Indeksoj


1. ENCIKLOPEDIO   PRI   FILOZOFIO.
(1a-mega)


T

 
 
T (simbolo). 9060.
Tabelo (tekniko). 9062.
Tabeloj de Bacon. 9064.
Tabeloj de vero. 9066.
Tab 'A (Ar: 9067).
Tabula rasa (L: 9068).
Tabuo. 9071.
Taûikio. Filozofio en... 9074.
Tajvano 9078.
Taksi. 9081.
Taksono. 9083.
Taksonomio. 9085.
Taktiko. 9087.
Takto. 9088.

Talento. 9091.
Talio, Lex Talionis (L: 9092).
Talmudo. 9094.
Tanatismo. 9096.
Tango. 9098.
Tanûi. 9320.
Tantroj, -ismo. 9100.
Tanzanio. Filozofio en... 9103.
Tao, -ismo. 9105.
Targumo. 9106.
Tarski. Teoremo de... 9108.

Tas. Argumento de... 9111.
Tasawwur (Ar: 9112).
Tasdiq (Ar :9113).
Tasko. 9118.
Tat Twab Asu (...). (Sans: 9119).
Taýgi, -eco. 9121.
Taýtegorika (N). 9122.
Taýro, -ado. 9123.
Taýtologio. 9126.
Tauton (Gr: 9127).
Ta'wi- (Ar: 9128).
Taxis, -eos (Gr: 9129).
Taylorismo (Tajlorismo). 9130.

Te. (Îina: 9131).
Teandrika. 9132.
Teantropismo. 9133.
Teatro.9135.
Tedi, -o. 9138.
Teismo. 9141.
Teknika. 9144.
Teknikismo. 1945.
Tekniko. 9148.
Teknokratio. 9150.
Teknokrato. 9151.
Teknologio. 9153.
Teksto. 9156.
Tektologio. 9157.
Tektoniko. 9158.

Tele- 9162.
Telegnozo. 9163.
Telegramo. Argumento de la... 9164.
Telekinezo. 9166.
Teleofobio. 9168.
Teleoklizo. 9170.
Teleologia juûo (Kant). 9172.
Teleologia pruvo (pri Dio). 9173.
Teleologio. 9174.
Teleonomio. 9176.
Teleio-sis, -eos (Gr: 9177).
Telepatio. 9180.
Telestezio. 9183.
Televido (kultura aspekto). 9184.
Telos, -eos (Gr: 9186).

Temo. 9188.
Tempa, -eca, -eco. 9191.
Temperamento. 9194.
Temperantia, -ae. (L: 9195).
Templo. 9196.
Templo, -anoj (Kavaliroj de La...). 9198.
Tempo. 9201.
Tempo en estetiko. 9203.
Tempo en ekzistencialismo. 9204
Tempo. Gramatika... 9206.
Tempoinversiûo. Teoremo de... 9208.
Tempo. Logiko de... 9300.
Tempomezurado. 9301.
Tempo. Psikologia... 9303.
Tendenco. 9305.
Tenereco. 9308.
Teni. 9310.
Tensio. 9311.
Tento. 9313.

Teodiceo. 9315.
Teofanio. 9317.
Teognozo. 9320.
Teogonio. 9322.
Teokrasio. 9324.
Teokratio. 9326.
Teologia. 9328.
Teologiaj virtoj. 9330.
Teologia stato (de la menso). 9331.
Teologiiga filozofio. 9332.
Teologio (revelaciita, supernatura). 9333.
Teologio. Dialektika... 9336.
Teologio. Fundamenta... 9438.
Teologio. Historio de la... 9340.
Teologio. Natura... 9342.
Teologio. Negativa... 9344.
Teologio. Pozitiva... 9345.
Teologo. 9346.

Teomancio. 9348.
Teomonismo. 9350.
Teomorfismo. 9352.
Teonomio. 9354.
Teopneustio. 9355.
Teoremo. 9358.
Teoria. 9360.
Teoriaj sciencoj. 9362.
Teorieca. 9464.
Teoriko (konteorio). 9466.
Teorio. 9467.
Teorio de la kono (konteorio). 9370.
Teorio en fiozofio. 9372.
Teorio en scienco. 9473.
Teozofio. 9375.

Teratologio. 9378.
Teritorio. 9380.
Terminismo (de Ockam). 9382.
Termino (en lingvo). 9384.
Terminologio. 9386.
Termino en penso. 9388.
Terminus, -i. (L: 9389)
Terminus a quo, ... Ad quem. (L: 9390).
Termo-. 9492.
Termodinamiko. 9393.
Tero. 9396.
Terorismo. 9398.
Tertium quid (L: 9399.).

Testamento. 9401.
Testamento. Antikva... Nova... 9402.
Testebleco. 9404.
Testimonium, -ii (L: 9405).
Testo. 9406.
Tetika. 9408.
Tetraktiso. 9410.
Teurgio. 9494
Tezo. 9414.
Tikismo. 9416.
Timo (al Dio). 9418.
Timokratio. 9420.
Timologio. 9422.
Tipa. 9425.
Tipa de praktika rezono. 9426.
Tipo. 9427.
Tipo. Ideala... 9428.
Tipologio. 9430.

Tiraneco. 9432.
Tiri, -o. 9435.
Titanismo. 9438.
To'ar (He: 9439)
Togo. Filozofio en... 9441.
Tokso. 9442
Toksomanio. 9443.
Toleri, -o, -eco, -emo, -emeco.9445.
Toleremo. Principo de... 9447.
Toleremo. Religia... 9448.
Tomismo. 9451.
Tongo. Filozofio en... 9454.
Topiko. 9456.
Topologio. 9458.
Topos (Gr: 9459).

Torao. 9461.
Torturo. 9463.
Totala. 9465.
Totaleco. 9466.
Totaleco. Leøo de la... 9468.
Totaliga. 9470.
Totalismo. 9472.
Totalo-parta. Totalo-totala. 9473.
Totemismo. 9476.
Tradiciismo. 9478.
Tradiciismo en estetiko. 9480.
Tradiciismo en filozofio. 9481.
Tradicio. 9483.
Tradicio en religia tradicio. 9485.
Traducianismo (N). 9487.
Traduko. 9490.
Tragedio. 9492.
Tragika (Tragedia). 9494.
Tragikomedio. 9496.
Trajto. 9498.

Trakti. 9500.
Traktaëo. 9501.
Traktato (internacia). 9503.
Traktato (verko). 9504.
Tranco. 9507.
Trankvileco. 9510.
Trans. 9512.
Transakcio. 9514.
Transcenda. 9516.
Transcendaëoj. 9518.
Transcendeco. 9520.
Transcendentala. 9522.
Transcendentala ideismo. 9524.
Transcendentalismo. 9525.
Transcendismo. 9528.

Transfert (?: 9530).
Transfiguriûo. 9531.
Transfinia, -o. 9533.
Transformado. 9535.
Transformiûo. 9537.
Transformismo.9538.
Transfuzo. 9541.
Transiranta 9343.
Transitiva. 9545.
Transitiveco. 9548.
Transkreado. 9550.
Transmigrado. 9552.
Transmonda. 9554.
Transmutacio. 9556.
Transmutacio de valoroj. 9558.
Transnatura. 9560.
Transobjektiva. 9562.

Transpatio. 9564.
Transplanto. 9566.
Transracia. 9568.
Transraciismo. 9570.
Transseksismo. 9573.
Transsubjektiva. 9575.
Transsubstancigado. 9577.
Traömato, -ismo. 9580.
Travesti, -o. 9582.
Travidebleco. 9584.
Tria. 9586.
Tri. 9588.
Triangulo (figure). 9590.
Tribo. 9592.
Tribunalo. 9594.
Tributo. 9596.
Trickster . (A: 9597).
Tridentina Koncilio. 9600.

Trigonometrio. 9602
Triismo, Triopismo (korpo, animo, spirito). 9604.
Trikotoma, -io. 9606.
Trilemo. 9608.
Trilogio. 9610.
Trimurti. 9612.
Trinidado kaj Tobago. Filozofio en... 9615.
Trinitatismo. 9617.
Trinitato. 9618.
Trinki. 9621.
Trio, triopo, -opa. 9623.
Tripitako. 9625.
Triteismo. 9626.

Triumfo. 9628.
Triunuo. 9630.
Trivium. (L: 9631).
Tropismo. 9633.
Tropo. 9634.
Trotskismo. 9636.
Trovi, -aëo. 9638.
Truismo. 9640.
Truo. Nigra... 9642.
Tsimtsum. (He: 9643).
Tu. (L: 9644).
Tukhe. (Gr: 9645).
Tunizio. Filozofio en... 9646.
Turing. 9648.
Turing en logiko. 9650.
Turing. Test de... 9651.

Turismo. 9653.
Turkio. Filozofio en... 9656.
Turkmenio. Filozofio en... 9658.
Tuïi. 9660.
Tuteco. 9661.
Tutela (? 9662).
Tutiorismus. (L: 9663).
Tuvalo. Filozofio en... 9665.
 

 


Indeksoj