Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB

La ekstera mondo prijuĝas la prestiĝon de Esperanto laŭ ĝia scienca kaj teknika aplikado. Por tio estas necese koni la pli frue uzitajn fakajn esprimojn kaj parolturnojn.

STEB kolektas materialon unua­vice en naturscienca tereno.

La teamon de STEB gvidas Szilvási László. Ni invitas ankaŭ vin kunlabori!


FAKA LITERATURO EN ESPERANTOAplikitaj sciencoj


Ceteraj materialoj, sociaj sciencoj

Kekaj subfakoj:


Verkoj, libroj kun pluraj aŭ miksitaj temoj

  • Scienca Revuo - de ISAE
  • Teleskopo - scienca revuo
  • KAEST, Konferencoj pri Aplikado de E-o en Scienco kaj Tekniko
  • IKU, Internaciaj Kongresaj Universitatoj enkadre de UK-j
  • ... kaj aliaj...

STEB estas prizorgata de Esperanto-Centro Eventoj kaj Lingvo-Studio. Gvidanto: Szilvási László.


STEB, enhavejo eventoj.hu Reen al la antaŭa paĝo!