skolta kaj Tenduma terminaro

reenal la enhavo hejmen pluen

10. Specialaj Skoltoj

Mar-skoltojriver-skoltoj elektis la akvon kiel labormedion. Aer-skoltoj interesigas pri flugmaŝinoj.

Malsanaj skoltoj, kiuj tamen volas partopreni en la skolta vivo (ekz. blinduloj) estas tamenaj skoltoj. Ili havas specialajn postulojn por la provoj.

Iama-skolto estas eks-skolto, kiu estas membro de la Frataro de Iamaj skoltoj. Ofte ili estas membroj de la Loka Komitato, aŭ ili helpas en grupo de tamenaj skoltoj.

En sengrupa regiono oni povas esti Solula skolto. Ankaŭ Ocean-skolto, kiu laboras sur ŝipo, estas solula skolto .


reenal la enhavo hejmen suprenpluen

11. Estroj

Plej ofte skoltestroj estas sensalajraj, libervolaj helpantoj, sed ankaŭ ekzistas profesiaj skoltestroj en kelkaj landoj.

Unue oni estas provperioda estro. Poste oni ricevas la rang-ateston de la nacia ĉefsidejo. Provizora skoltestro, helpas en periodo, dum la ordinara skoltestro ne povas gvidi, ekzemple pro malsano.

En seminaria tendaro la skoltestro povas ricevi instruon pri sia laboro. Gilwell-Park estas tre konata internacia seminaria tendaro.

Skoltestro kiu sekvis la kursojn sukcesplene estas membro de la Gilwell-Parka Grupo. Li ricevas la lignan insignon, kaj portas specialan koltukon en viol-griza koloro, kun flikaĵo en la striaro de la skota klano MacLaren.

Sur la ĉapelo de skoltestro estas verda tufo. Ruĝa tufo indikas subestron.

ligna insigno

Skolta kaj Tenduma Terminaro, kompilita de J.K. Hammer, eldonita de la Skolta Esperanto-Ligoreenal la enhavo hejmen suprenĈapitro 12 Ĉapitro 12