skolta kaj tenduma terminaro

reenal la enhavo hejmen pluen

12. La Skolta Leĝaro

 1. La honoron de skolto oni povas fidi.
 2. Skolto estas lojala.
 3. Skolto devas esti utila, kaj helpema.
 4. Skolto estas amiko al ĉiu, kaj frato al ĉiu alia skolto.*
 5. Skolto estas ĝentila.
 6. Skolto estas amiko al bestoj.
 7. Skolto obeas ordonojn.
 8. Skolto ridetas kaj fajfas malgraŭ malfacilaĵoj.
 9. Skolto estas ŝparema.
 10. Skolto pure pensas, parolas kaj agas.**

*Brita aldono:
...ne konsiderante ties landon, socian klason aŭ religion.

** en Usono:

 1. Skolto estas kuraĝa.
 2. Skolto estas pura.
 3. Skolto estas pia.
reenal la enhavo hejmen suprenpluen

13. Modernigita teksto:

Nuntempe oni uzas ofte pli simplan tekston kun la sama spirita enhavo, ekzemple:

 1. Skolto estas fidinda.
 2. Skolto estas lojala.
 3. Skolto estas amikema kaj atentas pri aliaj homoj.
 4. Skolto estas frato al ĉiuj skoltoj.
 1. Skolto havas kuraĝon en malfacilaĵoj.
 2. Skolto bone uzas sian tempon.
 3. Skolto zorgas pri posedaĵoj de aliuloj.
 4. Skolto respektas sin kaj aliajn homojn.
reenal la enhavo hejmen suprenpluen

14. La Skolta Promeso

Je mia honoro mi promesas, ke laŭ mia povo mi plenumos miajn devojn al Dio kaj al mia patrujo; mi ĉiam helpos aliulojn, kaj mi obeos la skoltan leĝaron.

15. La Skolteta Leĝo

Lupido obeas la la Maljuna Lupo, kaj Lupido ne cedas. aŭ: Skolteto strebas atenti pri aliaj homoj antaŭ ol pri si mem. Skolteto ĉiutage faras bonan agon.

Skolta kaj Tenduma Terminaro, kompilita de J.K. Hammer, eldonita de la Skolta Esperanto-Ligo reenal la enhavo hejmen suprenĈapitro 16 Ĉapitro 16