1. ENCIKLOPEDIO   PRI   FILOZOFIO.

(1a-mega)


E

 

Edeno (+). 1430.

Edipokomplekso. 1434.

Eduki, -o (*). 1442.

Edukisto.1444.

Eduko. Filozofio pri... (kiel disciplino). 1448.

Eduko. Spontanea... 1495.

Eduko. Teoria... 1496.

 

Efektika (N). 1500.

Efektikós. (Gr: 1501).

Efektiva (+).1502.

Efektiva kaûzo. 503.

Efektivigo. 1504.

Efekto (+).1505.

Efemera(+).1506.

Efemerido, -oj. 1507.

Eferenta (N). 1508.

 

Efika kaûzo... 1510.

Efikeco. Principo de... 1511.

Efiki (*), -o, -eco.1512.

Efikiga kaûzo. 1514

Efiko. Bona kaj malbona ago kun duobla... 1515.

Efiko bumeranga. 1516

Efiko. Proporcio de ka zo kaj... 1517.

Efluvo, Efluvoj. 1518.

Efshar. (He: 1520).

 

Egala, -eco (*).1521.

Egaleco. Jura kaj politika rajto de... 1523.

Egaleco, Logika... 1524.

Egaleco. Matematika... 1525.

Eg-, -eco (*). 1527.

Egipto. Filozofio en... 1528

Egoaltruismo. 1530.

Egocentrismo. 1534.

Egoismo. 1535.

Egologio. 1537.

Egoo. 1538.

Egotismo (N). 1540.

 

Eidetika 1542.

Eidetikaj Imagoj. 1543.

Eidetika reduktado (metodo). 1544.

Eidetiko (N). 1545.

Eidos, -eos (a -ous). (Gr: 1545).

Einfühlung (G: 1545).

Ejekto (N). 1546.

 

Ek- (*). 1548.

Ekde si, ekdesieco.1550.

Ekde la universala al la partikulara. 1551.

Ekde unu ekkoniûas îiuj. 1552.

Ekeca, -eco. 1553.

Eklektika, -ismo (z). 1554.

Eklezio (+). 1555.

Eklogo (+). 1556.

Eklumigo. 1557.

 

Ekologia analizo. 1558.

Ekologia sociologio. 1560.

Ekologiismo. 1561.

Ekologo, -io. 1562.

Ekonometrio (N). 1564.

Ekonomika. 1565.

Ekonomiko. 1566.

Ekonomio (+). 1568.

Ekonomio. Principo de... 1571.

Ekonomio de la penso. Principo de... 1572.

Ekonomiplanado. 1573.

 

Ekpyrosis (Gr; 1573).

Eks- (*); eksa, ekseco. 1574.

Ekscesso (+). 1575.

Eksciti, -o. 1576.

Ekshibicio. 1578.

Eksigo. 1580.

Ekskludi, -o. 1581.

Ekskluziva (+). 1582.

Ekskomuniki, -o. 1583.

Ekspansio (Z). 1585.

Eksperimenta metodo. 1588.

Eksperimentebla, -eco. 1590.

Eksperimento, ado (*). 1591.

Eksperto. 1593.

 

Eksplicita. 1594.

Ekspliki, -o.1596.

Eksplikiga scienco. 1597.

Eksplodi, -o (*). 1598.

Ekspluati, -o (+). 1600.

Ekspona mensa operacio. 1601.

Eksponebla propozicio. 1602.

Eksponi, -o. 1603.

Ekspono de filoj. 1604.

Ekspozicio (*). 1605.

Ekspresionismo.1606.

Ekstazo (+).1607.

Ekstensi, -o, -iva, - eco.

Ekster, -a, -eco (*). 1611.

Eksteraj sensoj. 1612.

Ekstereco de la realo. 1614.

Eksterigo de internaj sentoj. 1615.

Eksterismo. 1616.

Eksterlingvistika 1617.

Ekstersensa percepto 1618.

Ekstermi, -ado (*).1620.

Ekstermondano. 1621.

Ekstrapolo. 1624.

Ekstravertito, -eco. 1625.

Ekstrema, -o. (*). 1627.

Ekstremismo. 1628.

Ektezo (N). 1130.

Ektipo (N). 1634.

Ektoplasmo. 1635.

 

Ekumena, -ismo. 1637.

Ekv- 1638.

Ekvacio (+). 1640.

Ekvatora gineo. Filozofio en... 1641.

Ekvatoro. Filozofio en... 1642.

Ekvilibro (+). 1644.

Ekvipolenta, -eco. 1646.

Ekvipotenciala. 1648.

Ekvitato (N).1650.

Ekvivalento, -eco (Z). 1652.

Ekvivoka (N). 1654.

 

Ekzakta (+). 1656.

Ekzaktaj sciencoj. 1657.

Ekzalti, -go (Z). 1658.

Ekzameni, -o (*). 1660.

Ekzameno. Antaûedziga... 1661.

Ekzameno de konscienco. 1662.

Ekzegezo (Z).1665.

Ekzekucii, -o. 1668.

Ekzekutivo. 1670.

Ekzemplero, ekzemplerismo (*) 1671.

Ekzemplo (*). 1674.

Ekzemplodona. 1675.

Ekzerci, -o (*). 1677.

 

Ekzili, -o (*). 1678.

Ekzistado, -adismo. 1680.

Ekzistanta, -o. 1682.

Ekzistencialismo. 1683.

Ekzistencialo (N). 1685.

Ekzisti, -o (*). 1686.

Ekzogamio. 1687.

Ekzogena. 1688.

Ekzorci, -o. 1691.

Ekzotera. 1692.

 

El. (He: 1698). 

Elano . 1700.

Elano. Vitala... 1701.

Eldiro. 1704.

Eldono. 1706.

Eleana skolo. 1708.

Eleanismo. 1710.

Eleganta. 1711.

Elegio. 1713.

Eleghos. (Gr:1714).

Elektita. 1715.

Elekto. 1717.

Emancipi, -O. 1725.

Emancipo de virinoj. 1727.

Emani, -o, -ismo. 1728.

Emblemo. 1732.

Embrio. 1734.

Embriogenezo. 1736.

 

Emerûo. 1740.

Emigri, -ado (Z). 1742.

Eminenta. 1744.

Eminenteco en Dio. 1746.

Emiraëoj. Unuiûintaj Arabaj... 1750.

Emo. 1752.

Emocii, -o. 1755.

Empatio (N). 1757.

Empiria kono. 1760.

Empiriaj sciencoj. 1762.

Empiriismo. 1766.

Empiriismo, Logika ... 1768.

Empirio. 1770.

Empirio-kriticismo. 1772.

En (). 1774.

Enantiozo. 1775.

Encikliko. 1776.

Enciklopediistoj. 1778.

 

Enciklopedio. 1780.

Enciklopedio. Filozofia... 1782.

Endo. 1784.

Endofazio (N). 1785.

Endogamio. 1786.

Endopatio (N). 1888.

Energetiko. 1790.

Energetikismo. 1792.

Energio. 1794.

Energio. Specifa... 1795.

Engaûi, -iûo. 1796.

Engel. Leûo de... 1798.

Enhavi, -o. 1800.

Enigmo (). 1802.

Enigmoj de la mondo. 1803.

Enkarniûo. 1804.

Ennombrado. 1806.

Ennombrebla. 1810.

Enoematiko (N). 1812.

 

Ens, entis. (L: 1813).

Ensenblo. 1814.

En Si. 1815.

Ens rationis. (L: 1816).

Enteco. 1817.

Entelekio (N). 1818.

Entento. 1820.

Ento. 1822.

Ento de racio. 1824.

Entrepreno. Eduko por la... 1826.

Entrepreno, ekonomia... 1828.

Entropio. 1830.

Entuziasmo (). 1832.

Enui, -o. 1834.

Enunciaëo (N). 1836.

Enunciaëo de bazo. 1848.

Enuncii, -o (N).1852.

Eono. 1854.

 

Epagogé (Gr:1855).

Epagogiko, -A (N). 1856.

Epi. (Gr: 1858).

Epideixis... (Gr: 1860).

Epieikeia. (Gr: 1861)

Epifanio (+). 1862.

Epifenomenismo. 1863.

Epifenomeno. 1864.

Epigenezo (N). 1866.

Epigono, -oj (Z). 1867.

Epigramo (+). 1868.

Epikeo (N). 1870.

Epikeremo (N). 1871.

Epikuro, -A (figure). 1872.

Epikurismo. 1873.

Epilepsio (+). 1874.

Epilingvistiko (N). 1876.

Epimenido, Sofismo de... 1877.

Episilogismo (N). 1878.

Episkopo, -a (*). 1880.

 

Episteme. (Gr: 1881).

Epistemologia paradokso. 1882.

Epistemologio. 1884.

Epistemologio. Evolua... 1886.

Epistemologio, Genetika... 1887.

Epistolo (Z).1888.

Epistrophé, -es (Gr: 1890).

Epithumia, -as. (Gr: 1891).

Epizodo (+). 1892.

Epoché, -es. (Gr: 1893).

Epoko (*). 1894.

Epopeo (+). 1895.

Eposo (Z).1896.

Erao.1900.

Erari, -o (*). 1901.

Eraro. Geedziøa... 1902.

Eraro. Profesia... 1903.

Erasmismo. 1904.

Erekti, -o, -iøo (seksa). 1905.

Ereitrianoj (skolo de ereitrio). 1906.

Eristika skolo. 1907.

Eristiko (N). 1908.

Erlebnis. (G: 1909).

Ermito (*). 1910.

Er-o (*). 1911.

Eroso. 1912

Erotika (+). 1914.

Erotika arto. 1915.

Erotiko (arto de amoro).1916.

Eroto, -ismo. 1918.

Eroto. Eduko de... 1920.

Erotologio. 1921.

 

Erudi (N en PIV). 1923.

Erudicio (+). 1925.

Es (G: 1926).

Esceptiva propozicio 1927.

Escepti, -o (*). 1928.

Esenca, -o (*). 1931.

Esenca difino. 1932.

Esencismo. 1934.

Esencismo. Metodika... (aö epistemologia...). 1935.

Esenco kaj ekzisto. Distingo inter... 1937.

Esenoj. 1938.

Eseo.1940.

Eskapi, -ismo. 1941.

Eskatologio. 1942.

Esotera (Z). 1943.

Esoterismo. 1945.

Esperanto, -ismo. 1946.

Esperantozofio... 1947.

 

Esperi, -o (*).1948.

Espero en Dio. 1950.

Esplori, -o. 1951.

Esprimi, -o (*). 1952.

Esse. (L: 1954).

Esse est percipi (L: 1955).

Esse in actu (L: 1956).

Estaëo. 1956

Estanteco. 1957.

Estanto. 1958.

Estetika, -eco. 1960.

Estetika sento.1960.

Estetikemo. Universala... 1961.

Estetikismo. 1962.

Estetiko (+).1963.

Estetiko de enhavo (pri estetikaj objektoj). 1964.

Estetiko. Psikologia... (disciplino, aö traktaëo pri... ). 1965.

Estetiko. Transcenda... (Kant). 1966.

Esti , -o (*). 1967.

Estiûo. 1968.

Estimi, -o (*). 1970.

Estonio. Filozofio en... 1972.

Estontažoj. 1973.

Estro (*).1975.

Etendi, -o (*). 1977.

Etendiva (kontraste al intensiva). 1978.

Eterna reveno. 1981.

Eterno, -eco.1982.

Etero (*). 1983.

 

Ethos. (Gr: 1985).

Etika, -eco. 1985.

Etika devo 1986.

Etikaj virtoj. 1988.

Etiko (kiel scienco) (+). 1990.

Etiko. Aötonoma. 1991.

Etikoreligiaj antinomioj. 1995.

Etiko. Socia... 1997.

Etiko. Teleologia... 2000.

Etiko. Teologia ... 2001.

Etimologio (+).2002.

Etiologo, -io (+). 2003.

Etiopio. Filozofio en... 2004.

Etno, -a. 2006.

Etnocentrismo. 2007.

Etnocido. 2008.

Etnofilozofio. 2010.

Etnografio. 2011.

Etnolingvistiko. 2012.

Etnologio. 2013.

Etologio (Z). 2014.

Etsem. (He: 2015).

 

Eu. (Gr: 2017).

Eudajmonio (N). 2018.

Eödajmonismo (teleologia etiko). 2020.

Eýfemismo (Z). 2021.

Eöforio. 2022.

Eýgenikismo. 2024.

Eýgeniko (scienco). 2025

Eökaristio (+). 2026

Eökatalepsio. 2027.

Eökosmia, -as (Gr: 2028).

Eökrazio (N). 2030.

Eönuko (+). 2032.

Eöpraxia. (Gr: 2033).

Eöropanismo. 2033.

Eöropo (* en piv). 2034.

Eötanazio. 2035.

Eötaxia (Gr: 2036).

Eötonio (N). 2038.

Eötrapelia (Gr: 2040).

Evangelio (+). 2045.

Evangelizi, -ado. 2046.

Evemerismo. 2048.

Evento. 2050

Eventuala (+). 2051

Evidenteco (+). 2052.

Evidenteco. Specoj de... 2053.

Eviti (*) 2054

Evolucio, -ismo (+). 2056.

Evolui, -o, -anta, -ismo (+). 2057.

Evoluo. Krea... 2058.

Ex lege (L: 2059).

Ex praecognitis et praeconcessis. (L: 2060).