skolta kaj tenduma terminaro

reenal la enhavo hejmenpluen

37. La Mapo

mapo: landkarto. geografia karto.
map-reto: liniaro sur la mapo por facile trovi serĉatan lokon.
skalo: rilato inter la veraj kaj la surmapaj mezuroj.
mapsimbolo: signo. bildeto. per kiu oni indikas ion sur la mapo.
orienti mapon: meti la mapon en la ĝustan direkton.
sin orienti: determini kie oni estas kaj kien oni devas iri.

38. La Kompaso

kompaso: ilo, kiu per montrilo indikas la nordan direkton.
dekliniĝo: diferenco inter la vera nordo kaj la magneta nordo. kiun la kompaso indikas.
skalo: dividita rando de la kompaso kiu montras la direktojn.
grado: 360-ona parto de cirklo.
graduso, centigrado: 400-ona parto de cirklo.
spegulkompaso: kompaso kun spegulo kaj celilo. por precize mezuri la direktojn.
celilo: vidilo por ĝuste direkti la kompason (aŭ pafilon!).
reenal la enhavo hejmen suprenpluen

39. Marŝi

marŝi: kune iri per egalaj paŝoj.
skolta iro: metodo por iri parte rapide, parte mal- rapide, por ne laciĝi.
vagvojago: kelktaga vojaĝo por tendumi, parto de la unuagrada skolta insigno.

Skolta kaj Tenduma Terminaro, kompilita de J.K. Hammer, eldonita de la Skolta Esperanto-Ligo
reenal la enhavohejmen suprenĈapitro 40 Ĉapitro 40