IndexIndeksoj

Tiu hejmpaøo videblas plibone per Internet Explorer 4.0. Por efike vidi la paøojn en Esperanto, kopiu kaj instalu la softvaron Supersignon (latin3) Klaku æi por havigi
Instalu en via komputilo aldonajn programojn de IE.4.0. "plurlingvan - Grekan, Rusan", en la Pago I.E4.0".

(Originala versio en Esperanto)
© Copyright 1997 Evaldo Pauli


1. ENCIKLOPEDIO  PRI  FILOZOFIO.

 ATOMA MEGA ENCIKLOPEDIO PRI FILOZOFIO
(1a-mega)

 

Analiza Indekso
0001
Teknika Informo
0002
 


ANALIZA INDEKSO. 0001


 
A B C Î D E F G Û H Ä I J Ë
 
K L M N O P Q R S Ï
 
T U V W X Y Z
 


 TEKNIKA INFORMO PRI LA TEKSTO. 0002.

 
 
 

1. En la ûenerala kadro de Enciklopedio Simpozio estas Enciklopedio pri Filozofio unu el la dek îefaj kunordigitaj Enciklopedioj.
 
2. La artikoloj estas en formo atoma (ne en formo hiper) kaj en dimensio mega (ne en dimensio mikro). Îiu artikolo estas per baza teksto, foje almetita de ilustriva teksto.
 
3. La lingva kvalito, de la vortoj uzataj kiel titolo de la artikoloj, estas indikata laö jene:

vorto el fundamento (*);
vorto aprobita de la Akademio de Esperanto (+);
vorto uzata de Zamenof (Z); neologismo (N);
vorto en uzo, precipe de PIV, sed nek de la fundamento, nek de la Akademio, restas sen indikilo.
 
4. Mallongigoj de lingvoj, precipe je la komenco de la artikoloj:

A: (angla); F: (franca); E: (Esperanto); G: (germana); Gr: (greka); H: (Hispana); I: (itala); L: (latina); Nd (Nederlanda), P: (portugala); Pl: (pola); R: (rusa); Ru: (rumania); Skr (sanskrita), Sv (sveda)
Oni preferas meti kune la hindeöropajn terminojn, pro la simileco inter ili. Strikte je la komenco, estas kutime la greka kaj latina, pro kulturaj aspektoj.
 
En aparta grupo venas la aliaj gravaj lingvoj:

Ar: (araba); He: (hebrea); Fin: (finna); Hu: (hungara); Tu: (turka); Îi: (îina); Ja: (japana), ktp.
 
5. Îiu artikolo (atoma kaj mega) ricevas numeron, per 4 ciferoj, kaj divideblas interne per 2 ciferoj.
 
6. Îiu mega atoma artikolo estas individue subskribita de la koncerna aötoro.
 
 


IndexIndeksoj