skolta kaj tenduma terminaro

reenal la enhavo hejmenpluen

27. Religio

En la Skolta Movado la knaboj apartenas al plej diversaj religiaj grupoj. En skoltaj kunvenoj oni ĉiam. ebligas, kiel eble plej multe, al ĉiu plenumi la religiajn servojn laŭ propra deziro.

Kiam vizito al normala religia kunveno ne estas ebla, iu prizorgas en la tendaro mem la meditadon. Ofte prizorgas ĝin la skoltpastro.

diservo 1927
Skolta meditadon
dum la 6a SEL-tendaro en Hispanio 1927

Romkatolikaj skoltoj

Romkatolikaj skoltgrupoj konstruas en la tendaro propran kapeleton, en kiu sacerdoto faras la Sanktan Meson. Sacerdoto estas pastro, en la tendaro la skoltpastro ofte estas subpastro.

En la kapeleto estas la altaro. Sur la altaro estas tri lankovriloj, la meslibro, la kaliko. La sacerdoto staras ĉe la piedo de la altaro por komenci la Sanktan Meson.

Li malfermas la meslibron kaj kantas la Evangelion. La knaba respondanto diras la lastan frazon kaj sonorigas. kiam la pastro malkovras la kalikon. Post la Sankta Meso la skoltpastro preĝas kun la skoltoj. Tiam la sacerdoto iras al sia tendo, ĉar eble estas konfesonto tie.

reenal la enhavo hejmen suprenpluen

28. La Preĝo de la Sinjoro

En tendaro, kie kristanoj el diversaj eklezioj partoprenas, oni ĉiam povas uzi tiun ĉi preĝon, kiu havas la saman signifon por ĉiuj.

Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
Sanktigata estu via Nomo ,
Venu Via regno,
Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo,
Tiel ankaŭ sur la tero,

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ,
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
Kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
Sed liberigu nin de la malbono;
Ĉar Via estas la regno, kaj la potenco,
Kaj la gloro , eterne,
Amen.


Skolta kaj Tenduma Terminaro, kompilita de J.K. Hammer, eldonita de la Skolta Esperanto-Ligo
reenal la enhavo hejmen suprenĈapitro 29 Ĉapitro 29