1. ENCIKLOPEDIO   PRI   FILOZOFIO.

(1a-mega)


F

 

F (simbolo). 2063.

Fa- al. (Ar: 2064).

Fabelo (*). 2065.

Fabligo; fabela funkcio. 2068.

Fablo. 2070.

Fabriko (*). 2071.

Factitius (L: 2072).

Factum rationis (L: 2073).

Faduo (PIV Supl). 2074.

Fajro (kiel fenomeno, elemento, simbolo) (*). 2075.

 

Fako (*). 2077.

Faksimilo (+). 2078.

Fakteca, fakteco. 2080.

Fakto (+). 2082.

Faktorialo. Faktoriala analizo. 2084.

Faktoro (+). 2085.

Fakto. Scienca... 2087.

Fakturo (*) (en arto). 2088.

Fakultativa, -e. 2090.

Fakultato (+). 2092.

Fakulto (Z). 2093.

 

Falacio (N). 2086.

Falango, -ismo (+). 2088.

Falanstero (falangejo). 2090.

Falebleco, -ismo (figure). 2091.

Fali, -o (*). 2092.

Fallibilism. (A: 2092).

Fallacia, -ae (L: 2093).

Fallatia accidentis. (L: 2094).

Falsi, -a, -o, -ado (*). 2096.

Falsiøo. Metodo de... 2098.

Falsafa. (Ar: 2098).

Faluso (PIV-SUPL). 2102.

Familio (*). 2105.

Familio kiel institucio (familio proprasence). 2106.

Familio kiel logika klaso (familio figurasence). 2108.

Familio kiel unua lernejo . 2110.

Familio. Postulo de antaýpreparo por familii. 2111.

Familio. Postulo de naskoplanado. 2112.

Familio postulanta ïtatprotekton. 2113.

 

Famo (*) 2115.

Fanatika, -ismo (+). 2120.

Fantasma, -atos. (Gr: 2121).

Fantasmismo. 2121.

Fantasmo (N). 2122.

Fantasto, -a. 2123.

Fantazio (+). 2124.

Fantomo (*). 2125.

Fapesmo. 2126.

Fari, -o (*). 2128.

Fariseo (Z). 2130.

Farita ideo (artefarita). 2131.

Faïismo. 2132.

Fasti, -o (*) 2132.

Fatalo (+) 2136.

Fato (Z). 2137.

Faýstismo (N). 2138.

Fayd. (Ar: 2140).

Fazo (+). 2140.

 

Fechner. Leûo de... 2141.

Federacio, -ismo. (+). 2143.

Federala. 2144.

Felapto (felapton). 2145.

Feliîa, -o (*). 2146.

Femina, aö foemina. (l: 2148).

Feminismo (+). 2150.

Fenomena, fenomenologia, fenomenisma. (+) 2152.

Fenomenismo. 2153.

Fenomeno (+). 2154.

Fenomenologia reduktado. 2156.

Fenomenologia skolo. 2158.

Fenomenologio. 2160.

Ferio (1-a fig., 4-a modo). 2163.

Ferison (3-a fig., 6-a modo). 2164.

 

Fesapo (4-a fig., 4-a modo). 2165.

Fespamo (1-a fig., 3-a modo). 2166.

Festino (2-a fig., 3-a modo). 2167.

Festivalo. 2168.

Festo. 2168.

Fetiîo, -ismo (+). 2170.

Feto. 2171.

Feödo, -ismo (+). 2173.

Fiat. (l: 2175).

Fideismo (n). 2175.

Fidela, -eco (*). 2176.

Fidûio. Filozofio en... 2177.

Fidi, -o (*). 2178.

Fidismo (gnozeologia doktrino). 2180.

Figurae dictiones. (l: 2181).

Figura arto. 2182.

Figura senco. 2183.

Figurebleco. 2184.

Figuro (*). 2185.

Figuro. Esprima... 2187.

Figuro. Retorika... 2188.

Figuro. Silogisma... 2190.

 

Fikcio. 2192.

Fiksismo de la specoj. 2193.

Filantropio (+). 2194.

Filautia, -as. (gr: 2195).

Fila pieco. 2196.

Filipinoj. Filozofio en... 2198.

Filmo (+). 2200.

Filo, -ino (*). 2201.

Filodoksio (n). 2203.

Filogenezo. 2204.

Filogenio. 2205.

Filologio (+). 2207.

Filozofemo (n). 2210.

Filozofiaj sciencoj. 2211.

Filozofio (difine, aö nur formale). 2212.

Filozofio (gnozeologie). 2213.

 

Filozofio. Historio de historio de la... 2214.

Filozofio. Historio de la...(kiel disciplino). 2215.

Filozofio. Okazinta historio de la ... 2216.

Filozofo (+). 2217.
 
 

Filumo. 2218.

Financo (+) (aspektoj). 2220.

Fini (*). 2221.

Finia. 2222.

Finiismo (finia mondo). 2223.

Finlando. Filozofio en... 2225.

Fino, -a. 2227.

Fizika. 2228.

Fizika antropologio. 2230.

Fizikismo. 2230.

Fiziko (*) (kiel scienco). 2232.

Fizikoteologia pruvo de dio. 2233.

Fiziognomiko. 2234.

Fiziognozio (n). 2235.

Fiziokrato (n). 2 237.
 
 

Fiziologia psikologio. 2238.

Fiziologio (+). 2240.

Fiziomorfismo (n). 2242.

Flandro. 2245.

Flari, -o (*). 2247.

Flori, -o (*) 2248.

Flou. Logiko ... (f: 2250).

Flui, -o. 2251.

Flui, -o (*) (universala fluo). 2252.

Fobio. 2253.

Fondi, -o. 2255.

Foresto. 2256.

Forgesi, -o (*). 2257.

Forûi (*). 2258.

Forma. 2260.

Formala (+) 2142.

Formalaj sciencoj. 2264.

Formaligita lingvaëo. 2265.

Formaligo de la sciencoj. 2266.

Formalismo. 2268.

Formalismo en arto. 2270.

Formalismo. Jura... 2271.

Formalismo, morala... 2273.

Formaliter (l: 2274).

Forma objekto. 2274.

Forma senco. 2276.

Forma vidpunkto (en divido). 2280.
 
 

Formo (*). 2282.

Formoj. Estetiko de la... 2283.

Formoj. Plureco de... 2284.

Formo kaj materio (materio kaj formo). 2285.

Formo. Psikologio de la... 2288.

Formo. Substanca... 2290.

Foronomio (n). 2293.

Forta, -o (*). 2298.

Forto de produktado. 2300.

Forto. Virto de la... 2301.

Fortuno. 2302.

Forumo (interna) (+). 2303.

Fotismo (n). 2305.

Fragmento (*). 2307.

Frakasi, -o (*) (figure). 2308.

Framasono, -aro, - ismo (*). 2310.

Francio. Filozofio en... 2312.

Franciskano (z). 2313.

Frayage. (f: 2314).

Frenologio. 2315.

Fresison. (4-a fig., 5-a modo). 2318.

Freudismo. 2320.

Freudo-marksismo. 2321.

Frisesomorum (1-a malrekta fig., 9-a modo). 2323.

Frisesosom (1-a malrekta fig., 9-a modo). 2324.
 
 

Frivolaj propozicioj. 2325.

Fruktouzo. 2326.

Frustracio. 2327.

Fulguracio (n) (krea). 2328.

Fundamenta teologio. 2330.

Fundamentismo. Religia... 2331.

Fundamentisto en esperantologio. 2332.

Fundamento (*). 2335.

Funebro, -a (*) (sento, rito, arto). 2336.

Funkcia. 2337.

Funkcia eduko. 2338.

Funkcia ekspliko. 2340.

Funkcia psikologio. 2341

Funkcio (*). 2343.

Funkcio. Biologia... 2344.

Funkcio. Matematika... 2346.

Funkcio. Propozicia... (logika...). 2347

Funkcio. Psika... 2348.

Funkcio, sociologia... 2350.

Funktoro (n). 2352.

Furioza, -eco (*). 2354.

Futurado. 2358.

Futurebloj (kondiîitaj futuroj). 2356.

Futurismo. 2357.

Futuro (ûenerale). 2360.

Futuro. Homa... 2361.

Futuroj. Necesaj... Kontigencaj... 2362.

Futurologio. 2363.