Eventoj n-ro 222, retposxta versio
**********************************

Titolpagxe: - Novjara mesagxo de la prezidanto de UEA - "Rekte, kuragxe!"

Faka aplikado: - Posxatlaso
        - Estrarkunsido de IFEF

Kontakto sercxata: - Tanzanio sercxas vocxon
          - Esperanto-nomaro

Interreto: - Ateistoj Esperante
      - Entrepreno uzas Esperanton
      - Fotoj pri infana kongreso
      - Lingvojara ligokolekto

Arangxoj: - PSI
     - Kuba kongreso
     - Esperanto Lingvo Arta
     - IFEF-kongreso
     - Internacia Esperanto-Kongreso
     - Kompleta monata kalendaro

Movado: - Nova rekordo de Pasporta Servo
    - Komikso pri Esperanto
    - Junularo Esperantista Svislanda revivigxas
    - Mikrogravurajxo kun portreto de Zamenhof!
    - Benina Esperanto-Federacio
    - 90 jaroj en Norvegio
    - Sukcesa lingva festivalo
    - Paradoksajxoj en la Esperanto-afero
    - UEA-reprezentantoj cxe la cxina registaro
    - Lingvofestivala ondo plu levigxas
    - Zamenhofa semajnfino en Kaliningrad

Instruado, ILEI: - Forumo pri edukado

Konkursoj: - Konkurso pri sonetoj

Muziko: - Vera Esperanto-muziko - Duone

Gazetoj: - Heroldo sen cxefredaktoro

Libroj: - Seplingva eldono de la praga manifesto

Rubrikoj: - Mallonge (11), anoncetoj (2), korespondi deziras (11)

"Eventa ludkvizo"

Interese: - Esperantiaj Euxro-moneroj

***************************************************************************

TITOLPAGxE
//////////

Novjara mesagxo de la prezidanto de UEA
=======================================

"Rekte, kuragxe!"

Karaj legantoj kaj nelegantoj de la revuo de UEA,

Kiam antaux kelkaj monatoj mi diris, ke mi ne volas esti prezidanto de UEA
sed de cxiuj esperantistoj, la reagoj estis malsamaj, kaj ne mankis kelkaj
sinceruloj, kiuj, surbaze de simpla lauxvorta kompreno, sxoke konstatis, ke
tio estas okazo de antauxanoncita diktaturo. En la realo mi volis diri, kaj
praktike cxiuj komprenis, ke UEA respondecas al cxiuj esperantistoj, cxu
membroj, ne-membroj aux duon-membroj, kaj ke cxiuj esperantistoj estas
samvalora parto de nia komunumo sendepende de la ekonomia farto de la
landoj, en kiuj ili vivas.

Pro tio mi sendas same varmajn salutojn al la nelegantoj de la revuo de
UEA. Mi provos alirimede atingi ilin, sed cxies helpo pri la diskonigo de
cxi tiu saluto estas bonvena.

Novjaraj mesagxoj kaj kongresaj rezolucioj estas tre malfacilaj tekstoj,
cxar kutime ili konsistas el tro roz-kolora pentrado de la realo kaj el
listo de plenumindaj agadoj fare de movado, kiu apenaux kapablos plenumi
ilin. Ni cxiuj scias tion, sed kial gxeni la festan etoson?

Ni provu cxi foje alian vojon. Ni provu esti malpli roz-koloraj.

La movado en ekonomie ricxaj landoj baraktas iom pli ol kutime. Se vi
rigardas al la membronombroj en Usono, Italujo, Germanujo ktp., vi vidos,
ke la nombroj emas je falo kaj "stagnas" nur en tiuj landoj, kie agema
estraro ageme kontrauxbatalas.

Cxu temas pri vera krizo? Mi ne scias. Cxiutage dekoj da komencantoj,
komencas lerni Esperanton rete ekster kiu ajn tradicia kurso, kaj abrupte
aperas en ret-listoj per tiaj amindaj mesagxoj: "mi komenci lerni Esperanto
pasinta sabato!"

Aliflanke, cxiuj scias, kiom malfacile estas en tradicia kurso igi kursanon
esperantisto. En la kazo de retaj komencantoj, tio estas praktike neebla -
kial reta kurs-fininto volu pagi membro-kotizon al organizajxo? Suficxas al
li aux sxi klaki sur kelkaj TTT-ejoj por trovi multon pli ol oni povas
legi.

Nur kelkaj "stranguloj", kiuj volas sperti vivan paroladon, rigardante la
kunparolanton en la okuloj, en la fino trovas "la esperantistojn".

La movado en ekonomie malricxaj landoj estas en progreso pli ol kutime kun
cxiuj siaj apartajxoj (je kiuj euxropanoj komencas alkutimigxi).
Brazilanoj, irananoj, kubanoj, kolombianoj, vjetnamoj, estas pli kaj pli
multenombraj kaj aktivaj. Aliflanke, jen plia problemo, ili malfacile
trovas sian lokon en organizajxoj, kiuj estas pensitaj kaj gxis nun
agorditaj por okcidentaj mez-klasuloj. Ne temas nur pri UEA, sed pri cxiuj
Esperanto-organizajxoj (inkluzive de la plej maldekstraj kaj revoluciaj).

Cxi tiuj du supraj konstatoj, laux mi, estas la strukturaj kialoj de granda
parto de niaj nunaj problemoj. Tamen ne temas nur pri problemoj sed eble
ankaux pri mirindaj oportunajxoj, se ni kapablos utiligi ilin.

Ni devus esti kontentaj, ke Esperanto eniris tre bele en labravan novan
teknologian mondon.

Ni devus tre multe danki cxiujn tiujn kreantojn de pagxoj, de kursoj, de
tekstoj en la reto. En cxi tiu okazo nia movado pruvis sian kapablon
adaptigxi al novaj situacioj en mirinda maniero.

Nun simple niaj "tradiciaj" strukturoj devus starigi al si la problemon,
kiel utiligi cxi tiun abundan aktivadon kaj igi gxin integra parto de la
movado.

Kompreneble ni devas esti kontentaj ankaux pri la pliigxo de esperantistoj
en cxiuj landoj de la mondo, kvankam tio povas kauxzi problemojn por la
establigxintaj rutinoj kaj financaj fluoj. Cxu finfine nia celo ne estas
disvastigi Esperanton ankaux al Etiopujo? Kiu decidis, ke etiopoj estas tro
malricxaj por Esperanto? Mi cxiam demandis kaj ankoraux demandas min, kial
"noktaj fantomoj" ne atakas la trankvilan dormon de niaj estraranoj,
respondeculoj, cxef gxeneralaj gvidantoj, kiam Esperanto ankoraux
malcxeestas en Etiopujo, Indonezio, Filipinoj, Paragvajo...

Kaj cetere, parolante pri pozitivajxoj, ni ne forgesu, ke la sinteno de
lingvistoj kaj sciencistoj al Esperanto neniam estis same objektiva kiel
nun.

Mi ne volas citi anekdotojn aux personajn travivajxojn, sed mi renkontas
cxiam malpli da tiuj kompataj, superecaj ridetoj, kiuj kutimis saluti iun
ajn aludon je Esperanto. Tio unuflanke estas gojiga sed aliflanke devas
instigi nin teni cxiam je alta nivelo la sciencan agadon pri/por Esperanto.
Unu soci-lingvisitika aux esperantologia verko devus same valori kiel unu
poemo de enamigxinta komencanto.

Do, se cxio plejbonas en la plej bona mondo, sajnas tute senbaza tiu
fenomeno de "idea rezignismo" kiu atakas partojn de la malnova movado.
Esence, eble temas pri la jeno: ni, la esperantistoj, diras, ke la popoloj
faru en konsento unu grandan rondon familian. La aliaj diras ke ne, ke la
rondo ne estu farata en konsento sed laux la reguloj de la Monda Komerca
Organizajxo, kaj ke gxi ne estu familia, cxar iuj estas regantoj kaj iuj
regatoj.

Cxar multaj kredas je tio, ankaux ni kredu je tio (la psihologia premo en
multaj landoj estas tro granda, por ke oni ne konkludu tion). Sekve ni
sercxu por ni ian pli facilan nicxon, en kiu ni povos debati inter ni pri
ni kaj pri niaj pasintaj gloroj for de la granda, freneza mondo.

Ne, karaj geamikoj, ni ne devas fugxi el la mondo sed vivi en gxi kaj al
gxi proponi nian solvon, nian vizion kaj la valorojn, kiujn ni efektive
sukcesas praktike realigi.

La ideoj pri merkato kaj senkompata venko de la plej forta estas baze
kontrauxaj al niaj ideoj. Ni volas mondon justan kaj plurcentran. Ni humile
estas la malhumilaj heredantoj de pluraj granduloj: Zamenhof mem, kies
kongresaj paroladoj estas dauxre relegindaj por kompreni gxis kiu grado ni
rifuzas militon kaj perforton, E. Privat, I. Lapenna, kaj longa listo da
aliaj, kiujn mi ne povas nun plene mencii.Ni estas ankauxe kaj cxefe la
senmeritaj heredantoj de generacioj da esperantistoj, kiuj batalis,
baraktis kaj esperis tra unu el la plej tragediaj jarcentoj, la pasinta. La
heroajxoj pli aux malpli grandaj kaj la solidarecaj agoj faritaj de niaj
antauxuloj trapuntas cxiujn kontinentojn kaj cxiujn jardekojn. Memorigi pri
kelkaj estus nejuste, sed eble iam iu volos verki verkon pri la "lingvo de
solidareco".

Ni estas, do, la fiera Esperanto-movado, kiu dum pli ol unu jarcento faris
sian laboron por interkomprenigxo kaj paco sen pagoj kaj sen dankoj, dum la
oficialaj instancoj, pagate kaj lauxdate, ofte faris, kaj ankoraux nun
faras, la malon. Cxiukaze ni ne havas ion ajn por timi el la komparo kun
lastmomentaj merkatistoj kaj tutmondistoj.

Sed certe ni havas ion por timi el la komparo kun la antauxaj esperantistaj
generacioj. Lauxeble ni intensigu nian agadon soci-utilan favoran al
suferantoj en cxiuj partoj de la mondo. Pri tio, sub la sxildo "Agado
Espero", vi havos okazon legi plue dum la venonta jaro. Ne suficxas esti
proponata por la pac-premio Nobel, gravas ankaux meriti gxin.

Do, rekte kaj kuragxe, kaj kun la konscio pri tio, ke ni laboras por pli
bona mondo, ni dauxrigu nian kutiman laboron: informado, instruado,
utiligado. (Pro la festa etoso mi ne eniros detalojn, sed vi scias pri kio
temas.)

Tre felicxan novan jaron al cxiuj!

Renato Corsetti
prezidanto de UEA

***************************************************************************

FAKA APLIKADO
/////////////

Posx-atlaso
===========

En novembro 2001 Internacia Asocio "Monda Turismo", MT kaj Internacia
Studejo pri Turismo kaj Kulturo en Bydgoszcz eldonis "Posx-atlason de Monda
Turismo".

Sur 20 koloraj pagxoj (plus kolora kovrilo) la posx-atlaso prezentas
politikan dividon de la mondo aktualan je la fino de la jaro 2001. Oni
notis entute 239 landojn (t.e. suverenajn sxtatojn kaj dependajn
teritoriojn), kiuj estas registritaj de la Internacia Normiga Organizo, ISO
kaj havas apartajn simbolojn laux ties koncerna normo.

Indas tamen scii, ke la nombro de sendependaj sxtatoj estas nun cxirkaux
195 (nur "cxirkaux", cxar ne cxiuj sxtatoj reciproke sin agnoskas).
Aliflanke, se oni aldonus pliajn senhomajn insulojn kaj mikro-sxtatojn
(kiel ekz. Suverena Ordeno de Maltaj Kavaliroj en Romo aux respubliko de
monakoj sur la greka insulo Athos) kaj dividus kelkajn nur formale unuecajn
teritoriojn (kiel ekz. Svalbardo kaj Jan-Majeno aux Usonaj Minor-Insuloj
sur Pacifiko), tiam oni povus noti 270-300 landojn.

Por turistoj certe utila estos la mapo de tempozonoj. La posx-atlaso
prezentas ankaux kontakt-lokojn de "Monda Turismo" en diversaj mondopartoj
- kaj la centra mondmapo montras pli ol 130 landojn, al kiuj estas sendataj
grupoj de "Esperantotur" - Turisma Servo de "MT". Fakte tiuj cxi informoj
kompletigas la "Turisman Esperanto-Kalendaron 2002", en kiu trovigxas la
adresoj.

Fine de la posx-atlaso estas indekso de 163 lingvoj registritaj laux la
internacia normo n-ro 639 de ISO.
Gxi estas mendebla kontraux 3 USD de:

"Monda Turismo"
str.M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio
Rete: turismo@forigu.bydg.pdi.net

***************************************************************************

IFEF-Kongreso
=============

La 54-a Kongreso de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, IFEF okazas
inter 01-07. 06. 2002 en Plovdiv, Bulgario. En la programo de la arangxo
trovigxas la kutimaj, valoraj, fakaj programoj. Krome atendas la
partoprenantojn interesaj distraj programoj, kaj ekskursoj.
Pliaj informoj kaj aligxo cxe:

LKK de 54-a IFEF-Kongreso
Centrala Posxto, pk. 455, BG-4000 Plovdiv, Bulgario
Rete: bdz-intrel@forigu.bbf.bg

***************************************************************************

KONTAKTO SERCxATA
/////////////////

Tanzanio sercxas vocxon!
========================

Matabila Esperanto-Klubo en Tanzanio sercxas Esperanto-kasedojn por
alkutimigi la klubanojn al la elparolo de Esperanto. Krome la klubo sercxas
ankaux rilatojn kun eksterlandaj esperantistoj.
Kontakto cxe:

Matabila Esperanto-Klubo
Mtab Ext/2 - AB/Rd 18/Bl 10/Cl 1/PL4, P.O.Box 243, Kasulu - Kigoma, Tanzanio

***************************************************************************

Esperanto-nomaro
================

Antaux deko de jaroj Eckhard Bick kompilis liston (adresaron) de
esperantistaj artistoj "Kultura Nomaro", tre utila inter alie por
organizantoj de diversaj E-renkontoj, kongresoj.

S-ro Bick jam ne plu aktive funkciigas nomaron. Li revas trovi
kunlaborantojn, kiuj per interreto povas ekfunkciigi internacie bone
uzeblan "Kulturan Nomaron".
Pliaj informoj cxe:

Eckhard Bick
Rete: lineb@forigu.hum.au.dk

***************************************************************************

ARANGxOJ
////////

PSI
===

La 18-a Printempa Semajno Internacia, PSI okazas inter 29. 03. - 05. 04.
2002 en Waldfischbach-Burgalben, Germanio. PSI estas la paska Esperanto-
arangxo por la tuta familio. Cxi foje la cxefa temo estas "Multaj kulturoj
- unu ideo; Multaj ideoj - unu kulturo". En la programo estas multaj
apartaj programoj por infanoj kaj por junuloj por ke la tuta familio povu
bone kaj vere ripozi. Oni povas viziti interesajn prelegojn, kursojn.
Okazas viglaj diskutoj kaj agrablaj vesperaj kaj noktaj programoj.
Pliaj informoj kaj aligxo cxe:

Wolfgang Bohr
Johannes-Kirschweng-Str. 11. DE-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germanio
Rete: psi@forigu.esperanto.de

***************************************************************************

Kuba kongreso
=============

La 4-a Nacia Kongreso de Kuba Esperanto-Asocio, KEA okazas inter 06-09. 03.
2002 en Havano, la cxefurbo de Kubo. La partoprenantojn atendas diversaj
seriozaj kaj amuzaj programeroj. Estas atendataj ankaux eksterlandanoj.
Okazas antauxkongresaj kaj postkongresaj ekskursoj al belaj turismaj lokoj
en Kubo.Aligxo cxe:

Kuba Esperanto-Asocio
pf. 5120, Havano, Kubo
Rete: kubesp@forigu.ip.etecsa.cu

***************************************************************************

Esperanto Lingvo Arta
=====================

La 14-a Esperanto Lingvo Arta, EoLA okazas inter 28. 02. - 03. 03. 2002 en
Cxaboksari, Rusio, Cxuvasxio. La cxefa temo de la arangxo estas la epoko
Renesanco. Okazas pluraj interesaj temrilataj prelegoj, diskutoj, ludoj.
Partoprenantoj reveturas en la epokon Renesanco. Estas organizataj
konkursoj pri poezio, kanto, deklamado, ktp. Okazas ankaux renesanca
dancvespero, teatra, opera kaj karnavala vespero.
Pliaj informoj kaj aligxo cxe:

Sergej Tihonov
a/k 35, RU-428024, Cxeboksari Rusio
Rete: esjmont@forigu.mailru.com

***************************************************************************

IFEF-Kongreso
=============

La 54-a Kongreso de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, IFEF okazas
inter 01-07. 06. 2002 en Plovdiv, Bulgario. En la programo de la arangxo
trovigxas la kutimaj, valoraj, fakaj programoj. Krome atendas la
partoprenantojn interesaj distraj programoj, kaj ekskursoj.
Pliaj informoj kaj aligxo cxe:

LKK de 54-a IFEF-Kongreso
Centrala Posxto, pk. 455, BG-4000 Plovdiv, Bulgario
Rete: bdz-intrel@forigu.bbf.bg

***************************************************************************

Internacia Esperanto-Kongreso
=============================

La 12-a Internacia Esperanto-Kongreso, IEK okazas inter 01-07. 07. 2002 en
Riga, Latvio. En la bunta programo trovigxas diversaj, interesaj prelegoj,
amuzaj programoj, rigardado de ekspozicioj kaj ekskurso. Eblas partopreni
ankaux la poste okazontajn Baltajn Esperanto-Tagojn, BET-38.
Pliaj informoj kaj laigxo cxe:

Verda Ondo
Kr. Valdemara 145-32, LV-1013 Riga, Latvio
Rete: mtimermane@forigu.hotmail.com

***************************************************************************

Kompleta monata kalendaro
=========================

La kompleta jara listo de E-arangxoj dauxre aktualigata de ni, troveblas en
interreto http://www.eventoj.hu . Korektoj, aldonoj estas bonvenaj! Por
ricevi txt-formatan version sendu mesagxon (enhavo ne gravas) al la
auxtomato: kalendaro@forigu.esperanto.org

* * *

26.02-08.03. 4-a Internacia Himalaja Renkontigxo. Inf: P.O.Box 10518,
Kathmandu, Nepalo. Tel: +977-1-413754 (s-ro L. P. Agnihotri), fakso:
+977-1-227230. Rete? sosierra@forigu.wlink.com.np
* * *
02.03. Jubilea festo kaj internacia Esperanto-balo okaze de la 10-a
naskigxdato de Eventoj. Inf: red. Eventoj, Laszlo Szilvasi, pk. 87, HU-1675
Budapest, Hungario. Rete: eventoj@forigu.esperanto.org
* * *
02-03.03. Pedagogaj tagoj, Budapest. Inf: s-ino Marta Kovacs, Ady Endre ut
23-25/c, HU-1221 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2263602. Rete:
kovacsm@forigu.s2.berzsenyi.isk.tvnet.hu
* * *
06-09.03. 4-a Nacia Kongreso de Kataluna Esperanto-Asocio, Havano. Inf:
Kongresa Preparkomitato, Kuba Esperanto-Asocio, Pf. 51, CU-10500 Havano,
Kubo. Fakso: +537-338729, rete: kubesp@forigu.ip.etecsa.cu
* * *
29.03-05.04. 18-a Printempa Semajno Internacia (PSI) en Waldfischbahn-
Burgalben. Inf: Wolfgang Bohr, Johannes-Kirschenweng-Str. 11, DE-53474 Bad
Neuenahr-Ahrweiler Germanio T +49-(0)2641- 4885, rete: psi@forigu.esperanto.de
* * *
30.03-02.04. 57-a Kongreso de SAT-Amikaro en Vigy (departemento Moselle).
Inf: Esperanto - Thionville, 5 rue Jean Mermoz, FR -57100 Thionville,
Francio, Tel. : +33(0)382543291, rete: esperanto.thionville@forigu.laposte.net
* * *
26-28.04. Junulara E-Renkontigxo, JER en Herend. Inf: Perczel-Szabo
Katalin, Vecsey u. 8/F, HU-8200 Veszprem, Hungario. Rete: hej@forigu.math.bme.hu
* * *
27-28.04. 12-a Gxenerala Konferenco de Monda Tursimo, Bydgoszcz. Inf:
Esperantotour, M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio.
Tel/fakso: +48-52-3415744, +48-52-3460082. Rete: andreo@forigu.rubikon.net
* * *
27.04-05.05. 27-aj Esperantaj Tagoj de Bydgoszcz kaj 21-a Pola Sesio de
AIS, 1-a Internacia Simpozio por EUxropa Integrigxo. Inf: Esperantotour,
M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso:
+48-52-3415744, +48-52-3460082. Rete: andreo@forigu.rubikon.net
* * *
01-09.05. Lingva E-Festivalo "Aroma Jalto-2002" en Jalto (Krimeo). Inf:
Volodimir Hordijenko, p.k. 35, UA-01133 Kiev-133, Ukranio. Tel;
+38-044-2951701, rete: volodimir_h@forigu.hotmail.com
* * *
03-05.05. Brita Esperanto-Kongreso en Stoke-on-Trent. Inf: Esperanto-Asocio
de Britio, Wegdwood Memorial College, Barlaston, Stoke-on-Trent, ST2 9DG,
Britio. Tel: +44-(0)1473-717088. Rete: eab@forigu.esperanto.supanet.com
* * *
04.05. 15-a Konversacia seminario en Villingen. Inf: Josef Schiffer,
Wilstorfstr. 58, DE-78050 Villingen-Schwenningen, Germanio. Tel:
+49-7721-5899. Rete: Josef.Schiffer@forigu.esperanto.de

***************************************************************************

Anonctarifoj en Eventoj
=======================

Tarifo por kadrita anonco kun movadtema enhavo estas: 1 cm2: 1 EUR (por
ekssocialismaj landanoj rabato 50 %).

Tarifo por komercaj anoncoj, nehavantaj rilaton al la E-movado, estas
duobla!

Nekomercaj anoncetoj de abonantoj, koresponddeziroj ks. gxis 20 vortoj
aperas senpage, tamen pro eventula manko de loko ni ne garantias ilian
tujan aperon.

Samtema anonc(et)o povas aperi senpage nur unufoje.

Ni povas aldoni al la gazeto aligxilon de via arangxo por tre favora
tarifo. Por detaloj kontaktu nin.

Pago de anoncoj: al la redakcia adreso (pk. 87. H-1675 Budapest) aux al la
UEA-kodo: ELLS-S. La anonco aperas post la ricevo de gxia pago.

***************************************************************************

MOVADO
//////

Nova rekordo de Pasporta Servo
==============================

Estas granda gxojo konstati ke Pasporta Servo ne nur denove atingis 1000
gastigantojn, sed gxi ecx denove estos pli ampleksa ol pasintjare. Jam nun
certas ke eldono 2002 enhavos pli ol 1220 gastigantoj, el 82 landoj.

Pasporta Servo estas libreto kiu listigas adresojn kie E-istoj povas gasti
senpage. Gxin eldonas TEJO. Gxi acxeteblas cxe la Libroservo de Universala
Esperanto-Asocio, Niuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando.

Derk Ederveen
Westernburgstraat 15. NL-2275 XR, Voorburg, Nederlando
Rete: pasporta-servo@forigu.esperanto.org

***************************************************************************

Komikso pri Esperanto
=====================

Nederlanda televidmagazino "makro gids", eldonata de katolika radio-asocio,
prezentas cxiu semajne komikson rilatan al televida sapo-serio. Ekde tri
semajnoj la sinsekvoj de la komikso temas pri Esperanto. Oni primokas
Esperanton foje ecx suficxe amuze. La komikson oni trovas cxe:
http://www.fortunecity.de/lindenpark/caesarenstrasse/69/texte/toenwas.html.

Ziko M. Sikosek
el Nun

***************************************************************************

Junularo Esperantista Svislanda revivigxas
==========================================

Post cxirkaux dujara dormado, Junularo Esperantista Svislanda, JES
reaktivas. La 8-an kaj 9-an de decembro 2001 okazis renkontigxo en Zuriko,
paralele al la Kultura Semajnfino de la loka E-societo.

Veronika Pochanke
Rete: veronika_p@forigu.hotmail.com

***************************************************************************

Mikrogravurajxo kun portreto de Zamenhof!
=========================================

S-ino Luo Lan, majstrino de mikrogravurado de Nankino, Jiangsu-provinco,
faris mikrogravurajxon kun portretoj de 100 famaj kulturaj personoj de la
mondo. La 100 portretoj estas sur eburo granda kiel rizgrajno. Sur la
malgranda eburo vidigxas versimilaj portretoj de Zamenhof, Konfuceo, Lusin,
Sxekspiro kaj aliaj.

La gravurajxo estas rigardata sub mikroskopo 200 fojon pligrandiga. Luo
sinsekve projektis pli ol 500 specojn de novaj E-mikrogravurajxoj, kiuj jam
ellandigxis kaj vendigxis sur la internacia merkato. Multaj el ili estas
konservataj de alilandanoj kiel popolaj artajxoj de Cxinio.

el Nun

***************************************************************************

Benina Esperanto-Federacio
==========================

Ekde la cxi jara Universala Kongreso, UK UEA havas landan asocion en
Benino, Afriko. Benina Esperanto-Federacio, BEF havas jam pli ol 100
membrojn. La plej grava problemo de BEF estas solvo de financaj demandoj.
Oni povas kontakti la asocion cxe:

Benina Esperanto-Federacio
03 BP 3589 Cotonou, Benino
Rete: esperantobenin@forigu.yahoo.fr

***************************************************************************

90 jaroj en Norvegio
====================

Norvega Esperanto-Ligo, NEL festas sian 90-jarigxon cxi jare. Okaze de la
datreveno ankaux la cxefa enlanda novajxservo, NTB aperigis anoncon en sia
komuniko. Danke al la anonco pluraj jxurnalistoj petis intervjuon. Finfine
realigxis kvar gazetintervjuoj kaj tri radiointervjuoj.

laux Norvega Esperantisto 1/2001

***************************************************************************

Sukcesa lingva festivalo
========================

Okazis la 3-a Lingva Festivalo la 17-an de novembro en Ivanovo, Rusio. La
festivalon partoprenis plurcentoj da interesigxantoj el la urbo kaj el la
cxirkauxajxo. La arangxon organizis loka Esperanto-klubo. Okazis 24
prezentoj de lingvoj kaj 3 prelegoj pri lingvaj aferoj.

Andrej Grigorjevskij

***************************************************************************

Paradoksajxoj en la Esperanto-afero
===================================

Enkonduke

Paradoksajxoj estas tiuj fenomenoj, kiuj estas paradoksaj, t.e. kiuj estas
kontrauxaj al tio, kion la logiko atendigus. Ekzemple: la fakto ke en la
dezerto, teritorio tre senpluva, jam mortis pli da homoj pro drono ol pro
soifo. Aliaj ekzemploj estas: negxkovritaj montpintoj en tropikaj regionoj,
pluvo dum sunbrilo... La paradoksoj mem estas aparte interesaj en
filozofio, matematiko, fiziko k.a.

Kiam oni rigardas la Esperanto-aferon, kiel gxi estis gxis nun, pli ol cent
jarojn post gxia estigxo, oni povas konstati en gxi plurajn ekzemplojn de
paradoksajxoj. Tiuj fenomenoj estas kauxzitaj ne per la lingvo mem, sed per
la konduto aux filizofiado de gxiaj praktikantoj. Kvankam ne cxiuj
praktikantoj kulpas pri tiuj strangajxoj, oni ne povas ignori la konstaton
ke kelkaj paradoksajxoj estas sufcxe gxeneralaj

Necesas konscii pri ili se oni deziras pli esperigan perspektivon por la
Esperantoaafero en la 21a jarcento. Jen listo de la plej gravaj inter ili.
Ni rigardu la logikan staton, la aliflankan veran staton kaj ni faru
konsiderojn pri tio.

Listo de paradoksajxoj

1. La lingvo Esperanto gxenerale estas prezentata al la publiko kiel facile
lernebla lingvo. Estus do atendeble ke cxiu, kiu lernis Esperanton dum iom
da tempo kontentige bone scius tiun lingvon. Aliflanke oni dauxre renkontas
Esperanto-entuziasmulojn, kiuj, ecx post plurjara engagxigxo, ne kapablas
fari iun normalan konversacion aux skribi leteron sen aro da lingvaj
eraroj. Tia paradoksajxo estas vere frustraciiga pro la malbona efiko, kiun
gxi povas havi je eksteruloj, speciale kiam la propagandanto montras sian
nekapablon.

2. La lingvo Esperanto estas elpensita kun la espero ke, iom post iom, gxi
estos sciata de kiu ajn homo. Aliflanke multaj medioj de Esperanto-
aktivuloj montras la emon fermigxi en sin mem, sxirmante sin kontraux la
ekstera mondo kaj dorlotante sin mem per la ideo ke ili distingas sin de
tiu nekomprenema mondo. Tia sinteno, kiu povus esti pravigeba en kelkaj
cirkonstancoj, bedauxrinde estas sufcxe gxenerala kaj apenaux kontribuas al
la pligxeneraligxo.

3. Sekve de la ideologio, kiun la iniciatinto de Esperanto, L. Zamenhof,
ligis al la signifo de tia universala lingvo, tre ofte regas iu koncepto ke
Esperanto ne nur servas por pacema interkomprenigxo inter homoj, sed ankaux
por pacideoj, kaj ke sekve cxiu lerninto de Esperanto auxtomate estus
pacema kaj komprenema homo. Aliflanke la historio de la Esperanto-movado
pli ol klare montras ke tiu pacema sento apenaux ekzistas: same kiel en
aliaj partoj de la homa socio, en la Esperanto-movado abundas jxaluzoj,
disputoj, kvereloj, ecx malpacoj. Aparte tragike tia malpaco montrigxis en
la dua duono de la sepdekaj jaroj, kiam iuj Esperanto-aktivuloj pasigis
grandan parton de sia tempo per ofendoj, atakoj, incitoj, kvereloj, tio
sekve de renovigxo en granda Esperanto-asocio. Valoras iom serioze pripensi
cxu tiu ideologio pri pacecoestas realisma en socio, kiu, kiel ajn, restas
homa socio.

4. Konsultante la Esperanto-gazetaron oni konstatas abundojn da proponoj,
novaj iniciatoj, ecx fantaziajn planojn, ktp, kredigantaj la ekziston de
bonaj planantoj, kleraj organizantoj, firmaj financaj bazoj... Aliflanke
poste ofte montrigxas, ke multaj inter tiuj planoj neniam vere estigxis, ke
pluraj inter la estigxintaj post iom da tempo kolapsis, ke nur malmultaj
atingis iun signifan staton. Ni notu tamen, ke tiu fenomeno ankaux ekzistas
en multaj aliaj medioj, sed ke gxi sxajnas proporcie esti pli multnombra en
la Esperanto-afero, kiu per tio montras, ke gxi gxis nun ne atingis iun
staton de sagxa matureco.

5. Oni prave konkludus ke homoj, kiuj pledas por la gxenerala scio de iu
internacia lingvo, mem estus vere konsciaj pri la gxena lingva diverseco.
Aliflanke pluraj konstatoj montras iun tute alian bildon. Ni citu du
ekzemplojn el 1997:

a. En la Euxropa Esperanto-Kongreso en Sxtutgarto (Germanio) la distra
programo ebligis spektadon de la teatrajxo "Miss Saigon". Sed nenie en la
programbrosxuro oni povis informigxi pri la lingvo en kiu tiu artajxo estus
prezentata: cxu en Esperanto? (cxar en Esperanto-kongresoj ofte ekzistas
esperantlingvaj prezentajxoj), cxu en la germana? (cxar okazanta en la urba
teatrejo), cxu en la angla (la origina lingvo de la verko). Montrigxis do
ke sxajne neniu el la kongresorganizantoj konsciis ke tiaj demandoj povus
levigxi. (Kio pri la germana akurateco?).

b. Aperis informoj en Esperanto-gazetoj (fakte rekte tradukitaj el
nederlandlingva informa teksto) pri la ebleco kandidatigxi por la funkcio
de docento de Interlingvistiko (kun i.a. Esperanto) en la Komunuma
Universitato de Amsterdamo (Nederlando). Sed en tiuj tekstoj mankis
informoj pri la lingvo, kiun la kandidato necese devus scii por tiu
instruado, cxu la nederlanda? (cxar universitato en Nederlando), cxu la
angla? (ne estas maloftajxo ke oni permesas tion en tiu universitato), cxu
kiu ajn lingvo? Kial la redaktoroj de Esperanto-gazetoj montras per tio
sian nekonscion pri tia paradoksajxo?

6. La nuntempa (kaj antauxvideble ne eterna) progresanta rolo de la angla
lingvo en multaj intemaciaj medioj, kaj krome en la cxiutaga vivo en kelkaj
landoj, esta fenomeno, kiu prave maltrankviligas multajn adeptojn de la
ideo de iu neuxtrala internacia lingvo. Reage al tiu stato aperas multaj
tekstoj kiuj atentigas (ofte ecx atake) pri tiu minaco kontraux la lingva
diverseco kaj kontraux la kultura valoro de la lingvoj (kaj, kvankam ne
cxiam konfesite tiu de Esperanto).

Aliflanke multaj el tiuj tekstoj estas tiom mallerte redaktitaj (ecx se
venantaj el la cerbo de gvidanta persono de la Esperanto-movado) ke ili
fakte substrekas tiun progreson kaj tiun dominantan rolon, anstataux
prisilenti aux ignori gxin. Kia paradoksajxo! Cxu sur batalkampo oficiroj
de malgranda, nekohera, volontula armeo iam dirus al siaj soldatoj, ke la
diversaj malamikaj armeoj estas pli fortaj, pli lertaj, plibone ekipitaj?
Kaj cxu tiuj oficiroj donus detalojn pri tio? Cxu poste ili ne konstatus,
ke ili subfosis la moralon de iliaj soldatoj kun la sekvo ke multaj inter
ili rezignis kaj retirigxis?

7. Jam de pluraj jardekoj regas iu ideo pri iu "fina venko" de la uzado de
la lingvo Esperanto, tio kvankam apenaux ekzistas iu klara nocio pri la
signifo de tiu "fina venko". Aliflanke en la mondo ne ekzistas unu sola
ekzemplo de iu kultura fenomeno, kiu komplete gxeneraligxis ("venkis"):
neniu lingvo, neniu religio, neniu socia strukturo k.a. gxis nun atingis
pozicion, kiu rilatas al ecx nur unu kvarono de la monda logxantaro. Ecx la
katolika eklezio, malgraux preskaux dumil jaroj da ekzistado, rilatas
iusence al nur l3% de la monda logxantaro. Kaj la divido inter la homoj,
kiuj veturas dekstre kaj tiuj kiuj veturas maldekstre estas tiom konfirmita
per la trafkstrukturoj, ke eble neniam unu el la du sistemoj povos venki la
alian, ecx malgraux la konscio pri la neceso de unueca strukturo. "Fina
venko" en la senco ke "cxiuj homoj scios Esperanton", estas absurdajxo pro
sia paradokseco, sed aliaj komprenoj pri "fina venko" (sed kiuj?) estas
eblaj.

Konklude:

Jen do sep ekzemploj de paradoksajxoj, kiujn oni facile povas konstati en
la Esperanto-afero. Certe oni povus trovi pliajn se oni pli funde pripensus
la tuton. Sed tiuj cxi sep per sia ekzistado jam forte malhelpas la
progreson de la Esperanto-afero.

Estos malfacile elradikigi tiujn paradoksajxojn. Ili tamen povus malaperi
per si mem, se Esperanto-aktivuloj pli bone konscius pri tiu cxi stato, kaj
se ili estus pretaj, iom post iom, adapti sian pensmanieron kaj sian
konduton. Por tio tamen necesas, ke sagxaj konsiloj aperu kaj ke tiuj
konsiloj estu bone akceptataj.

Perspektivo por la Esperanto-afero en la 21a jarcento nur ekzistas kun tiuj
novaj konceptoj.

W.M.A. De Smet

***************************************************************************

EUA-reprezentantoj cxe la cxina registaro
=========================================

Renato Corsetti kaj Lee Chong-Yeong vizitis Cxinion dum la periodo 21-25 de
novembro, esence por du celoj; peti pli da apogo de la cxina registaro por
la Esperanto-movado en Cxinio, kaj diskuti la rolon de Cxinio en la
nuntempaj internaciaj lingvaj problemoj kaj la eblan subtenon al la uzo de
Esperanto je internacia nivelo. La vizito estis arangxita de la Cxina
Esperanto-Ligo.

laux Renato Corsetti
Via del Castello, 1, IT-00036 Palestrina, Italio
Rete: renato.corsetti@forigu.esperanto.org

***************************************************************************

Lingvofestivala ondo plu levigxas
=================================

En oktobro Lingvaj Festivaloj - amasaj publikaj arangxoj, organizataj aux
kunorganizataj de esperantistoj, okazis jam en ses urboj de kvin landoj.
Kiel informis Katja Jevlampijeva, komisiito de TEJO pri Lingvaj Festivaloj
la 13-14-an prilingvaj festoj okazis en Banja Luka, Bosnio kaj en Budapest,
Hungario. La 20-21-an de oktobro la festivaloj pasis en Cxacxak,
Jugoslavio, Vasteros, Svedio kaj Cxeboksari, Rusio. Krome, en urbo Ivanovo,
Rusio prove okazis Lingva Foiro, kiun la 17-an de novembro sekvis pli
tradicia Lingva Festivalo.

La plej elstara kaj modela por la aliaj dum lastaj jaroj estas la
cxeboksara Lingva Festivalo - partoprenata de miloj da vizitantoj, kun
multnombraj reprezentantoj de diversaj landoj, diplomatoj kaj sciencistoj.

La ideo de Lingvaj Festivaloj mem estis inventita de usonano Dennis Keef,
kiu realigis gxin en Tours, Francio.

laux Katerina Jevlampieva

***************************************************************************

Zamenhofa semajnfino en Kaliningrad
===================================

Post longa pauxzo, 15-16 dec 2001 en Kaliningrad, Rusio denove okazis
esperantista arangxo. La Zamenhofan Semajnfinon en la plej okcidenta
Ruslanda urbo kunorganizis "La Ondo de Esperanto" kaj la renaskigxanta E-
Klubo "Sukceno". La programo enhavis, interalie, prelegon de Aleksander
Korjxenkov kun titolo "Zamenhof kaj liaj ideojx", publikan prezenton de la
verkoj premiitaj en "Liro-2001", malfermon de Internacia Fotoekspozicio,
ekskursojn k.a.

laux Andrej Grigorjevskij

***************************************************************************

INSTRUADO, ILEI
///////////////

Forumo pri edukado
==================

La unua Internacia Forumo pri Edukado okazis en Porto Alegre, Brazilio
inter 24-27. 10. 2001. En la forumo partoprenis ankaux reprezentantoj de
Esperanto-organizoj inter ili ankaux de UEA. La arangxon partoprenis entute
preskaux dekkvin mil personoj. La temo de la konferenco estas, la egaligo
de rajtoj sociaj kaj per kaj tra eduka agado, kompreneble pritraktis la
problemon de la diskrimacio socia, kultura, lingva.

Esperanto estis prezentita kiel matura propono por malpliigi la problemon
de interkomunikado, precipe el la nuntempe globaligita mondo.

Reinaldo J. Zaghetto

***************************************************************************

KONKURSOJ
/////////

Konkurso pri sonetoj
====================

Lige al la Esperanto-arangxo EoLA-14 kiu okazos inter 20. 02. - 03. 03. en
Cxeboksari, Rusio estas organizitaj pluraj konkursoj, interalie tiu pri
sonetoj. Oni povas partopreni la konkurson per sonetoj originale verkitaj
en Esperanto. Estas atendataj konkursajxoj dise el la mondo. Oni ne atendu
grandajn premiojn!
Kontribuoj estas atendataj cxe:

Sergej Tihonov
a/k 35, RU-428024, Cxeboksari Rusio
Rete: esjmont@forigu.mailru.com

***************************************************************************

MUZIKO
//////

Vera Esperanta muziko
=====================

Duone

Se iu demandas vin, cxu Esperanto havas muzikan kulturon, donacu al tiu la
kompaktan diskon "Duone" de Thierry Faverial, Francio. Cxiuj dek kantoj
estas auxskultindaj. Faverial kantas kaj akompanas sin mem. La tekstoj
estas verkitaj originale en Esperanto de li kaj de aliaj personoj.

Oni komprenas la tekstojn ankaux sen la akompana kajereto. La elparolo
estas tre klara, se oni preterauxdas bagatelajn erarojn kiel "cxus"
anstataux "jxus" aux "re-evenis" anstataux "revenis". Resume: la disko
estas ege rekomendinda!

Thierry Faverial: "Duone." Eld. la auxtoro, Perigueux, 2001. Prezo cxe FEL:
18,30 EUR + afranko.

laux Walter Klag
el Monato

***************************************************************************

GAZETOJ
///////

Heroldo sen cxefredaktoro!
==========================

Stano Marcxek, cxefredaktoro de Heroldo de Esperanto, forlasis la postenon
kun la fino de la jaro 2001. La 1-an de januaro li enpostenigxis kiel
cxefredaktoro de revuo Esperanto de UEA. Laux informo al la eldonisto li
pretas dauxre kunhelpi al Heroldo, ekzemple kiel teknika redaktoro. Nova
redaktoro ankoraux ne estas nomumita. La nova adreso de Heroldo estas:
Heroldo de Esperanto

CP 1251, CH-6830 Chiasso 1, Svisio
Rete: lf.koop@forigu.infinito.it

***************************************************************************

LIBROJ
//////

Seplingva eldono de la Praga Manifesto
======================================

Dum la Universala Kongreso en Prago en 1996 estis lancxita Praga Manifesto
de la movado por la internacia lingvo, pli simple nomata Praga Manifesto,
kiu en konciza formo prezentas la celojn de la Esperanto-movado. Cxar la
Manifesto estis celita por la ekstera publiko, gxi estis verkita en stilo,
kiu faris gxin aparte tauxga por informado.

Intertempe la Manifesto estis tradukita jam al kelkdeko da lingvoj. Landaj
Esperanto-asocioj, lokaj kluboj aux individuaj esperantistoj eldonis gxin
en plej diversaj formoj kaj gxi krome aperis en multaj nacilingvaj gazetoj.

Por la Jarmila Forumo okazinta cxe Unuigxintaj Nacioj en Novjorko en majo,
UEA presis kajeron kun la originala Esperanto-teksto de la Manifesto kaj
gxia traduko al la ses oficialaj lingvoj de UN: angla, araba, cxina,
franca, hispana kaj rusa. Mallonga akompana teksto en cxiuj lingvoj
klarigas la fonon de la Manifesto.

La bel-aspekta kajero estis sukcese utiligata jam en pluraj konferencoj kaj
ekspozicioj. Cxiu interesito povas mendi gxin kontraux 2,10 EUR de la
libroservo de UEA.

CO de UEA

***************************************************************************

MALLONGE
////////

La 6-a Renkontigxo de serbaj esperantistoj okazis inter 12-14 10 en Banja
Luka, Respubliko Serba en Bosnio.
* * *
Zamenhof-Tagoj okazis en Kaunas inter 08-09. 12. 2001. Okazis foto-
ekspozicio kadre de la festo.
* * *
Zamenhof-festo okazis cxi jare la 14-an de decembro en Karakas, Venezuelo.
* * *
Ricevis la nomon de franca Esperanto-verkisto, Gaston Waringhien la
biblioteko de la urbeto Aigne, Francio. La inauxgura festo okazis la 9-an
de decembro.
* * *
Estis menciita Esperanto, kiel internacia pontolingvo en intervjuo kun
George Steiner la 26-an de oktobro en la internacia hispana televidkanalo.
* * *
"Faktoj kaj mallonga prezento de Esperanto" - en redakto de Nikolaj Gudskov
kun tiu titolo aperis eleganta, 104-pagxa ruslingva informlibreto en Rusio
por "jxurnalistoj, verkistoj, politikistoj, instruistoj, kaj cxiuj
interesigxantoj".
* * *
Datite al la Internacia Tago de E-Libroj aperis en Francio la reeldono de
biografio de D-ro Zamenhof publikigita sub la titolo: "L'homme qui a defie
Babel" kaj de ties E-traduko en unua eldono: "La Homo kiu defiis Babelon".
* * *
La 20-an de oktobro okazis en Gent, Belgio studtago pri "Esperanto kaj
ideologioj. Kiel rolis kaj rolu la E-movado politike?" Cxiuj prelegoj kaj
la debato estis registritaj al 4 kasedoj. Ili kune kostas 200 BEF (5 EUR),
krom sendkostoj. Pliaj informoj cxe Anusxka De Coster:
anuschka.decoster@forigu.rug.ac.be.
* * *
Okaze de la "Tago de E-libro" Kroata E-Unuigxo organizis ekspozicion
"Nobelpremiitoj en Esperanto": Temas pri la ekspozicio de libroj kiujn oni
sukcesis prunti el la privataj E-bibliotekoj.
* * *
Estis fondita nova Esperanto-grupo "Sano" en Bjelarusio. Celo de la klubo
estas per Esperanto disvastigi la metodojn de sana vivmaniero. Kontakti
eblas: Vladimir Petrovicx Prjahin, rete: razma_m@forigu.infonet.by.
* * *
La 50 jaragxa junulara asocio, Germana Esperanto-Asocio, GEJ okazigis sian
jarcxefkunvenon la 31-an de decembro 2001 en Rotenburg, Germanio.

***************************************************************************

ANONCETOJ
/////////

La nova retadreso de Grupo Esperanto de Valencia, Hispanio estas:
grupoesperantov@forigu.telepolis.com. Salutmesagxoj bonvenas!
* * *
Du hungaraj geesperantistoj, F-ino Anita Marki kaj S-ro Ludoviko
Niederfriniger, geedzigxis la 21-an de decembro en Budapesxt, Hungario

***************************************************************************

34 j. komencanto. Interesoj: posxtkartoj, spiritistaj libroj. Adreso:
Solange Nobrega, Rua Domingos Amado 3441, BR-59065.470 Candelaria Natal, RN
Brazilio, rete: solange333@forigu.bol.com.br.
* * *
237 j. frauxlo. Interesoj: kristanismo, biciklado, radio, kaj lerni pri
aliaj kulturoj. Adreso: Stephen C Bond, 216 Whitelaw Avenue, Wood River
IL-62095, Usono, rete: stefn777@forigu.juno.com.
* * *
Instruisto. Adreso: Jose Manuel Soria, Residence Paul Bert - bat. A - porte
9 Cxemin de Halage, FR-24000 Perigeux, Francio, rete:
josemanuel.soria@forigu.wanadoo.fr.
* * *
16 j. radioamatoro. Interesoj: sportoj. Adreso: Rafael Luna Rodriguez,
Calle 1ra, 19. e/ San Miguel y Nazareno, CB-50100 Santa Clara, VCL. Kubo,
rete: amacedo@forigu.sociales.uclv.edu.cu.
* * *
36 j. elektronikisto. Interesoj: komputiloj, Linukso, junuloj, sxako,
skribado, amatora radio, muziko (ludas multajn muzikilojn), kulturoj, magio
(ne vera magio, tamen), kaj religio. Adreso: David Kocx, 18474 Bonnie Ln,
OH-44136 Strongsville, Usono, rete: onix@forigu.nacs.net.
* * *
Mezagxa viro. Adreso: Cossy Rosario, 206, Victoria, B-24, Sxastri Nagar,
Andheri West, Mumbai 400053, Hinda Unio (Barato, India), rete:
cossy@forigu.vsnl.com.
* * *
64 j. pensiulo. Interesoj: maturo (cxefe montoj), migradoj, biciklado, ecx
politiko. Adreso: Wilfried Hofmann, Kopernikusstrasse 60, DE-09117
Cxemnitz, Germanio, rete: espohofmann@forigu.compuserve.de.
* * *
35 j. fizikisto. Interesoj: ekologio, relativeca teorio. Adreso: Dmitri
Rabounski, Sirenevij bulvardo 69-1-65, RU-105484 Moskvo, Rusio, rete:
heya@forigu.aha.ru.
* * *
32 j. instruisto pri informatiko. Interesoj: muziko, komputiloj, piedpilko,
ekologio, kulturoj. Adreso: Paulo Eduardo da Silva, Rua Pimenteiras, 928,
BR-12235-750 Sao Jose dos Campos - Sao Paulo, Brazilo, rete:
paulo6169@forigu.bol.com.br.
* * *
32 j. instruisto pri la franca. Interesoj: legi, skribi, vojagxi,
fotografi; kolektas posxmarkojn, bildojn, fotojn, monbiletojn, bildkartojn;
lingvojn. Adreso: Mamadou Fofana, B.P. 336, Daloa, Cete d'Ivoire.
* * *
19 j. studento de historio. Interesoj: historio, politiko, literaturo,
klasika muziko. Adreso: Ewout Lame, Vossendijk 123, NL-6534 TK Nijmegen,
Nederlando, rete: e.b.lame@forigu.student.kun.nl.

***************************************************************************

"Eventa ludkvizo"
=================

Cxiuj gxustaj respondoj valoras 2 poentojn. Ludantoj, atingintaj 50
poentojn ricevas premion. Resendu la solvojn al la redakcio rete, letere,
fakse.

1. Kiu videblas sur la malantauxa flankao de 2 cento de la "Esperantiaj
  Euxro-moneroj"? (Vidu la aldonajxon!)
  A. Andreo Cseh
  B. Ivo Lapenna
  C. Anton Grabowski

2. En kiu urbo de Finlando gastigis UK-n lastfoje?
  A. Helsinki
  B. Turku
  C. Tampere

3. Kion signifas la mallongigo ILERA?
  A. Internacia Literatura Esperanto-Rondo de Asocioj
  B. Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj
  C. Internacia Laborista Esperantista Radikala Asocio

Limdato por alsendo: la 1-a de februaro 2002. La gxustaj solvoj aperos post
2 numeroj.

* * *

Respondoj al la demandoj aperintaj du numeroj antauxe.

1. Kie estis la UK en 1994?
  B. Seulo

2. Kiam okazis la 1-a Internacia Junulara Kongreso, IJK?
  A. 1938

3. Kiu tradukis la faman libron Taglibro de Anne Frank?
  C. Nora Bartels

Ni invitas vin, ludu kun ni!

***************************************************************************

INTERESE
////////

Esperantiaj Euxro-moneroj
=========================

La 1-an de januaro en la Euxropa Unio ekfunkciis ankaux en "prenebla" formo
la mono Euxro. Ekzistas banknotoj 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euxro kaj
moneroj 1, 2 euxro kaj la sxangxmoneroj 1, 2, 5, 10, 20, 50 cento. La
banknotoj havas tute la saman aspekton en cxiuj landoj. Ankaux la antauxj
flankoj de la moneroj estas la samaj, sed sed la malantauxaj flankoj en
cxiuj landoj estas diversaj. Kvankam estas diferenco inter la diversnaciaj
moneroj, cxiulanda monero estas en cxiu lando akceptita.

Cxar ankaux Esperantio ekzistas en - kaj kiel sciite ankaux ekster - la
Euxropa Unio, estis ekverkita ankaux la malantauxaj flankoj de la
"Esperantiaj Euxro- kaj Cent-moneroj".

Eventoj havas la bonsxancon prezenti ilin al vi!

**************************************************************************
**************************************************************************

EVENTOJ, n-ro 222, 1 / januaro-2002
Internacia sendependa gazeto pri la Esperanto-movado.
Reg.nr: B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X

Eldonas LINGVO-Studio kaj Kultura Esperanto-Asocio.
HU-1675 Budapest, pf. 87.
Tel./fakso: +36-1-2828885. Retposxto: eventoj@forigu.esperanto.org
Retpagxo: http://www.eventoj.hu/
Aperas dusemajne.

Redaktas: Axel Orszag-Krysz
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro: Laszlo Szilvasi.
Oficeja kunlaboranto: Istvan Meszaros
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj artikoloj, 
kaj ne respondecas pri la anonc-enhavoj.
Abonkotizo: 74 NLG (aere 86 NLG) al la UEA-kodo ELLS-S.

**************************************************************************
**************************************************************************