Indeksoj

1. ENCIKLOPEDIO   PRI   FILOZOFIO.
(1a-mega)

K

 
 
Kabalo. 3576.
Kadavro. 3578.
Kadenco. 3580.
Kadro (metonomie). 3582.
Kahoso (= Äaoso) (*) 3584. (vd 2846).
Kairós. (Gr: 3585).
Kalm. (Ar: 3585).
Kalejdoskopo, a- karaktero. 3586.
Kalkuli, -o. 3590.
Kalokagatia. (Gr: 3597).
Kalvinismo. 3498.
Kamboûo. Filozofio en... 3600.
Kamero, - ismo (*).  3602.
Kamerunio. Filozofio en... 3604.
Kampo (*). 3606.
Kampo de la konscio. 3608.
Kampo de la materio, aý de fizikaj fortoj. 3610.
Kampo de logikaj rilatoj de la konceptoj. 3612.
Kampo de transcendaj konceptoj (Kant). 3614.

 
Kanado. Filozofio en... 3616.
Kanibalismo. 3618.
Kanoniké (Gr: 3621.
Kanona juro. 3620.
Kanono. 3622.
Kanono ee la bibliaj libroj. 3624.
Kanonoj en arto. 3626.
Kanto. 3628.
Kapabla, -o. 3630.
Kapacito. 3632.
Kapadocianoj. La tri... 3633.
Kapitalismo. 3635.
Kapitalo. 3636.
Kapro. Propeka... 3638.

Karaismo. 3640.
Karakterismoj. 3642.
Karakteristiko. 3644.
Karakterizo. 3646.
Karaktero. 3650.
Karakterologio. 3654.
Karaktero. Morala... 3655.
Karaktero. Psika... 3656.
Karcero. 3660.
Kardinalaj Virtoj. 3664.
Kardinala nombro. 3666.
Kardinalo. 2668.
Kareso. 3670.
Karismo. 3674.
Karitato. 3676 .
Karmo. 3678.
Karnavalo. 3680.
Karno. 3682.
Karteziismo. 3686..
Kartvelio. Filozofio en... 3688.
Kasto. 3692.
Kastri. 3700.

Kata. (Gr: 3701).
Katafatika (N). 3702.
Katakrezo. 3703.
Katalepsio. 3704.
Kataleptika imago. 3706.
Katalizo. 3707.
Katapleksio (N). 3708.
Katarismo. 3710.
Kataro (Qatar). 3711.
Katarso (N). 3712.
Katasilogismo. 3714.
Katasterismo. 3715.
Katastrofo. 3716.
Katastrofismo. 3718.
Katedro. 3720.
Kategorematika. 3722.
Kategoremo. 3724.

Kategoria. 3725.
Kategoria imperativo (Kant). 3726.
Kategoria silogismo. 3727.
Kategorieco. 3728.
Kategorio 3730.
Kategorio. Eraro e... 3732.
Kategorioj de La ento. 3733.
Kategorioj. Artaj... (Artaj øenroj). 3734.
Kategorioj. Estetikaj... 3735.
Kategorioj. Gramatikaj... 3736.
Kategorioj. Lingvistikaj... 3737.
Kategorioj. Matematikaj... 3738.
Kategorioj. Semantikaj... 3740.
Kategorioj. Sociaj... 3741.
Katenoteismo. 3743.
Kathodos. (Gr: 3743).
Katholou. (Gr: 3744).
Katolika. 3744.
Katolika... Romkatolika Eklezio. 3745.

Kaýseco. Leûo pri... 3750.
Kaýzeco. Principo pri... 3752.
Kaýzo 3754.
Kaýzo. Cela... 3755.
Kaýzo de si mem 3756.
Kaýzo. Efika... 3758.
Kaýzo. Ekzemplara... 3760.
Kaýzo. Foma... 3761.
Kaýzo. Instrumenta... 3762.
Kaýzo. Krea... 3764.
Kaýzo. Materia... 3766.
Kaýzo. Mem- 3768.
Kaýzo. Natura... 3770.
Kaýzo. Proporcieco de la... 3772.
Kaverno. 3774.
Kaverno. Alegorio de la... 3775.
Kaverno. Idoloj de la... 3776.
Kavilacio. 3777.
Kazakio. 3778.
Kawwana. (He: 3779).
Kazo. 3780.
Kazuistiko. 3782.
Kazuo. 3784.

Kejnsismo. 3785.
Kembriûo. Filozofiaj skoloj de... 3787.
Kemio (= ¦emio) (vd 2847). 3788.
Kenetiko. 3790.
Kenjo. Filozofio en... 3792.
Kerigmo. 3793.
Kerubo. 3794.
Khora. (Gr: 3794).
Khorismos. Gr: 3795).
Khrematiotike (Gr: 3796).
Khronos. (Gr: 3697).
Kialo. 3796.
Kiam. 3798.
Kibernetiko.
Kiîo. 3800.

Kimero (= ¦Imero) (Vd 2847). 3802.
Kinematiko. 3803.
Kinesis. (Gr: 3804).
Kinestetika. 3805.
Kinestezo. 3806.
Kineta. 3807.
Kinetiko. 3808.
Kinezo. 3810.
Kino. 3812.
Kio, kioeco. 3816.
Kipro. Filozofio en ... 3818.
Kirgizio. Filozofio en... 3820.
Kiribati. Filozofio en... 3822.
Kiromancio. 3824.
Kirurgio. 3825.
Kisi, -o. 3826.
Kiu. 3828.

Klano. 3828.
Klara. 3830.
Klareco kaj distingo (En kono kaj arto). 3831.
Klarigado. 3833.
Klasbatalo. 3834.
Klasifiki, -o. 3833.
Klasika, -ismo. 3835.
Klasikaj stiloj. 3836.
Klaskonscio (Klasa konscienco). 3837.
Klaso. 3841.
Klaso. Direktanta... 3842.
Klaso. Dominanta... (Ekspluatanta...). 3843.
Klasoj de sciencoj (internaj). 3844.
Klasoj. Konflikto de... 3845.
Klasoj. Lernejaj... 3846.
Klasoj. Logikaj... 3848.
Klasoj. Psikologio De La Sociaj... 3850.
Klasoj. Sociaj... 3852.
Klaso. Meza... 3853.
Klaýstro (Klostro). 3856.
Klaýstrofobio. 3858.
Kleptomanio. 3860.
Klera, -eco. 3862.
Klerikala, -ismo. 3864.
Kleriko. 3866.
Klerismo. 3868.

Klini, -o (simbolo). 3870.
Kliniûo (de la atomoj). 3871.
Kliniko. 3872.
Klono. 3874.
Ko- (pseýdoprefikso). 3875.
Koalicio. 3876.
Kodo. -igo (Z). 3878.
Kodo. Jura... 3880.
Kodo. Lingva... 3882.
Kohero, -eco. 3884.
Kohero en arto. 3886.
Kohero. Socia... 3888.
Cohomologie (F). 3890.
Koincido de kontraýoj. 3892.
Koincido. Izola... (metodo). 3894.
Kolekti, -o. 3996.
Kolektiva. 3898.
Kolektivismo. 3898.
Koleri, -o. 3900.
Kolerika temperamento. 3901.
Koligacio. 3902.

Kolombio. Filozofio en... 3904.
Kolombo, -ino (simbolo). 3905.
Koloniismo. 3906.
Kolonio. 3907.
Kolono. Estetiko de la... 3908.
Koloro. 3910.
Koloroj. Estetiko de la... 3911.
Komandi, -o. 3912.
Kombinatoriko (Kombina arto). 3913.
Kombini, -o. 3915.
Komedio. 3917.
Komenci, -o. 3918.
Komentarii, -Io. 3920.
Komerci, -o. 3921.
Kometo (kulturaj aspektoj). 3922.
Komika. 3923.
Komoroj. Filozofio en... 3924.

Kompanio. 3925.
Komparacio. 3926.
Kompara filozofio. 3928.
Kompara metodo. 3930.
Komparativa propozicio. 3931.
Komparativo. 3932.
Kompari, -o. 3934.
Compatibility. (A: 3935).
Kompati, -o. 3936.
Kompensismo. 3938.
Kompensi, -o. 3940.
Kompensiva justeco. 3941.
Kompenso. Kaïa... 3942.
Kompenso. Principo aý leøo de La... 3943.
Kompetenta, -eco. 3944.
Kompetenteco en artesprimo. 3946.

Kompleksa, -o. 3948.
Kompleksoj. Kulturaj... 3950.
Kompleksoj. Logikaj... 3952.
Kompleksoj. Matematikaj... 3954.
Kompleksoj. Psikaj... 3956.
Komplementeco. 3958.
Komplemento. 3960.
Kompleta, -eco. 3862.
Kompleteco de la kvantika fiziko. 3964.
Kompleteco. Teoremo de... 3966.
Kompletiga, -iva. 3968.
Kompletiva propozicio. 3970.
Komplico. 3972.
Kompliki, -a, -eco. 3974.
Komportamento. 3976.
Komponi, -o. 3978.
Komponisto. 3980.
Kompreni, -o. 3981.
Kompreno kaj etendo (de la koncepto). 3982.
Kompreno kaj etendo en lingvo. 3984.
Komprenpovo (inteligenteco). 3986.

Komputi, -o. 3988
Komuna. 3890.
Komunaj Nocioj. 3992.
Komuna senso. 3994.
Komunigo. 3996.
Komuniki, -o, -ado.3997.
Komunikado. Amas-... 3998.
Komunikado. Leûoj de la... 4000.
Komuniko, -ado. Lingvo kiel... 4002.
Komunismo. 4004.
Komunumo. 4006.
Komunumo. Scienca... 4008.
Komuta justeco. 4010.
Komuta leûo. 4011.
 
Koncentri, -o (de povo kaj de riæeco). 4013.
Koncepti, -o, -ado (logiko de la koncepto). 4015.
Konceptismo (kiel gnozeologia sistemo). 4016.
Koncepto. gnozeologio de la ... 4018.
Konceptoj. Metodoj analizaj de... (divido, klasifikado). 4020.
Konceptoj. Metodoj sintezaj de... (kunmeto, difino). 4023.
Koncepto. Psikologio de la... 4025.
Koncilio. 4027.
Koncipi, -o. 4028.
Konsensi, -o. 4030
Kondensita teksto. 4031.
Kondenso. Psika... 4032.
Kondicionalo. 4033.
Kondiîita reflekso. 4034.
Kondiîo. 3936.
Kondiîo. Homa... 4037.
Kodiîo. Komenciøinta... 4038.

Konduti, -o. 4040.
Konebleco. 4042.
Konektivoj. 4044.
Konfederacio. 4046
Konfesia. 4048.
Konfesia lernejo. 4050.
Konfesi, -o. 4051.
Konfirmebleco. 4053.
Konfiski, -o. 4055.
Konflagracio. 4057.
Konflikto. 4058.
Konfuceanismo. 4060.
Konfuzi, -a, -a¼o (precipe rilate al kono). 4062.
Kongo. Filozofio en... 4064.
Kongrui, -a, -eco. 4066.
Kongruismo. 4067.

Koni, -o. 4068.
Konjekti, -o. 4071.
Konjugacio. 4072.
Konjunkcio. 4073.
Konjunkturo. 4075.
Konkapablo. 4076.
Konkomitanta (n). 4078.
Konkordanco. 4080.
Konkordanco. Metodo de... 4081.
Konkordato. 4083.
Konkordo. 4085.
Konkordismo. 4086.
Konkludi, -o. 4088.

Konkrecio. 4090.
Konkreta. 4092.
Konkretismo (de la arto ûenerale). 4094.
Konkretismo. literatura... 4096.
Konkretismo per kombino de lingvo kaj muziko. 4098.
Konkretismo de lingvo kaj plastaj artoj. 4100.
Konkubeco. 4102.
Konkurenco. 4104.
Konkuri, -o. 3106.
Konkurso. 4108.
Konscia, -i, -o, 4110.
Konscienco. 4113.
Konscienco. Bona... 4116.
Konscienco. Falsa... 4118.
Konsciismo. 4120.
Konscio. Perturboj de la...

Konsekri, -o. 4124.
Konsekvencismo. 4128.
Konsekvenco. 4130.
Konsekvento. 4131.
Konsekvento. Falacio de... 4132.
Konsensismo. 4133.
Konsenso. 4134.
Konsenso. Universala... 4136.
Konsenti, -o. 4138.
Konsento. edziøa... 4140.
Konsento. inter- 4141.
Konservativa , -ismo. 4142.
Konservativa partio. 4143
Konservi, -o. 4146.
Konservo de la energio. 4148.
Konservo de la mondo. 4150.
Konservo de la speco. 4151.

Konsili, -o. 4152.
Konsilio. 4153.
Konsiloj. Evangeliaj... 4154.
Konsistaëo, -igo. 4155.
Konsisti, -o. 4156.
Konsistenco. 4160.
Konsoli, -o. 4162.
Konspiri, -o. 4164.
Konstanta, -eco. 4166.
Konstanto (en metodiko). 4168.
Konstati, -o. 1170.
Konstitucio. 4171.
Konstitucio (ïtata). 4172.
Konstitui, -o. 4174.
Konstruismo. 4176.
Konstruismo en arto. 4178.
Konstruismo en arto. 4180.
Kontruismo. 4181.
Konstrui, -o. 4182.
Konsubstancia. 4184.
Konsubstancigado. 4186.
Konsumismo. 4188.
Konsumi, -o. 4190.

Kontaûo. Mensa... 4192.
Kontakto. 4194.
Kontemplema vivo. 4196.
Kontemplo. 4198.
Kontenta. 4200.
Konteorio. 4202.
Kontesto. 4203.
Kontingenceco. 4205
Kontingenceco. Pruvo de dio el... 4206.
Kontingencismo. 4208.
Kontingenca vero. 4210.
kontinua. 4211.
Kontinua (en matematiko). 4212.
Kontinua kreado. 4213.
Kontinuismo. 4216.
Kontraho. 4218.
Kontraktismo. 4220.
Kontrakto. 4221.

Kontraý. 4222.
Kontraýdiro. 4224.
Kontraýdiro. principo de... 4226.
Kontraýkoncipa. 4228.
Kontraýleûa. 4230.
Kontraýmeto. 4231.
Kontraýo. 4232.
Kontraýnatura. 4234.
Kontraýpozitivo. 4236.
Kontraýpunkto. 6238.
Kontrolo de naskiûo kaj loûantaro. 4240.
Kontrolo. socia... 4241.
Konvencio. 4243.
Konvencismo. 4244.
Konveni,-a. 4247.
Konverûo. 4248.
konverti, -o. 4250.
konverto (en logiko). 4251.
konvinki, -o. 4252.
Kopernika revolucio. 4253.
Kopii, -o. 4254.
Kopto. 4255.
Kopulacio. 4256

Korano. 4257
Koreco (f). 4258
Korektado. Frata. 4261.
Korekti. 4262.
Korektiva justeco. 4263.
Korelativa, -eco. 4164.
Koreo. filozofio en... 4266.
Korespondado. 4267.
Korna argumento. 4268.
Koro. 4270.
Korolario. 4271.
Korpeca formo. 4273.
Korpo. 4275.
Korpo. Animita... 4276.
Korporacio. 4278.
Korporaciismo. 4280.
Korpusklo. 4281.
Korsikio. filozofio en... 4282.
Kortumo. internacia... 4283.
Koruptado de neplenaûuloj. 4294.
Korupti, -o. 4285.

Kosma. 4286.
Kosma koncepto. 4287.
Kosmo. 4288.
Kosmocentrismo. 4290.
Kosmodiceo. 4291.
Kosmogonio. 4292.
Kosmologiaj sciencoj. 4293.
Kosmologiaj principoj. 4296.
Kosmologia. 4298.
Kosmologio. 4300.
Kosmopolitismo. 4301.
Kosta-riko. filozofio en... 4303.
Krásis. (Gr: 4304).
Kredas îar absurda. Mi... 4305.
Kredas, por ke mi komprenu. Mi... 4306.
Kredindeco. 4308.
Kredito. 4310.
Kredkonfeso. 4311.
Kredi, -o. 4312.
Kredo (en psikanalizo). 4313.

Krei, -o. 4315.
Kreinto. 4316.
Kreismo. 4317.
Kreiveco. 4318.
Kremacio. 4321.
Kreo. arta... 4324.
Kreo. kontinua... 4325.
Kreski, -o. 4326.
Kreteno, -ismo. 4328.
Kriminala juro. 4330.
Krimo. 4331.
Krimo kontraö la homaro. 4332.
Krimologio. 4334.
Krimo. sociologio de la... 4336.
Kripto- 4337.
Krismo. 4338.
Kristalo, -iûo (figure). 4340.
Kkristanismo. 4341.

Kristo (mesio). 4342.
Kriterio. 4343.
Kriterio de la certeco. 4344.
Kriteriologio. 4346.
Kritika penso. 4348.
Kriticismo. 4350.
Kritika historio. 4351.
Kritika teorio. 4352.
Kritiko. 4354.
Kritiko de arto. 4355.
Kritiko de la sciencoj. 4357.
Krizo. 4368.
Krizo. socia... 4360.
Krizo. teorio de la ekonomia... 4361.
Kroamatiko (en klasika greka filozofio). 4363.
Kroatio. filozofio en... 4364.
Krokodilo. argumento de... 4365.
Kromosomo. 4366.
Kronaksio. 4368.
Kroniko. 4370.
Kronologio. 4371.
Kronotopo. 4372.

Kruca strebo. 4373.
Kruco (signo). 4374.
Krucmilito. 4375.
Kruela, -eco. 4376.
Kubismo. 4378.
Kubo. filozofio en... 4381.
Ku-kluks-klano. 4382.
Kulpa, -o. 4383.
Kulto. 4384.
Kultura antropologio. 4386.
Kultura "lag" (angla). 4387.
Kulturismo. 4388.
Kulturi, -o. 4390.
Kulturo de amaso. 4391.
Kulturo de klaso. 4393.
Kulturo. Politika... 4394.
Kulturo. Scienca... 4395.

Kun (*). 4397.
Kunadministrado. 4398.
Kuna okazinteco. 4400.
Kuneebla. 4401.
Kunekzisto. 4402.
Kunfatala. 4404.
Kunhelpo de dio. 4405.
Kunkaözo. dia... 4406.
Kunkreskeco. 4408.
Kunkresko. 4410.
Kunlaboro. 4411.
Kunloûado. 4412.
Kunmeti, -o. 4414.
Kunnotiva. 4416.
Kunordigo. 4418.
Kunsignifanta. 4420.
Kunspecoj. 4421.
Kunstwolen (G: 4422).
Kuntekstismo. 4423.
Kunteksto. 4424.

kunvivo. frata... 4426.
Kuomintango. 4428.
Kupido, kupidono. 4430.
Kupidaj, -ecaj sentoj. 4431.
Kuraûa, -o. 4432.
Kurdio. Filozofio en ... 4433.
Kurioza, -aëo. 4434.
Kurso. 4436.
Kurso de nacioj. 4438.
Kutimi, -o. 4440.
Kutimoj. 4442.
Kuvajto. Filozofio en... 4444.
Kvakero. 4444.
Kvalifiki, -o. 4447.
Kvalito. 4448.
Kvanto. 4450.
Kvar vojoj. 4451.
Kvazaý (kvazaý se) (als ob). 4452.
Kvietismo. 4454.
Kybernetes (Gr: 4455

 


Indeksoj