1. ENCIKLOPEDIO   PRI   FILOZOFIO.

(1a-mega)


D

 

D (simbol). 1026.

Dabitis (1-a fig., malreka modo). 1027.

Dadaismo. 1028.

Dahr (eterneco). (Ar: 1029).

Daimon . (Gr: 1029).

Dalai-lamao. 1030.

Dalíl (signo, pruvo). (Ar: 1030).

Daltonismo (Z). 1031.

Damaûi, -o (kaj riparo). 1032

Damni, -o (al infero). 1033.

Danci, -o (*). 1034.

Dandismo (*) (en estetiko). 1035.

 

Danio. Filozofio en... 1036.

Danki, -o (*). 1037.

Darapti ( 3-a silog. fig., 1-a modo, ). 1038.

Darii (1-a fig., 3-a modo). 1040.

Darmo. 4041.

Darsana. (Hi:1041).

Darsano (N) 1042.

Darush. (He: 1042).

Darvinismo. 1043.

Darvinismo. Socia. 1044.

Dasein. (G: 1044).

Dateno (Supl.de Piv). 1045.

Datisi (3-a fig., 4-a modo). 1046.

Daöri, -o. 1047.

 

De , de- (prepozicio, prefikso, vortero). 1048.

Debato (+). 1050.

Debeto (+). 1051.

Decidebla (en metalogiko). 1052.

Decidemo (virto). 1055.

Decidi, -o (*). 1057.

Decidiga –iva.1055.

Decidismo (pri absoluta decido). 1054.

Decido en matematiko. 1058.

Decido. Rajto je la kolektiva... 1060.

Deco (*). 1061.

Dediæi, -o (*). 1062.

Dedukto. Natura... 1064.

Dedukto. Transcenda... 1065.

 

Defalo. 1067.

Defendi, -o (*).1068.

Defendo. Legitima ... 1070.

Deflori. 1072.

Degeneri, -o (*). 1073.

Degradi, -o, -iø(de energio). 1074.

Deiktikós (Gr: 1074).

Deismo (Z). 1076.

Dek (*). 1077.

Dekadenco (+). 1078.

Dekalogo (Z). 1080.

Deklinacio (*). 1081.

Dekolta¼o (+).1082.

Dekoracio (+). 1083.

Dekreto (+). 1087.

Dekstra (*) (figure). 1088.

Dekstro. Hegela... 1090.

Dekstra partio (dekstruloj). 1091.

 

Delegi, -o, -ito (+) 1095.

Delekti, -o. 1096.

Deliberi, -o (N). 1097.

Delico (supl) . 1098.

Delikata, -eco (*).1100.

Delikto, -eco. 1101.

Deliri, -o (*). 1104.

Demagogo (+); Demagogio (+).1106.

Demandi, -o (*). 1107.

Demarkacio. 1110.

Demenco. 1111.

Demisio. 1112.

 

Demiurgo. 1113.

Demokratio, - ismo (+). 1115.

Demokrato (+) (Demokrata Partio). 1117.

Demoneca (figure). 1118.

Demono, -ismo, -ologio (*).1121.

Demonstracio (+). 1123.

Demonstri, -o, -ado. 1124.

Demoralizo (Z). 1126.

De Mundo (verko). (L: 1127).

Denominacio.1127.

Denotatum . (L:1127).

Denotacio (N). 1127.

Densa, -eco (*).1130.

Denunci, -o (*). 1131.

Deontiko (deontika logiko). (N). 1132.

Deontologio. 1134.

Dependenco. Principo de... 1136.

Depersoniûo. 1137.

Deputito (*). 1138.

Dereistisch (G: 1139).

 

Derelikcio (N). 1140.

Derivi,-o (+). 1141.

Des, Des-.1143.

Descriptio. (L: 1143).

Desdiferenciøo. 1144.

Desegni, -o (*). 1145.

Design (A: 1146).

Desieco. 1147.

Designatum. (L: 1147).

Designator. (A: 1148).

Desmitigo. 1148.

Desplie. 1150.

Despoto, -ismo. 1151.

 

Diá- (Gr: 1180).

Diablo (*). 1180.

Diado (N), -a. 1181.

Diádokoi filósofon (Gr: 1182).

Diagnozo (+).1183.

Diakrona, -eco. 1184.

Dialektiko, -a (+) (metodo). 1186.

Dialekto (+). 1188.

Dialelo (N). 1190.

Dialogo (kiel metodo kaj mensa sinteno) (+).1192.

Diametro, -a. 1193.

Dianoetiko, -a (N). 1194.

Dianoetikaj virtoj. 1195.

Dianoia. (Gr: 1195).

Dianoiologio (N). 1196.

Diasporo. 1197.

Diastemo (en logiko kaj lingvo) (N). 1198.

Diatribo (N) 1200.

 

Dieco. 1204.

Difekti, -o (*). 1205.

Diferencialo, -a. 1208.

Diferencigo. 1210.

Diferenci, -o (*). 1211.

Diferenco. Metodo de... 1212.

Diferenco. Ontologia... 1213.

Diferencoj. Metodo... 1214.

Difini, -o (*). 1216.

Dignitas, -atis. (L: 1218).

Digno, -a (+). 1220.

 

Diismo. 1225.

Dikotomio. 1226.

Díke. (Gr: 1225).

Diktaturo (Z). 1227.

Dilemo (+). 1228.

Dimanîo (*). 1230.

Dimatis. 1231.

Dimensio (+). 1232.

Diminui, -O. 1234.

Dimmuit (Aý Dimyon). (He: 1234).

Dinamiko, -A (+). 1236.

Dinamismo (Z). 1237.

Dinamogena (N). 1238.

Dio (*) 1240.

 

Do (*). 1332.

Docento (Z). 1333.

Doceto, -ismo (N). 1334.

Docila, -eco (N). 1335.

Docta ignorantia. (L: 1336).

Dodekafona (N) muziko.1336.

Dogmemo. 1337.

Dogmiko.1338.

Dogmismo. Gnozeologia... 1340.

 

Dogmo (*). 1342.

Dojeno. 1343.

Dokso (N).1344.

Doksografo, -io (N).1345.

Doksologio. 1346.

Doksometro, -io (N). 1347.

Dokta. 1348.

Dokta ignoro. 1350.

Doktoro (*). 1351.

Doktrino (+). 1352.

Dokumento (*). 1353.

 

Dolîa (*). 1368.

Dolo. 1370.

Dolori, -o, -ismo. 1372.

Domaûo (*). 1374.

Domicilo. 1375.

Dominanto.1377.

Dominikana filozofio.1378.

Dominika respubliko. Filozofio en... 1380.

Dominikio. Filozofio en... 1381 (Insuleto).

Dominio.1382.

Domini, -O.1386.

Domino super la naturo. 1387.

Domo (*). 1388.

Domo de Dio (la æielo). 1390.

Domoj de planedoj. 1391.

 

Donaci, -o (*). 1392.

Donatismo. 1393.

Doni, -o (*). 1394.

Donita¼o (en fenomenolgio).1395.

Dono. Natur- 1397.

Dormi, -o (*). 1398.

Doti, -o (*). 1400.

Doxa. (Gr: 1400).

Drako (*) (simbole). 1401.

Dramatugio. 1402.

Dramo (+). 1403.

Dresi, -o (*). 1404.

Drogo (*). 1405.

Du.1407.

Duala.1408.

Dualismo. 1410.

Dubi, -o (*). 1412.

Dubo. Metoda... 1414.

Ductio per impossibile. (L: 1413).

Duelo (+). 1414.

Dulingvismo. 1415.

Dumpingo.1417.

Dungi (*).1418.

Duobla vero. 1418.

Durativo (modo). 1420

Duvalenta.1421.