Eventoj n-ro 203, retposxta versio
************************************

- Titolpagxe: - Strategia labor-plano de UEA (2001-2010)

- Faka aplikado: - Demandaro pri turismo

- Kontakto sercxata: - Ferii kaj iom labori en Germanio

- Interreto: - Euxropa jaro de lingvo-kameleono
       - Reta datumbazo de E-muzeo
       - Mallonge (2)

- Arangxoj: - Sciencista kongreso
      - Esperanto pontas en teo-festivalo
      - PSI
      - SAT-kongreso
      - Solidareca renkontigxo
      - Praktika stagxo
      - Kompleta monata kalendaro

- Movado: - Aktivuloj por TEJO sercxataj
     - "Oriento-okcidento"
     - E-ekspozicio en Bosnio kaj Hercegovino
     - Zamenhof-festo alimaniere

- Reagoj: - Kiu estas la auxtoro?

- Instruado, ILEI: - Instruistoj en Norvegio sercxataj

- Konkursoj: - Konkurso de infan-desegnajxo 2001

- Gazetoj: - REGO

- Muziko: - Kompaktdisko de Bronsxtein

- Libroj: - Teatrajxo pri la siberiaj jaroj de Ada Sikorska

- Kulturo: - Cxefverko de Grass en Esperanto

- Rubrikoj: - Mallonge (10), anoncetoj (2), korespondi deziras (2)

- "Eventa ludkvizo"

- Interese: - Euxropaj patentoj
      - Reaginda konstitucio de "The Economist"
      - Paradiza horlogxo

**************************************************************************

TITOLPAGxE
//////////

Strategia labor-plano de UEA (2001-2010)
========================================

Al lingva demokratio

Cel-deklaro pri UEA

UEA celas grupigi tiujn uzantojn de Esperanto, individuajn kaj
kolektivajn, kiuj volas kunlabori por ties progresigo en la vasta kadro de
agado por pli justa mondo.

UEA aparte celas kontribui al pli vasta konscio pri la valoro de la
neuxtrala lingvo Esperanto, kaj al pli amasa lernado kaj uzado de
Esperanto en interkulturaj kaj interlingvaj rilatoj.

UEA celas evoluigi idean kaj organizan kadron, en kiu gxiaj anoj povas
senpere kaj efike kontaktigxi kaj kunlabori, sen limigoj rilate al etna,
nacia, seksa aux ekonomia identeco, politikaj aux religiaj kredoj, kaj
simile.

UEA bazas cxiun sian agadon sur respekto de la homaj rajtoj, de neperforta
paca kunvivado kaj de la vivo-diverseco gxenerale.

Strategia labor-plano de UEA (2001-2010)

Enkonduko

"Al lingva demokratio" estas plano por nova kampanjo kaj strategia plano
por Universala Esperanto-Asocio 2001-2010. La plano estas sekvanto de la
strategia plano de UEA "Kampanjo 2000 por nova lingva ordo", kiu
pluvalidas gxis la definitiva akcepto de la nova plano dum la
komitatkunsido en Zagrebo 2001.

"Al lingva demokratio" estas strebo surbaze de analizo de la nuna stato de
la Esperanto-movado kaj la spertoj de Kampanjo 2000 plifortigi la agadon
de Universala Esperanto-Asocio kaj kontribui al la bonfarto de la tuta
Esperanto-movado. Memorante pri la celoj de Kampanjo 2000 (1. Levi la
organizan kaj iden nivelon de la esperantomovado, 2. Levi la prestigxon de
la internacia lingvo, 3. Influi la internacian vivon) - la plano "Al
lingva demokratio" difinas prioritatajn por la agado de UEA kaj provizas
kadrojn por progresigo de la Esperanto-movado.

Gxi analizas la agadon por Esperanto laux 3 agad-kampoj:
- komprenigo de Esperanto (ekstera informado, interna klerigado pri
 Esperanto kaj pri internacia komunikado);
- paroligo de Esperanto (de kursoj cxiunivelaj, gxis renkontigxoj kaj
 kongresoj), kaj
- utiligo de Esperanto (por interkultura edukado kaj internacia praktika
 kunlaboro).

Tiuj agad-kampoj difinas la cxefajn agad-tavolojn. Ni rekomendas, ke cxiu
kunlaboranta Esperanto-organizajxo analizu sian agadon en tiu kadro, kaj
vastigu la laboron en tiuj tavoloj, kiuj estas plej malfortaj aux pri kiuj
ili plej kompetentas.

La plano ankaux identigas strategiajn prioritatojn aplikeblajn al cxiu
agad-kampo. Tiuj koncepteblas kiel 3 agad-direktoj:
- profesiigxo,
- plijunigxo,
- tutmondigxo.

La plano "Al la tria jarmilo" povas servi al cxiu kunlaboranta Esperanto-
organizajxo kiel komuna bazo por agado. Cxiu organizajxo povas analizi
sian agadon laux tiu cxi kadro. La baza planpropono estas gxenerala kaj
nur indikas kelkajn cxefajn gvidliniojn. Post la definitiva akcepto de la
plano cxiu organizajxo povas adopti gxin al siaj kondicxoj,tenante
lauxeble la gxeneralan ideon de la plano: Agado "al lingva demokratio" per
atento al la tri laborkampoj kaj labordirektoj indiktitaj.

Apartaj detalaj laborprogramojn estu faritaj pri la praktikaj pasxoj por
la praktika plenumo de la plano. La ellaboron kaj plikonkretigon gvidos la
estraro kaj aparta tiucele starigita komisiono surbaze de vasta publika
diskuto gxis la komitatkunsido en 2001. La Komitato estu informita pri la
progreso de la laboro minimume cxiun trian monaton. Lige al la Universala
Kongreso 2001 estu organizita speciala strategia seminario por la
Komitato.

La Komitato post la akcepto en 2001 cxiun duan jaron dedicxu specialan
atenton al la pritakso de la atingoj de la plano. La Komitato povas kiam
ajn respondi al novaj evoluoj por revizii gxin aux nuligi gxin por alpreni
novan planon.

Plano

1-a agad-kampo:

Komprenigo de Esperanto

Tio signifas atingi, ke pri gxi la celataj homoj havu kiel eble plej
gxustajn ideojn.

La agadkampo ankaux celas atenton al vasta kompreno pri la aspektoj de
internacia komunikado en la Esperanto-movado kaj ekster gxi. Konsciigo kaj
klerigo de la Esperanto-movadanoj estas esenca por sukcesa kaj vastskala
konsciigo kaj klerigo ekster la movado.

Sur la ekstera kampo, necesas celi ne nur al pasiva informado (nur
petantoj), sed plie al aktiva informado, cxu al la publiko gxenerala cxu
al pli faka publiko.

Tiucele, ni rekomendas, ke cxiu organizajxo pristudu la inform-kanalojn
uzatajn por similaj kulturaj-sociaj-internaciaj agadoj en la koncernaj
landoj aux medioj. Oni nepre ne neglektu la diversajn uzojn de elektonikaj
retoj por nacilingva informado. Oni ankaux utiligu maksimume la eblojn de
tradukado por disponigi kvalitajn informojn en kiel eble plej multaj
lingvoj.

Sur la interna kampo, necesas plifortigi la tradicion de dauxra klerigxado
pri E-o, cxu temas pri la lingvo mem, gxia historio, literaturo,
socipolitika signifo aux terminologia evoluo. Inter la eblaj rimedoj
trovigxas librokluboj, studgrupoj, seminarioj, ekzamenoj kaj konkursoj.

Direkte al tutmondigxo la agadkampo entenas atenton al tutmonda konciigo
kaj klerigo en regionoj kaj landoj kie la Esperanto-movado ne enradikigxis
aux estas malforta.

Direkte al plijunigxo la agadkampo entenas atenton al konsciigo kaj
klerigo de junaj personoj en kaj ekster la esperantomovado.

Direkte al profesiigxo la agadkampo entenas atenton al plikvalitigo de la
studado de internacia komunikado kaj de la rolo de Esperanto.

2-a agad-kampo:

Paroligo de Esperanto

Tio signifas atingi, ke lerniloj kaj lernokazoj - inkluzive de Esperanto-
renkontigxoj - estu facile troveblaj kaj allogaj por la celataj
homoj.Necesas koncepti la esperantistigxon kiel dauxran procezon, kiu ne
finigxas per la trapaso de baza kurso. Instruistoj trejnigxu pri
komunikiga kaj aktiviga pedagogioj, cxu ekster- cxu en-movade; tiucele la
movado evoluigu kapablojn liveri tian trejnadon je profesia nivelo,
traktante precipe la specifajxojn de Esperanto-instruado. Cxiuj
kursgvidantoj dedicxu parton de la kurso al la pretigado de la lernantoj
por posta memstara agado; lauxeble oni ankaux proponu konkretan dauxrigan
kurson. En la planado de renkontigxoj kaj kongresoj, la orientigo kaj
kontentigo de novuloj estu nepra prioritato. Izolitojn oni kunligu
telefone kaj retposxte.

Direkte al tutmondigxo la agadkampo entenas atenton al sukcesa kultur-
sentema instruado de la fenomeno Esperanto tutmonde.

Direkte al plijunigxo la agadkampo entenas atenton al instruado de la
fenomeno Esperanto al junuloj kaj de junuloj.

Direkte al profesiigxo la agadkampo entenas atenton al la trejnado de
Esperanto-instruistoj kaj al instruado de esperanto al personoj, kiuj
povas utiligi siajn konojn de la fenomeno Esperanto en sia profesia vivo.

3-a agad-kampo:

Utiligo de Esperanto

Tio signifas atingi, ke la celataj homoj trovu ion valoran kaj interesan
per sia uzado de la lingvo.

Necesas transiri de la nuna situacio al vast-skala utiligo de Esperanto
por praktikaj celoj de la homa vivo, kiuj povas esti la plej variaj, de
scienca informigxo al komerco. Fakaj asocioj igxu pli videblaj en landaj
kaj internaciaj kongresoj kaj renkontigxoj kaj en Interreto. Estu emfazo
je interkulturaj utiligoj kaj je utiligoj proponeblaj kiel eble plej frue
al memlernantoj.

1-a agad-direkto:

Profesiigxo

Tio signifas la varbadon kaj aktivigon de i.a. intelektuloj,
universitatanoj, sciencistoj, organizistoj, jxurnalistoj, publicistoj,
instruistoj, kaj aliaj. Celindas krome homoj kun fakaj kapabloj en kampoj
ekster la propra profesio.

Cxi tiuj homoj povas alporti valorajn kapablojn, sed tipe la tempo kiujn
ili povas disponigi al movada agado estas limigita. Gravas tauxga apogo de
la asocio (precipe de gxiaj propraj profesiuloj) al cxi tiuj fakuloj, por
ke ili engagxigxu en konsentitaj projektoj kaj tie povu labori kun
maksimuma produkt-ebleco.

Reekzamenindas la celtrafeco kaj disdivido de la enmovadaj profesiaj
fortoj, por ke ili ekvilibre dispartigxu al administrado, livero de servoj
kaj apogo de la disvastigaj agadoj, kiel difinitaj en cxi tiu plano.

La nocio "profesiigxo" havas implicojn por la tri agad-kampoj:
- En la kampo "komprenigo", tio signifas unuavice la ellaboron dece tauxga
 inform-materialo.
 Gxi ankaux signifas la ellaboron destud-programoj pri Esperanto je supera
 nivelo, kaj la eldonadon de kompetentaj verkoj pri esperantologio kaj
 interlingvistiko.
- En la kampo "paroligo", tio signifas unuavice la plibonigadon de nia
 instruista tradicio, kun disponigo de rimedoj por programo de instruita
 trejnado, perfektigo kaj ekzamenado kaj eldonado de lernil-produktoj,
 modernaj kaj enhave kaj prezentrimede. Tio inkluzivu la akceptitan
 principon, ke minimume unu enmovada aganto okupigxu pri instruado en
 profesiaj kondicxoj.
- En la kampo "utiligo", tio signifas la kunligadon de samfakuloj por
 stimuli ilian agemon per Esperanto. Esperanto estos rigardata kiel vera
 lingvo, kiam gxi estos utila ankaux por atingi cxiuspecajn celojn de la
 homa vivo.

2-a agad-direkto:

Plijunigxo

Tio signifas la varbadon kaj aktivigon de gejunuloj.

TEJO kaj gxiaj landaj kaj fakaj sekcioj ludas gravegan rolon en la
nuntempa Esperanto-kulturo, sed tro ofte ekzistas divido inter ili kaj la
ceteraj movadaj strukturoj. Necesas pli da dialogado kaj reciproka subteno
inter la generacioj je cxiuj niveloj. Ni rekomendas ke la Estraroj de UEA
kaj TEJO ellaboru apartan laborplanon por tiu celo kaj donu la taskon por
gxia efektivigo al komuna komisiito aux komisiono.

Fakaj kaj aliaj asocioj organizu siajn kongresojn, servojn kaj agadojn
tiel, ke ili estu allogaj ankaux al junuloj, precipe praktikantaj fakuloj.

Estu lokoj por junuloj en iliaj gvidorganoj.

3-a agad-direkto:

Tutmondigxo

Tio signifas la varbadon kaj aktivigon de anoj en landoj kie Esperanto
ankoraux ne trovis radikojn.

Euxropo ne plu rolas kiel la unusola pezocentro de la Esperanto-movado; ni
bonvenigu kaj dauxrigu tiun evoluon. La regionaj komisionoj de UEA meritas
plian apogon kaj diskonigon, interalie per pli elstara loko en gxiaj
cxefaj eldonajxoj kaj arangxoj. La regionaj kongresoj transprenu rolon en
la trejnado de instruistoj kaj klerigado pri Esperanto. Cxiuj organizajxoj
donu pli grandan prioritaton en sia agado al translima kunlaboro kaj
edukado al tutmonda konscio, interalie per utiligo de la rilatoj inter UEA
kaj ILEI, kaj la diversaj brancxoj de Unuigxintaj Nacioj.

Rekomendoj por la plano de UEA (2001-2010)

La estraro de UEA gxis la fino de oktobro 2001 starigu kampanjan
strukturon por la realigo de cxi tiu plano. Gxi defintivigu la tekston de
la Celdeklaro pri UEA kaj de la labor-planon 2001/2010 surbaze i.a. de
reagoj ricevitaj de la komitatanoj kaj de la publiko. Tiuj dokumentoj estu
akceptitaj en la UK 2001.

Rekomandoj por la plano de UEA (2001-2004)

La estraro de UEA kiel eble plej frue 2000 definitivigu la tekston de la
Trijara Plano (t.e. 2001/2004) surbaze de reagoj ricevitaj en la UK en Tel
Avivo kaj el la publika diskuto. La estraro aldonu al la plano analizon
pri la necesajhomaj kaj financaj rimedoj bezonataj kaj akordigu la asocian
bugxeton konforme. La plano estu prezentata al la komitato dum aparta
tiucela seminario antaux la Universala Kongreso en Zagrebo.

La plano de UEA (2001-2004)

Strukturaj elementoj

Ni premisas ke organizaj strukturoj utilas nur se ili plenumas difinitajn
celojn. Ili ne estas valoro en si mem. Sekve la necesaj organizaj
plifortigoj estu cxiam konsiderataj en la kadro de la atingo de la tri
celoj de cxi tiu plano. Gravas la sekvaj principoj:
- Demokratiigo de la vivo de UEA kun pli da respekto por cxiuj agantoj je
 cxiu nivelo.
- Partoprenigo de komitatanoj kaj aliaj funkciuloj en la decidoj kaj en la
 plenumo.
- Esenca refortigo de la rolo de la komitato kaj la ceteraj gvidorganoj.
- Financaj elementoj
- Progreso sur la tri agad-kampoj okazos plej certe per akcepto kaj starigo
 de sxlosilaj projektoj. Cxi tiu tri-jara plano difinu por tiuj projektoj
 konkretajn agantojn (asociojn aux unuopulojn), uzeblajn bugxetajn rimedojn
 kaj kriteriojn por adekvate pritaksi la plenumon.
- La asocio anticipe taksu por cxiu jaro la sumon da disponigeblaj rimedoj
 (el spezoj, donacoj kaj rentoj el kapitalo).
- La asocio dedicxu kaj anticipe bugxetu minimumon de kvin procentoj el tiu
 sumo cxiujare al novaj agadoj en cxiu el la tri cxefaj agad-kampoj
 proklamitaj en cxi tiu plano. La dezirata investo-nivelo (kondicxe je
 tauxgaj projektoj kaj plenumantoj) por cxiu el la tri cxefkampoj estas dek
 procentoj.
- La asocio fortigu la kontroladon de ekster-asociaj projektoj ricevintaj
 subvencion el asociaj rimedoj, postulante repagon aux kompenson en kazoj
 de neplenumo.
- Surbaze de la pritakso de agado farita de komisiitoj, la Estraro
 lauxbezone reviziu la plenumantojn kaj rimedojn por la dauxriga agado.

Komprenigo de Esperanto

Ni rekomendas la sekvajn agadojn en la periodo 2001-2004:
- Dauxrigo de la Strategia Forumo de la Esperanto-Komunumo kun la celo
 kunlaborigi cxiujn organizajxojn reprezentantajn la E-komunumon.
- Okazigo la Kampanjo "Por pli vasta verdujo" por varbi kaj grandigi la
 membrarojn de UEA, Fakaj Asocioj, kaj Landaj Asocioj.
- Okazigo de specifaj agadoj en cxiu mondoparto por firmigi la movadon tie.
- UEA zorgu pri disvastigo de informiloj pri Esperanto kun la celo produkti
 gxisdatigitajn informilojn pri Esperanto kaj gxia movado por internaciaj
 kaj landnivelaj uzoj.
- La estraro de UEA donu apartan atenton al la materialo ekzistanta por
 informi lingvistojn kaj jxurnalistojn.UEA starigu aux/kaj aktivigu
 informan fakon por la ekstera publiko.
- UEA transiru de pasiva informado (nur al petantoj) al aktiva informado en
 internaciaj medioj.
- La estraro de UEA instigu landajn Esperanto-organizajxojn starigi
 kontaktojn kun siaj registaroj kaj tute aparte kun la landaj instancoj,
 kiuj tenas ligoj kun internaciaj organizajxoj.
- UEA dauxrigu la Koalicion de NROj por Internacia Helplingvo kun la celo
 mobilizi neregistarajn organizajxojn cxe UN por disvastigi la ideon kaj
 eblecon de internacia helplingvo.
- UEA instigu al okazigo de informaj agadoj al euxropaj instancoj.
- UEA zorgu pri rilatoj kun la supera Komisiito de UN pri Homaj Rajtoj kun
 la celo atentigi pri la lingva dimensio de Homaj Rajtoj kaj pri Esperanto
 kiel solvo

Paroligo de Esperanto

La asocio dauxrigu la kunlaboron kun ILEI por la plenumo de sia instruada
agado.

Komputil-retaj kursoj kaj servoj ricevu emfazon; estu premioj kaj
financado por aparte bonaj hejmpagxoj kaj enretaj projektoj akcelantaj la
lernadon kaj paroligon de la lingvo.

Aparte oni klopodu pluevoluigi la ekzistantajn centrojn por instruado de
Esperanto kaj kunlaborigi ilin inter si ankaux' por oferti siajn servojn
al neesperantistoj dezirantaj lerni E-on.

La estraro de UEA, kunlabore kun ILEI, reviziu la ekzistantajn instruilojn
kun la celo plibonigi la instruadon de Esperanto surbaze de modernaj
metodikaj malkovroj, uzante ankaux novajn eblecojn de komputiloj,
elektronikaj retoj k. s. kaj zorgante pri la integrigo de la finstudintoj
en la komunumon.

La estraro de UEA signife intensigu sian apogon al la projekto
Interkulturo de UEA kaj ILEI per konkrete difinataj rimedoj.

UEA kaj ILEI starigu programon de instruista trejnado, kiel esenca
elemento de la nove starigata komuna ekzamena brancxo "Instru-kapablo",
klopodante enkadrigi elementojn de tiu trejnado en la strukturojn de
oficialaj edukaj instancoj.

UEA dauxrigu la Kampanjon "Savu Esperantajxojn" kun la celo prizorgi kaj
savi historie valorajn esperantajxojn en bibliotekoj kaj muzeoj.

Utiligo de Esperanto

La estraro de UEA instigu fakajn Esperanto-organizajxojn starigi
kontaktojn kun internaciaj organizajxoj, kiuj okupigxas pri sama aux apuda
temo.

UEA arangxu agadojn en la regionoj en kiu ekzistas etna/nacia strecxo por
pruvi la pac-potencialon de E-o.

La rolo instrua/kuntena/aktiviga de la revuo de UEA estu atentata.

Ni trovu solvojn por maksimumigi la eblecojn de esperantistoj en la
entreprena kampo: por Esperanto per Esperanto.

UEA havu klaran kaj deklaritan kulturpolitikon. Bonvanas reagoj, komentoj
cxe:

UEA
Niuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ, Rotterdam, Nederlando
Rete: labor-plano@forigu.esperanto.se

**************************************************************************

FAKA APLIKADO
/////////////

Demandaro pri turismo
=====================

S-ro Jean-Luc Thibias dissendis retan demandaron al cxiuj delegitoj de
UEA, kiuj indikis retadreson en la jarlibro cxu de jaro 1999 cxu de jaro
2000.

Li entute ricevis 100 respondojn al 537 dissenditaj demandaroj do preskaux
20 procentoj.

Bedauxrinde plejmulto el la respondoj indikas ke esperanto estas uzata nek
en iu turisma prospekto nek en ia uzado de la turisma oficejo aux de la
urbodomo.

Kelkaj respondoj indikis, ke estas eldonitaj E-lingvaj prospektoj pri
urboj. Tiuj urboj estas:
- Cxinio: Changzhou (kolora);
- Germanio: Aalen (kolora); Erlangen; Magdeburg (kolora); Munster (kolora);
- Finnio: Iisalmi; Turku (kolora)
- Francio: Angers; La Reole; Le Mans; Nancy Cedex; Parizo; Verdun; Vichy
 (kolora)
- Hungario: Budapest (kolora); Nagykanizsa (kolora);
- Italio: Grossetto; Parma; Ravenna;
- Japanio: Hirosima, Ikeda;
- Jugoslavio: Nisx;
- Koreio: Seulo;
- Kroatio: Zagreb (kolora);
- Nederlando: Zaandam;
- Rusio: Moskvo;
- Slovakio: Martin (kolora);
- Usono: San Mateo (Kalifornio).

Al la demando "cxu la retejo de la turisma oficejo aux de la urbo uzas
esperanton?" venis malmultaj jesaj respondoj, tamen tre esperigaj:
- En Roccastrada (Italio) ne oficiala retejo aperigas tre interesan tekston
 en Esperanto (cxe: www.comune.roccastrada.gr.it);
- En Colmar (Francio) ne oficiala retejo ankaux uzas Esperanton (cxe:
 www.multimania.com/tourismecolmar);
- En Moskvo (Rusio) cxe turisma firmao Samiko (en la reto cxe:
 www.samiko.ru);
- La sola oficiala turisma oficejo laux liaj gxisnunaj informoj estas tiu de
 regiono Normandio (Francio) ( cxe: www.normandy-tourism.org).

S-ro Thibias havas en sia kolekto kelkajn malnovajn prospektojn de
diversaj urboj:
- Auxstralio (kolora);
- Belgio: Antwerpen (kolora); Gent (kolora);
- Bulgario: pri lando gxenerale; pri "Suna bordo" (kolora);
- Finio: Helsinki (kolora); Oulu (kolora);
- Francio: Cannes (kolora); Mittelwihr (kolora); Montpellier; Vichy;
- Germanio: pri iama FRG (kolora); Gottingen (kolora); Koln (kolora);
 Mannheim (kolora); Nurnberg;
- Hungario: pri la lando gxenerale (kolora);
- Italio: Trente (kolora);
- Jugoslavio: Primosten (kolora);Luksemburgio: pri la lando (kolora);
- Nederlando: pri la lando (kolora);
- Norvegio: Oslo;
- Svedio: Malmo (kolora);
- Svislando: pri la lando (kolora); Bern (kolora);

La demandaro estis farita:
- pro scivolemo: la kreinton interesas kolekti la esperantajn turismajn
 informojn;
- pro utileco: li renkontos baldaux la respondeculon de la turismoficejo de
 sia urbo. Kaj li preferas havi enmane pruvon de la uzado de Esperanto en
 turismoficejoj de aliaj urboj kiam li proponos dauxrigadon kaj pliigadon
 de gxia uzo en tiu de sia urbo.
- por transdoni la informojn al cxiuj interesatoj, tiel ke ili povu uzi ilin
 por si mem kaj ankaux provu allogi la lokajn turismoficejojn al uzado de
 esperanto (kaj mi cxefe pensas pri la uzado en retservoj).

Helpante la laboron de kolektado de Esperanto-turismajxoj oni povas
kontakti:

Jean-Luc Thibias
7 Place de Paris, FR-54500 Vandoeuvre, Francio
Rete: jean-luc.thibias@forigu.wanadoo.fr

**************************************************************************

KONTAKTO SERCxATA
/////////////////

Ferii kaj iom labori en Germanio
================================

Esperanto-Asocio Sudharz sercxas ekde somero 2001 volontul(in)on por 1-2
monatoj, kiu ordigos nian kreskantan E-bibliotekon kaj arkivon, oni devas
labori ankaux per komputilo. La asocio ofertas senkostan logxadon kaj
posxmonon cx. 500 DEM monate. Oni ne devas labori dum la tuta tago. La
urbo trovigxas en turisme sxatata regiono. Labori cxi tie estas bona eblo
ekzerci la germanan, interkonatigxi kun germanoj, ktp.
Pliaj informoj cxe:

Esperanto-Ascoio Sudharz
Grubenhagenstr. 8, DE-37412, Herzberg/Harz, Germanio

**************************************************************************

INTERRETO
/////////

Euxropa Jaro de Lingvo-kameleono
================================

Kameleono simbolas la Euxropan jaron de la lingvoj. Gxi sercxas nomon kiu
ne superu 14 literojn kaj demandas: "Donu al mi nomon kiu bele sonas en
multaj lingvoj kaj kiu estas facile prononcebla por cxiuj civitanoj de
Euxropo."

Al konkurso organizita tiucele kun valora premio trovigxas cxe:
http://www.eurolang2001.org en 11 lingvoj de Euxropo. Jam multaj proponis
la vorton "Esperanto".

Cxe la akceptopagxo, klaku la nomon de via lingvo kaj poste "Partoprenu en
la konkurso". Tiam aperas la cxi supraj demandoj. Se oni klakas cxe "Pri
la kameleono", gxi mem respondas : "Bonan tagon, mi estas la kameleono de
la euxropa jaro de la lingvoj. Mi estas kapabla alikolorigxi por adaptigxi
al cxiu renkontita cxirkauajxo. Mia lango estas tre longa kaj fleksigxema
ankaux adaptigxas kaj ebligas al mi interkomprenigxi en multaj landoj."

La nomo "Esperanto" ja tute bone respondas al tiu priskribo kaj al la
cxefa postulo pri prononcebleco kaj belsoneco por cxiuj euxropanoj.

Henri Masson
Rete: esperohm@forigu.club-internet.fr

**************************************************************************

Reta datumbazo de E-muzeo
=========================

Internacia Esperanto-Muzeo de la Auxstria Nacia Biblioteko, kiu posedas la
plej grandan planlingvan bibliotekon, realigas ekde 1996 unikan projekton:
la kreon de la elektronika katalogo "Trovanto", konsultebla en interreto.

En la nuna momento trovigxas jam pli ol 9.400 dokumentoj en gxi, kaj tiu
nombro kreskas cxiumonate. Jam nun gxi estas la plej granda katalogo pri
Esperanto kaj interlingvistiko.

La financado de la projekto, "Trovanto" dependas de la utileco. Bonvenas
do cxiu vizitado de la dokumentaro cxe:
http://www.onb.ac.at/online_s/onspdbfr.htm.

Mag. Helga Farukuoye
Internacia Esperanto-Muzeo
Hofburg, Michaeler Kuppel AT-1010 Wien, Auxstrio
Rete: helga.farukuoye@forigu.onb.ac.at

**************************************************************************

Mallonge
========

Ret-adreso por acxeti esperantajn posxtmarkojn sercxataj. Gerard Requigny,
rete: GRequigny@forigu.aol.com.

* * *

En la retpagxaro de la brazila Bankinter trovigxas ankaux ligo al la reta
servo esperanto.net inter la lingvoj.

**************************************************************************

ARANGxOJ
////////

Sciencista kongreso
===================

La 4-a Internacia Kongreso de Junaj Sciencistoj de la Azi-Pacifikaj Landoj
okazos en Vladivostoko inter 09-13. 10. 2001. La laborlingvoj estos
Esperanto, rusa kaj angla. Dum la arangxo okazos 20 sekcioj. La
organizantoj akceptas ankaux ideojn, opiniojn pri la sekciaj temoj k. s.
gxis la 1-a de marto 2000.
Kontakti eblas:

For-Orienta Sxtata Teknika Universitato
str. Pusxkinskaja 10, RU-690050 Vladivostoko, Rusio
Rete: oriento@forigu.mail.ru

**************************************************************************

Esperanto Pontas en Teo-Festivalo
=================================

Inter 18-21. 05. 2001, en fama teohejmloko Xinyang, Cxinio, okazos la 10-a
Xinyang-a Teo-Festivalo, organizata de la urba registaro. Dum la festivalo
oni arangxos negocan ekspozicion, artajn programojn, ktp.

Laux la propono de s-ro Zhang Xuesong, la organizanto decidas prezenti
mondan teokulturon en la festivalo, inkluzive de teo-cermonio, diverslokaj
moroj de teumado ktp. Esperanto funkcias kiel ponto en la arangxo.

Dum la festivalo okazos ankaux la Simpozio de E-komerca Kunlaboro,
esperantistoj, komercistoj kaj ekonomiistoj estas tre bonvenaj.
Pliaj informoj, aligxiloj cxe:

s-ro Zhang Xuesong
Changtaiguan Dianguansuo, CN-464193 Xinyang, Henan, Cxinio
Rete: deodaro@forigu.263.net

**************************************************************************

PSI
===

La 17-a Printempa Semajno Internacia, PSI okazas inter 09-16. 04. en St.
Andreasberg, Germanio. PSI estas "la paska renkontigxo de la tuta
familio". Gxia cxi jara cxeftemo estas "Euxropo sen lingvaj limoj". La
arangxo estas tauxga por cxiu ano de la familio. Estas organizitaj
programoj por kontentigi cxiujn generaciojn. Okazas prelegoj, diskutoj,
kinejo, bazaro, ekskurso, kulturaj kaj amuzaj programoj.
Pliaj informoj kaj aligxo cxe:

Wolfgang Bohr
Johannes-Kirschweng-Str. 11, DE-53474 Neuenahr, Germanio
Rete: psi@forigu.esperanto.de

**************************************************************************

SAT-kongreso
============

La 74-a kongreso de Sennacia Asocio Tutmonda, SAT okazas inter 14-20. 07.
2001 en Nagykanizsa, Hungario. En la kongresa programo trovigxas pliaj
prelegoj, diskutoj kaj samaj fakaj programoj. Kiu volas dumkongrese
ekskursadi povas rigardi ne nur la cxirakuxajxon sed preskaux la duonon de
la lando.
Pliaj informoj kaj aligxo cxe:

Sponzor Tours
Sugar u. 3. HU-8800 Nagykanizsa, Hungario
Rete: sponzortours@forigu.matavnet.hu

**************************************************************************

Solidareca renkontigxo
======================

Renkontigxo de Amikoj de Internacia Solidareco okazas inter 29. 07. - 02.
08. 2001 en Sarajevo, Bosnio kaj Hercegovino. Dum la arangxo okazos
diversaj debatoj, kulturaj kaj fakaj programoj, seminarioj, prelegoj kaj
ekskursoj al la cxirkauxajxo.
Pliaj informoj kaj aligxo cxe:

Esperanto-Ligo de Bosnio Hercegovino
pp. 452, BA-7100 Bosnio Hercegovino
Rete: kjak@forigu.bih.net.ba

**************************************************************************

Praktika stagxo
===============

La 49-a Praktika Stagxo de Parolata Esperanto okazas inter 20-22. 04. 2001
en Storckensohn, Francio. Oni povas pliprofundigi sian lingvoscion dum la
arangxo. Okazas prelegoj de fakuloj de du fakaj asocioj, IKEF kaj TAKE por
gxenerala publiko, do sen iu ajn profunda scio oni povas multe profiti
vizitante la arangxon. Vespere okazas ankaux interkonatigaj kaj amuzaj
programoj.
Pliaj informoj kaj aligxo cxe:

Robert Kueny
30, rue des Champs, FR-68690 Geishouse, Francio
Rete: mulhouse.esperanto@forigu.mageos.com

**************************************************************************

Kompleta monata kalendaro
=========================

La kompleta jara listo de E-arangxoj dauxre aktualigata de ni, troveblas
en interreto http://www.eventoj.hu/. Korektoj, aldonoj estas bonven! Por
ricevi txt-formatan version sendu mesagxon (enhavo ne gravas) al la
auxtomato: kalendaro@forigu.esperanto.org

* * *

24-25.02. Esperanto-stagxo en Nantes. Inf: Helene Vincent, 3 rue Blaise
Cendrars, FR-44100 Nantes, Francio. Tel: +33-(0)240.43.92.42
* * *
24-25.02. Mia Danubo, mia amo - arta semajnfino kun Jan Stanislaw
Skorupski en La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, CP 311,
CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando. Tel/fakso +41-32-9267407, Rete:
kce.esperanto@forigu.bluewin.ch
* * *
27.02-03.03. Iberia skolo: novelistoj, poetoj. Grava epopeo: Utnoa.
Gvidas: Georges Lagrange. Inf: Kvinpetalo Esperanto-Centro, Rue du Lavoir,
FR- 86410 Bouresse, Francio. Tel:+33-(0)5.49.42.80.74. Rete:
kvinpetalo@forigu.club-internet.fr
* * *
04-11.03. REK-EoLA - 20-a Rusia Esperantista Kongreso kaj 13-a Esperanto -
Lingvo Arta apud Sant-Peterburgo. Inf: Ksenia Kojxevnikova, pk. 28,
RU-195274 Sankt-Peterburgo, Rusio. Tel: Garik Kokolija +7-095-5677007.
Rete: kokolija@forigu.mail.ru
* * *
05.03. Esperanto-tago en Barlaston. Inf: Wegdwood Memorial College,
Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent ST12 9DG, Britio. Tel:
+44-(0)1782-372105, +44-(0)1782-373427, fakso: +44-(0)1782-372393. Rete:
wegdwood.college@forigu.staffordshire.gov.uk
* * *
05-07.03. Vizito en la Internacia Turisma Borso en Berlin, Germanio. Inf:
Monda Tursmo, Sklodowskie-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso:
+48-52-3415744, +48-52-3460082. Rete: turismo@forigu.bydg.pdi.net
* * *
12-17.03. Fervojista Skisemajno en Poiana Brasxov. Inf: Stefan Mihai, str.
Mircea cel Bartan 39 bl. 51. ap. 26, RO-2200 Brasov, Rumanio. Tel:
+40-92-830123
* * *
27-18.03. Vintraj Tagoj de E-Asocio de Finnlando en Hameenlinna. Inf:
Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki
Finnlando.
* * *
21.03-14.04. Vizito en Kubo antaux la 5-a Tutamerika Kongreso de
Esperanto. Inf: "Keatur", Vista Allegre e/Juan B. Zayasy LuzCaballero,
Vibora, La Habana, Kubo.
* * *
21.03-28.04. Internacia vojagxo al Tutamerika EsperantoKongreso (Polio-
Kubo-Gvatemalo-Honduraso-Meksikio-Polio). Inf: Esperantotur-MT,
M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso:
+48-52-3415744 aux +48-52-3460082. Rete: andreo@forigu.rubikon.net.pl
* * *
25.03-01.04. TEJO-seminario "Lingva cxielarko" Budapest. Inf: TEJO, Sandra
Schweder, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nedelando. Rete:
tejo-oficejo@forigu.esperanto.org
* * *
26.03-22.04. Flugvojagxo al Sud-Ameiko (Polio-Panamo-Kostariko-Nikaragvo-
Honduraso-Salvadoro-Gvatemalo-Meksikio-Polio). Inf: Esperantotur-MT,
M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel: +48-52-3415744

**************************************************************************

MOVADO
//////

Aktivuloj por TEJO sercxataj!
=============================

Kiel vi certe scias, kadre de TEJO eblas fari tre multajn interesajn
aferojn. Evidente TEJO ne havas senlimajn rimedojn, sed eblas (kaj indas!)
realigi plej diversajn ideojn kadre de gxi. Gxi povas roli kiel ponto
inter diversaj asocioj, esperantistaj sed certe ankaux ne-esperantistaj,
kaj ecx fojfoje sukcesas akiri interesajn subvenciojn.

Sed nuntempe TEJO ne estas tre forta organizo... Estas multaj suficxe
bazaj aferoj kiujn indus fari, kiuj ricevas ne suficxe da atento. Kial?

Nu, vi ja scias, oni ne havas tempon... Sed mi estas tute konvinkita, ke
tamen ekzistas suficxe da homoj kiujn eblas entuziasmigi por iu afero.
Povas temi pri io eta, kiu prenas ne pli ol horon dum semajno averagxe,
aux io vere granda - cxiaj kontribuoj bezonatas. Kaj mi ankaux estas tute
konvinkita, ke agado estas ofte interesa, lerniga, konktaktiga, amuza.

Ni bezonas vian helpon por trovi aktivulojn! Mi esperas ke vi helpos nin
plifortigi TEJO-n!

Atendante vian respondon:

Sjoerd Bosga
Tradragargatan 27D, SE-72337 Vasteras, Svedio
Rete: sjoerd@forigu.esperanto.se

**************************************************************************

"Oriento-Okcidento"
===================

La revigligxo de Serio "Oriento-Okcidento" estas gxojiga. N-ro 1 aperis en
1961. Baldaux aperos la 34-a ("La libro de mirindajxoj" de Marco Polo)
numerita volumo kaj krome du aperis sen numero, do entute 36.

Pro pauxzoj en kelkaj jaroj la aperritmo estas malpli ol unu libro jare.

Diversaj mondliterature gravaj verkoj bedauxrinde restis ekster la Serio,
cxar la eldonistoj forgesis gxian ekziston. Estus ja en ilia intereso
proponi verkojn por la Serio, cxar tio iom akcelas la vendadon.
Kompreneble la estraro de UEA ne akceptas kiun ajn verkon en la Serion.
Devas temi pri vere elstaraj verkoj, sed en nia tradukita literaturo ili
ne superabundas.

Osmo Buller

**************************************************************************

E-ekspozicio en Bosnio kaj Hercegovino
======================================

Esperanto-Ligo de Respubliko Serba en Bosnio kaj Hercegovino preparis
kelkajn aktivajxojn okaze de Zamenhofa naskigxtago. La cxefa afero estis
la ekspozicio "Esperanto cxe ni kaj en la mondo", en Universitata kaj
Popola Biblioteko. La cxefa celo de la ekspozicio estis montri kie
Esperanto estas aplikata en la moderna mondo.

La solenan malfermon (la 8-a de decembro) vizitis jxurnalistoj de la
sxtata kaj du sendependaj (privataj) televidoj. Prezidanto de la E-Ligo,
s-ro Micxo Vrhovac tiuokaze gastis en la sendependa televido "BEL" en tre
rigardata matena programo. La ekspozicio estis fermita la 29-an de
decembro.

Vukasin Cutic
Rete: vsilva@forigu.blic.net

**************************************************************************

Zamenhof-festo alimaniere
=========================

La vintran Esperanto-feston de la Esperanta Libro (lige al la naskigxtago
de Zamenhof) oni kutime festas per solena programo, kulturaj prezentoj aux
kun jarkunveno de loka organizajxo. Ekzistas tamen ankaux alitipaj
kutimoj, kiel montras la ekzemplo de Litova E-Junularo.

En la urbo Kaunas okazis interesa arangxo. Post "Zamenhof-tago" cxiam
venas "Zamenhofa nokto" - tradicia cxiujara arangxo por gejunuloj kun tre
interesa programo. Ecx la temo de la arangxo ekscitas scivolemon -
"Esperanto kaj hazardaj ludoj". La arangxo okazis la 9-an de decembro
vespere kaj dauxris la tutan nokton. Oni multe kantis, dancis, konkursis
kaj kompreneble ludis diversajn hazardajn ludojn.

Jevgenij

**************************************************************************

REAGOJ
//////

Kiu estas la auxtoro?
=====================

En Eventoj n-ro 198 (p. 8.) aperis artikolo pri usona armeo kaj Esperanto,
kiun iu s-ro James Piton kopiis el Brazila Esperantisto.

Tio cxi ne estas plendo aux protesto. Tamen mi kredas ke la kopiisto ne
bezonis ellasi mian nomon (nur du vortoj). Por mi cxiam estas interese,
trovi mian nomon en presita formo de iu libro aux revuo.

Mi estas nauxdekjara kaj kelkfoje rememoras aferojn el la pasinto, kiel
tiu usona militista afero. Okazas ankaux tio, ke mi malkovras plagiaton.
Iu ruzulo publikas poezion aux ion alian trompe pretendante esti la
auxtoro. Mi iam havis malnovan libron de eldonejo, kiu dum la lasta
jarcento ne publikigis ion ajn en Esperanto. Antaux incendio oni forprenis
cxiujn miajn librojn kaj havajxojn (ecx miajn sxuojn), mi posedis
Esperantajn librojn de tiaj eldonejoj kaj mi povis indiki la fontojn, de
kie tiuj novaj genioj cxerpis siajn brilajn produktojn.

Bertino Goerner

**************************************************************************

INSTRUADO, ILEI
///////////////

Instruontoj en Norvegio sercxataj!
==================================

Norvega aktivulo, Frank Pape planas labor- kaj feritendaron en okcidenta
Norvegio por gejunuloj de diversaj landoj venontsomere. La partoprenantoj
parte riparu domojn en vikinga muzeo, parte vojagxu kaj, plej grave, lernu
Esperanton.

Dume li apenaux havas subvencion, sed sercxas instruistojn por havi ion
por proponi al la muzeo (li volas scii kiom postulas homoj por instrui 2-4
semajnojn).

Personoj kapablaj pri instruado, kiu pretus instrui somere kontraux
kovrado de vojagx- kaj restadkostoj kaj ne tro alta salajro, kontaktu:

Frank Pape
Rete: no_frank@forigu.yahoo.no

**************************************************************************

KONKURSOJ
/////////

Konkurso de infan-desegnajxo 2001
=================================

La organizo, "Esperanto en Vendomois" invitas cxiuj infanojn al sia
desegnajxkonkurso kies temo estas "Pri kio/kiu vi revas?". Oni sendu
desegnajxojn minimume 40x30 centimetrojn grandajn. La konkurso havas tri
kategoriojn: gxis 7 jaroj, 7 gxis 10 jaroj, 10 gxis 14 jaroj. Oni devas
sendi la verkojn gxis la 25-a de majo 2001. Dorse de la desegnajxoj estu
notita nomo, agxo de la infano, adreso de la lernejo aux E-Klubo kaj
konciza priskribo de la verko.

Premioj estos atribuitaj po 3 en cxiu kategorio. Cxiu infano ricevos
partoprenan diplomon. Libroj, kasedoj, KD, T-cxemizoj, k.a. konsistigos la
premiojn.
Verkoj estas atendataj cxe:

Esperanto en Vendomois
Les Monts, FR-41360 Lunay, Francio
Rete: noulin_m@forigu.club-internet.fr

**************************************************************************

GAZETOJ
///////

REGO
====

Aperis Ruslanda Esperanto Gazeto, REGO. Gxi estas komuna eldonajxo de
Ruslanda Esperanto Unio, REU kaj Ruslanda Esperanto Junulara Movado, REJM.
REGO-n redaktas Garik Kokolija. La unua numero aperis en oktobro 2001. La
revuo aperas monate. En la gazeto aperas cxefe artikoloj pri la Esperanto
movado en Ruslando. Oni trovas en gxi ankaux belartajxojn. La formato
estas A/5, 32 pagxoj.
Informoj kaj mendo cxe:

Georgij Kokolija
Pjatnickoe sosse 45-105, RU-123310 Moskva, Rusio
Rete: kokolija@forigu.mail.ru

**************************************************************************

MUZIKO
//////

Kompaktdisko de Bronsxtein
==========================

Lige al la festo pri 25-jarigxo de la E-Klubo en urbo Tihvin (apud S.
Peterburgo), Rusio aperis kompaktdisko "Iom da bono de Bruna Sxtono" kun
22 elektitaj kantoj de la fama rusa E-kantisto: Mihail Bronsxtein,
fondinto kaj animo de la klubo.

Bronsxtein, la internacie konata kaj aprezita Esperanta bardo plurfoje
koncertis en internaciaj arangxoj, UK-oj kaj E-renkontigxoj.
Pliaj informoj cxe:

Aleksandr Belov
Rete: belov@forigu.tihvin.spb.ru

**************************************************************************

LIBROJ
//////

Cxefverko de Grass en Esperanto
===============================

Mejlosxtona verko en la postmilita germana literaturo, "La lada tambureto"
de la Nobel-premiito Gunter Grass, estas nun legebla en Esperanto.
Tradukis gxin Tomasz Chmielik kaj eldonis KLEKS, firmao de Georgo
Handzlik, kiu apud pollingvaj verkoj lastatempe aperigis plurajn librojn
en grafike altkvalita vesto ankaux en Esperanto. La tradukinto kaj la
eldoninto lancxis la libron en la Malferma Tago de la Centra Oficejo de
UEA la 25-an de novembro, kien ili portis gxin laux vorte rekte el la
presejo, pretiginta la unuan kvanton en la tago antaux la Malferma Tago.

Per "La lada tambureto" la eldonejo KLEKS partoprenas en la Serio Oriento-
Okcidento, en kiu ekde 1961 aperas reprezentaj verkoj de naciaj
literaturoj el diversaj partoj de la mondo. La Serio estas auxspiciata de
UEA, kies estraro decidas pri la akcepto de novaj verkoj en gxi. Per la
serio UEA kontribuas al la programo de Unesko por reciproka aprezado de
kulturoj de Oriento kaj Okcidento.
La libro mendeblas kontraux 36 EUR cxe:

Universala Esperanto-Asocio
Niuwe Binnenweg 176, NL-3015 Roterdamo, Nederlando
Rete: uea@forigu.inter.nl.net

**************************************************************************

KULTURO
///////

Teatrajxo pri la siberiaj jaroj de Ada Sikorska
===============================================

UEA jxus aperigis originalan unuaktan teatrajxon de la pola aktorino
Jadwiga Gibczynska pri la infanaj jaroj en Siberio de nia forpasinta
membrino Ada Fighiera-Sikorska. La verko bazigxas sur la leteroj de la
11-jara Ada al sia onklino, en kiuj sxi priskribas la vivkondicxojn kiujn
sxi kun la familio travivis dum la milito en la lageroj, en kiujn
Sovetunio enfermis la civilan logxantaron de la orienta parto de Pollando.
La patro de Ada, generalo Sikorski, estis murdita kun cxiuj kaptitaj polaj
oficiroj en la arbaro de Kattyn.

Gian Carlo Fighiera
Rete: giancarlo.fighiera@forigu.libero.it
el "Nova Sento in rete - N-ro 169"

**************************************************************************

MALLONGE
////////

Okazis Esperanto-instruado en universitato de Dusxanbe, Tagxikio por
plurdek personoj. La kurson gvidis Petro de Smedt, belga esperantisto.
* * *
Du eksaj redaktoroj de Eventoj aperigis librojn, eldonitaj de eldonejo
"Impeto". La libroj estas "La Faktoj kaj skizaj informoj pri Esperanto" de
N. L. Gudskov kaj "Esperanto? Tio estas simple. La lernolibro de la Lingvo
Internacia" de A. G. Junusov. La okazajxon anoncis ankaux loka televido.
* * *
Fondajxo Esperanto (en Hispanio) kunvokas konkurson de ideoj kaj ankaux
proponas subvenciojn por helpi la disvastigon de la internacia lingvo cxe
foiro aux ekspozicio kaj la organizadon de E-kursoj en hispanaj
universitatoj.
* * *
La Urba Konsilantaro de Aviles promesas doni la nomon Espranto al
promenejon de parko laux la hispana gazeto "La Nueva Espana".
* * *
Okazis koncerto de Gianfranco Molle kaj Kaj Tiel Plu, kataluna ensemblo,
en Kulturdomo de Pont des Demoiselles, Francio la 16-an de decembro 2000.
* * *
Aperis la hungarlingva versio de "Yumeiho-terapio", produktita surbaze de
la Esperantlingva originalo. Prizorginto: Katalin Farago, Pk. 89, HU-6801
Hodmezovasarhely, Hungario.
* * *
Estas pretigita ankaux la cxeh-lingva parto por la programo "La vortaro".
Gxi estis konstruita surbaze de la franca-cxeha vortlisto kreita de Pierre
Le Roux, la franclingva versio de La vortaro. La Esperanto-cxeha versio
estis korektita de Lubomer Fajth.
* * *
Aperis la unua E-lernolibro por udmurtoj. Verkis gxin Bronislav Cxupin kaj
tradukis en la udmurtan lingvon Aleksandr Laptev. La lernolibron eldonis
en decembro 2000 "Ruslanda Esperantisto" danke al la subvencio de FAME-
Fondajxo (Germanio).
* * *
Ekde la 1-a de januaro 2001 la adreso de Auxstria Esperantista Federacio,
AEF estas: Margaretengartel 100/11/2, AT-1050 Wien, Auxstrio.
* * *
Nome de japanaj esperantistoj Tanaka Hiroaki transdonis 350 guldenan
donacon al la redakcio de Eventoj pro la antauxe ellaborita kaj
disponigita E-tiparoj por komputiloj kun Win 3.x

**************************************************************************

ANONCETOJ
/////////

Kun bedauxro ni anoncas, ke forpasis aktorino-esperantistino Sylvia
Gaspard, Solen', kiu iam estis "la animo" de la Esperanto-teatro de
Parizo. Sxi estis ofte videbla en teatrajxoj dum Universalaj Kongresoj.
* * *
2000 brokantajxoj haveblas. Petu elektronikan katalogon cxe:
editioniltis@forigu.aol.com. Edition Iltis, B.P. 19, FR-84340 Malauc,ne, Francio

**************************************************************************

KORESPONDI DEZIRAS
//////////////////

Afrikano deziras korespondi kun esperantistoj el la tuta mondo. Adreso:
Francisko Hounsoundu, B.P. 226, Kokosso - Mono, Benin. Rete:
gmvinf@forigu.yahoo.fr.
* * *
47-jarulo deziras korespondi kun esperantistoj el la tuta mondo.
Interesoj: turismo, literaturo, kulturo. Adreso: Asif Visca, Ammerndgrenda
172, NR-0960 Oslo, Norvegio.

**************************************************************************

"Eventa ludkvizo"
=================

Cxiuj gxustaj respondoj valoras 2 poentojn. Cxiuj ludantoj, atingintaj 50
poentojn ricevas premion. Resendu la solvojn al la redakcio rete, letere,
fakse.

1. Kio estas la titolo de la unua libro en Esperanto?
  A. Unua libro de Esperanto
  B. D-ro Esperanto. Internacia Lingvo. Antauxparolo kaj Plena Lernolirbo.
  C. Ludoviko Zamenhof: Internacia lingvo, Esperanto

2. Kio estas la oficiala gazeta organo de UEA?
  A. Eventoj
  B. Esperanto
  C. Monato

3. Kio estas la nomo de la centra biblioteko de UEA?
  A. Biblioteko Kalocsay
  B. Biblioteko Hector Hodler
  C. Biblioteko Zamenhof

Limdato por alsendo: la 1-a de marto 2001. Gxustajn solvojn vi trovos post
2 numeroj.

Cxiuj, kiuj atingas la 50 poentojn, ricevas iun E-rilatan donacpremion -
libron, sonkasedon, videokasedon, ktp.

* * *

Respondoj al la demandoj aperintaj du numerojn antauxe.

1. Kiu kreis la lingvon Volapuko?
  A. Schleier (Schleyer)

2. Kiom mebro-kategoriojn havas Universala Esperanto-Asocio
  C. 5
  MG, MJ-(T), MA-(T), DM, AM

3. Kio estas nun la nomo de la iama Internacia Cseh-Instituto?
  A. Internacia Esperanto-Instituto

Ni invitas vin, ludu kun ni!

**************************************************************************

INTERESE
////////

Euxropaj patentoj
=================

Diplomata konferenco en Munkeno adoptis la 29-an de novembro 2000,
amendojn pri la Euxropa Patento Traktato. Laux la nova traktato, kiun
parlamentoj en membro-sxtatoj devas adopti gxis 1-a de septembro 2001,
patentoj devas esti publikigitaj aux tradukitaj aux angle aux germane aux
france. Ne plu necesos por sxtatoj peti tradukon nacilingven. Ankaux ne
plu necesas ke usonaj kaj anglaj firmaoj traduku francen aux germanen.

La sxangxoj fakte signifos ke la angla estos la nura patento-lingvo por la
plejparto de euxropaj sxtatoj (ankaux en orienta Euxropo).

Samtempe en Usono ekvalidis fine de novembro legxo, laux kiu fremdaj
patentoj ne plu gxuas tujan legxan protektadon se ili ne estas en la
angla.

Baldaux la plejparto de euxropaj firmaoj pagos pli por euxropa patento ol
usonaj kaj anglaj firmaoj.

Bafyd ap Fergus
Rete: dafyddapfergus@forigu.yahoo.com

**************************************************************************

Reaginda konstitucio de "The Economist"
=======================================

Lingva malegaleco sur la labormerkato

Eble vi scias, do mi atentigas vin superflue, ke en The Economist, nro okt
28-nov 3, 2000, trovigxas cx. sespagxa materialo konekse kun la temo. La
plej esenca parto estas la propono de la periodajxo pri la Konstitucio. Mi
citas el la anglalingva teksto esperantigita:

"Konstitucio por la Euxropa Unio"

"Ni inter la sxtatoj de Euxropo, klopodante kuragxigi pacajn, nefermitajn
kaj konstruivajn rilatojn inter niaj popoloj, kaj sercxante antauxenigi
niajn komunajn interesojn en la mondo, dekretas kaj establas jenan
Konstitucion por nia Euxropa Unio..."

"Artikolo 2: Lingvoj

"La angla, la franca kaj la germana devas havi la saman rangon kiel la
solaj oficialaj lingvoj de la institucioj de la Unio(3)."

...

"Piednoto 3). Tio transsxovas la cxefan sxargxon de alia traduko al
membro-sxtatoj tiun dezirantaj."

Miaopinie: Artikolo 2 estas en bruta kontrauxdiro kun la enkonduka frazo
"klopodante kuragxigi pacajn, nefermitajn kaj konstruivajn rilatojn inter
niaj popoloj"... Artikolo 2 signifas gravan diskriminacion inter la
oficista elito kapabla perfekte paroli en almenaux unu, kaj perfekte
kompreni en cxiu, el la tri oficialaj lingvoj unuparte, kaj preskaux cxiuj
homoj de niaj popoloj, ecx tiuj kiuj multrilate, tamen ne lingve estas
elitaj aliparte.

Otto Haszpra
Rete: haot@forigu.freemail.hu

Kelkaj personoj jam faris, sed indas pli amase reagi per sobraj, konvinkaj
retmesagxoj (anglalingvaj aux kun traduko al la angla) al "The Economist"
(rete: letters@forigu.economist.com). L.S.

**************************************************************************

Paradiza horlogxo
=================

Tri geedzaj paroj mortas en terura akcidento, kaj alvenas antaux
Paradizon, kie atendas ilin Sankta Petro:

"Bonan eternon," li diras al ili. "Antaux ol iri en Paradizon, ni
konstatos kiom da fojoj cxiu edzo malfidelis je sia edzino. Jen la
Paradizaj Horlogxoj: ili turnigxas unufoje por cxiu eksteredzeca afero
kiun vi havis. Evidente, ne ekzistas tiaj horlogxoj por la edzinoj, cxar
ili cxiuj estis modele fidelaj."

La unua edzo nervoze antauxenpasxas, kaj lokigxas antaux la unuan
horlogxon. Gxi turnigxas tri fojojn. Lia edzino ekploregas.

La dua edzo maltrankvile antauxenpasxas, kaj lokigxas antaux la duan
horlogxon. Gxi turnigxas ses fojojn. Lia edzino ekkoleregas.

Fine, la tria edzo terurite antauxenpasxas, sed konstatas ke ne estas
horlogxo por li. Lia edzino estas tre kontenta:

"Se ne estas horlogxo por mia edzo," sxi diras al Sankta Petro, "tio do
signifas ke li neniam malfidelis je mi, cxu ne?"

"Ne, ne," respondas Sankta Petro. "Mi metis la horlogxon de via edzo sur
mian skribotablon: mi uzas gxin kiel ventumilon!"

Rikardo Cash
el "esperanto-anekdot"

**************************************************************************
**************************************************************************

EVENTOJ, n-ro 203, 2/januaro-2001
Internacia sendependa gazeto pri la Esperanto-movado.
Reg.nr: B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X

Eldonas LINGVO-Studio kaj Kultura Esperanto-Asocio.
H-1675 Budapest, pf. 87.
Tel./fakso: +36-1-2828885. Retposxto: eventoj@forigu.esperanto.org
Retpagxo: http://www.esperanto.hu/eventoj-enirejo.html
Aperas dusemajne.

Redaktas: Axel Orszag-Krysz
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro: Laszlo Szilvasi.
Oficeja kunlaboranto: Istvan Meszaros
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj artikoloj, 
kaj ne respondecas pri la anonc-enhavoj.
Abonkotizo: 74 NLG (aere 86 NLG) al la UEA-kodo ELLS-S.

**************************************************************************
**************************************************************************