Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB

La ekstera mondo prijuĝas la prestiĝon de Esperanto laŭ ĝia scienca kaj teknika aplikado. Por tio estas necese koni la pli frue uzitajn fakajn esprimojn kaj parolturnojn.

STEB kolektas materialon unua­vice en naturscienca tereno.

La teamon de STEB gvidas Szilvási László. Ni invitas ankaŭ vin kunlabori!


FAKA LITERATURO EN ESPERANTOAplikitaj sciencoj


Verkoj, libroj kun pluraj aŭ miksitaj fakoj


Ceteraj fakoj, sociaj sciencoj


STEB estas prizorgata de Esperanto-Centro Eventoj kaj Lingvo-Studio. Gvidanto: Szilvási László.


STEB, enhavejo eventoj.hu Reen al la antaŭa paĝo!