... Interesa afero: cxiu-
jare dum FRESxO ni organizas tn. "bieran vesperon cxe la fajro" al kiu ni
invitas cxiujn apogantojn... ni scias, se kiam apoganto alvenos kaj spektos
nian FRESxO-n,venontjare ni ricevos monon de li... se ne - ni ne ricevos
monon de li aux ricevos ne multe da mono kaj kun grandaj malfacilajxoj ...
Simple oni devas cxiam inviti donacantojn por prezenti nian E-
renkontigxon...

- Kial vi ne informas vaste pri FRESxO?

- Ni multe informas E-revuojn, sed nia propono estas tamen tiom nekredebla,
ke cxef-redaktoroj ne aperigas gxin... krom tio ni posedas propran
retpagxon: http://www.art.olsztyn.pl/fresxo/ kaj tie vi povas mem
informigxi pri nia arangxo...

- Kiumaniere oni povas aligxi al via arangxo kaj ricevi pli detalajn
informojn?

- Diversmaniere... cxe mi, al mia retadreso: angiel@forigu.polbox.com aux per
limaka posxto al la adreso: Pola E-Asocio, Vojevodia Filio, PL-10 950
Olsztyn, skr. poczt. 420, Polio.

intervjuis: Marian Zdankowski
rete: mazda47@forigu.polbox.com

***************************************************************************

OPINIOJ
///////

Esperanto sen mitoj
===================

Laux gazetara komuniko de Flandra Esperanto-Ligo aperis la libro "Esperanto
sen mitoj - Mensogoj kaj memtrompoj en la Esperanto-informado" de Ziko
Marcus Sikosek.

Inter la Esperantistaj arduloj foje ankaux trovigxas "kontrauxardulo", kiu
sentas mision, eduki la Esperantistojn kaj sxirmi la eksteran mondon
kontraux troigita propagando de la Esperanto-movado.

Tia fenomeno estas Ziko Marcus Sikosek, juna germana studento, kiun mi
persone konas. Ne estas lia baza intenco, kiu estas skandala: memkritiko
decas al nia movado, tamen kun du kondicxoj, kiujn li gxisfunde
malobservas: la kritiko devas esti justa kaj resti interna.

Lia metodo estas, kribri el la tuta literaturo kaj cxiuj haveblaj
informiloj ktp. eldirojn, kiuj en strikta senco ne estas pruveblaj. Kiu el
ni ne foje pekas tiurilate? Memtrompoj kiel "La Papo parolas Esperanton"
aux "Umberto Eco igxis Esperantisto" okazadas bedauxrinde. Tiajn aferojn
nomas Sikosek "mitoj", ne malprave. Sed li ne restas cxe tiaj fenomenoj. Li
krome asertas, ke cxiuj favoraj prijugxoj de Esperanto estas mitoj: ke gxi
estas pli facile lernebla ol alia fremda lingvo, ke la studado de Esperanto
plifaciligas la lernadon de pliaj fremdaj lingvoj ktp. Nome, li ne konas la
diferencon inter empiriaj eltrovoj kaj matematike pruvitaj faktoj en la
sciencoj. Tiurilate lia kritiko kontraux la movado estas maljusta. Li mem
konfesis al mi, ke li "intertempe ne plu trovas ion bonan en Esperanto".

Do, kiucele li restas en la movado?

Pli fatale, li dissxprucas siajn miksajxojn de vero kaj malvero ankaux ene
de la ekstera mondo, sxajnigante, ke la tuta Esperanto-movado vivas de
blufoj kaj mensogoj. Li publikigis plurajn german-lingvajn artikolojn en
Interreto: "Mensogoj al pli granda honoro de Esperanto", "Kio eskapis la
cenzuron de Germana Esperanto-Asocio" k.s. Minimume unu ekstermovada enreta
gazeto jam transprenis artikolon de li (http://www.svensson.de /skylla).

Per tio li igxis vera perfidulo de la interna ideo.

Estas necese diskuti inter ni ecx ekstremajn opiniojn kaj kritikojn, por
sekve admoni ardulojn kaj ankaux nin mem, ne troigi dum informado. La
metodo de Sikosek tamen, publike fifamigi la tutan Esperanto-movadon kaj
senvalorigi la lingvon, estas maljusta kaj malhonesta.

Rudolf Fischer,
honora membro de Germana Esperanto-Asocio
rete: fischru@forigu.uni-muenster.de

***************************************************************************

MALLONGE
////////

Cxe la retpagxo http://us.imdb.com/Sections/Languages/Esperanto/ pretigxas
dosieraro pri filmoj en E-o. Haveblas anglalingva informo pri la
filmoj Incubus (en E-o) kaj Gattaca (cxefe en la angla sed
parte en E-o), sed oni promesas pligrandigi la liston.

* * *

La subaj estraranoj de Kanada Esperanto-Asocio havas novajn adresojn:
Ciprian Jauca (prezidanto): cjauca@forigu.home.com kaj Wally du Temple (kasisto):
playfulotter-iwolemskatl@forigu.home.com

* * *

Cxiujn informojn rilate la Someran Esperanto-Kurson cxe la Sxtata
Universitato de San-Francisko nun donas Ellen Eddy, 11736 Scott Creek Drive
SW Olympia, WA 98512 (Usono) ret-adreso: eddyellen@forigu.aol.com

* * *

Okaze de la cxi-jara SAT-kongreso, arangxota en julio en Karlovy Vary,
Cxehio la cxeha posxto ekuzis porokazan Esperantlingvan
afrankmasxinstampilon kun la teksto: "72-a SAT-KONGRESO KARLOVY VARY
24-31.7.1999."

* * *

La lokon de Tyburcjusz Tyblewski en la senato de AIS transprenas la
gxisnuna vic-senatano OProf. Christer Oscar Kiselman, profesoro cxe la
matematika instituto de la universitato de Uppsala (Svedio). Kiselman estas
konata kiel esperantologo kaj redaktoro.

* * *

Dum la Internacia Junulara Festivalo de IEJ, kiu okazos paske proksime de
la itala urbo Rimini AIS arangxos universitatecan konferencon pri la
historio de la Esperanto-literaturo, denaska lingvoakirado kaj komputila
sekureco. Informoj pri AIS estas riceveblaj de ADoc. Mag. Joanna Lewoc,
Karl-Schwarzschild-Weg 6/317 DE-37077 Gottingen, Germanio.

* * *

Odd Tangerud, kiu antauxe tradukis al Esperanto "Puphejmon" kaj aliajn
dramojn de Ibsen, nun finfaris norvegan tradukon de la romano Viktimoj de
la renoma hungara verkisto Julio Baghy kaj ankaux arangxis gxin kiel
teatrajxon.

* * *

La prezidanto de Hispanio, sinjoro Jose Maria Aznar akceptis la honoran
prezidantecon de la "58-a Hispana Kongreso de Esperanto" kaj "9-a Euxropa
Esperanto-Forumo", kiuj okazos en Castellon (Hispanio) inter 17-21 de julio
1999.

* * *

Kelkaj junuloj en Trondheim, Norvegio fondis la unuan lokan klubon de NJE
sub la nomo NJET (Norvega Junularo Esperantista - Trondheim).

* * *

Meze de 1999 en la renoma lingvistika eldonejo Helmut Buske, Hamburg aperos
la vortaro Esperanto-germana de Erich-Dieter Krause. Gxi estos la plej
ampleksa kaj plej aktuala vortaro por germanlingvanoj.

***************************************************************************

INSTRUADO, ILEI
///////////////

Andreo Cseh forpasis antaux 20 jaroj
====================================

La 9-an de marto 1979 mortis en Den Haag, Nederlando s-ro Andreo Cseh, unu
el la grandaj figuroj de la Esperanto-movado.

Li naskigxis la 12-an de septembro 1895 en Marosludas (hodiaux Ludus),
lernis Esperanton en 1919 kaj farigxis katolika pastro en 1919. En 1920
naskigxis lia metodo, vaste konata gxis hodiaux kiel Cseh-metodo, kaj helpe
de gxi li iris sian triumfan vojon en la Esperanto-movado.

En 1924 li igxis sekretario de la Internacia Centra Komitato en Geneve
kunlaborante en la organizado de la Universalaj Kongresoj en Geneve, Danzig
kaj Budapest. Estis gxuste en Budapest, kie li gvidis sian unuan seminarion
por instruistoj kaj inter liaj discxiploj trovigxas nomoj de konataj homoj
en nia movado kiel Julio Baghy, Jean Forge, Tiberiu Morariu, Margarete
Saxl, Hendrik Seppik, Lidija Zamenhof, ktp.

En 1930 li fondis kune kun gesinjoroj Isbrucker la "Internacian Cseh-
Instituto"-n en Nederlando, poste alinomitan al "Internacia Esperanto-
Instituto". Du jarojn poste li kreis la revuon "La Praktiko", kiun li
gvidis kaj redaktis dum cxirkaux 30 jaroj. Li estis la kreinto ankaux de la
E-monunuo "stelo". Andreo Cseh estis honora membro de UEA kaj kunfondinto
de la Universala Ligo.

La agado de tiu pioniro estas vere valora heredajxo al la Esperanto-movado
kaj ecx hodiaux, malgraux lia 20-jara foresto inter ni, senteblas la forto
de liaj inspiraj pasxoj en tiu metodo de li iniciatita kaj en la laboro de
la Instituto, kiun li kunfondis.

Atilio Orellana Rojas
Internacia Esperanto-Instituto
rete: iei001@forigu.worldonline.nl

***************************************************************************

Amasa E-instruado en orienta Hungario
=====================================

En februaro komencigxis nova semestro en KLTE (Scienca Universitato "Lajos
Kossuth" en Debrecen, Hungario). La gestudentoj cxi-foje rekordnombre
enskribigxis por la baza Esperanto-kurso, ja 125 gejunuloj komencis lerni
nian lingvon. La kursestro estas Tibor Papp. La kurso finigxos en junio per
t.n. studfina ekzameno.

Tibor Papp
db@forigu.satrax.hu

***************************************************************************

REAGOJ
//////

Terminaroj, sed en kiu nivelo?
==============================

La terminaro de popularaj fakoj estas bone evoluita, sed la terminaro de
malpli disvastigxintaj fakoj...

Estas normala afero, ke profesioj vasta reprezentataj en la socio estas
ofte troveblaj ankaux inter esperantistoj. Se malpli ol centono de la
masxinkonstruaj laboristoj estas hardistoj, tiu profesio apenaux aperas
inter la esperantistoj. Ne necesas do miri, ke la "terminaro" de tiu fako
montras la nivelon de la fruaj dudekaj jaroj. Tuja aprobo de Esperanto kiel
oficiala komunikilo sen plia maturigo supozeble do severe damagxus al la
projekto.

Peter Hauser, Germanio
Esperantoe@forigu.aol.com

***************************************************************************

La kotizo sxangxigxis
=====================

Mi ricevis la retposxtan version de Eventoj-163 kaj legis (i.a.) la anoncon
pri la Internaciaj Ekzamenoj dum UK en Berlino.

Mi atentigas vin, ke la speciale favora ekzamenkotizo cxe antauxaligxo ne
(plu) estas 40 NLG, sed 40% de la MA-kotizo en la lando de la kandidato.

Ne aperinte en la ekzameno aux ne sukcesinte en la antauxtesto ni repagos
50% de la pagita kotizo.

Hans ten Hagen,
sekr. de la Internacia Ekzamena Komisiono.
rete: ten.hagen.esperanto@forigu.wxs.nl

***************************************************************************

RADIO
/////

Jam ekde 40 jaroj
=================

Cxi-jare festas sian 40-jaran jubileon de la E-elsendoj la Pola Radio.
Favore al la datreveno marte la redakcio komencis reauxdigi interesajn
intervjuojn kaj son-raportojn el la pasintaj 40 jaroj, i. a. la unuan
parton de la 4-parta intervju-ciklo, en kiu la ne plu vivanta redaktorino
de "Heroldo de Esperanto" Ada Fighiera Sikorska rakontas pri sia vivovojo
ekde la komencigxo de la II-a mondmilito gxis la reveno al la patrujo post
multjara estado unue en sovetiaj punlaborejoj, poste en Persio, Britio kaj
aliaj landoj. Se la auxskultantoj trovos la reauxdigon interesa, Pola Radio
en lauxvicaj semajnfinoj reauxdigos la tutan 4-partan ciklon.

En aprilo sekvos intervjuoj kaj parolad-fragmentoj de prof. Ivo Lapenna kaj
aliaj fame konataj e-istoj, i.a. parolos Julio Baghy, Kolomano Kalocsay
k.a.

De la 28-a de marto Pola Radio iom sxangxos sian program-skemon. Tre
versxajne la tuta duonhora elsendo inkluzive de E-ekspreso, leterkesto kaj
aliaj E-temaj programeroj estos auxdigata per Real Audio, kondicxe ke oni
trovos tauxgan servil-posedanton, kiu pretos kunlabori cxiutage kontraux
mon-kompenso.

Andreo Pettyn,
estro de la E-Redakcio
rete: pettyn@forigu.radio.com.pl

***************************************************************************

Adiaux, Radio Verda!
====================

Nun kun bedauxro ni devas sciigi al vi ke la cxiusemajna programo "Radio
Verda" tutmonde atingebla per la interreto (vidu Eventoj, n-ro 156) devis
cxesi je la 24-a de januaro la kreadon kaj elsendadon de programoj pro
materialaj kialoj.

Kiuj auxskultis kaj gxuis la profesie prezentitajn programojn de Aaron
Chapman esprimas ne nur bedauxron sed ankaux dankemon al tiuj bravuloj pro
siaj iniciatemo kaj bona laboro.

el reta bulteno de Kanada E-Asocio 5.7

***************************************************************************

ANONCETOJ
/////////

Komencigxas Esperanto-kurso en mezlernejo en La Locle, Svislando. Sep
dekvvinjaragxuloj ekstudis la 5-an de februaro kaj plu studos la
internacian lingvon gxis la fino de junio 1999. Instruas Mireille Grosjean.
Bonvolu sendi kuragxigajn mesagxojn al: Sophie Rigolet, La Forge, CH-2405
La Chaud-du-Milieu.

* * *

La nova paperposxta adreso de Tejo Tutmonde estas: 8 Mead Way Bristol
Britio BS9 2EZ. Telefono (fakso post averto): +44-117-9684683. La retadreso
ne sxangxigxis: tejo-tutmonde@forigu.esperanto.org La antauxa adreso (fakte tiu de
miaj gepatroj) dauxre uzeblos kiel kontaktadreso sed mi ricevos posxtajxojn
pere de ili eventuale iom malfrue.

* * *

Kvardekjara hungara esperantisto sercxas kontaktojn el najbaraj landoj, el
Polio, kaj landoj de Euxropa Unio kun tiaj gesamideanoj lauxeble junaj kaj
mezagxaj, kiujn interesas la sekvaj temoj: moderna mangxado, sano,
mangxajxsuplementoj, vojagxo, internacia familio (mi havas bulgaran
edzinon). Skribu rete al: baja59@forigu.freemail.c3.hu tradicie al: Bajaki Imre,
Kiskunfelegyhaza, Hollo Laszlo u. 24. HU-6100 Hungario.

***************************************************************************

KORESPONDADO
////////////

Mezagxa virino volus korespondi. Urszula Adamska, str. Slonska 11,
PL-87-720 Ciechocinek, Pollando.
* * *
20-jara studento sercxas korespondgeamikojn. Sebastian Skalinski, ul.
Gagarina 158 m. 11, PL- 87-100 Torun, Pollando.
* * *
22-jara junulo korespondus pri interesaj temoj, ekz. vojagxoj. Andrzej
Obszynski, Ruszcsyzna, PL-22-620 Komarow Osada, Pollando.
* * *
Mia nomo estas Kazimierz Cwynar kaj mi volas korespondi. Mia adreso:
PL-67-407 Szlichtyngowa ul. Glogowska 26. Esperanto-Klubo Poezjo, Pollando
* * *
55 jara franca bretona esperantistino deziras korespondi letere kun itala
virino aux viro. Interesigxas pri cxio. Bonvolu skribi al: Genevieve Curot,
7 Chemin de Goasmeur FR-22500 Paimpol Francio

***************************************************************************

INTERESE
////////

Agatha Christie superis la biblion
==================================

El la monda raporto pri la kulturo de UNESKO oni ekscias 6 el la 10 plej
ofte tradukitaj auxtoroj en 1994 estis virinoj, plejparte el brita deveno.
La biblio meritas specialan mencion kun 126 tradukoj.

Jen la listo : 1 Agatha Christie (218 tradukoj!), Danielle Steele (131),
Victoria Holt (120), Patricia Vandenberg (112), Stephen King (110), Jules
Vernes (109), Barbara Cartland (98), Robert L. Stevenson (96), Enid Blyton
(95) kaj Johano Paul II (93).

Herman Deceuninck, Belgio

***************************************************************************

"Nia majstro kaj liaj sekvuloj"
===============================

Robert Kreuz, la direktoro de la siatempa Internacia Centra
Komitato de la Esperanto-Movado, estis homo iom pli ol normale
korpulenta. Okaze de la Oksforda Kongreso li logxis en hotelo
multjarcentojn agxa, gxi havis labirinton da koridoroj, kaj
la cxambropordoj estis tiel mallargxaj, ke Kreuz nur
flankire povis trasxovi sin.

En Palermo (Italio), foje vidante lin sidanta sur unu el la tie
kutimaj lu-cxaretoj, kiuj aspektis ne tre solidaj, rigardantoj
esprimis sian timon ke gxi povus frakasigxi sub tia
sxargxo.

Samideano rakontis, ke foje li estis sidanta en kupeo, kie
trovigxis ankaux tre malgrasa viro kun fileto, kiam Kreuz
aperis cxe la kupea aperturo, tra kiu li pene
trasxovigxis. La knabo dum kelkaj sekundoj mute rigardadis
la mason de la enirinto, kaj poste eksplodis: "Diru Papi, cxu
tio cxio estas unu homo?" Al kio direndas, ke Kreuz ne nur
koncerne la pezon valoris por du...

el Paul Bermann: Miru, pensu, ridu!

***************************************************************************

Kalejdoskopo de tiklaj pensoj
=============================

- Sxi estis tiel bela, ke sxi rajtis esti stulta.

- Nun ankaux lia kapo ion valoras: antaux nelonge oni instalis en gxin oran
 denton.

- Nur edzigxinte mi komprenis, kio estas felicxo, sed ... jam estis malfrue.

- Stultulo, kie fratino edzinigxis kun direktoro, jam ne plu estas stultulo.

- Estas diversaj brasik-kapoj: flavaj kaj bluaj, verdaj kaj rugxaj, krispaj,
 bruselaj kaj ankoraux aliaj. Sed ekzistas ankaux kapoj kun supera klereco.

- Li drinkadas nur en du okazoj - kiam pluvas kaj kiam ne pluvas.

- Li volis esti respondeca pri nenio. Parolante, ke la Tero rotacias
 cxirkaux la Suno, li aldonadis: "Kiel diris Koperniko".

- Ne cxiuj papagoj parolas. Estas ankaux tiaj, kiuj skribas.

- Li amis la tutan homaron krom la najbaroj de sia logxejo.

- En cxiu lingvo plej malfacile prononceblaj estas du vortoj: mi kulpas.

- Konscienca homo ne rompas donitan vorton; ruza homo entute ne donas gxin.

- Mensogo estas obstina: senmaskigita gxi ekopinias, ke gxi igxis vero.

- Ne demandadu kaj oni ne mensogos al vi.

- Amikeco kaj teo estas bonaj, kiam ili estas varmegaj, fortaj kaj ne tro
 dolcxaj.

- Eblas forkuri de tigro. Sed vi ne forkuros de puloj.

- Maljuna frauxlo estas tia homo, kiu serioze pensas pri geedzigxo.

- Dum sercxado de amikoj aperas ankaux malamikoj.

- Pri cxiuj virinaj modoj rikanas la unua - nudeco.

- Se vi auxskultas cxiujn klacxojn, via kapo igxas rubujo.

- Morton timas cxiuj - gxi estas nekoruptebla.

- Ni sxatas hundojn ne pro bestaj, sed pro maloftaj homaj ecoj.

el Litova Stelo 1/1999

***************************************************************************
***************************************************************************

EVENTOJ, n-ro 164, 2/marto-99
Internacia sendependa gazeto pri la Esperanto-movado
en kunlaboraj rilatoj al Hungara E-Asocio.
Reg.nr: B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X
Eldonas LINGVO-Studio kaj Kultura Esperanto-Asocio.
H-1675 Budapest, pf. 87.
Tel./fakso: +36-1-2828885. Internet: eventoj@forigu.esperanto.org
Aperas dusemajne.
Redaktas: Laszlo Radacsy
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro: Laszlo Szilvasi.
Oficeja kunlaboranto: Istvan Meszaros.
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj artikoloj, 
kaj ne respondecas pri la anonc-enhavoj.
Abonkotizo: 74 NLG (aere 86 NLG) al la UEA-kodo ELLS-S.

***************************************************************************
***************************************************************************