skolta kaj tenduma terminaro

reenal la enhavo hejmenpluen

45 Nodoj

nodo: interplektaĵo de ŝnuroj por ligi ilin.
ŝkoto: la ŝnuro ĉe la malsupro de velo.
kroĉo: fikso de ŝnuro al objekto.
spliso: interplektaĵo de ŝnureroj.
ĉirkaŭvolvo: nodo por kunigi bastonojn. uzata en pionirarto.

Nodoj


1. duonkroĉo

2. volvo

3. kapnodo

4. 8-forma nodo

5. refnodo

6. fuŝ-refnodo

7. duona ŝunodo

8. ŝunodo

9. kirurga nodo

10. fiŝista nodo

11 .duobla okforma nodo

12. kvadrata nodo

13. ŝkotnodo

14. teksista nodo

15. duobla ŝkotnodo

16. pakaĵa nodo

17. mastkroĉo

18. alaŭda kroĉo

19. ankra kroĉo

20. sitela nodo

21. duobla mastkroĉo

22. glita lignokroĉo

23. lignokroĉo

24. forkura kroĉo

25. enkroĉo

26. seĝnodo

27. glita seĝnodo

28. duobla seĝnodo

29. simpla glitnodo

30. eskapnodo

31. surronda kapnodo

32. junga nodo

33. mezula nodo

34. krurnodo

35. reena nodo

36. reena spliso

37. mallonga spliso

38. longa spliso

39. ua spliso

40. finvolveto

41. a. ŝnurero
b. ŝnurfibroj

Ĉirkaŭvolvoj


a. kvadrata ĉirkaŭvolvo

b. diagonala ĉirkaŭvolvo

c. okforma ĉirkaŭvolvo

Skolta kaj Tenduma Terminaro, kompilita de J.K. Hammer, eldonita de la Skolta Esperanto-Ligo
reenal la enhavohejmen suprenĈapitro 46 Ĉapitro 46